ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ"

Transcript

1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ (ΕΛΓΟ) «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ Θεσσαλονίκη, Μάιος 2013

2 Η παρούσα Ειδική Μελέτη Βελτίωσης και Διαχείρισης Υγρών Λιβαδιών σε Περιοχή του Δέλτα Έβρου εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου "LIFE+10 NAT/GR/ «Διαφυλάσσοντας το Φινοσκανδικό πληθυσμό της Νανόχηνας σε σημαντικές περιοχές διαχείμασης και στάθμευσης κατά μήκος της Ευρωπαϊκής μεταναστευτικής διαδρομής», του οποίου ανάδοχος είναι η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία με τη συμμετοχή οκτώ (8) φορέων και για τη συγκεκριμένη μελέτη υπεύθυνος φορέας είναι το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών του πρώην Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) και νυν ΕΛΓΟ- «ΔΗΜΗΤΡΑ. Η πλήρης αναφορά στο κείμενο αυτό είναι: Πλατής, Π., Θ. Παπαχρήστου, Σ. Καζαντζίδης, Η. Καρμίρης, Κ. Μαντζανάς, Ι. Μελιάδης, Θ. Σαμαρά & Ι. Βασιλειάδης Ειδική Μελέτη Βελτίωσης και Διαχείρισης Υγρών Λιβαδιών σε Περιοχή του Δέλτα Έβρου. Ελληυνικός Γεωργικός Οργανισμός (ΕΛΓΟ) «ΔΗΜΗΤΡΑ», Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας, Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών. Θεσσαλονίκη, σελ. 136 (αυτοτελής έκδοση). 2

3 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ (ΕΛΓΟ) «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ Συντάκτης- Μελετητής Δρ Παναγιώτης Πλατής Δασολόγος - Ερευνητής Θεσσαλονίκη, Μάιος

4 4

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 9 EXECUTIVE SUMMARY 11 Α ΜΕΡΟΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Ανθρωπογενές περιβάλλον Γεωγραφικά στοιχεία και διοικητική διάρθρωση Χρήσεις γης Βασικές οικονομικές δραστηριότητες Φυσικό περιβάλλον Γενικά στοιχεία γεωμορφολογίας και γεωλογίας Υδρολογία - Υδρογεωλογία Γενικά στοιχεία οικοσυστημάτων ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Γενικά στοιχεία της περιοχής Γεωγραφική θέση, όρια, έκταση, προσπέλαση και διοικητική υπαγωγή Νομικό ιδιοκτησιακό καθεστώς, δικαιώματα χρήσης Υφιστάμενες χρήσεις γαιών Διαμορφούμενες τάσεις στις παρούσες χρήσεις γαιών της ευρύτερης 25 περιοχής Λειτουργίες των υγρών λιβαδιών στο Δέλτα Έβρου ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Δημογραφικά στοιχεία Διοικητική και οικιστική δομή Δίκτυα τεχνικής και κοινωνικής υποδομής Κάλυψη και χρήσεις γης Οικονομικές δραστηριότητες ΑΒΙΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Κλιματολογικά στοιχεία Γεωμορφολογία, γεωλογία (ορυκτοί πόροι κοιτάσματα) Έδαφος Υδρολογία- Υδρογεωλογία και ποιότητα νερών Στοιχεία ποιότητας ατμόσφαιρας και ηχορύπανσης ΒΙΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Βλάστηση Γενική περιγραφή οικοτόπων Χλωρίδα Πανίδα Ιχθυολογική κατάσταση του Δέλτα Έβρου 43 5

6 3.5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Γεωργία Κτηνοτροφία Αλιεία- Υδατοκαλλιέργειες Δασοπονία Θήρα Βιομηχανία Βιοτεχνία Υπηρεσίες, Τουρισμός-Αναψυχή, Εμπόριο Υφιστάμενες συνθήκες διαχείρισης των υγρολίβαδων στο Δέλτα Έβρου ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Περιοχή Μελέτης Μέθοδοι Δίαιτα της Νανόχηνας (Anser erythropus) Αποτελέσματα εδαφοκάλυψης, σύνθεσης και παραγωγής της βλάστησης Παραγωγή βοσκήσιμης ύλης υγρολίβαδων Παρούσα βοσκοϊκανότητα ΖΩΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Διάρθρωση ζωικού κεφαλαίου Παραγόμενα κτηνοτροφικά προϊόντα Διατροφή ζώων ΒΟΣΚΟΦΟΡΤΩΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 61 Β ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ / ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Διαχείριση της στάθμης του νερού Κοπή & σπορά λιβαδικών φυτών Βόσκηση Ελεγχόμενη καύση Αποκομιδή οργανικής ύλης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ( προσδιορισμένα χωρικά και χρονικά) Διαχείριση υγροτοπικής βλάστησης ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΟΦΕΛΗ Αναμενόμενες εκτάσεις υγρών λιβαδιών Κτηνοτροφία 72 6

7 Τουρισμός ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ- ΚΟΣΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΒΑΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ) ΦΟΡΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Φύλλα περιγραφής υγροτοπικών περιοχών Προτεινόμενες δράσεις 90 αποκατάστασης και διαχείρισης των υγρών λιβαδιών στο Δέλτα Έβρου Σύνταξη Σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας (ΣΑΥ) Φωτογραφική τεκμηρίωση Χάρτες Περιοχή εφαρμογής Λιβαδικής Μονάδας Γ Απαντήσεις Διευκρινήσεις για την Ειδική Μελέτη προς την Ε.Ο.Ε

8 8

9 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τα υγρά λιβάδια στο Δέλτα Έβρου έχουν πολλαπλή χρήση και σημαντική οικολογική αξία. Αποτελούν πολύτιμο ενδιαίτημα για την ορνιθοπανίδα, χώρους αμφιβίων και αναπαραγωγής ψαριών, ενώ παράγουν βοσκήσιμη ύλη για απευθείας βόσκηση, κυρίως από μεγάλα αγροτικά ζώα (αγελάδες) για μεγάλο χρονικό διάστημα στη διάρκεια του έτους. Η επέκταση των αλοφύτων σε βάρος των υγρών λιβαδιών αποτελεί μία από τις σημαντικότερες απειλές για την ορνιθοπανίδα που ενδιαιτεί σε αυτά, ενώ περιορίζει την έκταση των ενδιαιτημάτων και μειώνει την επιφάνεια των υγρών λιβαδιών με αποτέλεσμα την αύξηση της βοσκοφόρτωσης από τα αγροτικά ζώα που βόσκουν σε αυτά. Η ορθολογική διαχείριση των υγρών λιβαδιών, αποτελεί ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον και ταυτόχρονα πολύπλοκο ζήτημα, που διαπραγματεύεται πολλά σημαντικά επί μέρους θέματα, όπως είναι: η ρύθμιση διαχείριση των υδάτων τα οποία επηρεάζουν τη χλωρίδα των υγρολίβαδων, τη χρήση τους από την ορνιθοπανίδα και τη διατήρησή τους με τη βόσκηση αγροτικών ζώων. Στο πλαίσιο της μελέτης, προτείνονται τρόποι αποκατάστασης και διαχείρισης της βλάστησης των υγρών λιβαδιών, ανάλογα με τη λιβαδική κατάστασή τους και με την εφαρμογή ελεγχόμενης βόσκησης. Προτείνονται μέτρα ήπιας μορφής, για την αξιοποίηση της έκτασης των βοσκοτόπων στη θέση «Κτήμα Δημητριάδη» όπου εκτός από τη διατροφή αγροτικών ζώων, αποτελεί χώρο τροφοληψίας μεγάλου αριθμού υδρόβιων πτηνών και κυρίως για το απειλούμενο είδος της Νανόχηνας (Anser erythropus), καθώς και η επίδειξη φιλικών προς το περιβάλλον και την τοπική βιοποικιλότητα μεθόδων ελέγχου της αλοφυτικής βλάστησης με κοπή, σπορά λιβαδικών φυτών και βόσκηση αγροτικών ζώων. Ως συντάκτης και υπεύθυνος της μελέτης, θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στο συνάδελφο Διευθυντή Δασών της Δ/νσης Δασών Θεσσαλονίκης Δρ Απόστολο Αϊναλή, ειδικό λιβαδοπόνο, για τη βοήθειά του στην ολοκλήρωση τμημάτων της μελέτης. Επίσης, ευχαριστίες εκφράζονται στο συνάδελφο κ. Ευάγγελο Χαβαλέ, δασολόγο του ΙΔΕ, που συνέβαλε στις εργασίες υπαίθρου και εργαστηρίου και στον κ. Δημήτριο Βογιατζή, από το προσωπικό υποστήριξης του ΙΔΕ, που συνέβαλε στις εργασίες λήψης στοιχείων υπαίθρου. Η χρηματοδότηση της παρούσας μελέτης έγινε στο πλαίσιο του έργου "LIFE+10 NAT/GR/ Διαφυλάσσοντας το Φινοσκανδικό πληθυσμό της Νανόχηνας σε σημαντικές περιοχές διαχείμασης και στάθμευσης κατά μήκος της Ευρωπαϊκής μεταναστευτικής διαδρομής", του οποίου ανάδοχος είναι η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία με τη συμμετοχή οκτώ (8) φορέων και για τη συγκεκριμένη μελέτη υπεύθυνος φορέας είναι το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών του πρώην Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) και νυν ΕΛΓΟ-«ΔΗΜΗΤΡΑ» 9

10 10

11 EXECUTIVE SUMMARY The Ktima Dimitriadis at the Evros Delta, Greece, is a 365 ha grassland with high biodiversity, since a high variety of avian and mammalian species, including many protected and globally threatened species use this area, either for specific periods or all year round. This area serves primarily as a feeding and resting area for several avian and mammalian herbivores like the Lesser White fronted Goose (Anser erythropus hereafter LWfG) and livestock, mainly cattle. Survival and reproduction capability of many geese species is greatly influenced by habitat characteristics and vegetation structure at their wintering grounds; therefore, livestock grazing may influence the population dynamics and the behaviour of geese, as well. Taking this into account a rational management plan was designed in order to regulate the livestock grazing in this wintering habitat focused upon the conservation of this system and its components, in our case, the targeted herbivores. Three pastures (A, B, C) were recognized in the total grassland area of the Ktima Dimitriadis for management purposes. The grassland is dominated mainly by two vegetation communities, halophytic and grass-forb communities, forming a temporal dynamic mosaic due to many involved factors such as the presence and the quality of the water, salinity of the soil, etc. Halophytes are the dominant species in this landscape and the most common are Salicornia europaea, Halimione portulacoides and Limonium bellidifolium. Grasses (Agropyron sp., Bromus mollis, Cynodon dactylon, Puccinellia festuciformis and others) are the most valuable plants for herbivores in the Evros Delta, since it has been documented that grazing cattle, feral horses, European hare and the white-fronted geese prefer grasses more than any other forage in the studied area. A herd of 130 cattle graze freely in the studied area usually for 9 months yearly. The estimated grazing capacity in the pastures A, B and C was 421, 289 and 240 Animal Unit Months (AUM) respectively. Based on the estimated number of herbivores that use the area, it is concluded that the current stocking rate is higher than the grazing capacity (1200 vs 950 AUM, approximately). However, grazing pressure is not distributed uniformly and this has been taken into account in the grazing management and livestock distribution plan. What can we do to improve this valuable grazing land? Firstly, controlled burning of halophytes is a practice that may reduce the current halophytic expansion; however, there are several parameters that should be taken into account before its implementation (air temperature, humidity, human and animal safety, etc.). In any case however, such practices should be implemented long enough before the arrival of geese in this area for wintering. Secondly, targeted livestock grazing can be used to control the undesired plants and this can be used potentially as a tool to reduce halophytic cover in this area. In such cases, it is recommended to use animals that already use and are familiar with the particular habitat and they are also accustomed to consuming halophytic biomass. Lastly, mechanical methods, such as cutting halophytes and seeding with grasses and legumes, are very promising and they have been used worldwide with mainly positive results, and it is the method selected in this plan. 11

12 In the Ktima Dimitriadi and the Paloukia area (a nearby area which is also heavily used by wild and tame herbivores), on November 2013, 6 halophytic dominant sites (0.2 ha each) were lightly ploughed with a tiller and a tractor, in a relatively shallow depth of cm. Subsequently, these sites were seeded with a mix of three perennial species, Lolium perenne, Dactylis glomerata and Trifolium repens, at a seeding rate of 30 kg/ha. Half of each plot (50x20 m) was fenced and experimental plots (3x3 m) established on freely grazed seeding sites. Seeding perennial species (in relation to annual ones) usually has the distinct advantage of maintaining a satisfying plant cover for more than one year, thus reseeding efforts are expected to be minimized during the nest years. The long lasting drought during autumn 2013 did not allow the implementation of the seeding process earlier than the middle of November. Future research will primarily focus on the impact of the above practices on the managed sites and mainly the seeding success, the impact of grazing of tame and wild herbivores, the use of seeded sites by livestock, LWfG and other geese and possible modifications that may be needed in the following years (e.g. reseeding, changing seeding rates, etc.). Finally, the evaluation of our action will be based upon the changes of the feeding behaviour of herbivores and more particularly upon their diet composition and selection. As long as forage resources are not depleted, then livestock grazing could be a valuable tool in manipulating wildlife habitats under a rational and holistic management scheme incorporating the needs of wild and domestic herbivores. 12

13 Α ΜΕΡΟΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γενικά στοιχεία ανάθεσης της μελέτης Η σύνταξη της παρούσας μελέτης εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου "LIFE+10 NAT/GR/ Διαφυλάσσοντας το Φινοσκανδικό πληθυσμό της Νανόχηνας σε σημαντικές περιοχές διαχείμασης και στάθμευσης κατά μήκος της Ευρωπαϊκής μεταναστευτικής διαδρομής", του οποίου ανάδοχος είναι η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία με τη συμμετοχή οκτώ (8) φορέων και για τη συγκεκριμένη μελέτη υπεύθυνος φορέας είναι το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών του πρώην Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) και νυν ΕΛΓΟ-«ΔΗΜΗΤΡΑ». Οι υπόλοιποι έξι (6) φορείς είναι: 1) Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), 2) Bulgarian Society for the Protection of Birds (Bulgaria), 3) Hortobagy National Park Directorate (Hungary), 4)UNEP/African Eurasian Waterbird Agreement, 5) WWF Finland, 6) NATURAL Heritage Services of Metsalallitus (Finland). Η υλοποίηση μέτρων διαχείρισης και προστασίας για τη διατήρηση του πληθυσμού της Νανόχηνας (Anser erythropus) στις περιοχές που σταθμεύει κατά τη μεταναστευτική της διαδρομή και στις περιοχές που διαχειμάζει στην Ευρώπη αποτελεί το αντικείμενο του έργου Life. Τρεις από τις κυριότερες περιοχές διαχείμασης του είδους βρίσκονται στην Ελλάδα και περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα (Δέλτα Έβρου και λίμνες Κερκίνη και Ισμαρίδα). Στα υγρά λιβάδια στη θέση «Κτήμα Δημητριάδη» στο Δέλτα Έβρου αποτελεί χώρο διαχείμασης και τροφοληψίας πληθυσμού του απειλούμενου είδους της Νανόχηνας κατά τη μεταναστευτική διαδρομή της και η σύνταξη της παρούσας μελέτης έχει ως στόχο την αποκατάσταση σε μία από τις σημαντικότερες θέσεις διατροφής και διαχείμασης με δράσεις ήπιας μορφής, όπου θα βελτιωθεί-αυξηθεί και το παραγωγικό δυναμικό των λιβαδιών για τη βόσκηση μεγάλων και μικρών αγροτικών ζώων, αλλά και αγρίων φυτοφάγων ζώων. To Δέλτα Έβρου αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς υγροτόπους στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, παρόλη τη διατάραξη και τη μείωση της σημασίας του για τα πτηνά, κατά τα τελευταία έτη. Διατηρεί ποικιλότητα οικοτόπων σε μια σχετικά μικρή έκταση, αρκετοί από τους οποίους είναι μεγάλης σημασίας για τη μεσογειακή περιοχή. Συντηρεί ακόμη πλούσια ορνιθοπανίδα. Χρησιμεύει όχι μόνο ως σταθμός διαχείμασης ή ενδιάμεσος σταθμός για μεταναστευτικά πτηνά, αλλά επίσης και ως τόπος αναπαραγωγής για σπάνια και απειλούμενα είδη πτηνών. Το Δέλτα του Έβρου διαθέτει επίσης ένα μεγάλο αριθμό από σημαντικά είδη φυτών και ζώων. Φορείς ανάθεσης και εκτέλεσης Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία αποτελεί τον ανάδοχο φορέα στο πλαίσιο του έργου "LIFE+10 NAT/GR/000638" με τη συμμετοχή οκτώ (8) φορέων και για τη συγκεκριμένη μελέτη υπεύθυνος φορέας εκτέλεσης του έργου είναι το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών του πρώην Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) και νυν ΕΛΓΟ-«ΔΗΜΗΤΡΑ». 13

14 Αναγνώριση - Οριοθέτηση περιοχής Τα υγρά λιβάδια τα οποία αποτελούν και το αντικείμενο της παρούσας μελέτης στην περιοχή «Κτήμα Δημητριάδη» καλύπτουν έκταση 365,0 ha του Δέλτα Έβρου. Η παραπάνω έκταση αποτελεί τμήμα της «Προστατευόμενης Περιοχής Δέλτα Έβρου» η οποία έχει έκταση ha (8.000 ha χερσαία και ha υδάτινη επιφάνεια, Γκούτνερ και συν. 2005α,β). Αποτελείται από ένα εκτεταμένο σύμπλεγμα υγροτόπων, το οποίο σχηματίστηκε από τις προσχώσεις του ποταμού Έβρου. Με την πάροδο του χρόνου οι προσχώσεις εγκλώβισαν τμήματα θάλασσας, δημιούργησαν τις λιμνοθάλασσες, τη πολυσχιδή μορφολογία των ακτών και τις αμμονησίδες (Γκούβης και συν. 1986, Καζαντζίδης 2009). Το Δέλτα Έβρου μπορεί να διακριθεί σε επιμέρους τμήματα όπως η Λίμνη Νυμφών και οι Λιμνοθάλασσες Παλούκια, Δράνα και Λακί. Η περιοχή μελέτης και η έκτασή της στην ευρύτερη περιφέρεια φαίνεται στο χάρτη 1 της Ε.Σ.Υ.Ε. κλίμακας 1: και στο χάρτη 2 κλίμακας 1: Επίσης, στο χάρτη 3 κλίμακας 1: φαίνεται η περιοχή μελέτης στη θέση «Κτήμα Δημητριάδη» με τα υγρά λιβάδια και τις προτεινόμενες θέσεις βελτίωσης. Το Δέλτα Έβρου βρίσκεται στο βορειοανατολικό άκρο της Ελλάδας, στα σύνορα με την Τουρκία. Αποτελείται από ένα εκτεταμένο σύμπλεγμα υγροτόπων, το οποίο σχηματίστηκε από τις προσχώσεις του ποταμού Έβρου. Με την πάροδο του χρόνου οι προσχώσεις εγκλώβισαν τμήματα θάλασσας, δημιούργησαν τις λιμνοθάλασσες, τη πολυσχιδή μορφολογία των ακτών και τις αμμονησίδες. Ένας από τους σημαντικότερους βιοτόπους του οικοσυστήματος του Δέλτα είναι τα υγρά λιβάδια. Πρόκειται για περιοχές με χαμηλή υδρόφιλη και αλοφυτική βλάστηση και ήπιες κλίσεις, οι οποίες καλύπτονται από νερό ορισμένες εποχές του έτους, ανάλογα με την αυξομείωση της στάθμης του νερού και τη θέση της περιοχής. Η αλοφυτική βλάστηση παρουσιάζει μεγάλη ποικιλομορφία και αποτελεί έκφραση των δικυμάνσεων υγρασίας, αλατότητας, των επί μέρους μορφολογικών και εδαφολογικών χαρακτηριστικών και την επίδραση από το νερό της θάλασσας. Ειδικά χαρακτηριστικά της περιοχής Το Δέλτα του Έβρου και ειδικότερα η περιοχή μελέτης, έχει ιδιαίτερη σημασία για την ορνιθοπανίδα και ιδίως για τα διαχειμάζοντα και διερχόμενα είδη. Την περίοδο της άνοιξης φιλοξενεί μεγάλους πληθυσμούς πτηνών που μεταναστεύουν από την Αφρική στην Ευρώπη. Επίσης, την περίοδο του χειμώνα ο υγρότοπος φιλοξενεί χιλιάδες πτηνά τα οποία έρχονται από το βορρά για να διαχειμάσουν σε πιο εύκρατα κλίματα. Ιδιαίτερη σημασία για την περιοχή έχουν και τα αναπαραγόμενα αρπακτικά, τα υδρόβια αποικιακώς φωλεάζοντα, καθώς και τα αναπαραγόμενα χηνόμορφα και παρυδάτια. Στην περιοχή του Δέλτα απαντώνται 14 τύποι φυσικών οικοτόπων του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, από τους οποίους οι ακόλουθοι 3 χαρακτηρίζονται ως προτεραιότητας (*): α) 1150*: Λιμνοθάλασσες, β) 1510*: Αλατούχες στέπες (Limonietalia) και γ) 2130*: Σταθεροποιημένες θίνες του Artemisietum campestris. Ο υγρότοπος του Δέλτα Έβρου είναι Διεθνούς Σημασίας (Σύμβαση Ramsar), προστατεύεται με βάση τη Σύμβαση της Βέρνης «για τη διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης», είναι Ζώνη Ειδικής Προστασίας (Οδηγία 79/409/ΕΟΚ «για την προστασία των πουλιών και των βιοτόπων τους»), προτεινόμενος 14

15 Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας χλωρίδας και πανίδας - Δίκτυο ΦΥΣΗ 2000), αποτελεί Καταφύγιο Άγριας Ζωής (τμήμα του υγροτόπου έκτασης ha ΦΕΚ 674/Β/91) και έχει εκδοθεί ΚΥΑ, η οποία περιλαμβάνει μέτρα για την προστασία των υγροτόπων και των φυσικών σχηματισμών στις εκβολές του ποταμού Έβρου και της ευρύτερης περιοχής τους (ΚΥΑ 8586/1838/1998). Σύμφωνα με τις Κοινοτικές Οδηγίες, προτείνονται μέτρα διατήρησης της περιοχής ειδικής προστασίας και καθορίζονται οι αναγκαίες ρυθμίσεις χρήσεων, καθώς και απαγορεύσεις, όροι και περιορισμοί για επεμβάσεις και ανθρώπινες δραστηριότητες που είναι δυνατόν να έχουν αρνητικά αποτελέσματα και να υποβαθμίσουν την οικολογική, επιστημονική, αισθητική, παιδαγωγική και γενικότερη περιβαλλοντική αξία της προστατευόμενης περιοχής «Δέλτα Έβρου» και όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 21 του Ν. 1650/1986. Η περιοχή αυτή, είναι σημαντική για την προστασία της φύσης και του τοπίου της χώρας και ιδιαίτερα για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας. Τα υγρά λιβάδια της περιοχής έχουν πολλαπλές χρήσεις και λειτουργίες, αποτελούν σημαντικό ενδιαίτημα για την ορνιθοπανίδα, χώρους αμφιβίων, περιοχές βόσκησης των αγροτικών και αγρίων ζώων και διαθέτουν πλούσια χλωρίδα με μεγάλη ποικιλότητα. Το Δέλτα Έβρου είναι σημαντικότατη περιοχή για την αναπαραγωγή απειλούμενων υδρόβιων ειδών πτηνών σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, ενώ αποτελεί επιπλέον σημαντικό χώρο διαχείμασης για πολλά είδη, καθώς και σπάνιων πτηνών (Καζαντζίδης 2009, Καζόγλου και Παπαναστάσης 2005, Παπαχρήστου και συν. 2009). Τα περισσότερα από τα παραπάνω είδη τρέφονται με ζωικούς οργανισμούς που βρίσκονται στα υγρά λιβάδια (έντομα, πλαγκτόν κτλ.). Κατά συνέπεια, η ύπαρξη των υγρών λιβαδιών σχετίζεται άμεσα με τη διατήρηση και την προστασία των ειδών αυτών. Η διατήρηση βιώσιμων πληθυσμών αυτών των πτηνών με τη σειρά της αποτελεί δείκτη υγιούς οικοσυστήματος, γεγονός που ενισχύει τη μοναδικότητα της περιοχής. Γενικά, σε κάθε υγρότοπο η διαχείριση της παρόχθιας βλάστησης, αλλά και της αλοφυτικής είναι αναγκαία για την αποτροπή χερσοποίησης παραλίμνιων ενδιαιτημάτων (Καζόγλου και συν. 2001, Πλατής και συν. 2005). Όταν δεν εφαρμόζεται διαχείριση της βλάστησης στα υγρά λιβάδια η διαδοχή είναι συνήθως η ακόλουθη: Υγρά λιβάδια Ανάπτυξη καλαμιώνα ή/και ξυλώδους βλάστησης Ανάπτυξη υδρόφιλης ξυλώδους βλάστησης (π.χ. πλατάνια, ιτιές, σκλήθρα με συμπαγή εδάφη) Χέρσα εδάφη. Όσον αφορά την αλοφυτική βλάστηση σταδιακά εξαπλώνεται σε θέσεις των υγρολίβαδων που ευνούνται από τα εδάφη με υψηλή αλατότητα και την ύπαρξη θαλασσινού ύδατος, ενώ κατά θέσεις κανάλια με γλυκό νερό ευνοούνται περιοχές για την ανάπτυξη θαμνώνων με αρμυρίκια. Τα ευεργετικά αποτελέσματα της βόσκησης στα υγρά λιβάδια είναι εμφανή σε πολλές θέσεις του Δέλτα και ειδικότερα στην περιοχή μελέτης «Κτήμα Δημητριάδη». Εκεί, οι αγελάδες βόσκουν για μεγάλο χρονικό διάστημα, δημιουργώντας και διατηρώντας τον τύπο του υγρολίβαδου-ποολίβαδου σε μεγάλες επιφάνειες, ενώ μία αγέλη αλόγων μετακινούνται σε όλο το Δέλτα. Σκοπός της μελέτης είναι ο σχεδιασμός προγράμματος βελτίωσης των υγρών λιβαδιών στην περιοχή «Κτήμα Δημητριάδη» του Δέλτα Έβρου και της περαιτέρω διαχείρισής τους με στόχο την αποκατάστασή τους ως τόπο τροφοληψίας και διαχείμασης της Νανόχηνας, καθώς και για τη βόσκηση των αγροτικών και αγρίων φυτοφάγων ζώων. Η μελέτη αυτή εντάσσεται μέσα στο γενικότερο σχεδιασμό υλοποίησης του προγράμματος "LIFE+10 NAT/GR/000638" και αφορά την υλοποίηση της Δράσης 6 15

16 «Σύνταξη σχεδίου διαχείρισης της βλάστησης και αποκατάστασης των σημαντικότερων θέσεων διατροφής και διανυκτέρευσης της Νανόχηνας σε υγρολίβαδο στο Δέλτα Έβρου». Με την υλοποίηση εφαρμογή της μελέτης, θα υπάρξει βελτίωση του παραγωγικού δυναμικού των λιβαδιών και κατ επέκταση αύξηση της βοσκοϊκανότητας για τη διατροφή των μεγάλων αγροτικών ζώων που βόσκουν στην ίδια επιφάνεια. 2. Η ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 2.1. Ανθρωπογενές περιβάλλον Γεωγραφικά στοιχεία και διοικητική διάρθρωση Το Δέλτα Έβρου βρίσκεται στο βορειοανατολικό άκρο της Ελλάδας, στα σύνορα με την Τουρκία (συντεταγμένες: B, Α) και έχει έκταση ha (8.000 ha χερσαία και ha υδάτινη επιφάνεια, Γκούτνερ και συν. 2005α,β). Αποτελείται από ένα εκτεταμένο σύμπλεγμα υγροτόπων, το οποίο σχηματίστηκε από τις προσχώσεις του ποταμού Έβρου. Με την πάροδο του χρόνου οι προσχώσεις εγκλώβισαν τμήματα θάλασσας, δημιούργησαν τις λιμνοθάλασσες, τη πολυσχιδή μορφολογία των ακτών και τις αμμονησίδες (Γκούβης και συν. 1986). Το Δέλτα Έβρου μπορεί να διακριθεί σε επιμέρους τμήματα όπως η Λίμνη Νυμφών και οι Λιμνοθάλασσες Παλούκια, Δράνα και Λακί (Καζαντζίδης 2009) (Εικόνα 1). Το υγρολίβαδο στη θέση «Κτήμα Δημητριάδη» αποτελεί την περιοχή μελέτης συνολικής επιφάνειας 365,0 ha (Εικόνα 2). Η περιοχή Διοικητικά υπάγεται στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στις κτηματικές περιφέρειες των Δ.Δ. Αλεξανδρούπολης του Δήμου Αλεξανδρούπολης, των Άνθειας και Λουτρού του π. Δήμου Τραϊανούπολης και των Φερών του π. Δήμου Φερών. Αρμόδιες Δασικές Αρχές στην περιοχή αυτή είναι το Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης, η Διεύθυνση Δασών Ν. Έβρου με έδρα την Αλεξανδρούπολη, καθώς και η Γενική Δ/νση Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων της Γενικής Γραμματείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Αρμόδιες Νομαρχιακές υπηρεσίες στους τομείς γεωργίας, κτηνοτροφίας και αλιείας είναι οι Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, και Κτηνιατρικής και το Τμήμα Αλιείας της Π.Ε. Έβρου. Αρμόδια υπηρεσία περιβάλλοντος είναι η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με έδρα την Κομοτηνή και για τα ύδατα η Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με έδρα την Καβάλα. Δικαστικά υπάγεται στο Ειρηνοδικείο και Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης και στο Εφετείο Κομοτηνής. 16

17 Εικόνα 1. Το Δέλτα Έβρου με την περιοχή μελέτης στη θέση «Κτήμα Δημητριάδη». Φορέας διαχείρισης της περιοχής είναι από το 2002 το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Έβρου» (άρθρο 15 ν. 2742/1999, και το άρθρο 13 ν. 3044/2002, ΦΕΚ 197 Α / ) και στη συνέχεια με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου» με έδρα την Τραϊανούπολη, Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Έβρου με 10μελές Διοικητικό Συμβούλιο (ΚΥΑ /361/ΦΕΚ126 Β / και με την ΥΑ /ΦΕΚ 843 Β / εγκρίθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας του (http://www.evros-delta.gr) Χρήσεις γης Οι κύριες χρήσεις γης στην ευρύτερη περιοχή του Δέλτα είναι η γεωργία, η κτηνοτροφία, η δασοπονία και σε ένα σημαντικό ποσοστό η αλιεία εσωτερικών και παραθαλάσσιων υδάτων. Γεωργία Σύμφωνα με τα στοιχεία των ορθοφωτοχαρτών των ετών και της Γεωργικής Στατιστικής της Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε. 1996), καθώς και των στοιχείων της Ομάδας Μελέτης του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. (Πηγή: Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης 2009, Δήμος Τραϊανούπολης 2001, Πλατής και συν. 2001), τις γεωργικές καλλιέργειες αποτελούν: ετήσιες αροτραίες καλλιέργειες (σιτάρι μαλακό και σκληρό, κριθάρι, βρώμη, σίκαλη, αραβόσιτος, φασόλια, ρεβίθια, βίκος, καπνός ανατολικού τύπου-μπέρλεϋ και βιρτζίνια, βαμβάκι, ηλιόσπορο, ζαχαρότευτλα, σουσάμι, αρωματικά φυτά, καρπούζια, πεπόνια, πατάτες, βιομηχανικές και επιτραπέζιες τομάτες, φασολάκια, λάχανα, κουνουπίδια, ξερά κρεμμύδια και σκόρδα, μελιτζάνες, μαρούλια, πράσα κτλ.). Επίσης, καλλιεργούνται κτηνοτροφικά φυτά για σανό όπως: κριθάρι, βρώμη, βίκος, τριφύλλια, κοφτολίβαδα κτλ.. Ακόμη, υπάρχουν αμπέλια και σταφιδάμπελα, καθώς και δενδρώδεις καλλιέργειες που τις αποτελούν μηλιές, αχλαδιές, ροδακινιές, βερυκοκιές, κερασιές, ελιές, αμυγδαλιές και καρυδιές. 17

18 Οι γεωργικές εκτάσεις στο Δέλτα Έβρου αντιστοιχούν στο 30% του συνόλου των γεωργικών εκτάσεων του νομού. Στο σύνολο σχεδόν της γεωργικής γης του Δέλτα Έβρου υπάρχουν αροτριαίες καλλιέργειες, με κυρίαρχα είδη τα σιτηρά. Άλλες καλλιέργειες είναι τα τεύτλα, ο αραβόσιτος, το βαμβάκι, η μηδική, το κριθάρι, η βρώμη, η σίκαλη, το τριφύλλι, τα αρωματικά φυτά, οι πατάτες, τα κρεμύδια, τα σκόρδα, τα ρεβίθια, το σουσάμι, o ηλιόσπορος, η βιομηχανική τομάτα και το σπαράγγι. Παλαιότερα υπήρχε εντατική καλλιέργεια ρυζιού. Για να καλυφθούν οι απαιτήσεις των γεωργικών καλλιεργειών σε νερό, εκτός από τα τεχνικά έργα που έχουν κατασκευαστεί, χρησιμοποιούνται γεωτρήσεις. Οι απαιτήσεις για αύξηση της παραγωγής ωθούν τους καλλιεργητές στη χρήση υπερβολικών ποσοτήτων λιπασμάτων και γεωργικών φαρμάκων (Γκούβης και συν. 1986, Καζαντζίδης 2009). Κτηνοτροφία Οι υγροτοπικές περιοχές ως χώρος βόσκησης των αγροτικών ζώων είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Τα υγρά λιβάδια στο Δέλτα του Έβρου αποτελούν το 50% των ποολίβαδων του νομού (8.590 ha) σύμφωνα με τα στοιχεία του προγράμματος Απογραφής Βοσκόμενων Δασικών Εκτάσεων του Νομού Έβρου (Πλατής και Παπαναστάσης 1999). Η βλάστηση των υγρολίβαδων στο Δέλτα είναι ιδιαίτερα πολύτιμη σε σχέση με τις παρόχθιες δασικές εκτάσεις και τους βοσκοτόπους. Τα χαρακτηριστικά τους είναι, ότι διαθέτουν υψηλή ποικιλότητα, ποσότητα και ποιότητα της διαθέσιμης βοσκήσιμης ύλης σε σχέση με του ημιορεινούς και ορεινούς βοσκοτόπους, μεγαλύτερη διαθεσιμότητα νερού και ευκολότερη πρόσβαση σε αυτό, το έδαφος είναι ομαλό, προσφέρουν προστασία και κάλυψη των αγροτικών ζώων κατά τη θερινή περίοδο λόγου της άφθονης και υψηλής βλάστησης. Όμως, θα πρέπει να μελετηθούν οι επιδράσεις της βόσκησης στο οικοσύστημα αυτό, όσον αφορά το είδος ζώου, την ένταση, τη συχνότητα, την κατανομή της βόσκησης στο χρόνο και στο χώρο και το σύστημα βόσκησης που ασκείται σε συνδυαμό με τη διατήρηση της άγριας πανίδας. Η κτηνοτροφία μέχρι το τέλος της 10ετίας του 90 ασκείτο με έντονο ρυθμό σε όλη την περιοχή του Δέλτα και ήταν εκτατικής μορφής. Η συνεχής επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος του υγροτόπου μείωσε σε μεγάλο βαθμό την έκταση των βοσκοτόπων αυξάνοντας την πίεση βόσκησης στα εναπομείναντα τμήματά του. Όμως, τα τελευταία έτη, ο αριθμός των κατοίκων που ασχολούνται συστηματικά με την κτηνοτροφία μειώθηκε, ενώ έχει αυξηθεί ο αριθμός εκείνων που διατηρούν λίγα ζώα και η κύρια απασχόλησή τους είναι η γεωργία (Διαμαντόπουλος και συν. 1998, 2000, Πλατής και συν. 2001). Τα περισσότερα αγροτικά ζώα χρησιμοποιούν τον υγρότοπο για ένα μεγάλο διάστημα του έτους, επτά έως εννέα μήνες, ανάλογα με την ύπαρξη διαθέσιμης βοσκήσιμης ύλης, το ύψος της στάθμης νερού και τη θερμοκρασία. Συνήθως, κατά τη διάρκεια της άνοιξης και εξαιτίας της κατάκλισης μεγάλου τμήματος του Δέλτα από τα νερά, τα ζώα τρέφονται στις υψηλότερες και βορειότερες θέσεις, ενώ την περίοδο του καλοκαιριού όπου στις θέσεις αυτές η ποώδης βλάστηση ξηραίνεται τα ζώα μετακινούνται νοτιότερα, στις υγρότερες περιοχές. Οι περιοχές όμως αυτές είναι υποβαθμισμένες ή αλατούχες κατά θέσεις με αποτέλεσμα να παρατηρείται αύξηση της βοσκοφόρτωσης σε συνδυασμό και με τη μετακίνηση κοπαδιών και από άλλες περιοχές που το χειμώνα βρίσκονται εκτός Δέλτα. Το χειμώνα, όταν οι καιρικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν, τα ζώα οδηγούνται στους στάβλους όπου τρέφονται αποκλειστικά με έτοιμες ζωοτροφές. Ο συνολικός αριθμός των αγροτικών ζώων σήμερα είναι περίπου 18

19 5.650 άτομα (περίπου βοοειδή και αιγοπρόβατα). Επίσης, υπάρχει μία αγέλη αλόγων άτομα που μετακινούνται σε όλο το Δέλτα (Παπαχρήστου και συν. 2009). Την τρέχουσα περίοδο (2013) το τμήμα του υγρολίβαδου στη θέση «Κτήμα Δημητριάδη» που αποτελεί την περιοχή μελέτης βόσκουν 130 αγελάδες (Εικόνα 3). Αλιεία Ιχθυοτροφεία Η αλιεία στο Δέλτα Έβρου αποτελεί παραδοσιακή δραστηριότητα. Οι επαγγελματίες αλιείς εκμεταλλεύονται το μοναδικό ιχθυοτροφείο, στη Λιμνοθάλασσα Παλούκια (Μονολίμνης). Η παραγωγή αποτελείται από χέλια, κεφάλους, τσιπούρες, λαυράκια, σκουμπριά, αθερίνες, γλωσσάκια και κουτσομούρες. Άλλη περιοχή όπου ασκείται η αλιεία είναι η «Ευθυγράμμιση» του ποταμού. Οι τρόποι αλιείας στην ευρύτερη περιοχή του Δέλτα είναι τα δίχτυα, τα παραγάδια, οι βολκοί, τα καλαμωτά και οι ιχθυοπαγίδες. Σε κανάλι το οποίο αποτελούσε παλιά εκβολή του Δυτικού βραχίονα του ποταμού Έβρου διεξάγεται μικρής δυναμικότητας καλλιέργεια μυδιών. Ερασιτέχνες ψαράδες αλιεύουν σε όλα σχεδόν τα κανάλια γλυκού και αλμυρού νερού. Κατά τα τελευταία έτη, παρατηρήθηκε μείωση σε ποσότητα, αλλά και ποικιλία ψαριών. Η ρύπανση των νερών, η αλλοίωση του υδρολογικού καθεστώτος αλλά και η υπεραλίευση είναι μάλλον οι κύριες αιτίες της μείωσης των αλιευμάτων. Κυνήγι Το κυνήγι επιτρέπεται σε τμήματα του υγροτόπου. Σύμφωνα με τις Ρυθμιστικές Διατάξεις Θήρας του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης το κυνήγι απαγορεύεται εντός του Καταφυγίου Άγριας Ζωής που καταλαμβάνει το κεντρικό τμήμα του Δέλτα, καθώς και σε ζώνη 500 m από την συνοριακή γραμμή. Στις υπόλοιπες περιοχές το κυνήγι επιτρέπεται σύμφωνα με τους ισχύοντες χρονικούς περιορισμούς και τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας για τους υγροτόπους. Εξαιτίας της μεγάλης ποικιλίας υδρόβιων ειδών πτηνών το Δέλτα προσελκύει μεγάλο αριθμό κυνηγών από όλη την Ελλάδα. Δραστηριότητες αναψυχής - Τουρισμός Εξαιτίας της μεγάλης ποικιλίας των ειδών ορνιθοπανίδας, το Δέλτα Έβρου συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό επισκεπτών ορνιθοπαρατηρητών. Η λειτουργία του Κέντρου Πληροφόρησης Δέλτα Έβρου με ξεναγούς και με παρουσιάσεις σε ομάδες (π.χ. σχολεία) έχει συμβάλλει κατά πολύ στην ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή και στην ανάδειξή του ως τόπου με μεγάλη αξία για τον άνθρωπο και τη φύση. Στις δραστηριότητες της αναψυχής συμπεριλαμβάνεται και το κυνήγι Βασικές οικονομικές δραστηριότητες και έργα Η παραδοσιακή απασχόληση των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής είναι η γεωργία (αροτραίες και δενδροκομικές καλλιέργειες), η κτηνοτροφία, η δασοπονία και σε ένα σημαντικό ποσοστό η αλιεία εσωτερικών και παραθαλάσσιων υδάτων. Η υψηλή γονιμότητα των παραποτάμιων γεωργικών εκτάσεων λόγω και της δυνατότητας άρδευσης που προσφέρει ο ποταμός Έβρος, είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της γεωργικής παραγωγής και τη σημαντική βελτίωση του εισοδήματος των αγροτών της περιοχής, εκτός των περιοχών κατά μήκος των καναλιών και των θέσεων για γεωργική χρήση στις εκβολές, υπάρχει σημαντικό πρόβλημα αλατότητας λόγω της εισροής θαλασσινού ύδατος. Η κτηνοτροφία ασκείται παράλληλα με τη γεωργία σε σημαντικό 19

20 βαθμό με αποτέλεσμα να συμπληρώνει το αγροτικό εισόδημα. Η αλιεία επηρεάζει ουσιαστικά τα μεγέθη της τοπικής οικονομίας. Λόγω της γειτνίασης της περιοχής με το αστικό κέντρο της Αλεξανδρούπολης προσφέρει δυνατότητες απασχόλησης του πληθυσμού, κυρίως στον τριτογενή τομέα. Οι βιομηχανίες και βιοτεχνίες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Δέλτα προσφέρουν απασχόληση (περιορισμένης κλίμακας) στον τοπικό πληθυσμό. Η υφιστάμενη κοινωνική υποδομή στην ευρύτερη περιοχή μελέτης (αποχετευτικά δίκτυα, βελτίωσης δρόμων, ηλεκτροφωτισμός κτλ.) των Δημοτικών Διαμερισμάτων (Δ.Δ.) συνεχώς βελτιώνονται με απώτερο σκοπό τη μείωση των περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων στο Δέλτα Φυσικό περιβάλλον Γενικά στοιχεία γεωμορφολογίας και γεωλογίας Το Δέλτα Έβρου βρίσκεται στην περιφέρεια ρηξιγενούς ζώνης στο νοτιοανατολικό τμήμα της Ροδόπης. Τα πετρώματα στην ευρύτερη περιοχή διακρίνονται στις ενότητες του Παγγαίου, του Σιδηρόνερου και της Περιροδοπικής (Παπανικολάου 1986). Η περιοχή μελέτης και ευρύτερα το Δέλτα αποτελεί το όριο επαφής με δύο από τις γνωστές Ελληνικές οροσειρές ή άλλως γεωτεκτονικές ζώνες Παγγαίου και Σιδηρόνερου, όπου ενοποιούνται σε μία γεωλογική σειρά, τη μάζα Ροδόπης (Μουντράκης 1985). Το ανάγλυφο είναι πεδινό και χαρακτηρίζεται από χαμηλά υψόμετρα και μικρές εξάρσεις. Το μέσο υψόμετρο της χέρσου προς τις εκβολές του Έβρου είναι χαμηλότερο από τη μέση στάθμη της θάλασσας και ανυψώνεται βαθμιαία μέχρι το υψόμετρο των 8 m. Η πεδινή περιοχή των εκβολών του Έβρου ανήκει στο λοβοειδή δελταϊκό τύπο και οι δυναμικές διεργασίες που δρουν και συντέλεσαν στον σχηματισμό του είναι ποτάμιες και κυματικές (Ψιλοβίκος και Χαχαμίδου 1987). Στην παροχή γλυκών νερών εκτός του ποταμού Έβρου συμβάλλει και ο χείμαρρος του Λουτρού, με μικρές ποσότητες και μόνον κατά την περίοδο των βροχών. Η κατασκευή και παρεμβολή των φραγμάτων στο υδρογραφικό δίκτυο προκαλεί μεταβολές στη στερεοπαροχή που επηρεάζουν την ακτογραμμή. Η δημιουργία μεγάλου αριθμού αναβαθμών και μικρών φραγμάτων όλο και πλησιέστερα στην κυρίως κοίτη του ποταμού Έβρου, δεν επιτρέπουν την κατάκλιση εκτάσεων, κατά μήκος της κύριας κοίτης του ποταμού, οι οποίες κατακλύζονταν στο παρελθόν (Γεράκης και συν. 2007). Επίσης, στις εκβολές του ποταμού Έβρου διαδραματίζονται έντονες διεργασίες. Τα ιζήματα μεταφέρονται από τον ποταμό Έβρου και τους κλάδους του στη θάλασσα. Η δημιουργία των νέων λωρίδων τείνουν να κλείσουν όρμους μπροστά από τα στόμια των λιμνοθαλασσών Δράνας και Μονολίμνης Υδρολογία Υδρογεωλογία Η υδρογεωλογική λεκάνη του Δέλτα δε συμπίπτει με την υδρολογική και εκτείνεται σε μεγαλύτερη επιφάνεια. Η λεκάνη απορροής του Έβρου εγκλείεται μεταξύ των οροσειρών Ροδόπης και Αίμου και διασχίζεται από πλήθος παραποτάμων. Κοντά στην Ανδριανούπολη, συμβάλλουν σ αυτόν οι κυριότεροι παραπόταμοι Τούνζα και Άρδας, ενώ κοντά στο Διδυμότειχο συμβάλλουν τα νερά του Ερυθροποτάμου και Εργίνη. Η συνολική έκταση της λεκάνης απορροής του ποταμού είναι km² εκ των οποίων: τα km² ανήκουν στη Βουλγαρία, τα km² στην Τουρκία και τα km² στην Ελλάδα. 20

AND014 - Εκβολή όρμου Λεύκα

AND014 - Εκβολή όρμου Λεύκα AND014 - Εκβολή όρμου Λεύκα Περιγραφή Η εκβολή του όρμου Λεύκα βρίσκεται περίπου 5 χιλιόμετρα βόρεια του οικισμού Αρνάς (ή Άρνη) στην Άνδρο. Πρόκειται για εκβολή ρύακα σχεδόν μόνιμης ροής, που τροφοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

PAR011 - Αλυκές Λάγκερη (Πλατιά Άμμος)

PAR011 - Αλυκές Λάγκερη (Πλατιά Άμμος) PAR011 - Αλυκές Λάγκερη (Πλατιά Άμμος) Περιγραφή Ο υγρότοπος των Αλυκών Λάγγερη βρίσκεται περίπου 4 χιλιόμετρα βορειανατολικά της Νάουσας στην Πάρο. Πρόκειται για υγρότοπο που αποτελείται από δύο εποχιακά

Διαβάστε περισσότερα

AND011 - Έλος Καντούνι

AND011 - Έλος Καντούνι AND011 - Έλος Καντούνι Περιγραφή Το έλος Καντούνι βρίσκεται νότια - νοτιοανατολικά στο όριο του χωριού Κόρθι στην Άνδρο. Πρόκειται για υποβαθμισμένη εκβολή που τροφοδοτείται από έναν ρύακα σχεδόν μόνιμης

Διαβάστε περισσότερα

25/11/2010. Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 4 η Παρόχθιες Ζώνες στην Ελλάδα Χειμερινό Παρόχθια ζώνη

25/11/2010. Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 4 η Παρόχθιες Ζώνες στην Ελλάδα Χειμερινό Παρόχθια ζώνη ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 29/10/10 Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 4 η Παρόχθιες Ζώνες στην Ελλάδα Χειμερινό 2010 2011 Παρόχθια ζώνη Σε κάθε ποταμό υπάρχει παρόχθια ζώνη Μια πολύπλοκη και ευαίσθητη περιοχή που συνδέει

Διαβάστε περισσότερα

AND001 - Έλος Βιτάλι. Περιγραφή. Γεωγραφικά στοιχεία. Θεμελιώδη στοιχεία. Καθεστώτα προστασίας

AND001 - Έλος Βιτάλι. Περιγραφή. Γεωγραφικά στοιχεία. Θεμελιώδη στοιχεία. Καθεστώτα προστασίας AND001 - Έλος Βιτάλι Περιγραφή Το έλος Βιτάλι βρίσκεται περίπου 2,5 χιλιόμετρα ανατολικά του ομώνυμου οικισμού στην Άνδρο. Έχει καταγραφεί ως υγρότοπος και από το ΕΚΒΥ με κωδικό GR422343000 και όνομα "Έλος

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 3 η Παρόχθιες Ζώνες στην Ελλάδα ΕΑΡΙΝΟ

Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 3 η Παρόχθιες Ζώνες στην Ελλάδα ΕΑΡΙΝΟ ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 29/10/10 Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 3 η Παρόχθιες Ζώνες στην Ελλάδα ΕΑΡΙΝΟ 2010 2011 1 Παρόχθια ζώνη Σε κάθε ποταμό υπάρχει παρόχθια ζώνη Μια πολύπλοκη και ευαίσθητη περιοχή που συνδέει

Διαβάστε περισσότερα

SAM009 - Εκβολή Ποτάμι Καρλοβάσου

SAM009 - Εκβολή Ποτάμι Καρλοβάσου SAM009 - Εκβολή Ποτάμι Καρλοβάσου Περιγραφή Ο υγρότοπος της εκβολής Ποτάμι Καρλοβάσου, βρίσκεται 2,5 χιλιόμετρα βοριοδυτικά του οικισμού Λέκα και υπάγεται διοικητικά στον Δήμο Σάμου. Πρόκειται για εκβολή

Διαβάστε περισσότερα

SAT002 - Εκβολή ρύακα Φονιά

SAT002 - Εκβολή ρύακα Φονιά SAT002 - Εκβολή ρύακα Φονιά Περιγραφή Ο ρύακας Φονιάς και η εκβολή του βρίσκονται 11,3 χλμ.α-βα της Χώρας στη νήσο Σαμοθράκη. Πρόκειται στην ουσία για δύο εκβολές σε απόσταση μερικών μέτρων η μια από την

Διαβάστε περισσότερα

AIG001 - Εκβολή Μαραθώνα (Βιρού)

AIG001 - Εκβολή Μαραθώνα (Βιρού) AIG001 - Εκβολή Μαραθώνα (Βιρού) Περιγραφή Η εκβολή Μαραθώνα (Βιρού ή «Λίμνη») βρίσκεται περίπου 1,6 χιλιόμετρα βόρεια βορειοδυτικά από τον οικισμό Αιγηνίτισσα και υπάγεται διοικητικά στο Δήμο Αίγινας.

Διαβάστε περισσότερα

Βιοποικιλότητα & Αγροτικά Οικοσυστήματα

Βιοποικιλότητα & Αγροτικά Οικοσυστήματα ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΑ ΑΓΡΟ- ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ Χρονική Διάρκεια: Οκτώβριος 2010 Ιούνιος 2014 Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

THA002 - Βάλτα Ραχωνίου

THA002 - Βάλτα Ραχωνίου THA002 - Βάλτα Ραχωνίου Περιγραφή Η Βάλτα Ραχωνίου βρίσκεται περίπου 2,7 χιλιόμετρα βόρεια - βορειοανατολικά του οικισμού Πρίνος, στη Θάσο και περιλαμβάνεται στην απογραφή του WWF Ελλάς για τους υγρότοπους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Άρθρο 1 Ορισμός Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων, στις οποίες αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

MIL003 - Λιμνοθάλασσα Ριβάρι

MIL003 - Λιμνοθάλασσα Ριβάρι MIL003 - Λιμνοθάλασσα Ριβάρι Περιγραφή Η λιμνοθάλασσα Ριβάρι βρίσκεται 1,2 χιλιόμετρα περίπου νοτιοανατολικά του οικισμού Εμπορειός στη Μήλο. Πρόκειται για λιμνοθάλασσα με σχετικά μεγάλο άνοιγμα προς τη

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Σωτήρης Ορφανίδης Δρ. Βιολόγος-Αναπληρωτής Ερευνητής Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) Ινστιτούτο Αλιευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ: ΓΕΩΛΟΓΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

AIG003 - Εκβολή ρύακα Αννίτσα

AIG003 - Εκβολή ρύακα Αννίτσα AIG003 - Εκβολή ρύακα Αννίτσα Περιγραφή Η εκβολή του ρύακα Αννίτσα βρίσκεται περίπου 1,4 χιλιόμετρα ανατολικά - νοτιοανατολικά από τον οικισμό Άλωνες και υπάγεται διοικητικά στο Δήμο Αίγινας. Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

«Η Επίδραση της Βόσκησης στη Βιοποικιλότητα του Ακάμα»

«Η Επίδραση της Βόσκησης στη Βιοποικιλότητα του Ακάμα» «Η Επίδραση της Βόσκησης στη Βιοποικιλότητα του Ακάμα» Αειφόρος Αγροτική Ανάπτυξη Ακάμα Περιφερειακό Συνέδριο ΕΕ-Κύπρος 24/01/2015 Μηνάς Παπαδόπουλος Τομέας Πάρκων και Περιβάλλοντος Τμήμα Δασών ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τα μέσα της δεκαετίας του 50 μέχρι σήμερα, έχουν κατασκευαστεί από τη ΔΕΗ Α.Ε. και βρίσκονται σε λειτουργία, 15 μεγάλα και 9 μικρά Υδροηλεκτρικά

Διαβάστε περισσότερα

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000»

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000» Ανοικτή Εκδήλωση Ενημέρωσης με θέμα: «Προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη» Αξός Μυλοποτάμου, 29 Μαΐου 2016 «Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000» Δρ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ Φυσικός

Διαβάστε περισσότερα

PAR005 - Έλος Παροικιάς

PAR005 - Έλος Παροικιάς PAR005 - Έλος Παροικιάς Περιγραφή Το έλος Παροικιάς βρίσκεται περίπου 1,2 χιλιόμετρα βόρεια - βορειοανατολικά από το λιμάνι της Παροικιάς, στο βόρειο όριο του συνεχώς επεκτεινόμενου ομώνυμου οικισμού στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ Θ. Παπαδημητρίου, Π. Σιδηρόπουλος, Δ. Μιχαλάκης, Μ. Χαμόγλου, Ι. Κάγκαλου Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ Η Λίμνη Παραλιμνίου είναι ένας εποχικός σημαντικός υδροβιότοπος της Κύπρου με σπάνια είδη πανίδας και χλωρίδας και έδωσε το όνομα και στην παρακείμενη πόλη, το Παραλίμνι.

Διαβάστε περισσότερα

Υ Α Δ Τ Α ΙΝΑ ΟΙΚ ΙΝΑ ΟΙΚ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑ Α Κ Ποϊραζ Ποϊραζ δης Χειμερινό

Υ Α Δ Τ Α ΙΝΑ ΟΙΚ ΙΝΑ ΟΙΚ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑ Α Κ Ποϊραζ Ποϊραζ δης Χειμερινό Κ. Ποϊραζίδης Χειμερινό 2010 2011 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΥΛΗΣ Ενότητα 1: Εισαγωγή στους υγροτόπους 1.1. Λίμνες 1.2. Έλη 1.3. Υφάλμυρα νερά 1.4. Τρεχούμενα νερά Ενότητα 2: ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

SAT013 - Εκβολή Ξηροποτάμου

SAT013 - Εκβολή Ξηροποτάμου SAT013 - Εκβολή Ξηροποτάμου Περιγραφή Η εκβολή Ξηροποτάμου βρίσκεται περίπου 5,4 χιλιόμετρα νότια - νοτιοδυτικά από τον οικισμό της Σαμοθράκης. Πρόκειται για έναν εποχικό ρύακα που δέχεται νερό από μια

Διαβάστε περισσότερα

KRI146 - Έλος παραλίας Κόκκινου Πύργου (Καταλυκή)

KRI146 - Έλος παραλίας Κόκκινου Πύργου (Καταλυκή) KRI146 - Έλος παραλίας Κόκκινου Πύργου (Καταλυκή) Περιγραφή Η Καταλυκή (Έλος παραλίας Κόκκινου Πύργου) βρίσκεται στο δήμο Φαιστού, περίπου 2 χιλιόμετρα δυτικά βορειοδυτικά του Τυμπακίου. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

Η κτηνοτροφία στο Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Κομοτηνή, 20/11/2015 Ο Ελληνικός βούβαλος και οι προοπτικές της βουβαλοτροφίας

Η κτηνοτροφία στο Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Κομοτηνή, 20/11/2015 Ο Ελληνικός βούβαλος και οι προοπτικές της βουβαλοτροφίας Η κτηνοτροφία στο Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Κομοτηνή, 20/11/2015 Ο Ελληνικός βούβαλος και οι προοπτικές της βουβαλοτροφίας Χριστίνα Λίγδα Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών για τη Φύση στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα

Η επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών για τη Φύση στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα Η επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών για τη Φύση στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα Ελένη Τρύφων Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας Πόσο επίκαιρο είναι το ερώτημα; Η Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Ειδική Λιβαδοπονική Μελέτη για την περιφερειακή ζώνη του Ε.Δ. Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία από το ερευνητικό έργο «Υγρότοποι Αττικής» ΕΛΚΕΘΕ / ΕΟΕ 2010

Στοιχεία από το ερευνητικό έργο «Υγρότοποι Αττικής» ΕΛΚΕΘΕ / ΕΟΕ 2010 Η ανάγκη διατήρησης-παρακολούθησης-ανάδειξης των υγροτόπων της Αττικής Στοιχεία από το ερευνητικό έργο «Υγρότοποι Αττικής» ΕΛΚΕΘΕ / ΕΟΕ 2010 Υπεύθυνος έργου από πλευράς ΕΛΚΕΘΕ: Δρ. Σταμάτης Ζόγκαρης zogaris@ath.hcmr.gr

Διαβάστε περισσότερα

MIL019 - Εποχικό αλμυρό λιμνίο όρμου Αγ. Δημητρίου

MIL019 - Εποχικό αλμυρό λιμνίο όρμου Αγ. Δημητρίου MIL019 - Εποχικό αλμυρό λιμνίο όρμου Αγ. Δημητρίου Περιγραφή Το εποχιακό αλμυρό λιμνίο Αγ. Δημητρίου βρίσκεται στον ομώνυμο όρμο, 2,3 χιλιόμετρα περίπου βόρεια του οικισμού Εμπορειός στη Μήλο. Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Χλωρίδα και Πανίδα

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Χλωρίδα και Πανίδα ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χλωρίδα και Πανίδα ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λάθος καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

MIL016 - Λίμνη ορυχείων Μπροστινής Σπηλιάς 1

MIL016 - Λίμνη ορυχείων Μπροστινής Σπηλιάς 1 MIL016 - Λίμνη ορυχείων Μπροστινής Σπηλιάς 1 Περιγραφή Η λίμνη ορυχείων Μπροστινής Σπηλιάς 1 βρίσκεται περίπου 3,5 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του οικισμού Εμπορειός στη Μήλο. Πρόκειται για μικρό λιμνίο που

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Θράκης Πρόταση για τον προσδιορισμό των όρων και των ορίων των περιοχών προστασίας στους υγροβιοτόπους Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης Γ. Ανδρέου, Ι. Δάφνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ. Εθελοντικός Οργανισμός για τη Προστασία Αστικού Περιβάλλοντος

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ. Εθελοντικός Οργανισμός για τη Προστασία Αστικού Περιβάλλοντος ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ Εθελοντικός Οργανισμός για τη Προστασία Αστικού Περιβάλλοντος ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Η περιοχή εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς Καραµπέρου Γεωργία, ασολόγος-συντονίστρια έργου Αρετή Ζαχαροπούλου, Περιβαλλοντολόγος Βασιλική

Φορέας ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς Καραµπέρου Γεωργία, ασολόγος-συντονίστρια έργου Αρετή Ζαχαροπούλου, Περιβαλλοντολόγος Βασιλική Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων ΚοτυχίουΚοτυχίου Στροφυλιάς Φορέας ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς Καραµπέρου Γεωργία, ασολόγος-συντονίστρια έργου Αρετή Ζαχαροπούλου, Περιβαλλοντολόγος Βασιλική Ορφανού,

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση ενδιαιτημάτων από αγελάδες, άλογα, λαγούς και χήνες στο Δέλτα Έβρου

Χρήση ενδιαιτημάτων από αγελάδες, άλογα, λαγούς και χήνες στο Δέλτα Έβρου Χρήση ενδιαιτημάτων από αγελάδες, άλογα, λαγούς και χήνες στο Δέλτα Έβρου Η. Καρμίρης, Π. Πλατής, Σ. Καζαντζίδης, Θ. Παπαχρήστου ΕΘΙΑΓΕ, Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, 57006 Βασιλικά, Θεσσαλονίκη Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000. Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος

Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000. Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000 Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος Το Δίκτυο Natura 2000 Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Οικολογικών Περιοχών το οποίο δημιουργήθηκε το 1992 με την

Διαβάστε περισσότερα

Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών

Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών Το μητρώο των προστατευόμενων περιοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα, που περιγράφεται στο Άρθρο 6 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες (Παράρτημα IV

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικοί Βιότοποι. Τάξη Οδηγίες Μάθημα Ε Δημοτικού Πώς συμπληρώνουμε τα φύλλα εργασίας Γεωγραφία

Ελληνικοί Βιότοποι. Τάξη Οδηγίες Μάθημα Ε Δημοτικού Πώς συμπληρώνουμε τα φύλλα εργασίας Γεωγραφία Τάξη Οδηγίες Μάθημα Ε Δημοτικού Πώς συμπληρώνουμε τα φύλλα εργασίας Γεωγραφία Στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι να γνωρίσουμε και να καταγράψουμε τους ελληνικούς βιότοπους και να εντοπίσουμε τα ζώα

Διαβάστε περισσότερα

AND012 - Έλος Βόρη. Περιγραφή. Γεωγραφικά στοιχεία. Θεμελιώδη στοιχεία

AND012 - Έλος Βόρη. Περιγραφή. Γεωγραφικά στοιχεία. Θεμελιώδη στοιχεία AND012 - Έλος Βόρη Περιγραφή Το έλος Βόρη βρίσκεται περίπου 4,5 χιλιόμετρα βόρεια - βορειοδυτικά του οικισμού Βουρκωτή στην Άνδρο. Ο υγρότοπος περιλαμβάνεται στην απογραφή του WWF Ελλάς για τους υγρότοπους

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Μεταβατικά ύδατα ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών

ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Μεταβατικά ύδατα ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Μεταβατικά ύδατα ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών Μεταβατικά ύδατα (transitional waters) σύµφωνα µε την Οδηγία Πλαίσιο για τα

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 9 η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ Εαρινό

Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 9 η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ Εαρινό ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 03/12/10 Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 9 η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ Εαρινό 2010 2011 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ 1 Ηαποκατάσταση υγροτόπων δεν έχει ένα γενικά αποδεκτό ορισμό: Με την ευρύτερη ερη

Διαβάστε περισσότερα

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα και την Κρήτη»

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα και την Κρήτη» Ανοικτή εκδήλωση με θέμα: «Περιβάλλον Πολιτισμός: Πυλώνες για τη βιώσιμη ανάπτυξη στο Δήμο Αγίου Βασιλείου» Σπήλι, Κυριακή 28 Αυγούστου 2016 «Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000 στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 3 Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ (2 Ο κεφάλαιο) ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Albin Eser Καθηγητής Πανεπιστημίου Freiburg Γερμανίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Albin Eser Καθηγητής Πανεπιστημίου Freiburg Γερμανίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ κατά τη διαμόρφωση του δικαίου περιβάλλοντος δεν θα εκλαμβάνεται πια ο άνθρωπος μόνον ως σφετεριστής της φύσης και του περιβάλλοντος αλλά επίσης ως τμήμα και ως μέλος της και συνεπώς κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

Δασογεωργικά συστήματα Δρ. Άννα Σιδηροπούλου

Δασογεωργικά συστήματα Δρ. Άννα Σιδηροπούλου Δασογεωργικά συστήματα Δρ. Άννα Σιδηροπούλου Ελληνικό Αγροδασικό Δίκτυο, Α.Π.Θ. Τι είναι δασογεωργικά συστήματα; Δασογεωργικά ονομάζονται τα συστήματα που συνδυάζουν δέντρα και γεωργικές καλλιέργειες στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Θ. Δ. Ζάγκα Καθηγητή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Τομέας Δασικής Παραγωγής-Προστασίας Δασών-

Διαβάστε περισσότερα

http://www.eu-water.eu

http://www.eu-water.eu 5ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου EU-WATER Διακρατική ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στη γεωργία http://www.eu-water.eu "Οικονομικά κίνητρα για την υιοθέτηση πρακτικών εξοικονόμησης νερού και

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς

Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς Παπαδημητρίου Δότη Δρ. Βιολόγος Το χρονικό των Προστατευόμενων Περιοχών Ινδία, 2000 χρόνια πριν: Περιοχές ελεύθερες με στόχο την προστασία των φυσικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Αρ. Πρωτ. :

Αθήνα Αρ. Πρωτ. : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ, ΕΔΑΦΟΥΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

γεωγραφικό γλωσσάρι για την πέμπτη τάξη (από το βιβλίο «Μαθαίνω την Ελλάδα» του ΟΕΔΒ)

γεωγραφικό γλωσσάρι για την πέμπτη τάξη (από το βιβλίο «Μαθαίνω την Ελλάδα» του ΟΕΔΒ) γεωγραφικό γλωσσάρι για την πέμπτη τάξη (από το βιβλίο «Μαθαίνω την Ελλάδα» του ΟΕΔΒ) Α Κεφ. αβιοτικό κάθε στοιχείο που δεν έχει ζωή 4 αιολική διάβρωση Η διάβρωση που οφείλεται στον άνεμο 5 ακρωτήριο ακτογραμμή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ9Β-ΣΧΠ. ΑΔΑ: ΑΘΗΝΑ 26 / 2 / 2013 Αρ. Πρωτ. 599/26167

ΑΔΑ: ΒΕΤ9Β-ΣΧΠ. ΑΔΑ: ΑΘΗΝΑ 26 / 2 / 2013 Αρ. Πρωτ. 599/26167 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣ/ΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚ/ΤΩΝ & ΝΟΜ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Δεστούνη 2 και Αχαρνών 381 - Αθήνα ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

Παρόχθιες Ζώνες. Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών. Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων. Δρ.

Παρόχθιες Ζώνες. Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών. Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων. Δρ. Παρόχθιες Ζώνες Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών Δρ. Σταμάτης Ζόγκαρης 1. Εισαγωγικά Ποταμολογική Προσέγγιση 2. Ορισμοί 3. Αναγνώριση Απογραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- Το νερό μπορεί να θεωρηθεί ως φυσικός πόρος, ως οικονομικό αγαθό και

Διαβάστε περισσότερα

"ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΩΝ ΦΡΥΓΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ"

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΩΝ ΦΡΥΓΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΩΝ ΦΡΥΓΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ" Δρ. Νικόλαος Α. Θεοδωρίδης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών

Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών Το μητρώο των προστατευόμενων περιοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα, που περιγράφεται στο Άρθρο 6 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες (Παράρτημα IV

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός διαχείρισης άλλων δασικών πόρων

Σχεδιασμός διαχείρισης άλλων δασικών πόρων Σχεδιασμός διαχείρισης άλλων δασικών πόρων Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής Τηλ. & Φαξ: 25210

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρόπουλος Παντελής Συντονιστής Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

Σιδηρόπουλος Παντελής Συντονιστής Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Υλοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας-Μαυροβουνίου- Κεφαλόβρυσου-Βελεστίνου» Σιδηρόπουλος Παντελής Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας ιαχείρισης Σαµαριάς (Λευκών Ορέων): Ένα καινούργιο πρόβληµα ή ένα καινούργιο εργαλείο;

Φορέας ιαχείρισης Σαµαριάς (Λευκών Ορέων): Ένα καινούργιο πρόβληµα ή ένα καινούργιο εργαλείο; Φορέας ιαχείρισης Σαµαριάς (Λευκών Ορέων): Ένα καινούργιο πρόβληµα ή ένα καινούργιο εργαλείο; Παρουσίαση: Παναγιώτης Νύκτας Περιβαλλοντολόγος Ειδικός Επιστήµονας.Σ. Φορέα ιαχείρισης Ε.. Σαµαριάς Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ετη 2009, 2010 και 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ετη 2009, 2010 και 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 02 / 04 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ετη 2009, 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 02 / 04 / 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 02 / 04 / 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 02 / 04 / 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Έτη 2009, 2010 και 2011 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Λιβάδια - Θαµνότοποι

Λιβάδια - Θαµνότοποι ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Λιβάδια - Θαµνότοποι ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λάθος καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑΣ Ή ΘΗΣΑΥΡΟΣ; ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΖΙΩΡΤΖΙΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ ENALIA PHYSIS ENVIRONMENTAL RECEARCH CENTER

Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑΣ Ή ΘΗΣΑΥΡΟΣ; ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΖΙΩΡΤΖΙΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ ENALIA PHYSIS ENVIRONMENTAL RECEARCH CENTER Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑΣ Ή ΘΗΣΑΥΡΟΣ; ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΖΙΩΡΤΖΙΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ ENALIA PHYSIS ENVIRONMENTAL RECEARCH CENTER ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή στο δίκτυο NATURA 2000 2. Βασικά υδρολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Δασολιβαδικά Συστήματα. Θ. Παπαχρήστου & Π. Πλατής Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών

Δασολιβαδικά Συστήματα. Θ. Παπαχρήστου & Π. Πλατής Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Δασολιβαδικά Συστήματα Θ. Παπαχρήστου & Π. Πλατής Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Δασολιβαδικά Συστήματα συστήματα χρήσης γης Βοσκήσιμη ύλη Κτηνοτροφικά προϊόντα Δασικά προϊόντα Μακροπρόθεσμο κέρδος από δένδρα

Διαβάστε περισσότερα

EUB057 - Εκβολή ποταμού Μανικιάτη

EUB057 - Εκβολή ποταμού Μανικιάτη EUB057 - Εκβολή ποταμού Μανικιάτη Περιγραφή Η εκβολή του ποταμού Μανικιάτη βρίσκεται περίπου 2 χιλιόμετρα ανατολικά του οικισμού Οξύλιθος στην παραλία Στόμιο και υπάγεται διοικητικά στον Δήμο Κύμης - Αλιβερίου.

Διαβάστε περισσότερα

http://www.eu-water.eu

http://www.eu-water.eu 2ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου EU-WATER Διακρατική ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στη γεωργία http://www.eu-water.eu Παρουσίαση της υδρογεωλογικής κατάστασης της λεκάνης Σαριγκιόλ και των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ Σύνοψη δράσεων διαχείρισης της βλάστησης στην παραλίμνια ζώνη της Μικρής Πρέσπας για το έτος 2012 Ιανουάριος 2013 Συγγραφή αναφοράς Ειρήνη Κουτσερή

Διαβάστε περισσότερα

ACTION 3: RIVER BASIN FUNCTIONS AND VALUES ANALYSIS AND WATER QUALITY CRITERIA DETERMINATION

ACTION 3: RIVER BASIN FUNCTIONS AND VALUES ANALYSIS AND WATER QUALITY CRITERIA DETERMINATION ACTION 3: RIVER BASIN FUNCTIONS AND VALUES ANALYSIS AND WATER QUALITY CRITERIA DETERMINATION Giannouris Ε. & Manolaki P. giannouris.epaminondas@gmail.com manolaki@upatras.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΟΛΟΓΙΑ. Αποτελεί υποσύνολο της επιστήμης της Θαλάσσιας Βιολογίας και της Ωκεανογραφίας.

ΛΙΜΝΟΛΟΓΙΑ. Αποτελεί υποσύνολο της επιστήμης της Θαλάσσιας Βιολογίας και της Ωκεανογραφίας. ΛΙΜΝΟΛΟΓΙΑ Η Λιμνολογία είναι μία σχετικά νέα επιστήμη: πρώτη αναφορά το 1895 από τον Ελβετό F. A. Forel στο βιβλίο του με τίτλο: Le Leman: Monographie limnologique. Αποτελεί υποσύνολο της επιστήμης της

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία αναφοράς στον Αγροδιατροφικό Τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Περιφερειάρχης ΑΜΘ, κ.

Σημεία αναφοράς στον Αγροδιατροφικό Τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Περιφερειάρχης ΑΜΘ, κ. Σημεία αναφοράς στον Αγροδιατροφικό Τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Περιφερειάρχης ΑΜΘ, κ. Γεώργιος Παυλίδης Κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ΑΜΘ και Ελλάδας Η Ανατολική Μακεδονία

Διαβάστε περισσότερα

Η ποικιλότητα των τύπων οικοτόπων των ελληνικών

Η ποικιλότητα των τύπων οικοτόπων των ελληνικών Η ποικιλότητα των τύπων οικοτόπων των ελληνικών ποολίβαδων Η ποικιλότητα των τύπων οικοτόπων των ελληνικών ποολίβαδων Π. Κακούρος Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), (60394) 570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ. (Monachus monachus)

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ. (Monachus monachus) ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙ Η ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ (Monachus monachus) Η Μεσογειακή Φώκια είναι το µόνο είδος φώκιας που συναντάται στη Μεσόγειο και αποτελεί ένα από τα πλέον απειλούµενα είδη θαλάσσιων θηλαστικών στον

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr Προστατεύει το υδάτινο περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Το ΕΠΠΕΡΑΑ προστατεύει το Υδάτινο περιβάλλον βελτιώνει την Ποιότητα της Ζωής μας Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ

ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Κυριακή 18 Μαρτίου 2012, ώρα 11:00 ενδροφύτευση - Τριάδι Θέρµης ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ: Τετάρτη 21 Μαρτίου 2012, ώρα 18:00 ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ - Αίθουσα Τελετών Σχολή ασολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ Το κλίμα της Ευρώπης Το κλίμα της Ευρώπης Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ και ΚΛΙΜΑ Καιρός: Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν σε μια περιοχή, σε

Διαβάστε περισσότερα

PAR001 - Έλος Κολυμπήθρες

PAR001 - Έλος Κολυμπήθρες PAR001 - Έλος Κολυμπήθρες Περιγραφή Το έλος Κολυμπήθρες βρίσκεται 2 χιλιόμετρα δυτικά της Νάουσας και σε επαφή με ένα διάσημο τόπο κολύμβησης (Κολυμπήθρες) λόγω των γεωλογικών του σχηματισμών. Περιλαμβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Το τσακάλι, τόσο κοντινό μα τόσο ντροπαλό! (Ανακαλύπτοντας το τσακάλι)

Το τσακάλι, τόσο κοντινό μα τόσο ντροπαλό! (Ανακαλύπτοντας το τσακάλι) Το τσακάλι, τόσο κοντινό μα τόσο ντροπαλό! (Ανακαλύπτοντας το τσακάλι) ΗΛΙΚΙΑ: 7-12 ΕΠΟΧΗ: Φ, Χ, Α, Κ. ΙΑΡΚΕΙΑ: 1 ώρα προετοιμασία στην τάξη, 1 ώρα έρευνα στο σπίτι, 3-4 εβδομάδες έρευνας. ΥΛΙΚΑ: Ερωτηματολόγιο,

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο Καρπενήσι 4-6 Σεπτεµβρίου 2002 Λιβαδοπονία και ανάπτυξη ορεινών περιοχών

3 ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο Καρπενήσι 4-6 Σεπτεµβρίου 2002 Λιβαδοπονία και ανάπτυξη ορεινών περιοχών 3 ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο Καρπενήσι 4-6 Σεπτεµβρίου 2002 Λιβαδοπονία και ανάπτυξη ορεινών περιοχών Συµπεράσµατα Συµβολή των λιβαδιών στην ανάπτυξη των ορεινών περιοχών Τα λιβάδια της χώρας αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α ΦΑΣΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α ΦΑΣΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α ΦΑΣΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Γενικά στοιχεία ανάθεσης της µελέτης Αναφέρονται τα στοιχεία ανάθεσης της µελέτης (φορέας ανάθεσης, στοιχεία σύµβασης, οµάδα µελέτης).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ & Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου του ΤΕΕ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας

ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας Τί είναι ένα Οικοσύστημα; Ένα οικοσύστημα είναι μια αυτο-συντηρούμενη και αυτορυθμιζόμενη κοινότητα ζώντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΚΑΙ LIFE+ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ 369 370 371 ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Η σχέση μας με τη γη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΗΛΙΑ

Η σχέση μας με τη γη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΗΛΙΑ Η σχέση μας με τη γη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΗΛΙΑ *Φέρουσα χωρητικότητα Ο μέγιστος αριθμός ατόμων ενός είδους που μπορεί να υποστηρίζεται από ένα δεδομένο οικοσύστημα. Ο προσδιορισμός της για τον άνθρωπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΜΑΛΙΑΚΟ ΚΟΛΠΟ. Αν. Καθηγητης Μ.Δασενακης. Δρ Θ.Καστριτης Ε.Ρουσελάκη

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΜΑΛΙΑΚΟ ΚΟΛΠΟ. Αν. Καθηγητης Μ.Δασενακης. Δρ Θ.Καστριτης Ε.Ρουσελάκη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΟΥ ΕΥΤΡΟΦΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΜΑΛΙΑΚΟ ΚΟΛΠΟ Αν. Καθηγητης Μ.Δασενακης Δρ Θ.Καστριτης Ε.Ρουσελάκη Φ.Σάλτα Κύκλος αζώτου Κύκλος φωσφόρου Kύκλος πυριτίου

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin Διαχείριση των υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 6 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 6 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 6 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Ενότητα Α - Κτηνοτροφία και Προστατευόμενες Περιοχές Η κτηνοτροφία αποτελεί σημαντική δραστηριότητα στην Ανατολική Πελοπόννησο και ένα μεγάλο κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS)

Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) ΔΒΔ του οδικού άξονα Πάτρας- Πύργου, χλμ. 18-50 Έκταση ΠΠ (Ζώνες Α & Β): 160.000 στρμ. Κατά 50%, περίπου, σε Π.Ε. Αχαΐας και Ηλείας Δήμοι Δυτικής Αχαΐας και Ανδραβίδας

Διαβάστε περισσότερα

MIL009 - Λίμνη ορυχείου Χονδρού Βουνού 1

MIL009 - Λίμνη ορυχείου Χονδρού Βουνού 1 MIL009 - Λίμνη ορυχείου Χονδρού Βουνού 1 Περιγραφή Οι λίμνες ορυχείων Χονδρού Βουνού βρίσκονται περίπου 7 χιλιόμετρα Ανατολικά του Αδάμα στην περιοχή Κόμια στη Μήλο. Πρόκειται για λίμνες που δημιουργήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασμός δέντρων και γεωργικών καλλιεργειών στην ίδια επιφάνεια.

Συνδυασμός δέντρων και γεωργικών καλλιεργειών στην ίδια επιφάνεια. Συνδυασμός δέντρων και γεωργικών καλλιεργειών στην ίδια επιφάνεια. ........ Tα δασογεωργικά συστήματα στην Ελλάδα καταλαμβάνουν έκταση 1.044.875 εκτ. που αντιστοιχεί στο 32% της συνολικής γεωργικής γης

Διαβάστε περισσότερα

KRI148 - Εκβολή ρύακα Πλατύ

KRI148 - Εκβολή ρύακα Πλατύ KRI148 - Εκβολή ρύακα Πλατύ Περιγραφή Η εκβολή του ρύακα Πλατύ βρίσκεται σε κοντινή απόσταση, ανατολικά από την Αγία Γαλήνη, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Ο ρύακας δέχεται τα νερά από ένα σχετικά μεγάλο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

SAT009 - Εκβολή ρύακα Κατσαμπά

SAT009 - Εκβολή ρύακα Κατσαμπά SAT009 - Εκβολή ρύακα Κατσαμπά Περιγραφή Η εκβολή Κατσαμπά βρίσκεται 3,4 χλμ Α-ΒΑ της Καμαριώτισσας στη νήσο Σαμοθράκη. Πρόκειται για την μικρή εκβολή του χειμάρρου Κατσαμπά, ενός ρύακα περιοδικής ροής

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές Προστατευόµενες Περιοχές - Χώροι Αναψυχής

Φυσικές Προστατευόµενες Περιοχές - Χώροι Αναψυχής ΕΒ ΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Φυσικές Προστατευόµενες Περιοχές - Χώροι Αναψυχής ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λάθος καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΏΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ

ΑΛΛΑΓΏΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΏΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΛΙΕΙΑ ρ. Κώστας Παπακωνσταντίνου τ /ντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων τ. /ντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κράτος μέλος: Ελλάδα. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κράτος μέλος: Ελλάδα. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2012) XXX σχέδιο ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κράτος μέλος: Ελλάδα που συνοδεύει το έγγραφο ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού

Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού Μελιάδου Βαρβάρα: Μεταπτυχιακός Τμημ. Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου Μελιάδης Μιλτιάδης: Υποψήφιος

Διαβάστε περισσότερα

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα και την Κρήτη»

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα και την Κρήτη» Ημερίδα με θέμα: «Περιοχές NATURA 2000: Ευκαιρία ή εμπόδιο για την ανάπτυξη;» Ρέθυμνο, Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2016 «Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα και την Κρήτη»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ «Περιβαλλοντικά Προβλήματα & Δίκαιο» ΜΑΘΗΜΑ 6

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ «Περιβαλλοντικά Προβλήματα & Δίκαιο» ΜΑΘΗΜΑ 6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ «Περιβαλλοντικά Προβλήματα & Δίκαιο» ΜΑΘΗΜΑ 6 Το πρόβλημα Οι ανάγκες του ανθρώπου σε νερό διπλασιάζονται κάθε 20 χρόνια. Το 40% του παγκόσμιου πληθυσμού δεν έχει στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων µ ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα