Ενδεχομένως επώνυμο γέννησης και όνομα προηγούμενου γάμου Όνομα Vorname Ggf. Geburtsname und Name aus früherer Ehe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενδεχομένως επώνυμο γέννησης και όνομα προηγούμενου γάμου Όνομα Vorname Ggf. Geburtsname und Name aus früherer Ehe"

Transcript

1 Αριθμός επιδόματος τέκνων Kindergeld-Nr. Familienkasse Αριθμός φορολογικού μητρώου του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση στη Γερμανία Steuer-ID d. antragstell. Person in Deutschl. Αίτηση επιδόματος τέκνων Παρακαλούμε επισυνάψτε για κάθε τέκνο, για το οποίο αιτείστε τη χορήγηση Επίδομα τέκνων (Kindergeld), ένα «Παράρτημα Τέκνο». Παρακαλούμε προσέξτε τις επισυναπτόμενες πληροφορίες και το ενημερωτικό φυλλάδιο Επίδομα τέκνων (Kindergeld). Beachten Sie bitte die anhängenden Hinweise und das Merkblatt Kindergeld. Αριθμός των συνημμένων «Παράρτημα Τέκνο»: Antrag auf Kindergeld Bitte fügen Sie für jedes Kind, für das Kindergeld beantragt wird, eine Anlage Kind bei. Anzahl der beigefügten Anlage Kind : 1 Στοιχεία του προσώπου που υποβάλλει τη αίτηση Angaben zur antragstellenden Person Επώνυμο Name Τίτλος Titel Ενδεχομένως επώνυμο γέννησης και όνομα προηγούμενου γάμου Όνομα Vorname Ggf. Geburtsname und Name aus früherer Ehe Τηλεφωνικές ερωτήσεις κατά τη γέννησης Φύλλο Υπηκοότητα * διάρκεια της ημέρας στον αριθμό: Geburtsdatum Geschlecht Staatsangehörigkeit * Telefonische Rückfrage tagsüber unter Nr.: * (σε περίπτωση υπηκοότητας εκτός ΕΕ/ΕΟΧ παρακαλούμε να επισυνάψετε το έγγραφο της άδειας παραμονής!) * (bei nicht EU-/EWR-Staatsangehörigkeit bitte Nachweis Aufenthaltstitel beifügen!) Διεύθυνση (Οδός/Πλατεία,Αριθμός, Ταχυδρομικός Κώδικας, Τόπος κατοικίας,χώρα κατοικίας) Anschrift (Straße/Platz, Hausnr., PLZ, Wohnort, Wohnland) Οικογενειακή κατάσταση: Familienstand: άγαμος/η ledig από seit έγγαμος/η verheiratet χήρος verwitwet συζεί in Lebenspartnerschaft lebend διαζευγμένος/η geschieden σε διαρκή διάσταση dauernd getrennt lebend 2 Στοιχεία του/της συζύγου ή του/ της συντρόφου του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση Angaben zum Ehegatten bzw. Lebenspartner der antragstellenden Person Επώνυμο Name Όνομα Vorname Τίτλος Titel γέννησης Υπηκοότητα Ενδεχομένως επώνυμο γέννησης και όνομα προηγούμενου γάμου Geburtsdatum Staatsangehörigkeit Ggf. Geburtsname und Name aus früherer Ehe KG 1-g Stand Januar 2015 Διεύθυνση, σε περίπτωση που είναι διαφορετική από τον αιτούντα (Οδός/Πλατεία, Αριθμός, Ταχυδρομικός Κώδικας, Τόπος κατοικίας, Χώρα κατοικίας) Anschrift, wenn abweichend vom Antragsteller (Straße/Platz, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort, Wohnland)

2 3 Στοιχεία του/της συζύγου ή του/ της συντρόφου του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση Angaben zum Zahlungsweg IBAN IBAN Τράπεζα, Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα (ενδεχομένως και υποκατάστημα) BIC BIC Bank, Finanzinstitut (ggf. auch Zweigstelle) Κάτοχος του λογαριασμού είναι Kontoinhaber(in) ist Το πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση όπως στο 1 antragstellende Person wie unter 1 Όχι το πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση, αλλά: nicht antragstellende Person, sondern: Επώνυμο,όνομα Name, Vorname 4 Η ειδοποίηση να μη σταλεί σε εμένα αλλά στο παρακάτω πρόσωπο: Der Bescheid soll nicht mir, sondern folgender Person zugesandt werden: Επώνυμο Name Όνομα Vorname Διεύθυνση, σε περίπτωση που είναι διαφορετική από τον αιτούντα (Οδός/Πλατεία, Αριθμός, Ταχυδρομικός Κώδικας, Τόπος κατοικίας, Χώρα κατοικίας) Anschrift, wenn abweichend vom Antragsteller (Straße/Platz, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort, Wohnland) 5 Στοιχεία τέκνων Angaben zu Kindern Σύμφωνα με το/α συνημμένο/α «Παράρτημα/τα Τέκνο». Για κάθε τέκνο, για το οποίο αιτείστε εκ νέου τη χορήγηση Επίδομα τέκνων (Kindergeld), πρέπει να υποβληθεί συμπληρωμένο ένα ξεχωριστό «Παράρτημα Τέκνο». Laut beigefügter/n Anlage(n) Kind. Für jedes Kind, für das Kindergeld neu beantragt wird, ist eine gesonderte Anlage Kind ausgefüllt einzureichen. Για τα παρακάτω τέκνα λαμβάνω ήδη Επίδομα Τέκνων (Kindergeld): Für folgende Kinder beziehe ich bereits Kindergeld: Επώνυμο του τέκνου, ενδεχομένως διαφορετικό επώνυμο Vorname des Kindes, ggf. abweichender Familienname γέννησης Geburtsdatum Φύλλο Geschlecht Από ποιο Οικογενειακό Ταμείο (Αριθμός Επιδόματος τέκνων (Kindergeld), αριθμός προσωπικού); Bei welcher Familienkasse (Kindergeldnummer, Personalnummer)?

3 6 Τα ακόλουθα τέκνα που ζουν με τον πρώην σύντροφο πρέπει να ληφθούν υπόψη: Folgende Zählkinder sollen berücksichtigt werden: Επώνυμο του τέκνου, ενδεχομένως διαφορετικό επώνυμο Vorname des Kindes, ggf. abweichender Familienname γέννησης Geburtsdatum Φύλλο Geschlecht Ποιος/α λαμβάνει το επίδομα τέκνων (Επώνυμο, Όνομα); Wer bezieht das Kindergeld (Name, Vorname)? Από ποιο Οικογενειακό Ταμείο (Αριθμός Επιδόματος τέκνων, αριθμός προσωπικού); Bei welcher Familienkasse (Kindergeldnummer, Personalnummer)? Σημείωση σύμφωνα με τον Ομοσπονδιακό Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων (Bundesdatenschutzgesetz): Τα δεδομένα συλλέγονται, επεξεργάζονται και χρησιμοποιούνται σύμφωνα και με το σκοπό των 31, 62 έως 78 του Νόμου περί φορολογίας εισοδήματος (Einkommensteuergesetz) και των Κανονισμών του Κώδικα Φορολογίας (Abgabenordnung) και λόγω του Ομοσπονδιακού Νόμου περί Επιδόματος Τέκνων (Bundeskindergeldgesetz) και του Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλισης (Sozialgesetzbuch). Hinweis nach dem Bundesdatenschutzgesetz: Die Daten werden aufgrund und zum Zweck der 31, 62 bis 78 Einkommensteuergesetz und der Regelungen der Abgabenordnung bzw. aufgrund des Bundeskindergeldgesetzes und des Sozialgesetzbuches erhoben, verarbeitet und genutzt. Βεβαιώνω, ότι συμπλήρωσα όλα τα στοιχεία (ακόμα και στα παραρτήματα) πλήρως και με ειλικρίνεια. Γνωρίζω, ότι όλες τις αλλαγές, που είναι σημαντικές για το δικαίωμα επιδόματος τέκνων, πρέπει να τις γνωστοποιώ αμέσως στο Οικογενειακό Ταμείο (Familienkasse). Έλαβα το ενημερωτικό φυλλάδιο για το επίδομα τέκνων (Kindergeld) και έλαβα γνώση του περιεχομένου του. Ich versichere, dass ich alle Angaben (auch in den Anlagen) vollständig und wahrheitsgetreu gemacht habe. Mir ist bekannt, dass ich alle Änderungen, die für den Anspruch auf Kindergeld von Bedeutung sind, unverzüglich der Familienkasse mitzuteilen habe. Das Merkblatt über Kindergeld habe ich erhalten und von seinem Inhalt Kenntnis genommen. Datum Συμφωνώ να καταβληθεί το επίδομα τέκνων στον/ην αιτούντα ούσα. Ich bin damit einverstanden, dass dem Antragsteller / der Antragstellerin das Kindergeld gezahlt wird. Υπογραφή του/της αιτούντα ούσας / του νόμιμου εκπροσώπου Unterschrift des Antragstellers / der Antragstellerin / des gesetzlichen Vertreters Υπογραφή του/της συζύγου/συντρόφου ή του άλλου γονέα / του νόμιμου εκπροσώπου του, που ζει μαζί με τον/ην αιτούντα/ούσα στην ίδια οικία Unterschrift des gemeinsam mit dem Antragsteller/der Antragstellerin in einem Haushalt lebenden Ehegatten/Lebenspartners oder anderen Elternteils/dessen gesetzlichen Vertreters Antrag angenommen (Datum/Namenszeichen des Antragsannehmers) Nur von der Familienkasse auszufüllen Ich bestätige die Richtigkeit der Vorgang im DV-Verfahren Änderung/Ergänzung zu den Zu 1: nein KG-Nr. Zu 2: nein KG-Nr. Fragen Zu 6: nein KG-Nr. Zu Anlage 1: nein KG-Nr. Zu Anlage 2: nein KG-Nr. Zu Anlage 3: nein KG-Nr. Zu Anlage 4: nein KG-Nr. (Unterschrift des Antragstellers / der Antragstellerin / des gesetzlichen Vertreters) Stammdaten erfasst Datum / NZ

4 Πληροφορίες για την αίτηση επιδόματος τέκνων (Kindergeld) και για το παράρτημα Τέκνο (Anlage Kind) Παρακαλούμε να συμπληρώσετε το έντυπο της αίτησης και το παράρτημα Τέκνο (Anlage Kind) επιμελώς και ευανάγνωστα και σημειώστε με σταυρό τα κατάλληλα στοιχεία. Μην ξεχάσετε την υπογραφή Σας! Αν είστε ανήλικοι, πρέπει να υπογράψει για Εσάς ο νόμιμος εκπρόσωπός Σας. Μπορείτε να αφήσετε και τον/ην σύζυγό ή τον/ην σύντροφό/ Σας και τον άλλο γονέα που ζει μαζί Σας στην ίδια οικία, να υπογράψει την αίτηση, εάν συμφωνεί να λάβετε Εσείς το Επίδομα Τέκνου (Kindergeld). Όταν δεν υπάρχει συμφωνία, παρακαλούμε να ενημερώσετε σχετικά το Οικογενειακό Ταμείο (Familienkasse). Σε περίπτωση που ο δικαιούχος ορίστηκε δικαστικώς, παρακαλούμε να επισυνάψετε την απόφαση. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι η αίτησή Σας μπορεί να επεξεργαστεί μόνο εάν έχει συμπληρωθεί πλήρως. Αίτηση Επιδόματος Τέκνου Στο 1 και 2 : Στοιχεία του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση και του/ης σύζυγο/ου ή του/ης συντρόφου Σε περίπτωση που και οι δύο γονείς του τέκνου πληρούν τις προϋποθέσεις του δικαιώματος Επιδόματος Τέκνου (Kindergeld), θα πρέπει να καταχωρηθεί ως πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση ο γονέας, που με επιθυμία και των δύο γονέων θα πρέπει να λάβει το Επίδομα Τέκνου (Kindergeld). Στο πεδίο Οικογενειακή Κατάσταση θα πρέπει να σημειώσετε με σταυρό στο «σε διαρκή διάσταση» μόνο όταν στα αντρόγυνα ο ένας σύζυγος έχει την πρόθεση συνεχούς διατήρησης της διάστασης. Σε περίπτωση που δεν είστε έγγαμος/η και ο/η σύζυγος Σας ή ο/η σύντροφός Σας είναι ταυτόχρονα και ο άλλος εξ αίματος γονέας τουλάχιστον ενός από τα τέκνα που αναγράφονται στο/α «Παράρτημα/τα Τέκνο» ( Anlage/n Kind ), παρακαλούμε να γνωστοποιήσετε τα στοιχεία του άλλου εξ αίματος γονέα (σε ανάδοχα τέκνα ή μοναχοπαίδια και για τους δύο εξ αίματος γονείς) στο εκάστοτε παράρτημα Τέκνο (Anlage Kind). Εάν δεν είστε γερμανός υπήκοος ή υπήκοος ενός άλλου κράτους της ΕΕ/ΕΟΧ ή της Ελβετίας, παρακαλούμε να επισυνάψετε έγγραφο της άδειας παραμονής (π.χ. αντίγραφο του διαβατηρίου). Στο 4 : Η ειδοποίηση να μη σταλεί σε εμένα αλλά στο παρακάτω πρόσωπο Εδώ μπορείτε να δηλώσετε τον εξουσιοδοτημένο παραλήπτη (π.χ. Φοροτεχνικός σύμβουλος, συμβουλευτικός σύλλογος για θέματα φόρου μισθωτών υπηρεσιών κτλ.), που θα παραλάβει την απόφαση για την χορήγηση του Επιδόματος Τέκνων (Kindergeld). Στο 6 : Τα ακόλουθα τέκνα που ζουν με τον/ην πρώην σύντροφο πρέπει να ληφθούν υπόψη Τέκνα, για τα οποία λαμβάνει ένα άλλο πρόσωπο Επίδομα Τέκνου (Kindergeld), μπορούν να αυξήσουν το Επίδομα Τέκνων Σας (τέκνα που ζουν με τον/ην πρώην σύντροφο) (Zählkinder). Εάν ζητήσετε να ληφθούν υπόψη τα τέκνα που ζουν με τον πρώην σύντροφο, παρακαλούμε να αναγράψετε σε κάθε περίπτωση ποιος λαμβάνει για τα τέκνα που ζουν με τον/ην πρώην σύντροφο το Επίδομα Τέκνου (Kindergeld) και από ποιο Οικογενειακό Ταμείο (Familienkasse). Παράρτημα Τέκνο Γενικά Παρακαλούμε να συμπληρώσετε το «Παράρτημα Τέκνο» ( Anlage Kind ) πλήρως. Σε μία αίτηση για Επίδομα Τέκνου (Kindergeld) που υποβάλεται για πρώτη φορά μετά τη γέννηση πρέπει να επισυνάπτεται η πρωτότυπη «Πιστοποιητικό γεννήσεως για την υποβολή της αίτησης Επιδόματος Τέκνων (Kindergeld)». Για ένα τέκνο που έχει γεννηθεί στο εξωτερικό αρκεί ως απόδειξη το πιστοποιητικό γεννήσεως. Για τέκνα άνω των 18 ετών πρέπει να συμπληρωθεί το Παράρτημα μόνο, εφόσον πληρούν μία από τις ειδικές προϋποθέσεις που αναφέρονται στο ενημερωτικό φυλλάδιο Επίδομα Τέκνου. Τα αντίστοιχα αποδεικτικά έγγραφα (π.χ. για τη σχολική ή την επαγγελματική εκπαίδευση) πρέπει να επισυνάπτονται. Εάν το τέκνο Σας είναι άτομο με ειδικές ανάγκες, παρακαλούμε να συμπληρώσετε επιπρόσθετα το έντυπο «Παράρτημα για ενήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες». Σε θετά τέκνα παρακαλούμε να επισυνάψετε την απόφαση υιοθεσίας του Οικογενειακού Δικαστηρίου (Familiengericht). «Άλλα πρόσωπα», με τα οποία υφίσταται μια υιική σχέση, είναι: οι γονείς, πατριοί/μητριές, οι θετοί γονείς, οι παππούδες και οι γιαγιάδες. Στο 1 : Στοιχεία τέκνου Εάν ζουν τέκνα εκτός της οικίας Σας, αναφέρετε το λόγο (π.χ. ζουν με τους παππούδες και τις γιαγιάδες / σε κατάστημα φροντίδας / σε ίδρυμα, λόγω της σχολικής ή επαγγελματικής εκπαίδευσης). Στο 2 : Υιική σχέση με το πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση, με τον/ην σύζυγο ή τον/ην σύντροφο και με άλλα πρόσωπα Η καταχώρηση των στοιχείων που ζητούνται εδώ είναι σε κάθε περίπτωση απαραίτητη. Εάν έχει αποβιώσει ο άλλος γονέας/ οι γονείς του τέκνου, πρέπει να καταχωρηθεί με την προσθήκη «αποβιώσας-σα». Σε περίπτωση που για κάποιο τέκνο δεν αποδείχτηκε η πατρότητα με εγκυρότητα, πρέπει να καταχωρηθεί «άγνωστος» ή «δεν διαπιστώθηκε η πατρότητα».

5 Στο 3 : Στοιχεία για ενήλικο τέκνο Ειδικές προϋποθέσεις δικαιώματος Υπάρχει η δυνατότητα να ληφθεί υπόψη ένα ενήλικο τέκνο, όταν αυτό 1. δεν έχει συμπληρώσει ακόμα το 21. έτος της ηλικίας του, δεν απασχολείται ή είναι εγγεγραμμένο πως αναζητά εργασία σε κάποια Υπηρεσία Απασχόλησης (Agentur für Arbeit) του εσωτερικού ή 2. δεν έχει συμπληρώσει ακόμα το 25. έτος της ηλικίας του και α) εκπαιδεύεται επαγγελματικά ή β) βρίσκεται σε μεταβατική περίοδο το μέγιστο για τέσσερις μήνες ή γ) δεν μπορεί να ξεκινήσει ή να συνεχίσει μία επαγγελματική εκπαίδευση λόγω έλλειψης θέσης επαγγελματικής εκπαίδευσης ή δ) υπηρετεί κανονισμένη εθελοντική θητεία ή λόγω σωματικής, πνευματικής ή ψυχικής αναπηρίας δεν είναι σε θέση να συντηρεί τον εαυτό του. Η προϋπόθεση είναι, ότι η αναπηρία παρουσιάστηκε πριν τη συμπλήρωση του 25. έτους της ηλικίας του (χωρίς όριο ηλικίας). Νομική κατάσταση από το 2012 Μετά την ολοκλήρωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης ή των σπουδών για πρώτη φορά λαμβάνεται κάποιο τέκνο υπόψη μόνο στις περιπτώσεις υπ αρ. 2 (α έως δ), όταν το τέκνο δεν ακολουθεί μία (επιβλαβή) απασχόληση. Μία επαγγελματική εκπαίδευση (επαγγελματική εκπαίδευση ή σπουδές) θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε, όταν οδηγεί στην άσκηση ενός επαγγέλματος, ακόμα και σε περίπτωση που συμπεριλαμβάνει μία δομημένη πάνω σ αυτήν συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση, που το πτυχίο δεν δίνει το δικαίωμα της άσκησης του επιδιωκόμενου επαγγελματικού στόχου (π.χ. πωλητής, οδηγός ασθενοφόρου, δάσκαλοι ή νομικοί μετά από επιτυχημένες 1. Κρατικές εξετάσεις). Ένα τέκνο θεωρείται ικανό για απασχόληση, όταν ακολουθεί μία απασχόληση που αποσκοπεί σε εισοδήματα, που απαιτεί την χρήση της προσωπικής του εργατικής δύναμης. Από εδώ προκύπτει ότι η έννοια «απασχόληση» μπορεί να πραγματοποιηθεί από μία απασχόληση που δεν ανήκει στο ελεύθερο επάγγελμα, μία γεωργική και δασοκομική, μία επαγγελματική και απασχόληση ελεύθερου επαγγέλματος. Η διαχείριση ιδίας περιουσίας δεν αποτελεί σύμφωνα με τα ως άνω αναφερόμενα απασχόληση. Παρακαλούμε να αποδείξετε τον εβδομαδιαίο εργασιακό χρόνο με κατάλληλα έγγραφα (π.χ. σύμβαση εργασίας/ πιστοποιητικό του εργοδότη). Σε περίπτωση που υπάρχει απόκλιση από τους συμβατικά συμφωνημένους χρόνους, μπορεί να αποδειχτεί αυτό με την προσκόμιση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων αποδοχών, του αντιγράφου του εργασιακού λογαριασμού ή μίας βεβαίωσης του εργοδότη. Μη παραγωγικοί χρόνοι λόγω άδειας, ασθένειας, κ.α. δεν μειώνουν τον συμβατικά συμφωνημένο εργασιακό χρόνο. Νομική Κατάσταση έως το 2011 Αποκλείεται να ληφθεί υπόψη ένα τέκνο άνω των 18 ετών,όσον αφορά την καταβολή του Επιδόματος Τέκνου (Kindergeld), όταν το τέκνο έχει εισοδήματα και μισθούς άνω των ευρώ, που προορίζονται και είναι κατάλληλα ως μέσα διαβίωσης ή την επαγγελματική του εκπαίδευση. Γι αυτό το λόγο πρέπει η αίτηση για Επίδομα Τέκνου (Kindergeld) για ένα ενήλικο τέκνο να συμπληρώνεται πάντα με τη «δήλωση εισοδήματος και μισθών» ή ενδεχομένως την «δήλωση για τα επαγγελματικά έξοδα». Στο 5 : Δικαίωμα χρηματικής παροχής από υπηρεσία εκτός Γερμανίας/ από μία ενδιάμεση ή υπερεθνική υπηρεσία Εδώ θα πρέπει να αναγραφούν για παράδειγμα δικαιώματα οικογενειακών παροχών για τέκνα που υπάρχουν στο εξωτερικό, ή δικαιώματα παροχών που σχετίζονται με το τέκνο από μία υπηρεσία απασχόλησης (π.χ. της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Στο 6 : Είστε ή υπήρξατε Εσείς ή κάποιο άλλο πρόσωπο, με το οποίο το τέκνο έχει υιική σχέση, τα τελευταία 5 έτη πριν την υποβολή της αίτησης: ( ) Ως «απασχόληση σε δημόσια υπηρεσία» νοείται η εργασία ως υπάλληλος/ συνταξιούχος υπάλληλος/ μισθωτοί της Ομοσπονδίας, μίας χώρας, μίας κοινότητας, ενός συνδέσμου δήμων ή άλλης ένωσης προσώπων, ενός ιδρύματος του δημοσίου δικαίου ή ως δικαστής, επαγγελματίας στρατιώτης ή τακτικός στρατιώτης. Εδώ συγκαταλέγεται και η δραστηριότητα που ασκείται σε ιδιώτη εργοδότη, εφόσον γι αυτό χορηγήθηκε άδεια σε δημοσίους υπαλλήλους. Δεν ανήκουν στις δημόσιες υπηρεσίες θρησκευτικές κοινότητες του δημοσίου δικαίου (εκκλησίες συμπεριλαμβανομένων των εκκλησιασμάτων, εκκλησιαστικά νοσοκομεία, σχολεία, νηπιαγωγεία κ.α.) καθώς και οι κεντρικές ενώσεις και τα μέλη συλλόγων της εθελοντικής πρόνοιας και τα ιδρύματα που συνδέονται άμεσα μ αυτές. Οι ερωτήσεις 6β και 6γ θα πρέπει να απαντηθούν με «ναι» και όταν Εσείς ή ο/η σύζυγός Σας ή ο/η σύντροφός Σας ή κάποιο άλλο πρόσωπο, που βρίσκεται με ένα από τα τέκνα σε υιική σχέση, είστε ή ήσαστε απασχολημένοι σε διπλωματική ή προξενική υπηρεσία. Λεπτομερείς πληροφορίες για το Επίδομα Τέκνων (Kindergeld) θα βρείτε στο διαδίκτυο στη σελίδα στο

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG Antrag auf Behandlung als unbeschränkt ekommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG (Anlage Grenzpendler EU/EWR zum Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung 200_) Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 EΩΣ 2005 Οδηγία δυνάµει των άρθρων 18 και 41

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 EΩΣ 2005 Οδηγία δυνάµει των άρθρων 18 και 41 Η ενοποίηση αυτή είναι ανεπίσηµη. Έχει γίνει για διευκόλυνση των χρηστών και συνίσταται στην ένταξη του βασικού κειµένου της Οδηγίας και της τροποποίησής της σε ένα ενιαίο, αλλά ανεπίσηµο έγγραφο για να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΚΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ - ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ; Ερωτήσεις και απαντήσεις περί της ανάγκης μόνιμης περίθαλψης

ΑΝΑΓΚΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ - ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ; Ερωτήσεις και απαντήσεις περί της ανάγκης μόνιμης περίθαλψης ΑΝΑΓΚΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ - ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ; Ερωτήσεις και απαντήσεις περί της ανάγκης μόνιμης περίθαλψης ΑΝΑΓΚΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ - ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ; Ερωτήσεις και απαντήσεις περί της ανάγκης μόνιμης περίθαλψης

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.) ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασία Ίδρυσης Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.) Πηγή: StartUp Greece ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΙΔΡΥΘΕΙ ΜΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ;

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερη κυκλοφορία. και διαμονή στην Ευρώπη. Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ

Ελεύθερη κυκλοφορία. και διαμονή στην Ευρώπη. Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην Ευρώπη Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης 1 Ο παρών οδηγός θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα τα δικαιώματά

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Κατά κανόνα μία Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης συστήνεται τουλάχιστον από 2 πρόσωπα είτε φυσικά είτε νομικά. Ωστόσο αρκεί 1 πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΦΕΚ: 763 Β 30.4.2015 ΑΔΑ:7Ρ8ΩΗ-Δ4Ζ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ Ι.ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1088/17.4.2015. αποφασίζουμε:

ΠΟΛ.1088/17.4.2015. αποφασίζουμε: ΠΟΛ.1088/17.4.2015 Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2014, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και καταβολή του φόρου. Τύπος και περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΓΩΛ-ΩΥΣ. Αθήνα, 24-7-2012. Aριθ. πρωτ: οικ.14827/22

ΑΔΑ: Β4ΓΩΛ-ΩΥΣ. Αθήνα, 24-7-2012. Aριθ. πρωτ: οικ.14827/22 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β4ΓΩΛ-ΩΥΣ Αθήνα, 24-7-2012 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε. ΣΧΕΔΙΟ «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε. ΣΧΕΔΙΟ «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ Αρ. Φακέλου: 13.32.31.8.1.Φ /14 Ημερομηνία Υποβολής Αίτησης:.. /.. /2014 Υπογραφή Εξουσιοδοτημένου Παραλήπτη.. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής.

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής. ΠΟΛ.1140/8.12.2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 1109228/8434/0016 Δ/ΝΣΗ 16η ΤΜΗΜΑ: Δ' Αθήνα 8 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ Η ανώνυμη εταιρεία μπορεί να ιδρυθεί από ένα ή περισσότερα πρόσωπα ή να καταστεί μονοπρόσωπη με τη συγκέντρωση όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ.2106988500, F2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Υπεύθυνη: Μαρία Σουλιώτη Τηλ.2106988515 email:m.soulioti@asylo.gov.gr ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο δ η γ ί ε ς σ υ μ π λ ή ρ ω σ η ς α ί τ η σ η ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς σ ε π ρ ο κ ή ρ υ ξ η για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών

Ο δ η γ ί ε ς σ υ μ π λ ή ρ ω σ η ς α ί τ η σ η ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς σ ε π ρ ο κ ή ρ υ ξ η για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών Ο δ η γ ί ε ς σ υ μ π λ ή ρ ω σ η ς α ί τ η σ η ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς σ ε π ρ ο κ ή ρ υ ξ η για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών Στις σελίδες που ακολουθούν παρέχονται οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ; Ο κάθε οµόρρυθµος εταίρος ευθύνεται και µε την προσωπική του περιουσία.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ; Ο κάθε οµόρρυθµος εταίρος ευθύνεται και µε την προσωπική του περιουσία. ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ Ι ΡΥΘΕΙ ΜΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ; Για τη σύσταση οµόρρυθµης εταιρείας πρέπει να συµπράξουν δύο τουλάχιστον µέρη, τα οποία κατά την έκφραση του νόµου υποχρεούνται αµοιβαίως

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚH ΕΡΓΑΤΙΚH ΝΟΜΟΘΕΣΙA

ΒΑΣΙΚH ΕΡΓΑΤΙΚH ΝΟΜΟΘΕΣΙA Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εγχειρίδιο Λειτουργού Εργασιακών Σχέσεων ΒΑΣΙΚH ΕΡΓΑΤΙΚH ΝΟΜΟΘΕΣΙA Το Έργο συγχρηµατοδοτείται από την Κυπριακή ηµοκρατία και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Υποβολή αιτήσεων συνταξιούχων για την ένταξή τους στο «Πρόγραμμα Κατ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων»

Θέμα : «Υποβολή αιτήσεων συνταξιούχων για την ένταξή τους στο «Πρόγραμμα Κατ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων» ΑΔΑ :Β4344691ΩΓ-ΖΗΨ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝ/ΧΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας : 104 37 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ Σάμος, 18 Μαρτίου 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 386 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΠΟΛ. 1084 :Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορ. εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις υπαλλήλων στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.)

Προς: ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις υπαλλήλων στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) Αθήνα, 02/09/2014 Αρ. Πρωτ. οικ.: 1438 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Οικονομικών, Ανθρωπίνων Πόρων και Διοικητικής Υποστήριξης Πατησίων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. Πακέτο Στοχευµένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. Πακέτο Στοχευµένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας 1. EIΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Πακέτο Στοχευµένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας Kριτήρια - Οδηγίες 1.1 Στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας 1. Ως αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα έχετε τα εξής δικαιώματα: i. Σας χορηγείται το δελτίο αιτούντος διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 25 Μαΐου 2010 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 38 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνεια Ευελιξία Συνεχής βελτίωση

Διαφάνεια Ευελιξία Συνεχής βελτίωση Αριθ. Εθν. Μητρώου : 0 9 1 1 0 Σ Υ Δ 1 1 0 1 6 Ο 5 8 Ν 0 3 4 3 Τηλ/Φαξ: 210 2430560 Email: posea.gr@hotmail.com Site:www.posea.gr Διεύθυνση: Ολυμπιονίκη Χρ. Μάντικα 7 Αχαρνές, Τ.Κ. : 13671,Αττική Διαφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλιαράκι οδηγιών συµπλήρωσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2012

Το βιβλιαράκι οδηγιών συµπλήρωσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2012 Το βιβλιαράκι οδηγιών συµπλήρωσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2012 Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονοµικών Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, µέσω αυτού του φυλλαδίου, παρέχονται οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β' Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β) : "Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης"

ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β' Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β) : Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β' Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β) : "Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης" 'Εχοντας υπόψη τις διατάξεις: α. Του ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα" (Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ» Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα 1 Οκτωβρίου 2012 Αριθμ. Πρωτ. Γ 99/6 Βαθμός Προτ/τας. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΔ/ΝΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Όπως ορίζει το άρθρο 2 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α 85),«Τα κοινωνικά παντοπωλεία είναι υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα