ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ"

Transcript

1 roto ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από περισσότερα από ένα άτομο σε καμία περίπτωση! Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για ασφαλή χρήση από «μόνο ένα άτομο». Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καταστροφής καμία άλλη εργασία δεν πρέπει να εκτελείται πάνω στη συσκευή (π.χ. καθαρισμός κ.λπ.) Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τη συσκευή. Ο σχεδιασμός αυτής της συσκευής και η αρχή ασφάλειας βασίζονται σε διαστάσεις ενηλίκων (διαδρομή τροφοδοσίας, διακόπτες ασφαλείας, κ.λπ.) προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια μόνο από ενηλίκους. Επισκευές μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό. Κρατήστε όλα τα αντικείμενα ρουχισμού που προεξέχουν, γραβάτες, κοσμήματα, μακριά μαλλιά ή άλλα χαλαρά αντικείμενα μακριά από την υποδοχή διότι μπορεί να προκληθεί τραυματισμός! Ποτέ μην εισάγετε τα δάκτυλα στην υποδοχή. Μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός! Σε περίπτωση κινδύνου σβήστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας τον διακόπτη ρεύματος ή τον διακόπτη έκτακτης ανάγκης ή βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα. Πριν ανοίξετε τη συσκευή, πάντα αποσυνδέετέ την από την τροφοδοσία ρεύματος.

2 roto ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ο καταστροφέας εγγράφων roto S150SC/S150CC είναι μία συσκευή για την καταστροφή συνήθων εγγράφων. Η μονάδα πρέπει να τροφοδοτείται μόνο με χαρτί! Η καταστροφή άλλων τύπων υλικών μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς (π.χ. από θραύσματα σκληρών υλικών) ή ζημιά στον καταστροφέα εγγράφων (π.χ. καταστροφή του συστήματος κοπής). ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: - Συναρμολογήστε τη συσκευή σύμφωνα με τις Οδηγίες Συναρμολόγησης που αναφέρονται πιο κάτω. - Συνδέστε τη συσκευή με την πρίζα (για οδηγίες σχετικά με τις απαιτούμενες προφυλάξεις βλ. «ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ». Η πρίζα πρέπει να βρίσκεται κοντά στον εξοπλισμό και να είναι εύκολα προσβάσιμη! Η συσκευή πρέπει να λειτουργεί μόνο σε κλειστούς χώρους σε θερμοκρασίες μεταξύ 10 ο C και 25 ο C!

3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ: 1 = Διακόπτης λειτουργίας (Σχ. 1) (on/off/αναστροφή) Ο διακόπτης εκτελεί τις παρακάτω λειτουργίες: θέση η συσκευή είναι έτοιμη για λειτουργία θέση η συσκευή είναι σβηστή θέση οι λεπίδες κοπής λειτουργούν ανάστροφα 2 = Φωτοκύτταρο (γρήγορη προώθηση) (σχ.2) Η λειτουργία τεμαχισμού αρχίζει μόλις το φύλλο χαρτιού περάσει μέσα από την υποδοχή τροφοδοσίας. Ο καταστροφέας εγγράφων δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σκαμνί ή κάθισμα. Κίνδυνος πτώσης από σπάσιμο [Σ.Μ. της συσκευής]! roto ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ: - Στρέψτε τον διακόπτη λειτουργίας (1) (σχ.1) στη θέση. - Τοποθετήστε το χαρτί μέσα στον οδηγό εισόδου του συστήματος κοπής. - Η συσκευή μεταβαίνει αυτόματα στην προώθηση και τραβάει το χαρτί προς τα μέσα. Η συσκευή αλλάζει αυτόματα στο off μετά τον τεμαχισμό. Μην τοποθετείτε στον καταστροφέα εγγράφων ποσότητα χαρτιού που υπερβαίνει τη μέγιστη ποσότητα που αναγράφεται στις τεχνικές λεπτομέρειες. Αν η συσκευή υπερτροφοδοτηθεί, ακολουθήστε τις οδηγίες της παραγράφου «Μπλοκάρισμα χαρτιού». ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΤΟΥ ΚΑΔΟΥ (σχ.3): Στρέψτε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση. Αδειάστε τον κάδο ως εξής: - Αφαιρέστε τον κάδο από τη μπροστινή όψη της συσκευής και αδειάστε το περιεχόμενό του. - Αντικαταστήστε τον άδειο κάδο κάτω από τη συσκευή και σπρώξτε προς τα πίσω όσο πάει. Σημείωση: Η συσκευή θα λειτουργήσει μόνο όταν ο κάδος τοποθετηθεί πλήρως κάτω από τη συσκευή. Σχ. 1 Σχ.2 Σχ.3

4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ roto ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: Συναρμολογήστε τη συσκευή σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες: 1. Βγάλτε από τη συσκευασία τον καταστροφέα εγγράφων, τον κάδο και τη βάση. 2. Τοποθετήστε τον καταστροφέα εγγράφων ανάποδα σε μία επίπεδη επιφάνεια και πιέστε τα άκρα της βάσης μέσα στα ανοίγματα της υποδοχής προς τα μέσα μέχρι το τέλος (όπως φαίνεται στο σχ.4). 3. Γυρίστε τον καταστροφέα εγγράφων και τη βάση και τοποθετήστε τη μονάδα με τη βάση στο δάπεδο. 4. Σπρώξτε τον κάδο κάτω από τον καταστροφέα εγγράφων όσο πάει (σχ.5). σχ. 4 σχ.5 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟΥ (σχ.6): Αν υπολείμματα χαρτιού μείνουν στον οδηγό εισόδου (για παράδειγμα μετά από μπλοκάρισμα του χαρτιού) είναι δυνατόν η συσκευή να μην σβήνει λόγω διακοπής του φωτοπετάσματος. Για να αφαιρέσετε αυτές τις λωρίδες χαρτιού και επίσης να καθαρίσετε το φωτοκύτταρο, τοποθετήστε άλλο φύλλο χαρτιού μέσα από την υποδοχή τροφοδοσίας ή τοποθετήστε τον διακόπτη στην ανάστροφη λειτουργία και σκουπίστε τα «μάτια» του φωτοκύτταρου με ένα πινέλο. Σχ. 6 ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Παρακαλείστε να βεβαιώνεστε ότι ο καταστροφέας εγγράφων έχει τοποθετηθεί στο off για τη νύχτα (Διακόπτης λειτουργίας (1) (σχ.1).

5 ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Αν τοποθετηθεί πολύ χαρτί στο σύστημα κοπής, η συσκευή θα αντιδράσει ως εξής: - Το σύστημα κοπής μπλοκάρει και στη συνέχεια σταματάει. - Ο κινητήρας σβήνει αυτόματα. Ενεργήστε ως εξής: roto - Στρέψτε τον διακόπτη λειτουργίας (1) (σχ1) για λίγο στη θέση και στη συνέχεια στη θέση. - Αφαιρέστε το χαρτί που περισσεύει από τη συσκευή και συνεχίστε τον τεμαχισμό με λιγότερο χαρτί. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ: Ο κινητήρας σβήνει αυτόματα όταν υπερτροφοδοτηθεί με χαρτί. Στρέψτε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση. Αφήστε τον κινητήρα να κρυώσει για 30 λεπτά περίπου (ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος) και στη συνέχεια συνεχίστε τον τεμαχισμό. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ: Αν η συσκευή δεν λειτουργεί, ελέγξτε τα εξής: - Είναι η συσκευή συνδεδεμένη με την πρίζα; - Είναι ο διακόπτης λειτουργίας στη θέση (1) on; - Έχει τοποθετηθεί σωστά ο κάδος κάτω από τη συσκευή; - Είναι γεμάτος ο κάδος; Πρέπει να αδειάσετε τον κάδο. - Υπάρχει μπλοκάρισμα χαρτιού; Ακολουθήστε τις οδηγίες της παραγράφου «Μπλοκάρισμα χαρτιού». - Ο κινητήρας έχει υπερτροφοδοτηθεί με χαρτί; Περιμένετε έως ότου ο κινητήρας κρυώσει και στη συνέχεια επανεκκινήστε τη συσκευή. Αν δεν ισχύουν τίποτα από τα ανωτέρω, παρακαλείστε να επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας. Σημείωση: Για παραγγελίες ειδικών αξεσουάρ και ανταλλακτικών, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τον αντιπρόσωπό σας.

6 roto ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Πλάτος κοπής: S150SC-4 4mm (λωρίδες) S150CC-4x28 4x28 mm (σε τεμάχια) Δυνατότητα κοπής: S150SC φύλλα (70g/m 2 ) S150CC-4x φύλλα Τάση τροφοδοσίας: Βλ. ετικέτα ονόματος Ασφάλεια: 10Α (βραδείας τήξης) Πλάτος λειτουργίας: 230 mm Επίπεδο θορύβου: 52dB(A) περίπου Τροφοδοσία: 310W Λειτουργία μικρής διάρκειας: 10 λεπτά Διαστάσεις: Μήκος: Πλάτος: Ύψος: Βάρος: S150SC-4 S150CC-4x mm 250 mm 550 mm 9,3 kg περίπου 9,3 kg περίπου

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση... 2 Προσοχή... 2 Ηλεκτρολογικά στοιχεία... 3 ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ Κουµπιά ελέγχου... 4 Άλλα χαρακτηριστικά... 5 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ Αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης AQUALTIS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ. Περιεχόμενα AAQCF 81 U. Σημαντικές πληροφορίες, 2-3

Οδηγίες χρήσης AQUALTIS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ. Περιεχόμενα AAQCF 81 U. Σημαντικές πληροφορίες, 2-3 Οδηγίες χρήσης ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ Περιεχόμενα GR GR Ελληνικά,1 CZ Český,19 TR Türkçe,37 Σημαντικές πληροφορίες, 2-3 Εγκατάσταση, 4 Που εγκαθίσταται το στεγνωτήριο Αερισμός Ηλεκτρική σύνδεση Ευθυγράμμιση του στεγνωτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιτοίχια Μονάδα - Inverter

Επιτοίχια Μονάδα - Inverter Επιτοίχια Μονάδα - Inverter E / Greek...... 3 English /... 26 μ 4 μ μ μ 5 8 μ 9 11 12 μ 15 μ 18 μ 21 22 μ 23 * μ μ. μ μ, μ. 3 Δομή και λειτουργία Κάλυμμα Είσοδος αέρα Φίλτρο Εσωτερική Μονάδα Κάλυμμα των

Διαβάστε περισσότερα

MINI ME ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

MINI ME ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MINI ME ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ www.dolce-gusto.com ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.................. 3-4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ..................... 5 ΓΚΑΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ........................ 6-7 ΠΡΩΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών CAWD 129. Πλυντήριο Ρούχων. Περιεχόμενα. Ελληνικά

Φυλλάδιο οδηγιών CAWD 129. Πλυντήριο Ρούχων. Περιεχόμενα. Ελληνικά Φυλλάδιο οδηγιών Πλυντήριο Ρούχων GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2-5 Αποσυσκευασία και οριζοντίωση, Υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις, Πρώτος κύκλος πλυσίματος, Τεχνικά στοιχεία, Οδηγίες για το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. Έναρξη. Τοποθέτηση Χαρτιού. Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Οδηγός Χρήστη. Έναρξη. Τοποθέτηση Χαρτιού. Αντιμετώπιση Προβλημάτων Οδηγός Χρήστη Έναρξη Τοποθέτηση Χαρτιού Αντιμετώπιση Προβλημάτων Για πληροφορίες που δεν υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο, ανατρέξτε στα αρχεία HTML/PDF στο παρεχόμενο CD-ROM. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA.

Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA. Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ GR Ελληνικά FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση Ηλεκτρική σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΤΩ "Teka" VTC-M TR-620 VT-TC 60.3 TT-620 VTC-B TT-600 TC-620 TB-600 TR-735 AB TR-640 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ H Teka διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει / βελτιώσει τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας Σημαντικό! - Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων Τυποποιηµένες µονάδες ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ρούµελης & Aφοι Ντούνα 1 13671 Αχαρναί Αττικής Τηλ (+30) 210 2431111 Fax (+30) 210 2431601 Internet : www.papantonatos.gr E-mail

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20 Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20 Οδηγίες τοποθέτησης AS-BOX-M_L-IA-IGR110320 IMGR-AS-BOX-M_L Έκδοση 2.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών LI 480 A. Πλυντήριο Πιάτων. Περιεχόμενα. Εγκατάσταση, 1 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση νερού και παροχή ρεύματος Τεχνικά δεδομένα

Φυλλάδιο οδηγιών LI 480 A. Πλυντήριο Πιάτων. Περιεχόμενα. Εγκατάσταση, 1 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση νερού και παροχή ρεύματος Τεχνικά δεδομένα Φυλλάδιο οδηγιών GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 1 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση νερού και παροχή ρεύματος Τεχνικά δεδομένα Πλυντήριο Πιάτων Περιγραφή της συσκευής, 4 Γενική επισκόπηση Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ιδιοκτήτη αυτοκινήτου. Sheer Driving Pleasure

Εγχειρίδιο Ιδιοκτήτη αυτοκινήτου. Sheer Driving Pleasure Εγχειρίδιο Ιδιοκτήτη αυτοκινήτου Sheer Driving Pleasure X3 2.0i X3 2.5si X3 3.0si X3 2.0d X3 3.0d X3 3.0sd Εγχειρίδιο Ιδιοκτήτη Αυτοκινήτου Συγχαρητήρια που διαλέξατε μια BMW. Θα ανακαλύψετε ότι όσο καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. Έναρξη. Εκτύπωση. Αντιμετώπιση Προβλημάτων. Αναπλήρωση και Αντικατάσταση Αναλωσίμων

Οδηγός Χρήστη. Έναρξη. Εκτύπωση. Αντιμετώπιση Προβλημάτων. Αναπλήρωση και Αντικατάσταση Αναλωσίμων Οδηγός Χρήστη Έναρξη Εκτύπωση Αντιμετώπιση Προβλημάτων Αναπλήρωση και Αντικατάσταση Αναλωσίμων Για πληροφορίες που δεν υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο, ανατρέξτε στα αρχεία HTML/PDF στο παρεχόμενο CD-ROM.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Αναφοράς ΕΛΛΗΝΙΚA

Οδηγός Αναφοράς ΕΛΛΗΝΙΚA Οδηγός Αναφοράς Διαβάστε πρώτα αυτό το εγχειρίδιο. Παρακαλούµε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιµοποιήσετε την συσκευή. Αφού διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο, φυλάξτε το σε µία ασφαλή θέση για µελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Ξυλόσομπα 7 747 005 460-00.RS blueline αρ. 7 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 70 65 800-0/007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Το παρόν εγχειρίδιο και η ίδια η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά γυαλιά για την αντιμετώπιση της αμβλυωπίας

Ηλεκτρονικά γυαλιά για την αντιμετώπιση της αμβλυωπίας Ηλεκτρονικά γυαλιά για την αντιμετώπιση της αμβλυωπίας Τα γυαλιά Amblyz είναι γυαλιά ηλεκτρονικά ελεγχόμενου διαφράγματος που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της αμβλυωπίας («οκνηρό μάτι») σε παιδιά.

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης Λειτουργία Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Η επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

0212727gr 004 12.2009. Ηλεκτρική σφύρα EHB 11 BL, BLM, BLS. Κανονισμός λειτουργίας

0212727gr 004 12.2009. Ηλεκτρική σφύρα EHB 11 BL, BLM, BLS. Κανονισμός λειτουργίας 0212727gr 004 12.2009 Ηλεκτρική σφύρα EHB 11 BL, BLM, BLS Κανονισμός λειτουργίας Κατασκευαστής Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G221 20 kw 25 kw 32 kw 40 kw 6 720 802 658 (2012/06) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα........................... 2 1 Επεξήγηση συμβόλων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εναλλάκτης θερμότητας emax GPH 50/75 Δευτερογενής εναλλάκτης θερμότητας για αναβάθμιση του βαθμού απόδοσης επιδαπέδιου λέβητα με καυστήρα αερίου ή πετρελαίου ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης A-mount SLT-A58 Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών Προετοιμασία της φωτογραφικής μηχανής Λήψη και προβολή φωτογραφιών Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός βασικών λειτουργιών

Οδηγός βασικών λειτουργιών Οδηγός βασικών λειτουργιών Εισαγωγή... 2 Μέρη του EPSON STYLUS DX... 2 Πίνακας ελέγχου... 3 Τοποθέτηση χαρτιού... 5 Επιλογή χαρτιού... 5 Τοποθέτηση χαρτιού στον EPSON STYLUS DX... 5 Αντιγραφή φωτογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Εγχειρίδιο χρήστη Ελληνικά Ιούνιος 2010 Το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες σημαίνει ότι το προϊόν πρέπει να διατίθεται σε ειδικά σημεία συλλογής απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχυτής-μίκτης Plena PLE-1MExx0-xx. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας

Ενισχυτής-μίκτης Plena PLE-1MExx0-xx. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Ενισχυτής-μίκτης Plena PLE-1MExx0-xx el Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Ενισχυτής-μίκτης Plena Πίνακας περιεχομένων el 3 Πίνακας περιεχομένων 1 Ασφάλεια 5 2 Σύντομη ενημέρωση 9 2.1 Σκοπός 9 2.2

Διαβάστε περισσότερα

VIDEO AUDIO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΩΤΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ!

VIDEO AUDIO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΩΤΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ! VIDEO AUDIO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ NVM 450MB NVM 450MC ND 106 NVM 700MC ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΩΤΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ! ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών / Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης GR

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών / Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης GR E-mount Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών / Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης GR NEX-5T Ελληνικά E-mount Αρχείο του Κατόχου Ο αριθμός του μοντέλου και ο σειριακός αριθμός βρίσκονται στο κάτω μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

G2500 / G2500 OPS 848C1B93A1 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ G2500 G2500 OPS E L. (One-Push-Start) EL-1

G2500 / G2500 OPS 848C1B93A1 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ G2500 G2500 OPS E L. (One-Push-Start) EL-1 848C1B93A1 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ G2500 G2500 OPS (One-Push-Start) -1 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ιαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας πριν θέσετε σε λειτουργία αυτό το µηχάνηµα.

Διαβάστε περισσότερα