ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ. Ολους τους Εισαγωγείς Ηλεκτρικού, Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και Μπαταριών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ. Ολους τους Εισαγωγείς Ηλεκτρικού, Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και Μπαταριών"

Transcript

1 ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Λευκωσία, 27 Ιανουαρίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολους τους Εισαγωγείς Ηλεκτρικού, Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και Μπαταριών Εφαρμογή Ελέγχου Εισαγωγών για τήρηση της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας Κυρία/ε, Συνημμένα μπορείτε να βρείτε δύο ενημερωτικά δελτία που αφορούν τους εισαγωγείς ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών ειδών και μπαταριών οικιακού τύπου και αναφέρονται στο πιο πάνω θέμα. Για εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας το Τμήμα Περιβάλλοντος σε συνεργασία με την Αρχή Λιμένων Κύπρου έχουν εφαρμόσει ένα πιλοτικό πρόγραμμα ελέγχου εισαγωγής ηλεκτρονικών ειδών το οποίο θα διενεργείτε στο στάδιο εισόδου των προϊόντων αυτών στην Κυπριακή αγορά. Το μετρό αυτό κρίθηκε ως αναγκαίο για καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας καθώς και για σκοπούς ίσης μεταχείρισης μεταξύ των επιχειρήσεων. Σε αυτή τη φάση το πρόγραμμα ελέγχου βρίσκεται σε πιλοτικό στάδιο. Οσοι εισαγωγείς δεν έχουν προχωρήσει σε εφαρμογή της νομοθεσίας θα ενημερώνονται μέσω των εκτελωνιστών τους ότι σύντομα δεν θα μπορούν να εκτελωνίσουν τα προϊόντα τους, εάν δεν προχωρήσουν σε πλήρη συμμόρφωση με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας, για τη διαχείριση των προϊόντων τους όταν αυτά γίνουν απόβλητα. Στο δεύτερο στάδιο η νομοθεσία θα επιτρέπει στην Αρχή Λιμένων να μπλοκάρει τις εισαγωγές μέχρις ότου ο εισαγωγέας συμμορφωθεί με τις διατάξεις του νόμου. Το θέμα είναι πολύ σοβαρό γι αυτό και το ΚΕΒΕ προτρέπει όλες τις επιχειρήσεις όπως προχωρήσουν άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για πλήρη συμμόρφωση τους με την νομοθεσία. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την αρμόδια Λειτουργό Περιβάλλοντος κα. Αθηνά Παπαναστασίου στο τηλέφωνο Με εκτίμηση, Ανδρέας Ανδρέου, Αναπλ. Διευθυντής Τμήματος Βιομηχανίας, για Γενικό Γραμματέα. /ΜΚ. Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Δεληγιώργη 3, 1066, Τ.Θ , 1509 Λευκωσία, Κύπρος Τηλ , Φαξ ,

2 Για περισσότερες πληροφορίες: Αθηνά Παπαναστασίου Λειτουργός Περιβάλλοντος Τµήµα Περιβάλλοντος Τηλ.: Φαξ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ηλεκτρικά, Ηλεκτρονικά Είδη και Ηλεκτρικές Στήλες (Μπαταρίες Οικιακού Τύπου) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

3 Στα πλαίσια εφαρµογής των προνοιών της νοµοθεσίας που αφορά τους εισαγωγείς (παραγωγούς) Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Ειδών και Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών (µπαταρίες οικιακού τύπου), τo Τµήµα Περιβάλλοντος σε συνεργασία µε την Αρχή Λιµένων Κύπρου, τροχιοδροµούν µέτρα συµµόρφωσης µέσω διαδικασιών ελέγχου στο χώρο της Αρχής Λιµένων Κύπρου. Οι διαδικασίες αυτές αφορούν τον έλεγχο των περιβαλλοντικών υποχρεώσεων των παραγωγών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού και Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών (µπαταριών οικιακού τύπου), όπως αυτές προκύπτουν από τη νοµοθεσία, στο στάδιο εισόδου των προϊόντων αυτών στην Κυπριακή αγορά, δηλαδή στα λιµάνια. Τo παρόν µέτρο κρίθηκε απαραίτητο, ως µοχλός πίεσης για καλύτερη εφαρµογή της νοµοθεσίας καθώς και της ισότιµης µεταχείρισης µεταξύ των παραγωγών (επιχειρήσεων) µειώνοντας το βαθµό µη-συµµόρφωσης και δηµιουργίας άνισου ανταγωνισµού, που επικρατεί στην αγορά µέχρι σήµερα λόγω µη συµµόρφωσης όλων των υπόχρεων φορέων. Ο έλεγχος θα γίνεται ανά εισαγωγή. Με βάση τον αριθµό ΦΠΑ της εταιρείας, για λογαριασµό της οποίας εκτελείται η εισαγωγή Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού ή/και Ηλεκτρικών Στηλών ή Συσσωρευτών (µπαταρίες Οικιακού Τύπου), στην Κυπριακή ηµοκρατία και πριν την έξοδο τους από το λιµενικό χώρο. Ο παραγωγός θα πρέπει να παρουσιάζει στην Αρχή Λιµένων Κύπρου (ΑΛΚ), εφόσον του ζητηθεί, αποδεικτικά στοιχεία εκπλήρωσης των περιβαλλοντικών του υποχρεώσεων. Τα αποδεικτικά στοιχεία θα ζητούνται από την ΑΛΚ, µόνο στην περίπτωση που ο παραγωγός δεν εµφανίζεται στον κατάλογο εταιρειών που πληρούν τις περιβαλλοντικές τους υποχρεώσεις και ο οποίος καταρτίζεται από την Αρµόδια Αρχή, που είναι ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, µέσω του Τµήµατος Περιβάλλοντος και γνωστοποίηση στην Αρχή Λιµένων Κύπρου. Κατά την περίοδο δοκιµαστικής εφαρµογής των διαδικασιών αυτών και για σκοπούς ενηµέρωσης των παραγωγών αλλά και εξεύρεσης τρόπων επίλυσης τυχόν προβληµάτων που πιθανόν να προκύψουν, συµπεριλαµβανοµένου εξαιρέσεων, χωρίς να δηµιουργείται οποιοδήποτε πρόβληµα ή καθυστέρηση στις εισαγωγές σύµφωνα µε τις νέες διευθετήσεις, όλες οι εισαγωγές που περιέχουν τα πιο πάνω είδη θα ελέγχονται µε βάση τον αριθµό ΦΠΑ της εταιρείας, και θα τους δίδεται το παρόν ενηµερωτικό έντυπο. Από την ηµεροµηνία επίσηµης εφαρµογής του µέτρου, δεν θα επιτρέπεται η εκτελώνιση υλικών των δύο πιο πάνω κατηγοριών, αν ο εισαγωγέας δεν τηρεί τις πρόνοιες της σχετικής νοµοθεσίας για τη διαχείριση των υλικών αυτών όταν γίνουν απόβλητα, µε βάση την Ευθύνη του Παραγωγού (επισυνάπτονται σχετικά ενηµερωτικά έντυπα) ή αν δεν αναγράφεται ο ορθός αριθµός ΦΠΑ του εισαγωγέα. Παρακαλείστε όπως ενηµερώσετε τους πελάτες σας που εισάγουν τέτοια προϊόντα έγκαιρα, ώστε να προχωρήσουν στις διευθετήσεις για τήρηση των υποχρεώσεών τους αν δεν το έχουν ήδη κάνει, προκειµένου να µην αντιµετωπίσουν προβλήµατα µε τις εισαγωγές τους όταν τεθεί επίσηµα σε εφαρµογή το υπό αναφορά µέτρο. Σε αντίθετη περίπτωση, εισαγωγείς οι οποίοι δεν περιλαµβάνονται στον κατάλογο της Αρµόδιας Αρχής, θα πρέπει να αποτείνονται στο Τµήµα Περιβάλλοντος για διευθέτηση των περιβαλλοντικών τους υποχρεώσεων και ένταξή τους στο ηλεκτρονικό σύστηµα, προκειµένου να µπορούν να διεκπεραιώνουν τις εκτελωνίσεις τους. Είναι πάρα πολύ σηµαντικό να γνωρίζουν οι εταιρείες εισαγωγής ότι θα διατηρούν το δικαίωµα τους να εκτελούν κανονικά εισαγωγές, ενόσω συνεχίζουν να τηρούν τις υποχρεώσεις τους µε βάση το Νόµο και εφόσον δηλώνεται σωστά ο αριθµός ΦΠΑ τους στην κάθε εισαγωγή. Στο παρόν στάδιο, για τα Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά Απόβλητα υπάρχει αδειοδοτηµένο από τις Αρχές Συλλογικό Σύστηµα ιαχείρισης υπό τον Οργανισµό WEEE Ηλεκτροκύκλωση Κύπρου Λτδ (www.electrocyclosis.com.cy, τηλ.: ) και για τις µπαταρίες οικιακού τύπου βάρους µέχρι 2 κιλά, Συλλογικό Σύστηµα υπό τον Οργανισµό ΑΦΗΣ Κύπρος Λτδ (www.afiscyprus.com.cy, τηλ.: ). 1 Οι περί Στερεών και Επικινδύνων Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού) Κανονισµοί του 2004 και 2009 (Κ..Π. 668/2004 και Κ..Π. 378/2009) Οι περί Στερεών και Επικινδύνων Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές) Κανονισµοί του 2009 (Κ..Π. 125/2009) ιαθέσιµοι στην ιστοσελίδα:

4 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Εφαρμογή Ελέγχου Εισαγωγέων για τήρηση Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας Ηλεκτρικά, Ηλεκτρονικά Είδη και Ηλεκτρικές Στήλες (Μπαταρίες οικιακού τύπου) Στα πλαίσια εφαρμογής των προνοιών της νομοθεσίας που αφορά τους εισαγωγείς (παραγωγούς) Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Ειδών και Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών (μπαταρίες οικιακού τύπου), τo Τμήμα Περιβάλλοντος σε συνεργασία με την Αρχή Λιμένων Κύπρου, τροχιοδρομούν μέτρα συμμόρφωσης μέσω διαδικασιών ελέγχου στο χώρο της Αρχής Λιμένων Κύπρου. Οι διαδικασίες αυτές αφορούν τον έλεγχο των περιβαλλοντικών υποχρεώσεων των πιο πάνω παραγωγών, όπως αυτές προκύπτουν από την νομοθεσία, στο στάδιο εισόδου των προϊόντων αυτών στην Κυπριακή αγορά, δηλαδή στα λιμάνια. Τo μέτρο κρίθηκε απαραίτητο για καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας καθώς και της ισότιμης μεταχείρισης μεταξύ των παραγωγών. Ο έλεγχος θα γίνεται ανά εισαγωγή, με βάση τον αριθμό ΦΠΑ της εταιρείας, για λογαριασμό της οποίας εκτελείται η εισαγωγή των προϊόντων, στην Κυπριακή Δημοκρατία και πριν την έξοδο τους από το λιμενικό χώρο. Κατά την περίοδο δοκιμαστικής εφαρμογής των διαδικασιών αυτών, η οποία έχει ήδη αρχίσει, όλες οι εισαγωγές που περιέχουν τα πιο πάνω είδη θα ελέγχονται με βάση τον αριθμό ΦΠΑ της εταιρείας, για λογαριασμό της οποίας εκτελείται η εισαγωγή και θα τους δίδεται ειδικό ενημερωτικό έντυπο που επεξηγεί τις πρόνοιες του ελέγχου. Από την ημερομηνία επίσημης εφαρμογής του μέτρου, δεν θα επιτρέπεται η εκτελώνιση των εν λόγω προϊόντων, αν ο εισαγωγέας δεν τηρεί τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας για τη διαχείριση των υλικών αυτών όταν γίνουν απόβλητα, με βάση την Ευθύνη του Παραγωγού ή αν δεν αναγράφεται ο ορθός αριθμός ΦΠΑ του επίσημου εισαγωγέα των προϊόντων. Παρακαλούνται όσοι δρουν εκ μέρους των εισαγωγέων (εκτελωνιστές, διαμεταφορείς, ναυτικοί πράκτορες) όπως ενημερώσουν τους πελάτες τους που εισάγουν τέτοια προϊόντα έγκαιρα, ώστε να προχωρήσουν στις διευθετήσεις για τήρηση των υποχρεώσεών τους αν δεν το έχουν ήδη κάνει, προκειμένου να μην αντιμετωπίσουν προβλήματα με τις εισαγωγές τους όταν τεθεί επίσημα σε εφαρμογή το υπό αναφορά μέτρο. Σε αντίθετη περίπτωση, εισαγωγείς οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο της Αρμόδιας Αρχής, θα πρέπει να αποτείνονται στο Τμήμα Περιβάλλοντος για διευθέτηση των περιβαλλοντικών τους υποχρεώσεων, προκειμένου να μπορούν να διεκπεραιώνουν τις εκτελωνίσεις τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουν οι εταιρείες εισαγωγής ότι θα διατηρούν το δικαίωμα τους να εκτελούν κανονικά εισαγωγές, ενόσω συνεχίζουν να τηρούν τις υποχρεώσεις τους με βάση το Νόμο και εφόσον δηλώνεται σωστά ο αριθμός ΦΠΑ τους στην κάθε εισαγωγή.

5 Στο παρόν στάδιο, για τα Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά Απόβλητα υπάρχει αδειοδοτημένο από τις Αρχές Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης υπό τον οργανισμό WEEE Ηλεκτροκύκλωση Κύπρου Λτδ (www.electrocyclosis.com.cy, τηλ: ) και για τις μπαταρίες οικιακού τύπου βάρους μέχρι 2 κιλά, Συλλογικό Σύστημα υπό τον οργανισμό ΑΦΗΣ Κύπρος Λτδ (www.afiscyprus.com.cy, τηλ: ). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την αρμόδια Λειτουργό Περιβάλλοντος κα Αθηνά Παπαναστασίου (Τηλ: , Φαξ: ) Τμήμα Περιβάλλοντος Ιανουάριος 2014

µετά από αυτή της ακόλουθης επιφύλαξης:

µετά από αυτή της ακόλουθης επιφύλαξης: Παρ. 860 Ν. Αρ. 3758, 3.10.2003 Ο περί Μηχανοκίνητων Οχηµάτων και Τροχαίας (Τροποποιητικός) Νόµος του 2003 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας µε το Αρθρο 52 του Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ

Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ Ε Σ Μ Η Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Κ Α Ι Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ι Α 2 0 0 9-2 0 1 0 Τ Ο Υ Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ9Χ-ΦΝΜ. Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΨ9Χ-ΦΝΜ. Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Αθήνα, 20 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 EΩΣ 2005 Οδηγία δυνάµει των άρθρων 18 και 41

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 EΩΣ 2005 Οδηγία δυνάµει των άρθρων 18 και 41 Η ενοποίηση αυτή είναι ανεπίσηµη. Έχει γίνει για διευκόλυνση των χρηστών και συνίσταται στην ένταξη του βασικού κειµένου της Οδηγίας και της τροποποίησής της σε ένα ενιαίο, αλλά ανεπίσηµο έγγραφο για να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΕΚ)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΕΚ) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΕΚ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Μάρτιος 2014 Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ. www. go-e.mcit.gov.cy ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ. www. go-e.mcit.gov.cy ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓ ΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Νοέμβριος 2009 www. go-e.mcit.gov.cy

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στο έντυπο της αίτησης για τα πιστοποιητικά ασφαλείας του µέρους A και του µέρους B ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έντυπο αίτησης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 Λευκωσία, Μάϊος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΣΤΟ ΣΣΕΔ COMBATT A.E.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΣΤΟ ΣΣΕΔ COMBATT A.E. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΣΤΟ ΣΣΕΔ COMBATT A.E. Στην Αθήνα σήμερα,. μεταξύ των κατωτέρω συμβαλλομένων, αφενός: Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Που µπορείτε να έχετε περισσότερες πληροφορίες για την εργατική νοµοθεσία για

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2007R0653 EL 31.05.2011 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 653/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2007 σχετικά με τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) Στην Αθήνα σήµερα την µεταξύ : α) της εν Αθήναις εδρευούσης Ανωνύµου Εταιρείας υπό την επωνυµία «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ» που εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου 7 2. Περιορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞ.Ε

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞ.Ε ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ Αριθμός Φακέλου: 13.32.31.8.2.1.Φ Ημερομηνία Υποβολής: Υπογραφή Εξουσιοδοτημένου Παραλήπτη ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

σύµφωνα µε τους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς 761/2001 & 196/2006 για την εφαρµογή Συστήµατος Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου (EMAS)

σύµφωνα µε τους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς 761/2001 & 196/2006 για την εφαρµογή Συστήµατος Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) Περιβαλλοντική Δήλωση 2008 σύµφωνα µε τους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς 761/2001 & 196/2006 για την εφαρµογή Συστήµατος Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) Hellenic Quality Foods Ανώνυµος Εταιρία Τροφίµων

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 6 Ιουλίου 2005

ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 6 Ιουλίου 2005 22.7.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/29 ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6 Ιουλίου 2005 για θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ : 1623 Αθήνα, 14/04/2015 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Έγγραφο Διαβούλευσης 1 1. Κεντρικές Αρχές Αγορών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εγχειρίδιο Λειτουργού Εργασιακών Σχέσεων ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το Έργο συγχρηµατοδοτείται από την Κυπριακή ηµοκρατία και το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ ΧΡΗΣΙ Μ ΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙ ΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ HELLAS CAPITAL LEASING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε.

Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε. V6 24/07/2013 Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ, ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ. Ες γην εναλίαν Κύπρον

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ. Ες γην εναλίαν Κύπρον ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ Ες γην εναλίαν Κύπρον Εισαγωγή Βρισκόμαστε για τα καλά στην περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών και τη χρονική στιγμή που πολλοί περιμένουμε, για να ξεφύγουμε προσωρινά από τη ρουτίνα και

Διαβάστε περισσότερα