ελτίο Ανταγωνιστικότητας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ελτίο Ανταγωνιστικότητας"

Transcript

1 Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας ελτίο Ανταγωνιστικότητας Τεύχος 43 Σεπτέµβριος 2006 Τα αποτελέσµατα της έκθεσης του World Economic Forum Ολική ανταγωνιστικότητα Σύµφωνα µε το World Economic Forum: Αµετάβλητη παραµένει η ανταγωνιστική θέση της Ελλάδας σε σχέση µε το 2005: στην 47 η θέση µεταξύ 125 χωρών. Η παραπάνω θέση της Ελλάδας είναι η χαµηλότερη µεταξύ των χωρών της ΕΕ 25 µε εξαίρεση την Πολωνία, στην 48η θέση. Σηµαντική απώλεια 9 θέσεων παρατηρείται στην επιχειρηµατική ανταγωνιστικότητα. Η γραφειοκρατία εξακολουθεί να αποτελεί το σηµαντικότερο πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις στη λειτουργία τους. Περιεχόµενα: Ολική ανταγωνιστικότητα Επιχειρηµατική ανταγωνιστικότητα Τα σηµαντικότερα προβλήµατα για την επιχειρηµατικότητα Συγκριτικά πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της Ελλάδας το 2006 Γενική κατάταξη στο δείκτη ολικής ανταγωνιστικότητας ιαπιστώσεις προτάσεις του ΣΕΒ Ο δείκτης ολικής ανταγωνιστικότητας (Global Competitiveness Index) από το τρέχον έτος αντικατέστησε το δείκτη ανταγωνιστικότητας για ανάπτυξη (Growth Competitiveness Index) και αποτελεί πλέον το βασικό δείκτη ανταγωνιστικότητας στις αναλύσεις του World Economic Forum. Τα επιµέρους στοιχεία του δείκτη ολικής ανταγωνιστικότητας εντάσσονται σε τρεις πυλώνες: Βασικές απαιτήσεις, Βελτίωση αποδοτικότητας και καινοτοµίας ( ιάγραµµα 1). Ανάλογα µε το αναπτυξιακό στάδιο στο οποίο βρίσκεται µια χώρα, η βαθµολογία της σε κάθε έναν από τους τρεις πυλώνες σταθµίζεται µε διαφορετικούς συντελεστές (Πίνακας 1). Στη συγκεκριµένη µεθοδολογία λαµβάνονται υπόψη τρία αναπτυξιακά στάδια: στο πρώτο η ανάπτυξη ωθείται από το χαµηλό κόστος των συντελεστών, στο δεύτερο από τη βελτίωση της αποδοτικότητας και στο τρίτο από την καινοτο- µία. ιάγραµµα 1: Επιµέρους στοιχεία του δείκτη ολικής ανταγωνιστικότητας Βασικές απαιτήσεις 1. Θεσµοί 2. Υποδοµές 3. Μακροοικονοµική κατάσταση 4. Υγεία και βασική εκπαίδευση Βελτίωση αποδοτικότητας 5. Ανώτερη εκπαίδευση και κατάρτιση 6. Αποτελεσµατικότητα αγορών 7. Τεχνολογική ετοιµότητα καινοτοµίας 8. Εξελιγµένη λειτουργία της επιχείρησης 9. Καινοτοµία Η Ελλάδα από το 2005 κατατάσσεται στο στάδιο ανάπτυξης που στηρίζεται στην καινοτοµία, µε αποτέλεσµα η συνολική της βαθµολογία να επηρεάζεται περισσότερο από τη χαµηλή επίδοσή της σε αυτό τον τοµέα και λιγότερο από τις καλύτερες επιδόσεις της στις βασικές απαιτήσεις. Η Ελλάδα κατατάσσεται 47 η µεταξύ 125 χωρών, στην ίδια θέση που βρισκόταν και το Η θέση αυτή είναι η χαµηλότερη µεταξύ των χωρών της ΕΕ- 25 µε µόνη εξαίρεση την Μεγαλύτερη βαρύτητα για τις οικονοµίες που η ανάπτυξή τους ωθείται από το χαµηλό κόστος συντελεστών Μεγαλύτερη βαρύτητα για τις οικονοµίες που η ανάπτυξή τους ωθείται από τη βελτιωµένη αποδοτικότητα Μεγαλύτερη βαρύτητα για τις οικονοµίες που η ανάπτυξή τους ωθείται από την καινοτοµία Πολωνία αµέσως µια θέση πιο κάτω στην 48 η. Στη γενική κατάταξη, όλες οι χώρες που είχαν υψηλότερη θέση από την Ελλάδα το 2005 εξακολουθούν να βρίσκονται υψηλότερα και το 2006, µε εξαίρεση την Πολωνία και την Ιορδανία που χειροτέρευσαν τη θέση τους (από την 43 η στην 48 η και από την 42 η στην 52 η αντίστοιχα). Αντίθετα, το Κουβέιτ βελτίωσε τη θέση του (από την 49 η στην 44 η ) οπότε και κατατάσσεται υψηλότερα από την Ελλάδα. Τέλος µια από τις νέες χώρες που έχουν Πίνακας 1: Συντελεστής βαρύτητας στους τρεις πυλώνες του δείκτη ολικής ανταγωνιστικότητας σε κάθε στάδιο ανάπτυξης Βελτίωσης Καινοτο- Βασικές απαιτήσεις Αποδοτικότητας µιών Αναπτυξιακό στάδιο που βασίζεται σε: Χαµηλό κόστος συντελεστών 50% 40% 10% Βελτίωση αποδοτικότητας 40% 50% 10% Καινοτοµία 30% 40% 30%

2 ελτίο Ανταγωνιστικότητας Η έκθεση Global Competitiveness Report του World Economic Forum Πίνακας 2: Συγκριτική θέση της Ελλάδας στο δείκτη ολικής ανταγωνιστικότητας και στα επιµέρους στοιχεία του Επιµέρους στοιχεία δείκτη Κατάταξη (125 χώρες) Βαθµολογία (1 έως 7) Κατάταξη (117 χώρες) Βαθµολογία (1 έως 7) Βασικές απαιτήσεις 40 4, ,84 1. Θεσµοί 41 4, ,19 2. Υποδοµές 29 4, ,49 3. Μακροοικονοµία 102 3, ,74 4. Υγεία και βασική εκπαίδευση* 11 6, ,94 Βελτίωσης Αποδοτικότητας 47 4, ,19 5. Ανώτερη εκπαίδευση και κατάρτιση 34 4, ,78 6. Αποτελεσµατικότητα αγορών 62 4, ,21 7. Τεχνολογική Ετοιµότητα 50 3, ,59 Καινοτοµίας 45 3, ,84 8. Εξελιγµένη λειτουργία της επιχείρησης 46 4, ,32 9. Καινοτοµία 47 3, ,36 * Ο τοµέας αυτός δεν επηρεάζεται από την ποιότητα της εκπαίδευσης αλλά µόνο από το ποσοστό συµµετοχής σε αυτή. Πηγή: ΣΕΒ Επεξεργασία στοιχείων ερευνών WEF ΣΕΒ και προστεθεί το 2006 στον κατάλογο των χωρών που εξετάζονται από το World Economic Forum, τα Μπαρµπάντος, εµφανίζεται υψηλότερα από την Ελλάδα. Οι τοµείς στους οποίους παρατηρείται βελτίωση θέσεων σε σχέση µε πέρυσι είναι οι θεσµοί, οι υποδοµές, η υγεία και βασική εκπαίδευση και η εξελιγµένη λειτουργία της επιχείρησης. Αντίθετα, σηµειώνεται απώλεια θέσεων αναφορικά µε την µακροοικονοµική κατάσταση της χώρας, την ανώτερη εκπαίδευση και κατάρτιση, την αποτελεσµατικότητα αγορών, την τεχνολογική ετοιµότητα και την καινοτοµία (Πίνακας 2). ιάγραµµα 3: Επιδόσεις της Ελλάδας σε σχέση µε το µέσο όρο των επιδόσεων των οικονοµιών που εντάσσονται στο αναπτυξιακό στάδιο που στηρίζεται στην καινοτοµία Εξελιγµέν η λειτουργ ία της επιχείρησης Τεχν ολογ ική ετοιµότητα Α ποτελεσµατικότητα αγ ορώ ν Ελλάδα Καινοτοµία Θεσµοί Υποδοµές Μακροοικονοµία Υγεία και βασική εκπαίδευση* Ανώτερη εκπαίδευση και κατ άρτ ιση Οικονοµίες στο αν απτυξιακό στάδιο που στηρίζεται στην καιν οτ οµία * Ο τοµέας αυτός δεν επηρεάζεται από την ποιότητα της εκπαίδευσης αλλά µόνο από το ποσοστό συµµετοχής σε αυτή. Σε σχέση µε το µέσο όρο των επιδόσεων των χωρών που ανήκουν στο στάδιο ανάπτυξης που βασίζεται στην καινοτοµία, οι επιδόσεις της Ελλάδας είναι χαµηλότερες σε όλους τους τοµείς εκτός από τον τοµέα υγείας και βασικής εκπαίδευσης ( ιάγραµµα 3). Επιχειρηµατική ανταγωνιστικότητα Σελίδα 2 Στο δείκτη επιχειρηµατικής ανταγωνιστικότητας παρατηρείται επιδείνωση 9 θέσεων για την Ελλάδα, από την 40 η το 2005 στην 49 η το Οι χώρες που πέρασαν την Ελλάδα είναι ο Αγ. Μαυρίκιος, η Λετονία, η Τουρκία, το Κουβέιτ, η Λιθουανία, η Μάλτα, η Ινδονησία και το Κατάρ. Όπως και στο δείκτη ολικής ανταγω- ιάγ ραµµα 4: Κατάταξη της Ελλάδας στο δείκτη επιχειρηµατικής ανταγ ω νιστικότητας από το 2002 µέχρι σήµερα Κατάταξη /80 39/101 41/103 40/116 49/ Πηγή: ΣΕΒ Επεξεργασία στοιχείων ερευνών WEF , , , ,

3 Τεύχος 43 Σεπτέµβριος 2006 νιστικότητας τα Μπαρµπάντος, µια από τις νέες χώρες που προστέθηκαν φέτος, εµφανίζονται υψηλότερα από την Ελλάδα. Από το 2002, η φετινή είναι η πιο αξιόλογη µετατόπιση στην κατάταξη της χώρας, µε απώλεια 9 θέσεων ( ιάγραµµα 4). Σηµειώνεται ότι το 2006 υπάρχουν κάποιες αλλαγές στη µεθοδολογία του δείκτη. Αν ε- φαρµοζόταν η ίδια µεθοδολογία όπως και τα προηγούµενα έτη, η απώλεια στην επιχειρη- µατική ανταγωνιστικότητα για τη χώρα θα ήταν 3 θέσεων (από την 45 η στην 48 η ). Στα επιµέρους στοιχεία του δείκτη επιχειρηµατικής ανταγωνιστικότητας, παρατηρείται επιδείνωση 11 θέσεων στη λειτουργία και στρατηγική της επιχείρησης και επιδείνωση 7 θέσεων στην ποιότητα του εθνικού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος (Πίνακας 3). Πίνακας 3: Συγκριτική θέση της Ελλάδας στα επιµέρους στοιχεία του δείκτη επιχειρηµατικής ανταγωνιστικότητας ιαχρονική εξέλιξη από το 2002 µέχρι σήµερα Επιµέρους στοιχεία (µεταξύ (µεταξύ (µεταξύ (µεταξύ (µεταξύ 80 Λειτουργία και στρατηγική της επιχείρησης Ποιότητα εθνικού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος Πηγή: ΣΕΒ Επεξεργασία στοιχείων ερευνών WEF , , , , Τα σηµαντικότερα προβλήµατα για την επιχειρηµατικότητα Η γραφειοκρατία εξακολουθεί θεωρείται σοβαρότερο πρόβληµα να αποτελεί το σηµαντικό- τερο πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις στη λειτουργία τους. Ακολουθεί η σε σχέση µε το 2005 και µετά είναι η φορολογική νοµοθεσία, οι φορολογικοί συντελεστές και η διαφθορά. περιοριστική εργασιακή Ενδιαφέρον παρουσιάζει η νοµοθεσία η οποία, σύµφωνα µε το ποσοστό απαντήσεων, µεγάλη µείωση του ποσοστού των επιχειρήσεων που θεω- ιάγραµµα 5: τα σηµαντικότερα προβλήµατα για την επιχειρηµατικότητα ρούν τις συχνές αλλαγές εφαρµοζόµενης πολιτικής ως σηµαντικό πρόβληµα για την επιχειρηµατικότητα, ενώ αυξήθηκε λίγο το ποσοστό των επιχειρήσεων που πιστεύουν ότι οι υποδοµές είναι ανεπαρκείς. Η γραφειοκρατία εξακολουθεί να αποτελεί το σηµαντικότερο πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις στη λειτουργία τους ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ Γραφειοκρατία Περιοριστική εργασιακή νοµοθεσία Φορολογική νοµοθεσία Φορολογικοί συντελεστές ιαφθορά Ανεπάρκεια υποδοµών Συχνές αλλαγές εφαρµοζόµενης πολιτικής Πρόσβαση σε χρηµατοδότηση Κακή εργασιακή ηθική Ανεπαρκής εκπαίδευση ανθρώπινου δυναµικού Πληθωρισµός Κυβερνητική αστάθεια Κανονισµοί ξένου συναλλάγµατος Εγκληµατικότητα 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ Σηµείωση: Από µια λίστα µε 14 παράγοντες, ζητήθηκε από τους συµµετέχοντες στην έρευνα να επιλέξουν τους πέντε περισσότερο προβληµατικούς για την επιχειρηµατικότητα και να τους αξιολογήσουν µε κλίµακα 1 (ο περισσότερο προβληµατικός) έως 5 (ο λιγότερο προβληµατικός). Το διάγραµµα δείχνει τα ποσοστά απαντήσεων σταθµισµένα σύµφωνα µε την αξιολόγηση του κάθε παράγοντα. Σελίδα 3

4 ελτίο Ανταγωνιστικότητας Συγκριτικά πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της Ελλάδας το 2006 Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα και µειονεκτή- µατα της Ελλάδας για το 2006 καθώς και η κατάταξή της µεταξύ των 125 χωρών της φετινής έρευνας σε κάθε έναν από τους αντίστοιχους δείκτες. Η υψηλότερη θέση καταγράφεται µε κριτήριο τη συµµετοχή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση ενώ η χαµηλότερη µε κριτήριο την ελαστικότητα στη διαµόρφωση των µισθών. Πίνακας 4: Συγκριτικά πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της Ελλάδας Κυριότερα συγκριτικά πλεονεκτήµατα Θέση /125 Κυριότερα συγκριτικά µειονεκτήµατα Θέση /125 Η υψηλότερη θέση της Ελλάδας καταγράφεται στη συµµετοχή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση ενώ η χαµηλότερη στην ελαστικότητα στη διαµόρφωση των µισθών 1. Θεσµοί Οργανωµένο έγκληµα...15 Κόστος στις επιχειρήσεις από τη βία και την εγκληµατικότητα...16 Κόστος στις επιχειρήσεις από την τροµοκρατία...24 Προστασία µειοψηφίας µετόχων...24 Αξιοπιστία των υπηρεσιών της αστυνοµίας...34 Περιουσιακά δικαιώµατα...37 Μεταφορά δηµόσιων πόρων λόγω διαφθοράς...40 ηµόσια εµπιστοσύνη στους πολιτικούς Υποδοµές Τηλεφωνικές γραµµές...11 Ποιότητα υποδοµών αεροµεταφορών...36 Ποιότητα λιµενικών υποδοµών...41 Ποιότητα συνολικών υποδοµών Ανώτερη εκπαίδευση και κατάρτιση Συµµετοχή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση Αποτελεσµατικότητα αγορών Επικράτηση εµπορικών φραγµών...28 Αποτελεσµατικότητα αντιµονοπωλιακής πολιτικής...37 Εξελιγµένη λειτουργία χρηµατοοικονοµικών αγορών...37 Αξιοπιστία τραπεζών...41 Πρόσβαση στην τοπική αγορά µετοχών...41 Επάρκεια του νοµικού πλαισίου Τεχνολογική ετοιµότητα Κινητά τηλέφωνα Εξελιγµένη λειτουργία επιχειρήσεων ιάδοση του µάρκετινγκ...37 Εξελιγµένη λειτουργία της παραγωγικής διαδικασίας...41 Ποιότητα τοπικών προµηθευτών...44 Φύση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος Καινοτοµία ιαθεσιµότητα επιστηµόνων και µηχανικών...17 Προστασία πνευµατικής ιδιοκτησίας Θεσµοί Κόστος διοικητικής προσαρµογής Αποτελεσµατικότητα διοικητικών συµβουλίων Κυβερνητική σπατάλη Ευνοιοκρατία στη λήψη αποφάσεων κυβερνητικών στελεχών Ηθική συµπεριφορά εταιριών Έκταση ελέγχων και λογιστικών προτύπων Υποδοµές Ποιότητα παροχής ρεύµατος Μακροοικονοµία Έλλειµµα κυβέρνησης Χρέος κυβέρνησης Πραγµατική συναλλαγµατική ισοτιµία Ποσοστό εθνικής αποταµίευσης Ανώτερη εκπαίδευση και κατάρτιση Ποιότητα σχολών διοίκησης Ποιότητα εκπαιδευτικού συστήµατος ιαθεσιµότητα υπηρεσιών έρευνας και κατάρτισης Αποτελεσµατικότητα αγορών Ελαστικότητα στη διαµόρφωση µισθών Πρακτικές πρόσληψης και απόλυσης υπαλλήλων Αριθµός απαιτούµενων διαδικασιών για την έναρξη επιχείρησης Συνεργασία στις σχέσεις υπαλλήλων εργοδοτών Αµοιβές και παραγωγικότητα Κόστος αγροτικής πολιτικής Εµπιστοσύνη στο επαγγελµατικό µάνατζµεντ Έκταση και αποτελεσµατικότητα της φορολογίας Απαιτούµενος χρόνος για την έναρξη επιχείρησης Φραγµοί στην ξένη ιδιοκτησία ιαθεσιµότητα κεφαλαίων υψηλού κινδύνου Τεχνολογική ετοιµότητα Ξένες άµεσες επενδύσεις και µεταφορά τεχνολογίας Απορρόφηση τεχνολογιών σε επίπεδο επιχείρησης Τεχνολογική ετοιµότητα Προσωπικοί Η/Υ Χρήστες διαδικτύου Εξελιγµένη λειτουργία επιχειρήσεων Προθυµία για ανάθεση αρµοδιοτήτων Επάρκεια τοπικών προµηθειών Έλεγχος διεθνών διανοµών και µάρκετινγκ από τοπικές επιχ Καινοτοµία Ικανότητα για καινοτοµία Προµήθεια τεχνολογικών προϊόντων από την κυβέρνηση απάνες επιχειρήσεων για έρευνα και ανάπτυξη Ποιότητα επιστηµονικών ερευνητικών ιδριµάτων Σελίδα 4

5 Τεύχος 43 Σεπτέµβριος 2006 Γενική κατάταξη στο δείκτη ολικής ανταγωνιστικότητας Χώρα Γενικός δείκτης Βασικές Απαιτήσεις Βελτίωσης Αποδοτικότητας Καινοτοµιών Ελβετία Φιλανδία Σουηδία ανία Σιγκαπούρη Ηνωµένες Πολιτείες Ιαπωνία Γερµανία Ολλανδία Ηνωµένο Βασίλειο Χονγκ Κονγκ Νορβηγία Ταϊβάν Ισλανδία Ισραήλ Καναδάς Αυστρία Γαλλία Αυστραλία Βέλγιο Ιρλανδία Λουξεµβούργο Νέα Ζηλανδία Κορέα Εσθονία Μαλαισία Χιλή Ισπανία Τσεχία Τυνησία Μπαρµπάντος Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα Σλοβενία Πορτογαλία Ταϊλάνδη Λετονία Σλοβακία Κατάρ Μάλτα Λιθουανία Ουγγαρία Ιταλία Ινδία Κουβέιτ Νότια Αφρική Κύπρος Ελλάδα Πολωνία Μπαχρέιν Ινδονησία Κροατία Ιορδανία Κόστα Ρίκα Κίνα Αγ. Μαυρίκιος Καζακστάν Παναµάς Μεξικό Τουρκία Τζαµάικα Ελ Σαλβαδόρ Ρωσία Αίγυπτος Χώρα Γενικός δείκτης Βασικές Απαιτήσεις Βελτίωσης Αποδοτικότητας Καινοτοµιών Αζερµπαϊτζάν Κολοµβία Βραζιλία Τρινιντάντ & Τοµπάγκο Ρουµανία Αργεντινή Μαρόκο Φιλιππίνες Βουλγαρία Ουρουγουάη Περού Γουατεµάλα Αλγερία Βιετνάµ Ουκρανία Σρι Λάνκα ΠΓ Μ Μποτσουάνα Αρµενία Αγ. οµίνικος Ναµίµπια Γεωργία Μολδαβία Σερβία & Μαυροβούνιο Βενεζουέλα Βοσνία & Ερζεγοβίνη Ισηµερινός Πακιστάν Μογγολία Ονδούρα Κένυα Νικαράγουα Τατζικιστάν Βολιβία Αλβανία Μπαγκλαντές Σουρινάµ Νιγηρία Γκάµπια Καµπότζη Τανζανία Μπενίν Παραγουάη Κιργισία Καµερούν Μαδαγασκάρη Νεπάλ Γουιάνα Λεσότο Ουγκάντα Μαυριτανία Ζάµπια Μπουρκίνα Φάσο Μαλάουι Μάλι Ζιµπάµπουε Αιθιοπία Μοζαµβίκη Ανατολικό Τιµόρ Τσαντ Μπουρούντι Αγκόλα Σελίδα 5

6 Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας ιαπιστώσεις Προτάσεις του ΣΕΒ Η Ελλάδα συνεχίζει να καταλαµβάνει µια Προώθηση της ηλεκτρονικής διακυ- Η αντιµετώπιση των προβληµάτων του από τις τελευταίες θέσεις µεταξύ των βέρνησης ασφαλιστικού συστήµατος θα συµβάλει χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2006, Στην Έκθεση Ανταγωνιστικότητας 2005 στη βελτίωση του µακροοικονοµικού περι- παρόλο που σηµειώθηκαν βελτιώσεις σε του ΕΣΑΑ υπάρχει συγκεκριµένο πρόγραµ- βάλλοντος, που αποτελεί τοµέα στον αρκετούς τοµείς, οι βελτιώσεις αυτές δεν µα ενεργειών για την προώθηση της ηλε- οποίο η Ελλάδα εµφανίζει πολύ φτωχές ήταν επαρκείς ώστε η ελληνική οικονοµία κτρονικής διακυβέρνησης. Είναι ανάγκη να επιδόσεις. να κερδίσει θέσεις ανταγωνιστικότητας µε υιοθετηθεί όπως είναι ή τροποποιηµένο αποτέλεσµα να εµφανίζεται στην 46η θέση και να προχωρήσουµε µε συγκεκριµένες µεταξύ 125 χωρών, στην ίδια θέση που δεσµεύσεις ολοκληρώσεων και χρονοδια- Ο τρίτος τοµέας στον οποίο χρειάζεται βρισκόταν και το γραµµάτων για υλοποίηση. Η ευρεία ε- αποφασιστική δράση είναι η προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης, της χρήσης Μετάβαση στην κοινωνία της Γνώσης Αναλύοντας τα αποτελέσµατα φαίνεται ότι φαρµογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης η ελληνική οικονοµία µπορεί να βελτιώσει θα συντελέσει στην αντιµετώπιση προβλη- νέων τεχνολογιών και της καινοτοµίας για τις επιδόσεις της, αφού έχει τις θεµελιώ- µάτων που αναφέρονται κυρίως στο κό- την µετάβαση στην κοινωνία της Γνώσης. δεις προϋποθέσεις και δεν αντιµετωπίζει στος προσαρµογής των επιχειρήσεων στις Τα αποτελέσµατα της έρευνας καταδει- ουσιαστικά προβλήµατα σε βασικές απαι- διοικητικές απαιτήσεις, στη γραφειοκρατία κνύουν ότι παρόλη τη µεγάλη συµµετοχή τήσεις όπως τις υποδοµές, τους θεσµούς, αλλά και στη διαφθορά, µερικά από τα στην εκπαίδευση, η ποιότητα του εκπαι- το επίπεδο υγείας και τη συµµετοχή στην προβλήµατα που τόσο στην παρούσα δευτικού συστήµατος δεν είναι επαρκής εκπαίδευση. Το γεγονός ότι σηµειώθηκε έκθεση όσο και σε προηγούµενες εκθέσεις για την κάλυψη των αναγκών της κοινωνί- µικρή βελτίωση στις βαθµολογίες πολλών αποδεικνύονται τα σηµαντικότερα για την ας της Γνώσης. Επίσης αναφέρονται προ- παραγόντων που επηρεάζουν το δείκτη επιχειρηµατικότητα. βλήµατα όπως το χαµηλό επίπεδο συνεργασίας των επιχειρήσεων µε τα Πανεπι- ολικής ανταγωνιστικότητας, που όµως αυτή η βελτίωση δεν ήταν επαρκής ώστε Αντιµετώπιση των προβληµάτων του στήµια, οι χαµηλές δαπάνες για έρευνα και η Ελλάδα να βελτιώσει και τη συγκριτική ασφαλιστικού συστήµατος ανάπτυξη και η µη διαδεδοµένη χρήση της θέση, δείχνει ότι χρειάζονται αποφασι- Το συνταξιοδοτικό µας σύστηµα φαίνεται τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνί- στικότερα βήµατα αν θέλουµε να κερδί- να έχει πολλά και σηµαντικά προβλήµατα. ας. σουµε θέσεις στις διάφορες κατατάξεις Το σηµαντικότερο όλων είναι η εξαιρετικά Για την αντιµετώπιση των παραπάνω προ- ανταγωνιστικότητας. δυσχερής Η τελευταία έκθεση ανταγωνιστικότητας οποία περιέρχεται σταδιακά. Απαιτείται σε δαπανών για την έρευνα καθώς και η του Εθνικού Συµβουλίου Ανταγωνιστικό- βάθος ενηµέρωση όλων των κοινωνικών στοχευµένη επικέντρωση των ερευνητι- τητας και Ανάπτυξης (ΕΣΑΑ) περιλαµβάνει εταίρων, αλλά και της κοινωνίας γενικότε- κών δαπανών και ο συσχετισµός τους µε προτάσεις για πολλούς τοµείς οι οποίες ρα, για τα προβλήµατα του ασφαλιστικού τις πολιτικές ενίσχυσης της καινοτοµικής έχουν τη συγκατάθεση όλων των κοινωνι- συστήµατος, µε στόχο την ανάπτυξη δραστηριότητας των επιχειρήσεων. Χρειά- κών εταίρων. Μεταξύ αυτών των προτά- ευρέως κοινωνικού διαλόγου για την επί- ζεται επίσης αύξηση των δαπανών για την σεων µπορούµε να αναλάβουµε άµεσα τευξη συναίνεσης η οποία είναι απαραίτη- παιδεία και αναβάθµιση της ποιότητας της δράση για τους τρεις παρακάτω τοµείς: τη για την µεταρρύθµισή του. εκπαίδευσης. οικονοµική κατάσταση στην Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών Ξενοφώντος Αθήνα Τηλ: , Φαξ: Αναζητήστε το πλήρες κείµενο της έκθεσης του ΣΕΒ «Η ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας , Ανάλυση µε βάση την έκθεση του World Economic Forum» στη διεύθυνση βληµάτων, είναι αναγκαία η αύξηση των

Συνολική κατάταξη της Ελλάδας

Συνολική κατάταξη της Ελλάδας Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας ελτίο Ανταγωνιστικότητας Τεύχος 45 Απρίλιος 2007 Η Ελλάδα εξακολουθεί να υπολείπεται πολλών άλλων χωρών στην ετοιµότητα για χρήση νέων τεχνολογιών Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Ανταγωνιστικότητας

ελτίο Ανταγωνιστικότητας Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας ελτίο Ανταγωνιστικότητας Τεύχος 44 Μάρτιος 2007 Μέτρια επίδοση της Ελλάδας στην ανταγωνιστικότητα του τουριστικού τοµέα Σύµφωνα µε τη νέα έκθεση του

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Ανταγωνιστικότητας

ελτίο Ανταγωνιστικότητας Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας Τεύχος 48 Απρίλιος 2008 ελτίο Ανταγωνιστικότητας Νέα επιδείνωση της θέσης της Ελλάδας το 2008 στον είκτη Ετοιµότητας για Χρήση Νέων Τεχνολογιών: Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο. ΕΤΟΣ ΕΚΤΑΣΗ σε τετρ. χλμ. Α. Ε. Π. ΠΛΗΘΥ- ΣΜΟΣ ΚΡΑΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΠΥΚΝ ΙΔΡΥΣΗΣ. ΚΕΦΑΛΗ σε $ κατά.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο. ΕΤΟΣ ΕΚΤΑΣΗ σε τετρ. χλμ. Α. Ε. Π. ΠΛΗΘΥ- ΣΜΟΣ ΚΡΑΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΠΥΚΝ ΙΔΡΥΣΗΣ. ΚΕΦΑΛΗ σε $ κατά. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο Άγιος Βικέντιος & Γρεναδίνες Καραϊβική Κοινοβ. Δημοκρατία 1979 1979 389 104217 268 0,645 6.016 2010 Άγιος Μαρίνος Ευρώπη Κοινοβ. Δημοκρατία 301 301 61,2 30.324 495 1,662 41.900 2007 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

Eξαγωγές -εισαγωγές αγαθών Αυστραλίας με τις 100 κυριότερες χώρες το

Eξαγωγές -εισαγωγές αγαθών Αυστραλίας με τις 100 κυριότερες χώρες το Eξαγωγές -εισαγωγές αγαθών Αυστραλίας με τις 100 κυριότερες χώρες το 2010-2001 Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Αυστραλίας, οι εξαγωγές αγαθών της Αυστραλίας κατά το οικονομικό έτος 2010-11

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρέωση ή απαλλαγή κατοχής θεώρησης για Έλληνες υπηκόους που μεταβαίνουν σε τρίτες χώρες.

Υποχρέωση ή απαλλαγή κατοχής θεώρησης για Έλληνες υπηκόους που μεταβαίνουν σε τρίτες χώρες. Υποχρέωση ή απαλλαγή κατοχής θεώρησης για Έλληνες υπηκόους που μεταβαίνουν σε τρίτες χώρες. Θεωρήσεις Εισόδου (Visas) - Θεωρήσεις για Έλληνες που ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Σημαντική Ενημέρωση: Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Οριακή βελτίωση του Mικροοικονοµικού είκτη Ανταγωνιστικότητας παρά τη χειροτέρευση του Mακροοικονοµικού

Ελλάδα Οριακή βελτίωση του Mικροοικονοµικού είκτη Ανταγωνιστικότητας παρά τη χειροτέρευση του Mακροοικονοµικού Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας Νοέµβριος 2002 Ελλάδα 2002 - Οριακή βελτίωση του Mικροοικονοµικού είκτη Ανταγωνιστικότητας παρά τη χειροτέρευση του Mακροοικονοµικού Σύµφωνα µε την διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

με το Δείκτη Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας περίοδο , τελευταία από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27.

με το Δείκτη Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας περίοδο , τελευταία από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27. Ε Ρ Ε Υ Ν Α WORLD ECONOMIC FORUM Δείκτης Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας 2012-2013 Δυσοίωνα είναι τα μηνύματα αναφορικά με την ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας σύμφωνα με το Δείκτη Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Στοιχεία της Επετηρίδας για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα του International Institute for Management Development - IMD World Competitiveness Yearbook 2015

Διαβάστε περισσότερα

The Global Competitiveness Report ΕΛΛΆΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ

The Global Competitiveness Report ΕΛΛΆΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ The Global Competitiveness Report 2016-2017 ΕΛΛΆΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΣΕΠΤΈΜΒΡΙΟΣ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GLOBAL COMPETITIVENESS INDEX - ΚΑΤΆΤΑΞΗ ΧΩΡΏΝ 3 ΔΕΊΚΤΗΣ ΠΑΓΚΌΣΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΌΤΗΤΑΣ - ΟΙ 12 ΠΥΛΏΝΕΣ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΌΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

όσο ποτέ άλλοτε και αναγνωρίζεται η αξία της επίδρασής τους στην παραγωγή και την αξιοποίηση των πόρων της κάθε χώρας.

όσο ποτέ άλλοτε και αναγνωρίζεται η αξία της επίδρασής τους στην παραγωγή και την αξιοποίηση των πόρων της κάθε χώρας. Ε Ρ Ε Υ Ν Α World Economic Forum Το Global Information Technology Report 2013 επισημαίνει το βασικό ρόλο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ως καταλύτη για το μετασχηματισμό της κοινωνίας και

Διαβάστε περισσότερα

προορισμοί και χρόνοι παραδοσης

προορισμοί και χρόνοι παραδοσης προορισμοί και χρόνοι προορισμοί, χρόνοι παράδοσης και υπηρεσίες μη Αυστρία 1 1 1 3 3 3 3 4 3 3 3 Βέλγιο 1 1 1 3 3 3 3 3-4 3 3 3 Βουλγαρία 1 1 1 3 3 2 3 3 3 Γαλλία 1 1 1 3 3 3 3 3-4 3 3 3 Γερμανία 1 1

Διαβάστε περισσότερα

6038 Κ.Δ.Π. 924/2003. Αριθμός 924 Ο ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 105 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ 2003)

6038 Κ.Δ.Π. 924/2003. Αριθμός 924 Ο ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 105 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ 2003) Ε.Ε. Παρ. ΪΙΙ(Ι) Αρ. 3791, 31.12.2003 6038 Κ.Δ.Π. 924/2003 Αριθμός 924 Ο ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 105 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ 2003) Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 9(4) Το Υπουργικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

The Global Competitiveness Report ΕΛΛΆΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

The Global Competitiveness Report ΕΛΛΆΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ The Global Competitiveness Report 2017-2018 ΕΛΛΆΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΠΤΈΜΒΡΙΟΣ 2017 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Δείκτης Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας - Global Competitiveness Index 2017-2018, Κατάταξη Χωρών 3 Δείκτη Παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

όταν όλα γίνονται απλά

όταν όλα γίνονται απλά εκέµβριος 2010 Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet όταν όλα γίνονται απλά Υπηρεσία Double Play L Double Play M Double Play S Telephony L Telephony M Telephony S Τέλος Eνεργοποίησης (Ενεργή

Διαβάστε περισσότερα

Χωρίς Θεώρηση έως 3 μήνες. Χωρίς Θεώρηση έως 3 μήνες. Χωρίς θεώρηση έως 3 μήνες. ΑΓΚΟΛΑ Θεώρηση Θεώρηση Θεώρηση

Χωρίς Θεώρηση έως 3 μήνες. Χωρίς Θεώρηση έως 3 μήνες. Χωρίς θεώρηση έως 3 μήνες. ΑΓΚΟΛΑ Θεώρηση Θεώρηση Θεώρηση Υποχρέωση ή απαλλαγή κατοχής ς για Έλληνες υπηκόους που μεταβαίνουν σε τρίτες χώρες Θεωρήσεις Εισόδου (Visas) - Θεωρήσεις για Έλληνες που ταξιδεύουν στο εξωτερικό Χώρα Κοινό Διαβατήριο Διπλωματικό Διαβατήριο

Διαβάστε περισσότερα

προορισμοί και χρόνοι παραδοσης

προορισμοί και χρόνοι παραδοσης προορισμοί και χρόνοι προορισμοί, χρόνοι παράδοσης και υπηρεσίες Αγία Λουκία 5 5 3 8 3 Άγιος Βικέντιος 4 4 3 8 3 Άγιος Κίτς & Νέβις 4 4 3 7-8 3 Άγιος Πέτρος & Μικελόν 4 5 3 10 3 Αζερμπαϊτζάν 2 3 3 6 3

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος Νέων Εταιρικών Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet. WIND BUSINESS Εταιρικές Λύσεις Επικοινωνίας. Μάρτιος 2011. www.wind.com.

Τιµοκατάλογος Νέων Εταιρικών Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet. WIND BUSINESS Εταιρικές Λύσεις Επικοινωνίας. Μάρτιος 2011. www.wind.com. WIND BUSINESS Εταιρικές Λύσεις Επικοινωνίας Μάρτιος 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 + χ / = Τιµοκατάλογος Νέων Εταιρικών Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet Yπηρεσία WIND Business Double Play WIND Business

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της βελγικής στατιστικής υπηρεσίας, το εμπορικό ισοζύγιο του Βελγίου κατά το έτος υπήρξε ελλειμματικό κατά 3,97 δις., σημειώνοντας βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της βελγικής στατιστικής υπηρεσίας, το εμπορικό ισοζύγιο του Βελγίου κατά το έτος υπήρξε ελλειμματικό κατά 6,64 δις., σημειώνοντας αξιόλογη

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Περιαγωγής

Τιμοκατάλογος Περιαγωγής Τιμοκατάλογος Περιαγωγής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βρες τη χώρα που θα ταξιδέψεις Ζώνες Περιαγωγής... 3 Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απελευθέρωσε την επικοινωνία σου Περιαγωγή στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

AΪTΗ & ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ Ζώνη 4 ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ Ζώνη 5 ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ Ζώνη 5 ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ Ζώνη 5 ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ (ΙΤΑΛΙΑ) Ζώνη 1 ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΜΙΚΕΛΟΝ Ζώνη

AΪTΗ & ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ Ζώνη 4 ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ Ζώνη 5 ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ Ζώνη 5 ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ Ζώνη 5 ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ (ΙΤΑΛΙΑ) Ζώνη 1 ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΜΙΚΕΛΟΝ Ζώνη AΪTΗ & ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ 4 ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ 5 ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ 5 ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ 5 ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ (ΙΤΑΛΙΑ) 1 ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΜΙΚΕΛΟΝ 5 ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΝΕΒΙΣ 5 ΑΓΚΟΛΑ 5 ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ 3 ΑΙΓΥΠΤΟΣ 5 ΑΙΘΙΟΠΙΑ 5 ΑΪΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

50. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 20 Απριλίου 1972 51. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (5) 01 Οκτωβρίου 2003 52. Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και

50. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 20 Απριλίου 1972 51. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (5) 01 Οκτωβρίου 2003 52. Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Κατάλογος των 193 κρατών-μελών (και των 6 συνδεδεμένων κρατών μελών) της UNESCO και η ημερομηνία κατά την οποία έγιναν μέλη (ή συνδεδεμένα μέλη) του Οργανισμού, έως τον Οκτώβριο του 2007 (σε αλφαβητική

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2011. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet

Νοέμβριος 2011. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet Νοέμβριος 2011 Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet Βασικός Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Telephony Double Play Υπηρεσία Double Play L Double Play M Double Play S Telephony L Telephony M Telephony

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας WORLD ECONOMIC FORUM

Η Ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας WORLD ECONOMIC FORUM Η Ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας 2006 2007 Ανάλυση µε βάση την Έκθεση του WORLD ECONOMIC FORUM εκέµβριος 2006 Η Ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας 2006 2007 Ανάλυση µε βάση την έκθεση του World Economic Forum

Διαβάστε περισσότερα

Ya 3 κλήση μέσω 2111202005. Προορισμός

Ya 3 κλήση μέσω 2111202005. Προορισμός Προορισμός Χώρα Ya 3 κλήση μέσω 2111202005 Ya 3 κλήση μέσω 8075807 Αφγανιστάν ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 12 10 Αφγανιστάν Κινητά ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 12 10 Αλβανία ΑΛΒΑΝΙΑ 55 40 Αλβανία Κινητά ΑΛΒΑΝΙΑ 12 10 Αλβανία Τίρανα ΑΛΒΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα αναλυτικά αποτελέσματα από την Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας του IMD

Τα αναλυτικά αποτελέσματα από την Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας του IMD Η Ελλάδα, για το 2015, κατέγραψε σημαντική υποχώρηση στη διεθνή κατάταξη ανταγωνιστικότητας και πλέον βρίσκεται στην 56 η θέση μεταξύ 61 χωρών, από την 50 η θέση την οποία είχε καταλάβει κατά το προηγούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Τέλος ανά λεπτό (ευρώ)

Τέλος ανά λεπτό (ευρώ) Αγία Λουκία 0.2477 Αγία Λουκία κινητό 0.2477 Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες 0.2477 Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες κινητό 0.2477 Άγιος Μαρίνος 0.0993 Άγιος Μαρίνος κινητό 0.2477 Άγιος Χριστόφορος και Νέβις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 33% 02/01/14 εως 30/06/14 ΟΛΕΣ N/A. 10% 11/04/14 εως 09/06/14 ΟΛΕΣ (Eξαιρουμένων COLLECTIONS)

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 33% 02/01/14 εως 30/06/14 ΟΛΕΣ N/A. 10% 11/04/14 εως 09/06/14 ΟΛΕΣ (Eξαιρουμένων COLLECTIONS) ΒΕΛΓΙΟ ΜΕΣΟΒΔΟΜΑΔΑ 10% 02/01/14 εως ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 33% 02/01/14 εως ΟΛΕΣ N/A Διαθέσιμο μόνο σε BRUSSELS ZAVENTEM APT & MAX ΚΡΑΤΗΣΗ 14 ΗΜΕΡΕΣ 20% 02/01/14 εως ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΓΑΛΛΙΑ 20% 02/01/14 εως 13/02/14

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Διεθνών Ερευνών

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Διεθνών Ερευνών Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Διεθνών Ερευνών Δημοσιογραφική Διάσκεψη 07 Δεκεμβρίου 2016 Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Διεθνές Πρόγραμμα για την Αξιολόγηση των

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Χώρες για τις οποίες απαιτείται ή όχι θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Χώρες για τις οποίες απαιτείται ή όχι θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα Θεσσαλονίκη 31-8-2010 Αριθ.Πρωτ.1080 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Χώρες για τις οποίες απαιτείται ή όχι θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα Σας διαβιβάζουμε προς γνώση

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2012. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet

Νοέμβριος 2012. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet Νοέμβριος 2012 Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet Βασικός Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Telephony Double Play Υπηρεσία Double Play L Double Play M Double Play S Telephony L Telephony M Telephony

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Χώρες για τις οποίες απαιτείται ή όχι θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Χώρες για τις οποίες απαιτείται ή όχι θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα Θεσσαλονίκη 7-7-2011 Αριθ.Πρωτ.574 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Χώρες για τις οποίες απαιτείται ή όχι θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα Σε συνέχεια του με αριθμ.πρωτ.1080/31-8-2010

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική συνάντηση Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2016

Ενημερωτική συνάντηση Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2016 Ενημερωτική συνάντηση Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2016 Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Διεθνές Πρόγραμμα για την Αξιολόγηση των Μαθητών H μεγαλύτερη διεθνής έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Eισαγωγές εξαγωγές αναλυτικά Παρασκευή, 24 Ιούνιος :35 - Τελευταία Ενημέρωση Τετάρτη, 05 Απρίλιος :15

Eισαγωγές εξαγωγές αναλυτικά Παρασκευή, 24 Ιούνιος :35 - Τελευταία Ενημέρωση Τετάρτη, 05 Απρίλιος :15 Eισ Eισαγωγές - Eξαγωγές οίνου 2015(σε HL) ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΞΙΑ(ΕΥΡΩ) ΛΙΤΡΑ ΑΞΙΑ/ΛΙΤΡΟ ΙΣΛΑΝΔΙΑ 734 411 1,79 ΝΟΡΒΗΓΙΑ 258.693 44.533 5,81 ΕΛΒΕΤΙΑ 821.844 184.455 4,46 ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ 30 2 15,00 ΤΟΥΡΚΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΡΕΣ ΤΗ ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΑΞΙ ΕΨΕΙΣ Ζώνες χρέωσης Q ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ιάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απελευθέρωσε την επικοινωνία σου Q no borders Roamer Μάθε

Διαβάστε περισσότερα

PayAsYouGo & Holiday Prepaid Pack

PayAsYouGo & Holiday Prepaid Pack ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ PayAsYouGo & Holiday Prepaid Pack Pay Monthly PayMonthly & PayAsYouGo International Call Saver 19% VAT 19% VAT 19% VAT Αγία Λουκία κινητό 0.2635 0.2856 0.2101 Αγία Λουκία σταθερό 0.2635 0.2635

Διαβάστε περισσότερα

10% 02/01/15 έως 21/03/15. 20% 02/01/15 έως 27/03/15 ΟΛΕΣ ΕΚΤΟΣ Collections. 20% 07/01/15 έως 24/03/15. 10% 02/01/15 έως 21/03/15

10% 02/01/15 έως 21/03/15. 20% 02/01/15 έως 27/03/15 ΟΛΕΣ ΕΚΤΟΣ Collections. 20% 07/01/15 έως 24/03/15. 10% 02/01/15 έως 21/03/15 ) ΒΕΛΓΙΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΓΑΛΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΙΤΑΛΙΑ 10% 02/01/15 έως 21/03/15 ΟΛΕΣ ΕΚΤΟΣ Prestige Collection, Dreamcar Collection 20% 02/01/15 έως 27/03/15 ΟΛΕΣ ΕΚΤΟΣ Collections ΜΕΣΟΒΔΟΜΑΔΑ 15% 02/01/15 έως 31/03/15

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΡΕΣ ΤΗ ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΑΞΙ ΕΨΕΙΣ Ζώνες χρέωσης Q σελ 3 ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ιάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απελευθέρωσε την επικοινωνία σου Smart EU Combo Q no

Διαβάστε περισσότερα

Τέλος ανά λεπτό (ευρώ)

Τέλος ανά λεπτό (ευρώ) ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ 0.1767 ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ ΚΙΝΗΤΟ 0.2091 ΆΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ 0.1718 ΆΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ ΚΙΝΗΤΟ 0.2091 ΆΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 0.0615 ΆΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΤΟ 0.2512 ΆΓΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ 0.1278 ΆΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Προγράμματος W

Τιμοκατάλογος Προγράμματος W Τιμοκατάλογος Προγράμματος W ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ W Μηνιαίο Πάγιο 60 Ενσωματωμένη Χρήση Λεπτά ομιλίας προς όλα τα εθνικά δίκτυα 1.500 SMS προς όλα τα εθνικά δίκτυα 1.500 Mobile Internet 1,5GB Χρεώσεις μετά την κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις ρωσικού embargo σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων από σκοπιά ρωσικών εισαγωγών Ανταγωνισμός από άλλες χώρες

Επιπτώσεις ρωσικού embargo σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων από σκοπιά ρωσικών εισαγωγών Ανταγωνισμός από άλλες χώρες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρεσβεία της Ελλάδος Μόσχα Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Επιπτώσεις ρωσικού embargo σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων από σκοπιά ρωσικών εισαγωγών Ανταγωνισμός από άλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ... 3 ΑΙΘΙΟΠΙΑ... 3 ΑΛΒΑΝΙΑ... 3 ΑΛΓΕΡΙΑ...3 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ... 4 ΑΡΜΕΝΙΑ... 4 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ... 4 ΑΥΣΤΡΙΑ...4 ΒΑΤΙΚΑΝΟ... 5 ΒΕΛΓΙΟ... 5 ΒΟΣΝΙΑ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ... 5 ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βρες τη χώρα που θα ταξιδέψεις Ζώνες Περιαγωγής... σελ. 3 Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απελευθέρωσε την επικοινωνία σου Free2Roam για Περιαγωγή στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας

Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας Τεύχος 14 Νοέµβριος 2003 ελτίο Ανταγωνιστικότητας Α π ο ττ εε λ έέ σ µ α ττ α έέ ρ εε υ ν α ς γ ι α ττ η ν Α ν ττ α γ ω ν ι σ ττ ι κ ό ττ η ττ α W E

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας Ανάλυση µε βάση την Έκθεση του WORLD ECONOMIC FORUM

Η Ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας Ανάλυση µε βάση την Έκθεση του WORLD ECONOMIC FORUM Η Ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας 2005 2006 Ανάλυση µε βάση την Έκθεση του WORLD ECONOMIC FORUM Σεπτέµβριος 2005 Η Ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας 2005 2006 Ανάλυση µε βάση την Έκθεση του WORLD ECONOMIC FORUM

Διαβάστε περισσότερα

Eπιδημιολογικά Δεδομένα Ανθεκτικής και Πολυανθεκτικής Φυματίωσης (DR και MDR-ΤΒ) Απ. Παπαβασιλείου ΑντιφυματικόΤμήμα Γ.Ν.Ν.Θ.

Eπιδημιολογικά Δεδομένα Ανθεκτικής και Πολυανθεκτικής Φυματίωσης (DR και MDR-ΤΒ) Απ. Παπαβασιλείου ΑντιφυματικόΤμήμα Γ.Ν.Ν.Θ. Eπιδημιολογικά Δεδομένα Ανθεκτικής και Πολυανθεκτικής Φυματίωσης (DR και MDR-ΤΒ) Απ. Παπαβασιλείου ΑντιφυματικόΤμήμα Γ.Ν.Ν.Θ.Α «ΣΩΤΗΡΙΑ» Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO) Μόλυνση (Λανθάνουσα λοίμωξη): 1.900.000.000

Διαβάστε περισσότερα

Ya 3 κλήση Προορισμός Χώρα μέσω 8075807

Ya 3 κλήση Προορισμός Χώρα μέσω 8075807 Προορισμός Χώρα Ya 3 κλήση μέσω 8075807 Αφγανιστάν ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 10 Αφγανιστάν Κινητά ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 8 Αλβανία ΑΛΒΑΝΙΑ 40 Αλβανία Κινητά ΑΛΒΑΝΙΑ 15 Αλβανία Τίρανα ΑΛΒΑΝΙΑ 40 Αλγερία ΑΛΓΕΡΙΑ 30 Αλγερία Αλγέρι

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών. Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: FAX: ,

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών. Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: FAX: , Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 18345 FAX: 211 9559399, email: info@nova.gr Τιμοκατάλογος Yπηρεσιών Nova Internet Τιμή ανά μήνα (με προπληρωμή 12 μηνών) 15,12 - Τιμή ανά μήνα (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Nova ADSL 24 & Nova VDSL 50

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Nova ADSL 24 & Nova VDSL 50 Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Nova ADSL 24 & Nova VDSL 50 Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών 13831 (0,0312 /λεπτό, από δίκτυο Forthnet) e-mail: info@nova.gr Στις τιμές περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24% και τέλος σταθερής τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

PayAsYouGo & Holiday Prepaid Pack

PayAsYouGo & Holiday Prepaid Pack ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ PayAsYouGo & Holiday Prepaid Pack Pay Monthly PayMonthly & PayAsYouGo International Call Saver Με 18% ΦΠΑ Με 18% ΦΠΑ Με 18% ΦΠΑ Αγία Λουκία κινητό 0,2613 0,2832 0,2083 Αγία Λουκία σταθερό 0,2613

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 (0,0298 /λεπτό, από δίκτυο Forthnet) email: info@nova.gr Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται το τέλος σταθερής τηλεφωνίας & internet 5% που ισχύει σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΧΩΡΑΣ Για τη φορολογική μεταχείριση των συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικό Εμπόριο Ρωσικής Ομοσπονδίας Ιανουαρίου-Ιουλίου 2016

Εξωτερικό Εμπόριο Ρωσικής Ομοσπονδίας Ιανουαρίου-Ιουλίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρεσβεία της Ελλάδος Μόσχα Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Εξωτερικό Εμπόριο Ρωσικής Ομοσπονδίας Ιανουαρίου-Ιουλίου 2016 Σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδιακής Τελωνειακής

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Οκτώβριος 2014 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Υπηρεσία hol double play hol double play GR hol double play lite (ΚτΠ) hol double play lite

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Nova Telephony Economy

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Nova Telephony Economy Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Nova Telephony Economy Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών 13831 (0,0312 /λεπτό, από δίκτυο Forthnet) e-mail: info@nova.gr Στις τιμές περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24% και τέλος σταθερής τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΓΩΓΕΣ (χωρίς πετρελαιοειδή) ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ (χωρίς πετρελαιοειδή)

ΕΞΑΓΩΓΕΣ (χωρίς πετρελαιοειδή) ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ (χωρίς πετρελαιοειδή) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟ / % / % ΙΤΑΛΙΑ 448.236.708 510.188.432-12,14% 801.193.802 1.026.085.557-21,92% ΓΕΡΜΑΝΙΑ 405.150.873 441.455.128-8,22% 1.070.713.144 1.174.688.843-8,85% ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 259.609.749

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστα σταθερά. Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: FAX: ,

Απεριόριστα σταθερά. Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: FAX: , Απεριόριστα σταθερά Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 18345 FAX: 211 9559399, email: info@nova.gr Τιμοκατάλογος Yπηρεσιών Nova2play Απεριόριστα σταθερά Μηνιαίο πάγιο 28,13 Internet έως 24Mbps Απεριόριστο Nova

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βρες τη χώρα που θα ταξιδέψεις Ζώνες Περιαγωγής... σελ. 3 Περιαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απελευθέρωσε την επικοινωνία σου Free2Roam

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστα σταθερά. Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: (0,0298 /λεπτό, από δίκτυο Forthnet)

Απεριόριστα σταθερά. Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: (0,0298 /λεπτό, από δίκτυο Forthnet) Απεριόριστα σταθερά Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 (0,0298 /λεπτό, από δίκτυο Forthnet) email: info@nova.gr Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται το τέλος σταθερής τηλεφωνίας & internet 5% που ισχύει σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος WIND To All 55

Τιμοκατάλογος WIND To All 55 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Τιμοκατάλογος WIND To All 55 Μηνιαίο Πάγιο 55 Ενσωματωμένη Χρήση Λεπτά ομιλίας προς όλα τα εθνικά δίκτυα 400 SMS προς όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βρες τη χώρα που θα ταξιδέψεις Ζώνες Περιαγωγής...σελ. 3 Περιαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απελευθέρωσε την επικοινωνία σου Πακέτο

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµα σηµειώµατα για θέµατα εξαγωγικού ενδιαφέροντος. Η πορεία των εξαγωγών κατά το έτος 2007 Πρωταγωνιστές τα δώδεκα νέα κράτη-µέλη

Σύντοµα σηµειώµατα για θέµατα εξαγωγικού ενδιαφέροντος. Η πορεία των εξαγωγών κατά το έτος 2007 Πρωταγωνιστές τα δώδεκα νέα κράτη-µέλη Σύντοµα σηµειώµατα για θέµατα εξαγωγικού ενδιαφέροντος Νο. 41 Απρίλιος 2008 Η πορεία των εξαγωγών κατά το έτος 2007 Πρωταγωνιστές τα δώδεκα νέα κράτη-µέλη ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ Κέντρο Εξαγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Nova2play Απεριόριστα προς σταθερά Nova

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Nova2play Απεριόριστα προς σταθερά Nova Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Nova2play Απεριόριστα προς σταθερά Nova Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών 13831 (0,0312 /λεπτό, από δίκτυο Forthnet) e-mail: info@nova.gr Στις τιμές περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24% και τέλος

Διαβάστε περισσότερα

Ρωσική Αγορά καλλυντικών & προϊόντων αρωματοποιίας

Ρωσική Αγορά καλλυντικών & προϊόντων αρωματοποιίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρεσβεία της Ελλάδος στη Μόσχα Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Ρωσική Αγορά καλλυντικών & προϊόντων αρωματοποιίας ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 1 Πίνακας Περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Α.

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος 2014. Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Υπηρεσιών WIND Double Play - Telephony

Φεβρουάριος 2014. Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Υπηρεσιών WIND Double Play - Telephony Φεβρουάριος 2014 Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Υπηρεσιών WIND Double Play - Telephony Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Υπηρεσιών WIND Double Play - Telephony Yπηρεσία WIND Double Play L WIND

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα με θέμα το μέλλον του Συμφώνου των Δημάρχων

Έρευνα με θέμα το μέλλον του Συμφώνου των Δημάρχων Έρευνα με θέμα το μέλλον του Συμφώνου των Δημάρχων Τα πεδία με αστερίσκο () είναι υποχρεωτικά. Το Σύμφωνο των Δημάρχων είναι μια πρωτοβουλία της ΕΕ με τη συμμετοχή όσων τοπικών και περιφερειακών αρχών

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Nova Telephony Basic

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Nova Telephony Basic Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Nova Telephony Basic Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών 13831 (0,0312 /λεπτό, από δίκτυο Forthnet) e-mail: info@nova.gr Στις τιμές περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24% και τέλος σταθερής τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών WIND Broadband - Double Play - Fiber

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών WIND Broadband - Double Play - Fiber Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών WIND Broadband - Double Play - Fiber Βασικός Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών WIND Broadband - Double Play - Fiber Υπηρεσία WIND Broadband WIND WIND Fiber 100 WIND Fiber 200 WIND Fiber 100

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Δ.Ο.Σ. (Α ) Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - BROADBAND - TELEPHONY

ΤΙΜΟΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - BROADBAND - TELEPHONY ΤΙΜΟΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - BROADBAND - TELEPHONY Βασικός Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Yπηρεσία WIND Double Play WIND Broadband WIND Telephony Μηνιαία Συνδρομή 40.99 21.50 21.50 Ενεργοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστα προς σταθερά Νοva

Απεριόριστα προς σταθερά Νοva Απεριόριστα προς σταθερά Νοva Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 (0,0298 /λεπτό, από δίκτυο Forthnet) email: info@nova.gr Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται το τέλος σταθερής τηλεφωνίας & internet 5% που ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Vodafone Home Οκτώβριος 2015

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Vodafone Home Οκτώβριος 2015 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Οκτώβριος 2015 1/7 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Υπηρεσία double play double play GR double play lite (ΚτΠ) double play lite (old) double

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - BROADBAND - TELEPHONY

ΤΙΜΟΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - BROADBAND - TELEPHONY ΤΙΜΟΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - BROADBAND - TELEPHONY Βασικός Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Yπηρεσία WIND Double Play WIND Broadband WIND Telephony Μηνιαία Συνδρομή 45.14 24.16

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέμβριος 2014. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών

Σεπτέμβριος 2014. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σεπτέμβριος 2014 Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Βασικός Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Yπηρεσία WIND Double Play WIND Broadband WIND Telephony Μηνιαία Συνδρομή 40.00 20.00 20.00 Τέλος ενεργοποίησης (Ενεργή γραμμή) 1

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών

Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών Ιούλιος 2013 Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών: 18345 αστική χρέωση ανά λεπτό, email: info@forthnetgroup.gr Τιµοκατάλογος υπηρεσίας Nova 3Play Full Επιπλέον Υπηρεσίες Επικοινωνίας Μηνιαίο

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών. 6 Φεβρουαρίου 2015 1/7

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών. 6 Φεβρουαρίου 2015 1/7 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών 6 Φεβρουαρίου 2015 1/7 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Υπηρεσία hol double play hol double play GR hol double play lite (ΚτΠ) hol double play

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικοί Πίνακες Erasmus+ Πρόσκληση 2016

Οικονομικοί Πίνακες Erasmus+ Πρόσκληση 2016 Οικονομικοί Πίνακες Erasmus+ Πρόσκληση 2016 KA103 και ΚΑ107 Κινητικότητα για Φοιτητές και Προσωπικό της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α) ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Λ. Μανιατάκης Γενικός Γραμματέας

Δημήτρης Λ. Μανιατάκης Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Λ. Μανιατάκης Γενικός Γραμματέας Α/Α ΧΩΡΑ % ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΕΠ 1 ΝΟΤΙΟ ΣΟΥΔΑΝ 35,0 2 ΜΟΓΓΟΛΙΑ 15,3 3 ΜΑΚΑΟΥ 13,5 4 ΣΙΕΡΡΑ ΛΕΟΝΕ 11,2 5 ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ 9,2 6 ΜΠΟΥΤΑΝ 8,8 7 ΛΙΒΥΗ 8,8 8 ΙΡΑΚ 8,5 9 ΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η αναγκαιότητα για την εναρμόνιση της άμεσης φορολογίας των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οκτώβριος 2015 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οκτώβριος 2015 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οκτώβριος 2015 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Βασικός Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Yπηρεσία WIND Double Play WIND Broadband WIND Telephony Μηνιαία Συνδρομή 40.00 20.00 20.00 Τέλος Ενεργοποίησης (Ενεργή γραμμή) 1 35.00

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών WIND Broadband - Double Play - Fiber

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών WIND Broadband - Double Play - Fiber Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών WIND Broadband - Double Play - Fiber Βασικός Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών WIND Broadband - Double Play - Fiber Υπηρεσία WIND Broadband Basic Play Basic Play WIND Broadband 50 Play 50

Διαβάστε περισσότερα

Ιούλιος 2016 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - BROADBAND - TELEPHONY

Ιούλιος 2016 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - BROADBAND - TELEPHONY Ιούλιος 2016 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - BROADBAND - TELEPHONY Βασικός Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Yπηρεσία WIND Double Play WIND Broadband WIND Telephony Μηνιαία Συνδρομή 40.32 20.16 20.16

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος 2017 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - BROADBAND - TELEPHONY

Ιανουάριος 2017 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - BROADBAND - TELEPHONY Ιανουάριος 2017 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - BROADBAND - TELEPHONY Βασικός Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Yπηρεσία WIND Double Play WIND Broadband WIND Telephony Μηνιαία Συνδρομή 40.32 20.16 20.16

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Οκτώβριος 2014 Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 18345 αστική χρέωση/ λεπτό από σταθερό δίκτυο, email: info@forthnet.gr Τιμοκατάλογος υπηρεσίας Nova 3Play SAT Πρόσθετες Υπηρεσίες Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 FAX: 211 9559399, email: info@forthnet.gr

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 FAX: 211 9559399, email: info@forthnet.gr Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 FAX: 211 9559399, email: info@forthnet.gr Τιμοκατάλογος Yπηρεσιών Forthnet SAT 20 & Forthnet 2play Απεριόριστα SAT Υπηρεσία σταθερά σταθερά + κινητά Μηνιαίο πάγιο 29,90

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικέσ Κλήςεισ. Διεθνείσ Κλήςεισ. Χρέωςη ανά λεπτό. Προοριςμόσ Προσ Χρέωςη ανά λεπτό 0.3401

Τοπικέσ Κλήςεισ. Διεθνείσ Κλήςεισ. Χρέωςη ανά λεπτό. Προοριςμόσ Προσ Χρέωςη ανά λεπτό 0.3401 Τοπικέσ Κλήςεισ Προσ Χρέωςη ανά λεπτό Γραµµές Σταθερής Τηλεφωνίας ΜΤΝ - Γραµµές Σταθερής Τηλεφωνίας άλλων - Παρόχων Γραµµές Κινητής Τηλεφωνίας ΜΤΝ - Γραµµές Κινητής Τηλεφωνίας άλλων Παρόχων 0,0375 Διεθνείσ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Γκλαβέρη Αναστασία Μάιος 2006 Σκοπός n Σκοπός μας στην παρούσα διπλωματική εργασία είναι να διερευνήσουμε θέματα που σχετίζονται με την ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα. n

Διαβάστε περισσότερα

KNX: Οικιακό και Κτιριακό Έλεγχο

KNX: Οικιακό και Κτιριακό Έλεγχο KNX: Το παγκόσμιο ΠΡΟΤΥΠΟ για Οικιακό και Κτιριακό Έλεγχο Το KNX είναι το Πρότυπο CENELEC EN 50090 το μοναδικό Ευρωπαϊκό Πρότυπο για Οικιακά και Κτιριακά Ηλεκτρονικά Συστήματα (HBES) βασισμένο στο KNX.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Θέμα: Capital controls και πολιτική αβεβαιότητα καταβαράθρωσαν την ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας από την 50 η στην 56 η θέση μεταξύ 61 χωρών, σύμφωνα με την Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πρεσβείες - Προξενεία

Πρεσβείες - Προξενεία Πρεσβείες - Προξενεία ΑΙΓΥΠΤΟΣ Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 3, Αθήνα 210 3618612-3 ΑΙΘΙΟΠΙΑ Λεωφόρος Συγγρού 253, Αθήνα 210 9403483, 210 9430922 ΑΙΤΗ ηµοκρίτου 5, Αθήνα 210 3610766 ΑΛΒΑΝΙΑ Καραχρήστου 1,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012.

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. 1 PISA 2012 ΜΕΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΧΩΡΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικές εξαγωγές υπό εξέταση προϊόντων προς Ρωσία

Ελληνικές εξαγωγές υπό εξέταση προϊόντων προς Ρωσία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρεσβεία της Ελλάδος Μόσχα Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Επιπτώσεις ρωσικού embargo σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων Ροδάκινα, Φράουλες, Ακτινίδια, Κεράσια, Βερίκοκα,

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικές Κλήσεις. Χρέωση ανά λεπτό. Προς. Γραµµές Σταθερής Τηλεφωνίας ΜΤΝ - Γραµµές Σταθερής Τηλεφωνίας άλλων Παρόχων. Γραµµές Κινητής Τηλεφωνίας ΜΤΝ -

Τοπικές Κλήσεις. Χρέωση ανά λεπτό. Προς. Γραµµές Σταθερής Τηλεφωνίας ΜΤΝ - Γραµµές Σταθερής Τηλεφωνίας άλλων Παρόχων. Γραµµές Κινητής Τηλεφωνίας ΜΤΝ - Τοπικές Κλήσεις Προς Χρέωση ανά λεπτό Γραµµές Σταθερής Τηλεφωνίας ΜΤΝ - Γραµµές Σταθερής Τηλεφωνίας άλλων Παρόχων - Γραµµές Κινητής Τηλεφωνίας ΜΤΝ - Γραµµές Κινητής Τηλεφωνίας άλλων Παρόχων 0,0371 Διεθνείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟς ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΠΟΛΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: ΤΙ ΘΕΣΗ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ; Αντώνιος Κάργας, Μεταπτυχιακός Φοιτητής

ΠΡΟς ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΠΟΛΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: ΤΙ ΘΕΣΗ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ; Αντώνιος Κάργας, Μεταπτυχιακός Φοιτητής ΠΡΟς ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΠΟΛΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: ΤΙ ΘΕΣΗ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ; Αντώνιος Κάργας, Μεταπτυχιακός Φοιτητής Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Vodafone Home 1 Ιουνίου 2016

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Vodafone Home 1 Ιουνίου 2016 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών 1 Ιουνίου 2016 1/8 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Υπηρεσία double play double play GR double play lite (ΚτΠ) double play lite (old) double

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Noέμβριος 2014 Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 18345 αστική χρέωση/ λεπτό από σταθερό δίκτυο, email: info@forthnet.gr Τιμοκατάλογος υπηρεσίας Nova 3Play SAT Πρόσθετες Υπηρεσίες Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ροταριανα Γραμματόσημα... Ρόταρυ και φιλοτελισμός, δύο όροι παγκόσμιοι

ροταριανα Γραμματόσημα... Ρόταρυ και φιλοτελισμός, δύο όροι παγκόσμιοι ροταριανα Γραμματόσημα... Ρόταρυ και φιλοτελισμός, δύο όροι παγκόσμιοι Περιεχόμενα Πρόλογος... 3 Ευρώπη... 5 Αμερική... 8 Ασία... 12 Αυστραλία... 14 Αφρική... 15 2 ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ ΡΟΤΑΡΥ Φίλες και φίλοι,

Διαβάστε περισσότερα

Όπως επισηµαίνεται στον οδηγό

Όπως επισηµαίνεται στον οδηγό DIGITAL PLANT Πληροφορικής και πικοινωνιών στην λλάδα Όπως επισηµαίνεται στον οδηγό Digital Planet, διεθνώς οι δαπάνες για την παγκόσµια αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και πικοινωνιών (ΤΠ), το 2008 θα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2008/0249(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Reinhard Bütikofer (PE441.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2008/0249(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Reinhard Bütikofer (PE441. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 2008/0249(COD) 18.6.2010 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 25-38 Σχέδιο γνωμοδότησης (PE441.312v01-00) Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα