Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης"

Transcript

1 Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Α.1. ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΠ 1. Θεσμική Δ 1.1. Υποστηρικτική Προσδιορισμός των ιατρικών ειδικοτήτων που μπορούν μετά από εκπαίδευση να δράση Δράση για την αναλάβουν ρόλο Ο.Ι. ολοκλήρωση θεσμικού Αποτελεσματική ενσωμάτωση της ειδικότητας της γενικής ιατρικής στο ισχύον πλαισίου ρόλου και υγειονομικό νομοθετικό πλαίσιο αρμοδιοτήτων Προσανατολισμός της επαγγελματικής κατάρτισης του Ο.Ι. στην κοινότητα. οικογενειακού ιατρού Σαφής προσδιορισμός και περιγραφή των αρμοδιοτήτων και των υποχρεώσεων του Ο.Ι. (Ο.Ι.) Περιγραφή της υποχρεωτικής δέσμης υπηρεσιών του Ο.Ι. ΚΠ 1. Θεσμική Δ 1.2. Υποστηρικτική Προσδιορισμός αρμοδιοτήτων και ρόλου νοσηλευτών και άλλων επαγγελματιών υγείας δράση Δράση για την καθώς και διοικητικών υπαλλήλων μονάδων ΠΦΥ και εργασιακών σχέσεων με τους Ο.Ι. ολοκλήρωση θεσμικού πλαισίου ρόλου υπολοίπων επαγγελματιών υγείας και συνεργασίας τους με τον Ο.Ι. ΚΠ 1. Θεσμική Δ 1.3. Υποστηρικτική Διασφάλιση μηχανισμών ελέγχου και ρύθμισης της δυνατότητας των πολιτών να δράση Δράση για την απευθύνονται άνευ περιορισμού σε όλες τις υπηρεσίες υγείας των ασφαλιστικών φορέων ολοκλήρωση θεσμικού και του ΕΣΥ. πλαισίου για τον τρόπο Καθιέρωση ενημερωτικών εισηγήσεων προς τους πολίτες σχετικά με το ρόλο του O.I. επικοινωνίας Ο.Ι. και Ανάπτυξη μεθοδολογίας αξιολόγησης της γνώμης του ασθενή για τις υπηρεσίες των O.I. πολιτών-ασθενών Ανάπτυξη μηχανισμού εκτίμησης της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του O.I. ΚΠ 2. Ανάλυση Δ 2.1. Ολοκλήρωση Συντονισμός εθνικών -περιφερειακών φορέων για την συλλογή δεδομένων - μελέτη συστήματος Παράδοση μελέτης εκτίμησης των αναγκών υγείας του πληθυσμού σε εθνικό επίπεδο

2 παρακολούθησης υγείας πληθυσμού σε εθνικό επίπεδο ΚΠ 2. Ανάλυση Δ 2.3 Καταγραφή Λεπτομερής καταγραφή του δυναμικού στην ΠΦΥ - μελέτη τοπικών Λεπτομερή καταγραφή της διαθέσιμης υλικοτεχνικής υποδομής και τεχνολογικού χαρακτηριστικών εξοπλισμού, της συνάφειας και της διαγνωστικής ακρίβειάς της. αγοράς υπηρεσιών Πανεπιστημιακά ΠΦΥ ιδρύματα και ΚΠ 2. Ανάλυση Δ 2.4. Ανάπτυξη Ανάλυση επιδημιολογικών δεδομένων και νοσολογικών προτύπων ανά περιοχή και ΕΠ «Ψηφιακή - μελέτη συστήματος και πληθυσμό γεωγραφικής ευθύνης και εκτίμηση των αναγκών σύγκλιση» μηχανισμού Ανάλυση καθιερωμένων καταναλωτικών προτύπων της ελληνικής αγοράς υπηρεσιών αξιοποίησης των υγείας και των προσδοκιών του ασθενή πελάτη δεδομένων και Αναθεώρηση εφορμοζόμενων πρακτικών και μεθόδων με βάση τα πορίσματα της μετατροπή σε δράσεις μελέτης - ανάλυσης Δ 3.1α Καθιέρωση Πανεπιστημιακά Ανάπτυξη προτύπων βελτίωσης της ποιότητας συμπεριλαμβανομένων υπενθυμίσεων σε προτύπων ποιότητας ιδρύματα και ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα, συστήματα διαχείρισης του κινδύνου και και ελέγχου της κατευθυντηρίων οδηγιών στα Κέντρα Υγείας και στις λοιπές δομές ΠΦΥ απόδοσης των φορέων Καθιέρωση μηχανισμών ελέγχου της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας ΠΦΥ και ανάπτυξη Καθιέρωση προτύπων ελέγχου απόδοσης φορέων ΠΦΥ μηχανισμού συστήματος ποιοτικού ελέγχου Δ 3.1β. Πιστοποίηση και διασφάλιση της ποιότητας των Κέντρων Υγείας Πανεπιστημιακά ιδρύματα και Εφαρμογή των προτύπων ποιότητας για τη διασφάλιση της ποιοτικής λειτουργίας των Κέντρων Υγείας Αστικού Τύπου. Η προτενόμενη παρέμβαση αφορά τόσο στα νέα προτεινόμενα από το παρόν Σχέδιο Δράσης Κέντρα Υγείας, όσο και στις υφιστάμενες δομές που προτείνεται να αναβαθμιστούν σε Κέντρα Υγείας Αστικού Τύπου.

3 Δ 3.1γ. Πιστοποίηση ιδιωτικών μονάδων που θα ενταχθούν στο σύστημα ΠΦΥ Πανεπιστημιακά ιδρύματα και Χρηματοδότηση για την λειτουργία ενός κεντρικού μηχανισμού πιστοποίησης ιδιωτικών μονάδων που θα ενταχθούν στο σύστημα της ΠΦΥ. Υπεύθυνος φορέας για την υλοποίηση της πιστοποίησης ποιότητας θα είναι οι ίδιες ιδιωτικές μονάδες υγείας. ΚΠ 4. Δικτύωση Θέσπιση νέων διοικητικών σχημάτων που θα συνάψουν συμβόλαια με ασφαλιστικούς φορέων φορείς αλλά και με δομές ΠΦΥ στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα Δ 4.1. Ανάπτυξη Καθιέρωση ομάδων και δικτύου ΠΦΥ ΕΠ «Βελτίωση κατευθυντήριων Αρμόδιοι ΟΤΑ Ενίσχυση συντονισμού, διασύνδεσης και ολοκλήρωσης φορέων παροχής υπηρεσιών διοικητικής ικανότητας οδηγιών λειτουργίας ΠΦΥ στο τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. δημόσιας διοίκησης» μονάδων ΠΦΥ Οργανισμοί Ενίσχυση συντονισμού τοπικών, περιφερειακών και εθνικών εμπλεκομένων φορέων Κοινωνικής Δημιουργία υποστηρικτικών μηχανισμών ΠΦΥ στο τοπικό, περιφερειακό και κεντρικό Ασφάλισης επίπεδο Δ 5.1 Αναδιοργάνωση ΑΕΙ Αναδιοργάνωση Προγραμμάτων σπουδών που να καλύπτουν ενότητες όπως η ΠΦΥ, η Ε. Π. «και προγραμμάτων ΤΕΙ Δημόσια Υγεία και η Τεκμηριωμένη Ιατρική δια βίου μάθηση» σπουδών Ιατρικών, Οδοντιατρικών, Νοσηλευτικών και λοιπών επαγγελμάτων υγείας σχολών με προσανατολισμό στην ΕΣΔΥ Προσανατολισμός των σπουδαστών προς τις ειδικότητες που παρουσιάζεται έλλειψη π.χ. γενικής ιατρικής, γηριατρικής, δημόσιας υγείας, ιατρικής της εργασίας και λοιπών επαγγελματιών υγείας όπως λογοθεραπευτές και εργοθεραπευτές Ανάπτυξη συνεργασιών με εκπαιδευτικούς φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού και με διεθνείς οργανισμούς (π.χ. ΠΟΥ, ΕΕ, ASPHER) ΠΦΥ Δ 5.2 Προαγωγή της Εξασφάλιση της δυνατότητας πρόσβασης σε διεθνείς βάσεις δεδομένων και βιβλιοθήκες Ε.Π. και έρευνας και της συνεχιζόμενης Πανεπιστημιακά και ιδρύματα όλων των κεντρικών και περιφερειακών διευθύνσεων της ΠΦΥ, των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και τουλάχιστον των κέντρων υγείας αστικού τύπου. δια βίου μάθηση εκπαίδευσης επιλεγμένου προσωπικού στις τεχνικές της συστηματικής βιβλιογραφικής ανασκόπησης και τη τεκμηριωμένης ιατρικής. Χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων και μελετών Διοργάνωση διεπιστημονικών εκδηλώσεων σχετικών με θέματα της ΠΦΥ

4 ΚΠ 6. Χρηματοδότηση και οικονομική διαχείριση Δ 6.1. Κωδικοποίηση και αποζημίωση των ιατρικών πράξεων που ειδικεύονται σε ζητήματα πολιτικής και οικονομικών της υγείας Ομαδοποίηση των όμοιων περιπτώσεων ασθένειας σύμφωνα με το ICPC (Internatinal Classificatin f Primary Care) Κοστολόγηση των διαγνωστικών κατηγοριών Θέσπιση σχετικού νομοθετικού πλαισίου ΕΠ «Βελτίωση διοικητικής ικανότητας δημόσιας διοίκησης» Α.1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΠ 2. Ανάλυση - μελέτη Δ 2.2. Ολοκλήρωση συστήματος παρακολούθησης υγείας πληθυσμού σε περιφερειακό επίπεδο Δ 3.2 Δημιουργία νέων Κ.Υ. Αστικού Τύπου Δ 3.3 Δημιουργία Κ.Υ. Αστικού Τύπου από υφιστάμενες δομές ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΥΠΕ ΔΕΠΑΝΟΜ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Συντονισμός εθνικών με περιφερειακούς αρμόδιους φορείς για την αποτελεσματική συλλογή δεδομένων. Παράδοση μελέτης εκτίμησης των αναγκών υγείας του πληθυσμού σε περιφερειακό επίπεδο Παραπομπή στην Δράση Δ 3.2 ΠΕΠ Αττικής ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης ΣΔΙΤ με τη συμμετοχή και των ΟΤΑ Παραπομπή στην Δράση Δ 3.3 ΠΕΠ

5 Δ 3.4. Εκσυγχρονισμός και υλικοτεχνική της κτιριακής υποδομής των υφισταμένων μονάδων ΠΦΥ (ΕΣΥ, ΟΤΑ). Δ 3.5 Αναβάθμιση κινητών μονάδων ΕΚΑΒ Δ 3.6 Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παραπομπή στην Δράση Δ 3.4 ΠΕΠ Παραπομπή στην Δράση Δ 3.5 ΠΕΠ Δ.Υ.ΠΕ ΕΚΑΒ Παραπομπή στην Δράση Δ 3.6 ΠΕΠ Δ.Υ.ΠΕ Δ 3.7. Εξοπλισμός οδοντιατρικών σχολών ώστε να λειτουργούν ως Κ.Υ. Πρωτοβάθμιας Οδοντιατρικής Φροντίδας Υπουργείο Παιδείας Η υλικοτεχνική και η κάλυψη των αναγκών των κλινικών σε ότι αφορά εργαλεία, τεχνικά διαγνωστικά μέσα και αναλώσιμα. Δημιουργία ειδικών δομών οι οποίες θα είναι σε θέση να δέχονται και να παρέχουν υπηρεσίες σε άτομα που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου και χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης όπως π.χ. ασθενείς με AIDS και ασθενείς με ηπατίτιδα. ΠΕΠ Αττικής ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Β.1. ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΠ 2. Ανάλυση Δ 2.5. Εκπόνηση Σύσταση ομάδας έμπειρων ατόμων σε θέματα ΠΦΥ με στόχο τη διερεύνηση των - μελέτη σχεδίου εκπαίδευσης εκπαιδευτικών αναγκών των εργαζομένων και την σύνταξη ενός λεπτομερούς των στελεχών και των στρατηγικού σχεδίου για την εκπαίδευσή τους. εργαζομένων στην ΠΦΥ Παράδοση μελέτης για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των εργαζομένων Παράδοση αναλυτικού στρατηγικού σχεδίου για την κατάρτιση των εργαζομένων

6 Δ 3.8. Σύνταξη Επιλογή νοσημάτων και καταστάσεων για τα οποία θα συνταχθούν κατευθυντήριες κατευθυντήριων οδηγίες οδηγιών Ανάθεση σύνταξης οδηγιών σε συγκεκριμένο επιστημονικό φορέα (που μπορεί να είναι διαφορετικός για κάθε νόσημα) Πανεπιστημιακά και που Αξιολόγηση οδηγιών από ομάδα επιστημόνων που ειδικεύονται στο συγκεκριμένο νόσημα δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας Δ 3.9 Στελέχωση νέων ολοκληρωμένων μονάδων ΠΦΥ Δ.Υ.ΠΕ. Παραπομπή στη Δράση 3.9 Ε.Π. Ανάπτυξη δυναμικού Δ 3.10 Στελέχωση Παραπομπή στη Δράση 3.10 Ε.Π. Ανάπτυξη κεντρικών και περιφερειακών δυναμικού διευθύνσεων ΠΦΥ Δ 3.11 Ολοκληρωμένα Παραπομπή στη Δράση 3.9 Ε.Π. «Ψηφιακή πληροφοριακά συστήματα για την Δ.Υ.ΠΕ. ηλεκτρονική Κοινωνία της διασύνδεση των Πληροφορίας μονάδων ΠΦΥ Δ 3.12 Ηλεκτρονική Ηλεκτρονική πρόσβαση στις φαρμακευτικές πληροφορίες αναφοράς (Εθνικό Ε.Π. «Ψηφιακή συνταγογράφηση (e- Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε Συνταγολόγιο) prescribing) Σύσταση ολοκληρωμένου δικτύου ηλεκτρονικής διασύνδεσης ιατρείων, φαρμακείων και ασφαλιστικών οργανισμών στη βάση υφιστάμενων και ενημερωμένων ιατρικών φακέλων για όλους τους ασθενείς.

7 Δ 3.13 Τηλεϊατρική - Παραπομπή στη Δράση 3.13 Ε.Π. «Ψηφιακή τηλεφροντίδα Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. Ε.Μ.Π. και σχετικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα Δ 3.14 Ανάπτυξη της Ανάπτυξη υποδομών ηλεκτρονικής καταγραφής και ανάλυσης της πληροφορίας στις Ε.Π. «Ψηφιακή ηλεκτρονικής κάρτας δομές ΠΦΥ και ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος σ αυτές. υγείας Μονάδες ΠΦΥ Σύνταξη νομοθετικού πλαισίου το οποίο θα καθορίζει τους αρμόδιους για την ανανέωση του περιεχομένου της ηλεκτρονικής κάρτας υγείας, τους επαγγελματίες υγείας που έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα αυτής καθώς και τις ποινικές κυρώσεις στην περίπτωση αλλοίωσης ή καταστροφής του περιεχομένου από αναρμόδιο άτομο. Παροχή της ΗΚΥ στους δικαιούχους Δ Ενίσχυση των Σαφής προσδιορισμός των αρμοδιοτήτων του ιατρικού, νοσηλευτικού, διοικητικού Τακτικός υπαρχουσών δομών με προσωπικού και προσωπικού των λοιπών επαγγελματιών υγείας. ανθρώπινο δυναμικό Μονάδες ΠΦΥ Σαφής προσδιορισμός του τρόπου συνεργασίας των επαγγελματιών αυτών μεταξύ τους. Εφαρμογή κατάλληλης πολιτικής προτεραιοτήτων για τη στελέχωση των μονάδων ΠΦΥ με βάση τις πραγματικές ανάγκες της ελληνικής αγοράς υπηρεσιών υγείας και των αναγκών του πληθυσμού Θέσπιση υποχρεωτικής συμμετοχής του προσωπικού σε εκπαιδευτικά προγράμματα ανάλογα των αρμοδιοτήτων τους. Κατάθεση αιτήματος κάθε μονάδας ΠΦΥ για τις ανάγκες στελέχωσής της με προσωπικό των προαναφερθέντων κατηγοριών. Δ 3.16 Πληροφοραική ενδυνάμωση των μονάδων ΠΦΥ Καταγραφή των αναγκών των μονάδων της ΠΦΥ σε εξοπλισμό τεχνικών μέσων Κάλυψη των υπαρχουσών αναγκών ώστε να πραγματοποιηθεί ο στόχος της ανάπτυξης των πληροφοριακών υποδομών ΕΠ «Ψηφιακή

8 Δ 3.17α Υποστηρικτική Δράση εξοπλισμού των μονάδων ΠΦΥ με τα κατάλληλα τεχνικά μέσα όπου αυτό είναι αναγκαίο Παραπομπή στη Δράση Δ 3.17α ΚΠ 4. Δικτύωση Δ 4.2 Πληροφοριακή Μελέτη και ανάπτυξη λογισμικού που θα ενισχύσει τη διοικητική λειτουργία των Ε.Π. «Ψηφιακή φορέων ενδυνάμωση κεντρικών και περιφερειακών διευθύνσεων ΠΦΥ Κοινωνία της πληροφορίας αντίστοιχων διευθύνσεων. Ολοκλήρωση του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος της Διεύθυνσης ΠΦΥ του και διασύνδεσή του με τα πληροφοριακά συστήματα των περιφερειακών διευθύνσεων του προσωπικού ΚΠ 4. Δικτύωση Δ 4.3. Λειτουργική Πλήρης καταγραφή των υπαρχουσών δομών ΠΦΥ σε κάθε υγειονομική περιφέρεια. φορέων διασύνδεση υπηρεσιών Διασαφήνιση των υπηρεσιών ΠΦΥ που παρέχει κάθε μονάδα και του ρόλου που κάθε ΠΦΥ επαγγελματίας υγείας διαδραματίζει στο δίκτυο. Σύνταξη πρωτοκόλλων και κατευθυντήριων οδηγιών για τον τρόπο αντιμετώπισης των συνηθέστερων καταστάσεων και περιπτώσεων που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι επαγγελματίες υγείας στην ΠΦΥ για την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία του δικτύου της. ΚΠ 4. Δικτύωση Δ 4.4. Δικτύωση με τις Σύσταση του υγειονομικού χάρτη σε κάθε υγειονομική περιφέρεια και για το σύνολο της φορέων μονάδες νοσοκομειακής χώρας μας. περίθαλψης κοινωνικής φροντίδας και την κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Σύνταξη πρωτοκόλλων και κατευθυντήριων οδηγιών για τον τρόπο διαχείρισης των καταστάσεων και περιπτώσεων που υπερβαίνουν τις δυνατότητες της πρωτοβάθμιας περίθαλψης (ανάπτυξη συστήματος παραπομπής προς τις νοσοκομειακές μονάδες) Σχεδιασμός ενός ιστού διασυνδέσεων με τις δομές κοινωνικής φροντίδας, ψυχικής υγείας, αποκατάστασης που λειτουργούν στο τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και στην Αθήνα. ΚΠ 4. Δικτύωση φορέων Δ 4.5 Δημιουργία Διαδικτυακής Πύλης ΠΦΥ Παραπομπή στη Δράση Δ 4.5 Εθνικοί πόροι Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση

9 Δ 5.3. από Παραπομπή στη Δράση Δ 5.3 Ε.Π. Ψηφιακή απόσταση με τη χρήση ΕΣΔΥ Σύγκλιση τεχνολογιών (E- ΑΕΙ / ΤΕΙ LEARNING) Δ 5.4 Παραπομπή στη Δράση Δ 5.4 επαγγελματιών υγείας για την υλοποίηση των προγραμμάτων ΕΣΔΥ πρόληψης, αγωγής και προαγωγής της υγείας Δ 5.5 Κατάρτιση Παραπομπή στη Δράση Δ 5.5 προσωπικού ΠΦΥ και Πανεπιστήμια, εργαζομένων στους εκπαιδευτικά και Ασφαλιστικούς Οργανισμούς Δ 5.6 Παραπομπή στη Δράση Δ 5.6 προσωπικού για τη διαχείριση των ιατροασφαλιστικών δεδομένων και πληροφοριών Δ 5.7 Προγράμματα Παραπομπή στη Δράση Δ 5.7 πρόληψης και προαγωγής της υγείας του πληθυσμού ΔΥΠΕ

10 Δ 5.8 Προγράμματα Παραπομπή στη Δράση Δ 5.8 πρόληψης και προαγωγής της υγείας του μαθητικού ΔΥΠΕ πληθυσμού Δ 5.9 Προγράμματα Παραπομπή στη Δράση Δ 5.9 πρόληψης και προαγωγής της υγείας του μαθητικού πληθυσμού με τη ΔΥΠΕ Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση χρήση νέων τεχνολογιών (Infkisk) ΚΠ 6. Δ 6.2. Υποστηριτκική Υπουργείο Σύνταξη καταλόγου ύψους μισθολογικών ενισχύσεων βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και Χρηματοδότηση δράση για την Οικονομίας και προβλημάτων υγείας που διαχειρίζονται οι επαγγελματίες υγείας. Υπουργείου και οικονομική μισθολογική Οικονομικών Ανάπτυξη κινήτρων για την μισθολογική ενίσχυση σε σχέση με το είδος και την ποσότητα Οικονομίας και διαχείριση αναπροσαρμογή του προσφερόμενου έργου των οικογενειακών ιατρών, οδοντιάτρων, του νοσηλευτικού Οικονομικών επαγγελματιών ΠΦΥ και λοιπού προσωπικού των μονάδων ΠΦΥ με στόχο την βελτίωση της κλινικής αποτελεσματικότητας. Αναδιάρθρωση του συστήματος χρηματοδότησης και αποζημίωσης των υπηρεσιών ΠΦΥ με θέσπιση της αμοιβής κατά κεφαλήν εγγεγραμμένου. Καθορισμός δέσμης πρόσθετων αμοιβών που σχετίζονται με την ανάληψη συγκεκριμένων καθηκόντων όπως πχ η ενημέρωση του ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου, η σύνταξη αναφορών και η εκπόνηση μελετών για τις ανάγκες υγείας του πληθυσμού αναφοράς κ.ά.

11 ΚΠ 7. Προβολή Δ 7.1. Δημιουργία Δημιουργία ιστοσελίδας με τις ακόλουθες πληροφορίες / δυνατότητες: και ιστοσελίδας με Διαμόρφωση φιλικού προς το χρήστη περιβάλλοντος-πλατφόρμας με πληροφορίες για το επικοινωνιακή πληροφορίες για τον σύστημα και τις δομές ΠΦΥ που λειτουργούν στη χώρα. ΕΠ «Ψηφιακή πολιτική νέο τρόπο λειτουργίας Στοιχεία επικοινωνίας με τις μονάδες και πληροφορίες για τη δέσμη των υπηρεσιών που σύγκλιση» της ΠΦΥ και την παρέχουν. πρόσβαση στις Πληροφορίες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των πολιτών καθώς και για μονάδες φροντίδας απαραίτητες προϋποθέσεις και δικαιολογητικά κατά την επαφή με το σύστημα. υγείας Δυνατότητα κλεισίματος ραντεβού (πιλοτικά) ΚΠ 7. Προβολή Δ 7.2. Ενημερωτικές Ανακοινώσεις μέσω διαδικτύου. και καμπάνιες προς τους Ημερίδες. επικοινωνιακή πολίτες σχετικά με το με ειδικό Δημοσιεύσεις στον ημερήσιο τύπο πολιτική θεσμό του ενδιαφέρον στην οικογενειακού ιατρού ΠΦΥ και την χρήση της ηλεκτρονικής κάρτας υγείας Β.2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Δ 3.17β Εξοπλισμός των και νούριων και ΠΕΠ αναβαθμισμένων μονάδων ΠΦΥ με τα Επιλογή των μονάδων που θα εξοπλιστούν και ο εξοπλισμός τους. κατάλληλα τεχνικά μέσα όπου αυτό είναι αναγκαίο

ΚΕΦ.:II. ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ... 25 ΚΕΦ.:III. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ...

ΚΕΦ.:II. ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ... 25 ΚΕΦ.:III. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ... 1) A ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦ.:I. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5, ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΜΕΑ (ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΔ) ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας & 4 Βήματα για τη μεταρρύθμιση

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας & 4 Βήματα για τη μεταρρύθμιση Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας & ο ρόλος του ΕΟΠΥΥ 4 Βήματα για τη μεταρρύθμιση Οκτώβριος, 2013 1 Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας & ο ρόλος του ΕΟΠΥΥ 4 Βήματα για τη μεταρρύθμιση Για τη συγγραφή της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

1. Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1. Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1. Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η Υγεία δεν είναι μόνο πολύτιμο αγαθό από μόνη της, αλλά και μοχλός για την ανάπτυξη. Μόνο ένας υγιής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 2009-12 ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 2012 ΚΑΙ ΜΕΤΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 2009-12 ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 2012 ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 2009-12 ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 2012 ΚΑΙ ΜΕΤΑ Το ΠΑΣΟΚ είναι ιδεολογικά και ιστορικά ταυτισμένο με τη κοινωνική τομή της δημιουργίας ενός Δημόσιου Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. «Σχέδιο Δράσης για τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 2007-2013»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. «Σχέδιο Δράσης για τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 2007-2013» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ «Σχέδιο Δράσης για τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 2007-2013» Δεκέμβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1...4 Ανάπτυξη Στρατηγικής για τη Δημόσια Υγεία...4 1.1. Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της με αρ. Πρωτ. 2311/05-09-2014 Διακήρυξης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο e-master: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης Ρέθυμνο / Ηράκλειο, 31 Αυγούστου 2013 1 Σχέδιο Νέου Οργανογράμματος Με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης από το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι μονάδες Υγείας και Πρόνοιας στη δεκαετία του 80, τα. Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα Μ.Ο.Π. και το Πρώτο Κοινοτική

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι μονάδες Υγείας και Πρόνοιας στη δεκαετία του 80, τα. Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα Μ.Ο.Π. και το Πρώτο Κοινοτική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι μονάδες Υγείας και Πρόνοιας στη δεκαετία του 80, τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα Μ.Ο.Π. και το Πρώτο Κοινοτική Πλαίσιο Στήριξης. ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το Δεύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας Δήμου Μυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μυλοποτάμου Προϋπολογισμός: 211.295,12 (χωρίς ΦΠΑ) 259.892,99 (με

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α/Α ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Εξειδίκευση και αποτίμηση των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης στην Ελλάδα, όπως αυτές Μελέτη Ανασχεδιασμού των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. 1 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

1 Ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ICT FORUM 25/7/2012

1 Ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ICT FORUM 25/7/2012 1 Ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ICT FORUM 25/7/2012 Διαλειτουργικότητα/ διασυνδεσιμότητα μεταξύ των προσφερόμενων υπηρεσιών από τους ασφαλιστικούς φορείς Στόχοι Τυποποίηση/συντήρηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Κυριάκος Σουλιώτης Ελευθέριος Θηραίος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΜ : 12532 ΜΠΑΛΤΑΣΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΑΜ : 12572 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Πριν ξεκινήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000-2006 ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) και λοιπές διατάξεις. Κεφάλαιο Πρώτο ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) και λοιπές διατάξεις. Κεφάλαιο Πρώτο ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) και λοιπές διατάξεις Κεφάλαιο Πρώτο ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές Αρχές 1. Το κράτος µεριµνά και εγγυάται την παροχή υπηρεσιών υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων «ΥΓΕΙΑ 2014-2020» Πρόταση Υπουργείου Υγείας ΜΑΪΟΣ 2013 Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ»... 3 1.1 Ανάλυση Των Ανισοτήτων Και Των Αναπτυξιακών Αναγκών... 3 1.1.1 Ανισότητες στον Τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΣΕΛ. 1/234 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6 1.1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...6 1.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...9 2. ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Α ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Α ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠ: AΞΟΝΕΣ

1.4. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠ: AΞΟΝΕΣ 1.4. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠ: AΞΟΝΕΣ Η εθνική στρατηγική ανάπτυξης της εκπαίδευσης, που περιγράφεται στο ΚΠΣ, αποτέλεσε τη βάση για το σχεδιασμό του παρόντος Επιχειρησιακού Προγράμματος. Επιχειρεί να αντιμετωπίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 142 Αποστολή του Υπουργείου Αποστολή του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων είναι, σύμφωνα με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

Pharma & Health Conference 2014: «Οικονομική Ανάπτυξη και Υγεία σε περίοδο οικονομικής κρίσης»

Pharma & Health Conference 2014: «Οικονομική Ανάπτυξη και Υγεία σε περίοδο οικονομικής κρίσης» Pharma & Health Conference 2014: «Οικονομική Ανάπτυξη και Υγεία σε περίοδο οικονομικής κρίσης» ehealth:τάσεις, προοπτικές, προκλήσεις, για την ανάπτυξη λύσεων ηλεκτρονικής υγείας στην Ελλάδα Χριστίνα Παπανικολάου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Π.Ν.Α ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ «ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΓΓΕΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ - ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Παροχή σχετικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Παροχή σχετικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Παροχή σχετικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών» (Β Φάση Κλειστού Διαγωνισμού) Αναθέτουσα Αρχή: ΗΔΙΚΑ ΑΕ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα