ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Με τη λέξη λιπαντικό εννοούμε το υλικό εκείνο που χρησιμοποιείται για τη μείωση των τριβών μεταξύ δύο επιφανειών που κινούνται σε επαφή μεταξύ τους. Το υλικό αυτό μπορεί να είναι στερεό, υγρό ήκαι αέριο και η επιλογή της μορφής γίνεται ανάλογα με την ανάγκη που πρόκειται να καλύψει. Ένα λιπαντικό, ανεξάρτητα από την χρήση για την οποία προορίζεται, αποτελείται από δύο κύρια μέρη. Το βασικό λιπαντικό, το οποίο μπορεί να είναι προϊόν πετρελαϊκής απόσταξης, δηλαδή ορυκτέλαιο η συνθετικό προιόν αποκλειστικής επεξεργασίας και τα βελτιωτικά πρόσθετα. Το βασικό λιπαντικό αποτελεί την βάση στην οποία τα βελτιωτικά πρόσθετα θα προσδώσουν τις επιθυμητές ιδιότητες και οσυνδυασμός των δύο θα δώσει το τελικό λιπαντικό το οποίο θα είναι ικανό να καλύψει τις απαιτήσεις για τις οποίες προορίζεται. Ηαναλογία των προσθέτων κυμαίνεται από μερικά ppm (μέρη ανά εκατομμύριο) και φτάνει μέχρι και το 50 % ανάλογα με τον τύπο του τελικού λιπαντικού καί ησύνθεση του βασικού από 100 % ορυκτέλαιο μέχρι 100 % συνθετικό υλικό συμπεριλαμβανομένων όλων των ενδιαμέσων αναλογιών.

2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (1/2) Εξετάζοντας τασυστατικά από τα οποία αποτελείται ένα λιπαντικό μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα που έχουν σχέση με την επίδρασή του στην υγεία και επομένως τους κανόνες προφύλαξης κατά την χρησιμοποίηση του. Θα ξεκινήσουμε από το βασικό λιπαντικό. Αυτό, όπως αναφέρθηκε, μπορεί να είναι ορυκτέλαιο ήσυνθετικό ή μείγμα των δύο. Από τους τύπους των υδρογονανθράκων που περιέχει το βασικό ορυκτέλαιο, μόνο εκείνοι που ανήκουν στην κατηγορίατωνδιαρωματικώνήπολυαρωματικώνενώσεων (πολυμερείς ακόρεστουςδεσμούς) παρουσιάζουν μεγάλη τοξικότητα. Τέτοια βασικά όμως είναι πολύ σπάνια με τις σημερινές τεχνολογίες παραγωγής. Οι απλές αρωματικές ενώσεις παρουσιάζουν σχετικά μικρή τοξικότητα, ηοποία λόγω της χαμηλής αναλογίας τους στο βασικό (5-10%) καθίσταται ακόμα μικρότερη. Οι λοιποί τύποι δεν παρουσιάζουν καμία τοξικότητα.γενικά θα μπορούσε να ειπωθεί ότι,το βασικό ορυκτέλαιο δεν δημιουργεί προβλήματα υγείας. Κάτω όμως από ορισμένες προϋποθέσεις που έχουν σχέση με την ευαισθησία του χρήστη ήτην συχνότητα της επαφής είναι δυνατόν να προκαλέσουν μικροερεθισμούς ή άλλες απλές δερματοπάθειες. Το συνθετικό βασικό λόγω του ότι αποτελείται από σταθερές αδρανείς ενώσεις και δεν περιέχει αρωματικές ενώσεις είναι περισσότερο αβλαβές, χωρίς και εδώ να αποκλείονται μικροπροβλήματα. Αντίθετα από τα βασικά, τα βελτιωτικά πρόσθετα δεν είναι τόσο ακίνδυνα. Ιδιαίτερα πρίν την ανάμιξη τους με το βασικό λιπαντικό δημιουργούν αρκετά δυσάρεστες παρενέργειες. Οι διάφοροι διαλύτες που περιέχουν μπορεί να προκαλέσουν έντονες αντιδράσεις στο δέρμα και το αναπνευστικό σύστημα, οι πολυμερισμένες χημικές ενώσεις ερεθισμούς στο δέρμα και οι οργανομεταλλικές ενώσεις ακόμα σοβαρότερες παρενέργειες που μπορεί να φθάσουν μέχρι μόνιμες βλάβες. Οι παρενέργειες αυτές μειώνονται δραστικά, όταν τα βελτιωτικά πρόσθετα είναι διαλυμένα στο βασικό λιπαντικό, όταν δηλαδή περιέχονται σε ένα τελικό λιπαντικό και ησυγκέντρωση των συστατικών τους είναι ελαττωμένη. Συμπερασματικά, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι τα λιπαντικά δεν παρουσιάζουν γενικά σημαντικούς κινδύνους για την υγεία του χρήστη όταν χρησιμοποιούνται σωστά και τηρούνται ορισμένοι απλοί κανόνες ασφάλειας κατά τη χρήση τους.

3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (2/2) Οι κίνδυνοι υγείας που μπορεί να παρουσιαστούν από τη λανθασμένη χρήση λιπαντικών συνδέονται κυρίως με τη δερματική επαφή και κατά δεύτερο λόγο με την εισπνοή ατμών θερμού λιπαντικού ήτην κατάποσή του. Ηπαρατεταμένη και συχνά επαναλαμβανόμενη επαφή με το δέρμα μπορεί να επιφέρει από απλούς ερεθισμούς, λόγω απορρόφησής τους από τους πόρους του δέρματος ήτης απόφραξής τους από αυτά, μέχρι σοβαρότερες μορφές δερματοπάθειας. Ηεισπνοή αέρα μολυσμένου με ατμούς λιπαντικού μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς στο αναπνευστικό σύστημα η ένταση των οποίων εξαρτάται και από τον τύπο του λιπαντικού. Θά πρέπει όμως να τονισθεί ότι, λόγω της χαμηλής πτητικότητας των περισσοτέρων λιπαντικών, αυτό είναι πολύ σπάνιο και στην πράξη μπορεί να συμβεί μόνο άν στον χώρουπάρχειυπέρθερμολιπαντικόήλιπαντικόσεμορφή spray. Φυσικά, θάπρέπεινα τονισθεί ότι, ημέθοδος προσδιορισμού του είδους ενός λιπαντικού από την οσμή του θά πρέπει να αποφεύγεται. Τέλος, ηπερίπτωση κατάποσης λιπαντικού, αν και θεωρείται σπάνια, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με ψυχραιμία. Διότι, αν και είναι δυνατόν να προκληθούν τοπικοί ερεθισμοί στο πεπτικό σύστημα, ηαναρρόφηση λιπαντικού, αν επιχειρηθεί πρόκληση εμετού, μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ζημιές στους πνεύμονες με σοβαρές επιπτώσεις. Στο σημείο αυτό, κρίνεται σκόπιμο να γίνει ειδική αναφορά στα χρησιμοποιημένα λιπαντικά κινητήρων εσωτερικής καύσης. Ητοξικότητα των λιπαντικών αυτών είναι αυξημένη και έχει διαπιστωθεί ότι ησυχνή και παρατεταμένη επαφή με το δέρμα είναι δυνατόν να προκαλέσει σοβαρές δερματοπάθειες, ακόμα και καρκίνο του δέρματος. Τέλος επικίνδυνα πρέπει να θεωρούνται τα χρησιμοποιημένα λιπαντικά μετασχηματιστών, λόγω της πιθανότητας μόλυνσήςτουςαπότηντοξική ουσία clofen ηοποία χρησιμοποιείται για τη ψύξητωνμετασχηματιστών, και τα οποία πρέπει να τα διαχειρίζονται μόνο εξειδικευμένα άτομα.

4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Τα λιπαντικά, ανάλογα με την χρήση για την οποία προορίζονται, είναι δυνατόν να χωριστούν στις κάτωθι κατηγορίες: 1. Λιπαντικά γενικής χρήσης - Πρόκειται για λιπαντικά, συνήθως αμιγή (χωρίς βελτιωτικά πρόσθετα), τα οποία χρησιμοποιούνται για απλές εργασίες λίπανσης, όπως αντισκωριακή προστασία, εξουδετέρωση θορύβων κ.λπ. 2. Βιομηχανικά λιπαντικά - Tαλιπαντικά αυτά, όπως δηλώνει και το όνομά τους, προορίζονται για βιομηχανική χρήση. Οι κυριότερες από τις κατηγορίες των λιπαντικών αυτών είναι οι κάτωθι: 2.1 Υδραυλικών συστημάτων 2.2 Τουρμπίνων και στροβίλων 2.3 Αεροσυμπιεστών 2.4 Βιομηχανικών βαλβολινών (μειωτήρων κ.λπ.) 2.5 Κοπής και επεξεργασίας μετάλλων 2.6 Μεταφοράς θερμότητας 2.7 Υφαντουργίας 2.8 Ψυκτικών μηχανών 2.9 Μετασχηματιστών κ.λπ. 3. Λιπαντικά τετράχρονων κινητήρων εσωτερικής καύσης - Μονότυπα και πολύτυπα λιπαντικά βενζινοκινητήρων και πετρελαιοκινητήρων. 4. Βαλβολίνες οχημάτων 4.1. Μονότυπα και πολύτυπα λιπαντικά για τα κιβώτια ταχυτήτων και τα διαφορικά συστήματα 4.2 Λιπαντικά για αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων. 5. Ναυτιλιακά λιπαντικά - Τα λιπαντικά αυτά ανάλογα με την χρήση τους, χωρίζονται στις κάτωθι κατηγορίες: 5.1 Λιπαντικά μεσόστροφων πετρελαιοκινητήρων (TPEO). Τα λιπαντικά αυτά ανάλογα με το θείο του καυσίμου που χρησιμοποιείται έχουν ΤΒΝ που κυμαίνεται, συνήθως, από 12 έως Λιπαντικά αργόστροφων (crosshead) μηχανών που χρησιμοποιείται καύσιμο υψηλού θείου στις οποίες το λιπαντικό καίγεται μαζί με το καύσιμο. Το ΤΒΝ στα λιπαντικά αυτά κυμαίνεται μεταξύ 40 και 100 με συνηθέστερο το Λιπαντικά για την λίπανση των λοιπών μερών (εκτός από τους θαλάμους καύσης) των crosshead μηχανών (System Oils). 6. Λιπαντικά δίχρονων κινητήρων - Είναι τα λιπαντικά τα οποία χρησιμοποιούνται σε μείγμα με την βενζίνη για την λίπανση των δίχρονων κινητήρων. 7. Γράσα

5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ Υπάρχουν ορισμένοι απλοί αλλά βασικοί κανόνες που πρέπει να ακολουθούνται κατά την επιλογή για να αποφεύγονται λάθη, πολλές φορές αρκετά σοβαρά. Όπως είναι φυσικό, ηεπιλογή ενός λιπαντικού ξεκινά πάντα από τη χρήση για την οποία προορίζεται. Κάθε λιπαντικό είναι σχεδιασμένο για συγκεκριμένη χρήση για την οποία και πρέπει να χρησιμοποιείται. Αφού προσδιορισθεί ηκατηγορία του λιπαντικού, σε τι συγκεκριμένη χρήση δηλαδή θα χρησιμοποιηθεί, θα πρέπει να εξετάζεται ηπροδιαγραφή ηοποία σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με την προτεινόμενη από τον κατασκευαστή του μηχανήματος. Ανώτερες προδιαγραφές, συνήθως, υπερκαλύπτουν τις κατώτερες και μπορούν να χρησιμοποιούνται εκτός και αν καθορίζεται διαφορετικά από την ίδια την προδιαγραφή ή τον κατασκευαστή. Περιπτώσεις κατά τις οποίες οκατασκευαστής προτείνει με αυστηρότητα ορισμένη προδιαγραφή ή εξαιρεί κάποια πρέπει να αντιμετωπίζονται σοβαρά. Επόμενο σημείο στο οποίο πρέπει να δοθεί προσοχή είναι ηκατηγορία ιξώδους του λιπαντικού. Πρέπει και εδώ να λαμβάνονται υπ όψιν οι προτάσεις του κατασκευαστή σε σχέση όμως με την κατάσταση του μηχανήματος, τις κλιματολογικές και τις λοιπές συνθήκες λειτουργίας. Γενικά, όταν οι συνθήκες λειτουργίας είναι διαφορετικές από εκείνες που οκατασκευαστής είχε υπ όψιν του κατά τον σχεδιασμό του μηχανήματος, ηπρόταση του κατασκευαστή θα πρέπει να επανεξετάζεται. Σε περιπτώσεις μερικής αντικατάστασης του χρησιμοποιούμενου λιπαντικού ή συμπλήρωσης με κάποιο άλλο θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι τα δύο λιπαντικά ανήκουν στην ίδια κατηγορία, είναι ανάλογης προδιαγραφής και είναι αναμίξιμα. Πληροφορίες για την αναμιξιμότητα δύο λιπαντικών δίνουν πολλές φορές οι ίδιες οι προδιαγραφές αλλά κυρίως οι παραγωγοί των λιπαντικών οι οποίοι πραγματοποιούν σχετικές αναλύσεις αναμιξιμότητας. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι σε κάθε περίπτωση αμφιβολίας ήσε περιπτώσεις που δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για τη λίπανση ενός μηχανήματος, θα πρέπει να ζητείται ηγνώμη του κατασκευαστή του μηχανήματος ήτου τμήματος της ΤεχνικήςΥποστήριξης τηςεταιρείαςμας στοτηλέφωνο

6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ (1/2) Οι παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η διάρκεια ζωής ενός λιπαντικού είναι αρκετοί. Στην συνέχεια αναφέρονται οι σπουδαιότεροι χωρίς να είναι οι μόνοι και χωρίς ή σειρά αναφοράς τους να είναι και σειρά σπουδαιότητας. 1. Το είδος του λιπαντικού και της εφαρμογής για την οποία προορίζεται. Ένα υδραυλικό λιπαντικό σε ένα σύστημα που δουλεύει σωστά, προστατευμένο από εξωτερικές επιδράσεις ατμοσφαιρικού αέρα, υγρασίας, σκόνης κ.λπ., με θερμοκρασίες λειτουργίας ελεγχόμενες έχει, θεωρητικά, σχεδόν απεριόριστη διάρκεια ζωής. Αντίθετα, ένα λιπαντικό κινητήρα εσωτερικής καύσης το οποίο υφίσταται τις καταστροφικές επιδράσεις των προϊόντων της καύσης, των υψηλών θερμοκρασιών, των έντονων διατμητικών τάσεων, της οξείδωσης κ.λπ., θα καταστραφεί ανεξάρτητα από την ποιότητά του. 2. Ηφυσική κατάσταση της συσκευής στην οποία υπάρχει το λιπαντικό. Είναι παράλογο να μιλάμε για μεγάλη διάρκεια ζωής του λιπαντικού σε ένα κινητήρα εσωτερικής καύσης οοποίος λόγω φθοράς των ελατηρίων έχει μεγάλη κατανάλωση λιπαντικού ήσε ένα υδραυλικό σύστημα με μεγάλες διαρροές. 3. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζεται ησυσκευή. Ηκαταπόνηση που υφίσταται ένα λιπαντικό που υπάρχει στον κινητήρα ενός αυτοκινήτου που κινείται συνεχώς μέσα στή πόλη είναι ασύγκριτα μεγαλύτερη από την καταπόνηση του λιπαντικού ενός ακριβώς ίδιου κινητήρα αυτοκινήτου που κινείται σε ελεύθερο δρόμο. Το ίδιο συμβαίνει και σε ένα όχημα που κινείται πάντα με μεγάλα φορτία, σε σχέση με ένα άλλο που κινείται άδειο. 4. Οι επιδράσεις εξωτερικών παραγόντων. Ησκόνη και ηυγρασία είναι παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά τη διάρκεια ζωής του λιπαντικού όταν το μολύνουν με κάποιο τρόπο. Το ίδιο και οι υψηλές θερμοκρασίες του περιβάλλοντος ήτης ίδιας της εφαρμογής λόγω υπερφόρτωσης ήπροβληματικής ψύξης.

7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ (2/2) 5. Ηποιότητα του καυσίμου, όταν πρόκειται για κινητήρες εσωτερικής καύσης. Το θείο που περιέχεται στο καύσιμο και κυρίωςστο diesel, όταναυτόείναι αυξημένο, δημιουργείόξινα παραπροϊόντα κατάτηνκαύση του που έχουν σα συνέπεια την καταπόνηση του λιπαντικού. Τό ίδιο αρνητικό αποτέλεσμα έχουν και τα στερεά υπολείμματα της ατελούς καύσης καυσίμου κακής ποιότητας. 6. Τά βασικά λιπαντικά και τα βελτιωτικά πρόσθετα που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή του λιπαντικού. Η μέθοδος παραγωγής των βασικών ορυκτελαίων καθώς και οτρόπος εφαρμογής της είναι παράγοντες που επηρεάζουν την διάρκεια ζωής των. τελικών προϊόντων. Ηχρησιμοποίηση δε συνθετικών βασικών στη σύνθεση των λιπαντικών, έχει συνήθως θετικές επιδράσεις. Σημαντική επίδραση τέλος έχει ηποιότητα των βελτιωτικών προσθέτων που χρησιμοποιούνται και η οποία εξαρτάται και από την αξιοπιστία της εταιρείας που τα παράγει.

8 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΟΥ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ (1/3) Υπάρχουν εφαρμογές στις οποίες οέλεγχος του λιπαντικού περιορίζεται μόνο στην ικανοποιητική ποσότητά του, δηλαδή στη στάθμη του και στις ώρες ήτα χιλιόμετρα λειτουργίας του βάσει των οποίων γίνεται ηαντικατάστασή του. Τέτοιες εφαρμογές είναι οι κινητήρες των διαφόρων αυτοκινήτων ήμικροί στατικοί κινητήρες. Υπάρχουν όμως και εφαρμογές για τις οποίες ηαντικατάσταση του λιπαντικού δέν είναι εύκολη υπόθεση λόγω μεγάλης ποσότητας και επομένως υψηλού κόστους ή λόγω του ότι η αντικατάσταση του λιπαντικού απαιτεί χρονοβόρες διαδικασίες και χάσιμο πολύτιμου χρόνου. Μεγάλα υδραυλικά συστήματα, βιομηχανικές εφαρμογές, κινητήρες πλοίων και μεγάλοι στατικοί βιομηχανικοί κινητήρες ανήκουν στην κατηγορία αυτή. Ηπαρακολούθηση του λιπαντικού στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να είναι συστηματική και οργανωμένη. Ηκατάσταση του λιπαντικού εξετάζεται με δύο τρόπους. Τον οπτικό ήμακροσκοπικό έλεγχο και τις εργαστηριακές δοκιμές. Οί έλεγχοι που γίνονται και με τους δύο τρόπους εξαρτώνται από το είδος του λιπαντικού και την χρήση στην οποία χρησιμοποιείται. Στην συνέχεια θα αναφερθούμε περιληπτικά στους ελέγχους αυτούς ξεκινώντας από τα βιομηχανικά λιπαντικά δηλαδή τα λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων, αεροσυμπιεστών, μειωτήρων κ.λπ. Στα λιπαντικά αυτά υπάρχει συνήθως το πλεονέκτημα του ανοικτού χρώματος το οποίο βοηθά στον οπτικό έλεγχο. Κάθε αλλοίωση του λιπαντικού έχει σαν συνέπεια την αλλοίωση του χρώματος καί έτσι μπορούμε εύκολα να βγάλουμε τα απαραίτητα συμπεράσματα.ανάμιξη μέ νερό προκαλεί σχηματισμό γαλακτώματος ή λάσπης, η οξείδωση του λιπαντικού σκουραίνει το χρώμα του, ησκόνη από τον απορροφούμενο αέρα, οι σκουριές μετάλλων και τα κατεστραμένα υλικά φραγής δημιουργούν ιζήματα. Στο εργαστήριο ελέγχονται ηαύξηση της οξύτητας του λιπαντικού, ημεταβολή του ιξώδουςηοποίαδενπρέπειναυπερβαίνειμιάκατηγορίαιξώδουςκατά ISO, τοπεριεχόμενονερόπουδενπρέπεινα υπερβαίνει το 0.5%, τα αδιάλυτα σε πεντάνιο που πρέπει να είναι σε μηδενικά επίπεδα κ.λπ. Στον οπτικό έλεγχο των λιπαντικών κινητήρων εσωτερικής καύσης εξετάζεται ηδημιουργία αποθέσεων, λάσπης και βερνικωμάτων που οφείλονται σε οξείδωση του λιπαντικού, σε κατάλοιπα καύσης ήπροϊόντα ατελούς καύσης, σε προϊόντα πολυμερισμού του λιπαντικού, σε σκόνη από τον αναρροφούμενο αέρα κ.λπ. Ηανάμιξη του λιπαντικού με καύσιμο δημιουργεί βερνικώδεις αποθέσεις και με νερό λάσπη και γαλακτώματα.

9 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΟΥ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ (2/3) Στο εργαστήριο ελέγχονται: 1. Ηαλλαγήιξώδους (ρευστότητας)-αυτήοφείλεται στηνοξείδωση του λιπαντικού,στην παρουσία αδιάλυτωνή στηνεξάτμισηελαφρώνκλασμάτων (άνπρόκειταιγιααύξηση) καισεανάμιξημεκαύσιμοήδιάσπασητουβελτιωτή ιξώδους των πολυτύπων λιπαντικών (αν πρόκειται γιαμείωση). Γενικά, επιτρέπεται μια αυξομείωση του ιξώδους της τάξηςτου 10% και μόλυνσημεκαύσιμοτηςτάξηςτου 5-10%. 2. Το FP (σημείο ανάφλεξης) του λιπαντικού- Χαμηλό FP φανερώνει ανάμιξη του λιπαντικού με καύσιμο. 3. Το χρώμα του λιπαντικού-γρήγορη μεταβολή στο χρώμα του λιπαντικού είναι πιθανόν να σημαίνει κάποιο πρόβλημα στον κινητήρα και θα πρέπει να εξετάζεται. Το μαύρισμα, γενικά, οφείλεται σε οξείδωση του λιπαντικού, σε μόλυνση από προϊόντα ατελούς καύσης ή προϊόντα πολυμερισμού, σε κατάλοιπα καύσης κ.λπ.και είναι φυσιολογικό όταν γίνεται βαθμιαία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα λιπαντικά αυτής της κατηγορίας, έχουν και απορρυπαντικέςιδιότητες (δηλ. διατηρούνστημάζατουςδιάφορακατάλοιπα). 4. Μεταβολές στην οξύτητα (ΤΑΝ) και αλκαλικότητα (ΤΒΝ) του λιπαντικού- Αύξηση του ΤΑΝ σε ένα λιπαντικό είναι ένδειξη οξείδωσης του λιπαντικού ενώ μείωση του ΤΒΝ σημαίνει ελάττωση των υπαρχόντων προσθέτων στο λιπαντικό. Οριο για την αντικατάσταση του λιπαντικού θεωρείταιμείωση του ΤΒΝ στο 50% του αρχικού ήαύξηση του ΤΑΝ κατά 2 mg KOH/g. 5. Μεταβολές στην τέφρα του λιπαντικού-η τέφρα σε ένα λιπαντικό, οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στα πρόσθετα που περιέχει. Αύξηση της τέφρας σημαίνει φθορά μετάλλων του κινητήρα ήεξάτμιση του λιπαντικού, μείωση σημαίνει πρόσμιξη με καύσιμο ήνερό.

10 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΟΥ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ (3/3) 6. Ύπαρξη αδιάλυτων σε πεντάνιο και τολουόλιο-τα αδιάλυτα προέρχονται συνήθως από προϊόντα οξείδωσης και χημικής αλλοίωσης του λιπαντικού, προϊόντα φθοράς των μεταλλικών μερών του κινητήρα και από διάφορες ακαθαρσίες όπως σκόνη, αιθάλη κ.λπ. Τα αδιάλυτα σε πεντάνιο δέν πρέπει να υπερβαίνουν το 5% καιτα αδιάλυτα σε τολουόλιο το 3%. Ηδιαφορά των δύο ποσοστών (αδιάλυτα πεντανίου - αδιάλυτα τολουολίου) δίνει το μέτρο οξείδωσης του λιπαντικού και δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 1% για του κινητήρες βενζίνης και 2% για πετρελαίου. 7. Ύπαρξη νερού-το νερό είναι δυνατόν να προέρχεται ήαπό συμπυκνώσεις υδρατμών από τα προϊόντα της καύσης ήαπό διαρροή του συστήματος ψύξεως και δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0.5%. 8. Τα μέταλλα του λιπαντικού-ύπαρξη μετάλλων που δεν υπήρχαν στην αρχική σύσταση (πρόσθετα) του λιπαντικού επιτρέπει την διάγνωση φθοράς σε συγκεκριμένα σημεία του κινητήρα όπου υπάρχουν τα ανευρεθέντα μέταλλα και ησυγκέντρωσή των επιτρέπει την διάγνωση του μεγέθους της φθοράς.

11 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (1/2) Αν εξαιρεθούν τα γαλακτωματοποιούμενα λιπαντικά, εκείνα δηλαδή τα οποία πριν τη χρήση τους αναμειγνύονται με νερό, τα λιπαντικά έχουν πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής αποθήκευσης, με την προϋπόθεση ότι ακολουθούνται οι βασικοί κανόνες για την αποθήκευσή τους. Οι μεγαλύτεροι εχθροί ενός αποθηκευμένου λιπαντικού είναι ηυγρασία, ησκόνη, οι υψηλές θερμοκρασίες και οι απότομες θερμοκρασιακές αλλαγές. Σ αυτά θα μπορούσε να προστεθεί και η αλλοίωση της συσκευασίας με συνέπεια την μόλυνση του λιπαντικού. Μέριμνα επομένως θα πρέπει να λαμβάνεται για την προστασία των αποθηκευμένων λιπαντικών από τις εξωτερικές αυτές επιδράσεις. Είναι γνωστό ότι τα λιπαντικά αποθηκεύονται ή χύμα σε κάποια δεξαμενή ήσε μεταλλικά βαρέλια ήσε πλαστικά δοχεία. Θα πρέπει να γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια τα λιπαντικά να είναι αποθηκευμένα σε στεγασμένους χώρους άσχετα από το είδος της συσκευασίας. Αν αυτό είναι αδύνατο, τότε ανάλογα με το είδος τηςσυσκευασίας θα πρέπει να λαμβάνονται διαφορετικά μέτρα. Αν το λιπαντικό υπάρχει μέσα σε δεξαμενή, αυτή θα πρέπει να είναι προστατευμένη από την υγρασία είτε προέρχεται από βροχή είτε από την υγρασία της ατμόσφαιρας. Θα πρέπει δε να επισημανθεί ότι τα λιπαντικά είναι υγροσκοπικά, απορροφούν δηλαδή και κατακρατούν υγρασία, ειδικά όταν είναι θερμά. Πάνω από την δεξαμενή πρέπει να υπάρχει στέγαστρο που θα την προφυλάσσει από τη βροχή και τον ήλιο και κάθε άνοιγμα θα πρέπει να είναι προσεκτικά κλεισμένο. Ανοικτό θα είναι μόνο το εξαεριστικό της δεξαμενής το οποίο θα πρέπει να είναι σε σημείο απόλυτα προφυλαγμένο. Αν ηχρησιμοποίηση του λιπαντικού που περιέχει ηδεξαμενή δέν είναι συχνή, θα πρέπει κάθε φορά που λαμβάνεται ποσότητα λιπαντικού να γίνεται οπτικός έλεγχος. Αν το λιπαντικό είναι σε βαρέλια, αυτά θα πρέπει να είναι σε πλάγια θέση, πάνω σε βάσεις και σφραγισμένα. Αν κάποιοι λόγοι επιβάλουν να είναι συσκευασμένα σε όρθια θέση, θα πρέπει στο επάνω μέρος που υπάρχουν και τα ανοίγματα να τοποθετείται κάλυμμα. Αν κάποιο βαρέλι ανοιχθεί για να αφαιρεθεί κάποια ποσότητα στη συνέχεια πρέπει να μεταφερθεί σε στεγασμένο χώρο. Θα πρέπει, τέλος, να λαμβάνεται υπ όψιν ότι για τα βαρέλια που προέρχονται από αναμόρφωση, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος αλλοίωσης του λιπαντικού από διάβρωση ή άλλα προβλήματα του βαρελιού.

12 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (2/2) Προσοχή χρειάζεται και κατά την διαδικασία λήψης λιπαντικού από το βαρέλι, όταν χρησιμοποιείται κάποιος μηχανισμός άντλησης. Πριν την τοποθέτησή του στο βαρέλι, ομηχανισμός πρέπει να καθαρίζεται σχολαστικά για να αποκλείεται ηπερίπτωσημόλυνσης του λιπαντικού. Το ίδιο και οχώρος γύρω από τίς οπές. Ανάλογη προσοχή προστασίας πρέπει να δίνεται και στις πλαστικές συσκευασίες οι οποίες όμως λόγω μικρού όγκου αποθηκεύονται ευκολότερα σε στεγασμένους χώρους, κάτι που συνιστάται ιδιαιτέρως λόγω της ευαισθησίας του πλαστικού/χαρτοκιβωτίων. Ανεξαιρεθούνταγαλακτωματοποιούμεναλιπαντικάτωνοποίωνηαποθήκευσηδενπρέπειναξεπερνάτους 6 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής τους και μάλιστα υπό την προϋπόθεση ότι είναι προφυλαγμένα από υψηλές θερμοκρασίες και απότομες θερμοκρασιακές μεταβολές, τα υπόλοιπα λιπαντικά έχουν διάρκεια ζωής, αν τηρούνται σωστά οι κανόνες συσκευασίας και αποθήκευσης, που ξεπερνούν τα πέντε χρόνια.

13 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ KΙΝΗΤΗΡΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΤΑ AMERICAN INSTITUTE OF PETROLEUM (API) SC Δημιουργήθηκε το 1964 για επιβατικά αυτοκίνητα και φορτηγά. Τα λιπαντικά της προδιαγραφής αυτής παρέχουν προστασία από αποθέσεις, φθορά, σκουριά και διάβρωση. SD Δημιουργήθηκε το Τα λιπαντικά της προδιαγραφής αυτής παρέχουν προστασία από αποθέσεις, φθορά, σκουριά και διάβρωση. SE Δημιουργήθηκε το Τα λιπαντικά της προδιαγραφής αυτής έχουν αυξημένη αντοχή στην οξείδωση του λιπαντικού. SF Δημιουργήθηκε το Τα λιπαντικά της προδιαγραφής αυτής παρέχουν αυξημένη προστασία από φθορά και οξείδωση του λιπαντικού. SG Δημιουργήθηκε το Τα λιπαντικά της προδιαγραφής αυτής υπερκαλύπτουν αυτομάτως την προδιαγραφή πετρελαιοκινητήρων CC και παρέχουν αυξημένηπροστασία απόαποθέσεις, φθοράκαι οξείδωσητου λιπαντικού σε σχέσημετηνπροηγούμενηπροδιαγραφή SF. SH Δημιουργήθηκε το 1992 και τέθηκε σε εφαρμογή το Τα λιπαντικά της προδιαγραφής αυτής παρέχουν αυξημένη προστασία από αποθέσεις, φθορά, διάβρωση και οξείδωση του λιπαντικού σε σχέση με την προηγούμενη προδιαγραφή SG. SJ Δημιουργήθηκε το 1996 καιτέθηκεσε εφαρμογή άμεσα. Τα λιπαντικά της προδιαγραφής αυτής παρέχουν αυξημένη επίπεδο προστασίας σε σχέση με την προγενέστερη προδιαγραφή SH κατά της οξείδωσης σε υψηλές θερμοκρασίες λειτουργίας.παρέχειπιοαποτελεσματικήπροστασίαστονκαταλύτηκατά φαινομένων δηλητηρίασης.

14 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΤΑ AMERICAN INSTITUTE OF PETROLEUM (API) CC Δημιουργήθηκε το 1961 για πετρελαιοκινητήρες απλούς, υπερτροφοδο-τούμενους ήturbo που λειτουργούν κάτω από μέτριες ως δυσμενείς συνθήκες. Τα λιπαντικά της προδιαγραφής αυτής παρέχουν προστασία από αποθέσεις και διάβρωση. CD Τα λιπαντικά της προδιαγραφής αυτής παρέχουν ιδιαίτερα υψηλή προστασία από φθορά και αποθέσεις ιδίως όταν χρησιμοποιούνται καύσιμα διαφορετικών ποιοτήτων. CD-II Ειδική προδιαγραφή για δίχρονους πετρελαιοκινητήρες με αυξημένες απαιτήσεις για προστασία από φθορά και αποθέσεις (υπερκαλύπτει την προηγούμενηπροδιαγραφή CD). CE Δημιουργήθηκε το 1983 για πετρελαιοκινητήρες υπερτροφοδοτούμενους ήturbo που λειτουργούν σε συνθήκες υψηλών ταχυτήτων και φορτίων. CF4 και CF2 Δημιουργήθηκαν το 1990/91 και υπερκαλύπτουν τις προηγούμενες προδιαγραφές (CE και CD-II αντίστοιχα). CG-4 Εκδόθηκε το 1995 και συνιστάταιγιαβαριάς χρήσης οικολογικούς κινητήρες πετρελαίου πουκαλύπτουν ταόρια εκπομπών EURO II καιχρησιμοποιούνκαύσιμομεπεριεκτικότητασεθείομέχρικαι 0,5%.Υπερκαλύπτουντις προηγούμενεςπροδιαγραφές CF-4 CF και CD. CH-4 Εκδόθηκε το 1/12/1998 για τετράχρονους πετρελαιοκινητήρες που καλύπτουν τα όρια εκπομπών του 1998.Χρησιμοποιείται με καύσιμο περιεκτικότητας σε θείο μέχρι και 0,5%.Τα λιπαντικά της προδιαγραφής CH-4 εξασφαλίζουν αξιόπιστη λειτουργία στις πιο δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας και αυξημένη ικανότητα χρήσης για μεγάλα διαστήματα.

15 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΤΑ ACEA ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ A1 Λιπαντικά υψηλής απόδοσης για τους μοντέρνους βενζινοκινητηρες σχεδιασμένους να χρησιμοποιούν λεπτόρρευστα λιπαντικά που συνεισφέρουν στηνοικονομία καυσίμου. A2 Συμβατικά λιπαντικά για χρήση σε ομαλές συνθηκες λειτουργίας.το επίπεδο απόδοσης παρομοιάζει του CCMC G4 A3 Υψηλής απόδοσης λιπαντικάικανάγιαμεγάλαδιαστήματααλλαγής. Επίπεδοανώτεροτου CCMC G5. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝΜΙΚΡΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ B1 Λεπτόρρευστα λιπαντικάυπερυψηλήςαπόδοσης απόδοσης. Οικονομία καυσίμου. B2 Λιπαντικά για κινητήρεςμε όχι απευθείαςέκχυση IDI καιχρήσησεομαλέςσυνθηκεςλειτουργίας. B3 Λιπαντικά πολύ υψηλής απόδοσης ικανά για πολύ μεγάλα διαστήματα χρήσης. Κατάλληλα για κινητήρες απευθείαςεκχύσεως. B4 Λιπαντικά γιαπετρελαιοκινητήρεςμεάμεσηέκχυση καυσίμου στον κύλινδρο (DI). ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣΥΨΗΛΩΝΦΟΡΤΙΩΝ E1 Λιπαντικά συμβατικών και υπερτροφοδοτούμενων κινητήρων μικρού φορτίου. E2 Λιπαντικά πετρελαιοκινητήρων συμβατικών και TURBO για χρήσησεομαλέςσυνθήκεςλειτουργίας. E3 όχι Λιπαντικά κινητήρων EURO 1/ 2 υψηλής απόδοσης για χρήση σε δυσμενείς συνθήκες και για μεγάλα διαστήματα αλλαγής. E4 Υπερυψηλής απόδοσης λιπαντικά επιπέδου ΜΒ για EURO 1/ 2 πετρελαιοκινητήρες ανώτατα διαστήματα αλλαγής E5 και ικανά για τα Λιπαντικά οικολογικών κινητήρων EURO 1,2/3.Απόλυτη προστασία και ικανότητα για εκτεταμένη χρήση.

16 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΒΑΘΜΟΙ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ SAE (SAE J 300) ΓΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Ρευστότητασε χαμηλέςθερμοκρασίες Ρευστότητασε υψηλές θερμοκρασίες Βαθμός Ρευστότητας SAE Εκκίνησης (cp) max σεθερμ. C Οριακής Άντλησης (cp) max. σεθερμ. C Ρευστότητα d (cst) στους 100 C min max Ρευστότητασε υψηλό ρυθμό διάτμησης (cp) στους 150 C min 0W 6200 at 35 60,000 at W 6600 at 30 60,000 at W 7000 at 25 60,000 at W 7000 at-20 60,000 at W 9500 at-15 60,000 at W 13,000 at-10 60,000 at < < < (0W-40, 5W-40, 10W-40 βαθμίδεςρευστότητας) < (15W-40, 20W-40, 25W-40, 40 βαθμίδεςρευστότητας) < <

17 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑ AMERICAN INSTITUTE OF PETROLEUM (API) GL-1 Λιπαντικά για λίπανση κιβωτίων ταχυτήτων που λειτουργούν σε ήπιες συνθήκες ήτοι χαμηλές πιέσεις και μικρές ταχύτητες. Τα λιπαντικά αυτά δενέχουν πρόσθετα. Δημιουργήθηκε το Τα λιπαντικά τηςπροδιαγραφής αυτής παρέχουν προστασία από αποθέσεις, φθορά, σκουριά και διάβρωση. GL-2 Λιπαντικά για ατέρμονες (worm gear) που έχουν πρόσθετα κατά της φθοράς. GL-3 Λιπαντικά για κιβώτια ταχυτήτων και ελικοειδή κωνικά γρανάζια (spiral-bevel) που λειτουργούν σε ήπιες ως μέτριες συνθήκες ταχύτητας και φορτίου. Δενείναι κατάλληλα για υποειδή (hypoid) γρανάζια. GL-4 Λιπαντικά για ελικοειδή κωνικά (spiral-bevel) και υποειδή (hypoid) γρανάζια που λειτουργούν σε συνθήκες υψηλών ταχυτήτων/χαμηλών ροπών ήχαμηλών ταχυτήτων/υψηλών ροπών. GL-5 Λιπαντικάγιαυποειδή (hypoid) κυρίως γρανάζια που λειτουργούνσε συνθήκες υψηλών ροπών, απότομων φορτίων και υψηλών ταχυτήτων. Καλύπτουν τις περισσότερες από τις περιπτώσεις λίπανσης γραναζιών αυτοκινήτων.

18 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΒΑΘΜΟΙ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ SAE (SAE J 306) ΓΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΓΡΑΝΑΖΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Βαθμοί ρευστότητας SAE γιαλιπαντικά γραναζιών αυτοκινήτων (SAE J306, Οκτώβριος 1991) Βαθμοί Ρευστότητας SAE Max. Θερμοκρασία 1 ( C) για ρευστότητα mpa. s Min. Ρευστότητα 2 (mm 2 /s) στους 100 C Max. 70W W W W ASTM D2983 (Brookfield). 2.

19 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΙ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ISO VG ΓΙΑ BIOMHXANIKA ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Βαθμοί ρευστότητας 1 για βιομηχανικάλιπαντικά (ISO 3448) Βαθμός ISO VG Μέση ρευστότητα (mm 2 /s) στους 40 C Min. Όρια ρευστότητας (mm 2 /s) στους 40 C Max Όμοιαμε την ASTM 2422 και DIN

20 ΓΡΑΣΣΑ ΒΑΘΜΟΙ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΡΑΣΣΩΝ Κατηγορίεςσυνεκτικότητας γράσσων 1 (Βαθμοί NLGl) Βαθμός NLGl γράσσου Κατεργασμένηδιεισδυτικότητα 2 (mm/10) στους 25 C Όμοιαμε την DIN ASTM D217.

21 F1 RACING FULLY SYNTHETIC ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Το F1 RACING είναι 100% συνθετικό λιπαντικό σχεδιασμένο να παρέχει μέγιστη προστασία και καθαρότητα διαρκείας στους σύγχρονους πολύστροφους υπερύψηλης απόδοσης βενζινοκινητήρες. Η 100% συνθετική του σύσταση το κάνει εξαιρετικά ανθεκτικό και στις πλέον ακραίες συνθήκες λειτουργίας όπως οι αγώνες ταχύτητας όπου τα συμβατικά ορυκτέλαια δεν παρέχουν την αναγκαία προστασία. Υπερκαλύπτει τις αυστηρότερες προδιαγραφές μεγαλύτερων κατασκευαστών αυτοκινήτων και των διεθνών οργανισμών, API SL και ACEA A3/B3/B4. Το λιπαντικό F1 RACING είναι η πλέον κατάλληλη επιλογή για πολύστροφους μεγάλης ιπποδύναμης τετράχρονους βενζινοκινητήρες με ή χωρίς υπερτροφοδότη (TURBO) που δουλεύουν στο maximum ακόμα και σε δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας (οδήγηση εντός της πόλης με συχνές στάσεις, αυτοκινητόδρομοι ταχείας κυκλοφορίας, έλξη μεγάλων φορτίων). Το F1 RACING είναι επίσης κατάληλλοκαι για κινητήρες υγραερίου και πετρελαίου που εφοδιάζουν επιβατικά οχήματα και ελαφρά φορτηγά % συνθετικό πολύτυπο λιπαντικό 5W-40 Άριστη ρευστότητα μέχρι και 40C. Αυξημένη προστασία από την φθορά και τη διάβρωση. Σταθερότητα λιπαντικού στις υψηλές στροφές και θερμοκρασίες. Έχει εξαιρετική αντίσταση στην οξείδωση, δεν δημιουργεί αποθέσεις και βερνικώματα που θα οδηγούσαν στο κόλλημα των ελατηρίων και σε γυάλισμα των χιτωνίων. Χαμηλή τάση εξάτμισης του λιπαντικού σε υψηλές θερμοκρασίες. Διατήρηση της απόδοσης του καταλύτη. Δραστική μείωση των τριβών Οικονομία καυσίμου ως 2%. Ελαχιστοποίηση των φθορών κατά την διάρκεια του κρύου ξεκινήματος. Μειωμένο κόστος συντήρησης Οικονομία Άριστη απόδοση σε ακραίες συνθήκες. Ο κινητήρας παραμένει σαν καινούργιος μετά από πολλά χρόνια. Παρατεταμένα διαστήματα αλλαγής. Μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων Προστασία του περιβάλλοντος. F1 RACING Ειδικό βάρος 15 C Δυναμικό Ιξώδες, Cp Ιξώδες στους 100C, cst Ιξώδες στους 40C, cst Σημείο ανάφλεξης (ανοικτού δοχείου), C Σημείο ροής, C ASTM D5293 SAE 5W -40 0,873-30/ ,9 84, Αφρισμός, ml ASTM D892 API: SL/SJ/CF BMW Longlife -98 ACEA:A3/B3/B4 MB:229.3/229.1 GM-LL-B-025 VOLKSWAGEN / JASO SG PSA E&D PORSCHE JASO SG

22 F1 100% SYNTHETIC TECHNOLOGY ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Τα λιπαντικά F1 είναι 100% συνθετικής τεχνολογίας πολύτυπα λιπαντικά κατάλληλα για τους όλους τους σύγχρονους βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες. Παράγονται χρησιμοποιώντας τελευταίας τεχνολογίας συνθετικά λιπαντικά μαζί με υψηλής απόδοσης πρόσθετα, ώστε να παρέχoυν άριστη προστασία από μηχανικές φθορές, εξαιρετική ρευστότητα στις χαμηλές θερμοκρασίες, ικανότητα διατήρησης του ιξώδους στις υψηλές θερμοκρασίες καθώς και έλεγχο της πτητικότητας.τα λιπαντικά της σειράς F1 υπερκαλύπτουν τις αυστηρό-τερες προδιαγραφές όλων των κατασκευαστών και των διεθνών οργανισμών που εγγυώνται σταθερά υψηλή απόδοση. Τα λιπαντικά της σειράς F1 SYNTHETIC TECHNOLOGY είναι κατάλληλα για όλους τους σύγχρονους υψηλής απόδοσης πολυβάλβιδους καταλυτικούς κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου,συμβατικούς ή TURBO, που εφοδιάζουν επιβατικά αυτοκίνητα, VAN, TAXI, μικρού κυβισμού φορτηγά και κινητήρες υγραερίου. Είναι εξαιρετικό για κινητήρες υψηλής απόδοσης οι οποίοι λειτουργούν σε πολύ δυσμενείς συνθήκες % συνθετικής τεχνολογίας πολύτυπα λιπαντικά. Υψηλός δείκτης ιξώδους Σταθερότητα των ρεολογικών ιδιοτήτων κατά την χρήση. Αυξημένη προστασία από τη φθορά και τη διάβρωση. Άριστη θερμική σταθερότητα, εξαιρετική αντίσταση στην οξείδωση. Υψηλού επιπέδου απορρυπαντικές και διασπαρτικές ιδιότητες. Άριστος έλεγχος αποθέσεων και βερνικωμάτων. Άριστη απόδοση σε δυσμενείς συνθήκες. Ελαχιστοποίηση των φθορών κατά την διάρκεια του κρύου ξεκινήματος. Εξαιρετική προστασία και λίπανση για πολλά χιλιόμετρα. Επιμήκυνση της ζωής του κινητήρα. Μειωμένο κόστος συντήρησης. Κινητήρας καθαρός χωρίς βερνικώματα και αποθέσεις. Αυξημένη οικονομία καυσίμου οικονομία χρημάτων. F1 SYNTHETIC TECHNOLOGY SAE 10W-40 SAE 15W-40 SAE 15W -50 Ειδικό βάρος στους 15C 0,875 0,88 0,886 Δυναμικό Ιξώδες, Cp ASTM D / / /6000 Ιξώδες στους 100C, cst 14,0 14,3 17,5 Ιξώδες στους 40C, cst 91,2 109,05 127, Σημείο ανάφλεξης (ανοικτού δοχείου), C Σημείο ροής, C Αφρισμός, ml ASTM D892 API:SL/SJ/CF MB ACEA:A3/B3/B4 VOLKSWAGEN/AUDI / PSA E&D JASO SG

Επιλογή του λιπαντικού

Επιλογή του λιπαντικού AGMA: American Gear Manufacturers Association Επιλογή του λιπαντικού Η επιλογή του λιπαντικού πρέπει να γίνεται με βάση την χρήση για την οποία προορίζεται, σύμφωνα με το ιξώδες του αλλά και με τις προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Α Μ Ο Τ Ο Σ Υ Κ Λ Ε Τ Α Σ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2014

Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Α Μ Ο Τ Ο Σ Υ Κ Λ Ε Τ Α Σ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2014 Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Α Μ Ο Τ Ο Σ Υ Κ Λ Ε Τ Α Σ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2014 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Οι πωλήσεις των προϊόντων μας θα τιμολογούνται σύμφωνα με τις τιμές που αναγράφονται στον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

RANGER Lubricants Catalogue 2015 A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

RANGER Lubricants Catalogue 2015 A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ R01-00-0 SYN-360 V NEW Longlife PLUS Synthetic R01-00-1 SYN-360 M NEW Longlife R01-00-2 SYN-360 LL Longlife Synthetic Low SAPS R01-01-4 SYN-360 R01-01-1 SYN-360 R01-01-0 CLASSIC NEW additives SAE 5W30

Διαβάστε περισσότερα

TEXNIKA XAΡAKTΗΡΙΣΤΙΚΑ

TEXNIKA XAΡAKTΗΡΙΣΤΙΚΑ TEXNIKA XAΡAKTΗΡΙΣΤΙΚΑ Τύπος - Περιγραφή Κωδικός Συσκ/σία Τεμ / Κούτα Συνθετικά Λιπαντικά CHEMPIOIL Ultra LRX SAE 5W-30 API SN/CF, ACEA C3, VW 504.00/507.00, MB 229.51; BMW LL-04, GM dexos2 Συνθετικό λιπαντικό,

Διαβάστε περισσότερα

πτώσης του ιξώδες του ακόμα και μετά από χρήση για μεγάλο διάστημα.ειδικά πρόσθετα προστατεύουν τον κινητήρα από φθορά

πτώσης του ιξώδες του ακόμα και μετά από χρήση για μεγάλο διάστημα.ειδικά πρόσθετα προστατεύουν τον κινητήρα από φθορά Ναυτικά Eurol Nautic Line Outboard Motor oil Κωδικός Συσκευασία Eurol Nautic Line FCW 10W-30 Outboard E100145 210 L NMMA FCW, API SL Ορυκτέλαιο που εξασφαλίζει ιδανική λίπανση και προστασία 4χρονων εξωλέμβιων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013. Προϋπολογισµός : 49.947,84 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013. Προϋπολογισµός : 49.947,84 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ:ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 55 / 8-2-2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια πρωτογενών λιπαντικών σχετικά µε την κάλυψη των αναγκών των οχηµάτων του ήµου ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ H Würth ως παγκόσμιος ηγέτης στα υλικά συναρμολόγησης και πιστή στις αρχές της για διαρκή ικανοποίηση των αναγκών του επαγγελματία, δημιούργησε μια πλήρη νέα σειρά λιπαντικών. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ 2012 ΣΕΛ. 2 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΣΕΛ. 3-4 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕΛ. 5 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΥΓΡΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ SYN-TEC 0W30 Νέας τεχνολογίας,100% συνθετικό λιπαντικό βασισμένο 7,10 8,73 SYN-TEC 0W30 (4L) στα υψηλότερα ποιοτικά.. 27,00 33,21 SYN-TEC 0W40

Διαβάστε περισσότερα

MOTOR OIL SM 5W-40 MOTOR OIL VW 5W-30 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ DIESEL

MOTOR OIL SM 5W-40 MOTOR OIL VW 5W-30 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ DIESEL MOTOR OIL SM 5W-40 MOTOR OIL VW 5W-30 Το MOTOR OIL SM 5W-40 είναι ένα ανώτερης ποιότητας πλήρως συνθετικό λιπαντικό για κινητήρες επιβατηγών οχημάτων στηριγμένο στην τελευταία τεχνολογία πρόσθετων. Το

Διαβάστε περισσότερα

Καύσιμα ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Λιπαντικά πετρελαιοκινητήρων

Καύσιμα ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Λιπαντικά πετρελαιοκινητήρων ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΜ ΠΟΣ/ΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ Καύσιμα 1 2 3 4 Πετρέλαιο κίνησης DIESEL σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων - Πιστοποίηση

Πίνακας Περιεχομένων - Πιστοποίηση Πίνακας Περιεχομένων - Πιστοποίηση EΓΓΥΗΜΕΝΗ ποιότητα και με το διεθνές πιστοποιητικό ΙSΟ 9001:2008. Η KEDOM εφαρμόζει τα αυστηρότερα συστήματα ελέγχου, διασφαλίζοντας έτσι την ποιότητα των προϊόντων της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Fluid technology solutions

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Fluid technology solutions ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Fluid technology solutions Ο ρόλος και οι στόχοι της εταιρίας μας συνοψίζονται στην πρόταση: Fluid Technology Solutions. Αυτή η τοποθέτηση ενσωματώνει όλες τις αξίες και τις

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση ιξώδους λιπαντικών

Μέτρηση ιξώδους λιπαντικών 5 η Εργαστηριακή Άσκηση Μέτρηση ιξώδους λιπαντικών Εργαστήριο Τριβολογίας Μάιος 2011 Αθανάσιος Μουρλάς Η λίπανση Ως λίπανση ορίζεται η παρεμβολή μεταξύ των δύο στοιχείων του τριβοσυστήματος τρίτου κατάλληλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Νέα συνθετική φόρμουλα τεχνολογίας Low SAPS. Λιπαντικά ειδικά σχεδιασμένα για οχήματα εφοδιασμένα με συστήματα αντιρρύπανσης. Κατάλληλο για κινητήρες βενζίνης

Διαβάστε περισσότερα

3 ο κεφάλαιο. καύσιμα και καύση

3 ο κεφάλαιο. καύσιμα και καύση 3 ο κεφάλαιο καύσιμα και καύση 1. Τι ονομάζουμε καύσιμο ; 122 Είναι διάφοροι τύποι υδρογονανθράκων ΗC ( υγρών ή αέριων ) που χρησιμοποιούνται από τις ΜΕΚ για την παραγωγή έργου κίνησης. Το καλύτερο καύσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Alfa 178 ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Alfa 178 ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ Alfa 178 ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΧΗΜΙΚΑ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Κορυφαία απόδοση ΔΥΝΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Η ALFA Products ειναι μια αμιγώς Ελληνική εταιρεία με 16 χρόνια εμπειρίας και δραστηριότητας στον απαιτητικό

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ 2 0 1 4

Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ 2 0 1 4 Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ 2 0 1 4 TA ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ MEGANOL ΕΙΝΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ROWE ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ CAMION ΤΣΟΛΑΚΙ ΗΣ Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ-ΕΞΑΓΩΓΗΣ-ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ:ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ 7-0 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 05509/-FAX:0597 E-mail:tsolakidis@camion.gr ΥΠΟΚ/ΜΑ: 3,5 ΧΛΜ Ν.Ε.Ο.Α.Κ 9600 ΜΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποιημένη δοκιμή διεισδύσεως λιπαντικών λίπων (γράσσων)

Τυποποιημένη δοκιμή διεισδύσεως λιπαντικών λίπων (γράσσων) 6 η Εργαστηριακή Άσκηση Τυποποιημένη δοκιμή διεισδύσεως λιπαντικών λίπων (γράσσων) Εργαστήριο Τριβολογίας Μάιος 2011 Αθανάσιος Μουρλάς Λιπαντικό λίπος (γράσσο) Το λιπαντικό λίπος ή γράσσο είναι ένα στερεό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ / ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aριθμ. Μελέτης: 65/2014 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική έκθεση Μελέτη 2. Ενδεικτικό τιμολόγιο 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Διακήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ Αύξηση ικανοποίησης του πελάτη, σύσφιξη σχέσεων με τον πελάτη με τα λειτουργικά δραστικά συστατικά της WÜRTH! ΑΥΞΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΜΕ ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ.Ε.Υ.Α. ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. /νση : Μαυροµιχάλη 25 Ταχ.Κώδικας : 68300 ιδ/χο Πληροφορίες : Γουρίδης Παναγιώτης Τηλέφωνο : 2553024915 Fax :2553024961 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ MEAT&DORIA ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. Ancom ΕΠΕ: τ. 2310533540, f. 2310546342, info@ancomnet.gr

ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ MEAT&DORIA ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. Ancom ΕΠΕ: τ. 2310533540, f. 2310546342, info@ancomnet.gr ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ MEAT&DORIA ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ancom ΕΠΕ: τ. 2310533540, f. 2310546342, info@ancomnet.gr MEAT&DORIA Περιγραφή Φωτογραφία Γενικό καθαριστικό 500ml Μ 1 Για µετρητές µάζας αέρος, βαλβίδες,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aριθμ. Μελέτης: 62/2013 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική έκθεση Μελέτη 2. Ενδεικτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ Αύξηση ικανοποίησης του πελάτη, σύσφιξη σχέσεων με τον πελάτη με τα λειτουργικά δραστικά συστατικά της WÜRTH! ΑΥΞΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΜΕ ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aριθμ. Μελέτης: 2/2013 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική έκθεση Μελέτη 2. Ενδεικτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η HKS είναι ένας από τους κορυφαίους οίκους βελτιώσεων στο κόσμο.

Η HKS είναι ένας από τους κορυφαίους οίκους βελτιώσεων στο κόσμο. Λιπαντικά Απόλυτων Επιδόσεων! Η HKS είναι ένας από τους κορυφαίους οίκους βελτιώσεων στο κόσμο. Μέσα από τη μεγάλη εμπειρία της στη σχεδίαση και κατασκευή κινητήρων & συστημάτων μετάδοσης υψηλών επιδόσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΜΟΛΥΒ ΗΣ, ΒΕΝΖΙΝΗΣ SUPER, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΜΟΛΥΒ ΗΣ, ΒΕΝΖΙΝΗΣ SUPER, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα µελέτη προϋπολογισµού 19.678,50 ευρώ Φ.Π.Α. 23% 4.526,06 ευρώ πρόκειται να προµηθευτεί η.ε.υ.α.ν. καύσιµα (βενζίνης αµόλυβδης, βενζίνης super, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Η ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 21-6-2012 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 65255/ΓΠ15568 ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ Ι ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Προς: ΠΡΟΕ ΡΟ.Σ. ΒΟΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Θηβαίων 2015» Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Νάουσα 23/10/2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 28364 ΤΜΗΜΑ Η/Μ «ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Velox Ultra MB SAE 5W-30 100% συνθετικό πολύτυπο λιπαντικό τελευταίας τεχνολογίας κατάλληλο για όλους τους τύπους κινητήρων βενζίνης ή πετρελαίου με ή ή χωρίς υπερτροφοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος 09/12/2013 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 17879

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος 09/12/2013 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 17879 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος 09/12/2013 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 17879 Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια λιπαντικών για τη συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Έτσι δεσμεύεται H ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Η REVOIL δραστηριοποιείται στην Εμπορία Πετρελαιοειδών και είναι 100% Ελληνική Εταιρεία.

Έτσι δεσμεύεται H ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Η REVOIL δραστηριοποιείται στην Εμπορία Πετρελαιοειδών και είναι 100% Ελληνική Εταιρεία. Η REVOIL δραστηριοποιείται στην Εμπορία Πετρελαιοειδών και είναι 100% Ελληνική Εταιρεία. Η Εταιρεία REVOIL έχοντας δυναμική αναπτυξιακή παρουσία στο χώρο των Πετρελαιοειδών, βασίζει τη φιλοσοφία της στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΣΧΕ. & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου για τα έτη 2015-2016. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 47.501.37 (Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προμήθεια ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου για τα έτη 2015-2016. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 47.501.37 (Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Αρ. Μελέτης : 61/2015 Προμήθεια ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου για τα έτη 2015-2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 47.501.37 (Συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο)

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ενότητα 4 : Γεωργικός Ελκυστήρας Σύστημα Λιπάνσεως Δρ. Δημήτριος Κατέρης Εργαστήριο 4 ο ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ. ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Νάουσα 01/7/2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ. ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Νάουσα 01/7/2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Νάουσα 01/7/2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΟΥΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Τα υπό προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

H MAN έδωσε την πρώτη δημόσια παρουσίαση της νέας μηχανής της ναυαρχίδας των φορτηγών της στην πρόσφατη έκθεση IAA Hanover CV.

H MAN έδωσε την πρώτη δημόσια παρουσίαση της νέας μηχανής της ναυαρχίδας των φορτηγών της στην πρόσφατη έκθεση IAA Hanover CV. Ο κινητήρας με την κωδική ονομασία D3876 θα προσφέρει ιπποδύναμη 520 hp (390 kw), 560 hp (420 kw) και 640 hp (470 kw), ενώ η μέγιστη ροπή που θα παράγεται μεταξύ 930 και 1350 rpm, λέγεται ότι θα καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & Αρίθ. Μελέτης: 1/2016 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ 2016-2017 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική έκθεση-µελέτη 2. Ενδεικτικό τιµολόγιο 3. Τεχνικές προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες & Συχνές Ερωτήσεις. Σχετικά με τα ειδικά εξελιγμένα ενεργά Συστατικά για το υγραέριο (LPG) micrologic PREMIUM 163 και 164

Γενικές Πληροφορίες & Συχνές Ερωτήσεις. Σχετικά με τα ειδικά εξελιγμένα ενεργά Συστατικά για το υγραέριο (LPG) micrologic PREMIUM 163 και 164 Γενικές Πληροφορίες & Συχνές Ερωτήσεις Σχετικά με τα ειδικά εξελιγμένα ενεργά Συστατικά για το υγραέριο (LPG) micrologic PREMIUM 163 και 164 Η ιστορία Το έτος 2006 ξεκίνησε η συνεργασία της Adam Opel GmbH,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 200.384,50

ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 200.384,50 Αριθμός Μελέτης: 1 / 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ (ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ) ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 435.420,00 (µε Φ.Π.Α.) ΕΚΤΕΛΕΣΗ: - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 59/2013. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 420.917,39 µε τον ΦΠΑ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΚΑΙ Ν.Π...Ο.Κ.ΜΕ.Π.

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 59/2013. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 420.917,39 µε τον ΦΠΑ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΚΑΙ Ν.Π...Ο.Κ.ΜΕ.Π. ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΚΑΙ Ν.Π....Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 59/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 420.917,39 µε τον ΦΠΑ 1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Γνήσια Ανταλλακτικά ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Συγκριτικός Οδηγός για Πελάτες

Γνήσια Ανταλλακτικά ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Συγκριτικός Οδηγός για Πελάτες Γνήσια Ανταλλακτικά ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Συγκριτικός Οδηγός για Πελάτες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 01 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 02 03 Φίλτρο Λαδιού 04 05 Φίλτρο Αέρα 06 07 Φίλτρο Καυσίμου 08 09 Ιμάντας Χρονισμού 10 11 Τακάκια Φρένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ MARINE

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ MARINE ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τι είναι τα Πρόσθετα 4 Βακτήρια Πετρελαίου 5 Πρόσθετα Πετρελαίου 6 Πρόσθετα Βενζίνης 7 Λιπαντικά 4-Stroke 8 Λιπαντικά 2-Stroke 9 Βαλβολίνες 10 Γράσα & Ειδικά Προϊόντα 11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 Κυλινδροκεφαλή Βενζινοκινητήρων ΑΣΚΗΣΗ 2: ΚΥΛΙΝΔΡΟΚΕΦΑΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το πρώτο αυτοκίνητο Diesel Blend κυκλοφόρησε

Το πρώτο αυτοκίνητο Diesel Blend κυκλοφόρησε Το πρώτο αυτοκίνητο Diesel Blend κυκλοφόρησε Υγραέριο & Φυσικό Αέριο Το πρώτο πετρελαιοκίνητο αυτοκίνητο με ανάμειξη καυσίμου πετρελαίου - υγραερίου κυκλοφόρησε στους δρόμους της συμπρωτεύουσας. Το "Σ"

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΙΠΑΝΤΕΛΑΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΙΠΑΝΤΕΛΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΙΠΑΝΤΕΛΑΙΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σκοπός Σκοπός των τεχνικών αυτών προδιαγραφών είναι να καθοριστούν οι απαιτήσεις του Λιμενικού Σώματος για την προμήθεια λιπαντελαίων, τα οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (κίνησης)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (κίνησης) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 340.000,00 (μαζί με ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης

Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης 1 Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης Οι βαλβίδες και οι έδρες των βαλβίδων μερικών κινητήρων είναι περισσότερο επιρρεπείς στη φθορά όταν ένα όχημα οδηγείτε με υγραέριο LPG ή φυσικό αέριο CNG. Αυτό δεν ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρως συνθετικά Συνθετικά HC Hμισυνθετικά Ορυκτέλαια

Πλήρως συνθετικά Συνθετικά HC Hμισυνθετικά Ορυκτέλαια Για επιβατικά αυτοκίνητα Triathlon Τα λάδια κινητήρων και κιβωτίων Triathlon παράγονται σύμφωνα με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ποιότητας κατά το πρότυπο DIN EN ISO 9001. Το πλεονέκτημά σας: Υψηλό επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες για την Lukoil. Προΐόντα. Επαγγελματικά οχήματα. Επιβατικά αυτοκίνητα. Βιομηχανικά και ειδικών εφαρμογών.

Γενικές πληροφορίες για την Lukoil. Προΐόντα. Επαγγελματικά οχήματα. Επιβατικά αυτοκίνητα. Βιομηχανικά και ειδικών εφαρμογών. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Προΐόντα Επιβατικά αυτοκίνητα Premium Λιπαντικά Κινητήρων LUKOIL GENESIS PREMIUM 5w-30... 4 LUKOIL GENESIS PREMIUM 5w-40... 5 LUKOIL GENESIS FE 5W-20/5W-30... 6 LUKOIL GENESIS 5w-30...

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ. ΜΑΘΗΜΑ: Μ.Ε.Κ. I ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ. Κινητήρες εσωτερικής καύσης. Τα αυτοκίνητα εφοδιάζονται με κινητήρες εσωτερικής καύσης δηλαδή κινητήρες στους οποίους η καύση και η παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 26/02/2013 Αρ. πρωτ. 3289

Θεσσαλονίκη 26/02/2013 Αρ. πρωτ. 3289 1 ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος Τηλ. 2310 966972,968,928 Fax 2310 283117 E mail promithies@eyath.gr Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ. Αρ. Μελέτης 31 /2015

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ. Αρ. Μελέτης 31 /2015 ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015 Αρ. Μελέτης 31 /2015 Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ -------------- /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 7/4/2014 Αρ. πρωτ. 9983

Θεσσαλονίκη 7/4/2014 Αρ. πρωτ. 9983 1 ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος Τηλ. 2310 966972,968,928 Fax 2310 283117 E mail promithies@eyath.gr Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

North Sea Lubricants B.V. είναι μια σημαντική ανεξάρτητη μάρκα λιπαντικών και παγκόσμια δύναμη με έδρα την Ολλανδία. Σχηματίζεται από βασικούς

North Sea Lubricants B.V. είναι μια σημαντική ανεξάρτητη μάρκα λιπαντικών και παγκόσμια δύναμη με έδρα την Ολλανδία. Σχηματίζεται από βασικούς North Sea Lubricants B.V. είναι μια σημαντική ανεξάρτητη μάρκα λιπαντικών και παγκόσμια δύναμη με έδρα την Ολλανδία. Σχηματίζεται από βασικούς παράγοντες στη διεθνή βιομηχανία λιπαντικών, η North Sea Lubricants

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

- 1 - ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ - 1 - ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια λιπαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ

ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 18 / 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ API SN, ILSAC GF-5, DEXOS 1 API SN, ILSAC GF-5, DEXOS 1

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ API SN, ILSAC GF-5, DEXOS 1 API SN, ILSAC GF-5, DEXOS 1 00% Synth. ULTRA ECO 0W20 API SN, ILSAC GF-5, DEXOS ULTRA ECO 5W20 API SN, ILSAC GF-5, DEXOS SYNTHETIC POWER 5W30 00% συνθετικό λιπαντικό για κινητήρες αυτοκινήτων που καλύπτει όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ

ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Τμήμα Διαχείρησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων Πληροφορίες: Ατσαλάκης Α Τηλ.: 2821-3-41780-3 ΕΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Simply cleaner for longer. λιπαντικά για επιβατικά & εμπορικά οχήματα

Simply cleaner for longer. λιπαντικά για επιβατικά & εμπορικά οχήματα Simply cleaner for longer. λιπαντικά για επιβατικά & εμπορικά οχήματα Ιανουάριος 2 Περιεχόμενα σελ. έως σελ. Λιπαντικά Βενζινοκινητήρων 3 7 2 Λιπαντικά Πετρελαιοκινητήρων 8 3 Λιπαντικά Αγροτικών Μηχανημάτων

Διαβάστε περισσότερα

petrol engines/βενζινοκινητήρων

petrol engines/βενζινοκινητήρων > lubricants for/λιπαντικά A 100% synthetic, new generation lubricant based on the LOW SAPS (Sulfated Ash, Phosphorus, Sulfur) technology. It is custom made for the EURO IV engines of BMW and MERCEDES

Διαβάστε περισσότερα

1. Από ποια μέρη αποτελείται η περιστροφική αντλία πετρελαίου ; Πώς διανέμεται το καύσιμο στους διάφορους κυλίνδρους ;

1. Από ποια μέρη αποτελείται η περιστροφική αντλία πετρελαίου ; Πώς διανέμεται το καύσιμο στους διάφορους κυλίνδρους ; Απαντήσεις στο διαγώνισμα του 6 ου κεφαλαίου 1. Από ποια μέρη αποτελείται η περιστροφική αντλία πετρελαίου ; 197 1. τον κινητήριο άξονα ( περιστρέφεται με τις μισές στροφές του στροφάλου για 4-χρονο κινητήρα

Διαβάστε περισσότερα

2. Ποιο είναι το πρώτο βήμα της μεθοδολογίας διάγνωσης βλαβών ; 165

2. Ποιο είναι το πρώτο βήμα της μεθοδολογίας διάγνωσης βλαβών ; 165 Απαντήσεις στο διαγώνισμα του 5 ου κεφαλαίου 1. Τι εννοούμε με τον όρο διάγνωση ; 165 Με τον όρο διάγνωση εννοούμε τη μεθοδολογία που εφαρμόζουμε προκειμένου να εντοπίσουμε μια βλάβη σ ένα σύστημα λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Τ Ε Χ

Διαβάστε περισσότερα

TOP ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΠΡΟΪοΝΤΑ

TOP ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΠΡΟΪοΝΤΑ ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ΣΠΡΕΪ SUPER Καθαρίζει αποτελεσματικά και γρήγορα τον πάγο ακόμη και από τα πολύ παγωμένα τζάμια Δεν απαιτείται χρονοβόρο ξύσιμο των τζαμιών Ποστατεύει από νέο πάγωμα Δεν προκαλεί φθορές στο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. 1 Lt 7, Lt 7, Lt 8,00 570

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. 1 Lt 7, Lt 7, Lt 8,00 570 Κατάλογος Προϊόντων ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Maxima XT 5W-30 Συνθετικό λιπαντικό κινητήρα για επιβατικά αυτοκίνητα νέας γενιάς Συνθετικό λιπαντικό κινητήρα σχεδιασμένο για σύγχρονα επιβατικά αυτοκίνητα υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΗΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΗΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΗΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΦΟΙΤΗΤΗΣ : ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Α. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΣΑΒΒΑΚΗΣ Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2013 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στην

Διαβάστε περισσότερα

Υγρά. Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου. Υγρά

Υγρά. Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου. Υγρά 02 Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου Υγρά - Υγρό Αυτομάτου Κιβωτίου Ταχυτήτων 2.1 - Υγρό Φρένων 2.2 - Ψυκτικό Υγρό 2.3 - Λάδι & Φίλτρο Λαδιού του Κινητήρα 2.4 - Υγρό Μηχανικού Κιβωτίου Ταχυτήτων

Διαβάστε περισσότερα

A world without. friction

A world without. friction A world without friction Η ΙΣΤΟΡΙΑ Η Bardahl δραστηριοποιείται στον χώρο των λιπαντικών απο το 1939 στο Seattle των Ηνωμένων Πολιτειών. Ιδρυτής της εταιρείας ήταν ο πρωτοπόρος Ole Bardahl ο οποίος δημιούργησε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Προμήθεια λιπαντικών 2015. Προσκαλεί. Θεσσαλονίκη 26/5/2015 Αρ. πρωτ.13263

Θέμα: Προμήθεια λιπαντικών 2015. Προσκαλεί. Θεσσαλονίκη 26/5/2015 Αρ. πρωτ.13263 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 26/5/15 Αρ. πρωτ.13263 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Λ. Αγγελίδης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 966967

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τεχνικά χαρακτηριστικά Diesel EGR 3-1 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Επαγγελματική χρήση Diesel EGR 3 Καθαρίζει το Σύστηµα Εισαγωγής Αέρα, τις Βαλβίδες Εισαγωγής, τον Αισθητήρα Ροής Αέρα, το EGR (σύστηµα επανακυκλοφορίας απαγόµενων καυσαερίων) και

Διαβάστε περισσότερα

Ένα βασικό σύστημα ενεργητικής ασφάλειας του οχήματος γίνεται ολοένα και περισσότερο εξαρτώμενο από τη ηλεκτρονική τεχνολογία.

Ένα βασικό σύστημα ενεργητικής ασφάλειας του οχήματος γίνεται ολοένα και περισσότερο εξαρτώμενο από τη ηλεκτρονική τεχνολογία. Ένα βασικό σύστημα ενεργητικής ασφάλειας του οχήματος γίνεται ολοένα και περισσότερο εξαρτώμενο από τη ηλεκτρονική τεχνολογία. Το «αμορτισέρ» ή ελληνιστί «Αποσβεστήρας Ταλαντώσεων» αποτελεί τον «συνεργάτη

Διαβάστε περισσότερα

υγρά φρένων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

υγρά φρένων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ www.voulis.com υγρά φρένων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ χρησιμότητα των υγρών φρένων ιδιότητες και προδιαγραφές διεθνή πρότυπα τεχνικές σημειώσεις διαθέσιμα υγρά ποιότητα των υγρών 2 ο χλμ. ΝΑΟΥΣΑΣ - Σ.Σ. ΝΑΟΥΣΑΣ 592 00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 15/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Μελέτης 15 / 2014 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικά χημικά κινητήρων. Εγχειρίδιο χρήσης. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Μοναστηρίου 435. Τηλ. 2310 546549

Επαγγελματικά χημικά κινητήρων. Εγχειρίδιο χρήσης. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Μοναστηρίου 435. Τηλ. 2310 546549 Επαγγελματικά χημικά κινητήρων Εγχειρίδιο χρήσης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Μοναστηρίου 435 Τηλ. 2310 546549 Χάρτης χρήσης DIESEL Anti-bacteria Fuel System Cleaner Fuel System Flush Extreme Clean DPF ReGen Plus DPF Cleaner

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012». ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΗΣ : 21.541 + ΦΠΑ 23% Παπάγου, 3/07/2012 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέση Εργασίας: Ο Κόης Βασίλειος εργάζεται ως Μηχανολόγος Μηχανικός στην εταιρεία Ι. & Ε. Παπαδόπουλος Α.Ε.Β.Ε.

Θέση Εργασίας: Ο Κόης Βασίλειος εργάζεται ως Μηχανολόγος Μηχανικός στην εταιρεία Ι. & Ε. Παπαδόπουλος Α.Ε.Β.Ε. Ρουλεμάν & Θερμοκρασία. Η αποφυγή της καταστροφής είναι θέμα πρόνοιας, πρόληψης, παρακολούθησης και συντήρησης ακριβείας, υπόθεση ενημέρωσης, υπόθεση γνώσης και μόνο. Το παρόν άρθρο πραγματεύεται σε πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Με την παρούσα τεχνική περιγραφή προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής. Τα συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής παρουσιάζουν τα

Συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής. Τα συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής παρουσιάζουν τα Συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής Τα συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια ραγδαία αύξηση στους κινητήρες παραγωγής. Χρησιμοποιούνται ως μέσα βελτίωσης της ροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ: ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

ΑΠΟ: ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Πειραιάς 12-04-2005 ΑΠΟ: ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΜΕΣΩΝ Λ.Σ. ΠΡΟΣ:ΥΕΝ/ΓΔΔΥ/ΔΠΚΕ Γ ΚΟΙΝ: 1. ΥΕΝ/Δ.Ο.Υ. Δ /Γρ. καυσίμων 2. ΥΕΝ/ΔΤΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κινητήρες βενζίνης από το μέλλον με 14:1 σχέση συμπίεσης Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 08 Μάρτιος :34

Κινητήρες βενζίνης από το μέλλον με 14:1 σχέση συμπίεσης Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 08 Μάρτιος :34 Μια νέα γενιά βενζινοκινητήρων με σχέση συμπίεσης 12:1, 13:1 και 14:1 είναι ήδη στην παραγωγή από την Mazda. Kαι όμως, κάτι που φαίνεται ακατόρθωτο, μια σχέση συμπίεσης 14:1 σε βενζινοκινητήρα, κατάφεραν

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων

Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων Μάθημα 8 ο Παραγωγή Ντίζελ Ντιζελοκινητήρας Ιδιότητες Ντίζελ Μαζούτ Δρ. Στέλλα Μπεζεργιάννη Ανάπτυξη Αγοράς Ντίζελ Ανακάλυψη αργού πετρελαίου (1859)

Διαβάστε περισσότερα

Καπνός και κινητήρες Diesel Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 05 Αύγουστος :56

Καπνός και κινητήρες Diesel Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 05 Αύγουστος :56 Σήμερα η τεχνολογική ανάπτυξη των κινητήρων DIESEL βρίσκεται στην κορυφή των εξελίξεων της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας. Η χρονικά επιβαλλόμενη αλλαγή προδιαγραφών εκπομπών EURO VI (2015) αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: ΑΓΙΑ - ΛΑΡΙΣΑΣ Ταχ. Κώδικας: 400 03 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 313.815,16

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝ

Ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Σπουδαστής: Μαρίνος Ανδρέου Επιβλέπων Καθηγητής:Ματζινος Παναγιωτης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2013 Το υγραέριο LPG

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο)

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ενότητα 2 : Γεωργικός Ελκυστήρας Μέρη του κινητήρα Δρ. Δημήτριος Κατέρης Εργαστήριο 2 ο ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ αρ. μελ.: 4 / 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ αρ. μελ.: 4 / 2016 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2016. Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ.11389/1993 απόφασης ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). Η προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ATF Εμπορικές ονομασίες και Προδιαγραφές

ATF Εμπορικές ονομασίες και Προδιαγραφές ATF Εμπορικές ονομασίες και Προδιαγραφές Τα λιπαντικά των αυτόματων κιβωτίων είναι από τα πλέον σύνθετα υγρά που χρησιμοποιούνται από την αυτοκινητοβιομηχανία, αφού οι απαιτήσεις από αυτά είναι πολλές.

Διαβάστε περισσότερα

,04 (με το Φ.Π.Α.)

,04 (με το Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση Φαρμακίδου 15 34100 Χαλκίδα Πληροφ.: Γ. Κοραής ΤΗΛ.: 2221022281 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 A.M. : 126/2016

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια λιπαντικών έτους 2014

Προμήθεια λιπαντικών έτους 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Προμήθεια λιπαντικών έτους 2014 Κ. Μ. : Π134/2014 ΠΡΟΫΠ. : 11.661,63 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Λιπαντικών. www.slider.gr

Κατάλογος Λιπαντικών. www.slider.gr Κατάλογος Λιπαντικών Advanced Lubrication Solutions Περιεχόμενα Εισαγωγή Λιπαντικά Οχημάτων Βενζινοκινητήρων και Ελαφρών Πετρελαιοκινητήρων Πετρελαιοκινητήρων Bαρέων Οχημάτων Μοτοσυκλετών Εξωλέμβιων Μηχανών

Διαβάστε περισσότερα

: ΙΔ.ΠΟΡΟΙ/Ο.Τ.Α. Χρήση : 2012 ΠΡΟΣΦΟΡΑ. α/α ΕΙΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) CPV ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 09134220-5 1 Πετρέλαιο κίνησης 09135100-5

: ΙΔ.ΠΟΡΟΙ/Ο.Τ.Α. Χρήση : 2012 ΠΡΟΣΦΟΡΑ. α/α ΕΙΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) CPV ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 09134220-5 1 Πετρέλαιο κίνησης 09135100-5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ- ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ KAI ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα