Συσκευή μέτρησης αντίστασης-μόνωσης. Οδηγίες Χρήσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συσκευή μέτρησης αντίστασης-μόνωσης. Οδηγίες Χρήσης"

Transcript

1 Συσκευή μέτρησης αντίστασης-μόνωσης Οδηγίες Χρήσης

2 Σύντομη περιγραφή Το UT 511 είναι ένα όργανο μέτρησης χειρός που προορίζεται για τη μέτρηση της μονωτικής ικανότητας των αγωγών καθώς και της αντίστασης τους. Τι θα βρείτε μέσα στη συσκευασία Μέσα στη συσκευασία θα βρείτε τα ακόλουθα: Α/Α Περιγραφή Ποσότητα 1 Οδηγίες χρήσης 1 2 Καλώδιο μετρήσεων με βύσμα και ακροδέκτη τύπου «κροκόδειλου» 1(ζευγάρι) 3 Καλώδιο μετρήσεων με 2 βύσματα και ακροδέκτες τύπου «κροκόδειλου» 1 4 Μπαταρίες 1.5V (LR14) 8 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια σας Αυτό το όργανο συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές ασφαλείας IEC61010, ενώ όσον αφορά την αντοχή σε υπερτάσεις είναι καταταγμένο στις ακόλουθες προδιαγραφές CAT.III 600V, CAT.II 1000V. Να χρησιμοποιείτε το UT 511 μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται. Σήματα προειδοποιήσεων και κινδύνου Κίνδυνος: Αυτό το σήμα καταδεικνύει συνθήκες και ενέργειες που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ή τη ζωή του χρήστη. Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Προσοχή: Αυτό το σήμα καταδεικνύει συνθήκες ή ενέργειες που μπορεί να καταστρέψουν το UT 511 καθώς και την ακρίβεια των μετρήσεων. Κίνδυνος Κατά τη διάρκεια των μετρήσεων αντίστασης-μόνωσης στους ακροδέκτες του οργάνου υπάρχει υψηλή τάση. Πρέπει να είστε ιδιαίτερα εξοικειωμένος με τη χρήση αντίστοιχων οργάνων και να ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες προκειμένου να αποφύγετε τον κίνδυνο θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας. Η χρήση του UT 511 με τρόπους που δεν περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης και δεν υποδεικνύονται από τον κατασκευαστή ακυρώνουν τις προδιαγραφές ασφαλείας του οργάνου μέτρησης. ιαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες πληροφορίες πριν χρησιμοποιήσετε το όργανο μέτρησης. εν πρέπει να επιχειρήσετε να μετρήσετε τάση μεγαλύτερη από 1000VDC ή 750AC. Μην χρησιμοποιείτε το όργανο μέτρησης σε περιβάλλον που υπάρχουν εύφλεκτα ή εκρηκτικά αέρια ή ατμοί αυτών. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το όργανο σε περιβάλλον με αυξημένη υγρασία. Όταν χρησιμοποιείτε τα καλώδια με τους ακροδέκτες μέτρησης κρατάτε πάντα μακριά τα δάχτυλα σας από το μεταλλικό τμήμα των ακροδεκτών. Τα δάχτυλα σας πρέπει πάντα να βρίσκονται πίσω από τα προστατευτικά «δακτυλίδια» που υπάρχουν στους ακροδέκτες. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το UT 511 έχοντας αφαιρέσει κάποιο καπάκι του ή έχοντας τροποποιήσει κάποιο τμήμα του. Όταν διενεργείτε μετρήσεις μόνωσης μην έρχεστε σε επαφή με το κύκλωμα που μετράτε. Προειδοποίηση Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το όργανο μέτρησης UT 511 αν έχει καταστραφεί το περίβλημα του ή υπάρχει εκτεθειμένο κάποιο μεταλλικό τμήμα του. UT 511 2

3 Να είστε ιδιαίτερα προσεκτική όταν υπάρχει τάση μεγαλύτερη από 30V rms (42VAC ή 60VDC). Με τέτοιου είδους τάσης υπάρχει πολύ σοβαρός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Πάντα να εκφορτίζετε όλα τα στοιχεία ενός κυκλώματος μετά την διενέργεια μιας μέτρησης υπό υψηλή τάση. Μην αλλάζετε τις μπαταρίες του UT 511 σε ένα υγρό περιβάλλον. Να τοποθετείτε τα καλώδια μέτρησης στους κατάλληλους ακροδέκτες του UT 511. Βεβαιωθείτε πως όλα τα καλώδια μέτρησης είναι σφιχτά συνδεδεμένα στις εισόδους του οργάνου μέτρησης UT 511. Βεβαιωθείτε πως το UT 511 είναι απενεργοποιημένο όταν ανοίγετε το κάλυμμα των μπαταριών. Προσοχή Όταν πρόκειται να διενεργήσετε μια μέτρηση αντίστασης αφαιρέστε κάθε τροφοδοσία από το υπό μέτρηση κύκλωμα και εκφορτίστε όσα στοιχεία του κυκλώματος μπορεί να έχουν αποθηκεύσει ενέργεια (π.χ πυκνωτές). Όταν φθαρούν τα καλώδια μέτρησης ή οι ακροδέκτες του UT 511 πρέπει να τα αντικαταστήσετε μόνο με απόλυτα όμοια με ίδιες προδιαγραφές. Μην χρησιμοποιείτε το UT 511 όταν η ένδειξη της μπαταρίας δείχνει πως η μπαταρία του έχει εξαντληθεί. Αφαιρέστε τις μπαταρίες αν πρόκειται να μην χρησιμοποιήσετε το όργανο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το UT 511 σε περιβάλλον με υψηλή θερμοκρασία, υψηλή υγρασία, σε περιβάλλον που υπάρχουν εύφλεκτα ή εκρηκτικά αέρια καθώς και σε περιβάλλον που υπάρχει αυξημένη ηλεκτρομαγνητική ενέργεια. Για να καθαρίσετε την επιφάνεια του UT 511 να χρησιμοποιείτε μόνο ένα μαλακό στεγνό ύφασμα. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε υγρά καθαρισμού, διαλυτικά κλπ. Η επιφάνεια του οργάνου θα καταστραφεί και η ακρίβεια των μετρήσεων θα υποβαθμιστεί. ιεθνή Ηλεκτρικά Σύμβολα Τα διεθνή σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο UT 511 καθώς και στις οδηγίες χρήσεως περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας Συσκευή που προστατεύεται από διπλή ή ενισχυμένη μόνωση Τάση DC Τάση AC Γείωση είτε τις οδηγίες Η μπαταρία έχει εξαντληθεί Συμμόρφωση με τις προδιαγραφές της ευρωπαϊκής ένωσης Πίνακας 2: Ερμηνεία διεθνών ηλεκτρικών συμβόλων. Εξοικονόμηση της μπαταρίας (Αυτόματη απενεργοποίηση) Το UT 511 σβήνει αυτόματα αν δεν χρησιμοποιήσετε κανένα χειριστήριο του για 15 λεπτά. Αυτό γίνεται για να αυξάνεται η διάρκεια ζωής των μπαταριών που χρησιμοποιεί. Το UT 511 ενεργοποιείται εκ νέου αν πιέσετε 2 φορές το διακόπτη ON/OFF. UT 511 3

4 Ο χρονοδιακόπτης των 15 λεπτών απενεργοποιείται κατά τη διάρκεια που διενεργείτε μια μέτρηση αντίστασης ή μόνωσης. Η λειτουργία του χρονοδιακόπτη ξεκινά αμέσως μετά τη λήξη της μέτρησης. Ενδείξεις μπαταρίας Στην οθόνη του UT 511 υπάρχει ένα εικονίδιο στο οποίο φαίνεται η κατάσταση των μπαταριών της συσκευής. Στον Πίνακα 3 αναγράφεται η ερμηνεία των ενδείξεων του συγκεκριμένου εικονιδίου. Η μπαταρία έχει εξαντληθεί μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή οι μετρήσεις θα είναι λανθασμένες Η μπαταρία έχει σχεδόν εξαντληθεί και χρειάζεται άμεση αντικατάσταση. Η ακρίβεια των μετρήσεων δεν επηρεάζεται Η μπαταρία είναι σχεδόν γεμάτη Η μπαταρία είναι πλήρης Πίνακας 3. Ενδείξεις μπαταρίας. UT 511 4

5 Περιγραφή των ενδείξεων της οθόνης, των χειριστηρίων και των ακροδεκτών του UT 511. Εικόνα 1: Πρόσοψη της συσκευής Πίνακας 4: Περιγραφή στοιχείων Εικόνας 1 1 Οθόνη ενδείξεων 12 Κουμπί Test 2 Ολίσθηση κέρσορα (αριστερά) 13 Επιλογή βήματος 3 Σταμάτημα ανάγκης 14 Αποθήκευση δεδομένων 4 Καθαρισμός δεδομένων 15 Ανάκληση δεδομένων 5 Ολίσθηση κέρσορα (κάτω) 16 Ολίσθηση κέρσορα (δεξιά) 6 ιακόπτης ON/OFF 17 Ολίσθηση κέρσορα (πάνω) 7 Λειτουργία σύγκρισης 18 LINE: Ακροδέκτης για μέτρηση αντίστασης 8 Κουμπί μέτρησης μόνωσης 19 COM: Ακροδέκτης για μέτρηση τάσης. 9 Κουμπί μέτρησης τάσης 20 ΕARTH: Ακροδέκτης για μέτρηση αντίστασης 10 Κουμπί χρονοδιακόπτη 21 V: Ακροδέκτης για μέτρηση τάσης. 11 Κουμπί μέτρησης χαμηλής αντίστασης 22 Καλώδια-ακροδέκτες για διενέργεια μετρήσεων Στην εικόνα που ακολουθεί καθώς και στον Πίνακα 5 αναφέρονται τα εξαρτήματα που υπάρχουν στο πλάι της συσκευής μέτρησης και η περιγραφή τους. Εικόνα 2 Πλαϊνή όψη του UT 511 Πίνακας 5 Περιγραφή των εξαρτημάτων που υπάρχουν στο πλάι του UT Καπάκι ασφαλείας 2 Ακροδέκτης σύνδεσης εξωτερικού τροφοδοτικού UT 511 5

6 Οθόνη ενδείξεων Στην εικόνα που ακολουθεί καθώς και στον Πίνακα 6 αναφέρονται τα εξαρτήματα που υπάρχουν στο πλάι της συσκευής μέτρησης και η περιγραφή τους. Εικόνα 3 Οθόνη ενδείξεων 1 Ένδειξη Τάσης DC 12 Η ανάκληση δεδομένων είναι ενεργοποιημένη 2 Ένδειξη πως η μνήμη αποθήκευσης 13 Ένδειξη για τον δείκτη πόλωσης P.I δεδομένων έχει γεμίσει 3 Ένδειξη διαγραφής CLR 14 Ένδειξη μονάδας μέτρησης 4 Ένδειξη Τάσης AC 15 Ο βομβητής είναι ενεργοποιημένος 5 Ένδειξη για ενεργοποίηση χρονοδιακόπτη 16 Ένδειξη ποιοτικού ελέγχου GOOD 6 Ένδειξη βηματικής λειτουργίας STEP 17 Αναλογική μπάρα ενδείξεων 7 Ένδειξη PASS / FAIL κατά τη διάρκεια συγκριτικής μέτρησης 18 Προειδοποιητικό σήμα: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας 8 Ένδειξη αρνητικής τάσης 19 Ένδειξη ποιοτικού ελέγχου FAIL 9 Ένδειξη χρονοδιακόπτη 1 20 Ένδειξη σύνδεσης του εξωτερικού τροφοδοτικού 10 Ένδειξη χρονοδιακόπτη 2 21 Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας 11 Η αποθήκευσης δεδομένων είναι ενεργοποιημένη Πίνακας 7 Περιγραφή λειτουργιών των κουμπιών ΟΝ/ΟFF CLEAR / SAVE LOAD Ενεργοποίηση-απενεργοποίηση της συσκευής. Πιέστε και κρατήστε πατημένο για 1 δευτερόλεπτο αυτό το κουμπί για να ενεργοποιηθεί το UT-511. Πιέστε αυτό τα κουμπί να για σβήσουν τα αποθηκευμένα στη μνήμη του UT-511 δεδομένα. Πιέστε αυτό το κουμπί για 1 δευτερόλεπτο για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε το φωτισμό της οθόνης ενδείξεων. Πιέστε μια φορά για να αποθηκευτεί η τρέχουσα μέτρηση. Ο μέγιστος αριθμός μετρήσεων που μπορεί να αποθηκευτούν είναι 18. Όταν η μνήμη είναι πλήρης δεδομένων τότε εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη FULL και σταματά να αποθηκεύει δεδομένα. Πιέστε το κουμπί CLEAR προκειμένου να αδειάσει η μνήμη και να συνεχίσετε την αποθήκευση μετρήσεων. Πιέζοντας μια φορά το κουμπί θα ανακληθεί η πρώτη μέτρηση που αποθηκεύτηκε. Πιέζοντας άλλη μια φορά βγαίνετε από την λειτουργία ανάκλησης μετρήσεων από τη μνήμη. Αυτή η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο όταν δεν υπάρχει υψηλή τάση στην έξοδο του οργάνου. Σε λειτουργία μέτρησης μόνωσης πιέζοντας το κουμπί επιλέγετε την επόμενη UT 511 6

7 STEP STEP COMP ΤΙΜΕ TEST Ηο Lo DVC/ACV Ε-STOP (μεγαλύτερη) τάση. Σε λειτουργία ανάκλησης μετρήσεων (LOAD) πιέζοντας το κουμπί ανακαλείτε την προηγούμενη-από αυτήν που εμφανίζεται- μέτρηση. Σε λειτουργία μέτρησης μόνωσης πιέζοντας το κουμπί επιλέγετε την προηγούμενη (μικρότερη) τάση. Σε λειτουργία ανάκλησης μετρήσεων (LOAD) πιέζοντας το κουμπί ανακαλείτε την επόμενη-από αυτήν που εμφανίζεται- μέτρηση. Όταν καθορίζετε τη διάρκεια μιας μέτρησης μόνωσης ή δείκτη πόλωσης πιέστε αυτό το κουμπί για να μειώσετε τη χρονική διάρκεια. Η μέγιστη χρονική διάρκεια είναι 30 λεπτά. Το όργανο θα διενεργεί αυτόματα τη μέτρηση για το χρονικό διάστημα που έχετε καθορίσει. Όταν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία σύγκρισης μετρήσεων μόνωσης πιέστε αυτό το κουμπί για να μειώσετε την τιμή της συγκρίσιμης αντίστασης. Όταν έχετε διενεργήσει μια μέτρηση δείκτη πόλωσης πιέστε αυτό το κουμπί για να εμφανιστούν διαδοχικά οι μετρήσεις που λήφθηκαν στις δύο χρονικές στιγμές TIME 1 και ΤΙΜΕ 2. Όταν καθορίζετε τη διάρκεια μιας μέτρησης μόνωσης ή δείκτη πόλωσης πιέστε αυτό το κουμπί για να αυξήσετε τη χρονική διάρκεια. Η μέγιστη χρονική διάρκεια είναι 30 λεπτά. Το όργανο θα διενεργεί αυτόματα τη μέτρηση για το χρονικό διάστημα που έχετε καθορίσει. Όταν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία σύγκρισης μετρήσεων μόνωσης πιέστε αυτό το κουμπί για να αυξήσετε την τιμή της συγκρίσιμης αντίστασης. Όταν έχετε διενεργήσει μια μέτρηση δείκτη πόλωσης πιέστε αυτό το κουμπί για να εμφανιστούν διαδοχικά οι μετρήσεις που λήφθηκαν στις δύο χρονικές στιγμές TIME 1 και ΤΙΜΕ 2. Πιέζοντας αυτό το κουμπί θα εμφανιστούν διαδοχικά οι ενδείξεις S1-S2-S3. Όταν το όργανο βρίσκεται σε λειτουργία μέτρησης μέσω χρονοδιακόπτη ή σε λειτουργία μέτρησης δείκτη πόλωσης τότε το S1 σημαίνει αύξηση ή μείωση κατά 1 για κάθε πάτημα των και αντίστοιχα. το S2 σημαίνει αύξηση ή μείωση κατά 10 για κάθε πάτημα των και αντίστοιχα το S3 σημαίνει αύξηση ή μείωση κατά 30 για κάθε πάτημα των και αντίστοιχα Όταν το όργανο βρίσκεται σε λειτουργία σύγκρισης μετρήσεων τότε το S1 σημαίνει αύξηση ή μείωση κατά 1 για κάθε πάτημα των και αντίστοιχα. το S2 σημαίνει αύξηση ή μείωση κατά 10 για κάθε πάτημα των και αντίστοιχα το S3 σημαίνει αύξηση ή μείωση κατά 100 για κάθε πάτημα των και αντίστοιχα Καθορίζεται ένα όριο Καταλληλότητας / Ακαταλληλότητας (Pass / Fail) για της μετρήσεις μόνωσης. Η καθορισμένη από το εργοστάσιο τιμή είναι τα 100ΜΩ. Πιέζοντας διαδοχικά αυτό το κουμπί επιλέγετε μέσω των λειτουργιών συνεχών μετρήσεων, μέτρησης μέσω χρονοδιακόπτη και μέτρηση δείκτη πόλωσης. Πιέστε αυτό το κουμπί για να ξεκινήσει ή να σταματήσει μια μέτρηση μόνωσης. Πιέστε αυτό το κουμπί για να ξεκινήσει μια μέτρηση αντίστασης-μόνωσης Πιέστε αυτό το κουμπί για να ξεκινήσει μια μέτρηση χαμηλής αντίστασης. Πιέστε αυτό το κουμπί για να ξεκινήσει μια μέτρηση τάσης Κουμπί σταματήματος ανάγκης. Πιέστε αυτό το κουμπί σε μια κατάσταση ανάγκης που θέλετε να σταματήσει άμεσα η μέτρηση. UT 511 7

8 Οδηγίες για διενέργεια μετρήσεων Στις σελίδες που ακολουθούν αναφέρονται παραδείγματα για τη διενέργεια βασικών ρυθμίσεων. Α. Μέτρηση τάσης Προσοχή Πρέπει να επιδεικνύεται ιδιαίτερη προσοχή όταν διενεργείται μετρήσεις τάσης. Προειδοποίηση Για να αποφύγετε θανατηφόρα βλάβη σε εσάς και καταστροφή του οργάνου ΕΝ πρέπει να επιχειρήσετε να μετρήσετε τάσης μεγαλύτερες από 1000VDC ή 750VAC. Εικόνα 4 Ενδεικτική διάταξη για μέτρηση τάσης Για να πραγματοποιήσετε τη διενέργεια μιας μέτρησης τάσης ακολουθήσετε τη διάταξη της Εικόνας Πιέστε DCV ή ACV για να επιλέξετε τη μέτρηση τάσης DC ή AC αντίστοιχα. 2. Εισάγετε το κόκκινο καλώδιο μέτρησης στον ακροδέκτη με την ένδειξη V του οργάνου και το μαύρο καλώδιο στον ακροδέκτη με την ένδειξη COM του οργάνου. 3. Συνδέστε τους ακροδέκτες τύπου «κροκόδειλου» στα σημεία του κυκλώματος που θέλετε να μετρήσετε τη τάση. 4. Αν σε μέτρηση DC τάσης το κόκκινο καλώδιο βρίσκεται σε αρνητικό δυναμικό τότε στην οθόνη θα εμφανίζεται η ένδειξη -. Σημείωση Όταν ολοκληρωθεί η μέτρηση αποσυνδέσετε τους ακροδέκτες από το κύκλωμα στο οποίο διενεργούσατε μετρήσεις. UT 511 8

9 Β. Μέτρηση αντίστασης μόνωσης (Μέτρηση πολύ υψηλών αντιστάσεων) Προσοχή Όταν διενεργείτε μια μέτρηση αντίστασης μόνωσης πρέπει να έχετε αφαιρέσει όλες τις τάσης τροφοδοσίας του υπό μέτρηση κυκλώματος ενώ πρέπει να εκφορτίσετε και όλα τα στοιχεία στα οποία μπορεί να έχει αποθηκευτεί τάση. ΠΟΤΕ μην βραχυκυκλώνετε τους ακροδέκτες του οργάνου ενώ υπάρχει υψηλή τάση στα άκρα τους. Εικόνα 5: Ενδεικτική διάταξη για μέτρηση αντίστασης μόνωσης Προσοχή Η διάρκεια μιας μέτρησης δεν πρέπει να διαρκεί περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα όταν: το UT-511 δίνει στην έξοδο του τάση 100V και μετράτε αντίσταση μικρότερη από 500ΚΩ το UT-511 δίνει στην έξοδο του τάση 250V και μετράτε αντίσταση μικρότερη από 1MΩ το UT-511 δίνει στην έξοδο του τάση 500V και μετράτε αντίσταση μικρότερη από 2MΩ το UT-511 δίνει στην έξοδο του τάση 1000V και μετράτε αντίσταση μικρότερη από 5MΩ Όταν ολοκληρωθεί η μέτρηση μην αγγίζετε κανένα σημείο του κυκλώματος μιας και σε κάποια στοιχεία του κυκλώματος μπορεί να έχει αποθηκευτεί υψηλή τάση που είναι δυνατό να προκαλέσει θανατηφόρο ηλεκτροπληξία. Όταν ολοκληρωθεί η μέτρηση ποτέ μην αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη των ακροδεκτών του οργάνου. Για να πραγματοποιήσετε τη διενέργεια μιας μέτρησης τάσης ακολουθήσετε τη διάταξη της Εικόνας Πιέστε το κουμπί με την ένδειξη ΗΟ για να επιλέξετε τη μέτρηση αντίστασης μόνωσης. 2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά για να επιλέξετε τη δοκιμαστική τάση (100V, 250V, 500V, 1000V). 3. Εισάγετε το κόκκινο καλώδιο μέτρησης (με τους δύο ακροδέκτες) στον ακροδέκτη με την ένδειξη LINE του οργάνου και το μαύρο καλώδιο στον ακροδέκτη με την ένδειξη EARTH του οργάνου. UT 511 9

10 4. Συνδέστε τους ακροδέκτες τύπου «κροκόδειλου» στα σημεία του κυκλώματος που θέλετε να μετρήσετε την αντίσταση μόνωσης. Το καλώδιο που είναι συνδεδεμένο στον ακροδέκτη LINE έχει θετικό δυναμικό. 5. Επιλέξτε έναν από τους ακόλουθους διαθέσιμους τρόπους μέτρησης της αντίστασης μόνωσης: a) Συνεχής μετρήσεις 1. Πιέστε διαδοχικά το κουμπί ΤΙΜΕ μέχρι να επιλέξετε το συνεχή τρόπο διαδοχικών μετρήσεων, το εικονίδιο του χρονομέτρου δεν θα φαίνεται στην οθόνη. 2. Πιέστε το κουμπί TEST για 1 δευτερόλεπτο για να διεξάγεται συνεχής μετρήσεις. Η υψηλή τάση που χρειάζεται για την διενέργεια της μέτρησης θα υπάρχει στους ακροδέκτες του οργάνου, ο φωτισμός του κουμπιού θα ενεργοποιηθεί και το ενδεικτικό θα αναβοσβήνει κάθε 0,5 δευτερόλεπτα. 3. Όταν ολοκληρωθεί η μέτρηση πιέστε ξανά το κουμπί TEST η δοκιμαστική τάση στους ακροδέκτες του οργάνου θα διακοπεί, ο φωτισμός του κουμπιού θα σβήσει και το ενδεικτικό θα πάψει να αναβοσβήνει. b) Μετρήσεις μέσω χρονομέτρου-χρονοδιακόπτη 1. Πιέστε διαδοχικά το κουμπί ΤΙΜΕ μέχρι να επιλέξετε τη λειτουργία διενέργειας μετρήσεων μέσω χρονοδιακόπτη, Στην οθόνη θα εμφανιστούν οι ενδείξεις ΤΙΜΕ 1 και το σύμβολο. 2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά και για να ρυθμίσετε την χρονική διάρκεια (από 00:05 έως 29:30). 3. Στη συνέχεια πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί TEST για 1 δευτερόλεπτο για να ξεκινήσει η διαδικασία της μέτρησης μέσω χρονοδιακόπτη. Οι ενδείξεις ΤΙΜΕ 1 και θα αναβοσβήνουν στην οθόνη κάθε μισό δευτερόλεπτο. 4. Όταν περάσει ο χρόνος που έχετε καθορίσει η διενέργεια της μέτρησης θα σταματήσει αυτόματα στην οθόνη θα εμφανίζεται η τιμή της μέτρησης που διενεργήθηκε. Μέτρηση δείκτη πόλωσης (PI) 1. Πιέστε διαδοχικά το κουμπί ΤΙΜΕ μέχρι να επιλέξετε τη λειτουργία διενέργειας μετρήσεων μέσω χρονοδιακόπτη, Στην οθόνη θα εμφανιστούν οι ενδείξεις ΤΙΜΕ 1 και το σύμβολο. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά και για να ρυθμίσετε την χρονική διάρκεια (από 00:05 έως 29:30). 2. Πιέστε ξανά το κουμπί ΤΙΜΕ στην οθόνη θα εμφανιστούν οι ενδείξεις ΤΙΜΕ 2, PI και το σύμβολο. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά και καθώς και το κουμπί STEP για να καθορίσετε τη χρονική διάρκεια (00:10 έως 30:00) 3. Στη συνέχεια πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί TEST για ένα δευτερόλεπτο για να ξεκινήσει η διαδικασία των μετρήσεων. 4. Η ένδειξη ΤΙΜΕ 1 και το σύμβολο αναβοσβήνουν στην οθόνη κάθε μισό δευτερόλεπτο μέχρι να ολοκληρωθεί το χρονικό διάστημα ΤΙΜΕ Η ένδειξη ΤΙΜΕ 2 και το σύμβολο αναβοσβήνουν στην οθόνη κάθε μισό δευτερόλεπτο μέχρι να ολοκληρωθεί το χρονικό διάστημα ΤΙΜΕ Όταν ολοκληρωθούν τα δύο χρονικά διαστήματα η μέτρηση θα σταματήσει και θα διακοπεί η υψηλή δοκιμαστική τάση στην έξοδο του οργάνου. Στην οθόνη θα εμφανίζονται οι ενδείξεις της μέτρησης. 7. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά και για να εναλλάσσετε τα αποτελέσματα τον δύο μετρήσεων. Πληροφορία για την μέτρηση δείκτη πόλωσης: Mε ρυθμίσεις χρόνου ΤΙΜΕ 1 (3λεπτά έως 10 λεπτά) και ΤΙΜΕ 2 (30 δευτερόλεπτα έως 1 λεπτό) οι κατάταξη των μετρήσεων φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα. είκτης πόλωσης (P/I) >4 4 έως 2 2 έως 1 <1 Κατάταξη Άριστη Καλή Αμφίβολη Κακή UT

11 d) Σύγκριση μέτρησης Πιέστε το κουμπί COMP για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία σύγκρισης. Το ενδεικτικό COMP θα εμφανιστεί στην οθόνη. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά και και το κουμπί STEP για να καθορίσετε τη τιμή με την οποία θα συγκρίνετε η μέτρηση. Η ελάχιστη τιμής σύγκρισης είναι το 1ΜΩ η μέγιστη τιμή είναι αυτή που επιτρέπετε για κάθε δοκιμαστική τάση που επιλέγετε. Όταν εμφανίζεται η ένδειξη NG η τιμή αντίστασης που μετράτε είναι μικρότερη από την αντίσταση αναφοράς που έχετε ορίσει να συγκρίνεται. Όταν εμφανίζεται η ένδειξη GOOD τότε η αντίσταση που μετράτε είναι ίση ή μεγαλύτερη από την αντίσταση αναφοράς που έχετε ορίσει για σύγκριση. C. Μέτρηση χαμηλών αντιστάσεων Προσοχή Όταν διενεργείτε μια μέτρησης αντίστασης πρέπει να έχετε αφαιρέσει όλες τις τάσεις τροφοδοσίας του υπό μέτρηση κυκλώματος ενώ πρέπει να εκφορτίσετε και όλα τα στοιχεία στα οποία μπορεί να έχει αποθηκευτεί τάση. Εικόνα 6: Ενδεικτική διάταξη για μέτρηση αντίστασης Για να πραγματοποιήσετε τη διενέργεια μιας μέτρησης τάσης ακολουθήσετε τη διάταξη της Εικόνας Πιέστε το κουμπί με την ένδειξη LΟ για να επιλέξετε τη μέτρηση αντίστασης 2. Εισάγετε το κόκκινο καλώδιο μέτρησης στον ακροδέκτη με την ένδειξη LINE του οργάνου και το μαύρο καλώδιο στον ακροδέκτη με την ένδειξη EARTH του οργάνου. 3. Συνδέστε τους ακροδέκτες τύπου «κροκόδειλου» στα σημεία του κυκλώματος που θέλετε να μετρήσετε την αντίσταση. Αν η μετρούμενη αντίσταση είναι μικρότερη από 30Ω ο ενσωματωμένος στη συσκευή βομβητής θα ηχεί. Με αυτή την επιλογή μέτρησης μπορείτε να ελέγξετε και διόδους LED. Συνδέστε την άνοδο του LED με τον κόκκινο ακροδέκτη και την κάθοδο του LED με τον μαύρο ακροδέκτη. Αν το LED φωτοβολεί λειτούργει κανονικά αν όχι είναι κατεστραμμένο. UT

12 Χρήση του τροφοδοτικού Ανοίξτε το καπάκι που υπάρχει στο πλευρό του UT 511. Θα δείτε έναν ακροδέκτη στον οποίο μπορείτε να συνδέσετε ένα εξωτερικό τροφοδοτικό. Βεβαιωθείτε πως το UT 511 είναι σβηστό πριν συνδέσετε το τροφοδοτικό στον αντίστοιχο ακροδέκτη. Πρέπει να αφαιρέσετε όλες τις μπαταρίες από το εσωτερικό της συσκευής όταν χρησιμοποιείτε το εξωτερικό τροφοδοτικό. Βεβαιωθείτε πως το UT 511 είναι σβηστό πριν αποσυνδέσετε το τροφοδοτικό. Προσοχή τα χαρακτηριστικά του εξωτερικού τροφοδοτικού πρέπει να είναι τα ακόλουθα: Tάση εισόδου 230VAC-50/60Hz Τάση εξόδου 15V DC μέγιστο ρεύμα 600mA. Προσοχή Αν θέλετε να διαλέξετε εξωτερικό τροφοδοτικό σαν συνιστούμε να διαλέξετε το τροφοδοτικό με τον κωδικό SA EU το οποίο συνιστάται από την εταιρία μας. Η χρήση οποιουδήποτε άλλου τροφοδοτικού μπορεί να είναι επικίνδυνη. Συντήρηση Προειδοποίηση Ποτέ μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε το UT 511. Η επισκευή του οργάνου επιτρέπετε να γίνεται μόνο από απόλυτα ειδικευμένους τεχνικούς οι οποίες επιπλέον διαθέτουν τις πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες ρύθμισης, ελέγχου, καλιμπραρίσματος και επισκευής του οργάνου. A. Γενικές οδηγίες συντήρησης Για τον καθαρισμό των επιφανειών του UT 511 να χρησιμοποιείτε πάντα ένα ελάχιστα υγραμένο πανί. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά, ή γυαλιστικά υγρά ή χημικά. Για να καθορίσετε τους μεταλλικούς ακροδέκτες του UT 511 (στους οποίους συνδέονται τα καλώδια για τις μετρήσεις) χρησιμοποιείτε μια μπατονέτα νοτισμένη με καθαριστικό υγρό για ηλεκτρικές επαφές. Πάντα να απενεργοποιείτε το UT 511 όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Πάντα να αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν πρόκειται να μην χρησιμοποιήσετε το UT 511 για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ποτέ μην αποθηκεύετε το UT 511 σε μέρη με υψηλή υγρασία, υψηλή θερμοκρασία, σε μέρη όπου υπάρχουν εκρηκτικά αέρια ή ισχυρό μαγνητικό πεδίο. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το UT 511 αν έχει υγρανθεί η επιφάνεια του. UT

13 Αντικατάσταση των μπαταριών Προειδοποίηση Για να αποφύγετε το κίνδυνο ηλεκτροπληξίας πρέπει να αφαιρέσετε τα τυχόν συνδεδεμένα στο UT 511 καλώδια πριν αντικαταστήσετε τις μπαταρίες. Προσοχή Ποτέ μην χρησιμοποιείτε ανακατεμένες παλαιές και καινούριες μπαταρίες Πάντα να είστε σίγουροι πως τις μπαταρίες τις συνδέετε με σωστή πολικότητα Μην χρησιμοποιείτε το UT 511 αν έχει εμφανιστεί η ένδειξη πως οι μπαταρίες του είναι άδειες. Συμβουλευτείτε την Εικόνα 8 προκειμένου να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες της συσκευής. Απενεργοποιήστε (OFF) το UT 511 και αποσυνδέστε τα καλώδια που τυχόν είναι συνδεδεμένα σε αυτό. Ξεβιδώστε τη βίδα που συγκρατεί το καπάκι του θαλάμου των μπαταριών. Στο θάλαμο των μπαταριών υπάρχουν 8 μπαταρίες 1.5V τύπου R14 ή LR 14(αλκαλικές). Εγκαταστήστε με τη σωστή πολικότητα τις καινούριες μπαταρίες και εγκαταστήστε εκ νέου το καπάκι της υποδοχής των μπαταριών. Εικόνα 8 Αντικατάσταση μπαταριών UT

14 Προδιαγραφές & Τεχνικά χαρακτηριστικά Προδιαγραφές ασφαλείας και συμμόρφωσης Πιστοποίηση CE Συμμόρφωση με νόρμες IEC CAT.II 1000V, CAT.III 600V, Τεχνικά Χαρακτηριστικά Οθόνη (LCD) Οθόνη (LCD) Θερμοκρασία λειτουργίας Σχετική υγρασία Τύπος μπαταριών ιαστάσεις(υ x Π x Μ) Βάρος Ψηφιακή οθόνη 4 αριθμητικών χαρακτήρων, αναλογική μπάρα ενδείξεων 0 έως 40 ο C 0 έως 40 ο C -20 έως 60 ο C 8 Τεμ 1.5V R14 ή LR x 155 x 94mm 2 Kg (μαζί με τις μπαταρίες) Α. Μετρήσεις τάσης Τάση DC Τάση ΑC Εύρος μετρήσεων ±30 έως ±1000V ±30 έως ±750V (50/60Hz) Ανάλυση 1V Ακρίβεια ±(2%+3) ±30 έως ±100V±(2%+5), ±100 έως ±750V±(2%+3), Β. Μετρήσεις αντίστασης μόνωσης Τάση Μέτρησης 100V 250V 500V 1000V Εύρος ενδείξεων 0.1ΜΩ-99.9ΜΩ ΜΩ 0.5ΜΩ-99.9ΜΩ ΜΩ GΩ 1ΜΩ-99.9ΜΩ ΜΩ GΩ 2ΜΩ-99.9ΜΩ ΜΩ GΩ Τάση ανοικτού DC100V +20%, DC250V +20%, DC500V +20%, DC1000V κυκλώματος Ρεύμα διαρροής Ρεύμα βραχυκύκλωσης Ακρίβεια μέτρησης -0% 1mA- 2mA περίπου -0% 1mA- -0% 1mA- 100ΚΩ έως 100ΜΩ/±(3%+5) >100ΜΩ//±(5%+5) +20%, -0% 1mA- Προσοχή η διάρκεια κάθε μέτρησης αντίστασης μόνωσης δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 10 δευτερόλεπτα. C. Μετρήσεις αντίστασης Μέτρηση Εύρος μέτρησης Ανάλυση Ακρίβεια ±(1%+3) Μέγιστη τάση ανοικτού κυκλώματος 2.8V Αντίσταση 0.1Ω-999.9Ω 0.1Ω Βομβητής Ενεργοποίηση σε αντιστάσεις <30Ω Προστασία από υπερτάσεις 220V rms/10 sec UT

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 200/201/202 series

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 200/201/202 series ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 200/201/202 series ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο αμπεροτσιμπίδα μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

GM-392 & GM-393 700VDC 700 Vrms /AC.

GM-392 & GM-393  700VDC 700 Vrms /AC. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΑ GM-392 & GM-393 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το πολύµετρο µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

/AC. GM-166

/AC. GM-166 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙ Α ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ GM 166 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το πολύµετρο αµπεροτσιµπίδα µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ HY-1300 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

/AC. EM-610

/AC. EM-610 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ EM-610 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το πολύµετρο µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

MLT-150 MLT-150.

MLT-150 MLT-150. ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ CCTV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 1 1 2 3 Ενδεικτικό σύνδεσης µε εξωτερικό τροφοδοτικό, όταν είναι συνδεδεµένο το τροφοδοτικό το ενδεικτικό φωτοβολεί σε πράσινο

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για την ασφάλεια 1. Σύμβολα ασφάλειας 1. Συντήρηση 1. Κατά τη χρήση 2. Γενική περιγραφή 2. Μπροστινός πίνακας 3-4.

Πληροφορίες για την ασφάλεια 1. Σύμβολα ασφάλειας 1. Συντήρηση 1. Κατά τη χρήση 2. Γενική περιγραφή 2. Μπροστινός πίνακας 3-4. Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για την ασφάλεια 1 Σύμβολα ασφάλειας 1 Συντήρηση 1 Κατά τη χρήση 2 Γενική περιγραφή 2 Μπροστινός πίνακας 3-4 Προδιαγραφές 4 Γενικά 4-6 Οδηγίες λειτουργίας 6-7 Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

MT-3102 Μίνι ψηφιακή αμπεροτσιμπίδα 3 1/2 2A

MT-3102 Μίνι ψηφιακή αμπεροτσιμπίδα 3 1/2 2A MT-3102 Μίνι ψηφιακή αμπεροτσιμπίδα 3 1/2 2A Εγχειρίδιο χρήσης 1 η Έκδοση 2010 2014 Copyright, Prokit s Industries Co., Ltd. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το μίνι ψηφιακό όργανο MT-3102 3 1/2 είναι μια αμπεροτσιμπίδα 3 1/2

Διαβάστε περισσότερα

M0320 EM320A. Ψηφιακό πολύμετρο.

M0320 EM320A. Ψηφιακό πολύμετρο. M0320 EM320A Ψηφιακό πολύμετρο www.emos.eu 2 EL Ψηφιακό πολύμετρο EM320A Προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το EM320A, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο. Τα ιδιαίτερα σημαντικά εδάφια που ασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΓΓΟΜΕΤΡΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΓΓΟΜΕΤΡΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΓΓΟΜΕΤΡΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 TOP ELECTRONIC COMPONENTS S.A., www.topelcom.gr 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 1 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.2 ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ... 3 1.3 ΣΥΜΒΟΛΑ... 4 1.4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS SIU 150 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που ακολουθούν προκειμένου να αποφύγετε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών

Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το κεφάλαιο περιέχει σημαντικές οδηγίες ασφαλείας και λειτουργίας. Διάβασε και κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

MT-1280 Ψηφιακό πολύμετρο 3 1/2

MT-1280 Ψηφιακό πολύμετρο 3 1/2 MT-1280 Ψηφιακό πολύμετρο 3 1/2 Εγχειρίδιο χρήσης 1 η Έκδοση 2013 2013 Copyright, Prokit s Industries Co., Ltd. ΣΥΝΟΨΗ Το όργανο είναι ψηφιακό πολύμετρο με οθόνη LCD 26χλστ. και τροφοδοσία μπαταρίας. Χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ M266 ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ

ΣΕΙΡΑ M266 ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ 6. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Εάν η ένδειξη BAT εμφανιστεί στην οθόνη LCD, αυτό υποδεικνύει ότι η μπαταρία πρέπει να αντικατασταθεί. Αφαιρέστε το κάλυμμα μπαταριών από το περίβλημα. Αντικαταστήστε την άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Εγχειρίδιο οδηγιών. Αμπεροτσιμπίδα Εναλλασσόμενου/ Συνεχούς Ρεύματος Χειριστή

Εγχειρίδιο οδηγιών. Εγχειρίδιο οδηγιών. Αμπεροτσιμπίδα Εναλλασσόμενου/ Συνεχούς Ρεύματος Χειριστή Αμπεροτσιμπίδα Εναλλασσόμενου/ Συνεχούς Ρεύματος Χειριστή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πληροφορίες για την ασφάλεια...1 Επεξήγηση συμβόλων...1 Μέτρα ασφαλείας...2 Συντήρηση...3 Γενική περιγραφή...3 Περιγραφή πίνακα...4

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚH ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ 3 1/2

ΨΗΦΙΑΚH ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ 3 1/2 ΨΗΦΙΑΚH ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ 3 1/2 MT-3266 ΨΗΦΙΑΚH ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αμπεροτσιμπίδα είναι ψηφιακή ό με οθόνη LCD 3 1/2 και τυπική λειτουργία μπαταρίας 9V για τη μέτρηση τάσης συνεχούς

Διαβάστε περισσότερα

MT-1233C/MT-1233D Ψηφιακό πολύμετρο 3-1/2

MT-1233C/MT-1233D Ψηφιακό πολύμετρο 3-1/2 MT-1233C/MT-1233D Ψηφιακό πολύμετρο 3-1/2 Εγχειρίδιο χρήσης 1 η Έκδοση 2013 2013 Copyright, Prokit s Industries Co., Ltd. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προειδοποίηση Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού, διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 1 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1.2 ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ... 2 1.3 ΣΥΜΒΟΛΑ... 3 1.4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 3 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 5 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ, ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ V1.1/04/12 1. Οθόνη LCD με φωτισμό. 2. Σύνδεση αισθητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ή ΚΥΠΡΙΑ

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ή ΚΥΠΡΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ή ΚΥΠΡΙΑ AD-1312 ΠΡΟΣΟΧΗ Το AD-1312 πρέπει να εγκαθίσταται από ειδικευμένο τεχνικό. Σε περίπτωση λανθασμένων χειρισμών ή εγκατάστασης υπάρχει σοβαρός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433

Οδηγίες Χρήσης. Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433 Οδηγίες Χρήσης Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433 Για την εγκατάσταση µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις βίδες που θα βρείτε µέσα στη συσκευασία του συναγερµού. Για µεγαλύτερη ευκολία στη συσκευασία περιλαµβάνονται,

Διαβάστε περισσότερα

Θερμόμετρο για μετρήσεις χωρίς επαφή με το αντικείμενο μέτρησης

Θερμόμετρο για μετρήσεις χωρίς επαφή με το αντικείμενο μέτρησης Θερμόμετρο για μετρήσεις χωρίς επαφή με το αντικείμενο μέτρησης Σύντομη περιγραφή Το είναι θερμόμετρο το οποίο μπορεί να μετρήσει την θερμοκρασία χωρίς να έρθει σε επαφή με το αντικείμενο. Η μέτρηση γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ V 10. Oδηγίες χρήσης. Περιεχόμενα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ V 10. Oδηγίες χρήσης. Περιεχόμενα ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ V 10 Oδηγίες χρήσης Περιεχόμενα Σύντομη εισαγωγή 2 Εξαρτήματα, κουμπιά ελέγχου και ενδεικτικά της συσκευής 2 Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια σας 3 Λειτουργίες καταμέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 1 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 3 3. ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 6 3.1 Μέτρηση τάσης... 6 3.2 Μέτρηση ρεύματος... 6 3.3 Μέτρηση συχνότητας...

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

ΦΟΡΗΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΦΟΡΗΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Αυτό το όργανο σχεδιάστηκε σύμφωνα με το πρότυπο IEC-1010 αναφορικά με τα ηλεκτρονικά όργανα μέτρησης με κατηγορία υπέρτασης (CAT

Διαβάστε περισσότερα

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού:

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού: Εισαγωγή: ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402 Το ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Μια κάμερα και ένας αναγνώστης καρτών Micro SD (η κάρτα Micro SD δεν περιλαμβάνεται) για εγγραφή είναι κρυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ HL-3800 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HL

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ HL-3800 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HL ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 Περιεχόμενα 1. Σύντομη εισαγωγή...... 2 2. Ενδεικτικά, χειριστήρια και λειτουργικά μέρη του καταμετρητή 2 3 Λειτουργίες και ενδείξεις....3 4. Οδηγίες σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ KB 2250 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. KB-2250

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ KB 2250 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. KB-2250 ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ KB 2250 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 Περιεχόμενα 1. Σύντομη εισαγωγή...... 2 2. Ενδεικτικά, χειριστήρια και λειτουργικά μέρη του καταμετρητή 2 3 Λειτουργίες και ενδείξεις....3 4. Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ AD-2312, AD-2322 1 ΠΡΟΣΟΧΗ Τα AD-2312& AD-2322 πρέπει να εγκαθίσταται από ειδικευµένο τεχνικό. Σε περίπτωση λανθασµένων χειρισµών

Διαβάστε περισσότερα

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP Με LCD οθόνη

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP Με LCD οθόνη ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-1000 Με LCD οθόνη ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 1000VA/1050VA/1200VA 1500VA Τάση Εισόδου Τάση Εξόδου Κυματομορφή Εξόδου Συχνότητα Εξόδου 145VAC~290VAC 195VAC~255VAC PWM/DC

Διαβάστε περισσότερα

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-1000

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-1000 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-1000 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 1000VA/1050VA/1200VA 1500VA Τάση Εισόδου Τάση Εξόδου Κυματομορφή Εξόδου Συχνότητα Εξόδου 145VAC~290VAC 195VAC~255VAC PWM/DC 50Hz Μπαταρίες

Διαβάστε περισσότερα

MS2115A. Ψηφιακή αμπεροτσιμπίδα Εγχειρίδιο χρήσης

MS2115A. Ψηφιακή αμπεροτσιμπίδα Εγχειρίδιο χρήσης MS2115A Ψηφιακή αμπεροτσιμπίδα Εγχειρίδιο χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πληροφορίες για την ασφάλεια... 1 1.1 Εισαγωγή... 1 1.2 Χρήση... 2 1.3 Σήμανση... 3 1.4 Συντήρηση... 3 2. Περιγραφή... 4 2.1 Ονομασία εξαρτημάτων...

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ AUDIO & VIDEO

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ AUDIO & VIDEO Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ AUDIO & VIDEO 2263 ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοστάτης LTC 530. Οδηγίες Ο θερμοστάτης διαθέτει οθόνη με «LED» φωτισμό, η οποία εμφανίζει την πραγματική θερμοκρασία

Θερμοστάτης LTC 530. Οδηγίες Ο θερμοστάτης διαθέτει οθόνη με «LED» φωτισμό, η οποία εμφανίζει την πραγματική θερμοκρασία Θερμοστάτης LTC 530 Οδηγίες Ο θερμοστάτης διαθέτει οθόνη με «LED» φωτισμό, η οποία εμφανίζει την πραγματική θερμοκρασία Ο θερμοστάτης έχει σχεδιαστεί για να διατηρήσει μια σταθερή θερμοκρασία. Ο θερμοστάτης

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ KB 2250 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ KB 2610 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. KB-2610

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ KB 2250 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ KB 2610 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. KB-2610 ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ KB 2250 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ KB 2610 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 Περιεχόμενα 1. Σύντομη εισαγωγή...... 2 2. Ενδεικτικά, χειριστήρια και λειτουργικά μέρη του καταμετρητή

Διαβάστε περισσότερα

ProfiScale MULTI Πολύμετρο

ProfiScale MULTI Πολύμετρο 1,5 V 9V 200 mv 600 V 200 ma 1/10 A ProfiScale MULTI Πολύμετρο el Οδηγίες χρήσης BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany Εισαγωγή Βεβαιωθείτε, σε ποιες ηλεκτρικές συσκευές συνεχίζει να υφίσταται

Διαβάστε περισσότερα

MT-1232 Ψηφιακό πολύμετρο 3-3/4 με αυτόματη επιλογή περιοχής μέτρησης Εγχειρίδιο χρήσης

MT-1232 Ψηφιακό πολύμετρο 3-3/4 με αυτόματη επιλογή περιοχής μέτρησης Εγχειρίδιο χρήσης MT-1232 Ψηφιακό πολύμετρο 3-3/4 με αυτόματη επιλογή περιοχής μέτρησης Εγχειρίδιο χρήσης 1 η Έκδοση 2013 2013 Copyright, Prokit s Industries Co., Ltd. Περιεχόμενα Γενικά --------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

MT /2 Καπασιτόμετρο

MT /2 Καπασιτόμετρο MT-5110 3 1/2 Καπασιτόμετρο Εγχειρίδιο χρήσης 1 η Έκδοση 2012 2012 Copyright by Prokit s Industries Co., Ltd. 1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Εύκολη και σωστή ανάγνωση τιμών. Υψηλή ακρίβεια μέτρησης. Οι μετρήσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-600

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-600 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-600 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 500VA/600VA/650VA 800VA/850VA Τάση Εισόδου Τάση Εξόδου Κυματομορφή Εξόδου Συχνότητα Εξόδου 145VAC~290VAC 195VAC~255VAC PWM/DC 50Hz ή 60Hz

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18. Σύντοµες οδηγίες χρήσης MS 18 1

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18. Σύντοµες οδηγίες χρήσης MS 18 1 ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18 Σύντοµες οδηγίες χρήσης Προσοχή: i) Απαγορεύεται η χρήση του δοκιµαστικού από παιδιά. ii) H χρήση του συγκεκριµένου δοκιµαστικού εργαλείου απαιτεί να τηρούνται όλοι οι κανόνες προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Το UT833A χρησιμοποιεί ένα εξελιγμένο ηλεκτροχημικό αισθητήρα για να μετρά την συγκέντρωση της φορμαλδεΰδης σε οικιακούς χώρους ή στο αυτοκίνητο.

Το UT833A χρησιμοποιεί ένα εξελιγμένο ηλεκτροχημικό αισθητήρα για να μετρά την συγκέντρωση της φορμαλδεΰδης σε οικιακούς χώρους ή στο αυτοκίνητο. UT-338A Συσκευή μέτρησης συγκέντρωσης φορμαλδεΰδης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σχετικά με την χρήση της συσκευής Το UT833A χρησιμοποιεί ένα εξελιγμένο ηλεκτροχημικό αισθητήρα για να μετρά την συγκέντρωση της φορμαλδεΰδης

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματη ψηφιακή συσκευή παρακολούθησης και αμφίδρομης επικοινωνίας για μωρό VB601

Ασύρματη ψηφιακή συσκευή παρακολούθησης και αμφίδρομης επικοινωνίας για μωρό VB601 Ασύρματη ψηφιακή συσκευή παρακολούθησης και αμφίδρομης επικοινωνίας για μωρό VB601 Σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών πριν τη χρήση,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης Προσοχή: i) Απαγορεύεται η χρήση του δοκιµαστικού από παιδιά. ii) H χρήση του συγκεκριµένου δοκιµαστικού εργαλείου απαιτεί να τηρούνται όλοι οι κανόνες προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Περιγραφή Προϊόντος Το ψηφιακό χειριστήριο/θερμοστάτης JH χρησιμοποιείται κυρίως στην ηλεκτροθερμική θέρμανση για τον έλεγχο της θερμοκρασίας. Μπορεί να εγκατασταθεί τόσο

Διαβάστε περισσότερα

INVERTER SC-IR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

INVERTER SC-IR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INVERTER SC-IR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Στοιχεία: ΟΘΟΝΗ LCD 1) Λειτουργία φόρτισης Όταν είναι σε χρήση, η LCD οθόνη δείχνει το τρέχον φορτίο: 2) Λειτουργία χρήσης Όταν είναι σε λειτουργία χρήσης, οι ενδείξεις στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Μπλε Πράσινο Βομβητής Κανονική λειτουργία On Κατάσταση προγραμματισμού είσοδος Κατάσταση On προγραμματισμού Ανάγνωση κάρτας On Παρατεταμένος ήχος Ανάγνωση καταχωρημένης On

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT 1. Ασφάλεια 1.1 Χρήση Η συσκευή αυτή λειτουργεί ως φορητό Ράδιο/CD. Αναπαράγει μουσική (MP3) μέσω CD και USB. Μπορεί επίσης να αναπαράγει μουσική

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 12. BeoLab 12 1

BeoLab 12. BeoLab 12 1 BeoLab 12 BeoLab 12 1 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε σταγόνες ή πιτσιλιές και βεβαιωθείτε ότι δεν τοποθετείτε αντικείμενα με υγρά, όπως ανθοδοχεία, πάνω στη συσκευή. Το προϊόν απενεργοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συγχαρητήρια! Από σήμερα συγκαταλέγεστε στους πολυάριθμους χρήστες των προϊόντων LEXIBOOK. Το dventure Watch W40 της Lexibook είναι ένα ψηφιακό προϊόν που παρέχει υψομετρητή, βαρόμετρο, δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

±15dB. 8. EFF 9. AUX AUX. 10. PAN MC SERIES 3

±15dB. 8. EFF 9. AUX AUX. 10. PAN MC SERIES 3 Mίκτης µε ενσωµατωµένο ενισχυτή Σειρά MC Οδηγίες χρήσης υνατότητες 4 µονοφωνικές είσοδοι και 2 στερεοφωνικές είσοδοι Προενισχυτές µικροφώνου χαµηλού θορύβου σε όλες τις εισόδους µικροφώνου, ρυθµιστικό

Διαβάστε περισσότερα

UPS CL SERIES UPS 600CL UPS 800CL UPS 1000CL UPS 1200CL

UPS CL SERIES UPS 600CL UPS 800CL UPS 1000CL UPS 1200CL UPS CL SERIES UPS 600CL UPS 800CL UPS 1000CL UPS 1200CL Τροφοδοτικά αδιάλειπτου παροχής ενέργειας Οδηγίες Χρήσης Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 Ευχαριστούμε για την αγορά του ανεμιστήρα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου 0315.. 1 Χειρισμός Εικόνα 1: Στοιχείο χειρισμού Ο έλεγχος των λειτουργιών του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου πραγματοποιείται μέσω των πλήκτρων του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

HT-5963 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

HT-5963 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ HT-5963 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ: υνατότητα ανοικτής ακρόασης & οµιλίας υνατότητα κλήσης τριών αριθµών µε το πάτηµα ενός κουµπιού υνατότητα κλίσης 10 αριθµών µε το πάτηµα δύο κουµπιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΝΣΟΛΑ DMX ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ SRC 174P.

ΚΟΝΣΟΛΑ DMX ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ SRC 174P. ΚΟΝΣΟΛΑ DMX ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ SRC 174P. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ I. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το SRC 174P είναι μια εξελιγμένη κονσόλα DMX που διαθέτει 192 κανάλια. Για να αξιοποιήσετε τις δυνατότητες της πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικός ανιχνευτής νομισμάτων ALFA - EC500. Εγχειρίδιο χρήσης

Επαγγελματικός ανιχνευτής νομισμάτων ALFA - EC500. Εγχειρίδιο χρήσης Επαγγελματικός ανιχνευτής νομισμάτων ALFA - EC500 Εγχειρίδιο χρήσης ΠΡΟΣΟΧΗ Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περιοχές με υψηλή θερμοκρασία ή υψηλή υγρασία, καθώς μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία της συσκευής.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN Οδηγίες χρήσης και προγραμματισμού Εγκατάσταση Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω μέρος της συσκευής και αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα. Πριν τοποθετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧ-GD30. Οδηγίες χρήσης και προγραμματισμού. Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN. Εγκατάσταση

ΗΧ-GD30. Οδηγίες χρήσης και προγραμματισμού. Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN. Εγκατάσταση ΗΧ-GD30 Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN Οδηγίες χρήσης και προγραμματισμού Εγκατάσταση Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω μέρος της συσκευής και αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα. Πριν τοποθετήσετε την

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης

Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα επεξεργασίας και μεταγωγής έγχρωμης εικόνας τεσσάρων καναλιών που συνδέεται με ανιχνευτές κίνησης και κάμερες πανοραμικής λήψης 180 ο.

Σύστημα επεξεργασίας και μεταγωγής έγχρωμης εικόνας τεσσάρων καναλιών που συνδέεται με ανιχνευτές κίνησης και κάμερες πανοραμικής λήψης 180 ο. Σύστημα επεξεργασίας και μεταγωγής έγχρωμης εικόνας τεσσάρων καναλιών που συνδέεται με ανιχνευτές κίνησης και κάμερες πανοραμικής λήψης 180 ο. CQ - PP 100 QUAD Οδηγίες χρήσης Σύστημα επεξεργασίας και μεταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικός ανιχνευτής χαρτονομισμάτων. EasyCount EC350. Εγχειρίδιο χρήσης

Επαγγελματικός ανιχνευτής χαρτονομισμάτων. EasyCount EC350. Εγχειρίδιο χρήσης Επαγγελματικός ανιχνευτής χαρτονομισμάτων EasyCount EC350 Εγχειρίδιο χρήσης ΠΡΟΣΟΧΗ Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία και υγρασία, διότι μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER140/ER1410 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ER140_EU.indb 1

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Παράρτημα Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Σκοπός του παραρτήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ - ΔΕΚΤΗ AZUSA UHT-13

ΣΕΤ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ - ΔΕΚΤΗ AZUSA UHT-13 ΣΕΤ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ - ΔΕΚΤΗ AZUSA UHT-13 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΔΕΚΤΗ Πρόσοψη 1 POWER : Διακόπτης ενεργοποίησης απενεργοποίησης 2 VOLUME: Ρυθμιστικό έντασης 3 Οθόνη ενδείξεων 4 ACT: IR πομπός

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας στήλη 40. Εγχειρίδιο Χρήσης Μοντέλο: MTF Διαβάστε προσεχτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση.

Ανεμιστήρας στήλη 40. Εγχειρίδιο Χρήσης Μοντέλο: MTF Διαβάστε προσεχτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση. Ανεμιστήρας στήλη 40 Εγχειρίδιο Χρήσης Μοντέλο: MTF-16219 Διαβάστε προσεχτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση. Περιεχόμενα Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Περιγραφή μερών Οδηγίες συναρμολόγησης Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΝΟΔΙΩΝ ACES Η & ACES G2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΝΟΔΙΩΝ ACES Η & ACES G2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΝΟΔΙΩΝ ACES Η & ACES G2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ηλεκτρονικό ανόδιο ACES Η και ACES G2-1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες χρήσης αφορούν το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS ST-IIIB ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. FOCUS ST-IIIB 1 www.tele.gr

ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS ST-IIIB ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. FOCUS ST-IIIB 1 www.tele.gr ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS ST-IIIB ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FOCUS ST-IIIB 1 1. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Οι τεχνικές προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά και η χρήση τους υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση. 3511053 Έκδοση 1.0 1201 Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή. 1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση 2. Ρύθμιση 3. Βραχίονας 4. Ενδείκτης ισχύος 5. Ανίχνευση κίνησης (Ενεργοποίηση)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή. 1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση 2. Ρύθμιση 3. Βραχίονας 4. Ενδείκτης ισχύος 5. Ανίχνευση κίνησης (Ενεργοποίηση) Εισαγωγή Ο ανιχνευτής κίνησης είναι ιδανικός για κρυφή ασφάλεια και παρατήρηση. Στο περίβλημα PIR υπάρχει μια συσκευή ανάγνωσης κάρτας SD (δεν περιλαμβάνεται κάρτα SD) για εγγραφή, ενσωματωμένη με τη μοναδική

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

Mini DVR. Οδηγίες χρήσης MDS 660

Mini DVR. Οδηγίες χρήσης MDS 660 Mini DVR MDS 660 Βασικά χαρακτηριστικά Σύστημα ανίχνευσης κίνησης με ενσωματωμένο σύστημα καταγραφής εικόνας. Από τη στιγμή που ανιχνεύεται εισβολή στον επιτηρούμενο χώρο το αισθητήριο ανίχνευσης κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή για Μετασχηματιστές Απομόνωσης & Διατάξεις Επιτήρησης Μόνωσης

Τεχνική Προδιαγραφή για Μετασχηματιστές Απομόνωσης & Διατάξεις Επιτήρησης Μόνωσης Τεχνική Προδιαγραφή για Μετασχηματιστές Απομόνωσης & Διατάξεις Επιτήρησης Μόνωσης Περιεχόμενα Προστασία Από Σφάλματα Προς Γη Σε Χώρους Ιατρικής Χρήσης - Γενικά... 2 1. Μετασχηματιστές Απομόνωσης... 2 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Εγκατάσταση της εσωτερικής οθόνης

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Εγκατάσταση της εσωτερικής οθόνης Εισαγωγή Mε αυτό το έξυπνο σύστημα ενδοεπικοινωνίας με βίντεο είστε βέβαιοι ότι δεν θα βρεθείτε προ εκπλήξεως εάν κάποιος είναι στην πόρτα σας. Η εξωτερική μονάδα αποτελείται από ένα κουδούνι με πολύ μικρή

Διαβάστε περισσότερα

C11 Μετρητής Ενέργειας. Οδηγίες χρήσης

C11 Μετρητής Ενέργειας. Οδηγίες χρήσης C11 Μετρητής Ενέργειας Οδηγίες χρήσης Περιεχόμενα 1. Επισκόπηση προϊόντος... 2 2. Εγκατάσταση... 3 3. Έλεγχος του μετρητή... 4 3.1. Οθόνη και πλήκτρα...4 3.2. Δομή μενού...5 4. Ρυθμίσεις μετρητή... 7

Διαβάστε περισσότερα

MDL 840 / F 2. C/F MDL 840 1

MDL 840 / F 2. C/F MDL 840 1 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ MDL 840 / F Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΚΥΡΙΩΣ ΜΟΝΑ Α) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑ Α) A. Κουµπί ξυπνητηριού

Διαβάστε περισσότερα

DS1500 DS3000 DS5000 Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual Ενότητα 1 Εισαγωγή Ευχαριστουμε για την αγορα σας. Παρακαλω προσεξτε ιδιαιτερα τα παρακατω σημεια πριν χρ4ησιμοποιησετε την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ: Είναι πολύ χρήσιμες για την ενεργοποίηση των νουκλεικών οξέων, αυξάνει την ανοσία του οργανισμού. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Κάλυμμα Κάλυμμα Φίλτρου ΑΡΝΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ GR.10.2018.Rv1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ηλεκτρική πετσετοκρεμάστρα electro έχει IP44 και μπορεί να εγκατασταθεί σε χώρους με υγρασία, όπως είναι το λουτρό, στις ζώνες όγκου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση. ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 1. Κουμπί "SNOOZE / SLEEP / DIM" 2. Κουμπί"ON / OFF / ΝΑΡ" 3. Κουμπί "P-" 4. Κουμπί"ALARM

Διαβάστε περισσότερα

MT-3109 Ψηφιακή αμπεροτσιμπίδα

MT-3109 Ψηφιακή αμπεροτσιμπίδα MT-3109 Ψηφιακή αμπεροτσιμπίδα Εγχειρίδιο χρήσης 1 η Έκδοση 2012 2012 Copyright, Prokit s Industries Co., Ltd. Επισκόπηση Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης καλύπτει τις πληροφορίες για την ασφάλεια και τα σημεία

Διαβάστε περισσότερα

UPS TURBO-X 650VA LINE INTERACTIVE. Εγχειρίδιο χρήσης

UPS TURBO-X 650VA LINE INTERACTIVE. Εγχειρίδιο χρήσης UPS TURBO-X 650VA LINE INTERACTIVE Εγχειρίδιο χρήσης 1. Σηµειώσεις σχετικά µε την ασφάλεια (Για να είστε ασφαλείς κατά τη χρήση του UPS, παρακαλούµε να σεβαστείτε τα ακόλουθα:) Παρακαλούµε φορτίστε τη

Διαβάστε περισσότερα