ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΥΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΥΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΥΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Εισηγήτρια ΦΩΤΕΙΝΗ Ε. ΑΡΓΥΡΟΥΛΗ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc

2 ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Οι δραστηριότητες όλων των εταιρειών έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον όπως άλλωστε όλες οι ανθρώπινες δραστηριότητες Στα πλαίσια της πράσινης επιχειρηματικότητας κάθε εταιρεία αναλαμβάνει να βελτιώνει συνεχώς την περιβαλλοντική απόδοση των έργων, των προϊόντων, των διαδικασιών και των δραστηριοτήτων της.

3 ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Κατευθυντήριες αρχές: Πρόληψη της ρύπανσης και μείωση των εκπομπών Μέγιστη αξιοποίηση των περιβαλλοντικών πόρων Βελτίωση της περιβαλλοντικής πληροφόρησης Προκειμένου να είναι αποτελεσματικές αυτές πρέπει να διεξάγονται μέσα σε ένα δομημένο σύστημα διαχείρισης και ενσωματωμένο στη συνολική δραστηριότητα της διοίκησης της εταιρείας.

4 Παραδείγματα Πράσινης Επιχειρηματικότητας 1 ο case study: Επεξεργασία Αστικών Λυμάτων με φυσικά συστήματα Επεξεργασίας. Φορέας : Δήμος Μακεδονίδος Μελετητής : Φωτεινή Αργυρούλη 2 ο case study: Εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (EMS) στο εργοτάξιο Εμπορικού Κέντρου. Φορέας : Εταιρεία Sonae Sierra Μελετητής - Υπεύθυνη εφαρμογής EMS: Φωτεινή Αργυρούλη

5 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

6 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο Δήμος Μακεδονίδος βρίσκεται στο νομό Ημαθίας και αριθμεί κατοίκους. Αντιμετώπισε το πρόβλημα της επεξεργασίας των αστικών λυμάτων εφαρμόζοντας το σύστημα του βιολογικού καθαρισμού με φυσικά συστήματα επεξεργασίας.

7 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΚΟΠΟΣ Ορθολογικότερη και οικονομικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος της επεξεργασίας και διάθεσης των υγρών αποβλήτων συνεισφέροντας παράλληλα στην προστασία του περιβάλλοντος. 95% εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη λειτουργία του συστήματος.

8 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Εθνική Νομοθεσία Ευρωπαϊκή Οδηγία 271/91/ΕΟΚ

9 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΟΣ Βιολογικός καθαρισμός με φυσικά συστήματα επεξεργασίας ονομάζεται εκείνος, όπου η επεξεργασία υγρών αποβλήτων διενεργείται με φυσικά μέσα και διεργασίες. Με την αλληλεπίδραση δηλαδή αέρα, εδάφους, νερού, φυτικών και ζωικών οργανισμών.

10 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΗΠΕΔΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Έκταση για την κατασκευή της μονάδας : 8 στρέμ. Απόσταση από τον οικισμό : 600 ì. Γήπεδο σε πλαγιά αξιοποίηση φυσικών κλίσεων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Προϋπολογισμός έργου: Λειτουργικό κόστος Ενέργεια : ~100 /μήνα Προσωπικό : 2 άτομα μερικής απασχόλησης

11 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Βασίζεται στη συνδυαστική χρήση σηπτικής δεξαμενής και υδροχαρών φυτών. Τα υδροχαρή φυτά αναπτύσσονται σε τεχνητούς υγροβιότοπους στεγανούς. Το σύστημα αποτελείται επιπλέον από μονάδα εσχάρωσης, αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας, δεξαμενή χλωρίωσης και φρεάτιο εξόδου.

12 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Τύπος τεχνητού υγροβιότοπου : ελεύθερης επιφάνειας (FWS) Απόδοση του συστήματος : % σε απομάκρυνση BOD5. Οι βασικοί μηχανισμοί επεξεργασίας των λυμάτων στους υγροβιότοπους δημιουργούνται από τα φυτά και είναι: a. α) η μεταφορά οξυγόνου με το ριζικό τους σύστημα στον b. πυθμένα των υγροβιότοπων, c. β) η δημιουργία υποστρώματος συγκράτησης των d. μικροοργανισμών που διενεργούν τη βιολογική e. επεξεργασία στις ρίζες τους, και τέλος f. γ) το φιλτράρισμα και προσρόφηση των συστατικών του g. αποβλήτου που επιτυγχάνεται μέσω του εδάφους.

13 ΕΙΔΗ ΦΥΤΩΝ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Είδος φυτού Typha angustifolia (ευδοκιμεί στην περιοχή). Αντοχή σε συνθήκες παγετού (ο δήμος βρίσκεται σε υψόμετρο). Απαραίτητη η συγκομιδή και αραίωση των φυτών, περιοδικά για, Τη διασφάλιση ελεύθερης και ομοιόμορφης ροής και Την πρόληψη δημιουργίας καναλιών διέλευσης των λυμάτων. Την απομάκρυνση αζώτου από το σύστημα.

14 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Α Φάση (2001) Β Φάση (2021) ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ Χειμώνας Καλοκαίρι Χειμώνας Καλοκαίρι Πληθυσμός (ΙΚ) Παροχή σχεδιασμού (m 3 /d) Παροχή αιχμής (m 3 /hr)

15 ΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Παροχές ρυπαντικών φορτίων BOD5 (mg/l) TKN SS (mg/l) Ρ (Kg/d) (Kg/d) (mg/l) (Kg/d) (mg/l) (Kg/d) Α Φάση (2001) Χειμώνας Καλοκαίρι ,5 2,8 4,55 Β Φάση (2021) Χειμώνας Καλοκαίρι ,5 3,15 5,25

16 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΚΡΟΗΣ Ολικό BOD5 COD Νιτρώδη ΝΟ2 Νιτρικά ΝΟ3 Ολική αμμωνία (ΝΗ4) Φώσφορος Κολοβακτηριοειδή ολικά Κ/100 ml Κολοβακτηριοειδή κοπρανώδη Κ/100 ml Λίπη έλαια Επιπλέοντα στερεά ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ Αιωρούμενα στερεά, SS Μονάδα μέτρησης mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l Τιμή < 25 < 35 < 120 < 20 < 120 < 20 < 15 < 500 <

17 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

18 ΑΠΟΨΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ

19 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

20 ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ

21 ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥ

22 ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ

23 ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ Μικρή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη λειτουργία του συστήματος. Μακροχρόνια μικρότερο λειτουργικό κόστος. Δημιουργία υγροβιότοπου - εναρμόνιση με το φυσικό περιβάλλον. Μικρές απαιτήσεις συντήρησης. Δεν απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό. Εξοικονόμηση νερού για άρδευση. Έλλειψη δυσοσμίας. Μη χρήση χημικών μέσων.

24 ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ Ελλιπής ενημέρωση. Περιορισμένη εφαρμογή. Απαιτεί μεγαλύτερη έκταση για την κατασκευή του.

25 ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ Χρηματοδότηση για την κατασκευή του συστήματος (μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων). Έμμεση διαφήμιση. Τάση για περιβαλλοντικές επιλογές.

26 ΑΠΕΙΛΕΣ Κοινωνική αποδοχή.

27 2 ο Case Study

28 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης των έργων κατασκευής του Εμπορικού Κέντρου Pantheon Plaza στη Λάρισα κατά το πρότυπο ISO 14001

29 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (EMS) των έργων κατασκευής του Εμπορικού Κέντρου Pantheon Plaza στη Λάρισα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ Έκταση για την κατασκευή του έργου : 107 στρέμ. Έκταση κτιριακών εγκαταστάσεων: 19,5 στρέμ. Εργατοτεχνικό Προσωπικό : άτομα (ανάλογα με τη φάση κατασκευής)

30 ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ PANTHEON PLAZA

31 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (EMS) των έργων κατασκευής του Εμπορικού Κέντρου Pantheon Plaza στη Λάρισα Νομοθεσία : Εκτίμηση συμμόρφωσης με τις νομικές απαιτήσεις Τα περιβαλλοντικά πεδία των οποίων οι νομικές απαιτήσεις ελέγχονται είναι τα εξής: Νερό Απόβλητα (στερεά και υγρά) Περιβαλλοντική Αδειοδότηση των διαχειριστών αποβλήτων Ατμοσφαιρικές εκπομπές Θόρυβος Καύσιμα Ενέργεια Κατά την εφαρμογή του ΕΜS αξιολογείται μηνιαία και καταγράφεται η συμμόρφωση με τις νομικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Κατά τον έλεγχο προκύπτουν οι μη συμμορφώσεις για τις οποίες ακολουθείται συγκεκριμένη πορεία επίλυσης.

32 Περιβαλλοντικοί δείκτες του EMS Κατά τα πλαίσια εφαρμογής του EMS ελέγχθηκαν οι παρακάτω δείκτες: Κατανάλωση νερού Κατανάλωση ενέργειας (ηλεκτρικής ενέργειας καυσίμων) Παραγωγή αποβλήτων Θόρυβος - δονήσεις

33 Περιβαλλοντικοί δείκτες του EMS Παραγωγή αποβλήτων Στερεά Απόβλητα Κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής του Εμπορικού Κέντρου τα στερεά απόβλητα που προκύπτουν είναι: Τα υπολείμματα ή άχρηστα τμήματα των υλικών κατασκευής καθώς και οι συσκευασίες τους (χαρτί, πλαστικό, σίδερο, μεταλλικά δοχεία κλπ). Οι ποσότητες των προϊόντων εκσκαφής. Τα αστικά απορρίμματα των εργαζομένων. Απόβλητα από εργασίες κατεδάφισης (σκυρόδεμα, τσιμεντόλιθοι, τούβλα).

34 Περιβαλλοντικοί δείκτες του EMS Παραγωγή αποβλήτων Κύρια αρχή του συστήματος είναι ο διαχωρισμός των επικίνδυνων αποβλήτων από τα μη-επικίνδυνα καθώς και ο διαχωρισμός των ανακυκλώσιμων και των επαναχρησιμοποιήσιμων αποβλήτων. Τα απόβλητα που διαχωρίζονται και συλλέγονται στο εργοτάξιο είναι: Χαρτί/χαρτόνι Πλαστικό Υπολείμματα σιδήρου (scrap) Ξύλο Απόβλητα από εργασίες κατεδάφισης (κυρίως σκυρόδεμα) Εργοταξιακά απόβλητα Προϊόντα εκσκαφής Επικίνδυνα απόβλητα

35 Ποσότητα παραγόμενων στερεών αποβλήτων (συμπεριλαμβάνονται τα προϊόντα εκσκαφής) (τόνοι/μήνα) 20305, ,85 τόνοι αποβλήτων , , , ,8 150,08 July 07 August 07 63,68 61,66 September 07 October 07 November 07 33,61 December 07 January ,97 February 08 March 08 April ,29 May 08 June ,20 July ,40 77,03137,09 August 08 September 08 October 08 Μήνας

36 τόνοι αποβλήτων ,8 Ποσότητα παραγόμενων στερεών αποβλήτων (χωρίς τα προϊόντα εκσκαφής) (τόνοι/μήνα) July ,08 August 07 63,68 September 07 61,66 October 07 November 07 33,61 December 07 9,43 76,85 January 08 February 08 78,93 41,97 March 08 April ,69 49,74 May ,34 June 08 July ,20 77,03 August 08 September ,40 137,09 October 08 Μήνας

37 Ποσοστό Στερεών Αποβλήτων που ανακυκλώθηκε (ανά μήνα) 100,00% 80,00% 64,69% 60,00% 99,93% 99,87% 99,41% 99,77% 99,42% 96,28% 92,74% 87,00% 40,00% 20,00% 42,66% 27,07% 0,00% 1,75% 6,05% July 07 August 07 September 07 5,12% 10,74% October 07 November 07 December 07 January 08 February 08 % March 08 April 08 May 08 June 08 July 08 7,80% August 08 September 08 October 08 Μήνας

38 100,00% Ποσοστό Στερεών Αποβλήτων που ανακυκλώθηκε (συνολικά από την έναρξη εφαρμογής του ΣΠΕ) 97,93% 99,13% 99,30% 99,20% 99,08% 98, 91% 99,04% 99, 05% 99,32% 99, 13% 98,56% 80,00% % 60,00% 49,97% 40,00% 20,00% 39,19% 32,65% 30,58% 0,00% July 07 1,75% August 07 September 07 October 07 November 07 December 07 January 08 February 08 March 08 April 08 May 08 June 08 July 08 August 08 September 08 October 08 Μήνας

39 Περιβαλλοντικοί δείκτες του EMS Παραγωγή αποβλήτων Υγρά Απόβλητα Τα υγρά απόβλητα που παράγονται κατά τις εργασίες κατασκευής του Εμπορικού Κέντρου είναι: Αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής των γραφείων του εργοταξίου Αστικά λύματα από τις χημικές τουαλέτες για την εξυπηρέτηση των εργατών Αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής των προσωρινών γραφείων της Sonae Sierra και της CONEM Νερά από το πλύσιμο του στομίου εκκένωσης των μπετονιέρων Χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια Όλα τα υγρά απόβλητα διατίθενται σε αδειοδοτημένους συλλέκτες ή επεξεργάζονται κατάλληλα.

40 Περιβαλλοντικοί σκοποί και στόχοι Οι Περιβαλλοντικοί σκοποί και στόχοι που έχουν καθοριστεί για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του εργοταξίου του Εμπορικού Κέντρου Pantheon Plaza φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα:

41 No Σκοπός Κατασκευή του Εμπορικού Κέντρου Pantheon Plaza με Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (EMS) εναρμονισμένο με το πρότυπο ISO Προώθηση της ανακύκλωσης των στερεών αποβλήτων που παράγονται στο εργοτάξιο. Δημοσιοποίηση της Περιβαλλοντικής Πολιτικής και των περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων στους εμπλεκόμενους. Βελτιστοποίηση της εφαρμογής των καλών περιβαλλοντικών πρακτικών κατά την κατασκευή. Στόχος Πιστοποίηση των εργασιών κατασκευής σύμφωνα με το ISO Ανακύκλωση των παραγόμενων στερών αποβλήτων σε ποσοστό τουλάχιστον 15% της συνολικής τους ποσότητας. Δημοσίευση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (EMS) του Εμπορικού Κέντρου Pantheon Plaza στα Μέσα Ενημέρωσης. Το μέσο ποσοστό των μη εφαρμοζόμενων καλών περιβαλλοντικών πρακτικών να είναι μικρότερο από 30%.

42 ΚΑΛΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

43 ΔΙΑΒΡΟΧΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΣΚΟΝΗΣ

44 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

45 ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

46 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΞΥΛΟΥ

47 ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΕΡΩΝ ΠΛΥΣΗΣ ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΠΟ ΒΑΦΕΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΘΡΑΥΣΗ

48 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ

49 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ

50 ΒΑΛΤΕ Χ ΜΗ ΒΑΖΕΤΕ Συσκευασία από χαρτί ή χαρτόνι Χαρτί με λάδια Επιμεταλλωμένο Χαρτί Συσκευασίες επικίνδυνων προϊόντων Σακούλες με τσιμέντο

51 ΒΑΛΤΕ Χ ΜΗ ΒΑΖΕΤΕ Πλαστικές μεμβράνες μη Πλαστικές συσκευασίες μη επικίνδυνων προϊόντων Πλαστικούς σωλήνες Οργανικά απορρίμματα Πλαστικές συσκευασίες επικίνδυνων προϊόντων Σακούλες με σκουπίδια

52 ΒΑΛΤΕ Χ ΜΗ ΒΑΖΕΤΕ Τσιμέντο Τούβλα Κεραμίδια Πλακάκια Πλαστικούς σωλήνες (PVC, PEAD) Δοχεία από επικίνδυνα προϊόντα Πλαστικές συσκευασίες

53 Διαδικασία συγκράτησης Διαρροής - Απορροφητικό Υλικό Χρησιμοποιήστε Απορροφητικό Υλικό (π.χ: άμμο, χώμα) για τη συγκράτηση μιας διαρροής 1. Διαρροή - Κηλίδα 2. Τοποθετήστε απορροφητικό υλικό γύρω από την κηλίδα 3. Τοποθετήστε απορροφητικό υλικό πάνω από την κηλίδα 4. Συλλέξτε το απορροφητικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε για να απορροφήσει την κηλίδα και τοποθετήστε το στον κατάλληλο κάδο με τη σήμανση "Μολυσμένη άμμος - στουπιά"

54 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

55 ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Φωτεινή Ε. Αργυρούλη Χημικός Μηχανικός MSc Ελένη I. Καλτσά Χημικός Μηχανικός Ευαγγελία Γ. Γραβάνη Πολιτικών Επιστημών, MBA Πηνελόπη Θ. Παλάσκα Χημικός Μηχανικός MSc

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ PLANNING TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ PLANNING TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ PLANNING TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51125 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3438 24 Δεκεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 59845 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη Συνοπτική περίληψη Η παρούσα µελέτη αφορά στην καταγραφή παραµέτρων λειτουργίας του ΧΥΤΑ Αλµωπίας, ο οποίος είναι από τους πρώτους ΧΥΤΑ που κατασκευάστηκαν στον Ελλαδικό χώρο, και αποσκοπεί στην εξεύρεση

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ για το έτος 2011

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ για το έτος 2011 για το έτος 2011 (Κατηγορία μικρών οργανισμών επικυρωμένη από εξωτερικό φορέα) Αριθμός καταχώρησης στο μητρώο καταχωρημένων οργανισμών EMAS EL-000014 ΦΡΟΣ ΜΠΕΤΟΝ Υιοί Σερ. Φροσυνού Α.Β.Ε.Ε Αδρανή - Σκυρόδεμα

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα Φιλικά Προς το Περιβάλλον: 10 Εναλλακτικές Προτάσεις Επεξεργασίας Αποβλήτων Ελαιουργείων

Μέτρα Φιλικά Προς το Περιβάλλον: 10 Εναλλακτικές Προτάσεις Επεξεργασίας Αποβλήτων Ελαιουργείων LIFE05 ENV/GR/000245 Environmental Friendly Technologies for Rural Development Μέτρα Φιλικά Προς το Περιβάλλον: 10 Εναλλακτικές Προτάσεις Επεξεργασίας Αποβλήτων Ελαιουργείων Νικόλαος Καλογεράκης και Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΘΕΣΗ «ΧΟΥΝΙΤΣΑ» Τ.Κ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Δ.Ε. ΦΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΘΕΣΗ «ΧΟΥΝΙΤΣΑ» Τ.Κ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Δ.Ε. ΦΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 : «Λατομείο Αδρανών Υλικών» σε «Λατομείο Αδρανών Υλικών & Μονάδα Ανακύκλωσης Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές & Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΘΕΣΗ «ΧΟΥΝΙΤΣΑ» Τ.Κ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΥΔ 03)

ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΥΔ 03) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ..1 Α.1. ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 Α.2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Εκλαϊκευμένη Έκθεση. Layman s Report

Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Εκλαϊκευμένη Έκθεση. Layman s Report Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Εκλαϊκευμένη Έκθεση Layman s Report Στρατηγικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων της Λεκάνης Απορροής Ανθεμούντα

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Εχγειρίδιο του Καλού Ανακυκλωτή. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Το Εγχειρίδιο του Καλού Ανακυκλωτή

Το Εχγειρίδιο του Καλού Ανακυκλωτή. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Το Εγχειρίδιο του Καλού Ανακυκλωτή ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Το Εγχειρίδιο του Καλού Ανακυκλωτή ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έστω και καθυστερημένα, η Κύπρος μπαίνει στον παγκόσμιο χάρτη των χωρών που θέτουν ως πρωταρχικό περιβαλλοντικό στόχο την ανακύκλωση κάθε μορφής αποβλήτων.

Διαβάστε περισσότερα

σύµφωνα µε τους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς 761/2001 & 196/2006 για την εφαρµογή Συστήµατος Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου (EMAS)

σύµφωνα µε τους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς 761/2001 & 196/2006 για την εφαρµογή Συστήµατος Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) Περιβαλλοντική Δήλωση 2008 σύµφωνα µε τους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς 761/2001 & 196/2006 για την εφαρµογή Συστήµατος Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) Hellenic Quality Foods Ανώνυµος Εταιρία Τροφίµων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1275 11 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Φ.15/4187/266 Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας,

Διαβάστε περισσότερα

INTERGEO Τεχνολογία Περιβάλλοντος ΕΠΕ BI.ΠE Θέρµης 57001 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310/47 81 47 Fax : 2310/47 81 49 e-mail : thessaloniki@intergeo.

INTERGEO Τεχνολογία Περιβάλλοντος ΕΠΕ BI.ΠE Θέρµης 57001 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310/47 81 47 Fax : 2310/47 81 49 e-mail : thessaloniki@intergeo. Y:\INTERGEO-DATA\PROJECTS\PERIFERIES\Anatolikis Makedonias & Thrakis\G1391-waste\WASTE 290808\G1491- REPORT 1-final.doc INTERGEO Τεχνολογία Περιβάλλοντος ΕΠΕ BI.ΠE Θέρµης 57001 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310/47

Διαβάστε περισσότερα

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων.

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων. Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος [Αρχή Τροποποίησης] (Με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3010/02, ΦΕΚ-91 Α ορίζεται ότι : «Όπου στο Ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΕΛ. 1 ΑΠΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΑΣ. & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. EL-000072 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΒΕΣΤΗ ΚΑΙ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΛΤΟΥ, ΠΥΡΗΝΟΞΥΛΟΥ Εδρα: Ρωμεϊκα Ασπροχώματος Καλαμάτα Ν. Μεσσηνίας Τηλ. 27210

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχαν νικών Συστημάτωνν Ειδίκευση: Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας ς και Προστασίας Περιβάλλοντος Διπλωματική Εργασία Περιβαλλοντική Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 94/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.4.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 94/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.4.2011 EL L 94/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.4.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 333/2011 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση κριτηρίων προσδιορισμού των περιπτώσεων στις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός.

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός. ΝΟΜΟΣ: 1650/86 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/16-10-86) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1. Σκοπός. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2446 30 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aριθ. 52891 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τις δραστη ριότητες «Συνεργεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ & ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ & ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ & ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ: Η ΠΟΛΗ ΠΕΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ» ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΑ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μη εδώδιμα φυτικά προϊόντα 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5 Επάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2505 7 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 170613 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΟΥΣ 2011 Σελίδα 1 από 23 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό 1221/2009 για την εφαρµογή Συστήµατος Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 24 13 Φεβρουαρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4042 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σε αυτό το τμήμα μπορείτε να βρείτε τις περιγραφές των θέσεων εργασίας των κύριων επαγγελμάτων στην αγορά εργασίας των ΑΠΕ. Η πλειοψηφία των θέσεων εργασίας μπορεί να βρεθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR16M2OP006 Τίτλος Δυτική Μακεδονία Έκδοση 1.4 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν

Διαβάστε περισσότερα