ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 15/2015 ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,38 Φ.Π.Α. 23 %: ,22 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: ,60

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:15/2015 ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΠΡΟΫΠ: ,60 με ΦΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη συντάσσεται από την ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου Μαραθώνος µε σκοπό την προµήθεια καυσίµων κίνησης για τα οχήµατα, πετρελαίου θέρµανσης για τις εγκαταστάσεις θέρµανσης καθώς και λιπαντικών, που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών: 1. Της Κοινοφελούς Επιχείρησης ήµου Μαραθώνος (Κ.Ε..ΜΑ.) 2. Του Ν.Π... Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Προσχολικής Αγωγής και Μουσικής Παιδείας «Τετράπολις» 3. Της Α Βάθµιας Σχολικής Επιτροπής ήµου Μαραθώνος, 4. Της Β Βάθµιας Σχολικής Επιτροπής ήµου Μαραθώνος, 5. Του ήµου Μαραθώνος. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α ) µε το οποίο κυρώθηκε η Π.Ν.Π. που δηµοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 240/Α της 12/12/2012, ορίζεται ότι: «Η διαδικασία ανάδειξης προµηθευτών χορηγητών για προµήθειες: Τροφίµων Λοιπών αναλώσιµων ειδών παντοπωλείου καθώς και παρόχων των σχετικών υπηρεσιών, Πετρελαιοειδών Φαρµάκων και αναλώσιµου υγειονοµικού υλικού για τις ανάγκες των ήµων, των Ιδρυµάτων και όλων των νοµικών τους προσώπων, πραγµατοποιείται εφ εξής από τους οικείους ήµους.» Οι ανωτέρω προµήθειες, πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Υ.Α /93 Φ.Ε.Κ.185Β /1993). Συνεπώς, πλέον ο ήµος, ως αναθέτουσα αρχή, υποχρεούται να υλοποιήσει τις προβλεπόµενες διαδικασίες ανάδειξης προµηθευτών χορηγητών ( έως την έκδοση κατακυρωτικής απόφασης) για την προµήθεια των ανωτέρω ειδών τόσο για τις δικές του ανάγκες όσο και για τις ανάγκες των Νοµικών του Προσώπων. Οι τιµές που περιλαµβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό έχουν ληφθεί για τα µεν καύσιµα θέρµανσης και κίνησης, σύµφωνα µε την µέση λιανική τιµή πώλησης όπως αυτή αναφέρεται στο εβδοµαδιαίο δελτίο επισκόπησης τιµών καυσίµων τις 26/3/2015 (Παρατηρητήριο

3 Τιµών Υγρών Καυσίµων, Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων), ενώ για τα λιπαντικά από σχετική έρευνα της αγοράς. Η δαπάνη για τη προµήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 540,718,38 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 23% ( ,22 ευρώ) ήτοι η συνολική δαπάνη θα ανέλθει σε ,60 ευρώ. Η εν λόγω δαπάνη για την εκτέλεση της προµήθειας θα βαρύνει: α) τον προϋπολογισµό του ήµου Μαραθώνος οικονοµικού έτους 2015 και συγκεκριµένα τους Κ.Α , Κ.Α , Κ.Α , Κ.Α , Κ.Α και Κ.Α όπου έχει προβλεφθεί επαρκής πίστωση β) τον προϋπολογισµό του ΝΠ Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Προσχολικής Αγωγής και Μουσικής Παιδείας «Τετράπολις» οικονοµικού έτους 2015 και συγκεκριµένα τους Κ.Α και Κ.Α όπου έχει προβλεφθεί επαρκής πίστωση γ) τον προϋπολογισµό της Κοινωφελής Επιχείρησης ήµου Μαραθώνος Κ.Ε..ΜΑ. οικονοµικού έτους 2015 και συγκεκριµένα τους Κ.Α και Κ.Α όπου έχει προβλεφθεί επαρκής πίστωση δ) τις πιστώσεις της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ήµου Μαραθώνος οικονοµικού έτους 2015, ποσού ,00 µε βάση την υπ αριθµ 34/2014 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της προµήθειας υγρών καυσίµων & η δέσµευση της σχετικής πίστωσης Αναλυτικά: Πετρέλαιο θέρµανσης ,00 µε Φ.Π.Α. ε) τις πιστώσεις της Σχολικής Επιτροπής ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ήµου Μαραθώνος οικονοµικού έτους 2015, ποσού ,00 µε βάση την υπ αριθµ 64/2014 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Σχολικής Επιτροπής ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της προµήθειας υγρών καυσίµων & η δέσµευση της σχετικής πίστωσης Αναλυτικά: Πετρέλαιο θέρµανσης ,00 µε Φ.Π.Α. Οι σχολικές επιτροπές της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, λόγω του ειδικού καθεστώτος από το οποίο αυτές διέπονται, δεν τηρούν προϋπολογισµό, και κατά συνέπεια δεν υπάρχουν Κ. Α., σχετική µνεία γίνεται στο έγγραφο αρ / του ΥΠ. ΕΣ. Οι τιµές που περιλαµβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό έχουν ληφθεί : α) Για τις οµάδες Α, Β, και Γ σύµφωνα µε την µέση λιανική τιµή πώλησης όπως αυτή αναφέρεται στο εβδοµαδιαίο δελτίο επισκόπησης τιµών καυσίµων της 26ης Μαρτίου 2015 (Παρατηρητήριο Τιµών Υγρών Καυσίµων, Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων) για το Νοµό Αττικής. β) Για την οµάδα βάσει σχετικής έρευνας αγοράς και εµπειρίας από προγενέστερη προµήθεια αντίστοιχων ειδών.

