ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΩΝ ΜΟΤΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΘΗΚΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΩΝ ΜΟΤΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΘΗΚΩΝ"

Transcript

1 Η ΜΟΤΕΙΑΚΗ ΠΡΟΘΗΚΗ Ψ ΜΗΦΑΝΗ ΕΚΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΤΝΘΕΣΗ ΜΗΦΑΝΗ Η ΟΠΟΙΑ ΕΞΑΙΣΙΑ ΣΨΝ ΤΛΙΚΨΝ ΠΟΤ ΣΗΝ ΑΠΑΡΣΙΖΟΤΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΗΗ ΣΗ, ΔΙΑΥΟΡΟΠΟΙΕΙΣΑΙ ΠΛΗΡΨ ΑΠΟ ΣΙ ΣΤΠΙΚΕ ΠΡΟΘΗΚΕ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Εκ κατασκευής, τα στοιχεία που συνθέτουν την κάθε προθήκη αναλύονται στις σελίδες που ακολουθούν. Αυτά ομαδοποιούνται : τα Εσωτερικά στοιχεία Σην Αρθρωτή Κατασκευή (όπου εκ κατασκευής απαιτείται) Σις Κλειδαριές Ασφάλειας Σην Εσοχή Υωτισμού Σα Εξωτερικά Δομικά τοιχεία Σο Περβάζι Ση ύνδεση (ένωση) των Τάλινων τοιχείων Σα Ράφια Σο Υωτισμό Σην Πρόσβαση (στο εσωτερικό εκθεσιακό χώρο της προθήκης) Σην γενικότερη Ασφάλεια Σα Κανάλια Σον Τάλινο Κώδωνα (για τις προθήκες τύπου Vista και Prism) Σην Αεροστεγανότητα Σην Επίτοιχη τοποθέτηση Σα Βάθρα / Βάσεις τήριξης Σις υνθήκες Μικροπεριβάλλοντος

2 ΕΨΣΕΡΙΚΑ ΟΡΙΖΟΝΣΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΤΡΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ (INTERNAL PANELS) Σα εσωτερικά στοιχεία της μουσειακής προθήκης συμπεριλαμβάνουν τις ενιαίες οριζόντιες και πλευρικές επιφάνειες οι οποίες τοποθετούνται πρόσθετα με σκοπό να καλύψουν τις περιμετρικές συνδεσμολογίες της κατασκευής (βίδες, σωληνώσεις, καλωδιώσεις), να παρέχουν τη σταθερή βάση για τη στήριξη και ανάρτηση των εκθεμάτων και να αναβαθμίσουν αισθητικά τον εσωτερικό εκθεσιακό χώρο καθώς δύνανται να επικαλυφθούν με ύφασμα, φωτογραφικό ή ενημερωτικό υλικό. την τυπική της έκδοση, μια προθήκη φέρει ξύλινα εσωτερικά πάνελ Medite Ecologique / ZFMDF / Panelsafe. (τον πίνακα που ακολουθεί επιχειρείται μια καταγραφή των εγκεκριμένων υλικών). ΕΥΑΡΜΟΓΕ Σο Medite Ecologique αποτελεί ένα οικολογικό πάνελ με μηδενικά ποσοστά φορμαλδεΰδης ιδανικό για χρήση σε εξειδικευμένες κατασκευές επίπλωσης, ερμάρια και προθήκες τα οποία τοποθετούνται σε περιβαλλοντικά ευαίσθητους χώρους όπως μουσεία, εργαστήρια, γκαλερί, σχολεία κ.ά.. Σα ξύλινα πάνελ Medite Ecologique είναι κατάλληλα για χρήση σε εσωτερικούς χώρους με ξηρό αέρα όπως ορίζεται από το πρότυπο ΕΝ622 part 5 και σε εφαρμογές με Σάξη Επικινδυνότητας 1 όπως ορίζεται από το πρότυπο ΕΝ ΑΠΟΔΟΗ Κατά τη βιομηχανική επεξεργασία του Medite Ecologique δεν προστίθεται στις ίνες της ξυλείας φορμαλδεΰδη. Σο αποτέλεσμα της επεξεργασίας αυτής είναι ένα προϊόν το οποίο ξεπερνά κατά πολύ τις αυστηρές προδιαγραφές τάξης Ε1 (πρότυπο ΕΝ622-1 για χαμηλά ποσοστά φορμαλδεΰδης). Παρόλο που η φορμαλδεΰδη ως συστατικό εμπεριέχεται στο φυσικό ξύλο που απαρτίζει τον κορμό του δένδρου και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατό να αφαιρεθεί εξ ολοκλήρου, ανεξάρτητες έρευνες έχουν δείξει ότι η ποσότητα της φορμαλδεΰδης που μετά την επεξεργασία παραμένει στα πάνελ Medite Ecologique, είναι ίση ή μικρότερη του 1μ.γρμ (mg) ανά 100 γραμμάρια ύλης - ίσο ή λιγότερο από το αντίστοιχο ποσοστό φορμαλδεΰδης που εμπεριέχεται στο

3 φυσικό ξύλο. Σο ποσοστό εκπομπής φορμαλδεΰδης είναι αρκετά κατώτερο της μέσης τιμής περιεκτικότητας αυτής στον ατμοσφαιρικό αέρα. ΕΓΚΛΙΜΑΣΙΜΟ - ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ Σο ποσοστό υγρασίας που περιέχεται στα πάνελ Medite Ecologique είναι της τάξης του 7% +/-2%, βάσει μετρήσεων που πραγματοποιούνται κατά το τελικό στάδιο της βιομηχανικής επεξεργασίας. Μεταβολές στα παραπάνω ποσοστά δύνανται να προκύψουν σε περίπτωση διαφοροποίησης των διαστάσεων καθώς και προσθήκης ξύλινων τμημάτων στη συνολική κατασκευή. Για το λόγο αυτό τα πάνελ Medite Ecologique πρέπει να εγκλιματιστούν στον τελικό χώρο της εγκατάστασης για περίπου 2 με 3 ημέρες προτού αυτά συναρμολογηθούν στην τελική τους θέση. ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΨΣΕΡΙΚΑ ΠΑΝΕΛ ΣΤΠΟ ΠΑΝΕΛ ΑΔΡΑΝΕΙΑ ΤΓΚΡΙΗ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗΡΙΞΗ ΚΟΣΟ ΒΑΥΗ ΣΕΛΕΙΨΜΑΣΑ ΕΠΙΛΟΓΕ ΕΠΕΝΔΤΗ ΤΥΑΜΑΣΟ ZF MDF ΟΦΙ ΝΑΙ ΦΑΜΗΛΟ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ZF MDF ME DACRYLATE ZF MDF ME MOISTOP NEXTEL ΟΦΙ ΝΑΙ ΦΑΜΗΛΟ ΟΦΙ ΝΑΙ ΟΦΙ ΝΑΙ ΟΦΙ ΜΕΟ ΟΦΙ ΝΑΙ ΟΦΙ ΤΑΛΟΠΙΝΑΚΑ ΝΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΟΦΙ ΟΦΙ ΜΕΣΑΛΛΙΚΗ ΕΠΙΥΑΝΕΙΑ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟ HONEYCOMB ΝΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΟ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΒΑΥΗ ΠΟΤΔΡΑ ΝΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΟ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ CORIAN ΝΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΤΧΗΛΟ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΠΕΣΡΨΜΑ ΠΟΙΚΙΛΕΙ ΕΙΔΙΚΟ ΤΧΗΛΟ ΟΦΙ ΟΦΙ ΟΦΙ PANELSAFE * ΟΦΙ ΝΑΙ ΤΧΗΛΟ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ PANELSAFE ME ΟΦΙ ΝΑΙ ΟΦΙ ΝΑΙ ΟΦΙ ΤΧΗΛΟ DACRYLATE * PANELSAFE ME ΝΑΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΝΑΙ ΟΦΙ ΤΧΗΛΟ MOISTOP * *Σο Panelsafe είναι ισοδύναμο του ZF MDF αλλά επιπρόσθετα προσφέρει αυξημένες μηχανικές ιδιότητες (ως πιο σκληρό επιτρέπει μηχανικές εργασίες - ξετρυπήματα δίχως να καταστρέφεται η δομή του) ΤΠΕΡΤΧΨΜΕΝΑ ΕΨΣΕΡΙΚΑ ΟΡΙΖΟΝΣΙΑ ΣΟΙΦΕΙΑ (ΕΨΣΕΡΙΚΑ ΒΑΘΡΑ/ΒΑΕΙ) Ο τυπικός τρόπος προβλέπει την τοποθέτηση της οριζόντιας βάσης πάνω στο υφιστάμενο (εκ σχεδισμού) προεξέχον μεταλλικό προφίλ του περιμετρικού καναλιού, με τέτοιο τρόπο ώστε η άνω επιφάνειά της να έρχεται πρόσωπο με το κάτω τμήμα της θύρας πρόσβασης. Σο πίσω τμήμα της οριζόντιας επιφάνειας εφάπτεται στην πλάτη της προθήκης. Όπου απαιτείται η οριζόντια επιφάνεια της βάσης δύνανται να σχεδιαστεί ώστε να είναι κεκλιμένη σε όποια γωνία προβλέπεται από τις τεχνικές προδιαγραφές. ε μια τέτοια περίπτωση η στήριξη επιτυγχάνεται πλευρικά με τριγωνικές πλευρικές προσθήκες στο απαιτούμενο ύψος. Εναλλακτικά, δύναται να τοποθετηθεί ξύλινο βάθρο, χαμηλότερο στην εμπρόσθια όψη του και υψηλότερο στο οπίσθια τμήμα του. Οι διαστάσεις του ακολουθούν τις εσωτερικές διαστάσεις της προθήκης, η δε υψομετρική διαφορά εμπρόσθιας και οπίσθιας όψης καθορίζεται με βάσει τις απαιτήσεις του έργου και τις ανάγκες για βέλτιστη έκθεση των αντικειμένων.

4 ΑΡΘΡΨΣΗ ΣΜΗΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΗ (MULTIBAY) Αφορά στις μεγαλύτερες μουσειακές κατασκευές όπου εκ σχεδιασμού απαιτούνται περισσότερα του ενός ανοίγματα πρόσβασης στην πρόσοψη και συνδυασμός σταθερών δομικών και κινητών στοιχείων. Σουλάχιστον δύο υπομονάδες συνθέτουν τη συνολική κατασκευή με τέτοιο τρόπο ώστε να δίνουν την εντύπωση μιας ενιαίας ενότητας.

5 ΚΛΕΙΔΑΡΙΕ ΑΥΑΛΕΙΑ Όλες ανεξαιρέτως οι προθήκες ασφαλίζονται με χρήση κλειδαριών Abloy των οποίων το σύνολο των μηχανικών τμημάτων του εμπεριέχεται σε μονοκόμματη χυτή μεταλλική θήκη και ενισχύεται από πτυχωτό ατσάλινο πέτασμα από αλουμίνιο πάχους τεσσάρων χιλιοστών. Η απασφάλιση της κλειδαριάς πραγματοποιείται με κατάλληλο κλειδί. Αφού ξεκλειδωθεί, η κλειδαριά πιέζεται προς το εσωτερικό της (μοντέλα Push-Lock) ή αφαιρείται εξ ολοκλήρου. Ανάλογα με τον τύπο της προθήκης, η ασφάλισή της δύνανται να υποστηριχτεί από διπλό σύστημα κλειδώματος με το πρώτο να είναι εμφανές, στο εμπρόσθιο ή το πλάγιο τμήμα του μεταλλικού καναλιού και το δεύτερο αφανές, στο εσωτερικό τμήμα της ενισχυμένης μεταλλικής κατασκευής. ε αυτή την περίπτωση η τυποποιημένη μέθοδος ασφάλισης προβλέπει πρωτεύουσες αποσπώμενες, μηχανικές, κυλινδρικές κλειδαριές ασφαλείας και δευτερεύον εσωτερικό κεντρικό μηχανισμό κλειδώματος πολλαπλών σημείων.

6 ΕΟΦΗ ΥΨΣΙΜΟΤ (ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΚΑΜΑΡΑ / ΟΥΙΣΑ) Μερικές φορές αναφέρεται και ως ανακλαστήρας. Εντός της εσοχής τοποθετούνται τα συστήματα φωτισμού τα οποία στο κάτω τμήμα τους καλύπτονται από τον ανακλαστήρα, μία επιφάνεια κατάλληλα διαμορφωμένη και τοποθετημένη ώστε να ανακλά τη φωτεινή δέσμη και να την κατανέμει ομοιόμορφα εντός του εκθεσιακού χώρου της προθήκης. Η πρόσβαση στα συστήματα φωτισμού γίνεται από το άνω ανοιγόμενο τμήμα στην οροφή της προθήκης.

7 ΕΞΨΣΕΡΙΚΟ ΠΛΕΤΡΙΚΟ (ΚΑΘΕΣΟ) ΔΟΜΙΚΟ ΣΟΙΦΕΙΟ (STRUCTURAL PANEL) Σα πλευρικά αυτά στοιχεία τοποθετούνται αντί των υαλοπινάκων όπου κρίνεται απαραίτητο ώστε να εξυπηρετούνται οι σχεδιαστικές ιδιαιτερότητες της κάθε κατασκευής αλλά και να επαυξάνεται η δομική της ακαμψία. Εφαρμόζονται με πρόσθετο περιμετρικό μεταλλικό προφίλ και αναβαθμίζουν τα επίπεδα ασφάλειας προσφέροντας παράλληλα και ένα σημείο στήριξης για τα ράφια και τα κάθετα τοποθετούμενα στοιχεία φωτισμού.

8 ΠΕΡΒΑΖΙ Σο περβάζι αφορά σε ένα επίπεδο μεταλλικό στοιχείο το οποίο τοποθετείται ακριβώς κάτω από τον εκθεσιακό χώρο μεταξύ αυτού και του βάθρου / βάσης της προθήκης. Εξυπηρετεί διττό σκοπό : να αναβαθμίσει τα επίπεδα ασφάλειας και να συμβάλει στην καλύτερη αεροστεγανότητα της προθήκης.

9 ΕΝΨΗ ΤΑΛΙΝΨΝ ΣΟΙΦΕΙΨΝ Σα σημεία ένωσης των υάλινων τμημάτων μπορεί να μεταβάλουν δραματικά τη συνολική αισθητική της κατασκευής. Η μέθοδος που θα επιλεχθεί για την μεταξύ τους συγκόλλησή αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική παράμετρο δομικής ενίσχυσης και αεροστεγανότητας της κατασκευής. Η συγκόλληση των υάλινων επιφανειών πραγματοποιείται με απολύτως διάφανη θερμοκόλληση (UV adhesive), ειδικά εξελιγμένη για χρήση με πολυστρωματικούς υαλοπίνακες. Η επεξεργασία των υαλοπινάκων με μηχανή CNC επιτρέπει την ακριβή συγκόλληση τους ακόμα και σε γωνία 45 ο, όπου το απαιτούν οι προδιαγραφές. Η αδρανής κολλητική ουσία με βάση το ακρυλικό δημιουργεί έναν αόρατο αλλά ισχυρότατο σύνδεσμο πάχους μόλις 0,1χιλιοστά ο οποίος είναι αδύνατον να αφαιρεθεί με μαχαίρι ή άλλο αιχμηρό αντικείμενο.

10 ΡΑΥΙΑ Διατίθενται πολλές επιλογές για τα ράφια εντός της προθήκης. υνήθως τοποθετούνται υάλινα ράφια τα οποία αναρτώνται από μεταλλικά στηρίγματα (hanging rods) προσαρμοσμένα στην οροφή. Μια άλλη λύση αφορά στην στήριξη των ραφιών μέσω μεταλλικών προβόλων οι οποίοι συνδέονται αφανώς πλευρικά ή στην πλάτη των μη περίοπτων προθηκών. Εναλλακτικά η εσωτερική ξύλινη πλάτη από ZF MDF Medite Ecologique ή Panelsafe - ανάλογα με το πλάτος της - δύναται να φέρει αυλακές εντός των οποίων τοποθετούνται καθ ύψος διάτρητες μεταλλικές ράβδοι, (φορείς με διάτρηση κάθε 25 χιλ.), που εξυπηρετούν στην ελέυθερη προσαρμογή των μεταλλικών προβολικών υποστηριγμάτων των ραφιών. Η μεταξύ των κάθετων μεταλλικών φορέων επιφάνεια επενδύεται με ύφασμα μουσειακών προδιαγραφών. Μια τυπική διάταξη προσφέρεται με δύο διάτρητους μεταλλικούς φορείς τοποθετημένους στις άκρες (αριστερά και δεξιά) του εσωτερικού ξύλινου πάνελ της πλάτης και δύο εσωτερικές με τις μεταξύ τους αποστάσεις απόλυτα ζυγισμένες. Η εν λόγω διάταξη των μεταλλικών φορέων ανάρτησης των ραφιών, επιτρέπει τη δημιουργία τριών διαφορετικών κατανομών με χρήση ραφιών μέγιστου πλάτους έως και το 1/3 του διαθέσιμου εσωτερικού πλάτους της προθήκης. Οι μεταλλικοί υποστηρικτές φέρουν στο άνω τμήμα τους σταθερά προσαρτημένες βάσεις από σιλικόνη για την τοποθέτηση των ραφιών έκθεσης. Σο σύστημα των δύο μεταλλικών υποστηρικτών και κρυστάλλινου ραφιού επαρκεί για την στήριξη εκθεμάτων με βάρος το οποίο δεν πρέπει να ξεπερνά τα 40 κιλά. Βαρύτερα εκθέματα υποστηρίζονται απροβλημάτιστα με χρήση ξύλινων ή μεταλλικών ραφιών.

11 Να σημειωθεί ότι το βασικό πλεονέκτημα της πρώτης μεθόδου έκθεσης είναι η οπτική συνέχεια καθώς η πλάτη με την υφασμάτινη επένδυση φαντάζει εννιαία. τον αντίποδα, η καθ ύψος τοποθέτηση των ειδικών διάτρητων μεταλλικών φορέων διαταράσει την οπτική συνέχεια ειδικότερα δε αν χρησιμοποιηθεί υφασμάτινη επένδυση σε ανοικτή- ζωντανή απόχρωση, όμως εξυπηρετεί πλήρως την τοποθέτηση εύκολα μεταθετών ραφιών σε οποιοδήποτε σημείο. ΤΛΙΚΟ ΡΑΥΙΟΤ ΚΟΣΟ ΑΥΑΛΕΙΑ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ ΑΥΑΛΕΙΑ ΕΚΘΕΜΑΣΟ ΑΝΣΟΦΗ Ε ΒΑΡΟ FLOAT GLASS ΦΑΜΗΛΟ ΦΑΜΗΛΟ ΜΕΟ ΜΕΟ ΧΗΜΕΝΟ ΤΑΛΟΠΙΝΑΚΑ (anti banded) ΠΟΛΤΣΡΨΜΑΣΙΚΟ ΤΑΛΟΠΙΝΑΚΑ (triplex) ΦΑΜΗΛΟ ΜΕΟ ΦΑΜΗΛΟ ΤΧΗΛΟ ΜΕΟ ΤΧΗΛΟ ΤΧΗΛΟ ΦΑΜΗΛΟ

12 ΥΨΣΙΜΟ Οι προθήκες οι οποίες φέρουν εσοχή για το φωτισμό υποστηρίζουν όλους τους τύπους των φωτιστικών σωμάτων: φθορισμού, αλογόνου, οπτικών ινών, LED ή και συνδυασμού αυτών. ε άλλους τύπους προθηκών, επιλεγμένα φωτιστικά σώματα τοποθετούνται στη βάση, εντός αυτοστηριζόμενων μεταλλικών στοιχείων ή στα πλευρικά στοιχεία της κατασκευής. Σα συστήματα φωτισμού που εγκαθίστανται είναι σχεδιασμένα κατάλληλα ώστε να συμβάλλουν στην συντήρηση σε καλή κατάσταση των εκθεμάτων μέσα στην προθήκη. Οι παρακάτω παράμετροι έχουν ληφθεί υπόψη κατά τη σχεδίαση: η δυνατότητα ρύθμισης και ελέγχου του επιπέδου φωτισμού. το Υιλτράρισμα της υπεριώδους ακτινοβολίας. η ελαχιστοποίηση της θερμικής συσσώρευσης εντός της προθήκης. το φιλτράρισμα της υπέρυθρης ακτινοβολίας. η ευκολία πρόσβασης για συντήρηση, από το εξωτερικό τμήμα της προθήκης χωρίς να απαιτείται η πρόσβαση εκ των έσω. ο ευέλικτος τρόπος τοποθέτησης και σύνδεσης των φωτιστικών συστημάτων και ηλεκτρικών συνδεσμολογιών με στόχο την διευκόλυνση της μερικής ή συνολικής αντικατάστασης των. η ανάδειξη του σωστού χρωματικού φάσματος του συστήματος φωτισμού. Η τελική επιλογή των σωμάτων και συστημάτων εσωτερικού φωτισμού καθορίζεται με βάση τις εξειδικευμένες απαιτήσεις προβολής και συντήρησης των εκθεμάτων.

13 Κατανομή φωτισμού / ΦΡΗΗ ΕΙΔΟ ΛΑΜΠΣΗΡΑ DIMMING ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ ΑΠΟΔΟΗ UV ΚΑΣΑΝΑΛΨΗ ΖΨΗ ΛΑΜΠΣΗΡΑ CRI ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΣΤΠΟ ΥΘΟΡΙΜΟ ΑΛΟΓΟΝΟΤ ΦΑΜΗΛΗ ΚΑΣΑΝΑΛΨΗ ομοιογενή (γενικευμένη) ομοιογενή & σημειακή ομοιογενή ΟΠΣΙΚΕ ΙΝΕ γραμμική & σημειακή ομοιογενή ΟΠΣΙΚΕ ΙΝΕ γραμμική & σημειακή ομοιογενή LED γραμμική & σημειακή Δ/Α = Δεν αναφέρεται Mercury Vapour Tungsten Halogen Tungsten Halogen Metal Halide LED Προαιρετικό Ναι Ηλεκτρονικό Ναι Ηλεκτρονικό Ναι Μηχανικό Ναι Ηλεκτρονικό Μέση Τψηλή προς μέση Τψηλή Μέση Τψηλή Τψηλή Τψηλή Τψηλή Φαμηλή Δ/Α Φαμηλή σε αεριζόμενο κουτί Φαμηλή σε αεριζόμενο κουτί Μέση προς χαμηλή Μέση προς χαμηλή Μέση προς χαμηλή Μέση προς χαμηλή Μηδέν Μέση Φαμηλή Μηδέν Μέση Μέση Μηδέν Φαμηλή Τψηλή 82-92

14 ΠΡΟΒΑΗ ΣΟΝ ΕΚΘΕΙΑΚΟ ΦΨΡΟ Τποστηρίζεται ποικιλία επιλογών για την τοποθέτηση των εκθεμάτων ή και την πρόσβαση του προσωπικού στον εσωτερικό εκθεσιακό χώρο της προθήκης. Οι επιλογές σχετίζονται με τον σχεδιασμό της κατασκευής και το βάρος του υαλοπίνακα που κάθε μηχανισμός υποστηρίζει με επάρκεια. Προτείνονται μεντεσέδες βαρέως τύπου, ανασυρόμενοι πλευρικά κινούμενοι μηχανισμοί, αμορτισέρ αερίου για την επιβοήθηση της ανάκλησης, υδραυλικοί ή ηλεκτρικοί μηχανισμοί ανύψωσης υάλινων κωδώνων μεγάλου βάρους.

15 ΑΥΑΛΕΙΑ Αφορά στο σύνολο των λειτουργικών στοιχείων και τεχνικών χαρακτηριστικών που δημιουργούν έναν ισχυρό κλωβό ασφάλειας και προστασίας των πολύτιμων εκθεμάτων. Αυτά μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν τους μηχανισμούς ανοίγματος των θυρών, τους υαλοπίνακες, τις κλειδαριές, το σύστημα συναγερμού και τα συστήματα φωτισμού. ΤΑΛΟΠΙΝΑΚΕ (ΠΟΛΤΣΡΨΜΑΣΙΚΟΙ) ΠΑΦΟ ΤΑΛΟΠΙΝΑΚΑ ΠΑΦΟ ΕΝΔΙΑΜΕΟΤ ΥΙΛΜ ΑΠΟΔΟΗ ΜΕ ΒΑΗ ΣΑ ΚΡΙΣΙΡΙΑ ΑΥΑΛΕΙΑ Σαξινόμηση κατά BS Σαξινόμηση κατά DIN Σαξινόμηση κατά EN 6,4 χιλ. 0,4 χιλ. - - (BS/DIN) EN:356 P2A 8,8 χιλ. 0,8 χιλ. - DIN :A1 (BS/DIN) EN:356 P2A 10,8 χιλ. 0,8 χιλ. - DIN :A1 (BS/DIN) EN:356 P2A 12,8 χιλ. 0,8 χιλ. - DIN :A1 (BS/DIN) EN:356 P2A 26,8 χιλ. 0,8 χιλ. - DIN :A1 (BS/DIN) EN:356 P2A 9,5 χιλ. 1,5 χιλ. BS 5544 DIN :A3 (BS/DIN) EN:356 P4A 11,5 χιλ. 1,5 χιλ. BS 5544 DIN :A3 (BS/DIN) EN:356 P4A 13,5 χιλ. 1,5 χιλ. BS 5544 DIN :A3 (BS/DIN) EN:356 P4A 17,5 χιλ. 1,5 χιλ. BS 5544 DIN :A3 (BS/DIN) EN:356 P4A

16 Μετά τη θραύση, ο υαλοπίνακας διατηρεί την αρχική δομική του ακεραιότητα. Σο γεγονός ότι η επιφάνειά του δεν θρυμματίζεται συμβάλει στην βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας καθώς αφενός μειώνει τον κίνδυνο φθοράς στα εκθέματα, αλλά και τραυματισμού των επισκεπτών, αφετέρου δε αποτρέπει σε σημαντικό βαθμό την απόπειρα κλοπής ή βανδαλισμού. Κατ απαίτηση, για τη περαιτέρω ενδυνάμωση του επιπέδου ασφαλείας της προθήκης ή όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο, προτείνεται η χρήση υαλοπίνακα πολλαπλών πολυκαρβονικών ενδιάμεσων στρώσεων. Η τοποθέτησή τους έπεται της σχετικής μελέτης στατικής επάρκειας του δαπέδου, καθώς το συνολικό βάρος της κατασκευής δύναται να ξεπεράσει κατά πολύ την αντοχή του δαπέδου σε σημειακή φόρτιση.

17 ΚΑΝΑΛΙΑ Σο τμήμα αυτό σχεδιάστηκε ως ένα άκαμπτο μεταλλικό πλαίσιο από αλουμίνιο άριστης ποιότητας κατά το πρότυπο BS 1474, με τις εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες του βαμμένες ηλεκτροστατικά με εποξειδική βαφή κατά BS ή RAL. Πάχος στρώματος βαφής κατά DIN 53153, Αντοχή στο νερό κατά το πρότυπο ISO 1521 / 1971, Αντοχή στη διάβρωση κατά ASTMB Οι παραπάνω έλεγχοι: Θερμοκρασία 60 Ο C και σχετική υγρασία 100%. Όλες οι μεταλλικές προεξοχές έχουν σχεδιαστεί με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή (computer modeling). Επιπρόσθετα, ο μεταλλικός σκελετός σχεδιάστηκε, μετρήθηκε και ελέγχθηκε με εξειδικευμένο λογισμικό ακριβούς ανάλυσης, ώστε να διασφαλιστεί η στατική και δυναμική αντοχή του στα κάθετα φορτία των δομικών στοιχείων της προθήκης, καθώς και ότι αυτά κατανέμονται ισομερώς κατά μήκος της επιφάνειας στήριξης και όχι σημειακά, ελαχιστοποιώντας με αυτόν τον τρόπο τις δονήσεις. Εντός του πλαισίου τοποθετείται με ασφάλεια το σύνολο των λειτουργικών στοιχείων της προθήκης: οι μηχανισμοί ανοίγματος των θυρών, οι κλειδαριές, το σύστημα φωτισμού και τυχόν πρόσθετα μεταλλικά αντίβαρα για την μετατόπιση του κέντρου βάρους της κατασκευής στο χαμηλότερο δυνατό σημείο. Σο κανάλι βάσης φέρει στο άνω τμήμα του ειδική διαμόρφωση για την ασφαλή τοποθέτηση των υαλοπινάκων και των λοιπών πλευρικών δομικών στοιχείων της κατασκευής. Μια όμοια διαμόρφωση έχει και το κανάλι οροφής (όπου απαιτείται).

18 ΤΑΛΙΝΟ ΚΨΔΨΝΑ Καμιά προθήκη δεν χρησιμοποιεί κάθετα υποστηρικτικά μεταλλικά στοιχεία στην όψη για την ενίσχυση της κατασκευής ενώ διακρίνεται για την παντελή έλλειψη των εν λόγω στοιχείων ως μέσο συγκράτησης των υαλοπινάκων. Ο κώδωνας δημιουργείται με τη συγκόλληση των υάλινων επιφανειών. Δύο μέθοδοι χρησιμοποιούνται: εν επαφή συγκόλληση σε απόλυτη εξωτερική εφαρμογή 90 ο και με γωνία 45 μοιρών. Οι υαλοπίνακες έχουν τυποποιηθεί και κατασκευάζονται κατά το πρότυπο BS 5544 από ειδικό μουσειακό κρύσταλλο ψημένο ή πολλαπλής επίστρωσης (triplex-laminated glass) με ικανότητα φιλτραρίσματος της εξωτερικής υπεριώδους UV ακτινοβολίας με χρήση ενσωματωμένου φίλτρου UV (PVB Interlayer) πάχους 0,8χιλ. κατά το πρότυπο BS Η επιτεύξιμη διαπερατότητα ξεπερνά σε ποσοστό το 97% (μεταξύ 320 & 380 νανόμετρα). τις περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται υαλοπίνακες της Romag, αυτοί φέρουν ενδιάμεσο σκληρό πολυκαρβονικό μεσόστρωμα πάχους 1,5 χιλιοστών.

19 ΑΕΡΟ-ΣΕΓΑΝΟΣΗΣΑ Αποτελεί σημαντική κατασκευαστική παράμετρο καθώς η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου αεροστεγανότητας επιτρέπει τον έλεγχο των μικροκλιματικών συνθηκών με μεγάλη ακρίβεια. Οι ενώσεις ανάμεσα στους υαλοπίνακες και τα μεταλλικά τμήματα της προθήκης είναι πλήρως στεγανοποιημένες μέσω της μόνιμης προσαρμογής ειδικής αδρανούς αυτοεπουλωμένης μονωτικής σιλικόνης (Dow Corning Silicone sealant μόνιμης προσαρμογής), που παράλληλα αντισταθμίζει τη διαφορική θερμική διόγκωση των υλικών. Οι αρμοί στις ανοιγόμενες ή ανασυρόμενες θύρες σφραγίζονται αεροστεγώς με άριστης ποιότητας, χημικά ουδέτερη σιλικόνη διέλασης η οποία εφαρμόζεται περιμετρικά προσαρμοσμένη και εγκολλημένη στην τομή της κρυστάλλινης επιφάνειας του υαλοπίνακα. Σο υλικό έχει ιδιαίτερα καλές ιδιότητες συγκόλλησης και δεν παρουσιάζει τριχοειδής γραμμώσεις. Η καταλληλότητα του υλικού έχει δοκιμαστεί και αξιολογηθεί από τα Εθνικά Μουσεία της κωτίας και Βρετανίας και προσφέρει τη καλύτερη δυνατή στεγανοποίηση των προθηκών με τη λιγότερη συντήρηση. ΕΛΕΓΦΟ ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΣΟΤ ΑΕΡΑ Έκαστη προθήκη έχει σχεδιαστεί για μακρά χρήση και είναι εγγυημένη για χωρίς προβλήματα λειτουργία για τουλάχιστον δέκα (10) έτη. Μετρήσεις έχουν καταδείξει την απόλυτη στεγανότητά της και έχουν λάβει τη σχετική έγκριση της BSRIA για ελάχιστη τιμή εισροής αέρα της τάξης του 0.1 ανά 24 ώρες. Αυτό ισοδυναμεί με 0,1 ΑCD (Air changes per day) ή 1εναλλαγή αέρα για κάθε 10 ημέρες. Σο αποτέλεσμα αυτό της κατατάσσει στην υψηλότερη κλίμακα (ΚΑΣΗΓΟΡΊΑ 5).

20 ΕΠΙΣΟΙΦΗ (WALL MOUNTED) χεδιάζονται λύσεις για προθήκες που βιδώνεται σταθερά στον τοίχο, πάνω σε προβόλους ή για τοποθέτηση εντός εσοχής με το εμπρόσθιο τμήμα τους πρόσωπο με τον τοίχο. Ανάλογα με τον τύπο της προθήκης, η πλευρική υποστήριξη υλοποιείται σε δύο σημεία : στο άνω και στο κάτω μεταλλικό πλαίσιο. Προθήκες που φέρουν υαλοπίνακα στο άνω τμήμα τους (ως οροφή) δεν έχουν δηλαδή άνω μεταλλικό πλαίσιο, στηρίζονται επί τοίχου με μεταλλικούς προσαρμογείς που εφαρμόζονται στο κάτω μεταλλικό τμήμα τους. Η στήριξη γίνεται με τουλάχιστον δύο ειδικά κατεργασμένες ατσάλινες μεταλλικές ράβδους με βόλτες βίδας στην εξωτερική επιφάνειά τους. τις επίτοιχες οπές προσαρμόζονται ειδικές βίδες Hilty με ούπατ που φέρουν χημικό μείγμα το οποίο αντιδρά με το μέταλλο και δημιουργεί μια απόλυτα συμπαγή μάζα η οποία επιτρέπει σημειακές φορτήσεις μεγαλύτερες των 400 κιλών. Η επί του τοίχου οπή μπορεί επικουρικά να σφραγιστεί με απλή ροδέλα τύπου ISO 7091 ST8 100HV και εξάγωνο παξιμάδι τύπου ISO 4033 M8.

21 ΒΑΘΡΟ- ΒΑΗ ΣΗΡΙΞΗ (PLINTH) Τποστηρίζονται όλες οι εναλλακτικές χρωμάτων και υλικών συμπεριλαμβανομένων και των πετρωμάτων. Οι προθήκες δύνανται να εδράζονται στην τυπική έκδοση των ξύλινων ή μεταλλικών βάσεων με ή χωρίς αποθηκευτικό χώρο και με επιλογές στα επίπεδα ασφάλειας τους. Οι βάσεις είναι κατασκευασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δομικά επαρκείς για τη χρήση για την οποία προορίζονται. Για την ενδυνάμωση τους, αυτά δεν αποτελούνται από ένα κομμάτι αλλά από πολλά μικρότερα ορθογώνια παραλληλόγραμμα αυτοτελή τμήματα. Οι προθήκες με πλάτος άνω των 2 μέτρων, αποτελούνται από δύο τμήματα συνδεδεμένα μεταξύ τους με βίδες και σταθεροποιούμενα στο άνω τμήμα τους από τον χυτό μεταλλικό σκελετό αλουμινίου. Πρόσθετες εγκάρσιες μεταλλικές δοκοί ενισχύουν το περιμετρικό πλαίσιο της κατασκευής, αποτρέπουν τυχόν στρεβλώσεις και κατανέμουν ομοιόμορφα το φορτίο. Έκαστο τμήμα της βάσης διαθέτει τέσσερα (4) ρυθμιζόμενα πόδια στο σημείο επαφής του με το δάπεδο. Σα πόδια είναι βιομηχανικού τύπου, υποστηρίζουν βάρος από 100 έως 250 κιλά έκαστο, φέρουν δε ειδικό περιστροφικό μηχανισμό που λειτουργεί ως αποσβεστήρας κραδασμών και σε περίπτωση σεισμού παρέχει περιορισμένη εκτροπή έως 7 μοίρες επιτρέποντας την οριζόντια κίνηση. Οι βάσεις σχεδιάζονται κατάλληλα ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν συστήματα φωτισμού ή ενεργητικής αφύγρανσης. Κατ επιλογή, το κάτω τμήμα της προθήκης μπορεί να προσαρμοστεί κατάλληλα για την έδραση αυτής πάνω σε υφιστάμενες βάσεις, τραπέζια ή ράφια. Για προθήκες μεγάλου όγκου κατασκευάζονται βάσεις από ατσάλι, με επένδυση φύλλου χάλυβα εποξειδικής βαφής στο ζητούμενο πάχος.

22 ΕΛΕΓΦΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΨΝ ΤΝΘΗΚΨΝ (ENVIRONMENTAL CONTROL) υνήθως αφορούν στα συστήματα ενεργητικού ελέγχου μικροκλίματος τα οποία τοποθετούνται εντός της βάσης με τις σωληνώσεις να επικοινωνούν εσωτερικά με τον εκθεσιακό χώρο ή στις μεθόδους παθητικής αφύγρανσης όπου το συρτάρι υποδοχής του μέσου προσαρμόζεται στο πάνω τμήμα της βάσης ή εντός της τοιχοποιίας (για τις επίτοιχες προθήκες). Ειδικότερα, τα συστήματα ενεργητικού ελέγχου μικροκλίματος αποτελούν ειδικά διαμορφωμένες ηλεκτρονικές υγραντικές αποξηραντικές συσκευές (MCGs: Micro Climate Generators) για τον έλεγχο και τη διατήρηση σε σταθερά επίπεδα της εντός των μουσειακών προθηκών προεπιλεγμένης από τον χρήστη σχετικής υγρασίας (RH). Οι σειρές MCG2, MCG4, MCG6, MCG8 και MCG12 των προτεινόμενων συσκευών είναι απόλυτα συμβατές με τα πρότυπα της B.S.R.Ι.A, έχουν δε σχεδιαστεί για πλήρως αυτόματη και αδιάλειπτη λειτουργία. Εκτός από την διατήρηση της σχετικής υγρασίας σε σταθερά επίπεδα, οι συσκευές ενσωματώνουν δύο φίλτρα στερεών και ένα φίλτρο ενεργού άνθρακα για τον καθαρισμό του αέρα που κυκλοφορεί στο εσωτερικό εκθεσιακό χώρο της προθήκης. Διαδοχικά, το πρώτο φίλτρο στερεών κατακρατεί σωματίδια μεγέθους έως 5 micron, ενώ το δεύτερο, σωματίδια μεγέθους έως 6 micron με αποτελεσματικότητα μεγαλύτερη του 99,95%. Ακολούθως, το φίλτρο ενεργού άνθρακα, που εμπεριέχει ειδικούς, χημικά επεξεργασμένους κόκκους για την αποτελεσματικότερη κατακράτηση αερίων ρύπων, αφαιρεί από τον αέρα το διοξείδιο του θείου, το υδρόθειο, το διοξείδιο του αζώτου, το όζον και άλλα ανεπιθύμητα αέρια.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ RSM

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ RSM ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ RSM 0 Τα Βιομηχανικά Ρολά είναι ηλεκτρικά κινούμενες διατάξεις, που προορίζονται για την κάλυψη ανοιγμάτων και πιστοποιούνται βάσει του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 13241-1. Διαθέτουν προσαρμοζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΡΟΛΟΥ M.M.D.R.S

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΡΟΛΟΥ M.M.D.R.S ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΡΟΛΟΥ M.M.D.R.S 0 Τα Χειροκίνητα Διαιρούμενα Ρολά αποτελούν διατάξεις οι οποίες προορίζονται για την κάλυψη μεγάλων ανοιγμάτων (>12m), όπου καθίσταται αδύνατη η τοποθέτηση ενός

Διαβάστε περισσότερα

Α.2. Τεχνικά στοιχεία Α.2.1. Η εγκάρσια τραβέρσα κατασκευάζεται από χαλύβδινη κοιλοδοκό ορθογώνιας διατομής 80x40x3 mm.

Α.2. Τεχνικά στοιχεία Α.2.1. Η εγκάρσια τραβέρσα κατασκευάζεται από χαλύβδινη κοιλοδοκό ορθογώνιας διατομής 80x40x3 mm. Κατηγορίες Α. Κάθισμα αναμονής IKAROS N B. Κάθισμα αναμονής IKAROS V Γ. Κάθισμα αναμονής IKAROS ZETA IKAROS Α. IKAROS N Α.1. Περιγραφή Α.1.1. Το κάθισμα αναμονής IKAROS N αποτελείται από ανεξάρτητα, συνεργαζόμενα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΡΟΛΟΥ E.M.D.R.S

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΡΟΛΟΥ E.M.D.R.S ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΡΟΛΟΥ E.M.D.R.S 0 Τα Ηλεκτροκίνητα Διαιρούμενα Ρολά αποτελούν διατάξεις οι οποίες προορίζονται για την κάλυψη μεγάλων ανοιγμάτων (>12m), όπου καθίσταται αδύνατη η τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΜΙΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ

ΣΤΟΜΙΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ ΤΥΠΟΣ WS 101/WS 102 ΣΤΟΜΙΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τα στόμια των σειρών WS είναι κατάλληλα για προσαγωγή αέρα, για μετωπική τοποθέτηση σε τοίχο ή αεραγωγό, με κινητά πτερύγια, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ SERVER RACK 19 42U (ΣΕΙΡΑ PLUS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ SERVER RACK 19 42U (ΣΕΙΡΑ PLUS)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ SERVER RACK 19 42U (ΣΕΙΡΑ PLUS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ SERVER RACK 19 42U (ΣΕΙΡΑ PLUS) ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ SERVER RACK 19 42U (ΣΕΙΡΑ PLUS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ SERVER RACK 19 42U (ΣΕΙΡΑ PLUS) Τα επιδαπέδια SERVER-RACK Εσωτερικού Χώρου παρέχουν υψηλή ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές περσίδες αλουμινίου

Εξωτερικές περσίδες αλουμινίου Εξωτερική σκίαση Εξωτερικές περσίδες αλουμινίου Model 90ZEP, 90ZMP Συστήματα σκίασης περιστεφούμενων και ανυψούμενων οριζόντιων εξωτερικών περσίδων αλουμινίου, χειροκίνησης και ηλεκτροκίνησης. Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - OFRS

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - OFRS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - OFRS 0 Τα Βιομηχανικά Ρολά με Ανοιγόμενο Πλαίσιο είναι σύνθετες διατάξεις, οι οποίες αποτελούνται από ένα Βιομηχανικό Ρολό και ένα Αρθρωτά Εδραζόμενο Μεταλλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΜΙΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ LF 201/LF 211 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΣΤΟΜΙΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ LF 201/LF 211 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΣ LF 201/LF 211 ΣΤΟΜΙΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τα γραμμικά στόμια LF-201, LF-211 είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε αεραγωγό, τοίχο, ή ψευδοροφή. Η σειρά των στομίων LF είναι κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1:

A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1: A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ" 1.1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.1.1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ενδεικτική Διάσταση : 1.60*80* 72 cm έως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ SERVER RACK 19 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ: (Π600xΒ600)-(Π600xΒ800)-(Π600xΒ1000)-(Π800xΒ800)- (Π800xΒ1000) ΥΨΟΥΣ: 27U-32U-37U-42U-47U Τα επιδαπέδια SERVER RACKS

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ 0 Τα Βιομηχανικά Ρολά είναι ηλεκτρικά κινούμενες διατάξεις, που προορίζονται για την κάλυψη ανοιγμάτων και πιστοποιούνται βάσει του Ευρωπαϊκού Προτύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου Απαιτήσεις ασφαλείας Πλάτος 6900mm Απαιτούμενος χώρος 10150Χ10500mm Μήκος 8000mm Μέγιστο Ύψος Πτώσης 1550 mm Ύψος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ RACK 19 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ: (Π600xΒ600)-(Π600xΒ800)-(Π600xΒ1000)-(Π800xΒ800)- (Π800xΒ1000) ΥΨΟΥΣ: 22U-27U-32U-37U-42U-47U Τα επιδαπέδια RACKS Εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Στη συνέχεια αναφέρονται οι τεχνικές απαιτήσεις που καθορίζουν τα απαιτούμενα ελάχιστα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Συντήρησης Συστήµατος Μεταφοράς

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Συντήρησης Συστήµατος Μεταφοράς ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Συντήρησης Συστήµατος Μεταφοράς ιακήρυξη : ΣΣΜ - 740180 Ηµεροµηνία : 5/10/17 Αντικείµενο : Ηλεκτρολογικό υλικό ΤΕΥΧΟΣ 7 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΚΤΑΓΩΝΟΥ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΗ

Α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΚΤΑΓΩΝΟΥ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΗ Α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΚΤΑΓΩΝΟΥ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΗ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά την προμήθεια πέντε (5) καλαθιώνκάδων απόθεσης ελαφρών απορριμμάτων διερχόμενων πεζών, που θα τοποθετηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ : 44 : 59100 : : 2331350207 FAX

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ : 44 : 59100 : : 2331350207 FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Διεύθυνση : Μητροπόλεως 44 Ταχ.Κώδικας : 59100 Πληροφορίες : Φρειδερίκη Μαργαρίτου Τηλέφωνο : 2331350207 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

Next. Πάνελ Maico για εσωτερικές και εξωτερικές πόρτες. Τασκούδης Χρήστος Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. Δομικά υλικά Τηλ. 2310709136-574936-574990 Φάξ 2310709152

Next. Πάνελ Maico για εσωτερικές και εξωτερικές πόρτες. Τασκούδης Χρήστος Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. Δομικά υλικά Τηλ. 2310709136-574936-574990 Φάξ 2310709152 Τασκούδης Χρήστος Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. Δομικά υλικά Τηλ. 2310709136-574936-574990 Φάξ 2310709152 Next - Πάνελ για ξύλινες πόρτες εισόδου Next Πάνελ Maico για εσωτερικές και εξωτερικές πόρτες Γιατί επιλέγουμε

Διαβάστε περισσότερα

MACO RUSTICO. Μηχανισμοί πατζουριών. Οδηγίες τοποθέτησης. Τεχνολογία σε κίνηση

MACO RUSTICO. Μηχανισμοί πατζουριών. Οδηγίες τοποθέτησης. Τεχνολογία σε κίνηση MACO RUSTICO Μηχανισμοί πατζουριών Οδηγίες τοποθέτησης! Προσοχή!!! Ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες συναρμολόγησης. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλειά σας! Υπολογισμός και συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.05 ΣΥΝΘΕΤΟ ΒΥΘΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.05 ΣΥΝΘΕΤΟ ΒΥΘΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.05 ΣΥΝΘΕΤΟ ΒΥΘΟΣ Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου Απαιτήσεις ασφαλείας Πλάτος 6400mm Απαιτούμενος χώρος 9550Χ8700mm Μήκος 7850mm Μέγιστο Ύψος Πτώσης 2100 mm Ύψος 3300mm Ηλικία χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΣΥΡΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΣΥΡΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 'Α ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (ΓΚ) Α/Α Κωδικός Περιγραφή Ποσότητα 1 ΓΚ1 2 ΓΚ2α Κατασκευή αυτόφωτης κατακόρυφης επιφάνειας παρουσίασης εποπτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 1-10-2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Λένη Σοφία, Διπλ. Πολιτικός Μηχ. Ταχ.Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα Τηλ.: 210-529 4910 Fax: 210-529

Διαβάστε περισσότερα

Kollias Industrial Doors

Kollias Industrial Doors Kollias Industrial Doors ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ RD06 0 Οι Αναδιπλούμενες Πόρτες RD06 αποτελούν διατάξεις προοριζόμενες για την κάλυψη ανοιγμάτων, λειτουργώντας ως διαχωριστικό πέτασμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ 0 Τα Βιομηχανικά Ρολά είναι ηλεκτρικά κινούμενες διατάξεις, που προορίζονται για την κάλυψη ανοιγμάτωνκαι πιστοποιούνται βάσει του Ευρωπαϊκού Προτύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΙΘΠΑ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑμεΑ

ΥΠΑΙΘΠΑ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑμεΑ ΥΠΑΙΘΠΑ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑμεΑ (Με δύο όμοιους ανακλινόμενους χειρολισθήρες) ΓΕΝΙΚΑ: Απαραίτητη προϋπόθεση για να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Εξωτερικός φωτισμός α/α Περιγραφή Ποσότητα Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου, κυκλικό, χωνευτό εδάφους, ασύμμετρης δέσμης (wallwasher)

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Σκίασης Οριζόντιων Περσίδων

Συστήματα Σκίασης Οριζόντιων Περσίδων Εσωτερική σκίαση Συστήματα Σκίασης Οριζόντιων Περσίδων Model Classic Οριζόντιες περσίδες Classic 16, 25 mm Συστήματα σκίασης οριζοντιών περσίδων με πλευρικό μηχανισμό κορδόνι, μπαστουνι ή ηλεκτροκίνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΑΡΙΑ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ

ΕΡΜΑΡΙΑ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 4 3.1. Στήριξη υλικών 4 3.2. Επεκτασιµότητα 4 3.3. Εξαερισµός 4 3.4. Προστασία από είσοδο σκόνης ή άλλων αντικειµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΕΔΗ ΣΤΕΓΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΕΔΗ ΣΤΕΓΗ Επίπεδη στέγη ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΕΔΗ ΣΤΕΓΗ Τρίγωνο ανύψωσης για επίπεδη στέγη Αλουμίνιο (EN-AW-6063 T6) Προσαρμόσιμο ανά 5 μοίρες Ολοκληρωτικά προσυναρμολογημένο g Το τρίγωνο μπορεί να στερεωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αχαρνών 464 & Αγ.Αναργύρων Νέα Χαλκηδόνα, ΤΚ 14343 Τηλ. : 210-25 89 917 εσ. 201 Fax : 210 25 89 915 e-mail : texniki@neahalkidona.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παράλληλα συρόμενοι - ανακλινόμενοι μηχανισμοί, Φυσούνες. Το πρόγραμμα της G.U για παράθυρα και μπαλκονόπορτες ξύλου, PVC, και αλουμινίου

Παράλληλα συρόμενοι - ανακλινόμενοι μηχανισμοί, Φυσούνες. Το πρόγραμμα της G.U για παράθυρα και μπαλκονόπορτες ξύλου, PVC, και αλουμινίου Παράλληλα συρόμενοι - ανακλινόμενοι μηχανισμοί, Φυσούνες Το πρόγραμμα της G.U για παράθυρα και μπαλκονόπορτες ξύλου, PVC, και αλουμινίου Τα παράλληλα συρόμενα ανακλινόμενα Οι παράλληλα συρόμενοι ανακλινόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Υδατοστεγές σύστημα σκίασης με συρόμενη οροφή και κατακόρυφα συστήματα τύπου zip με μοτέρ Somfy

Υδατοστεγές σύστημα σκίασης με συρόμενη οροφή και κατακόρυφα συστήματα τύπου zip με μοτέρ Somfy B300 {pgslideshow id=60 width=640 height=480 delay=3000 image=l} Υδατοστεγές σύστημα σκίασης με συρόμενη οροφή και κατακόρυφα συστήματα τύπου zip με μοτέρ Somfy - Η πτυσσόμενη συρόμενη οροφή προφυλάσσει

Διαβάστε περισσότερα

Επειδή η κλοπή έγινε καθημερινότητα...

Επειδή η κλοπή έγινε καθημερινότητα... Επειδή η κλοπή έγινε καθημερινότητα... Κοιμηθείτε άφοβα με ανοικτές τις μπαλκονόπορτες Πτυσσόμενο Παντζούρι Ασφαλείας Ασφάλεια και Λειτουργικότητα. Δυνατότητα κλειδώματος με 4 έως 8 κρυφούς πείρους Φ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΈΡΓΟ: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για κοινοχρήστους χώρους Κ.Α. 30-7332.010 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα H Εταιρία 5-9 Πέργολα Star 10-15 Πέργολα Magna Star 16-21 Πέργολα Mega 23-27 Πέργολα Arch 28-33 Πέργολα Top Star 34-39 Πέργολα Persa

Περιεχόμενα H Εταιρία 5-9 Πέργολα Star 10-15 Πέργολα Magna Star 16-21 Πέργολα Mega 23-27 Πέργολα Arch 28-33 Πέργολα Top Star 34-39 Πέργολα Persa ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 Περιεχόμενα H Εταιρία 5-9 Πέργολα Star 10-15 Πέργολα Magna Star 16-21 Πέργολα Mega 23-27 Πέργολα Arch 28-33 Πέργολα Top Star 34-39 Πέργολα Persa 40-45 Κάθετη Κασετίνα Star 46-49

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ 0 Τα Ταχυκίνητα Βιομηχανικά Ρολά είναι ηλεκτρικά κινούμενες διατάξεις, που προορίζονται για την κάλυψη ανοιγμάτων και πιστοποιούνται βάσει

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΦΟΠ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ.ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 7,ΣΕΡΡΕΣ ΤΚ 62122 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1130. ΕΡΜΑΡΙΑ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ - ΠΑΓΚΟΙ

1130. ΕΡΜΑΡΙΑ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ - ΠΑΓΚΟΙ 1130.1 Πεδίο Εφαρµογής Ορισµοί 1130. ΕΡΜΑΡΙΑ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ - ΠΑΓΚΟΙ α. Το παρόν άρθρο αφορά στις γενικές απαιτήσεις για την κατασκευή ξύλινων ερµαρίων, ιµατιοθηκών και πάγκων καθώς επίσης και την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Κόλλιας Ε.Π.Ε. Σελίδα 2/5 E , Ver 1 st, Διεύθυνση : 3 ο χλμ. Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης Κατερίνη

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Κόλλιας Ε.Π.Ε. Σελίδα 2/5 E , Ver 1 st, Διεύθυνση : 3 ο χλμ. Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης Κατερίνη ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΗΣ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ RD04 0 No Ονομασία Στοιχείου No Ονομασία Στοιχείου 1 Διάταξη μετάδοσης κίνησης 9 Φύλλο PVC ενισχυμένο με ίνες λινού 2 Ηλεκτρικό συγκρότημα κίνησης 10 Προφίλ αλουμινίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΊΣ ...8 ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΣΕ ΘΗΚΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΉΚΕΣ

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΊΣ ...8 ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΣΕ ΘΗΚΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΉΚΕΣ ...8 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΣΕ ΘΗΚΕΣ... 0 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ... 3 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ... 4... 6 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΊΣ ΜΕ ΡΆΦΙΑ... 7 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΉΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΊΟΥ... 7 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΉΚΕΣ... 9 ΣΥΛΛΟΓΈΣ ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ 7 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ALOUSYSTEM. Alousystem 100inox

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ALOUSYSTEM. Alousystem 100inox ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ALOUSYSTEM Alousystem 100inox Το σύστημα αλουμινίου Alousystem 100inox αποτελεί ένα από τα πιο αξιόπιστα συρόμενα συστήματα της αγοράς. Διαθέτει ανοξείδωτο οδηγό για ομαλή, αθόρυβη και χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

System pro E comfort Nέα σειρά πινάκων MISTRAL65 Μοναδικός σχεδιασμός Απεριόριστες δυνατότητες

System pro E comfort Nέα σειρά πινάκων MISTRAL65 Μοναδικός σχεδιασμός Απεριόριστες δυνατότητες System pro E comfort Nέα σειρά πινάκων MISTRAL65 Μοναδικός σχεδιασμός Απεριόριστες δυνατότητες Στεγανοί πλαστικοί πίνακες IP 65 System pro E comfort MISTRAL65 Η νέα σειρά πινάκων MISTRAL65 της οικογένειας

Διαβάστε περισσότερα

κάσας πόρτας και κάσας φεγγίτη Υπολογισμός παραστάτη πόρτας 5.40.01 με προέκταση των κάθετων στοιχείων

κάσας πόρτας και κάσας φεγγίτη Υπολογισμός παραστάτη πόρτας 5.40.01 με προέκταση των κάθετων στοιχείων Μελέτη και Κατασκευή, με συστήματα Rigips. 5.40.01 Συστήματα τοιχοποιίας Rigips Εγκατάσταση κάσας πόρτας και κάσας φεγγίτη Υπολογισμός παραστάτη πόρτας 5.40.01 Προφίλ που απαιτούνται σε κλειστές κάσες

Διαβάστε περισσότερα

STEEL DOORS HELLAS ΑΕΒΕ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

STEEL DOORS HELLAS ΑΕΒΕ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ STEEL DOORS HELLAS ΑΕΒΕ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Οι πόρτες ασφαλείας BLINDA και ASSOS BLINDA είναι προϊόντα της εταιρείας Steel Doors Hellas AEBE. Είναι η απάντηση στις απαιτήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής Κτήρια από Δομικό Χάλυβα: Τη τελευταία δεκαετία ο δομικός χάλυβας έχει κυρι αρχήσει στο χώρο των κατασκευών: Τα πρώτα κτήρια που κατασκευάστηκαν από Δομικό Χάλυβα ήταν κτήρια με βιομηχανική χρήση. Τα πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΣΧΕ ΙΟ ΠΑΣΣΑΛΟΜΠΗΞΗΣ ΜΕ PANEL ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Φ/Β PANELS ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΠΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕΤΑΙ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ ISO 1461 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

SUPERTHERM ST.77. Quality Products ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ME PANEL EXCLUSIVE.

SUPERTHERM ST.77. Quality Products ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ME PANEL EXCLUSIVE. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ME PANE EXCUSIVE Quality Products www.thiral.gr 2 Aluminium Door Systems Quality Products Η νέα ολοκληρωμένη πρόταση της THIRA Supertherm ST.77 που συνδυάζει το σύστημα της EVIA 88 με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ» 4 ο ΥΠΟΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΡΓΟ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ» 4 ο ΥΠΟΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ: Δημοτικό κτίριο Ανδρόγεω 2 Τηλ.: 2810 399-214 FAX: 2810 280-780 ΕΡΓΟ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ» 4 ο ΥΠΟΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16.05.2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Οικ. 33131 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 80-88

Διαβάστε περισσότερα

Σταθεροί Ανεμοφράκτες για Αίθριους Χώρους & Βεράντες, κατάλληλοι για όλες τις εποχές

Σταθεροί Ανεμοφράκτες για Αίθριους Χώρους & Βεράντες, κατάλληλοι για όλες τις εποχές Σταθεροί Ανεμοφράκτες για Αίθριους Χώρους & Βεράντες, κατάλληλοι για όλες τις εποχές Αποκλειστική διάθεση για Ελλάδα & Κύπρο από την PRISMA S.A. Μεγάλη Συνεργασία της PRISMA S.A. με τη STAR PROGETTI. Ανεμοφράκτες

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικά περβάζια διατομής: 12m x 55mm. Εξωτερικά αρμοκάλυπτρα διατομής: 12mm x 35mm.

Εσωτερικά περβάζια διατομής: 12m x 55mm. Εξωτερικά αρμοκάλυπτρα διατομής: 12mm x 35mm. l l l Ξυλεία: ΜΕΡΑΝΤΙ αντικολλητό ή ΝΙΑΓΚΟΝ, ξηραμένο σε 11-13 βαθμούς υγρασίας. Κάσα & φύλλο διατομής: 68mm x 84mm. Μηχανισμοί: SIEGENIA, τύπος Ε-Look, ανοιγόμενης και ανακλινόμενης λειτουργίας με αυτόματη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ε.Π. ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΣΕ Αριθ. Μελέτης: AK 28 / 8-8-2012

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης PvMax3

Οδηγίες εγκατάστασης PvMax3 PvMax3 Οδηγίες εγκατάστασης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ 1 Γενικά 1 2 Θεμελίωση 2 3 Τοποθέτηση βάσεων 3 4 Δοκός πάνελ - Στήριξη 5 6 Τοποθέτηση πάνελ 5 6 Τοποθέτηση καλωδίων 6 7 Φέρουσα ικανότητα 6 8 Επισκόπηση εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΞΤΛΙΝΩΝ ΚΟΤΥΩΜΑΣΩΝ

ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΞΤΛΙΝΩΝ ΚΟΤΥΩΜΑΣΩΝ ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΞΤΛΙΝΩΝ ΚΟΤΥΩΜΑΣΩΝ Η Dr. DOM διαθέτει ξύλινα κουφώματα τα οποία είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με την προδιαγραφή DIN 18545 T2, βάσει της τεχνολογίας EURO J68 με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Στήριξης Υαλοπίνακα

Σύστημα Στήριξης Υαλοπίνακα www.aluminco.com Type A Σύστημα Επιδαπέδιας Στήριξης Υαλοπίνακα Σύστημα Επιδαπέδιας Στήριξης Υαλοπίνακα Σύστημα επιδαπέδιας στήριξης υαλοπίνακα με προφίλ αλουμινίου για την κατασκευή γυάλινου καγκέλου

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων σε οροφές, στέγες και πάρκα

Συστήματα στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων σε οροφές, στέγες και πάρκα Συστήματα στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων σε οροφές, στέγες και πάρκα Στηρίζουμε ό,τι αγαπάτε ΗΛΕΚΤΡΑ Σύστημα στήριξης Φ/Β πλαισίων σε επίπεδες οροφές Το σύστημα ΗΛΕΚΤΡΑ προσαρμόστηκε στις απαιτήσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α. 30-7332.009, 30-7332.301 30-7332,401, 30-7332.501 30-7332.502, 30-7332.701 30-7332.801, 30-7332.901. 40 LIT τεμ. 50. 35 LIT τεμ.

Κ.Α. 30-7332.009, 30-7332.301 30-7332,401, 30-7332.501 30-7332.502, 30-7332.701 30-7332.801, 30-7332.901. 40 LIT τεμ. 50. 35 LIT τεμ. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΈΡΓΟ: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για κοινοχρήστους χώρους Κ.Α. 30-7332.009, 30-7332.301 30-7332,401, 30-7332.501 30-7332.502, 30-7332.701 30-7332.801,

Διαβάστε περισσότερα

Λεωφ. Αγίου Πέτρου 9 Τ.Θ.46550, 136-10 Αχαρναί Τηλ.: 210.25.80.590 210.25.80.591 Fax: 210.25.26.768

Λεωφ. Αγίου Πέτρου 9 Τ.Θ.46550, 136-10 Αχαρναί Τηλ.: 210.25.80.590 210.25.80.591 Fax: 210.25.26.768 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ - Σειρά «ORIGINAL Γενικά Χαρακτηριστικά Οι ανοξείδωτοι απορριµµατοδέκτες ανακύκλωσης σειράς ORIGINAL αποτελεί την κλασική σειρά µε µεγάλο αριθµό εγκατεστηµένων κάδων. Είναι κατασκευασµένοι

Διαβάστε περισσότερα

Επικάλυψη δαπέδου. Δάπεδο Laden Οδηγός Εγκατάστασης και Συναρμολόγησης

Επικάλυψη δαπέδου. Δάπεδο Laden Οδηγός Εγκατάστασης και Συναρμολόγησης Επικάλυψη δαπέδου Δάπεδο Laden Οδηγός Εγκατάστασης και Συναρμολόγησης ΠΑΤΩΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ «LADEN» Αυτός ο οδηγός περιλαμβάνει τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να ξεκινήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η βαριά μεταλλική κατασκευή βρίσκεται σε άνθηση τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος έχει αποκτήσει οικειότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΟΙΒΟΥ ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1 ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ DROP CEILINGS ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ PARTITION SYSTEMS ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ CUSTOM SOLUTIONS SMP 06 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ S-2000 12 KINHTA

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Περιγραφές Προϊόντων

Τεχνικές Περιγραφές Προϊόντων Τεχνικές Περιγραφές Προϊόντων Επιφάνειες Εργασίας 1) 38 χιλ. 2) Υλικό βάσης Μοριοσανίδα τριών στρώσεων 3) Υλικό επιφάνειας Μεβράνη απο θερμοπλαστικές ρητίνες (CPL/ HPL) 4) στρώματος 0,6 0,8 χιλ. 5) Δομή

Διαβάστε περισσότερα

Δεξαμενή αποθήκευσης νερού Περιμετρικός εναλλάκτης θερμότητας Θερμική μόνωση Εξωτερικό περίβλημα Καθοδική προστασία

Δεξαμενή αποθήκευσης νερού Περιμετρικός εναλλάκτης θερμότητας Θερμική μόνωση Εξωτερικό περίβλημα Καθοδική προστασία Δεξαμενή αποθήκευσης νερού από χάλυβα ψυχρής εξέλασης, με εσωτερική διπλή επίστρωση σμάλτου, ψημένου στους 860 C κατά DIN 4753. H επισμάλτωση πραγματοποιείται σε ιδιόκτητες βιομηχανικές εγκαταστάσεις υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

Κουφώματα Υαλοπίνακες

Κουφώματα Υαλοπίνακες Κουφώματα Υαλοπίνακες Τα ανοίγματα είναι από τα πιο ευάλωτα στοιχεία ενός κτιρίου. Για το περιορισμό των θερμικών απωλειών, πρέπει οι αρμοί συναρμογής των πλαισίων να είναι απόλυτα αδιαπέραστοι από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΣΥΡΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΣΥΡΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 'Β ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 'Β ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών»

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» Κ.Α. 30 / 6662.005 Ευρώ 73.770,00 Ηράκλειο 01 2015 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Qualitative Treatment and

Qualitative Treatment and ualitative reatment and anufacture O D U L A R S Y S E S C O P A C H P L S R A I F I C A O Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ Η εταιρεία μας δημιουργήθηκε το 1963 από τον Σάββα Ψαραδέλλη σαν ατομική επιχείρηση με βασικό αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Διάτρητα προφίλ 10 LSA

Διάτρητα προφίλ 10 LSA PG: για χρήσησε εσωτερικό χώρο με ξηρή ατμόσφαιρα DG: για χρήση σε εξωτερικό χώρο Πάχος: 1,5 mm. Οπές: 7X25 mm. Διάτρητα προφίλ 10 LSA Διαστάσεις Α Β C Ταινία Γωνία 10 LSA-2.PG 10 LSA-5.PG 25 - - 50 -

Διαβάστε περισσότερα

FUHR FUHR MULTISAFE. Αυτόμ ατη προστασία για αίσθηση ασφάλειας. Ο αυτόματος μηχανισμός κλειδώματος, που δεν αντιγράφεται

FUHR FUHR MULTISAFE. Αυτόμ ατη προστασία για αίσθηση ασφάλειας. Ο αυτόματος μηχανισμός κλειδώματος, που δεν αντιγράφεται Αυτόμ ατη προστασία για αίσθηση ασφάλειας Ο αυτόματος μηχανισμός κλειδώματος, που δεν αντιγράφεται FUHR Αυξημένη ασφάλεια και ευκολία για μονόφυλλες και δίφυλλες πόρτες από προφίλ αλουμινίου, ξύλου και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ Θέση: ΕΥΚΑΡΠΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ - ΠΟΛΙΧΝΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Ιστός χαλύβδινος 6 μέτρων με πλάκα

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις δαπέδων. ZM14024 & LINY Οδηγός Εγκατάστασης και Συναρμολόγησης

Επενδύσεις δαπέδων. ZM14024 & LINY Οδηγός Εγκατάστασης και Συναρμολόγησης Επενδύσεις δαπέδων ZM14024 & LINY Οδηγός Εγκατάστασης και Συναρμολόγησης ΠΑΤΩΜΑΤΑ «ZM14024 και LINY» ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Αυτός ο οδηγός περιλαμβάνει τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να ξεκινήσετε

Διαβάστε περισσότερα

TROCAL, ETEM, SALAMANDER,

TROCAL, ETEM, SALAMANDER, Επώνυμα πιστοποιημένα συστήματα υψηλών προδιαγραφών εταιριών TROCAL, ETEM, SALAMANDER, KOMMERLING,Schuco για τα οποία σας δίνουμε ΧΡΥΣΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ 10 ΕΤΩΝ και κατασκευάζονται με τα πιο σύγχρονα αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

Νέα γραναζωτή κλειδαριά πολλών σημείων για πόρτες αλουμινίου με σώμα πάχους 15,5 mm

Νέα γραναζωτή κλειδαριά πολλών σημείων για πόρτες αλουμινίου με σώμα πάχους 15,5 mm PPP Νέα γραναζωτή κλειδαριά πολλών σημείων για πόρτες αλουμινίου με σώμα πάχους 5,5 mm 5,5 mm ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ Ο μηχανισμός με γρανάζια ελαχιστοποιεί την απαιτούμενη δύναμη και διευκολύνει

Διαβάστε περισσότερα

ELEGANCE Line - ALL SEASON

ELEGANCE Line - ALL SEASON Σταθεροί Ανεμοφράκτες για Αίθριους Χώρους & Βεράντες, κατάλληλοι για όλες τις εποχές ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ELEGANCE Line - ALL SEASON Αποκλειστική διάθεση για Ελλάδα & Κύπρο από την

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΜΙΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΤΥΠΟΥ SLOT

ΣΤΟΜΙΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΤΥΠΟΥ SLOT ΤΥΠΟΣ SL 800 / SL 850 ΣΤΟΜΙΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΤΥΠΟΥ SLOT ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Διάφραγμα (Damper) τύπου κλαπέ για κάθε σχισμή (Slot). (-D) Διάτρητη εσχάρα ισοκατανομής. (-Ε) Το στόμιο διατίθεται τυπικά με πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Ψύξης 2017 Κρατήστε μέσα όλη τη φρεσκάδα Mini Bars Ιδανική λύση για δωμάτια ξενοδοχείων, αλλά και για κουζίνες με περιορισμένο χώρο. Η πλούσια σειρά Mini Bars Inventor είναι εδώ για να ικανοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλικές Σχάρες Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές

Μεταλλικές Σχάρες Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Μεταλλικές Σχάρες Διέλευσης Καλωδίων Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Ο κύριος στόχος της εταιρίας είναι η κατασκευή ποιοτικών προ όντων με: πρακτικό σχεδιασμό αυξημένη αντοχή εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Διαστάσεις και χρώμα Οι πισίνες διατίθενται στις ακόλουθες διαστάσεις*: Καθαρό εσωτερικό μήκος Καθαρό εσωτερικό πλάτος

Διαστάσεις και χρώμα Οι πισίνες διατίθενται στις ακόλουθες διαστάσεις*: Καθαρό εσωτερικό μήκος Καθαρό εσωτερικό πλάτος Η COMPACT ΠΙΣΙΝΑ ARDEA ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Οι compact πισίνες ARDEA κατασκευάζονται από τον οίκο ASIO s.r.o. (Τσεχία) και παραδίδονται εξ ολοκλήρου έτοιμες προς τοποθέτηση. Οι πισίνες προσφέρονται σε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικά Κυπρί. Γλωσσάρι - Λειτουργίες-Ευρετήριο. Ηλεκτρικά κυπρί Τα ηλεκτρικά κυπρί αντικαθιστούν ένα κοινό κυπρί τοποθετημένο σε πλαίσιο πόρτας.

Ηλεκτρικά Κυπρί. Γλωσσάρι - Λειτουργίες-Ευρετήριο. Ηλεκτρικά κυπρί Τα ηλεκτρικά κυπρί αντικαθιστούν ένα κοινό κυπρί τοποθετημένο σε πλαίσιο πόρτας. Ηλεκτρικά Κυπρί Γλωσσάρι - Λειτουργίες-Ευρετήριο Ηλεκτρικά κυπρί Τα ηλεκτρικά κυπρί αντικαθιστούν ένα κοινό κυπρί τοποθετημένο σε πλαίσιο πόρτας. Αντίκρισμα Τα αντικρίσματα, σε διαφορετικά σχέδια και χρώματα,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική προδιαγραφή Πινάκων Χαμηλής Τάσης ΑΒΒ System pro E Power Περιεχόμενα

Τεχνική προδιαγραφή Πινάκων Χαμηλής Τάσης ΑΒΒ System pro E Power Περιεχόμενα Τεχνική προδιαγραφή Πινάκων Χαμηλής Τάσης ΑΒΒ System pro E Power Περιεχόμενα 1. Τεχνικά χαρακτηριστικά... 2 2. Συμμόρφωση με τα πρότυπα... 2 3. Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά... 2 4. Μεταλλική κατασκευή...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΟΣ για Μουσειακές Προθήκες

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΟΣ για Μουσειακές Προθήκες ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΟΣ για Μουσειακές Προθήκες ANACO Museum Conservation Division, Λεωφ. Βουλιαγμένης 117 & Κρίτωνος 2, Γλυφάδα 16674, Αττική Τηλ: 210 96 00 915, Fax: 210 96 48 128, email: museums@anaco.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΜΙΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΤΥΠΟΥ SLOT

ΣΤΟΜΙΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΤΥΠΟΥ SLOT ΤΥΠΟΣ SL 800 / SL 850 ΣΤΟΜΙΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΤΥΠΟΥ SLOT ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τα στόμια SL-801, SL-851, SL-802, SL-852, SL-803, SL-853 κ.ο.κ. είναι γραμμικά στόμια προσαγωγής ή απαγωγής, κατάλληλα για τοποθέτηση σε τοίχο,

Διαβάστε περισσότερα

Απολαύστε τις καλοκαιρινές σας βραδιές ήσυχοι και χωρίς την ενοχλητική παρουσία των εντόμων, σε ένα σωστά αεριζόμενο χώρο.

Απολαύστε τις καλοκαιρινές σας βραδιές ήσυχοι και χωρίς την ενοχλητική παρουσία των εντόμων, σε ένα σωστά αεριζόμενο χώρο. Οι σίτες της ΑΜΠΑΤΖΗΣ έρχονται να αναδείξουν κάθε κατασκευή που αναζητά καινοτομία και μια σειρά από πλεονεκτήματα χρήσης. Οεξειδικευμένος σχεδιασμός των σιτών που σας παρέχουμε σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (ναι ή όχι) ΑΝΑΦΟΡΑ (αριθµός σελίδας τεχνικής προσφοράς που αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε εφαρμογής θερμομόνωσης, με την καλύτερη σχέση κόστους / αποτελέσματος

αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε εφαρμογής θερμομόνωσης, με την καλύτερη σχέση κόστους / αποτελέσματος αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε εφαρμογής θερμομόνωσης, με την καλύτερη σχέση κόστους / αποτελέσματος αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε εφαρμογής θερμομόνωσης, με την καλύτερη σχέση κόστους / αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΑΓΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΑΓΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια 2 προκατασκευασμένων φορητών οικίσκων

ΘΕΜΑ: Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια 2 προκατασκευασμένων φορητών οικίσκων Έκδ.1 αναθ.2 ημ/νία έγκρ.15/7/2011 ΟΥΠ-ΠΡΜ 019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ Κ.Α. Εργολαβία: «Εργασίες εγκατάστασης εσωτερικής θύρας και διαμόρφωσης χώρου στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.93,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 4.997,39 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

:: Υδατοστεγές σύστημα σκίασης με οριζόντια συστήματα Topscreen και κατακόρυφα συστήματα τύπου zip με μοτερ και τηλεχειρισμό Somfy

:: Υδατοστεγές σύστημα σκίασης με οριζόντια συστήματα Topscreen και κατακόρυφα συστήματα τύπου zip με μοτερ και τηλεχειρισμό Somfy Β400 {pgslideshow id=61 width=640 height=480 delay=3000 image=l} :: Υδατοστεγές σύστημα σκίασης με οριζόντια συστήματα Topscreen και κατακόρυφα συστήματα τύπου zip με μοτερ και τηλεχειρισμό Somfy - Τα

Διαβάστε περισσότερα

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ.

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ. Πλωτή προβλήτα τύπου «Θόη» και γέφυρα πρόσβασης Βουτσινά 64, 155 61 Χολαργός Τηλ. 210 6775 003, Fax. 210 6812 770 www.offshoresystems.gr www.martech.gr e-mail: tech@martech.gr ΠΛΩΤΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΥΠΟΥ «ΘΟΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ALUMINIUM DOOR SYSTEMS

ALUMINIUM DOOR SYSTEMS ALUMINIUM DOOR SYSTEMS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΠΡΟΦΙΛ SCHÜCO ADS 90.SI ADS 75.SI 2 Aluminium Door Systems Η ενεργειακή απόδοση και ο θερμικός συντελεστής διαδραματίζουν ολοένα και σημαντικότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. µελ.: 4 /2012 Προϋπολογισµός: ,00 Α..Σ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. µελ.: 4 /2012 Προϋπολογισµός: ,00 Α..Σ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προµήθεια κινητού εξοπλισµού για ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ τις ανάγκες λειτουργίας της αίθουσας ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ ηµοτικού Συµβουλίου στο πρώην /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ηµαρχείο Νεάπολης

Διαβάστε περισσότερα

Τασκούδης Χρήστος Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. Δομικά υλικά

Τασκούδης Χρήστος Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. Δομικά υλικά Εξαρτήματα για προφίλ αλουμινίου Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1889 και από τότε έχει κατακτήσει ηγετική θέση στην παραγωγή εξαρτημάτων για πόρτες και παράθυρα από προφίλ αλουμινίου στην Ευρωπαϊκή και παγκόσμια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Διεύθυνση: Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα:Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού & Μελετών Έργων Αριθμός Μελέτης: 15/10-03-2017 ΕΡΓΟ: Ηλεκτροφωτισμός οδών και κοινοχρήστων

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός αυλάκωσης

Εξοπλισμός αυλάκωσης Εξοπλισμός αυλάκωσης Εργαλεία σχεδιασμένα να βελτιώνουν την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα για συστήματα πυρόσβεσης και άλλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Ευρεία επιλογή μηχανικών και υδραυλικών μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή προκατασκευασµένου ισογείου βιοµηχανικού χώρου µε τµήµα υπογείου, στο ΒΙ.ΠΑ. Αυλώνας Αττικής.

Κατασκευή προκατασκευασµένου ισογείου βιοµηχανικού χώρου µε τµήµα υπογείου, στο ΒΙ.ΠΑ. Αυλώνας Αττικής. Κατασκευή προκατασκευασµένου ισογείου βιοµηχανικού χώρου µε τµήµα υπογείου, στο ΒΙ.ΠΑ. Αυλώνας Αττικής. Α.Σ. Μαρής, Σ.Θ. εµερτζή, Α.Π. Μακρανδρέου ιπλωµατούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί Χ.Γ. Παπουτσή ιπλωµατούχος

Διαβάστε περισσότερα