ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ Τα Συµπεράσµατα του 1ου Συνεδρίου και οι Θέσεις των Ασθενών για το ΕΣΥ 2012: Το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών Τον Νοέµβριο του 2012 πραγµατοποιήθηκε το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών και για πρώτη φορά ένα µεγάλο φάσµα κατηγοριών παθήσεων συναντήθηκε και εκπροσωπήθηκε από Συλλόγους, Ενώσεις και Οµοσπονδίες από όλη την Ελλάδα. Μέσα από το Συνέδριο εκφράστηκε η πρώτη προσπάθεια οργάνωσης των πασχόντων από χρόνιες παθήσεις και η δυναµική αυτής της συµµετοχής βρήκε γόνιµο έδαφος για την καταγραφή των προβληµάτων του Εθνικού Συστήµατος Υγείας της χώρας µας, αλλά και της καταγραφής των διεκδικήσεων των ασθενών µε στόχο τις άριστες παροχές υγείας προς όλους τους πολίτες και ειδικότερα τους πάσχοντες από χρόνιες παθήσεις. Η καινοτοµία σ αυτό το Συνέδριο ήταν ότι είναι το πρώτο Συνέδριο όπου οι ασθενείς ήταν στην οργάνωση στο βήµα και στο ακροατήριο. Υπήρχε ζωντανή αναµετάδοση (live streaming) και έγινε χρήση των µέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η συµµετοχή στα κοινά Ένα πρώτο συµπέρασµα του Συνεδρίου, είναι το γεγονός ότι η συµµετοχή των πασχόντων στους Συλλόγους τους και η αντίστοιχη ενδυνάµωση των Συλλόγων απ' αυτή την συµµετοχή, προσφέρει στα δύο µέρη µια αµφίδροµη ενηµέρωση. Κοινή διαπίστωση η έλλειψη ενηµέρωσης και πληροφόρησης των ασθενών για τα δικαιώµατα τους µε βάση την νοµοθεσία και τις διεθνείς διατάξεις. Η συµµετοχή των πασχόντων στα κέντρα λήψης αποφάσεων ιάχυτη ήταν η επιθυµία όλων των συνέδρων να θεσµοθετηθεί η συµµετοχή εκπροσώπων όλων των παθήσεων στα κέντρα λήψης αποφάσεων για τον σχεδιασµό την εφαρµογή και την αξιολόγηση των πολιτικών της υγείας, ώστε να διασφαλίζεται η βεβαιότητα σε όλους ότι η υγεία είναι το δηµόσιο αγαθό που πρέπει να παρέχεται σε όλους ισότιµα και ανάλογα µε τις ανάγκες του καθενός. Οµόφωνα όλοι οι σύνεδροι ζήτησαν α) Να καθιερωθεί η δωρεάν χορήγηση όλων των φαρµάκων και υλικών από τα Φαρµακεία των νοσοκοµείων για όλους τους πάσχοντες από χρόνιες παθήσεις µε το κόστος να καλύπτεται από τον προϋπολογισµό του ΕΟΠΥΥ και όχι των νοσοκοµείων. β) Να προβλέπεται από την πολιτεία απόθεµα φαρµάκων και υλικών για τις περιπτώσεις έλλειψης που οφείλονται σε γενικότερες µειώσεις παραγωγής και διάθεσης φαρµάκων. γ) Να προβλέπεται η παραγωγή από τις ελληνικές φαρµακοβιοµηχανίες γενόσηµων φαρµάκων που θα αντικαταστήσουν τα ακριβά φάρµακα διαφόρων παθήσεων, µετά από καθορισµένες διαδικασίες ελέγχου της ποιότητας και αποτελεσµατικότητας τους από τις αρµόδιες αρχές. β) Να δηµιουργηθούν σύγχρονες Μονάδες παρακολούθησης και θεραπείας για όλες τις χρόνιες παθήσεις, και τουλάχιστον από µια Μονάδα σε κάθε Υγειονοµική Περιφέρεια για τις σπανιότερες παθήσεις. δ) Να στελεχωθούν όλες οι Μονάδες στα νοσοκοµεία της χώρας µε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό σύµφωνα µε τις πραγµατικές ανάγκες. ε) Να υπάρχει άµεση έγκριση διάθεσης καινοτόµων φαρµάκων από Επιτροπή µε την συµµετοχή εκπροσώπων Ασθενών και του ΕΟΦ, ανεξάρτητα από το αν έχουν κυκλοφορήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος, συµπερασµατικά, οµόφωνη ήταν η διεκδίκηση ενός άλλου δηµόσιου ΕΣΥ στα πλαίσια πάντα της αρχικής βασικής αξίας που καθόρισε τον δηµόσιο χαρακτήρα του πριν από 30 χρόνια.

2 ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Το Εθνικό Σύστηµα Υγείας 2) Συµµετοχή των ασθενών 3) Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας 4) Νοσοκοµειακή περίθαλψη 5) Ψυχική υγεία 6) Πρόσβαση σε φάρµακα, υλικά και εξετάσεις 7) Πρόληψη 8) Θέµατα Πρόνοιας 9) Οι φαρµακοβιοµηχανίες και οι εισαγωγικές εταιρείες φαρµάκων 10) Οι σχέσεις µας µε την εκάστοτε πολιτική ηγεσία 1) ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ διακηρύσσει ότι έχει ως πρωταρχικό στόχο την προστασία του δικαιώµατος στην υγεία των πολιτών της χώρας µας και την παροχή δωρεάν υπηρεσιών υγείας, µέσα από ένα δηµόσιο Εθνικό Σύστηµα Υγείας, που θα εξασφαλίζει υπηρεσίες υψηλού ποιοτικού επιπέδου σε πρωτοβάθµιο, δευτεροβάθµιο και τριτοβάθµιο επίπεδο. Ανεξάρτητα από ασφαλιστική ενηµερότητα, από εθνικότητα, θρησκεία, φυλή και χρώµα. Το ΕΣΥ πρέπει να χρηµατοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισµό µε καθορισµένο ποσοστό του ΑΕΠ και από τους κλάδους υγείας των Ασφαλιστικών Ταµείων µε κύριο στόχο την κάλυψη των αναγκών σε υπηρεσίες υγείας όλων των πολιτών και ειδικότερα των πασχόντων από χρόνιες παθήσεις. Οι δηµόσιες επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναµικό για την στελέχωση όλων των δοµών του Εθνικού Συστήµατος Υγείας είναι όχι µόνο απαραίτητες αλλά άµεσα και µακροπρόθεσµα επωφελείς για την δηµόσια υγεία. Απαιτείται η κατάργηση της ποσοστιαίας αναλογίας στις προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στα νοσοκοµεία όλης της χώρας. 2) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Προτείνουµε την ίδρυση ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ στο υπουργείο Υγείας, στην οποία θα υπάγεται ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ από τις χρόνιες παθήσεις, µε κύριο στόχο: α) Την κωδικοποίηση των χρόνιων παθήσεων β) Την καταγραφή µητρώου ασθενών για κάθε χρόνια πάθηση (registry) γ) Την ηµιουργία Κέντρων Αναφοράς για τις χρόνιες παθήσεις δ) Την υιοθέτηση Εθνικού Στρατηγικού Σχεδιασµού για την αντιµετώπιση όλων των χρόνιων νοσηµάτων 3) ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΥΓΕΙΑΣ Βασικός στόχος της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας είναι η ανάπτυξη δοµών κοντά στον τόπο κατοικίας των πολιτών στελεχωµένων µε επαρκές, εξειδικευµένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Επιδιώκουµε:

3 α) Την άµεση περίθαλψη και θεραπεία σε πρωτοβάθµιο επίπεδο όλων των πασχόντων από χρόνιες παθήσεις, ώστε να γίνει αποσυµφόρηση των νοσοκοµείων. β) Την διασύνδεση των δοµών της ΠΦΥ µε τα αντίστοιχες Μονάδες Πασχόντων από Χρόνιες Παθήσεις που ήδη υπάρχουν ή πρόκειται να δηµιουργηθούν στα νοσοκοµεία της χώρας. 4) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Στηρίζουµε τα δηµόσια νοσοκοµεία, επιθυµούµε την αναβάθµιση τους, την στελέχωση τους µε το απαραίτητο προσωπικό, άριστες κτιριακές και ξενοδοχειακές υποδοµές καλύπτοντας τις ανάγκες όλων των πολιτών µε άριστες υπηρεσίες υγείας. Ειδικότερα για τους πάσχοντες από χρόνιες παθήσεις επιδιώκουµε: α) Την άµεση πρόσβαση όλων των πασχόντων από χρόνιες παθήσεις στα νοσοκοµεία, είτε για λόγους τακτικής παρακολούθησης είτε για την αντιµετώπιση έκτακτων περιστατικών. β) Την δηµιουργία Μονάδων για κάθε χρόνια πάθηση στα µεγαλύτερα νοσοκοµεία της χώρας και σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον µία Μονάδα σε κάθε Υγειονοµική Περιφέρεια. γ) Την προµήθεια χωρίς συµµετοχή των φαρµάκων και υλικών από τα Φαρµακεία των νοσοκοµείων καθώς και την συνταγογράφηση τους από τους γιατρούς των Μονάδων. 5) ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ Ανάπτυξη µιας ειδικής κατηγορίας για την Πρωτοβάθµια Φροντίδα Ψυχικής Υγείας µε άµεση διασύνδεση µε τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας και τα Κέντρα Υγείας. Η δηµιουργία νέων και αναδιοργάνωση των ήδη υπαρχόντων δοµών Ψυχικής Υγείας θα πρέπει να κατανεµηθούν σωστά σε όλη τη χώρα, µε ιδιαίτερη έµφαση στην δηµιουργία όλων των εναλλακτικών µορφών ψυχικής υγείας. 6) ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΑ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Στηρίζουµε την λειτουργία του ΕΟΠΥΥ και την ενιαία παροχή υπηρεσιών υγείας, φαρµάκων, υλικών και εξετάσεων σε όλους, ανεξάρτητα σε ποιο Ασφαλιστικό Ταµείο είναι ασφαλισµένοι, αν έχουν ασφαλιστική ενηµερότητα ή όχι. α) Επιδιώκουµε την µηδενική συµµετοχή των πασχόντων από χρόνιες παθήσεις σε όλα τα φάρµακα, υλικά και εξετάσεις της κάθε χρόνιας πάθησης καθώς και στα φάρµακα από τις επιπλοκές και τα προβλήµατα υγείας που µπορεί να προκαλέσει η κάθε χρόνια πάθηση. β) Η χρηµατοδότηση του ΕΟΠΥΥ θα πρέπει να καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισµό και την θεσµοθέτηση ενός µηχανισµού για την αυτόµατη κατάθεση των εισφορών υγείας από τους κλάδους υγείας των Ασφαλιστικών Ταµείων, ώστε να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του. γ) Ο Κανονισµός Παροχών Υγείας του Οργανισµού να αναθεωρείται ανά τριετία. Στην σύνταξη του Κανονισµού να συµµετέχει εκπρόσωπος των πασχόντων από χρόνιες παθήσεις µε συγκεκριµένες προτάσεις ανά πάθηση για όλους τους τοµείς παροχής υπηρεσιών υγείας. 7) ΠΡΟΛΗΨΗ Στηρίζουµε τις υπάρχουσες δοµές του ΕΣΥ για την πρόληψη όλων των κληρονοµικών γενετικών παθήσεων και την ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση όλων των πολιτών της χώρας σ'αυτές και ταυτόχρονα επιδιώκουµε την θεσµοθέτηση ενός λειτουργικού προγράµµατος πρόληψης καθώς και την αναγνώριση της Γενετικής ως ιατρική ειδικότητα. 8) ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Τα θέµατα Πρόνοιας απασχολούν όλους τους ασθενείς. Καταγράφουµε συνοπτικά τα τρέχοντα θέµατα που αφορούν άµεσα:

4 α) Την επικαιροποίηση του Πίνακα Προσδιορισµού Ποσοστού Αναπηρίας, και καταγραφή όλων των χρόνιων σπάνιων παθήσεων. β) Χορήγηση ποσοστού αναπηρίας επ' αόριστον σε όλους τους πάσχοντες από χρόνιες παθήσεις γ) Νέο κανονιστικό πλαίσιο πιστοποίησης και αξιολόγησης της αναπηρίας. δ) ηµιουργία ξενώνων φιλοξενίας για τους συνοδούς των ασθενών από χρόνιες παθήσεις. 9) ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΊΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ Στηρίζουµε την δηµιουργία και εφαρµογή ενός σαφούς νοµοθετικού και οικονοµικού πλαισίου για το φάρµακο, που θα στηρίζεται σε διαφανείς κανόνες λειτουργίας, σε συνεργασία µε τις εταιρείες εισαγωγής φαρµάκων καθώς και των φαρµακοβιοµηχανιών της χώρας µας. Επιδιώκουµε όλοι οι πάσχοντες από χρόνιες παθήσεις να έχουν πρόσβαση σε όλα τα φάρµακα που κυκλοφορούν στην Ευρώπη χωρίς ελλείψεις και περιορισµούς. Άµεσος στόχος µας είναι η δηµιουργία σταθερού αποθέµατος φαρµάκων για την αντιµετώπιση των ελλείψεων, σε συνεργασία µε όλους τους κοινωνικούς εταίρους. 10) Η ΣΧΕΣΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ Σε ότι αφορά τις σχέσεις µας µε την εκάστοτε πολιτική ηγεσία η τοποθέτηση µας είναι διαφανής και εκφράζεται µε τις θέσεις µας. Είµαστε πάντα σε ετοιµότητα συνεργασίας για να γίνουν αποδεκτές οι θέσεις µας αξιοποιώντας την εµπειρία µας ως χρήστες των υπηρεσιών υγείας, να µετατραπούν σε νοµοθετικά κατοχυρωµένες αποφάσεις ώστε να είναι επωφελείς για όλο τον πληθυσµό της χώρας και ειδικότερα για τους πάσχοντες από χρόνιες παθήσεις. Με διάλογο, µε επιχειρήµατα και µε προτάσεις θα επιδιώξουµε την σύγκληση των θέσεων µας µε αυτές όλων των κοµµατικών φορέων, µε κύριο γνώµονα την εξυπηρέτηση του πολίτη µέσα από το δηµόσιο Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Το 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών θα πραγµατοποιηθεί το διήµερο 1-2 Νοεµβρίου 2013 στην Αθήνα. Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ Καίτη Αποστολίδου Ιωάννα Γραικού Νίκος έδες Breast Cancer & Patient Rights Advocate Αντιπρόεδρος,Πανελλήνιος Συλλόγου Γυναικών µε Καρκίνο Μαστού «Άλµα Ζωής» Πρόεδρος, Θετική Φωνή Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδας Γιάννης Θεοδωράκης Μανιώ Κορλέτη Κατερίνα Κουτσογιάννη Πρόεδρος, Πανελλήνια Οµοσπονδία ατόµων µε ΣΚΠ Αντιπρόεδρος, ΑγκαλιάΖΩ-Όµιλος Εθελοντών κατά του Καρκίνου Πρόεδρος, Σύλλογος Ρευµατοπαθών Κρήτης

5 Μαριάννα Λάµπρου Πρόεδρος, Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων Γιάννης Λεβιδιώτης Χρήστος Λιονής Κωνσταντίνος Λούµος Αγγελική Πρεφτίτση Παρασκευή Σακκά Mάγδα Τσολάκη Πρόεδρος, Πανελλήνια Κίνηση για τη Μεσογειακή Αναιµία Καθηγητής Γενικής Ιατρικής & Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, Αντιπρόεδρος του Εθνικού Συµβουλίου ηµόσιας Υγείας Πρόεδρος, Σωµατείο Υποστήριξης Ψωριασικών Ασθενών "ΚΑΛΥΨΩ" Πρόεδρος, Σύλλογος για την Κυστική Ίνωση Νευρολόγος Ψυχίατρος, Πρόεδρος Εταιρείας Νόσου Alzheimer & Συναφών ιαταραχών Αθηνών, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Άνοιας Νευρολόγος-Ψυχίατρος, Θεολόγος, Καθηγήτρια ΑΠΘ, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Νόσου Alzheimer και συγγενών διαταραχών

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Η κατάσταση στην υγεία σήμερα Βασικές παραδοχές: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Η υγεία δεν είναι αμιγώς ιατρικό θέμα αλλά και κοινωνικό, ανθρωπιστικό και πολιτικό και υπό αυτή την έννοια μας αφορά όλους. Η ισότιμη

Διαβάστε περισσότερα

PharmaNews. USERNAME και PASSWORD στη σελίδα των περιεχομένων 22 ΧΡΟΝΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Τεύχος 225 Απρίλιος 2013 24-25. e-mail: info@pitsilidis.

PharmaNews. USERNAME και PASSWORD στη σελίδα των περιεχομένων 22 ΧΡΟΝΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Τεύχος 225 Απρίλιος 2013 24-25. e-mail: info@pitsilidis. PharmaNews w w w. p h a r m a n e w s. g r USERNAME και PASSWORD στη σελίδα των περιεχομένων 22 ΧΡΟΝΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Τεύχος 225 Απρίλιος 2013 Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 102 166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ e-mail: info@pitsilidis.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ

ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002 1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Σπάνιες Παθήσεις 2008-2012

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Σπάνιες Παθήσεις 2008-2012 2008-2012 για τη Δημόσια Υγεία Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2008-2012 Αθήνα 2008 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μονάδα Στρατηγικής και Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης. Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας»

«Σχέδιο Δράσης. Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» «Σχέδιο Δράσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2 3. Σχέδιο Δράσης 4. Υλοποίηση Σχεδίου Δράσης 5. Κανονισμοί ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κυριόπουλος Γιάννης Λιονής Χρήστος Τσιάντου Βασιλική Σουλιώτης Κυριάκος

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας πολιτική σε θέματα αναπηρίας

Σχεδιάζοντας πολιτική σε θέματα αναπηρίας Σχεδιάζοντας πολιτική σε θέματα αναπηρίας E R T Y U I S D F G H J Z X C V B N ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ Ε Σ Α ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Α Το Έργο συγχρηματοδοτείται έως 80% από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας & 4 Βήματα για τη μεταρρύθμιση

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας & 4 Βήματα για τη μεταρρύθμιση Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας & ο ρόλος του ΕΟΠΥΥ 4 Βήματα για τη μεταρρύθμιση Οκτώβριος, 2013 1 Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας & ο ρόλος του ΕΟΠΥΥ 4 Βήματα για τη μεταρρύθμιση Για τη συγγραφή της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την ΥΓΕΙΑ

Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την ΥΓΕΙΑ Σεπτέμβρης 2014 Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την ΥΓΕΙΑ Η Κατάσταση σήμερα Η στρατηγική του νεοφιλελευθερισμού αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση του κοινωνικού κράτους και στη διαμόρφωση συνθηκών για επέκταση της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ 2Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ. Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2013 2η Ημέρα - Εργαστήριο

ΤΟ 2Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ. Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2013 2η Ημέρα - Εργαστήριο ΤΟ 2Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2013 2η Ημέρα - Εργαστήριο Στην παρουσίαση του κεντρικού ομιλητή τον «e-patient Dave» de Bronkart, προέβη κατά την έναρξη της δεύτερης μέρας του συνεδρίου

Διαβάστε περισσότερα

Το θεσμικό πλαίσιο παροχών ασθενείας στην Ελλάδα Ο ρόλος και η λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Επιστημονικές Εκθέσεις (Reports) / 7

Το θεσμικό πλαίσιο παροχών ασθενείας στην Ελλάδα Ο ρόλος και η λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Επιστημονικές Εκθέσεις (Reports) / 7 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Επιστημονικές Εκθέσεις (Reports) / 7 Το θεσμικό πλαίσιο παροχών ασθενείας στην Ελλάδα Ο ρόλος και η λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΜΟΝΑ ΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΚΑΙ Ο

«ΟΙ ΜΟΝΑ ΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΟΙ ΜΟΝΑ ΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ» Εισηγητής: κ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙ ΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

Ο ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Ο ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 1 Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Ετος ίδρυσης: 1950 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ Ε θ ν ι κ ό Σ χ έ δ ι ο ρ ά σ η ς γ ι α τ ο ν Π ε ρ ι ο ρ ι σ µ ό τ ω ν Β λ α π τ ι κ ώ ν Σ υ ν ε π ε ι ώ ν τ ο υ Α λ κ ο ό λ σ τ η ν Υ γ ε ί α 2 0 0 8-2 0 1 2 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Η σημερινή εικόνα των δημόσιων και ιδιωτικών νοσοκομείων στην Ελλάδα

Η σημερινή εικόνα των δημόσιων και ιδιωτικών νοσοκομείων στην Ελλάδα ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ Η σημερινή εικόνα των δημόσιων και ιδιωτικών νοσοκομείων στην Ελλάδα Μανιού Μαρία 1, Ιακωβίδου Ελισάβετ 2 1. Νοσηλεύτρια ΤΕ, MSc, Εργαστηριακός συνεργάτης Νοσηλευτικής, ΑΤΕΙ Κρήτης, Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη Εκθεση. Της Οµάδας Εργασίας για την παρακολούθηση της πορείας της Ψυχιατρικής Μεταρρύθµισης

Πρώτη Εκθεση. Της Οµάδας Εργασίας για την παρακολούθηση της πορείας της Ψυχιατρικής Μεταρρύθµισης Πρώτη Εκθεση Της Οµάδας Εργασίας για την παρακολούθηση της πορείας της Ψυχιατρικής Μεταρρύθµισης Μετά από πρόταση της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας που έγινε αποδεκτή από το Συνήγορο του Πολίτη συγκροτήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Καταγραφή περιστατικών που εµφανίζονται στην ΠΦΥ στο Νοµό Ηρακλείου και ο τρόπος που αντιµετωπίζονται.»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Καταγραφή περιστατικών που εµφανίζονται στην ΠΦΥ στο Νοµό Ηρακλείου και ο τρόπος που αντιµετωπίζονται.» Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Καταγραφή περιστατικών που εµφανίζονται στην ΠΦΥ στο Νοµό Ηρακλείου και ο τρόπος που αντιµετωπίζονται.» Βράχας Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΙΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: ΒΙΛΜΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) και λοιπές διατάξεις. Κεφάλαιο Πρώτο ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) και λοιπές διατάξεις. Κεφάλαιο Πρώτο ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) και λοιπές διατάξεις Κεφάλαιο Πρώτο ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές Αρχές 1. Το κράτος µεριµνά και εγγυάται την παροχή υπηρεσιών υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 2009-12 ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 2012 ΚΑΙ ΜΕΤΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 2009-12 ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 2012 ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 2009-12 ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 2012 ΚΑΙ ΜΕΤΑ Το ΠΑΣΟΚ είναι ιδεολογικά και ιστορικά ταυτισμένο με τη κοινωνική τομή της δημιουργίας ενός Δημόσιου Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι μονάδες Υγείας και Πρόνοιας στη δεκαετία του 80, τα. Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα Μ.Ο.Π. και το Πρώτο Κοινοτική

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι μονάδες Υγείας και Πρόνοιας στη δεκαετία του 80, τα. Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα Μ.Ο.Π. και το Πρώτο Κοινοτική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι μονάδες Υγείας και Πρόνοιας στη δεκαετία του 80, τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα Μ.Ο.Π. και το Πρώτο Κοινοτική Πλαίσιο Στήριξης. ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το Δεύτερο

Διαβάστε περισσότερα

HealthDaily ΣΕΚ: ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΥΤΕΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΝΕΟ «ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ - ΣΚΟΥΠΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ: ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

HealthDaily ΣΕΚ: ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΥΤΕΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΝΕΟ «ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ - ΣΚΟΥΠΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ: ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Special Report σελ.5 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΙΣ ΣΠΑΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ BOUSSIAS COMMUNICATIONS ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 No 565 HealthDaily ΝΕΟ «ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ - ΣΚΟΥΠΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Εισάγονται απογευματινά χειρουργεία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΜ : 12532 ΜΠΑΛΤΑΣΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΑΜ : 12572 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Πριν ξεκινήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία «ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία «ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία «ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΕ Ι ΙΩΤΙΚΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΣΤΟ Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ».

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 7 ΗΣ Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 7 ΗΣ Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 7 ΗΣ Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ: ΤΡΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ: ΛΥΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Σελίδα 2 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 7 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: Η ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΠΡΑΜΑΓΚΙΟΥΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΙΑΣ - ALZHEIMER

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΙΑΣ - ALZHEIMER ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΊΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ». ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 ΠΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων. Κεφάλαιο Α Ολοήµερη Λειτουργία Νοσοκοµείων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων. Κεφάλαιο Α Ολοήµερη Λειτουργία Νοσοκοµείων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Αναβάθµιση του Εθνικού Συστή- µατος Υγείας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Υ- γείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Κεφάλαιο Α Ολοήµερη Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

απολογισμός υπεύθυνης και βιώσιμης ανάπτυξης KAINOTOMIA ΥΠΕΥΘΥΝOTHTA ANAΠTYΞΗ

απολογισμός υπεύθυνης και βιώσιμης ανάπτυξης KAINOTOMIA ΥΠΕΥΘΥΝOTHTA ANAΠTYΞΗ απολογισμός υπεύθυνης και βιώσιμης ανάπτυξης 2010 KAINOTOMIA ΥΠΕΥΘΥΝOTHTA ANAΠTYΞΗ απολογισμός υπεύθυνης και βιώσιμης ανάπτυξης 2010 KAINOTOMIA ΥΠΕΥΘΥΝOTHTA ANAΠTYΞΗ 2 Περιεχόμενα 1. O ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.................................................

Διαβάστε περισσότερα