4 Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί µετά από την διενέργεια ανοικτού, διεθνούς, µειοδοτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης για κάθε είδος καυσίµου, το µεγαλύτερο προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες στα εκατό (%) επί της µέσης λιανικής τιµής πώλησης, όπως αυτή κάθε φορά διαµορφώνεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων. και για τα λιπαντικά τη χαµηλότερη τιµή στο σύνολο της Οµάδας. Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό υποβάλλοντας προσφορά σε µία ή σε περισσότερες οµάδες των προς προµήθεια ειδών του προϋπολογισµού, όµως υποχρεούται να προµηθεύσει όλη ανεξαιρέτως την ποσότητα κάθε οµάδας του προϋπολογισµού. Το συνολικό ποσό του ενδεικτικού Προϋπολογισµού ανέρχεται στο ύψος των ,90 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23% και του δικαιώµατος προαίρεσης 15% και για την εκτέλεσή του υπάρχει διαθέσιµη, επαρκής και εξειδικευµένη πίστωση στον Προϋπολογισµό του ήµου και των νοµικών του προσώπων, για το οικονοµικό έτος 2015, ενώ για το υπόλοιπο ποσό που πιθανώς θα εκτελεστεί µέσα στο 2016, θα προβλεφθούν πιστώσεις στους οικείους κωδικούς αριθµούς δαπάνης του ήµου και των νοµικών του προσώπων, του οικονοµικού έτους ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 30/3/2015 Η Συντάξασα ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 30/3/2015 Ο ιευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Αφένδρα Φωτεινή Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 15/2015 ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΠΡΟΫΠ: ,60 με ΦΠΑ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Τα είδη και οι ποσότητες που παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες, αφορούν στο ήµο Μαραθώνος και στα Νοµικά του Πρόσωπα ξεχωριστά. 1. Κοινοφελής Επιχείρηση ήµου Μαραθώνος (Κ.Ε..ΜΑ.) α/α Είδος Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Οµάδα Α CPV Πετρέλαιο θέρµανσης Λίτρα 4.000,00 Οµάδα Γ CPV Βενζίνη Αµόλυβδη (95 RON) Λίτρα 2.250,00 2. Ν.Π... Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Προσχολικής Αγωγής και Μουσικής Παιδείας «Τετράπολις»: α/α Είδος Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Οµάδα Α CPV Πετρέλαιο θέρµανσης Λίτρα 4.750,00 Οµάδα Γ CPV Βενζίνη Αµόλυβδη (95 RON) Λίτρα 2.350,00 3 Α Σχολική Επιτροπή: α/α Είδος Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Οµάδα Α CPV Πετρέλαιο θέρµανσης Λίτρα ,00

6 4 Β Σχολική Επιτροπή: α/α Είδος Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Οµάδα Α CPV Πετρέλαιο θέρµανσης Λίτρα ήµος Μαραθώνος: α/α Είδος Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Οµάδα Α CPV Πετρέλαιο θέρµανσης Λίτρα Οµάδα Β CPV Πετρέλαιο κίνησης Λίτρα Οµάδα Γ CPV Βενζίνη Αµόλυβδη (95 RON) Λίτρα Οµάδα CPV Λάδι τύπου Diesel SAE 20W/50 (2 βαρέλια) Λάδι τύπου turbo Diesel SAE 15W/40 (2 βαρέλια) Βαλβολίνη 80W-90GL 4 (1 Βαρέλι) Λάδι Hydraulic ISO 68 (1 Bαρέλι) Λίτρα 3000 Λίτρα 3000 Λίτρα 205 Λίτρα Γράσο ΕΡ 2 Κιλά Λάδι ΑΤF Λίτρα Αντιψυκτικό Λίτρα Υγρά φρένων DOT 4 Λίτρα 20 9 Στουπί Κιλά 40 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 30/3/2015 Η Συντάξασα ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 30/3/2015 Ο ιευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Αφένδρα Φωτεινή Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:15 /2015 ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΠΡΟΫΠ: ,60 με ΦΠΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Οι τιµές που περιλαµβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό όσον αφορά την οµάδα (λιπαντικά κλπ) έχουν ληφθεί από το εµπόριο, ενώ οι τιµές των Οµάδων Α, Β, και Γ έχουν ληφθεί σύµφωνα µε την µέση λιανική τιµή πώλησης όπως αυτή αναφέρεται στο εβδοµαδιαίο δελτίο επισκόπησης τιµών καυσίµων στις 26/3/2015 (Παρατηρητήριο Τιµών Υγρών Καυσίµων, Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων). 1. Κοινοφελής Επιχείρηση ήµου Μαραθώνος (Κ.Ε..ΜΑ.) α/α Είδος Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Ενδεικτική τιµή ΑΠΑΝΗ ( ) Οµάδα Α CPV Πετρέλαιο θέρµανσης Λίτρα 4.000,00 0, ,00 Μερικό σύνολο Οµάδας Α 3.040,00 Οµάδα Γ CPV Βενζίνη Αµόλυβδη (95 RON) Λίτρα 2.250,00 1, ,50 Μερικό σύνολο Οµάδας Γ 2.677,50 Σύνολο Οµάδων Α και Γ 5.717,50 ικαίωµα Προαίρεσης 15% 857,62 ΣΥΝΟΛΟ 6.575,12 2. Ν.Π... Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Προσχολικής Αγωγής και Μουσικής Παιδείας «Τετράπολις»: α/α Είδος Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Ενδεικτική τιµή ΑΠΑΝΗ ( ) Οµάδα Α CPV Πετρέλαιο θέρµανσης Λίτρα 4.750,00 0, ,00 Μερικό σύνολο Οµάδας Α 3.610,00 Οµάδα Γ CPV Βενζίνη Αµόλυβδη (95 RON) Λίτρα 2.350,00 1, ,50 Μερικό σύνολο Οµάδας Γ 2.796,50 Σύνολο Οµάδων Α και Γ 6.406,50 ικαίωµα Προαίρεσης 15% 960,97 ΣΥΝΟΛΟ 7.367,47

8 3 Α Σχολική Επιτροπή: α/α Είδος Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Ενδεικτική τιµή ΑΠΑΝΗ ( ) Οµάδα Α CPV Πετρέλαιο θέρµανσης Λίτρα ,00 0, ,00 Μερικό σύνολο Οµάδας Α ,00 Σύνολο Οµάδας Α ,00 ικαίωµα Προαίρεσης 15% 3.032,40 ΣΥΝΟΛΟ ,40 4 Β Σχολική Επιτροπή: α/α Είδος Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Ενδεικτική τιµή ΑΠΑΝΗ ( ) Οµάδα Α CPV Πετρέλαιο θέρµανσης Λίτρα ,00 0, ,00 Μερικό σύνολο Οµάδας Α ,00 Σύνολο Οµάδας Α ,00 ικαίωµα Προαίρεσης 15% 1.938,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 5 ήµος Μαραθώνος: α/α Είδος Μονάδα Ποσότητα Ενδεικτική ΑΠΑΝΗ ( ) Μέτρησης τιµή Οµάδα Α CPV Πετρέλαιο θέρµανσης Λίτρα ,00 0, ,00 Μερικό σύνολο Οµάδας Α ,00 Οµάδα Β CPV Πετρέλαιο κίνησης Λίτρα ,00 0, ,00 Μερικό σύνολο Οµάδας Β ,00 Οµάδα Γ CPV Βενζίνη Αµόλυβδη (95 RON) Λίτρα ,00 1, ,00 Μερικό σύνολο Οµάδας Γ ,00 Οµάδα CPV Λάδι τύπου Diesel SAE 20W/50 (2 βαρέλια) Λίτρα ,00 2 Λάδι τύπου turbo Diesel SAE 15W/40 (2 βαρέλια) Λίτρα , ,00 3 Βαλβολίνη 80W-90GL 4 (1 Βαρέλι) Λίτρα ,00 4 Λάδι Hydraulic ISO 68 (1 Bαρέλι) Λίτρα , ,00 5 Γράσο ΕΡ 2 Λίτρα 410 6, ,00 6 Λάδι ΑΤF Λίτρα ,00 7 Αντιψυκτικό Λίτρα , ,50 8 Υγρά φρένων DOT 4 Λίτρα 20 6,5 130,00 9 Στουπί Κιλά 40 0,81 32,40 Μερικό σύνολο Οµάδας ,90 Σύνολο Οµάδων Α,Β,Γ και ,90 ικαίωµα Προαίρεσης 15% ,48 ΣΥΝΟΛΟ ,38

9 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ α/α Είδος Μονάδα Ποσότητα Ενδεικτική ΑΠΑΝΗ ( ) Μέτρησης τιµή Οµάδα Α CPV Πετρέλαιο Λίτρα θέρµανσης = , ,00 Μερικό σύνολο Οµάδας Α ,00 Οµάδα Β CPV Πετρέλαιο κίνησης Λίτρα ,00 0, ,00 Μερικό σύνολο Οµάδας Β ,00 Οµάδα Γ CPV Βενζίνη Αµόλυβδη (95 RON) Λίτρα = , ,00 Μερικό σύνολο Οµάδας Γ ,00 Οµάδα CPV Λάδι τύπου Diesel SAE 20W/50 (2 βαρέλια) Λίτρα ,00 2 Λάδι τύπου turbo Diesel SAE 15W/40 Λίτρα , ,00 (2 βαρέλια) 3 Βαλβολίνη 80W-90GL4 (1 Βαρέλι) Λίτρα ,00 4 Λάδι Hydraulic ISO 68 (1 Bαρέλι) Λίτρα , ,00 5 Γράσο ΕΡ 2 Λίτρα 410 6, ,00 6 Λάδι ΑΤF Λίτρα ,00 7 Αντιψυκτικό Λίτρα , ,50 8 Υγρά φρένων DOT 4 Λίτρα 20 6,5 130,00 9 Στουπί Κιλά 40 0,81 32,40 Μερικό σύνολο Οµάδας ,90 Σύνολο Οµάδων Α,Β,Γ και ,90 ικαίωµα Προαίρεσης 15% ,48 ΣΥΝΟΛΟ ,38 ΦΠΑ 23 % ,22 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,60 Ο ήµος Μαραθώνος µπορεί να αυξήσει τις ποσότητες των παραπάνω υπό προµήθεια ειδών έως 15%, ως δικαίωµα προαίρεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρ.1 του Π.. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α / ) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ», µε τους ίδιους όρους προµήθειας χωρίς καµιά αντίρρηση και απαίτηση από τον προµηθευτή. ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 30/3/2015 Η Συντάξασα ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 30/3/2015 Ο ιευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Αφένδρα Φωτεινή Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Της επιχείρησης, µε έδρα στ....., οδός., αριθµός, τηλέφωνο., fax. Ποσοστό Έκπτωσης για τις Οµάδες Α, Β και Γ Το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης για τις Οµάδες Α, Β και Γ θα είναι επί της µέσης τιµής λιανικής πώλησης του κάθε είδους καυσίµου την ηµέρα παράδοσης στο Νοµό Αττικής. Α/Α Οµάδα Α ΕΙ ΟΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΑΚΕΡΑΙΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 1 Πετρέλαιο θέρµανσης Οµάδα Β 1 Πετρέλαιο κίνησης...%...% Οµάδα Γ 1 Βενζίνη Αµόλυβδη (95 RON)...% Το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης θα παραµείνει σταθερό καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύµβασης και για το ικαίωµα Προαίρεσης (15%). Η έκπτωση δίδεται ως ποσοστό επί τοις εκατό (%) στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή χονδρικής πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσης του, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης τιµών της υπηρεσίας Εµπορίου της Γενικής /νσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής. Χρόνος ισχύος της παρούσας: ύο (2) µήνες από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ / /2015 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Της επιχείρησης, µε έδρα στ....., οδός., αριθµός, τηλέφωνο., fax. Ποσοστό Έκπτωσης για την Οµάδα Στις τιµές µονάδος δεν συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α. 23%. α/α Είδος Οµάδα Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα 1 Λάδι τύπου Diesel SAE 20W/50 (2 βαρέλια) Λίτρα Λάδι τύπου turbo Diesel SAE 15W/40 (2 βαρέλια) Λίτρα Βαλβολίνη 80W-90GL 4 (1 Βαρέλι) Λίτρα Λάδι Hydraulic ISO 68 (1 Bαρέλι) Λίτρα Γράσο ΕΡ 2 Λίτρα Λάδι ΑΤF Λίτρα Αντιψυκτικό Λίτρα Υγρά φρένων DOT 4 Λίτρα 20 9 Στουπί Κιλά 40 Σύνολο Οµάδας ΦΠΑ 23% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Τιµή µονάδος( ) Αξία ( ) Το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης θα παραµείνει σταθερό καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύµβασης και για το ικαίωµα Προαίρεσης (15%). Χρόνος ισχύος της παρούσας: ύο (2) µήνες από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ / /2015 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:15 /2015 ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΠΡΟΫΠ: ,60 με ΦΠΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Τα υπό προµήθεια υγρά καύσιµα θέρµανσης και κίνησης για τις ανάγκες του ήµου Μαραθώνος και των Νοµικών του Προσώπων, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά παραπάνω, πρέπει να είναι, όσον αφορά τα καύσιµα, ποιότητας όµοιας µε εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια. Επίσης : Το πετρέλαιο κίνησης DIESEL πρέπει να είναι απαλλαγµένο από άλλες προσµίξεις από νερό και φυσικά σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάµιξη µε πετρέλαιο θέρµανσης. Η αµόλυβδη βενζίνη θα είναι σύµφωνα µε τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ..Α.). Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάµειξη µε βενζίνη super ή νερό ή πετρέλαιο. Τονίζεται ότι ο ήµος Μαραθώνος διατηρεί το δικαίωµα να αποστέλλει δείγµατα από τα καύσιµα ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούµενες προδιαγραφές στο Γενικό Χηµείο του Κράτους. Οι ποιοτικές προδιαγραφές των υπό προµήθεια λιπαντικών πρέπει να ανταποκρίνονται στις βασικές του Γ. Χ του Κράτους δηλ. της υπ αριθµ. 176/1994 απόφασης Γ.Χ. του Κράτους (ΦΕΚ 421/Β/6 Ιουνίου 1994), να προέρχονται από πρωτογενή υλικά, να διαθέτουν έγκριση κυκλοφορίας του Γ.Χ του Κράτους και να συµφωνούν µε τις αναγραφόµενες προδιαγραφές του παρακάτω πίνακα της µελέτης. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου. Για τον ποιοτικό έλεγχο θα σταλούν δείγµατα στο Γενικό Χηµείο του Κράτους µε έξοδα που θα βαρύνουν τον προµηθευτή, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από την Υπηρεσία. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (Οµάδα Α) Θα χρησιµοποιείται για την θέρµανση των ηµοτικών κτιρίων. Όσον αφορά στις προδιαγραφές του, όπως προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία, θα έχει τα παρακάτω φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά: Φυσική κατάσταση Υγρό Χρώµα Κόκκινο Πυκνότητα στους 15 C kg/m3 Κινηµατικό ιξώδες 40 C <6Cs t Σηµείο ανάφλεξης min 55 C Θείο max 0,2% m/m (2000 mg/kg) Ανθρακούχο υπόλειµµα % πι/ΐη (σε υπόλειµµα απόσταξης 10%) max 0,30% m/m Τέφρα max 0,02% m/m ιάβρωση χάλκινου ελάσµατος κλάση 3

13 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (Οµάδα Β) Το πετρέλαιο κίνησης θαέχει προδιαγραφές σύµφωνα µε τις Κ.Υ.Α: 460/2009/10 (ΦΕΚ 67/Β/ ) 514/2004/06 (ΦΕΚ 1490/Β/ ) 513/2004/05 (ΦΕΚ 1149/Β/2005) 291/2003/04 (ΦΕΚ 332/Β/2004) 355/2000/01 (ΦΕΚ 410/Β/2001) Θα χρησιµοποιείται για την κίνηση και την λειτουργία των απορριµµατοφόρων οχηµάτων, πλυντικών αυτοκινήτων κάδων, σαρώθρων, φορτηγών και λοιπών µηχανηµάτων έργων του ήµου Μαραθώνος. Όσο αφορά στις προδιαγραφές του DIESEL κίνησης τα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά του, προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία και θα είναι: Φυσική κατάσταση Υγρό Χρώµα Πράσινο Πυκνότητα σε 15 C kg/m3 Θείο µεγ. 50 mg/kg ή 0,005 % W/W Σηµείο ανάφλεξης Ελάχιστο 55 C Κινηµατικό ιξώδες 40 C L 2-4,5 Cst Τέφρα µεγ.0,01%πι/ΐη Ανθρακούχο υπόλειµµα (σε Υπόλειµµα απόσταξης 10%) µεγ.0,30% m/m ιάβρωση χάλκινου ελάσµατος κλάση 1 Αντοχή στην οξείδωση Ελάχιστο 360 min ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ Η ΑΠΛΗ (95 RON) (Οµάδα Γ) Η αµόλυβδη βενζίνη θα έχει προδιαγραφές σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α 510/2004/07 (ΦΕΚ 872/Β/ ) & τη Κ.Υ.Α 291/2003/04 (ΦΕΚ 332/Β/2004) όπως τροποποιήθηκε µε την Κ.Υ.Α 513/2004/05 (ΦΕΚ 1149/Β/2005) Θα χρησιµοποιείται για την κίνηση των καταλυτικών αυτοκινήτων του ήµου Μαραθώνος και των Νοµικών του Προσώπων. Όσον αφορά στις προδιαγραφές της, θα είναι αυτές που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία. Θα έχει τα παρακάτω φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά: Φυσική κατάσταση Υγρό Πυκνότητα στους 15 C Kg/m3 Αριθµός οκτανίου (RON) min 95 Αριθµός οκτανίου (ΜΟΝ) min 85 Θείο mg/kg max 50 Μόλυβδος g/lit max 0,005 ιάβρωση χάλκινου ελάσµατος κλάση 1 Αντοχή στην οξείδωση ελάχ. 360 min Απόσταγµα στους 150 C ελαχ. 75% ν/ν Τελικό σηµείο απόσταξης max 210o C Περιεκτικότητα σε οξυγόνο max 2,7% m/m Ολεφίνες maxl8%v/v Αρωµατικές ενώσεις max 35% v/v Βενζόλιο max 1% v/v Αιθέρες µε πέντε ή περισσότερα άτοµα άνθρακα ανά µόριο max 15% v/v Μεθανόλη max 3% v/v Αιθανόλη max 5% v/v

14 Λιπαντικά (Οµάδα ). Τα προσφερόµενα είδη πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία και περιγράφονται κατά περίπτωση στις διατάξεις: Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 526/2004 (ΦΕΚ 630Β/ ) για τα λιπαντικά µηχανών εσωτερικής καύσης, Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 12/1995 (ΦΕΚ 471Β/ ) για τις βαλβολίνες, Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 2180/1981 (ΦΕΚ 43Β/ ) για τα υγρά φρένων, Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 925/1981 (ΦΕΚ 48Β/ ) για το αντιπηκτικό και Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 322/2000 (ΦΕΚ 122Β/ ) για τα γράσα. Σύµφωνα µε τα ανωτέρω θα πρέπει να πληρούνται τα κάτωθι: Από απόψεως επιπέδου ποιότητας, τα λιπαντικά της παρούσας ανταποκρίνονται στις παρακάτω προδιαγραφές καθώς και στις εκάστοτε νεώτερες που αποτελούν εξελίξεις προγενέστερων. API ACEA SC, SD, SE, SF - SG, SH, SJ, SL A1, A2, A3 CC - CD, CF, CE CF-4, CG-4, CH-4, CI-4 B1, B2, B3, B4 E1, E2, E3, E4, E5 Παράρτηµα Ι - Ταξινόµηση λιπαντικών κατά SAE (1)(2) SAE No Βαθµός ιξώδους υναµικό Ιξώδες (3), cp σε θερµοκρασία ( 0 C) Ιξώδες (4), cp σε θερµοκρασία ( 0 C) οριακής άντλησης Κινητικό Ιξώδες (5), (cst) στους C Ιξώδες υψηλού ρυθµού διατµησης (6) (cp) στους C Μέγιστο Μέγιστο Ελάχιστο Μέγιστο Ελάχιστο DW 6250 στους στους -40 3, W 6600 στους στους -35 3, W 7000 στους στους -30 4, W 7000 στους στους -25 5, W 9500 στους στους -20 5, W στους στους -15 9, ,6 <9,3 2, ,3 <12,5 2, ,5 <16,3 2,9(0W-40,5W-40,10W-40) ,5 <16,3 3,7(15W-40, 20W-40, 25W-40, 40)

15 ,3 <21,9 3, ,9 <26,1 3,7 (1) 1cP= 1mPa.s, 1cSt=1mm2/s (2) Όλες οι τιµές είναι κρίσιµες προδιαγραφές όπως ορίζονται στο ASTM D-3244 (βλ. κείµενο, τµήµα 3) (3) ASTM D-5293 (4) ASTM D-4684 (5) ASTM D-445 (6) ASTM D-4683, CEC L-36-A-90 (ASTM D-4741), ή ASTM D-5481 Παράρτηµα ΙΙ - Λεπτοµερή φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά Ιδιότητες SAE N o OW 5W 1OW 15W 2OW 25W Σηµείο ροής 0 C µεγ Σηµείο αναφλέξεως 0 C ελαχ είκτης ιξώδους ελαχ Ιξώδες CP (α) Α, Β1 2,9-3,5 Α2, Α3, Β2 Ελαχ. Ε1, Ε2, Ε3, Ε4 3,5 α) στους C και 10 6 S -1 Παράρτηµα ΙΙΙ >> >> SAE A1/B1 Λοιπές ποιότητες XW-20 Θα παραµένει στο βαθµό - XW3 8,6 cst 8,6 cst XW-420 8,6 cst 8,6 cst XW-50-8,6 cst X: 5, 10, 15, 20, 25. Παράρτηµα IV 10W - X Όλα τα άλλα Α1, Β Α2, Β2, Β Α3, Β3, Ε1, Ε2, Ε3, Ε

16 Παράρτηµα V - Τύπος ελαστοµερούς Α) Για ACEA A, B RE1 RE2-99 RE3 RE4 Σκληρότητα DIDC, βαθµοί -1/+5-5/+8-25/+1-5/+5 Αντοχή σε τάση, % -50/+10-15/+18-45/+10-20/+10 Επιµήκυνση σε θραύση, % -60/+10-35/+10-20/+10-50/+10 Μεταβολή όγκου, % -1/+5-7/+5-1/+30-5/+5 Β) Για ACEA Ε RE1 RE2-99 RE3 RE4 Σκληρότητα DIDC, βαθµοί -1/+5-5/+8-25/+1-5/+5 Αντοχή σε τάση, % -50/+10-15/+18-45/+10-20/+10 Επιµήκυνση σε θραύση, % -60/+10-35/+10-20/+10-50/+10 Μεταβολή όγκου, % -1/+5-7/+5-1/+30-5/+5 Παράρτηµα VI - Θειική τέφρα ACEA Α1 Α2 Α3 Α5 Β1 Β2 Β3 Β4 Β5 Ε Θειική τέφρα % min Επιπλέον τα υπό προµήθεια είδη πρέπει να πληρούν λεπτοµερώς τις κάτωθι προδιαγραφές: 1. Λάδι τύπου diesel SAE 20W/50 Πολύτυπο ορυκτέλαιο λιπαντικό κατάλληλο για κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου πετρελαιοκινητήρων. Προδιαγραφές: API CI-4/SL ACEA E7/E5 /B3/B4/A3, MB 228.3, MAN 3275, VOLVO VDS -3, MTU TYPE 2, CATERPILLAR ECF-1, ALLISON C4, RENAULT VI RLD 2. Λάδι τύπου diesel SAE 15W/40 Πολύτυπο λιπαντικό λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων. Προδιαγραφές: API CI-4/SL ACEA E7/E5 /B3/B4/A3, MB 228.3, MAN 3275, VOLVO VDS -3, MTU TYPE2, CATERPILLAR ECF-1, ALLISON C4, RENAULT VI RLD

17 3. Λιπαντικό κιβωτίων µετάδοσης & διαφορικών Βαλβολίνη SAE 80W90 GL4 Βαλβολίνη για χειροκίνητα κιβώτια ταχυτήτων και ελαφρά διαφορικά. API GL-4. Συσκευασία (βαρέλι) σε lit. 4. Λάδι υδραυλικό ISO 68 Λιπαντικό υδραυλικών και κυκλοφοριακών συστηµάτων, ISO 68 Προδιαγραφές : DIN PART 2 HLP ISO CLASS HM, I S, VDMA 24318, US STEEL 126,127 AFNOR NF E Γράσο Πολλαπλής χρήσης γράσο βάσης λιθίου, ειδικά ενισχυµένο για να αντέχει σε υψηλές πιέσεις και κρουστικά φορτία (ΕΡ).Ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της Τimken ως γράσο υψηλών απαιτήσεων για τη χαλυβουργία. Θερµοκρασία λειτουργίας: από -25 C έως 140 C. Συσκευασία: Βαρέλι των 180 kgr. 6. Λάδι Λιπαντικό για αυτόµατα κιβώτια ταχυτήτων ΑΤ F Να είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές: GM 6417-M, DEXRON III, Allison C4 7. Αντιψυκτικό νερού (συµπυκνωµένο) Να είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές: BS , AFNOR R MAN: 324 SNF. 8. Υγρά φρένων DOT 4 Να είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές SAE J1703 ISO 4925 FMVSS 116 DOT- 4: Συσκευασία των 0,50 λίτρων. 9. Στουπί Καινούργιας κατασκευής από υποπροϊόν νηµατουργίας, αµεταχείριστο, χωρίς επανακαθαρισµό µε πλύσιµο. Θα αποτελείται από βαµβακερά νήµατα, µακριά, κτενισµένα, καθαρά και απαλής υφής που συνιστούν δέσµες παράλληλες, µη συνεστριµµένες και χωρίς συσσωµατώµατα. Σύνθεση νηµάτων κατά ΕΝ ΙSO (2010) Τα προσφερόµενα λιπαντικά θα είναι πρωτογενή και σε καµία περίπτωση δεν γίνονται δεκτές προσφορές µε προϊόντα από αναγεννηµένα λιπαντικά. Όλα τα είδη θα είναι παραγωγής των ετών 2015, και Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου. Για τον ποιοτικό έλεγχο θα σταλούν δείγµατα στο Γενικό Χηµείο του Κράτους µε έξοδα που θα βαρύνουν τον προµηθευτή. Ο ποιοτικός και δειγµατοληπτικός έλεγχος θα γίνει κατά την παραλαβή των λιπαντικών αλλά και κατά την διάρκεια χρήσης αυτών όταν συµπληρωθεί το ήµισυ της κατατεθείσης διάρκειας ζωής (διανυθέντα km ή ώρες) των λιπαντικών. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο του Γ.Χ.Κ. διαπιστωθεί ότι τα προσφερόµενα λιπαντικά δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της µελέτης και της προσφοράς τους, θα επιβληθούν οι κυρώσεις που προβλέπει το άρθρο 33 του ΕΚΠΟΤΑ ή το ίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά περίπτωση.

18 Επίσης οι προµηθευτές θα πρέπει να καταθέσουν µαζί µε την τεχνική προσφορά τους τις εγκρίσεις των κατασκευαστών αυτοκινήτων (approval) για τα λιπαντικά τους, σχετικά ενηµερωτικά φυλλάδια κ.λπ.. Οι συσκευασίες των λιπαντικών θα αναφέρουν ευκρινώς τα λίτρα και το καθαρό βάρος του περιεχοµένου. Οι τιµές των προσφορών θα δοθούν υποχρεωτικά στις αντίστοιχες µονάδες βάρους ή όγκου που αναφέρονται στη µελέτη της Υπηρεσίας. Επειδή οι ποσότητες στις συσκευασίες κάθε εταιρείας διαφέρουν, θα πρέπει κατά την παράδοση των ειδών της προµήθειας να προσαρµοστούν στις ζητούµενες κάθε φορά αφαιρώντας ή προσθέτοντας την διαφορά σε ένα δοχείο. ΓΕΝΙΚΑ Η παράδοση των ειδών θα γίνει τµηµατικά κατά τη διάρκεια της σύµβασης, σύµφωνα µε τις ανάγκες του ήµου και των Νοµικών Προσώπων του, χωρίς ο ήµος και τα Νοµικά Πρόσωπα του να υποχρεούνται να προµηθευτούν όλα τα είδη ή όλες τις ποσότητες των ειδών που περιγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της παρούσας. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης µε τον αρµόδιο υπάλληλο. Στη σύµβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα προσφερόµενα καύσιµα είναι αρίστης ποιότητας, σύµφωνα µε τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και των επισήµων κρατικών φορέων, ότι έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, ότι είναι απαλλαγµένα από ξένα σώµατα, προσµίξεις κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία τα προορίζει ο ήµος Μαραθώνος και τα Νοµικά του Πρόσωπα, ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 30/3/2015 Η Συντάξασα ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 30/3/2015 Ο ιευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Αφένδρα Φωτεινή Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ

19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:15 /2015 ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΠΡΟΫΠ: ,60 με ΦΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ο : Αντικείµενο προµήθειας. Η παρούσα συγγραφή αφορά στην προµήθεια καυσίµων κίνησης για τα οχήµατα (πετρελαίου DIESEL, αµόλυβδης βενζίνης), πετρελαίου θέρµανσης για τις εγκαταστάσεις θέρµανσης και λιπαντικών, που απαιτούνται για την κάλυψη των σχετικών αναγκών: 1. Της Κοινοφελούς Επιχείρησης ήµου Μαραθώνος (Κ.Ε..ΜΑ.) 2. Του Ν.Π... «Τετράπολις» 3. Της Α Βάθµιας Σχολικής Επιτροπής ήµου Μαραθώνος, 4. Της Β Βάθµιας Σχολικής Επιτροπής ήµου Μαραθώνος, 5. Του ήµου Μαραθώνος. Άρθρο 2 ο : Ισχύουσες διατάξεις. Η εκτέλεση της προµήθειας διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις : 1. Την Υ.Α /93 (ΦΕΚ 185Β /93) «Ενιαίο Κανονισµό Προµηθειών Ο.Τ.Α.». 2. Π.60/2007 (ΦΕΚ 64 Α / ) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ Περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων και προµηθειών, όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου Τον Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114 Α / ) «Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων». 4. Τον Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19Α / ) «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 5. Του Ν (ΦΕΚ 13Α / ) «Προσαρµογή νοµοθεσίας αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 6. Του Ν (ΦΕΚ 164Α /1988) «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 7. Του Ν (ΦΕΚ 68Α / ) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 8. Π.113/10 (ΦΕΚ 194/Α / διορθ. σφαλµ. στο ΦΕΚ 209 Α / ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες

20 9. Ν.4013/11 άρθρα 1, 4 και 11 (Φ.Ε.Κ. 204/Α / ): «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου δηµοσίων Συµβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α /2012), της Κ.Υ.Α. Π1/2380/2012 (ΦΕΚ 3400/Β /2012), το άρθρο 7 του Ν.4051/2012, το άρθρο 238 του Ν.4072/2012, το άρθρο 61 του Ν.4146/2013 και το άρθρο 58 παρ.2 του N.4155/2013, ΦΕΚ Α 120/ Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α / ) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης διοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». 11. Του N (ΦΕΚ 112Α / ) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». 12. Του Ν (ΦΕΚ Α 230/ ) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις». 13. Π1/1732/ Υπ. Απόφαση, η οποία τροποποιεί τις Π1/358/ , Π1/3305/ & Π1/3306/ αποφάσεις περί «Εξαίρεσης Προµηθειών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.)» 14. Τις διατάξεις της από (ΦΕΚ 240Α ) Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου που κυρώθηκε µε το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18Α ) και την εγκύκλιο 3/ του Υπουργείου Εσωτερικών µε θέµα: «Ανάδειξη προµηθευτών χορηγητών προµηθειών των ήµων, των Ιδρυµάτων και όλων των νοµικών τους προσώπων, των Περιφερειών, των Ιδρυµάτων και των νοµικών τους προσώπων, καθώς και των συνδέσµων ΟΤΑ Α και Β βαθµού» 15. Του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ160Α / ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις». 16. Ν. 4320/ (ΦΕΚ 29Α / ) «Ρυθµίσεις για την λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (άρθρο 37, παρ. 1 και 2) Άρθρο 3 ο : Συµβατικά στοιχεία. Τα συµβατικά στοιχεία της µελέτης είναι : 1. ιακήρυξη 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Προϋπολογισµός Προσφοράς 5. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 6. Τεχνική Έκθεση Άρθρο 4 ο : Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας Κριτήρια κατακύρωσης. Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε ανοικτό διεθνή διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, σύµφωνα µε τις διατάξεις και τους όρους, που θα καθορίσει η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου.

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών ΠΡΟΥΠ.: 1.581.122,16 µε ΦΠΑ 23% Α.Μ.: 22 /2014 Μ Ε Λ Ε Τ H

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών ΠΡΟΥΠ.: 1.581.122,16 µε ΦΠΑ 23% Α.Μ.: 22 /2014 Μ Ε Λ Ε Τ H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Συντάξας. όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν.

Ο Συντάξας. όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιστέρι:10/9/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμός μελέτης:17/2013 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Προμήθεια καυσίμων & ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ελαιολιπαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τμήμα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες : Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV: 50413200-5 - «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισµού πυρόσβεσης».

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV: 50413200-5 - «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισµού πυρόσβεσης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ιεύθυνση: Λ. Πεντέλης 150, 15235, Χαλάνδρι Τµήµα Κίνησης Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Αρµόδιος : Κ. Καλογήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο: 2261351112

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002846054 2015-06-15

15REQ002846054 2015-06-15 15REQ002846054 2015-06-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΧΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ / ΕΚ ΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Κ.Μ. : Π23/2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983). Ανήκει στη διακήρυξη ΥΠΑ 11/2014 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 11/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703116 2015-04-09

15PROC002703116 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5PROC0027036 205-04-09 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τηλεφ. 2710375040-45 Φ.830/Α.44/353 Σ.101 Τρίπολη, 21 Ιανουαρίου 2015

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τηλεφ. 2710375040-45 Φ.830/Α.44/353 Σ.101 Τρίπολη, 21 Ιανουαρίου 2015 «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» ΠΡΟΣ : 124ΠΒΕ/ΜΕΕΠ/Σµ.Τροφ. (άνευ Παραρτηµάτων) ΚΟΙΝ : 124ΠΒΕ/ΤΜ.ΟΙΚ 124 ΠΤΕΡΥΓΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τηλεφ. 2710375040-45

Διαβάστε περισσότερα

« , » 18.368,84 . 23% 14.934,02 , 1

« ,  » 18.368,84 . 23% 14.934,02 ,   1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΡΜΗ 03/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Α.Π 26367 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας, ιατρού εργασίας και γραπτής εκτίµησης επαγγελµατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ2/1211/12-02-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Ταχ. Δ/νση: Νοσοκομείου 1 Τ.Κ. 61100 - ΚΙΛΚΙΣ Email : promithies@ghkilkis.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. /νση : Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα : Προµηθειών Μάρνη 22-104 33 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ : 03/03/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ : 2619 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, TK 15236, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 213-2052518/508 ΦΑΞ: 213-2052441

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Aθήνα 06 Φεβρουαρίου 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 55.000,00 ευρώ «Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002804718 2015-05-27

15PROC002804718 2015-05-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ( 11) ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : Α. ΣΥΜΝΙΑΝΑΚΗ Τηλέφωνο : 28210 22308 FAX : 28210-22329 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αριθ. Μελέτης: 10/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης»

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενική ηµοπρασιών 2.Κέρδος 3.Πατρίς

1. Γενική ηµοπρασιών 2.Κέρδος 3.Πατρίς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΟΥ Ηρακλείου Τµήµα Προµηθειών Ηράκλειο 29/08/2012.

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙA 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ FAX No : 210 5558231 5558144 ΤΗΛ:210-550 4398 Φ.831/Α.3252 ΕΛΕΥΣΙΝΑ,31-07-2014 ΘΕΜΑ : ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα