ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη Αρ. Πρωτ.:ADMIN 463 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 10/ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Την 11 η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου Β του ιδρύματος, έλαβε χώρα η συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν: ο καθηγητής του City University κ. Θ. Γραμμένος, Πρόεδρος, ο καθηγητής Α.Π.Θ. κ. Νικόλαος Μουσιόπουλος, Αντιπρόεδρος, και τα μέλη: ο κ. Δανιήλ Γιαμουρίδης, καθηγητής Ο.Π.Α., ο κ. Ιωάννης Βλαχάβας, καθηγητής Α.Π.Θ., και ο κ. Αθανάσιος Καΐσης, ομότιμος καθηγητής Α.Π.Θ., ο κ. Μιλτιάδης Χατζόπουλος, Ιστορικός, πρώην Αντιπρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Ε.Ι.Ε.) η κ. Στέλλα Δρούγου, ομότιμη καθηγήτρια Α.Π.Θ, η κ. Παρασκευή Αναστασίου Μόσχου, Γραμματέας του ΔΙΠΑΕ (χωρίς δικαίωμα ψήφου) Δικαιολογημένα απόντες: o κ. Δημήτριος Κατσαντώνης, επιχειρηματίας, και ο κ. Μιχαήλ Ταμβάκης, καθηγητής του City University. Χρέη γραμματέα στην παρούσα συνεδρίαση εκτελεί ο κ. Ιωάννης Γιοβανάκης... ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.. ΘΕΜΑ ΔΩΔΕΚΑΤΟ Κατάρτιση και αποστολή στο Υπουργείο Παιδείας του Προϋπολογισμού για το Οικ. Έτος 2016 Απόφαση (Ν. Μουσιόπουλος) Ο κ. Μουσιόπουλος έλαβε το λόγο και ενημέρωσε τα μέλη της ΔΡ για τα εξής: Για τον προϋπολογισμό του έτους 2016 Ο προϋπολογισμός του 2016 συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3871/2010 και του ΝΔ 496/74 «Περί Δημοσίου Λογιστικού» και των οδηγιών κατάρτισης του προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, την / /Β2 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Ο Προϋπολογισμός του ΔΙ.ΠΑ.Ε σύμφωνα θα πρέπει να είναι πλεονασματικός σε ποσοστό τουλάχιστον 3% των συνολικών εσόδων. Χρήση μέρους ταμειακού υπολοίπου μέχρι το ποσό των ανεξόφλητων υποχρεώσεων όπως αυτές θα διαμορφωθούν στις 31/12/2015 θα γίνει με την υποβολή της 1ης τροποποίησης του προϋπολογισμού μας για το οικ. έτος Η επιχορήγηση για

2 10 η Συνεδρίαση ΔΕ λειτουργικές δαπάνες υπολογίσθηκε σύμφωνα με την αρ. πρωτ / /Β2 απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ. στα ,00, ενώ όσον αφορά την δαπάνη μισθοδοσίας στα ,00. Αναλυτικότερα, ο προτεινόμενος προϋπολογισμός ανά κατηγορία δαπάνης έχει ως εξής: Α ΕΣΟΔΑ Κ.Α ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Προϋπολογίστηκε χρηματοδότηση ύψους ,00 για δαπάνες μισθοδοσίας όσων απασχοληθούν σύμφωνα με το ΠΔ 407/80 στον ΚΑΕ Επίσης, προϋπολογίζεται χρηματοδότηση ύψους ,00 για δαπάνες λειτουργίας στον ΚΑΕ 0112 σύμφωνα με την αρ. πρωτ. Φ.125.5/7/185052/Ζ2/ απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ. Κ.Α ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ. Προϋπολογίστηκαν έσοδα 5.000,00 από λοιπά τέλη και δικαιώματα (τέλη χορήγησης αντιγράφων πτυχίων) στον ΚΑΕ Κ.Α ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Προϋπολογίστηκαν έσοδα ,00 από επιχειρηματική δραστηριότητα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. Οι πηγή των εσόδων αυτών είναι κυρίως από την διαχείριση των κεφαλαίων του ταμειακού υπολοίπου (τόκοι ύψους ,00 ), από την εκμίσθωση του Κυλικείου ποσού 7.000,00 και από τις προσόδους του κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. που υπολογίζονται στις 4.500,00 Κ.Α ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ Προϋπολογίστηκαν έσοδα ,00 από είσπραξη φόρων και εν συνεχεία την απόδοση τους προς το Δημόσιο. Κ.Α ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λπ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. Προϋπολογίστηκαν έσοδα ,00 έσοδα από επιχορήγηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων σύμφωνα με την αρ. πρωτ / /Β2 απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Κ.Α ,00 Κ.Α ,00 Κ.Α ,00 Κ.Α ,00 Κ.Α ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ,00 Β ΕΞΟΔΑ Κ.Α. 0000: Πληρωμές για υπηρεσίες. Οι δαπάνες για υπηρεσίες υπολογίστηκαν στο ποσό των ,00. Η ανάλυση των δαπανών που ανήκουν στην ομάδα αυτή έχει ως εξής: 0200: Αμοιβές υπαλλήλων, εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού. Εγγράφεται πίστωση ,00 στο οποίο περιλαμβάνεται η μισθοδοσία των διδασκόντων με το Π.Δ. 407/80 και η αποζημίωση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου. 2 από 4

3 10 η Συνεδρίαση ΔΕ : Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες. Εγγράφεται πίστωση 4.000,00 η οποία αφορά δαπάνες μυοκτονίας, απεντόμωσης και υπηρεσιών συντήρησης κήπου. 0500: Συμμετοχή του Ν.Π.Δ.Δ. στην κοινωνική ασφάλιση. Εγγράφεται συνολική πίστωση 3.000,00 για συμμετοχή του Ν.Π.Δ.Δ στην ασφάλιση και υγεία υπαλλήλων όσων απασχοληθούν σύμφωνα με το ΠΔ 407/ : Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες. Εγγράφεται συνολική πίστωση ,00 για πληρωμές μη προσωπικών υπηρεσιών, οι οποίες αφορούν τα έξοδα της φύλαξης και της καθαριότητας του Πανεπιστημίου. Κ.Α. 1000: Πληρωμές για την προμήθεια καταναλωτικών αγαθών. Οι δαπάνες για την προμήθεια καταναλωτικών αγαθών προσδιορίστηκαν στο ποσό των ,00 το οποίο θα καλύψει τις ανάγκες γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων, υλικού πυροσβεστήρων (ΚΑΕ 1261, 1281, 1352). Κ.Α. 2000: Πληρωμές για τη μεταβίβαση εισοδημάτων σε τρίτους. Εγγράφηκε πίστωση 1.000,00 για συνδρομές σε οργανισμούς ιδιωτικού δικαίου του εσωτερικού και του εξωτερικού ΚΑΕ 2529 (αφορά την ετήσια συνδρομή του Ιδρύματος στο ΕΔΕΤ). Κ.Α. 3000: Πληρωμές για τη μεταβίβαση εισοδημάτων σε τρίτους. Προϋπολογίστηκαν έξοδα ,00 για την απόδοση των εισπραχθέντων φόρων και τελών προς το Δημόσιο. Κ.Α. 7000: Κεφαλαιακές Δαπάνες. Οι δαπάνες Κεφαλαιουχικού εξοπλισμού υπολογίστηκαν στο ποσό των 9.200,00. Η συγκεκριμένη πίστωση θα καλύψει ανάγκες συντήρησης και υποστήριξης του λογιστικού μηχανογραφικού συστήματος και πιθανές έκτακτες αγορές ανταλλακτικών μηχανογραφικού εξοπλισμού στον ΚΑΕ Κ.Α. 9000: Πληρωμές για επενδύσεις. Προϋπολογίζονται έξοδα συνολικού ποσού ,00 εκ των οποίων τα ,00 θα εκτελεστούν μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για την αγορά Συμβατικού και Επιστημονικού Εξοπλισμού (ομάδα ΚΑΕ 9300) καθώς και 4.300,00 για την επανεπένδυση σε μετοχές των προσόδων από το Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ στην Τράπεζα της Ελλάδος (ομάδα ΚΑΕ 9850). ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Κ.Α ,00 Κ.Α ,00 Κ.Α ,00 Κ.Α ,00 Κ.Α ,00 Κ.Α ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ,00 3 από 4

4 10 η Συνεδρίαση ΔΕ Κατόπιν των ανωτέρω, ο προϋπολογισμός του Οικονομικού Έτους 2016 διαμορφώνεται ως εξής: ΣΥΝΟΨΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ,00 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 3,013% Εγκρίνουμε το χαρακτηρισμό σε δεκτικό έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής των κωδικών που αναφέρονται παρακάτω για το έτος Κ.Α.Ε 2529 Περιγραφή Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε λοιπούς Οργανισμούς Ι.Δ. του εσωτερικού 7123 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συστήματα Απόφαση Τα μέλη της ΔΕ εγκρίνουν ομόφωνα, κατά την εισήγηση του κ. Μουσιόπουλου, τον τακτικό προϋπολογισμό για το επόμενο οικονομικό έτος Στη συνέχεια επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το πρακτικό ως ακολούθως: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Θ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΟΒΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ακριβές απόσπασμα Θεσσαλονίκη, Ο Αντιπρόεδρος της ΔΕ Καθηγητής Νικόλαος Μουσιόπουλος 4 από 4

5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ INTERNATIONAL HELLENIC UNIVERSITY ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 Α. ΕΣΟΔΑ Κ.Α.Ε. ΟΝΟΜΑΣΙΑ Προϋπολογισμός ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ , , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ , , , Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας , , , Επιχορηγήσεις για δαπάνες μισθοδοσίας , , , Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας , , , ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ , ,00 40, ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 5.000, ,00 40, Έσοδα από τέλη και δικαιώματα 1215 Τέλη χορήγησης διπλωμάτων, πτυχίων, αδειών κ.λ.π 1220 Έσοδα από τέλη και δικαιώματα 1299 Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα 5.000, ,00 40, ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ , , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 7.000, , , Έσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας 7.000, , , Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας 7.000, , , ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ , , , Τόκοι κεφαλαίων , , , Τόκοι από καταθέσεις στην Τράπεζα , , , Τόκοι κεφαλαίων 3524 Πρόσοδος από τόκους του Κοινού Κεφαλαίου ΝΠΔΔ και Ασφαλιστικών Φορέων 4.500, ,00 0, ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ , , , ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , , Έσοδα υπέρ μετοχικών ταμείων, υπαλλήλων και στρατιωτικών. 500, , , Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 500, , , Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ (Ασφαλισμένων στο Τ.Π.Δ.Υ) 5240 Έσοδα υπέρ Ασφαλιστικών Ταμείων 5241 Έσοδα υπέρ ΙΚΑ 5243 Έσοδα υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 5249 Εσοδα υπέρ λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων 5250 Έσοδα υπέρ Ο.Α.Ε.Δ 5252 Έσοδα υπέρ Ο.Α.Ε.Δ 5260 Έσοδα υπέρ ταμείων αρωγής υπαλλήλων και στρατιωτικών 500, ,00 113, Έσοδα υπέρ ΤΕΑΔΥ 500, ,00 113, Έσοδα υπέρ του Δημοσίων Αποκ/νων Δημ. Υπ. Λοιπών Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Ειδικών Λογαριασμών, Οργανισμών και Φυσικών Προσώπων , , , Έσοδα υπέρ Δημοσίου , , , Ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση 300,00 500,00 131,22 της ανεργίας 5299 Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών και λοιπών φορέων 200,00 500,00 242, Διάφορα έσοδα 5689 Λοιπά έσοδα που δεν κατανομάζονται ειδικά 9000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 9320 Επιχορηγήσεις για αγορά επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά 9326 Επιχορηγήσεις για επισκευή και συντήρηση κτιρίων που μισθώνονται για στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών η ΝΠΔΔ 9340 Επιχορηγήσεις για μηχανικό και λοιπό κεφαλαιουχικό εξοπλισμό 9344 Επιχορηγήσεις για την προμήθεια τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτροακουστικών συσκευών και οργάνων 9349 Επιχορηγήσεις για την προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού 9360 Επιχορηγήσεις για μελέτες έρευνες και πειραματικές εργασίες 9362 Επιχορηγήσεις για μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων Διαμόρφωση 2015 Απολογισμός , , , , , ,45 0,00 0, , , , ,25 ΣΥΝΟΛΟ , , ,55 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , ,55 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

6 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ INTERNATIONAL HELLENIC UNIVERSITY ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 Β. ΕΞΟΔΑ Κ.Α.Ε. ΟΝΟΜΑΣΙΑ Π/Υ Διαμόρφωση 2015 Απολογισμός ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ , , ,64 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 0210 Βασικός Μισθός 7.500, , , Α Βασικός Μισθός Εκτάκτων 7.500, , , Β Βασικός Μισθός Εκτάκτων 0220 Γενικά Τακτικά Επιδόματα 500,00 300,00 170, Α Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών 0223Β Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών 0224Α Οικογενειακή Παροχή 500,00 300,00 170, Β Οικογενειακή Παροχή 0240 Ειδικά Τακτικά Επιδόματα 2.500, , , Α Επίδομα διδακτικής προετοιμασίας & εξωδιδακτικής απασχόλησης 2.500, , , Β Επίδομα διδακτικής προετοιμασίας & εξωδιδακτικής απασχόλησης 0260 Πρόσθετες παροχές υπαλλήλων 6.500, , , Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία 0264A Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές 6.500, , , B Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές 0, ,16 410, Διάφορες αποζημιώσεις 0289 Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά 0400 ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 4.000, , , Με την ιδιότητα των ελεύθερων επαγγελματιών 4.000, , , Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του 1.000,00 450,00 419,43 ελεύθερου επαγγελματία 0419Α Αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσ.με την ιδιότ.ελεύθ.επαγγελματία 3.000, , , Με κάθε άλλη ιδιότητα φυσικού προσώπου 0426 Αμοιβές ιδιωτικών γραφείων και ιδιωτών για την εκτέλεση μηχανογραφικών εργασιών 0429 Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 0430 Με την ιδιότητα νομικού προσώπου 0431 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 0500 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ, 3.000, , ,33 ΕΚΠ/ΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ 0510 Έξοδα νοσηλείας 0518 Έξοδα νοσηλείας σπουδαστών 0540 Δαπάνες εκπαίδευσης 0543 Εκπαιδευτικές εκδρομές 0550 Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση 3.000, , , Α Εισφορές στο Ι.Κ.Α , , , Β Εισφορές στο Ι.Κ.Α. 0552Α Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (ΤΣΜΕΔΕ) 700,00 700,00 594, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ή ΜΗ 0,00 620, , Οδοιπορικά έξοδα για μετακίνηση υπαλλήλων στο εσωτερικό 0,00 111,70 453, A Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό 0,00 111,70 453,14 υπαλλ. Παν/μιου 0711B Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλ. Παν/μιου 0719 Πληρωμές για μετακινήσεις υπαλλήλων 0720 Ημερήσια αποζημίωση για μετακίνηση υπαλλήλων στο εσωτερικό 0,00 39,13 185, A Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο 0,00 39,13 185,87 εσωτερικό υπαλλήλων 0721B Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων 0730 Πληρωμές για αποστολή ή μετακίνηση υπαλλήλων στο εξωτερικό 0731 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσιας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα 0732 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσιας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα 0770 Πληρωμές για μετακίνηση στο εσωτερικό προσώπων που δεν 0,00 109, ,73 έχουν υπαλληλική ιδιότητα 0771Α Οδοιπορικά έξοδα μη υπαλλήλων μετακίνησης στην ημεδαπή για 0,00 100, ,19 εκτέλεση υπηρεσίας 0771Β Οδοιπορικά έξοδα μη υπαλλήλων μετακίνησης στην ημεδαπή για εκτέλεση υπηρεσίας 0772Α Ημερήσια αποζημίωση μη υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας στην 0,00 9,78 244,54 ημεδαπή 0772Β Ημερήσια αποζημίωση μη υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή 0780 Πληρωμές για αποστολή ή μετακίνηση στο εξωτερικό προσώπων 0,00 360, ,03 που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα 0781Α Οδοιπορικά έξοδα για αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση από το 0,00 360, ,03 εξωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 0782Α Ημερήσια αποζημίωση για αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση από το 0789 Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση στο εξωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 0800 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , Μεταφορές προσώπων και αγαθών 450,00 430,50 430,50

7 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ INTERNATIONAL HELLENIC UNIVERSITY ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 Β. ΕΞΟΔΑ Κ.Α.Ε. ΟΝΟΜΑΣΙΑ Π/Υ Διαμόρφωση 2015 Απολογισμός Α Μεταφορές αγαθών (περιλαμβάνονται τα πλοηγικά και τα τέλη 450,00 430,50 430,50 αεροδρομίων) 0830 Επικοινωνίες 500,00 300,00 47, Α Ταχυδρομικά 500,00 300,00 0, Λοιπές Επικοινωνίες 0,00 0,00 47, Ύδρευση - άρδευση, φωτισμός και καθαριότητα , , , Α Ύδρευση και Άρδευση 500,00 500,00 410, Β Ύδρευση και Άρδευση 0845Α Δαπάνες καθαρισμού γραφείων , , , Β Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 0, , , Λοιπές δαπάνες 0850 Δημόσιες σχέσεις 3.000, , , Α Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις 3.000, , , Β Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις 0, ,08 0, Εκθέσεις στο Εσωτερικό 0854 Εκθέσεις στο Εξωτερικό 0856 Φιλοξενίες και Δεξιώσεις 0857 Οργάνωση συνεδρίων-συμμετοχή σε συνέδρια 0870 Συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων 1.049,07 0,00 590, Α Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων 1.049,07 0,00 590,40 εγκαταστάσεων(περιλαμβάνονται διάφορα) 0879Β Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων(περιλαμβάνονται διάφορα) 0880 Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 0, ,44 486, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 0,00 900,00 486, Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών 0889A Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού 0889B Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού 0, ,44 0, Λοιπές δαπάνες , , , Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις 0892Α Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχ , , ,99 Εξοπλισμού, επίπλων, χρεωγράφων, ενχύρων κλπ 0892Β Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχ. 0, , ,61 Εξοπλισμού, επίπλων, χρεωγράφων, ενχύρων κλπ 0899Α Λοιπές δαπάνες 1000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ , , , ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΛΠ , , ,89 (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ) 1240 Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας 1249 Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας που δεν κατονομάζονται ειδικά 1250 Προμήθεια βιβλίων και εντύπων γενικά 1251 Προμήθεια επιστημονικών συγγραμμάτων και λοιπών βοηθημάτων 1259A Προμήθεια βιβλίων,περιοδικών,εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων 1259B Προμήθεια βιβλίων,περιοδικών,εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων 1260 Προμήθεια γραφικής ύλης (και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά) , , , A Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου , , , B Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου 0,00 312,33 0, Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών 2.000,00 411, ,16 εφαρμογών 1281 Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών 2.000,00 411, , Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων και εκμεταλλεύσεων 1292 Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων 1293 Προμήθεια εντύπων και δελτίων μηχανογράφησης 1299 Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων και εκμεταλλεύσεων ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 800,00 670,34 539, Υγειονομικό και φαρμακευτικό υλικό 200,00 200,00 0, Α Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού 200,00 200,00 0, Προμήθεια χημικού υλικού 600,00 470,34 539, Προμήθεια απολυμαντικού υλικού 1352Α Προμήθεια χημικού υλικού για πυροσβεστήρες 600,00 470,34 539, Β Προμήθεια χημικού υλικού για πυροσβεστήρες 1380 Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού 1381 Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού 1400 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΓΑΘΩΝ 0,00 0, ,65 ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 1410 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μόνιμων 0,00 0, ,65 εγκαταστάσεων 1413 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά 0,00 0, ,65

8 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ INTERNATIONAL HELLENIC UNIVERSITY ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 Β. ΕΞΟΔΑ Κ.Α.Ε. ΟΝΟΜΑΣΙΑ Π/Υ Διαμόρφωση 2015 Απολογισμός Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 1439Α Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 1440 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μόνιμων εγκαταστάσεων 1441 Προμήθεια εξαρτημάτων, εργαλείων, πρώτων υλών κ.λπ. για την κατασκευή και επισκευή οργάνων εκπάιδευσης 1500 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ 1520 Προμήθεια ειδών ιματισμού 1521 Προμήθεια τηβέννων καθηγητών και επίτιμων διδακτόρων 1600 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 0, , , Προμήθεια υγρά-στερεών καυσίμων, υγραερίων, φωταερίων, 0, , ,07 αερίων ψύξης 1611Α Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών 0, , , Β Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών 1700 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1710 Προμήθεια Υλικού Εκτυπώσεων και Βιβλιοδετήσεων 1719 Προμήθεια Υλικού Εκτυπώσεων και Βιβλιοδετήσεων 1730 Προμήθεια φωτογραφικών και φωτοτυπικών υλικών 1731 Υλικά φωτογραφικά και φωτοτυπικά 1800 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1820 Προμήθεια παρασήμων και μεταλλίων 1821 Προμήθεια παρασήμων και μεταλλίων 1890 Διάφορες προμήθειες 1891 Προμήθεια μεμβρανών πτυχίων 1899 Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά 2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 1.000, , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 1.000, , ,00 ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2510 Επιχορηγήσεις σε οργανισμούς του εξωτερικού 2511 Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε οργανισμούς του εξωτερικού 2520 Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε Οργανισμούς Ιδιωτικού δικαίου 1.000, , ,00 του εσωτερικού 2529 Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε λοιπούς Οργανισμούς Ι.Δ. του 1.000, , ,00 εσωτερικού 2600 ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ 0,00 0, ,00 ΑΛΛΟΥΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 2650 Χορηγίες για εκπαιδευτικούς σκοπούς 2651 Βραβεία και βοηθήματα καλής επίδοσης σπουδαστών

9 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ INTERNATIONAL HELLENIC UNIVERSITY ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 Β. ΕΞΟΔΑ Κ.Α.Ε. ΟΝΟΜΑΣΙΑ Π/Υ Διαμόρφωση 2015 Απολογισμός Υποτροφίες-Μετεκαιδεύσεις από το Ι.Κ.Υ 0,00 0, , Ειδικές υποτροφίες. 0,00 0, , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ , , , ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΤΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , , Απόδοση σε Μετοχικά Ταμεία Υπαλλήλων και Στρατιωτικών των 500, , ,99 εισπράξεων που ενεργούνται για αυτά 3311 Απόδοση στο ΜΤΠΥ των εισπράξεων υπέρ αυτού 500, , , Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό(ασφαλισμένων στο Τ.Π.Δ.Υ) 3321 Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό(ασφαλισμένων στο Τ.Π.Δ.Υ) 3350 Απόδοση στον Ο.Α.Ε.Δ όσων ασφαλισμένων δεν είναι ασφαλισμένοι στο Τ.Π.Δ.Υ 3352 Απόδοση στον Ο.Α.Ε.Δ όσων ασφαλισμένων δεν είναι ασφαλισμένοι στο Τ.Π.Δ.Υ 3360 Απόδοση στα Ταμεία Αρωγής Υπαλλήλων και Στρατιωτικών των 500, ,00 32,87 κρατήσεων που έγιναν για αυτά 3361 Απόδοση στο Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Υπουργείου Παιδείας των 500, ,00 32,87 εισπράξεων υπέρ αυτ 3390 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου, Αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών, λοιπών Ν.Π. Ειδικών Λογαριασμών, Οργανισμών και φυσικών προσώπων , , , Απόδοση στο Δημόσιο , , , Ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας 500,00 500,00 91, Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών και λοιπών φορέων 500,00 500,00 235, ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 9.200, , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 9.200, , , Προμήθεια επίπλων και ηλεκτρικών συσκευών 0,00 750,00 0, Προμήθεια επίπλων 7112 Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών 0,00 750,00 0, Προμήθεια μηχανικού εξοπλισμού Υπηρεσιών 9.200, , , Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συστήματα 9.200, , , Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων 7127 Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου 7129Α Λοιπές μηχανές γραφείου 7129Β Λοιπές μηχανές γραφείου 9000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , , , ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 9320 Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά 9326 Επιχορηγήσεις για επισκευή και συντήρηση κτιρίων που μισθώνονται για στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών η ΝΠΔΔ , , , Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού , , , Προμήθεια τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτροακουστικών συσκευών και οργάνων 0,00 0, , Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού , , , Μελέτες, έρευνες, Πειραματικές εργασίες 9362 Επιχορηγήσεις για μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων 9800 ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΟΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΝΠΔΔ 4.300, ,00 0, Αγορά μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ και Ασφαλιστικών Φορέων 4.300, ,00 0,00 Τακτικό αποθεματικό ΣΥΝΟΛΟ , , ,26 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη : Μαρούσι Ιστοσελίδα : Πληροφορίες : Θεοχάρης Γυπαράκης, Ελένη Τριανταφύλλου Τηλέφωνο : , / /Β2 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΘΕΜΑ : «Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος» ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ Α 204/2014) «περί λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.». 2. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α 95/2014) Δομή λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας σπουδών κτλ. 3. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 39 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α 226/2014) Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο κτλ. 4. Τις διατάξεις των άρθρων 49, και 78 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α' 143/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης κτλ» και τις διατάξεις των άρθρων 62 και 63 του ιδίου Νόμου, όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 17 του άρθρου 10 του Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α) Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων κτλ. 5. Τις διατάξεις του Ν.4352/2015 (ΦΕΚ Α 166/2015) «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016» 6. Το Π.Δ.73/2015 (ΦΕΚ 116/ ) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών, Υπουργών και Υφυπουργών». 7. Την αρ. 2/40404/ΔΠΓΚ/ εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. «Κατάρτιση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης οικ. έτους Το αρ / /Β2 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Υποβολή αναλυτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους Το αρ. 10/ πρακτικό της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος. 10. Το αρ. 479/ έγγραφο του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος. Αποφασίζουμε Α. Εγκρίνουμε τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2016 του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος όπως έχει εγκριθεί από τη Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος και που παρουσιάζει τα εξής τελικά αποτελέσματα:

11 Έσοδα Έξοδα Τακτικού προϋπολογισμού: ,00 Δημοσίων Επενδύσεων: ,00 Σύνολο: ,00 Τακτικού προϋπολογισμού: ,00 Δημοσίων Επενδύσεων: ,00 Σύνολο: ,00 Πλεόνασμα προϋπολογισμού: ,00 Β. Χαρακτηρίζουμε ως δεκτικές χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής τις πιστώσεις των Κ.Α.Ε και Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ Κοινοποίηση: Διεθνές Πανεπιστήμιο 14 ο χλμ Θεσσαλονίκης-Μουδανιών Τ.Κ Θέρμη,Θεσσαλονίκης Εσωτερική Διανομή: Δ.νση Π.Π.&Δ.Α.Ε.Φ.( Β )

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /6/2015 ΕΣΟΔΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /6/2015 ΕΣΟΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Φ.Μ: 090166310 Α.Δ.Α.: Δ.Ο.Υ. :ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 4900 Διεύθυνση: Λόφος Παν/μίου Μυτιλήνη: 7/7/2015 Ταχ. Κώδ.: 81100 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /9/2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /9/2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Φ.Μ: 090166310 Α.Δ.Α.: Δ.Ο.Υ. :ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 8038 Διεύθυνση: Λόφος Παν/μίου Μυτιλήνη: 6/10/2016 Ταχ. Κώδ.: 81100 Κ.Α.Ε ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /11/2016 ΕΣΟΔΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /11/2016 ΕΣΟΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Φ.Μ: 090166310 Α.Δ.Α.: Δ.Ο.Υ. :ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 10535 Διεύθυνση: Λόφος Παν/μίου Μυτιλήνη: 9/12/2016 Ταχ. Κώδ.: 81100 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /6/2017 ΕΣΟΔΑ Κ.Α.Ε ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /6/2017 ΕΣΟΔΑ Κ.Α.Ε ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Φ.Μ: 090166310 Α.Δ.Α.: Δ.Ο.Υ. :ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 4145 Διεύθυνση: Λόφος Παν/μίου Μυτιλήνη: 6/7/2017 Ταχ. Κώδ.: 81100 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /02/2016 ΕΣΟΔΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /02/2016 ΕΣΟΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Φ.Μ: 090166310 Α.Δ.Α.: Δ.Ο.Υ. :ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1426 Διεύθυνση: Λόφος Παν/μίου Μυτιλήνη: 9/3/2016 Ταχ. Κώδ.: 81100 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /2/2017 ΕΣΟΔΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /2/2017 ΕΣΟΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Φ.Μ: 090166310 Α.Δ.Α.: Δ.Ο.Υ. :ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 905 Διεύθυνση: Λόφος Παν/μίου Μυτιλήνη: 7/3/2017 Ταχ. Κώδ.: 81100 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /7/2016 ΕΣΟΔΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /7/2016 ΕΣΟΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Φ.Μ: 090166310 Α.Δ.Α.: Δ.Ο.Υ. :ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 6876 Διεύθυνση: Λόφος Παν/μίου Μυτιλήνη: 12/8/2016 Ταχ. Κώδ.: 81100 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /3/2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /3/2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Φ.Μ: 090166310 Α.Δ.Α.: Δ.Ο.Υ. :ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 2511 Διεύθυνση: Λόφος Παν/μίου Μυτιλήνη: 7/4/2016 Ταχ. Κώδ.: 81100 Κ.Α.Ε ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /12/2015 ΕΣΟΔΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /12/2015 ΕΣΟΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Φ.Μ: 090166310 Α.Δ.Α.: Δ.Ο.Υ. :ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 183 Διεύθυνση: Λόφος Παν/μίου Μυτιλήνη: 15/1/2016 Ταχ. Κώδ.: 81100 Κ.Α.Ε ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Φεβρουαρίου 2016.

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Φεβρουαρίου 2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα, 17/3/2016 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση: Οικονομικού Αριθμ. Πρωτ. 25638 Βαθμός Προτεραιότητας Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 0112 0133 1227 1299 3353 3511 3524 5211Α 5211Β 5211Γ 5221 5241 5242 5243 5249 5252 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 0000 0100 0110 0111 Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 16.624.000,00 0,00 0,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.

Θέμα: Έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τμήμα Οικονομικής Υποστήριξης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα, 12/4/2014 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση: Οικονομικού Αριθμ. Πρωτ. 32881 Βαθμός Προτεραιότητας Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /1/2018 ΕΣΟΔΑ Κ.Α.Ε ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /1/2018 ΕΣΟΔΑ Κ.Α.Ε ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Φ.Μ: 090166310 Α.Δ.Α.: Δ.Ο.Υ. :ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 832 Διεύθυνση: Λόφος Παν/μίου Μυτιλήνη: 7/2/2018 Ταχ. Κώδ.: 81100 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2018 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /3/2018 ΕΣΟΔΑ Κ.Α.Ε ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /3/2018 ΕΣΟΔΑ Κ.Α.Ε ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Φ.Μ: 090166310 Α.Δ.Α.: Δ.Ο.Υ. :ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 2114 Διεύθυνση: Λόφος Παν/μίου Μυτιλήνη: 4/4/2018 Ταχ. Κώδ.: 81100 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2018 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 08/1/2015. ΕΣΟΔΑ: Κωδ. Αριθμ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 08/1/2015. ΕΣΟΔΑ: Κωδ. Αριθμ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 08/1/2015 Παρόντες: Πατούλης Γεώργιος, Πρόεδρος, Μπιλιράκης Ευριπίδης, Αντιπρόεδρος, Βασιλείου Αλέξιος, Γεν.Γραμματέας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 Ιανουάριος Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0113 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1.460.000 0133 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 280.000 203.063,20 203.063,20 0112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 5.250.000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 2 - Τ.Κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210-3632233 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /11/2017 ΕΣΟΔΑ Κ.Α.Ε ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /11/2017 ΕΣΟΔΑ Κ.Α.Ε ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Φ.Μ: 090166310 Α.Δ.Α.: Δ.Ο.Υ. :ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 7595 Διεύθυνση: Λόφος Παν/μίου Μυτιλήνη: 5/12/2017 Ταχ. Κώδ.: 81100 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015.

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα 8/7/2015 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση:Οικονομικού Αριθμ.Πρωτ. 46935 Βαθμός Προτεραιότητας Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 (σε ΕΥΡΩ) μετα τροποποιήσεων

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 (σε ΕΥΡΩ) μετα τροποποιήσεων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 09.10.3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 09.10.3353 Έσοδα από πώληση μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου ΝΠΔΔ και ασφαλιστικών Φορέων. 1.500.000,00 1.500.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - έως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2015 ΕΣΟΔΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - έως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2015 ΕΣΟΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο: 11-01-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 94/Φ80 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - έως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2015 ΕΣΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα, 20/7/2015 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση: Οικονομικού Αριθμ.Πρωτ. 49791 Βαθμός Προτεραιότητας Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - έως ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2015 ΕΣΟΔΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - έως ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2015 ΕΣΟΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο: 08-09-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.:4195/Φ80 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - έως ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2015 ΕΣΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 ΠΕΡΙΟΔΟΣ : ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 ΕΣΟΔΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 ΠΕΡΙΟΔΟΣ : ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΔΑΠΑΝΩΝ & ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Τηλέφωνο: 2710 / 372114,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ηράκλειο: 05/10/2016 Αρ. Πρωτ.: 4758/Φ80 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - έως ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2016 Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - έως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2016 Α. ΕΣΟΔΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - έως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2016 Α. ΕΣΟΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ηράκλειο: 10/01/2017 Αρ. Πρωτ.: 56/Φ80 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - έως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2016 Α. ΕΣΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα, 5/8/2015 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση: Οικονομικού Αριθμ.Πρωτ. 54208 Βαθμός Προτεραιότητας Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 ΠΕΡΙΟΔΟΣ : ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΕΣΟΔΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 ΠΕΡΙΟΔΟΣ : ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΔΑΠΑΝΩΝ & ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Τηλέφωνο: 2710 / 372114,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Οκτωβρίου 2017.

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Οκτωβρίου 2017. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα, 13/11/2017 Διεύθυνση: Οικονομικού Πληροφορίες: Κωνσταντοπούλου Κ. Τηλ. 2132040491 Αριθμ. Πρωτ. 102423 Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ Αθήνα, 15-02-2017 Α.Π. : 704 Δημοσίευση /ανάρτηση της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας μέχρι και τον μήνα Ιανουάριο 2017 σύμφωνα με τον N. 3861/2010 (ΦΕΚ. 112/13-7-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ηράκλειο: 10-03-2016 Αρ. Πρωτ.: 1230/Φ80 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - έως ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2016 Α.

Διαβάστε περισσότερα

Διαμορφωμένος Σύνολο ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Διαμορφωμένος Σύνολο ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οικονομικό Έτος : 2017 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΕΙ-ΝΠΔΔ) Αρ.Πρωτοκόλλου: 3769/09-05-2017 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΕΩΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ρέθυμνο 16-02-2016 Αριθμ. Πρωτ.:1662 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 01-01-2016 ΕΩΣ 31-01-2016 Σχετ. : Η υπ' αριθμ. ΔΗΔ./Φ.40/17742/5-6-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 4-0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.560.052,38 3.649.261,62 4-0200 ΑΜΟΙΒΕΣ

ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 4-0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.560.052,38 3.649.261,62 4-0200 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 4-0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.560.052,38 3.649.261,62 4-0200 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΤΩΝ & ΕΡΓΑΤΩΝ 3.043.055,03 1.557.563,62 4-0210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 16,923,600.00 16,923,600.00 8,691,700.00 8,691,700.00 8,366,700.00 250,000.00 10,000.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 16,923,600.00 16,923,600.00 8,691,700.00 8,691,700.00 8,366,700.00 250,000.00 10,000. Σελίδα 1 2011 έτος 2010 2010 2009 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 16,923,600 16,923,600 21,007,901.51 15,967,000 17,616,198.77 0200 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙ-ΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 8,691,700 8,691,700

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού Σιβιτανιδείου ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων µηνός Ιουνίου 2015»

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού Σιβιτανιδείου ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων µηνός Ιουνίου 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 14 / 7 / 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 8318 ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΣΙΒΙΤΑΝΙ ΕΙΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ :2104857608 FAX :210.4819158

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός Προϋπ/θέντα Πραγµ/θέντα 2012 (Euro) 2011 (Euro) 2011 (Euro)

Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός Προϋπ/θέντα Πραγµ/θέντα 2012 (Euro) 2011 (Euro) 2011 (Euro) Οικονοµικό Έτος 2012 ΤΕΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ - Προϋπολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΣΟ ΩΝ Σελίδα 1 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0200 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠ 0210 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΤΕΕ 0211 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας κατά το χρονικό διάστημα 01/01/2015-31/05/2015»

Θέμα: «Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας κατά το χρονικό διάστημα 01/01/2015-31/05/2015» Σέρρες 19-06 - 2015 Α. Π. : 1933 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.- ΟΙΚ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ, ΔΑΠΑΝΩΝ & ΚΠΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

0, , Επιχορηγήσεις απο τον τακτικό κρατικό προυπολογισμό , ,00 0,00 0,

0, , Επιχορηγήσεις απο τον τακτικό κρατικό προυπολογισμό , ,00 0,00 0, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) Οικονομικό Έτος: 2017 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/03/2017 έως 31/03/2017 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 1223 1224 Εσοδα από έκδοση πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων Εσοδα από πραγματογνωμοσύνες 15,000.00 1225 1227 Εσοδα από θεώρηση εγγράφων, πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ : ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΕΣΟΔΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ : ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΔΑΠΑΝΩΝ & ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Τηλέφωνο: 2710 / 372114,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ : ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 ΕΣΟΔΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ : ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΔΑΠΑΝΩΝ & ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Τηλέφωνο: 2710 / 372114,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό Έτος: /11/2016. Εκτύπωσης: Προοδευτικό Σύνολο : ,00 0, , , ,21. Κωδικός Λογαριασµού

Οικονοµικό Έτος: /11/2016. Εκτύπωσης: Προοδευτικό Σύνολο : ,00 0, , , ,21. Κωδικός Λογαριασµού ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΞΟ ΩΝ από 01/01 έως 31/10/2016 Τελικά Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 06 Πιστωτικοί Λογ/σµοί ηµ.λογιστικού 790.705,96 10,00 790.715,96 1.258.127,44 1.258.127,44 06.0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 500.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017 Ανακεφαλαίωση. Πόροι ΠΔΕ: ,00 Πόροι ΠΔΕ: ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΣΥΝΟΛΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017 Ανακεφαλαίωση. Πόροι ΠΔΕ: ,00 Πόροι ΠΔΕ: ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Ανακεφαλαίωση ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Ιδιοι Πόροι ΤΕΕ: 19.514.062,00 Ιδιοι Πόροι ΤΕΕ: 19.514.062,00 Πόροι ΠΔΕ: 2.000.000,00 Πόροι ΠΔΕ: 2.000.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 21.514.062,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/06/2016 έως 30/06/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/06/2016 έως 30/06/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) Οικονομικό έτος 2016 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/06/2016 έως 30/06/2016 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟΔΑ 2016 ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ

ΕΣΟΔΑ 2016 ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Κ.Α.Ε. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟΔΑ 2016 ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ Αθήνα, 1 Μαρτίου 2016 Αρ. Πρωτ. : 698 ΑΔΑ: 7Ρ8Ο46Ψ8ΝΖ-2ΥΩ ΔΙΑΜΟΡΦΩ- ΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός 2012 (Euro) 5220 Ταµείων Προνοίας Υπαλλήλων και Στρατιωτικών

Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός 2012 (Euro) 5220 Ταµείων Προνοίας Υπαλλήλων και Στρατιωτικών Οικονοµικό Έτος 2012ΤΕΕ - ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ - Προϋπολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΣΟ ΩΝ Σελίδα 1 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0200 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠ 0210 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΤΕΕ 0211 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) Οικονομικό

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) Οικονομικό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) Οικονομικό ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/04/2017 έως 30/04/2017 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Διαμορφωμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Λογαριασμού

ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Λογαριασμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Από 01-01-2015 έως 31-08-2015 Ρέθυμνο 09-09-2015 Αριθμ. Πρωτ.:10673 Σχετ. : Η υπ' αριθμ. ΔΗΔ./Φ.40/17742/5-6-2015

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας κατά το χρονικό διάστημα 01/12/ /12/2015»

Θέμα: «Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας κατά το χρονικό διάστημα 01/12/ /12/2015» Σέρρες 31-12 - 2015 Α. Π. : 4177 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.- ΟΙΚ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ, ΔΑΠΑΝΩΝ & ΚΠΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΩΔΙΚΟΙ Τ Α Κ Τ Ι Κ Α Ε Σ Ο Δ Α 74 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 74.09 0100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠO ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 74.09.00.00 0190 0191 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟΔΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΕΣΟΔΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Κ.Α.Ε. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2016 Αρ. Πρωτ. :3684 ΑΔΑ: 71Γ646Ψ8ΝΖ-ΣΓΥ ΕΣΟΔΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΡΙΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΣ - ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/10/2017 έως 31/10/2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/10/2017 έως 31/10/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) Οικονομικό Έτος: 2017 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/10/2017 έως 31/10/2017 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Μυτιλήνη, 20 Φεβρουαρίου 2015 Αριθμ. Πρωτ.: 849 Θέμα : Κατάρτισης 2 ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων του Πανεπιστημίου Αιγαίου Οικονομικού Έτους 2015 (1 η Τακτικού Προϋπολογισμού).

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0211 1223 1224 Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς. Εσοδο από έκδοση πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων Εσοδο από πραγματογνωμοσύνες 245.00 245.00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/09/2017 έως 30/09/2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/09/2017 έως 30/09/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Οικονομικό Έτος: 2017 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/09/2017

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 1223 1224 Εσοδα από έκδοση πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων Εσοδα από πραγματογνωμοσύνες 1 2 2 1225 1227 Εσοδα από θεώρηση εγγράφων, πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: Γ Ν Α ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΜΗΝΑΣ:ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΒΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ 0112 Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας. 17.860.000,00 4.137.000,00 0115 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Βιβλιοθηκών, Αρχείων και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Τμήμα Βιβλιοθηκών

Διεύθυνση Βιβλιοθηκών, Αρχείων και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Τμήμα Βιβλιοθηκών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ Βέροια 21-2-2016 Αρ. Πρωτ. 84 Προς: ΥΠ.Π.Ε.Θ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 29/01/2015 Παρόντες: Πατούλης Γεώργιος, Πρόεδρος, Μπιλιράκης Ευριπίδης, Αντιπρόεδρος, Βασιλείου Αλέξιος, Γεν.Γραμματέας,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 Μ.Τ.Σ. ΤΜΗΜΑ Κ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Αθήνα, Νοέμβριος 2016 Ιστοσελίδα: mts.army.gr E-mail: doy@army.gr Κολοκοτρώνη 13 ΤΚ 105

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Μ.Τ.Σ. ΤΜΗΜΑ Κ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Αθήνα, Μάρτιος 2016 Ιστοσελίδα: http://mts.army.gr E-mail: doy@army.gr Κολοκοτρώνη 13

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ 29 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ 29 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΔΡΑ: Πανεπιστημίου 44 & Χαρ. Τρικούπη, Αθήνα 106 79 Τηλ:(+30) 210-3380200 Fax:(+30) 210-3380219 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Γούναρη 227, Άνω Γλυφάδα 16674 Τηλ.: 210-9609961

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός Προϋπ/θέντα Πραγµ/θέντα 2012 (Euro) 2011 (Euro) 2011 (Euro)

Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός Προϋπ/θέντα Πραγµ/θέντα 2012 (Euro) 2011 (Euro) 2011 (Euro) Οικονοµικό Έτος 2012 ΤΕΕ-ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - Προϋπολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΣΟ ΩΝ Σελίδα 1 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0200 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠ 0210 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΤΕΕ 0211 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο: Αριθμ. Πρωτ.: 7506/Φ80

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο: Αριθμ. Πρωτ.: 7506/Φ80 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο: 05-01-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 7506/Φ80 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Εσταυρωμένος Πληροφορίες: Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

, ,27 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

, ,27 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) Οικονομικό Έτος:2016 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/03/2016 έως 31/03/2016 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ Α

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ Α ΕΣΟ Α ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 1223 1225 1299 Εσοδα από έκδοση πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων Εσοδα από θεώρηση εγγράφων, πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων Εσοδο από λοιπά τέλη και δικαιώµατα 8,000.00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ της 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ της 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συμβούλιο Ιδρύματος Πολυτεχνειούπολη, 73100 Χανιά, Κρήτη, Ελλάδα ΤΗΛ: 28210-37760-37761-62 FAX: 28210-37843 e-mail: council@isc.tuc.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ της 6ης

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς Από 1ης Ι ανουαρίου έως 31ης εκεµβρίου 8271 ΚΛΗΡ/ΜΑ ΕΛΛΗΣ ΛΑΜΠΡΙ Η ΕΣΟ Α TAKTIKA 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0001.00 Υπόλοιπο προηγούµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΕΙ-ΝΠΔΔ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΕΙ-ΝΠΔΔ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΕΙ-ΝΠΔΔ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 Οικονομικό Έτος : Αριθμός Πρωτοκόλλου : 2017 5192/11-07-2017 Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΛEITOΥΡΓΙΑΣ 7.770.000,00 1.670.000,00

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΛEITOΥΡΓΙΑΣ 7.770.000,00 1.670.000,00 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ 2 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κυκλάδων μηνός Ιουνίου 2015

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κυκλάδων μηνός Ιουνίου 2015 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ & ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 84100 - ΣΥΡΟΣ Ερμούπολη 8 Ιουλίου 2015 Τηλ. 22810 82346 Fax 22810 86555 Αριθμ.πρωτ.: 8.290 e-mail: info@cycladescc.gr Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟ Α ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ , ,00 0,00 0,00 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΑΝΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ

ΕΣΟ Α ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ , ,00 0,00 0,00 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΑΝΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Κ.Α.Ε. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟ Α ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ Αθήνα, 6 Απριλίου 2017 Αρ. Πρωτ. : 1300 Α Α: ΩΕ3Γ46Ψ8ΝΖ-9Θ2 ΙΑΜΟΡΦΩ-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ της 3 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ της 3 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συμβούλιο Ιδρύματος Πολυτεχνειούπολη, 73100 Χανιά, Κρήτη, Ελλάδα ΤΗΛ: 28210-37760-37761-62 FAX: 28210-37843 e-mail : council@isc.tuc.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ της 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟ Α ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

ΕΣΟ Α ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Κ.Α.Ε. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟ Α ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2017 Αρ. Πρωτ. : 583 Α Α: 7ΛΧΓ46Ψ8ΝΖ-ΜΣΩ ΙΑΜΟΡΦΩ-

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Της 7 ης Συνεδρίασης του Συμβουλίου Ιδρύματος του Ιονίου Πανεπιστημίου, ακαδ. έτους 2014-2015, που έγινε στις 17 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 15:00 στην Κέρκυρα, στην αίθουσα Συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ της 2 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ της 2 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συμβούλιο Ιδρύματος Πολυτεχνειούπολη, 73100 Χανιά, Κρήτη, Ελλάδα ΤΗΛ: 28210-37760-37761-62 FAX: 28210-37843 e-mail :council@isc.tuc.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ της 2 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Τηλ. 213 2086711, φαξ 213 2086501 logist@ kat-hosp.gr ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διοικητικός Διευθυντής, Τρίτζαλης Νικόλαος

Ο Διοικητικός Διευθυντής, Τρίτζαλης Νικόλαος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2 η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΪΟ» Ερμούπολη:14/12/2015 Αριθ.Πρωτ:11535 Ταχ.Δ/νση: Γ. Παπανδρέου 2 Ερμ/λη Σύρος Τ.κ:841 00 Πληροφορίες:Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 TAMEIO ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Αθήνα, 16-09-2015 Αρ. Πρωτ: 12927 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΧΡΙ 31-08-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟ ΟΠΗΣ Ε Σ Ο Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟ ΟΠΗΣ Ε Σ Ο Α Ε Σ Ο Α Σελίδα 1 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 1223 Εσοδο από έκδοση πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων 1224 Εσοδο από πραγµατογνωµοσύνη 1299α Έσοδα από ετήσια τέλη τήρησης καρτέλας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός Εσόδων - Εξόδων

Απολογισµός Εσόδων - Εξόδων ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΦΜ : Ο ΟΣ : ΤΚ : ΤΗΛ: 090000438 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 28 10679 ΠΕΡΙΟΧΗ : 2103664704, 707, 729, 721 FAX : ΟΥ : ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΩΝ 82217 ΚΛΗΡ/ΜΑ ΑΜΑΛΙΑΣ ΜΟΤΣΕΝΙΓΟΥ-ΠΑΠΠΑ Απολογισµός Εσόδων - Εξόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π/Υ 12ος/2016 Έσοδα Κωδικός Κ.Α.Ε Περιγραφή Κ.Α.Ε Σύνολο Προϋπολογισμο Εξοφλήμενα Χ.Ε.Π ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π/Υ 12ος/2016 Έσοδα Κωδικός Κ.Α.Ε Περιγραφή Κ.Α.Ε Σύνολο Προϋπολογισμο Εξοφλήμενα Χ.Ε.Π ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π/Υ 12ος/2016 Έσοδα Κωδικός Κ.Α.Ε Περιγραφή Κ.Α.Ε Σύνολο Προϋπολογισμο Εξοφλήμενα Χ.Ε.Π. 60111 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 210.400,00 0 60112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓ 7.983.000,00-797.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0113 3151 3391 3413 3419 3511 3521 3524 3911 5211 5221 5239 5241 5242 5243 5244 5247 5249 5252 5259Α 5259Β 5261 5291Α 5291Β 5291Γ 5291Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΕΩΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ρέθυμνο 09-06-2016 Αριθμ. Πρωτ.: 7100 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 01-01-2016 ΕΩΣ 31-05-2016 Σχετ.: Η υπ' αριθμ.δηδ./φ.40/17742/5-6-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ 2ας ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ 2ας ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΔΡΑ: Πανεπιστημίου 44 & Χαρ. Τρικούπη, Αθήνα 106 79 Τηλ:(+30) 210-3380200 Fax:(+30) 210-3380219 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Γούναρη 227, Άνω Γλυφάδα 16674 Τηλ.: 210-9609961

Διαβάστε περισσότερα

15.000,00 ΕΥΡΩ σε ,00 ΕΥΡΩ Κ.Α : Εκθέσεις εσωτερικού

15.000,00 ΕΥΡΩ σε ,00 ΕΥΡΩ Κ.Α : Εκθέσεις εσωτερικού Αθήνα 15-09-2016 Αρ. Πρωτ. : 4837 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΜΕ ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ:53 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Συνεδρίαση: 23.05.2016 ΘΕΜΑ 1Β «Β Τροποποίηση προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014 Με την οριστικοποίηση του Ταμειακού Υπολοίπου του οικ. έτους 2013, προβαίνουμε στην Α Τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικ.έτους 2014, λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

Μετά τις παραπάνω μεταβολές και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός προέβλεπε: Έσοδα ,00 Έξοδα

Μετά τις παραπάνω μεταβολές και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός προέβλεπε: Έσοδα ,00 Έξοδα Αθήνα, 30-06-2017 Αρ. Πρωτ. : 2674 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΜΕ ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ:63 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Συνεδρίαση: 3.5.2017 ΘΕΜΑ 2 ο «Α Τροποποίηση προϋπολογισμού Β.Ε.Α. χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ρέθυμνο 24 Νοεμβρίου 2016 Αρ. Πρωτ. Συμβουλίου: 79 Θέμα: 3η τροποποίηση του Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟΔΑ 0112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓ 1.600.000,00 0,00 345.000,00

ΕΣΟΔΑ 0112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓ 1.600.000,00 0,00 345.000,00 Κ.Α.Ε. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ 0112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓ 1.600.000,00 0,00 345.000,00 0115 ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ 420.023,00 0,00 105.005,75 0116 ΥΠΕΡ.ΕΡΓΑΣΙ 580.200,00 0,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Ε Σ Ο Δ Α ΤΑΚΤΙΚΟΥ 23.490.000,00 ΕΥΡΩ Ε Ξ Ο Δ Α ΤΑΚΤΙΚΟΥ 23.490.000,00 ΕΥΡΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Π.Δ.Ε. 20.020.000,00 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 38/2016 (Απόσπασμα από το Πρακτικό 6/ της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του «ΝΠΔΔ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ»)

Απόφαση 38/2016 (Απόσπασμα από το Πρακτικό 6/ της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του «ΝΠΔΔ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ») ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Γουναροπούλου 6, Άνω Ιλίσια, τκ. 15771 Τηλ. 210-7487657 / 210-7777601 E-mail: info@gounaropoulos.gr Ζωγράφου, 15-09- Απόφαση 38/ (Απόσπασμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Τηλ. 213 2086711, φαξ 213 2086501 logist@ kat-hosp.gr ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι

Διαβάστε περισσότερα