ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ."

Transcript

1 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η διάρκεια φοίτησης στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών είναι πέντε (5) έτη χωρισμένα σε δέκα εξάμηνα. Στα πρώτα 9 εξάμηνα οι φοιτητές του τμήματος καλούνται να περάσουν έναν αριθμό υποχρεωτικών μαθημάτων και μαθημάτων επιλογής που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες διδακτικές μονάδες. Οι εξεταστικές περίοδοι είναι τρεις (3) κάθε ακαδημαϊκό έτος. Μία στο τέλος κάθε εξαμήνου (Χειμερινή Εξεταστική Φεβρουάριου & Εαρινή Εξεταστική Ιούνιου), και μία επαναληπτική εξεταστική τον μήνα Σεπτέμβριο. Στην χειμερινή εξεταστική οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να δώσουν μαθήματα μόνο των μονών εξαμήνων (1ο, 3ο, 5ο, 7ο, 9ο) που έχουν παρακολουθήσει ενώ στην Εαρινή εξεταστική αντίστοιχα οι φοιτητές δίνουν μαθήματα των ζυγών εξαμήνων που έχουν παρακολουθήσει. Στην εξεταστική Σεπτεμβρίου οι Φοιτητές μπορούν να εξεταστούν σε όλα τα μαθήματα που έχουν διδαχθεί ανεξαιρέτως εξαμήνου. Το 10ο εξάμηνο είναι αφιερωμένο στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας και δεν διδάσκονται μαθήματα. 1ο ΕΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ 1 1. Μηχανική Στερεού Σώματος Ι 2. Μαθηματική Ανάλυση 3. Γραμμική Άλγεβρα - Αναλυτική Γεωμετρία 4. Πληροφορική 5. Τεχνική της Αναπαράστασης 6. Ιστορία & Φιλοσοφία της Επιστήμης & Τεχνολογίας 7. Γεωλογία για Μηχανικούς 8. Γεωδαισία Ι 9. Ξένη Γλώσσα (επίπεδο αρχαρίων) ΕΞΑΜΗΝΟ 2 1. Μηχανική Στερεού Σώματος ΙΙ 2. Λογισμός Πολλών Μεταβλητών 3. Γεωδαισία ΙΙ - Γεωδαιτικές Ασκήσεις 4. Τεχνική της Αναπαράστασης μέσα από Η/Υ Μέθοδοι CADD 5. Αριθμητική Ανάλυση - Μέθοδοι 6. Τεχνική Οικονομική 7. Ξένη Γλώσσα (μέσο επίπεδο)

2 2ο ΕΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ 3 1. Θεωρία Ελαστικότητας 2. Σύνθεση και Κατασκευή Κτιρίων Οικοδομική Ι 3. Επιχειρησιακή Έρευνα 4. Δομικά Υλικά Ι 5. Οδοποιία Ι 6. Διαφορικές Εξισώσεις 7. Φυσική 1. Εφαρμογές Ασαφούς Λογικής 2. Πεπερασμένες Διαφορές και Στοιχεία ΕΞΑΜΗΝΟ 4 1. Αντοχή Υλικών και Εργαστήρια 2. Σύνθεση και Κατασκευή Κτιρίων Οικοδομική ΙΙ 3. Πολεοδομία 4. Δομικά Υλικά ΙΙ 5. Ρευστομηχανική 6. Πιθανότητες Στατιστική 7. Δυναμική του Στερεού Σώματος ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ 1) 1. Υπόγεια Νερά - Προέλευση - Ανάπτυξη 2. Τερματικές Εγκαταστάσεις 3ο ΕΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ 5 1. Στατική των Κατασκευών Ι 2. Εδαφομηχανική 3. Υδραυλική 4. Τεχνική Υδρολογία 5. Διοίκηση Έργων & Επιχειρήσεων 6. Διαχείριση Περιβάλλοντος Ι 7. Φιλοσοφία της Τεχνολογίας 1. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός του Χώρου 2. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών GIS 3. Στοιχεία Τεχνικού Δικαίου ΕΞΑΜΗΝΟ 6 1. Στατική των Κατασκευών ΙΙ 2. Επιφανειακές Θεμελιώσεις 3. Οδοστρώματα Ι 4. Κυκλοφοριακή Τεχνική 5. Αστική Υδραυλική 6. Τεχνική Γεωλογία - Βραχομηχανική 7. Η Επιστήμη και το Επάγγελμα του Πολιτικού Μηχανικού 1. Οικονομία Μεταφορών 2. Θεωρία Ελαστικής Ευστάθειας 3. Θεωρία Πλαστικότητας στις Δομικές

3 4ο ΕΤΟΣ Στην αρχή του τετάρτου έτους (7ο εξάμηνο) οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν έναν εκ των τεσσάρων (4) τομέων σπουδών. Οι τομείς είναι: Γεωτεχνικός, Δομοστατικός, Συγκοινωνιακός, Υδραυλικός. ΕΞΑΜΗΝΟ 7 ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 4. Αρχιτεκτονικές Συνθέσεις Κτιριοδομία 5. Επιφανειακοί Φορείς 1. Ειδικά Θέματα Δομικών Υλικών 2. Μηχανική Θραύσης 3. Αποκατάσταση και Συντήρηση Κτηρίων Μνημείων 4. Πειραματική Αντοχή Υλικών 5. Υδραυλική Περιβάλλοντος 6. Τεχνολογία Ειδικών Σκυροδεμάτων 7. Δομικές Μηχανές και Οργάνωση ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 4. Συγκοινωνιακή Στατιστική 5. Οδοποιία ΙΙ 1. Τεχνική Συμπεριφορά Πετρωμάτων Κατολισθήσεις 2. Αντιστηρίξεις 3. Υδραυλική Περιβάλλοντος 4. Δομικές Μηχανές και Οργάνωση ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 4. Εδαφοδυναμική 5. Αντιστηρίξεις 1. Τεχνική Συμπεριφορά Πετρωμάτων Κατολισθήσεις 2. Αριθμητικές Μέθοδοι Γεωτεχνικής Μηχανικής 3. Υδραυλική Περιβάλλοντος 4. Δομικές Μηχανές και Οργάνωση ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 4. Υδραυλική Περιβάλλοντος 5. Αποχετεύσεις 1. Ποιότητα Νερού 2. Φυσικά Συστήματα Επεξεργασίας Λυμάτων- Υγειονομική Μηχανική 4. Δομικές Μηχανές και Οργάνωση

4 ΕΞΑΜΗΝΟ 8 ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 4. Οπλισμένο Σκυρόδεμα ΙΙ 5. Μεταλλικές 6. Ειδικά Θέματα Κτιριοδομίας Προστασία Κτιρίων 7. Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης των Κατασκευών 1. Εργαστηριακά Θέματα Οπλισμένου Σκυροδέματος 2. Φέρουσας Τοιχοποιίας 3. Ξύλινες 4. Διαχείριση Περιβάλλοντος ΙΙ 5. Σήραγγες και Υπόγεια Έργα 6. Νόμος ενυδατώσεως των τσιμέντων Εκτίμηση Αντοχής Σκυροδέματος στο Έργο ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 4. Οδοστρώματα ΙΙ 5. Χωροταξία 6. Σχεδιασμός Αεροδρομίων 1. Επιπτώσεις από Οδών στο Περιβάλλον 2. Μελέτες Έργων Οδοποιίας 3. Διαχείριση Περιβάλλοντος ΙΙ 4. Σήραγγες και Υπόγεια Έργα 5. Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων 6. Εφαρμογές Λιμενικών Έργων ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 4. Γεωπεριβαλλοντική Μηχανική 5. Σήραγγες και Υπόγεια Έργα 6. Γεωτεχνική Σεισμική Μηχανική 7. Γεωτεχνικές Έρευνες και Δοκιμές Πεδίου 1. Βελτίωση Ενίσχυση Εδαφών 2. Εργαστηριακά Θέματα Οπλισμένου Σκυροδέματος 3. Οπλισμένο Σκυρόδεμα ΙΙ 4. Οδοστρώματα ΙΙ 5. Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων 6. Διαχείριση Περιβάλλοντος ΙΙ 7. Εφαρμογές Λιμενικών Έργων 8. Σχεδιασμός Γεωτεχνικών Έργων με χρήση Η/Υ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 4. Υδραυλική Υπογείων Υδάτων 5. Θαλάσσια Υδραυλική και Ακτομηχανική 6. Υδραυλική Ανοικτών Αγωγών 7. Εγκαταστάσεις Καθαρισμού Λυμάτων ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ 1) 1. Σήραγγες και Υπόγεια Έργα 2.Διαχείριση Περιβάλλοντος ΙΙ 3. Οπλισμένο Σκυρόδεμα ΙΙ 4. Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων 5. Εφαρμογές Λιμενικών Έργων 6. Πειραματική Υδραυλική 7. Εγγειοβελτιωτικά Έργα

5 5ο ΕΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ 9 ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 4. Ειδικά στοιχεία Μεταλλικών Κατασκευών Μεταλλικές Γέφυρες 5. Γέφυρες Οπλισμένου & Προεντεταμένου Σκυροδέματος 6. Προεντεταμένο Σκυρόδεμα 1. Σύμμικτες 2. Ειδικά Θέματα Τεχνολογίας - Ανθεκτικότητας Σκυροδέματος 3. Σχεδιασμός Δομικών Έργων με τη Χρήση Η/Υ 4. Ειδικές Οπλισμένου & Προεντεταμένου Σκυροδέματος 5. Βαθιές Θεμελιώσεις 6. Έλεγχος και Επεμβάσεις στις 7. ΚΩΣ ΙΙΙΒ Ειδικές Εφαρμογές 8. Ειδικά Κεφάλαια Στατικής και Δυναμικής των Κατασκευών ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 4. Βαθιές Θεμελιώσεις 5. Επιχώματα και Χωμάτινα Φράγματα 6. Ειδικά Θέματα Εδαφομηχανικής 1. Σιδηροδρομική 2. Εργαστηριακά Θέματα Οδοποιίας Οδοστρωμάτων 3. Γέφυρες Οπλισμένου και Προεντεταμένου Σκυροδέματος 4. Υδροδυναμικά Έργα 5. Ποτάμια Υδραυλική και Τεχνικά Έργα 6. ΚΩΣ ΙΙΙΒ Ειδικές Εφαρμογές ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 4. Εργαστηριακά Θέματα Οδοποιίας Οδοστρωμάτων 5. Σιδηροδρομική 6. Ειδικά Κεφάλαια Πολεοδομίας 1. Προεντεταμένο Σκυρόδεμα 2. Επιχώματα και Χωμάτινα Φράγματα 3. Γέφυρες Οπλισμένου & Προεντεταμένου Σκυροδέματος 4. Βαθιές Θεμελιώσεις 5. ΚΩΣ ΙΙΙΒ Ειδικές Εφαρμογές ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 4. Υδροδυναμικά Έργα 5. Υπολογιστική Μηχανική Ρευστών 6. Ποτάμια Υδραυλική και Τεχνικά Έργα 1. Υδραυλικές Μηχανές και Ενέργεια 2. Διαχείριση Υδατικών Πόρων 3. Επιχώματα και Χωμάτινα Φράγματα 4. Βαθιές Θεμελιώσεις 5. Υπολογισμός Υδραυλικών Έργων με Η/Υ 6. ΚΩΣ ΙΙΙΒ Ειδικές Εφαρμογές ΕΞΑΜΗΝΟ 10 Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας

6 ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ H δυσκολία της σχολής έγκειται στο γεγονός ότι ο κύκλος τον μαθημάτων της 5ετής φοίτησης είναι αρκετά μεγάλος και απαιτητικός. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι αναγκαία αλλά όχι πάντα ικανή συνθήκη για την επιτυχή διεξαγωγή των εξετάσεων. Σε σημαντικά μαθήματα υποχρεωτικές είναι και οι εργασίες όπου απαιτούν τη συνεχή ενασχόληση των φοιτητών. Ωστόσο όλα τα παραπάνω είναι αποτέλεσμα του μεγάλο πεδίου εφαρμογής του αντικείμενου του Πολιτικού Μηχανικού. Ο απόφοιτος Πολιτικός Μηχανικός είναι ικανός να εργαστεί με τις γνώσεις που έχει σε κάθε φύσης τεχνικό έργο. Η κατεύθυνση που επιλέγεται στο 4ο έτος δεν είναι απαραιτήτως δεσμευτική στην αγορά εργασίας δεδομένου ότι τα βασικά μαθήματα της σχολής καλύπτουν γνώσεις σε όλα το πεδία εργασίας του. Αυτά διακρίνονται στη μελέτη, προγραμματισμό, κατασκευή και διαχείριση βιώσιμων τεχνικών συστημάτων όπως δομικά, συγκοινωνιακά, υδραυλικά, γεωτεχνικά, έργα προστασίας περιβάλλοντος καθώς και στη περιβαλλοντική διαχείριση έργων. Ενδεικτικά μερικά από τα έργα-πεδία εργασίας:, ανακαίνιση κτιρίων, έκδοση αδειών, χωροταξία, πολεοδομικός σχεδιασμός, ενεργειακή πιστοποίηση, γνωμάτευση στατικής επάρκειας κτιρίων μετά από σεισμό ή άλλες πληγές(πυρκαγιά,έκρηξη κτλ) Γενικές θεμελιώσεις, αντιστηρίξεις, χωμάτινα φράγματα, έλεγχος κατολισθήσεων και επάρκειας πρανών Κατασκευή λιμανιών, αποβάθρας, υποθαλάσσιων έργων Σχεδιασμός συστημάτων ύδρευσης, αποχέτευσης, αντιπλημμυρικά έργα, κατασκευή υπομόνων Σχεδιασμός και κατασκευή μεγάλων δομικών έργων (δημοσίων και μη) όπως γέφυρες, φράγματα, σήραγγες, αυτοκινητόδρομοι Σχεδιασμός και κατασκευή έργων οδοποιίας, αεροδρομίων, σιδηροδρόμων "Σύμφωνα με τα παραπάνω διαπιστώνουμε πόσο σημαντική είναι η θέση του Πολιτικού Μηχανικού στην διαμόρφωση του δομικού περιβάλλοντος και συνεπώς στη ζωή του ανθρώπου.η σημερινή οικονομική κρίση επομένως δεν θα πρέπει να αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα στην επιλογή του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού, μιας και δεν θα σταματήσουν ποτέ να γίνονται έργα που να στοχεύουν στην καλυτέρευση του ανθρώπινου περιβάλλοντος και να θέτουν οικονομικά και περιβαλλοντικά φιλικούς τρόπους επανασχεδιασμού του."

7 ΜΕ ΕΚΤΙΜΙΣΗ ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΠΘ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ Uni-Day ΤΗΣ EESTEC XANTHIS

Διπλωματούχος (MΕng) Πολιτικός Μηχανικός

Διπλωματούχος (MΕng) Πολιτικός Μηχανικός Διπλωματούχος (MΕng) Πολιτικός Μηχανικός τίτλος - ορισμός του επαγγέλματος Ο παραπάνω τίτλος προσδιορίζει τον Επαγγελματία Μηχανικό που ασχολείται με τον Σχεδιασμό, τη Μελέτη, την Κατασκευή (και τον Προγραμματισμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α! ΕΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α! ΕΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ &ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ) Α! ΕΤΟΣ Α! ΕΞΑΜΗΝΟ Μαθηματικά Ι ΠΜ0 Μαθηματικά Ι (Δ0) Υ Τ ΜΓΥ 0 8,, Μαθηματικά Ι (Υ0)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΜΑΘΕΙΝ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΜΑΘΕΙΝ Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Θεσσαλονίκη... 5 Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Αθήνα... 7 Αγροτικής Ανάπτυξης Ορεστιάδα... 13 Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Αθήνα... 16 Ανακαίνισης και Αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Η: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Τα μαθήματα του 1 ου χρόνου είναι κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις. ΠΟΜ 111 Επαγγελματικές Γνώσεις και Δεξιότητες Ι

ΠΙΝΑΚΑΣ Η: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Τα μαθήματα του 1 ου χρόνου είναι κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις. ΠΟΜ 111 Επαγγελματικές Γνώσεις και Δεξιότητες Ι ΠΙΝΑΚΑΣ Η: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Τα μαθήματα του 1 ου χρόνου είναι κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις ΠΟΜ 111 Επαγγελματικές Γνώσεις και Δεξιότητες Ι ΠΟΜ 131 Γεωδαισία Ι Εισαγωγή. Γη Δομή - Βασικές κινήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΩΝ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 009-010 Α/Α 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ 3 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Πρόλογος Αγαπητή Αναγνώστρια / Αγαπητέ Αναγνώστη, H Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΜΗΠΕΡ) του Πολυτεχνείου Κρήτης άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Οµάδα Εργασίας µε θέµα : «Νέες Ειδικότητες Μηχανικών Καταγραφή Προγράµµατα Σπουδών» Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΑΘΗΝΑ Ακ. Έτος 2010-11

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΑΘΗΝΑ Ακ. Έτος 2010-11 Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ Ακ. Έτος 2010-11 ΕΚΔΟΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. (Τεύχος 2/2) Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. (Τεύχος 2/2) Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Τεύχος 2/2) Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Ακαδημαϊκά έτη 2007-2011 Πάτρα 31/12/2011 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΑ ECTS (Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων Oδηγός Επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων Λάρισα 2012 Σύνταξη Οδηγού: Δρ. Δωροθέα Κασιτεροπούλου Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Τηλ.: 24310-32455 Fax: 24310-32473

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών Δοµικών Έργων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Πολιτικών Δοµικών Έργων Συντάκτης Δηµήτριος Κακαλέτσης Αναπληρωτής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Dream Team ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ: ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Η επιλογή του επαγγέλματος του κάθε νέου καθορίζεται από δύο παράγοντες, από

Διαβάστε περισσότερα

Το Επάγγελµα του Πολιτικού Μηχανικού Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Ηµερίδα Αγωγή Σταδιοδροµίας και Επαγγελµατικός Προσανατολισµός Λεόντειο Λύκειο Πατησίων 19 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ -70- -71-

ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ -70- -71- ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ -70- -71- ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Διδακτορικό Πρόγραμμα στις Εφαρμοσμένες Τέχνες PhD

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΔΠΜΣ: «ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»

ΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΔΠΜΣ: «ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΔΠΜΣ: «ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΓΕΝΙΚΑ Από το ακαδημαϊκό έτος 1998-99 οργανώνεται και λειτουργεί Διεπιστημονικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στο γνωστικό πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

275 Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης

275 Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης 275 Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης Η πρώτη Ανωτάτη Δασολογική Σχολή ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1917 (Ν.893/14-9-1917) και λειτούργησε εκεί επί 10 χρόνια. Το 1927 μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Εισαγωγή... 1. 2. Παρουσίαση της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών... 2. 2.1. Γεωγραφική θέση της Σχολής... 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Εισαγωγή... 1. 2. Παρουσίαση της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών... 2. 2.1. Γεωγραφική θέση της Σχολής... 2 ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 1 2. Παρουσίαση της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών... 2 2.1. Γεωγραφική θέση της Σχολής... 2 2.2. Ιστορικό της εξέλιξης της Σχολής... 4 2.2.1. Σύντομα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101-

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101- ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101- ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Διδακτορικά Προγράμματα στη Μηχανική PhD Programs - School of Engineering and Applied Sciences Η Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Οι Σπουδές στην ΑΣΠΑΙΤΕ 2009-2010

Οι Σπουδές στην ΑΣΠΑΙΤΕ 2009-2010 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Οι Σπουδές στην ΑΣΠΑΙΤΕ 009-010 Επιμέλεια Κειμένου: Επικ. Καθηγ. Μαρία M. Καντωνίδου Υπεύθυνη Γραφείου Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων Νοέμβριος 009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών και Γενικού της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Η Πληροφορική στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών και Γενικού της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών Η Πληροφορική στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών και Γενικού της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών Μανόλης Γ. Σφακιανάκης Επίκουρος Καθηγητής, Τμ. Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 1 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ Πάτρας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Πάτρα Δεκέμβριος 2011 2 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/6/2015 ΠΕΜΠΤΗ 18/6/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6/2015 ΤΡΙΤΗ 16/6/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 15/6/2015 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Αυτό το παράρτημα διπλώματος ακολουθεί το υπόδειγμα που ανέπτυξε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος. Τεχνολόγου Μηχανικού Έργων Υποδοµής

Οδηγός Επαγγέλµατος. Τεχνολόγου Μηχανικού Έργων Υποδοµής Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Μηχανικού Έργων Υποδοµής Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού Μπέικος Γεώργιος Καθηγητής (ΠΘ) Τµήµα Πολιτικών Έργων Υποδοµής Συντονισµός αξιολόγησης και έκδοσης Οδηγών Επαγγελµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήματα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήματα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήματα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Το Πρόγραμμα λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003 και αποτελεί μετεξέλιξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) 514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) Το Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας συστάθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας "Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" του

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες

Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες Ευστ. Μπούσιας, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πατρών Γενικά Οι Ευρωκώδικες αποτελούν μαζί με τα Πρότυπα Υλικών, τα Πρότυπα Προϊόντων, τα Πρότυπα για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ & ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 Λεωφ. Αθηνών - Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος Τηλ. 24210-74028, 74011, 74007, 74010 Fax. 24210-74050

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Eπαγγέλματος. Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος ΚΟΖΑΝΗ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

Οδηγός Eπαγγέλματος. Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος ΚΟΖΑΝΗ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Οδηγός Eπαγγέλματος Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος ΚΟΖΑΝΗ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Κύριος Ερευνητής: Δρ. Κ. Ι. Βατάλης Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Λ. Ι. Τσικριτζής

Διαβάστε περισσότερα