Ψαλλομένη τῇ ιδ τοῦ μηνός Φεβρουαρίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ψαλλομένη τῇ ιδ τοῦ μηνός Φεβρουαρίου"

Transcript

1 Ψαλλομένη τῇ ιδ τοῦ μηνός Φεβρουαρίου ΕΚΔΟΣΙΣ Ι. Κ. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΝΕΑ ΣΚΗΤΗ - Τ.Κ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

2 ΙΟΥ 2

3 Σιλουανοῦ Μοναχοῦ ΕΚΔΟΣΙΣ Ι. Κ. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΝΕΑ ΣΚΗΤΗ - Τ.Κ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ 3

4 Μοναχός Παΐσιος Ι. Κ. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΝΕΑ ΣΚΗΤΗ - Τ.Κ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ Τηλ: ISBN:

5 Σύντομος Βίος τοῦ Ὁσίου Ἱλαρίωνος τοῦ Ἴβηρος Ὁ Ἅγιος Ἱλαρίων ὁ Ἴβηρ γεννήθηκε στή δυτική Γεωργία τό Οἱ γονεῖς του ἦσαν πολύ εὐλαβεῖς. Τό κατά κόσμον ὄνομά του ἦταν Ἰεσσαῖ. Ὅταν ἦταν ἀκόμη παιδί ἐπηρεάσθηκε ἀπό τόν ἀδελφό τῆς μητέρας του, Ἱεροδιάκονο Στέφανο, ὁ ὁποῖος ἦταν μεγάλος ἀσκητής. Ἔμεινε κοντά του δώδεκα ἔτη. Μετά τήν κοίμηση τοῦ θείου του ἔμεινε λίγο στή Μονή Ταμπακίνι καί στήν πατρική του οἰκία. Μετά ἀπό ἐπιθυμία τοῦ πατέρα του ὑπηρέτησε τόν Βασιλέα τῆς Ἰμερέτης Σολομῶντα, ζώντας μέσα στό παλάτι βίο ἀσκητικό. Νυμφεύθηκε καί χειροτονήθηκε ἱερέας τῶν Ἀνακτόρων. Μετά δύο ἔτη ἐκοιμήθηκε ἡ πρεσβυτέρα αὐτοῦ Μαρία καί ἀφιερώθηκε ἐξ ὁλοκλήρου στό Θεό. Ἀκολούθησε τόν Βασιλέα στήν ἐξορία, μετά δε τήν κοίμηση αὐτοῦ στήριξε πνευματικά τήν Βασίλισσα στή Μόσχα. Ἐκεῖ ἀρνήθηκε πρόταση γιά ἄνοδο στό ἀρχιερατικό ἀξίωμα καί ἀποφεύγοντας τούς πειρασμούς τῶν ἀνακτόρων, ἀπεμακρύνθηκε κρυφά. Ἁποσύρθηκε σέ ἔρημο, μετά μετέβηκε στήν Ὀδησσό, στή Κωνσταντινούπολη καί στό Ἅγιο Ὄρος τό 1819, ἀνταλλάξας τά πολυτελή ἐνδύματα αὐτοῦ μέ τά κουρέλια ἑνός ζητιάνου. Μετέβηκε στήν Μονήν τῶν Ἰβήρων, μετά στήν Διονυσίου, ὅπου τό 1821 ἔγινε μεγαλόσχημος μοναχός λαβών τό ὄνομα Ἱλαρίων. Διακονοῦσε σέ ὅλα τά βαριά καί δύσκολα διακονήματα. Ὅταν ἀποκαλύφθηκε ὅτι ἦταν Ἱερέας καί πνευματικός τῶν ἀνακτόρων, διωρίσθηκε ἀπό τόν Ἡγούμενο πνευματικός τῆς Μονῆς Διονυσίου. 5

6 ΙΟΥ Ποθώντας τό μαρτύριο ἀπεδέχθηκε μέ τήν θέλησή του νά ἐμφανιστεῖ ἀντί τοῦ Ἠγουμένου στό Τούρκο κυβερνήτη τῆς Θεσσαλονίκης μαζί μέ τούς ὑπόλοιπους ἐκπροσώπους τῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Κατά τρόπο θαυμαστό ἐσώθηκε καί συμπαρεστάθηκε πολύ στούς φυλακισμένους ἀδελφούς. Ἐπέστρεψε καί ἀπεσύρθηκε σέ σπήλαιο, πλησίον τῆς Μονῆς Διονυσίου, ὅπου ἔζησε πολλά καί μεγάλα θαύματα. Στή συνέχεια, λυπούμενος γιά τίς ἀρνητικές ἀπόψεις τῶν ἀδελφῶν περί συχνούς θείας Μεταλήψεως μετέβη εἰς τήν Νέα Σκήτη καί ἐγκλείστηκε στό Πύργο γιά τρία ἔτη. Ἡ ἄσκηση, ἡ ἀγρυπνία καί ἡ προσευχή τοῦ Ὁσίου Ἱλαρίωνος προκάλεσαν τούς δαίμονας, οἱ ὁποῖοι μέ πολλούς καί ποικίλους πειρασμούς καί ἐμφανίσεις προσεπάθησαν νά κάμψουν τό φρόνημά του καί νά τόν ἀναγκάσουν νά ἐξέλθει τοῦ Πύργου. Ἐπικαλεῖται τίς προσευχές τῶν συνασκητῶν πατέρων καί ἀφοῦ δοκιμάσθηκε καί βασανίσθηκε ἀπό τούς δαίμονες, διέκοψε τόν ἐγκλεισμό καί φιλοξενήθηκε ἐξαθλιωμένος σέ Καλύβη τῆς Νέας Σκήτης. Ὅταν συνήλθε πῆγε στή Μονή Ἰβήρων καί τέλος ἐγκαταστάθηκε στό κελλί τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων. Ἀπέκτησε προορατικό χάρισμα καί βίωσε ὑψηλές πνευματικές καταστάσεις. Δοκιμάσθηκε καί ἀπό τόν ἀνθρώπινο φθόνο καί περιήλθε διάφορα κελλιά. Κοιμήθηκε ἐν Κυρίῳ στίς 14 Φεβρουαρίου τοῦ 1864 καί μέ πολλά διάφορα σημεία ἐφανέρωσε ὁ Κύριος τήν ἁγιότητά του. Ἀκόμη καί στίς μέρες μας, πολλές περιπτώσεις ἀναφέρθηκαν στίς ὁποῖες ὁ Ἅγιος συνέτρεξε ἀρωγός, ἰδιαίτερα σέ διάφορες πειρασμικές καταστάσεις. Τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2002, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου Γεωργίας ἐνέγραψε στό ἁγιολόγιο τὸν ἀθωνίτη Γέροντα Ἱλαρίωνα τὸν Γεωργιανὸ ( ). 6

7 ΕΝ Τῼ ΜΙΚΡῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ Ἱστῶμεν Στίχους δ καί ψάλλομεν Στιχηρά Προσόμοια. Ἦχος β. Οἶκος τοῦ Ἐφραθά. Μύρου τοῦ νοητοῦ, δοχεῖον θεοφόρε, ἐδείχθης Ἱλαρίων, πιστούς εὐωδιάζων Αὐτοῦ τῇ θείᾳ χάριτι. Σίμβλοις τῆς σῆς ψυχῆς, ὡς μέλι θείαν χάριν, καμάτοις σου ἀτρύποις, καί πίστει θησαυρίσας, τιμῶσί σε μετάδωσον. Εὖγε τῆς σῆς ψυχῆς, ἀγάπης πρός τόν κτίστην, ἀλλά καί πρός πλησίον, δι ἧς ἐμεγαλύνθης συνών Χριστῷ μακάριε. Δόξα Ἅγιος ὁ Θεός, Πατήρ Ἅγιος Λόγος, Ἅγιος θεῖον Πνεῦμα, Τριάς μονάς Ἁγία, ἕν κράτος ὁμοούσιον. Καί νῦν... Μήτηρ τοῦ Ἰησοῦ θεότητας χωρίον, ναέ ἡγιασμένε ἱλάσθητι καί σῶσόν σε πόθῳ μεγαλύνοντας. Ἀπόστιχα Στιχηρά. 7

8 ΙΟΥ Ἦχος α. Πανεύφημοι μάρτυρες. Σπουδήν πᾶσαν ἔδειξας τηρεῖν τοῦ Χριστοῦ ἐντάλματα, ἀγωνισθείς ὑπέρ δύναμιν, τοῦ Θεοῦ τῇ χάριτι καί γάρ βασιλείαν, βιασταί ἁρπάζουσιν, ὡς ἔ- φη ὁ Σωτήρ ἥν ἀπέλαβες, ὅν καθικέτευε δωρηθῆναι ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τήν εἰρήνην καί τό μέγα ἔλεος. Στίχ. Μακάριος ἀνήρ ὁ φοβούμενος τόν Κύριον. Πεπόρευσαι ὅσιε ὀρθῶς, ἐν τοῖς δικαιώμασι τοῦ σοῦ Κυρίου καί εἴληφας, θεῖα χαρίσματα, ἀρεταῖς παντοίαις μάκαρ ἐκκοσμούμενος, Θεῷ εὐαρεστῶν ᾧ τό Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος, θεωθείς σύν τοῖς ἀγγέλοις νῦν, Ἱλαρίων, Τριάδι προσάδετε. Στίχ. Τίμιος ἐναντίον Κυρίου ὁ θάνατος. Ὡς μύρῳ ἑνούμενος Χριστῷ, μάκαρ εὐωδίασας, εὐωδιάζεις οὗ χάριτι, πιστοῖς ἀοίδιμε, ὡς γάρ σός ἠ- νοίγη, τάφος ὁ μυρίπνοος, τοῖς παροῦσιν πᾶσιν εὐωδία ἐφήπλωται, δηλοῦσα ὅσιε, παρρησίαν ἥνπερ κέκτησαι, πρός τόν κτίστην, ὅν ἡμῖν ἱλέωσαι. Δόξα Πατρί καί Υἱῷ. Ἦχος β. Δεῦτε τόν τιμήσαντα τόν Λόγον τιμήσωμεν ἐν ὠδαῖς πνευματικαῖς ἐγκωμιάσωμεν λέγοντες χαίροις ὁ θελχθείς τῷ πόθῳ τοῦ Χριστοῦ, ὧ ἠκολούθησας ὁδούς φυλάξας σκληράς ὁ καταδαπανήσας σαυτόν ἐν νηστείαις ἀγρυπνίαις καί προσευχαῖς, ὁ κοιμώμενος ἐν τοῖς κρεμαστῆρσι καί καθήμενος ὀ- 8

9 λίγον καί νῦν οἰκεῖν τούς οὐρανούς ἀπολαβών τῆς θεώσεως. Ἀλλά πρέσβευε Ἱλαρίων ὑπέρ τῶν τιμώντων σε. Καί νῦν Θεοτοκίον Παρῆλθεν ἡ σκιά τοῦ νόμου, τῆς χάριτος ἐλθούσης, ὡς γάρ ἡ βάτος οὐκ ἐκαίετο καταφλεγομένη, οὔτω παρθένος ἔτεκες, καί παρθένος ἔμεινας, ἀντί στύλου πυρός, δικαιοσύνης ἀνέτειλεν Ἥλιος, ἀντί Μωϋσέως Χριστός, ἡ σωτηρία τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 9

10 ΙΟΥ ΕΝ Τῼ ΜΕΓΑΛῼ ΕΣΠΕPΙNῼ Στιχολογοῦμεν τήν α στάσιν τοῦ Μακάριος ἀνήρ. Εἰς δέ τό, Κύριε ἐκέκραξα, ἰστῶμεν Στίχους ς καί ψάλλομεν Στιχηρά Προσόμοια. Ἦχος α. Τῶν οὐρανίων ταγμάτων. Ὡς θαυμαστός σου ὁ βίος, Θεῷ εὐάρεστος, ὦ Ἱ- λαρίων πάτερ, ὅτι πόθῳ ἀσχέτῳ, ἠγάπησας παμμάκαρ ἐξ ὅλης ψυχῆς τόν Θεόν ὅν ἐδόξασας, τῇ παναρέτῳ καί θείᾳ σου βιοτῇ, ἀγαπήσας καί πλησίον σου. Ἐν φυλακαῖς Ἱλαρίων τούς ἀδελφούς σου σπουδῇ, ὑπηρετῶν ἐδείχθης μιμητής τοῦ Κυρίου, ἐγγίσας γάρ θανάτῳ σοφέ, δι αὐτούς ἐκομίσω τόν στέφανον, παρά Θεοῦ τῆς ἀγάπης συνδοξασθείς τῷ Χριστῷ σου παναοίδιμε. Ὅλον σαυτόν τῷ Κυρίῳ, μάκαρ ἀνέθηκας, ἐν προσευχαῖς, νηστείαις, ἀγρυπνίαις θεόφρον, ἐγγίσας γάρ θανάτῳ πολλάκις σοφέ, δι ἀγάπην τοῦ κτίστου σου, συνεδοξάσθης σύν μάρτυσι τῷ Χριστῷ, ᾧ 10

11 σωθῆναι ἡμᾶς πρέσβευε. Ἔγκλειστος ὤν ἐν τῷ Πύργῳ, τῆς Νέας Σκήτεως, ἐχυρῶν τάς παρατάξεις πάτερ, τάς ἐνέδρας τά θράση, ἀνδρείως ὑπέμεινας δυνάμει Χριστοῦ, ἐθριάμβευσας ὅσιε καί νικηφόρος ἐγένου συνασκηταῖς ὅθεν δίδου νίκην ἄρασθαι. Ὁ σεαυτόν ἐν τῷ κόσμῳ σταυρώσας ὅσιε, δι ἐντολήν Κυρίου, ὅν ἠγάπησας σφόδραν, βοήθει Ἱ- λαρίων συνασκηταῖς, τοῦ φιλεῖν τόν παμπόθητον, ἀγάπη φλέγεσθαι θείᾳ ἄδειν Θεῷ, Ἅγιος Ἅγιος Ἅγιος. Θεοφιλῶς ὤν ἐν κόσμῳ πάτερ ἐβίωσας, ὑπηρετῶν πλησίον ὡς σεαυτόν ὁ φιλήσας, εἶτα δέ μονάσας ἐχθρούς νοητούς δι ἀγάπην τοῦ κτίστου σου, ὡς πολεμήσας ἀνδρείως χάριν πολλήν ἐκ Θεοῦ πάτερ ἀπείληφας. Δόξα Πατρί... Ἦχος πλ. α. Τῆς φωνῆς τοῦ εὐαγγελίου τοῦ Κυρίου ἀκούσας Αὐτῷ ἠκολούθησας τόν σταυρόν σου ἀράμενος οὗ μιμητής ἐγένου Ἱλαρίων μακάριε. Σταυρώσας γάρ σεαυτόν τῷ κόσμῳ ἐν πολλαῖς δέ παρά τοῦ ἀρχεκάκου πειρασμοῖς ὑπομείνας ἀπέλαβες τόν στέφανον τῆς ὑπομονῆς καί καρτερίας σου παρά τοῦ μισθαποδότου Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ὅν ἀγαπήσας ἔ- στερξας συμπάχειν μετ Αὐτοῦ, ὅθεν σύν Αὐτῷ νῦν 11

12 ΙΟΥ συνδεδόξασαι ᾧ πρέσβευε δεόμεθα ὑπέρ πάντων τῶν ἐκτελούντων σύν πόθῳ τήν μνήμην σου. Καί νῦν... Ἦχος ὁ αὐτός Ἐν τῇ ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ τῆς ἀπειραγάμου Νύμφης εἰκὼν διεγράφη ποτέ. Ἐκεῖ Μωϋσῆς διαιρέτης τοῦ ὕδατος, ἐνθάδε Γαβριὴλ ὑπηρέτης τοῦ θαύματος, τότε τὸν βυθὸν ἐπέζευσεν ἀβρόχως, Ἰσραήλ, νῦν δὲ τὸν Χριστὸν ἐγέννησεν ἀσπόρως ἡ Παρθένος, ἡ θάλασσα μετὰ τὴν πάροδον τοῦ Ἰσραήλ, ἔμεινεν ἄβατος, ἡ ἄμεμπτος μετὰ τὴν κύησιν τοῦ Ἐμμανουήλ, ἔμεινεν ἄφθορος, ὁ ὥν καὶ προών, καὶ φανείς ὡς ἄνθρωπος, Θεὸς ἐλέησον ἡμᾶς. Εἴσοδος, Προκείμενον τῆς ἡμέρας καί τά Ἀναγνώσματα. Σοφίας Σολομῶντος τό Ἀνάγνωσμα (Κεφ. γ,1-9). Δικαίων ψυχαὶ ἐν χειρὶ Θεοῦ, καὶ οὐ μὴ ἅψηται αὐτῶν βάσανος. Ἔδοξαν ἐν ὀφθαλμοῖς ἀφρόνων τεθνάναι, καὶ ἐλογίσθη κάκωσις ἡ ἔξοδος αὐτῶν, καὶ ἡ ἀφ' ἡμῶν πορεία σύντριμμα, οἱ δὲ εἰσιν ἐν εἰρήνῃ. Καὶ γὰρ ἐν ὄψει ἀνθρώπων ἐὰν κολασθῶσιν, ἡ ἐλπὶς αὐτῶν ἀθανασίας πλήρης. Καὶ ὀλίγα παιδευθέντες, μεγάλα εὐεργετηθήσονται, ὅτι ὁ Θεὸς ἐπείρασεν αὐτούς, καὶ εὖρεν αὐτοὺς ἀξίους ἑαυτοῦ. Ὡς χρυσὸν ἐν χωνευτηρίῳ ἐδοκίμασεν αὐτούς, καὶ ὡς ὁ- 12

13 λοκάρπωμα θυσίας προσεδέξατο αὐτούς. Καὶ ἐν καιρῷ ἐπισκοπῆς αὐτῶν ἀναλάμψουσι, καὶ ὡς σπινθῆρες ἐν καλάμῃ διαδραμοῦνται. Κρινοῦσιν ἔθνη, καὶ κρατήσουσι λαῶν, καὶ βασιλεύσει αὐτῶν Κύριος εἰς τοὺς αἰῶνας. Οἱ πεποιθότες ἐπ' αὐτὸν συνήσουσιν ἀλήθειαν, καὶ οἱ πιστοὶ ἐν ἀγάπῃ προσμενοῦσιν αὐτῶ, ὅτι χάρις καὶ ἔλεος ἐν τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ, καὶ ἐ- πισκοπή ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ. Σοφίας Σολομῶντος τό Ἀνάγνωσμα. (Κεφ. ε, & ς, 1-3) Δίκαιοι εἰς τὸν αἰῶνα ζῶσι, καὶ ἐν Κυρίῳ ὁ μισθὸς αὐτῶν, καὶ ἡ φροντὶς αὐτῶν παρὰ Ὑψίστῳ. Διὰ τοῦτο λήψονται τὸ βασίλειον τῆς εὐπρεπείας, καὶ τὸ διάδημα τοῦ κάλλους ἐκ χειρὸς Κυρίου, ὅτι τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ σκεπάσει αὐτούς, καὶ τῷ βραχίονι ὑπερασπιεῖ αὐτῶν. Λήψεται πανοπλίαν, τὸν ζῆλον αὐτοῦ, καὶ ὁ- πλοποιήσει τὴν κτίσιν εἰς ἄμυναν ἐχθρῶν. Ἐνδύσεται θώρακα, δικαιοσύνην, καὶ περιθήσεται κόρυθα, κρίσιν ἀνυπόκριτον. Λήψεται ἀσπίδα ἀκαταμάχητον, ὁσιότητα, ὀξυνεῖ δὲ ἀπότομον ὀργὴν εἰς ρομφαίαν, συνεκπολεμήσει αὐτῷ ὁ κόσμος ἐπὶ τοὺς παράφρονας. Πορεύσονται εὔστοχοι βολίδες ἀστραπῶν, καὶ ὡς ἀπὸ εὐκύκλου τόξου τῶν νεφῶν, ἐπὶ σκοπὸν ἀλοῦνται, καὶ ἐκ πετροβόλου θυμοῦ πλήρεις ριφήσονται χάλαζαι. Ἀγανακτήσει κατ' αὐτῶν ὕδωρ θαλάσσης, ποταμοὶ δὲ συγκλύσουσιν ἀποτό- 13

14 ΙΟΥ μως. Ἀντιστήσεται αὐτοῖς πνεῦμα δυνάμεως καὶ λαῖλαψ ἐκλικμήσει αὐτούς, καὶ ἐρημώσει πᾶσαν τὴν γῆν ἀνομία, καὶ ἡ κακοπραγία περιτρέψει θρόνους δυναστῶν. Ἀκούσατε οὖν βασιλεῖς καὶ σύνετε, μάθετε δικασταὶ περάτων γῆς. Ἐνωτίσασθε οἱ κρατοῦντες πλήθους, καὶ γεγαυρωμένοι ἐπὶ ὄχλοις ἐ- θνῶν. Ὅτι ἐδόθη παρὰ Κυρίου ἡ κράτησις ὑμῖν, καὶ ἡ δυναστεία παρὰ Ὑψίστου. Σοφίας Σολομῶντος τό Ανάγνωσμα. (Κεφ. δ, 7-15) Δίκαιος, ἐὰν φθάσῃ τελευτῆσαι, ἐν ἀναπαύσει ἔσται. Γῆρας γὰρ τίμιον οὖ τὸ πολυχρόνιον, οὐδὲ ἀ- ριθμῷ ἐτῶν μεμέτρηται. Πολιὰ δὲ ἐστι φρόνησις ἀνθρώποις, καὶ ἡλικία γήρως βίος ἀκηλίδωτος. Εὐάρεστος Θεῷ γενόμενoς, ἠγαπήθη, καὶ ζῶν μεταξὺ ἁ- μαρτωλῶν, μετετέθη. Ἡρπάγη, μὴ κακία ἀλλάξῃ σύνεσιν αὐτοῦ, ἢ δόλος ἀπατήσῃ ψυχὴν αὐτοῦ βασκανία γὰρ φαυλότητος ἀμαυροῖ τὰ καλά, καὶ ρεμβασμὸς ἐπιθυμίας μεταλλεύει νοῦν ἄκακον. Τελειωθείς ἐν ὀλίγῳ, ἐπλήρωσε χρόνους μακρούς, ἀρεστὴ γὰρ ἐν Κυρίῳ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ, διὰ τοῦτο ἔσπευσεν ἐκ μέσου πονηρίας. Οἱ δὲ λαοὶ ἰδόντες καὶ μὴ νοήσαντες, μηδὲ θέντες ἐπὶ διανοίᾳ τὸ τοιοῦτον, ὅτι χάρις καὶ ἔλεος ἐν τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ, καὶ ἐπισκοπή ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ. 14

15 Εἰς τήν Λιτήν...Ἦχος α. Ὡς θαυμαστός σου ὁ βίος καί ἀξιέπαινα τά κατορθώματα Ἱλαρίων μακάριε ἐν κόσμῳ ὤν ἐπολιτεύσω θεάρεστα, ἐν πάσῃ εἰλικρινείᾳ τόν Θεόν ἀγαπήσας καί ὑπηρετήσας τούς συνανθρώπους σου εἶτα μονάσας ἐν τῷ Ὄρει τοῦ Ἄθωνος ἠγωνίσω ὑπέρ φύσιν καί τόν ὄφιν ἀπέκτεινας τόν ἐνεδρεύσαντά σοι ὅσιε καί Θεόν ἐδόξασας τῇ παναρέτῳ πολιτείᾳ ἀντιδοξασθείς ὑπ Αὐτοῦ ἱερώτατε. Ἐγκλεισθείς ἐν τῷ Πύργῳ τῆς Σκήτης καί πολλούς πειρασμούς ὑπομείνας, ὑπό τοῦ ἀρχεκάκου ἐ- χθροῦ δι ἀγάπην Κυρίου ὑπερβαλλόντως δεδόξασαι, χάριν εἰληφώς βοηθεῖν τοῖς πειραζομένοις, διό αἰτοῦμέν σε βοήθει ἡμῖν νίκην ἄρασθαι κατά τοῦ ἀντιπάλου καί σωθῆναι τάς ψυχάς ἡμῶν. Δεῦτε μονασταί συνελθόντες τιμήσωμεν τόν γενναῖον τοῦ Χριστοῦ στρατιώτην, τόν μέγαν Ἱλαρίωνα, οὗτος γάρ θεοφιλῶς πολιτευσάμενος ἡγιάσθη παρά Κυρίου, καί παρέχει ἡμῖν ἁγιασμόν τοῖς τιμῶσιν Αὐτοῦ τήν μνήμην τήν σεβάσμιον. Ἦχος β. Ἅγιε δή τῶν ἀγγέλων οἱ χοροί σύν ἡμῖν ἑορτάσατε, ἐν τῇ μνήμῃ τοῦ θεόφρονος, Ἱλαρίωνος, καί δοξάσατε Χριστόν τόν ἐν τοῖς ἁγίοις ἀναπαυόμενον καί ἐνεργοῦντα ἐν αὐταῖς τά θαυμάσια. 15

16 ΙΟΥ Δόξα... Ἦχος γ. Ἱλαρίων ὅσιε ἐν τῇ μνήμῃ σου παράσχου καθ ἅ ἕκαστος χρήζει ἁρμοζόντως, ἄλλῳ μέν τήν ψυχικήν ὑγείαν προμηθούμενος ἄλλῳ δέ τήν σωματικήν ἐν δέ τῷ συνδέσμῳ τῆς ἀγάπης συνάψεις πάντας ἡ- μᾶς, ἵνα ἐν ἑνί στόματι καί μιᾷ καρδίᾳ δοξάζομεν τόν Κύριον, τόν ὕμνον τόν γλυκύτατον τῇ Τριάδι, ἄ- δοντες, Ἅγιος Ἅγιος Ἅγιος σύν ἀσωμάτοις καί ὑμῖν τοῖς ἁγίοις, Πατέρα Λόγον Πνεῦμα Ἅγιον δοξάζοντες εἰς τούς αἰῶνας. Καί νῦν. Ὁ αὐτός. Ἁπάντων κυριεύουσα τῶν κτισμάτων Δέσποινα, δεινῶς κυριευθεῖσαν, τοῖς πάθεσι Θεόνυμφε, τὴν ψυχήν μου ἐλευθέρωσον ἐν τάχει, φαρμάκω σῆς πρεσβείας, καὶ καταδούλωσον τῷ Υἱῷ καὶ Θεῷ σου. Εἰς τόν Στίχον, Στιχηρά προσόμοια. Ἦχος πλ.α. «Χαίροις ἀσκητικῶν». Χαίροις τῶν ἀσκητῶν κορωνίς, θείας ἀγάπης ἐ- ραστής παναοίδιμε, ὁ πύργος τῆς εὐσεβείας, ὁ καθαιρέτης ἐχθρῶν, ὁ ὑπηρετήσας τόν πλησίον σου, ὁ νοῦς ὁ οὐράνιος, ὁ στερρός καί ἀκλόνητος, ὁ ἐν τῷ Πύργῳ τάς ἐνέδρας τοῦ δράκοντος, ἀνδρικώτατα ὑ- πομείνας θεσπέσιε, ὅθεν καί ἐστεφάνωσαι, χειρός ἐκ κυρίου σου, χεῖρα διδούς βοηθείας συνασκηταῖς νῦν τιμῶσί σε, συνάξοις οὕς πάτερ μετά σοῦ ὑμνεῖν 16

17 Τριάδα τήν ὁμοούσιον. Στίχ. Τίμιος ἐναντίον Κυρίου ὁ θάνατος τοῦ Ὁσίου Αὐτοῦ. Πόθῳ τῷ πρός Θεοῦ ἀκλινῶς ὅλον τόν βίον ὥ- σπερ σφάγιον ἤνεγκας τῷ σέ ὑπέρ νοῦν καί λόγον ἠγαπηκότι Χριστῷ, ὅν εἰλικρινῶς πάτερ ἠγάπησας, ἀσκήσας στερρότατε Ἱλαρίων μακάριε καί πρός τά ἄνω τήν πορείαν ποιούμενος, τά ἐγκόσμια καταλείψας ὡς ἄσαρκος, ὅθεν ἀνατεινόμενος πρός Κύριον ὅσιε, ἔνθεος ὤφθης χαρίτων καί ἀρετῶν πλήρης ὅ- σιε, ἀλλά ἡμῖν δίδου μιμηθεῖναι σου τόν βίον συναυλισθεῖναί σοι. Στίχ. Μακάριος ἀνήρ ὁ φοβούμενος τόν Κύριον. Δεῦτε συνασκηταί τοῦ κλεινοῦ, συναθροισθέντες τόν Θεόν μεγαλύνομεν, τόν δείξαντα ἡμῖν θεῖον, καθοδηγόν ἀπλανῆ, τόν γενναῖον ὄντως Ἱλαρίωνα, ὅν ἔχοντες πρόμαχον, τῷ αὐτοῦ παραδείγματι, φάρον πυξίδα, πρός Θεόν ἀνατρέχομεν, καί πρός ἔνθεον πολιτείαν ἀγόμεθα, ἔρωτι πυρπολούμενοι, Τριάδα δοξάζομεν, ἄδοντες ὕμνον σύν τούτῳ Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος Πατήρ Λόγος Πνεῦμα, μία φύσις, μία δόξα, μία προσκύνησις. Δόξα... Ἦχος πλ.β. Δεῦτε συμμονασταί τοῦ τρισμάκαρος Ἱλαρίωνος συνελθόντες ἐγκωμιάσωμεν ὕμνοις λέγοντες Χαίροις ὁ τῶν ἐντολῶν τό κεφάλαιον πληρώσας, ὁ ἀγα- 17

18 ΙΟΥ πήσας ἐξ ὅλης καρδίας τόν Κύριον καί τόν πλησίον ὡς σεαυτόν. Χαίροις ὁ πολλούς ἱδρῶτας καί πόνους διά Χριστόν ὑπομείνας καί τῶν δαιμόνων τάς προσβολάς ἐνεγκών ἀνδρικώτατα, οὕς καταβέβληκας τῇ συμμαχίᾳ τοῦ Πνεύματος, ὅθεν πολλοῖς ἐγένου διδάσκαλος καί ὁδηγός σωτήριος ὅσιε ἀλλ ἔτι καί νῦν τῷ σῷ βίῳ καί παραδείγματι, καί ἡμᾶς κατευθύνοις πρός Κύριον, ᾧ πρέσβευε δεόμεθα τῆς οὐρανίου Βασιλείας κληρονόμους γενέσθαι τούς τιμῶντάς σε. Καί νῦν. Ἦχος ὁ αὐτός. Θεοτόκε, σὺ εἶ ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, ἡ βλαστήσασα τὸν καρπὸν τῆς ζωῆς, σὲ ἱκετεύομεν, πρέσβευε Δέσποινα, μετὰ τῶν Ἀποστόλων, καὶ πάντων τῶν Ἁγίων, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Νῦν ἀπολύεις. Τρισάγιον. Ἀπολυτίκιον. Ἦχος γ. «Θείας Πίστεως». Ἔργοις ἔλαμψας, θεοσεβείας ὑπηρέτησας φυλακισμένους, μέχρι θανάτου τήν σπουδήν ἐνδεικνύμενος, ἀσκητικῶς δέ ἐν Ἄθω διέλαμψας, ἀγωνισθείς ὑ- πέρ φύσιν μακάριε, Ἱλαρίων ὅσιε Χριστόν τόν Θεόν ἱκέτευε δωρήσασθαι ἡμῖν τό μέγα ἔλεος. Καί νῦν. Ὁ αὐτός. Σὲ τὴν μεσιτεύσασαν 18

19 ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετά τήν α Στιχολογίαν, Κάθισμα. Ἦχος α. Τόν τάφον σου Σωτήρ. Ὡς ἄστρον νοητον, Γεωργίας ἐκ χώρας, ἀνέτειλας σοφέ, Ἱλαρίων θεόφρον, πρός ὄρος δέ τό τοῦ Ἄ- θωνος, ὡς ἐλθών εὐηρέστησας, τῷ Θεῷ ὑφ οὗ καταυγασθείς πᾶσι φαίνεις, θείαν ἔλλαμψιν, τοῖς προσιοῦσι σοι πίστει, πατήρ ἡμῶν ὅσιε. Δόξα... Τό αὐτό. Καί νῦν... Ὅμοιον. Θεότητος ναέ, σύ θεόγραφος βίβλος, ἡ μήτηρ τοῦ Χριστοῦ νυμφοστόλε ἁγίων, νυμφών ὡραιότατε εὐωδίας παράδεισε, ἡμῖν καταξίωσον τῆς οὐρανίας βασιλείας, ὕμνον Ἅγιος Ἅγιος, Ἅγιος ἄδειν συμφώνως ἀγγέλοις τε. Μετά τήν β Στιχολογίαν, Κάθισμα. Ἦχος α. Τόν τάφον σου Σωτήρ. Ἐν πύργῳ ἐγκλεισθείς Νέας Σκήτεως πάτερ, ἀ- σκήσας ἀληθῶς ὑπέρ ἄνθρωπον ὤφθης, ἀδάμας τις στερρότατος συμμαχίᾳ τοῦ Πνεύματος καί ἐχθρῶν βουλάς ὑφ οὗ σθενούμενος πάσας, ἐθριάμβευσας καί νικηφόρος ἐγένου, λαβών στέφος ἄφθαρτον. 19

20 ΙΟΥ Δόξα... Τό αὐτό. Καί νῦν... Ὅμοιον. Ἐγένου ὑπέρ νοῦν τῆς θεότητος θρόνος τεκοῦσα Μαριάμ τόν Σωτῆρα τοῦ κόσμου, τοῦ σῶσαι τό βρότειον, ἐκ φθορᾶς συνέγεῖραι τε, ὅν δοξάζομεν καί μεγαλύνομεν πόθω, μακαρίζοντες, ὡς τοῦ Θεοῦ σε μητέρα τήν μόνην πανάμωμον. Μετά τόν Πολυέλεον, Κάθισμα. Ἦχος πλ.δ. Τήν σοφίαν καί λόγον. Γεωργίας τόν γόνον τόν θαυμαστόν, Νέας Σκήτεως καύχημα οἰκιστήν, τοῦ Ὄρους ἀνάστημα, τόν οὐράνιον ἄνθρωπον, Μητρός Χριστοῦ ἐκλόγιον, Θε- ῷ τόν εὐάρεστον, ἀγωνιστήν Κυρίου τόν μέγαν τιμήσωμεν ὅτι ἐντυγχάνει, ὑπέρ πάντων Κυρίῳ, σωθῆναι δεόμενος, τούτου μνήμην τούς σέβοντας ὅν τιμῶντες βοῶμεν πιστῶς, Ἅγιε μή διαλείπῃς ἡμᾶς, σώζειν ἐκ παντοίας πάτερ περιστάσεως, ἄδοντας ὕ- μνον Τριάδι Ἅγιος Ἅγιος, Ἅγιος. Δόξα... Τό αὐτό. Καί νῦν... Θεοτοκίον. Ὅμοιον. Νυμφοστόλε ἁγίων ψυχῶν ἁγνή, χαῖρε νύμφη ἀνύμφευτε τοῦ Πατρός, νυμφών ὡραιότατε, οὐρανέ τῆς θεότητος, Λόγου Ναέ Πανάγιε τοῦ Πνεύματος σκήνωμα, τῆς εὐωδίας ἄνθος ὡραῖος παράδεισος, 20

21 κεχαριτωμένη Θεοτόκε Παρθένε, Θεοῦ τό ἐκλόγιον τῆς Τριάδος κειμήλιον, πάντα πόθου νικῶσα στοργή, πρέσβευε τῷ σῷ Υἱῷ καί Θεῷ τῶν πταισμάτων ἄφεσιν δωρήσασθαι ἄδουσιν ὕμνον Τριάδι, Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος. Οἱ Ἀναβαθμοί, τό α Ἀντίφωνον τοῦ δ Ἤχου. Προκείμενον. Τίμιος ἐναντίον Κυρίου ὁ θάνατος τοῦ Ὁσίου αὐτοῦ. Στίχ. Τί ἀνταποδώσωμεν τῷ Κυρίῳ περί πάντων ὧν ἀνταπέδωκεν ἡμῖν; Πᾶσα πνοή... Εὐαγγέλιον Ὁσιακόν. Μετά τόν Ν Ψαλμόν. Δόξα... Ταῖς τοῦ σοῦ Ὁσίου... Καί νῦν... Ταῖς τῆς Θεοτόκου... Εἶτα τό Ἰδιόμελον. Στίχος. Ἐλεῆμον, ἐλέησόν με ὁ Θεός... Ἦχος πλ.β. Ἄνθρωπε τοῦ Θεοῦ καί πιστέ θεράπον τῶν μυστηρίων Αὐτοῦ Ἱλαρίων μακάριε, ὑπέρ ἡμῶν τόν Σωτῆρα ἱκέτευε ρυσθῆναι πειρασμῶν καί παντοίων θλίψεων, τούς τήν σεβάσμιον μνήμην σου τιμῶντας καί τῆς τῶν οὐρανῶν Βασιλείας ἀξιωθῆναι. Ὁ Πρῶτος Κανών τῆς Θεοτόκου. Εἶτα ὁ Κανών εἰς τόν Ὅσιον. 21

22 ΙΟΥ Ὠδή α. Ἦχος πλ. δ. «Ἀρματηλάτην Φαραώ». Καθάπερ ἄστρον νοητόν ἀνέτειλας ἐκ Γεωργίας σοφέ καί νοητῶς πάτερ τούς πιστούς ἐφώτισας, τῷ φέγγει τῆς θεότητος, ἧς τήν χάριν πλουτίσας φωστικῶς ὥσπερ ἔσοπτρον φαίνεις τῆς Τριάδος τήν ἔλλαμψιν. Καθιλαρύνεις τάς ψυχάς καί σώματος σῇ παναρέτῳ ζωῇ, Ἰλαρίων πάτερ, ὁδηγῶν τούς ἅπαντας, στύλος καθάπερ φώταυγας πρός ἀνέσπερον φέγγος τῆς τρισηλίου θεότητος τούς σοί ποθομένους θεσπέσιε. Μετειληφώς τῆς ἀθανάτου γνώσεως, Πάτερ ἀ- οίδιμε, τῇ πρός Θεόν νεύσει, Ἱλαρίων ὅσιε, ἐγένου προσιοῦσί σοι καί τρυφή ἡδυτάτη καί ὁδηγός πρός τά κρείττονα, τούτοις καταλλάσσων τῷ πλάσαντι. Θεοτοκίον Χαῖρε κατάρας τῆς ἀρχαίας λύτρωσις καί εὐλογίας ἁγνή, πρός τό βροτῶν γένος, θεϊκή ἀντίδοσις, Θεόν γάρ ἐσωμάτωσας εὐλογίαν διδόναι καί Βασιλείαν οὐράνιον Θεοτόκον σε μεγαλύνουσι. Ὠδή γ. Οὐρανίας ἁψίδος. Βασιλεῖς Ἱλαρίων, ὑπηρετῶν ἔδειξας, πᾶσαν προθυμίαν θεόφρον προφανερούμενος, ὑπακοήν ἀ- ληθῆ, πρός τόν Δεσπότην τῶν ὅλων, ὅνπερ ἐξ ἰσχύος σου πάσης ἠγάπησας. Ὑπηρέτης ἐγένου ἐν φυλακαῖς ὅσιε, τῶν φυλα- 22

23 κισμένων δεικνύων, τήν σήν συμπάθειαν, μάκαρ ἀ- γάπην πολλήν, μέχρι θανάτου θεόφρον, κινδυνεύων ἄριστε ὑπέρ πλησίον σου. Σκήτη τέρπου καί σκίρτα καί τόν Θεόν δόξαζε, ὅτι ἐν τῷ Πύργῳ σου θεῖος ἀνήρ διέπρεψε καί κατετρόπωσε, τάς τῶν ἐχθρῶν παρατάξεις, τῷ σταυρῷ φραξάμενος τοῦ παντοκράτορος. Θεοτοκίον Σκέπε φύλαττε Μῆτερ καί πρός Θεόν ἴθυνον, τούς σέ μεγαλύνοντας πόθῳ ὡς Θεομήτορα, καί τῶν δαιμόνων βουλάς, διασκεδάσεις δυνάμει, τοῦ Υἱοῦ σου σώζουσα τούς δεομένους σου. Κάθισμα τοῦ Ὁσίου. Ἦχος πλ.δ. «Τήν σοφίαν καί λόγον». Θαυμαστός σου ὁ βίος καί ἱλαρός καί θαυμάτων ἀνάπλεως προφανῶς καί γάρ τό κεφάλαιον ἐντολήν σύ ἐπλήρωσας, ὡς ἀγαπήσας Κύριον ἐξ ὅλης καρδίας σου, μετείληφας τῆς γνώσεως τῆς τούτου μακάριε, ὅθεν καί πλησίον, ἀγαπήσας ἐγένου, ναός θείου Πνεύματος χαρισμάτων ἀνάπλεως, ὅθεν μνήμην τιμῶμεν τήν σήν πρέσβευε ὑπέρ ἡμῶν τῷ Χριστῷ, τῶν πταισμάτων ἄφεσιν δωρήσασθαι, ἅδουσιν ὕμνον Τριάδι, Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος. Δόξα τό αὐτό. Καί νῦν. Ὅμοιον. Παναγία Παρθένε Μήτηρ Χριστοῦ, οὐρανέ τῆς 23

24 ΙΟΥ θεότητος λογικέ, παράδεισε ἔμψυχε, κιβωτέ ἁγιάσματος, εὐλογημένη Δέσποινα Ἀδάμ ἡ ἀνάκλησις, ἡ παγγενής καί Εὔας τοῦ γένους ἡ λύτρωσις, πάντων σωτηρία τῶν πιστῶν Θεοτόκε, αἰτία θεώσεως κεχαριτωμένη Μαρία, Ζωήν μόνη τεκοῦσα Χριστόν, πρέσβευε τῷ σῷ Υἱῷ καί Θεῷ, βασιλείαν δοῦναι τήν οὐράνιον, ἄδουσιν ὕμνον Τριάδι, Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος. Ὠδή δ. «Εἰσακήκοα Κύριε». Χαῖρε σκεῦος πολύτιμον, τό τοῦ Παρακλήτου πάτερ ἀοίδιμε, τό τήν ἔλλαμψιν δεχόμενο, ἥν καί δοίης πᾶσι τοῖς τιμῶσι σε. Ὥσπερ δένδρον ὑψίκομον ἀρετῶν πληθύει κατακοσμούμενον καί καρπούς πιστοῖς διδόμενον, Ἱ- λαρίων ὤφθης παμμακάριστε. Πάτερ ὅσιε πρέσβευε τοῖς συνασκηταῖς σου ἡμῖν δωρήσασθαι καί μετάνοιαν καί δάκρυα καθαρθῆναι ὄψεσθαι τόν Κύριον. Θεοτοκίον Χαῖρε νύμφη ἀνύμφευτε τοῦ Πατρός τοῦ Λόγου μήτηρ πανάμωμε, θείου Πνεύματος θησαύρισμα (ἁγίασμα) ὁ ναός Τριάδος ὁ πανάγιος. Ὠδή ε. «Ἵνα τί μέ ἀπώσω». Ἐκλογῇ θείᾳ ὤφθης χαρισμάτων ἔμπλεως τοῦ θείου Πνεύματος, σκότος ἐκδιώκων τῆς δεινῆς ἁ- μαρτίας θεόσοφε, ἀλλά ὁδηγήσεις, πρός τρίβους 24

25 θείας σωτηρίας, Ἱλαρίων τιμῶντας τήν μνήμην σου. Ὁδηγός προσιοῦσι, πρός Θεόν γενόμενος σύν τούτοις ὅσιε, νῦν εὐφραίνῃ πάτερ, ἐν σκηναῖς, τοῦ Θεοῦ αὐλιζόμενος, μεθ ὧν μή ἐλλίπης, πρός πόλιν ἕλκων τῆς Τριάδος τούς τιμῶντας σύν πόθῳ τήν μνήμην σου. Πολυτρόποις ἐνέδραις πειρασθείς τοῦ δράκοντος τοῦτου ἠφάνισαι, τῇ Χριστοῦ δυνάμει θριαμβεύσας τήν τούτου ἀσθένειαν, καί τούς πλανωμένους, ὑπ αὐτοῦ διορθούμενος χάριτι. Θεοτοκίον Χαῖρε ὄρος Κυρίου τοῦ Χριστοῦ παλάτιον τό εὐαγέστατον, πύλη σωτηρίας, κιβωτέ ἁγιάσματος ναέ θεότητος, χαῖρε θεοτόκε, νυμφών ὁλόφωτε τοῦ Λόγου εὐωδίας ὡραῖε παράδεισε. Ὠδή στ. «Ἰλάσθητί μοι Σωτήρ». Παρά Θεοῦ εἰληφώς τήν τῶν θαυμάτων ἐνέργειαν, ἐπίσκεψαι καί ἡμᾶς Ἱλαρίων ὅσιε, ψυχάς καί τά σώματα τῶν συνασκητῶν σου καθ ἑκάστην ἐξιώμενος. Θαῦμα θαυμάτων καινόν, βροτός ὁ Λόγος γενόμενος, λογοποιεῖ τούς βροτούς, τούς Αὐτόν πιστεύοντας, καί μάρτυς ὁ ὅσιος θεῖος Ἱλαρίων, ὁ τήν χάριν κομισάμενος. Ἔσοπτρον σύ καθαρόν, θείας ἐλλάμψεις δεχόμενον, φαίνον πιστοῖς τηλαυγῶς, Θεοῦ θείᾳ χάριτι, καθ ἕνωσιν γέγονας, θεός κατά χάριν καί φωτίζεις 25

26 ΙΟΥ προσιόντας σοι. Θεοτοκίον Χαῖρε ἐλπίς ἀγαθή ἀπεγνωσμένων βοήθεια, σκέπη φρουράς τῶν πιστῶν, νοσούντων πανάκεια, χαῖρε ξένον θαῦμα ἀνερμήνευτον μυστήριον. Κοντάκιον τοῦ Ὁσίου. Ἦχος Πλ.δ «Τῇ Ὑπερμάχῳ». Ὡς νουνεχής ὦ Ἱλαρίων λίαν πάνυ, ἀκολουθήσας τῷ Χριστῷ μεθ οὗ δεδόξασαι νῦν ἐποπτεύεις ὄ- ρους Ἄθω τούς μονάζοντας καί βοηθεῖς αὐτοῖς καί πᾶσι τοῖς καλοῦσι σε, παρρησίαν ὡς ἔχων πρός Κύριον ὅθεν κράζομεν Χαίροις πάτερ ἀοίδιμε. Ὁ Οἶκος. Ἄνθρωπος οὐρανόφρον θεοφόρε ἐδείχθης, ὁ νῦν σύν ἀσωμάτων τοῖς χοροῖς ἄδων τήν τρισάγιον ὠ- δήν τῷ πρύτανι Θεῷ ἀπαύστως, ἐν βίῳ γάρ ὁλόκληρον σαυτόν Κυρίῳ δέδωκας ὅθεν ἀκούεις ταῦτα Χαῖρε Θεοῦ ὁ δοξάσας πάνω Χαῖρε σαυτόν ὁ τροπώσας αὖθις. Χαῖρε ὁ βιώσας ζωήν τήν ἱσάγγελον. Χαῖρε ὁ αὐξήσας τό δοθέν σοι τάλαντον. Χαῖρε ὕψος δυσθεώρητον βιοτῆς πνευματικῆς. Χαῖρε βάθος ταπεινώσεως τῆς μιμήσεως Χριστοῦ. Χαῖρε ὅτι ἀνῆλθες ἀρετῶν θεῖον ὕψος. 26

27 Χαῖρε ὅτι ἡνώθης τῇ ἀγάπῃ Τριάδι. Χαῖρε πιστοῖς κανών καί ἀρχέτυπον. Χαῖρε καλῶν πολλῶν ἀκροθίνιον. Χαῖρε πολλοῖς φωτισμοίς ἐν βίῳ. Χαῖρε πυξίς ὁδηγός πρός πόλον. Χαῖροις πάτερ ἀοίδιμε. Τό Συναξάριον τῆς ἡμέρας, ἤτοι τῆς ιδ τοῦ Φεβρουαρίου καί εἶτα: Τῇ αὐτῇ ἡμέρα μνήμην ἐπιτελοῦμεν τοῦ Ὁσίου καί θεοφόρου Πατρός ἡμῶν Ἱλαρίωνος τοῦ Ἴβηρος. Στίχος Ἠγάπησας Θεόν Ἱλαρίων θεόφρον, ψυχάς δέ ὁδηγός πρός Αὐτόν ὡς ἐχέφρον. Ταῖς αὐτοῦ εὐχαῖς καί ἱκεσίαις Χριστέ ὁ Θεός ἡ- μῶν ἐλέησον καί σῶσον ἡμᾶς. Ὠδή ζ. «.Παῖδες Ἐβραίων ἐν καμίνῳ». Γέγονας στῦλος εὐσεβείας καί ὑπομονῆς καί καρτερίας, ἀγαπήσας Θεοῦ ἐξ ὅλης τῆς καρδίας, ἀλλά ἡμῖν βοήθησον τοῦ φιλεῖν Θεόν τριάδα. Κρεμαστῆρσι κρεμάμενος τοῦ ὕπνου μετελάμβανες ὀλίγον θεοφόρε, προσευχαῖς ἀσκητά νηστείαις ἀγρυπνίαις, λατρεύων τῇ θεότητι Ἱλαρίων ἐκ καρδίας. Γλῶσσας ὁμίλησας θεόφρον θείω πνεύματι ἀ- 27

28 ΙΟΥ γνώστους ξένον θαῦμα ὁ Χριστός ὑπέρ νοῦν τά πάντα γεγονέσοι, ᾧ πάτερ εὐηρέστησας, σφόδρα ὅνπερ ἀγαπήσας. Θεοτοκίον Χαῖρε ὁλόφωτε παρθένε, καθαρώτατον ἁγνείας θεῖον σκεῦος, λογικές οὐρανέ ναός ὁ τῆς Τριάδος, σκηνή χαῖρε παράδεισε, τῆς θεότητος χωρίον. Ὠδή η. «Τόν βασιλέα». Ὅλον τόν βίον, ὡς τῷ Χριστῷ προσενέγκας, ὥ- σπερ σφάγιον εἴληφας χάριν, πάτερ θεραπεύειν ψυχάς τῶν σέ αἰτούντων. Θεῷ ἀμέμπτως, πολιτεύθεις Ἱλαρίων, συναγάλλῃ, ἀγγέλοις ὁσίοις, ἄδων τῇ τριάδι τρισάγιον τόν ὕ- μνον. Πόθῳ τῷ Θείῳ, ταῖς προσευχαῖς ἀνενδότως, ἐ- καρτέρεις ἀεί θεοφόρε, ἑνωθείς Τριάδι, ὑμνεῖς ἥν εἰς αἰῶνας. Θεοτοκίον Παστάς τοῦ Λόγου χαῖρε ναέ τῆς Τριάος, κιβωτέ ἁγιάσματος θεία, χαῖρε Θεοτόκε ἡ κεχαριτωμένη. Ὠδή θ. «Κυρίως Θεοτόκον». Παμμάκαρ Ἱλαρίων, δέχου θεοφόρε συνασκητῶν σου τό θεῖον ἐφύμνιον καί πρός μονάς οὐρανίως ἡμᾶς συνάγαγε. Ἐγένου κατά χάριν, Θεός ὦ Ἱλαρίων, θεοῖς δέ χάριτι σοί προσανέχοντας, καί ἰατρεύεις νοσοῦντας 28

29 τούς σοι προστρέχοντας. Νῦν πάτερ συναγάλλῃ ἅμα τοῖς ἁγίοις καί τοῖς ἀγγέλοις ὁρῶν τήν λαμπρότητα τοῦ σέ φιλήσαντος Λόγου ὅνπερ ἠγάπησας. Θεοτοκίον Μαρία θεοτόκε, κεχαριτωμένη, ἄδειν σύν σοί σέ τιμῶντας ἀξίωσον, Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος ὁ Θεός ἡμῶν ἐλέησον ἡμᾶς. Ἐξαποστειλάριον. Ἦχος γ. «Ὁ οὐρανόν τοῖς ἄστροις». Εὐωδίας θεϊκῆς, ἐνέπλησέ σε ὁ Χριστός καί κατεφώτισε λαμπρῶς, ὅθεν φωτίζεις καί ἡμᾶς, ὦ Ἱλαρίων πάτερ, τοῦ πνεύματος χάριτι. Θεοτοκίον. Ὅμοιον. Χαῖρε ναέ πανάγιε, τῆς θεότητος θρόνε, καθέδρα καί παλάτιον, θρόνε Θεοῦ τοῦ ζῶντος, Θεόν Λόγον γάρ ἔτεκες τοῦ Πατρός εὐδοκία. ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ Ἰστῶμεν στίχους δ,καί ψάλλομεν Στιχηρά Προσόμοια. Ἦχος δ. «Ὡς γενναῖον ἐν μάρτυσι». Ὡς ἀδάμας στερρότατος Ἱλαρίων ἰσάγγελε, γεγονώς τῇ χάριτι θείου πνεύματος, ἐχθρῶν ἐπάρσεις κατέρραξας, δαιμόνων βουλεύματα, πολεμούντων δολερῶς, πρός Θεόν δέ ἀνέδραμες, ὅν ἠγάπησας, 29

30 ΙΟΥ παρ οὗ δόξης τυχών ἄδεις συμφώνως, μετ ἀγγέλων τῷ ἐν Τριάδι Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος. Ἱλαρίων μακάριε, τήν στενήν καί ἐπίπονον, διανύσας τρίβον εἰς πλάτος ἔφθασας τοῦ παραδείσου πτερούμενος, τῇ αὔρα τοῦ Πνεύματος, καί ἐδέξω προφανῶς, ἐκ Θεοῦ νίκης στέφανον, ὅν ἱκέτευε, σωτηρίας τυχεῖν τούς σέ τιμώντας, ὕμνοις ἄδοντας Τριάδι Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος. Ἱλαρίων ἐδόξασας, ἀρεταῖς σου τόν Κύριον, καί στερρᾷ ἀσκήσει ὅνπερ ἠγάπησας, ὁμοίως δέ καί πλησίον σου, τηρήσεις κεφάλαιον, ἐντολῶν τῶν τοῦ Χριστοῦ, μεθ οὗ νῦν συνδεδόξασαι, ἀλλά πρέσβευε, ἰσχύν δοῦναι ἡμῖν τοῦτον φιλεῖσαι, ὕμνον ἄδειν τῇ Τριάδι Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος. Ὁ Χριστός πάντα γίνεσαι, σοί Αὐτόν ἀγαπήσαντι, Ἱλαρίων πάτερ ὁ ἱλαρώτατος, πρῶτος ἡμᾶς γάρ ἠγάπησε, σταυρόν τε ὑπέμεινε, ὅπως σώσῃ τάς ψυχάς ἐκ θανάτου λυτρούμενος, ᾧ εὐάρεστος ὑπέρ λίαν ἐγένου τῇ μιμήσει παθῶν Τούτου, ὅν δυσώπει, σῶσαι ἡμᾶς τούς τιμώντας σε. Δόξα... Ἦχος β. Χορείαν συστησάμενοι δόξαν τῷ ποιητῇ καί Θε- ῷ ἀναπέμψωμεν, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ θεοφόρου πατρός Ἱλαρίωνος τοῦ πάνυ. Οὗτος γάρ τῷ Θεῷ εὐηρέστησας, πόνοις καί ἀγῶσι στερροῖς, πρός τόν πολέ- 30

31 μιον ἐχθρόν, οὗ τήν κάραν συνέτριψε, τῇ ἰσχύϊ τοῦ Χριστοῦ δυναμωθείς. Ὁ ἐγκλεισθείς ἐπί τριετίαν, ἐν τῷ πύργῳ τῆς σκήτεως, ἔνθα ὑπερφυεῖς ἀγῶνας διήνυσε, ὁ δοξάσας Χριστόν ἐν τοῖς μέλεσιν αὐτοῦ, παρ οὗ δικαιοσύνης τόν στέφανον δεξάμενος αἰτεῖται τοῖς τιμῶσι τήν θείαν μνήμην Αὐτοῦ, ἰλασμόν καί τό μέγα ἔλεος. Καί νῦν... Ἦχος ὁ αὐτός. Τήν πάσαν ἐλπίδα μου εἰς σέ ἀνατίθημι, Μῆτερ τοῦ Θεοῦ, φύλαξόν με ὑπό τήν σκέπην σου. Δοξολογία Μεγάλη. 31

32 ΙΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ Τά Tυπικά, οἱ Μακαρισμοί, καί ἐκ τῶν Κανόνων τοῦ Ὁσίου ἡ γ καί ς ὠδή. Ἀπόστολος. Προκείμενον Ἦχος βαρύς. Καυχήσονται ὅσιοι ἐν δόξῃ. Στίχ. Ἄσατε τῷ Κυρίῳ ᾆσμα καινόν. Πρός Γαλάτας Ἐπιστολῆς Παύλου τό Ἀνάγνωσμα. (Ἐφ. 5,8-19) Ἀδελφοί, ὁ καρπός τοῦ Πνεύματος... Ἀλληλούϊα. Ἦχος α. Οἱ Ἱερεῖς σου Κύριε ἐνδύσονται δικαιοσύνην καί οἱ ὅσιοί σου ἀγαλλιάσονται. Στίχ. Ὅτι ἐξελέξατο Κύριος τήν Σιών. Εὐαγγέλιον Ἐκ τοῦ κατά Ματθαῖον (δ,25- ε,12) Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἠλοκούθησαν τῷ Ἰησοῦ... Κοινωνικόν Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον ἔσται δίκαιος. Ἀλληλούϊα. 32

33 1. Σύντομος Βίος σελ Μικρός Ἐσπερινός σελ Μεγάλος Ἐσπερινός σελ Λιτή σελ Ὄρθρος σελ Θεία Λειτουργία σελ

34 ΙΟΥ ISBN:

Παρασκευή 26 Ὀκτωβρίου 2012. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου καὶ ἡ ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος τοῦ σεισμοῦ.

Παρασκευή 26 Ὀκτωβρίου 2012. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου καὶ ἡ ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος τοῦ σεισμοῦ. Παρασκευή 26 Ὀκτωβρίου 2012. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου καὶ ἡ ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος τοῦ σεισμοῦ. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν,

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευὴ 29 Ἰουνίου 2012. Μνήμη τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήμων ἀποστόλων καὶ πρωτοκορυφαίων, Πέτρου καὶ Παύλου.

Παρασκευὴ 29 Ἰουνίου 2012. Μνήμη τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήμων ἀποστόλων καὶ πρωτοκορυφαίων, Πέτρου καὶ Παύλου. Παρασκευὴ 29 Ἰουνίου 2012. Μνήμη τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήμων ἀποστόλων καὶ πρωτοκορυφαίων, Πέτρου καὶ Παύλου. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν, εἰς

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 18 Νοεμβρίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Πλάτωνος καὶ Ῥωμανοῦ. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν β. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Κυριακὴ 18 Νοεμβρίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Πλάτωνος καὶ Ῥωμανοῦ. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν β. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Κυριακὴ 18 Νοεμβρίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Πλάτωνος καὶ Ῥωμανοῦ. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν β. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν, εἰς τὸ Κύριε ἐκέκραξα ἰστῶμεν

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Κυριακὴ 16 Δεκεμβρίου. Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Προπατόρων καὶ μνήμη τοῦ ἁγίου Προφήτου Ἀγγαίου καὶ τοῦ ἁγίου Μοδέστου, Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων. Ἦχος γ. Ἑωθινὸν Ϟ. Σημείωσις: Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Προφήτου

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθίων

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθίων Κυριακὴ 14 Ἀπριλίου. Κυριακὴ Δ τῶν Νηστειῶν. Τῇ αὐτῇ Κυριακῇ ψάλλεται ἡ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἰώαννου τοῦ συγγραφέως τῆς Κλίμακος. Μνήμη τῶν ἁγίων ἀποστόλων ἐκ τῶν ἑβδομήκοντα Ἀριστάρχου, Πούδη

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΤΡΙΑΚΗ

ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΤΡΙΑΚΗ ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΤΡΙΑΚΗ ΑΒΒΑΣΟΝ ΕΙ ΣΟΝ ΕΠΕΡΙΝΟΝ ΕΙ ΣΟ ΚΤΡΙΕ ΕΚΕΚΡΑΞΑ Στιχηρὰ Ἀναστάσιμα τῆς Ὀκτωήχου. Στίχ. Ἐξάγαγε ἐκ φυλακῆς τὴν ψυχήν μου, τοῦ ἐξομολογήσασθαι τῷ ὀνόματί σου. Νίκην ἔχων Χριστέ, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 3 Φεβρουαρίου. Μνήμη τοῦ Ἁγίου καὶ Δικαίου Συμεὼν τοῦ Θεοδόχου καὶ Ἄννης τῆς Προφήτιδος. Ἦχος β. Ἑωθινὸν β.

Κυριακὴ 3 Φεβρουαρίου. Μνήμη τοῦ Ἁγίου καὶ Δικαίου Συμεὼν τοῦ Θεοδόχου καὶ Ἄννης τῆς Προφήτιδος. Ἦχος β. Ἑωθινὸν β. Κυριακὴ 3 Φεβρουαρίου. Μνήμη τοῦ Ἁγίου καὶ Δικαίου Συμεὼν τοῦ Θεοδόχου καὶ Ἄννης τῆς Προφήτιδος. Ἦχος β. Ἑωθινὸν β. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν, εἰς

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος 2 Tesalonika 1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος τη εκκλησια θεσσαλονικεων εν θεω πατρι ημων και κυριω ιησου χριστω 2 χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου 3 ευχαριστειν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 12 Μαῒου. Κυριακὴ τοῦ Ἀντιπάσχα. Μνήμη τῶν ἐν ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν, Ἐπιφανίου, Ἐπισκόπου Κύπρου, καὶ Γερμανοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.

Κυριακὴ 12 Μαῒου. Κυριακὴ τοῦ Ἀντιπάσχα. Μνήμη τῶν ἐν ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν, Ἐπιφανίου, Ἐπισκόπου Κύπρου, καὶ Γερμανοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Κυριακὴ 12 Μαῒου. Κυριακὴ τοῦ Ἀντιπάσχα. Μνήμη τῶν ἐν ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν, Ἐπιφανίου, Ἐπισκόπου Κύπρου, καὶ Γερμανοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Κυριακῇ Δευτέρᾳ ἀπὸ τοῦ Πάσχα, τὰ ἐγκαίνια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΤΟΥ ΜΥΡΟΒΛΥΤΟΥ ΕΝ Τῼ ΜΙΚΡῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ

ΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΤΟΥ ΜΥΡΟΒΛΥΤΟΥ ΕΝ Τῼ ΜΙΚΡῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ ΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΤΟΥ ΜΥΡΟΒΛΥΤΟΥ ΕΝ Τῼ ΜΙΚΡῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ Ἱστῶμεν στίχους δ καὶ ψάλλομεν στιχηρὰ προσόμοια. Ἦχος α. Πανεύφημοι Μάρτυρες. Ἰδοὺ νῦν ἐφέστηκεν ἡμῖν*

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Ετυμολογικά 1. Να κατατάξετε τα παρακάτω παράγωγα ουσιαστικά στην κατηγορία στην οποία ανήκουν (υποκοριστικά, περιεκτικά, τοπικά): κυνηγέσιον, πευκών, σφηκιά, κηπάριον, χαλκεῖον, πυργίσκος, ξιφίδιον,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ

ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ ΓΕΓΟΝΌΤΑ ΤΗς ΖΩΉς ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΎ Ακίνητες γιορτές Κινητές γιορτές Χριστούγεννα Περιτομή Υπαπαντή Θεοφάνεια Μεταμόρφωση Είσοδος στα Ιεροσόλυμα Μυστικός Δείπνος

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ευτέρα Ἔκδοσις Τίπρέπεινὰγνωρίζῃ ΕΝΑΣΕΛΛΗΝΑΣΜΑΚΕΔΟΝΑΣ 1. Ὅτι οἱ Σκοπιανοὶ λένε τεράστια ψέματα καὶ ὅτι ἔστησαν ἕνα φαντασιώδη μύθο γιὰ τὴν καταγωγή τους. Στὴν πλειονότητά τους εἶναι Σλαῦοι

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015. ὁ β χορὸς Στίχ. γ'. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι θαυµαστὴ ἐν ὀφθαλµοῖς ἡµῶν.

26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015. ὁ β χορὸς Στίχ. γ'. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι θαυµαστὴ ἐν ὀφθαλµοῖς ἡµῶν. 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Tοῦ Ὁσίου καὶ Θεοφόρου Πατρὸς ἡµῶν Στυλιανοῦ, τοῦ Παφλαγόνος, τοῦ θαυµατουργοῦ. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλµον... Συναπτὴ µεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... Ἦχος γ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΣΙΛΟΥΑΝΟΥ ΤΟΥ ΑΘΩΝΙΤΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΣΙΛΟΥΑΝΟΥ ΤΟΥ ΑΘΩΝΙΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΣΙΛΟΥΑΝΟΥ ΤΟΥ ΑΘΩΝΙΤΟΥ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑΣ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ 1991 ἑσπερινὸς ὄρθρος θ. λειτουργία «Τὸ Ἅγιον Πνεῦμα πάντας ἐνοῖ, καὶ διὰ τοῦτο οἱ Ἅγιοι εἶναι πλησίον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ.

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 24 ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 6 Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 11-14) Τῆς ἑορτῆς Παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς (Ματθ. 13-17) 13 Κυριακῆς μετὰ τὰ Φῶτα Ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν (Ἐφεσ. δ 7-13)

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Πέμπτῃ Τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Πέμπτῃ, οἱ καλῶς διαταξάμενοι θεῖοι Πατέρες, ἀλληλοδιαδόχως ἔκ τε τῶν θείων Ἀποστόλων, καὶ τῶν ἱερων Εὐαγγελίων, παραδεδώκασιν ἡμῖν τέσσαρα τινα ἐορτάζειν τὸν

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ νηστεία τῶν Χριστουγέννων καί τῶν ἁγίων Ἀποστόλων

Ἡ νηστεία τῶν Χριστουγέννων καί τῶν ἁγίων Ἀποστόλων Ἡ νηστεία τῶν Χριστουγέννων καί τῶν ἁγίων Ἀποστόλων Α. Περί τοῦ πότε ψάλλεται Ἀλληλούϊα 1. Ἡ νηστεία τῶν Χριστουγέννων, ἡ καί τεσσαρακονθήμερον καλουμένη, ἀρχομένη ἀπό τῆς ιε Νοεμβρίου λήγει τή κδ Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Ετυμολογικά 1. Να κατατάξετε τα παρακάτω ουσιαστικά σε μια από τις κατηγορίες που δίνονται στην παρένθεση (παρώνυμα, εθνικά, πατρωνυμικά): σκαπανεύς, Ἀβδηρίτης, Ἀτρείδης, Θηβαῖος, δεσμώτης, Κυψελίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Πρπρευμένων τῶν Ἱερπαίδων μετὰ εἰκόνων καὶ θυμιατῦ, ὁ Ἱερεὺς ἐξέρχεται τῦ Ἱερῦ μετὰ τῦ Τιμίυ Σταυρῦ καὶ γίνεται λιτανεία πέριξ τῦ ἐσωτερικῦ τῦ Ναῦ εἰς τέσσαρες στάσς. Εἰς

Διαβάστε περισσότερα

Κινδύνων παντοίων απαλλαγήν, ταύτη σου τη πόλει, τη τιμώση σε ευλαβώς, δίδου Παναγία Θεοτόκε, και οικτιρμών θεϊκών τα δωρήματα.

Κινδύνων παντοίων απαλλαγήν, ταύτη σου τη πόλει, τη τιμώση σε ευλαβώς, δίδου Παναγία Θεοτόκε, και οικτιρμών θεϊκών τα δωρήματα. Παρακλητικός Κανόνας στην Παναγία Υανερωμένη (Ροδόπης) Ευλογήσαντος του Ιερέως, το Κύριε εισάκουσον, μεθ ό το Θεός Κύριος και το εξής: Ήχος δ. Ο υψωθείς εν τω ταυρώ. Ως θησαυρόν της προς ημάς ευνοίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα

ΜΗΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 332 Οκτωβριοσ 21 26 ΜΗΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν ἀναργύρων, Θεοδότης τῆς μητρὸς αὐτῶν, Δαυῒδ τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ. Πλήρης ἀκολουθία τῶν ἁγίων Ἀναργύρων εὑρίσκεται εἰς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΣΑΒΒΑ ΤΟΥ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟΥ ΙΕΡΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ

ΙΕΡΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΣΑΒΒΑ ΤΟΥ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟΥ ΙΕΡΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ ΙΕΡΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΣΑΒΒΑ ΤΟΥ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟΥ ΙΕΡΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ Εἰ τύχοι ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου ἐν ἡμέρᾳ Κυριακῇ, συμ ψάλλεται ἡ

Διαβάστε περισσότερα

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΑΔΑ Α : AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀθηναῖοι, ὡς καὶ οἱ ἑτέρας πόλεις κατοικοῦντες, πολλὰ ἐν τῷ βίῳ ἐπιτηδεύουσι, ἵνα τὰ ἀναγκαῖα πορίζωνται: Ναυσικύδης ναύκληρος ὢν περὶ τὴν τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΥΨΕΝΗι. Οὗ ἡ Μνήμη τῇ ΙΒ Φεβρουαρίου. Ποιηθεῖσα ὑπό Κυρίλλου Μητροπολίτου Ρόδου

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΥΨΕΝΗι. Οὗ ἡ Μνήμη τῇ ΙΒ Φεβρουαρίου. Ποιηθεῖσα ὑπό Κυρίλλου Μητροπολίτου Ρόδου ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΥΨΕΝΗι Οὗ ἡ Μνήμη τῇ ΙΒ Φεβρουαρίου Ποιηθεῖσα ὑπό Κυρίλλου Μητροπολίτου Ρόδου ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Ἱστῶμεν στίχ. δ καὶ ψάλλομεν τὰ κάτωθι

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ»

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ΔΕΛΦΩΝ -ΜΙΟΥΛΗ ΤΗΛ.: 2310 828 989 «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΕΤΟΣ ΣΤ ΠΑΣΧΑ 2013 www.inmetamorfoseos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

ΜΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 342 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 10-21 30 342 ΜΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 1. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ναοὺμ προφήτου, Φιλαρέτου τοῦ ἐλεήμονος. 2. ΤΡΙΤΗ. Ἀββακοὺμ προφήτου, Μυρόπης μάρτυρος, Ἀββακοὺμ ὁσίου τοῦ ἐν Καλαμιθάσῃ.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Δευτέρα, 11 Μάιος 2015 Άγιον Όρος Αδελφέ, πατέρα, γέροντα και ΦΙΛΕ, αγαπημένε μου Σπυρίδωνα καλή ανάπαυση και Καλή Ανάσταση. π. Τιμόθεος Ηλιάκης "Στις 04.10

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

ΜΗΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 266 ΙΟΥΛΙΟΣ 27 29 ΜΗΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 1. ΠΕΜΠΤΗ. Ἡ πρόοδος τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ, τῶν ἑπτὰ Μακκαβαίων παίδων, τῆς μητρὸς αὐτῶν Σολομονῆς καὶ τοῦ διδασκάλου αὐτῶν Ἐλεαζάρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ 2015 Οι μαθητές μας διαβάζουν τους αρχαίους τραγικούς μας και τον Αριστοφάνη. Ενώνουν μεταφρασμένους στίχους των έργων τους και... δημιουργούν! ΧΡΗΜΑ Καμιά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα

ΜΗΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα ΜΗΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 1. ΚΥΡΙΑΚΗ Ζʹ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ. Τῶν ἁγίων 318 θεοφόρων πατέρων τῆς ἐν Νικαίᾳ Αʹ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, Ἰουστίνου μάρτυρος τοῦ φιλοσόφου καὶ ἑτέρου Ἰουστίνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα

ΜΗΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 283 ΙΟΥΛΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 27 7 29 ΜΗΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 1. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ νέου ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου καὶ ἀρχιμανδρίτου, τῶν ἁγίων τεσσαράκοντα γυναικῶν, Ἀμμοῦν

Διαβάστε περισσότερα

Ἕνας ἡσυχαστής τοῦ Ἁγίου Ὄρους στήν καρδιά τῆς πόλης: ὅσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης

Ἕνας ἡσυχαστής τοῦ Ἁγίου Ὄρους στήν καρδιά τῆς πόλης: ὅσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης Ἕνας ἡσυχαστής τοῦ Ἁγίου Ὄρους στήν καρδιά τῆς πόλης: ὅσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης Θανάσης Ν. Παπαθανασίου Eνας HςυχαςτHς του AγIου Oρους ςτhν καρδιa τῆς πoλῆς Ὅσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης ἐπιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (5) ιδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 322Α - 323Α

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 322Α - 323Α ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΤΑΞΗ... Γ ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ... Α] ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΙΖ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΝΙΚΩΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ, ΕΛΠΙΔΟΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΑΥΤΩΝ ΣΟΦΙΑΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΙΖ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΝΙΚΩΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ, ΕΛΠΙΔΟΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΑΥΤΩΝ ΣΟΦΙΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΙΖ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΝΙΚΩΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ, ΕΛΠΙΔΟΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΑΥΤΩΝ ΣΟΦΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Εἰς τὸ Κύριε ἐκέκραξα, ἱστῶμεν Στίχους δ καὶ ψάλλομεν

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΡΕΝΙΑΣ

ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΡΕΝΙΑΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΡΕΝΙΑΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΤΥΠΙΚΟΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟ ΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Έτος 2013-2014 2013 [1] ιανέµεται ηλεκτρονικά από τον Οµολογητή (www.omologitis.org) µε άδεια από τον εκδότη/δηµιουργό. Distributed

Διαβάστε περισσότερα

Ἀκολουθία ἁγ. Μυροφόρων ΜΑΡΘΑΣ καί ΜΑΡΙΑΣ

Ἀκολουθία ἁγ. Μυροφόρων ΜΑΡΘΑΣ καί ΜΑΡΙΑΣ Ἀκολουθία ἁγ. Μυροφόρων ΜΑΡΘΑΣ καί ΜΑΡΙΑΣ Ψαλλομένη τῇ 4 η Ἰουνίου Ποίημα Γερασίμου Μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου ΕΝ Τῼ ΜΙΚΡῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ Εἰς τὸ Κύριε ἐκέκραξα ἱστῶμεν στίχους δ καὶ ψάλλομεν Στιχηρὰ Προσόμοια.Ἦχος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ Ψαλλομένη τῇ 14 η Ἰουλίου Ποίημα Γερασίμου Μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου ΕΝ ΤΩ ΜΙΚΡΩ ΕΣΠΕΡΙΝΩ Ἱστῶμεν στίχους δ' καὶ ψάλλομεν τὰ ἑξῆς Προσόμοια. Ἦχος β'. Ὅτε ἐκ τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 12: Ο ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 12: Ο ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 12: Ο ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ο Χριστός «μεταμορφώθηκε» Έδειξε, ότι «βροτὸς τὸ ὁρώμενον, ἀλλὰ Θεὸς τὸ κρυπτόμενον»

ο Χριστός «μεταμορφώθηκε» Έδειξε, ότι «βροτὸς τὸ ὁρώμενον, ἀλλὰ Θεὸς τὸ κρυπτόμενον» Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ: Φανέρωση της θεϊκής μεγαλοσύνης Του πριν από τα Πάθη του Ἐπὶ τοῦ ὄρους μετεμορφώθης, καὶ ὡς ἐχώρουν οἱ Μαθηταί σου τὴν δόξαν σου, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἐθεάσαντο, ἵνα ὅταν σε ἴδωσι σταυρούμενον,

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα

ΜΗΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 216 ΜΑΪΟΣ 21 ΜΗΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 1. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ἰουστίνου φιλοσόφου καὶ μάρτυρος, καὶ ἑτέρου Ἰουστίνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. 2. ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (τῆς Σαμαρείτιδος). Νικηφόρου ἀρχιεπισκόπου

Διαβάστε περισσότερα

Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας.

Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας. Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας. Της πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Ηγούμενος της νόμιμης

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας

Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας Πλέομεν οὖν ὅσον τριακοσίους Είχαμε διανύσει λοιπόν, κατά το θαλάσσιο σταδίους ταξίδι μας περίπου τριακόσια στάδια καὶ προσφερόμεθα νήσῳ μικρᾷ και πλησιάζαμε

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλληνικά Λειτουργικά Κείµενα

Ἑλληνικά Λειτουργικά Κείµενα Ἑλληνικά Λειτουργικά Κείµενα 30η Ἰανουαρίου - Ἑορτή τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν Τῌ Λʹ ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Μνήµη τῶν ἐν Ἁγίοις Πατέρων ἡµῶν καὶ Οἰκουµενικῶν Διδασκάλων Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: ( 52) Ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραμένης, ἀνεπήδησεν ἐπὶ τὴν ἑστίαν καὶ εἶπεν «Ἐγὼ δ, ἔφη, ὦ ἄνδρες, ἱκετεύω τὰ πάντων ἐννομώτατα, μὴ ἐπὶ Κριτίᾳ εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΚΛΑΜΨΑΝΤΟΣ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ** (12 Ἰουλίου) [ Ποίημα: Δρος Χαραλάμπους Μ. Μπούσια ] Ἀθῆναι 1995

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΚΛΑΜΨΑΝΤΟΣ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ** (12 Ἰουλίου) [ Ποίημα: Δρος Χαραλάμπους Μ. Μπούσια ] Ἀθῆναι 1995 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΡΤΙΦΑΝΩΣ ΕΝ ΤΩ ΑΓΙΩ ΟΡΕΙ ΕΚΛΑΜΨΑΝΤΟΣ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ** (12 Ἰουλίου) [ Ποίημα: Δρος Χαραλάμπους Μ. Μπούσια ] Ἀθῆναι 1995 * Ἡ παροῦσα ὑμνογραφία ἀποτελεῖ προϊὸν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Γ ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Γ ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΣΗΣΑ 2 1. Να συμπληρώσετε τα κενά με τα παραθετικά των επιθέτων και των επιρρημάτων που βρίσκονται στην παρένθεση. - Τὸ σῴζειν τἀγαθὰ τοῦ κτήσασθαι (χαλεπόν, συγκρ.). - Τῶν ἀνδρῶν ἐπολέμησαν αἱ γυναῖκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟ

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟ Εὐλογήσαντος του ιερέως, το Κύριε εισάκουσον, μεθ ο το Θεός Κύριος ως συνήθως και τα εξής: ηχος δ. Ο υψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ. Ὡς μαθητὴς ἠγαπημένος Κυρίῳ, καὶ Ἀποστόλων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΣΙΟΝ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΗΜΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΝ ΤΟΝ ΜΕΓΑΝ

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΣΙΟΝ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΗΜΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΝ ΤΟΝ ΜΕΓΑΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΣΙΟΝ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΗΜΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΝ ΤΟΝ ΜΕΓΑΝ Ὁ Ἱερεύς: Εὐλογητός ὁ Θεός ἠμῶν πάντοτε, νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰώνας τῶν αἰώνων. Ὁ Ἀναγνώστης: Ἀμήν. Κύριε, εἰσάκουσον τῆς

Διαβάστε περισσότερα

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Παναγία, η μητέρα του Θεού Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.16) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικὴ διάταξις τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἀποδείπνου ἐν τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Τεσσαρακοστῇ

Τυπικὴ διάταξις τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἀποδείπνου ἐν τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Τεσσαρακοστῇ Τυπικὴ διάταξις τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἀποδείπνου ἐν τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Τεσσαρακοστῇ Α. Εἰς τὰς Κυριακὰς τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστής (ἕκτος τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων) Μετὰ τὸν εὐλογητόν, τὸ Βασιλεῦ οὐράνιε Τρισάγιον,

Διαβάστε περισσότερα

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος...

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ ΛΟΥΚΑ Ἀντωνίου ὁσίου τοῦ μεγάλου ( 356). Ἀντωνίου ὁσίου τοῦ ἐν τῇ σκήτῃ τῆς Βεροίας. Γεωργίου νεομάρτυρος τοῦ ἐν Ἰωαννίνοις ( 1838). Ἦχος πλ. δ. Ἑωθινὸν ια. * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Θεωρητικά στοιχεία 1. Παρατακτική σύνδεση α. Ασύνδετη παράταξη ή ασύνδετο σχήμα Είναι ο αρχικός και απλοϊκός τρόπος σύνδεσης όμοιων προτάσεων ή όρων. Κατ αυτόν τα συνδεόμενα μέρη διαδέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΙΟΥ Ν Ι Κ Η Φ Ο Ρ Ο Υ ΤΟΥ ΛΕΠΡΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ

ΟΣΙΟΥ Ν Ι Κ Η Φ Ο Ρ Ο Υ ΤΟΥ ΛΕΠΡΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΟΣΙΟΥ Ν Ι Κ Η Φ Ο Ρ Ο Υ ΤΟΥ ΛΕΠΡΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΛΕΠΡΟΥ (ποίημα Ἰσιδώρας Μοναχῆς Ἁγιεροθεϊτίσσης) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Κείµενο ιδαγµένο: ηµοσθένους, Υπέρ τῆς Ῥοδίων ἐλευθερίας, (18-20) 18 Ὥστ ἔγωγ οὐκ ἄν ὀκνήσαιµ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΥΤΡΩΣΙΝ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΚΥΡΙΟΣ ΤΩ ΛΑΩ ΑΥΤΟΥ» ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητού Το πιο ευφρόσυνο άγγελμα όλων των εποχών: «ο Λόγος σάρξ εγένετο»

«ΛΥΤΡΩΣΙΝ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΚΥΡΙΟΣ ΤΩ ΛΑΩ ΑΥΤΟΥ» ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητού Το πιο ευφρόσυνο άγγελμα όλων των εποχών: «ο Λόγος σάρξ εγένετο» «ΛΥΤΡΩΣΙΝ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΚΥΡΙΟΣ ΤΩ ΛΑΩ ΑΥΤΟΥ» ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητού Το πιο ευφρόσυνο άγγελμα όλων των εποχών: «ο Λόγος σάρξ εγένετο» (Ιωάν.1,14), αποτελεί την απαρχή της χαράς και της ελπίδας

Διαβάστε περισσότερα

1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο. Πλάτωνος Πρωταγόρας, (324 Α-C).

1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο. Πλάτωνος Πρωταγόρας, (324 Α-C). ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου Περικλέους Ἐπιτάφιος (ΙΙ, 41)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου Περικλέους Ἐπιτάφιος (ΙΙ, 41) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 6 IOYΝIOY 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ : ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ www.scooltime.gr www.schooitime.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Ι ΛΟΥΚΑ Νικολάου ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ θαυματουργοῦ ( 330). Ἦχος β. Ἑωθινὸν ε. (τυπικὸν 6ης Δεκ. 4-6).

6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Ι ΛΟΥΚΑ Νικολάου ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ θαυματουργοῦ ( 330). Ἦχος β. Ἑωθινὸν ε. (τυπικὸν 6ης Δεκ. 4-6). 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Ι ΛΟΥΚΑ Νικολάου ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ θαυματουργοῦ ( 330). Ἦχος β. Ἑωθινὸν ε. (τυπικὸν 6ης Δεκ. 4-6). * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ. Ψαλλομένη τῇ 12ῃ τοῦ μηνὸς Ἰουλίου. Ποίημα τοῦ Μητροπολίτου Ἐδέσσης Ἰωήλ. Ἐν τῷ Μικρῷ Ἑσπερινῷ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ. Ψαλλομένη τῇ 12ῃ τοῦ μηνὸς Ἰουλίου. Ποίημα τοῦ Μητροπολίτου Ἐδέσσης Ἰωήλ. Ἐν τῷ Μικρῷ Ἑσπερινῷ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ Ψαλλομένη τῇ 12ῃ τοῦ μηνὸς Ἰουλίου Ποίημα τοῦ Μητροπολίτου Ἐδέσσης Ἰωήλ Ἐν τῷ Μικρῷ Ἑσπερινῷ Ἱστῶμεν στίχους δ καὶ ψάλλομεν τὰ ἑξῆς Προσόμοια. Ἦχος

Διαβάστε περισσότερα

Αν νομίζουν κάποιοι ότι η τεχνική αυτή της οικονομικής κρίσης είναι κάτι καινούριο, πλανώνται πλάνη οικτράν...

Αν νομίζουν κάποιοι ότι η τεχνική αυτή της οικονομικής κρίσης είναι κάτι καινούριο, πλανώνται πλάνη οικτράν... Αν νομίζουν κάποιοι ότι η τεχνική αυτή της οικονομικής κρίσης είναι κάτι καινούριο, πλανώνται πλάνη οικτράν... Για να ρίξουμε μια ματιά στο απώτατο παρελθόν: (update 13.02.2014) Δείτε το παρακάτω βίντεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΣΤ ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΝΕΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑΡΕΩΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΔΑΥΪΔ ΤΟΥ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗι

ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΣΤ ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΝΕΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑΡΕΩΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΔΑΥΪΔ ΤΟΥ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗι ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΣΤ ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΝΕΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑΡΕΩΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΔΑΥΪΔ ΤΟΥ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗι ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Ἱστῶμεν στίχ. στ καὶ ψάλλομεν τὰ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά (Γ1, 1-2, 3-4/6/12) Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά (Γ1, 1-2, 3-4/6/12) Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 29 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 14: ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΩΣ ΘΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 14: ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΩΣ ΘΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 14: ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΩΣ ΘΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Γ. Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, που τελείται μέσα στην ακολουθία που ονομάζεται Θεία Λειτουργία, είναι η σπουδαιότερη και τελειότερη λατρευτική

Διαβάστε περισσότερα

(Απόδοση του αρχαίου κειμένου στην Νέα Ελληνική: Γιώργος Κυθραιώτης)

(Απόδοση του αρχαίου κειμένου στην Νέα Ελληνική: Γιώργος Κυθραιώτης) (Απόδοση του αρχαίου κειμένου στην Νέα Ελληνική: Γιώργος Κυθραιώτης) Ο Άγιος Ιωάννης ο Λαμπαδιστής γεννήθηκε και ανατράφηκε στη νήσο των Κυπρίων, τον καιρό της βασιλείας του Νικηφόρου. Καταγόταν από μια

Διαβάστε περισσότερα

6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015. ὁ β χορὸς Στίχ, γ'. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι θαυµαστὴ ἐν ὀφθαλµοῖς ἡµῶν.

6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015. ὁ β χορὸς Στίχ, γ'. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι θαυµαστὴ ἐν ὀφθαλµοῖς ἡµῶν. 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Ι ΛΟΥΚΑ Μνήµη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡµῶν Νικολάου, Ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ θαυµατουργοῦ. Ἑωθινὸν Ε ἦχος β ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλµον... Συναπτὴ µεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ. Μετά την α Στιχολογίαν

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ. Μετά την α Στιχολογίαν ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετά την α Στιχολογίαν Κάθισμα Ήχος α Τον τάφον σου Σωτήρ Ως ήλιος λαμπρός, εν εσχάτοις τοίς χρόνοις, ανέτειλας ημίν, τη οσία ζωή σου, Νεκτάριε Όσιε, και προς δόξαν και αίνεσιν, πάντας ήγειρας,

Διαβάστε περισσότερα

θεωρίας, και της αγάπης ο Πέτρος, για τον οποίο μαρτυρεί ο Κύριος πως αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους.

θεωρίας, και της αγάπης ο Πέτρος, για τον οποίο μαρτυρεί ο Κύριος πως αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους. ΛΟΓΟΣ ΘΑΥΜΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΑΡΚΟΥ ΕΦΕΣΟΥ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΗΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ''ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ, ΥΙΕ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ'' Ο Άγιος Μάρκος, ως μοναχός πρωτίστως αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεία Λειτουργία. Εκκλησία σημαίνει κυρίως συνάθροιση, γι` αυτό και η ίδια λέξη χρησιμοποιείται και για τον Ναό.

Η Θεία Λειτουργία. Εκκλησία σημαίνει κυρίως συνάθροιση, γι` αυτό και η ίδια λέξη χρησιμοποιείται και για τον Ναό. Η Θεία Λειτουργία Εκκλησία είναι το σώμα, που έχει κεφαλή το Χριστό και μέλη τους πιστούς. Οι ζώντες είναι η στρατευομένη και οι κοιμηθέντες είναι η θριαμβεύουσα Εκκλησία. Εκκλησία σημαίνει κυρίως συνάθροιση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα--

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Σελίδα 1 από 5 ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων Αναζήτηση ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 Ευχές στον Μακαριώτατο Συνάντηση του Μακαριωτάτου με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Πληροφοριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΑΣΜΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΑΣΜΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΑΣΜΟΥ Τελουµένου Ἁγιασµοῦ εὐτρεπίζεται µικρὰ τράπεζα καὶ τίθεται ἐπ' αὐτῆς τὸ ἱερὸν Εὐαγγέλιον, ξύλινος ἀργυρόδετος Σταυρός, θυµιατήριον (κατζίον), δοχεῖον µεθ' ὕδατος καθαροῦ,

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 324A C

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 324A C ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα

ΜΗΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 142 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 7 9 ΜΗΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 1. ΤΡΙΤΗ. Μαρίας ὁσίας τῆς Αἰγυπτίας. (Ἐθνικὴ ἑορτή). Σήμερον ψάλλεται πανηγυρικὴ δοξολογία ἐπὶ τῇ ἐπετείῳ τῆς ἐνάρξεως τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ ἀγῶνος τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΚΑΥΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΚΑΥΤΑ ΘΕΜΑΤΑ Ἀνώτερο Κατηχητικό Σχολεῖον Λαρίσης ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΚΑΥΤΑ ΘΕΜΑΤΑ 1 29-09-1985 1ον Τά ὀνόματα τῶν Χριστιανῶν: α Χριστιανοί. 2 06-10-1985 2ον Τά ὀνόματα τῶν Χριστιανῶν: β Ἐκλεκτοί γ Μαθηταί δ Πιστοί Ἐπικαλούμενοι

Διαβάστε περισσότερα

τῷ Κρήτης ποιμάντορι, ὁ Σιγριανῆς ἡγέτης Θεοφάνης Ὅσιος, καὶ σεμνὴ Θεοκτίστη οὕς ἐν ᾄσμασι γεραίρομεν. Σήμερον σκιρτᾶ τῷ πνεύματι ὡς

τῷ Κρήτης ποιμάντορι, ὁ Σιγριανῆς ἡγέτης Θεοφάνης Ὅσιος, καὶ σεμνὴ Θεοκτίστη οὕς ἐν ᾄσμασι γεραίρομεν. Σήμερον σκιρτᾶ τῷ πνεύματι ὡς ΤΗ Β ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ἤτοι τῇ α' Κυριακῇ μετὰ τὴν τῶν Ἁγίων Πάντων Σύναξιν ἐπιτελοῦμεν Πάντων τῶν ἐν Λέσβῳ διαλαμψάντων ἁγίων. ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΕΓΑΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ (*) Ὁ Προοιμιακός, τὸ α' Κάθισμα τοῦ ψαλτηρίου,

Διαβάστε περισσότερα