ΣΧΕΤ: α. Άρθρο 81 Ν.3883/2010 (ΦΕΚ 167/ ,τ.Α ) β. Φ.424/4/80443/Σ.68/ Απόφαση ΥΕΘΑ «Ειδικοί Έφεδροι Οπλίτες» (ΦΕΚ 293/ τ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΤ: α. Άρθρο 81 Ν.3883/2010 (ΦΕΚ 167/24-09-10,τ.Α ) β. Φ.424/4/80443/Σ.68/03-02-2011 Απόφαση ΥΕΘΑ «Ειδικοί Έφεδροι Οπλίτες» (ΦΕΚ 293/22-02-11 τ."

Transcript

1 A ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠPΟΣ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ «ΙΗ, ΙΣΤ» ΚΟΙΝ: ΓΕΕΘΑ / ΣΣΝΣ- ΓΕΣ / ΣΛ ΓΕΝ /Β4/2 ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ Β - ΝΣΗ Β2 ΤΜΗΜΑ 2 Τηλ (εσωτ) 2221 Φ.415/ Σ. 126 Αθήνα, 18 Μαρ 11 ΘΕΜΑ: Προσωπικό ιοικητικά (Ειδικοί Έφεδροι Οπλίτες) ΣΧΕΤ: α. Άρθρο 81 Ν.3883/2010 (ΦΕΚ 167/ ,τ.Α ) β. Φ.424/4/80443/Σ.68/ Απόφαση ΥΕΘΑ «Ειδικοί Έφεδροι Οπλίτες» (ΦΕΚ 293/ τ.β ) 1. Αποστέλλονται συνημμένα ως παράρτημα «Α» τα σχετικά, με τα οποία καθορίστηκε το θεσμικό πλαίσιο των Ειδικών Εφέδρων Οπλιτών (Ε.ΕΦ.ΟΠ.) για γνώση και εφαρμογή. 2. Γνωρίζεται ότι για την ανακατάταξη ή επανακατάταξή τους οι ενδιαφερόμενοι οπλίτες και έφεδροι υποβάλλουν τα καθοριζόμενα με το άρθρο 2 του (β) σχετικού δικαιολογητικά, υποδείγματα των οποίων κοινοποιούνται στο παράρτημα «Β», ενώ στο παράρτημα «Γ» κοινοποιείται υπόδειγμα σημειώματος επανακατάταξης εφέδρου. 3. Για την ομοιόμορφη και ορθή εφαρμογή των σχετικών από τις Μονάδες- Υπηρεσίες της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) καθώς και τα κοινά Στρατολογικά Γραφεία (ΣΓ) επισημαίνονται τα παρακάτω: α. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε κάθε περίπτωση μετά την έκδοση και κοινοποίηση της γνωμάτευσης του ΣΑΓΕ η οποία καθορίζει κάθε φορά τον αριθμό και τις ειδικότητες των ανακατατατασσομένων οπλιτών και επανακατατασσομένων εφέδρων για κάθε έτος και ανάλογα με τις ανάγκες των Επιτελείων και όπως παρακάτω: (1) Από τους οπλίτες: Στις Μονάδες-Υπηρεσίες της ΠΑ που υπηρετούν, κατά το τελευταίο τρίμηνο και τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων. Αυτοί ανακατατάσσονται την ημερομηνία που θα απολύονταν οριστικά από τις τάξεις των Ενόπλων υνάμεων. (2) Από τους εφέδρους: Στα ΣΓ όπου υπάγονται ή σε αυτά του τόπου διαμονής τους, μετά την οριστική απόλυσή τους από τις Ένοπλες υνάμεις, εφόσον δεν έχουν παρέλθει τρία (3) έτη από αυτή. Αυτοί επανακατατάσσονται κατά τις ημερομηνίες κατάταξης των ΕΣΣΟ των στρατευσίμων οπλιτών. ύναται ωστόσο να παρέχεται προθεσμία δύο (2) ημερών από την καθορισθείσα ημερομηνία επανακατάταξης, εφόσον διαπιστωθούν από τα Στρατολογικά Γραφεία του τόπου διαμονής τους λόγοι αντικειμενικής αδυναμίας, εφαρμοζομένων και στην προκει-

2 2 μένη περίπτωση των διατάξεων του άρθρου 70 του νόμου 3421/05 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 302/ ). (3) Από τους επιθυμούντες παράταση της ανακατάταξης ή επανακατάταξής τους: Στη Μονάδα όπου υπηρετούν, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την συμπλήρωση της κατά περίπτωση αναληφθείσας υποχρέωσης. β. Οι οπλίτες και οι έφεδροι που επιθυμούν ανακατάταξη ή επανακατάταξη αντίστοιχα, πρέπει να πληρούν αθροιστικά τόσο κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών, όσο και κατά την ημερομηνία ανακατάταξης ή επανακατάταξής τους τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του (β) σχετικού προσόντα. γ. Οι Μονάδες και τα ΣΓ ελέγχουν την πληρότητα των δικαιολογητικών και τα υποβάλλουν απ ευθείας, εντός πέντε (5) ημερών στη Β2/ ΓΕΑ αφού επισυνάψουν πλήρες ΑΦΜ, το οποίο ειδικά για τους υπηρετούντες οπλίτες να είναι ελεγμένο και θεωρημένο από το αρμόδιο ΣΓ. Όσοι δεν πληρούν τα προσόντα προϋποθέσεις του άρθρου 1 του (β) σχετικού, ενημερώνονται κατ αρχήν προφορικά και εφόσον επιμένουν στην κατάθεση των δικαιολογητικών, οι Μονάδες και τα ΣΓ αναγράφουν σχετική ένδειξη στην αίτηση υπεύθυνη δήλωση και τα υποβάλλουν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας στη Β2 /ΓΕΑ. Ειδικά για τους υπηρετούντες οπλίτες που καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους στη λήξη των ανωτέρω προθεσμιών, η υποβολή αυτών να γίνεται και μέσω συσκευών τηλεομοιοτυπίας (FAX) στον αριθμό κλήσεως δ. Με την παραλαβή των δικαιολογητικών, η Β2 /ΓΕΑ προβαίνει στις ε- νέργειες που καθορίζονται στο άρθρο 3 παρ. 3 του (β) σχετικού. ε. Τα ΣΓ και οι Μονάδες της ΠΑ να εφαρμόζουν προσεκτικά τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Επισημαίνεται ακόμη να μην γίνονται δικαιολογητικά υποψηφίων ΕΕΦΟΠ (οπλιτών και εφέδρων) πριν την έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης που θα καθορίζει αριθμό ΕΕΦΟΠ και ειδικότητες. στ. Οι Ε.ΕΦ.ΟΠ. λογίζεται ότι εκπληρώνουν εφεδρική στρατιωτική υποχρέωση. Η διάρκεια της επιπλέον εφεδρικής στρατιωτικής υποχρέωσής τους καθορίζεται σε εξάμηνα και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των τριών (3) ετών. Αυτή εκπληρώνεται με το βαθμό και την ειδικότητα που υπηρετούν ή κατέχουν στην Εφεδρεία της ΠΑ. ζ. Για θέματα πειθαρχίας, υγειονομικής εξέτασης, ένταξης σε κατηγορίες σωματικής ικανότητας, χορήγησης αναβολής για λόγους υγείας, τήρησης και διακίνησης των ατομικών εγγράφων, χορήγησης απολυτηρίου και ένταξης στην εφεδρεία, οι ΕΕΦΟΠ διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν για τους οπλίτες που εκπληρώνουν στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση και μετά το πέρας της ανακατάταξης ή επανακατάταξής τους απολύονται οριστικά από τις τάξεις του ΠΝ χωρίς άλλη διαδικασία. η. Οι ΕΕΦΟΠ τοποθετούνται και υπηρετούν σε όλες τις μονάδες της ΠΑ, συμπεριλαμβανομένων αυτών που εκπληρώνουν διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας. Κατά την τοποθέτησή τους καλύπτουν κατά προτεραιότητα κενές θέσεις μονάδων τακτικής αεροπορίας της ΠΑ.

3 3 θ. Οι Μονάδες-Υπηρεσίες της ΠΑ όπου θα ανακαταταγούν οπλίτες, καθώς και η 124 Πτέρυγα Βασικής Εκπαίδευσης όπου θα επανακαταταγούν έφεδροι ως ΕΕΦΟΠ θα πρέπει να γνωστοποιούν στα αρμόδια ΣΓ και να αναφέρουν άμεσα στις ιευθύνσεις ΓΕΑ /Β2 και Β4 τις μεταβολές ανακατάταξης, επανακατάταξης και απόλυσης. Ακριβές Αντίγραφο Υποπτέραρχος (Ι) Αθανάσιος Παπανικολάου ιευθυντής Β Κλάδου ΓΕΑ Τχης (ΣΣΝΣ) Θεοδώρα Μαρτίνου Τμχης Β2/2/ΓΕΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ «Α» Νομοθετικό Πλαίσιο Ειδικών Εφέδρων Οπλιτών. «Β» Απαιτούμενα ικαιολογητικά για την ανακατάταξη ή επανακατάταξη Ειδικών Εφέδρων Οπλιτών «Γ» Υπόδειγμα Σημειώματος Επανακατάταξης Εφέδρου.

4 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «A» ΣΤΗ ΓΗ Φ. 415/430334/Σ.126/ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ Β - ΝΣΗ Β2 Αθήνα, 18 Μαρ 11 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙ ΙΚΩΝ ΕΦΕ ΡΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ Α. Άρθρο 81 N. 3883/2010 «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων υνάμεων Θέματα διοίκησης των Ενόπλων υνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις (ΦΕΚ 167/ ,τ.Α )». Ειδικοί Εφεδροι Οπλίτες 1. Όσοι εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ενόπλως ως οπλίτες, δύνανται με αίτησή τους να παραμένουν στις τάξεις των Ε με την ιδιότητά τους αυτή και μετά την εκπλήρωση αυτών, ως έφεδροι οπλίτες, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 5 του ν.3421/2005 (ΦΕΚ 302/Α ). 2. υνατότητα επανακατάταξης στις Ε, κατόπιν αίτησής τους, ως οπλιτών από την Εφεδρεία έχουν και οι έφεδροι, οι οποίοι εκπλήρωσαν ενόπλως τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ως οπλίτες, εφόσον δεν έχουν παρέλθει τρία (3) έτη από την ημερομηνία της οριστικής τους απόλυσης. 3. Οι παραπάνω ονομάζονται Ειδικοί Έφεδροι Οπλίτες (ΕΕΦΟΠ) και λογίζεται ότι εκπληρώνουν εφεδρική στρατιωτική υποχρέωση, κατ εφαρμογή του άρθρου 5 παρ. 4 του ν.3421/2005 (ΦΕΚ 302/Α ). 4. Η διάρκεια της επιπλέον εφεδρικής στρατιωτικής υποχρέωσής τους καθορίζεται σε εξάμηνα και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των τριών (3) ετών. 5. Η εφεδρική τους υποχρέωση εκπληρώνεται με το βαθμό και την ειδικότητα που φέρουν, στον κλάδο των Ε που υπηρετούν ή στην Εφεδρεία του οποίου ανήκουν. 6. Μετά την εκπλήρωση της εφεδρικής στρατιωτικής υποχρέωσης που τους καθορίστηκε, απολύονται οριστικά από τις τάξεις των Ε, χωρίς άλλη διαδικασία. 7. Για τους ΕΕΦΟΠ που υπηρετούν στις Ε κατ εφαρμογή του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις του ν.3421/2005 (ΦΕΚ 302/Α ). 8. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας καθορίζονται θέματα παροχών, τοποθετήσεων, περιπτώσεων απολύσεων, προσόντων και προϋποθέσεων ένταξης στο θεσμό, αδειών, υπηρεσιακής τους κατάστασης, διάρκειας της

5 5 υποχρέωσης, διαδικασίας κατάταξής τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Β. Απόφαση ΥΕΘΑ «Ειδικοί Έφεδροι Οπλίτες» Φ.424/4/80443/ Σ.68/ (ΦΕΚ 293/ ,τ.Β ). Άρθρο 1 Προσόντα Προϋποθέσεις Ανακατάταξης ή Επανακατάταξης 1. Οι οπλίτες και οι έφεδροι που επιθυμούν ανακατάταξη ή επανακατάταξη αντίστοιχα ως Ειδικοί Έφεδροι Οπλίτες (Ε.ΕΦ.ΟΠ.), για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών και μέχρι τριών (3) ετών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, πρέπει να συμπληρώνουν αθροιστικά, τόσο κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών, όσο και κατά την ημερομηνία ανακατάταξης ή επανακατάταξης, τα παρακάτω προσόντα: α. Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια. β. Να μην έχουν συμπληρώσει το τριακοστό (30ο) έτος της ηλικίας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας. Κατ εξαίρεση, η συνδρομή του προσόντος αυτού ελέγχεται μόνο κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών για ένταξη των υποψηφίων, αρχικά, στο θεσμό των Ε.ΕΦ.ΟΠ. γ. Να μην έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) ετών από την ημερομηνία οριστικής απόλυσης, λόγω εκπλήρωσης ενόπλως των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων. δ. Να έχουν σωματική ικανότητα κατηγορίας πρώτης (Ι/1) ή δεύτερης (Ι/2), σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την εξέταση της σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων. ε. Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον ενός μέτρου και εξήντα πέντε εκατοστών (1,65 μ.). στ. Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, ψευδορκία, ψευδή ανώμοτη κατάθεση, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, ψευδή καταμήνυση, συκοφαντική δυσφήμιση, παράβαση καθήκοντος, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, όπλων, πυρομαχικών και τυχερών παιχνιδιών και για οποιοδήποτε έγκλημα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα. Επίσης να μην έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα σε ποινική κλήση ή βούλευμα, για κακούργημα ή για τα ανωτέρω αδικήματα. ζ. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους μήνυση ή κατηγορία για ανυποταξία ή λιποταξία. η. Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα. θ. Να μην έχουν εκπέσει ή υποβιβασθεί του βαθμού τους, ούτε έχει κινηθεί εναντίον τους η σχετική διαδικασία. ι. Οι οπλίτες, που εκπληρώνουν τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση, να έχουν αιτιολογημένη πρόταση καταλληλότητας του ιοικητή της Μονάδας. ια. Οι έφεδροι να μην έχουν τιμωρηθεί με φυλάκιση άνω των είκοσι (20) ημερών, εφάπαξ ή αθροιστικά.

6 6 ιβ. Να μην έχουν απολυθεί για οποιαδήποτε αιτία, όσοι υπηρετούσαν ως μόνιμοι ή εθελοντές οπλίτες ή εθελοντές πενταετούς υποχρέωσης (ΕΠΥ) ή επαγγελματίες οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) ή ειδικοί έφεδροι οπλίτες (Ε.ΕΦ.ΟΠ.). ιγ. Να μην έχουν απολυθεί για οποιοδήποτε λόγο, πλην της λήξης της περιόδου ανακατάταξης ή επανακατάταξης, όσοι υπηρετούσαν ως Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης. 2. Οι αρχικά εντασσόμενοι στο θεσμό δύνανται να ζητήσουν την παράταση της ανακατάταξης ή επανακατάταξής τους αντίστοιχα, μέχρι τη συμπλήρωση συνολικά τριών (3) ετών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, εφόσον δεν έχουν απολυθεί για οποιαδήποτε αιτία. Τα προσόντα που αναφέρονται στις υποπαραγράφους α, ε, στ, ζ, η και θ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, πρέπει να υφίστανται και κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης παράτασης της ανακατάταξης ή επανακατάταξης. Άρθρο 2 ικαιολογητικά - Προθεσμία Υποβολής 1. Για την ανακατάταξη ή επανακατάταξη και την παράτασή τους, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: α. Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δηλώνουν: (1) Το χρονικό διάστημα, σε εξάμηνα, που επιθυμούν να διαρκέσει η ανακατάταξη ή επανακατάταξή τους ή η παράτασή τους, καθώς και τις περιοχές, σε Μονάδες των οποίων επιθυμούν να υπηρετήσουν, χωρίς αυτές να αποτελούν δέσμευση για την τοποθέτησή τους. (2) Ότι δεν έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα σε ποινική κλήση ή βούλευμα την τελευταία πενταετία, δεν έχει ασκηθεί σε βάρος τους ποινική δίωξη από εισαγγελική αρχή για τις αξιόποινες πράξεις, που αναγράφονται στις παραγράφους ε και στ του άρθρου 1 της παρούσας και δεν έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα. Επίσης, με την ίδια αίτηση δήλωση, εξουσιοδοτούν την ιεύθυνση Στρατολογικού του αρμόδιου Γενικού Επιτελείου για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση αντίγραφου ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, εφόσον δεν κατατίθεται από τους ίδιους. β. Επικυρωμένο αντίγραφο του στρατιωτικού ή αστυνομικού δελτίου ταυτότητάς τους, μόνο για τους αρχικά ανακατατασσόμενους ή επανακατατασσόμενους, αντίστοιχα. 2. Για τους υπηρετούντες στις Ένοπλες υνάμεις, επιπλέον απαιτείται: α. Βεβαίωση της Μονάδας, από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχει κινηθεί διαδικασία έκπτωσης ή υποβιβασμού τους. β. Αιτιολογημένη πρόταση καταλληλότητας του ιοικητή της Μονάδας. 3. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται, ως ακολούθως: α. Από τους οπλίτες, στις Μονάδες που υπηρετούν, κατά το τελευταίο τρίμηνο και τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες, πριν από την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων. β. Από τους εφέδρους, στα Στρατολογικά Γραφεία (ΣΓ), στα οποία υπάγονται ή σε αυτά του τόπου διαμονής τους, οποτεδήποτε μετά την οριστική απόλυσή τους από τις Ένοπλες υνάμεις. Κατ εξαίρεση, είναι δυνατόν, με διαταγή του οικείου Γενικού Επιτελείου να καθορίζονται κατά περίπτωση το χρονικό διάστημα ή τα χρονικά διαστήματα εντός των οποίων θα υποβάλλονται τα δικαιολογητικά των ε- φέδρων. γ. Από όσους επιθυμούν παράταση της ανακατάταξης ή επανακατάταξής τους, υποβάλλονται στη μονάδα που υπηρετούν τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την συμπλήρωση της, κατά περίπτωση, αναληφθείσας υποχρέωσης.

7 7 4. Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται πέρα των χρονικών ορίων που καθορίζονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, υποβάλλονται στις ιευθύνσεις Στρατολογικού των Γενικών Επιτελείων, προκειμένου να απορριφθούν ως εκπρόθεσμα με απόφασή τους, αντίγραφο της οποίας αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο. 5. Ο τύπος των δικαιολογητικών της υποπαραγράφου α της παραγράφου 1και των υποπαραγράφων α και β της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, καθορίζεται με διαταγές των Γενικών Επιτελείων. Άρθρο 3 ιαδικασία Ανακατάταξης Επανακατάταξης και Παράτασής τους 1. Με γνωμάτευση του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων, καθορίζεται ο αριθμός και οι ειδικότητες των ανακαταταγέντων οπλιτών και επανακαταταγέντων εφέδρων για κάθε έτος, ανάλογα με τις ανάγκες των Επιτελείων και καλού-νται οι υποψήφιοι να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους. 2. Οι Μονάδες και τα Στρατολογικά Γραφεία ελέγχουν την πληρότητα των δικαιολογητικών και τα υποβάλλουν, εντός πέντε (5) ημερών, στη ιεύθυνση Στρατολογικού του Γενικού Επιτελείου του οικείου Κλάδου των Ενόπλων υνάμεων, αφού επισυνάψουν πλήρες αντίγραφο Φύλλου Μητρώου, το οποίο ειδικά για τους υπηρετούντες στις Ένοπλες υνάμεις να είναι ελεγμένο και θεωρημένο από το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο. Για όσους δεν πληρούν τα προσόντα προϋποθέσεις του άρθρου 1 της παρούσας, τους ενημερώνουν προφορικά και εφόσον επιμένουν στην κατάθεσή τους, θέτουν σχετική ένδειξη στην αίτηση υπεύθυνη δήλωση και υποβάλλουν, εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, τα δικαιολογητικά στη ιεύθυνση Στρατολογικού του Γενικού Επιτελείου του οικείου Κλάδου των Ενόπλων υνάμεων. 3. Η ιεύθυνση Στρατολογικού του Γενικού Επιτελείου του οικείου Κλάδου των Ενόπλων υνάμεων: α. Ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών, καθώς και τη συνδρομή των προσόντων - προϋποθέσεων ανακατάταξης ή επανακατάταξης. β. Ζητά αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, από το οποίο να προκύπτει, ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει καταδικασθεί για τα εγκλήματα, που αναφέρονται στην υποπαράγραφο ε της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσας. γ. Μεριμνά, σε συνεργασία με την αρμόδια ιεύθυνση Υγειονομικού, για την εξέταση της σωματικής ικανότητας των εφέδρων υποψηφίων, αποστέλλοντάς τους σχετική ειδοποίηση, αναφορικά με τον τόπο και τον χρόνο διεξαγωγής της. Αρμόδια για την εξέτασή τους είναι η πλησιέστερη στον τόπο διαμονής τους Επιτροπή Απαλλαγών του Στρατού Ξηράς, με εξαίρεση τους εφέδρους που διαμένουν στο νομό Αττικής, οι οποίοι εξετάζονται από αρμόδια υγειονομική επιτροπή του Κλάδου των Ενόπλων υνάμεων στην εφεδρεία του οποίου ανήκουν. δ. Απορρίπτει, με αιτιολογημένη απόφασή της, τις αιτήσεις των υποψηφίων που δεν πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσας και των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 81 του ν.3883/2010 (ΦΕΚ 167 Α ). ε. Ζητά από την αρμόδια ιεύθυνση του Γενικού Επιτελείου του οικείου Κλάδου των Ενόπλων υνάμεων, να καθορίσει Μονάδα ανακατάταξης ή επανακατάταξης, προκειμένου να συμπεριληφθεί στην απόφαση της υποπαραγράφου 3στ του παρόντος άρθρου

8 8 στ. Ενεργεί για την έκδοση απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, με την οποία εγκρίνεται η ανακατάταξη ή επανακατάταξη, καθώς και η χρονική της διάρκεια, των υποψηφίων, που έχουν τα προσόντα και πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, καθώς και τα κριτήρια των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου.με την ίδια απόφαση καθορίζονται η ημερομηνία και η Μονάδα της ανακατάταξης ή επανακατάταξης, όπως παρακάτω: (1) Οι οπλίτες ανακατατάσσονται την ημερομηνία που θα απολύονταν οριστικά από τις τάξεις των Ενόπλων υνάμεων. (2) Οι έφεδροι επανακατατάσσονται, κατά τις ημερομηνίες κατάταξης των Εκπαιδευτικών Σειρών των Στρατευσίμων Οπλιτών. Σε αυτούς παρέχεται προθεσμία δύο (2) ημερών, από την καθορισθείσα ημερομηνία επανακατάταξης, εφόσον διαπιστωθούν λόγοι αντικειμενικής αδυναμίας από τα Στρατολογικά Γραφεία του τόπου διαμονής τους, εφαρμοζομένων και στην προκειμένη περίπτωση των διατάξεων του άρθρου 70 του νόμου 3421/05 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 302/ ). ζ. Ενεργεί για την έκδοση απορριπτικής απόφασης του ΥΕΘΑ, για τους υποψήφιους που είναι υπεράριθμοι από τον καθοριζόμενο αριθμό ανά έτος, σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος άρθρου. η. Αποστέλλει τις αποφάσεις των υποπαραγράφων δ, στ και ζ της παρούσας παραγράφου του άρθρου αυτού, στις Μονάδες ή στα αρμόδια Στρατολογικά Γραφεία προκειμένου: (1) Οι Μονάδες: (α) Να χορηγήσουν Φύλλο Πορείας σε όσους, εκ των ανακατατασσόμενων οπλιτών τοποθετούνται σε άλλη Μονάδα. (β) Να επιδώσουν στους αιτούντες ανακατάταξη, αντίγραφο της απόφασης των υποπαραγράφων δ και ζ της παρούσας παραγράφου του άρθρου αυτού. (2) Τα Στρατολογικά Γραφεία: (α) Να αποστείλουν στους επανακατατασσόμενους σχετικό σημείωμα επανακατάταξης. (β) Να αποστείλουν στους αιτούντες επανακατάταξη, αντίγραφο της απόφασης των υποπαραγράφων δ και ζ της παρούσας παραγράφου του άρθρου αυτού. 4. Σε περίπτωση κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα προσόντα - προϋποθέσεις για ανακατάταξη ή επανακατάταξη, είναι περισσότεροι από τον καθοριζόμενο σε ετήσια βάση, για κάθε Κλάδο των Ενόπλων υνάμεων, ανώτατο αριθμό ανακατατασσομένων και επανακατατασσομένων, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια: α. Την ειδικότητά τους. β. Την Εκπαιδευτική Σειρά των Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ) με την οποία εκπλήρωσαν ή εκπληρώνουν τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση. γ. Το έτος γέννησής τους. 5. Κατά την επιλογή προτιμώνται κατά σειρά προτεραιότητας, αυτοί, που η ειδικότητά τους, κατά την κρίση του Γενικού Επιτελείου, θεωρείται κρίσιμη και αναγκαία. Μεταξύ οπλιτών με την ίδια ειδικότητα, προτιμώνται αυτοί που έχουν μεγαλύτερη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων αυτής. Μεταξύ οπλιτών με την ίδια διάρκεια άσκησης των καθηκόντων της ειδικότητας, προτιμώνται όσοι ανήκουν σε νεότερη ΕΣΣΟ και μεταξύ οπλιτών της ίδιας ΕΣΣΟ προτιμώνται οι μικρότεροι σε ηλικία. 6. Οι ενέργειες και η διαδικασία της παραγράφου 2 και των υποπαραγράφων α, β, δ, ε, στ, ζ και η(1) της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και

9 9 σε κάθε περίπτωση υποβολής αίτησης παράτασης της αναληφθείσας υποχρέωσης των ανακατατασσομένων και των επανακατατασσομένων. Άρθρο 4 Τοποθετήσεις 1. Τοποθετούνται και υπηρετούν σε όλες τις μονάδες των Ενόπλων υνάμεων, συμπεριλαμβανομένων αυτών που εκπληρώνουν διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας. Κατά την τοποθέτησή τους καλύπτουν κατά προτεραιότητα κενές θέσεις μονάδων εκστρατείας του Στρατού Ξηράς, μονάδων στόλου του Πολεμικού Ναυτικού και μονάδων τακτικής αεροπορίας της Πολεμικής Αεροπορίας. Άρθρο 5 Υπηρεσιακή κατάσταση Άδειες 1. Οι Ειδικοί Έφεδροι Οπλίτες: α. Ανακατατάσσονται ή επανακατατάσσονται με το βαθμό και την ειδικότητα που είχαν πριν από την ανακατάταξη ή επανακατάταξη. β. Είναι αρχαιότεροι των ομοιοβάθμων οπλιτών, που εκπληρώνουν στρατεύσιμη ή πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση και νεότεροι των ομοιοβάθμων ή Εθελοντών Οπλιτών, Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) και Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ). γ. ιέπονται από τους κανονισμούς και τις διαταγές, που ισχύουν για τους ο- πλίτες, οι οποίοι εκπληρώνουν στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση. δ. ικαιούνται τις παρακάτω άδειες απουσίας: (1) Κανονική πέντε (5) ημερών, για κάθε πλήρες δίμηνο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας. Η άδεια που αναλογεί στα δίμηνα που έχουν εκπληρωθεί χορηγείται υποχρεωτικά, σε τμήματα τουλάχιστον πέντε (5) ημερών ή συνολικά. Ειδικά η άδεια που αναλογεί στο τελευταίο δίμηνο κάθε έτους ανακατάταξης ή επανακατάταξης χορηγείται, υποχρεωτικά, τον τελευταίο μήνα του έτους αυτού. (2) Μικρής διάρκειας, μέχρι πέντε (5) ημέρες για κάθε εξάμηνο ανακατάταξης η επανακατάταξης. Η άδεια αυτή χορηγείται σε τμήματα δύο (2) έως τεσσάρων (4) ημερών. (3) Αναρρωτική μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες, για κάθε εξάμηνο ανακατάταξης ή επανακατάταξης. 2. Οι ειδικοί έφεδροι οπλίτες για θέματα πειθαρχίας, υγειονομικής εξέτασης, έ- νταξης σε κατηγορίες σωματικής ικανότητας ή χορήγησης αναβολής εκπλήρωσης της στρατιωτικής τους υποχρέωσης για λόγους υγείας, τήρησης και διακίνησης των ατομικών εγγράφων, χορήγησης απολυτηρίου και ένταξης στην εφεδρεία, διέπονται από τις διατάξεις, που ισχύουν για τους οπλίτες, που εκπληρώνουν στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση. 3. Με διαταγή του οικείου Γενικού Επιτελείου, είναι δυνατόν να μετατίθενται σε άλλη Μονάδα, μετά την αρχική τους τοποθέτηση. 4. Κατά το χρονικό διάστημα της ανακατάταξης ή επανακατάταξής τους δικαιούνται υγειονομικής περίθαλψης, όπως οι οπλίτες που υπηρετούν τη στρατεύσι μη στρατιωτική τους υποχρέωση. 5. Παρακολουθούν Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), που λειτουργούν σε Μονάδες των Ενόπλων υνάμεων. Οι σχετικές λεπτομέρειες καθορίζονται με ιαταγές των Γενικών Επιτελείων των οικείων κλάδων των Ενόπλων υνάμεων.

10 10 6. Θέματα που αφορούν στη στολή, στα διακριτικά, στη διαμονή και στη διοικητική μέριμνα, στην εκπαίδευση, στα καθήκοντα των ειδικών έφεδρων οπλιτών, στην απονομή και άλλων ειδικοτήτων ή στην αλλαγή ειδικότητας, καθώς και στη χορήγηση σε αυτούς ειδών ιματισμού και υπόδησης, ρυθμίζονται με διαταγές των Γενικών Επιτελείων των οικείων Κλάδων των Ενόπλων υνάμεων. Για τα θέματα που αφορούν στην έκδοση, χορήγηση, αντικατάσταση και παράδοση, κατά την απόλυση του στρατιωτικού δελτίου ταυτότητας, εφαρμόζονται οι διαταγές που διέπουν και το υπόλοιπο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων υνάμεων. Άρθρο 6 Χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας Υπολογίζεται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, το χρονικό διάστημα της υπηρεσίας όσων υπηρετούν, ως ειδικοί έφεδροι οπλίτες, εκτός από το χρόνο των παρακάτω ειδικών καταστάσεων: α. Πειθαρχικής φυλάκισης, πέραν των δέκα (10) ημερών για κάθε εξάμηνο α- νακατάταξης ή επανακατάταξης. β. Άδειας απουσίας, επιπλέον της καθοριζόμενης με τις διατάξεις της παραγράφου 1δ του άρθρου 5 της παρούσας. Η αναρρωτική άδεια που χορηγείται μετά από νοσηλεία για βλάβη ή πάθηση, που προήλθε από την εκτέλεση της υπηρεσίας και εξαιτίας αυτής, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας. γ. Ο χρόνος των λοιπών ειδικών καταστάσεων, ο οποίος, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί στρατολογίας, δεν υπολογίζεται ως πραγματική στρατιωτική υπηρεσία για τους οπλίτες, που εκπληρώνουν στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση. Άρθρο 7 Περιπτώσεις Απολύσεων 1. Οι Ε.ΕΦ.ΟΠ. απολύονται στις παρακάτω περιπτώσεις: α. Εφόσον έχουν εκπληρώσει την εφεδρική στρατιωτική υποχρέωση που ανέλαβαν, χωρίς άλλη διατύπωση. β. Εφόσον κριθούν από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές ικανοί κατηγορίας Ι3, Ι4 ή Ι5 ή τους χορηγηθεί αναβολή για λόγους υγείας. γ. Εφόσον υποβάλλουν αίτηση διακοπής εκπλήρωσης της εφεδρικής στρατιωτικής υποχρέωσης που ανέλαβαν πριν την ολοκλήρωσή της. εν έχουν το δικαίωμα αυτό εφόσον δεν εκπλήρωσαν, ως Ε.ΕΦ.ΟΠ., εφεδρική στρατιωτική υποχρέωση τουλάχιστον έξι (6) μηνών, εκτός και αν έχουν εισαχθεί σε ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ ή έχουν επιτύχει σε διαγωνισμό πρόσληψης ΕΠ.ΟΠ. και πρόκειται να καταταγούν ή σε διαγωνισμό του δημοσίου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται στο Άρθρο 51 του Ν.1892/1990 (ΦΕΚ τ. Α 101) και πρόκειται να διορισθούν. δ. Όταν καταδικαστούν για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση, (κοινή ή στην υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, ψευδορκία, ψευδή ανώμοτη κατάθεση, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, ψευδή καταμήνυση, συκοφαντική δυσφήμιση, παράβαση καθήκοντος, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, όπλων, πυρομαχικών και τυχερών παιχνιδιών και για οποιοδήποτε έγκλημα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα. ε. Όταν στερηθούν τα πολιτικά τους δικαιώματα. στ. Όταν εκκρεμεί σε βάρος τους κατηγορία για λιποταξία.

11 11 ζ. Όταν διαπράξουν σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση της μονάδας που υπηρετούν. 2. Οι Ε.ΕΦ.ΟΠ, οι οποίοι υπάγονται στην περίπτωση α, της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου απολύονται χωρίς άλλη διατύπωση, ενώ όσοι υπάγονται στις περιπτώσεις β, γ, δ, ε, στ και ζ της ως άνω παραγράφου, απολύονται μετά από Απόφαση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου στο οποίο υπηρετούν. Άρθρο 8 Έναρξη Ισχύος 1. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 03 Φεβρουαρίου 2011 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Β. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

12 12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ ΓΗ Φ. 415/430334/Σ.126/ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ Β - ΝΣΗ Β2 Αθήνα, 18 Μαρ 2011 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ Η ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΕΦΕ ΡΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ 1. Για την επανακατάταξη ή ανακατάταξη καθώς και την παράτασή τους, οι ενδιαφερόμενοι έφεδροι και οπλίτες υποβάλλουν αντίστοιχα στα αρμόδια ΣΓ και στις Μονάδες-Υπηρεσίες τους, τα παρακάτω δικαιολογητικά: α. Αίτηση υπεύθυνη δήλωση όπως στο υπόδειγμα της Προσθήκης «1» του παρόντος. β. Επικυρωμένο αντίγραφο του στρατιωτικού ή αστυνομικού δελτίου ταυτότητάς τους, μόνο για τους αρχικά ανακατατασσόμενους ή επανακατατασσόμενους, αντίστοιχα. 2. Για τους υπηρετούντες, επιπλέον απαιτείται: α. Βεβαίωση της Μονάδας-Υπηρεσίας, από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχει κινηθεί διαδικασία έκπτωσης ή υποβιβασμού τους όπως στο υπόδειγμα της Προσθήκης «2» του παρόντος. β. Αιτιολογημένη πρόταση καταλληλότητας του ιοικητή της Μονάδας- Υπηρεσίας όπως στο υπόδειγμα της Προσθήκης «3» του παρόντος. 3. Πριν την υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών στη ιεύθυνσή μας οι Μονάδες-Υπηρεσίες για τους υπηρετούντες καθώς και τα ΣΓ για τους εφέδρους επισυνάπτουν πλήρες αντίγραφο φύλλου μητρώου (ΑΦΜ) του ενδιαφερομένου, το οποίο για τους υπηρετούντες πρέπει να είναι ελεγμένο και θεωρημένο από το αρμόδιο ΣΓ, ενώ για τους εφέδρους να είναι συμπληρωμένο με τον αριθμό των ημερών πειθαρχικής φυλάκισης που τυχόν τους έχουν επιβληθεί. ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ «1» Αίτηση - Υπόδειγμα δήλωσης ανακατάταξης ή επανακατάταξης Ειδικών Εφέδρων Οπλιτών. «2» Υπόδειγμα Βεβαίωσης της Μονάδας-Υπηρεσίας ότι δεν έχει κινηθεί διαδικασία έκπτωσης ή υποβιβασμού. «3» Υπόδειγμα πρότασης καταλληλότητας οπλίτη για ανακατάταξη.

13 13 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ ΓΗ Φ. 415/430334/Σ.126/ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ Β - ΝΣΗ Β2 Αθήνα, 18 Μαρ 11 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΗΛΩΣΗΣ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Η ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΕΦΕ ΡΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ ΠΡΟΣ : ΓΕΑ /B2 /2 ( ια τ...) (1) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (2): Έφεδρος Οπλίτης ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ONOMA: ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΙΑΜΟΝΗΣ: Οδός: αριθμός:.. ήμος/κοινότητα:.....νομός:.. T.K: Αστυν. Τμ. Τόπου διαμονής:......τηλέφωνα /.. /... ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:. ΑΝΑΣΤΗΜΑ:.. ΣΑ: / / ΑΣΜΑ : ΒΑΘΜΟΣ (3): ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (4): - - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΛΥΣΗΣ(4): - - ΠΙΘΑΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΛΥΣΗΣ (4): - - Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: α. Επιθυμώ την ανακατάταξή μου (μετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών μου υποχρεώσεων) ή επανακατάταξή μου ή παράταση ανακατάταξης ή επανακατάταξής μου ως ΕΕΦΟΠ για περίοδο (σε εξάμηνα) και να υπηρετήσω σε μονάδες των παρακάτω περιοχών χωρίς αυτές να αποτελούν δέσμευση της Υπηρεσίας για την τοποθέτησή μου: (1)..... (2) (3) β. εν έχω παραπεμφθεί αμετάκλητα σε ποινική κλήση ή βούλευμα την τελευταία πενταετία. γ. εν έχει ασκηθεί σε βάρος μου ποινική δίωξη από εισαγγελική αρχή για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, ψευδορκία, ψευδή ανώμοτη κατάθεση, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, ψευδή καταμή-νυση, συκοφαντική δυσφήμιση, παράβαση καθήκοντος, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, όπλων, πυρομαχικών και τυχερών παιχνιδιών και για οποιοδή-ποτε έγκλημα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα. δ. εν εκκρεμεί σε βάρος μου μήνυση ή κατηγορία για ανυποταξία ή λιποταξία. ε. εν έχω στερηθεί τα πολιτικά μου δικαιώματα. στ. Συγκατατίθεμαι στο έλεγχο της ποινικής μου κατάστασης, μέσω της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής... (τόπος) 20.. (ημερομηνία) ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ (από στρατιωτική ή αστυνομική ή δημοτική ή κοινοτική κλπ αρχή) -Ο- ΑΙΤΩΝ (Υπογραφή Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ (1) Αναγράφεται το ΣΓ ή η Μονάδα κατάθεσης των δικαιολογητικών (2) Συμπληρώνεται με την ένδειξη Χ το τετραγωνίδιο ανάλογα με την ιδιότητα του αιτούντος (3) Βαθμός που φέρει ο αιτών στην ενέργεια ή κατέχει στην εφεδρεία (4) Συμπληρώνεται με έξι ψηφία (π.χ αντί της ημερομηνίας 11 Αυγούστου 2008)

14 14 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ«Β» ΣΤΗ ΓΗ Φ. 415/430334/Σ.126/ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ Β - ΝΣΗ Β2 Αθήνα, 18 Μαρ 11 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΤΙ ΕΝ ΕΧΕΙ ΚΙΝΗΘΕΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ Η ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ ΜΟΝΑ Α Ο παρακάτω υπογράφων (Βαθμός-Ονοματεπώνυμο ιοικητού Μονάδας-Υπηρεσίας) Β ε β α ι ώ ν ω ότι όπως προκύπτει από τα τηρούμενα σε εμάς έγγραφα, δεν έχει κινηθεί μέχρι σήμερα διαδικασία έκπτωσης ή υποβιβασμού κατά του (Βαθμός Ονοματεπώνυμο Όνομα Πατέρα ΑΣΜΑ ΣΑ). Η βεβαίωση αυτή χορηγείται, για την έγκριση της αίτησης ανακατάταξής του ως Ειδικός Έφεδρος Οπλίτης (τόπος) (ημερομηνία) - Ο - Βεβαιών (Υπογραφή Σφραγίδα)

15 15 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ«Β» ΣΤΗ ΓΗ Φ. 415/430334/Σ.126/ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ Β - ΝΣΗ Β2 Αθήνα, 18 Μαρ 11 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΠΛΙΤΗ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ Του (βαθμός, ονοματεπώνυμο)..... του (όνομα πατέρα). ΣΑ:... /....../ ΑΣΜΑ:.. ΕΣΣΟ ειδικότητα συνταχθείσα από τον (βαθμός, Ονοματεπώνυμο,ΑΜ )..... ιοικητή τ..(μονάδας) Α/Α ΠΡΟΣΟΝΤΑ 1. Πειθαρχικός 2 Τίμιος 3 Ειλικρινής 4 Πρόθυμος 5 Υγιής 6 Αποδοτικός 7 Κατάλληλος στην ειδικότητά του 8 Έχει ελαττώματα και ποιά ΓΝΩΜΗ ΝΑΙ-ΟΧΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Κρίνεται Κατάλληλος ή Ακατάλληλος για ανακατάταξη, για τους παρακάτω λόγους (αναλυτικά): Ο ιοικητής Υπογραφή - Σφραγίδα

16 16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ ΓΗ Φ. 415/430334/Σ.126/ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ Β - ΝΣΗ Β2 Αθήνα, 18 Μαρ 11 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ /ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΦΕ ΡΟΥ ΣΤΡΑΤΟΛ. ΓΡΑΦΕΙΟ:.. ΤΗΛΕΦΩΝΟ :... Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Ε Π Α Ν Α Κ Α Τ Α Τ Α Ξ Η Σ Ο έφεδρος Επώνυμο : Κύριο Όνομα : Όνομα Πατέρα : Όνομα Μητέρας : ΣΑ : Στοιχεία εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων ήμος / Κοινότητα: ημ./ Κοιν. ιαμέρισμα: Νομός: Στοιχεία ιαμονής Οδός Αριθμός : Πόλη / Χωριό - ΤΚ : Αστυνομικό τμήμα : Τηλέφωνα : Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Κ Α Λ Ε Ι Τ Α Ι για επανακατάταξη στις τάξεις της ΠΟΛ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ως ΕΕΦΟΠ μετά από αίτησή του σύμφωνα με άρθρο 81 Ν.3883/2010 και Απόφ. ΥΕΘΑ Φ.415/ /Σ. / /ΓΕΑ/Β2/2 Υποχρεούται να καταταγεί την. και ώρα 07:30 μέχρι 14:00 στην 124 Πτέρυγα Βασικής Εκπαίδευσης (Τρίπολη)..20 Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Αν ο έφεδρος διαμένει προσωρινά σε άλλη διεύθυνση, το σημείωμα επανακατάταξης να επιδοθεί στους γονείς ή συγγενείς του ή να διαβιβασθεί στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή. Παρακαλείται ο έφεδρος να διαβάσει προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται στην πίσω σελίδα του παρόντος.

17 17 Ο Η Γ Ι Ε Σ 1. Η επανακατάταξή σας θα πραγματοποιηθεί στον τόπο, ημερομηνία και ώρα που αναγράφονται στην πρώτη όψη του παρόντος. 2. Αν δεν μπορείτε να επανακαταταγείτε κατά την οριζόμενη ημερομηνία για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας (διακοπή συγκοινωνιών κ.λ.π.), θα πρέπει να παρουσιασθείτε σε οποιαδήποτε στρατιωτική ή αστυνομική Αρχή προσκομίζοντας και το παρόν, προκειμένου να δηλώσετε τους λόγους αυτούς. Εφόσον οι λόγοι αντικειμενικής αδυναμίας τους οποίους επικαλείσθε διαπιστωθούν από τις Αρχές αυτές και σας χορηγηθεί σχετική βεβαίωση, η επανακατάταξή σας θεωρείται εμπρόθεσμη εφόσον παρουσιασθείτε στη Μονάδα επανακατάταξης εντός δύο (2) ημερών από την ημερομηνία που καθορίζεται στο παρόν. 3. Κατά την επανακατάταξή σας : α. Να έχετε μαλλιά 3 έως 4 εκατοστά. β. Να έχετε οπωσδήποτε μαζί σας το παρόν και την αστυνομική σας ταυτότητα ή βεβαίωση ότι έχετε καταθέσει τα δικαιολογητικά για έκδοση ταυτότητας ή το διαβατήριό σας. 4. Για οποιοδήποτε πρόβλημα ν απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Στρατολογικό Γραφείο αυτοπροσώπως ή τηλεφωνικώς.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4655 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 293 22 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ειδικοί Εφεδροι Οπλίτες.... 1 Υπαγωγή επένδυσης της υπό σύσταση εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Ν. 2936/01 «Επαγγελματίες Οπλίτες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 166 Α /25-7-01), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Ν.3036/02 (ΦΕΚ 171 Α /23-7-02) και το Ν.3648/08 (ΦΕΚ 38 Α /29-2-08 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ (ΕΠ.ΟΠ) ΣΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΡΟΚΗΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ (ΕΠ.ΟΠ) ΣΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ (ΕΠ.ΟΠ) ΣΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΘΗΝΑ, AΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ/ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

β. Φ.454/249446/Σ.878/8 Μαρ 13/ΓΕΕΘΑ/Β1

β. Φ.454/249446/Σ.878/8 Μαρ 13/ΓΕΕΘΑ/Β1 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : ΘΕΜΑ : κ.κ. Α/ΓΕΣ-Α/ΓΕΝ-Α/ΓΕΑ ΓΕΕΘΑ/Β ΚΛΑΔΟΣ ΓΕΕΘΑ/ΕΓΑ-Β1 Νομοθεσία ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΧΗΓΟΥ Τηλεφ. 210 6571037 Φ. 450/57/202501 Σ. 423 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΒΛΛΨ6-Ρ1Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα «Α» και «Γ» (Πλην Γ.6500-Γ.6600) ΚΟΙΝ.: Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΩΟΔΙ465ΦΘΕ-ΦΒΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1/2014 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1/2014 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΑΜΑ, 1-09-014 ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 1370 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΡΑΜΑΣ Ν.Π... Ο.Τ.Α. Ταχ. /νση: Βεργίνας 18 Α, 66100 Τηλέφωνο: 510-470 Φαξ: 510-577 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα «Α» και «Γ» (Πλην Γ.6500-Γ.6600) ΚΟΙΝ.: Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ.2106988500, F2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Υπεύθυνη: Μαρία Σουλιώτη Τηλ.2106988515 email:m.soulioti@asylo.gov.gr ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 167 24 Σεπτεμβρίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3883 Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενό πλων Δυνάμεων Θέματα διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ Σάμος, 18 Μαρτίου 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 386 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 18 Μαρτίου 2008. ΠΡΟΣ: Όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος «Α Π Ο Φ Α Σ Η»

Αθήνα 18 Μαρτίου 2008. ΠΡΟΣ: Όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος «Α Π Ο Φ Α Σ Η» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 5 ο ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Φ.416/205235/12-11-01 «Ρυθμίσεις Θεμάτων Επαγγελματιών Οπλιτών» (ΦΕΚ Β 1610/5-12-2001) όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίησή της με τη Φ.424/35/160822/Σ.2037/19-12-2007 (ΦΕΚ Β 2507/31-12-2007)

Διαβάστε περισσότερα

27-09-2013 1) : .3 . . 18 65

27-09-2013 1)     : .3 . .    18 65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 27-09-2013 Το Παράρτηµα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τµήµα των ανακοινώσεων συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαµβάνει: 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ/ΔΕΗ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ/ΔΕΗ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ/ΔΕΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ, ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΗΣ/ΥΗΣ) ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ (ΑΣΠ/ΤΣΠ)

Διαβάστε περισσότερα

06-08-2014 1) : .3 . . 18 65

06-08-2014 1)     : .3 . .    18 65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 06-08-2014 Το Παράρτηµα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τµήµα των ανακοινώσεων συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαµβάνει: 1)

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, σήµερα 03.06.2002 ηµέρα ευτέρα και ώρα 12.00 στο Κατάστηµα της Γενικής ιεύθυνσης ΕΛΤΑ, οδός Απελλού 1, οι υπογραφόµενοι:

Αθήνα, σήµερα 03.06.2002 ηµέρα ευτέρα και ώρα 12.00 στο Κατάστηµα της Γενικής ιεύθυνσης ΕΛΤΑ, οδός Απελλού 1, οι υπογραφόµενοι: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, σήµερα 03.06.2002 ηµέρα ευτέρα και ώρα 12.00 στο Κατάστηµα της Γενικής ιεύθυνσης ΕΛΤΑ, οδός Απελλού 1, οι υπογραφόµενοι: α.- Αθανάσιος ηµητρακόπουλος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22291 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1400 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ. 411/150326/Σ.1373 Ρύθμιση θεμάτων τοποθετήσεων, μεταθέσεων, απο σπάσεων των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ. Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ. Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Το Νοσοκομείο ανακοινώνει την προκήρυξη ΣΟΧ 1/2012 για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ KEΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Σορβόλου 24, 116 36 Αθήνα Τηλ.: 210 9241993-6 Fax: 210 9241986 E-mail: admin@kethea.gr http://www.kethea.gr ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ KEΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα, 28 / 07 /2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ : 5121.1/ 43 / 2014 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη Έκτακτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 46,7 χιλ.λεωφ.αθηνών-σουνίου Τ.Κ.19013 ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ Αθήνα: 05.07.2013 Αρ.πρωτ: 20043/4401 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 82/2006 (ΦΕΚ Α - 86/19.04.2006)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 82/2006 (ΦΕΚ Α - 86/19.04.2006) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 82/2006 Ενηµερώθηκε :22/1/2013 (ΦΕΚ Α - 86/19.04.2006) Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, εξεταζόµενα µαθήµατα και διαδικασία προαγωγικών εξετάσεων για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Αρχιφυλάκων

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ (Προοίμιο - γενικές αρχές) Το Δ. Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ), έχοντας υπόψη: Τα άρθρα 27 και 44 του Ν.2725/1999,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 120/2008 ΦΕΚ: Α 182/02-9-2008. Πειθαρχικό ίκαιο Αστυνοµικού Προσωπικού

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 120/2008 ΦΕΚ: Α 182/02-9-2008. Πειθαρχικό ίκαιο Αστυνοµικού Προσωπικού ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 120/2008 ΦΕΚ: Α 182/02-9-2008 Πειθαρχικό ίκαιο Αστυνοµικού Προσωπικού Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 3 του ν.2334/1995 «Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 585 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 26 9 Φεβρουαρίου 2007 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3528 Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτι κών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 87 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 6 10 Ιανουαρίου 2014 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3 Αντικατάσταση του Κεφαλαίου Δ του Π.Δ. 210/1992 «Κω δικοποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα