ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 30,0 MW

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 30,0 MW"

Transcript

1 VOLTERRA A.E. ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 30,0 MW ΘΕΣΗ : "ΧΑΛΚΟΔΟΝΙΟ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 1

2 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ : VOLTERRA A.E. ΕΡΓΟ : ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 30,0 MW ΘΕΣΗ : "ΧΑΛΚΟΔΟΝΙΟ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Μελέτη ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ - ΠΕΡΙΒΑΛ/ΓΟΣ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ AirEnergy A.E. Ανάπτυξη Κατασκευή Α.Π.Ε. Λεωφόρος Μεσογείων , Αθήνα Τηλ Φαξ: ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΘΕΣΗ EΡΓΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΝΕΩΝ ΟΔΩΝ ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΕΚΤΑΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΟΧΕΤΩΝ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΩΜΑΤΙΣΜΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ

4 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Αντικείμενο της παρούσας Μελέτης Οδοποιίας αποτελεί η διερεύνηση της οδικής σύνδεσης και πρόσβασης στο αιολικό πάρκο στη θέση «Χαλκοδόνιο», καθώς και της κατασκευής δέκα απαιτούμενων πλατειών ανεμογεννητριών του Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ονομαστικής ισχύος 30 MW που θα αποτελείται από δέκα (10) ανεμογεννήτριες, ισχύος 3 ΜW έκαστη. Οι ανεμογεννήτριες που θα χρησιμοποιηθούν θα προέρχονται από τους πλέον αξιόπιστους διεθνώς οίκους παραγωγής ανεμογεννητριών (κριτήρια: τεχνολογία, εμπειρία και εγκατεστημένη βάση ανεμογεννητριών, σύστημα συντήρησης, μέγεθος οίκου). Οι ανεμογεννήτριες θα είναι πιστοποιημένες από το ΚΑΠΕ και αντίστοιχους διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης για τις κλιματολογικές συνθήκες της θέσης ανέγερσης του έργου. Ενδεικτικά στην παρούσα μελέτη προτείνεται η ανεμογεννήτρια της σειράς VESTAS V 112, ισχύος 3MW έκαστη. Η εγκατάσταση των ανεμογεννητριών θα γίνει εντός του εγκεκριμένου γηπέδου και σε απόλυτη συμβατότητα με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ. 4

5 2. ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ Το προβλεπόμενο Αιολικό Πάρκο θα κατασκευαστεί στη θέση «Χαλκοδόνιο» Δήμου Ρήγα Φεραίου, Περιφερειακής ενότητας Μαγνησίας. Ο προτεινόμενος Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) θα κατασκευαστεί στην ομώνυμη κορυφή με πλησιέστερους προς αυτό τους οικισμούς Ρήγαιο, Κοκκινά, Ασπρόγεια, Περίβλεπτο και Αέρινο, ενώ θα εκμεταλλεύεται το σημαντικό αιολικό δυναμικό της περιοχής, για τη μέτρηση του οποίου έχει εγκατασταθεί ανεμομετρικός ιστός στην περιοχή εγκατάστασης του προτεινόμενου αιολικού πάρκου. Η θέση του παραπάνω έργου φαίνεται στον χάρτη Γ.Υ.Σ. κλίμακας 1: ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ. 5

6 3. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ Οι τοπογραφικές εργασίες και αποτυπώσεις έγιναν από το γραφείο του Πάντου Κων/νου σύμφωνα με τα ακόλουθα: Στο στάδιο της Προμελέτης έχει γίνει ψηφιακή επεξεργασία των διαγραμμάτων χαρτών 1:5000 της Γ.Υ.Σ. ( και ) για την δημιουργία του ψηφιακού μοντέλου εδάφους και την ακριβή αποτύπωση του ανάγλυφου της περιοχής μελέτης. Η διόρθωση των υψομέτρων και η αποτύπωση των υφιστάμενων οδών έγινε με συλλογή δεδομένων υπαίθρου με ζεύγος δεκτών διπλής συχνότητας Real Time GPS (Magellan Pro Mark 500). Έγινε αποτύπωση της περιοχής και του υπάρχοντος οδικού δικτύου καθ όλο το μήκος της πολυγωνικής, με στόχο να εμφανιστούν οι ανωμαλίες του εδάφους ώστε να δημιουργηθεί το τελικό ψηφιακό μοντέλο εδάφους. Η αποτύπωση των υφιστάμενων οδών, έγινε στο σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ 87, βάσει του δικτύου τριγωνομετρικών της Γ.Υ.Σ. της περιοχής μελέτης. Η επεξεργασία αυτών και η μελέτη των δρόμων 1,2,4,5,7 & 8 έγινε με το πρόγραμμα οδοποιίας ODOS 8. Η μελέτη των δρόμων 3 και 6 έγινε με το πρόγραμμα οδοποιίας Anadelta Tessera από το γραφείο του Γεώργιου Αναστασίου. 4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Ο σχεδιασμός του έργου αφορά την οδοποιία (υπάρχουσα και νέα), τη διαμόρφωση των πλατειών ανέγερσης των ανεμογεννητριών και τη θεμελίωση τους. Για το σχεδιασμό του έργου λήφθηκαν υπόψη: η μορφολογία του εδάφους, η διάταξη των ανεμογεννητριών, οι προδιαγραφές της εταιρείας για τη μεταφορά και εγκατάσταση του συγκεκριμένου τύπου ανεμογεννήτριας και πάντοτε με κριτήριο την ασφάλεια και η ελαχιστοποίηση των επεμβάσεων στο χώρο. 5. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Οι προτεινόμενοι δρόμοι πληρούν τις προϋποθέσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για τη διάνοιξη δασικών δρόμων Γ Κατηγορίας, συγχρόνως δε κατά το σχεδιασμό, ελήφθησαν υπ όψιν οι προδιαγραφές - τεχνικές απαιτήσεις για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων μεταφοράς και τοποθέτησης των ανεμογεννητριών στο χώρο του Αιολικού Πάρκου. Εφαρμόστηκαν τα εξής γεωμετρικά χαρακτηριστικά σε όλο το δίκτυο: Πλάτος δρόμου 5,00 m. Μέγιστη κατά μήκος κλίση 12% στις διανοίξεις και βελτίωση με μικρές επεμβάσεις στους υφιστάμενους δρόμους. Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας 20 m. Διαπλατύνσεις κατά θέσεις για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων. Τα επιχώματα μελετήθηκαν με κλίσεις 2 : 3 και τα ορύγματα με κλίσεις 3 : 1 Διάστρωση βάσης και υπόβασης πάχους 10 cm έκαστη Διάνοιξη τάφρων (τριγωνικής διατομής) πλάτους 1,20μ και βάθους 0,40μ. 6

7 6. ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Το σενάριο πρόσβασης στο αιολικό πάρκο δεν περιλαμβάνει καμία διέλευση από υφιστάμενο οικισμό, προστατευόμενη περιοχή ή αρχαιολογικό χώρο, ενώ εξασφαλίζει τις μικρότερες δυνατές επεμβάσεις στο ανάγλυφο και στα στοιχεία περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής. Για την εσωτερική οδοποιία και κυρίως για την σύνδεση των Α/Γ του προτεινόμενου αιολικού πάρκου θα διανοιχθούν περιορισμένου μήκους οδοί. Ο προτεινόμενος χώρος είναι δημόσια δασική έκταση, με αραιή χαμηλή θαμνώδη βλάστηση, χωρίς να παρουσιάζει κάποια ιδιαιτερότητα. Οι διανοιχθέντες δρόμοι αλλά και οι υφιστάμενοι βελτιωμένοι δασικοί δρόμοι θα είναι σε ελεύθερη και δημόσια χρήση. Αναλυτικά οι εργασίες οδοποιίας που προβλέπονται περιγράφονται στα παρακάτω κεφάλαια. 6.1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΔΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 7+300,00 ΧΛΜ Η υφιστάμενη αγροτική οδός αποτελεί την κύρια οδό πρόσβασης του εν λόγω Αιολικού Πάρκου. Η αφετηρία της συγκεκριμένης οδού είναι η Εθνική Οδός Αθηνών Θεσσαλονίκης μετά τον κόμβο του Βελεστίνου στο ύψος του Μαυρορέματος και η οποία συνεχίζει μέχρι τους πρόποδες του υψώματος Νουβερός. Από εκεί με νέα χάραξη οδός 1(Οδός Πρόσβασης) της μελέτης οδοποιίας καταλήγουμε στο αιολικό πάρκο στη θέση «Χαλκοδόνιο». Η προβλεπόμενη βελτίωση της υφιστάμενης οδού προβλέπει την διάστρωση βάσης ΠΤΠ Ο150, μεταβλητού πάχους 0,10 m, τη διάνοιξη τάφρου απορροής όμβριων υδάτων πλάτους 1,20m και βάθους 0,40m στις θέσεις όπου κρίνουμε απαραίτητο. Κατά θέσεις προβλέπεται διαπλάτυνση για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων. 6.2 ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΝΕΩΝ ΟΔΩΝ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ 1 (ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ) 1+884,87 ΧΛΜ Η οδός 1 στην ουσία θα συνδέσει την υφιστάμενη οδό πρόσβασης με τις Κύριες εσωτερικές οδούς 3 & 6 του αιολικού πάρκου. Η αφετηρία της οδού είναι η υφιστάμενη αγροτική οδός και το τέρμα αυτής η αφετηρία της οδού 6 (χιλιομετρική θέση 0+000,00) και η χιλιομετρική θέση 0+729,42 της οδού 3. Η προβλεπόμενη διάνοιξη προβλέπει την διαμόρφωση του καταστρώματος και κατασκευή οδοστρώματος πλάτους 5,0m με διαπλατύνσεις για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων με διάστρωση υπόβασης και βάσης, πάχους 0,10 m αντίστοιχα. Αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του δρόμου 1 και οι προβλεπόμενες επεμβάσεις έχουν ως εξής : Συνολικό μήκος ,82 ΧΛΜ Πλάτος οδοστρώματος 5,0μ. Αξονικές κλίσεις οδοστρώματος από 6,82 έως 11,00 % Οι εργασίες διαμόρφωσης του καταστρώματος περιλαμβάνουν εκσκαφές. Συνολικά προβλέπονται εκσκαφές ,95 κ.μ. σε γαιώδη ημιβραχώδη και βραχώδη εδάφη και 6.722,94 κ.μ. επιχώσεις. Η περίσσεια εκχωμάτων θα χρησιμοποιηθεί για τις εργασίες επίχωσης κατά την κατασκευή των πλατειών ανέγερσης των ανεμογεννητριών και μετά από θραύση σε κινητό σπαστήρα για τις εργασίες οδοστρωσίας. Στις εργασίες εκσκαφής περιλαμβάνονται οι εργασίες διάνοιξης τάφρου απορροής των όμβριων υδάτων για προστασία του οδοστρώματος. Οι εργασίες οδοστρωσίας περιλαμβάνουν την διάστρωση δύο στρώσεων υπόβασης και βάσης ύψους 10cm έκαστη. 7

8 Η οδός 1 θα καταλαμβάνει συνολική επιφάνεια εμβαδού Ε_1 = m ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ 2 (Κλάδος) ΜΗΚΟΥΣ 0+360,95ΧΛΜ Η οδός 2 αποτελεί τον κλάδο σύνδεσης της εσωτερικής οδού 3 με το νότιο μέρος του αιολικού πάρκου, το Κτίριο Ελέγχου καθώς και με την πλατεία που απαιτείται για την ανέγερση της ανεμογεννήτριας Α/Γ 5. Η αφετηρία της οδού είναι η (Χ.Θ ,03) της οδού 3 και το τέρμα αυτής είναι η θέση κατασκευής της πλατείας που απαιτείται για την ανέγερση της ανεμογεννήτριας Α/Γ 5. Η οδός 2 θα ακολουθήσει μια ανοδική πορεία από την αρχή μέχρι το τέλος της. Εκτός από την Α/Γ5 η οδός 2 θα περάσει και από την πλατεία του Κτιρίου Ελέγχου. Αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του δρόμου 2 έχουν ως εξής : Συνολικό μήκος ,95 ΧΛΜ Πλάτος οδοστρώματος 5,0μ. με διαπλατύνσεις για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων Αξονικές κλίσεις οδοστρώματος από 1,0 έως % Οι εργασίες διαμόρφωσης του καταστρώματος περιλαμβάνουν εκσκαφές Συνολικά προβλέπονται εκσκαφές 9.765,18 κ.μ. σε γαιώδη ημιβραχώδη και βραχώδη εδάφη και 4.682,20 κ.μ. επιχώσεις. Η περίσσεια εκχωμάτων θα χρησιμοποιηθεί για τις εργασίες επίχωσης κατά την κατασκευή των πλατειών ανέγερσης των ανεμογεννητριών και μετά από θραύση σε κινητό σπαστήρα για τις εργασίες οδοστρωσίας. Στις εργασίες εκσκαφής περιλαμβάνονται οι εργασίες διάνοιξης τάφρου απορροής των όμβριων υδάτων για προστασία του οδοστρώματος. Οι εργασίες οδοστρωσίας περιλαμβάνουν την διάστρωση δύο στρώσεων υπόβασης και βάσης ύψους 10cm έκαστη. Η οδός 2 θα καταλαμβάνει συνολική επιφάνεια εμβαδού Ε_2 = m ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ 3 (Εσωτερική οδός) ΜΗΚΟΥΣ 3+390,16 ΧΛΜ Η οδός 3 αποτελεί την Εσωτερική οδό του Αιολικού Πάρκου και το διαπερνά σχεδόν ολόκληρο. Η αφετηρία της οδού είναι το δυτικότερο σημείο του αιολικού πάρκου και η πλατεία που απαιτείται για την ανέγερση της ανεμογεννήτριας Α/Γ 1 και το τέρμα αυτής είναι η θέση κατασκευής της πλατείας που απαιτείται για την ανέγερση της ανεμογεννήτριας Α/Γ 10 στο ανατολικό μέρος του αιολικού πάρκου, ενώ διέρχεται ενδιάμεσα από τη θέση κατασκευής της πλατείας ανέγερσης της Α/Γ 3. Αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του δρόμου 3 έχουν ως εξής : Συνολικό μήκος ,16 ΧΛΜ Πλάτος οδοστρώματος 5,0μ. με διαπλατύνσεις για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων Αξονικές κλίσεις οδοστρώματος από 0,67 έως 12,00 % Οι εργασίες διαμόρφωσης του καταστρώματος περιλαμβάνουν εκσκαφές Συνολικά προβλέπονται εκσκαφές ,32 κ.μ. σε γαιώδη ημιβραχώδη και βραχώδη εδάφη και ,21 κ.μ. επιχώσεις. Η περίσσεια εκχωμάτων θα χρησιμοποιηθεί για τις εργασίες επίχωσης κατά την κατασκευή των πλατειών ανέγερσης των ανεμογεννητριών και μετά από θραύση σε κινητό σπαστήρα για τις εργασίες οδοστρωσίας. Στις εργασίες εκσκαφής περιλαμβάνονται οι εργασίες διάνοιξης τάφρου απορροής των όμβριων υδάτων για προστασία του οδοστρώματος. Οι εργασίες οδοστρωσίας περιλαμβάνουν την διάστρωση δύο στρώσεων υπόβασης και βάσης ύψους 10cm έκαστη. Η οδός 3 θα καταλαμβάνει συνολική επιφάνεια εμβαδού Ε_3 = ,93 m2 8

9 6.2.4 ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ 4 (Κλάδος) ΜΗΚΟΥΣ 0+190,72 ΧΛΜ Η οδός 4 αποτελεί την οδό σύνδεσης της οδού 3 με την πλατεία της ανεμογεννήτριας Α/Γ 2. Η αφετηρία της οδού είναι Χ.Θ ,45 της οδού 3 και το τέρμα αυτής είναι η θέση κατασκευής της πλατείας που απαιτείται για την ανέγερση της ανεμογεννήτριας Α/Γ 2 (Χ.Θ ,72). Η οδός 4 θα ακολουθήσει μια αρχικά ανοδική πορεία μέχρι την πλατεία ανέγερσης της ανεμογεννήτριας Α/Γ 2. Αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του δρόμου 4 έχουν ως εξής : Συνολικό μήκος ,72 ΧΛΜ Πλάτος οδοστρώματος 5,0μ. Αξονικές κλίσεις οδοστρώματος από 0,05 έως 11,92 % Οι εργασίες διαμόρφωσης του καταστρώματος περιλαμβάνουν εκσκαφές Συνολικά προβλέπονται εκσκαφές 5.599,10 κ.μ. σε γαιώδη ημιβραχώδη και βραχώδη εδάφη και 176,10 κ.μ. επιχώσεις. Η περίσσεια εκχωμάτων θα χρησιμοποιηθεί για τις εργασίες επίχωσης κατά την κατασκευή των πλατειών ανέγερσης των ανεμογεννητριών και μετά από θραύση σε κινητό σπαστήρα για τις εργασίες οδοστρωσίας. Στις εργασίες εκσκαφής περιλαμβάνονται οι εργασίες διάνοιξης τάφρου απορροής των όμβριων υδάτων για προστασία του οδοστρώματος. Οι εργασίες οδοστρωσίας περιλαμβάνουν την διάστρωση δύο στρώσεων υπόβασης και βάσης ύψους 10cm έκαστη. Η οδός 4 θα καταλαμβάνει συνολική επιφάνεια εμβαδού Ε_4 = m ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ 5 (κλάδος) ΜΗΚΟΥΣ 0+361,39 ΧΛΜ Η οδός 5 αποτελεί την οδό σύνδεσης της οδού 3 με την πλατεία της ανεμογεννήτριας Α/Γ 6. Η αφετηρία της οδού είναι η Χ.Θ ,98) της οδού 3 και το τέρμα αυτής είναι η θέση κατασκευής της πλατείας που απαιτείται για την ανέγερση της ανεμογεννήτριας Α/Γ 6(Χ.Θ ,39). Η οδός 5 θα ακολουθήσει μια ανοδική πορεία μέχρι την Χ.Θ ,00 και στη συνέχεια καθοδική μέχρι την πλατεία ανέγερσης της ανεμογεννήτριας Α/Γ 6. Αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του δρόμου 5 έχουν ως εξής : Συνολικό μήκος ,39 ΧΛΜ Πλάτος οδοστρώματος 5,0μ. Αξονική κλίση οδοστρώματος από 0,65 έως 8,89 % Οι εργασίες διαμόρφωσης του καταστρώματος περιλαμβάνουν εκσκαφές Συνολικά προβλέπονται εκσκαφές ,52 κ.μ. σε γαιώδη ημιβραχώδη και βραχώδη εδάφη και 341,75 κ.μ. επιχώσεις. Η περίσσεια εκχωμάτων θα χρησιμοποιηθεί για τις εργασίες επίχωσης κατά την κατασκευή των πλατειών ανέγερσης των ανεμογεννητριών και μετά από θραύση σε κινητό σπαστήρα για τις εργασίες οδοστρωσίας. Στις εργασίες εκσκαφής περιλαμβάνονται οι εργασίες διάνοιξης τάφρου απορροής των όμβριων υδάτων για προστασία του οδοστρώματος. Οι εργασίες οδοστρωσίας περιλαμβάνουν την διάστρωση δύο στρώσεων υπόβασης και βάσης ύψους 10cm έκαστη. Η οδός 5 θα καταλαμβάνει συνολική επιφάνεια εμβαδού Ε_5 = m2 9

10 6.2.6 ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ 6 (κλάδος) ΜΗΚΟΥΣ 0+223,92 ΧΛΜ Η οδός 6 αποτελεί την οδό σύνδεσης της οδού 3 με την πλατεία της ανεμογεννήτριας Α/Γ 4. Η οδός θα ακολουθήσει μια ανοδική πορεία μέχρι την πλατεία ανέγερσης της ανεμογεννήτριας Α/Γ 3 σε υψόμετρο 672,00μ. Αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του δρόμου 6 έχουν ως εξής : Συνολικό μήκος 0+223,92 χλμ. Πλάτος οδοστρώματος 5,0μ. Αξονική κλίση οδοστρώματος από 0,43 έως 10,62 % Οι εργασίες διαμόρφωσης του καταστρώματος περιλαμβάνουν εκσκαφές Συνολικά προβλέπονται εκσκαφές 5.050,60 κ.μ. σε γαιώδη ημιβραχώδη και βραχώδη εδάφη και 4.628,39 κ.μ. επιχώσεις. Η περίσσεια εκχωμάτων θα χρησιμοποιηθεί για τις εργασίες επίχωσης κατά την κατασκευή των πλατειών ανέγερσης των ανεμογεννητριών και μετά από θραύση σε κινητό σπαστήρα για τις εργασίες οδοστρωσίας. Στις εργασίες εκσκαφής περιλαμβάνονται οι εργασίες διάνοιξης τάφρου απορροής των όμβριων υδάτων για προστασία του οδοστρώματος. Οι εργασίες οδοστρωσίας περιλαμβάνουν την διάστρωση δύο στρώσεων υπόβασης και βάσης ύψους 10cm έκαστη. Η οδός 6 θα καταλαμβάνει συνολική επιφάνεια εμβαδού Ε_6 = 616,49 m ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ 7 (κλάδος) ΜΗΚΟΥΣ 0+133,29 ΧΛΜ Η οδός 7 αποτελεί την οδό σύνδεσης της οδού 3 με την πλατεία της ανεμογεννήτριας Α/Γ 9. Η αφετηρία της οδού είναι η Χ.Θ ,81 της οδού 3 και το τέρμα αυτής είναι η θέση κατασκευής της πλατείας που απαιτείται για την ανέγερση της ανεμογεννήτριας Α/Γ 9(Χ.Θ ,29). Η οδός θα ακολουθήσει μια ανοδική πορεία μέχρι την Χ.Θ ,00 και στη συνέχεια καθοδική μέχρι την πλατεία ανέγερσης της ανεμογεννήτριας Α/Γ 9. Αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του δρόμου 7 έχουν ως εξής : Συνολικό μήκος ,29 ΧΛΜ Πλάτος οδοστρώματος 5,0μ. Αξονική κλίση οδοστρώματος από 1,06 έως 4,55 % Οι εργασίες διαμόρφωσης του καταστρώματος περιλαμβάνουν εκσκαφές Συνολικά προβλέπονται εκσκαφές 8.474,31 κ.μ. σε γαιώδη ημιβραχώδη και βραχώδη εδάφη και 1.491,43 κ.μ. επιχώσεις. Η περίσσεια εκχωμάτων θα χρησιμοποιηθεί για τις εργασίες επίχωσης κατά την κατασκευή των πλατειών ανέγερσης των ανεμογεννητριών και μετά από θραύση σε κινητό σπαστήρα για τις εργασίες οδοστρωσίας. Στις εργασίες εκσκαφής περιλαμβάνονται οι εργασίες διάνοιξης τάφρου απορροής των όμβριων υδάτων για προστασία του οδοστρώματος. Οι εργασίες οδοστρωσίας περιλαμβάνουν την διάστρωση δύο στρώσεων υπόβασης και βάσης ύψους 10cm έκαστη. Η οδός 7 θα καταλαμβάνει συνολική επιφάνεια εμβαδού Ε_7 = m2 10

11 6.2.8 ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ 8 (κλάδος) ΜΗΚΟΥΣ 0+516,58 ΧΛΜ Η οδός 8 αποτελεί την οδό σύνδεσης της οδού 3 με τις πλατείες των ανεμογεννητριών Α/Γ 7 και Α/Γ 8. Η αφετηρία της οδού είναι η Χ.Θ ,33 της οδού 3 και το τέρμα αυτής είναι η θέση κατασκευής της πλατείας που απαιτείται για την ανέγερση της ανεμογεννήτριας Α/Γ 7 (Χ.Θ ,58). Η οδός θα ακολουθήσει μια ανοδική πορεία μέχρι το τέλος την πλατεία ανέγερσης της ανεμογεννήτριας Α/Γ 7. Αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του δρόμου 7 έχουν ως εξής : Συνολικό μήκος ,58 ΧΛΜ Πλάτος οδοστρώματος 5,0μ. Αξονικές κλίσεις οδοστρώματος από 0,89 έως 11,92% Οι εργασίες διαμόρφωσης του καταστρώματος περιλαμβάνουν εκσκαφές Συνολικά προβλέπονται εκσκαφές κ.μ. σε γαιώδη ημιβραχώδη και βραχώδη εδάφη και κ.μ. επιχώσεις. Στις εργασίες εκσκαφής περιλαμβάνονται οι εργασίες διάνοιξης τάφρου απορροής των όμβριων υδάτων για προστασία του οδοστρώματος. Οι εργασίες οδοστρωσίας περιλαμβάνουν την διάστρωση δύο στρώσεων υπόβασης και βάσης ύψους 10cm έκαστη. Η οδός 8 θα καταλαμβάνει συνολική επιφάνεια εμβαδού Ε_8 = m2 7. ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ Για τις ανάγκες κατασκευής των προβλεπόμενων δέκα (10) ανεμογεννητριών του Αιολικού Πάρκου θα κατασκευαστούν αντίστοιχες πλατείες ανέγερσης. Οι πλατείες θα αποτελούν επίπεδες επιφάνειες διαστάσεων τουλάχιστον 40 x 62,5 μέτρα όπου θα γίνεται η συναρμολόγηση των τμημάτων των Α/Γ (πύργος, γεννήτρια, υποσυστήματα, κτλ) και οι χειρισμοί ανύψωσης και τοποθέτησης τους. Τυχόν ανωμαλίες του εδάφους θα αποκατασταθούν με επιχώσεις και συμπίεση ώστε να διαμορφωθεί μια σχετικά επίπεδη επιφάνεια. Το θεμέλιο της κάθε Α/Γ θα γίνει σε στέρεο σημείο του πλατώματος. Η ισοπέδωση της επιφάνειας ανέγερσης θα γίνει στον μεγαλύτερο βαθμό με εκχέρσωση του χώρου, ώστε να υπάρχει στέρεο έδαφος στην ευρύτερη περιοχή που θα εναποτεθεί ο εξοπλισμός και όπου θα κινηθούν τα οχήματα μεταφοράς και τα ανυψωτικά μηχανήματα. Στην συνέχεια θα πραγματοποιηθεί εξομάλυνση της δημιουργηθείσας επιφάνειας, ώστε να προκύψει οριζόντια επιφάνεια, ενώ τέλος θα υλοποιηθούν στρώσεις υπόβασης και βάσης πάχους 10 εκατοστά. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί κατά το στάδιο των εκσκαφών ώστε να περιοριστούν στις ελάχιστες απαιτήσεις που παράλληλα θα διασφαλίσουν την ορθή θεμελίωση των πυλώνων των Α/Γ. Η περίσσεια των προϊόντων εκσκαφών θα χρησιμοποιηθεί πρωτίστως για διάστρωση και ισοπέδωση των πλατειών της κάθε Α/Γ και δευτερεύοντος για την διάστρωση της εσωτερικής οδοποιίας. 7.1 ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ Α/Γ 1 Η ανεμογεννήτρια Α/Γ1 θα τοποθετηθεί στην θέση με συντεταγμένες Χ : Y : Η πλατεία Π1 θα καταλαμβάνει συνολική επιφάνεια εμβαδού Ε_Π1 = 2.639,76 τ.μ. ενώ θα εκμεταλλεύεται και τμήμα της επιφάνειας του οδοστρώματος του δρόμου 3 μήκους 88,00 μέτρων. Η στάθμη της επιφάνειας της πλατείας Α/Γ1 θα διαμορφωθεί στο υψόμετρο m Το θεμέλιο της Α/Γ θα κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου σε σταθερό έδαφος (όρυγμα). Οι εργασίες χωματισμού για την διαμόρφωση της πλατείας Π1 περιλαμβάνουν εκσκαφές 3.613,55 κ.μ. γαιωδών ημιβραχωδών και βραχωδών εδαφών και επιχώσεις 4.951,30 κ.μ. 11

12 7.2 ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ Α/Γ 2 Η ανεμογεννήτρια Α/Γ1 θα τοποθετηθεί στην θέση με συντεταγμένες Χ : ,140 Y : ,320. Η πλατεία Π2 θα καταλαμβάνει συνολική επιφάνεια εμβαδού Ε_Π2 = 1.792,00τ.μ. ενώ θα εκμεταλλεύεται και τμήμα της επιφάνειας του οδοστρώματος του δρόμου 4 μήκους 78,00 μέτρων. Η στάθμη της επιφάνειας της πλατείας Α/Γ2 θα διαμορφωθεί στο υψόμετρο +644,00m. Η είσοδος της πλατείας θα δημιουργηθεί με διαμόρφωση ράμπας μικρής κλίσης από την πλευρά του δρόμου 4. Το θεμέλιο της Α/Γ θα κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου σε σταθερό έδαφος (όρυγμα). Οι εργασίες χωματισμού για την διαμόρφωση της πλατείας Π2 περιλαμβάνουν εκσκαφές 3.161,95 κ.μ. γαιωδών ημιβραχωδών και βραχωδών εδαφών και επιχώσεις 2,18 κ.μ. Η περίσσεια των προϊόντων εκσκαφών θα χρησιμοποιηθεί πρωτίστως για διάστρωση και ισοπέδωση των πλατειών της κάθε Α/Γ και δευτερεύοντος μετά από θραύση σε κινητό σπαστήρα για την διάστρωση της εσωτερικής οδοποιίας. Η επιφάνεια της πλατείας θα διαστρωθεί με υπόβαση και βάση πάχους 10 cm η κάθε στρώση. 7.3 ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ Α/Γ 3 Η ανεμογεννήτρια Α/Γ3 θα τοποθετηθεί στην θέση με συντεταγμένες Χ : ,120 Y : ,900. Η πλατεία Π3 θα καταλαμβάνει συνολική επιφάνεια εμβαδού Ε_Π3 = 2.613,53 τ.μ. ενώ θα εκμεταλλεύεται και τμήμα της επιφάνειας του οδοστρώματος του δρόμου 6 μήκους 70,00 μέτρων. Η στάθμη της επιφάνειας της πλατείας Α/Γ3 θα διαμορφωθεί στο υψόμετρο +647,00m Το θεμέλιο της Α/Γ θα κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου σε σταθερό έδαφος (όρυγμα). Οι εργασίες χωματισμού για την διαμόρφωση της πλατείας Π3 περιλαμβάνουν εκσκαφές 7.387,80 κ.μ. γαιωδών ημιβραχωδών και βραχωδών εδαφών και επιχώσεις 6.609,20 κ.μ. Η περίσσεια των προϊόντων εκσκαφών θα χρησιμοποιηθεί πρωτίστως για διάστρωση και ισοπέδωση των πλατειών της κάθε Α/Γ και δευτερεύοντος μετά από θραύση σε κινητό σπαστήρα για την διάστρωση της εσωτερικής οδοποιίας. Η επιφάνεια της πλατείας θα διαστρωθεί με υπόβαση και βάση πάχους 10 cm η κάθε στρώση. 7.4 ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ Α/Γ 4 Η ανεμογεννήτρια Α/Γ4 θα τοποθετηθεί στην θέση με συντεταγμένες Χ : ,920 Y : ,630. Η πλατεία Π4 θα καταλαμβάνει συνολική επιφάνεια εμβαδού Ε_Π4 = 2.760,69 τ.μ. ενώ θα εκμεταλλεύεται και τμήμα της επιφάνειας του οδοστρώματος του δρόμου 3 μήκους 70,00 μέτρων. Η στάθμη της επιφάνειας της πλατείας Α/Γ4 θα διαμορφωθεί στο υψόμετρο +672,00m Το θεμέλιο της Α/Γ θα κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου σε σταθερό έδαφος (όρυγμα). Οι εργασίες χωματισμού για την διαμόρφωση της πλατείας Π4 περιλαμβάνουν εκσκαφές 4.732,07 κ.μ. γαιωδών ημιβραχωδών και βραχωδών εδαφών και επιχώσεις κ.μ. Η περίσσεια των προϊόντων εκσκαφών θα χρησιμοποιηθεί πρωτίστως για διάστρωση και ισοπέδωση των πλατειών της κάθε Α/Γ και δευτερεύοντος μετά από θραύση σε κινητό σπαστήρα για την διάστρωση της εσωτερικής οδοποιίας. Η επιφάνεια της πλατείας θα διαστρωθεί με υπόβαση και βάση πάχους 10 cm η κάθε στρώση. 12

13 7.5 ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ Α/Γ 5 Η ανεμογεννήτρια Α/Γ5 θα τοποθετηθεί στην θέση με συντεταγμένες Χ : ,000 Y : ,000. Η πλατεία Π5 θα καταλαμβάνει συνολική επιφάνεια εμβαδού Ε_Π5 = 2.239,00 τ.μ. ενώ θα εκμεταλλεύεται και τμήμα της επιφάνειας του οδοστρώματος του δρόμου 2 μήκους 93,00 μέτρων. Η στάθμη της επιφάνειας της πλατείας Α/Γ5 θα διαμορφωθεί στο υψόμετρο + 688,00m. Η είσοδος της πλατείας θα δημιουργηθεί με διαμόρφωση ράμπας μικρής κλίσης από την πλευρά του δρόμου 2. Το θεμέλιο της Α/Γ θα κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου σε σταθερό έδαφος (όρυγμα). Οι εργασίες χωματισμού για την διαμόρφωση της πλατείας Π5 περιλαμβάνουν εκσκαφές 4.215,17 κ.μ. γαιωδών ημιβραχωδών και βραχωδών εδαφών και επιχώσεις 233,79 κ.μ. Η περίσσεια των προϊόντων εκσκαφών θα χρησιμοποιηθεί πρωτίστως για διάστρωση και ισοπέδωση των πλατειών της κάθε Α/Γ και δευτερεύοντος μετά από θραύση σε κινητό σπαστήρα για την διάστρωση της εσωτερικής οδοποιίας. Η επιφάνεια της πλατείας θα διαστρωθεί με υπόβαση και βάση πάχους 10 cm η κάθε στρώση. 7.6 ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ Α/Γ 6 Η ανεμογεννήτρια Α/Γ6 θα τοποθετηθεί στην θέση με συντεταγμένες Χ : ,000 Y : ,000. Η πλατεία Π6 θα καταλαμβάνει συνολική επιφάνεια εμβαδού Ε_Π6 = 2.729,00τ.μ. ενώ θα εκμεταλλεύεται και τμήμα της επιφάνειας του οδοστρώματος του δρόμου 5 μήκους 72,00 μέτρων. Η στάθμη της επιφάνειας της πλατείας Α/Γ6 θα διαμορφωθεί στο υψόμετρο + 658,00m. Η είσοδος της πλατείας θα δημιουργηθεί με διαμόρφωση ράμπας μικρής κλίσης από την πλευρά του δρόμου 5. Το θεμέλιο της Α/Γ θα κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου σε σταθερό έδαφος (όρυγμα). Οι εργασίες χωματισμού για την διαμόρφωση της πλατείας Π6 περιλαμβάνουν εκσκαφές 9.550,00 κ.μ. γαιωδών ημιβραχωδών και βραχωδών εδαφών και επιχώσεις 1.260,95 κ.μ. Η περίσσεια των προϊόντων εκσκαφών θα χρησιμοποιηθεί πρωτίστως για διάστρωση και ισοπέδωση των πλατειών της κάθε Α/Γ και δευτερεύοντος μετά από θραύση σε κινητό σπαστήρα για την διάστρωση της εσωτερικής οδοποιίας. Η επιφάνεια της πλατείας θα διαστρωθεί με υπόβαση και βάση πάχους 10 cm η κάθε στρώση. 7.7 ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ Α/Γ 7 Η ανεμογεννήτρια Α/Γ7 θα τοποθετηθεί στο στην θέση με συντεταγμένες Χ : ,000 Y : ,000. Η πλατεία Π7 θα καταλαμβάνει συνολική επιφάνεια εμβαδού Ε_Π7 = 3.658,00 τ.μ. ενώ θα εκμεταλλεύεται και τμήμα της επιφάνειας του οδοστρώματος του δρόμου 8 μήκους 70,00 μέτρων. Η στάθμη της επιφάνειας της πλατείας Α/Γ7 θα διαμορφωθεί στο υψόμετρο + 710,00m. Η είσοδος της πλατείας θα δημιουργηθεί με διαμόρφωση ράμπας μικρής κλίσης από την πλευρά του δρόμου 8. Το θεμέλιο της Α/Γ θα κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου σε σταθερό έδαφος (όρυγμα). Οι εργασίες χωματισμού για την διαμόρφωση της πλατείας Π7 περιλαμβάνουν εκσκαφές 7.134,19 κ.μ. γαιωδών ημιβραχωδών και βραχωδών εδαφών και επιχώσεις 112,24 κ.μ. Η περίσσεια των προϊόντων εκσκαφών θα χρησιμοποιηθεί πρωτίστως για διάστρωση και ισοπέδωση των πλατειών της κάθε Α/Γ και δευτερεύοντος μετά από θραύση σε κινητό σπαστήρα για την διάστρωση της εσωτερικής οδοποιίας. Η επιφάνεια της πλατείας θα διαστρωθεί με υπόβαση και βάση πάχους 10 cm η κάθε στρώση. 13

14 7.8 ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ Α/Γ 8 Η ανεμογεννήτρια Α/Γ8 θα τοποθετηθεί στην θέση με συντεταγμένες Χ : ,000 Y : ,000. Η πλατεία Π8 θα καταλαμβάνει συνολική επιφάνεια εμβαδού Ε_Π8 = 5.981,00τ.μ. ενώ θα εκμεταλλεύεται και τμήμα της επιφάνειας του οδοστρώματος του δρόμου 8 μήκους 106,00 μέτρων. Η στάθμη της επιφάνειας της πλατείας Α/Γ8 θα διαμορφωθεί στο υψόμετρο + 687,00m. Η είσοδος της πλατείας θα δημιουργηθεί με διαμόρφωση ράμπας μικρής κλίσης από την πλευρά του δρόμου 8. Το θεμέλιο της Α/Γ θα κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου σε σταθερό έδαφος (όρυγμα). Οι εργασίες χωματισμού για την διαμόρφωση της πλατείας Π8 περιλαμβάνουν εκσκαφές 3.952,05 κ.μ. γαιωδών ημιβραχωδών και βραχωδών εδαφών και επιχώσεις 232,88 κ.μ. Η περίσσεια των προϊόντων εκσκαφών θα χρησιμοποιηθεί πρωτίστως για διάστρωση και ισοπέδωση των πλατειών της κάθε Α/Γ και δευτερεύοντος μετά από θραύση σε κινητό σπαστήρα για την διάστρωση της εσωτερικής οδοποιίας. Η επιφάνεια της πλατείας θα διαστρωθεί με υπόβαση και βάση πάχους 10 cm η κάθε στρώση. 7.9 ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ Α/Γ 9 Η ανεμογεννήτρια Α/Γ9 θα τοποθετηθεί στην θέση με συντεταγμένες Χ : ,000 Y : ,000. Η πλατεία Π9 θα καταλαμβάνει συνολική επιφάνεια εμβαδού Ε_Π9 = 3.524,00τ.μ. ενώ θα εκμεταλλεύεται και τμήμα της επιφάνειας του οδοστρώματος του δρόμου 7 μήκους 91,00 μέτρων. Η στάθμη της επιφάνειας της πλατείας Α/Γ9 θα διαμορφωθεί στο υψόμετρο + 679,00m. Η είσοδος της πλατείας θα δημιουργηθεί με διαμόρφωση ράμπας μικρής κλίσης από την πλευρά του δρόμου 7. Το θεμέλιο της Α/Γ θα κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου σε σταθερό έδαφος (όρυγμα). Οι εργασίες χωματισμού για την διαμόρφωση της πλατείας Π9 περιλαμβάνουν εκσκαφές 5.362,38 κ.μ. γαιωδών ημιβραχωδών και βραχωδών εδαφών και επιχώσεις 433,98 κ.μ. Η περίσσεια των προϊόντων εκσκαφών θα χρησιμοποιηθεί πρωτίστως για διάστρωση και ισοπέδωση των πλατειών της κάθε Α/Γ και δευτερεύοντος μετά από θραύση σε κινητό σπαστήρα για την διάστρωση της εσωτερικής οδοποιίας. Η επιφάνεια της πλατείας θα διαστρωθεί με υπόβαση και βάση πάχους 10 cm η κάθε στρώση ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ Α/Γ 10 Η ανεμογεννήτρια Α/Γ10 θα τοποθετηθεί στην θέση με συντεταγμένες Χ : ,000 Y : ,000. Η πλατεία Π10 θα καταλαμβάνει συνολική επιφάνεια εμβαδού Ε_Π10 = 2.612,98 τ.μ. ενώ θα εκμεταλλεύεται και τμήμα της επιφάνειας του οδοστρώματος του δρόμου 3 μήκους 70,00 μέτρων. Η στάθμη της επιφάνειας της πλατείας Α/Γ10 θα διαμορφωθεί στο υψόμετρο +640,00m Το θεμέλιο της Α/Γ θα κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου σε σταθερό έδαφος (όρυγμα). Οι εργασίες χωματισμού για την διαμόρφωση της πλατείας Π10 περιλαμβάνουν εκσκαφές 7.294,85 κ.μ. γαιωδών ημιβραχωδών και βραχωδών εδαφών και επιχώσεις 833,60 κ.μ. Η περίσσεια των προϊόντων εκσκαφών θα χρησιμοποιηθεί πρωτίστως για διάστρωση και ισοπέδωση των πλατειών της κάθε Α/Γ και δευτερεύοντος μετά από θραύση σε κινητό σπαστήρα για την διάστρωση της εσωτερικής οδοποιίας. Η επιφάνεια της πλατείας θα διαστρωθεί με υπόβαση και βάση πάχους 10 cm η κάθε στρώση. 8. ΕΚΤΑΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Η απαιτούμενη έκταση επέμβασης για το κτίριο ελέγχου (μονόροφο κτίριο με υπόγειο 150 m2), σύμφωνα με το ΠΔ/ (ΔΟΜΙΣΙΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ) ΑΡΘΡΟΝ-7 (ΦΕΚ-270/Δ/ ), είναι 4 στρέμματα. 14

15 9. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ Συμπερασματικά για το προτεινόμενο αιολικό πάρκο αιτούνται προς έγκριση επέμβασης οι ακόλουθες εκτάσεις : Για τις ανεμογεννήτριες πλατείες: Εμβαδόν ανά ανεμογεννήτρια περίπου ίσο με 2500 m ,96 m 2 Για την οδοποιία (Συνολικό μήκος οδών: 7.061,88 m) ,42 m 2 Για το κτίριο ελέγχου 4.000,00 m 2 ΣΥΝΟΛΟ ,38 m ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Αναλυτικοί πίνακες χωματισμών ανά έργο οδοποιίας και κατασκευής των πλατειών των ανεμογεννητριών παρατίθενται στους πίνακες Χωματισμών και Υλικών. Από τις περιγραφείσες προβλεπόμενες εργασίες οδοποιίας και διαμόρφωσης των πλατειών προκύπτει συνολικά ποσότητα εκσκαφών ίση με ,00 κ.μ. και επιχωμάτων ,95 κ.μ.. Συνολικά περισσεύει μια ποσότητα υλικών ίση με ,05 κ.μ.. Το πλεόνασμα αυτό είναι αναγκαίο για την επένδυση των πρανών των επιχωμάτων που θα προκύψουν και την πραγματοποίηση της φυτοτεχνικής αποκατάστασης κυρίως στα πρανή των πλατειών των Α/Γ, κατόπιν επεξεργασίας τους, μετά από θραύση σε κινητό σπαστήρα, ως υλικό διάστρωσης των οδών. Ο φορέας κατασκευής θα έχει την μέριμνα για την πλήρη απομάκρυνση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής σύμφωνα πάντα με τις υποδείξεις των αρμόδιων υπηρεσιών. 11. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ 11.1 ΥΠΟΒΑΣΗ Στις νέες οδούς πραγματοποιείται πλήρης κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωμάτων από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιημένου τύπου της ΠΤΠ συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m. Στην εργασία περιλαμβάνεται η προμήθεια των αδρανών, του νερού και των λοιπών απαιτούμενων υλικών, η μεταφοράς τους στον τόπο του έργου, με τις φορτοεκφορτώσεις, η διάστρωση, διαβροχή και πλήρης κυλίνδρωση ώστε να προκύψει η επιθυμητή γεωμετρική επιφάνεια σύμφωνα με την Π.Τ.Π Μέρος ή ακόμα και το σύνολο των υλικών για την κατασκευή της υπόβασης θα προκύψει από την επεξεργασία της περίσσειας ποσότητας των εκσκαφών, μετά από θραύση σε κινητό σπαστήρα και κατάλληλη διαλογή ώστε να ακολουθείται η Π.Τ.Π

16 11.2 ΒΑΣΗ Στις νέες οδούς πραγματοποιείται πλήρης κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωμάτων από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιημένου τύπου της ΠΤΠ συμπυκνωμένου πάχους 0,10m. Στην εργασία περιλαμβάνεται η προμήθεια των αδρανών, του νερού και των λοιπών απαιτούμενων υλικών, η μεταφοράς τους στον τόπο του έργου, με τις φορτοεκφορτώσεις, η διάστρωση, διαβροχή και πλήρης κυλίνδρωση ώστε να προκύψει η επιθυμητή γεωμετρική επιφάνεια σύμφωνα με την Π.Τ.Π Μέρος ή ακόμα και το σύνολο των υλικών για την κατασκευή της βάσης θα προκύψει από την επεξεργασία της περίσσειας ποσότητας των εκσκαφών, μετά από θραύση σε κινητό σπαστήρα και κατάλληλη διαλογή ώστε να ακολουθείται η Π.Τ.Π ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Προβλέπεται η κατασκευή τεχνικών (οχετών) στις παρακάτω θέσεις: 12.1 ΟΔΟΣ 1 ΟΧ-1 Χ.Θ ,00 ΟΧ-2 Χ.Θ ,00 ΟΧ-3 Χ.Θ ,00 ΟΧ-4 Χ.Θ ,00 ΟΧ-5 Χ.Θ , ΟΔΟΣ 2 ΟΧ-1 Χ.Θ , ΟΔΟΣ 3 ΟΧ-1 Χ.Θ ,68 ΟΧ-2 Χ.Θ ,64 ΟΧ-3 Χ.Θ ,32 ΟΧ-4 Χ.Θ ,73 ΟΧ-5 Χ.Θ , ΟΔΟΣ 8 ΟΧ-1 Χ.Θ ,00 16

17 13. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΔΩΝ ΜΗΚΟΣ ΟΡΥΓΜΑ ΓΑΙΩΔΗ (m3) ΟΡΥΓΜΑ ΒΡΑΧΩΔΗ (m3) ΕΠΙΧΩΜΑ (m3) ΦΥΤΙΚΕΣ ΓΑΙΕΣ (m3) ΥΠΟΒΑΣΗ (ΠΤΠ Ο155) (m3) ΒΑΣΗ (ΠΤΠ Ο155) (m2) ΟΔΟΣ 1 ( ΠΡΟΣΒΑΣΗ ) 1884, , , , , , ,3 ΟΔΟΣ 2 ( ΚΛΑΔΟΣ) & ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ/5 & ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 360, , , ,2 2876,66 778, ,5 ΟΔΟΣ 3 (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΣ) & ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΑΓ/1-ΑΓ/3- ΑΓ/ , , , , , , ,21 ΟΔΟΣ 4 (ΚΛΑΔΟΣ) & ΠΛΑΤΕΙΑ - ΑΓ/2 190, , , ,1 913,79 239, ,6 ΟΔΟΣ 5 (ΚΛΑΔΟΣ) & ΠΛΑΤΕΙΑ - ΑΓ/6 361, , ,81 341, ,96 417, ,2 ΟΔΟΣ 6 (ΚΛΑΔΟΣ) & ΠΛΑΤΕΙΑ - ΑΓ/4 223, , , ,39 757,59 497,8 3377,18 ΟΔΟΣ 7 (ΚΛΑΔΟΣ) & ΠΛΑΤΕΙΑ - ΑΓ/9 133, , , , ,59 415, ,6 ΟΔΟΣ 8 (ΚΛΑΔΟΣ) & ΠΛΑΤΕΙΕΣ - ΑΓ/7-ΑΓ/8 516, , , , ,84 909, ,8 ΣΥΝΟΛΟ 7.061, , , , , , ,39 17

18 13. 1 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΟΧΕΤΩΝ) ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ ΟΧΕΤΟΙ Σωληνωτός οχετός με φρεάτιο πλάτους 8,5 m ( 12 τεμάχια) Αρθρο Β-1 ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΤΑΦΡΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ έως 5,00 m ΟΔΟ-2151 τεμ. μηκος πλάτος ύψος φρεατίου 12 x 4 x 2,60 x 0,80 x 0,40 = 39,94 12 x 3,10 x 3,10 x 2,60 = 299,83 τοίχου αντ. 12 x 6,50 x 1,65 x 3,70 = 476,19 ποδιάς 12 x 2,50 x 2,50 x 0,20 = 15,00 12 x 2,50 x 0,70 x 0,50 = 10,50 12 x 0,5 x 8,00 x 2,10 x 2,05 = 206,64 12 x 8,50 x 2,10 x 2,60 = 556, ,02 m 3 Αρθρο Β Κατασκευή πλακών πλήρων, ολόσωμων βάθρων, λεπτοτοίχων και κιβωτιοειδών οχετών με σκυρόδεμα C16/20 ΟΔΟ-2532 τεμ. μηκος πλάτος ύψος φρεατίου 12 x 1,50 x 1,50 x 0,20 = 5,40 12 x 2,10 x 0,30 x 3,00 = 22,68 12 x 2,10 x 0,30 x 3,00 = 22,68-4,07 = 18,61 12 x 2,10 x 0,30 x 3,00 = 22,68-4,20 = 18,48 12 x 2,10 x 0,30 x 3,00 = 22,68-6,00 = 16,68 τοίχου αντ. 12 x 6,00 x 0,63 x 1,70 = 76,50-4,24 = 72,26 12 x 6,00 x 1,05 x 0,68 = 51,03 εγκιβωτισμού 12 x 8,50 x 1,60 x 0,80 = 130,56-18,88 = 111,68 ποδιά 12 x 2,00 x 0,20 x 0,50 = 2,40 12 x 2,00 x 2,00 x 0,20 = 9,60 328,82 m 3 Άρθρο Β-30.2 Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων τεμ. μηκος πλάτος βάρος/m 3 ΟΔΟ x 2,00 x 2,00 x 2,20 = 105,6 kgr Αρθρο Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm ΥΔΡ x 9,00 = 108 m 18

19 Κωδικός Αναθεώρησης Μονάδα Μέτρησης Τιμή Μονάδας VOLTERRA A.E. 14. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Δαπάνη α/α Α.Τ. Είδος εργασίας Ποσότητα Μερική Ολική ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1 Α-1 2 Α-2 3 Α-3.2 Εκσκαφή ακαταλλήλων εδαφών ΟΔΟ-1110 μ ,87 0, ,57 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες ΟΔΟ-1123Α μ ,87 0, ,51 Όρυξη σε έδαφος βραχώδες με ελεγχόμενη ή καθόλου χρήση εκρηκτικών ΟΔΟ-1133Α μ ,26 4, ,14 4 Α-20 Κατασκευή επιχωμάτων ΟΔΟ-1530 μ ,95 1, , ,92 ΟΜΑΔΑ B: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 5 Β-1 m ΟΔΟ-2151 μ ,02 4, ,08 7 Β Β ΟΜΑΔΑ Γ:ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ 5 Γ Γ-2.2 Κατασκευή πλακών πλήρων, ολόσωμων βάθρων, λεπτοτοίχων και κιβωτιοειδών οχετών με σκυρόδεμα C16/20 ΟΔΟ-2532 μ3 328,82 115, ,30 Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων ΟΔΟ-2612 kg 105,60 1,15 121,44 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm ΥΔΡ μ. 108,00 144, , ,82 Υπόβαση μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-150) Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) ΟΔΟ Β μ ,29 11, ,84 ΟΔΟ Β μ ,39 1, , ,30 Άθροισμα δαπανών ,04 ΓΕ & ΟΕ 18% ,51 Άθροισμα ,55 Απρόβλεπτα 15% ,28 Σύνολο ,83 Αναθεώρηση ,30 Σύνολο ,13 Φ.Π.Α. 23% ,87 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ (ΕΥΡΩ) ,00 19

20 15. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη. 1. Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του Εργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης. Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. Σύμφωνα με τα παραπάνω, στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κλπ πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων. 1.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου. Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπων υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Ορων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού (επιστημονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 1.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθμισης αυτών, ανέγερσης γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 20

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΝΕΤ Ο Ο- ΕΚ ΟΣΗ 3.0

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΝΕΤ Ο Ο- ΕΚ ΟΣΗ 3.0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΝΕΤ Ο Ο- ΕΚ ΟΣΗ 3.0 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

: « (25 )" & : 97810501601 : 1.615.175,69 ( .)

: «    (25 ) &     : 97810501601  : 1.615.175,69 ( .) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Έργο: Γυμνάσιο Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας- Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ. ΕΡΓΟ: "3/θέσιο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Νίκαιας, του Δήμου Κιλελέρ, με τη Μέθοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΟΛΕΩΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 250.000 Κ.Α. 35.6262.0024 ΧΑΛΚΙΔΑ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Εργο : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΙΣΟΓΕΙΟ' Α' & Β ΟΡΟΦΟ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Εργο : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΙΣΟΓΕΙΟ' Α' & Β ΟΡΟΦΟ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Εργο : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΙΣΟΓΕΙΟ' Η "ΧΑΡΑ" Α' & Β ΟΡΟΦΟ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Περιεχόμενα: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 2 ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΠΡ/ΣΜΟΣ : 4.750.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ,ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: "Αναβάθμιση Σχολικών Συγκροτημάτων των Δήμων Αλίμου, Αργυρούπολης/Ελληνικού" ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: "24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης,

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: 24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: "24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δήμου Παύλου Μελά, με τη μέθοδο της Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΩΣΗ: Προϋπολογισµός Σ.Α.Τ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 300.000. ΕΚΤΕΛΕΣΗ: Εργολαβικώς. ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΙΣΤΩΣΗ: Προϋπολογισµός Σ.Α.Τ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 300.000. ΕΚΤΕΛΕΣΗ: Εργολαβικώς. ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗ: Προϋπολογισµός Σ.Α.Τ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Αρ. µελέτης: ΒΚ 02 / 17-04-2013 ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ «Έργα αποχέτευσης ήµου Ευεργέτουλα Νοµού Λέσβου Κατασκευή δικτύων (Ν58.00)» 11.350.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\N5800\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5800/4920/B10 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Π.Μ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Π.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ : ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΕΡΑΚΙΟΥ - ΑΡΜΑΧΑΣ ΗΜΟΥ MINΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Περιεχόμενα Άρθρο 1 : Αντικείμενο της Εργολαβίας...1 Άρθρο 2 : Ισχύουσα Νομοθεσία Συμβατικά τεύχη της εργολαβίας εγγύηση καλής εκτέλεσης...1 Άρθρο 3: Προσαρμογή Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΑ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΥΜΗΤΤΟΥ» «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ AERO - CLUB OF EDESSA Κ.Γαρέφη & Στενημάχου 24 Τ.Θ. 27 58200 ΕΔΕΣΣΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΦ.880/11-11-1975 Νομικού.Συμβουλίου του.κράτους ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ Π/Μ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ Π/Μ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ» Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡ/ΣΜΟΣ: 425.000 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΥΡΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΡΓΟ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ε. Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Α.Μ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ Ν. ΜΠΑΦΡΑΣ ΑΓΓΙΣΤΑΣ 1 / 2014 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝHΣ A.M.: 03/2015 Κ.Α:30-7333.0031 Προϋπ 69.885,30 Ευρώ ( με Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Γ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ 35/2014 Κ.Α. 25.7312.13 Γ. Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ)

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν

Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Συντήρηση δωµάτων και στεγών σχολικών συγκροτηµάτων.η. Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα