ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, 2014 ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, 2014 ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ"

Transcript

1 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ A.M. : 148/2014 ΠΡΟΫΠ: ,00 Κ.Α.: CPVS: ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, 2014

2 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ A.M. : 148/2014 ΠΡΟΫΠ: ,00 Κ.Α.: CPVS: ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά σε εργασίες συντήρησης (τακτικής κι έκτακτης) και καθαρισμού για τα σιντριβάνια του Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος. Mε τις συγκεκριμένες εργασίες οι εγκαταστάσεις σιντριβανιών θα παραδίδονται κάθε φορά σε πλήρη και ορθή λειτουργία (τόσο για τις τμηματικές, όσο και για τις συνολικές εργασίες). Πρόκειται για εργασίες συντήρησης (προληπτικής κι επισκευαστικής): ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων / μηχανικών και υδραυλικών συστημάτων / χημικού και μηχανικού (με πιεστικό ή χειρονακτικά) καθαρισμού (πλύσιμο με ειδικό μυκητοκτόνο αλγοκτόνο) / λοιπές απρόβλεπτες σχετικές εργασίες των σιντριβανιών του Δήμου. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για εργασίες σε εγκαταστάσεις σιντριβανιών, που βρίσκονται στα κάτωθι σημεία: Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου (πρώην Πλ. Πατριάρχου) πλησίον COFFEE ISLAND / Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου (πρώην Πλ. Πατριάρχου) πλησίον ΘΕΙΟΣ ΦΑΝΗΣ / Πλατεία Μιαούλη / Κόμβος Αχαρνών / Πλατεία Κωνσταντινουπόλεως / Πλατεία Χρυσαλλίδος. Η συντήρηση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με όλη τη σχετική ισχύουσα τρέχουσα νομοθεσία (ευρωπαϊκή και εγχώρια) τόσο για τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όσο και για τα πρότυπα ποιότητας και τις προδιαγραφές πραγματοποίησης αυτού του τύπου των συντηρήσεων. Θα ισχύει απολύτως όλη η παρακάτω νομοθεσία: -Για διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Π.Δ. 28/1980, N. 3463/2006 Kύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, Ν. 3731/2008 / άρθρ. 20 / παράγρ. 13, Ν. 3852/2010, Ν. 4281/ ΦΕΚ 160 τεύχος Α ). -Όλη η λοιπή σχετική ισχύουσα τρέχουσα νομοθεσία (πρότυπα ΕΛΟΤ-ISO-TOTEE κλπ) και διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Ο προϋπολογισμός της μελέτης είναι ,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%) και αφορά τον Κ.Α έτους Το CPV είναι:

3 3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα μελέτη Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος: τακτικής (προληπτικής) συντήρησης, αφορά στις παρακάτω εργασίες για τις εγκαταστάσεις σιντριβανιών του Δήμου έκτακτης (επισκευαστικής) συντήρησης λόγω έκτακτων βλαβών / ζημιών / φθορών, διμηνιαίου χημικού και μηχανικού (με πιεστικό ή χειρονακτικά) καθαρισμού (πλύσιμο με ειδικό μυκητοκτόνο αλγοκτόνο), λοιπές απρόβλεπτες σχετικές εργασίες. Mε τις συγκεκριμένες εργασίες οι εγκαταστάσεις σιντριβανιών θα παραδίδονται κάθε φορά σε πλήρη και ορθή λειτουργία (τόσο για τις τμηματικές, όσο και για τις συνολικές εργασίες). Πρόκειται για εργασίες συντήρησης (προληπτικής κι επισκευαστικής): -των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (αυτοματισμών λειτουργίας, ηλεκτρολογικών, φωτισμού, ηλεκτρονικών, μηχανημάτων, αντλιών κινητήρων κλπ), -των μηχανικών και υδραυλικών συστημάτων (υδραυλικών δικτύων, φίλτρων, ακροφυσίων κλπ), -διμηνιαίου χημικού και μηχανικού (με πιεστικό ή χειρονακτικά) καθαρισμού (πλύσιμο με ειδικό μυκητοκτόνο αλγοκτόνο) του δαπέδου, των παρειών δεξαμενής σιντριβανιού, των μηχανημάτων και των σωληνώσεων, λοιπών χώρων, περιβάλλοντος χώρου, φρεατίων, πίλαρς και σωληνώσεων αυτού, απομάκρυνση απορριμμάτων / λυμάτων/ 6 σιντριβάνια για τους μήνες από Μάϊο έως και Δεκέμβριο 2015 (=6 ΣΙΝΤΡ.*4 ΔΙΜ.=24 διμηνιαίοι), Απρόβλεπτες δαπάνες για εργασίες έκτακτης (λόγω βλάβης ή επισκευής) συντήρησης ή αντικατάστασης υλικών εξαρτημάτων σχετικών ειδών (ηλεκτρικά ηλεκτρονικά-υδραυλικάοικοδομικά-είδη σιδήρου χάλυβα κλπ) συμπεριλαμβανομένων των σχετικών υλικών. Λοιπές μη ειδικώς κατανομαζόμενες μικροεργασίες συντήρησης και αντικατάστασης. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για εργασίες σε εγκαταστάσεις σιντριβανιών (όσον αφορά συντήρηση εγκαταστάσεων και καθαρισμούς) που βρίσκονται στα κάτωθι σημεία: Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου (πρώην Πλ. Πατριάρχου) πλησίον COFFEE ISLAND, Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου (πρώην Πλ. Πατριάρχου) πλησίον ΘΕΙΟΣ ΦΑΝΗΣ, Πλατεία Μιαούλη. Επίσης εργασίες καθαρισμών κάτωθι σημεία: Κόμβος Αχαρνών, Πλατεία Κωνσταντινουπόλεως, Πλατεία Χρυσαλλίδος. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ των εγκαταστάσεων των σιντριβανιών του Δήμου που βρίσκονται στα Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για τις εργασίες συντηρήσεων και καθαρισμών που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: Α/Α Σιντριβάνι Εργασίες (*) 1 Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου (πρώην Πλ. Πατριάρχου) πλησίον COFFEE ISLAND -1 τεμ. επισκευή συστήματος αυτόματης πλήρωσης. -1 τεμ. αντικατάσταση ρελέ ηλεκτροπληξίας. -1 τεμ. ανοξείδωτη υποβρύχια αντλία 220 V (για καταρράκτη). -2 τεμ. ανοξείδωτη υποβρύχια αντλία 220 V (για ακροφύσια). -3 τεμ. ανοξείδωτα φίλτρα αντλιών. -1 τεμ. τροφοδοτικό προβολέων. -4 τεμ. διμηνιαίος χημικός και μηχανικός (με πιεστικό ή

4 4 2 Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου (πρώην Πλ. Πατριάρχου) πλησίον ΘΕΙΟΣ ΦΑΝΗΣ -1 τεμ. επισκευή συστήματος αυτόματης πλήρωσης. -1 τεμ. αντικατάσταση ρελέ ηλεκτροπληξίας. -1 τεμ. ανοξείδωτη υποβρύχια αντλία 220 V (για καταρράκτη). -1 τεμ. ανοξείδωτη υποβρύχια αντλία 220 V (για ακροφύσια). -2 τεμ. ανοξείδωτα φίλτρα αντλιών. -1 τεμ. τροφοδοτικό προβολέων. -4 τεμ. διμηνιαίος χημικός και μηχανικός (με πιεστικό ή 3 Πλατεία Μιαούλη -1 τεμ. αντικατάσταση ανοξείδωτης υποβρύχιας αντλίας 7,5 hp. -1 τεμ. ανοξείδωτο φίλτρο αντλίας με προστασία μανδύα ψύξης. -12 τεμ. υποβρύχιοι προβολείς Μ120/LED ne clur. -1 τεμ. pwer supply 24 V. -1 τεμ. επισκευή συστήματος αυτόματης πλήρωσης. -1 τεμ. επισκευή ηλεκτρικού πίνακα. -1 τεμ. επισκευή παροχής. -4 τεμ. διμηνιαίος χημικός και μηχανικός (με πιεστικό ή 4 Κόμβος Αχαρνών -4 τεμ. διμηνιαίος χημικός και μηχανικός (με πιεστικό ή Ειδικά για αυτό το σιντριβάνι πριν από κάθε εργασία κι εγκαίρως (πριν από 2 ημέρες τουλάχιστον), ο ανάδοχος συντηρητής θα ειδοποιεί πάντοτε την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου μας, ούτως ώστε αυτή να προβαίνει από πριν στην συντήρηση του τοπικού πρασίνου. 5 Πλατεία Κωνσταντινουπόλεως -4 τεμ. διμηνιαίος χημικός και μηχανικός (με πιεστικό ή 6 Πλατεία Χρυσαλλίδος -4 τεμ. διμηνιαίος χημικός και μηχανικός (με πιεστικό ή (*)Σε όλα τα παραπάνω (του παρόντος πίνακα) συμπεριλαμβάνονται: πάσης φύσεως σχετικές εργασίες, μεταφορές, φορτώσεις - εκφορτώσεις, τοποθέτηση, εγκατάσταση και το κόστος των απαιτουμένων ειδών και υλικών. Όλα τα παραπάνω κατόπιν υπόδειξης της Υπηρεσίας. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ Ο προσφέρων για την συμπλήρωση του πίνακα της οικονομικής προσφοράς θα λάβει υπόψιν τις υπάρχουσες υφιστάμενες εγκαταστάσεις και συνθήκες (ακόμη και κατόπιν δικών του αυτοψιών επί των σχετικών χώρων). Η Υπηρεσία δικαιούται να αυξομειώσει τις επιμέρους ποσότητες μονάδων μέτρησης των άρθρων της παρούσας μελέτης, με την δέσμευση το συνολικό οικονομικό άθροισμα σε Ευρώ να μην ξεπερνάει το συνολικό οικονομικό ποσό της σχετικής συμβάσεως. Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός /ΠΕ5 ΣΓΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Πολιτικός Μηχανικός / ΠΕ3

5 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ A.M. : 148/2014 ΠΡΟΫΠ: ,00 Κ.Α.: CPVS: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ -ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Η παρούσα μελέτη αφορά σε εργασίες συντήρησης (τακτικής κι έκτακτης) και καθαρισμού για τα σιντριβάνια του Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος. Mε τις συγκεκριμένες εργασίες οι εγκαταστάσεις σιντριβανιών θα παραδίδονται κάθε φορά σε πλήρη και ορθή λειτουργία (τόσο για τις τμηματικές, όσο και για τις συνολικές εργασίες). Πρόκειται για εργασίες συντήρησης (προληπτικής κι επισκευαστικής): ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων / μηχανικών και υδραυλικών συστημάτων / χημικού και μηχανικού (με πιεστικό ή χειρονακτικά) καθαρισμού (πλύσιμο με ειδικό μυκητοκτόνο αλγοκτόνο) / λοιπές απρόβλεπτες σχετικές εργασίες των σιντριβανιών του Δήμου. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για εργασίες σε εγκαταστάσεις σιντριβανιών, που βρίσκονται στα κάτωθι σημεία: Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου (πρώην Πλ. Πατριάρχου) πλησίον COFFEE ISLAND / Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου (πρώην Πλ. Πατριάρχου) πλησίον ΘΕΙΟΣ ΦΑΝΗΣ / Πλατεία Μιαούλη / Κόμβος Αχαρνών / Πλατεία Κωνσταντινουπόλεως / Πλατεία Χρυσαλλίδος. Ο προϋπολογισμός της μελέτης είναι ,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%) και αφορά τον Κ.Α έτους Το CPV είναι: ΕΡΓΑΣΙΕΣ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ Συμπεριλαμβάνονται οι πάσης φύσεως εργασίες προληπτικής συντήρησης ή έκτακτης αντικατάστασης, που αναφέρονται στην Τεχνική Έκθεση / Περιγραφή της παρούσας μελέτης, μετά των αντιστοίχων μεταφορών, υλικών και δαπανών για το προσωπικό και την ασφαλιστική του κάλυψη. Επιπλέον θα ισχύουν οι παρακάτω υποχρεώσεις του αναδόχου: Διαδικασία αποκατάστασης Σε περίπτωση βλάβης και μέχρι την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας θα απαιτηθεί να ακολουθηθεί η κάτωθι διαδικασία: Χρήση κάθε άλλου είδους και τρόπου για την προσωρινή επίλυση του προβλήματος και έως να λυθεί αυτό (μετά από επισκευή ή αντικατάσταση του βλαβέντος είδους) πάντοτε κατόπιν υπόδειξης της Υπηρεσίας. Έλεγχος των εγκαταστάσεων (ηλεκτρικών - ηλεκτρονικών / μηχανικών / υδραυλικών) για τη διαπίστωση της βλάβης. Πλήρης αποκατάσταση και παράδοση των εγκαταστάσεων σε πλήρη, ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία. Επέμβαση για άρση έκτακτης ανωμαλίας. Για κάθε περίπτωση που ζητείται από το συντηρητή επίσκεψη (πραγματοποιείται εντός 24ωρου και για τις εργάσιμες ώρες & ημέρες) για επισκευή βλάβης που έχει προκύψει από επέμβαση στα συστήματα, είτε από το προσωπικό (αναρμοδιότητα, απροσεξία), είτε από τρίτους (βία, απροσεξία, αδεξιότητα) με αποτέλεσμα την μερική ή ολική καταστροφή μηχανημάτων, συσκευής ή συσκευών αυτά αποκαθίστανται με δαπάνες εργασιών και μεταφορών του αναδόχου συντηρητή, που περιλαμβάνει το κόστος μετάβασης του τεχνικού, ενώ ο Δήμος θα καλύψει το κόστος των υλικών για τις συγκεκριμένες βλάβες λόγω απροσεξίας. Όλα τα υλικά, μηχανήματα και συσκευές που θα απαιτηθεί αντικατάστασή τους σε περίπτωση βλάβης θα είναι καινούργια σε άριστη κατάσταση, κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ Ο ανάδοχος - συντηρητής υποχρεούται: Για την υπογραφή της συμβάσεως (και σύμφωνα με την ισχύουσα τρέχουσα νομοθεσία) να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να

6 6 υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης (άρθρο 157 παρ. 1 εδαφ. β του Ν. 4281/ ΦΕΚ 160 τεύχος Α ). Να προσκομίσει οποιαδήποτε σχετική πιστοποίηση (ποιότητας προτύπων προδιαγραφών ισχυόντων ευρωπαϊκών και εγχώριων πχ ΕΛΟΤ ISO DIN κλπ) διαθέτει. Να παρουσιάζεται εντός 24 ωρών από την έγγραφη ή τηλεφωνική ειδοποίηση του Δήμου για βλάβη. Σε περίπτωση καθυστέρησης ο ανάδοχος βαρύνεται με ποινική ρήτρα 10 για κάθε ώρα καθυστέρησης. Σε περίπτωση μη εμφάνισής του θα λύεται αυτοδίκαια η σύμβαση που θα υπογραφεί, η δε ρήτρα θα βεβαιώνεται και θα εισπράττεται υπέρ του Δήμου στην επόμενη πιστοποίηση που θα υποβάλλει. Σε περίπτωση έκτακτης βλάβης να ενημερώνει εγγράφως την Υπηρεσία για το είδος της βλάβης και να καταθέτει κατάλογο με τα ανταλλακτικά που απαιτούνται και κόστος αυτών. Το κόστος των υλικών που θα προκύψουν δεν θα προεξοφλείται από το Δήμο. Να πληρώνει με δαπάνες του, το προσωπικό που απασχολεί και το ασφαλιστικό του ταμείο. Να προχωρά σε ενέργειες συντήρησης σύμφωνα: -με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και τις αναλυτικές διευκρινίσεις της (όπου απαιτείται), -με την παρούσα μελέτη και -με τις επιμέρους υφιστάμενες μελέτες και σχέδια του αρχείου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Να διαθέτει την τεχνογνωσία και τον εξοπλισμό για να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες συντηρήσεων και αντικαταστάσεων. Μετά από την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος θα προσκομίσει στην Υπηρεσία, επικαιροποιημένη λίστα της κατάστασης των χώρων όσον αφορά τις ανάγκες συντηρήσεων ή αντικαταστάσεων, αναφέροντας τυχόν πρόσθετα προβλήματα στις εγκαταστάσεις (που θα ανακύψουν έως την υπογραφή της συμβάσεως), έτσι ώστε η επικαιροποιημένη κατάσταση να ληφθεί υπόψιν από την Υπηρεσία. Μετά από κάθε προγραμματισμένο έλεγχο να προσκομίζει στην Υπηρεσία: -συμπληρωμένα δελτία συντήρησης / ημερολόγια εργασιών, -φωτογραφίες σε ηλεκτρονική μορφή (με τις κύριες ενδεικτικές εκτυπωμένες σε χαρτί Α4), -αποδεικτικά αντίγραφα δελτίων αποστολής, δελτίων επισκευής μηχανημάτων κλπ, -λοιπά σχετικά αποδεικτικά, στα οποία να περιγράφονται αναλυτικά και να αποδεικνύονται οι εκτελεσθείσες εργασίες, δηλαδή θα αποδεικνύεται με ημερομηνίες εργασιών τι συντηρήθηκε και τι αντικαταστάθηκε επακριβώς. Για την πιστοποίηση των εργασιών από την Υπηρεσία, απαιτείται η προσκόμιση από τον ανάδοχο σχετικών συγκεντρωτικών αποδεικτικών στοιχείων σε μορφή πίνακα excel. Τα ακατάλληλα είδη που θα είναι προς απόρριψη (πχ ακατάλληλα μηχανήματα) θα κατατίθενται με αποδεικτικό παράδοσης παραλαβής σε χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία. Το αποδεικτικό θα παραδίδεται στην Υπηρεσία. Ο ανάδοχος πριν την έκδοση οποιουδήποτε οικονομικού εγγράφου παραστατικού τιμολογίου κρατήσεων, θα πρέπει να επικοινωνεί και να λαβαίνει σχετικές οδηγίες από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η συντήρηση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με όλη τη σχετική ισχύουσα τρέχουσα νομοθεσία (ευρωπαϊκή και εγχώρια) τόσο για τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όσο και για τα πρότυπα ποιότητας και τις προδιαγραφές πραγματοποίησης αυτού του τύπου των συντηρήσεων. Θα ισχύει απολύτως όλη η παρακάτω νομοθεσία: -Για διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Π.Δ. 28/1980, N. 3463/2006 Kύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, Ν. 3731/2008 / άρθρ. 20 / παράγρ. 13, Ν. 3852/2010, Ν. 4281/ ΦΕΚ 160 τεύχος Α ). -Όλη η λοιπή σχετική ισχύουσα τρέχουσα νομοθεσία (πρότυπα ΕΛΟΤ-ISO-TOTEE κλπ) και διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ Ο προσφέρων για την συμπλήρωση του πίνακα της οικονομικής προσφοράς θα λάβει υπόψιν τις υπάρχουσες υφιστάμενες εγκαταστάσεις και συνθήκες (ακόμη και κατόπιν δικών του αυτοψιών επί των σχετικών χώρων).

7 7 Η Υπηρεσία δικαιούται να αυξομειώσει τις επιμέρους ποσότητες μονάδων μέτρησης των άρθρων της παρούσας μελέτης, με την δέσμευση το συνολικό οικονομικό άθροισμα σε Ευρώ να μην ξεπερνάει το συνολικό οικονομικό ποσό της σχετικής συμβάσεως. ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΙΜΕΣ- ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Η διάρκεια της σχετικής συμβάσεως θα είναι από την υπογραφή της έως και την 31 Δεκεμβρίου Στις τιμές του προϋπολογισμού περιλαμβάνεται και το κόστος τυχόν ανταλλακτικών. Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται: όλες οι εργασίες εξαγωγής - ελέγχου μεταφοράς - επισκευής επαναμεταφοράς επανατοποθέτησης καθώς και όλα τα αντίστοιχα υλικά συντηρήσεων και επισκευών. Η οικονομική προσφορά θα ισχύει σε όλη την διάρκεια της συμβάσεως. Τα συντηρημένα είδη θα παραδίδονται στις αντίστοιχες εκάστοτε δημοτικές εγκαταστάσεις (ή όπου σχετικώς υποδείξει η Υπηρεσία) και θα τοποθετούνται, θα συναρμολογούνται και θα εγκαθίστανται σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της Υπηρεσίας. Στις τιμές προσφοράς θα συμπεριλαμβάνονται: όλες οι σχετικές εργασίες εξαγωγής - ελέγχου μεταφοράς φόρτωσης- εκφόρτωσης- επισκευής επαναμεταφοράς επανατοποθέτησης τοποθέτησης-εγκατάστασης καθώς και όλα τα αντίστοιχα υλικά συντηρήσεων κι επισκευών. Όλα θα γίνουν σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση-Περιγραφή και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός /ΠΕ5 ΣΓΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Πολιτικός Μηχανικός / ΠΕ3

8 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ A.M. : 148/2014 ΠΡΟΫΠ: ,00 Κ.Α.: CPVS: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (*) (*)Στις τιμές προσφοράς θα συμπεριλαμβάνονται: όλες οι σχετικές εργασίες εξαγωγής - ελέγχου μεταφοράς φόρτωσηςεκφόρτωσης- επισκευής επαναμεταφοράς επανατοποθέτησης τοποθέτησης-εγκατάστασης καθώς και όλα τα αντίστοιχα υλικά συντηρήσεων κι επισκευών. Όλα θα γίνουν σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση-Περιγραφή και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. A/A ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ - EΡΓΑΣΙΑ (CPVS: ) ΤΑΚΤΙΚΕΣ / ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ( ) ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ( ) 1 Διμηνιαίος χημικός και μηχανικός (με πιεστικό ή χειρονακτικά) καθαρισμός, πλύσιμο με ειδικό μυκητοκτόνο αλγοκτόνο /σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση-Περιγραφή και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. ΤEΜ. 24,00 90, ,00 ΕΚΤΑΚΤΕΣ / ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2 Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου (πρώην Πλ. Πατριάρχου) πλησίον COFFEE ISLAND / σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση-Περιγραφή και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 3 Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου (πρώην Πλ. Πατριάρχου) πλησίον ΘΕΙΟΣ ΦΑΝΗΣ / σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση-Περιγραφή και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 4 Πλατεία Μιαούλη / σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση-Περιγραφή και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 5 Απρόβλεπτες δαπάνες για εργασίες έκτακτης (λόγω βλάβης ή επισκευής) συντήρησης ή αντικατάστασης υλικών εξαρτημάτων σχετικών ειδών, σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση-Περιγραφή και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. ΤEΜ. ΤEΜ. ΤEΜ , , ,00 1, , ,00 1, , ,00 1,00 661,14 661,14 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ ,14 Φ.Π.Α. 23% 3.178,86 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ,00 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός /ΠΕ5 ΣΓΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Πολιτικός Μηχανικός / ΠΕ3

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τμήμα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Φ Υ Λ Α Ξ Η Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Δ Η Μ Ο Υ

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Φ Υ Λ Α Ξ Η Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Δ Η Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Φ Υ Λ Α Ξ Η Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Δ Η Μ Ο Υ Α ΟΜΑΔΑ «ΦΥΛΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. /νση : Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα : Προµηθειών Μάρνη 22-104 33 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ Α.Μ. 2/2012 ΠΡΟΫΠ. : 1.350.000,00 (µε ΦΠΑ) Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝHΣ A.M.: 03/2015 Κ.Α:30-7333.0031 Προϋπ 69.885,30 Ευρώ ( με Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 86/2012

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 86/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ: Συντήρηση και επισκευή ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ κλιματιστικών μηχανημάτων ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 86/2012 ΚΩΔΙΚΟΣ : 10.6264.12 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο: 2261351112

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΓΟ: «ΕΝΤΑΞΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ SCADA ΤΩΝ ΕΕΛ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 54.000,00 πλέον ΦΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Υποέργο 4 Προµήθεια ακτινολογικών µηχανηµάτων)

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Υποέργο 4 Προµήθεια ακτινολογικών µηχανηµάτων) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Υποέργο 4 Προµήθεια ακτινολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 12 / 15 ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 12 / 15 ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝ: ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Τμήμα: 4900 Τηλ.: 49809 Φ. 604.2 / 12 / 15 Σ. 3045 Σαλαμίνα, 16 ΦΕΒ 15 ΘΕΜΑ: Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΑ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΥΜΗΤΤΟΥ» «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων»

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.740,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΡΓΟ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ε. Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΩΔΙΚΟΣ: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης χώρων πρασίνου στην οδό Π. Επίδαυρος κόμβος Καλλονής (νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Περιεχόμενα Άρθρο 1 : Αντικείμενο της Εργολαβίας...1 Άρθρο 2 : Ισχύουσα Νομοθεσία Συμβατικά τεύχη της εργολαβίας εγγύηση καλής εκτέλεσης...1 Άρθρο 3: Προσαρμογή Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΠΡΟΫΠ. 40.590,00(με ΦΠΑ) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Ορχομενού Έχοντας υπόψη 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΕ 1 ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ο (Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών για την οριστική μελέτη σηράγγων και σηράγγων με εκσκαφή και επανεπίχωση (C&C) της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ. Προϋπολογισµού: 180.000,00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ. Προϋπολογισµού: 180.000,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤ5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 16 Aπριλίου 2013 ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Α.Π.:ΣΤ5/Φ.085.1/0875/ΑΣ 7963 ΤΜΗΜΑ Ι Γραφείο 38 Αριθμός διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρµόδιος: Μπαλτζάκης Γεώργιος Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρµόδιος: Μπαλτζάκης Γεώργιος Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρµόδιος: Μπαλτζάκης Γεώργιος ΕΡΓΟ: ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ------------------- Ο ήµαρχος Ηρακλείου διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ «Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1:ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ «Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1:ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ «Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1:ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Ημ/νία : 10-02-2015 Αρ. Πρωτ.: 4704 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 10 / 08 / 2012 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 10 / 08 / 2012 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 10 / 08 / 2012 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 131008 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 1. Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης με διεύθυνση Διονυσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV: 50413200-5 - «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισµού πυρόσβεσης».

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV: 50413200-5 - «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισµού πυρόσβεσης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ιεύθυνση: Λ. Πεντέλης 150, 15235, Χαλάνδρι Τµήµα Κίνησης Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Αρµόδιος : Κ. Καλογήρου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα