Συνολική κατάταξη της Ελλάδας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συνολική κατάταξη της Ελλάδας"

Transcript

1 Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας ελτίο Ανταγωνιστικότητας Τεύχος 45 Απρίλιος 2007 Η Ελλάδα εξακολουθεί να υπολείπεται πολλών άλλων χωρών στην ετοιµότητα για χρήση νέων τεχνολογιών Σύµφωνα µε την έκθεση του World Economic Forum The Global Information Technology Report Σύµφωνα µε το World Economic Forum: Η Ελλάδα το κατατάσσεται στην 48 η θέση στη συνολική κατάταξη 122 χωρών σύµφωνα µε τον είκτη Ετοιµότητας για Χρήση Νέων Τεχνολογιών (Networked Readiness Index - NRI) σηµειώνοντας απώλεια 5 θέσεων σε σύγκριση µε το , όταν βρισκόταν στην 43 η θέση. Η µεγαλύτερη επιδείνωση θέσεων παρατηρείται σε υποδείκτες που σχετίζονται µε το κόστος των διοικητικών ρυθµίσεων, τις δαπάνες των επιχειρήσεων για έρευνα και ανάπτυξη, την έκταση και τις επιπτώσεις της φορολογίας, τη διαθεσιµότητα κεφαλαίων υψηλού κινδύνου και τον απαιτούµενο χρόνο για την έναρξη µιας επιχείρησης. Αντίθετα, η Ελλάδα βελτίωσε αρκετά τις επιδόσεις της σε τοµείς όπως η ετοιµότητα για ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήµατος, η διαθεσιµότητα υπηρεσιών έρευνας και κατάρτισης και η νοµοθεσία για τις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας. Περιεχόµενα: Σελ. 1 Συνολική κατάταξη της Ελλάδας 2 2 ιαπιστώσεις Προτάσεις 4 3 Συγκριτική θέση της Ελλάδας σε όλους τους υποδείκτες του είκτη Ετοιµότητας για Χρήση Νέων Τεχνολογιών (NRI) 4 Σύγκριση της Ελλάδας µε τις χώρες της ΕΕ στα επιµέρους στοιχεία του είκτη Ετοιµότητας για Χρήση Νέων Τεχνολογιών (NRI) 5 Γενική κατάταξη των 124 χωρών σύµφωνα µε τον είκτη Ετοιµότητας για Χρήση Νέων Τεχνολογιών (NRI)

2 Συνολική κατάταξη της Ελλάδας Σύµφωνα µε τον είκτη Ετοιµότητας για Χρήση Νέων Τεχνολογιών (Networked Readiness Index - NRI) του World Economic Forum (WEF), η Ελλάδα το 2007 κατατάσσεται στην 48 η θέση µεταξύ 122 χωρών. Σε σύγκριση µε τα δύο προηγούµενα χρόνια παρατηρείται απώλεια έξι θέσεων συνολικά, δηλαδή απώλεια µιας θέσης το 2006 και πέντε θέσεων το 2007 (διάγραµµα 1). ιάγραµµα 1: Κατάταξη της Ελλάδας στον Networked Readiness Index από το 2005 µέχρι σήµερα 35 Κατάταξη /104 43/115 48/ The Global Information Technology Report Ο είκτης Ετοιµότητας για Χρήση Νέων Τεχνολογιών (NRI), που καταρτίζεται από το WEF, µετράει την ροπή των χωρών να εκµεταλλεύονται τις ευκαιρίες που προσφέρονται από τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) για ανάπτυξη και αυξηµένη ανταγωνιστικότητα. Λαµβάνει υπόψη δεδοµένα από επίσηµες πηγές, όπως τη ιεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (International Telecommunication Union) και την Παγκόσµια Τράπεζα, καθώς επίσης δεδοµένα από την ετήσια έρευνα Executive Opinion Survey. Ο NRI περιλαµβάνει τρεις βασικούς υποδείκτες: 1. Περιβάλλον: µετρά τον βαθµό στον οποίο το οικονοµικοκοινωνικό περιβάλλον µιας χώρας συµβάλει στην ανάπτυξη και χρήση των ΤΠΕ 2. Ετοιµότητα: µετρά τη δυνατότητα των βασικών παικτών, δηλαδή των πολιτών, των επιχειρήσεων και της κυβέρνησης, να απορροφήσουν τις ΤΠΕ 3. Χρήση: µετρά τον βαθµό χρήσης των ΤΠΕ από τους παραπάνω βασικούς παίκτες (πολίτες επιχειρήσεις κυβέρνηση) Οι τρεις αυτοί υποδείκτες αναλύονται σε 67 επιµέρους στοιχεία τα οποία περιλαµβάνονται µε την κατάταξη της Ελλάδας σε κάθε ένα από αυτά σε επόµενη ενότητα αυτού του δελτίου (βλ. Συγκριτική θέση της Ελλάδας σε όλους τους υποδείκτες του είκτη Ετοιµότητας για Χρήση Νέων Τεχνολογιών). Την πρώτη θέση καταλαµβάνει για πρώτη φορά η ανία, η οποία κορυφώνει την ανοδική της πορεία από το Ακολουθούν η Σουηδία (2 η ), η Σιγκαπούρη (3 η ), η Φιλανδία (4 η ), η Ελβετία (5 η ), η Ολλανδία (6 η ), οι ΗΠΑ (7 η ), η Ισλανδία (8 η ), το Ηνωµένο Βασίλειο (9 η ) και η Νορβηγία (10 η ). Οι χώρες αυτές καταλαµβάνουν τις υψηλότερες επίσης θέσεις στον είκτη Ολικής Ανταγωνιστικότητας (Global Competitiveness Index), καταδεικνύοντας έναν υψηλό βαθµό συσχέτισης µεταξύ του βαθµού απορρόφησης νέων τεχνολογιών και συνολικής ανταγωνιστικότητας µιας χώρας. Η θέση της Ελλάδας επηρεάζεται θετικά από τη συµµετοχή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση (7 η θέση), τις χρεώσεις των τηλεφωνικών συνδέσεων (9 η θέση) και τον αριθµό των τηλεφωνικών γραµµών (10 η θέση), τη διαθεσιµότητα επιστηµόνων και µηχανικών (17 η θέση), την ελευθερία του τύπου (22 η θέση) και τις υποδοµές (25 η θέση). Αντίθετα, αρνητικά επηρεάζουν ο µεγάλος αριθµός απαιτούµενων διαδικασιών για το ξεκίνηµα µιας επιχείρησης (108 η θέση), ο χρόνος για την επιβολή των όρων ενός συµβολαίου (100 η θέση), η έκταση χρήσης του διαδικτύου από επιχειρήσεις (87 η θέση), το κόστος των διοικητικών ρυθµίσεων (87η θέση), η επιτυχία της κυβέρνησης στην προώθηση των ΤΠΕ (83η θέση) και η προτεραιότητα της κυβέρνησης σε ΤΠΕ (83 η θέση). 2

3 Στον πίνακα που ακολουθεί (πίνακας 1) παρουσιάζεται η συγκριτική θέση της Ελλάδας µεταξύ 122 χωρών στους τρεις βασικούς υποδείκτες και στους πυλώνες των υποδεικτών του NRI. Πίνακας 1: Συγκριτική θέση της Ελλάδας στους επιµέρους δείκτες του είκτη Ετοιµότητας για Χρήση Νέων Τεχνολογιών (NRI) Κατάταξη Επιµέρους στοιχεία δείκτη (122 χώρες) Α. Περιβάλλον Αγορά Πολιτικό και ρυθµιστικό περιβάλλον Υποδοµές 25 Β. Ετοιµότητα Ετοιµότητα ατόµων Ετοιµότητα επιχειρήσεων Ετοιµότητα κυβέρνησης 45 Γ. Χρήση Χρήση από άτοµα Χρήση από επιχειρήσεις Χρήση από την κυβέρνηση 73 - The Global Information Technology Report Συγκρίνοντας τη θέση της Ελλάδας σε κάθε επιµέρους στοιχείο του NRI µε τις αντίστοιχες θέσεις που κατείχε το 2006, παρατηρούµε ότι σε ορισµένους παράγοντες σηµειώθηκε σηµαντική βελτίωση, όπως στην ετοιµότητα για ηλεκτρονική διακυβέρνηση και στην ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήµατος, αλλά αντίθετα η χώρα εξακολουθεί να χάνει πολλές θέσεις σε αρκετούς παράγοντες, όπως το κόστος των διοικητικών ρυθµίσεων, τις δαπάνες των επιχειρήσεων για έρευνα και ανάπτυξη, την έκταση και τις επιπτώσεις της φορολογίας και τη διαθεσιµότητα κεφαλαίων υψηλού κινδύνου (πίνακας 2). Πίνακας 2: Κέρδη και απώλειες θέσεων Κατάταξη Κατάταξη ιαφορά θέσεων 5 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΚΕΡ Η είκτης ετοιµότητας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, Τηλεφωνικές γραµµές, Ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήµατος, Τοπική διαθεσιµότητα υπηρεσιών έρευνας και κατάρτισης, Νόµοι που σχετίζονται µε Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας, ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Κόστος διοικητικών ρυθµίσεων, απάνες επιχειρήσεων για Έρευνα και Ανάπτυξη, Έκταση και επιπτώσεις φορολογίας, ιαθεσιµότητα κεφαλαίων υψηλού κινδύνου, Απαιτούµενος χρόνος για την έναρξη µιας επιχείρησης, ιαθεσιµότητα νέων τηλεφωνικών γραµµών, Ποιότητα ανταγωνισµού στους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών (ISP), Ένταση τοπικού ανταγωνισµού, Ικανότητα για καινοτοµία, Απορρόφηση τεχνολογιών σε επίπεδο επιχειρήσεων,

4 ιαπιστώσεις Προτάσεις Με βάση τα στοιχεία της έκθεσης του WEF, διαπιστώνονται τα εξής: Αν και αρκετά από τα στοιχεία που χρησιµοποιούνται για την κατάρτιση του δείκτη δεν απεικονίζουν τη σηµερινή πραγµατικότητα καθώς αποτελούν στοιχεία προηγούµενων ετών, η τάση της Ελλάδας στην συγκριτική κατάταξη είναι καθοδική. Πολλοί από τους παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά τη θέση της Ελλάδας, αποτελούν παράγοντες που σχετίζονται µε γενικότερα θέµατα ανταγωνιστικότητας της χώρας, όπως το κόστος των διοικητικών ρυθµίσεων, η διαθεσιµότητα κεφαλαίων υψηλού κινδύνου και οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη. Συνεπώς, η βελτίωση αυτών των παραγόντων θα επιτρέψει όχι µόνο την προώθηση των ΤΠΕ αλλά κυρίως την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας. Η χρήση των ΤΠΕ από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις παραµένει σε χαµηλά επίπεδα. Ο ΣΕΒ θεωρεί ότι οι νέες τεχνολογίες µπορούν να επιδράσουν καταλυτικά στην ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και ότι η αλλαγή νοοτροπίας ξεκινά από την εκπαίδευση τα παιδιά πρέπει να εξοικειωθούν µε την τεχνολογία. Σύµφωνα µε όλα τα παραπάνω, οι κατευθύνσεις πολιτικής στην Ελλάδα για την αύξηση της χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και της ανταγωνιστικότητας γενικότερα, πρέπει να περιλαµβάνουν: τη βελτίωση του επιχειρηµατικού και ρυθµιστικού περιβάλλοντος και ειδικότερα τη µείωση του κόστους των διοικητικών ρυθµίσεων και των απαιτούµενων διαδικασιών για την έναρξη µιας επιχείρησης, την αύξηση των κινήτρων για επενδύσεις σε Έρευνα και Ανάπτυξη καθώς επίσης και την ανάπτυξη µέτρων που να ενθαρρύνουν την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών από τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως µεγέθους, την έναρξη συστηµατικού διαλόγου µεταξύ αγοράς και ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων για την προώθηση της έρευνας και της καινοτοµίας, την προώθηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και αλλαγή νοοτροπίας απέναντι στις νέες τεχνολογίες τη συνεχή αύξηση και αναβάθµιση των υπηρεσιών που παρέχονται ηλεκτρονικά Η Ελλάδα πραγµατοποιεί αλλαγές που σχετίζονται µε τις νέες τεχνολογίες και την υιοθέτησή τους στην κοινωνία και την οικονοµία. Οι συγκριτικές αξιολογήσεις όµως δείχνουν ότι οι ρυθµοί µε τους οποίους προχωράµε είναι ανεπαρκείς. Άλλες χώρες προχωράνε ταχύτερα. Ως αποτέλεσµα, η Ελλάδα εµφανίζεται να υποχωρεί συγκριτικά στην ετοιµότητα και τη ροπή υιοθέτησης των νέων τεχνολογιών. Η υστέρηση επηρεάζεται από το συνολικό οικονοµικοκοινωνικό περιβάλλον, αλλά και επηρεάζει σηµαντικά τη συνολική ανταγωνιστικότητα ικανότητα της χώρας. Χρειάζεται να πράττουµε πιο αποτελεσµατικά και πιο γρήγορα. 4

5 Συγκριτική θέση της Ελλάδας σε όλους τους υποδείκτες του είκτη Ετοιµότητας για Χρήση Νέων Τεχνολογιών (NRI) Επιµέρους στοιχεία Υποδείκτες Θέση /122 Α. Περιβάλλον Αγορά ιαθεσιµότητα κεφαλαίων υψηλού κινδύνου, Εξελιγµένη λειτουργία χρηµαταγορών, Τεχνολογική ετοιµότητα, Ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας, US Utility patents, Εξαγωγές προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, Κόστος διοικητικών ρυθµίσεων, Έκταση και επιπτώσεις φορολογίας, Απαιτούµενος χρόνος για την έναρξη µιας επιχείρησης, Αριθµός απαιτούµενων διαδικασιών για την έναρξη µιας επιχείρησης, Ένταση τοπικού ανταγωνισµού, Ελευθερία τύπου, Πολιτικό και ρυθµιστικό περιβάλλον Αποτελεσµατικότητα των νοµοθετικών σωµάτων, Νόµοι που σχετίζονται µε Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας, Ανεξαρτησία δικαιοσύνης, Προστασία πνευµατικής ιδιοκτησίας, Επάρκεια νοµικού πλαισίου, Πνευµατικά δικαιώµατα, Ποιότητα ανταγωνισµού στους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών (ISP), Αριθµός διαδικασιών για την επιβολή των όρων ενός συµβολαίου, Απαιτούµενος χρόνος για την επιβολή των όρων ενός συµβολαίου, Υποδοµές Τηλεφωνικές γραµµές, Ασφαλείς πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου, Φιλοξενίες στο διαδίκτυο, Παραγωγή ρεύµατος, ιαθεσιµότητα επιστηµόνων και µηχανικών, Ποιότητα επιστηµονικών ινστιτούτων έρευνας, Συµµετοχή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, Β. Ετοιµότητα Ετοιµότητα ατόµων Ποιότητα εκπαίδευσης στα µαθηµατικά και τις θετικές επιστήµες, Ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήµατος, Ποιότητα δηµόσιων σχολίων, Πρόσβαση των σχολείων στο διαδίκτυο, Επίπεδο κριτηρίων αγοραστών, Τοπικές χρεώσεις τηλεφωνικών συνδέσεων, Τοπικές µηνιαίες πάγιες χρεώσεις τηλεφωνικών συνδέσεων, Μηνιαίες συνδροµές ευρυζωνικών συνδέσεων υψηλής ταχύτητας, Χαµηλότερο κόστος ευρυζωνικών δικτύων, Κόστος κλήσεων κινητών τηλεφώνων, Ετοιµότητα επιχειρήσεων Έκταση κατάρτισης προσωπικού, Τοπική διαθεσιµότητα υπηρεσιών έρευνας και κατάρτισης, Ποιότητα σχολών διοίκησης, απάνες επιχειρήσεων για Έρευνα και Ανάπτυξη, Συνεργασία για έρευνα Πανεπιστηµίων Βιοµηχανίας, Χρεώσεις τηλεφωνικών συνδέσεων για επιχειρήσεις, Μηνιαίες πάγιες χρεώσεις τηλεφωνικών συνδέσεων για επιχειρήσεις, Ποιότητα τοπικών προµηθευτών, Εισαγωγές υπολογιστών, υπηρεσιών επικοινωνίας και λοιπών υπηρεσιών, Ετοιµότητα κυβερνήσεων Προτεραιότητα κυβέρνησης σε Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας, Προµήθειες κυβέρνησης εξελιγµένων τεχνολογικών προϊόντων, Σηµαντικότητα των ΤΠΕ στις προοπτικές της κυβέρνησης είκτης συµµετοχής σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες (E-participation) είκτης ετοιµότητας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, Γ. Χρήση Χρήση από άτοµα Συνδροµητές κινητής τηλεφωνίας, Προσωπικοί υπολογιστές, Συνδροµητές ευρυζωνικών συνδέσων στο διαδίκτυο, Χρήστες διαδικτύου, Εύρος ζώνης διαδικτύου, Χρήση από επιχειρήσεις ιάδοση αδειών χρήσης ξένης τεχνολογίας, Απορρόφηση τεχνολογιών σε επίπεδο επιχειρήσεων, Ικανότητα για καινοτοµία, ιαθεσιµότητα νέων τηλεφωνικών γραµµών, ιαθεσιµότητα κινητών τηλεφώνων, Έκταση χρήσης του διαδικτύου από επιχειρήσεις, Χρήση από την κυβέρνηση Επιτυχία κυβέρνησης στην προώθηση ΤΠΕ, ιαθεσιµότητα on line υπηρεσιών, Χρήση ΤΠΕ και κυβερνητική αποτελεσµατικότητα, ICT pervasiveness, Πηγή: WEF - The Global Information Technology Report

6 Σύγκριση της Ελλάδας µε τις χώρες της ΕΕ στα επιµέρους στοιχεία του είκτη Ετοιµότητας για Χρήση Νέων Τεχνολογιών (NRI) Α. Περιβάλλον 1. Αγορά 2. Πολιτικό και ρυθµιστικό περιβάλλον 1 Φιλανδία 5,38 2 Σουηδία 5,05 3 Μεγάλη Βρετανία 5,02 4 Ολλανδία 4,97 5 Ιρλανδία 4,95 6 Γερµανία 4,92 7 ανία 4,89 8 Γαλλία 4,57 9 Αυστρία 4,53 10 Βέλγιο 4,48 11 Λουξεµβούργο 4,46 12 Εσθονία 4,45 13 Ουγγαρία 4,28 14 Πορτογαλία 4,14 15 Σλοβακία 4,04 16 Ισπανία 3,99 17 Μάλτα 3,99 18 Κύπρος 3,96 19 Λετονία 3,96 20 Τσεχία 3,93 21 Λιθουανία 3,78 22 Ρουµανία 3,75 23 Σλοβενία 3,65 24 Ιταλία 3,63 25 Πολωνία 3,50 26 Ελλάδα 3,47 27 Βουλγαρία 3,12 1 ανία 6,18 2 Μεγάλη Βρετανία 6,09 3 Ολλανδία 5,96 4 Γερµανία 5,94 5 Φιλανδία 5,90 6 Σουηδία 5,85 7 Αυστρία 5,68 8 Ιρλανδία 5,47 9 Γαλλία 5,46 10 Λουξεµβούργο 5,31 11 Εσθονία 5,31 12 Βέλγιο 5,13 13 Πορτογαλία 4,92 14 Μάλτα 4,80 15 Ουγγαρία 4,66 16 Ισπανία 4,66 17 Κύπρος 4,60 18 Ελλάδα 4,45 19 Λετονία 4,43 20 Λιθουανία 4,42 21 Σλοβακία 4,25 22 Σλοβενία 4,18 23 Τσεχία 4,16 24 Ιταλία 3,68 25 Βουλγαρία 3,57 26 Ρουµανία 3,54 27 Πολωνία 3,42 3. Υποδοµές 1 Σουηδία 5,65 2 Φιλανδία 5,62 3 ανία 5,54 4 Ολλανδία 4,95 5 Μεγάλη Βρετανία 4,84 6 Γερµανία 4,49 7 Αυστρία 4,46 8 Ιρλανδία 4,37 9 Γαλλία 4,13 10 Λουξεµβούργο 4,10 11 Βέλγιο 4,00 12 Ελλάδα 3,79 13 Εσθονία 3,67 14 Πορτογαλία 3,54 15 Ισπανία 3,53 16 Σλοβενία 3,52 17 Μάλτα 3,49 18 Τσεχία 3,48 19 Ουγγαρία 3,45 20 Κύπρος 3,44 21 Ιταλία 3,33 22 Λιθουανία 3,26 23 Λετονία 3,11 24 Πολωνία 2,99 25 Σλοβακία 2,89 26 Βουλγαρία 2,89 27 Ρουµανία 2,65 6

7 Β. Ετοιµότητα 4. Ετοιµότητα ατόµων 5. Ετοιµότητα επιχειρήσεων 1 Φιλανδία 6,55 2 Βέλγιο 6,34 3 ανία 6,29 4 Ιρλανδία 6,20 5 Αυστρία 6,19 6 Γαλλία 6,15 7 Ολλανδία 6,08 8 Λουξεµβούργο 6,05 9 Σουηδία 6,04 10 Γερµανία 5,97 11 Εσθονία 5,97 12 Μεγάλη Βρετανία 5,96 13 Τσεχία 5,90 14 Σλοβενία 5,82 15 Μάλτα 5,77 16 Κύπρος 5,77 17 Λετονία 5,66 18 Ουγγαρία 5,65 19 Λιθουανία 5,59 20 Ρουµανία 5,53 21 Πορτογαλία 5,50 22 Σλοβακία 5,47 23 Ισπανία 5,45 24 Ελλάδα 5,44 25 Ιταλία 5,39 26 Πολωνία 5,32 27 Βουλγαρία 5,08 1 Φιλανδία 5,81 2 Γερµανία 5,75 3 Ιρλανδία 5,64 4 ανία 5,60 5 Βέλγιο 5,59 6 Αυστρία 5,56 7 Ολλανδία 5,56 8 Σουηδία 5,55 9 Μεγάλη Βρετανία 5,50 10 Γαλλία 5,42 11 Τσεχία 5,01 12 Εσθονία 4,92 13 Ισπανία 4,89 14 Σλοβενία 4,83 15 Λουξεµβούργο 4,82 16 Σλοβακία 4,69 17 Πορτογαλία 4,66 18 Ουγγαρία 4,59 19 Λετονία 4,44 20 Ιταλία 4,41 21 Λιθουανία 4,33 22 Ελλάδα 4,31 23 Ρουµανία 4,29 24 Κύπρος 4,22 25 Μάλτα 4,20 26 Πολωνία 4,02 27 Βουλγαρία 3,73 6. Ετοιµότητα κυβέρνησης 1 ανία 5,64 2 Μεγάλη Βρετανία 5,62 3 Φιλανδία 5,21 4 Σουηδία 5,17 5 Εσθονία 5,15 6 Ολλανδία 5,09 7 Μάλτα 4,93 8 Γερµανία 4,87 9 Αυστρία 4,67 10 Γαλλία 4,62 11 Πορτογαλία 4,56 12 Βέλγιο 4,50 13 Ιρλανδία 4,31 14 Λουξεµβούργο 4,29 15 Ουγγαρία 4,23 16 Σλοβενία 4,04 17 Ρουµανία 3,81 18 Τσεχία 3,79 19 Ιταλία 3,78 20 Σλοβακία 3,74 21 Ισπανία 3,71 22 Λιθουανία 3,71 23 Ελλάδα 3,69 24 Πολωνία 3,69 25 Λετονία 3,61 26 Βουλγαρία 3,55 27 Κύπρος 3,49 7

8 Γ. Χρήση 7. Χρήση από άτοµα 8. Χρήση από επιχειρήσεις 1 Ολλανδία 6,10 2 Σουηδία 6,04 3 ανία 5,77 4 Μεγάλη Βρετανία 5,02 5 Λουξεµβούργο 4,93 6 Φιλανδία 4,51 7 Βέλγιο 4,46 8 Αυστρία 4,39 9 Ιταλία 4,25 10 Γερµανία 4,21 11 Εσθονία 4,08 12 Σλοβενία 3,94 13 Γαλλία 3,86 14 Ιρλανδία 3,60 15 Ισπανία 3,32 16 Τσεχία 3,26 17 Λετονία 3,13 18 Λιθουανία 3,02 19 Πορτογαλία 3,00 20 Σλοβακία 2,98 21 Μάλτα 2,91 22 Κύπρος 2,82 23 Ουγγαρία 2,69 24 Πολωνία 2,40 25 Ελλάδα 2,18 26 Ρουµανία 2,09 27 Βουλγαρία 1,99 1 Σουηδία 6,14 2 Γερµανία 6,12 3 Φιλανδία 5,98 4 ανία 5,97 5 Μεγάλη Βρετανία 5,96 6 Ολλανδία 5,96 7 Αυστρία 5,78 8 Γαλλία 5,68 9 Εσθονία 5,57 10 Βέλγιο 5,57 11 Τσεχία 5,47 12 Λουξεµβούργο 5,38 13 Ιρλανδία 5,33 14 Ουγγαρία 5,22 15 Σλοβενία 5,20 16 Σλοβακία 5,19 17 Ισπανία 5,13 18 Πορτογαλία 5,12 19 Λιθουανία 5,00 20 Μάλτα 4,99 21 Ιταλία 4,93 22 Λετονία 4,85 23 Κύπρος 4,79 24 Ελλάδα 4,67 25 Πολωνία 4,35 26 Ρουµανία 4,34 27 Βουλγαρία 4,03 9. Χρήση από την κυβέρνηση 1 Εσθονία 6,07 2 Μάλτα 5,61 3 ανία 5,55 4 Σουηδία 5,44 5 Φιλανδία 5,31 6 Αυστρία 5,28 7 Ιρλανδία 5,26 8 Ολλανδία 5,19 9 Μεγάλη Βρετανία 5,04 10 Γαλλία 5,00 11 Πορτογαλία 4,91 12 Λουξεµβούργο 4,76 13 Γερµανία 4,74 14 Λιθουανία 4,51 15 Ισπανία 4,50 16 Σλοβενία 4,49 17 Ιταλία 4,35 18 Βέλγιο 4,27 19 Ουγγαρία 4,23 20 Ρουµανία 4,17 21 Σλοβακία 4,09 22 Κύπρος 4,00 23 Λετονία 3,96 24 Ελλάδα 3,85 25 Βουλγαρία 3,79 26 Τσεχία 3,56 27 Πολωνία 3,53 8

9 Γενική κατάταξη των 124 χωρών σύµφωνα µε τον είκτη Ετοιµότητας για Χρήση Νέων Τεχνολογιών (NRI) ΥΠΟ ΕΙΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Περιβάλλον Ετοιµότητα Χρήση Χώρα Κατάταξη Βαθµολογία Κατάταξη Βαθµολογία Κατάταξη Βαθµολογία Κατάταξη Βαθµολογία ανία 1 5,71 4 5,54 3 5,84 2 5,76 Σουηδία 2 5,66 5 5, ,59 1 5,87 Σιγκαπούρη 3 5, ,19 1 6,09 5 5,53 Φιλανδία 4 5,59 3 5,63 2 5, ,27 Ελβετία 5 5,58 6 5,50 5 5,74 6 5,50 Ολλανδία 6 5, , ,57 3 5,75 Ηνωµένες Πολιτείες 7 5,54 2 5,71 4 5, ,13 Ισλανδία 8 5,50 1 5, ,16 4 5,60 Ηνωµένο Βασίλειο 9 5, ,32 6 5,69 9 5,34 Νορβηγία 10 5,42 7 5, ,37 7 5,45 Καναδάς 11 5,35 9 5, , ,13 Χονγκ Κονγκ 12 5, , ,61 8 5,39 Ταϊβάν 13 5, ,97 7 5, ,21 Ιαπωνία 14 5, ,20 8 5, ,99 Αυστραλία 15 5,24 8 5, , ,90 Γερµανία 16 5, , , ,02 Αυστρία 17 5, , , ,15 Ισραήλ 18 5, , , ,18 Κορέα 19 5, ,55 9 5, ,26 Εσθονία 20 5, , , ,24 Ιρλανδία 21 5, , , ,73 Νέα Ζηλανδία 22 5, , , ,61 Γαλλία 23 4, , , ,85 Βέλγιο 24 4, , , ,76 Λουξεµβούργο 25 4, , , ,02 Μαλαισία 26 4, , , ,51 Μάλτα 27 4, , , ,50 Πορτογαλία 28 4, , , ,34 Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα 29 4, , , ,41 Σλοβενία 30 4, , , ,55 Χιλή 31 4, , , ,30 Ισπανία 32 4, , , ,32 Ουγγαρία 33 4, , , ,05 Τσεχία 34 4, , , ,09 Τυνησία 35 4, , , ,95 Κατάρ 36 4, , , ,15 Ταϊλάνδη 37 4, , , ,98 Ιταλία 38 4, , , ,51 Λιθουανία 39 4, , , ,18 Μπαρµπάντος 40 4, , , ,99 Σλοβακία 41 4, , , ,09 Λετονία 42 4, , , ,98 Κύπρος 43 4, , , ,87 Ινδία 44 4, , , ,79 Τζαµάικα 45 4, , , ,16 Κροατία 46 4, , , ,79 Νότια Αφρική 47 4, , , ,62 Ελλάδα 48 3, , , ,56 Μεξικό 49 3, , , ,72 Μπαχρέιν 50 3, , , ,06 Αγ. Μαυρίκιος 51 3, , , ,53 Τουρκία 52 3, , , ,69 Βραζιλία 53 3, , , ,95 Κουβέιτ 54 3, , , ,49 Ρουµανία 55 3, , , ,53 Κόστα Ρίκα 56 3, , , ,39 Ιορδανία 57 3, , , ,50 Πολωνία 58 3, , , ,43 Κίνα 59 3, , , ,42 Ουρουγουάη 60 3, , , ,55 Ελ Σαλβαδόρ 61 3, , , ,71 Ινδονησία 62 3, , , ,97 Αργεντινή 63 3, , , ,39 Κολοµβία 64 3, , , ,42 Παναµάς 65 3, , , ,28 Αγ. οµίνικος 66 3, , , ,62 Μποτσουάνα 67 3, , , ,17 Τρινιντάντ & Τοµπάγκο 68 3, , , ,01 (συνέχεια στην επόµενη σελίδα) 9

10 (συνέχεια από την προηγούµενη σελίδα) ΥΠΟ ΕΙΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Περιβάλλον Ετοιµότητα Χρήση Χώρα Κατάταξη Βαθµολογία Κατάταξη Βαθµολογία Κατάταξη Βαθµολογία Κατάταξη Βαθµολογία Φιλιππίνες 69 3, , , ,37 Ρωσία 70 3, , , ,29 Αζερµπαϊτζάν 71 3, , , ,46 Βουλγαρία 72 3, , , ,27 Καζακστάν 73 3, , , ,37 Σερβία & Μαυροβούνιο 74 3, , , ,25 Ουκρανία 75 3, , , ,94 Μαρόκο 76 3, , , ,41 Αίγυπτος 77 3, , , ,37 Περού 78 3, , , ,41 Γουατεµάλα 79 3, , , ,47 Αλγερία 80 3, , , ,24 ΠΓ Μ 81 3, , , ,03 Βιετνάµ 82 3, , , ,15 Βενεζουέλα 83 3, , , ,28 Πακιστάν 84 3, , , ,21 Ναµίµπια 85 3, , , ,97 Σρι Λάνκα 86 3, , , ,08 Μαυριτανία 87 3, , , ,72 Νιγηρία 88 3, , , ,17 Βοσνία & Ερζεγοβίνη 89 3, , , ,04 Μογγολία 90 3, , , ,99 Τανζανία 91 3, , , ,05 Μολδαβία 92 3, , , ,92 Γεωργία 93 3, , , ,90 Ονδούρα 94 3, , , ,84 Κένυα 95 3, , , ,99 Αρµενία 96 3, , , ,76 Ισηµερινός 97 3, , , ,91 Γουιάνα 98 3, , , ,75 Μπουρκίνα Φάσο 99 2, , , ,10 Ουγκάντα 100 2, , , ,20 Μάλι 101 2, , , ,16 Μαδαγασκάρη 102 2, , , ,88 Νικαράγουα 103 2, , , ,90 Βολιβία 104 2, , , ,87 Κιργισία 105 2, , , ,49 Καµπότζη 106 2, , , ,75 Αλβανία 107 2, , , ,58 Νεπάλ 108 2, , , ,63 Μπενίν 109 2, , , ,87 Σουρινάµ 110 2, , , ,40 Μαλάουι 111 2, , , ,57 Ζάµπια 112 2, , , ,58 Καµερούν 113 2, , , ,66 Παραγουάη 114 2, , , ,56 Μοζαµβίκη 115 2, , , ,62 Λεσότο 116 2, , , ,50 Ζιµπάµπουε 117 2, , , ,35 Μπαγκλαντές 118 2, , , ,50 Αιθιοπία 119 2, , , ,64 Αγκόλα 120 2, , , ,51 Μπουρούντι 121 2, , , ,44 Τσαντ 122 2, , , ,31 Πηγή: WEF - The Global Information Technology Report

ελτίο Ανταγωνιστικότητας

ελτίο Ανταγωνιστικότητας Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας Τεύχος 48 Απρίλιος 2008 ελτίο Ανταγωνιστικότητας Νέα επιδείνωση της θέσης της Ελλάδας το 2008 στον είκτη Ετοιµότητας για Χρήση Νέων Τεχνολογιών: Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Ανταγωνιστικότητας

ελτίο Ανταγωνιστικότητας Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας ελτίο Ανταγωνιστικότητας Τεύχος 44 Μάρτιος 2007 Μέτρια επίδοση της Ελλάδας στην ανταγωνιστικότητα του τουριστικού τοµέα Σύµφωνα µε τη νέα έκθεση του

Διαβάστε περισσότερα

Eξαγωγές -εισαγωγές αγαθών Αυστραλίας με τις 100 κυριότερες χώρες το

Eξαγωγές -εισαγωγές αγαθών Αυστραλίας με τις 100 κυριότερες χώρες το Eξαγωγές -εισαγωγές αγαθών Αυστραλίας με τις 100 κυριότερες χώρες το 2010-2001 Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Αυστραλίας, οι εξαγωγές αγαθών της Αυστραλίας κατά το οικονομικό έτος 2010-11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο. ΕΤΟΣ ΕΚΤΑΣΗ σε τετρ. χλμ. Α. Ε. Π. ΠΛΗΘΥ- ΣΜΟΣ ΚΡΑΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΠΥΚΝ ΙΔΡΥΣΗΣ. ΚΕΦΑΛΗ σε $ κατά.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο. ΕΤΟΣ ΕΚΤΑΣΗ σε τετρ. χλμ. Α. Ε. Π. ΠΛΗΘΥ- ΣΜΟΣ ΚΡΑΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΠΥΚΝ ΙΔΡΥΣΗΣ. ΚΕΦΑΛΗ σε $ κατά. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο Άγιος Βικέντιος & Γρεναδίνες Καραϊβική Κοινοβ. Δημοκρατία 1979 1979 389 104217 268 0,645 6.016 2010 Άγιος Μαρίνος Ευρώπη Κοινοβ. Δημοκρατία 301 301 61,2 30.324 495 1,662 41.900 2007 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

όσο ποτέ άλλοτε και αναγνωρίζεται η αξία της επίδρασής τους στην παραγωγή και την αξιοποίηση των πόρων της κάθε χώρας.

όσο ποτέ άλλοτε και αναγνωρίζεται η αξία της επίδρασής τους στην παραγωγή και την αξιοποίηση των πόρων της κάθε χώρας. Ε Ρ Ε Υ Ν Α World Economic Forum Το Global Information Technology Report 2013 επισημαίνει το βασικό ρόλο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ως καταλύτη για το μετασχηματισμό της κοινωνίας και

Διαβάστε περισσότερα

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Στοιχεία της Επετηρίδας για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα του International Institute for Management Development - IMD World Competitiveness Yearbook 2015

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρέωση ή απαλλαγή κατοχής θεώρησης για Έλληνες υπηκόους που μεταβαίνουν σε τρίτες χώρες.

Υποχρέωση ή απαλλαγή κατοχής θεώρησης για Έλληνες υπηκόους που μεταβαίνουν σε τρίτες χώρες. Υποχρέωση ή απαλλαγή κατοχής θεώρησης για Έλληνες υπηκόους που μεταβαίνουν σε τρίτες χώρες. Θεωρήσεις Εισόδου (Visas) - Θεωρήσεις για Έλληνες που ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Σημαντική Ενημέρωση: Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Ανταγωνιστικότητας

ελτίο Ανταγωνιστικότητας Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας ελτίο Ανταγωνιστικότητας Τεύχος 43 Σεπτέµβριος 2006 Τα αποτελέσµατα της έκθεσης του World Economic Forum 2006 2007 Ολική ανταγωνιστικότητα Σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

όταν όλα γίνονται απλά

όταν όλα γίνονται απλά εκέµβριος 2010 Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet όταν όλα γίνονται απλά Υπηρεσία Double Play L Double Play M Double Play S Telephony L Telephony M Telephony S Τέλος Eνεργοποίησης (Ενεργή

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Οριακή βελτίωση του Mικροοικονοµικού είκτη Ανταγωνιστικότητας παρά τη χειροτέρευση του Mακροοικονοµικού

Ελλάδα Οριακή βελτίωση του Mικροοικονοµικού είκτη Ανταγωνιστικότητας παρά τη χειροτέρευση του Mακροοικονοµικού Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας Νοέµβριος 2002 Ελλάδα 2002 - Οριακή βελτίωση του Mικροοικονοµικού είκτη Ανταγωνιστικότητας παρά τη χειροτέρευση του Mακροοικονοµικού Σύµφωνα µε την διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

προορισμοί και χρόνοι παραδοσης

προορισμοί και χρόνοι παραδοσης προορισμοί και χρόνοι προορισμοί, χρόνοι παράδοσης και υπηρεσίες μη Αυστρία 1 1 1 3 3 3 3 4 3 3 3 Βέλγιο 1 1 1 3 3 3 3 3-4 3 3 3 Βουλγαρία 1 1 1 3 3 2 3 3 3 Γαλλία 1 1 1 3 3 3 3 3-4 3 3 3 Γερμανία 1 1

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος Νέων Εταιρικών Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet. WIND BUSINESS Εταιρικές Λύσεις Επικοινωνίας. Μάρτιος 2011. www.wind.com.

Τιµοκατάλογος Νέων Εταιρικών Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet. WIND BUSINESS Εταιρικές Λύσεις Επικοινωνίας. Μάρτιος 2011. www.wind.com. WIND BUSINESS Εταιρικές Λύσεις Επικοινωνίας Μάρτιος 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 + χ / = Τιµοκατάλογος Νέων Εταιρικών Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet Yπηρεσία WIND Business Double Play WIND Business

Διαβάστε περισσότερα

The Global Competitiveness Report ΕΛΛΆΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ

The Global Competitiveness Report ΕΛΛΆΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ The Global Competitiveness Report 2016-2017 ΕΛΛΆΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΣΕΠΤΈΜΒΡΙΟΣ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GLOBAL COMPETITIVENESS INDEX - ΚΑΤΆΤΑΞΗ ΧΩΡΏΝ 3 ΔΕΊΚΤΗΣ ΠΑΓΚΌΣΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΌΤΗΤΑΣ - ΟΙ 12 ΠΥΛΏΝΕΣ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΌΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της βελγικής στατιστικής υπηρεσίας, το εμπορικό ισοζύγιο του Βελγίου κατά το έτος υπήρξε ελλειμματικό κατά 6,64 δις., σημειώνοντας αξιόλογη

Διαβάστε περισσότερα

6038 Κ.Δ.Π. 924/2003. Αριθμός 924 Ο ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 105 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ 2003)

6038 Κ.Δ.Π. 924/2003. Αριθμός 924 Ο ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 105 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ 2003) Ε.Ε. Παρ. ΪΙΙ(Ι) Αρ. 3791, 31.12.2003 6038 Κ.Δ.Π. 924/2003 Αριθμός 924 Ο ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 105 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ 2003) Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 9(4) Το Υπουργικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

με το Δείκτη Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας περίοδο , τελευταία από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27.

με το Δείκτη Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας περίοδο , τελευταία από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27. Ε Ρ Ε Υ Ν Α WORLD ECONOMIC FORUM Δείκτης Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας 2012-2013 Δυσοίωνα είναι τα μηνύματα αναφορικά με την ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας σύμφωνα με το Δείκτη Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της βελγικής στατιστικής υπηρεσίας, το εμπορικό ισοζύγιο του Βελγίου κατά το έτος υπήρξε ελλειμματικό κατά 3,97 δις., σημειώνοντας βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Περιαγωγής

Τιμοκατάλογος Περιαγωγής Τιμοκατάλογος Περιαγωγής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βρες τη χώρα που θα ταξιδέψεις Ζώνες Περιαγωγής... 3 Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απελευθέρωσε την επικοινωνία σου Περιαγωγή στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 33% 02/01/14 εως 30/06/14 ΟΛΕΣ N/A. 10% 11/04/14 εως 09/06/14 ΟΛΕΣ (Eξαιρουμένων COLLECTIONS)

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 33% 02/01/14 εως 30/06/14 ΟΛΕΣ N/A. 10% 11/04/14 εως 09/06/14 ΟΛΕΣ (Eξαιρουμένων COLLECTIONS) ΒΕΛΓΙΟ ΜΕΣΟΒΔΟΜΑΔΑ 10% 02/01/14 εως ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 33% 02/01/14 εως ΟΛΕΣ N/A Διαθέσιμο μόνο σε BRUSSELS ZAVENTEM APT & MAX ΚΡΑΤΗΣΗ 14 ΗΜΕΡΕΣ 20% 02/01/14 εως ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΓΑΛΛΙΑ 20% 02/01/14 εως 13/02/14

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική συνάντηση Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2016

Ενημερωτική συνάντηση Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2016 Ενημερωτική συνάντηση Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2016 Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Διεθνές Πρόγραμμα για την Αξιολόγηση των Μαθητών H μεγαλύτερη διεθνής έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

προορισμοί και χρόνοι παραδοσης

προορισμοί και χρόνοι παραδοσης προορισμοί και χρόνοι προορισμοί, χρόνοι παράδοσης και υπηρεσίες Αγία Λουκία 5 5 3 8 3 Άγιος Βικέντιος 4 4 3 8 3 Άγιος Κίτς & Νέβις 4 4 3 7-8 3 Άγιος Πέτρος & Μικελόν 4 5 3 10 3 Αζερμπαϊτζάν 2 3 3 6 3

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Διεθνών Ερευνών

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Διεθνών Ερευνών Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Διεθνών Ερευνών Δημοσιογραφική Διάσκεψη 07 Δεκεμβρίου 2016 Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Διεθνές Πρόγραμμα για την Αξιολόγηση των

Διαβάστε περισσότερα

Eισαγωγές εξαγωγές αναλυτικά Παρασκευή, 24 Ιούνιος :35 - Τελευταία Ενημέρωση Τετάρτη, 05 Απρίλιος :15

Eισαγωγές εξαγωγές αναλυτικά Παρασκευή, 24 Ιούνιος :35 - Τελευταία Ενημέρωση Τετάρτη, 05 Απρίλιος :15 Eισ Eισαγωγές - Eξαγωγές οίνου 2015(σε HL) ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΞΙΑ(ΕΥΡΩ) ΛΙΤΡΑ ΑΞΙΑ/ΛΙΤΡΟ ΙΣΛΑΝΔΙΑ 734 411 1,79 ΝΟΡΒΗΓΙΑ 258.693 44.533 5,81 ΕΛΒΕΤΙΑ 821.844 184.455 4,46 ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ 30 2 15,00 ΤΟΥΡΚΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις ρωσικού embargo σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων από σκοπιά ρωσικών εισαγωγών Ανταγωνισμός από άλλες χώρες

Επιπτώσεις ρωσικού embargo σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων από σκοπιά ρωσικών εισαγωγών Ανταγωνισμός από άλλες χώρες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρεσβεία της Ελλάδος Μόσχα Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Επιπτώσεις ρωσικού embargo σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων από σκοπιά ρωσικών εισαγωγών Ανταγωνισμός από άλλες

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2011. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet

Νοέμβριος 2011. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet Νοέμβριος 2011 Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet Βασικός Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Telephony Double Play Υπηρεσία Double Play L Double Play M Double Play S Telephony L Telephony M Telephony

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ... 3 ΑΙΘΙΟΠΙΑ... 3 ΑΛΒΑΝΙΑ... 3 ΑΛΓΕΡΙΑ...3 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ... 4 ΑΡΜΕΝΙΑ... 4 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ... 4 ΑΥΣΤΡΙΑ...4 ΒΑΤΙΚΑΝΟ... 5 ΒΕΛΓΙΟ... 5 ΒΟΣΝΙΑ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ... 5 ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΡΕΣ ΤΗ ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΑΞΙ ΕΨΕΙΣ Ζώνες χρέωσης Q ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ιάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απελευθέρωσε την επικοινωνία σου Q no borders Roamer Μάθε

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2012. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet

Νοέμβριος 2012. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet Νοέμβριος 2012 Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet Βασικός Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Telephony Double Play Υπηρεσία Double Play L Double Play M Double Play S Telephony L Telephony M Telephony

Διαβάστε περισσότερα

Τα αναλυτικά αποτελέσματα από την Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας του IMD

Τα αναλυτικά αποτελέσματα από την Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας του IMD Η Ελλάδα, για το 2015, κατέγραψε σημαντική υποχώρηση στη διεθνή κατάταξη ανταγωνιστικότητας και πλέον βρίσκεται στην 56 η θέση μεταξύ 61 χωρών, από την 50 η θέση την οποία είχε καταλάβει κατά το προηγούμενο

Διαβάστε περισσότερα

AΪTΗ & ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ Ζώνη 4 ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ Ζώνη 5 ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ Ζώνη 5 ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ Ζώνη 5 ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ (ΙΤΑΛΙΑ) Ζώνη 1 ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΜΙΚΕΛΟΝ Ζώνη

AΪTΗ & ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ Ζώνη 4 ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ Ζώνη 5 ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ Ζώνη 5 ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ Ζώνη 5 ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ (ΙΤΑΛΙΑ) Ζώνη 1 ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΜΙΚΕΛΟΝ Ζώνη AΪTΗ & ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ 4 ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ 5 ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ 5 ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ 5 ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ (ΙΤΑΛΙΑ) 1 ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΜΙΚΕΛΟΝ 5 ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΝΕΒΙΣ 5 ΑΓΚΟΛΑ 5 ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ 3 ΑΙΓΥΠΤΟΣ 5 ΑΙΘΙΟΠΙΑ 5 ΑΪΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Προγράμματος W

Τιμοκατάλογος Προγράμματος W Τιμοκατάλογος Προγράμματος W ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ W Μηνιαίο Πάγιο 60 Ενσωματωμένη Χρήση Λεπτά ομιλίας προς όλα τα εθνικά δίκτυα 1.500 SMS προς όλα τα εθνικά δίκτυα 1.500 Mobile Internet 1,5GB Χρεώσεις μετά την κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

10% 02/01/15 έως 21/03/15. 20% 02/01/15 έως 27/03/15 ΟΛΕΣ ΕΚΤΟΣ Collections. 20% 07/01/15 έως 24/03/15. 10% 02/01/15 έως 21/03/15

10% 02/01/15 έως 21/03/15. 20% 02/01/15 έως 27/03/15 ΟΛΕΣ ΕΚΤΟΣ Collections. 20% 07/01/15 έως 24/03/15. 10% 02/01/15 έως 21/03/15 ) ΒΕΛΓΙΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΓΑΛΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΙΤΑΛΙΑ 10% 02/01/15 έως 21/03/15 ΟΛΕΣ ΕΚΤΟΣ Prestige Collection, Dreamcar Collection 20% 02/01/15 έως 27/03/15 ΟΛΕΣ ΕΚΤΟΣ Collections ΜΕΣΟΒΔΟΜΑΔΑ 15% 02/01/15 έως 31/03/15

Διαβάστε περισσότερα

The Global Competitiveness Report ΕΛΛΆΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

The Global Competitiveness Report ΕΛΛΆΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ The Global Competitiveness Report 2017-2018 ΕΛΛΆΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΠΤΈΜΒΡΙΟΣ 2017 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Δείκτης Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας - Global Competitiveness Index 2017-2018, Κατάταξη Χωρών 3 Δείκτη Παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

50. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 20 Απριλίου 1972 51. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (5) 01 Οκτωβρίου 2003 52. Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και

50. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 20 Απριλίου 1972 51. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (5) 01 Οκτωβρίου 2003 52. Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Κατάλογος των 193 κρατών-μελών (και των 6 συνδεδεμένων κρατών μελών) της UNESCO και η ημερομηνία κατά την οποία έγιναν μέλη (ή συνδεδεμένα μέλη) του Οργανισμού, έως τον Οκτώβριο του 2007 (σε αλφαβητική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΡΕΣ ΤΗ ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΑΞΙ ΕΨΕΙΣ Ζώνες χρέωσης Q σελ 3 ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ιάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απελευθέρωσε την επικοινωνία σου Smart EU Combo Q no

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βρες τη χώρα που θα ταξιδέψεις Ζώνες Περιαγωγής... σελ. 3 Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απελευθέρωσε την επικοινωνία σου Free2Roam για Περιαγωγή στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Τέλος ανά λεπτό (ευρώ)

Τέλος ανά λεπτό (ευρώ) Αγία Λουκία 0.2477 Αγία Λουκία κινητό 0.2477 Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες 0.2477 Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες κινητό 0.2477 Άγιος Μαρίνος 0.0993 Άγιος Μαρίνος κινητό 0.2477 Άγιος Χριστόφορος και Νέβις

Διαβάστε περισσότερα

Ya 3 κλήση μέσω 2111202005. Προορισμός

Ya 3 κλήση μέσω 2111202005. Προορισμός Προορισμός Χώρα Ya 3 κλήση μέσω 2111202005 Ya 3 κλήση μέσω 8075807 Αφγανιστάν ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 12 10 Αφγανιστάν Κινητά ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 12 10 Αλβανία ΑΛΒΑΝΙΑ 55 40 Αλβανία Κινητά ΑΛΒΑΝΙΑ 12 10 Αλβανία Τίρανα ΑΛΒΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Eπιδημιολογικά Δεδομένα Ανθεκτικής και Πολυανθεκτικής Φυματίωσης (DR και MDR-ΤΒ) Απ. Παπαβασιλείου ΑντιφυματικόΤμήμα Γ.Ν.Ν.Θ.

Eπιδημιολογικά Δεδομένα Ανθεκτικής και Πολυανθεκτικής Φυματίωσης (DR και MDR-ΤΒ) Απ. Παπαβασιλείου ΑντιφυματικόΤμήμα Γ.Ν.Ν.Θ. Eπιδημιολογικά Δεδομένα Ανθεκτικής και Πολυανθεκτικής Φυματίωσης (DR και MDR-ΤΒ) Απ. Παπαβασιλείου ΑντιφυματικόΤμήμα Γ.Ν.Ν.Θ.Α «ΣΩΤΗΡΙΑ» Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO) Μόλυνση (Λανθάνουσα λοίμωξη): 1.900.000.000

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Χώρες για τις οποίες απαιτείται ή όχι θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Χώρες για τις οποίες απαιτείται ή όχι θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα Θεσσαλονίκη 31-8-2010 Αριθ.Πρωτ.1080 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Χώρες για τις οποίες απαιτείται ή όχι θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα Σας διαβιβάζουμε προς γνώση

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικό Εμπόριο Ρωσικής Ομοσπονδίας Ιανουαρίου-Ιουλίου 2016

Εξωτερικό Εμπόριο Ρωσικής Ομοσπονδίας Ιανουαρίου-Ιουλίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρεσβεία της Ελλάδος Μόσχα Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Εξωτερικό Εμπόριο Ρωσικής Ομοσπονδίας Ιανουαρίου-Ιουλίου 2016 Σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδιακής Τελωνειακής

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Χώρες για τις οποίες απαιτείται ή όχι θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Χώρες για τις οποίες απαιτείται ή όχι θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα Θεσσαλονίκη 7-7-2011 Αριθ.Πρωτ.574 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Χώρες για τις οποίες απαιτείται ή όχι θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα Σε συνέχεια του με αριθμ.πρωτ.1080/31-8-2010

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών. Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: FAX: ,

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών. Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: FAX: , Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 18345 FAX: 211 9559399, email: info@nova.gr Τιμοκατάλογος Yπηρεσιών Nova Internet Τιμή ανά μήνα (με προπληρωμή 12 μηνών) 15,12 - Τιμή ανά μήνα (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Nova ADSL 24 & Nova VDSL 50

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Nova ADSL 24 & Nova VDSL 50 Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Nova ADSL 24 & Nova VDSL 50 Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών 13831 (0,0312 /λεπτό, από δίκτυο Forthnet) e-mail: info@nova.gr Στις τιμές περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24% και τέλος σταθερής τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 (0,0298 /λεπτό, από δίκτυο Forthnet) email: info@nova.gr Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται το τέλος σταθερής τηλεφωνίας & internet 5% που ισχύει σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

PayAsYouGo & Holiday Prepaid Pack

PayAsYouGo & Holiday Prepaid Pack ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ PayAsYouGo & Holiday Prepaid Pack Pay Monthly PayMonthly & PayAsYouGo International Call Saver 19% VAT 19% VAT 19% VAT Αγία Λουκία κινητό 0.2635 0.2856 0.2101 Αγία Λουκία σταθερό 0.2635 0.2635

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος WIND To All 55

Τιμοκατάλογος WIND To All 55 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Τιμοκατάλογος WIND To All 55 Μηνιαίο Πάγιο 55 Ενσωματωμένη Χρήση Λεπτά ομιλίας προς όλα τα εθνικά δίκτυα 400 SMS προς όλα

Διαβάστε περισσότερα

Τέλος ανά λεπτό (ευρώ)

Τέλος ανά λεπτό (ευρώ) ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ 0.1767 ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ ΚΙΝΗΤΟ 0.2091 ΆΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ 0.1718 ΆΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ ΚΙΝΗΤΟ 0.2091 ΆΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 0.0615 ΆΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΤΟ 0.2512 ΆΓΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ 0.1278 ΆΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικές εξαγωγές υπό εξέταση προϊόντων προς Ρωσία

Ελληνικές εξαγωγές υπό εξέταση προϊόντων προς Ρωσία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρεσβεία της Ελλάδος Μόσχα Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Επιπτώσεις ρωσικού embargo σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων Ροδάκινα, Φράουλες, Ακτινίδια, Κεράσια, Βερίκοκα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βρες τη χώρα που θα ταξιδέψεις Ζώνες Περιαγωγής... σελ. 3 Περιαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απελευθέρωσε την επικοινωνία σου Free2Roam

Διαβάστε περισσότερα

Ρωσική Αγορά καλλυντικών & προϊόντων αρωματοποιίας

Ρωσική Αγορά καλλυντικών & προϊόντων αρωματοποιίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρεσβεία της Ελλάδος στη Μόσχα Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Ρωσική Αγορά καλλυντικών & προϊόντων αρωματοποιίας ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 1 Πίνακας Περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Δ.Ο.Σ. (Α ) Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Οκτώβριος 2014 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Υπηρεσία hol double play hol double play GR hol double play lite (ΚτΠ) hol double play lite

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστα σταθερά. Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: FAX: ,

Απεριόριστα σταθερά. Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: FAX: , Απεριόριστα σταθερά Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 18345 FAX: 211 9559399, email: info@nova.gr Τιμοκατάλογος Yπηρεσιών Nova2play Απεριόριστα σταθερά Μηνιαίο πάγιο 28,13 Internet έως 24Mbps Απεριόριστο Nova

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστα σταθερά. Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: (0,0298 /λεπτό, από δίκτυο Forthnet)

Απεριόριστα σταθερά. Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: (0,0298 /λεπτό, από δίκτυο Forthnet) Απεριόριστα σταθερά Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 (0,0298 /λεπτό, από δίκτυο Forthnet) email: info@nova.gr Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται το τέλος σταθερής τηλεφωνίας & internet 5% που ισχύει σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ya 3 κλήση Προορισμός Χώρα μέσω 8075807

Ya 3 κλήση Προορισμός Χώρα μέσω 8075807 Προορισμός Χώρα Ya 3 κλήση μέσω 8075807 Αφγανιστάν ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 10 Αφγανιστάν Κινητά ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 8 Αλβανία ΑΛΒΑΝΙΑ 40 Αλβανία Κινητά ΑΛΒΑΝΙΑ 15 Αλβανία Τίρανα ΑΛΒΑΝΙΑ 40 Αλγερία ΑΛΓΕΡΙΑ 30 Αλγερία Αλγέρι

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Nova Telephony Basic

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Nova Telephony Basic Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Nova Telephony Basic Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών 13831 (0,0312 /λεπτό, από δίκτυο Forthnet) e-mail: info@nova.gr Στις τιμές περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24% και τέλος σταθερής τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Λ. Μανιατάκης Γενικός Γραμματέας

Δημήτρης Λ. Μανιατάκης Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Λ. Μανιατάκης Γενικός Γραμματέας Α/Α ΧΩΡΑ % ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΕΠ 1 ΝΟΤΙΟ ΣΟΥΔΑΝ 35,0 2 ΜΟΓΓΟΛΙΑ 15,3 3 ΜΑΚΑΟΥ 13,5 4 ΣΙΕΡΡΑ ΛΕΟΝΕ 11,2 5 ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ 9,2 6 ΜΠΟΥΤΑΝ 8,8 7 ΛΙΒΥΗ 8,8 8 ΙΡΑΚ 8,5 9 ΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βρες τη χώρα που θα ταξιδέψεις Ζώνες Περιαγωγής...σελ. 3 Περιαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απελευθέρωσε την επικοινωνία σου Πακέτο

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος 2014. Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Υπηρεσιών WIND Double Play - Telephony

Φεβρουάριος 2014. Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Υπηρεσιών WIND Double Play - Telephony Φεβρουάριος 2014 Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Υπηρεσιών WIND Double Play - Telephony Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Υπηρεσιών WIND Double Play - Telephony Yπηρεσία WIND Double Play L WIND

Διαβάστε περισσότερα

PayAsYouGo & Holiday Prepaid Pack

PayAsYouGo & Holiday Prepaid Pack ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ PayAsYouGo & Holiday Prepaid Pack Pay Monthly PayMonthly & PayAsYouGo International Call Saver Με 18% ΦΠΑ Με 18% ΦΠΑ Με 18% ΦΠΑ Αγία Λουκία κινητό 0,2613 0,2832 0,2083 Αγία Λουκία σταθερό 0,2613

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΓΩΓΕΣ (χωρίς πετρελαιοειδή) ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ (χωρίς πετρελαιοειδή)

ΕΞΑΓΩΓΕΣ (χωρίς πετρελαιοειδή) ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ (χωρίς πετρελαιοειδή) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟ / % / % ΙΤΑΛΙΑ 448.236.708 510.188.432-12,14% 801.193.802 1.026.085.557-21,92% ΓΕΡΜΑΝΙΑ 405.150.873 441.455.128-8,22% 1.070.713.144 1.174.688.843-8,85% ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 259.609.749

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η αναγκαιότητα για την εναρμόνιση της άμεσης φορολογίας των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Vodafone Home Οκτώβριος 2015

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Vodafone Home Οκτώβριος 2015 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Οκτώβριος 2015 1/7 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Υπηρεσία double play double play GR double play lite (ΚτΠ) double play lite (old) double

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Nova2play Απεριόριστα προς σταθερά Nova

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Nova2play Απεριόριστα προς σταθερά Nova Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Nova2play Απεριόριστα προς σταθερά Nova Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών 13831 (0,0312 /λεπτό, από δίκτυο Forthnet) e-mail: info@nova.gr Στις τιμές περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24% και τέλος

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών WIND Broadband - Double Play - Fiber

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών WIND Broadband - Double Play - Fiber Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών WIND Broadband - Double Play - Fiber Βασικός Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών WIND Broadband - Double Play - Fiber Υπηρεσία WIND Broadband WIND WIND Fiber 100 WIND Fiber 200 WIND Fiber 100

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών. 6 Φεβρουαρίου 2015 1/7

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών. 6 Φεβρουαρίου 2015 1/7 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών 6 Φεβρουαρίου 2015 1/7 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Υπηρεσία hol double play hol double play GR hol double play lite (ΚτΠ) hol double play

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - BROADBAND - TELEPHONY

ΤΙΜΟΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - BROADBAND - TELEPHONY ΤΙΜΟΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - BROADBAND - TELEPHONY Βασικός Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Yπηρεσία WIND Double Play WIND Broadband WIND Telephony Μηνιαία Συνδρομή 40.99 21.50 21.50 Ενεργοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστα προς σταθερά Νοva

Απεριόριστα προς σταθερά Νοva Απεριόριστα προς σταθερά Νοva Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 (0,0298 /λεπτό, από δίκτυο Forthnet) email: info@nova.gr Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται το τέλος σταθερής τηλεφωνίας & internet 5% που ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέμβριος 2014. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών

Σεπτέμβριος 2014. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σεπτέμβριος 2014 Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Βασικός Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Yπηρεσία WIND Double Play WIND Broadband WIND Telephony Μηνιαία Συνδρομή 40.00 20.00 20.00 Τέλος ενεργοποίησης (Ενεργή γραμμή) 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΧΩΡΑΣ Για τη φορολογική μεταχείριση των συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών

Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών Ιούλιος 2013 Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών: 18345 αστική χρέωση ανά λεπτό, email: info@forthnetgroup.gr Τιµοκατάλογος υπηρεσίας Nova 3Play Full Επιπλέον Υπηρεσίες Επικοινωνίας Μηνιαίο

Διαβάστε περισσότερα

Οκτώβριος 2015 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οκτώβριος 2015 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οκτώβριος 2015 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Βασικός Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Yπηρεσία WIND Double Play WIND Broadband WIND Telephony Μηνιαία Συνδρομή 40.00 20.00 20.00 Τέλος Ενεργοποίησης (Ενεργή γραμμή) 1 35.00

Διαβάστε περισσότερα

Όπως επισηµαίνεται στον οδηγό

Όπως επισηµαίνεται στον οδηγό DIGITAL PLANT Πληροφορικής και πικοινωνιών στην λλάδα Όπως επισηµαίνεται στον οδηγό Digital Planet, διεθνώς οι δαπάνες για την παγκόσµια αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και πικοινωνιών (ΤΠ), το 2008 θα

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικέσ Κλήςεισ. Διεθνείσ Κλήςεισ. Χρέωςη ανά λεπτό. Προοριςμόσ Προσ Χρέωςη ανά λεπτό 0.3401

Τοπικέσ Κλήςεισ. Διεθνείσ Κλήςεισ. Χρέωςη ανά λεπτό. Προοριςμόσ Προσ Χρέωςη ανά λεπτό 0.3401 Τοπικέσ Κλήςεισ Προσ Χρέωςη ανά λεπτό Γραµµές Σταθερής Τηλεφωνίας ΜΤΝ - Γραµµές Σταθερής Τηλεφωνίας άλλων - Παρόχων Γραµµές Κινητής Τηλεφωνίας ΜΤΝ - Γραµµές Κινητής Τηλεφωνίας άλλων Παρόχων 0,0375 Διεθνείσ

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Οκτώβριος 2014 Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 18345 αστική χρέωση/ λεπτό από σταθερό δίκτυο, email: info@forthnet.gr Τιμοκατάλογος υπηρεσίας Nova 3Play SAT Πρόσθετες Υπηρεσίες Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 FAX: 211 9559399, email: info@forthnet.gr

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 FAX: 211 9559399, email: info@forthnet.gr Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 FAX: 211 9559399, email: info@forthnet.gr Τιμοκατάλογος Yπηρεσιών Forthnet SAT 20 & Forthnet 2play Απεριόριστα SAT Υπηρεσία σταθερά σταθερά + κινητά Μηνιαίο πάγιο 29,90

Διαβάστε περισσότερα

Ιούλιος 2016 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - BROADBAND - TELEPHONY

Ιούλιος 2016 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - BROADBAND - TELEPHONY Ιούλιος 2016 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - BROADBAND - TELEPHONY Βασικός Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Yπηρεσία WIND Double Play WIND Broadband WIND Telephony Μηνιαία Συνδρομή 40.32 20.16 20.16

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος 2017 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - BROADBAND - TELEPHONY

Ιανουάριος 2017 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - BROADBAND - TELEPHONY Ιανουάριος 2017 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - BROADBAND - TELEPHONY Βασικός Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Yπηρεσία WIND Double Play WIND Broadband WIND Telephony Μηνιαία Συνδρομή 40.32 20.16 20.16

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα με θέμα το μέλλον του Συμφώνου των Δημάρχων

Έρευνα με θέμα το μέλλον του Συμφώνου των Δημάρχων Έρευνα με θέμα το μέλλον του Συμφώνου των Δημάρχων Τα πεδία με αστερίσκο () είναι υποχρεωτικά. Το Σύμφωνο των Δημάρχων είναι μια πρωτοβουλία της ΕΕ με τη συμμετοχή όσων τοπικών και περιφερειακών αρχών

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµα σηµειώµατα για θέµατα εξαγωγικού ενδιαφέροντος. Η πορεία των εξαγωγών κατά το έτος 2007 Πρωταγωνιστές τα δώδεκα νέα κράτη-µέλη

Σύντοµα σηµειώµατα για θέµατα εξαγωγικού ενδιαφέροντος. Η πορεία των εξαγωγών κατά το έτος 2007 Πρωταγωνιστές τα δώδεκα νέα κράτη-µέλη Σύντοµα σηµειώµατα για θέµατα εξαγωγικού ενδιαφέροντος Νο. 41 Απρίλιος 2008 Η πορεία των εξαγωγών κατά το έτος 2007 Πρωταγωνιστές τα δώδεκα νέα κράτη-µέλη ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ Κέντρο Εξαγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

KNX: Οικιακό και Κτιριακό Έλεγχο

KNX: Οικιακό και Κτιριακό Έλεγχο KNX: Το παγκόσμιο ΠΡΟΤΥΠΟ για Οικιακό και Κτιριακό Έλεγχο Το KNX είναι το Πρότυπο CENELEC EN 50090 το μοναδικό Ευρωπαϊκό Πρότυπο για Οικιακά και Κτιριακά Ηλεκτρονικά Συστήματα (HBES) βασισμένο στο KNX.

Διαβάστε περισσότερα

ροταριανα Γραμματόσημα... Ρόταρυ και φιλοτελισμός, δύο όροι παγκόσμιοι

ροταριανα Γραμματόσημα... Ρόταρυ και φιλοτελισμός, δύο όροι παγκόσμιοι ροταριανα Γραμματόσημα... Ρόταρυ και φιλοτελισμός, δύο όροι παγκόσμιοι Περιεχόμενα Πρόλογος... 3 Ευρώπη... 5 Αμερική... 8 Ασία... 12 Αυστραλία... 14 Αφρική... 15 2 ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ ΡΟΤΑΡΥ Φίλες και φίλοι,

Διαβάστε περισσότερα

Πρεσβείες - Προξενεία

Πρεσβείες - Προξενεία Πρεσβείες - Προξενεία ΑΙΓΥΠΤΟΣ Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 3, Αθήνα 210 3618612-3 ΑΙΘΙΟΠΙΑ Λεωφόρος Συγγρού 253, Αθήνα 210 9403483, 210 9430922 ΑΙΤΗ ηµοκρίτου 5, Αθήνα 210 3610766 ΑΛΒΑΝΙΑ Καραχρήστου 1,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικοί Πίνακες Erasmus+ Πρόσκληση 2016

Οικονομικοί Πίνακες Erasmus+ Πρόσκληση 2016 Οικονομικοί Πίνακες Erasmus+ Πρόσκληση 2016 KA103 και ΚΑ107 Κινητικότητα για Φοιτητές και Προσωπικό της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α) ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Noέμβριος 2014 Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 18345 αστική χρέωση/ λεπτό από σταθερό δίκτυο, email: info@forthnet.gr Τιμοκατάλογος υπηρεσίας Nova 3Play SAT Πρόσθετες Υπηρεσίες Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας

Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας Τεύχος 14 Νοέµβριος 2003 ελτίο Ανταγωνιστικότητας Α π ο ττ εε λ έέ σ µ α ττ α έέ ρ εε υ ν α ς γ ι α ττ η ν Α ν ττ α γ ω ν ι σ ττ ι κ ό ττ η ττ α W E

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟς ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΠΟΛΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: ΤΙ ΘΕΣΗ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ; Αντώνιος Κάργας, Μεταπτυχιακός Φοιτητής

ΠΡΟς ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΠΟΛΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: ΤΙ ΘΕΣΗ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ; Αντώνιος Κάργας, Μεταπτυχιακός Φοιτητής ΠΡΟς ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΠΟΛΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: ΤΙ ΘΕΣΗ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ; Αντώνιος Κάργας, Μεταπτυχιακός Φοιτητής Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Vodafone Home 1 Ιουνίου 2016

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Vodafone Home 1 Ιουνίου 2016 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών 1 Ιουνίου 2016 1/8 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Υπηρεσία double play double play GR double play lite (ΚτΠ) double play lite (old) double

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Θέμα: Capital controls και πολιτική αβεβαιότητα καταβαράθρωσαν την ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας από την 50 η στην 56 η θέση μεταξύ 61 χωρών, σύμφωνα με την Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 6/12/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2015.

Αθήνα, 6/12/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2015. Αθήνα, 6/12/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2015. 2 «Τι είναι σημαντικό να γνωρίζουν και να είναι σε θέση να

Διαβάστε περισσότερα

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών.

Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών. Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας Τεύχος 18 Μάρτιος 2004 ελτίο Ανταγωνιστικότητας Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012.

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. 1 PISA 2012 ΜΕΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΧΩΡΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος υπηρεσιών hellas online. 1 Απριλίου 2015 1/6

Τιμοκατάλογος υπηρεσιών hellas online. 1 Απριλίου 2015 1/6 Τιμοκατάλογος υπηρεσιών hellas online 1 Απριλίου 2015 1/6 Αναλυτικός τιμοκατάλογος προγραμμάτων τηλεφωνίας και Internet hol double-play ευέλικτα hol telephony ευέλικτα Υπηρεσία 1000 700 300 1000 700 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος υπηρεσιών Vodafone Home 1 Ιανουαρίου 2016

Τιμοκατάλογος υπηρεσιών Vodafone Home 1 Ιανουαρίου 2016 Τιμοκατάλογος υπηρεσιών Vodafone Home 1 Ιανουαρίου 2016 1/6 Αναλυτικός τιμοκατάλογος προγραμμάτων σταθερής και Internet Vodafone Home Vodafone Home double play ευέλικτα Vodafone Home telephony ευέλικτα

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Vodafone Home 7 Οκτωβρίου 2017

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Vodafone Home 7 Οκτωβρίου 2017 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών 7 Οκτωβρίου 2017 1/8 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Υπηρεσία double play double play GR double play lite (ΚτΠ) double play lite (old) double

Διαβάστε περισσότερα