Οδηγίες συναρμολόγησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες συναρμολόγησης"

Transcript

1 Οδηγίες συναρμολόγησης εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου

2 Χειρισμός Εικόνα 1: Στοιχείο χειρισμού Ο έλεγχος των λειτουργιών του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου πραγματοποιείται μέσω των πλήκτρων του στοιχείου χειρισμού: Ένα σύντομο πάτημα ενεργοποιεί/ απενεργοποιεί το ραδιόφωνο. Ένα πάτημα μεγαλύτερης διάρκειας θέτει το ραδιόφωνο στη λειτουργία Sleep. Ένα σύντομο πάτημα ξεκινά την αναζήτηση σταθμών. Με πάτημα στο (-) η ένταση ήχου του ραδιοφώνου μειώνεται. Με πάτημα στο (+) η ένταση ήχου του ραδιοφώνου αυξάνεται. Μνήμη 1 / 2: Με ένα σύντομο πάτημα επιλέγετε ένα αποθηκευμένο σταθμό. Με ένα πάτημα μεγαλύτερης διάρκειας αποθηκεύετε ένα σταθμό. 2

3 Ενεργοποίηση εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου Ανάλογα με τη διάρκεια πατήματος του πλήκτρου On/Off μπορείτε να ενεργοποιήσετε το εντοιχιζόμενο ραδιόφωνο στη λειτουργία "Manual" ήστη λειτουργία "Sleep": Λειτουργία "Manual" Με σύντομο πάτημα του πλήκτρου On/Off το εντοιχιζόμενο ραδιόφωνο ενεργοποιείται. Παραμένει ενεργοποιημένο, μέχρι να απενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή πατώντας και πάλι το πλήκτρο On/Off. Λειτουργία "Sleep" Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία "Sleep", πατήστε το πλήκτρο On/Off μέχρι να απενεργοποιηθεί σύντομα οήχος του ραδιοφώνου. Στη λειτουργία "Sleep" το ραδιόφωνο απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 30 λεπτά. Η λειτουργία "Sleep" σηματοδοτείται με το αναβοσβήσιμο της LED κατάστασης "ON". Μπορείτε, επίσης, να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία "Sleep" όταν το εντοιχιζόμενο ραδιόφωνο είναι ήδη ενεργοποιημένο. Για αυτό θα πρέπει να πατήσετε για περ. 5s το πλήκτρο On/Off. 3 Αυτόματη ενεργοποίηση Το εντοιχιζόμενο ραδιόφωνο προσφέρει τη λειτουργία να ενεργοποιείται μαζί με το φωτισμό του χώρου ή μέσω ενός χρονοδιακόπτη. Αυτή η λειτουργία ωστόσο εξαρτάται από το ιδιαίτερο περιβάλλον εγκατάστασης στην κατοικία σας. Ρωτήστε τον ηλεκτρολόγο σας, αν αυτή η λειτουργία μπορεί να πραγματοποιηθεί στο χώρο σας.

4 Ρύθμιση έντασης ήχου Η ένταση ήχου ρυθμίζεται με τα δύο πλήκτρα (+) και (-). Πατήστε το δεξιό πλήκτρο (+) για να αυξήσετε την ένταση ήχου. Πατήστε το αριστερό πλήκτρο (-) για να μειώσετε την ένταση ήχου. Συμπεριφορά στην ενεργοποίηση Στην ενεργοποίηση ρυθμίζεται ο σταθμός που είχατε επιλέξει τελευταία (μνήμη 1/2 ήχειροκίνητη επιλογή με αναζήτηση) με την τελευταία ρύθμιση για την ένταση ήχου. Αναζήτηση σταθμών Για να ξεκινήσετε την αναζήτηση σταθμών πατήστε σύντομα το πλήκτρο αναζήτησης. Κατά την αναζήτηση ανάβει η LED και οήχος του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου απενεργοποιείται. Μόλις βρεθεί ένας σταθμός, η LED σβήνει και ακούγεται ο σταθμός. Αναζήτηση σταθμών Η φορά αναζήτησης γίνεται με αύξουσα συχνότητα. Όταν φτάσει το άνω όριο της ζώνης συχνοτήτων (108,00 MHz), το ραδιόφωνο εναλλάσσει στο κάτω όριο της ζώνης συχνοτήτων (87,50 MHz) και συνεχίζει την αναζήτηση. Όταν ηαναζήτηση φτάσει ξανά στην αρχική συχνότητα, το ραδιόφωνο εναλλάσσει αυτόματα σε μία μεγαλύγερη βαθμίδα ευαισθησίας. Έτσι είναι δυνατή η λήψη ακόμα και των πιο αδύναμων σταθμών. 4

5 Αποθήκευση σταθμού Το εντοιχιζόμενο ραδιόφωνο διαθέτει δύο θέσεις αποθήκευσης, στις οποίες μπορείτε να αποθηκεύσετε από ένα σταθμό. Με την αναζήτηση σταθμών επιλέξτε το σταθμό, τον οποίο επιθυμείτε να αποθηκεύσετε. Για να αποθηκεύσετε τον επιθυμητό σταθμό, πατήστε το σχετικό πλήκτρο αποθήκευσης τουλάχιστον για 2 δευτερόλεπτα. Μόλις πατήσετε το πλήκτρο αποθήκευσης, οήχος του ραδιοφώνου απενεργοποιείται. Κρατήστε το πλήκτρο αποθήκευσης πατημένο, μέχρι να ακουστεί ξανά ο αποθηκευμένος σταθμός και να ανάψουν οι δύο LED κατάστασης "Μνήμη 1" και "Μνήμη 2". Αυτή η ακουστική και οπτική επιβεβαίωση σηματοδοτεί την επιτυχή αποθήκευση του σταθμού. Επεγγραφή μνήμης Αν η θέση αποθήκευσης είναι ήδη κατειλημμένη από ένα σταθμό, αυτός οσταθμός αντικαθίσταται από το νέο σταθμό κατά την αποθήκευση. Επιλογή σταθμού Πατήστε σύντομα το πλήκτρο αποθήκευσης για να επιλέξετε ένα αποθηκευμένο σταθμό. Ο αποθηκευμένος σταθμός ρυθμίζεται και η LED κατάστασης της θέσης αποθήκευσης ανάβει. 5

6 Οδηγίες συναρμολόγησης Εικόνα 2: Κατασκευή του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου Το εντοιχιζόμενο ραδιόφωνο αποτελείται από το τμήμα ισχύος (γκρι), την πρόσοψη του ηχείου, το στοιχείο του ραδιοφώνου (μαύρο) και το στοιχείο χειρισμού. Τα δύο εντοιχιζόμενα στοιχεία συνδέονται μεταξύ τους με ένα καλώδιο και τοποθετούνται κατά επιλογή το ένα κάτω ή δίπλα από το άλλο σε δύο εντοιχιζόμενα κουτιά. Στοιχείο χειρισμού Το στοιχείο χειρισμού σχεδιάστηκε ειδικά για το εντοιχιζόμενο ραδιόφωνο. Στο στοιχείο ραδιοφώνου ταιριάζουν μηχανικά αισθητήρες αφής EIB, ωστόσο δεν έχουν καμία λειτουργία. 6

7 Συναρμολόγηση Προσοχή Η τοποθέτηση και η συναρμολόγηση ηλεκτρικών συσκευών πρέπει να γίνεται μόνο από ηλεκτρολόγο. Για λόγους ασφαλείας, ο αγωγός για την παροχή τάσης (230 V) δεν επιτρέπεται να τοποθετηθεί στο εντοιχιζόμενο κουτί του τμήματος του ραδιοφώνου. Συναρμολογήστε το εντοιχιζόμενο ραδιόφωνο στην εσωτερική περιοχή με προστασία από σταγόνες και πιτσίλισμα. Όλες οι ηλεκτρονικές συσκευές προκαλούν σήματα παρεμβολής, τα οποία εν μέρει λαμβάνονται και από τα ραδιόφωνα. Για αυτό το λόγο, με τον άμεσο συνδυασμό του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου με ηλεκτρονικές συσκευές σε μία μονάδα εγκατάστασης μπορεί να προκύψουν παρεμβολές στη λήψη. Έτσι, πριν την εγκατάσταση ενός τέτοιου συνδυασμού διενεργήστε ένα επιτόπιο έλεγχο λειτουργίας. Οι ενδεχόμενες παρεμβολές μπορούν να μειωθούν με διεύρυνση της απόστασης μεταξύ των εντοιχιζόμενων συσκευών. Το εντοιχιζόμενο ραδιόφωνο εγκαθίσταται σε δύο εντοιχιζόμενα κουτιά σύνδεσης (σύσταση: βαθιά κουτιά). Στη χωνευτή εγκατάσταση χρησιμοποιήστε ένα 2πλό κουτί συσκευής, επειδή τα ανοίγματα σύνδεσης των απλών κουτιών είναι πολύ στενά για το καλώδιο σύνδεσης του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου. 7

8 Παρακαλούμε εγκαταστήστε τα εξαρτήματα του ραδιοφώνου με την ακόλουθη σειρά: 1. Συνδέστε την τάση τροφοδοσίας (230 V) στις επαφές L/N του τμήματος ισχύος. N 1 L Εικόνα 3: Τμήμα ισχύος (γκρι στοιχείο) 2. Ενδεχομένως συνδέστε την είσοδο επέκτασης 230 V (1) (βλ. σελ. 10). 3. Διευθετήστε το καλώδιο σύνδεσης για το δεύτερο κουτί. 4. Τοποθετήστε το τμήμα ισχύος στο εντοιχιζόμενο κουτί. 5. Συνδέστε το καλώδιο σύνδεσης στο στοιχείο ραδιοφώνου. Για λόγους λειτουργίας το σύρμα γείωσης (PE) μπορεί να συνδεθεί στην επαφή X. a X b Εικόνα 4: Στοιχείο ραδιοφώνου (μαύρο στοιχείο) 8

9 6. Ενδεχομένως συνδέστε την είσοδο επέκτασης χωρίς δυναμικό (a/b) (βλ. σελ. 11). 7. Τοποθετήστε το στοιχείο ραδιοφώνου. 8. Τοποθετήστε το πλαίσιο κάλυψης και συνδέστε την πρόσοψη ηχείου καθώς και το στοιχείο χειρισμού. Αντικλεπτική ασφάλεια Για αντικλεπτική ασφάλεια μπορείτε να στερεώσετε την πρόσοψη ηχείου και το στοιχείο χειρισμού με τις παρεχόμενες βίδες. Για αυτό θα πρέπει προηγουμένως να αφαιρέσετε τα καλύμματα από τις δύο προσόψεις. 9

10 Λειτουργία επέκτασης Το εντοιχιζόμενο ραδιόφωνο διαθέτει δύο εισόδους επέκτασης. Μία είσοδο επέκτασης χωρίς δυναμικό και μία 230 V. Μέσω αυτών των εισόδων επέκτασης το εντοιχιζόμενο ραδιόφωνο μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί με τηλεχειρισμό. Με την είσοδο επέκτασης 230 V του τμήματος ισχύος το εντοιχιζόμενο ραδιόφωνο μπορεί π.χ. να ενεργοποιηθεί μαζί με το φωτισμό του χώρου. Για αυτό το σκοπό, ηφάση λειτουργίας του διακόπτη συνδέεται στην είσοδο επέκτασης 230 V του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου (βλ. Εικόνα 5). L N L N 1 L Διακόπτης Τμήμα ισχύος Εικόνα 5: Διακόπτης απενεργοποίησης στην είσοδο επέκτασης 230 V του τμήματος ισχύος 10

11 Στην είσοδο επέκτασης χωρίς δυναμικό του στοιχείου ραδιοφώνου μπορεί να συνδεθεί π.χ. ένας διακόπτης, μέσω του οποίου μπορεί να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί το εντοιχιζόμενο ραδιόφωνο. Στη χωρίς δυναμικό είσοδο επέκτασης μπορείτε, επίσης, να συνδέσετε την επαφή σύνδεσης ενός χρονοδιακόπτη (βλ. Εικόνα 6). Ο συνδυασμός εντοιχιζόμενο ραδιόφωνο και χρονοδιακόπτης μπορεί π.χ. να χρησιμοποιηθεί ως ραδιόφωνοξυπνητήρι. L N PE OFF ON 1 2N L a X b Χρονοδιακόπτης Στοιχείο ραδιοφώνου Εικόνα 6: Χρονοδιακόπτης στη χωρίς δυναμικό είσοδο επέκτασης του στοιχείου ραδιοφώνου Προσοχή Στη χωρίς δυναμικό είσοδο επέκτασης του στοιχείου ραδιοφώνου (επαφή a/b) δεν επιτρέπεται να συνδεθεί τάση. 11

12 Τεχνικά χαρακτηριστικά Τάση λειτουργίας: AC 230 V Περιοχή θερμοκρασίας: 0 C έως + 50 C Υγρασία αέρα: 25 έως 90% Περιοχή συχνοτήτων: 87,50 έως 108,00 MHz Είδος προστασίας: IP 20 Σύνδεση: Βιδωτές επαφές 2,5 mm 2 ή 2x1,5mm 2 Πρώτη έναρξη λειτουργίας Στην πρώτη έναρξη λειτουργίας ενεργοποιείται η λειτουργία Autostore: Η αναζήτηση σταθμών ξεκινά αυτόματα από το κάτω όριο της ζώνης συχνοτήτων (87,50 MHz). Οι δύο πρώτοι σταθμοί που εντοπίζονται, καταλαμβάνουν αυτόματα τις θέσεις αποθήκευσης 1 και 2. 12

13 Εγγύηση Παρέχουμε εγγύηση στα πλαίσια των νομικών διατάξεων. Παρακαλούμε να αποστείλετε τη συσκευή, απαλλαγμένη από ταχυδρομικά τέλη, με μία περιγραφή του σφάλματος στο κεντρικό τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας. Gra Gersepen GmbH & Co. KG Servce Center Dahlenstraße 12 D Radevormwald Gra Gersepen GmbH & Co. KG Συστήματα ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Postfach 1220 D Radevormwald Τηλ. +49 (0) 2195 / Fax +49 (0) /

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης. Επίτοιχη Μονάδα Κατοικίας- Θυροτηλεόραση 1279..

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης. Επίτοιχη Μονάδα Κατοικίας- Θυροτηλεόραση 1279.. Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης Επίτοιχη Μονάδα Κατοικίας- Θυροτηλεόραση 1279.. Περιεχόμενα Περιγραφή συσκευής...3 Χειρισμός...4 Κανονική λειτουργία συνομιλίας...6 Λειτουργίες ζεύξης...10 Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης. Πύλη TV 2610..

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης. Πύλη TV 2610.. Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης Πύλη TV 2610.. Περιεχόμενα Περιγραφή συσκευής... 3 Σύνδεση σε μία τηλεόραση... 4 Σύνδεση σε μία εγκατάσταση BK (σύνδεση καλωδίου)... 5 Συνδεση με τον κόσμο IP... 6 Εξωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ασύρματος Μετεωρολογικός Σταθμός 0334..

Οδηγίες χρήσης. Ασύρματος Μετεωρολογικός Σταθμός 0334.. Οδηγίες χρήσης Ασύρματος Μετεωρολογικός Σταθμός 0334.. Μπαταρία-Υποδείξεις Οι μπαταρίες και οι επίπεδες μπαταρίες δεν πρέπει να φτάνουν στα χέρια παιδιών. Απευθυνθείτε αμέσως σε ένα γιατρό σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Επίτοιχη Μπουτονιέρα με Έγχρωμη Κάμερα και Μονό Μπουτόν Κλήσης 1269 65/66/67. 2/3πλό Μπουτόν Κλήσης 1270 65/66/67

Οδηγίες χρήσης. Επίτοιχη Μπουτονιέρα με Έγχρωμη Κάμερα και Μονό Μπουτόν Κλήσης 1269 65/66/67. 2/3πλό Μπουτόν Κλήσης 1270 65/66/67 Οδηγίες χρήσης Επίτοιχη Μπουτονιέρα με Έγχρωμη Κάμερα και Μονό Μπουτόν Κλήσης 1269 65/66/67 Επίτοιχη Μπουτονιέρα με Έγχρωμη Κάμερα και 2/3πλό Μπουτόν Κλήσης 1270 65/66/67 Περιεχόμενα Περιγραφή συσκευής...3

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Στήλη Ενέργειας Με Τρεις Κενές Μονάδες, Ύψος 491 mm 1345 26/27/28 Στήλη Ενέργειας Με Στοιχείο Φωτισμού Και Τρεις Κενές Μονάδες, Ύψος 769 mm 1349 26/27/28 Στήλη Ενέργειας Με Έξι Κενές

Διαβάστε περισσότερα

4-κάναλος Αισθητήρας Χρόνου Με Ετήσιο Πρόγραμμα Οδηγίες χρήσης. 4-κάναλος Αισθητήρας Χρόνου Με Ετήσιο Πρόγραμμα Αρ. παραγγελίας: 1074 00

4-κάναλος Αισθητήρας Χρόνου Με Ετήσιο Πρόγραμμα Οδηγίες χρήσης. 4-κάναλος Αισθητήρας Χρόνου Με Ετήσιο Πρόγραμμα Αρ. παραγγελίας: 1074 00 Αρ. παραγγελίας: 1074 00 Περιεχόμενα 1.0 Περιγραφή 2.0 Χαρακτηριστικά 3.0 Χρήση 3.1 Υπόδειξη ασφαλείας 3.2 Υπόδειξη συναρμολόγησης 3.3 Ηλεκτρική σύνδεση 3.4 Τεχνικά χαρακτηριστικά 3.5 Σχήμα διαστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης Μπουτονιέρα-Θυροτηλεόραση από Ανοξείδωτο Χάλυβα 2551 20, 2552 20, 2553 20 2554 20, 2556 20, 2558 20 2559 20, 2560 20, 2562 20 Περιεχόμενα Περιγραφή συσκευής...3 Εύρος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Στήλη Ενέργειας 1341 26/27/28 1347 26/27/28 Στήλη Ενέργειας Με Στοιχείο Φωτισμού 1342 26/27/28 1348 26/27/28 Στήλη Φωτισμού 1343 26/27/28 Στήλη Φωτισμού, Κοντή 1344 26/27/28

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

2. ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥΚΑΙ ΤΟΥ LED:

2. ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥΚΑΙ ΤΟΥ LED: www.kalogeropoulos.gr SPYBALL 6829 Αυτός ο οδηγός σας παρέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται για την τοποθέτηση και την χρήση του συστήματος ασφαλείας όπως αυτό έχει συσταθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ray. Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης. Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος

Ray. Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης. Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος Ray Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28 K έκδοση 13 Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος GR έκδοση Ray 6, 9, 12, 14,

Διαβάστε περισσότερα

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης Powador. TL - INT 4. TL - INT 8. TL - INT. TL - INT Οδηγίες λειτουργίας Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης Οδηγίες λειτουργίας για εγκαταστάτες και χρήστες Περιεχόμενα Γενικές υποδείξεις... 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείξεις για αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού. Προσωπικά. Η ομάδα στόχος

Υποδείξεις για αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού. Προσωπικά. Η ομάδα στόχος Υποδείξεις για αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού Να έχετε αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού πάντα στη διάθεσή σας κοντά στον υπολογιστή. Φυλάξτε το εγχειρίδιο χειρισμού και τη συσκευασία καλά ώστε σε μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Σύστημα ρύθμισης R1 Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de Κωδ. είδους: 3062801_xxxx

Διαβάστε περισσότερα

1 Πίνακας περιεχομένων

1 Πίνακας περιεχομένων 1 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων - CRB-631 1 Πίνακας περιεχομένων... 1 2 Χρήση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα... 3 3 Εισαγωγή... 4 4 Πνευματικά δικαιώματα... 4 5 Στοιχεία κατασκευαστή... 4 6 Σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

1 Οδηγίες ασφαλείας. 2 Τοποθέτηση συσκευής. 3 Λειτουργία. Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες F100

1 Οδηγίες ασφαλείας. 2 Τοποθέτηση συσκευής. 3 Λειτουργία. Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες F100 Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες, 2-πλός F100 Κωδ. παρ. : 2042 xx Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες, 3-πλός (1+2) F100 Κωδ. παρ. : 2043 xx Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Εγχειρίδιο λειτουργίας Εγχειρίδιο λειτουργίας Smart-UPS C Σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας 1000/1500/2000/3000 VA Rack τοποθέτηση 2U 120/230 Vac su00812a Περιγραφή του προϊόντος Το Smart-UPS C της APC by Schneider Electric,

Διαβάστε περισσότερα

maps + more Εγχειρίδιο χρήστη Ελληνικά

maps + more Εγχειρίδιο χρήστη Ελληνικά maps + more Εγχειρίδιο χρήστη Ελληνικά Οκτώβριος 2011 Το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες σημαίνει ότι το προϊόν πρέπει να διατίθεται σε ειδικά σημεία συλλογής απορριμμάτων στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πύλη TKS-IP 2620 97, 2620 98, 2620 99

Οδηγίες χρήσης. Πύλη TKS-IP 2620 97, 2620 98, 2620 99 Οδηγίες χρήσης Πύλη TKS-IP 2620 97, 2620 98, 2620 99 Περιεχόμενα Περιγραφή συσκευής... 3 Επαφές σύνδεσης... 4 Συναρμολόγηση... 5 Έναρξη λειτουργίας... 6 Βρείτε στο δίκτυο την πύλη TKS-IP... 7 Finder πύλης

Διαβάστε περισσότερα

Saphir comfort IR. Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 10. Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα!

Saphir comfort IR. Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 10. Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Saphir comfort IR Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 10 Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Εικόνα 2 Εικόνα 1 Παράδειγμα τοποθέτησης 1 Σύστημα κλιματισμού Saphir comfort IR 2α Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΚΕΦΑΛΗ ΓΙΑ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΣΩΜΑΤΩΝ

ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΚΕΦΑΛΗ ΓΙΑ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΚΕΦΑΛΗ ΓΙΑ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ) Συσκευή με μπαταρίες για τον ασύρματο έλεγχο διέλευσης νερού στα σώματα και αυτονομία θέρμανσης σε παλαιές

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση και λειτουργία

Εγκατάσταση και λειτουργία Εγκατάσταση και λειτουργία Smart-UPS ΤΜ RT Σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας SURT1000 SURT2000 220/230/240 Vac Επιδαπέδια/Rack τοποθέτηση 2U su0948a Smart-UPS TM RT Σύστημα αδιάλειπτης παροχής ισχύος 1000/2000

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη παρουσίαση Euroset 5020 9 10 11 12 Πλήκτρα Υποδείξεις ασφαλείας Σύμβολα οθόνης

Σύντομη παρουσίαση Euroset 5020 9 10 11 12 Πλήκτρα Υποδείξεις ασφαλείας Σύμβολα οθόνης Σύντομη παρουσίαση Euroset 5020 8 7 6 Πλήκτρα 1 Πλήκτρα κλήσης προορισμού 2 Πλήκτρο επανάκλησης 3 Πλήκτρο παράλληλης κλήσης 4 Πλήκτρο σίγασης (Mute) 5 Πλήκτρο Shift 6 Πλήκτρο μείωσης έντασης 7 Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

NAVIGON 42 Easy NAVIGON 42 Plus NAVIGON 42 Premium

NAVIGON 42 Easy NAVIGON 42 Plus NAVIGON 42 Premium NAVIGON 42 Easy NAVIGON 42 Plus NAVIGON 42 Premium Εγχειρίδιο χρήστη Ελληνικά Αύγουστος 2011 Το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες σημαίνει ότι το προϊόν πρέπει να διατίθεται σε ειδικά

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ορίσατε στο κόσμο του

Καλώς ορίσατε στο κόσμο του Καλώς ορίσατε στο κόσμο του Κρατάτε στα χέρια σας το εγχειρίδιο του ελεγκτή θερμοκρασιών ζεστού νερού χρήσης. Με απλά λόγια και παραδείγματα, θα προσπαθήσουμε να σας παρουσιάσουμε τις κυριότερες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

OPEL ADAM. Infotainment System

OPEL ADAM. Infotainment System OPEL ADAM Infotainment System Περιεχόμενα IntelliLink... 5 CD 3.0 BT / R 3.0... 65 FlexDock... 115 IntelliLink Εισαγωγή... 6 Ραδιόφωνο... 22 Εξωτερικές συσκευές... 34 Τηλέφωνο... 48 Ευρετήριο... 60 6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ RF Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης σελ.2. WIRELESS - manual issue 01/2013 rev. 02

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ RF Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης σελ.2. WIRELESS - manual issue 01/2013 rev. 02 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ RF Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης σελ.2 GR WIRELESS - manual issue 01/2013 rev. 02 ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη NAVIGON 2100 2110. Ελληνικά

Εγχειρίδιο χρήστη NAVIGON 2100 2110. Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήστη NAVIGON 2100 2110 Ελληνικά Αύγουστος 2007 Το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου αποριμμάτων με ρόδες σημαίνει ότι το προϊόν πρέπει να διατίθεται σε ειδικά σημεία συλλογής απορριμμάτων στην

Διαβάστε περισσότερα