ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α. Ι.Π. ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ανάλυση Κριτηρίων ιασφάλισης Ποιότητας Ακαδηµαϊκών Μονάδων Έκδοση 2.0 Ιούλιος 2007 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 56, ΑΘΗΝΑ 56 SYGROU AVENUE, ATHENS, GREECE

2 I Πίνακας περιεχοµένων Πρόλογος... II 1. Προγράµµατα Σπουδών I Πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών II Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών III Πρόγραµµα ιδακτορικών Σπουδών ιδακτικό έργο Ερευνητικό έργο Σχέσεις µε κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς Στρατηγική ακαδηµαϊκής ανάπτυξης ιοικητικές υπηρεσίες και υποδοµές Πίνακες...18

3 II Πρόλογος Τα αποτελέσµατα των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας αποτιµώνται αναφορικά µε τέσσερις οµάδες κριτηρίων: (α) ιδακτικό Έργο, (β) Ερευνητικό Έργο, (γ) Προγράµµατα Σπουδών, και (δ) Λοιπές Υπηρεσίες. Κάθε οµάδα κριτηρίων περιλαµβάνει επί µέρους δείκτες, οι οποίοι αναλύονται περαιτέρω στον Ν.3374/2005, Άρθρο 3, 3. Τα κριτήρια και τους δείκτες τυποποιεί, συµπληρώνει, και εξειδικεύει η Α ΙΠ µε την έκδοση διευκρινίσεων, κατευθύνσεων και προτύπων. Η ανάλυση των κριτηρίων που περιέχεται στο παρόν περιλαµβάνει όλα τα σηµεία που περιέχει µια πλήρης αποτίµηση του έργου ενός Τµήµατος, όπως αυτά οριοθετούνται γενικά από τα τέσσερα βασικά κριτήρια του νόµου 3374/2005. Προσχέδιο του κειµένου αυτού είχε σταλεί στα Ιδρύµατα Ακαδηµαϊκής Εκπαίδευσης τον Φεβρουάριο 2007 για να χρησιµεύσει ως βάση δηµιουργικού διαλόγου. Οι παρατηρήσεις και τα σχόλια που διατυπώθηκαν από ορισµένα Τµήµατα αξιοποιήθηκαν από την Α ΙΠ στην οριστική του διαµόρφωση αλλά και στη σύνταξη των νέων συµπληρωµατικών οδηγιών που επισυνάπτονται. Υπογραµµίζεται ότι οι δείκτες και τα κριτήρια που αναλύονται εδώ ανταποκρίνονται µόνο στη µέγιστη κοινή ταυτότητα/βάση όλων των Ακαδηµαϊκών Μονάδων (Τµηµάτων/Σχολών) της Ανώτατης Εκπαίδευσης. εν περιλαµβάνονται ειδικά ερωτήµατα ή κριτήρια, τα οποία αφορούν ουσιαστικά και κρίσιµα στοιχεία συγκεκριµένων γνωστικών περιοχών ή της λειτουργίας συγκεκριµένων Ακαδηµαϊκών Μονάδων (λ.χ. Ιατρικές Σχολές, Σχολές Καλών Τεχνών, Θεατρολογικά Τµήµατα κ.α.). Επίσης, κάποια κριτήρια είναι ενδεχόµενο να έχουν µεγαλύτερη βαρύτητα για κάποιες Ακαδηµαϊκές Μονάδες και µικρότερη για άλλες. Η Α ΙΠ παραµένει στη διάθεση των ενδιαφεροµένων για να παράσχει υποστήριξη και τυχόν αναγκαιες διευκρινίσεις.

4 1 1-I Προγράµµατα Σπουδών 1-I Πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών Ανταπόκριση του Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών στους στόχους του Τµήµατος και τις ανάγκες της κοινωνίας. 1-I I I I I.2. Σπουδών. 1 1-I.2.1. Υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου της ανταπόκρισης αυτής; Πόσο αποτελεσµατικά εφαρµόζονται; Υπάρχουν διαδικασίες αξιολόγησης και αναθεώρησης του Προγράµµατος Σπουδών; Πόσο αποτελεσµατικά εφαρµόζονται; Πώς δηµοσιοποιείται το Πρόγραµµα Σπουδών; Υπάρχει αποτελεσµατική διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελµατικής εξέλιξης των αποφοίτων; Πώς χρησιµοποιούνται τα αποτελέσµατά της; οµή, συνεκτικότητα και λειτουργικότητα του Προγράµµατος Προπτυχιακών Ποιο είναι το ποσοστό των µαθηµάτων κορµού / ειδίκευσης / κατευθύνσεων στο σύνολο των µαθηµάτων; 1-I.2.2. Πόσα µαθήµατα ελεύθερης επιλογής προσφέρονται ; 1-I I I I I I I.2.9. Ποιο είναι το ποσοστό των υποχρεωτικών µαθηµάτων / µαθηµάτων υποχρεωτικής επιλογής / µαθηµάτων ελεύθερης επιλογής στο σύνολο των µαθηµάτων; Ποια είναι η ποσοστιαία σχέση µεταξύ µαθηµάτων υποβάθρου, µαθηµάτων επιστηµονικής περιοχής, µαθηµάτων γενικών γνώσεων και µαθηµάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων στο σύνολο των µαθηµάτων; Πώς κατανέµεται ο χρόνος µεταξύ θεωρητικής διδασκαλίας, ασκήσεων, εργαστηρίων, άλλων δραστηριοτήτων; Πώς οργανώνεται και συντονίζεται η ύλη µεταξύ των µαθηµάτων; Παρατηρείται επικάλυψη ύλης µεταξύ των µαθηµάτων; Υπάρχουν κενά ύλης; Είναι ορθολογική η έκταση της ύλης των µαθηµάτων; Υπάρχει διαδικασία επανεκτίµησης, αναπροσαρµογής και επικαιροποίησης της ύλης των µαθηµάτων; Εφαρµόζεται σύστηµα προαπαιτούµενων µαθηµάτων; Πόσο λειτουργικό είναι; Ποιο είναι το ποσοστό των µαθηµάτων που εντάσσονται στο σύστηµα; Πόσα µαθήµατα προσφέρονται από άλλα και πόσα σε άλλα προγράµµατα σπουδών; Ποια είναι αυτά; Ποιες ξένες γλώσσες διδάσκονται στο Τµήµα; Είναι υποχρεωτικά τα σχετικά µαθήµατα; 1-I.3. Το εξεταστικό σύστηµα. 1-I I I.3.3. Εφαρµόζονται, και σε ποια έκταση, πολλαπλοί (σε είδος και χρόνο) τρόποι αξιολόγησης των φοιτητών; Ποιοι συγκεκριµένα; Πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης των φοιτητών; Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης της εξεταστικής διαδικασίας και ποια είναι αυτή; 1 Πολλές από τις ερωτήσεις αυτές µπορούν να απαντηθούν συγκεντρωτικά συµπληρώνοντας τους Πίνακες και

5 2 1-I.3.4. Πόσο διαφανής είναι η διαδικασία ανάθεσης και εξέτασης της πτυχιακής/ διπλωµατικής εργασίας; 1-I.3.5. Υπάρχουν συγκεκριµένες προδιαγραφές ποιότητας για την πτυχιακή/ διπλωµατική εργασία; Ποιες; 1-I.4. 1-I.5. 1-I I I I I I I I I I I I I I I I I.5.9. ιεθνής διάσταση του Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών. Υπάρχει συµµετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό; Σε ποιο ποσοστό; Υπάρχει συµµετοχή αλλοδαπών φοιτητών (απόλυτος αριθµός και ποσοστό); Πόσα και ποια µαθήµατα διδάσκονται (και) σε ξένη γλώσσα; Σε πόσα (και ποια) προγράµµατα διεθνούς εκπαιδευτικής συνεργασίας (π.χ. ERASMUS, LEONARDO, TEMPUS, ALPHA) σε επίπεδο προπτυχιακών σπουδών συµµετέχει το Τµήµα; Υπάρχουν συµφωνίες διµερούς συνεργασίας µε ιδρύµατα και φορείς του εξωτερικού; Ποιες; Υπάρχουν διεθνείς διακρίσεις του Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών; Ποιες; Eφαρµόζεται το σύστηµα µεταφοράς διδακτικών µονάδων (ECTS); Υπάρχουν και διανέµονται ενηµερωτικά έντυπα εφαρµογής του ECTS; Πρακτική άσκηση των φοιτητών. Υπάρχει ο θεσµός της πρακτικής άσκησης των φοιτητών; Είναι υποχρεωτική η πρακτική άσκηση για όλους τους φοιτητές; Αν η πρακτική άσκηση δεν είναι υποχρεωτική, ποιο ποσοστό των φοιτητών την επιλέγει; Πώς κινητοποιείται το ενδιαφέρον των φοιτητών; Πώς καλλιεργείται το ενδιαφέρον των φοιτητών σε περίπτωση που η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική; Πώς έχει οργανωθεί η πρακτική άσκηση των φοιτητών του Τµήµατος; Ποια είναι η διάρκειά της; Υπάρχει σχετικός εσωτερικός κανονισµός; Ποιες είναι οι κυριότερες δυσκολίες που αντιµετωπίζει το Τµήµα στην οργάνωση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών; Σε ποιες ικανότητες εφαρµογής γνώσεων στοχεύει η πρακτική άσκηση; Πόσο ικανοποιητικά κρίνετε τα αποτελέσµατα; Πόσο επιτυχής είναι η εξοικείωση των ασκουµένων µε το περιβάλλον του φορέα εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης; Συνδέεται το αντικείµενο απασχόλησης κατά την πρακτική άσκηση µε την εκπόνηση πτυχιακής / διπλωµατικής εργασίας; ηµιουργούνται µε την πρακτική άσκηση ευκαιρίες για µελλοντική απασχόληση των πτυχιούχων; Έχει αναπτυχθεί δίκτυο διασύνδεσης του Τµήµατος µε κοινωνικούς, πολιτιστικούς ή παραγωγικούς φορείς µε σκοπό την πρακτική άσκηση των φοιτητών; 1-I Ποιες πρωτοβουλίες αναλαµβάνει το Τµήµα προκειµένου να δηµιουργηθούν θέσεις απασχόλησης φοιτητών (σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο); 1-I Υπάρχει στενή συνεργασία και επαφή µεταξύ των εκπαιδευτικών / εποπτών του Τµήµατος και των εκπροσώπων του φορέα εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης; 1-I Υπάρχουν συγκεκριµένες προϋποθέσεις και απαιτήσεις για τη συνεργασία του Τµήµατος µε τους φορείς εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης; Ποιες; 1-I Πώς παρακολουθούνται και υποστηρίζονται οι ασκούµενοι φοιτητές;

6 3 1-II Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών 2 1-II.1. 1-II.2. 1-II.3. 1-II.4. 1-II.5. Σπουδών. 3 Τίτλος του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών Τµήµατα και Ιδρύµατα που συµµετέχουν στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Ανταπόκριση του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών στους στόχους του Τµήµατος και τις ανάγκες της κοινωνίας. 1-II.3.1. Υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου της ανταπόκρισης αυτής; Πόσο αποτελεσµατικές είναι; 1-II.3.2. Υπάρχουν διαδικασίες αξιολόγησης και αναθεώρησης του Προγράµµατος Σπουδών; Πόσο αποτελεσµατικές είναι; 1-II.3.3. Πώς δηµοσιοποιείται το Πρόγραµµα Σπουδών; 1-II.3.4. Υπάρχει διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελµατικής πορείας όσων απέκτησαν τίτλο Μεταπτυχιακών Σπουδών από το Τµήµα; οµή, συνεκτικότητα και λειτουργικότητα του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών. 4 1-II.4.1. Ποιο είναι το ποσοστό των µαθηµάτων κορµού / ειδίκευσης / κατευθύνσεων στο σύνολο των µαθηµάτων; 1-II.4.2. Ποιο είναι το ποσοστό των υποχρεωτικών µαθηµάτων / µαθηµάτων υποχρεωτικής επιλογής / µαθηµάτων ελεύθερης επιλογής στο σύνολο των µαθηµάτων; 1-II.4.3. Ποια είναι η ποσοστιαία σχέση µεταξύ µαθηµάτων υποβάθρου, µαθηµάτων επιστηµονικής περιοχής, µαθηµάτων γενικών γνώσεων και µαθηµάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων στο σύνολο των µαθηµάτων; 1-II.4.4. Πώς κατανέµεται ο χρόνος µεταξύ θεωρητικής διδασκαλίας, ασκήσεων, εργαστηρίων, άλλων δραστηριοτήτων; 1-II.4.5. Πώς οργανώνεται και συντονίζεται η ύλη µεταξύ των µαθηµάτων; Υπάρχει επικάλυψη ύλης µεταξύ των µαθηµάτων; Υπάρχουν κενά ύλης; Είναι ορθολογική η έκταση της ύλης των µαθηµάτων; Υπάρχει διαδικασία επανεκτίµησης, αναπροσαρµογής και επικαιροποίησης της ύλης των µαθηµάτων; 1-II.4.6. Εφαρµόζεται σύστηµα προαπαιτούµενων µαθηµάτων; Πόσο λειτουργικό είναι; 1-II.5.1. Το εξεταστικό σύστηµα. Εφαρµόζονται, και σε ποια έκταση, πολλαπλοί (σε είδος και χρόνο) τρόποι αξιολόγησης των φοιτητών; Ποιοι συγκεκριµένα; 1-II.5.2. Πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης των φοιτητών; 1-II.5.3. Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης της εξεταστικής διαδικασίας και ποια είναι αυτή; 1-II.5.4. Πόσο διαφανής είναι η διαδικασία ανάθεσης και εξέτασης της µεταπτυχιακής εργασίας; 2 Στην περίπτωση που στο Τµήµα λειτουργούν περισσότερα από ένα Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών η ενότητα αυτή πρέπει να επαναληφθεί για το καθένα από τα ΠΜΣ, ανεξάρτητα αν το Τµήµα είναι το επισπεύδον ή όχι. 3 Στην περίπτωση λειτουργίας ιατµηµατικού ή ιιδρυµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών. 4 Πολλές από τις ερωτήσεις αυτές µπορούν να απαντηθούν συγκεντρωτικά συµπληρώνοντας τους Πίνακες και

7 4 1-II.5.5. Υπάρχουν συγκεκριµένες προδιαγραφές ποιότητας για τη µεταπτυχιακή εργασία; 1-II.6. 1-II.7. 1-II.8. 1-II.6.1. Επιλογή των µεταπτυχιακών φοιτητών. Ποια είναι η συγκεκριµένη διαδικασία επιλογής µεταπτυχιακών φοιτητών; 1-II.6.2. Με ποια συγκεκριµένα κριτήρια επιλέγονται οι µεταπτυχιακοί φοιτητές; 1-II.6.3. Ποιο είναι το ποσοστό αποδοχής υποψηφίων µεταπτυχιακών φοιτητών; 5 1-II.6.4. Πώς δηµοσιοποιείται η διαδικασία, τα κριτήρια και τα αποτελέσµατα της επιλογής φοιτητών; 1-II II II II.7.3. Πώς διασφαλίζεται η αποτελεσµατικότητα και διαφάνεια της διαδικασίας επιλογής φοιτητών; Χρηµατοδότηση του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Ποιες είναι οι πηγές χρηµατοδότησης του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών; Πώς εξασφαλίζεται η βιωσιµότητα του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών; Πώς χρησιµοποιούνται οι πόροι που διατίθενται στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών; ιεθνής διάσταση του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών. 1-II.8.1. Υπάρχει συµµετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό; Σε ποιο ποσοστό ; 1-II.8.2. Υπάρχει συµµετοχή αλλοδαπών φοιτητών (απόλυτος αριθµός και ποσοστό); 1-II.8.3. Πόσα και ποια µαθήµατα διδάσκονται (και) σε ξένη γλώσσα; 1-II.8.4. Υπάρχουν συµφωνίες συνεργασίας µε ιδρύµατα και φορείς του εξωτερικού; 1-II.8.5. Υπάρχουν διεθνείς διακρίσεις του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών; Ποιες; 5 Η ερώτηση αυτή µπορεί να απαντηθεί συµπληρώνοντας τον Πίνακα 7.6

8 5 1-III Πρόγραµµα ιδακτορικών Σπουδών 1-III.1. 1-III.2. 1-III.3. 1-III.4. Ανταπόκριση του Προγράµµατος ιδακτορικών Σπουδών στους στόχους του Τµήµατος και τις ανάγκες της κοινωνίας. 1-III.1.1. Υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου της ανταπόκρισης αυτής; Πόσο αποτελεσµατικές είναι; 1-III.1.2. Υπάρχουν διαδικασίες αξιολόγησης και αναθεώρησης αυτού του Προγράµµατος Σπουδών; Πόσο αποτελεσµατικές είναι; 1-III.1.3. Πώς δηµοσιοποιείται το Πρόγραµµα ιδακτορικών Σπουδών; 1-III.1.4. Υπάρχει διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελµατικής πορείας όσων απέκτησαν ιδακτορικό δίπλωµα από το Τµήµα; οµή του Προγράµµατος ιδακτορικών Σπουδών. 1-III.2.1. Προσφέρονται µαθήµατα διδακτορικού κύκλου; Ποια είναι αυτά; 1-III.2.2. Προσφέρονται µαθήµατα ερευνητικής µεθοδολογίας; Ποια είναι αυτά; Εξεταστικό σύστηµα. 1-III.3.1. Υπάρχει συµµετοχή συναφών θεµατικά ειδικών επιστηµόνων από άλλα ΑΕΙ ή ερευνητικά Ιδρύµατα στη σύνθεση των 7µελών και 3µελών επιτροπών; 1-III.3.2. Πώς παρακολουθείται διαχρονικά η επίδοση και η πρόοδος των υποψηφίων διδακτόρων; 1-III.3.3. Πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων διδακτόρων; 1-III.3.4. Εφαρµόζονται κοινές (µεταξύ των διδασκόντων) διαδικασίες αξιολόγησης των υποψηφίων διδακτόρων; 1-III.3.5. Πώς αξιολογείται η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων διδακτόρων; 1-III.3.6. Πόσο διαφανής είναι η διαδικασία ανάθεσης και εξέτασης της διδακτορικής διατριβής; 1-III.3.7. Υπάρχουν συγκεκριµένες προδιαγραφές ποιότητας για τη διδακτορική διατριβή; Ποιες; Επιλογή των υποψηφίων διδακτόρων. 1-III.4.1. Ποια είναι η συγκεκριµένη διαδικασία επιλογής υποψηφίων διδακτόρων; 1-III.4.2. Με ποια συγκεκριµένα κριτήρια επιλέγονται; 1-III.4.3. Ποιο είναι το ποσοστό αποδοχής υποψηφίων διδακτόρων; 6 1-III.4.4. Πώς δηµοσιοποιείται η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων διδακτόρων; 1-III.4.5. Πώς διασφαλίζεται η αποτελεσµατικότητα και διαφάνεια της διαδικασίας επιλογής υποψηφίων διδακτόρων; 1-III.5. Σεµινάρια και οµιλίες 1-III.5.1. Υπάρχει γενικό σεµινάριο σε τακτή χρονική βάση (εβδοµαδιαίο, µηνιαίο) όπου καθηγητές και ερευνητές στο Τµήµα παρουσιάζουν τη δουλειά τους για ενηµέρωση των συναδέλφων τους, αλλά και των φοιτητών; 6 Η ερώτηση αυτή µπορεί να απαντηθεί συµπληρώνοντας τον Πίνακα 7.8

9 6 1-III.5.2. Υπάρχει δυνατότητα πρόσκλησης οµιλητών από άλλα παν/µια και ερευνητικά κέντρα για να δώσουν οµιλίες και να ενηµερώσουν για το έργο τους; 1-III.6. ιεθνής διάσταση του Προγράµµατος ιδακτορικών Σπουδών. 1-ΙΙΙ.6.1 Υπάρχει συµµετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό στις 7µελείς και 3µελείς επιτροπές; Σε ποιο ποσοστό; 1-ΙΙΙ.6.2 Υπάρχει συµµετοχή αλλοδαπών υποψηφίων διδακτόρων; 1-ΙΙΙ.6.3 Παρέχεται δυνατότητα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής σε ξένη γλώσσα; 1-ΙΙΙ.6.4 Υπάρχουν συµφωνίες συνεργασίας µε ιδρύµατα και φορείς του εξωτερικού; 1-ΙΙΙ.6.5 Παρέχονται από το Τµήµα κίνητρα στους υποψήφιους διδάκτορες για την συµµετοχή τους σε διεθνή «Θερινά Προγράµµατα» (summer schools), διεθνή ερευνητικά συνέδρια, υποβολή άρθρων σε έγκριτα περιοδικά, κλπ.; 1-ΙΙΙ.6.6 Υπάρχουν διεθνείς διακρίσεις του Προγράµµατος ιδακτορικών Σπουδών; Ποιες;

10 7 2. ιδακτικό έργο Αποτελεσµατικότητα του διδακτικού προσωπικού Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης των διδασκόντων από τους φοιτητές; Πώς εφαρµόζεται; Πώς αξιοποιούνται τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης των διδασκόντων από τους φοιτητές; Ποιος είναι ο µέσος εβδοµαδιαίος φόρτος διδακτικού έργου των µελών του ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος; Πόσα από τα µέλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος διδάσκουν στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών; Υπάρχουν θεσµοθετηµένες από το Τµήµα υποτροφίες/βραβεία διδασκαλίας; Συνεισφέρουν στο διδακτικό έργο οι µεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες του Τµήµατος και σε τί ποσοστό; 2.2. Ποιότητα και αποτελεσµατικότητα της διδακτικής διαδικασίας Ποιές συγκεκριµένες διδακτικές µέθοδοι χρησιµοποιούνται; Υπάρχει διαδικασία επικαιροποίησης του περιεχοµένου των µαθηµάτων και των διδακτικών µεθόδων; Ποιο είναι το ποσοστό των φοιτητών που συµµετέχουν στις εξετάσεις; Ποια είναι τα ποσοστά επιτυχίας των φοιτητών στις εξετάσεις; Ποιος είναι ο µέσος βαθµός πτυχίου; Ποια είναι η µέση διάρκεια σπουδών για τη λήψη πτυχίου; 2.3. Οργάνωση και εφαρµογή του διδακτικού έργου Πώς γνωστοποιείται στους φοιτητές η ύλη των µαθηµάτων στην αρχή του εξαµήνου; Περιγράφονται οι µαθησιακοί στόχοι των µαθηµάτων και τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα; Υπάρχει διαδικασία µέτρησης της επίτευξης των µαθησιακών στόχων των µαθηµάτων; Σε ποιο βαθµό τηρείται το ωρολόγιο πρόγραµµα των µαθηµάτων; Είναι ορθολογική η οργάνωση και δοµή του ωρολογίου προγράµµατος µαθηµάτων; Πόσα (και ποια) από τα βασικά εισαγωγικά Μαθήµατα διδάσκονται από µέλη ΕΠ/ΕΠ των δύο ανώτερων βαθµίδων; Πόσα µέλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος διδάσκουν µαθήµατα που δεν εµπίπτουν στο στενό ή ευρύτερο γνωστικό τους πεδίο; 2.4. Εκπαιδευτικά βοηθήµατα Είδη και αριθµός βοηθηµάτων (π.χ. βιβλία, σηµειώσεις, υλικό σε ιστοσελίδες, κλπ) που διανέµονται στους φοιτητές. 7 Η ενότητα αυτή αφορά στο διδακτικό έργο τόσο σε επίπεδο προπτυχιακών όσο και µεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών. Όπου απαιτείται αναφερθείτε ξεχωριστά σε προπτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές. 8 Πολλές από τις ερωτήσεις αυτές µπορούν να απαντηθούν συγκεντρωτικά συµπληρώνοντας τους Πίνακες 7.1.1, 7.1.2, 7.4, 7.5.1, και 7.7.

11 Υπάρχει διαδικασία επικαιροποίησης των βοηθηµάτων; Πώς εφαρµόζεται; Πώς και πότε συγκεκριµένα διατίθενται τα βοηθήµατα; Ποιο ποσοστό της διδασκόµενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήµατα; Παρέχεται βιβλιογραφική υποστήριξη πέραν των διανεµόµενων συγγραµµάτων; 2.5. Μέσα και υποδοµές Αίθουσες διδασκαλίας: (α) Αριθµός και χωρητικότητα. (β) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα. (γ) Βαθµός χρήσης. (δ) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του υποστηρικτικού εξοπλισµού Εκπαιδευτικά εργαστήρια: (α) Αριθµός και χωρητικότητα (β) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων. (γ) Βαθµός χρήσης. (δ) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισµού. (ε) Επάρκεια αποθηκών (εργαστηριακού εξοπλισµού, αντιδραστηρίων, κλπ) Είναι διαθέσιµα τα εκπαιδευτικά εργαστήρια για χρήση εκτός προγραµµατισµένων ωρών; Επάρκεια και ποιότητα των χώρων και του εξοπλισµού των κλινικών Σπουδαστήρια: (α) Αριθµός και χωρητικότητα (β) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων. (γ) Βαθµός χρήσης Προσωπικό ιοικητικής/τεχνικής/ερευνητικής Υποστήριξης (α) Αριθµός και ειδικότητες (β) Επάρκεια ειδικοτήτων 2.6. Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Χρησιµοποιούνται ΤΠΕ στην παρουσίαση των µαθηµάτων; Πώς; Χρησιµοποιούνται ΤΠΕ στη διδασκαλία; Πώς; Χρησιµοποιούνται ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση; Πώς; Χρησιµοποιούνται ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών; Πώς; Χρησιµοποιούνται ΤΠΕ στην επικοινωνία των φοιτητών µε τον διδάσκοντα; Πώς; Ποιο το ύψος των επενδύσεων του Τµήµατος σε ΤΠΕ κατά την τελευταία πενταετία; 2.7. Αναλογία διδασκόντων/διδασκοµένων και η µεταξύ τους συνεργασία Αναλογία διδασκόντων/διδασκοµένων στα µαθήµατα Αναλογία διδασκόντων/διδασκοµένων στα εργαστήρια Έχουν οι διδάσκοντες ανακοινωµένες ώρες γραφείου για συνεργασία µε τους φοιτητές; Τις τηρούν; Αξιοποιούνται από τους φοιτητές;

12 Σύνδεση της διδασκαλίας µε την έρευνα Πώς µεθοδεύεται η εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία (π.χ. αναζήτηση και χρήση βιβλιογραφίας); Παρέχεται στους φοιτητές δυνατότητα συµµετοχής σε ερευνητικά έργα; 2.9. Συνεργασίες µε εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού και µε το κοινωνικό σύνολο Με ποια εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού συνεργάζεται το Τµήµα και πώς; Με ποια εκπαιδευτικά κέντρα του εξωτερικού συνεργάζεται το Τµήµα και πώς; Αναπτύσσονται συγκεκριµένες εκπαιδευτικές συνεργασίες µε τοπικούς, περιφερειακούς ή εθνικούς κοινωνικούς φορείς; Κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών Υπάρχει στρατηγικός σχεδιασµός του Τµήµατος σχετικά µε την κινητικότητα των µελών της ακαδηµαϊκής κοινότητας; Πόσες και ποιες συµφωνίες έχουν συναφθεί για την ενίσχυση της κινητικότητας του διδακτικού προσωπικού ή/και των φοιτητών; Πόσα µέλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος µετακινήθηκαν προς άλλα Ιδρύµατα στο πλαίσιο ακαδηµαïκών/ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά την τελευταία πενταετία; Πόσα µέλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού άλλων Ιδρυµάτων µετακινήθηκαν προς το Τµήµα στο πλαίσιο ακαδηµαϊκών/ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά την τελευταία πενταετία; Πόσοι φοιτητές του Τµήµατος µετακινήθηκαν προς άλλα Ιδρύµατα στο πλαίσιο ακαδηµαïκών/ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά την τελευταία πενταετία; Πόσοι φοιτητές άλλων Ιδρυµάτων µετακινήθηκαν προς το Τµήµα στο πλαίσιο ακαδηµαϊκών/ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά την τελευταία πενταετία; Υπάρχουν διαδικασίες αναγνώρισης του εκπαιδευτικού έργου που πραγµατοποιήθηκε σε άλλο Ίδρυµα; Πόσο ικανοποιητική είναι η λειτουργία και η στελέχωση του κεντρικού Γραφείου ιεθνών / Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων και των συνδέσµων τους; Τι ενέργειες για την προβολή και ενηµέρωση της ακαδηµαϊκής κοινότητας για τα προγράµµατα κινητικότητας αναλαµβάνει το Τµήµα; Οργανώνονται εκδηλώσεις για τους εισερχόµενους φοιτητές από άλλα Ιδρύµατα; Πώς υποστηρίζονται οι εισερχόµενοι φοιτητές; Πόσα µαθήµατα διδάσκονται σε ξένη γλώσσα για εισερχόµενους αλλοδαπούς σπουδαστές; Υπάρχει πρόσθετη (από το Τµήµα ή/και το Ίδρυµα) οικονοµική ενίσχυση των φοιτητών και των µελών του ακαδηµαϊκού προσωπικού που λαµβάνουν µέρος στα προγράµµατα κινητικότητας; Πώς προωθείται στο Τµήµα η ιδέα της κινητικότητας φοιτητών και µελών του ακαδηµαϊκού προσωπικού και της Ευρωπαϊκής διάστασης γενικότερα; Πώς ελέγχεται η ποιότητα (και όχι µόνον η ποσότητα) της κινητικότητας του ακαδηµαϊκού προσωπικού; 9 Κάποιες από τις ερωτήσεις αυτές µπορούν να απαντηθούν συγκεντρωτικά συµπληρώνοντας τον Πίνακα 7.9.

13 10 3. Ερευνητικό έργο 3.1. Προαγωγή της έρευνας στο πλαίσιο του Τµήµατος Υπάρχει συγκεκριµένη ερευνητική πολιτική του Τµήµατος; Ποια είναι; Πώς παρακολουθείται η υλοποίηση της ερευνητικής πολιτικής του Τµήµατος; Πώς δηµοσιοποιείται ο απολογισµός υλοποίησης της ερευνητικής πολιτικής του Τµήµατος; Παρέχονται κίνητρα για τη διεξαγωγή έρευνας στα µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας; Ποια είναι αυτά; Πώς ενηµερώνεται το ακαδηµαϊκό προσωπικό για δυνατότητες χρηµατοδότησης της έρευνας; Πώς υποστηρίζεται η ερευνητική διαδικασία; Υπάρχουν θεσµοθετηµένες από το Τµήµα υποτροφίες έρευνας; Πώς διαχέονται τα ερευνητικά αποτελέσµατα στο εσωτερικό του Τµήµατος; Πώς διαχέονται τα ερευνητικά αποτελέσµατα εκτός Τµήµατος, στην ελληνική και διεθνή ακαδηµαϊκή και επιστηµονική κοινότητα; Πώς διαχέονται τα ερευνητικά αποτελέσµατα στο τοπικό και εθνικό κοινωνικό περιβάλλον; 3.2. Ερευνητικά προγράµµατα και έργα που εκτελούνται στο Τµήµα Ποια ερευνητικά προγράµµατα και δραστηριότητες υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη κατά την τελευταία πενταετία; Ποιο ποσοστό µελών ΕΠ/ΕΠ αναλαµβάνει ερευνητικές πρωτοβουλίες; Συµµετέχουν εξωτερικοί συνεργάτες ή/και µεταδιδακτορικοί ερευνητές στα ερευνητικά προγράµµατα; 3.3. Ερευνητικές υποδοµές Αριθµός και χωρητικότητα ερευνητικών εργαστηρίων Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων των ερευνητικών εργαστηρίων Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισµού Καλύπτουν οι διαθέσιµες υποδοµές τις ανάγκες της ερευνητικής διαδικασίας; Ποια ερευνητικά αντικείµενα δεν καλύπτονται από τις διαθέσιµες υποδοµές; Πόσο εντατική χρήση γίνεται των ερευνητικών υποδοµών; Πόσο συχνά ανανεώνονται οι ερευνητικές υποδοµές; Ποια είναι η ηλικία του υπάρχοντος εξοπλισµού και η λειτουργική του κατάσταση και ποιες οι τυχόν ανάγκες ανανέωσης/επικαιροποίησης; Πώς χρηµατοδοτείται η προµήθεια, συντήρηση και ανανέωση των ερευνητικών υποδοµών; 3.4. Επιστηµονικές δηµοσιεύσεις των µελών ΕΠ/ΕΠ του Τµήµατος κατά την τελευταία πενταετία Πόσα βιβλία/µονογραφίες δηµοσίευσαν τα µέλη ΕΠ/ΕΠ του Τµήµατος; 10 Όλες οι ερωτήσεις αυτές µπορούν να απαντηθούν συγκεντρωτικά συµπληρώνοντας τον Πίνακα 7.11.

14 Πόσες εργασίες δηµοσίευσαν τα µέλη ΕΠ/ΕΠ; (α) Σε επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές ; (β) Σε επιστηµονικά περιοδικά χωρίς κριτές; (γ) Σε Πρακτικά επιστηµονικών συνεδρίων µε κριτές; (δ) Σε Πρακτικά επιστηµονικών συνεδρίων χωρίς κριτές; Πόσα κεφάλαια δηµοσίευσαν τα µέλη ΕΠ/ΕΠ του Τµήµατος σε συλλογικούς τόµους; Πόσες άλλες εργασίες (π.χ. βιβλιοκρισίες) δηµοσίευσαν τα µέλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος; Πόσες ανακοινώσεις σε επιστηµονικά συνέδρια που δεν εκδίδουν Πρακτικά έκαναν τα µέλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος; (α) Σε συνέδρια µε κριτές (β) Σε συνέδρια χωρίς κριτές 3.5. Αναγνώριση της έρευνας που γίνεται στο Τµήµα από τρίτους Πόσες ετεροαναφορές (citations) υπάρχουν σε δηµοσιεύσεις µελών ΕΠ/ΕΠ του Τµήµατος; Πόσες αναφορές του ειδικού ή του επιστηµονικού τύπου έγιναν σε ερευνητικά αποτελέσµατα µελών ΕΠ/ΕΠ του Τµήµατος κατά την τελευταία πενταετία; Πόσες βιβλιοκρισίες για βιβλία µελών ΕΠ/ΕΠ του Τµήµατος έχουν δηµοσιευθεί σε επιστηµονικά περιοδικά; Πόσες συµµετοχές µελών ΕΠ/ΕΠ του Τµήµατος σε επιτροπές επιστηµονικών συνεδρίων υπήρξαν κατά την τελευταία πενταετία; Να γίνει διάκριση µεταξύ ελληνικών και διεθνών συνεδρίων Πόσες συµµετοχές µελών ΕΠ/ΕΠ του Τµήµατος σε συντακτικές επιτροπές επιστηµονικών περιοδικών υπάρχουν; Να γίνει διάκριση µεταξύ ελληνικών και διεθνών περιοδικών Πόσες προσκλήσεις µελών ΕΠ/ΕΠ του Τµήµατος από άλλους ακαδηµαϊκούς / ερευνητικούς φορείς για διαλέξεις/παρουσιάσεις κλπ. έγιναν κατά την τελευταία πενταετία; Πόσα µέλη ΕΠ/ΕΠ του Τµήµατος και πόσες φορές έχουν διατελέσει κριτές σε επιστηµονικά περιοδικά; Πόσα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας απονεµήθηκαν σε µέλη ΕΠ/ΕΠ του Τµήµατος; Υπάρχει πρακτική αξιοποίηση (π.χ. βιοµηχανικές εφαρµογές) των ερευνητικών αποτελεσµάτων των µελών ΕΠ/ΕΠ του Τµήµατος; 3.6. Ερευνητικές συνεργασίες του Τµήµατος Υπάρχουν ερευνητικές συνεργασίες και ποιές (α) Με άλλες ακαδηµαϊκές µονάδες του ιδρύµατος; (β) Με φορείς και ιδρύµατα του εσωτερικού; (γ) Με φορείς και ιδρύµατα του εξωτερικού; 3.7. ιακρίσεις και βραβεία ερευνητικού έργου που έχουν απονεµηθεί σε µέλη του Τµήµατος Ποια βραβεία ή/και διακρίσεις έχουν απονεµηθεί σε µέλη ΕΠ/ΕΠ του Τµήµατος; 11 Πολλές από τις ερωτήσεις αυτές µπορούν να απαντηθούν συγκεντρωτικά συµπληρώνοντας τον Πίνακα 7.12.

15 12 (α) σε επίπεδο ακαδηµαϊκής µονάδας; (β) σε επίπεδο ιδρύµατος; (γ) σε εθνικό επίπεδο; (δ) σε διεθνές επίπεδο; Ποιοι τιµητικοί τίτλοι (επίτιµοι διδάκτορες, επισκέπτες καθηγητές, ακαδηµαϊκοί, αντεπιστέλλοντα µέλη ακαδηµιών κλπ). έχουν απονεµηθεί από άλλα ιδρύµατα σε µέλη ΕΠ/ΕΠ του Τµήµατος; 3.8. Συµµετοχή των φοιτητών στην έρευνα Πόσοι προπτυχιακοί φοιτητές συµµετέχουν σε ερευνητικές δραστηριότητες του Τµήµατος; Πόσοι µεταπτυχιακοί και πόσοι υποψήφιοι διδάκτορες;

16 13 4. Σχέσεις µε κοινωνικούς / πολιτιστικούς / παραγωγικούς (ΚΠΠ) φορείς 4.1. Συνεργασίες του Τµήµατος µε ΚΠΠ φορείς Ποια έργα συνεργασίας µε ΚΠΠ φορείς εκτελούνται ή εκτελέσθηκαν στο Τµήµα κατά την τελευταία πενταετία; Πόσα µέλη ΕΠ/ΕΠ του Τµήµατος συµµετείχαν σ αυτά; Πόσοι προπτυχιακοί, µεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές του Τµήµατος συµµετείχαν σε αυτά; Πώς αναγνωρίζεται και προβάλλεται η επιστηµονική συνεργασία του Τµήµατος µε ΚΠΠ φορείς; 4.2. υναµική του Τµήµατος για ανάπτυξη συνεργασιών µε ΚΠΠ φορείς Υπάρχουν µηχανισµοί και διαδικασίες για την ανάπτυξη συνεργασιών; Πόσο αποτελεσµατικοί είναι κατά την κρίση σας; Πώς αντιµετωπίζουν τα µέλη ΕΠ/ΕΠ του Τµήµατος την ανάπτυξη τέτοιων συνεργασιών; Πώς αντιµετωπίζουν οι ΚΠΠ φορείς την ανάπτυξη τέτοιων συνεργασιών; ιαθέτει το Τµήµα πιστοποιηµένα εργαστήρια για παροχή υπηρεσιών; Αξιοποιούνται οι εργαστηριακές υποδοµές του Τµήµατος στις συνεργασίες µε ΚΠΠ φορείς; 4.3. ραστηριότητες του Τµήµατος προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και ενίσχυσης συνεργασιών µε ΚΠΠ φορείς Ανακοινώνονται τα αποτελέσµατα των έργων συνεργασίας σε ειδικά περιοδικά ή στον τύπο; Οργανώνει ή συµµετέχει το Τµήµα σε εκδηλώσεις µε σκοπό την ενηµέρωση ΚΠΠ φορέων σχετικά µε τους σκοπούς, το αντικείµενο και το παραγόµενο έργο του Τµήµατος; Υπάρχει επαφή και συνεργασία µε αποφοίτους του Τµήµατος που είναι στελέχη ΚΠΠ φορέων; 4.4. Σύνδεση της συνεργασίας µε ΚΠΠ φορείς µε την εκπαιδευτική διαδικασία Εντάσσονται οι εκπαιδευτικές επισκέψεις των φοιτητών σε ΚΠΠ χώρους στην εκπαιδευτική διαδικασία; Οργανώνονται οµιλίες / διαλέξεις στελεχών ΚΠΠ φορέων; Απασχολούνται στελέχη ΚΠΠ φορέων ως διδάσκοντες; 4.5. Συµβολή του τµήµατος στην τοπική, περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη Πόσο σταθερές και βιώσιµες είναι οι υπάρχουσες συνεργασίες; Συνάπτονται προγραµµατικές συµφωνίες συνεργασίας µεταξύ Τµήµατος και ΚΠΠ φορέων; Εκπροσωπείται το Τµήµα σε τοπικούς και περιφερειακούς οργανισµούς και αναπτυξιακά όργανα;

17 Συµµετέχει ενεργά το Τµήµα στην εκπόνηση τοπικών /περιφερειακών σχεδίων ανάπτυξης; Υπάρχει διάδραση ή/και συνεργασία του Τµήµατος µε το περιβάλλον του, ιδίως µε αντίστοιχα Τµήµατα άλλων ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης; Αναπτύσσει το Τµήµα και διατηρεί σχέσεις µε την τοπική και περιφερειακή κοινωνία, καθώς και µε την τοπική, περιφερειακή ή/και εθνική οικονοµική υποδοµή; Πώς συµµετέχει το Τµήµα στα µείζονα περιφερειακά, εθνικά και διεθνή ερευνητικά και ακαδηµαϊκά δίκτυα; Το Τµήµα διοργανώνει ή/και συµµετέχει στη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων που απευθύνονται στο άµεσο κοινωνικό περιβάλλον;

18 15 5. Στρατηγική ακαδηµαϊκής ανάπτυξης 5.1. Υπάρχει διαδικασία διαµόρφωσης συγκεκριµένου βραχυ-µεσοπρόθεσµου (λ.χ. 5ετούς) σχεδίου ανάπτυξης; Πόσο αποτελεσµατική κρίνετε ότι είναι η διαδικασία αυτή; 5.2. Υπάρχει διαδικασία παρακολούθησης αυτού του σχεδίου ανάπτυξης; Πόσο αποτελεσµατική κρίνετε ότι είναι; 5.3. Υπάρχει διαδικασία δηµοσιοποίησης αυτού του σχεδίου ανάπτυξης και των αποτελεσµάτων του; 5.4. Ποια είναι η συµµετοχή της ακαδηµαϊκής κοινότητας στη διαµόρφωση και παρακολούθηση της υλοποίησης, και στη δηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων των αναπτυξιακών του στρατηγικών; 5.5. Συγκεντρώνει και αξιοποιεί το Τµήµα τα απαιτούµενα για τον αποτελεσµατικό σχεδιασµό της ακαδηµαϊκής ανάπτυξής του στοιχεία και δείκτες; 5.6. Τι προσπάθειες κάνει το Τµήµα προκειµένου να προσελκύσει µέλη ακαδηµαϊκού προσωπικού υψηλού επιπέδου; 5.7. Πώς συνδέεται ο προγραµµατισµός προσλήψεων και εξελίξεων µελών του ακαδηµαϊκού προσωπικού µε το σχέδιο ακαδηµαϊκής ανάπτυξης του Τµήµατος; 5.8. Πόσους φοιτητές ζητάει τεκµηριωµένα το Τµήµα ανά έτος; Πόσοι φοιτητές τελικά σπουδάζουν ανά έτος και ποια είναι η προέλευσή τους ανά τρόπο εισαγωγής (εισαγωγικές εξετάσεις, µετεγγραφές, ειδικές κατηγορίες, κλπ); 5.9. Τι προσπάθειες κάνει το Τµήµα προκειµένου να προσελκύσει φοιτητές υψηλού επιπέδου;

19 16 6. ιοικητικές υπηρεσίες και υποδοµές 6.1. Αποτελεσµατικότητα των διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών Πώς είναι στελεχωµένη και οργανωµένη η Γραµµατεία του Τµήµατος και των Τοµέων; Πόσο αποτελεσµατικές θεωρείτε πως είναι οι παρεχόµενες υπηρεσίες και το ωράριο λειτουργίας της Γραµµατείας του Τµήµατος και των Τοµέων για την εξυπηρέτηση των αναγκών του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών; Πόσο αποτελεσµατική είναι η συνεργασία των διοικητικών υπηρεσιών του Τµήµατος µε εκείνες της κεντρικής διοίκησης του Ιδρύµατος; Πόσο ικανοποιητική για τις ανάγκες του Τµήµατος είναι (α) η οργάνωση και το ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης; (β) των Υπηρεσιών Πληροφόρησης; Πώς είναι στελεχωµένα και πώς οργανώνονται τα Εργαστήρια ή/και τα Σπουδαστήρια του Τµήµατος; Πόσο αποτελεσµατική θεωρείτε πως είναι η λειτουργία τους; Πώς υποστηρίζονται οι υποδοµές και υπηρεσίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του Τµήµατος; Πόσο αποτελεσµατικές είναι; 6.2. Υπηρεσίες φοιτητικής µέριµνας Πώς εφαρµόζεται ο θεσµός του Σύµβουλου Καθηγητή; Πόσο αποτελεσµατικά υποστηρίζεται η πρόσβαση των µελών της ακαδηµαϊκής κοινότητας στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών; Υπάρχει υπηρεσία υποστήριξης των εργαζόµενων φοιτητών; Πόσο αποτελεσµατική είναι η λειτουργία της; Υπάρχει υπηρεσία υποστήριξης των περισσότερο αδύναµων φοιτητών και εκείνων που δεν ολοκληρώνουν εµπρόθεσµα τις σπουδές τους; Πόσο αποτελεσµατική είναι η λειτουργία της; Παρέχονται υποτροφίες στους άριστους φοιτητές ή σε ειδικές κατηγορίες φοιτητών (πέραν των υποτροφιών του ΙΚΥ); Υπάρχει συγκεκριµένη πολιτική του Τµήµατος για την οµαλή ένταξη των νεοεισερχόµενων στο Τµήµα φοιτητών; Πόσο αποτελεσµατική είναι; Πώς συµµετέχουν οι φοιτητές στη ζωή του Τµήµατος και του Ιδρύµατος γενικότερα; Πώς υποστηρίζονται ειδικά οι αλλοδαποί φοιτητές που µετακινούνται προς το Τµήµα; 6.3. Υποδοµές πάσης φύσεως που χρησιµοποιεί το Τµήµα Επάρκεια και ποιότητα των τεκµηρίων της βιβλιοθήκης Επάρκεια και ποιότητα κοινόχρηστου τεχνικού εξοπλισµού Επάρκεια και ποιότητα χώρων και εξοπλισµού σπουδαστηρίων Επάρκεια και ποιότητα γραφείων διδασκόντων Επάρκεια και ποιότητα χώρων Γραµµατείας Τµήµατος και Τοµέων Επάρκεια και ποιότητα χώρων συνεδριάσεων Επάρκεια και ποιότητα άλλων χώρων (διδασκαλεία, πειραµατικά σχολεία, µουσεία, αρχεία, αγροκτήµατα, εκθεσιακοί χώροι κλπ).

20 Επάρκεια και ποιότητα υποδοµών ΑΜΕΑ Πώς εξασφαλίζεται η πρόσβαση των µελών της ακαδηµαϊκής κοινότητας σε υποδοµές και εξοπλισµό του Ιδρύµατος; 6.4. Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών από τις διάφορες υπηρεσίες του Τµήµατος (πλην εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου) Ποιες από τις λειτουργίες του Τµήµατος υποστηρίζονται από ΤΠΕ; Ποιες από αυτές και πόσο χρησιµοποιούνται από τις διοικητικές υπηρεσίες, τους φοιτητές και το ακαδηµαϊκό προσωπικό του Τµήµατος; Πόσα µέλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος διαθέτουν ιστοσελίδα στο διαδίκτυο; Πόσο συχνά ανανεώνεται ο ιστότοπος του Τµήµατος στο διαδίκτυο; 6.5. ιαφάνεια και αποτελεσµατικότητα στη χρήση υποδοµών και εξοπλισµού Γίνεται ορθολογική χρήση των διαθέσιµων υποδοµών του Τµήµατος; Πώς διασφαλίζεται; Γίνεται ορθολογική χρήση του διαθέσιµου εξοπλισµού του Τµήµατος; Πώς διασφαλίζεται; 6.6. ιαφάνεια και αποτελεσµατικότητα στη διαχείριση οικονοµικών πόρων Προβλέπεται διαδικασία σύνταξης και εκτέλεσης προϋπολογισµού του Τµήµατος; Πόσο αποτελεσµατικά εφαρµόζεται; Προβλέπεται διαδικασία κατανοµής πόρων; Πόσο αποτελεσµατικά εφαρµόζεται; Προβλέπεται διαδικασία απολογισµού; Πόσο αποτελεσµατικά εφαρµόζεται;

21 18 7. Πίνακες Οι πίνακες που ακολουθούν αφορούν σε υποδείγµατα και παρατίθενται σε οριζόντια διάταξη σελίδας. (Το υπόλοιπο της σελίδας είναι εσκεµµένα κενό)

22 19 Πίνακας Μαθήµατα Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών ΜΑΘΗΜΑ Ιστότοπος Σελίδα Οδηγού Σπουδών * ιδάσκοντες (Συνεργάτες) Υποχρεωτικό / Κατ'επιλογήν Αξιολόγηση από φοιτητή (Ναι / Όχι) ** ιαλέξεις * ώστε τη σελίδα του οδηγού σπουδών (αν υπάρχει) που περιγράφει τους στόχους, την ύλη και τον τρόπο διδασκαλίας και εξέτασης του µαθήµατος ** Αν η απάντηση είναι θετική, περιγράψτε στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης τα κριτήρια και τους τρόπους αξιολόγησης της διδασκαλίας (προσθέστε στοιχεία της απόδοσης των φοιτητών, στοιχεία που δείχνουν τον βαθµό ικανοποίησης των φοιτητών, µε βάση π.χ το ερωτηµατολόγιο κατά την αποφοίτηση ή τα αποτελέσµατα αξιολόγησης µαθηµάτων από τους φοιτητές ή άλλα δεδοµένα που αποδεικνύουν την επιτυχία του µαθήµατος, καθώς και τυχόν δυσκολίες)

23 20 Πίνακας Μαθήµατα Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών Μάθηµα Πολλαπλή Βιβλιογραφία Σύνολο Ωρών ιδακτικές Μονάδες Υπόβαθρου (Υ) Επιστηµονικής Περιοχής (ΕΠ) Γενικών Γνώσεων (ΓΓ) Ανάπτυξης εξιοτήτων (Α ) Κορµού(Κο) Ειδίκευσης(Ε) Κατεύθυνσης(Κα) Εγγεγραµµένοι φοιτητές Αριθµός Φοιτητών που συµµετείχαν στις εξετάσεις Επάρκεια Εκπαιδευτικών Μέσων Ναι/Όχι* Αριθµός Φοιτητών που πέρασε επιτυχώς στην κανονική & επαναληπτική εξέταση * Υπάρχουν επαρκή εκπαιδευτικά µέσα, όπως χώροι διδασκαλίας, υπολογιστές, εκπαιδευτικά λογισµικά; Αν η απάντηση είναι αρνητική, δώστε σύντοµη αναφορά των ελλείψεων

24 21 Πίνακας 7-2. Εξέλιξη αριθµού εισακτέων στο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών Εισαγωγικές εξετάσεις Μετεγγραφές Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ Άλλες κατηγορίες Σύνολο Επεξηγήσεις: Στη γραµµή «Μετεγγραφές» αναγράφεται ο καθαρός αριθµός µετεγγραφόµενων φοιτητών (εισροές-εκροές προς και από το Τµήµα)

25 22 Πίνακας 7-3. Εξέλιξη του αριθµού των αποφοίτων του Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών και διάρκεια σπουδών Έτος εισαγωγής ιάρκεια σπουδών (Έτη) Κ Κ+1 Κ+2 Κ+3 Κ+4 Κ+5 Κ+6 εν έχουν αποφοιτήσει ακόµα Σύνολο % % % % % % % Επεξηγήσεις: Όπου Κ = Κανονική διάρκεια σπουδών (σε έτη) στο Τµήµα. (π.χ. Αν η κανονική διάρκεια σπουδών είναι 4 έτη, τότε Κ=4, Κ+1=5, Κ+2=6,..., Κ+6=10)

26 23 Πίνακας 7-4. Κατανοµή βαθµολογίας και µέσος βαθµός πτυχίου των αποφοίτων του Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών Κατανοµή Βαθµών (%) Έτος Αποφοίτησης Σύνολο Μέσος όρος Βαθµολογίας (Σύνολο απόφοιτων)

27 24 Πίνακας Μαθήµατα Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών [12] Τίτλος ΜΠΣ: «...» Mάθηµα Ιστότοπος Σελίδα Οδηγού ιδάσκοντες Υποχρεωτικό / Αξιολόγηση από φοιτητή ιαλέξεις Σπουδών (Συνεργάτες) Κατ'επιλογήν (Ναι / Όχι) 12 Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συµπληρώνεται ένας πίνακας ανά ΠΜΣ. Για τη στήλη «Αξιολόγηση από φοιτητή» ακολουθείστε τις οδηγίες του Πίνακα

28 25 Πίνακας Μαθήµατα Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών [13] Τίτλος ΜΠΣ: «...» Μάθηµα Πολλαπλή Βιβλιογραφία Σύνολο Ωρών ιδακτικές Μονάδες Υπόβαθρου(Υ) Επιστηµονικής Περιοχής(ΕΠ) Γενικών Γνώσεων(ΓΓ) Ανάπτυξης εξιοτήτων(α ) Κορµού(Κο) Ειδίκευσης(Ε) Κατεύθυνσης(Κα) Εγγεγραµµένοι φοιτητές Αριθµός Φοιτητών που συµµετείχαν στις εξετάσεις Αριθµός Φοιτητών που πέρασε επιτυχώς στην κανονική & επαναληπτική εξέταση 13 Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συµπληρώνεται ένας πίνακας ανά ΠΜΣ.

29 26 Πίνακας 7-5. Εξέλιξη του αριθµού αιτήσεων, προσφορών θέσεων από το Τµήµα, εισακτέων (εγγραφών) και αποφοίτων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών (ΜΠΣ) [ 14 ] Τίτλος ΜΠΣ: «...» Αιτήσεις (α+β) (α) Πτυχιούχοι του Τµήµατος (β) Πτυχιούχοι άλλων Τµηµάτων Προσφορές Εγγραφές Απόφοιτοι - 14 Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συµπληρώνεται ένας πίνακας ανά ΠΜΣ.

30 27 Πίνακας 7-6. Κατανοµή βαθµολογίας και µέσος βαθµός πτυχίου των αποφοίτων του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών [ 15 ] Τίτλος ΜΠΣ: «...» Κατανοµή Βαθµών (%) Έτος Αποφοίτησης Μέσος όρος Βαθµολογίας (Σύνολο απόφοιτων) Σύνολο 15 Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συµπληρώνεται ένας πίνακας ανά ΠΜΣ.

31 28 Πίνακας 7-7. Εξέλιξη του αριθµού αιτήσεων, προσφορών θέσεων από το Τµήµα, εισακτέων (εγγραφών) και αποφοίτων στο Πρόγραµµα ιδακτορικών Σπουδών Αιτήσεις (α+β) (α) Πτυχιούχοι του Τµήµατος (β) Πτυχιούχοι άλλων Τµηµάτων Προσφορές Εγγραφές Απόφοιτοι Μέση διάρκεια σπουδών αποφοίτων Επεξηγήσεις: Απόφοιτοι: Αριθµός ιδακτόρων που ανακηρύχθηκαν στο έτος που αφορά η στήλη.

32 29 Πίνακας 7-8. Συµµετοχή σε ιαπανεπιστηµιακά Προγράµµατα Σπουδών Σύνολο Φοιτητές του Τµήµατος που φοίτησαν σε ξένο πανεπιστήµιο Επισκέπτες φοιτητές ξένων πανεπιστηµίων στο Τµήµα Μέλη ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος που µετακινήθηκαν σε άλλο Πανεπιστήµιο Μέλη ακαδηµαϊκού προσωπικού άλλων Πανεπιστηµίων που µετακινήθηκαν στο Τµήµα Σύνολο

33 30 Πίνακας 7-9. Εξέλιξη του προσωπικού του Τµήµατος Καθηγητές Σύνολο Από εξέλιξη* Νέες προσλήψεις* Συνταξιοδοτήσεις* Παραιτήσεις* Αναπληρωτές Καθηγητές Σύνολο Από εξέλιξη* Νέες προσλήψεις* Συνταξιοδοτήσεις* Παραιτήσεις* Επίκουροι Καθηγητές Σύνολο Από εξέλιξη* Νέες προσλήψεις* Συνταξιοδοτήσεις* Παραιτήσεις* Λέκτορες Σύνολο Νέες προσλήψεις* Συνταξιοδοτήσεις* Παραιτήσεις* Μέλη ΕΕ ΙΠ Σύνολο ιδάσκοντες επί συµβάσει** Σύνολο Τεχνικό προσωπικό εργαστηρίων Σύνολο ιοικητικό προσωπικό Σύνολο * Αναφέρεται στο τελευταίο έτος ** Αναφέρεται σε αριθµό συµβάσεων όχι διδασκόντων (π.χ. αν ένας διδάσκων έχει δύο συµβάσεις, χειµερινή και εαρινή, τότε µετρώνται δύο συµβάσεις)

34 31 Πίνακας Επιστηµονικές δηµοσιεύσεις Α Β Γ Ε Ζ Η Θ Ι Σύνολο Επεξηγήσεις: Α: Βιβλία/µονογραφίες Β: Εργασίες σε επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές Γ: Εργασίες σε επιστηµονικά περιοδικά χωρίς κριτές : Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων µε κριτές Ε: Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές Ζ: Κεφάλαια σε συλλογικούς τόµους Η: Άλλες εργασίες Θ: Ανακοινώσεις σε επιστηµονικά συνέδρια (µε κριτές) που εκδίδουν πρακτικά Ι: Ανακοινώσεις σε επιστηµονικά συνέδρια (µε κριτές) που δεν εκδίδουν πρακτικά

35 32 Πίνακας Αναγνώριση του ερευνητικού έργου Α Β Γ Ε Ζ Η Σύνολο Επεξηγήσεις: Α: Ετεροαναφορές Β: Αναφορές του ειδικού/επιστηµονικού τύπου Γ: Βιβλιοκρισίες : Συµµετοχές σε επιτροπές επιστηµονικών συνεδρίων Ε: Συµµετοχές σε συντακτικές επιτροπές επιστηµονικών περιοδικών Ζ: Προσκλήσεις για διαλέξεις Η: ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας

36 33 Αυτή η σελίδα είναι εσκεµµένα κενή

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) ΠΡΑΞΗ ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΤΕΙ πρώην (ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) Τα Κριτήρια Διασφάλισης Ποιότητας των Ακαδημαϊκών Μονάδων Συντάκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α. Ι.Π. ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ανάλυση Κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ανάλυση Κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήµα)

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήµα) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α. Ι.Π. ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήµα)

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ανάλυση Κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ανάλυση Κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α.ΔΙ.Π. 1 ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πανεπιστήμιο Σχολή Τμήμα: Τομέας: Όνομα και τίτλος διδάσκοντος: Επιστημονική ειδίκευση Τίτλοι και κωδικοί διδασκόμενων μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Σχολή... Τμήμα... Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκό έτος: 2014-2015 & 2015-2016 Ιανουάριος 2017 Πίνακας περιεχομένων 1 Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης... 1 1.1. Περιγραφή και ανάλυση της

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συµπληρώνεται µε ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαµηνιαία προ-ή και µετά-πτυχιακά µαθήµατα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. έτος (Τ)*

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. έτος (Τ)* ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σχετικ ός πίνακ ΙΔΡΥΜΑ: ΤΜΗΜΑ :.. Αριθμός προσφερόμενων κατευθύνσεων: Αριθμός μεταπτυχιακών προγραμμάτων: Ακαδημαϊκό έτος Τρέχον ας # 1 Συνολικός αριθμός μελών

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Απογραφική Έκθεση Τμήμα

Ετήσια Απογραφική Έκθεση Τμήμα Μονάδα ιασφάλισης Ποιότητας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ετήσια Απογραφική Έκθεση 2010-2011 Τμήμα Θεσσαλονίκη, Ημερομηνία Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγικό Κείμενο 1 1. Συγκριτικός σχολιασμός απογραφικών

Διαβάστε περισσότερα

ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Απογραφικά ελτία και Ερωτηµατολόγιο Μαθήµατος / ιδάσκοντος για τους Φοιτητές (ενδεικτικά υποδείγµατα)

ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Απογραφικά ελτία και Ερωτηµατολόγιο Μαθήµατος / ιδάσκοντος για τους Φοιτητές (ενδεικτικά υποδείγµατα) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α. Ι.Π. ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Απογραφικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος * Τμήματος. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) Έκδοση 2.0 Οκτώβριος 2011

Πρόλογος * Τμήματος. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) Έκδοση 2.0 Οκτώβριος 2011 1 Πρόλογος * Η Εσωτερική Αξιολόγηση είναι μία τακτικά επαναλαμβανόμενη συμμετοχική διαδικασία, η οποία διαρκεί δύο συνεχόμενα διδακτικά εξάμηνα και επαναλαμβάνεται το αργότερο κάθε τέσσερα έτη. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος * Το κείμενο του Προλόγου δεν πρέπει να συμπεριληφθεί στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος

Πρόλογος * Το κείμενο του Προλόγου δεν πρέπει να συμπεριληφθεί στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος 1 Πρόλογος * Η Εσωτερική Αξιολόγηση είναι μία τακτικά επαναλαμβανόμενη συμμετοχική διαδικασία, η οποία διαρκεί δύο συνεχόμενα διδακτικά εξάμηνα και επαναλαμβάνεται το αργότερο κάθε τέσσερα έτη. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων 2102 4 2 6 Υ ΝΑΙ 1 Ο - ΝΑΙ ΝΑΙ 2103 3 ΟΧΙ 5 Υ ΝΑΙ 1 Ο - ΝΑΙ ΝΑΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων 2102 4 2 6 Υ ΝΑΙ 1 Ο - ΝΑΙ ΝΑΙ 2103 3 ΟΧΙ 5 Υ ΝΑΙ 1 Ο - ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 σελ. 1 Πίνακας 1. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Κωδικός Μαθήματος Ωρες διδασκαλίας ανά Περιλαμβάνονται ώρες

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1.1. Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος. Σελίδα 1 από 47. Έτος τελευταίας Αναμόρφωσης Προγράμματος Σπουδών

Πίνακας 1.1. Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος. Σελίδα 1 από 47. Έτος τελευταίας Αναμόρφωσης Προγράμματος Σπουδών Πίνακας 1.1. Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Έτος τελευταίας Αναμόρφωσης Προγράμματος Σπουδών Αιτιολογία Έτος προηγούμενης Αναμόρφωσης Προγράμματος Σπουδών Αιτιολογία Εφαρμογή του ECTS (Ναι/Όχι)

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

EΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ EΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συµπληρώνεται µε ευθύνη του διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαµηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011 2012 ΟΜΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΛΕΤΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΣΕ ΜΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ι.Π. H.Q.A.A. ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ/ΤΕΙ. Έκδοση 1.0 HELLENIC REPUBLIC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α. Ι.Π. H.Q.A.A. ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ/ΤΕΙ. Έκδοση 1.0 HELLENIC REPUBLIC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α. Ι.Π. ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 σελ. 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Απογραφική Έκθεση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 σελ. 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Απογραφική Έκθεση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 σελ. 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Απογραφική Έκθεση 2013-14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ετήσια Απογραφική Έκθεση Ακαδημαϊκών Μονάδων

ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ετήσια Απογραφική Έκθεση Ακαδημαϊκών Μονάδων ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ετήσια Απογραφική Έκθεση Ακαδημαϊκών Μονάδων Στοιχεία και δείκτες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος

Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΟΥ Γ.Π.Α. Το Σχήμα Βάσης Δεδομένων του Πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟΔΙΠ Συντάκτες: Δημήτρης Κρεμμύδας Αλεξάνδρα Ντούκα Μαριλένα Μαλιάππη Μαίρη Φραγκίσκου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΟΥ Γ.Π.Α. ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΟΥ Γ.Π.Α. Συντάκτες: Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΔΟ) ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΔΟ) ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΔΟ) ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ: 2010-2013 ΘΗΒΑ, 2013 Σελίδα 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.Η διαδικασία της εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος * Τμήματος. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) Έκδοση 2.0 Οκτώβριος 2011

Πρόλογος * Τμήματος. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) Έκδοση 2.0 Οκτώβριος 2011 1 Πρόλογος * Η Εσωτερική Αξιολόγηση είναι μία τακτικά επαναλαμβανόμενη συμμετοχική διαδικασία, η οποία διαρκεί δύο συνεχόμενα διδακτικά εξάμηνα και επαναλαμβάνεται το αργότερο κάθε τέσσερα έτη. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτ. Μονάδες ECTS. Περιλ/νονται. Κατηγορία. εργ/ρίου ή άσκησης; ,5 Υ ΝΑΙ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ ,5 Υ ΝΑΙ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ ,5 Υ ΝΑΙ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ

Διδακτ. Μονάδες ECTS. Περιλ/νονται. Κατηγορία. εργ/ρίου ή άσκησης; ,5 Υ ΝΑΙ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ ,5 Υ ΝΑΙ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ ,5 Υ ΝΑΙ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 σελ. 1 Πίνακας 1. ΠΡΟΠΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΔΩΝ α.α Μάθημα 1 Μουσειολογία Ι 2 Διαχείριση Πολιτισμικής Κληρονομιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ/ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ/ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ/ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Συμπληρώνεται χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετα-πτυχιακά κλινικά μαθήματα/ασκήσεις με ευθύνη του

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας του Τμήματος Νοσηλευτικής

Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας του Τμήματος Νοσηλευτικής Πίνακας 1. Εξέλιξη του προσωπικού του Τμήματος 2011-2012 2010-2011 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Καθηγητές Σύνολο 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 Αναπληρωτές Καθηγητές Από εξέλιξη*

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΔΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΙΚΟ ΙΔΡΜΑ ΔΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTION OF WESTERN MACEDONIA ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ-GR 50100 I KILA, GR 50101 KOZANI-GREECE http://www.teiwm.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) ΠΡΑΞΗ ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΤΕΙ πρώην (ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) Συντάκτης: Συνεργάτης ΜΟΔΙΠ Δρ. Χρήστος Γενιτσαρόπουλος Επιμέλεια,

Διαβάστε περισσότερα

M O. ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

M O. ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ M O. ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος (ενδεικτικό υπόδειγμα) Έκδοση 3.0.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας με έδρα τα Ψαχνά Ευβοίας αποτελεί την συνέχεια του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΟΥ Γ.Π.Α. ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΟΥ Γ.Π.Α. Συντάκτες: Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Δ Επικαιροποίηση πινάκων δεικτών αξιολόγησης για τα ακαδηµαϊκά έτη

Παράρτημα Δ Επικαιροποίηση πινάκων δεικτών αξιολόγησης για τα ακαδηµαϊκά έτη 80 12.4 Παράρτημα Δ Επικαιροποίηση πινάκων δεικτών αξιολόγησης για τα ακαδηµαϊκά έτη 2008-2011. ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Αριθµός προσφερόµενων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών οδηγός σπουδών Ιστορικά Στοιχεία Ίδρυση του Τμήματος: Το Τμήμα δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Εισαγωγή Παρουσίαση της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Γεωγραφική θέση της Σχολής... 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Εισαγωγή Παρουσίαση της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Γεωγραφική θέση της Σχολής... 2 ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 1 2. Παρουσίαση της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών... 2 2.1. Γεωγραφική θέση της Σχολής... 2 2.2. Ιστορικό της εξέλιξης της Σχολής... 4 2.2.1. Σύντομα

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφικά Δελτία - Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθήματος/Διδάσκοντα

Απογραφικά Δελτία - Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθήματος/Διδάσκοντα Απογραφικά Δελτία - Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθήματος/Διδάσκοντα Αλεξανδρούπολη, Πέμπτη 20 Μαρτίου 2014 Φραγγίδης Λεωνίδας Δομή Παρουσίασης Απογραφικό Δελτίο Διδάσκοντα Απογραφικό Δελτίο Μαθήματος o

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ. ΔΙ. Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Απογραφικό Δελτίο για τα Μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού

ΜΟ. ΔΙ. Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Απογραφικό Δελτίο για τα Μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΜΟ. ΔΙ. Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Απογραφικό Δελτίο για τα Μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ενδεικτικό υπόδειγμα)

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 ΑΘΗΝΑ

Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 ΑΘΗΝΑ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο: Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 Τόπος: ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία: Ιανουάριος, 2012 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ο. Δ Ι. Π. Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Κ Ρ Η Τ Η Σ

Μ Ο. Δ Ι. Π. Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Κ Ρ Η Τ Η Σ Μ Ο. Δ Ι. Π. Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Κ Ρ Η Τ Η Σ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Απογραφικό Δελτίο για τα Μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙς ΠΡΩΤΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ Γ.Π.Α.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙς ΠΡΩΤΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ Γ.Π.Α. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙς ΠΡΩΤΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ Γ.Π.Α. Καθηγητής Ανδρέας Καραμάνος Πρόεδρος του Τμήματος ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΉΜΑΤΟς ΕΠΙΣΤΉΜΗς

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 20ΧΧ ΜΟΝΑΔΑΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 20ΧΧ ΜΟΝΑΔΑΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 20ΧΧ ΜΟΝΑΔΑΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Contents No table of contents entries found. 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 Ίδρυση και λειτουργία του ΤΕΙ ΑΜΘ 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ) Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τ.Ε.Ι. Αθήνας Σχολή: Τεχνολογικών Εφαρµογών Γενικό Τµήµα Μαθηµατικών Ακαδηµαϊκό έτος 2009-2010 Αιγάλεω, Αττικής Σεπτέµβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Το Διδακτορικό Δίπλωμα αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο ο οποίος πιστοποιεί την ουσιαστική συνεισφορά του κατόχου του στην εξέλιξη καίριων γνωστικών περιοχών,

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 σελ. 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.Ι.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων Πίνακας 1. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΩΝ α.α Μάθημα 1 Ωρες διδασκαλίας ανά Περιλαμβάνονται ώρες εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟΔΙΠ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ (από το συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών Απογραφική έκθεση σελ. 1 / 25

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών Απογραφική έκθεση σελ. 1 / 25 Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών Απογραφική έκθεση 2011 2012 σελ. 1 / 25 Πίνακας 1. Εξέλιξη του προσωπικού του Τμήματος 2011-2012 2010 2011 2009 2010 2008 2009 2007 2008 Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ

Διαβάστε περισσότερα

Σ τ ρ α τ η γ ι κ ό Σχέ δ ι ο Τ μ ή μ α τ ο ς Α γ ρ ο ν ό μ ω ν κ α ι Τ ο π ο γ ρ ά φ ω ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Α Π Θ

Σ τ ρ α τ η γ ι κ ό Σχέ δ ι ο Τ μ ή μ α τ ο ς Α γ ρ ο ν ό μ ω ν κ α ι Τ ο π ο γ ρ ά φ ω ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Α Π Θ Σ τ ρ α τ η γ ι κ ό Σχέ δ ι ο Τ μ ή μ α τ ο ς Α γ ρ ο ν ό μ ω ν κ α ι Τ ο π ο γ ρ ά φ ω ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Α Π Θ ( Π ρ ο σ χ έ δ ι ο 2 4.11.2015) Κύρια αποστολή του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΠΟΤΕΛΕΣMΑ 4.1.1 Δείκτες αξιολόγησης ακαδημαϊκών μονάδων Β Εξάμηνο 2010: Οκτώβριος- Δεκέμβριος 2010 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4: Δημιουργία αρχειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Ιούλιος 2016 Εισαγωγή Η παρούσα έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενη Μεθοδολογία για την σύνταξη Τετραετών Ακαδημαϊκών-Αναπτυξιακών Προγραμμάτων από τα Πανεπιστήμια (κατ εφαρμογή άρθρου 5 Ν.

Προτεινόμενη Μεθοδολογία για την σύνταξη Τετραετών Ακαδημαϊκών-Αναπτυξιακών Προγραμμάτων από τα Πανεπιστήμια (κατ εφαρμογή άρθρου 5 Ν. Προτεινόμενη Μεθοδολογία για την σύνταξη Τετραετών Ακαδημαϊκών-Αναπτυξιακών Προγραμμάτων από τα Πανεπιστήμια (κατ εφαρμογή άρθρου 5 Ν.3549/2007) Το ΥΠΕΠΘ είναι αρωγός κάθε προσπάθειας ανάπτυξης της δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1, 26334 ΠΑΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερική Αξιολόγηση Προγράμματος Σπουδών

Εξωτερική Αξιολόγηση Προγράμματος Σπουδών Εξωτερική Αξιολόγηση Προγράμματος Σπουδών Κριτήρια και δείκτες ποιότητας 6 (1) Τα εφαρμοζόμενα κριτήρια εκφράζονται σε αντίστοιχους ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες και σχετίζονται με την Αξιολόγηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

Προβολή Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος (Χειμερινό εξάμηνο ) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ-ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-Θ

Προβολή Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος (Χειμερινό εξάμηνο ) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ-ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-Θ Πληροφοριακό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας - ΜΟΔΙΠ - ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Προβολή Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος (Χειμερινό εξάμηνο 2015-2016) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ-ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-Θ Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονοµική Ανάλυση Τρίπολη 2009 1 Συντοµογραφίες.Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ LOGO ΜΑΡΤΙΟΣ 2014_ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ LOGO ΜΑΡΤΙΟΣ 2014_ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ LOGO ΜΑΡΤΙΟΣ 2014_ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 1 Ετήσια Εσωτερική Έκθεση Ποιοι οι λόγοι της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1.1 Θεσμικά Όργανα του Τμήματος Θεσμικά όργανα του Τμήματος σύμφωνα με το νόμο είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Παρουσίαση ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γιατί ΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων / Διδάσκουσα του μαθήματος

Διδάσκων / Διδάσκουσα του μαθήματος Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Εαρινό εξαμήνο του ακ. έτους 12-13 ΕΝΟΤΗΤΑ: Διδάσκων / Διδάσκουσα του μαθήματος Ερώτηση Πλήθος απαντήσεων Διάμεσος Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση Ελάχιστη

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Χειμερινό εξαμήνο του ακ. έτους

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Χειμερινό εξαμήνο του ακ. έτους Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Χειμερινό εξαμήνο του ακ. έτους 214-215 Μάθημα ΕΝΟΤΗΤΑ: Μάθημα Ερώτηση Πλήθος απαντήσεων Διάμεσος Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση Ελάχιστη Μέγιστη Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ Τα Α.Ε.Ι αποτελούνται από Σχολές, Τμήματα, Τομείς, Εργαστήρια, Κλινικές, Μουσεία και λοιπές Μονάδες, οι οποίες συνιστούν τις ακαδημαϊκές μονάδες κάθε ιδρύματος.

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι.Θ. ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ALEXANDER TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF THESALONIKH A.T.E.I.Th. DEPARTMENT OF LIBRARY

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.ΔΙ.Π. TE&TYΠαν/μιου Πελοποννήσου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Στοιχεία και Δείκτες της Λειτουργίας των Τμημάτων- ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σχετικός πίνακας ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 15-16 Μάθημα ΕΝΟΤΗΤΑ: Μάθημα Ερώτηση Πλήθος απαντήσεων Διάμεσος Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση Ελάχιστη Μέγιστη Οι στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ακαδημαϊκό Έτος 2010-2011 ΜΑΙΟΣ 2012 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 5 1. Η διαδικασία σύνταξης της Ετήσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του Iδρύματος Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2013 Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων - Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών α) Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ) β) Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ) γ) Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ)

Προγράμματα Σπουδών α) Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ) β) Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ) γ) Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ) Προγράμματα Σπουδών Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει το σύνολο σχεδόν των αντικειμένων εφαρμογής ενός ηλεκτρολόγου όπως η σχεδίαση και εποπτεία συστημάτων παραγωγής μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για την 1 η κατεύθυνση σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Υπόδειγμα για τη σύνταξη Πρότασης Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

Υπόδειγμα για τη σύνταξη Πρότασης Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών Υπόδειγμα για τη σύνταξη Πρότασης Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών Ιανουάριος 2018 Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Εισαγωγικό Σημείωμα Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πολιτική διασφάλισης ποιότητας... 2 2. Σχεδιασμός και έγκριση των προγραμμάτων σπουδών... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήμα Πληροφορικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δεκέμβριος Έκδοση για Σχολιασμό

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήμα Πληροφορικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δεκέμβριος Έκδοση για Σχολιασμό Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήμα Πληροφορικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Δεκέμβριος 2011 Έκδοση για Σχολιασμό Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης: Εισαγωγή και Συμπεράσματα Εισαγωγή Το Τμήμα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο: Σχολή: Τμήμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Ακαδημαϊκά έτη 2003-2009 Τόπος ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ημερομηνία Σεπτέμβριος 2010 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Θεολογίας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Θεολογίας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Θεολογίας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2016-17 Ανακοινώνεται η έναρξη της διαδικασίας επιλογής φοιτητών του Τµήµατος Θεολογίας που επιθυµούν να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 σελ. 1 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ TOY ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΜ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ TOY ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΜ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ TOY ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΜ Κοζάνη 20.12.2015 Σκοπός του Οδηγού αυτού είναι η παροχή βοήθειας στα όργανα διοίκησης και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3685/08 - Απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α., Συνεδρίασης της 22-11-2016 1. Αρμόδια όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργία Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργία του Μεταπτυχιακού Προγράμματο Σπουδ με τίτλο Βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη.

Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη. Διάρκεια Σπουδών Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη. Μερική φοίτηση Μερική φοίτηση προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών Θετικά Σημεία Αρνητικά Σημεία

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών Θετικά Σημεία Αρνητικά Σημεία Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η εξωτερική αξιολόγηση στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Γραμματειών Ακαδημαϊκών Τμημάτων

Εγχειρίδιο. Γραμματειών Ακαδημαϊκών Τμημάτων ΜΟ. Ι.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Εγχειρίδιο Γραμματειών Ακαδημαϊκών Τμημάτων Ορολογία Ορισμοί Αποτύπωση & Χρονοδιάγραμμα καταχώρησης στοιχείων στο Πληροφοριακό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) Η Πρακτιική Άσκηση των Φοιιτητών του Τμήματος Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 Απρίλιος 2013 Εισαγωγή Η παρούσα έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Καβάλα 2010 Άρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης 1) Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πανεπιστήμιο Σχολή Τμήμα Τομέας Όνομα και τίτλος διδάσκοντος Επιστημονική ειδίκευση Τίτλοι και κωδικοί διδασκόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Προβολή Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος (Χειμερινό εξάμηνο ) ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-Θ

Προβολή Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος (Χειμερινό εξάμηνο ) ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-Θ Πληροφοριακό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας - ΜΟΔΙΠ - ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Προβολή Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος (Χειμερινό εξάμηνο 2015-2016) ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-Θ Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιροποιημένη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Επικαιροποιημένη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα