ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 16 Σεπτεµβρίου 2010 EUCO 21/10 CO EUR 16 CONCL 3 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου προς: τις αντιπροσωπείες Θέµα: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ιαβιβάζονται συνηµµένως στις αντιπροσωπείες τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου (16 Σεπτεµβρίου 2010) EUCO 21/10

2 Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συζήτησε σχετικά µε τους τρόπους µε τους οποίους θα δοθεί νέα ώθηση στις εξωτερικές σχέσεις της Ένωσης, κάνοντας πλήρη χρήση των δυνατοτήτων που παρέχει η Συνθήκη της Λισσαβώνας. Συµφώνησε ότι η Ευρώπη πρέπει να προάγει σθεναρότερα και µε πνεύµα αµοιβαιότητας και κοινού οφέλους τα συµφέροντα και τις αξίες της. Ως πρώτο βήµα, καθόρισε γενικούς προσανατολισµούς εν όψει ορισµένων σηµαντικών εκδηλώσεων κατά τις επόµενες εβδοµάδες και µήνες. Αποφάσισε επίσης ορισµένα συγκεκριµένα µέτρα για τη γενικότερη ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προέβη σε απολογισµό της προόδου που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την Ειδική Οµάδα Οικονοµικής ιακυβέρνησης. I. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ Ένας µεταβαλλόµενος κόσµος: µια πρόκληση για την ΕΕ 1. Η Ευρώπη αντιµετωπίζει πολλές προκλήσεις µέσα σε ένα κόσµο που µεταβάλλεται µε ταχείς ρυθµούς όλες οι προκλήσεις απαιτούν συντονισµένη διεθνή απάντηση. Η πρόσφατη οικονοµική και νοµισµατική κρίση έχει καταδείξει θεαµατικά το βαθµό στον οποίο η ευηµερία, η ασφάλεια και η ποιότητα ζωής των Ευρωπαίων εξαρτώνται από εξωτερικές εξελίξεις. Η εµφάνιση νέων παραγόντων µε οικείες κοσµοθεωρίες και συµφέροντα αποτελεί ένα ακόµη σηµαντικό νέο στοιχείο του διεθνούς περιβάλλοντος. 2. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καταστεί ουσιαστικός παγκόσµιος παράγων, έτοιµος να συµµεριστεί την ευθύνη για την παγκόσµια ασφάλεια και να αναλάβει πρωτοβουλίες για τον καθορισµό κοινών απαντήσεων σε κοινές προκλήσεις. Μια σθεναρή οικονοµία και µια σθεναρή εσωτερική συνοχή θα ενισχύσουν την ικανότητα της Ένωσης να προβάλει την επιρροή της στον κόσµο. Η Ένωση µπορεί να βασιστεί, αφενός, στη βαθιά πίστη της στην αποτελεσµατική πολυµερή προσέγγιση, ιδίως το ρόλο των Ηνωµένων Εθνών, τις παγκόσµιες αξίες και µια ανοικτή παγκόσµια οικονοµία, και, αφετέρου, στη µοναδική σειρά εργαλείων που διαθέτει. Παραµένει ο µεγαλύτερος χορηγός βοήθειας σε ενδεείς χώρες, είναι η πρώτη εµπορική δύναµη στον κόσµο και έχει αναπτύξει κοινή πολιτική ασφάλειας και άµυνας υποστηριζόµενη από µέσα διαχείρισης κρίσεων τα οποία πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω. ιαδραµατίζει επίσης µείζονα σταθεροποιητικό ρόλο στις γειτονικές της περιοχές. Η Ένωση έχει εξασφαλίσει τη σταθερότητα στα υτικά Βαλκάνια, ιδίως µέσω της ευρωπαϊκής προοπτικής που δίνεται στην εν λόγω περιοχή το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θα επανέλθει στο συγκεκριµένο ζήτηµα σε µεταγενέστερη σύνοδο. EUCO 21/10 1

3 3. Σύµφωνα µε τη Συνθήκη της Λισσαβώνας και την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφαλείας, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη µέλη της θα ενεργούν περισσότερο µε γνώµονα τη στρατηγική, ώστε το πραγµατικό βάρος της Ευρώπης να έχει διεθνή επιρροή. Αυτό απαιτεί σαφή προσδιορισµό των στρατηγικών της συµφερόντων και στόχων σε κάθε δεδοµένη στιγµή και επικεντρωµένο προβληµατισµό όσον αφορά τα µέσα επιδίωξής τους µε µεγαλύτερη σιγουριά. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζητεί βελτίωση των συνεργειών µεταξύ του επιπέδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εθνικών επιπέδων, σύµφωνα µε τις διατάξεις των Συνθηκών, ενίσχυση του συντονισµού µεταξύ θεσµικών παραγόντων, καλύτερη συνολοκλήρωση όλων των συναφών µέσων και πολιτικών και ουσιαστικότερη αξιοποίηση των συναντήσεων κορυφής µε τρίτες χώρες, όπως περιγράφεται λεπτοµερέστερα στο Παράρτηµα Ι. 4. Οι στρατηγικές συµπράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε βασικούς παράγοντες σε παγκόσµιο επίπεδο παρέχουν ένα χρήσιµο εργαλείο για την επιδίωξη των ευρωπαϊκών στόχων και συµφερόντων. Αυτό θα λειτουργήσει µόνον εφόσον υφίστανται αµφίδροµοι δίαυλοι µε βάση τα αµοιβαία συµφέροντα και οφέλη και την αναγνώριση ότι όλοι οι παίκτες έχουν τόσο δικαιώµατα όσο και καθήκοντα. Η πλήρης συµµετοχή των αναδυόµενων οικονοµιών στο διεθνές σύστηµα θα πρέπει να επιτρέψει να διανεµηθούν ισόρροπα τα οφέλη και να µοιρασθούν δίκαια οι ευθύνες. Εν προκειµένω, η ενίσχυση του εµπορίου µε τους στρατηγικούς εταίρους αποτελεί ζωτικό στόχο, ο οποίος συµβάλλει στην οικονοµική ανάκαµψη και στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης. Πρέπει να λάβουµε συγκεκριµένα µέτρα ώστε να συναφθούν φιλόδοξες συµφωνίες ελεύθερων συναλλαγών, να εξασφαλιστεί µεγαλύτερη πρόσβαση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην αγορά και να ενισχυθεί η ρυθµιστική συνεργασία µε τους µείζονες εµπορικούς εταίρους. Προσανατολισµοί για προσεχείς συναντήσεις 5. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πραγµατοποιήσει κατά τις επόµενες εβδοµάδες ορισµένες σηµαντικές διεθνείς συναντήσεις. Ως εκ τούτου, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καθορίζει σήµερα αρχικούς προσανατολισµούς εν όψει των συναντήσεων αυτών. Στο µέλλον, θα συζητεί τακτικά τις εξωτερικές σχέσεις προκειµένου να χαράσσονται στρατηγικοί προσανατολισµοί πριν από τις βασικές εκδηλώσεις, ούτως ώστε να καθορίζονται βασικά µηνύµατα για τους στόχους µας και για τους τρόπους επίτευξής τους. Γι'αυτό απαιτείται σαφής στρατηγική καθοδήγηση από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο βάσει αποτελεσµατικής προετοιµασίας από τον Ύπατο Εκπρόσωπο και το Συµβούλιο. EUCO 21/10 2

4 6. Τον Οκτώβριο θα πραγµατοποιηθούν σύνοδοι κορυφής µε την Κίνα και τη ηµοκρατία της Κορέας καθώς και η Ευρωασιατική Συνάντηση (ASEM), τις οποίες θα ακολουθήσει αργότερα εντός του έτους σύνοδος κορυφής µε την Ινδία. Πρόκειται για καλές ευκαιρίες σύσφιγξης σχέσεων µε βασικούς εταίρους σε ένα πολύ δυναµικό τµήµα του κόσµου. Στην ηµερήσια διάταξη θα περιλαµβάνονται θέµατα όπως είναι οι αντίστοιχοι ρόλοι για την επίτευξη βιώσιµης ανάκαµψης από την οικονοµική κρίση και την επιδίωξη παγκόσµιων λύσεων σε παγκόσµιες προκλήσεις. Θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν συγκεκριµένα βήµατα σε τοµείς προτεραιότητας της συνεργασίας µεταξύ Ευρώπης και Ασίας, όπως η συνεργασία σε θέµατα αλλαγής του κλίµατος, µεταξύ άλλων όσον αφορά την προαγωγή αποτελεσµατικών και εξακριβώσιµων µειώσεων των εκποµπών, καθώς και τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή αποδοτικότητα επείγοντα θέµατα ασφάλειας, όπως είναι η διάδοση πυρηνικών όπλων, η τροµοκρατία, η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και η πειρατεία η συνεργασία σε περιφερειακά θέµατα όπως το Ιράν και η Βόρειος Κορέα καθώς και σε παγκόσµια θέµατα όπως η µετανάστευση, η ενέργεια και η πρόσβαση στις πρώτες ύλες η συνεργασία σε θέµατα αναπτυξιακής πολιτικής και η προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης, των κανόνων εργασίας και των ανθρώπινων δικαιωµάτων καθώς και η ανάπτυξη των σχέσεων µεταξύ των ανθρώπων. Ειδικότερα ενόψει της διασκέψεως κορυφής ΕΕ/Κίνας, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επιδιώξει ενεργά τα στρατηγικά της συµφέροντα, µεταξύ άλλων όσον αφορά την προώθηση του διµερούς εµπορίου, της πρόσβασης προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά και των όρων των επενδύσεων την προστασία των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και το άνοιγµα των αγορών δηµοσίων συµβάσεων τη βελτίωση της πειθαρχίας στον τοµέα των εξαγωγικών επιδοτήσεων και το διάλογο σχετικά µε τις συναλλαγµατικές πολιτικές. 7. Κατά τη διάρκεια των προσεχών µηνών θα τεθούν ορισµένα άλλα σηµαντικά θέµατα εξωτερικών σχέσεων τα οποία θα πρέπει να εξετάσει το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. EUCO 21/10 3

5 α. Η σύνοδος της G 20 στη Σεούλ θα επιτρέψει την επανεξέταση της παγκόσµιας οικονοµικής ανάκαµψης και των δεσµεύσεων των µελών της G 20. Συγκεκριµένα, θα δώσει τη δυνατότητα στην Ένωση να τονίσει τη σηµασία της διατήρησης της ισχυρής ώθησης στον τοµέα της οικονοµικής µεταρρύθµισης εν προκειµένω, η πρόσφατη συµφωνία µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη δέσµη χρηµατοπιστωτικής εποπτείας και την ολοκλήρωση της µεταρρύθµισης του ρυθµιστικού πλαισίου έως τα τέλη του 2011 ενισχύει το ρόλο της ΕΕ. Επίσης, η σύνοδος θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ώστε να σταλεί σαφές µήνυµα ότι πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαπραγµατεύσεις του ΠΟΕ για το Αναπτυξιακό Πρόγραµµα της Ντόχα και να εφαρµοσθεί το Πλαίσιο για Ισχυρή, Βιώσιµη και Ισόρροπη Ανάπτυξη. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θα συζητήσει τη λεπτοµερή προετοιµασία της συνόδου της Σεούλ κατά τη σύνοδο του Οκτωβρίου του 2010 και θα καθορίσει τη θέση της Ένωσης. Η G 8 και η G 20 θα εξακολουθήσουν να αποτελούν σηµαντικά φόρα για τον καθορισµό συνολικών αντιδράσεων σε πολλές από τις προκλήσεις που αντιµετωπίζουµε η ΕΕ πρέπει να συµβάλει ενεργώς σε αυτό µέσω συντονισµένων θέσεων. Συνεπώς το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει το φιλόδοξο στόχο της προσεχούς γαλλικής Προεδρίας, της G8 και της G20 το 2011 να χρησιµοποιήσει πλήρως τις εν λόγω οµάδες για το σκοπό αυτόν. β. Η διατλαντική σχέση βασίζεται σε κοινές αξίες και αποτελεί ουσιώδες στοιχείο του διεθνούς συστήµατος. Οι σηµερινές περιστάσεις απαιτούν να δοθεί νέα ώθηση στη σχέση αυτή και να εξετασθούν εκ νέου οι τρόποι δηµιουργίας αληθινής εταιρικής σχέσης βάσει των δυνάµεων και ιδιαιτεροτήτων µας. Η σύνοδος κορυφής µε τον Πρόεδρο Οµπάµα τον Νοέµβριο του 2010 αποτελεί πραγµατική ευκαιρία εν προκειµένω και απαιτεί προσεκτική προετοιµασία. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Οκτωβρίου του 2010 θα συµφωνήσει τα βασικά πολιτικά µηνύµατα που θα µεταφέρουν οι αντιπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή τη µείζονα συνάντηση κορυφής. Βάσει της ορθής κατανόησης των αµοιβαίων συµφερόντων και των αντίστοιχων συµβολών, η διατλαντική σύµπραξη θα πρέπει να επικεντρωθεί στη µεγιστοποίηση των εν δυνάµει οφελών της οικονοµικής µας σχέσης, στη στενότερη συνεργασία όσον αφορά τα µείζονα διεθνή θέµατα και στην αντιµετώπιση των παγκόσµιων προκλήσεων της οικονοµίας και της ασφάλειας από κοινού, κατά τρόπο συντονισµένο. Εν προκειµένω, καλείται η Ύπατη Εκπρόσωπος να αναπτύξει ιδέες σχετικά µε τους τρόπους µε τους οποίους θα µπορούσε να ενισχυθεί περαιτέρω η συνεργασία ΕΕ/ΝΑΤΟ για τη διαχείριση κρίσεων, σύµφωνα µε το Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών και τις σχετικές αποφάσεις του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών. Αυτό θα µπορούσε να επιτευχθεί µε πνεύµα αµοιβαίας κατανόησης και σεβασµό της αυτονοµίας τους για τη λήψη αποφάσεων, κατόπιν των συστάσεων για συγκεκριµένα µέτρα τις οποίες διαβίβασε η ΕΕ στο ΝΑΤΟ τον Φεβρουάριο του EUCO 21/10 4

6 γ. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θα εξετάσει τις προετοιµασίες της διάσκεψης του Κανκούν για την κλιµατική αλλαγή κατά τη σύνοδο του Οκτωβρίου και θα συµφωνήσει τη θέση της ΕΕ. Η εν λόγω διάσκεψη θα πρέπει να αποτελέσει ακρογωνιαίο λίθο στις διεθνείς διαπραγµατεύσεις σχετικά µε το κλίµα θα πρέπει να συµφωνηθούν συγκεκριµένα παραδόσιµα αποτελέσµατα για όλους τους συµµετέχοντες ώστε να δοθεί ώθηση και να συνεχισθεί η πορεία για µια φιλόδοξη τελική συµφωνία. δ. Ο προσεχής προβληµατισµός σχετικά µε την εφαρµογή της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας θα αποτελέσει µια ευκαιρία για τη σύσφιγξη των σχέσεων µε τους ανατολικούς γείτονες της Ένωσης µέσω της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης καθώς και µε τους νότιους γείτονές της. Με την απρόσκοπτη εφαρµογή σχεδίων που δροµολογούνται στο πλαίσιο της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης προβάλλονται οι αξίες της ΕΕ και προάγεται η νοµική, οικονοµική και κοινωνική προσέγγιση των εν λόγω χωρών προς την ΕΕ. Η δεύτερη σύνοδος της Ένωσης για τη Μεσόγειο θα δώσει εγκαίρως τη δυνατότητα να ενισχυθεί η ευρωµεσογειακή συνεργασία και να υποστηριχθεί η επανέναρξη των άµεσων διαπραγµατεύσεων µεταξύ των µερών της Ειρηνευτικής ιαδικασίας στη Μέση Ανατολή. ε. Οι σχέσεις ΕΕ/Αφρικής έχουν αποκτήσει νέα δυναµική τα τελευταία έτη. Η διάσκεψη κορυφής ΕΕ/Νοτίου Αφρικής στις 28 Σεπτεµβρίου 2010 και ΕΕ/Αφρικής στις 29/30 Νοεµβρίου 2010 θα πρέπει να οδηγήσουν σε προώθηση των σχέσεων. Η ΕΕ, σε συνεργασία µε τις χώρες της Αφρικής, θα συνεχίσει να επιδιώκει τους στόχους της οικονοµικής ανάπτυξης, της διακυβέρνησης, της διαφάνειας και της λογοδοσίας, στο πλαίσιο της κοινής στρατηγικής ΕΕ/Αφρικής. στ. Η συνεδρίαση της ολοµέλειας υψηλού επιπέδου των ΗΕ για τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας θα διεξαχθεί στη Νέα Υόρκη στις Σεπτεµβρίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσµευθεί να υποστηρίξει την επίτευξη των ΑΣΧ παγκοσµίως µέχρι το 2015, από κοινού µε τους εταίρους της διεθνούς κοινότητας. EUCO 21/10 5

7 ζ. Οι προσεχείς σύνοδοι κορυφής, µε την Ουκρανία τον Νοέµβριο και τη Ρωσία τον εκέµβριο, θα πρέπει να συµβάλουν στην εµβάθυνση της συνεργασίας στους τοµείς αµοιβαίου οφέλους, ούτως ώστε οι δύο αυτές σηµαντικές σχέσεις να αποκτήσουν µεγαλύτερη σταθερότητα και προβλεψιµότητα και να προαχθούν τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Ειδικότερα, κατά τη σύνοδο κορυφής µε την Ουκρανία θα πρέπει να σηµειωθεί πρόοδος στις διαπραγµατεύσεις για τη Συµφωνία Σύνδεσης, συµπεριλαµβανοµένης της ουσιαστικής και συνολικής συµφωνίας ελεύθερων συναλλαγών, και να τονιστεί ο ρόλος της ΕΕ στις οικονοµικές και δηµοκρατικές µεταρρυθµίσεις σε αυτή τη σηµαντική γειτονική χώρα. Η σύνοδος κορυφής µε τη Ρωσία θα αποτελέσει ευκαιρία για να ενισχυθεί η συνεργασία µε τη Ρωσία και να συζητηθεί ειδικότερα το θεµατολόγιο εκσυγχρονισµού της. Θα πρέπει να ενδυναµωθεί η συνεργασία σε οικονοµικά θέµατα όπως η ενέργεια, οι επενδύσεις και η καινοτοµία, σε θέµατα ασφάλειας, µεταξύ άλλων «παγωµένες» συγκρούσεις, καταπολέµηση της τροµοκρατίας και του οργανωµένου εγκλήµατος, και σε περιβαλλοντικά θέµατα περιλαµβανοµένης της αλλαγής του κλίµατος. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Οκτωβρίου θα επανέλθει στα βασικά µηνύµατα που απηύθυνε η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτές τις συνόδους κορυφής ώστε να εξασφαλισθεί εποικοδοµητικό αποτέλεσµα. η. Η ΕΕ, µε βάση την επιτυχή σύνοδο κορυφής που πραγµατοποίησε εφέτος µε τους εταίρους της τής Λατινικής Αµερικής και της Καραϊβικής, αναλαµβάνει την υποχρέωση να συνεχίσει να συνεργάζεται στενά µε τις χώρες της περιοχής ανταποκρινόµενη στις παγκόσµιες προκλήσεις που αντιµετωπίζουµε. * * * EUCO 21/10 6

8 8. Η ανάπτυξη και η σταθερότητα στο Πακιστάν έχουν στρατηγική σηµασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά τις καταστροφικές πληµµύρες, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη µέλη της έδωσαν το παρών µε διµερείς και πολυµερείς αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εξέδωσε δήλωση για το Πακιστάν (Παράρτηµα ΙΙ). 9. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραµένει στις δεσµεύσεις της και θα συνεχίσει να καταβάλλει προσπάθειες ενεργά, µέσω της Τετραµερούς µεταξύ άλλων, για την υποστήριξη και εξασφάλιση της επιτυχούς περάτωσης των διαπραγµατεύσεων µεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινιακής Αρχής. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εξέδωσε δήλωση σχετικά µε την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή (Παράρτηµα ΙΙΙ). ΙΙ. ΕΙ ΙΚΗ ΟΜΑ Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 10. Βάσει της ενδιάµεσης έκθεσης του Προέδρου της Ειδικής Οµάδας Οικονοµικής ιακυβέρνησης, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει τη σηµαντική πρόοδο που έχει σηµειωθεί, ιδίως όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Εξάµηνο, για την ανάπτυξη νέου πλαισίου µακροοικονοµικής εποπτείας για την έγκαιρη παρακολούθηση και διόρθωση µη βιώσιµων αποκλίσεων και ανισορροπιών στον ανταγωνισµό και όσον αφορά την ενίσχυση των εθνικών δηµοσιονοµικών πλαισίων. 11. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει ότι πρέπει να διατηρηθεί η ώθηση στη µεταρρύθµιση της ευρωπαϊκής οικονοµικής διακυβέρνησης και αναµένει να λάβει κατά τη σύνοδο του Οκτωβρίου του 2010 την τελική έκθεση της Ειδικής Οµάδας, στην οποία θα περιλαµβάνονται όλες οι πτυχές της εντολής που έδωσε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Μαρτίου 2010 και µε την οποία θα υποβληθεί συνολική δέσµη µέτρων για τον προσανατολισµό του νοµοθετικού έργου. EUCO 21/10 7

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ α) Εξετάζοντας συγκεκριµένα µέτρα για τη γενικότερη βελτίωση της λειτουργίας της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κάνει έκκληση για περισσότερο ολοκληρωµένη προσέγγιση, που να εξασφαλίζει την πλήρη και συνεκτική κινητοποίηση όλων των συναφών ενωσιακών και εθνικών µέσων και πολιτικών, σύµφωνα µε τις διατάξεις των Συνθηκών, προς υποστήριξη των στρατηγικών συµφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σηµασία θεµάτων όπως είναι η κλιµατική αλλαγή, η ενεργειακή πολιτική, το εµπόριο, η ανάπτυξη ή τα θέµατα ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, συµπεριλαµβανοµένης της µετανάστευσης και της πολιτικής των θεωρήσεων, σε διαπραγµατεύσεις µε εταίρους και σε πολυµερές επίπεδο πρέπει να λαµβάνεται πλήρως υπόψη κατά τις προετοιµασίες συνόδων κορυφής και διεθνών εκδηλώσεων. Εν προκειµένω, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ενισχύσει περαιτέρω τη συνάφεια και τη συµπληρωµατικότητα µεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής. Η πρακτική της διεξαγωγής συζητήσεων προσανατολισµού αρκετό χρόνο πριν από τις συνόδους κορυφής θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω, µε ιδιαίτερη έµφαση στον καθορισµό προτεραιοτήτων και στην ανάθεση συγκεκριµένου έργου. β) Χρειάζεται να αναπτυχθούν συνέργειες µεταξύ των εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διµερών σχέσεων των κρατών µελών µε τρίτες χώρες, ώστε, εφόσον απαιτείται, όσα πραγµατοποιούνται στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συµπληρώνουν και να ενισχύουν όσα πραγµατοποιούνται στο επίπεδο των κρατών µελών και αντιστρόφως. Θα πρέπει να γίνεται περισσότερο δραστήρια και τακτική ανταλλαγή πληροφοριών και διαβούλευση σχετικά µε τις εξελίξεις στα αντίστοιχα επίπεδα, µε βάση επάλληλο χρονοδιάγραµµα συναντήσεων κορυφής της ΕΕ και των κρατών µελών µε µείζονες στρατηγικούς εταίρους. γ) Απαιτείται στενός και τακτικός συντονισµός µεταξύ όλων των θεσµικών παραγόντων που εµπλέκονται στον καθορισµό και την εφαρµογή των εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειµένου να εξασφαλισθεί ότι οι αντιπρόσωποι της ΕΕ µπορούν να υποστηρίξουν συνεπείς θέσεις για όλο το φάσµα στρατηγικών συµφερόντων και στόχων της Ένωσης. EUCO 21/10 8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

10 δ) Έχει επιτευχθεί µεγάλη πρόοδος κατά την προετοιµασία, στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολυµερών συνόδων κορυφής, ιδίως µέσω των πρακτικών διακανονισµών που έχουν επιτευχθεί µεταξύ του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και του Προέδρου της Επιτροπής σχετικά µε την αντιπροσώπευση της ΕΕ στις δοµές της Οµάδας των 8 και της Οµάδας των 20. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τους καλεί να συνεχίσουν τις εργασίες για τη βελτίωση του τρόπου µε τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση προβάλλει τις απόψεις της σε τέτοια φόρα. ε) Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται µια σαφή εικόνα των ιδιαίτερων θεµάτων που προκύπτουν από τις σχέσεις µε κάθε κράτος εταίρο χωριστά. Πρέπει να αναπτύξει µεσοπρόθεσµο προγραµµατισµό που θα ορίζει τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν εν καιρώ ενώ κάθε σύνοδος κορυφής θα επικεντρώνεται σε ένα ή δύο κεντρικά θέµατα. Ως εκ τούτου, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο, σε συνεργασία µε την Επιτροπή και το Συµβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, να αξιολογήσει τις προοπτικές των σχέσεων µε όλους τους στρατηγικούς εταίρους και να εκθέσει ιδίως τα συµφέροντά µας και τα ενδεχόµενα µέσα πίεσης για την επίτευξή τους. Η Ύπατη Εκπρόσωπος καλείται να υποβάλει µια πρώτη σχετική έκθεση προόδου στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του εκεµβρίου. Σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να υπάρξει στοχασµός σχετικά µε τη συχνότητα, τη µορφή και το αποτέλεσµα αυτών των συνόδων κορυφής, οι οποίες χρειάζεται να είναι καλύτερα στοχοθετηµένες για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί τον Πρόεδρό του, σε συνεργασία µε τον Πρόεδρο της Επιτροπής και την Ύπατη Εκπρόσωπο, να αναλάβει κάθε απαραίτητη πρωτοβουλία προκειµένου να βελτιωθεί η διαδικασία. στ) Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής ράσης θα υποστηρίξει ουσιαστικά τις προσπάθειες ενίσχυσης της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο επίπεδο των υπηρεσιών, θα παρέχει, υπό την ηγεσία της Υπάτης Εκπροσώπου, υποστήριξη στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, στο Συµβούλιο και στην Επιτροπή όσον αφορά τη στρατηγική εποπτεία και το συντονισµό που απαιτούνται ούτως ώστε να εξασφαλισθεί η συνοχή της εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά. EUCO 21/10 9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ήλωση για το Πακιστάν 1. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έχει συγκλονιστεί από τις καταστροφικές επιπτώσεις των πληµµυρών στο Πακιστάν οι οποίες εξακολουθούν να αφανίζουν ζωές και κοινότητες σε όλη τη χώρα. Η κλίµακα της καταστροφής δεν έχει προηγούµενο στην ιστορία του Πακιστάν. Είναι τεράστιο το κόστος σε ανθρωπιστικές ανάγκες και η επιβάρυνση της ήδη ευάλωτης οικονοµίας της χώρας. εδοµένης της σοβαρότητας της κρίσης, απαιτείται άµεση και ουσιαστική απόκριση, λαµβανοµένης επίσης υπόψη της στρατηγικής σηµασίας που έχει για την περιοχή η ανάπτυξη, η ασφάλεια και η σταθερότητα του Πακιστάν. Κατόπιν της δεύτερης συνόδου κορυφής ΕΕ-Πακιστάν που πραγµατοποιήθηκε τον περασµένο Ιούνιο, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επαναλαµβάνει την πρόθεσή του να ενισχύσει τη συνεργασία σε πολιτικά ζητήµατα. Ένα σταθερό, δηµοκρατικό και ευηµερούν Πακιστάν αποτελεί βασικό παράγοντα για την αντιµετώπιση παγκόσµιων ζητηµάτων όπως η καταπολέµηση της τροµοκρατίας, η µη διάδοση πυρηνικών όπλων και η καταπολέµηση των ναρκωτικών. Η χρηστή διακυβέρνηση αποτελεί επίσης ζωτικό παράγοντα για την ταχεία ανασυγκρότηση της χώρας. 2. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει τις πρόσφατες προσπάθειες της ΕΕ (των κρατών µελών και της Επιτροπής) να αντιµετωπίσουν την κρίση, ειδικότερα µε την παροχή σηµαντικής ανθρωπιστικής βοήθειας. Αναγνωρίζει ότι είναι σηµαντικό να παρασχεθεί περαιτέρω στήριξη στο Πακιστάν ώστε να εξασφαλιστεί η άµεση ανακούφιση του πληθυσµού αλλά και πιο µακροπρόθεσµη συνδροµή για ανάκαµψη και ανασυγκρότηση. 3. Για τον σκοπό αυτό, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αποφασίζει να δώσει εντολή στους Υπουργούς να συµφωνήσουν επειγόντως µια συγκεντρωτική δέσµη βραχυπρόθεσµων, µεσοπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων µέτρων που θα συµβάλλουν στη στήριξη της ανασυγκρότησης και της µελλοντικής ανάπτυξης του Πακιστάν. Στα µέτρα αυτά θα πρέπει να περιλαµβάνεται σηµαντική πρόσθετη ανθρωπιστική και αναπτυξιακή βοήθεια καθώς και µεγαλόπνοα εµπορικά µέτρα που είναι απαραίτητα για την οικονοµική ανάκαµψη και µεγέθυνση. Εν προκειµένω, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει την σθεναρή δέσµευσή του να χορηγήσει αποκλειστικά στο Πακιστάν αυξηµένη πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ µέσω της άµεσης και χρονικά περιορισµένης µείωσης των δασµών που επιβάλλονται σε βασικά προϊόντα εισαγόµενα από το Πακιστάν σύµφωνα µε τους κανόνες του ΠΟΕ, αρχής γενοµένης το συντοµότερο δυνατό, και επίσης να δεσµευθεί για την επιλεξιµότητα του Πακιστάν για το Σύστηµα Γενικευµένων Προτιµήσεων (ΣΓΠ+) για το 2014, υπό τον όρο ότι θα πληροί τα αναγκαία κριτήρια. Καλείται η Επιτροπή να εξετάσει ενδεχόµενες επιλογές µε εταίρους του ΠΟΕ και να υποβάλει την τελική της πρόταση τον Οκτώβριο, λαµβανοµένων υπόψη των µεληµάτων των ενδιαφεροµένων κλάδων στην ΕΕ. EUCO 21/10 10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ήλωση σχετικά µε την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει ιδιαίτερη ικανοποίηση για την έναρξη άµεσων διαπραγµατεύσεων µεταξύ του Ισραήλ και της Παλαιστινιακής Αρχής, που ανακοινώθηκε στην Ουάσιγκτον στις 2 Σεπτεµβρίου 2010, και συγχαίρει τους Ισραηλινούς, τους Παλαιστινίους και τις Ηνωµένες Πολιτείες καθώς και την Τετραµερή και τους άραβες εταίρους για τις προσπάθειές τους. Η απόφαση των µερών να διεξαγάγουν ουσιαστικές συνοµιλίες αποτελεί σηµαντικό βήµα για την επίτευξη δίκαιης, βιώσιµης και συνολικής ειρήνης στην περιοχή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, υπενθυµίζοντας τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου του εκεµβρίου σχετικά µε την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, τονίζει ότι οι διαπραγµατεύσεις αυτές για όλα τα θέµατα οριστικού καθεστώτος θα πρέπει να έχουν ως αποτέλεσµα µια λύση δύο κρατών που θα περιλαµβάνει το Κράτος του Ισραήλ και ένα ανεξάρτητο, δηµοκρατικό, εδαφικά συνεκτικό και βιώσιµο Παλαιστινιακό Κράτος, τα οποία θα συνυπάρχουν µε ειρήνη και ασφάλεια. Εν προκειµένω η Ευρωπαϊκή Ένωση κρίνει ότι επιβάλλεται να διατηρήσουν ηρεµία και αυτοσυγκράτηση τα δύο µέρη και να αποφύγουν ενέργειες που θα µπορούσαν να επηρεάσουν δυσµενώς την πρόοδο των διαπραγµατεύσεων. Καλεί τα δύο µέρη να τηρήσουν τις αναληφθείσες δεσµεύσεις και να προσπαθήσουν να δηµιουργήσουν συνθήκες που θα ευνοούν την επιτυχή έκβαση των διαπραγµατεύσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπενθυµίζει ότι οι οικισµοί είναι παράνοµοι σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο και ζητεί την παράταση της αναστολής που αποφάσισε το Ισραήλ. Εξακολουθεί να απευθύνει έκκληση ώστε να παύσει πλήρως κάθε µορφή βίας και ιδίως οι επιθέσεις µε ρουκέτες και οι τροµοκρατικές επιθέσεις. EUCO 21/10 11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

13 Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πράξει ό,τι είναι δυνατό, από κοινού µε τους εταίρους της Τετραµερούς καθώς και τους άραβες εταίρους, ώστε να στηριχθούν οι προσπάθειες που καταβάλλονται υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για διεξαγωγή επιτυχών διαπραγµατεύσεων µε στόχο τη σύναψη συµφωνίαςπλαισίου εντός του έτους, προς όφελος Ισραηλινών και Παλαιστινίων των λαών της περιοχής και της διεθνούς κοινότητας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τον κύριο δωρητή για τους Παλαιστινίους και σηµαντικό πολιτικό και οικονοµικό εταίρο των δύο µερών καθώς και των γειτόνων τους. Τονίζει στο πλαίσιο αυτό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξακολουθήσει να επιδιώκει ενεργά, µεταξύ άλλων µέσω της Τετραµερούς, τη στήριξη των διαπραγµατεύσεων και την εξασφάλιση της επιτυχίας τους, καλεί δε την Ύπατη Εκπρόσωπο να µεριµνήσει ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να συµµετέχει πάντοτε πλήρως στις συνεχιζόµενες προσπάθειες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπογραµµίζει ότι η Τετραµερής πρέπει να συνεχίσει να διαδραµατίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ειρηνευτική διαδικασία. Τονίζει επίσης την καίρια σηµασία της περαιτέρω οικοδόµησης του Παλαιστινιακού Κράτους, που θα εξακολουθήσει να στηρίζεται ενεργά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, περιλαµβανοµένης της εφαρµογής του σχεδίου Φαγιάντ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, υπενθυµίζοντας τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου του Ιουνίου 2010 σχετικά µε τη Γάζα, υπογραµµίζει επίσης ότι, για να είναι βιώσιµη η ειρήνη, επιβάλλεται να εξευρεθεί διαρκής λύση για τη Γάζα. Επικροτεί τα πρόσφατα µέτρα που ανακοίνωσε η ισραηλινή κυβέρνηση ως σηµαντικό βήµα. Ζητεί πλήρη εφαρµογή και συµπληρωµατικά µέτρα προκειµένου να επιτευχθεί ουσιαστική αλλαγή πολιτικής που θα επιτρέψει την ανασυγκρότηση και την οικονοµική ανάκαµψη της Γάζας. Η ΕΕ προσέφερε τη συνδροµή της για την επίτευξη του στόχου αυτού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση απευθύνει έκκληση για µια λύση που θα λαµβάνει υπόψη τις νόµιµες ανησυχίες του Ισραήλ όσον αφορά την ασφάλεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπενθυµίζει ότι η ειρήνη στη Μέση Ανατολή θα πρέπει να έχει συνολικό χαρακτήρα, τονίζει δε και πάλι τη σηµασία των διαπραγµατεύσεων κατά το πρότυπο εκείνων µεταξύ Ισραήλ-Συρίας και Ισραήλ-Λιβάνου. ===================== EUCO 21/10 12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2010

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2010 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2010 EUCO 25/10 CO EUR 18 CONCL 4 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου προς: τις αντιπροσωπίες Θέµα: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 28-29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Νοεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 14368/17 COMPET 765 IND 311 MI 830 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

10995/15 ΑΝ/γπ 1 DG C 2A

10995/15 ΑΝ/γπ 1 DG C 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουλίου 2015 (OR. en) 10995/15 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: με ημερομηνία: 20 Ιουλίου 2015 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες, 18 Μαρτίου 2016 (OR. en) EUCO 12/1/16 REV 1 CO EUR 3 CONCL 2 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες Θέμα: Σύνοδος του

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες, 14 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) EUCO 19/1/17 REV 1 CO EUR 24 CONCL 7 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες Θέμα: Σύνοδος

Διαβάστε περισσότερα

15169/15 ΔΛ/σα 1 DG C 2B

15169/15 ΔΛ/σα 1 DG C 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 15169/15 MAMA 205 COEST 381 MED 43 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου με ημερομηνία: 14 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) PUBLIC 12599/17 LIMITE ECOFIN 755 ENV 776 CLIMA 248 FIN 575 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 3.4.2017 JOIN(2017) 12 final 2017/0071 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14167/16 ΕΜ/μκρ 1 DGG 1A

14167/16 ΕΜ/μκρ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14167/16 ECOFIN 1015 ENV 696 CLIMA 148 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.4.2017 JOIN(2017) 14 final 2017/0084 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC. 5578/17 ΔΙ/νικ/ΕΠ 1 DPG LIMITE EL. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2017 (OR. en) 5578/17 LIMITE CO EUR-PREP 4

PUBLIC. 5578/17 ΔΙ/νικ/ΕΠ 1 DPG LIMITE EL. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2017 (OR. en) 5578/17 LIMITE CO EUR-PREP 4 Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2017 (OR. en) 5578/17 LIMITE PUBLIC CO EUR-PREP 4 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Συμβούλιο Θέμα: Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

8361/17 ΜΑΚ/νικ 1 DG B 2B

8361/17 ΜΑΚ/νικ 1 DG B 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) 8361/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 25 Απριλίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 10.7.2017 JOIN(2017) 24 final 2017/0157 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.9.2016 JOIN(2016) 43 final 2016/0298 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

12797/14 ΑΙ/μκρ/ΑΗΡ 1 DG G 3 C

12797/14 ΑΙ/μκρ/ΑΗΡ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en) 12797/14 IND 228 MI 616 COMPET 491 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

13844/14 ΠΜ/νκ/ΑΗΡ 1 DGG 1A

13844/14 ΠΜ/νκ/ΑΗΡ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) 13844/14 ECOFIN 873 ENV 845 ENER 434 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ΕΜΑ, 2ο τμήμα και Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

6981/17 ΙΑ/νικ 1 DG C 1

6981/17 ΙΑ/νικ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2017 (OR. en) 6981/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 6 Μαρτίου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

8831/16 ΙΑ/γπ 1 DG C 1

8831/16 ΙΑ/γπ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Μαΐου 2016 (OR. en) 8831/16 DEVGEN 89 ACP 67 RELEX 378 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 12 Μαΐου 2016

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 15.2.2017 JOIN(2017) 7 final 2017/0031 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.9.2016 JOIN(2016) 42 final 2016/0297 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 23.11.2016 JOIN(2016) 56 final 2016/0373 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

DGC 1C EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 2016/0207 (COD) PE-CONS 54/17

DGC 1C EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 2016/0207 (COD) PE-CONS 54/17 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 2016/0207 (COD) PE-CONS 54/17 CORLX 492 CFSP/PESC 935 DEVGEN 239 FIN 665 ACP 121 CADREFIN 107 CODUN 41 CIVCOM

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 60ή ΣΥΝΟ Ο ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 60ή ΣΥΝΟ Ο ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 60ή ΣΥΝΟ Ο ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ Εισαγωγή 1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι βαθύτατα προσηλωµένη στο θεσµό των Ηνωµένων Εθνών, στην υπεράσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 REX 298 DEVGEN 79 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) 6258/16 PECHE 46 AGRI 73 AGRIFIN 10 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Ομάδα «Εσωτερική και Εξωτερική Αλιευτική Πολιτική» Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

11245/16 ΔΙ/μκρ 1 DGC 1

11245/16 ΔΙ/μκρ 1 DGC 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11245/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 18 Ιουλίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (2ο Τμήμα)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (2ο Τμήμα) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15375/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: POLGEN 163 INST 521 CODEC 1849 PE 119 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (2ο Τμήμα) Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

15015/16 ΤΤ/γπ 1 DG B 1C

15015/16 ΤΤ/γπ 1 DG B 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15015/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: SOC 755 EMPL 505 ECOFIN 1136 EDUC 409 JEUN 104 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Συμβουλίου (Ecofin) προς το : Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Θέμα: Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Συμβουλίου (Ecofin) προς το : Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Θέμα: Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 ΣΗΜΕΙΩΜΑ του : Συμβουλίου (Ecofin) προς

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Συμπεράσματα του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2017 (OR. EN) Συμπεράσματα του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συζήτησε το επισυναπτόμενο έγγραφο, το οποίο υποστήριξαν 27 μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

1. Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την

1. Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14244/16 COEST 292 CFSP/PESC 925 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 14 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC 5581/17 1 DPG LIMITE EL. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Μαρτίου 2017 (OR. en) 5581/17 LIMITE CO EUR-PREP 5

PUBLIC 5581/17 1 DPG LIMITE EL. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Μαρτίου 2017 (OR. en) 5581/17 LIMITE CO EUR-PREP 5 Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Μαρτίου 2017 (OR. en) 5581/17 LIMITE PUBLIC CO EUR-PREP 5 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες Θέμα: Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

9798/15 ΔΛ/μκ 1 DGD 1C

9798/15 ΔΛ/μκ 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9798/15 JAI 442 COSI 67 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Συμβούλιο Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για την ανανεωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2017 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7585/1/17 REV 1 LIMITE PUBLIC UD 82 ENFOCUSTOM 83 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 8.3.2017 JOIN(2017) 8 final 2017/0050 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΨΗΦΙΣΜΑ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Η εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας" CESE

Διαβάστε περισσότερα

6052/16 ΔΑ/γπ 1 DG C 2A

6052/16 ΔΑ/γπ 1 DG C 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) 6052/16 COEST 30 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου με ημερομηνία: 15 Φεβρουαρίου 2016 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 28.11.2016 JOIN(2016) 51 final 2016/0367 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14263/17 ΘΛ/νκ 1 DGG 2B

14263/17 ΘΛ/νκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 14263/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 15 Νοεμβρίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

13439/12 ΔΛ/σα 1 DQPG

13439/12 ΔΛ/σα 1 DQPG ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 18 Σεπτεμβρίου 2012 (19.09) (OR. en) 13439/12 CO EUR-PREP 33 POLGEN 144 ENV 686 ENER 366 MI 541 RECH 328 COMPET 536 IND 134 ECOFIN 758 SOC 715 EDUC 253 TECOM

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.5.2012 COM(2012) 301 final Σύσταση ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών που έχουν ως νόμισμα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας του Παρισιού που εγκρίθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2104(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2104(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2015/2104(INI) 3.7.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2017 (OR. en) 8035/17 JEUN 48 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου αριθ. προηγ. εγγρ.: 7679/17 JEUN 39 Θέμα: Επιτροπή των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2010 (17.03) (OR. en) 7586/10 ECOFIN 166 COMPET 94 ENV 177 EDUC 49 RECH 95 SOC 198 POLGEN 36

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2010 (17.03) (OR. en) 7586/10 ECOFIN 166 COMPET 94 ENV 177 EDUC 49 RECH 95 SOC 198 POLGEN 36 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2010 (17.03) (OR. en) 7586/10 ECOFIN 166 COMPET 94 ENV 177 EDUC 49 RECH 95 SOC 198 POLGEN 36 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας : Γενική Γραμματεία του

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα. Το Συμβούλιο (ECOFIN, ) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα:

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα. Το Συμβούλιο (ECOFIN, ) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα Το Συμβούλιο (ECOFIN, 10-11-2015) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα: 1. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ εκ νέου ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 28.11.2016 JOIN(2016) 54 final 2016/0366 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ. 15 και 16 Ιουνίου 2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. ελτίο EL - PE 305.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ. 15 και 16 Ιουνίου 2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. ελτίο EL - PE 305. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 35 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ 15 και 16 Ιουνίου 2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 37 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτηµα Ι ήλωση για την πρόληψη της διάδοσης βαλλιστικών πυραύλων...

Διαβάστε περισσότερα

8987/15 ΘΚ/νικ 1 DG G 3 C

8987/15 ΘΚ/νικ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Μαΐου 2015 (OR. en) 8987/15 RECH 143 COMPET 230 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 8562/15

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2009 (28.05) (OR. en) 9908/09

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2009 (28.05) (OR. en) 9908/09 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2009 (28.05) (OR. en) 9908/09 ACP 122 DEVGEN 146 RELEX 465 COEST 177 COLAT 17 COASI 86 COAFR 171 COMAG 11 COHOM 110 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

14288/16 ΕΜ/μκρ/ΔΛ 1 DGD 1C

14288/16 ΕΜ/μκρ/ΔΛ 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14288/16 JAI 931 ENFOCUSTOM 183 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 12164/3/16 REV3 Θέμα: Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/2083(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/2083(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ανάπτυξης 2017/2083(INI) 28.6.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη στρατηγική ΕΕ-Αφρικής: μία ώθηση για την ανάπτυξη (2017/2083(INI)) Επιτροπή Ανάπτυξης Εισηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την Αρκτική, ως εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 20 Ιουνίου 2016.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την Αρκτική, ως εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 20 Ιουνίου 2016. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 27.8.2015 JOIN(2015) 32 final ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

8832/16 ΜΑΚ/νικ 1 DG C 1

8832/16 ΜΑΚ/νικ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Μαΐου 2016 (OR. en) 8832/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 12 Μαΐου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10254/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας προς: την Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)/το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/2025(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/2025(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 2017/2025(INI) 4.4.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις πολιτικές σχέσεις της ΕΕ με την Ινδία (2017/2025(INI)) Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ I. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2016 COM(2016) 816 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Tρέχουσα κατάσταση και πιθανή μελλοντική πορεία όσον αφορά την κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

9688/14 ΑΣ,ΠΧΚ/νικ 1 DG G 3 B

9688/14 ΑΣ,ΠΧΚ/νικ 1 DG G 3 B ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2014 (OR. en) 9688/14 UD 136 ENFOCUSTOM 63 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 19.9.2016 JOIN(2016) 41 final 2016/0289 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2017 (OR. en) 9916/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: αριθ. προηγ. εγγρ.: 7923/2/17 REV 2 Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου CYBER

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2016 COM(2016) 64 final 2016/0038 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών εταίρων της Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

10387/17 ΜΜ/γομ 1 DG C 2A

10387/17 ΜΜ/γομ 1 DG C 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 19 Ιουνίου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του

Διαβάστε περισσότερα

10667/16 ΠΜ/γπ 1 DGG 2B

10667/16 ΠΜ/γπ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10667/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες FSTR 35 FC 29 REGIO 42 SOC 434

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά το διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 7075/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 6334/16,

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0366 (NLE) 14997/16 COASI 219 ASIE 89 NZ 5 POLGEN 155 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ειδικός αντιπρόσωπος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα

Ο ειδικός αντιπρόσωπος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα P7_TA(2012)0250 Ο ειδικός αντιπρόσωπος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Συµβούλιο της 13ης Ιουνίου 2012 σχετικά µε τον ειδικό εντεταλµένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα

Διαβάστε περισσότερα

6993/17 ΣΙΚ/νκ 1 DGG 1A

6993/17 ΣΙΚ/νκ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) 6993/17 ECOFIN 177 ENV 227 CLIMA 56 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες Ειδική έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.2.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την προετοιμασία για τη διάσκεψη κορυφής «Ρίο+20» - Συνεδρίαση Διακοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

12473/17 ΣΙΚ/νικ 1 DG B 2B

12473/17 ΣΙΚ/νικ 1 DG B 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 12473/17 AGRI 495 FAO 36 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 4.8.2016 JOIN(2016) 37 final 2016/0241 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ PUBLIC Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: Προεδρίας τηνεπιτροπήτων ΜόνιμωνΑντιπροσώπων(1οτμήμα)/τοΣυμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη της Μάλτας, από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για τις εξωτερικές πτυχές της μετανάστευσης: το ζήτημα της διαδρομής της κεντρικής

Διακήρυξη της Μάλτας, από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για τις εξωτερικές πτυχές της μετανάστευσης: το ζήτημα της διαδρομής της κεντρικής Βαλέτα, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διακήρυξη της Μάλτας, από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για τις εξωτερικές πτυχές της μετανάστευσης: το ζήτημα της διαδρομής της κεντρικής Μεσογείου 1. Χαιρετίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 251 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών της οικονομικής πολιτικής των κρατών μελών που έχουν ως

Διαβάστε περισσότερα

7935/17 ΚΒ/γπ/ΕΠ 1 DG E - 1C

7935/17 ΚΒ/γπ/ΕΠ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Απριλίου 2017 (OR. en) 7935/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου CULT 34 RELEX 290 DEVGEN 54 COMPET 236 ENFOCUSTOM 92 EDUC 131

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ, ΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΩΝ (ELDR) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2009

Η ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ, ΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΩΝ (ELDR) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2009 Η ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ, ΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΩΝ (ELDR) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2009 Εγκρίθηκε στο συνέδριο της Στοκχόλµης, 31 Οκτωβρίου 2008 ΟΙ 15 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

14708/15 ΕΠ/γομ 1 DG C 1

14708/15 ΕΠ/γομ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) 14708/15 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες Εμπορική και επενδυτική

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.5.2015 JOIN(2015) 24 final 2015/0110 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 7.6.2016 JOIN(2016) 26 final 2016/0166 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

12650/17 ΓΕΧ/νκ 1 DGD 1C

12650/17 ΓΕΧ/νκ 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 12650/17 COSI 215 JAI 845 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο Σχέδιο συμπερασμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.3.2014 COM(2014) 149 final 2014/0086 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 4.8.2016 JOIN(2016) 38 final 2016/0243 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2015 (OR. en) Θεματικό έγγραφο για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων: Ασία

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2015 (OR. en) Θεματικό έγγραφο για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων: Ασία Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9725/15 LIMITE PUBLIC ASIE 25 COASI 71 COPS 171 CFSP/PESC 231 RELEX 462 ECOFIN 467 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA(2013)0028. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

P7_TA(2013)0028. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, P7_TA(2013)0028 Συστάσεις της ιάσκεψης Αναθεώρησης της Συνθήκης για τη µη διάδοση των πυρηνικών όπλων όσον αφορά τη δηµιουργία Μέσης Ανατολής χωρίς όπλα µαζικής καταστροφής Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

7118/16 ΘΚ/νκ 1 DG C 2A

7118/16 ΘΚ/νκ 1 DG C 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 7118/16 COVEME 4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: με ημερομηνία: 15 Μαρτίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

13543/17 ΜΑΠ/σα/ΣΙΚ 1 DG G 3 B

13543/17 ΜΑΠ/σα/ΣΙΚ 1 DG G 3 B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 13543/17 UD 239 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΗΣ 7ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙΣΑ ΙΑΤΥΠΩΣΗ

ΑΤΥΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΗΣ 7ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙΣΑ ΙΑΤΥΠΩΣΗ Βρυξέλλες, 7 Νοεµβρίου 2008 ΑΤΥΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΗΣ 7ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙΣΑ ΙΑΤΥΠΩΣΗ 1. Η ενότητα των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.12.2013 COM(2013) 865 final 2013/0420 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με σύναψη πρωτοκόλλου στη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL B8-0656/2015 } B8-0659/2015 } B8-0662/2015 } B8-0663/2015 } RC1/Τροπ. 23. Τροπολογία

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL B8-0656/2015 } B8-0659/2015 } B8-0662/2015 } B8-0663/2015 } RC1/Τροπ. 23. Τροπολογία B8-0663/2015 } RC1/Τροπ. 23 23 Παράγραφος 6 6. αναµένει από την Επιτροπή ότι θα υποβάλει πρόταση για την επόµενη φάση της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 για την Απασχόληση και την Ανάπτυξη που να καλύπτει τα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου ως προς την αθλητική διπλωματία

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου ως προς την αθλητική διπλωματία Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 12355/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες LIMITE αριθ. προηγ. εγγρ.: 11816/16

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επιτροπής πολιτικής και ασφαλείας την ΕΜΑ / το Συμβούλιο Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για τη Βιρμανία/Μιανμάρ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επιτροπής πολιτικής και ασφαλείας την ΕΜΑ / το Συμβούλιο Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για τη Βιρμανία/Μιανμάρ Conseil UE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ PUBLIC Βρυξέλλες, 18 Απριλίου 2012 (19.04) (OR. en) 8726/12 LIMITE COASI 47 ASIE 29 PESC 465 COHOM 79 COPS 117 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: Επιτροπής πολιτικής και

Διαβάστε περισσότερα

7770/11 GA/ag,nm TEFS

7770/11 GA/ag,nm TEFS ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 28 Μαρτίου 2011 (OR. en) 7770/11 Διοργανικός φάκελος: 2011/0042 (NLE) MED 9 WTO 108 AGRI 223 PECHE 78 UD 65 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: AΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.6.2014 COM(2014) 401 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών που έχουν ως

Διαβάστε περισσότερα

15030/17 ΜΑΚ/μκρ 1 DGE 2A

15030/17 ΜΑΚ/μκρ 1 DGE 2A 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 15030/17 TRANS 523 MAR 226 EU-GNSS 37 AVIATION 172 ESPACE 58 RELEX 1037 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2004 (19.05) (OR. en) 9600/04 LIMITE EDUC 118 SOC 253

PUBLIC ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2004 (19.05) (OR. en) 9600/04 LIMITE EDUC 118 SOC 253 Conseil UE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2004 (19.05) (OR. en) 9600/04 LIMITE PUBLIC EDUC 118 SOC 253 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου προς : το Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

14261/15 ΙΑ/γπ 1 DGG 2B

14261/15 ΙΑ/γπ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) 14261/15 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 13701/15

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC /15 ΑΙ/μκ/ΔΛ 1 DG C 1A LIMITE EL. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2015 (OR. fr) 14761/15 LIMITE

PUBLIC /15 ΑΙ/μκ/ΔΛ 1 DG C 1A LIMITE EL. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2015 (OR. fr) 14761/15 LIMITE Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2015 (OR. fr) 14761/15 LIMITE PUBLIC PV CONS 68 RELEX 984 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Θέμα: 3430 η σύνοδος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα