ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α. Ι.Π. ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ανάλυση Κριτηρίων ιασφάλισης Ποιότητας Ακαδηµαϊκών Μονάδων Σχέδιο Φεβρουάριος 2007 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 56, ΑΘΗΝΑ 56 SYGROU AVENUE, ATHENS, GREECE

2 I Πίνακας περιεχοµένων Πρόλογος... II 1. Προγράµµατα Σπουδών I Πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών II Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών III Πρόγραµµα ιδακτορικών Σπουδών ιδακτικό έργο Ερευνητικό έργο Σχέσεις µε παραγωγικούς φορείς Στρατηγική ακαδηµαϊκής ανάπτυξης ιοικητικές υπηρεσίες και υποδοµές Πίνακες... 18

3 II Πρόλογος Τα αποτελέσµατα των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας αποτιµώνται αναφορικά µε τέσσερις οµάδες κριτηρίων: (α) ιδακτικό Έργο, (β) Ερευνητικό Έργο, (γ) Προγράµµατα Σπουδών, και (δ) Λοιπές Υπηρεσίες. Κάθε οµάδα κριτηρίων περιλαµβάνει επί µέρους δείκτες, οι οποίοι αναλύονται περαιτέρω στον Ν.3374/2005, Άρθρο 3, 3. Τα κριτήρια και τους δείκτες τυποποιεί, συµπληρώνει, και εξειδικεύει η Α ΙΠ µε την έκδοση διευκρινίσεων, κατευθύνσεων και προτύπων. Η ανάλυση των κριτηρίων που περιέχεται στο παρόν περιλαµβάνει όλα τα σηµεία που περιέχει µια πλήρης αποτίµηση του έργου ενός Τµήµατος, όπως αυτά οριοθετούνται γενικά από τα τέσσερα βασικά κριτήρια του νόµου 3374/2005. Υπογραµµίζεται ότι, στην παρούσα φάση, το παρόν αποτελεί προσχέδιο της ανάλυσης των κριτηρίων και δεικτών του Ν. 3374/2005. Είναι σαφές ότι τα κριτήρια ανταποκρίνονται µόνο στη µέγιστη κοινή ταυτότητα/βάση όλων των Ακαδηµαϊκών Μονάδων (Τµηµάτων/Σχολών) της Ανώτατης Εκπαίδευσης, δίχως να περιλαµβάνονται πρόσθετα ερωτήµατα ή κριτήρια τα οποία αφορούν ουσιαστικά και κρίσιµα στοιχεία συγκεκριµένων γνωστικών περιοχών ή της λειτουργίας συγκεκριµένων Ακαδηµαϊκών Μονάδων (λ.χ. Ιατρικές Σχολές, Σχολές Καλών Τεχνών, Θεατρολογικά Τµήµατα κ.α.). Επίσης, κάποια κριτήρια είναι ενδεχόµενο να έχουν µεγαλύτερη σηµασία για κάποιες Ακαδηµαϊκές Μονάδες και µικρότερη για άλλες, όπως, για παράδειγµα, το κριτήριο «Σχέσεις µε παραγωγικούς φορείς», του οποίου η σηµασία για τα ΑΤΕΙ είναι µεγαλύτερη απ ότι για τα Πανεπιστήµια. Η συµπλήρωση των ιδιαίτερων, κατά γνωστικό αντικείµενο κριτηρίων θα γίνει µε βάση τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και τις αναγκαίες προσθήκες που θα γνωστοποιήσουν οι ενδιαφερόµενοι στην Α ΙΠ στο αµέσως επόµενο διάστηµα. Επίσης, ανάλογα θα προσαρµοσθούν: 1. Τα περιεχόµενα των Ετήσιων Εσωτερικών Εκθέσεων των Ακαδηµαϊκών Μονάδων 2. Τα περιεχόµενα των Εκθέσεων Εσωτερικής Αξιολόγησης, και 3. Τα περιεχόµενα των Εκθέσεων Εξωτερικής Αξιολόγησης.

4 1 1. Προγράµµατα Σπουδών 1-I Πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών 1-I.1. Ανταπόκριση του Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών στους στόχους του Τµήµατος και στις απαιτήσεις της κοινωνίας. 1-I I I I.1.4. Υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου της ανταπόκρισης αυτής; Πόσο αποτελεσµατικά εφαρµόζονται; Υπάρχουν διαδικασίες αξιολόγησης και αναθεώρησης του Προγράµµατος Σπουδών; Πόσο αποτελεσµατικά εφαρµόζονται; Πώς δηµοσιοποιείται το Πρόγραµµα Σπουδών; Υπάρχει αποτελεσµατική διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελµατικής εξέλιξης των αποφοίτων; Πώς χρησιµοποιούνται τα αποτελέσµατά της; 1-I.2. οµή, συνεκτικότητα και λειτουργικότητα του Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών.1 1-I I I.2.3. Ποιο είναι το ποσοστό των µαθηµάτων κορµού / ειδίκευσης / κατευθύνσεων στο σύνολο των µαθηµάτων; Ποιο είναι το ποσοστό των υποχρεωτικών µαθηµάτων / µαθηµάτων υποχρεωτικής επιλογής / µαθηµάτων ελεύθερης επιλογής στο σύνολο των µαθηµάτων; Ποια είναι η ποσοστιαία σχέση µεταξύ µαθηµάτων υποβάθρου, µαθηµάτων επιστηµονικής περιοχής, µαθηµάτων γενικών γνώσεων και µαθηµάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων στο σύνολο των µαθηµάτων; 1-I.2.4. Πώς κατανέµεται ο χρόνος µεταξύ θεωρητικής διδασκαλίας, ασκήσεων, εργαστηρίων, άλλων δραστηριοτήτων; 1-I I I I I.3. Το εξεταστικό σύστηµα. 1-I I I I I.3.5. Πως οργανώνεται και συντονίζεται η ύλη µεταξύ των µαθηµάτων; Παρατηρείται επικάλυψη ύλης µεταξύ των µαθηµάτων; Υπάρχουν κενά ύλης; Είναι ορθολογική η έκταση της ύλης των µαθηµάτων; Προβλέπεται επανεκτίµηση, αναπροσαρµογή και επικαιροποίηση της ύλης των µαθηµάτων; Εφαρµόζεται σύστηµα προαπαιτούµενων µαθηµάτων; Πόσο λειτουργικό είναι; Ποιο είναι το ποσοστό των µαθηµάτων που εντάσσονται στο σύστηµα; Πόσα µαθήµατα προσφέρονται από άλλα και πόσα σε άλλα προγράµµατα σπουδών; Ποια είναι αυτά; Ποιες ξένες γλώσσες διδάσκονται στο Τµήµα; Είναι υποχρεωτικά τα σχετικά µαθήµατα; Εφαρµόζονται πολλαπλοί (σε είδος και χρόνο) τρόποι αξιολόγησης των φοιτητών; Ποιοι συγκεκριµένα; Πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης των φοιτητών; Εφαρµόζονται από τους διδάσκοντες κοινές διαδικασίες και κοινά κριτήρια αξιολόγησης των φοιτητών; Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης της εξεταστικής διαδικασίας; Πόσο διαφανής και αποτελεσµατική είναι η διαδικασία ανάθεσης, εκπόνησης και εξέτασης της πτυχιακής/ διπλωµατικής εργασίας; 1 Πολλές από τις ερωτήσεις αυτές µπορούν να απαντηθούν συγκεντρωτικά συµπληρώνοντας τον Πίνακα 11.1

5 2 1-I.3.6. Υπάρχουν συγκεκριµένες προδιαγραφές ποιότητας για την πτυχιακή/ διπλωµατική εργασία; Ποιες; 1-I.4. ιεθνής διάσταση του Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών. 1-I I I I I I I I I.5. Πρακτική άσκηση των φοιτητών. 1-I I I I I I I I.5.8. Υπάρχει συµµετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό; Σε ποιο ποσοστό; Υπάρχει συµµετοχή αλλοδαπών φοιτητών (απόλυτος αριθµός και ποσοστό); Πόσα και ποια µαθήµατα διδάσκονται (και) σε ξένη γλώσσα; Σε πόσα (και ποια) προγράµµατα διεθνούς εκπαιδευτικής συνεργασίας (π.χ. ERASMUS, LEONARDO, TEMPUS, ALPHA) σε επίπεδο προπτυχιακών σπουδών συµµετέχει το Τµήµα; Υπάρχουν συµφωνίες διµερούς συνεργασίας µε ιδρύµατα και φορείς του εξωτερικού; Ποιες; Υπάρχουν διεθνείς διακρίσεις του Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών; Ποιες; Eφαρµόζεται το σύστηµα µεταφοράς διδακτικών µονάδων (ECTS); Υπάρχουν και διανέµονται ενηµερωτικά έντυπα εφαρµογής του ECTS; Υπάρχει ο θεσµός της πρακτικής άσκησης των φοιτητών; Είναι υποχρεωτική η πρακτική άσκηση για όλους τους φοιτητές; Αν η πρακτική άσκηση δεν είναι υποχρεωτική, ποιο ποσοστό των φοιτητών την επιλέγει; Πώς κινητοποιείται το ενδιαφέρον των φοιτητών; Πώς έχει οργανωθεί η πρακτική άσκηση των φοιτητών του τµήµατος; Υπάρχει σχετικός εσωτερικός κανονισµός; Ποιες είναι οι κυριότερες δυσκολίες που αντιµετωπίζει το Τµήµα στην οργάνωση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών; Σε ποιες ικανότητες εφαρµογής γνώσεων στοχεύει η πρακτική άσκηση; Πόσο ικανοποιητικά κρίνετε τα αποτελέσµατα; Πόσο επιτυχής είναι η εξοικείωση των ασκουµένων µε το περιβάλλον του φορέα εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης; Συνδέεται το αντικείµενο απασχόλησης κατά την πρακτική άσκηση µε την εκπόνηση πτυχιακής / διπλωµατικής εργασίας; ηµιουργούνται µε την πρακτική άσκηση ευκαιρίες για µελλοντική απασχόληση των πτυχιούχων; 1-I.5.9. Έχει αναπτυχθεί δίκτυο διασύνδεσης του τµήµατος µε παραγωγικούς φορείς µε σκοπό την πρακτική άσκηση των φοιτητών; 1-I Ποιες πρωτοβουλίες αναλαµβάνει το τµήµα προκειµένου να δηµιουργηθούν θέσεις απασχόλησης φοιτητών (σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο); 1-I Υπάρχει στενή συνεργασία και επαφή µεταξύ των εκπαιδευτικών / εποπτών του Τµήµατος και των εκπροσώπων του φορέα εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης; 1-I Υπάρχουν συγκεκριµένες προϋποθέσεις και απαιτήσεις για τη συνεργασία του Τµήµατος µε τους φορείς εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης; Ποιες; 1-I Υπάρχει συχνή επαφή µε τους ασκούµενους, παρακολούθηση και υποστήριξή τους;

6 3 1-II Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών 2 1-II.1. Τίτλος του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών 1-II.2. Τµήµατα και Ιδρύµατα που συµµετέχουν στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών. 3 1-II.3. Ανταπόκριση του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών στους στόχους του Τµήµατος και τις απαιτήσεις της κοινωνίας. 1-II.3.1. Υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου της ανταπόκρισης αυτής; Πόσο αποτελεσµατικές είναι; 1-II.3.2. Υπάρχουν διαδικασίες αξιολόγησης και αναθεώρησης του Προγράµµατος Σπουδών; Πόσο αποτελεσµατικές είναι; 1-II.3.3. Πως δηµοσιοποιείται το Πρόγραµµα Σπουδών; 1-II.3.4. Υπάρχει διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελµατικής πορείας όσων απέκτησαν τίτλο Μεταπτυχιακών Σπουδών από το Τµήµα; 1-II.4. οµή, συνεκτικότητα και λειτουργικότητα του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών. 4 1-II.4.1. Ποιο είναι το ποσοστό των µαθηµάτων κορµού / ειδίκευσης / κατευθύνσεων στο σύνολο των µαθηµάτων; 1-II.4.2. Ποιο είναι το ποσοστό των υποχρεωτικών µαθηµάτων / µαθηµάτων υποχρεωτικής επιλογής / µαθηµάτων ελεύθερης επιλογής στο σύνολο των µαθηµάτων; 1-II.4.3. Ποια είναι η ποσοστιαία σχέση µεταξύ µαθηµάτων υποβάθρου, µαθηµάτων επιστηµονικής περιοχής, µαθηµάτων γενικών γνώσεων και µαθηµάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων στο σύνολο των µαθηµάτων; 1-II.4.4. Πώς κατανέµεται ο χρόνος µεταξύ θεωρητικής διδασκαλίας, ασκήσεων, εργαστηρίων, άλλων δραστηριοτήτων; 1-II.4.5. Πως οργανώνεται και συντονίζεται η ύλη µεταξύ των µαθηµάτων; Υπάρχει επικάλυψη ύλης µεταξύ των µαθηµάτων; Υπάρχουν κενά ύλης; Είναι ορθολογική η έκταση της ύλης των µαθηµάτων; Προβλέπεται επανεκτίµηση, αναπροσαρµογή και επικαιροποίηση της ύλης των µαθηµάτων; 1-II.4.6. Εφαρµόζεται σύστηµα προαπαιτούµενων µαθηµάτων; Πόσο λειτουργικό είναι; 1-II.5. Το εξεταστικό σύστηµα. 1-II.5.1. Εφαρµόζονται πολλαπλοί (σε είδος και χρόνο) τρόποι αξιολόγησης των φοιτητών; 1-II.5.2. Πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης των φοιτητών; 1-II.5.3. Εφαρµόζονται από τους διδάσκοντες κοινές διαδικασίες και κοινά κριτήρια αξιολόγησης των φοιτητών; 1-II.5.4. Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης της εξεταστικής διαδικασίας; 1-II.5.5. Πόσο διαφανής και αποτελεσµατική είναι η διαδικασία ανάθεσης, εκπόνησης και εξέτασης της µεταπτυχιακής εργασίας; 2 Στην περίπτωση που στο Τµήµα λειτουργούν περισσότερα από ένα Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών η ενότητα αυτή πρέπει να επαναληφθεί για το καθένα από τα ΠΜΣ, ανεξάρτητα αν το Τµήµα είναι το επισπεύδον ή όχι. 3 Στην περίπτωση λειτουργίας ιατµηµατικού ή ιιδρυµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών. 4 Πολλές από τις ερωτήσεις αυτές µπορούν να απαντηθούν συγκεντρωτικά συµπληρώνοντας τον Πίνακα 11.2

7 4 1-II.5.6. Υπάρχουν συγκεκριµένες προδιαγραφές ποιότητας για τη µεταπτυχιακή εργασία; 1-II.6. Επιλογή των µεταπτυχιακών φοιτητών. 1-II.6.1. Ποια είναι η συγκεκριµένη διαδικασία επιλογής µεταπτυχιακών φοιτητών; 1-II.6.2. Με ποια συγκεκριµένα κριτήρια επιλέγονται οι µεταπτυχιακοί φοιτητές; 1-II.6.3. Ποιο είναι το ποσοστό αποδοχής υποψηφίων µεταπτυχιακών φοιτητών; 5 1-II.6.4. Πώς δηµοσιοποιείται η διαδικασία, τα κριτήρια και τα αποτελέσµατα της επιλογής φοιτητών; 1-II.6.5. Πώς διασφαλίζεται η αποτελεσµατικότητα και διαφάνεια της διαδικασίας επιλογής φοιτητών; 1-II.7. Χρηµατοδότηση του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών. 1-II II II.7.3. Ποιες είναι οι πηγές χρηµατοδότησης του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών; Πώς εξασφαλίζεται η βιωσιµότητα του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών; Πώς χρησιµοποιούνται οι πόροι που διατίθενται στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών; 1-II.8. ιεθνής διάσταση του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών. 1-II.8.1. Υπάρχει συµµετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό; Σε ποιο ποσοστό ; 1-II.8.2. Υπάρχει συµµετοχή αλλοδαπών φοιτητών (απόλυτος αριθµός και ποσοστό); 1-II.8.3. Πόσα και ποια µαθήµατα διδάσκονται (και) σε ξένη γλώσσα; 1-II.8.4. Υπάρχουν συµφωνίες συνεργασίας µε ιδρύµατα και φορείς του εξωτερικού; 1-II.8.5. Υπάρχουν διεθνείς διακρίσεις του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών; Ποιες; 5 Η ερώτηση αυτή µπορεί να απαντηθεί συµπληρώνοντας τον Πίνακα 11.6

8 5 1-III Πρόγραµµα ιδακτορικών Σπουδών 1-III.1. Ανταπόκριση του Προγράµµατος ιδακτορικών Σπουδών στους στόχους του Τµήµατος και τις απαιτήσεις της κοινωνίας. 1-III.1.1. Υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου της ανταπόκρισης αυτής; Πόσο αποτελεσµατικές είναι; 1-III.1.2. Υπάρχουν διαδικασίες αξιολόγησης και αναθεώρησης αυτού του Προγράµµατος Σπουδών; Πόσο αποτελεσµατικές είναι; 1-III.1.3. Πώς δηµοσιοποιείται το Πρόγραµµα ιδακτορικών Σπουδών; 1-III.1.4. Υπάρχει διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελµατικής πορείας όσων απέκτησαν ιδακτορικό δίπλωµα από το Τµήµα; 1-III.2. οµή του Προγράµµατος ιδακτορικών Σπουδών. 1-III.2.1. Προσφέρονται µαθήµατα διδακτορικού κύκλου; Ποια είναι αυτά; 1-III.2.2. Προσφέρονται µαθήµατα ερευνητικής µεθοδολογίας; Ποια είναι αυτά; 1-III.3. Εξεταστικό σύστηµα. 1-III.3.1. Υπάρχει συµµετοχή συναφών θεµατικά ειδικών επιστηµόνων από άλλα ΑΕΙ ή ερευνητικά Ιδρύµατα στη σύνθεση των 7µελών και 3µελών επιτροπών; 1-III.3.2. Πώς παρακολουθείται διαχρονικά η επίδοση και η πρόοδος των υποψηφίων διδακτόρων; 1-III.3.3. Πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων διδακτόρων; 1-III.3.4. Εφαρµόζονται κοινές (µεταξύ των διδασκόντων) διαδικασίες αξιολόγησης των υποψηφίων διδακτόρων; 1-III.3.5. Πώς αξιολογείται η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων διδακτόρων; 1-III.3.6. Πόσο διαφανής και αποτελεσµατική είναι η διαδικασία ανάθεσης, εκπόνησης και εξέτασης της διδακτορικής διατριβής; 1-III.3.7. Υπάρχουν συγκεκριµένες προδιαγραφές ποιότητας για τη διδακτορική διατριβή; Ποιες; 1-III.4. Επιλογή των υποψηφίων διδακτόρων. 1-III.4.1. Ποια είναι η συγκεκριµένη διαδικασία επιλογής υποψηφίων διδακτόρων; 1-III.4.2. Με ποια συγκεκριµένα κριτήρια επιλέγονται; 1-III.4.3. Ποιο είναι το ποσοστό αποδοχής υποψηφίων διδακτόρων; 6 1-III.4.4. Πώς δηµοσιοποιείται η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων διδακτόρων; 1-III.4.5. Πώς διασφαλίζεται η αποτελεσµατικότητα και διαφάνεια της διαδικασίας επιλογής υποψηφίων διδακτόρων; 1-III.5. ιεθνής διάσταση του Προγράµµατος ιδακτορικών Σπουδών. 1-III.5.1. Υπάρχει συµµετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό στις 7µελείς και 3µελείς επιτροπές; Σε ποιο ποσοστό; 6 Η ερώτηση αυτή µπορεί να απαντηθεί συµπληρώνοντας τον Πίνακα 11.8

9 6 1-III.5.2. Υπάρχει συµµετοχή αλλοδαπών υποψηφίων διδακτόρων; 1-III.5.3. Παρέχεται δυνατότητα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής σε ξένη γλώσσα; 1-III.5.4. Υπάρχουν συµφωνίες συνεργασίας µε ιδρύµατα και φορείς του εξωτερικού; 1-III.5.5. Παρέχονται από το Τµήµα κίνητρα στους υποψήφιους διδάκτορες για την συµµετοχή τους σε διεθνή «Θερινά Προγράµµατα» (summer schools), διεθνή ερευνητικά συνέδρια, υποβολή άρθρων σε έγκριτα περιοδικά, κλπ.; 1-III.5.6. Υπάρχουν διεθνείς διακρίσεις του Προγράµµατος ιδακτορικών Σπουδών; Ποιες;

10 7 2. ιδακτικό έργο Αποτελεσµατικότητα του διδακτικού προσωπικού Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης των διδασκόντων από τους φοιτητές; Πώς εφαρµόζεται; Πώς αξιοποιούνται τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης των διδασκόντων από τους φοιτητές; Ποιος είναι ο µέσος εβδοµαδιαίος φόρτος διδακτικού έργου των µελών του ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος; Πόσα από τα µέλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος διδάσκουν στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών; 2.2. Ποιότητα της διδακτικής διαδικασίας Ποιο είναι το ποσοστό των φοιτητών που συµµετέχουν στις εξετάσεις; Ποια είναι τα ποσοστά επιτυχίας των φοιτητών στις εξετάσεις; Ποιος είναι ο µέσος βαθµός πτυχίου; Ποια είναι η µέση διάρκεια σπουδών; Ποιες συγκεκριµένες διδακτικές µέθοδοι χρησιµοποιούνται; 2.3. Οργάνωση και εφαρµογή του διδακτικού έργου Πώς γνωστοποιείται στους φοιτητές η ύλη των µαθηµάτων στην αρχή του εξαµήνου; Περιγράφονται οι µαθησιακοί στόχοι των µαθηµάτων και τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα; Υπάρχει διαδικασία µέτρησης της επίτευξης των µαθησιακών στόχων των µαθηµάτων; Σε ποιο βαθµό τηρείται το ωρολόγιο πρόγραµµα των µαθηµάτων; Είναι ορθολογική η οργάνωση και δοµή του ωρολογίου προγράµµατος µαθηµάτων; Πόσα (και ποια) από τα βασικά εισαγωγικά Μαθήµατα διδάσκονται από µέλη ΕΠ/ΕΠ των δύο ανώτερων βαθµίδων; Πόσα µέλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος διδάσκουν µαθήµατα που δεν εµπίπτουν στο γνωστικό τους αντικείµενο; 2.4. Εκπαιδευτικά βοηθήµατα Είδη και αριθµός βοηθηµάτων που διανέµονται στους φοιτητές Υπάρχει διαδικασία επικαιροποίησης των βοηθηµάτων; Πως εφαρµόζεται; Πώς και πότε συγκεκριµένα διατίθενται τα βοηθήµατα; Ποιο ποσοστό της διδασκόµενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήµατα; Παρέχεται βιβλιογραφική υποστήριξη πέραν των διανεµόµενων συγγραµµάτων; 7 Η ενότητα αυτή αφορά στο διδακτικό έργο τόσο σε επίπεδο προπτυχιακών όσο και µεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών 8 Πολλές από τις ερωτήσεις αυτές µπορούν να απαντηθούν συγκεντρωτικά συµπληρώνοντας τους Πίνακες 11.1, 11.4, 11.5

11 Μέσα και υποδοµές Αίθουσες διδασκαλίας: (α) Αριθµός και χωρητικότητα. (β) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα. (γ) Βαθµός χρήσης. (δ) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του υποστηρικτικού εξοπλισµού Εκπαιδευτικά εργαστήρια: (α) Αριθµός και χωρητικότητα (β) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων. (γ) Βαθµός χρήσης. (δ) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισµού Είναι διαθέσιµα τα εκπαιδευτικά εργαστήρια για χρήση εκτός προγραµµατισµένων ωρών; Επάρκεια και ποιότητα των χώρων και του εξοπλισµού των κλινικών Σπουδαστήρια: (α) Αριθµός και χωρητικότητα (β) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων. (γ) Βαθµός χρήσης Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Χρησιµοποιούνται ΤΠΕ στην παρουσίαση των µαθηµάτων; Πώς; Χρησιµοποιούνται ΤΠΕ στη διδασκαλία; Πώς; Χρησιµοποιούνται ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση; Πώς; Χρησιµοποιούνται ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών; Πώς; Χρησιµοποιούνται ΤΠΕ στην επικοινωνία των φοιτητών µε τον διδάσκοντα; Πώς; Ποιο το ύψος των επενδύσεων του Τµήµατος σε ΤΠΕ κατά την τελευταία πενταετία; 2.7. Αναλογία διδασκόντων/διδασκοµένων και η µεταξύ τους συνεργασία Αναλογία διδασκόντων/διδασκοµένων στα µαθήµατα Αναλογία διδασκόντων/διδασκοµένων στα εργαστήρια Έχουν οι διδάσκοντες ανακοινωµένες ώρες γραφείου για συνεργασία µε τους φοιτητές; Τις τηρούν; 2.8. Σύνδεση της διδασκαλίας µε την έρευνα Πώς µεθοδεύεται η εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία (π.χ. αναζήτηση και χρήση βιβλιογραφίας); Παρέχεται στους φοιτητές δυνατότητα συµµετοχής σε ερευνητικά έργα; 2.9. Συνεργασίες µε εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού και µε το κοινωνικό σύνολο Με ποια εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού συνεργάζεται το Τµήµα και πώς; Με ποια εκπαιδευτικά κέντρα του εξωτερικού συνεργάζεται το Τµήµα και πώς; Αναπτύσσονται συγκεκριµένες εκπαιδευτικές συνεργασίες µε τοπικούς, περιφερειακούς ή εθνικούς κοινωνικούς φορείς;

12 Κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών Υπάρχει στρατηγικός σχεδιασµός του Τµήµατος σχετικά µε την κινητικότητα των µελών της ακαδηµαϊκής κοινότητας; Πόσες και ποιες συµφωνίες έχουν συναφθεί για την ενίσχυση της κινητικότητας του διδακτικού προσωπικού ή/και των φοιτητών; Πόσα µέλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος µετακινήθηκαν προς άλλα Ιδρύµατα κατά την τελευταία πενταετία; Πόσα µέλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού άλλων Ιδρυµάτων µετακινήθηκαν προς το Τµήµα κατά την τελευταία πενταετία; Πόσοι φοιτητές του Τµήµατος µετακινήθηκαν προς άλλα Ιδρύµατα κατά την τελευταία πενταετία; Πόσοι φοιτητές άλλων Ιδρυµάτων µετακινήθηκαν προς το Τµήµα κατά την τελευταία πενταετία; Υπάρχουν διαδικασίες αναγνώρισης του εκπαιδευτικού έργου που πραγµατοποιήθηκε σε άλλο Ίδρυµα; Πόσο ικανοποιητική είναι η λειτουργία και η στελέχωση του κεντρικού Γραφείου ιεθνών / Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων και των συνδέσµων τους; Τι ενέργειες για την προβολή και ενηµέρωση της ακαδηµαϊκής κοινότητας για τα προγράµµατα κινητικότητας αναλαµβάνει το Τµήµα; Οργανώνονται εκδηλώσεις για τους εισερχόµενους φοιτητές; Πώς υποστηρίζονται οι εισερχόµενοι φοιτητές; Πόσα µαθήµατα διδάσκονται σε ξένη γλώσσα για εισερχόµενους αλλοδαπούς σπουδαστές; Υπάρχει πρόσθετη (από το Τµήµα ή/και το Ίδρυµα) οικονοµική ενίσχυση των φοιτητών και των µελών του ακαδηµαϊκού προσωπικού που λαµβάνουν µέρος στα προγράµµατα κινητικότητας; Πώς προωθείται στο Τµήµα η ιδέα της κινητικότητας φοιτητών και µελών του ακαδηµαϊκού προσωπικού και της Ευρωπαϊκής διάστασης γενικότερα; Πώς ελέγχεται η ποιότητα (και όχι µόνο η ποσότητα) της κινητικότητας του ακαδηµαϊκού προσωπικού; 9 Κάποιες από τις ερωτήσεις αυτές µπορούν να απαντηθούν συγκεντρωτικά συµπληρώνοντας τον Πίνακα 11.9

13 10 3. Ερευνητικό έργο 3.1. Προαγωγή της έρευνας στο πλαίσιο του Τµήµατος Υπάρχει συγκεκριµένη ερευνητική πολιτική του Τµήµατος; Ποια είναι; Πώς παρακολουθείται η υλοποίηση της ερευνητικής πολιτικής του Τµήµατος; Πώς δηµοσιοποιείται ο απολογισµός υλοποίησης της ερευνητικής πολιτικής του Τµήµατος; Παρέχονται κίνητρα για την διεξαγωγή έρευνας στα µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας; Πώς ενηµερώνεται το ακαδηµαϊκό προσωπικό για δυνατότητες χρηµατοδότησης της έρευνας; Πώς υποστηρίζεται η ερευνητική διαδικασία; Πώς διαχέονται τα ερευνητικά αποτελέσµατα στο εσωτερικό του Τµήµατος; Πώς διαχέονται τα ερευνητικά αποτελέσµατα εκτός Τµήµατος, στην ελληνική και διεθνή ακαδηµαϊκή και επιστηµονική κοινότητα; Πώς διαχέονται τα ερευνητικά αποτελέσµατα στο τοπικό και εθνικό κοινωνικό περιβάλλον; 3.2. Ερευνητικά προγράµµατα και έργα που εκτελούνται στο Τµήµα Ποια ερευνητικά προγράµµατα υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη κατά την τελευταία πενταετία; Ποιο ποσοστό µελών του ακαδηµαϊκού προσωπικού αναλαµβάνει ερευνητικές πρωτοβουλίες; Συµµετέχουν εξωτερικοί συνεργάτες ή/και µεταδιδακτορικοί ερευνητές στα ερευνητικά προγράµµατα; 3.3. Ερευνητικές υποδοµές Αριθµός και χωρητικότητα ερευνητικών εργαστηρίων Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων των ερευνητικών εργαστηρίων Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισµού Καλύπτουν οι διαθέσιµες υποδοµές τις ανάγκες της ερευνητικής διαδικασίας; Ποια ερευνητικά αντικείµενα δεν καλύπτονται από τις διαθέσιµες υποδοµές; Πόσο εντατική χρήση γίνεται των ερευνητικών υποδοµών; Πόσο συχνά ανανεώνονται οι ερευνητικές υποδοµές; Ποια είναι η ηλικία του υπάρχοντος εξοπλισµού και η λειτουργική του κατάσταση και ποιες οι τυχόν ανάγκες ανανέωσης/επικαιροποίησης; Πώς χρηµατοδοτείται η προµήθεια, συντήρηση και ανανέωση των ερευνητικών υποδοµών;

14 Επιστηµονικές δηµοσιεύσεις των µελών του διδακτικού προσωπικού του Τµήµατος κατά την τελευταία πενταετία Πόσα βιβλία/µονογραφίες δηµοσίευσαν τα µέλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος; Πόσες εργασίες δηµοσίευσαν τα µέλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού; (α) Σε επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές ; (β) Σε επιστηµονικά περιοδικά χωρίς κριτές; (γ) Σε Πρακτικά επιστηµονικών συνεδρίων µε κριτές; (δ) Σε Πρακτικά επιστηµονικών συνεδρίων χωρίς κριτές; Πόσα κεφάλαια δηµοσίευσαν τα µέλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος σε συλλογικούς τόµους; Πόσες άλλες εργασίες (π.χ. βιβλιοκρισίες) δηµοσίευσαν τα µέλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος; Πόσες ανακοινώσεις σε επιστηµονικά συνέδρια που δεν εκδίδουν Πρακτικά έκαναν τα µέλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος; (α) Σε συνέδρια µε κριτές (β) Σε συνέδρια χωρίς κριτές 3.5. Αναγνώριση της έρευνας που γίνεται στο Τµήµα από τρίτους Πόσες ετεροαναφορές (citations) υπάρχουν σε δηµοσιεύσεις µελών του ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος; Πόσες αναφορές του ειδικού ή/και του επιστηµονικού τύπου έγιναν σε ερευνητικά αποτελέσµατα του ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος κατά την τελευταία πενταετία; Πόσες βιβλιοκρισίες για βιβλία µελών του ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος έχουν δηµοσιευθεί; Πόσες συµµετοχές µελών του ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος σε επιτροπές επιστηµονικών συνεδρίων υπήρξαν κατά την τελευταία πενταετία; Πόσες συµµετοχές µελών του ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος σε συντακτικές επιτροπές επιστηµονικών περιοδικών υπάρχουν; Πόσες προσκλήσεις µελών του ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος από άλλους φορείς για διαλέξεις/παρουσιάσεις κλπ. έγιναν κατά την τελευταία πενταετία; Πόσα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας απονεµήθηκαν σε µέλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος; Υπάρχει πρακτική αξιοποίηση (π.χ. βιοµηχανικές εφαρµογές) των ερευνητικών αποτελεσµάτων των µελών του ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος; 3.6. Ερευνητικές συνεργασίες του Τµήµατος Υπάρχουν ερευνητικές συνεργασίες (α) Με άλλες ακαδηµαϊκές µονάδες του ιδρύµατος; (β) Με φορείς και ιδρύµατα του εσωτερικού; (γ) Με φορείς και ιδρύµατα του εξωτερικού; 10 Όλες οι ερωτήσεις αυτές µπορούν να απαντηθούν συγκεντρωτικά συµπληρώνοντας τον Πίνακα Πολλές από τις ερωτήσεις αυτές µπορούν να απαντηθούν συγκεντρωτικά συµπληρώνοντας τον Πίνακα 11.12

15 ιακρίσεις και επιβράβευση της έρευνας που γίνεται στο Τµήµα Ποια βραβεία ή/και διακρίσεις έχουν απονεµηθεί σε µέλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος; (α) σε επίπεδο ακαδηµαϊκής µονάδας; (β) σε επίπεδο ιδρύµατος; (γ) σε εθνικό επίπεδο; (δ) σε διεθνές επίπεδο; Ποιοι τιµητικοί τίτλοι (επίτιµοι διδάκτορες, επισκέπτες καθηγητές, ακαδηµαϊκοί, αντεπιστέλλοντα µέλη ακαδηµιών κλπ). έχουν απονεµηθεί από άλλα ιδρύµατα σε µέλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος; Υπάρχουν θεσµοθετηµένες από το Τµήµα υποτροφίες έρευνας; 3.8. Συµµετοχή των φοιτητών στην έρευνα Πόσοι προπτυχιακοί φοιτητές συµµετέχουν σε ερευνητικές δραστηριότητες του Τµήµατος; Πόσοι µεταπτυχιακοί και πόσοι υποψήφιοι διδάκτορες;

16 13 4. Σχέσεις µε παραγωγικούς φορείς Συνεργασίες του Τµήµατος µε παραγωγικούς φορείς Ποια έργα συνεργασίας µε παραγωγικούς φορείς εκτελούνται ή εκτελέσθηκαν στο Τµήµα κατά την τελευταία πενταετία; Πόσα µέλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος συµµετείχαν σ αυτά; Πόσοι προπτυχιακοί, µεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές του Τµήµατος συµµετείχαν σε αυτά; Πώς αναγνωρίζεται και προβάλλεται η επιστηµονική συνεργασία του Τµήµατος µε παραγωγικούς φορείς; 4.2. υναµική του Τµήµατος για ανάπτυξη συνεργασιών µε παραγωγικούς φορείς Υπάρχουν µηχανισµοί και διαδικασίες για την ανάπτυξη συνεργασιών; Πόσο αποτελεσµατικοί είναι κατά την κρίση σας; Πώς αντιµετωπίζουν τα µέλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος την ανάπτυξη τέτοιων συνεργασιών; Πώς αντιµετωπίζουν οι παραγωγικοί φορείς την ανάπτυξη τέτοιων συνεργασιών; ιαθέτει το Τµήµα πιστοποιηµένα εργαστήρια για παροχή υπηρεσιών; Αξιοποιούνται οι εργαστηριακές υποδοµές του Τµήµατος στις συνεργασίες µε παραγωγικούς φορείς; 4.3. ραστηριότητες του Τµήµατος προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και ενίσχυσης συνεργασιών µε παραγωγικούς φορείς Ανακοινώνονται τα αποτελέσµατα των έργων συνεργασίας σε ειδικά περιοδικά ή στον τύπο; Οργανώνει ή συµµετέχει το Τµήµα σε εκδηλώσεις µε σκοπό την ενηµέρωση παραγωγικών φορέων σχετικά µε τους σκοπούς, το αντικείµενο και το παραγόµενο έργο του Τµήµατος; Υπάρχει επαφή και συνεργασία µε αποφοίτους του Τµήµατος που είναι στελέχη παραγωγικών φορέων; 4.4. Σύνδεση της συνεργασίας µε παραγωγικούς φορείς µε την εκπαιδευτική διαδικασία Εντάσσονται οι εκπαιδευτικές επισκέψεις των φοιτητών σε χώρους παραγωγής στην εκπαιδευτική διαδικασία; Οργανώνονται οµιλίες / διαλέξεις στελεχών παραγωγικών φορέων; Απασχολούνται στελέχη της παραγωγής ως διδάσκοντες; 4.5. Συµβολή του τµήµατος στην τοπική, περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη Πόσο σταθερές και βιώσιµες είναι οι υπάρχουσες συνεργασίες; Συνάπτονται προγραµµατικές συµφωνίες συνεργασίας µεταξύ Τµήµατος και παραγωγικών φορέων; Εκπροσωπείται το Τµήµα σε τοπικούς και περιφερειακούς οργανισµούς και αναπτυξιακά όργανα; 12 Ο όρος παραγωγικοί φορείς στο παρόν κείµενο δηλώνει όλους τους χώρους εφαρµογής όλων των επιστηµονικών πεδίων και απασχόλησης των αποφοίτων στον δηµόσιο, ιδιωτικό, και κοινωνικό τοµέα.

17 Συµµετέχει ενεργά το Τµήµα στην εκπόνηση τοπικών /περιφερειακών σχεδίων ανάπτυξης; Υπάρχει διάδραση ή/και συνεργασία του Τµήµατος µε το περιβάλλον του, ιδίως µε αντίστοιχα Τµήµατα άλλων ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης; Αναπτύσσει το Τµήµα και διατηρεί σχέσεις µε την τοπική και περιφερειακή κοινωνία, καθώς και µε την τοπική, περιφερειακή ή/και εθνική οικονοµική υποδοµή; Πώς συµµετέχει το Τµήµα στα µείζονα περιφερειακά, εθνικά και διεθνή ερευνητικά και ακαδηµαϊκά δίκτυα; Το Τµήµα διοργανώνει ή/και συµµετέχει στη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων που απευθύνονται στο άµεσο κοινωνικό περιβάλλον;

18 15 5. Στρατηγική ακαδηµαϊκής ανάπτυξης 5.1. Υπάρχει διαδικασία διαµόρφωσης συγκεκριµένου βραχυ-µεσοπρόθεσµου (λ.χ. 5ετούς) σχεδίου ανάπτυξης; Πόσο αποτελεσµατική κρίνετε ότι είναι η διαδικασία αυτή; 5.2. Υπάρχει διαδικασία παρακολούθησης αυτού του σχεδίου ανάπτυξης; Πόσο αποτελεσµατική κρίνετε ότι είναι; 5.3. Υπάρχει διαδικασία δηµοσιοποίησης αυτού του σχεδίου ανάπτυξης και των αποτελεσµάτων του; 5.4. Ποια είναι η συµµετοχή της ακαδηµαϊκής κοινότητας στη διαµόρφωση και παρακολούθηση της υλοποίησης, και στη δηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων των αναπτυξιακών του στρατηγικών; 5.5. Συγκεντρώνει και αξιοποιεί το Τµήµα τα απαιτούµενα για τον αποτελεσµατικό σχεδιασµό της ακαδηµαϊκής ανάπτυξής του στοιχεία και δείκτες; 5.6. Τι προσπάθειες κάνει το Τµήµα προκειµένου να προσελκύσει µέλη ακαδηµαϊκού προσωπικού υψηλού επιπέδου; 5.7. Πώς συνδέεται ο προγραµµατισµός προσλήψεων και εξελίξεων µελών του ακαδηµαϊκού προσωπικού µε το σχέδιο ακαδηµαϊκής ανάπτυξης του Τµήµατος; 5.8. Τι προσπάθειες κάνει το Τµήµα προκειµένου να προσελκύσει φοιτητές υψηλού επιπέδου;

19 16 6. ιοικητικές υπηρεσίες και υποδοµές 6.1. Αποτελεσµατικότητα των διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών Πώς είναι στελεχωµένη και οργανωµένη η Γραµµατεία του Τµήµατος; Πόσο αποτελεσµατικές είναι οι παρεχόµενες υπηρεσίες και το ωράριο λειτουργίας της Γραµµατείας του Τµήµατος για την εξυπηρέτηση των αναγκών του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών; Πόσο αποτελεσµατική είναι η συνεργασία των διοικητικών υπηρεσιών του Τµήµατος µε εκείνες της κεντρικής διοίκησης του Ιδρύµατος; Πόσο ικανοποιητική για τις ανάγκες του Τµήµατος είναι (α) η οργάνωση και το ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης; (β) των Υπηρεσιών Πληροφόρησης; Πώς είναι στελεχωµένα και πώς οργανώνονται τα Εργαστήρια ή/και τα Σπουδαστήρια του Τµήµατος; Πόσο αποτελεσµατική είναι η λειτουργία τους; Πώς είναι στελεχωµένη και πώς οργανώνεται η Υπηρεσία Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Τµήµατος; Πόσο αποτελεσµατικές είναι οι παρεχόµενες από αυτήν υπηρεσίες; 6.2. Υπηρεσίες φοιτητικής µέριµνας Πως εφαρµόζεται ο θεσµός του Σύµβουλου Καθηγητή; Πόσο αποτελεσµατικά υποστηρίζεται η πρόσβαση των µελών της ακαδηµαϊκής κοινότητας στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών; Υπάρχει υπηρεσία υποστήριξης των εργαζόµενων φοιτητών; Πόσο αποτελεσµατική είναι η λειτουργία της; Υπάρχει υπηρεσία υποστήριξης των περισσότερο αδύναµων φοιτητών και εκείνων που δεν ολοκληρώνουν εµπρόθεσµα τις σπουδές τους; Πόσο αποτελεσµατική είναι η λειτουργία της; Παρέχονται υποτροφίες στους άριστους φοιτητές ή σε ειδικές κατηγορίες φοιτητών (πέραν των υποτροφιών του ΙΚΥ); Υπάρχει συγκεκριµένη πολιτική του Τµήµατος για την οµαλή ένταξη των νεοεισερχόµενων στο Τµήµα φοιτητών; Πόσο αποτελεσµατική είναι; Πώς συµµετέχουν οι φοιτητές στη ζωή του Τµήµατος και του Ιδρύµατος γενικότερα; Πώς υποστηρίζονται ειδικά οι αλλοδαποί φοιτητές που µετακινούνται προς το Τµήµα; 6.3. Υποδοµές πάσης φύσεως που χρησιµοποιεί το Τµήµα Επάρκεια και ποιότητα των τεκµηρίων της βιβλιοθήκης Επάρκεια και ποιότητα κοινόχρηστου τεχνικού εξοπλισµού Επάρκεια και ποιότητα χώρων και εξοπλισµού σπουδαστηρίων Επάρκεια και ποιότητα γραφείων διδασκόντων Επάρκεια και ποιότητα χώρων Γραµµατείας Επάρκεια και ποιότητα χώρων συνεδριάσεων Επάρκεια και ποιότητα άλλων χώρων (διδασκαλεία, πειραµατικά σχολεία, µουσεία, αρχεία, αγροκτήµατα, εκθεσιακοί χώροι κλπ).

20 Επάρκεια και ποιότητα υποδοµών ΑΜΕΑ Πως εξασφαλίζεται η πρόσβαση των µελών της ακαδηµαϊκής κοινότητας σε υποδοµές και εξοπλισµό του Ιδρύµατος; 6.4. Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών από τις διάφορες υπηρεσίες του Τµήµατος (πλην εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου) Ποιες από τις λειτουργίες του Τµήµατος υποστηρίζονται από ΤΠΕ; Ποιες από αυτές και πόσο χρησιµοποιούνται από τις διοικητικές υπηρεσίες, τους φοιτητές και το ακαδηµαϊκό προσωπικό του Τµήµατος; Πόσα µέλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος διαθέτουν ιστοσελίδα στο διαδίκτυο; Πόσο συχνά ανανεώνεται ο ιστότοπος του Τµήµατος στο διαδίκτυο; 6.5. ιαφάνεια και αποτελεσµατικότητα στη χρήση υποδοµών και εξοπλισµού Γίνεται ορθολογική χρήση των διαθέσιµων υποδοµών του Τµήµατος; Πώς διασφαλίζεται; Γίνεται ορθολογική χρήση του διαθέσιµου εξοπλισµού του Τµήµατος; Πώς διασφαλίζεται; 6.6. ιαφάνεια και αποτελεσµατικότητα στη διαχείριση οικονοµικών πόρων Προβλέπεται διαδικασία σύνταξης και εκτέλεσης προϋπολογισµού του Τµήµατος; Πόσο αποτελεσµατικά εφαρµόζεται; Προβλέπεται διαδικασία κατανοµής πόρων; Πόσο αποτελεσµατικά εφαρµόζεται; Προβλέπεται διαδικασία απολογισµού; Πόσο αποτελεσµατικά εφαρµόζεται;

21 18 7. Πίνακες Οι πίνακες που ακολουθούν αφορούν σε υποδείγµατα και παρατίθενται σε οριζόντια διάταξη σελίδας. (Το υπόλοιπο της σελίδας είναι εσκεµµένα κενό)

22 19 Πίνακας 7-1. Μαθήµατα Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών Μάθηµα 1 Μάθηµα Μάθηµα ν Α Β Γ Ε ΣΤ Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Επεξηγήσεις: Α: Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας (θεωρία) Β: Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας (εργαστήριο) Γ: Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας (άλλες δραστηριότητες π.χ. ασκήσεις) : Υποχρεωτικό (Υ), Υποχρεωτικής Επιλογής (ΥΕ), Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) Ε: Υποβάθρου (Υ), Επιστηµονικής Περιοχής (ΕΠ), Γενικών Γνώσεων (ΓΓ), Ανάπτυξης εξιοτήτων (Α ) ΣΤ: Μάθηµα Κορµού (Κο), Ειδίκευσης (Ε), Κατεύθυνσης (Κα) Ζ: Εγγεγραµµένοι φοιτητές Η: Φοιτητές που συµµετείχαν στις εξετάσεις Θ: Φοιτητές που εξετάσθηκαν µε επιτυχία (σε όλες τις εξεταστικές περιόδους) Ι: Μάθηµα µε εργασία ή πρόοδο (υποχρεωτική/προαιρετική) (ΝΑΙ (Υ/Π)/ΟΧΙ) Κ: Μάθηµα µε προτεινόµενη πολλαπλή βιβλιογραφία (Reading List) (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Λ: Μάθηµα µε αναλυτική σελίδα στο ιαδίκτυο (π.χ. µε σηµειώσεις, ασκήσεις, βιβλιογραφία, συνδέσµους µε χρήσιµες ιστοσελίδες, κλπ) (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Μ: Η διδασκαλία του µαθήµατος αξιολογήθηκε από τους φοιτητές; (ΝΑΙ/ΟΧΙ)

23 20 Πίνακας 7-2. Εξέλιξη αριθµού εισακτέων στο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών Εισαγωγικές εξετάσεις Μετεγγραφές Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ Άλλες κατηγορίες Σύνολο Επεξηγήσεις: Στη γραµµή «Μετεγγραφές» αναγράφεται ο καθαρός αριθµός µετεγγραφοµένων φοιτητών (εισροές-εκροές προς και από το Τµήµα)

24 21 Πίνακας 7-3. Εξέλιξη του αριθµού των αποφοίτων του Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών και διάρκεια σπουδών Έτος εισαγωγής ιάρκεια σπουδών (Έτη) Κ Κ+1 Κ+2 Κ+3 Κ+4 Κ+5 Κ+6 εν έχουν αποφοιτήσει ακόµα Σύνολο % % % % % % % Επεξηγήσεις: Όπου Κ = Κανονική διάρκεια σπουδών (σε έτη) στο Τµήµα. (π.χ. Αν η κανονική διάρκεια σπουδών είναι 4 έτη, τότε Κ=4, Κ+1=5, Κ+2=6,..., Κ+6=10)

25 22 Πίνακας 7-4. Κατανοµή βαθµολογίας και µέσος βαθµός πτυχίου των αποφοίτων του Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών Έτος Αποφοίτησης Σύνολο Κατανοµή Βαθµών (%) Μέσος όρος Βαθµολογίας (Σύνολο απόφοιτων)

26 23 Πίνακας 7-5. Μαθήµατα Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών [13] Τίτλος ΜΠΣ: «...» Α Β Γ Ε ΣΤ Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Μάθηµα 1 Μάθηµα Μάθηµα ν Επεξηγήσεις: Α: Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας (θεωρία) Β: Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας (εργαστήριο) Γ: Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας (άλλες δραστηριότητες π.χ. ασκήσεις) : Υποχρεωτικό (Υ), Υποχρεωτικής Επιλογής (ΥΕ), Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) Ε: Υποβάθρου (Υ), Επιστηµονικής Περιοχής (ΕΠ), Γενικών Γνώσεων (ΓΓ), Ανάπτυξης εξιοτήτων (Α ) ΣΤ: Μάθηµα Κορµού (Κο), Ειδίκευσης (Ε), Κατεύθυνσης (Κα) Ζ: Εγγεγραµµένοι φοιτητές Η: Φοιτητές που συµµετείχαν στις εξετάσεις Θ: Φοιτητές που εξετάσθηκαν µε επιτυχία (σε όλες τις εξεταστικές περιόδους) Ι: Μάθηµα µε εργασία ή πρόοδο (υποχρεωτική/προαιρετική) (ΝΑΙ (Υ/Π)/ΟΧΙ) Κ: Μάθηµα µε προτεινόµενη πολλαπλή βιβλιογραφία (Reading List) (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Λ: Μάθηµα µε αναλυτική σελίδα στο ιαδίκτυο (π.χ. µε σηµειώσεις, ασκήσεις, βιβλιογραφία, συνδέσµους µε χρήσιµες ιστοσελίδες, κλπ) (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Μ: Η διδασκαλία του µαθήµατος αξιολογήθηκε από τους φοιτητές; (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 13 Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συµπληρώνεται ένας πίνακας ανά ΠΜΣ

27 24 Πίνακας 7-6. Εξέλιξη του αριθµού αιτήσεων, προσφορών θέσεων από το Τµήµα, εισακτέων (εγγραφών) και αποφοίτων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών (ΜΠΣ) [ 14 ] Τίτλος ΜΠΣ: «...» Αιτήσεις (α+β) (α) Πτυχιούχοι του Τµήµατος (β) Πτυχιούχοι άλλων Τµηµάτων Προσφορές Εγγραφές Απόφοιτοι - 14 Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συµπληρώνεται ένας πίνακας ανά ΠΜΣ

28 25 Πίνακας 7-7. Κατανοµή βαθµολογίας και µέσος βαθµός πτυχίου των αποφοίτων του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών [ 15 ] Τίτλος ΜΠΣ: «...» Έτος Αποφοίτησης Σύνολο Κατανοµή Βαθµών (%) Μέσος όρος Βαθµολογίας (Σύνολο απόφοιτων) Πίνακας 11.7 Κατανοµή βαθµολογίας και µέσος βαθµός πτυχίου των αποφοίτων του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών 15 Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συµπληρώνεται ένας πίνακας ανά ΠΜΣ

29 26 Πίνακας 7-8. Εξέλιξη του αριθµού αιτήσεων, προσφορών θέσεων από το Τµήµα, εισακτέων (εγγραφών) και αποφοίτων στο Πρόγραµµα ιδακτορικών Σπουδών Αιτήσεις (α+β) (α) Πτυχιούχοι του Τµήµατος (β) Πτυχιούχοι άλλων Τµηµάτων Προσφορές Εγγραφές Απόφοιτοι Επεξηγήσεις: Απόφοιτοι: Αριθµός ιδακτόρων που ανακηρύχθηκαν στο έτος που αφορά η στήλη.

30 27 Πίνακας 7-9. Συµµετοχή σε ιαπανεπιστηµιακά Προγράµµατα Σπουδών Σύνολο Φοιτητές του Τµήµατος που φοίτησαν σε ξένο πανεπιστήµιο Επισκέπτες φοιτητές ξένων πανεπιστηµίων στο Τµήµα Μέλη ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος που µετακινήθηκαν σε άλλο Πανεπιστήµιο Μέλη ακαδηµαϊκού προσωπικού άλλων Πανεπιστηµίων που µετακινήθηκαν στο Τµήµα Σύνολο Επεξηγήσεις: (π.χ.) Αφορά στον αριθµό που συµµετείχαν για πρώτη φορά

31 28 Πίνακας Εξέλιξη του προσωπικού του Τµήµατος Καθηγητές Αναπληρωτές Καθηγητές Επίκουροι Καθηγητές Λέκτορες Μέλη ΕΕ ΙΠ ιδάσκοντες επί συµβάσει Τεχνικό προσωπικό εργαστηρίων ιοικητικό προσωπικό Επεξηγήσεις: Για τα µέλη ΕΠ: (π.χ.) Αφορά στον αριθµό των επιτυχηµένων εκλογών στο έτος, όχι στο έτος έκδοσης ΦΕΚ. Για ιδάσκοντες επί συµβάσει: (π.χ.) Αναφέρεται σε αριθµό συµβάσεων όχι διδασκόντων (π.χ. αν ένας διδάσκων έχει δύο συµβάσεις, χειµερινή και εαρινή τότε µετρώνται 2 συµβάσεις) Για άλλες κατηγορίες προσωπικού: αφορά (π.χ.) σε νέες θέσεις/προαγωγές

32 29 Πίνακας Επιστηµονικές δηµοσιεύσεις Α Β Γ Ε Ζ Η Θ Ι Σύνολο Σύνολο Επεξηγήσεις: Α: Βιβλία/µονογραφίες Β: Εργασίες σε επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές Γ: Εργασίες σε επιστηµονικά περιοδικά χωρίς κριτές : Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων µε κριτές Ε: Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές Ζ: Κεφάλαια σε συλλογικούς τόµους Η: Άλλες εργασίες Θ: Ανακοινώσεις σε επιστηµονικά συνέδρια (µε κριτές) που δεν εκδίδουν πρακτικά Ι: Ανακοινώσεις σε επιστηµονικά συνέδρια (µε κριτές) που δεν εκδίδουν πρακτικά

33 30 Πίνακας Αναγνώριση του ερευνητικού έργου Α Β Γ Ε Ζ Η Σύνολο Σύνολο Επεξηγήσεις: Α: Ετεροαναφορές Β: Αναφορές του ειδικού/επιστηµονικού τύπου Γ: Βιβλιοκρισίες : Συµµετοχές σε επιτροπές επιστηµονικών συνεδρίων Ε: Συµµετοχές σε συντακτικές επιτροπές επιστηµονικών περιοδικών Ζ: Προσκλήσεις για διαλέξεις Η: ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας

34 31 Αυτή η σελίδα είναι εσκεµµένα κενή

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) ΠΡΑΞΗ ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΤΕΙ πρώην (ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) Τα Κριτήρια Διασφάλισης Ποιότητας των Ακαδημαϊκών Μονάδων Συντάκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α. Ι.Π. ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12-3.2 ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α.ΔΙ.Π. 1 ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πανεπιστήμιο Σχολή Τμήμα: Τομέας: Όνομα και τίτλος διδάσκοντος: Επιστημονική ειδίκευση Τίτλοι και κωδικοί διδασκόμενων μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ανάλυση Κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ανάλυση Κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ανάλυση Κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ανάλυση Κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Απογραφικά ελτία και Ερωτηµατολόγιο Μαθήµατος / ιδάσκοντος για τους Φοιτητές (ενδεικτικά υποδείγµατα)

ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Απογραφικά ελτία και Ερωτηµατολόγιο Μαθήµατος / ιδάσκοντος για τους Φοιτητές (ενδεικτικά υποδείγµατα) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α. Ι.Π. ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Απογραφικά

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Σχολή... Τμήμα... Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκό έτος: 2014-2015 & 2015-2016 Ιανουάριος 2017 Πίνακας περιεχομένων 1 Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης... 1 1.1. Περιγραφή και ανάλυση της

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συµπληρώνεται µε ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαµηνιαία προ-ή και µετά-πτυχιακά µαθήµατα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήµα)

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήµα) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α. Ι.Π. ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήµα)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος * Τμήματος. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) Έκδοση 2.0 Οκτώβριος 2011

Πρόλογος * Τμήματος. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) Έκδοση 2.0 Οκτώβριος 2011 1 Πρόλογος * Η Εσωτερική Αξιολόγηση είναι μία τακτικά επαναλαμβανόμενη συμμετοχική διαδικασία, η οποία διαρκεί δύο συνεχόμενα διδακτικά εξάμηνα και επαναλαμβάνεται το αργότερο κάθε τέσσερα έτη. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Απογραφική Έκθεση Τμήμα

Ετήσια Απογραφική Έκθεση Τμήμα Μονάδα ιασφάλισης Ποιότητας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ετήσια Απογραφική Έκθεση 2010-2011 Τμήμα Θεσσαλονίκη, Ημερομηνία Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγικό Κείμενο 1 1. Συγκριτικός σχολιασμός απογραφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. έτος (Τ)*

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. έτος (Τ)* ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σχετικ ός πίνακ ΙΔΡΥΜΑ: ΤΜΗΜΑ :.. Αριθμός προσφερόμενων κατευθύνσεων: Αριθμός μεταπτυχιακών προγραμμάτων: Ακαδημαϊκό έτος Τρέχον ας # 1 Συνολικός αριθμός μελών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος * Το κείμενο του Προλόγου δεν πρέπει να συμπεριληφθεί στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος

Πρόλογος * Το κείμενο του Προλόγου δεν πρέπει να συμπεριληφθεί στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος 1 Πρόλογος * Η Εσωτερική Αξιολόγηση είναι μία τακτικά επαναλαμβανόμενη συμμετοχική διαδικασία, η οποία διαρκεί δύο συνεχόμενα διδακτικά εξάμηνα και επαναλαμβάνεται το αργότερο κάθε τέσσερα έτη. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ι.Π. H.Q.A.A. ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ/ΤΕΙ. Έκδοση 1.0 HELLENIC REPUBLIC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α. Ι.Π. H.Q.A.A. ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ/ΤΕΙ. Έκδοση 1.0 HELLENIC REPUBLIC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α. Ι.Π. ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος

Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011 2012 ΟΜΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΛΕΤΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΣΕ ΜΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1.1. Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος. Σελίδα 1 από 47. Έτος τελευταίας Αναμόρφωσης Προγράμματος Σπουδών

Πίνακας 1.1. Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος. Σελίδα 1 από 47. Έτος τελευταίας Αναμόρφωσης Προγράμματος Σπουδών Πίνακας 1.1. Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Έτος τελευταίας Αναμόρφωσης Προγράμματος Σπουδών Αιτιολογία Έτος προηγούμενης Αναμόρφωσης Προγράμματος Σπουδών Αιτιολογία Εφαρμογή του ECTS (Ναι/Όχι)

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

EΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ EΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συµπληρώνεται µε ευθύνη του διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαµηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων 2102 4 2 6 Υ ΝΑΙ 1 Ο - ΝΑΙ ΝΑΙ 2103 3 ΟΧΙ 5 Υ ΝΑΙ 1 Ο - ΝΑΙ ΝΑΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων 2102 4 2 6 Υ ΝΑΙ 1 Ο - ΝΑΙ ΝΑΙ 2103 3 ΟΧΙ 5 Υ ΝΑΙ 1 Ο - ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 σελ. 1 Πίνακας 1. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Κωδικός Μαθήματος Ωρες διδασκαλίας ανά Περιλαμβάνονται ώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΟΥ Γ.Π.Α. Το Σχήμα Βάσης Δεδομένων του Πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟΔΙΠ Συντάκτες: Δημήτρης Κρεμμύδας Αλεξάνδρα Ντούκα Μαριλένα Μαλιάππη Μαίρη Φραγκίσκου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΟΥ Γ.Π.Α. ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΟΥ Γ.Π.Α. Συντάκτες: Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος * Τμήματος. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) Έκδοση 2.0 Οκτώβριος 2011

Πρόλογος * Τμήματος. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) Έκδοση 2.0 Οκτώβριος 2011 1 Πρόλογος * Η Εσωτερική Αξιολόγηση είναι μία τακτικά επαναλαμβανόμενη συμμετοχική διαδικασία, η οποία διαρκεί δύο συνεχόμενα διδακτικά εξάμηνα και επαναλαμβάνεται το αργότερο κάθε τέσσερα έτη. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΔΟ) ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΔΟ) ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΔΟ) ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ: 2010-2013 ΘΗΒΑ, 2013 Σελίδα 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.Η διαδικασία της εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ/ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ/ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ/ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Συμπληρώνεται χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετα-πτυχιακά κλινικά μαθήματα/ασκήσεις με ευθύνη του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ετήσια Απογραφική Έκθεση Ακαδημαϊκών Μονάδων

ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ετήσια Απογραφική Έκθεση Ακαδημαϊκών Μονάδων ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ετήσια Απογραφική Έκθεση Ακαδημαϊκών Μονάδων Στοιχεία και δείκτες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών οδηγός σπουδών Ιστορικά Στοιχεία Ίδρυση του Τμήματος: Το Τμήμα δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ. ΔΙ. Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Απογραφικό Δελτίο για τα Μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού

ΜΟ. ΔΙ. Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Απογραφικό Δελτίο για τα Μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΜΟ. ΔΙ. Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Απογραφικό Δελτίο για τα Μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ενδεικτικό υπόδειγμα)

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ο. Δ Ι. Π. Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Κ Ρ Η Τ Η Σ

Μ Ο. Δ Ι. Π. Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Κ Ρ Η Τ Η Σ Μ Ο. Δ Ι. Π. Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Κ Ρ Η Τ Η Σ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Απογραφικό Δελτίο για τα Μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

M O. ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

M O. ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ M O. ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος (ενδεικτικό υπόδειγμα) Έκδοση 3.0.

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΠΟΤΕΛΕΣMΑ 4.1.1 Δείκτες αξιολόγησης ακαδημαϊκών μονάδων Β Εξάμηνο 2010: Οκτώβριος- Δεκέμβριος 2010 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4: Δημιουργία αρχειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 σελ. 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Απογραφική Έκθεση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 σελ. 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Απογραφική Έκθεση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 σελ. 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Απογραφική Έκθεση 2013-14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΟΥ Γ.Π.Α. ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΟΥ Γ.Π.Α. Συντάκτες: Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας του Τμήματος Νοσηλευτικής

Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας του Τμήματος Νοσηλευτικής Πίνακας 1. Εξέλιξη του προσωπικού του Τμήματος 2011-2012 2010-2011 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Καθηγητές Σύνολο 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 Αναπληρωτές Καθηγητές Από εξέλιξη*

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφικά Δελτία - Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθήματος/Διδάσκοντα

Απογραφικά Δελτία - Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθήματος/Διδάσκοντα Απογραφικά Δελτία - Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθήματος/Διδάσκοντα Αλεξανδρούπολη, Πέμπτη 20 Μαρτίου 2014 Φραγγίδης Λεωνίδας Δομή Παρουσίασης Απογραφικό Δελτίο Διδάσκοντα Απογραφικό Δελτίο Μαθήματος o

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) ΠΡΑΞΗ ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΤΕΙ πρώην (ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) Συντάκτης: Συνεργάτης ΜΟΔΙΠ Δρ. Χρήστος Γενιτσαρόπουλος Επιμέλεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙς ΠΡΩΤΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ Γ.Π.Α.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙς ΠΡΩΤΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ Γ.Π.Α. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙς ΠΡΩΤΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ Γ.Π.Α. Καθηγητής Ανδρέας Καραμάνος Πρόεδρος του Τμήματος ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΉΜΑΤΟς ΕΠΙΣΤΉΜΗς

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτ. Μονάδες ECTS. Περιλ/νονται. Κατηγορία. εργ/ρίου ή άσκησης; ,5 Υ ΝΑΙ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ ,5 Υ ΝΑΙ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ ,5 Υ ΝΑΙ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ

Διδακτ. Μονάδες ECTS. Περιλ/νονται. Κατηγορία. εργ/ρίου ή άσκησης; ,5 Υ ΝΑΙ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ ,5 Υ ΝΑΙ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ ,5 Υ ΝΑΙ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 σελ. 1 Πίνακας 1. ΠΡΟΠΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΔΩΝ α.α Μάθημα 1 Μουσειολογία Ι 2 Διαχείριση Πολιτισμικής Κληρονομιάς

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Χειμερινό εξαμήνο του ακ. έτους

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Χειμερινό εξαμήνο του ακ. έτους Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Χειμερινό εξαμήνο του ακ. έτους 214-215 Μάθημα ΕΝΟΤΗΤΑ: Μάθημα Ερώτηση Πλήθος απαντήσεων Διάμεσος Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση Ελάχιστη Μέγιστη Οι

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων / Διδάσκουσα του μαθήματος

Διδάσκων / Διδάσκουσα του μαθήματος Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Εαρινό εξαμήνο του ακ. έτους 12-13 ΕΝΟΤΗΤΑ: Διδάσκων / Διδάσκουσα του μαθήματος Ερώτηση Πλήθος απαντήσεων Διάμεσος Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση Ελάχιστη

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 20ΧΧ ΜΟΝΑΔΑΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 20ΧΧ ΜΟΝΑΔΑΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 20ΧΧ ΜΟΝΑΔΑΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Contents No table of contents entries found. 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 Ίδρυση και λειτουργία του ΤΕΙ ΑΜΘ 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 ΑΘΗΝΑ

Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 ΑΘΗΝΑ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο: Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 Τόπος: ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία: Ιανουάριος, 2012 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 15-16 Μάθημα ΕΝΟΤΗΤΑ: Μάθημα Ερώτηση Πλήθος απαντήσεων Διάμεσος Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση Ελάχιστη Μέγιστη Οι στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟΔΙΠ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ (από το συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Εισαγωγή Παρουσίαση της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Γεωγραφική θέση της Σχολής... 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Εισαγωγή Παρουσίαση της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Γεωγραφική θέση της Σχολής... 2 ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 1 2. Παρουσίαση της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών... 2 2.1. Γεωγραφική θέση της Σχολής... 2 2.2. Ιστορικό της εξέλιξης της Σχολής... 4 2.2.1. Σύντομα

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερική Αξιολόγηση Προγράμματος Σπουδών

Εξωτερική Αξιολόγηση Προγράμματος Σπουδών Εξωτερική Αξιολόγηση Προγράμματος Σπουδών Κριτήρια και δείκτες ποιότητας 6 (1) Τα εφαρμοζόμενα κριτήρια εκφράζονται σε αντίστοιχους ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες και σχετίζονται με την Αξιολόγηση της

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Δ Επικαιροποίηση πινάκων δεικτών αξιολόγησης για τα ακαδηµαϊκά έτη

Παράρτημα Δ Επικαιροποίηση πινάκων δεικτών αξιολόγησης για τα ακαδηµαϊκά έτη 80 12.4 Παράρτημα Δ Επικαιροποίηση πινάκων δεικτών αξιολόγησης για τα ακαδηµαϊκά έτη 2008-2011. ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Αριθµός προσφερόµενων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Ιούλιος 2016 Εισαγωγή Η παρούσα έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ Τα Α.Ε.Ι αποτελούνται από Σχολές, Τμήματα, Τομείς, Εργαστήρια, Κλινικές, Μουσεία και λοιπές Μονάδες, οι οποίες συνιστούν τις ακαδημαϊκές μονάδες κάθε ιδρύματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας με έδρα τα Ψαχνά Ευβοίας αποτελεί την συνέχεια του

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενη Μεθοδολογία για την σύνταξη Τετραετών Ακαδημαϊκών-Αναπτυξιακών Προγραμμάτων από τα Πανεπιστήμια (κατ εφαρμογή άρθρου 5 Ν.

Προτεινόμενη Μεθοδολογία για την σύνταξη Τετραετών Ακαδημαϊκών-Αναπτυξιακών Προγραμμάτων από τα Πανεπιστήμια (κατ εφαρμογή άρθρου 5 Ν. Προτεινόμενη Μεθοδολογία για την σύνταξη Τετραετών Ακαδημαϊκών-Αναπτυξιακών Προγραμμάτων από τα Πανεπιστήμια (κατ εφαρμογή άρθρου 5 Ν.3549/2007) Το ΥΠΕΠΘ είναι αρωγός κάθε προσπάθειας ανάπτυξης της δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ LOGO ΜΑΡΤΙΟΣ 2014_ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ LOGO ΜΑΡΤΙΟΣ 2014_ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ LOGO ΜΑΡΤΙΟΣ 2014_ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 1 Ετήσια Εσωτερική Έκθεση Ποιοι οι λόγοι της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Παρουσίαση ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γιατί ΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του Iδρύματος Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1.1 Θεσμικά Όργανα του Τμήματος Θεσμικά όργανα του Τμήματος σύμφωνα με το νόμο είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ) Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τ.Ε.Ι. Αθήνας Σχολή: Τεχνολογικών Εφαρµογών Γενικό Τµήµα Μαθηµατικών Ακαδηµαϊκό έτος 2009-2010 Αιγάλεω, Αττικής Σεπτέµβριος

Διαβάστε περισσότερα

Προβολή Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος (Χειμερινό εξάμηνο ) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ-ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-Θ

Προβολή Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος (Χειμερινό εξάμηνο ) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ-ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-Θ Πληροφοριακό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας - ΜΟΔΙΠ - ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Προβολή Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος (Χειμερινό εξάμηνο 2015-2016) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ-ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-Θ Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ. Ακ. έτος Χειμερινό εξάμηνο

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ. Ακ. έτος Χειμερινό εξάμηνο Ακ. έτος 14-15 Χειμερινό εξάμηνο Page 1 of 16 Ακ. έτος 14-15 Χειμερινό εξάμηνο ΕΝΟΤΗΤΑ: Μάθημα Ερώτηση Πλήθος απαντήσεων Διάμεσος Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση Ελάχιστη Μέγιστη Οι στόχοι του μαθήματος είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Το Διδακτορικό Δίπλωμα αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο ο οποίος πιστοποιεί την ουσιαστική συνεισφορά του κατόχου του στην εξέλιξη καίριων γνωστικών περιοχών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1, 26334 ΠΑΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2011. Συντάκτης : Καθ. Ιωάννης Μπουρής με τη συνδρομή του Διευθυντή της ΣΔΟ Καθ. Γιώργου Γιαννακόπουλου

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2011. Συντάκτης : Καθ. Ιωάννης Μπουρής με τη συνδρομή του Διευθυντή της ΣΔΟ Καθ. Γιώργου Γιαννακόπουλου ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2011 Συντάκτης : Καθ. Ιωάννης Μπουρής με τη συνδρομή του Διευθυντή της ΣΔΟ Καθ. Γιώργου Γιαννακόπουλου ΣΔΟ-ΤΕΙ-Α Α/Α 1 Η ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.)

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ιάρκεια : Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει ως πρόγραµµα πλήρους φοίτησης και ως πρόγραµµα µερικής φοίτησης. Οι σπουδές στο Π.Μ.Σ. πλήρους φοίτησης δι

Χρονική ιάρκεια : Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει ως πρόγραµµα πλήρους φοίτησης και ως πρόγραµµα µερικής φοίτησης. Οι σπουδές στο Π.Μ.Σ. πλήρους φοίτησης δι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τέρµα Μαγνησίας, 62124 Σέρρες Τηλέφωνο : 23210 49135, Fax : 23210 49165 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2013 Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων - Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σ τ ρ α τ η γ ι κ ό Σχέ δ ι ο Τ μ ή μ α τ ο ς Α γ ρ ο ν ό μ ω ν κ α ι Τ ο π ο γ ρ ά φ ω ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Α Π Θ

Σ τ ρ α τ η γ ι κ ό Σχέ δ ι ο Τ μ ή μ α τ ο ς Α γ ρ ο ν ό μ ω ν κ α ι Τ ο π ο γ ρ ά φ ω ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Α Π Θ Σ τ ρ α τ η γ ι κ ό Σχέ δ ι ο Τ μ ή μ α τ ο ς Α γ ρ ο ν ό μ ω ν κ α ι Τ ο π ο γ ρ ά φ ω ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Α Π Θ ( Π ρ ο σ χ έ δ ι ο 2 4.11.2015) Κύρια αποστολή του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονοµική Ανάλυση Τρίπολη 2009 1 Συντοµογραφίες.Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήμα Πληροφορικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δεκέμβριος Έκδοση για Σχολιασμό

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήμα Πληροφορικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δεκέμβριος Έκδοση για Σχολιασμό Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήμα Πληροφορικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Δεκέμβριος 2011 Έκδοση για Σχολιασμό Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης: Εισαγωγή και Συμπεράσματα Εισαγωγή Το Τμήμα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργία Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργία του Μεταπτυχιακού Προγράμματο Σπουδ με τίτλο Βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών Απογραφική έκθεση σελ. 1 / 25

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών Απογραφική έκθεση σελ. 1 / 25 Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών Απογραφική έκθεση 2011 2012 σελ. 1 / 25 Πίνακας 1. Εξέλιξη του προσωπικού του Τμήματος 2011-2012 2010 2011 2009 2010 2008 2009 2007 2008 Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 σελ. 1 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για την 1 η κατεύθυνση σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) Η Πρακτιική Άσκηση των Φοιιτητών του Τμήματος Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Θεολογίας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Θεολογίας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Θεολογίας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2016-17 Ανακοινώνεται η έναρξη της διαδικασίας επιλογής φοιτητών του Τµήµατος Θεολογίας που επιθυµούν να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών Πάτρα, Δεκέμβριος 2015 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Καβάλα 2010 Άρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης 1) Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Υπόδειγμα για τη σύνταξη Πρότασης Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

Υπόδειγμα για τη σύνταξη Πρότασης Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών Υπόδειγμα για τη σύνταξη Πρότασης Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών Ιανουάριος 2018 Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Εισαγωγικό Σημείωμα Το

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη.

Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη. Διάρκεια Σπουδών Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη. Μερική φοίτηση Μερική φοίτηση προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Γραμματειών Ακαδημαϊκών Τμημάτων

Εγχειρίδιο. Γραμματειών Ακαδημαϊκών Τμημάτων ΜΟ. Ι.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Εγχειρίδιο Γραμματειών Ακαδημαϊκών Τμημάτων Ορολογία Ορισμοί Αποτύπωση & Χρονοδιάγραμμα καταχώρησης στοιχείων στο Πληροφοριακό

Διαβάστε περισσότερα

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών 3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα συνοπτικά περιγράμματα των μαθημάτων που διδάσκονται στο Πρόγραμμα Σπουδών, είτε αυτά προσφέρονται από το τμήμα που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Προβολή Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος (Χειμερινό εξάμηνο ) ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-Θ

Προβολή Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος (Χειμερινό εξάμηνο ) ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-Θ Πληροφοριακό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας - ΜΟΔΙΠ - ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Προβολή Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος (Χειμερινό εξάμηνο 2015-2016) ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-Θ Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 Απρίλιος 2013 Εισαγωγή Η παρούσα έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών Θετικά Σημεία Αρνητικά Σημεία

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών Θετικά Σημεία Αρνητικά Σημεία Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η εξωτερική αξιολόγηση στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Υποψήφιοι Διδάκτορες. Μαρία Ρεκλείτη Υποψήφια Διδάκτωρ Τμήματος Νοσηλευτικής Μέλος ΜΟ.ΔΙ.Π. Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Υποψήφιοι Διδάκτορες. Μαρία Ρεκλείτη Υποψήφια Διδάκτωρ Τμήματος Νοσηλευτικής Μέλος ΜΟ.ΔΙ.Π. Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Υποψήφιοι Διδάκτορες Μαρία Ρεκλείτη Υποψήφια Διδάκτωρ Τμήματος Νοσηλευτικής Μέλος ΜΟ.ΔΙ.Π. Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Η έρευνα, σε επίπεδο διδακτορικής διατριβής συνιστά αναπόσπαστο τμήμα της εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πολιτική διασφάλισης ποιότητας... 2 2. Σχεδιασμός και έγκριση των προγραμμάτων σπουδών... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ετήσια Απογραφική Έκθεση Ακαδημαϊκών Μονάδων

ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ετήσια Απογραφική Έκθεση Ακαδημαϊκών Μονάδων ΜΟ.ΔΙ.Π ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ετήσια Απογραφική

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Τμήματος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Παρουσίαση Τμήματος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος εκπαίδευση Παρουσίαση Τμήματος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ενηµέρωση Γενικά Το Τμήμα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος, του Παραρτήματος Χανίων του ΤΕΙ Κρήτης, οργανώθηκε και ξεκίνησε τη λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάϊος 2014 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Διαδικασία και Προσδιορισµός Κριτηρίων Πιστοποίησης ΑΔΙΠ / HQA ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC QUALITY ASSURANCE

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή... Τμήμα...

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή... Τμήμα... Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή... Τμήμα... Διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης Γενικές Κατευθύνσεις Παρουσίασης Τμήματος Ακαδημαϊκό έτος... Ημερομηνία... Πόλη Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή.. 2. Προγράμματα Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ.ΔΙ.Π ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟ.ΔΙ.Π.

ΜΟ.ΔΙ.Π ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΜΟ.ΔΙ.Π ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ετήσια Απογραφική

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ ΙΠΕ

Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ ΙΠΕ Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ 2008-2010 ΙΠΕ 1 ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2 ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ Η ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα