ηµιουργία ηλεκτρονικού Μητρώου Ιδιωτών Συνεργατών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ηµιουργία ηλεκτρονικού Μητρώου Ιδιωτών Συνεργατών"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Σεπτεµβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) στα πλαίσια της βελτίωσης της ποιότητας, της αξιοπιστίας και της αποτελεσµατικότητας των στατιστικών εργασιών και δίνοντας µεγάλη έµφαση στη διαχείριση των λειτουργιών της µε βάση ένα σύστηµα κανόνων και διαφάνειας προχώρησε σε καινοτόµες διαδικασίες που αφορούν στους Ιδιώτες Συνεργάτες, οι οποίες θα µπορούσαν να διακριθούν ως ακολούθως: ηµιουργία ηλεκτρονικού Μητρώου Ιδιωτών Συνεργατών Η ΕΛΣΤΑΤ έπειτα από δηµόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος (δελτίο τύπου, ανακοινώσεις σε δηµόσιους χώρους, στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, καθώς και µε ανάρτηση στην ιστοσελίδα της) κάλεσε τους ενδιαφερόµενους που επιθυµούσαν να απασχοληθούν ως Ιδιώτες Συνεργάτες στις διενεργούµενες από αυτήν στατιστικές εργασίες να υποβάλουν, για πρώτη φορά ηλεκτρονικά, αίτηση συµµετοχής, µέχρι τις 3 Μαρτίου 2011, ώστε να εγγραφούν στο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών του ιδίου έτους. Η πρόσκληση ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών 2011 περιελάµβανε επίσης, πληροφορίες, διευκρινίσεις και οδηγίες όπως: «ικαίωµα υποβολής αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο έχουν µόνο ιδιώτες και ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι οποίοι θα πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου ή εξαταξίου Γυµνασίου, ηλικίας από 21 έως 69 ετών. Οι υπάλληλοι (µόνιµοι και µε Σύµβαση Εργασίας Αορίστου Χρόνου) ηµοσίων Υπηρεσιών, Ν.Π..., ΟΤΑ και λοιπών ηµοσίων Οργανισµών, καθώς και Υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤ, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δεν έχουν δικαίωµα υποβολής αίτησης. Έργο του Ιδιώτη Συνεργάτη είναι η έγκαιρη, πλήρης και σωστή συλλογή στατιστικών στοιχείων από επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Τα στοιχεία συλλέγονται, κυρίως, µε προσωπικές συνεντεύξεις, στο χώρο των νοικοκυριών ή των επιχειρήσεων και σε ειδικά, κατά έρευνα, ερωτηµατολόγια. Οι Ερευνητές Ιδιώτες Συνεργάτες, λαµβάνουν µέρος σε εκπαιδευτικά σεµινάρια για την επιµόρφωσή τους στον τρόπο συλλογής, συµπλήρωσης και ελέγχου των ερωτηµατολογίων κάθε έρευνας που συµµετέχουν. Κάθε Ιδιώτης Συνεργάτης, θα αξιολογείται, για κάθε έρευνα που λαµβάνει µέρος και η αξιολόγησή του θα είναι ένα από τα βασικά κριτήρια στη διαδικασία της επιλογής και της συνέχισης της απασχόλησής του ως Ιδιώτη Συνεργάτη στην ΕΛΣΤΑΤ.

2 Επίσης, κάθε Ιδιώτης Συνεργάτης, θα αξιολογεί, τη διενέργεια κάθε έρευνας που λαµβάνει µέρος, καθώς και τη συνεργασία του, µε την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Η επιλογή των Ιδιωτών Συνεργατών θα γίνει µε ένα σύστηµα βαθµολόγησης τέτοιο, ώστε να διασφαλιστεί η αξιοκρατία και η αποτελεσµατικότητα των ερευνών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Η αµοιβή των Ιδιωτών Συνεργατών ποικίλει, κυρίως, ανάλογα µε τον αριθµό των πλήρως και ορθά συµπληρωµένων ερωτηµατολογίων κάθε έρευνας. Η πληρωµή των Ιδιωτών Συνεργατών γίνεται µετά την ολοκλήρωση και τον έλεγχο της εργασίας τους. Η εργασία εκτελείται εκτός γραφείου, χωρίς υποχρέωση τήρησης συγκεκριµένου ωραρίου. Η χρησιµοποίηση Ιδιωτών Συνεργατών για τη συλλογή στοιχείων δεν θεωρείται ότι υποκρύπτει σχέση εξαρτηµένης εργασίας.» Ακολουθούσαν Οδηγίες για τον τρόπο και το µέσο υποβολής της ηλεκτρονικής Αίτησης: «Οι αιτήσεις, για την εγγραφή στο µητρώο Ιδιωτών Συνεργατών του έτους 2011, θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόµενους µόνο ηλεκτρονικά στην Ιστοσελίδα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: στην πρώτη σελίδα του Portal, στην ένδειξη «ιάφορα» που οδηγεί στην «Αίτηση για Ιδιώτες Συνεργάτες». Επίσης, για απ ευθείας υποβολή, η διεύθυνση URL είναι η: Για τους υποψηφίους που δεν διαθέτουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και Internet, ή δεν γνωρίζουν το χειρισµό Η/Υ, θα υπάρχει η δυνατότητα υποβολής της ηλεκτρονικής Αίτησης Υπεύθυνης ήλωσης και από Η/Υ στα γραφεία µας στην Κεντρική Υπηρεσία της ΕΛΣΤΑΤ ( /νση ιοικητικής Υποστήριξης - Τµήµα Επιθεώρησης και Ιδιωτών Συνεργατών) όπως και από Η/Υ στα γραφεία µας στις Υπηρεσίες Στατιστικής Νοµών. Τέλος, η πρόσκληση αναφερόταν στα απαιτούµενα δικαιολογητικά για τους Ιδιώτες Συνεργάτες και παρέπεµπε στον σχετικό κατάλογο. «Οι ενδιαφερόµενοι κατά την ηµεροµηνία υποβολής της Αίτησης Υπεύθυνης ήλωσης, θα πρέπει να διαθέτουν και όταν τους ζητηθούν να υποβάλουν, άµεσα, πλήρη δικαιολογητικά, τα οποία περιγράφονται στην αναλυτική σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.» Υποβλήθηκαν από ενδιαφερόµενους έγκυρες ηλεκτρονικές αιτήσεις για το Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών έτους Κατάρτιση συστήµατος κατάταξης Ιδιωτών Συνεργατών Με γνώµονα την αµεροληψία, την αντικειµενικότητα, την αποτελεσµατικότητα και την καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων των Ιδιωτών Συνεργατών για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων, η Οµάδα Εργασίας για τους Ιδιώτες Συνεργάτες, µετά και από συνεργασία της µε αρµόδιους για έρευνες της ΕΛΣΤΑΤ Προϊσταµένους, προσδιόρισε τα µόρια των χαρακτηριστικών των κριτηρίων αξιολόγησης, τους συντελεστές βαρύτητας αυτών, τους ειδικούς συντελεστές αξιολόγησης των υποψηφίων, καθώς και τους περιορισµούς συµµετοχής στις έρευνες. 2

3 Η κατάταξη των υποψηφίων Ιδιωτών Συνεργατών, που πληρούσαν τις προϋποθέσεις εγγραφής στο µητρώο, έγινε κατά έρευνα, κατά ήµο προτίµησης απασχόλησης και κατά φθίνουσα σειρά µορίων, σύµφωνα µε τα κριτήρια: α. Επίπεδο εκπαίδευσης (µε συντελεστή αξιολόγησης 30%) β. Εµπειρία σε στατιστικές εργασίες (µε συντελεστή αξιολόγησης 30%) γ. Κατάσταση απασχόλησης (µε συντελεστή αξιολόγησης 30%) δ. ιαθεσιµότητα χρόνου (µε συντελεστή αξιολόγησης 5%) ε. ιαθεσιµότητα Ι.Χ. µεταφορικού µέσου (µε συντελεστή αξιολόγησης 5%) καθώς και µε υπολογισµό των ειδικών συντελεστών βαρύτητας, για τις έρευνες που το προϋποθέτουν και τον αποκλεισµό Ιδιωτών Συνεργατών από έρευνες, όπου στα Τµήµατα ή ιευθύνσεις που τις διενεργούν υπηρετούν συγγενείς τους, ως Υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤ. Επίσης, δεν επιτρέπεται να λάβει µέρος σε έρευνες κάποιου Νοµού, Ιδιώτης Συνεργάτης όταν στην ίδια Υ.Σ.Ν. υπηρετεί συγγενής του. Τέλος, στις έρευνες, γενικώς, δεν επιτρέπεται να λάβουν µέρος, ως Ιδιώτες Συνεργάτες, συγγενικά πρόσωπα του Προϊσταµένου του Τµήµατος Επιθεώρησης και Ιδιωτών Συνεργατών της ιεύθυνσης ιοικητικής Υποστήριξης, των ιευθυντών και Γενικών ιευθυντών της ΕΛΣΤΑΤ και του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ. Εκπόνηση (κατάρτιση) συστήµατος κανόνων στην τοποθέτηση και ανάθεση εργασιών στους Ιδιώτες Συνεργάτες Η δηµιουργία συστήµατος κανόνων στην ανάθεση µονάδων έρευνας στους Ιδιώτες Συνεργάτες, διασφαλίζει τη διαφάνεια, την αµεροληψία, την αντικειµενικότητα, τη λειτουργικότητα, την ευελιξία, το συντονισµό και την αποτελεσµατικότητα των ερευνών της ΕΛΣΤΑΤ. Κάθε Ιδιώτης Συνεργάτης, ο οποίος, βάσει των τελικών µορίων του είναι σε επιλέξιµη θέση για συµµετοχή σε έρευνα, έχει τη δυνατότητα να εργαστεί σε µία ή περισσότερες έρευνες, αλλά συνολικά ο χρόνος απασχόλησής του για τη διενέργεια τής έρευνας ή των ερευνών, δεν επιτρέπεται να ξεπερνά κατά µήνα τις 120 ώρες. Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων Ιδιωτών Συνεργατών καταρτίζονται κατά έρευνα, σε επίπεδο Υ.Σ.Ν., και περιέχουν όλα τα ονόµατα των υποψηφίων Ιδιωτών Συνεργατών, κατά δηλωθέντα ήµο προτίµησης για απασχόληση και κατά φθίνουσα σειρά µορίων. Η τοποθέτηση των Ιδιωτών Συνεργατών γίνεται κατά έρευνα, σύµφωνα µε το δείγµα της έρευνας, κατά απόλυτη σειρά προτεραιότητας κατάταξης, στους ήµους προτίµησης και µε συγκεκριµένη τη σειρά των Ερευνών. Η σειρά των διενεργούµενων στατιστικών ερευνών του έτους, για την επιλογή και τοποθέτηση των Ιδιωτών Συνεργατών που θα αναλάβουν ερευνώµενες µονάδες σε αυτές, έχει εκ των προτέρων προσδιοριστεί και είναι συγκεκριµένη και δεδοµένη. Εφιστάται η προσοχή στο ότι η τοποθέτηση των Ιδιωτών Συνεργατών σε επόµενη έρευνα δεν µπορεί να αρχίσει πριν ολοκληρωθεί η τοποθέτηση όλων των Ιδιωτών Συνεργατών της προηγούµενης έρευνας µέσα στο Νοµό. Οι υποψήφιοι Ιδιώτες Συνεργάτες, που είναι σε επιλέξιµες θέσεις, ειδοποιούνται µε ηλεκτρονικό µήνυµα (e_mail) και τηλεφωνικώς να προσκοµίσουν εντός τριών εργάσιµων 3

4 ηµερών τα δικαιολογητικά τους και να ενηµερωθούν για τη συµµετοχή τους στην έρευνα. Αν οι υποψήφιοι αρνηθούν ή δεν απαντήσουν στην πρόσκληση µέσα σε αυτό το διάστηµα, τότε ειδοποιείται ο επόµενος υποψήφιος. Η ολοκλήρωση της εγγραφής γίνεται µε την υποβολή όλων των απαιτούµενων έγκυρων και πλήρων δικαιολογητικών. Σε κάθε ήµο που υπάρχει µονάδα έρευνας, καλούνται µε σειρά προτεραιότητας, σύµφωνα µε τις καταστάσεις κατάταξης των υποψηφίων, οι απαιτούµενοι Ιδ. Συνεργάτες και αναλαµβάνουν τις ερευνώµενες µονάδες µίας ή περισσοτέρων ερευνών, χωρίς το σύνολο απασχόλησής τους να ξεπερνά το όριο των 120 ωρών µηνιαίως. Σε περίπτωση που ένας Ιδιώτης Συνεργάτης δεν έχει συµπληρώσει το όριο των 120 ωρών στο ήµο προτίµησής του, µπορεί να απασχοληθεί σε περισσότερους ήµους προτίµησης, αν είναι σε επιλέξιµη θέση σύµφωνα µε την κατάταξή του, χωρίς να ξεπερνά το όριο των 120 ωρών µηνιαίως. Εάν ο αριθµός των υποψηφίων Ιδιωτών Συνεργατών για κάποιο ήµο δεν είναι επαρκής, τότε θα αναζητηθούν Ιδ. Συνεργάτες που έχουν δηλώσει προτίµηση σε γειτονικούς ήµους και δεν έχουν επιλεγεί ή δεν έχουν συµπληρώσει τις 120 ώρες απασχόλησης το µήνα, σύµφωνα µε τη µεγαλύτερη µοριοδότηση των υποψηφίων, για να καθοριστεί η σειρά πρόσκλησης τους. Σε περίπτωση που κάποιος Συνεργάτης διακόψει για οποιοδήποτε λόγο την εργασία του, τα δελτία του αναλαµβάνει ο πρώτος στην κατάταξη του συγκεκριµένου ήµου και για την ίδια έρευνα που δεν έχει συµπληρώσει τις 120 ώρες εργασίας Ηλεκτρονική εφαρµογή για την επιλογή, τοποθέτηση, ανάθεση και παρακολούθηση εργασιών των Ιδιωτών Συνεργατών Η ηλεκτρονική εφαρµογή δηµιουργήθηκε για την επιλογή µε αντικειµενικά κριτήρια των Ιδιωτών Συνεργατών και τη διαχείριση και παρακολούθηση του έργου που τους ανατίθεται. Η διαδικασία πρόσκλησης, τοποθέτησης, ανάθεσης, παραλαβής και παράδοσης µονάδων έρευνας σε Ιδιώτες Συνεργάτες, καθώς και ο υπολογισµός του χρόνου απασχόλησής των ανά έρευνα, σύµφωνα µε τον προσδιορισµό του χρόνου ανά δελτίο έρευνας, γίνεται µέσα από αυτήν την ηλεκτρονική εφαρµογή µε τον τίτλο «Κοινός Πίνακας Απασχόλησης Ιδιωτών Συνεργατών» Επίσης, στον «Κοινό Πίνακα Απασχόλησης Ιδιωτών Συνεργατών» δηλώνεται, από τον Υπεύθυνο της Έρευνας, το όνοµα και τα στοιχεία κάθε Ιδιώτη Συνεργάτη, που λαµβάνει µέρος στην έρευνα, καθώς και κατά µήνα, η έρευνα στην οποία λαµβάνει µέρος, ο ήµος απασχόλησης, ο αριθµός δελτίων που του έχουν ανατεθεί κατά µήνα και ο αριθµός των πλήρως και ορθά συµπληρωµένων δελτίων που έχει παραδώσει (κατά µήνα), καθώς και ο υπόλοιπος δικαιούµενος χρόνος απασχόλησης (κατά µήνα). Στον ίδιο πίνακα, σύµφωνα µε δήλωση του Ιδιώτη Συνεργάτη, δηλώνονται και οι τυχόν αρνήσεις του για συµµετοχή στην έρευνα,(καταγράφοντας την αιτία), ή ο περιορισµός των ωρών απασχόλησης σε λιγότερο από 120 ώρες το µήνα ή το ποσό της µικτής αµοιβής του σε µικρότερο των το χρόνο. Επίσης, στο πίνακα καταγράφονται (µε αιτιολόγηση) απορρίψεις Ιδιωτών Συνεργατών όταν έχουν ελλιπή δικαιολογητικά η όταν αυτά δεν παραδοθούν εντός της ορισµένης προθεσµίας. 4

5 Οι υπεύθυνοι των Ερευνών έχουν ενηµερωθεί για την τοποθεσία στην ιστοσελίδα µας, της κοινής θέσης που βρίσκεται η εφαρµογή, καθώς και για το όνοµα χρήστη (Usename) και για τον κωδικό πρόσβασης (Password) του καθενός, που πρέπει να διατηρείται απόρρητος. Εξορθολογισµός των αµοιβών των πλήρως και ορθά συµπληρωµένων ερωτηµατολογίων των στατιστικών ερευνών, βάση των οποίων πληρώνονται οι Ιδιώτες Συνεργάτες της ΕΛΣΤΑΤ. Προκειµένου να µην υπάρχουν ανισότητες στις αµοιβές των Ιδιωτών Συνεργατών για τα πλήρως και ορθά συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια, µε την ίδια διάρκεια και δυσκολία συµπλήρωσης και προκειµένου να υπάρξει εξορθολογισµός του κόστους των ερευνών, ορίστηκαν και αξιολογήθηκαν κοινά και συγκρίσιµα κριτήρια που προσδιόρισαν την αµοιβή ανά δελτίο έρευνας. Τέτοια κριτήρια ήταν ο χρόνος µετακίνησης, ο χρόνος συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου, σε συνάρτηση µε τη δυσκολία συµπλήρωσής του ερωτηµατολογίου και η συχνότητα επίσκεψης του Ιδιώτη Συνεργάτη στη µονάδα έρευνας. Το σύστηµα για τους Ιδιώτες Συνεργάτες εφαρµόζεται για πρώτη φορά και είναι πιλοτικό. Οι όποιες παρατηρήσεις για δυσκολίες ή βελτιώσεις γίνονται, συγκεντρώνονται και αξιολογούνται για την επόµενη εφαρµογή, του έτους

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΩΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΤΙΣ ΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΡΕΥΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 6.000,00. Αριθμός Διαγωνισμού: Π.Ι. 17/2014

Προϋπολογισμός: 6.000,00. Αριθμός Διαγωνισμού: Π.Ι. 17/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΣΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Σεπτεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 34832

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Σεπτεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 34832 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Σεπτεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 34832 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

µήνες µε τους ίδιους όρους και ανάλογο µηνιαίο κόστος µε βάση την οικονοµική προσφορά εφόσον το ζητήσει η ΓΓΚ.

µήνες µε τους ίδιους όρους και ανάλογο µηνιαίο κόστος µε βάση την οικονοµική προσφορά εφόσον το ζητήσει η ΓΓΚ. Προδιαγραφές διαγωνισµού επέκτασης ωραρίου για την λειτουργία της τηλεφωνικής γραµµής υποστήριξης των καταναλωτών 1520, της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή 1. Εισαγωγή Η οικονοµική κρίση έχει αναδείξει

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΑΠ7 & ΑΠ8»

«ΚΕΝΤΡΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΑΠ7 & ΑΠ8» ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑNΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 3 ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΚΕΝΤΡΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 ΤΟΜΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:«Κατάρτιση προγράµµατος επιδότησης διακοπών εργαζοµένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών µε Επιταγή Κοινωνικού Τουρισµού». ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΘΕΜΑ:«Κατάρτιση προγράµµατος επιδότησης διακοπών εργαζοµένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών µε Επιταγή Κοινωνικού Τουρισµού». ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: 11712/76 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή...3 2. Γενικά έξοδα Έμμεσες Δαπάνες...3 3. Δαπάνες ταξιδιών και μετακινήσεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ίλιον, 28-5-2015 Αριθµ. Πρωτ.: 24516 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα. Συµβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής. εύτερη Ετήσια Έκθεση

Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα. Συµβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής. εύτερη Ετήσια Έκθεση Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα Συµβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής εύτερη Ετήσια Έκθεση εκέµβριος 2014 1 Εισαγωγή Η Συµβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής, στο εξής αναφερόµενη ως η Επιτροπή, συστάθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΑΙΓΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΑΙΓΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΩΝ ΑΧΑΪΑΣ ΑΣΑΡΧΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 Λευκωσία, Μάϊος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο για Ηλεκτρονική Διαβούλευση ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Κείμενο για Ηλεκτρονική Διαβούλευση ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Κείμενο για Ηλεκτρονική Διαβούλευση ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Οι προτάσεις που παρουσιάζονται στο παρόν Τμήμα δημιουργούν ένα ολοκληρωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 18 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 18 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α. Ε. Περιφερειακή ιεύθυνση Κρήτης Α.Π. Τ03 / 368 / 3.3 ΗΡΑΚΛΕΙΟ : 2.02.5 e.mail: mvlahak@elta-net.gr Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 8 / 205 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006 27.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 371/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Φ.. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ. /νση : Ύδρας 10 Καβάλα Ταχ.Κώδικας : 653 02 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογές ιευθυντών ηµοτικών Σχολείων. Βήµα βήµα η διαδικασία, από την προκήρυξη µέχρι την τοποθέτηση

Επιλογές ιευθυντών ηµοτικών Σχολείων. Βήµα βήµα η διαδικασία, από την προκήρυξη µέχρι την τοποθέτηση ηµητρακόπουλος Γιώργος Αναπληρωµατικός Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. (εκλεγµένος µε το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.) Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: info@gdimitrakopoulos.gr http://www.gdimitrakopoulos.gr Επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,45%) ΕΤΟΥΣ 2011.

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,45%) ΕΤΟΥΣ 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Γ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΝΣΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ N. 2552/1997 ( όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 14 του Ν. 2817/2000*, από το αρθ. 3 του Ν. 3027/2002**, από το αρθ. 13 του Ν. 3260/2004***& από το αρθ. 19

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειάρχης υτικής Μακεδονίας

Ο Περιφερειάρχης υτικής Μακεδονίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Προσωπικού - 1 - Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΝΑΙ x ΟΧΙ Κοζάνη 19-2-2014 Ταχ. /νση : ιοικητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ E-LEARNING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γραφείο Προγραμμάτων και Διαγωνισμών Διεύθυνση: Α. Τσόχα 36, Τ.Κ.: 11521 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2013 Αριθ. Πρωτ. 4491 Πληροφορίες: Δημήτρης Μαγγιώρης Τηλ. 210-3310283, εσωτ. 511 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ Σάμος, 18 Μαρτίου 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 386 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα