ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ : 44 : : : FAX

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ : 44 : 59100 : : 2331350207 FAX"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Διεύθυνση : Μητροπόλεως 44 Ταχ.Κώδικας : Πληροφορίες : Φρειδερίκη Μαργαρίτου Τηλέφωνο : FAX : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ για την προμήθεια γραφείων, συρταροθηκών, ερμαρίων βιβλιοθηκών, καθισμάτων και μεταλλικών ραφιών ( ΝΤΕΞΙΟΝ) ΓΕΝΙΚΑ :Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή, θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και αντοχής, χαμηλής εκπομπής σε φορμαλδεΰδη με πιστοποίηση διασφάλισης της ποιότητάς τους με ISO 9001 σύμφωνα με τις κοινοτικές προδιαγραφές περί ακαυστότητας, τοξικότητας και υγιεινής στους χώρους εργασίας. ΟΜΑΔΑ Α Ι - ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γενικά : Τα γραφεία θα είναι διαφόρων διαστάσεων ως προς το μήκος και πλάτος ανάλογα με την ειδική χρήση για την οποία προορίζονται, και όπως αναφέρονται στο έντυπο προσφοράς, κατασκευασμένα όπως παρακάτω περιγράφεται ανά στοιχείο. Πρόσθετα θα είναι τύπου τέτοιου ώστε μελλοντικά να μπορούν να συνδεθούν με τα γραφεία των Η/Υ, που περιγράφονται παρακάτω, με γωνίες και να φέρουν επεκτάσεις, τμήματος κύκλου ή πολυγωνικές, συνεργασίας. Ι-1 - Επιφάνεια εργασίας Θα είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα τριών στρώσεων υψηλής πυκνότητας πάχους τουλάχιστον 25 mm, με επικάλυψη και στις δύο πλευρές με μελανίνη ( 120 gr/m2) χρώματος απομίμησης ξύλου ( οξιάς, καρυδιάς, κερασιάς ). Οι διαστάσεις της θα αντιστοιχούν στις προαναφερόμενες διαστάσεις κάθε είδους γραφείου. Τα περιθώρια θα καλύπτονται είτε από ημικυκλικό προφίλ από μαλακό P.V.C. είτε από ταινία P.V.C. πάχους τουλάχιστον 2 mm, χρώματος, κατά προτίμηση, αντίστοιχου της επιφάνειας εργασίας ή των ποδιών του τραπεζιού ή άλλου σύμφωνα με την πρόταση του κατασκευαστή. Οι γωνίες και οι ακμές των γραφείων θα έχουν ακτίνα τουλάχιστον 2 mm. Ι-2 - Πόδια γραφείων Τα πόδια των γραφείων, μορφής κατακόρυφων πλαϊνών επιφανειών, θα είναι κατασκευασμένα επίσης από μοριοσανίδα τριών στρώσεων υψηλής πυκνότητας πάχους τουλάχιστον 25 mm, επενδυμένη και στις δύο πλευρές με φίλμ μελανίνης χρώματος αντίστοιχου της επιφάνειας εργασίας ή ανθρακί ή μαύρου, μήκους περίπου όσο και το πλάτος της αντίστοιχης επιφάνειας εργασίας ( απόκλιση 5-10 εκ.). Στο κάτω μέρος θα φέρουν πλαστικά πέλματα (δύο σε κάθε πλαϊνό) με ρεγουλατόρο ρύθμισης ύψους για καλύτερη σταθερότητα και οριζοντίωση. Όλες οι συνδέσεις των στοιχείων θα είναι με βίδες και μεταλλικά βίσματα εμφυτευμένα στις επιφάνειες μελανίνης. Ειδικά στις συνδέσεις σχήματος Τ μεταξύ των ξύλινων τεμαχίων θα χρησιμοποιούνται ειδικά συνδετικά τεμάχια (φεράμια), αποτελούμενα από έκκεντρο περιστροφικό σύνδεσμο και βίδα φεραμιού, που βιδώνεται με βίσμα. Το βίσμα και ο σύνδεσμος εμφυτεύονται στη μοριοσανίδα. Οι συνδέσεις αυτές θα είναι ενισχυμένες και με καβίλιες. 1

2 Ι-3 - Ποδιές γραφείων Καλύπτουν την πρόσοψη των γραφείων και θα είναι κατασκευασμένες από μοριοσανίδα ιδίων προδιαγραφών και ποιότητας με τα υπόλοιπα στοιχεία των γραφείων, πάχους τουλάχιστον 18 mm, με επικάλυψη μελανίνης και στις δύο πλευρές και επικάλυψη των περιθωρίων είτε από ημικυκλικό προφίλ από μαλακό P.V.C. είτε από ταινία P.V.C. πάχους τουλάχιστον 2 mm χρώματος αντίστοιχου των ποδιών. Οι ποδιές συνδέονται με συνδέσεις τύπου Τ όπως παραπάνω αναλυτικά περιγράφεται. ΙΙ - ΓΡΑΦΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Γενικά : Τα γραφεία θα είναι διαφόρων διαστάσεων ως προς το μήκος και πλάτος, ανάλογα με την ειδική χρήση για την οποία προορίζονται, όπως αναφέρονται στο έντυπο προσφοράς, κατασκευασμένα όπως παρακάτω περιγράφεται ανά στοιχείο. ΙΙ-1 - Επιφάνεια εργασίας παραγράφου Ι-1. ΙΙ-2 - Πόδια γραφείων παραγράφου Ι-2. ΙΙ-3 - Ποδιές γραφείων παραγράφου Ι-3. ΙΙ-4- Βάση για μονάδα Η/Υ (Ηλεκτρονικού Υπολογιστή) Πρόκειται για πρόσθετο στοιχείο, αποτελούμενο από οριζόντια επιφάνεια έδρασης της μονάδας του Η/Υ πλάτους τουλάχιστον 30 εκ. και βάθους ίσου με αυτό των ποδαρικών του γραφείου, κατασκευασμένη όπως και τα πόδια του γραφείου, τοποθετημένο στο ένα πλαϊνό ποδαρικό (αριστερά ή δεξιά θα υποδειχθεί μετά τον διαγωνισμό στον προμηθευτή που θα επιλεγεί από την υπηρεσία για κάθε γραφείο ανάλογα με την θέση τοποθέτησης στο χώρο) σε απόσταση από το δάπεδο περίπου 15 εκ. Η μορφή της επιφάνειας μπορεί να είναι ορθογώνια ή με την ελεύθερη πλευρά διαμορφωμένη σε τμήμα τόξου και μπορεί να είναι μόνιμα ανηρτημένη στα ποδαρικά του γραφείου. Ο διαγωνιζόμενος ρητά θα περιγράφει τον τρόπο στήριξης και την μορφή του παραπάνω περιγραφόμενου τεμαχίου. ΙΙ-5- Οπές διέλευσης καλωδίων Η/Υ (Ηλεκτρονικού Υπολογιστή) Στα παραπάνω γραφεία θα προβλέπονται οπές διέλευσης των καλωδίων σύνδεσης του Η/Υ με τα περιφερειακά ( οθόνη, πληκτρολόγιο, εκτυπωτές κ.λ.π.) καθώς και με την ηλεκτρική παροχή και την καλωδίωση του δικτύου. Οι προαναφερόμενες οπές θα είναι τουλάχιστον μία (1) στην επιφάνεια εργασίας του γραφείου και θα καλύπτονται με ειδικές πλαστικές τάπες. Οι θέσεις διάνοιξης των παραπάνω οπών θα υποδειχθεί μετά τον διαγωνισμό στον προμηθευτή που θα επιλεγεί από την υπηρεσία για κάθε γραφείο ανάλογα με την θέση τοποθέτησης στο χώρο. ΙΙΙ - ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Πρόκειται για στοιχείο μορφής τεταρτημορίου κατασκευασμένο όπως προβλέπεται για τις επιφάνειες εργασίας των γραφείων της παραγράφου Ι-1, με μόνη διαφορά ότι μπορούν σε απόχρωση να είναι και σ αυτήν των ποδαρικών των γραφείων, και συνδεδεμένο με το κυρίως γραφείο εργασίας και το γραφείο του Η/Υ μόνιμα (με φεράμια και βίσματα φεραμιών) αλλά και με δυνατότητα διάλυσης και αλλαγής θέσης ΙV - ΣΥΡΤΑΡΟΘΗΚΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ Γενικά : Οι συρταροθήκες θα είναι ελαχίστων διαστάσεων 40Χ50 / 45 εκ. ως προς το μήκος, πλάτος και ύψος, με τουλάχιστον τρία συρτάρια και κλειδαριά ασφαλείας, κατασκευασμένες όπως παρακάτω περιγράφεται ανά στοιχείο. ΙV -1 Εξωτερικές περιμετρικές επιφάνειες Όλες οι επιφάνειες είναι από μοριοσανίδα με επένδυση μελανίνης, πάχους τουλάχιστον 18 mm, με Προδιαγραφές ίδιες με αυτές των γραφείων και χρώματος είτε αντίστοιχου αυτών των ποδαρικών (κατά προτίμηση) είτε της επιφάνειας εργασίας των γραφείων. 2

3 Τα περιθώρια θα καλύπτονται είτε με προφίλ P.V.C. πάχους τουλάχιστον 2 mm είτε με ταινία περιθωρίου πάχους τουλάχιστον 0.35 mm. ΙV -2 Καπάκι Η επιφάνεια του καπακιού θα είναι από μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης, πάχους τουλάχιστον 18 mm, με Προδιαγραφές ίδιες με αυτές των γραφείων και χρώματος είτε αντίστοιχου αυτών των ποδαρικών (κατά προτίμηση) είτε της επιφάνειας εργασίας των γραφείων. Τα περιθώρια θα καλύπτονται με προφίλ P.V.C. πάχους τουλάχιστον 2 mm. ΙV -3 Συρτάρια Όπως προαναφέρθηκε θα είναι τουλάχιστον τρία σε αριθμό, είτε ίσα μεταξύ τους σε βάθος είτε ένα ρηχό και δύο βαθιά και θα φέρουν κεντρικό κλείδωμα. Το υλικό κατασκευής τους θα είναι είτε από ξύλο με την ορατή επιφάνεια κατασκευασμένη από πολυστερίνη είτε μεταλλικά με τις γλυσιέρες μεταλλικές. Το ένα από τα συρτάρια, κατά προτίμηση το επάνω, θα φέρει ειδική πλαστική μολυβοθήκη. Όλα τα συρτάρια θα φέρουν χερούλια λειτουργίας. ΙV-4 Στήριξη-Κύλιση Οι συρταροθήκες θα στηρίζονται σε τέσσερις ρόδες πλαστικές ή μεταλλικές βιδωμένες στο κάτω μέρος τους ώστε να έχουν την δυνατότητα άμεσης και εύκολης μετακίνησης. V- ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΨΗΛΕΣ ΠΛΗΡΩΣ ΚΛΕΙΣΤΕΣ προς το μήκος, ύψος και βάθος (εξωτερικές διαστάσεις), δίφυλλες ως προς το πλάτος, με κλειδαριές ασφαλείας και στο πάνω και στο κάτω μέρος, με εσωτερικά κινητά ράφια τουλάχιστον τέσσερα (4) κατά την έννοια του ύψους, κατασκευασμένες όπως παρακάτω περιγράφεται ανά στοιχείο: V-1 Εξωτερικές περιμετρικές επιφάνειες Το καπάκι, η βάση και τα πλαϊνά κατακόρυφα στοιχεία θα είναι κατασκευασμένα από μοριοσανίδα πάχους τουλάχιστον 18 mm, ενώ η πλάτη επίσης από μοριοσανίδα επενδυμένη πάχους τουλάχιστον 8 mm. Όλες οι επιφάνειες των προαναφερόμενων μοριοσανίδων θα είναι επενδυμένες και στις δύο πλευρές με φίλμ μελανίνης ( 120 gr/m2) χρώματος απομίμησης ξύλου ( οξυάς, καρυδιάς, κερασιάς ) είτε αντίστοιχου των ποδαρικών των γραφείων. Περιμετρικά στα εμφανή περιθώρια (σόκορα) θα φέρουν επικολλημένη ταινία από P.V.C. πάχους τουλάχιστον 2 mm. Στο κάτω μέρος των πλαϊνών θα τοποθετηθούν πλαστικά πέλματα (δύο σε κάθε πλευρά, τέσσερα ανά τεμάχιο βιβλιοθήκης) με ρεγουλατόρο ρύθμισης ύψους για καλύτερη σταθερότητα και οριζοντίωση. V-2 Πόρτες Οι πόρτες θα είναι κατασκευασμένες είτε από μοριοσανίδα πάχους τουλάχιστον 18 mm είτε από Μ.D.F. πάχους τουλάχιστον 12 mm, επενδυμένες επί αμφοτέρων των όψεων με φίλμ μελανίνης ( 120 gr/m2) χρώματος απομίμησης ξύλου ( οξιάς, καρυδιάς, κερασιάς). Περιμετρικά στα εμφανή περιθώρια (σόκορα) θα φέρουν επικολλημένη ταινία από P.V.C. πάχους τουλάχιστον 2 mm. Οι πόρτες θα φέρουν μεντεσέδες λειτουργίας τουλάχιστον δύο ανά φύλλο με δυνατότητα ανοίγματος περίπου 100%. Επίσης στο αριστερό φύλλο θα υπάρχει τοποθετημένο ειδικό πλαστικό προφίλ για ομαλό κλείσιμο της πόρτας και συγχρόνως στεγανοποίησης και προστασίας από την σκόνη του εσωτερικού της βιβλιοθήκης και θα φέρουν κλειδαριές ώστε κάθε τμήμα να ασφαλίζει ανεξάρτητα. V-3 Ράφια Τα ράφια θα είναι κατασκευασμένα είτε από μοριοσανίδα πάχους τουλάχιστον 22 mm είτε από Μ.D.F. πάχους τουλάχιστον 18 mm, επενδυμένα επί αμφοτέρων των όψεων με φίλμ μελανίνης ανάλογο αυτού των επιφανειών εργασίας των γραφείων ή των πλαισίων ή των θυρών των βιβλιοθηκών. Περιμετρικά στα εμφανή περιθώρια (σόκορα) θα φέρουν επικολλημένη ταινία από P.V.C. πάχους τουλάχιστον 2 mm. 3

4 Τα ράφια θα έχουν τη δυνατότητα ρύθμισης καθ ύψος με ανάλογη πρόβλεψη στα περιμετρικά τοιχώματα των βιβλιοθηκών. VI- ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΨΗΛΕΣ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΣΤΟ ΕΠΑΝΩ προς το μήκος, ύψος και βάθος (εξωτερικές διαστάσεις), δίφυλλες ως προς το πλάτος και με ανοιχτά ράφια στο επάνω. Το κάτω κλειστό τμήμα θα είναι ύψους τουλάχιστον 0,70 μ. με κλειδαριές ασφαλείας στα φύλλα, με τουλάχιστον δύο (2) κατά την έννοια του ύψους, κινητά ράφια στο επάνω ανοιχτό τμήμα και τουλάχιστον ένα εσωτερικό ράφι στο κλειστό τμήμα, κατασκευασμένες όπως παρακάτω περιγράφεται ανά στοιχείο: VI-1 Εξωτερικές περιμετρικές επιφάνειες VI-2 Πόρτες Θα είναι των ίδιων Προδιαγραφών και φυσικά χρώματος με αυτών της παραγράφου V-2. VI-3 Ράφια Θα είναι των ίδιων Προδιαγραφών και φυσικά χρώματος με αυτών της παραγράφου V-3 V IΙ- ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΨΗΛΕΣ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΜΕ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ΣΤΟ ΕΠΑΝΩ προς το μήκος, ύψος και βάθος (εξωτερικές διαστάσεις), δίφυλλες ως προς το πλάτος και με κρυστάλλινες πόρτες στο επάνω. Το κάτω κλειστό τμήμα θα είναι ύψους τουλάχιστον 0,70 μ. με κλειδαριές ασφαλείας στα φύλλα, με, τουλάχιστον δύο (2) κατά την έννοια του ύψους, κινητά ράφια στο επάνω τμήμα με τις κρυστάλλινες πόρτες και τουλάχιστον ένα εσωτερικό ράφι στο κλειστό τμήμα, κατασκευασμένες όπως παρακάτω περιγράφεται ανά στοιχείο: V IΙ-1 Εξωτερικές περιμετρικές επιφάνειες V IΙ-2 Πόρτες κλειστού τμήματος Θα είναι των ίδιων Προδιαγραφών και φυσικά χρώματος με αυτών της παραγράφου V-2 V IΙ-3 Ράφια Θα είναι των ίδιων Προδιαγραφών και φυσικά χρώματος με αυτών της παραγράφου V-3 V IΙ-4 Κρυστάλλινες πόρτες Θα είναι δίφυλλες, ανοιγόμενες, από κρύσταλλα πάχους τουλάχιστον 5 mm, τοποθετημένα σε ειδικές εγκοπές των πλαϊνών, στο καπάκι και στη βάση της βιβλιοθήκης, ή στηριγμένα απ ευθείας με ειδικούς για κρύσταλλα μεντεσέδες. Προτιμάται τα κρυστάλλινα φύλλα να έχουν την δυνατότητα ασφάλισης και να είναι με περιμετρικό ξύλινο πλαίσιο. V IΙΙ- ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΨΗΛΕΣ ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΟΙΧΤΕΣ προς το μήκος, ύψος και βάθος (εξωτερικές διαστάσεις) και θα φέρουν τουλάχιστον πέντε (5), κατά την έννοια του ύψους, κινητά ράφια, κατασκευασμένες όπως παρακάτω περιγράφεται ανά στοιχείο: V IΙΙ -1 Εξωτερικές περιμετρικές επιφάνειες V IΙΙ -2 Ράφια Θα είναι των ίδιων Προδιαγραφών και φυσικά χρώματος με αυτών της παραγράφου V-3 IX - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΛΗΡΩΣ ΚΛΕΙΣΤΕΣ Γενικά : Οι παραπάνω βιβλιοθήκες θα είναι ελαχίστων διαστάσεων 80Χ80 / 35 εκ. ως προς το μήκος, ύψος και βάθος (εξωτερικές διαστάσεις) και δίφυλλες ως προς το πλάτος. Τα φύλλα θα φέρουν κλειδαριές ασφαλείας, και εσωτερικά θα υπάρχει τουλάχιστον ένα (1) κατά την έννοια του ύψους, κινητό ράφι, κατασκευασμένες όπως παρακάτω περιγράφεται ανά στοιχείο: 4

5 IX -1 Εξωτερικές περιμετρικές επιφάνειες IX -2 Πόρτες κλειστού τμήματος Θα είναι των ίδιων Προδιαγραφών και φυσικά χρώματος με αυτών της παραγράφου V-2. IX -3 Ράφια Θα είναι των ίδιων Προδιαγραφών και φυσικά χρώματος με αυτών της παραγράφου V-3. X - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΟΙΧΤΕΣ Γενικά : Οι παραπάνω βιβλιοθήκες θα είναι ελαχίστων διαστάσεων 80Χ80 / 35 εκ. ως προς το μήκος, ύψος και βάθος (εξωτερικές διαστάσεις) και θα φέρουν τουλάχιστον ένα (1) κατά την έννοια του ύψους, κινητό ράφι, κατασκευασμένες όπως παρακάτω περιγράφεται ανά στοιχείο: Χ -1 Εξωτερικές περιμετρικές επιφάνειες Χ -2 Ράφια Θα είναι των ίδιων Προδιαγραφών και φυσικά χρώματος με αυτών της παραγράφου V-3. ΟΜΑΔΑ Β ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ Β.Ι - ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟ Γενικά : Τα τραπέζια συσκέψεων θα είναι διαφόρων διαστάσεων τουλάχιστον ως προς το μήκος και πλάτος, κατασκευασμένα όπως παρακάτω περιγράφεται ανά στοιχείο. Β.Ι-1 - Επιφάνεια εργασίας ομάδας Ι.1. Β.Ι-2 - Πόδια γραφείων ομάδας Ι.2. Τα ποδαρικά επίσης μπορούν να είναι και μεταλλικά. Ο διαγωνιζόμενος ρητά θα περιγράψει τον τρόπο κατασκευής. Β.ΙΙ - ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΟΒΑΛ Γενικά : Τα τραπέζια συσκέψεων θα είναι διαφόρων διαστάσεων τουλάχιστον. ως προς το μήκος και πλάτος, κατασκευασμένα όπως παρακάτω περιγράφεται ανά στοιχείο. Β.ΙΙ-1 - Επιφάνεια εργασίας υποομάδας Β.Ι-1. Β.ΙΙ-2 - Πόδια γραφείων υποομάδας Β.Ι-2.. Τα ποδαρικά επίσης μπορούν να είναι και μεταλλικά ή συνδυασμός ξύλινων και μεταλλικών. Ο διαγωνιζόμενος ρητά θα περιγράψει τον τρόπο κατασκευής. XIΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΜΟΝΗΣ Πρόκειται για συστήματα καθισμάτων αποτελούμενα από μία, δύο ή τρεις θέσεις καθίσματος προοριζόμενα για τους χώρους αναμονών. Θα είναι κατασκευασμένα από μεταλλικό σκελετό και κάθισμα ( έδρα και πλάτη ) από πλαστική ύλη υψηλής αντοχής. Τα ποδαρικά θα δημιουργούν τουλάχιστον τέσσερα (4) σημεία στήριξης και θα είναι από σωλήνα στρογγυλής ή οβάλ διατομής πάχους 2,5 mm. Τα ποδαρικά θα συνδέονται μεταξύ τους (όταν πρόκειται για σύστημα περισσοτέρων του ενός καθισμάτων) με οριζόντια μεταλλική τραβέρσα (μπάρα) ορθογώνιας διατομής που θα αποτελεί συγχρόνως και βάση στήριξης των καθισμάτων. Κάθε θέση καθίσματος θα είναι ανεξάρτητη, όπως ανεξάρτητα θα είναι τα τμήματα έδρας πλάτης. Ανεξάρτητος για κάθε θέση μεταλλικός σκελετός από σωλήνα στρόγγυλης ή οβάλ διατομής θα περιτρέχει και στηρίζει το σύστημα κάθε θέσης (έδρας πλάτης). Όλα τα μεταλλικά μέρη θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα, σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας, με άψογα φινιρίσματα και αφανείς συγκολλήσεις. Τα πλαστικά τμήματα θα είναι ανατομικά διαμορφωμένα για άνετη παραμονή σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας. 5

6 Το σύστημα θα έχει την δυνατότητα πάκτωσης στο δάπεδο. Εάν η υπηρεσία επιλέξει την ελεύθερη τοποθέτηση θα φέρουν στα σημεία έδρασης αντιολισθητικά πέλματα για την προστασία του δαπέδου. Επίσης τα καθίσματα θα φέρουν αυτόματη και αθόρυβη ανάκληση ελατηρίου υψηλής αντοχής. XIΙΙ ΤΡΑΠΕΖΑΚΙΑ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΜΟΝΗΣ Πρόκειται για χαμηλά τραπεζάκια διαστάσεων 0,50Χ0,90/0,45-0,50 μ. ( πλάτος Χ μήκος / ύψος ) κατασκευασμένα με στήριξη είτε σε δύο πλαϊνά από μοριοσανίδα τριών στρώσεων υψηλής πυκνότητας πάχους τουλάχιστον 25 mm, με επικάλυψη και στις δύο πλευρές με μελανίνη ( 120 gr/m2) χρώματος απομίμησης ξύλου ( οξιάς, καρυδιάς, κερασιάς ) ή χρώματος ανθρακί ή μαύρου είτε σε τέσσερα ποδαρικά μεταλλικά ή ξύλινα. Η οριζόντια επιφάνεια (καπάκι) θα είναι από μοριοσανίδα τριών στρώσεων υψηλής πυκνότητας πάχους τουλάχιστον 25 mm, με επικάλυψη και στις δύο πλευρές με μελανίνη ( 120 gr/m2) χρώματος απομίμησης ξύλου ( οξιάς, καρυδιάς, κερασιάς ). Όλα τα τελειώματα θα φέρουν επικάλυψη είτε από ημικυκλικό προφίλ από μαλακό P.V.C. είτε από ταινία P.V.C. πάχους τουλάχιστον 2 mm χρώματος αντίστοιχου της οριζόντιας επιφάνειας ή των ποδιών του τραπεζιού. Γ1 ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ Τα καθίσματα θα είναι τροχήλατα με μεταλλικό αστερία βάσης, ανατομικά, με ψηλή ανακλινόμενη πλάτη, με αμορτισέρ ύψους, με αντοχή βάρους έως 325 κιλών, με αντοχή της κάθε ρόδας του αστερία τουλάχιστον 35 κιλών. Έδρα και πλάτη επενδυμένα με σκληρό αφρολέξ και ύφασμα και μπράτσα από σκληρό πλαστικό (πολυπροπυλένιο ή κάτι αντίστοιχο). Γ2 ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Τα καθίσματα θα είναι με μεταλλικό σκελετό. Έδρα και πλάτη από πολυπροπυλένιο ή κάτι αντίστοιχο χωρίς επένδυση και χωρίς μπράτσα. ΟΜΑΔΑ Γ XI ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΡΑΦΙΑ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ (ΝΤΕΞΙΟΝ) και υπο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ και ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ Τα μεταλλικά ράφια θα είναι διαστάσεων 0,92Χ0,30 μ. ή 1,22Χ0,30 μ. (συνδυασμός των προαναφερόμενων τεμαχίων ) επί μεταλλικού σκελετού συνολικού ύψους 2,40 μ. περίπου, τοποθετημένα εν σειρά σε στήλες. Το πρώτο ράφι θα είναι τοποθετημένο σε απόσταση περίπου 0,12 μ. από την επιφάνεια του δαπέδου και το ελεύθερο κενό μεταξύ των ραφιών θα είναι 0,42-0,43 μ. Οι στήλες θα είναι στερεωμένες μεταξύ τους με τμήματα ορθοστατών. Τα μεταλλικά ράφια θα είναι κατασκευασμένα από χαλυβδολαμαρίνα ψυχρής εξέλασης πάχους 0,8 mm με ειδική διαμόρφωση στα τελειώματα των πλευρών με κάμψη της λαμαρίνας εν είδη μετώπης κατά 2 εκ. περίπου και βαμμένα με χρώμα φούρνου. Η αντοχή φορτώσεως θα είναι τουλάχιστον 70 kgr/ράφι. Η στερέωση των ραφιών επί του μεταλλικού σκελετού θα προβλέπεται με ειδικά μεταλλικά τεμάχια. Οι ορθοστάτες θα είναι κατασκευασμένοι από ρολά χαλυβδολαμαρίνας ψυχρής εξέλασης πάχους 1,8 mm σε σχήμα γωνίας ( Γ ) με ειδική διαμόρφωση εγκοπών για την εύκολη συναρμολόγηση και βαμμένα με χρώμα φούρνου. Η αντοχή φορτώσεως θα είναι τουλάχιστον 1000 kgr/δοκίμιο 500 mm. Η σύνδεση των ορθοστατών για την δημιουργία του μεταλλικού σκελετού στήριξης των ραφιών θα προβλέπεται με ειδικές μεταλλικές βίδες. Ο Πρόεδρος Νομαρχιακής Επιτροπής Ιωάννης Γκιουρτζής 6

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 12/2010 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 12/2010 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 12/2010 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ε ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ - Τα προαναφερόµενα είδη του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1. 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Το παρόν Υποέργο 4 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ» αφορά στην προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση καθισμάτων θεάτρου και αναμονής, καθώς και την προμήθεια και μεταφορά συμπληρωματικών επίπλων στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΞΕΝΟ ΟΧΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΞΕΝΟ ΟΧΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΞΕΝΟ ΟΧΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΑΜΠΟ 1. Να είναι τροχήλατο. 2. Να ρυθμίζεται το ύψος υδραυλικά από 550 έως 750 mm περίπου. 3. Η βάση να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα AISI

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙAΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙAΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΤΥΠ Α.Ε. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙAΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για την προμήθεια εξοπλισμού για την ολοκλήρωση της μεταστέγασης του ΚΕΠ Αγίου Στεφάνου του Δήμου Διονύσου.

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για την προμήθεια εξοπλισμού για την ολοκλήρωση της μεταστέγασης του ΚΕΠ Αγίου Στεφάνου του Δήμου Διονύσου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 10/06/2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου Τ.Κ. 145 65 Αρμόδιος Υπάλληλος: Χρυσαφογεώργη Μαρία Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ»

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1 / 16 : ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑ & ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ( W.C.) ΕΛΑΦΡΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1 / 16 : ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑ & ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ( W.C.) ΕΛΑΦΡΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 / 16 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ : ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑ & ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ( W.C.) ΕΛΑΦΡΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2 / 16 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας & Ανάπτυξης Διεύθυνση Εξοπλισμού Σχολείων Τμήμα Προδιαγραφών, Τυποποίησης & Έρευνας Αγοράς Εξοπλιστικών Μέσων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΑ Τ.Ε.Π. 1/5

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΑ Τ.Ε.Π. 1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η Υγειονοµική Περιφέρεια Αττικής Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.. ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΟ (ΜΕΛΕΤΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στην προµήθεια και τοποθέτηση ενός (1) ισόγειου προκατασκευασµένου οικίσκου τύπου (ISOBOX), ο οποίος θα χρησιµοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ.Ο.Υ.»

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ.Ο.Υ.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε «ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΔΤΥ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελ.: 16 / 2014 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ MIAΣ (1ας) ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741763 2015-04-30

15PROC002741763 2015-04-30 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Μυτιλήνη, 30/04/2015 Α.Π.: 2848 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Αρ. Πρόσκλησης 3/2015) Το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τίτλος : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπ. : 44.569,05 euro (συμπ. Φ.Π.Α.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τίτλος : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπ. : 44.569,05 euro (συμπ. Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τίτλος : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπ. : 44.569,05 euro (συμπ. Φ.Π.Α. 23 %) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Θερμαϊκού. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 234.333,45 με Φ.Π.Α. ΠΕΡΑΙΑ 19/08/2013

Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Θερμαϊκού. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 234.333,45 με Φ.Π.Α. ΠΕΡΑΙΑ 19/08/2013 Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Θερμαϊκού ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 234.333,45 με Φ.Π.Α. ΠΕΡΑΙΑ 19/08/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 3. ΓΕΝΙΚΗ KAI ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ.Ε.ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ. Τίτλος : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ.Ε.ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ. Τίτλος : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Τίτλος : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ.Ε.ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπ. : 35.390,00 πλεον Φ.Π.Α. 23 % ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ, ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

ΜΕΛΕΤΗ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ, ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Αρ. Μελέτης : 27/2013 (Τροποποίηση της υπ αριθμ. 17/2013 μελέτης ΤΥΔΕ) ΜΕΛΕΤΗ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Ταχ. Κώδικας: 73135

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΑΦΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΑΦΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 20/01/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ. : ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ (ΞΥΛΙΝΕΣ) ΚΩΔΙΚΟΙ : 39132200-8 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : Α/θμια Εκπαίδευση (ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ. : ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ (ΞΥΛΙΝΕΣ) ΚΩΔΙΚΟΙ : 39132200-8 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : Α/θμια Εκπαίδευση (ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ : ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ (ΞΥΛΙΝΕΣ) ΚΩΔΙΚΟΙ : 39132200-8 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : Α/θμια Εκπαίδευση (ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ) 1/5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ (ΞΥΛΙΝΕΣ) (Σχέδια : Ξ-ΒΙΝΓ)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

. . : 77 / 2012 : : 13.085,97 :.

. . : 77 / 2012 : : 13.085,97 :. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ.Τ.Υ. Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 77 / 2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Ι : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Ι : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η Υγειονοµική Περιφέρεια Αττικής Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π... ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΗΣ 1884 /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΟ (ΜΕΛΕΤΩΝ) ΠΛΗΡΟΦ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Χαλκίδα : 11-4 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ. Αριθμ. Πρωτ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 45.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Χαλκίδα : 11-4 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ. Αριθμ. Πρωτ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 45. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ληλαντίων 34 & Μεγασθένους 341 00, Χαλκίδα Τηλ: 2221355155 FAX : 2221035000 Χαλκίδα : 11-4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Χρήση: 2015

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Χρήση: 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ Έργο: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΧΑΡΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προυπ: 150.000,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23%) Πηγή: Πράσινο

Διαβάστε περισσότερα

1120. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 1121. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

1120. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 1121. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1121.1 Πεδίο Εφαρμογής Ορισμοί 1120. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 1121. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ α. Το παρόν άρθρο αφορά στην κατασκευή και τοποθέτηση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωμάτων (θυρών και παραθύρων) από αλουμίνιο καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΘΡΟ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΘΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανακαίνιση και επισκευή διαμερίσματος ιδιοκτησίας του Δήμου που βρίσκεται στην πλατεία Δασκαλογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠΑΝΗΣ: 60.000 ΦΠΑ 23%: 13.800 ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 73.800

ΔΑΠΑΝΗΣ: 60.000 ΦΠΑ 23%: 13.800 ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 73.800 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. μελέτης: 28 /2013 ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ: 60.000 ΦΠΑ 23%: 13.800

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΣ46907Κ-Σ4Ρ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σελίδα 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΔΑ: ΒΕΖΣ46907Κ-Σ4Ρ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σελίδα 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σελ. 1 από 95 ΓΕΝΙΚΑ Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει όλες τις υπόψη κατασκευές του έργου του θέµατος, σύµφωνα µε: - Τους όρους, τα σχέδια, τα τεύχη και τις

Διαβάστε περισσότερα