15PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC002776429 2015-05-14"

Transcript

1 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: :09:55 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΨΘΣΡΙΜΞ-ΧΝΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Αναρτητέα στο ιαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 14/5/2015 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & Α.Π. οικ.: 3012 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τµήµα ιοικητικής Υποστήριξης ιεύθυνση : Κότσικα 1 Α & Πατησίων Τ.Κ. : , ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Στυλιανή Βαλαντάση, Π. Ζαχαριά Τηλέφωνο : & 205 Fax : E mail Ιστοσελ. : Θέµα: Επανάληψη του Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού για την Προµήθεια Τόνερ για Εκτυπωτές Λέϊζερ/Συσκευές Τηλεοµοιοτυπίας µε CPV ( ) για την κάλυψη των αναγκών της Επιτροπής Ανταγωνισµού, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ,00 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%. Έχοντας υπόψη: Κριτήριο Αξιολόγησης: Χαµηλότερη τιµή ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Τις διατάξεις του ν. 3959/2011 (ΦΕΚ 93/Α / ) «Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισµού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Τις διατάξεις του Π.. 76/2012 (ΦΕΚ 132/Α / ) «Οργανισµός της Γενικής ιεύθυνσης Ανταγωνισµού». 3. Τις διατάξεις της υπ αριθ. 117/ Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ /54/ Β / ) «Κανονισµός Λειτουργίας και ιαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισµού» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου Την µε αριθ. 7997/ (ΦΕΚ 640/τ. Υ.Ο..../ ) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «ιορισµός Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισµού». 5. Την µε αριθ. οικ.2556/ (ΦΕΚ 911/Β / ) Απόφαση της Ολοµέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισµού «Χορήγηση εξουσιοδοτήσεων από την Ολοµέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισµού στον Πρόεδρο, στο Γενικό /ντή, στον Προϊστάµενο της ιεύθυνσης ιοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης και στον Προϊστάµενο του Τµήµατος Οικονοµικής Υποστήριξης της Γενικής ιεύθυνσης Ανταγωνισµού, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Λειτουργίας και ιαχείρισής της. 6. Τις διατάξεις του Ν.. 496/1974 (ΦΕΚ 404 Α ) «Κώδικας Λογιστικού Ν.Π...». 1

2 7. Τις διατάξεις του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/ ) «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 8. Τις διατάξεις του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α / ) «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 9. Τις διατάξεις του ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/Α /1994) «Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος» στο εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις και ειδικότερα το άρθρο Τις διατάξεις του ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α / ) «ηµοσιονοµική ιαχείριση και Ευθύνη». 11. Τις διατάξεις του Π.. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/ ) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου». 12. Τις διατάξεις του Π.. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α / «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων προµηθειών,. Και του Συµβουλίου της 16 ης Νοεµβρίου 2005». 13. Την µε αριθ /739/ (ΦΕΚ 1291/Β / Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών «Αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του ν. 2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 14. Την µε αριθ. Π1/3306/ Απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Εξαίρεση Προµηθειών από την από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών» και την µε αριθ. Π1/3305/ Απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συµβάσεων προµηθειών κατ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ. 5, 12, 13, και 16) του ν. 2286/1995» (ΦΕΚ 1789/Β / ). 15. Τις διατάξεις του Π.. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α /2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ιατάκτες». 16. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 17. Τις διατάξεις του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/ ) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 18. Την µε αριθ. Π1/2380/ (ΦΕΚ 3400/Β / Κ.Υ.Α. «Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και ιαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων». 19. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α / ) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 20. Τις διατάξεις του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α / ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2

3 21. Την µε α.π. οικ. 9318/ (Α Α: ΩΕΡ3ΙΜΞ- 5Ε) Απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισµού για την συγκρότηση τριµελούς Επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης πρόχειρων διαγωνισµών της Επιτροπής Ανταγωνισµού. 22. Την µε α.π. οικ. 9322/ (Α Α:Β2ΖΞΙΜΞ-Χ90) Απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισµού για την συγκρότηση τριµελούς Επιτροπής παραλαβής προµήθειας υλικών, εκτέλεσης έργου, παροχής υπηρεσιών µέσω πρόχειρων και ανοικτών διαγωνισµών της Επιτροπής Ανταγωνισµού. 23. Το από (ηµ. α.π. 897/ , Α ΑΜ: 15REQ ) έγγραφο του Τµήµατος Πληροφορικής µε συνηµµένες τεχνικές προδιαγραφές. 24. Την µε α.π. 1177/ (Α Α: ΩΜ1ΒΙΜΞ-Γ8Π, Α ΑΜ: 15REQ ) Απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισµού έγκρισης της δαπάνης για το οικονοµικό έτος 2015 (Καταχώρηση µε α/α 173 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της Επιτροπής Ανταγωνισµού ΚΑΕ ). 25. Την µε α.π. οικ. 3002/ (Α Α: ΩΧΙΝΙΜΞ-3Α9) Απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισµού περί της µαταίωσης του υπ αριθ. πρωτ. οικ. 1317/ (Α Α:6Τ0ΠΙΜΞ-Ψ9Ψ, Α ΑΜ: 15PROC ) διαγωνισµού και της επανάληψης αυτού µε τροποποίηση των όρων. Ε Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, µε σφραγισµένες προσφορές για την Προµήθεια Τόνερ για Εκτυπωτές Λέϊζερ/Συσκευές Τηλεοµοιοτυπίας µε CPV ( ) για την κάλυψη των αναγκών της Επιτροπής Ανταγωνισµού, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ,00 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%. ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: Το αντικείµενο της παρούσας Προκήρυξης αφορά στην ανάδειξη µειοδότη για την προµήθεια Τόνερ για Εκτυπωτές Λέϊζερ/Συσκευές Τηλεοµοιοτυπίας µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την κάλυψη αναγκών της Επιτροπής Ανταγωνισµού, σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α και µε τις τεχνικές προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. Παρέχεται η δυνατότητα στους υποψηφίους προµηθευτής να υποβάλουν προσφορά και ανά είδος. ΑΡΘΡΟ 2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί από την Επιτροπή αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών πρόχειρων διαγωνισµών (Α Α: ΩΕΡ3ΙΜΞ- 5Ε) την Τετάρτη, 3/6/2015 και ώρα 12:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισµού, στον 1 ο όροφο του κτηρίου των Γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1 Α & 28 ης Οκτωβρίου, Τ.Κ , Αθήνα. Όποιος από τους υποψηφίους προµηθευτές επιθυµεί να παραστεί στην αποσφράγιση των προσφορών, οφείλει να διαθέτει τα απαραίτητα νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης. 3

4 ΑΡΘΡΟ 3. ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 1. ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό, έχουν: α) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισµοί, που ασχολούνται µε το αντικείµενο της Ανακοίνωσης, β) Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται από την ισχύουσα νοµοθεσία, γ) Κοινοπραξίες προµηθευτών. Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες δεν υποχρεώνονται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν προσφορά. 2. εν γίνονται δεκτοί: α) Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική ηµόσια Υπηρεσία ή Ν.Π... ή Ν.Π.Ι.. ή Α.Ε. του ηµοσίου τοµέα λόγω µη εκπλήρωσης συµβατικής τους υποχρέωσης, β) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισµούς για προµήθειες του Ελληνικού ηµοσίου µε απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, γ) Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξετάζονται και θα κρίνονται από την Επιτροπή Ανταγωνισµού κατά περίπτωση. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού έχει το δικαίωµα να απορρίψει κατά την κρίση της και ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισµός, προσφορά προµηθευτή, ο οποίος αποδεικνύεται αναξιόπιστος. ΑΡΘΡΟ 4. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Σφραγισµένες προσφορές θα κατατίθενται στη /νση ιοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης και συγκεκριµένα, στο Γενικό πρωτόκολλο (Γραφ. 101) της Επιτροπής Ανταγωνισµού, επί της οδού Κότσικα 1 Α & 28 ης Οκτωβρίου, 1 ος όροφος, µέχρι τις 3/6/2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.µ. Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές, δεν γίνονται δεκτές. Προσφορές, επίσης, µπορούν να αποστέλλονται στην Επιτροπή Ανταγωνισµού, (Κότσικα 1 Α & 28 ης Οκτωβρίου, Τ.Κ , Αθήνα) µε οποιοδήποτε τρόπο, επί αποδείξει, µε την προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην Υπηρεσία µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας του διαγωνισµού (δηλαδή, µέχρι τις 2/6/2015, ηµέρα Τρίτη). Προσφορά που είτε υποβλήθηκε µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα, είτε ταχυδροµήθηκε έγκαιρα αλλά δεν έφθασε έγκαιρα στην Υπηρεσία, δεν θα λαµβάνεται υπόψη. Οι προφορές θα κατατεθούν σε σφραγισµένο φάκελο στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα παρακάτω: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΊΤΛΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός, µε σφραγισµένες προσφορές για την προµήθεια Τόνερ για Εκτυπωτές Λέϊζερ/Συσκευές Τηλεοµοιοτυπίας, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την κάλυψη των αναγκών της Επιτροπής Ανταγωνισµού, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ,00 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23% Α. Π. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 3012/

5 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: Επιτροπή Ανταγωνισµού ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 3/6/2015 και ώρα 12:00 π.µ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ-ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ:.. Η γλώσσα και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό θα συντάσσονται υποχρεωτικά στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Η προσφορά πρέπει να είναι γραµµένη σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, να είναι προσηκόντως ενυπόγραφη, να αναφέρει τα στοιχεία του υποψηφίου προµηθευτή, καθώς και τον αριθ. πρωτ. της Προκήρυξης. Θα πρέπει να υποβληθεί σε ένα (1) αντίτυπο, σε έντυπη µορφή µέσα στον ίδιο φάκελο προσφοράς. Η τιµή προσφοράς δεν υπόκειται σε καµία αναπροσαρµογή ή αναθεώρηση, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, θα ισχύει δε και θα δεσµεύει τον Ανάδοχο µέχρι τη πλήρη εκτέλεση της σύµβασης. Προσφορές που δεν ανταποκρίνονται στους όρους της παρούσας, ή είναι σε δέσµευση, ή θέτουν όρους και προϋποθέσεις, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα ικαιολογητικά, όπως αυτά εξειδικεύονται στο Άρθρο 5 της παρούσας Ανακοίνωσης. ΑΡΘΡΟ 5. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Εντός του φακέλου της κάθε προσφοράς -ο οποίος φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στο Άρθρο 4, της Προκήρυξης- θα πρέπει να περιλαµβάνονται, οι κάτωθι δύο (2) ανεξάρτητοι, σφραγισµένοι υποφάκελοι µε τις κάτωθι ενδείξεις και την πλήρη επωνυµία του προµηθευτή: 1. Σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που θα περιλαµβάνει την ενυπόγραφη τεχνική προσφορά του υποψηφίου προµηθευτή σε πρωτότυπο. Στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται ρητά και ο υποψήφιος προµηθευτής θα πρέπει να δεσµεύεται για τον τύπο των ειδών, τα οποία προσφέρει σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας, αν δηλαδή, προσφέρει προϊόντα Original ή συµβατά ή ανακ/σµένα, (όπου δίνονται εναλλακτικές) καθώς και για την ελάχιστη διάρκεια εκτύπωσης (αριθµό σελίδων ανά τεµάχιο προϊόντος) και επιπλέον αποδέχεται στο σύνολο και συµµορφώνεται πλήρως µε τα αναφερόµενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσας. 2. Σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που θα περιλαµβάνει την ενυπόγραφη οικονοµική προσφορά του υποψηφίου προµηθευτή σε πρωτότυπο. Οι υποψήφιοι προµηθευτές δύνανται να υποβάλλουν προσφορά και ανά είδος του διαγωνισµού. Η προσφορά ισχύει και δεσµεύει τον υποψήφιο προµηθευτή µέχρι και την 31/12/2015. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος προγενέστερο της 31/12/2015, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο υποψήφιος προµηθευτής θα πρέπει να αναγράφει, τις καθαρές αξίες σε ευρώ ( ), ανά τεµάχιο είδους ξεχωριστά και συνολικά για την προσφορά του, περιλαµβάνοντας το σύνολο των επιβαρύνσεων (προβλεπόµενοι φόροι, νόµιµες κρατήσεις κ.α., όπως καθορίζονται στη διακήρυξη ), εκτός του ΦΠΑ, ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά. Αν δεν αναφέρεται ο Φ.Π.Α. χωριστά στην προσφορά, θα θεωρείται ότι αυτός περιλαµβάνεται στην προσφερόµενη τιµή. Οι τιµές θα πρέπει να δοθούν σε Ευρώ ( ), θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθµητικώς. 5

6 Προσφορές που δεν δίνουν τιµές σε Ευρώ ( ) που καθορίζουν σχέση Ευρώ ( ) προς ξένο νόµισµα ή που δίνουν τιµές µε χορήγηση ατέλειας, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εφόσον από την προσφορά του υποψηφίου προµηθευτή δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δεν δίνονται τιµές τόσο ξεχωριστά για κάθε είδος, όσο και για το σύνολο της προσφοράς του, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η τιµή προσφοράς δεν υπόκειται σε καµία αναπροσαρµογή ή αναθεώρηση, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, θα ισχύει και θα δεσµεύει τον Ανάδοχο, µέχρι τη πλήρη εκτέλεση της σύµβασης. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, η δε αρµόδια Επιτροπή αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, µονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής. Προσφορές που δεν ανταποκρίνονται στους όρους της Προκήρυξης αυτής ή είναι σε δέσµευση, ή θέτουν όρους και προϋποθέσεις, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ΑΡΘΡΟ 6. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 3/6/2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.µ, από την αρµόδια Επιτροπή, παρουσία των υποψηφίων αναδόχων, οι οποίοι επιθυµούν να παρευρίσκονται κατά τη διαδικασία και διαθέτουν τα απαραίτητα νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η αρµόδια Επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υπέβαλαν προσφορές και τον έλεγχο των δικαιολογητικών που κατέθεσαν. Όλες οι σελίδες των προσφορών µονογράφονται από την Επιτροπή. Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από την περαιτέρω αξιολόγηση. ΑΡΘΡΟ 7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η οικονοµική αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή. Παρεκκλίσεις από τις τεχνικές απαιτήσεις της Προκήρυξης δεν γίνονται αποδεκτές. ΑΡΘΡΟ 8. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού θα γίνει µε Απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισµού. Ο υποψήφιος προµηθευτής στον οποίο κατακυρώνεται η προµήθεια είναι υποχρεωµένος εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης κατακύρωσης του αποτελέσµατος, να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης, στην οριζόµενη προθεσµία. 6

7 ΑΡΘΡΟ 9. ΧΡΟΝΟΣ /ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ H παράδοση των υλικών θα γίνεται τµηµατικά στη διάρκεια του έτους 2015, και θα αρχίσει αµέσως µετά την υπογραφή της Σύµβασης (σχετ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ), σε συνέχεια προηγούµενης έγγραφης παραγγελίας του Τµήµατος Πληροφορικής, Τεχνολογικών Εφαρµογών και Τηλεπικοινωνιών. Τα υλικά πρέπει να είναι ετοιµοπαράδοτα και η παράδοσή τους θα εκτελείται εντός τριών (3) ηµερών από την παραγγελία. Η παράδοση θα γίνεται κάθε φορά στα γραφεία της Επιτροπής Ανταγωνισµού, επί της οδού Κότσικα 2, Αθήνα, 3 ος όροφος. ΑΡΘΡΟ 10. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών θα γίνει από την Επιτροπή παραλαβής προµήθειας υλικών, εκτέλεσης έργου, παροχής υπηρεσιών µέσω πρόχειρων και ανοιχτών διαγωνισµών (Α Α: Β2ΖΞΙΜΞ-Χ90), σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα άρθρα 27 και 28 του Π.. 118/2007 και στο συνηµµένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α και Β της παρούσας. ΑΡΘΡΟ 11. ΠΛΗΡΩΜΗ Η πληρωµή θα λάβει χώρα µετά την οριστική (ποιοτική και ποσοτική) παραλαβή της προµήθειας από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, µε χρηµατικά εντάλµατα που θα εκδοθούν στο όνοµα του δικαιούχου προµηθευτή, µε βάση τα τιµολόγιά του, αφού γίνουν οι νόµιµες κρατήσεις και κατά περίπτωση, ύστερα από θεώρηση αυτών από την αρµόδια Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο Προµηθευτής επιβαρύνεται µε κάθε νόµιµη κράτηση υπέρ νοµικών προσώπων ή άλλων Οργανισµών, η οποία κατά νόµο βαρύνει τον Προµηθευτή. Η καθαρή αξία των ειδών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 4%, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.2198/1994, όπως ισχύει και σε κράτηση 0,10% προ φόρων και κρατήσεων, πλέον χαρτοσήµου υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Α.Α. Η.ΣΥ.), σύµφωνα µε το άρθρο 4, παρ. 3 του Ν. 4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2β του άρθρου 238 του Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86/τ.Α'/ ) και στη συνέχεια όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 61 του 4146/2013 (ΦΕΚ 90/τ.Α'/ ) περί της κράτησης 0,10% υπέρ της Ε.Α.Α. Η.ΣΥ. Η δε δαπάνη βαραίνει τον ΚΑΕ του τακτικού προϋπολογισµού της Επιτροπής Ανταγωνισµού, έτους 2015, σύµφωνα µε την Απόφαση Έγκρισης της απάνης µε α/α 173 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής και αριθ. πρωτ. 1177/ (Α Α: ΩΜ1ΒΙΜΞ-Γ8Π). Η πληρωµή της αξίας των υλικών θα γίνεται µε την καταβολή του 100% του Συµβατικού Τιµήµατος του εκάστοτε τιµολογίου, µετά την οριστική παραλαβή των υλικών από την αρµόδια Επιτροπή παραλαβής. Σε περίπτωση που η πληρωµή του προµηθευτή καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ηµέρες µετά την υποβολή του τιµολογίου από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π.. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α / ) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές 7

8 συναλλαγές», καθίσταται υπερήµερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον ανάδοχο. Τεχνικές πληροφορίες/διευκρινίσεις επί του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α και Β θα δίνονται από την κ. Ελένη Ταβανίδου, τηλ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Ακαδηµίας 7, , ΑΘΗΝΑ 2. Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών Ελευθερίου Βενιζέλου 44 & Χαριλάου Τρικούπη (2ος όροφος), , ΑΘΗΝΑ 3. Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Πειραιώς Αγίου Κωνσταντίνου 3, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 4. Οικονοµικό Επιµελητήριο Ελλάδος Μητροπόλεως 12-14, , ΑΘΗΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΝΟΜΗ: 1. Γραµµατεία Προέδρου, Αντιπροέδρου & Εισηγητών, 2. Γενική ιευθύντρια, 3. ιευθύντρια ιοικητικής & Οικονοµικής Υποστήριξης, 4. Προϊσταµένη ιοικητικής Υποστήριξης, 5. Προϊσταµένη Οικονοµικής Υποστήριξης, 6. Επιτροπή Αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών πρόχειρων διαγωνισµών, 7. Τµήµα Πληροφορικής, Τεχνολογικών Εφαρµογών και Τηλεπικοινωνιών (Για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Ε.Α.) 8

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή αναδόχου για την προµήθεια των κάτωθι Μελανοταινιών την κάλυψη αναγκών της Επιτροπής Ανταγωνισµού (Ε.Α.). ΠΙΝΑΚΑΣ Α Συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης ,00 µε Φ.Π.Α. Α/Α ΚΩ ΙΚΌΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜ. Προϋπ. Τιµή/ τεµ. άνευ ΦΠΑ Προϋπ. ΤΙΜΗ/ ανά είδος µε ΦΠΑ 1 Toner HP LaserJet 4730xs (BLACK), διάρκεια εκτύπωσης τουλάχ σελίδες σε επικάλυψη 5%, µε ΟΕΜ: Q6460Α ή αντίστοιχο 4 44,72 220,00 ισοδύναµο 2 Toner HP LaserJet 2015dn (BLACK), διάρκεια εκτύπωσης τουλάχ σελίδες σε επικάλυψη 5 13,01 80,00 5%, µε ΟΕΜ:Q7553X ή αντίστοιχο ισοδύναµο 3 Toner HP LaserJet 2600n (BLACK) Νο:124Α, διάρκεια εκτύπωσης τουλάχ σελίδες σε επικάλυψη 5%, µε ΟΕΜ:Q6000A ή αντίστοιχο 4 24,39 120,00 ισοδύναµο 4 Toner HP LaserJet 2600n (CYAN) Νο:124Α, διάρκεια εκτύπωσης τουλάχ σελίδες σε επικάλυψη 5%, µε ΟΕΜ: Q6001Α ή αντίστοιχο 1 22,76 28,00 ισοδύναµο 5 Toner HP LaserJet 2600n (YELLOW) Νο:124Α, διάρκεια εκτύπωσης τουλάχ σελίδες σε επικάλυψη 5%,µε ΟΕΜ:Q6002A ή αντίστοιχο 1 22,76 28,00 ισοδύναµο 6 Toner HP LaserJet 1022, διάρκεια εκτύπωσης τουλάχ σελίδες σε επικάλυψη 5% µε 4 10,57 52,00 OEM:Q2612A ή αντίστοιχο ισοδύναµο 7 HP OfficeJet L7680, L7580, L7480 Ink BLACK (No88 XL), περιεχόµενο τουλάχ. 58,9ml µε 2 5,69 14,00 ΟΕΜ:C9396AE ή αντίστοιχο ισοδύναµο 8 HP OfficeJet L7680, L7580, L7480 Ink CYAN (No88 XL), περιεχόµενο τουλάχ. 17,1ml µε 1 3,25 4,00 ΟΕΜ:C9392AE ή αντίστοιχο ισοδύναµο 9 Toner HP LaserJet 1505, διάρκεια εκτύπωσης τουλάχ σελίδες σε επικάλυψη 5%, µε 5 10,57 65,00 ΟΕΜ:CB436A ή αντίστοιχο ισοδύναµο 10 SHARP MX-2614N, Toner CYAN διάρκεια εκτύπωσης τουλάχ σελίδες σε επικάλυψη 5% µε OEM:MX-23GTCA ή 2 51,22 126,00 αντίστοιχο ισοδύναµο 11 SHARP MX-2614N, Toner MAGENTA διάρκεια εκτύπωσης τουλάχ σελίδες σε επικάλυψη 5% µε OEM:MX-23GTMA ή 1 51,22 63,00 αντίστοιχο ισοδύναµο 12 SHARP MX-2614N, Toner BLACK διάρκεια εκτύπωσης τουλάχ σελίδες σε επικάλυψη 5% µε OEM:MX-23GTBA ή αντίστοιχο ισοδύναµο 45 36, ,50 13 HP OfficeJet L7680, L7580, L7480 Printhead Black and Yellow (C9381A HP 88) 3 45,12 166,50 14 Lexmark X95x Black Toner (X950X2KG) 50 57, ,00 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤ/ΦΩΝ ΒΑΣΕΙ ISO ΓΙΑ LASER ML INKJET Original ή συµβατά ή ανακ/σµένα Υποχρεωτικά και ΜΟΝΟ Original 9

10 15 Lexmark X95x Cyan Toner (X950X2CG) , ,00 16 Lexmark X95x Magenta Toner (X950X2MG) , ,00 17 Lexmark X95x Yellow Toner (X950X2YG) , ,00 10

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. Τα original (γνήσια) προϊόντα του αντίστοιχου κατασκευαστή του κάθε είδους θα συµµορφώνονται επί ποινή απαραδέκτου µε τα παρακάτω: Α1. Εγγύηση καλής λειτουργίας/ηµεροµηνία λήξης δέκα οκτώ (18) µηνών, µετά την ηµεροµηνία παράδοσης. Α2. Εφόσον κάποιο από τα προσφερόµενα είδη αποδειχτεί ελαττωµατικό, θα αντικατασταθεί άµεσα µε νέο αρίστης ποιότητας. Εφόσον αποδειχτούν ελαττωµατικά περισσότερο από το 10% της ποσότητας του συγκεκριµένου κωδικού, θα αντικατασταθεί άµεσα όλη η ποσότητα του συγκεκριµένου κωδικού, χωρίς οικονοµική επιβάρυνση της Επιτροπής Ανταγωνισµού. Β. Τα συµβατά ή ανακατασκευασµένα προϊόντα θα συµµορφώνονται επί ποινή απαραδέκτου µε τα παρακάτω: Β1. εν θα είναι προϊόντα απλής αναγόµωσης. Β2. Τα προϊόντα θα παραδίδονται συσκευασµένα αεροστεγώς. Στις εξωτερικές συσκευασίες θα αναγράφεται α) η συµβατότητα τύπου-µοντέλου/ ο τύπος του φωτοαντιγραφικού µηχανήµατος για το οποίο προορίζονται, και β) η ηµεροµηνία λήξης ή εναλλακτικά η ηµεροµηνία κατασκευής. Τα προσφερόµενα είδη θα έχουν ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον δέκα οκτώ (18) µηνών µετά την ηµεροµηνία παράδοσης. Η ποιότητα εκτύπωσης καθώς και ο αριθµός εκτυπώσεων του ισοδύναµου (συµβατού ή ανακατασκευασµένου) πρέπει να συµφωνούν µε τις προδιαγραφές του αντίστοιχου γνήσιου (original) υλικού του κατασκευαστή. Β3. Εφόσον κάποιο από τα προσφερόµενα είδη αποδειχτεί ελαττωµατικό, θα αντικατασταθεί άµεσα µε νέο αρίστης ποιότητας. Εφόσον αποδειχτούν ελαττωµατικά περισσότερο από το 10% της ποσότητας του συγκεκριµένου κωδικού, θα αντικατασταθεί άµεσα όλη η ποσότητα του συγκεκριµένου κωδικού, χωρίς οικονοµική επιβάρυνση της Επιτροπής Ανταγωνισµού. Β4. Εφόσον προκληθεί οποιαδήποτε βλάβη σε φωτοαντιγραφικό µηχάνηµα της Επιτροπής Ανταγωνισµού εξαιτίας της χρήσης ισοδύναµων (συµβατών ή ανακατασκευασµένων) προϊόντων (γεγονός που θα πιστοποιηθεί από την κατασκευάστρια εταιρία, είτε από εξειδικευµένο φορέα συντήρησης των µηχανηµάτων), ο προσφέρων θα αναλάβει είτε την αποκατάσταση της βλάβης του µηχανήµατος είτε, την αποζηµίωση της χρέωσης του επισκευαστή. Επιπρόσθετα, θα παρέχεται εγγύηση αντικατάστασης ελαττωµατικών προϊόντων και εγγύηση καλής λειτουργίας του µηχανήµατος. Β5. Tα προσφερόµενα προϊόντα που αφορούν µελάνια εκτυπωτών inkjet θα πρέπει να φέρουν πιστοποιήσεις ποιότητας: DIN ή STMC certification ή ισοδύναµες και να επισυνάπτονται αντίγραφα (εν ισχύ) των πιστοποιήσεων αυτών. Β6. Η επιτροπή αξιολόγησης έχει τη δυνατότητα να ζητήσει από τους προσφέροντες την κατάθεση δείγµατος των προσφεροµένων ειδών, όπου και σε όποια φάση της 11

12 προµήθειας αυτή κρίνει, για την πιστότερη αξιολόγηση της ποιότητας και καταλληλότητας των ειδών. Β7. Τα συµβατά ή ανακατασκευασµένα προϊόντα που αφορούν τόνερ εκτυπωτών λέιζερ µε ενσωµατωµένο τύµπανο «drum», θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν καινούργιο τύµπανο και καινούργιο blade. Β8. Tα προσφερόµενα προϊόντα που αφορούν τόνερ εκτυπωτών λέιζερ θα πρέπει να συνοδεύονται µε έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστή ή ενδιάµεσου αντιπροσώπου αυτού, ότι το εργοστάσιο παραγωγής διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001 ή ισοδύναµη και ότι τα προϊόντα του φέρουν πιστοποιήσεις ποιότητας: DIN ή STMC certification ή ισοδύναµες και να επισυνάπτει αντίγραφα (εν ισχύ) των πιστοποιήσεων αυτών. Β9. Για τα τόνερ εκτυπωτών λέιζερ θα δίδονται στοιχεία για την ποσότητα του περιεχοµένου τους (αριθµός σελίδων που εκτυπώνει µε ποσοστό κάλυψης 5%, σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ). Σε περίπτωση που προσφερθούν τόνερ (συµβατά ή ανακατασκευασµένα) και διαπιστωθεί αριθµός εκτυπώσεων κατά 15% µικρότερος από τον αριθµό που προβλέπεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, τότε το είδος θα αντικαθίσταται. Αν το ποσοστό των ελαττωµατικών ειδών είναι περισσότερο από το 10% της παρτίδας του συγκεκριµένου κωδικού, τότε θα αντικατασταθεί όλη η ποσότητα του προσφερόµενου είδους, χωρίς οικονοµική επιβάρυνση της Επιτροπής Ανταγωνισµού. Τα προϊόντα µε κωδικούς αναλωσίµου 13, 14, 15, 16 και 17 υποχρεωτικά να είναι original (γνήσια) του αντίστοιχου κατασκευαστή. Τα υπόλοιπα προϊόντα µε κωδικούς αναλωσίµου 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 12 µπορεί να είναι original ή συµβατά ή ανακατασκευασµένα. 12

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα, σήµερα στις , ηµέρα.., στα γραφεία της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Κότσικα 1 Α & Πατησίων), οι υπογράφοντες: 1. «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» µε έδρα την Αθήνα, η οποία εκπροσωπείται νόµιµα από τον ηµήτριο Κυριτσάκη, Πρόεδρο µε Α..Τ.../ - -.., Α.Τ.., και 2. η εταιρία µε την επωνυµία «...» (εφεξής προµηθευτής) µε έδρα την., Τ.Κ..., που εκπροσωπείται νόµιµα από τ του µε Α..Τ.., που εκδόθηκε στις /./.. από το Α.Τ.. συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω: Άρθρο 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η Επιτροπή Ανταγωνισµού αναθέτει στον Προµηθευτή και αυτός αποδέχεται και αναλαµβάνει -το σύνολο ή µέρος της- προµήθειας Τόνερ για Εκτυπωτές Λέϊζερ/Συσκευές Τηλεοµοιοτυπίας, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την κάλυψη αναγκών της και πιο συγκεκριµένα σύµφωνα µε την υπ' αριθ. πρωτ. 3012/ Προκήρυξη και όπως αναλυτικά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α και Β αυτής, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης σύµβασης, ώστε το τελικό αποτέλεσµα της συγκεκριµένης προµήθειας που αναλαµβάνει να εκτελέσει ο Προµηθευτής, να συνάδει µε το σκοπό για τον οποίο προκήρυξε τον προαναφερόµενο διαγωνισµό. Άρθρο 2. ΤΙΜΗΜΑ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2.1. Το τίµηµα θα καταβληθεί από την Επιτροπή Ανταγωνισµού στον Προµηθευτή, από την πίστωση του τακτικού προϋπολογισµού της έτους 2015 (ΚΑΕ ), σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας, µετά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρµόδια Επιτροπή παραλαβής προµήθειας υλικών, εκτέλεσης έργου, παροχής υπηρεσιών µέσω πρόχειρων και ανοιχτών διαγωνισµών (Α Α: Β2ΖΞΙΜΞ-Χ90) έτους 2015 της Επιτροπής Ανταγωνισµού, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από τον νόµο διαδικασίες Ο Προµηθευτής επιβαρύνεται µε κάθε νόµιµη κράτηση υπέρ νοµικών προσώπων ή άλλων Οργανισµών, η οποία κατά νόµο βαρύνει τον Προµηθευτή. Ο Προµηθευτής βαρύνεται µε όλες τις νόµιµες κρατήσεις, τέλη, φόρους, κλπ. Συγκεκριµένα, η καθαρή αξία των ειδών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 4%, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2198/1994, όπως ισχύει και σε κράτηση 0,10% προ φόρων και κρατήσεων, πλέον χαρτοσήµου υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Α.Α. Η.ΣΥ.), σύµφωνα µε το άρθρο 4, παρ. 3 του Ν. 4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2β του άρθρου 238 του Ν.4072/

14 (ΦΕΚ 86/τ.Α'/ ) και στη συνέχεια όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 61 του 4146/2013 (ΦΕΚ 90/τ.Α'/ ) περί της κράτησης 0,10% υπέρ της Ε.Α.Α. Η.ΣΥ. Ο ΦΠΑ βαρύνει την Επιτροπή Ανταγωνισµού. Η δε δαπάνη βαραίνει τον ΚΑΕ του τακτικού προϋπολογισµού της Επιτροπής Ανταγωνισµού έτους 2015, σύµφωνα µε την µε αριθ. πρωτ. 1177/ (Α Α: ΩΜ1ΒΙΜΞ-Γ8Π) Απόφαση Έγκρισης της απάνης που καταχωρήθηκε µε α/α 173 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της Επιτροπής Ανταγωνισµού. Κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θεσµοθετηθεί κατά τη διάρκεια της υπογραφείσας σύµβασης µε τον Προµηθευτή. Άρθρο 3. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ: Ως τόπος παράδοσης των υπό προµήθεια ειδών ορίζονται τα γραφεία της Επιτροπής Ανταγωνισµού, επί της οδού Κότσικα 2, Αθήνα, 3 ος όροφος. Άρθρο 4. ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ H παράδοση των υλικών θα γίνεται τµηµατικά στη διάρκεια του έτους 2015, και θα αρχίσει αµέσως µετά την υπογραφή της Σύµβασης, σε συνέχεια προηγούµενης έγγραφης παραγγελίας του Τµήµατος Πληροφορικής, Τεχνολογικών Εφαρµογών και Τηλεπικοινωνιών. Τα υλικά πρέπει να είναι ετοιµοπαράδοτα και η παράδοσή τους θα εκτελείται εντός τριών (3) ηµερών από την παραγγελία. Άρθρο 5. ΑΣΦΑΛΙΣΗ 5.1. Ο Προµηθευτής φέρει τον κίνδυνο για κάθε ζηµία ή απώλεια των προϊόντων που θα παραδοθούν στην Επιτροπή Ανταγωνισµού σε εκτέλεση της σύµβασης, ακόµη και της τυχαίας καταστροφής, υποχρεούµενος σε περίπτωση ζηµιάς, φθοράς ή απώλειας σε πλήρη αποκατάσταση ή ακόµη και αντικατάστασή τους, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τον Νόµο Ο Προµηθευτής σε περίπτωση παράδοσης ελαττωµατικού προϊόντος υποχρεούται σε άµεση αντικατάστασή του. Αντικατάσταση τυχόν ελαττωµατικών ειδών θα γίνεται καθ όλη τη διάρκεια του έτους 2015, χωρίς καµία περαιτέρω οικονοµική επιβάρυνση της Επιτροπής Ανταγωνισµού, αλλά µε αποκλειστική ευθύνη και επιβάρυνση του Προµηθευτή Ο Προµηθευτής είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµία ή βλάβη προσώπων, πραγµάτων ή εγκαταστάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισµού, του προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζηµίας που είναι δυνατόν να προκληθεί κατά ή επ ευκαιρία της υλοποίησης της προµήθειας από τον Προµηθευτή, εφ όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτού ή σε ελάττωµα της προµήθειας Ο Προµηθευτής αποζηµιώνει πλήρως την Επιτροπή Ανταγωνισµού για κάθε ζηµία που ενδεχοµένως προξενηθεί σε αυτήν από υπαιτιότητα ή αµέλεια του Προµηθευτή ή των προσώπων που συνεργάζονται µε αυτόν για την υλοποίηση της προµήθειας. 14

15 Άρθρο 6. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 6.1. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού, δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Ο Προµηθευτής δεν υλοποιεί την προµήθεια µε τον τρόπο που ορίζεται στη Σύµβαση. β) Ο Προµηθευτής αρνείται ή αµελεί να εκτελέσει ιοικητικές Εντολές. γ) Ο Προµηθευτής πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σηµαντικό µέρος των περιουσιακών του στοιχείων. Άρθρο 7. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο Προµηθευτής δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει δικαιώµατα από τη Σύµβαση ή µέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Επιτροπής Ανταγωνισµού. Εάν ο Προµηθευτής προβεί σε µεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούµενη συναίνεση της Επιτροπής Ανταγωνισµού, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούµενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύµβασης. Άρθρο 8. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 8.1. Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών τους υποχρεώσεων, στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας Ο Προµηθευτής, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εµπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Επιτροπή Ανταγωνισµού τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τότε που συνέβησαν, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ηµερών στο σχετικό αίτηµα του Προµηθευτή, διαφορετικά, µε την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας, τεκµαίρεται αποδοχή του αιτήµατος. Άρθρο 9. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ 9.1. Η Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο Η Επιτροπή Ανταγωνισµού και ο Προµηθευτής καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής µε τη Σύµβαση που µπορεί να προκύψει µεταξύ τους σχετικά µε την ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρµογή της Σύµβασης ή εξ αφορµής της, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς, αυτή διευθετείται βάσει της Ελληνικής νοµοθεσίας και αρµόδια θα είναι τα ικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα Συµφωνείται ότι οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων του παρόντος γίνεται µόνο έπειτα από γραπτή συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών. 15

16 Μετά τα παραπάνω συµφωνηθέντα και συνοµολογηθέντα, συντάχθηκε η παρούσα σύµβαση, η οποία, αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόµιµα από τους συµβαλλοµένους σε τρία (3) όµοια πρωτότυπα σε απλό φύλλο χάρτου. Από τα τρία (3) αυτά πρωτότυπα της σύµβασης, τα µεν δύο (2) παραµένουν στην Επιτροπή Ανταγωνισµού, το δε τρίτο έλαβε ο «προµηθευτής», ο οποίος δήλωσε ότι, έλαβε γνώση των όρων της σύµβασης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ε.Α. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΑΚΗΣ 16

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002804718 2015-05-27

15PROC002804718 2015-05-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ( 11) ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙA 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ FAX No : 210 5558231 5558144 ΤΗΛ:210-550 4398 Φ.831/Α.3252 ΕΛΕΥΣΙΝΑ,08-08-2014 ΘΕΜΑ : ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙA 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ FAX No : 210 5558231 5558144 ΤΗΛ:210-550 4398 Φ.831/Α.3252 ΕΛΕΥΣΙΝΑ,31-07-2014 ΘΕΜΑ : ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα 11-11 - 2013 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: οικ. 8842

Διαβάστε περισσότερα

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. /νση : Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα : Προµηθειών Μάρνη 22-104 33 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΑΔΑ: 7ΘΗ046ΨΖΣΠ-ΝΜΔ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 17 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Σ.Δ.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002719874 2015-04-21

15PROC002719874 2015-04-21 15PROC002719874 2015-04-21 Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα, 20 /04/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 / 5013 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα ιακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703116 2015-04-09

15PROC002703116 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5PROC0027036 205-04-09 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048. Ηµεροµηνία: 1.12.

Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048. Ηµεροµηνία: 1.12. Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048 - ΝΠ - Ταχ. /νση. Παπαρηγοπούλου 7 Τκ 54630 Θεσ/νίκη Υπεύθυνος: Λαδάς Σωκράτης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : Α. ΣΥΜΝΙΑΝΑΚΗ Τηλέφωνο : 28210 22308 FAX : 28210-22329 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ2/1211/12-02-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Ταχ. Δ/νση: Νοσοκομείου 1 Τ.Κ. 61100 - ΚΙΛΚΙΣ Email : promithies@ghkilkis.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983). Ανήκει στη διακήρυξη ΥΠΑ 11/2014 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 11/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενική ηµοπρασιών 2.Κέρδος 3.Πατρίς

1. Γενική ηµοπρασιών 2.Κέρδος 3.Πατρίς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΟΥ Ηρακλείου Τµήµα Προµηθειών Ηράκλειο 29/08/2012.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

« , » 18.368,84 . 23% 14.934,02 , 1

« ,  » 18.368,84 . 23% 14.934,02 ,   1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΡΜΗ 03/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Α.Π 26367 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας, ιατρού εργασίας και γραπτής εκτίµησης επαγγελµατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Ν.Ε.Ε.Μ.Π.-Φ.Ε.Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα