ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ Ε Κ Θ Ε Σ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ Ε Κ Θ Ε Σ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ"

Transcript

1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η Σ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Σ & Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Σ Δ Ι Α Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Η Σ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ Ε Κ Θ Ε Σ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Εκπαιδευτών, στους οποίους ανατέθηκε έργο στα επιμορφωτικά προγράμματα του ΙΝ.ΕΠ. κατά τη χρονική περίοδο από 1/7/2011έως 31/12/2011 Α Θ Η Ν Α, Μάρτιος

2 Σύνταξη- Επιμέλεια Έκθεσης: Δρ. Φανή Κομσέλη, Σύμβουλος επιστημονικού έργου ΙΝ.ΕΠ. Επεξεργασία στοιχείων: Δρ. Γεώργιος Παπαμιχαήλ, Προϊστάμενος - Τμήμα Συντονισμού ΙΝ.ΕΠ. 2

3 Περιεχόμενα Εξαμηνιαία έκθεση αξιολόγησης Εκπαιδευτών, στους οποίους ανατέθηκε έργο στα επιμορφωτικά προγράμματα του ΙΝ.ΕΠ. κατά τη χρονική περίοδο από 1/7/2011 έως 31/12/ Εισαγωγικό σημείωμα Θεσμικό πλαίσιο-στοιχεία της έκθεσης Αριθμός επιμορφωτικών προγραμμάτων ανά κύκλο ΙΝ.ΕΠ Αριθμός επιμορφωτικών προγραμμάτων ανά Περιφέρεια Αριθμός επιμορφωνόμενων κατά το δεύτερο εξάμηνο του Αριθμός ανθρωποωρών εκπαιδευομένων ανά κύκλο Αριθμός ωρών επιμόρφωσης ανά κύκλο Αριθμός εκπαιδευτών του ΚΔΠ του ΕΚΔΔΑ που δίδαξαν το δεύτερο εξάμηνο του Αξιολόγηση εκπαιδευτών από εκπαιδευόμενους Αριθμός αξιολογήσεων Ποσοστό συμμετοχής εκπαιδευομένων στην αξιολόγηση εκπαιδευτών μελών Μητρώου ΚΔΠ που αξιοποιήθηκαν το διάστημα Ιουλίου Δεκεμβρίου Στοιχεία από την Αξιολόγηση των εκπαιδευτών από τους εκπαιδευόμενους - Συνολική εικόνα Στοιχεία από την Αξιολόγηση των εκπαιδευτών από τους εκπαιδευόμενους ανά κύκλο επιμόρφωσης ΙΝ.ΕΠ Αξιολόγηση εκπαιδευτών από τους επιστημονικά υπεύθυνους των επιμορφωτικών προγραμμάτων του ΙΝ.ΕΠ. την περίοδο Ιουλίου Δεκεμβρίου Στοιχεία από την Αξιολόγηση των εκπαιδευτών από τους επιστημονικά υπεύθυνους των επιμορφωτικών προγραμμάτων του ΙΝ.ΕΠ.- Συνολική εικόνα Αξιολόγηση εκπαιδευτών από επιστημονικά υπεύθυνους ΙΝ.ΕΠ. με βάση το κριτήριο της συνεργασιμότητας Αξιολόγηση εκπαιδευτών από επιστημονικά υπεύθυνους ΙΝ.ΕΠ. με βάση το κριτήριο της επιστημονικής συνάφειας Αξιολόγηση εκπαιδευτών από επιστημονικά υπεύθυνους ΙΝ.ΕΠ. με βάση το κριτήριο της εργασιακής εμπειρίας

4 4.5 Αξιολόγηση εκπαιδευτών από επιστημονικά υπεύθυνους ΙΝ.ΕΠ. με βάση το κριτήριο της επιμορφωτικής εμπειρίας Στοιχεία εκπαιδευτών σε σχέση με το Βαθμό ένταξής τους στο Μητρώο Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του ΕΚΔΔΑ Μέσος όρος αξιολόγησης εκπαιδευτών περιόδου Ιουλίου-Δεκεμβρίου 2011 από εκπαιδευόμενους και επιστημονικά υπεύθυνους

5 Εξαμηνιαία έκθεση αξιολόγησης Εκπαιδευτών, στους οποίους ανατέθηκε έργο στα επιμορφωτικά προγράμματα του ΙΝ.ΕΠ. κατά τη χρονική περίοδο από 1/7/2011 έως 31/12/ Εισαγωγικό σημείωμα Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), στο πλαίσιο της πολιτικής για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης στελεχών του δημόσιου τομέα, με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Προς τούτο διοργανώνει πιστοποιημένα επιμορφωτικά προγράμματα που ανταποκρίνονται στις εκπαιδευτικές ανάγκες των φορέων αυτών. Τα επιμορφωτικά αυτά προγράμματα παρέχονται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων δράσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Σ.Π.Α ) και συγκεκριμένα από το Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση ». Κατά τον προγραμματισμό της επιμόρφωσης το 2011 έγιναν σημαντικές αλλαγές στο σχεδιασμό, στη μεθοδολογία και στην οργάνωση της επιμόρφωσης, οι οποίες απέβλεπαν κυρίως: στη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, η οποία βασίζεται πλέον στους στρατηγικούς στόχους των φορέων και στις προτεραιότητες που υπαγορεύονται από τις δημόσιες πολιτικές στον σεβασμό στις ανάγκες των πολιτών και στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Μία από τις παραμέτρους για την επίτευξη των ανωτέρω είναι και η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου του Ινστιτούτου, μέσω της αξιολόγησης των εκπαιδευτών και της αξιολόγησης των προγραμμάτων του, αλλά και της καθιέρωσης της αποτίμησης των αποτελεσμάτων της επιμόρφωσης με ειδικό ερωτηματολόγιο. Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την αξιολόγηση είχε σαν αποτέλεσμα να υπάρχει πλέον η δυνατότητα να συμπληρώνονται και να υποβάλλονται ηλεκτρονικά: 1. Η αξιολόγηση των συμμετεχόντων ως επιμορφωνόμενων για το επιμορφωτικό πρόγραμμα. 2. Η αξιολόγηση των εισηγητών που αξιοποιήθηκαν στο επιμορφωτικό πρόγραμμα που συμμετείχαν. 3. Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της επιμόρφωσης, όσον αφορά την εφαρμογή όσων διδάχτηκαν, στην καθημερινή εργασία, αλλά και τις επιπτώσεις στη 5

6 λειτουργία της υπηρεσίας και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Η αξιολόγηση αυτή γίνεται δύο μήνες μετά την ολοκλήρωση του επιμορφωτικού προγράμματος και την επιστροφή των εκπαιδευομένων στην εργασία. Όλες οι προαναφερόμενες εφαρμογές υποστηρίζονται από το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του ΕΚΔΔΑ, ώστε να επιτυγχάνεται ταχύτατη επεξεργασία δεδομένων και τεκμηρίωση συμπερασμάτων που αποσκοπούν στην υλοποίηση των αναγκαίων βελτιώσεων για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των επιμορφωτικών δράσεων του Ινστιτούτου. Η αναμόρφωση του Μητρώου του Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του ΕΚΔΔΑ, η οποία αποσκοπούσε στην αξιοποίηση περισσότερων εισηγητών, εξασφάλισε την επιλογή εκπαιδευτών που γνωρίζουν την θεματική ενότητα στην οποία καλούνται να διδάξουν και παράλληλα διαθέτουν επαγγελματική και εκπαιδευτική εμπειρία. Αποτέλεσμα της αναμόρφωσης αυτής είναι το επιστημονικό προσωπικό του ΕΚΔΔΑ να έχει τη δυνατότητα συνεχούς αξιολόγησης και επικοινωνίας με μεγάλο αριθμό από το σύνολο των εκπαιδευτών κάθε θεματικής ενότητας. Επιπρόσθετα, για την περαιτέρω αναβάθμιση των εκπαιδευτών, μελών του Μητρώου του Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του ΕΚΔΔΑ, σχεδιάστηκαν και υλοποιούνται ειδικά επιμορφωτικά προγράμματα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών στις σύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης ενηλίκων και Εκπαίδευσης στο χώρο Εργασίας (On the Job Training). 2. Θεσμικό πλαίσιο-στοιχεία της έκθεσης Κατ εφαρμογή του άρθρου 11 παρ. 4 του Π.Δ. 57, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Νόμο 3966 (ΦΕΚ118/Α/ ) άρθρο 57, παρ. 1 στοιχ. ια, η συμμετοχή του Κύριου Διδακτικού Προσωπικού (ΚΔΠ) και η ανάθεση καθηκόντων διδασκαλίας σε αυτό, προϋποθέτει την αξιολόγηση του προσωπικού του. Στο ίδιο πλαίσιο προβλέπεται τόσο η έκδοση εξαμηνιαίας έκθεσης, όσο και η ανάρτηση αμελητί συγκεντρωτικών και ανώνυμων στοιχείων στην ιστοσελίδα του ΕΚΔΔΑ. Με βάση τα ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα έκθεση η οποία περιλαμβάνει: Στοιχεία αξιολόγησης εκπαιδευτών από τους εκπαιδευόμενους Στοιχεία αξιολόγησης εκπαιδευτών από τους υπεύθυνους σπουδών και έρευνας του ΙΝ.ΕΠ. Η έκθεση αναφέρεται στις επιμορφωτικές δράσεις που διεξήχθησαν από τον Ιούλιο έως και τον Δεκέμβριο του 2011 από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης σε όλη τη χώρα. 6

7 Στον Πίνακα 1. που ακολουθεί υπάρχουν όλα τα στοιχεία που αφορούν την επιμορφωτική δράση του Ινστιτούτου κατά την προαναφερόμενη περίοδο. 7

8 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗ Δ.Δ. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΙΝ.ΕΠ. (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΚΥΚΛΟ) ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Β ΕΞΑΜΗΝΟ 2011 (1/7/ /12/2011) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΕΦΑΡΜ. ΤΕΧΝ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Γενικό άθροισμα ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΝΟΜΕΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΑΞΑΝ ΤΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ Ο αριθμός αφορά μοναδική εγγραφή. Ήτοι χρησιμοποιήθηκαν 796 εκπαιδευτές, οι οποίοι μπορεί να δίδαξαν σε περισσότερες θεματικές ενότητες και τίτλους προγραμμάτων. 8

9 Όπως φαίνεται από τον πίνακα 1., το ποσοστό των αξιολογήσεων ανέρχεται στο 79,95 των συμμετεχόντων στα επιμορφωτικά προγράμματα (9.423 αξιολογήσεις), από το σύνολο των επιμορφωνόμενων, οι οποίοι συμμετείχαν σε συνολικά 558 επιμορφωτικά προγράμματα του Ινστιτούτου που διεξήχθησαν σε όλη τη χώρα. Στην συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία από τη συνολική δράση του Ινστιτούτου κατά το δεύτερο εξάμηνο του Αριθμός επιμορφωτικών προγραμμάτων ανά κύκλο ΙΝ.ΕΠ. Όπως αναφέρεται και στον Πίνακα 1. κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2011 διεξήχθησαν συνολικά 558 επιμορφωτικά προγράμματα στους έξι κύκλους του ΙΝ.ΕΠ. και για την εισαγωγική εκπαίδευση των νεοεισερχόμενων υπαλλήλων. Στην συνέχεια αναγράφονται οι τίτλοι των επιμορφωτικών προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν το δεύτερο εξάμηνο του 2011 ανά κύκλο του ΙΝ.ΕΠ. α/α Κύκλος: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 2 Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ - ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 3 ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 4 ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ 5 ΚΡΑΤΟΥΣ 6 ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 7 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 8 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 9 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ 10 ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ 11 ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 12 ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΠΑ) 13 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 14 Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 15 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 16 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΑ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 17 ΤΟΥ Γ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 18 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 19 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 20 ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ:ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 21 ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 22 ΑΓΟΡΑΣ(ΙΜΙ) ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 23 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 9

10 α/α α/α Κύκλος: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ 1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 3 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 4 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 5 ΜΕΙΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΒΑΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ 6 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Κύκλος: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ΕΣΠΑ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 2 ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ & ΕΛΕΓΧΟΣ 3 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 5 ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. Α ΒΑΘΜΟΥ 7 Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΟΤΑ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΕΚΤΕΛΕΣΗ, ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 8 ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΟΤΑ 9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΟΤΑ 10 ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 11 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ : ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ 12 ΑΓΟΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ 13 Ο.Π.Σ.Δ.Π 14 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ "ΑΓΟΡΑ" 15 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 16 ΟΠΣ ELENXIS ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ Σ.Δ.Ο.Ε. 17 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 18 ΟΠΣ ΕLENXIS ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΟΥ Σ.Δ.Ο.Ε. 19 ΟΠΣ ELENXIS ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Σ.Δ.Ο.Ε ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΟΠΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: 20 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΟΠΣΕΥ -ΕΛΕΝΧΙΣ: ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ : ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ 21 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Δ.Ο.Υ 22 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (NATIONAL SCHOOL OF GOVERNMENT) 23 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΙΣΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ 24 ΟΠΣ ELENXIS ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΟΥ Σ.Δ.Ο.Ε. 25 ΟΠΣ ELENXIS ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΟΥ Σ.Δ.Ο.Ε. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ (ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ 26 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ Ο.Π.Σ. ICISnet: ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ SEED Ε.Φ.Κ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΩΝ-ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ SEED ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 27 ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΟΠΣΕΥ-ΕΛΕΝΧΙΣ: ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 28 ΕΛΕΓΧΩΝ 29 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΟΠΣΕΥ-ΕΛΕΝΧΙΣ: ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ α/α Κύκλος: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 1 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ 2 ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ UNIX ΚΑΙ LINUX 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ 10

11 ΕΡΜΗΣ 4 ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 5 ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΣΥΖΕΥΞΙΣ 6 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 7 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ 8 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ 9 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 10 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 11 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ JOOMLA 12 AUTOCAD-ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΕ ΔΥΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 13 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 14 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ CISCO, Β 15 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ CISCO, A 16 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΙΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 17 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ WINDOWS SERVER ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 19 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 20 ΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ VISUAL BASIC 21 ΑΝΑΠΤΥΞΗ WEB ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 22 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ 23 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 24 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-ΕΡΓΑΛΕΙΑ WEB ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΕΣΒΕΥΤΕΣ ETWINNING α/α Κύκλος: ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ - 1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 2 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 3 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S) 4 ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 5 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 6 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ: ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 7 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 8 ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ 9 ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S) 10 ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ 11 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 12 ΠΟΛΗ ΣΕ ΚΡΙΣΗ 13 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 14 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΤΥΠΑ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΚΕΝΑΚ) 16 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 17 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO17025:2005 ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ 18 ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 19 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 20 ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 11

12 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.3882/2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ 21 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ(ΟΔΗΓΙΑ INSPIRE) 22 ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ α/α Κύκλος: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ (LOGISTICS MANAGEMENT) ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 2 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ 5 ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ 6 ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ 7 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 8 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ :ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 9 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 10 ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ-ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ 11 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 12 ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ DRG's/ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ-ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Η κατανομή αποτυπώνεται στο γράφημα 1. που ακολουθεί: 12

13 Το μεγαλύτερο ποσοστό, ήτοι το 21,86, των επιμορφωτικών προγραμμάτων υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του κύκλου Αποτελεσματικότητα και Διαφάνεια στη δημόσια διοίκηση. Ποσοστό 17,03 των επιμορφωτικών προγραμμάτων υλοποιήθηκε στον κύκλο της Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και εφαρμοσμένων τεχνολογιών και το των προγραμμάτων υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του κύκλου Οικονομία και δημοσιονομική πολιτική. Ο κύκλος αυτός εμφανίζει αυξημένη δραστηριότητα κατά την περίοδο αυτή λόγω της συγχώνευσης της Σχολής Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών (ΣΕΥΥΟ) με το ΕΚΔΔΑ. Στο πλαίσιο της εισαγωγικής εκπαίδευσης υλοποιήθηκε το 16,13 των επιμορφωτικών προγραμμάτων. Το 13,26 των υλοποιηθέντων προγραμμάτων πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του κύκλου της Βιώσιμης ανάπτυξης, το το 7,71 των επιμορφωτικών προγραμμάτων υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του κύκλου της Κοινωνικής Πολιτικής και το 7,17 των προγραμμάτων υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του κύκλου της Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Αποκέντρωσης. 2.2 Αριθμός επιμορφωτικών προγραμμάτων ανά Περιφέρεια Στην συνέχεια παρατίθενται Πίνακας και γραφήματα στα οποία αποτυπώνεται η επιμορφωτική δράση του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης σε όλη τη χώρα. Πίνακας 2. Επιμορφωτικά προγράμματα ΙΝ.ΕΠ. ανά Περιφέρεια Περιφέρειες Αριθμός επιμορφωτικών προγραμμάτων Αττικής 295 Κεντρικής Μακεδονίας 124 Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης 19 Δυτικής Μακεδονίας 9 Θεσσαλίας 23 Πελοποννήσου 10 Ηπείρου 15 Δυτικής Ελλάδας 26 Ιονίων Νήσων 4 Βορείου Αιγαίου 5 Νοτίου Αιγαίου 6 Κρήτης 19 Στερεάς Ελλάδας 3 ΣΥΝΟΛΟ

14 Στο γράφημα 2. αποτυπώνεται ο αριθμός των επιμορφωτικών προγραμμάτων που υλοποίησε το Ινστιτούτο σε όλη τη χώρα ανά Περιφέρεια. Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2011 όπως προαναφέρθηκε υλοποιήθηκαν συνολικά 558 προγράμματα, στα οποία επιμορφώθηκαν δημόσιοι υπάλληλοι. Το γράφημα 3. αποτυπώνει τα ποσοστά των επιμορφωμένων δημοσίων υπαλλήλων κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2011 ανά Περιφέρεια. 14

15 Συνολικά αξιοποιήθηκαν 797 εισηγητές για τις δράσεις όλων των κύκλων επιμόρφωσης του ΙΝ.ΕΠ. σε όλη τη χώρα. Το γράφημα 4. αποτυπώνει την ποσοστιαία κατανομή των εκπαιδευτών που αξιοποιήθηκαν το διάστημα αυτό ανά περιφέρεια 15

16 2.3 Αριθμός επιμορφωνόμενων κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2011 Από τα συγκεντρωτικά στοιχεία που αποτυπώνονται στον Πίνακα 1. ανωτέρω φαίνεται ότι κατά τη διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου του 2011 επιμορφώθηκαν συνολικά δημόσιοι υπάλληλοι σε όλη τη χώρα, στο πλαίσιο των έξι κύκλων δράσης του Ινστιτούτου και στην εισαγωγική εκπαίδευση. Αναλυτικά τα στοιχεία αποτυπώνονται στο γράφημα 5. που ακολουθεί. Γράφημα 5. Όπως φαίνεται στο γράφημα, το 21,43 των εκπαιδευόμενων στο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης ανήκει στην ομάδα των νεοεισερχόμενων δημοσίων υπαλλήλων. Το 20,45 των δημοσίων υπαλλήλων επιμορφώθηκε στο πλαίσιο του κύκλου Αποτελεσματικότητα και Διαφάνεια, το 18,40 των δημοσίων υπαλλήλων επιμορφώθηκε στο πλαίσιο της Βιώσιμης ανάπτυξης. Το 13,10 των δημοσίων υπαλλήλων επιμορφώθηκε στο πλαίσιο του κύκλου της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εφαρμοσμένων Τεχνολογιών, ενώ το 12,83 των υπαλλήλων επιμορφώθηκε στο πλαίσιο του κύκλου της Οικονομίας και Δημοσιονομικής Πολιτικής. Το 6,85 των υπαλλήλων επιμορφώθηκε στο πλαίσιο του κύκλου Διοικητική Μεταρρύθμισης και Αποκέντρωσης. 16

17 2.4 Αριθμός ανθρωποωρών εκπαιδευομένων ανά κύκλο Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2011 διεξήχθησαν συνολικά ανθρωποώρες, οι οποίες αποτυπώνονται ανά κύκλο στο γράφημα 6. που παρατίθεται. Γράφημα Αριθμός ωρών επιμόρφωσης ανά κύκλο Το δεύτερο εξάμηνο του 2011 διεξήχθησαν στο πλαίσιο της δράσης του ΙΝ.ΕΠ. συνολικά ώρες επιμόρφωσης, οι οποίες ανά κύκλο αποτυπώνονται στο Γράφημα 7. Γράφημα 7. 17

18 Όπως φαίνεται στο γράφημα ο μεγαλύτερος αριθμός ωρών υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του κύκλου της Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και Εφαρμοσμένων Τεχνολογιών, ήτοι 25,06 του συνολικού αριθμού ωρών που έγιναν στο ΙΝ.ΕΠ. Αυτό εξηγείται κυρίως από το γεγονός ότι αρκετά από τα προγράμματα του κύκλου αυτού έχουν μεγάλη διάρκεια σε σχέση με τα προγράμματα που υλοποιούνται στο πλαίσιο των άλλων κύκλων του ΙΝ.ΕΠ. Το 21,16 του συνολικού αριθμού των ωρών επιμόρφωσης έγινε στο πλαίσιο του κύκλου Αποτελεσματικότητα και Διαφάνεια, ο οποίος υλοποίησε το 21,86 του συνολικού αριθμού των επιμορφωτικών προγραμμάτων του Ινστιτούτου 2. Το 16,48 των ωρών επιμόρφωσης υλοποιήθηκε στην Εισαγωγική εκπαίδευση, της οποίας το πρόγραμμα ανασχεδιάστηκε και η διάρκεια της επιμορφωτικής αυτής δράσης μειώθηκε κατά το ήμισυ 3. Το 12,64 των ωρών επιμόρφωσης έγινε στον κύκλο Οικονομία και Δημοσιονομική πολιτική, που υπενθυμίζεται ότι υλοποίησε το του συνόλου των επιμορφωτικών προγραμμάτων του Ινστιτούτου. Ο κύκλος της Βιώσιμης Ανάπτυξης υλοποίησε το 11,52 των ωρών επιμόρφωσης και έχει υλοποιήσει όπως αναφέρθηκε κατά το δεύτερο εξάμηνο το 13,26 του συνόλου των προγραμμάτων. Στο πλαίσιο του κύκλου της Διοικητικής Μεταρρύθμισης υλοποιήθηκε το 7,07, ποσοστό πολύ κοντά στο ποσοστό 7,71 των επιμορφωτικών προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ίδιου κύκλου. Αντίστοιχο ποσοστό 7,07 ωρών επιμόρφωσης υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του κύκλου της Κοινωνικής πολιτικής, οποίος υλοποίησε το 7,17 των επιμορφωτικών προγραμμάτων του Ινστιτούτου. 2.6 Αριθμός εκπαιδευτών του ΚΔΠ του ΕΚΔΔΑ που δίδαξαν το δεύτερο εξάμηνο του Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2011 δίδαξαν συνολικά 797 εκπαιδευτές από το σύνολο των εκπαιδευτών του Μητρώου Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του ΕΚΔΔΑ. Χρησιμοποιήθηκε δηλαδή το 23,6 από το σύνολο των εκπαιδευτών του Μητρώου ΚΔΠ. Ανά κύκλο αποτυπώνεται η εικόνα στο γράφημα 8. που παρατίθεται. 2 Βλ. γράφημα 1. Ανωτέρω. 3 Το προηγούμενο πρόγραμμα είχε διάρκεια 70 ωρών, ενώ το ανασχεδιασμένο που υλοποιήθηκε κατά το δεύτερο εξάμηνο του και εξακολουθεί να υλοποιείται - διαρκεί 35 ώρες. 18

19 Όπως φαίνεται από τα στοιχεία, το 20,69 από το σύνολο των 797 εκπαιδευτών που χρησιμοποιήθηκαν δίδαξε στον Κύκλο Αποτελεσματικότητα και Διαφάνεια στη Δημόσια Διοίκηση. Το 20 δίδαξε στον κύκλο της εισαγωγικής εκπαίδευσης και ίδιο ποσοστό δίδαξε στον κύκλο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εφαρμοσμένων Τεχνολογιών. Το 13 των εκπαιδευτών χρησιμοποιήθηκε για να διδάξει στον κύκλο της Βιώσιμης ανάπτυξης, ενώ το 10 των εκπαιδευτών δίδαξε στον κύκλο της Οικονομίας και δημοσιονομικής Πολιτικής. 9 των εκπαιδευτών δίδαξε τον κύκλο της Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 7 στον κύκλο της Κοινωνικής Πολιτικής. Το σύνολο των εκπαιδευτών που δίδαξαν κατά την περίοδο αυτή αξιολογήθηκε από τους εκπαιδευόμενους και από τους υπεύθυνους σπουδών και έρευνας του ΙΝ.ΕΠ. Το επόμενο κεφάλαιο αναφέρεται στα στοιχεία της αξιολόγησης των εκπαιδευτών από τους εκπαιδευόμενους. 3. Αξιολόγηση εκπαιδευτών από εκπαιδευόμενους Στο παρόν κεφάλαιο παρατίθενται στοιχεία από τις αξιολογήσεις των εκπαιδευτών από τους εκπαιδευόμενους. Η αξιολόγηση αυτή πραγματοποιείται μετά το τέλος των επιμορφωτικών προγραμμάτων και οι εκπαιδευτές που αξιοποιούνται στα προγράμματα αποτελούν μια από τις σημαντικότερες συνιστώσες της συνολικής αξιολόγησης των επιμορφωτικών δράσεων του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης. Στο κεφάλαιο αυτό θα 19

20 παρατεθούν συγκεντρωτικά στοιχεία σε γραφήματα με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης των εκπαιδευτών συνολικά και πίνακες με στοιχεία από την αξιολόγηση των εκπαιδευτών ανά κύκλο επιμορφωτικής δράσης του ΙΝ.ΕΠ. 3.1 Αριθμός αξιολογήσεων Το δεύτερο εξάμηνο του 2011 πραγματοποιήθηκαν συνολικά αξιολογήσεις από το σύνολο των των εκπαιδευομένων -δηλαδή ποσοστό 79, 95- στις δράσεις του Ινστιτούτου. Η εικόνα των αξιολογήσεων ανά κύκλο αποτυπώνεται στο γράφημα 9. Με βάση τα συγκεντρωτικά στοιχεία του Πίνακα 1. φαίνεται ότι: Το 91,96 των συμμετεχόντων στην επιμόρφωση του κύκλου Ηλεκτρονική διακυβέρνησης συμπλήρωσαν και απέστειλαν τις αξιολογήσεις των προγραμμάτων και αποτελούν το 15,07 του συνόλου των αξιολογήσεων. Στον κύκλο της Διοικητικής Μεταρρύθμισης αξιολόγησε το 85 των συμμετεχόντων στα προγράμματα και συνολικά το ποσοστό των αξιολογήσεων αυτού του κύκλου είναι το 7,28. 20

21 Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα της Εισαγωγικής εκπαίδευσης ανταποκρίθηκαν σε ποσοστό 85,03 και συνολικά αντιπροσωπεύουν το 22,80 των αξιολογήσεων που εξετάζονται στην παρούσα έκθεση. Οι συμμετέχοντες στα προγράμματα του κύκλου της Κοινωνικής πολιτικής ανταποκρίθηκαν σε ποσοστό 84,6 και συνολικά, όπως φαίνεται στο γράφημα αποτελούν το 7,34 των αξιολογήσεων. Οι συμμετέχοντες στον κύκλο της Οικονομίας και Δημοσιονομικής πολιτικής ανταποκρίθηκαν σε ποσοστό 81,35 αντιπροσωπεύοντας το 13,05 του συνόλου των αξιολογήσεων Στον κύκλο Αποτελεσματικότητα και διαφάνεια έχει ανταποκριθεί στην αξιολόγηση το 80,99 των συμμετεχόντων στα προγράμματα και ο συνολικός αριθμός των αξιολογήσεων είναι 20,72. Οι εκπαιδευόμενοι στα επιμορφωτικά προγράμματα του κύκλου της Βιώσιμης Ανάπτυξης ανταποκρίθηκαν λιγότερο σε σχέση με τους άλλους εκπαιδευόμενους, δηλαδή το 59,73 του συνόλου των συμμετεχόντων αξιολόγησαν τα προγράμματα και κατ επέκταση τους εισηγητές. Από το σύνολο των αξιολογήσεων οι συμμετέχοντες στα προγράμματα του κύκλου πραγματοποίησαν το 13, Ποσοστό συμμετοχής εκπαιδευομένων στην αξιολόγηση εκπαιδευτών μελών Μητρώου ΚΔΠ που αξιοποιήθηκαν το διάστημα Ιουλίου Δεκεμβρίου Παρατίθεται πίνακας στον οποίο αποτυπώνεται αριθμητικά και ποσοστιαία η συμμετοχή των εκπαιδευομένων στην αξιολόγηση των εκπαιδευτών που αξιοποιήθηκαν το διάστημα Ιουλίου Δεκεμβρίου Όπως φαίνεται από τα στοιχεία του Πίνακα 3. και στο σχετικό ιστόγραμμα, το μεγαλύτερο ποσοστό των επιμορφωτικών προγραμμάτων του ΙΝ.ΕΠ. έχει αξιολογηθεί από ποσοστό 90,6 των συμμετεχόντων στην αξιολόγηση. Η εικόνα που αποτυπώνεται σχετικά με τα επιμέρους στοιχεία που θα ακολουθήσει είναι αντιπροσωπευτική. Πίνακας 3. Ποσοστό αξιολογήσεων εισηγητών από εκπαιδευόμενους Αριθμός αξιολογήσεων Αριθμός εκπαιδευτών Αθροιστικό 5 9 1, , ,01 21

22 20 4 2, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Τα ανωτέρω στοιχεία αποτυπώνονται στο Ιστόγραμμα που ακολουθεί. 22

23 3.3 Στοιχεία από την Αξιολόγηση των εκπαιδευτών από τους εκπαιδευόμενους - Συνολική εικόνα Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2011 υλοποιήθηκαν συνολικά, όπως φαίνεται από τον Πίνακα 1. της παρούσας έκθεσης, 558 επιμορφωτικά προγράμματα και αξιοποιήθηκαν 797 εκπαιδευτές από το Μητρώο ΚΔΠ του ΕΚΔΔΑ. Τα κριτήρια αξιολόγησης, βάσει των οποίων αξιολογούνται οι εκπαιδευτές από τους εκπαιδευόμενους, είναι τα εξής: Καλή προετοιμασία, σχέδιο μαθήματος Πληρότητα εισήγησης, ολοκλήρωση ύλης Σαφήνεια, Κατανόηση, Μεταδοτικότητα Συνεργασία, Διαθεσιμότητα, Παροχή συμβουλών, Βοήθεια Εκπαιδευτικό υλικό, εποπτικό υλικό Εκπαιδευτικές μέθοδοι και τεχνικές (πρακτικές εφαρμογές) Ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος - Συμμετοχή Στον Πίνακα 2. που παρατίθεται αποτυπώνεται συνολικά η εικόνα από την αξιολόγηση των εκπαιδευτών που αξιοποιήθηκαν στις επιμορφωτικές δράσεις του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης την περίοδο που αφορά η παρούσα Έκθεση, ήτοι Ιούλιο έως Δεκέμβριο του Πίνακας 4. Συνολική εικόνα αξιολόγησης εκπαιδευτών από τους εκπαιδευόμενους Κριτήρια αξιολόγησης ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΜΕΤΡΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗ ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΛΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 0,74 0,61 3,26 20,28 75,09 ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΛΗΣ 0,74 0,65 3,60 20,82 74,17 ΣΑΦΗΝΕΙΑ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ, ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ 0,79 0,69 3,86 20,43 74,22 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΠΑΡΟΧΗ 0,81 0,55 3,32 17,93 77,39 ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1,07 0,72 4,51 23,27 70,43 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 1,02 0,86 4,60 23,10 70,43 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 1,07 0,82 4,32 20,36 73,43 Παρατηρείται ότι από τις αξιολογήσεις συνολικά υπάρχει άριστη εικόνα για τους εκπαιδευτές σε ποσοστά που κυμαίνονται από 70,43 έως 75,09 το ανώτερο. Τα 23

24 ποσοστά που αποτυπώνουν ότι υπάρχει καλή εικόνα για τους εκπαιδευτές κυμαίνονται από 17,93 το ελάχιστο έως 23,27 το ανώτερο. Τα ποσοστά των εκπαιδευομένων που κρίνουν ότι οι εκπαιδευτές που αξιοποιήθηκαν στα προγράμματα που συμμετείχαν είχαν απλά ικανοποιητική έως και ανεπαρκή παρουσία κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα. Στην συνέχεια παρατίθενται γραφήματα (7 συνολικά) που αποτυπώνουν την εικόνα αυτή ανά κριτήριο. 24

25 25

26 26

27 3.4 Στοιχεία από την Αξιολόγηση των εκπαιδευτών από τους εκπαιδευόμενους ανά κύκλο επιμόρφωσης ΙΝ.ΕΠ. Στην συνέχεια παρατίθενται στοιχεία αξιολόγησης των εκπαιδευτών από τους εκπαιδευόμενους για κάθε κύκλο επιμόρφωσης του ΙΝ.ΕΠ. και για την Εισαγωγική Εκπαίδευση στους Πίνακες 4,5,6,7,8,9 και 10 που ακολουθούν. Πίνακας 5. Αξιολόγηση εκπαιδευτών από τους εκπαιδευόμενους Κύκλος: Αποτελεσματικότητα & Διαφάνεια Κριτήρια αξιολόγησης ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΜΕΤΡΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΛΗΣ ΣΑΦΗΝΕΙΑ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ, ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΡΙΣΤΗ 0,96 0,63 3,12 19,65 75,61 0,98 0,70 3,33 20,31 74,65 0,99 0,65 3,40 18,50 76,43 1,05 0,43 3,08 17,02 78,42 1,25 0,79 3,73 22,79 71,45 1,28 0,67 4,52 21,73 71,80 1,30 0,66 4,28 19,21 74,56 27

28 Πίνακας 6. Αξιολόγηση εκπαιδευτών από τους εκπαιδευόμενους Κύκλος: Διοικητική Μεταρρύθμιση & Αποκέντρωση Κριτήρια αξιολόγησης ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΜΕΤΡΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΛΗΣ ΣΑΦΗΝΕΙΑ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ, ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΡΙΣΤΗ 0,67 0,35 3,98 24,14 70,85 0,65 0,43 4,37 25,27 69,28 0,85 0,45 4,10 24,93 69,67 0,61 0,39 3,68 23,04 72,27 1,14 0,73 5,26 28,50 64,38 0,83 0,67 4,92 28,32 65,26 0,85 0,93 4,53 25,13 68,57 Πίνακας 7. Αξιολόγηση εκπαιδευτών από τους εκπαιδευόμενους Κύκλος: Οικονομία & Δημοσιονομική Πολιτική Κριτήρια αξιολόγησης ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΜΕΤΡΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΛΗΣ ΣΑΦΗΝΕΙΑ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ, ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΡΙΣΤΗ 1,05 0,42 2,19 16,24 80,07 1,08 0,39 2,30 16,63 79,57 1,08 0,47 2,53 16,07 79,82 1,25 0,44 1,89 12,27 84,15 1,28 0,47 2,97 20,41 74,88 1,19 0,86 2,94 20,60 74,40 1,33 0,53 2,75 16,21 79,18 28

29 Πίνακας 8. Αξιολόγηση εκπαιδευτών από τους εκπαιδευόμενους Κύκλος: Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση & Εφαρμοσμένες Τεχνολογίες Κριτήρια αξιολόγησης ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΜΕΤΡΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΛΗΣ ΣΑΦΗΝΕΙΑ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ, ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΡΙΣΤΗ 0,43 0,76 3,35 17,10 78,36 0,33 0,68 3,22 16,86 78,90 0,44 0,75 4,02 18,16 76,63 0,30 0,46 2,81 14,22 82,20 0,70 0,56 3,64 19,38 75,73 0,59 0,70 3,92 18,73 76,06 0,64 0,71 4,06 17,21 77,38 Πίνακας 9. Αξιολόγηση εκπαιδευτών από τους εκπαιδευόμενους Κύκλος: Βιώσιμη Ανάπτυξη Κριτήρια αξιολόγησης ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΜΕΤΡΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΛΗΣ ΣΑΦΗΝΕΙΑ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ, ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΡΙΣΤΗ 1,15 0,54 3,85 24,01 70,45 1,06 0,59 4,48 24,57 69,30 1,21 0,85 4,48 24,53 68,93 1,21 0,63 3,80 22,11 72,25 1,32 0,64 5,39 26,74 65,91 1,44 0,92 5,78 28,28 63,58 1,45 0,86 5,46 24,39 67,84 29

30 Πίνακας 10. Αξιολόγηση εκπαιδευτών από τους εκπαιδευόμενους Κύκλος: Κοινωνική Πολιτική Κριτήρια αξιολόγησης ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΜΕΤΡΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΛΗΣ ΣΑΦΗΝΕΙΑ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ, ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΡΙΣΤΗ 0,24 0,46 2,48 18,56 78,27 0,22 0,54 2,71 19,37 77,16 0,26 0,69 3,32 19,71 76,01 0,37 0,74 2,84 17,87 78,18 0,37 0,54 3,80 21,84 73,45 0,37 0,80 3,82 21,62 73,38 0,50 0,89 3,58 19,06 75,97 Πίνακας 11. Αξιολόγηση εκπαιδευτών από τους εκπαιδευόμενους Εισαγωγική Εκπαίδευση Κριτήρια αξιολόγησης ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΜΕΤΡΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΛΗΣ ΣΑΦΗΝΕΙΑ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ, ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΡΙΣΤΗ 0,39 0,75 3,76 23,39 71,69 0,41 0,77 4,22 23,88 70,70 0,45 0,86 4,62 22,58 71,49 0,46 0,73 4,32 20,27 74,22 0,92 0,98 6,10 26,01 65,99 0,61 1,14 5,42 26,16 66,67 0,58 1,22 4,83 22,55 70,81 30

31 4. Αξιολόγηση εκπαιδευτών από τους επιστημονικά υπεύθυνους των επιμορφωτικών προγραμμάτων του ΙΝ.ΕΠ. την περίοδο Ιουλίου Δεκεμβρίου Τα στοιχεία της αξιολόγησης των εκπαιδευτών, στα οποία προαναφερθήκαμε ανωτέρω, είναι ένα από τα κριτήρια της συνολικής αξιολόγησης των εκπαιδευτών που αξιοποιήθηκαν στο ΙΝ.ΕΠ. κατά την περίοδο Ιουλίου-Δεκεμβρίου Η συνολική αξιολόγηση των εκπαιδευτών διαμορφώνεται με βάση και την αξιολόγηση των επιστημονικά υπεύθυνων των επιμορφωτικών δράσεων του ΙΝ.ΕΠ. βάσει των κάτωθι κριτηρίων: Επιστημονική συνάφεια με τη θεματική ενότητα Συνεργασιμότητα/ανταπόκριση στις υποχρεώσεις Εργασιακή εμπειρία Επιμορφωτική εμπειρία στη Δημόσια Διοίκηση Βαθμός ένταξης στο Μητρώο ΚΔΠ 4 Μέσος όρος αξιολόγησης από τους εκπαιδευόμενους (εφόσον έχει ήδη διδάξει την ενότητα. 5 Ώρες διδασκαλίας (αξιοποίηση όσο το δυνατό μεγαλύτερου αριθμού εκπαιδευτών- Λαμβάνεται μέριμνα για την διαρκή ανανέωση των μελών του Μητρώου ΚΔΠ που αξιοποιούνται στα επιμορφωτικά προγράμματα). Τα παραπάνω κριτήρια βαθμολογούνται και αξιολογούνται με συντελεστή βαρύτητας και ορίζονται με απόφαση του Διευθυντή ΙΝ.ΕΠ. 4.1 Στοιχεία από την Αξιολόγηση των εκπαιδευτών από τους επιστημονικά υπεύθυνους των επιμορφωτικών προγραμμάτων του ΙΝ.ΕΠ.- Συνολική εικόνα Συνολικά 17 υπεύθυνοι σπουδών και έρευνας του ΙΝ.ΕΠ., που ήταν επιστημονικά υπεύθυνοι των επιμορφωτικών προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν από τον Ιούλιο έως τον Δεκέμβριο του 2011, πραγματοποίησαν 949 αξιολογήσεις εκπαιδευτών 6 που είχαν αξιοποιηθεί κατά την περίοδο αυτή. 4 Πρόκειται για αυτοματοποιημένη βαθμολογία που εξάγεται από τα στοιχεία που έχει περιλάβει ο εκπαιδευτής στην αίτηση ένταξής του στο Μητρώο (π.χ. Τίτλους σπουδών, μεταπτυχιακό, διδακτορικό, εργασιακή εμπειρία κλπ.) 5 Αφορά τα στοιχεία τα οποία παρατέθηκαν στο κεφάλαιο 3. 6 Ο αριθμός είναι μεγαλύτερος από το σύνολο των 797 γιατί οι εκπαιδευτές μπορεί να αξιολογήθηκαν από διαφορετικούς επιστημονικά υπεύθυνους των προγραμμάτων στα οποία συμμετείχαν. 31

32 Η κλίμακα, στην οποία αξιολογήθηκαν οι εκπαιδευτές που αξιοποιήθηκαν την εξεταζόμενη περίοδο σε όλα τα κριτήρια, είναι η ακόλουθη: Από 0-6: Ανεπαρκής Από 6-7: Μέτρια Από 7-8: Ικανοποιητική Από 8-9: Καλή Από 9-10: Άριστη Η συνολική εικόνα αποτυπώνεται στο γράφημα που ακολουθεί: Όπως φαίνεται από τα στοιχεία 711 εκπαιδευτές που αξιοποιήθηκαν συνολικά στο ΙΝ.ΕΠ. την περίοδο Ιουλίου Δεκεμβρίου 2011 αξιολογήθηκαν με άριστα, 226 με καλά και 11 ικανοποιητικά. Στην συνέχεια αναφέρονται στοιχεία από την αξιολόγηση των εκπαιδευτών από τους επιστημονικά υπεύθυνους με βάση κάθε κριτήριο. 4.2 Αξιολόγηση εκπαιδευτών από επιστημονικά υπεύθυνους ΙΝ.ΕΠ. με βάση το κριτήριο της συνεργασιμότητας Όπως προβλέπεται από τον κανονισμό του Ινστιτούτου, οι επιστημονικά υπεύθυνοι των προγραμμάτων πρέπει να συναντούν και να συνεργάζονται με τους εκπαιδευτές πριν τον επιλέξουν για να διδάξει σε κάποια από τις θεματικές ενότητες των προγραμμάτων τους. Η συνεργασία αυτή συνεχίζεται καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος αλλά και μετά τη λήξη του γιατί η ιδιαιτερότητα των προγραμμάτων που υλοποιούνται στο Ινστιτούτο είναι ότι οι 32

33 θεματικές ενότητες διαφοροποιούνται και εμπλουτίζονται συνεχώς. Πρόκειται για μια συνεχή και δυναμική διαδικασία η οποία δεν μπορεί να αποτυπωθεί μόνο σε μία αξιολόγηση, αλλά εμπλουτίζεται και διαφοροποιείται συνεχώς ανάλογα με τη δυναμική του Ινστιτούτου. Όπως φαίνεται από τα στοιχεία που εισήχθηκαν στο ΟΠΣ, η πλειοψηφία των εκπαιδευτών έχουν άριστη αξιολόγηση από τους επιστημονικά υπεύθυνους των προγραμμάτων του ΙΝ.ΕΠ. στο κριτήριο της συνεργασιμότητας. Συνολικά 928 αξιολογήθηκαν με άριστα, 15 αξιολογήθηκαν με καλή συνεργασιμότητα, 1 με ικανοποιητική, 1 με μέτρια και μόνο 3 κρίθηκαν ως ανεπαρκείς στην συνεργασιμότητα. 4.3 Αξιολόγηση εκπαιδευτών από επιστημονικά υπεύθυνους ΙΝ.ΕΠ. με βάση το κριτήριο της επιστημονικής συνάφειας Σύμφωνα με τα στοιχεία των αξιολογήσεων η πλειοψηφία των εκπαιδευτών που αξιοποιήθηκαν κατά την περίοδο Ιουλίου Δεκεμβρίου 2011, αξιολογήθηκε με άριστα στο κριτήριο της επιστημονικής συνάφειας. Η εικόνα αποτυπώνεται στο γράφημα που ακολουθεί: 33

34 4.4 Αξιολόγηση εκπαιδευτών από επιστημονικά υπεύθυνους ΙΝ.ΕΠ. με βάση το κριτήριο της εργασιακής εμπειρίας Η εργασιακή εμπειρία είναι πολύ σημαντικό κριτήριο για την εκπαίδευση ενηλίκων και ιδιαίτερα για τους εκπαιδευτές που αξιοποιούνται στις επιμορφωτικές δράσεις του ΙΝ.ΕΠ. Όπως φαίνεται από τα στοιχεία, η μεγάλη πλειοψηφία των εκπαιδευτών έχουν πολύ μεγάλη εργασιακή εμπειρία, 919 αξιολογήθηκαν με άριστα στο κριτήριο αυτό. 26 εκπαιδευτές αξιολογήθηκαν με Καλά, 3 με ικανοποιητικά και κανένας δεν κρίθηκε ανεπαρκής στην εργασιακή εμπειρία. Η εικόνα αποτυπώνεται στο γράφημα που ακολουθεί: 34

35 4.5 Αξιολόγηση εκπαιδευτών από επιστημονικά υπεύθυνους ΙΝ.ΕΠ. με βάση το κριτήριο της επιμορφωτικής εμπειρίας Όπως προαναφέρθηκε, η εμπειρία είναι ένα από τα σημαντικά κριτήρια για την επιλογή των εκπαιδευτών του Μητρώου ΚΔΠ να διδάξουν στα επιμορφωτικά προγράμματα του ΙΝ.ΕΠ. Εκτός όμως από την επαγγελματική εμπειρία σημαντικό κριτήριο είναι και η επιμορφωτική εμπειρία των εκπαιδευτών, γιατί η εκπαίδευση στο ΙΝ.ΕΠ. είναι εκπαίδευση ενηλίκων, οπότε καταβάλλεται προσπάθεια να χρησιμοποιούνται, όπου αυτό είναι εφικτό, όλες οι μέθοδοι και τα εργαλεία της εκπαίδευσης ενηλίκων. Η μάθηση στηρίζεται σε βιώματα που βασίζονται σε ασκήσεις, στην εργασία σε ομάδες, στα παιχνίδια ρόλων, στην παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών κλπ. Προκειμένου άλλωστε, να αναβαθμιστεί ο ρόλος των εκπαιδευτών του Ινστιτούτου, έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται ειδικό πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών. Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε όλα τα μέλη του Μητρώου ΚΔΠ, προκειμένου να αποκτήσουν τις γνώσεις και δεξιότητες εκείνες που θα τους επιτρέψουν να ασκήσουν το ρόλο τους ως εκπαιδευτές αποτελεσματικότερα. Όπως φαίνεται από τα στοιχεία, 818 εκπαιδευτές, που αξιοποιήθηκαν από τον Ιούλιο έως και τον Δεκέμβριο 2011, αξιολογήθηκαν με άριστα στην επιμορφωτική εμπειρία, 110 με καλή, 16 με ικανοποιητική, 2 είχαν μέτρια και 2 είχαν ανεπαρκή επιμορφωτική εμπειρία. Η εικόνα αποτυπώνεται στο γράφημα που παρατίθεται. 35

36 4.6 Στοιχεία εκπαιδευτών σε σχέση με το Βαθμό ένταξής τους στο Μητρώο Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του ΕΚΔΔΑ. Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης αξιοποιεί για όλο το φάσμα των εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών του δράσεων εκπαιδευτές υψηλού κύρους και τεχνογνωσίας, οι οποίοι αξιολογούνται συνεχώς μέσω ενός νέου ανοικτού Μητρώου Κύριου Διδακτικού Προσωπικού, το οποίο αναμορφώθηκε και λειτουργεί από 1/1/2011. Το Μητρώο αποτελείται από εκπαιδευτικό προσωπικό των Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι., ανώτατα και ανώτερα στελέχη της κεντρικής και αποκεντρωμένης διοίκησης, ειδικούς επιστήμονες και εμπειρογνώμονες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και διακεκριμένους ανθρώπους των γραμμάτων και του πνεύματος. Ένα από τα κριτήρια αξιολόγησης των εκπαιδευτών που αξιοποιήθηκαν στο ΙΝ.ΕΠ. από τον Ιούλιο έως τον Δεκέμβριο του 2011 είναι και ο Βαθμός ένταξής τους στο Μητρώο Κύριου Διδακτικού Προσωπικού. Όπως φαίνεται από τα στοιχεία κατά την ένταξη τους στο Μητρώο 190 εκπαιδευτές που αξιοποιήθηκαν στα επιμορφωτικά προγράμματα του ΙΝ.ΕΠ. την εξεταζόμενη περίοδο, είχαν βαθμό άριστα κατά την ένταξή τους με βάση τα στοιχεία που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους. 295 εκπαιδευτές είχαν καλό βαθμό ένταξης, 219 είχαν βαθμό ένταξης ικανοποιητικό, 198 είχαν μέτριο βαθμό ένταξης, 46 είχαν χαμηλό βαθμό ένταξης. 36

37 5. Μέσος όρος αξιολόγησης εκπαιδευτών περιόδου Ιουλίου- Δεκεμβρίου 2011 από εκπαιδευόμενους και επιστημονικά υπεύθυνους. Όπως δείχνουν τα στοιχεία των αξιολογήσεων των συμμετεχόντων στα προγράμματα του ΙΝ.ΕΠ. και των Επιστημονικά Υπεύθυνων των επιμορφωτικών προγραμμάτων του ΙΝ.ΕΠ. η μεγάλη πλειοψηφία των εκπαιδευτών αξιολογήθηκαν με άριστα, συνολικά 677 εκπαιδευτές. 257 εκπαιδευτές είχαν καλή αξιολόγηση και από τους επιστημονικά υπεύθυνους των προγραμμάτων και από τους συμμετέχοντες σε αυτά, ενώ 12 αξιολογήθηκαν ως ικανοποιητικοί και μόνο 2 ως μέτριοι. 37

Αξιολόγηση Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Κατάρτισης από τους Επιμορφούμενους: Αξιολόγηση Ανά Τίτλο και Έτος - Δείκτης 3: Εκπαιδευτικές Συνιστώσες

Αξιολόγηση Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Κατάρτισης από τους Επιμορφούμενους: Αξιολόγηση Ανά Τίτλο και Έτος - Δείκτης 3: Εκπαιδευτικές Συνιστώσες ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ: ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 8,82 8,42 8,71 9,03 9,23 8,87 8,77 9,16 8,35 7,8 8 8,2 8,4 8,6 8,8 9 9,2 9,4 Στατιστικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Κατάρτισης από τους Επιμορφούμενους: Αξιολόγηση Ανά Τίτλο και Έτος - Δείκτης 5: Υποδομές

Αξιολόγηση Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Κατάρτισης από τους Επιμορφούμενους: Αξιολόγηση Ανά Τίτλο και Έτος - Δείκτης 5: Υποδομές ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ: ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 9,36 9,45 9,23 9,45 9,16 9,42 9,35 9,29 9,52 8,9 9 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 Στατιστικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Κατάρτισης από τους Επιμορφούμενους: Αξιολόγηση Ανά Τίτλο και Έτος - Δείκτης 4: Οργάνωση Προγράμματος

Αξιολόγηση Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Κατάρτισης από τους Επιμορφούμενους: Αξιολόγηση Ανά Τίτλο και Έτος - Δείκτης 4: Οργάνωση Προγράμματος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ: ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 9,50 9,48 9,58 9,45 9,55 9,45 9,38 9,4 9,42 9,44 9,46 9,48 9,5 9,52 9,54 9,56 9,58 Στατιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Κατάρτισης από τους Επιμορφούμενους: Αξιολόγηση Ανά Τίτλο και Έτος - Δείκτης 2: Διδακτικό Προσωπικό

Αξιολόγηση Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Κατάρτισης από τους Επιμορφούμενους: Αξιολόγηση Ανά Τίτλο και Έτος - Δείκτης 2: Διδακτικό Προσωπικό ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ: ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 8,95 8,91 8,87 9,01 8,93 8,98 8,96 8,96 8,8 8,85 8,9 8,95 9 9,05 Στατιστικά Στοιχεία Τίτλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΝ.ΕΠ. ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΝ.ΕΠ. ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΝ.ΕΠ. ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΩΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 06/10/2014 31/10/2014 40 2 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ Ε Κ Θ Ε Σ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΝ.ΕΠ.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ Ε Κ Θ Ε Σ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΝ.ΕΠ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η Σ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Σ & Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Σ Δ Ι Α Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Η Σ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ Ε Κ Θ Ε Σ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΝ.ΕΠ. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 1 ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 10/11/2014 13/11/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ''ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΣΤΗ Δ.Δ.''

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ''ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΣΤΗ Δ.Δ.'' ''ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΣΤΗ Δ.Δ.'' Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΩΡΕΣ 1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ 2 Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΝ.ΕΠ. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΝ.ΕΠ. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΝ.ΕΠ. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 0 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗ Δ.Δ. 0/0/0 0/0/0 /0/0 /0/0 /0/0 /0/0 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑ /0/0 /0/0 ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 07/03/2016 28/03/2016 40 2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ Ε Κ Θ Ε Σ Η» ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΙΝ.ΕΠ.

«ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ Ε Κ Θ Ε Σ Η» ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΙΝ.ΕΠ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ «ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ Ε Κ Θ Ε Σ Η» ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΙΝ.ΕΠ. Χρονική περίοδος 1/9/2016 έως 31/12/2016 Α Θ Η Ν Α, 2 0 1 7 Συντάκτης Έκθεσης: Δρ. Παντελής Βουλτσίδης, Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) Σεπτεμβρίου Δεκεμβρίου Περιβάλλον υλοποίησης των επιμορφωτικών δράσεων του ΙΝ.ΕΠ.

Προγραμματισμός Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) Σεπτεμβρίου Δεκεμβρίου Περιβάλλον υλοποίησης των επιμορφωτικών δράσεων του ΙΝ.ΕΠ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Αθήνα, 2 /9/2016 Αρ. πρωτ. 5066 Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών (Με την ευθύνη ενημέρωσης των Εποπτευόμενων Φορέων τους) Κοιν: Γραφεία Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. Α Θ Η Ν Α, Ιούνιος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. Α Θ Η Ν Α, Ιούνιος ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Α Θ Η Ν Α, Ιούνιος 2 0 1 3 1 Σύνταξη-Επιμέλεια: Δρ. Φανή Κομσέλη, Διευθύντρια ΙΝ.ΕΠ. Όλγα Μπαντέκα, στέλεχος ΙΝΕΠ,

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ Ε Κ Θ Ε Σ Η» ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΙΝ.ΕΠ.

«ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ Ε Κ Θ Ε Σ Η» ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΙΝ.ΕΠ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ «ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ Ε Κ Θ Ε Σ Η» ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΙΝ.ΕΠ. Χρονική περίοδος 1/1/2016 έως 31/7/2016 Α Θ Η Ν Α, 2 0 1 6 Συντάκτης Έκθεσης: Δρ. Παντελής Βουλτσίδης, Σύμβουλος Επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Υποχρεωτική Εκπαίδευση Διευθυντικών Στελεχών Σχετικό: το με αρ. πρωτ. 12718/16-9-2010 έγγραφό μας

Θέμα: Υποχρεωτική Εκπαίδευση Διευθυντικών Στελεχών Σχετικό: το με αρ. πρωτ. 12718/16-9-2010 έγγραφό μας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Aθήνα, 6 /2/2012 Αρ.πρωτ. 1226 Προς: Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς Θέμα: Υποχρεωτική Εκπαίδευση Διευθυντικών Στελεχών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ α εξάμηνο 2016 Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΩΡΕΣ 1 ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 08/02/2016 12/02/2016 35 2 ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 18/04/2016 22/04/2016 35 3 ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικά προγράμματα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) Προγραμματισμός Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2012

Επιμορφωτικά προγράμματα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) Προγραμματισμός Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Aθήνα, 19/07/2012 Αρ.πρωτ. 8107/ Φ.234.03 Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών (Με την ευθύνη ενημέρωσης των Εποπτευόμενων Φορέων τους) Επιμορφωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Μεταξύ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ και ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα 29 Απριλίου 2013 τα εξής συμβαλλόμενα μέρη: Αφενός, η Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

7-12-2011 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 1010106 - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

7-12-2011 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 1010106 - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας των άρθρων 90 και 91 του ν. 4172/2013

Διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας των άρθρων 90 και 91 του ν. 4172/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Aθήνα, 13 /11 /2013 Αρ.πρωτ. 12315/Φ.234.03 Προς: Δ/νσεις Διοικητικού & Δ/νσεις Εκπαίδευσης Όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ Αθήνα, 20 /08/2013 Αρ. πρωτ. 8811 /Φ.234.03 Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών (Με την ευθύνη ενημέρωσης των Εποπτευόμενων Φορέων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΣΤΕΛΕΧΙΑΚΟΥ ΔΥNAΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Aθήνα, 30/12/2013 Αρ.πρωτ. 14283/Φ.234.03 Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών (Με την ευθύνη ενημέρωσης των Εποπτευόμενων Φορέων τους) Επιμορφωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών. 1.Γενικά

Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών. 1.Γενικά Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών 1.Γενικά Οι εισηγητές-μέλη του Μητρώου του Κυρίου Διδακτικού Προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. αποτελούν το βασικό παράγοντα επιτυχίας και αποτελεσματικής υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος των Υπηρεσιακών Συμβουλίων στην ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις ευθύνης στη δημόσια διοίκηση και την αυτοδιοίκηση»

«Ο ρόλος των Υπηρεσιακών Συμβουλίων στην ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις ευθύνης στη δημόσια διοίκηση και την αυτοδιοίκηση» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Aθήνα, 18/10/2013 Αρ.πρωτ. 11200/Φ.234.03 Προς: Δ/νσεις Εκπαίδευσης & Δ/νσεις Διοικητικού Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικά προγράμματα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) Προγραμματισμός Ιανουαρίου-Ιουλίου 2012

Επιμορφωτικά προγράμματα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) Προγραμματισμός Ιανουαρίου-Ιουλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Aθήνα, 03/01/2012 Αρ.πρωτ. 25 /Φ.234.03 Προς: α. Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς β. Ανεξάρτητες Αρχές γ. Δ/νσεις Εκπαίδευσης & Δ/νσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος των Υπηρεσιακών Συμβουλίων στην ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις ευθύνης στη δημόσια διοίκηση και την αυτοδιοίκηση»

«Ο ρόλος των Υπηρεσιακών Συμβουλίων στην ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις ευθύνης στη δημόσια διοίκηση και την αυτοδιοίκηση» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Aθήνα, 30/01/2013 Αρ.πρωτ.: 1011/Φ.234.03 Προς: Δ/νσεις Εκπαίδευσης & Δ/νσεις Διοικητικού Όπως Πίνακας Αποδεκτών (Με την ευθύνη ενημέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Θεµατικός Κύκλος Τίτλος Εναρξη Λήξη ιάρκεια (Ωρες) Κωδικός (Επικοινωνία) Αφορά Χρηµ.

Α/Α Θεµατικός Κύκλος Τίτλος Εναρξη Λήξη ιάρκεια (Ωρες) Κωδικός (Επικοινωνία) Αφορά Χρηµ. Α/Α Θεµατικός Κύκλος Τίτλος Εναρξη Λήξη ιάρκεια (Ωρες) Κωδικός (Επικοινωνία) Αφορά Χρηµ. 1 13/01/2014 15/01/2014 21 80001Μ14 2 15/01/2014 17/01/2014 21 80002Μ14 3 20/01/2014 22/01/2014 21 80004Μ14 4 ΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) Ιανουαρίου Ιουλίου 2015. 1. Περιβάλλον υλοποίησης των επιμορφωτικών δράσεων του ΙΝ.ΕΠ.

Προγραμματισμός Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) Ιανουαρίου Ιουλίου 2015. 1. Περιβάλλον υλοποίησης των επιμορφωτικών δράσεων του ΙΝ.ΕΠ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Aθήνα, 24/12/2014 Αρ.πρωτ. 11380 Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών (Με την ευθύνη ενημέρωσης των Εποπτευόμενων Φορέων τους) Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικές δράσεις του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) Προγραμματισμός Σεπετεμβρίου Δεκεμβρίου 2014

Επιμορφωτικές δράσεις του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) Προγραμματισμός Σεπετεμβρίου Δεκεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Aθήνα, 28/7/2014 Αρ.πρωτ. 7190 /Φ.234.03 Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών (Με την ευθύνη ενημέρωσης των Εποπτευόμενων Φορέων τους) Επιμορφωτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Προς: Όπως πίνακας αποδεκτών (με την ευθύνη ενημέρωσης των εποπτευόμενων φορέων τους) Π.ΙΝ.ΕΠ. Κ. Μακεδονίας Π.ΙΝ.ΕΠ. Ανατ. Μακεδονίας &

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ Βελτίωση και κωδικοποίηση του 1011409 - Ε. Υ. ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου & ΕΦ/ΓΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) Σεπτεμβρίου Δεκεμβρίου 2015. 1. Περιβάλλον υλοποίησης των επιμορφωτικών δράσεων του ΙΝ.ΕΠ.

Προγραμματισμός Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) Σεπτεμβρίου Δεκεμβρίου 2015. 1. Περιβάλλον υλοποίησης των επιμορφωτικών δράσεων του ΙΝ.ΕΠ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Aθήνα, 24/7/2015 Αρ.πρωτ. 5585 Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών (Με την ευθύνη ενημέρωσης των Εποπτευόμενων Φορέων τους) Κοιν: Γραφεία Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. «Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Προϊσταμένων Διευθύνσεων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. «Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Προϊσταμένων Διευθύνσεων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

θα δημιουργήσει ανοικτό μητρώο εκπαιδευτών ενηλίκων για τα ακόλουθα αντικείμενα κατάρτισης:

θα δημιουργήσει ανοικτό μητρώο εκπαιδευτών ενηλίκων για τα ακόλουθα αντικείμενα κατάρτισης: 1 ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Αθήνα, 07/04/2017 Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση των προσόντων και της συλλογικής

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο τηλέφωνο ή στην ηλεκτρονική δ/νση

Πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο τηλέφωνο ή στην ηλεκτρονική δ/νση 1 ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Αθήνα, 07/04/2017 Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση των προσόντων και της συλλογικής

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Αποτίμησης των Επιπτώσεων της Επιμόρφωσης ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Έρευνα Αποτίμησης των Επιπτώσεων της Επιμόρφωσης ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Έρευνα Αποτίμησης των Επιπτώσεων της Επιμόρφωσης ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2016 Μάρτιος 2017 Πίνακας Περιεχομένων Περιεχόμενα Η Έρευνα 1 Ταυτότητα της Έρευνας 3 Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Καινοτόμες προσεγγίσεις στην διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων» ("Innovative approaches on Human Resources Management")

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Καινοτόμες προσεγγίσεις στην διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων» (Innovative approaches on Human Resources Management) ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Προς: Όπως πίνακας αποδεκτών (με την ευθύνη ενημέρωσης των εποπτευόμενων φορέων τους) Π.ΙΝ.ΕΠ. Κ. Μακεδονίας Π.ΙΝ.ΕΠ. Ανατ. Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Β: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Κρατική Βοήθεια: Πολιτική και Πρακτική Κρατικής Βοήθειας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα Μια ολιστική και διαδραστική προσέγγιση (State Aid: State

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Εθνικού Περιβαλλοντικού Δικτύου Ε.ΠΕ.ΔΙ. (Κ.Υ.Α με αρ / , άρθρο 3, παρ.4)

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Εθνικού Περιβαλλοντικού Δικτύου Ε.ΠΕ.ΔΙ. (Κ.Υ.Α με αρ / , άρθρο 3, παρ.4) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ευρυτανίας και Ιτέας 2 Ταχ. Κωδ. : 115 23 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Σ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η εκπαιδευτική πολιτική του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ prosopiko@ypakp.gr Είναι αρμόδια για τα θέματα προσωπικού, την προώθηση νομοθετικών κειμένων και τον Κοινοβουλευτικό έλεγχο του Υπουργείου 2 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΙΝ.ΕΠ.)

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΙΝ.ΕΠ.) ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΙΝ.ΕΠ.) Φεβρουάριος 2017 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ... 3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Ισότητας των Φύλων ΕΝ.Π.Ε. Ελένη Νταλάκα Σωτηρία Αποστολάκη ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 590 82.7%

Γραφείο Ισότητας των Φύλων ΕΝ.Π.Ε. Ελένη Νταλάκα Σωτηρία Αποστολάκη ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 590 82.7% ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 7.% 590 8.7% Γράφημα. Κατανομή των μελών των περιφερειακών συμβουλίων στο σύνολο της επικράτειας 9% 7 8% Γράφημα. Κατανομή των αιρετών αντιπεριφερειαρχών στο σύνολο της επικράτειας 8.% 8 7.8%

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ : Όπως πίνακας αποδεκτών Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ : Όπως πίνακας αποδεκτών Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 10037 ΠΡΟΣ : Όπως πίνακας αποδεκτών Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανέμεται σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, στους 3 τύπους περιφέρειας, για την ωφέλεια ατόμων συνολικά

Κατανέμεται σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, στους 3 τύπους περιφέρειας, για την ωφέλεια ατόμων συνολικά «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα τουρισμού στις 8 περιφέρειες σύγκλισης 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜ2Χ-ΜΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: 4ΑΜ2Χ-ΜΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών. Υμηττός, 06 Σεπτεμβρίου Αρ. Πρωτ.: 6328

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών. Υμηττός, 06 Σεπτεμβρίου Αρ. Πρωτ.: 6328 ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών Πληροφορίες : Αλμπάνης Παντελής Τηλέφωνο : 213-13 00 840 Fax : 213-13 00 800 e-mail : palba@ktpae.gr Υμηττός, 06 Σεπτεμβρίου 2010 Αρ. Πρωτ.: 6328 Α Π Ο Φ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.πρωτ.: 1114/Φ.234.03. Δ/νσεις Διοικητικού. Υπηρεσιών της Περιφέρειάς του)

Αρ.πρωτ.: 1114/Φ.234.03. Δ/νσεις Διοικητικού. Υπηρεσιών της Περιφέρειάς του) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & Σ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ειδικός Στόχος(2.2) Κατηγορία Πράξης (2.2.2) Άξονας Προτεραιότητας(4,5, 6) Aθήνα, 03/02/2011 Αρ.πρωτ.: 1114/Φ.234.03 Προς:1. Δ/νσεις Εκπαίδευσης & Δ/νσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41ΡΧ-ΟΕΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β41ΡΧ-ΟΕΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ--ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ--ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη Αθήνα Απρίλιος 2008 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Στις επόμενες σελίδες γίνεται μια πρώτη προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα: 20/7/2016. Αρ. Πρωτ ΠΡΟΣ:

Λάρισα: 20/7/2016. Αρ. Πρωτ ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την υποχρεωτική (από ) αποστολή κειμένων για δημοσίευση στο ΦΕΚ με χρήση προηγμένης ψηφιακής Υπογραφής.

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την υποχρεωτική (από ) αποστολή κειμένων για δημοσίευση στο ΦΕΚ με χρήση προηγμένης ψηφιακής Υπογραφής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ. Γ59231 ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Ταχ. Δ/νση: Καποδιστρίου 34 Ταχ. Κώδικας: 104 32 Πληροφορίες:Φαϊλάδης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ93Χ-Ζ3Ζ. Αθήνα,23 Σεπτεμβρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.4.1/10/οικ

ΑΔΑ: ΒΛ93Χ-Ζ3Ζ. Αθήνα,23 Σεπτεμβρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.4.1/10/οικ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα,23 Σεπτεμβρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.4.1/10/οικ. 25699 ΠΡΟΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η διεύρυνση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού σε δράσεις δια βίου εκπαίδευσης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ. «Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων σχολικού έτους 2013-2014»

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ. «Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων σχολικού έτους 2013-2014» ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων σχολικού έτους 2013-2014» Οι Πράξεις «Υποστήριξη Ολοήμερων Σχολείων (Β)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘΧΚ-9 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΔΑ: 4ΑΘΧΚ-9 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα: 7/1/2016. Αρ. Πρωτ. 827/8.1.2016 ΠΡΟΣ:

Λάρισα: 7/1/2016. Αρ. Πρωτ. 827/8.1.2016 ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔ3Χ-Γ0Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔ3Χ-Γ0Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚH ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 180. ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας Αποδεκτών

ΕΥΡΩΠΑΪΚH ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 180. ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΥΡΩΠΑΪΚH ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε ΕΣΠΑ 2014-2020 Το 3 ο πρόγραμμα μεταξύ των 28 που εγκρίνεται από την Κομισιόν Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση »

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση » 3 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης (8-06-) ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης έχοντας υπόψη τους στρατηγικούς στόχους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41ΡΧ-ΕΒ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β41ΡΧ-ΕΒ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω α) της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), η οποία προέκυψε ύστερα από την ενοποίηση της ΕΣΔΔ και της ΕΣΤΑ (Ν. 3966/ΦΕΚ 118/τ. Α /24-5-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Τα προγράμματα κατάρτισης/επιμόρφωσης που υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου ανήκουν στις παρακάτω δύο θεματικές ενότητες: - Εξειδικευμένοι κύκλοι συνδικαλιστικής επιμόρφωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 09-05-2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» Επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και τις Νέες Τεχνολογίες διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΙΧ-2ΚΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΖΙΧ-2ΚΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τσολάκη Άρτεμις. Ημερομηνία γεννήσεως: Τόπος γεννήσεως: Κομοτηνή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τσολάκη Άρτεμις. Ημερομηνία γεννήσεως: Τόπος γεννήσεως: Κομοτηνή Τσολάκη Άρτεμις Ημερομηνία γεννήσεως: 22-04-1978 Τόπος γεννήσεως: Κομοτηνή Υπηκοότητα: Ελληνική Οικογενειακή κατάσταση:έγγαμη Διεύθυνση: Θάσου 40 Τηλέφωνο: 6972264965 Ηλεκτρονική Διεύθυνση : tsolaki.artemis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΝ3Χ-ΛΒ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΟΝ3Χ-ΛΒ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 27/5/2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 7418 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 27/5/2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 7418 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 27/5/2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 7418 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ: 1. ΑΝΑΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 457ΓΧ-ΞΒΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: 457ΓΧ-ΞΒΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΞΗ - Αρ.Πρωτ /Γ2/ /ΥΠΑΙΘ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΞΗ - Αρ.Πρωτ /Γ2/ /ΥΠΑΙΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΞΗ - Αρ.Πρωτ.141290/Γ2/08-09-2014/ΥΠΑΙΘ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις Ανοικτής Διακυβέρνησης

Δράσεις Ανοικτής Διακυβέρνησης Δράσεις Ανοικτής Διακυβέρνησης Αναστασία Παπαστυλιανού Συντονίστρια Μονάδας Τεκμηρίωσης και Καινοτομιών apapas@ekdd.gr Γιατί Ανοικτή Διακυβέρνηση; Στρατηγική Europe 2020 Εθνική Στρατηγική & Αναγκαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων:

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων: Ενέργεια 2.1.2 : Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου Για να βελτιωθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που αφορά την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια γενική και τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟ ΦΟΡΙΑΣ» ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

3 Τοποθετήσεις Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων για τα έτη 1982, 1983, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1995, 1997,

3 Τοποθετήσεις Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων για τα έτη 1982, 1983, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1995, 1997, Τοποθετήσεις Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων για τα έτη 98, 98, 986, 987, 988, 989, 99, 99, 99, 995, 997, 998, 999,,, και. Καναβέλη Ελιάνα Παλιεράκη Πόπη 8--6 . Εισαγωγή..... Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΗΜΑΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΗΜΑΙΑ Α/Α Τίτλος Έργου - Σημαία Συνοπτική Περιγραφή Φορέας Άσκησης Πολιτικής 1 Εφαρμογή της Μεταρρύθμισης του Δημοσιονομικο ύ Συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση και την λοιπή Γενική Κυβέρνηση Οι προτεινόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Μητρώο Ελεγχόμενων Έργων/Δραστηριοτήτων και Μοντέλο Ανάλυσης Επικινδυνότητας για την Ιεράρχηση των Περιβαλλοντικών Ελέγχων

Μητρώο Ελεγχόμενων Έργων/Δραστηριοτήτων και Μοντέλο Ανάλυσης Επικινδυνότητας για την Ιεράρχηση των Περιβαλλοντικών Ελέγχων Μητρώο Ελεγχόμενων Έργων/Δραστηριοτήτων και Μοντέλο Ανάλυσης Επικινδυνότητας για την Ιεράρχηση των Περιβαλλοντικών Ελέγχων στο πλαίσιο εκπόνησης του 1 ου εθνικού σχεδίου και των προγραμμάτων τακτικών περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΦΔ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» δυνάμει της 152.325/ΨΣ5072-Α1-15.09.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Πληροφορίες: Δρ Σαββατού Τσολακίδου Τηλέφωνο: 2131306421 E-mail: stsolakidou@ekdd.gr Aθήνα, 01/02/2013 Αρ. πρωτ.: 1141 Προς: Δ/νσεις Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα Αρ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Λ. Μεσογείων 152, T.K. 11527 www.sotirkek.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης. Παρουσίαση Εγγράφου. Παναγιώτης Κουδουμάκης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης. Παρουσίαση Εγγράφου. Παναγιώτης Κουδουμάκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης Παρουσίαση Εγγράφου 1 ης Εξειδίκευσης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΗ9-ΡΝΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΣΗ9-ΡΝΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 27/07/2010 Α.Π. : 152.915/ΨΣ4835/Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 27/07/2010 Α.Π. : 152.915/ΨΣ4835/Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΗ9-95Ρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΣΗ9-95Ρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα