ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 11/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 11/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας"

Transcript

1 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 11/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 107 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Διενέργεια εκσκαφών και κοπή δέντρων στον Κιθαιρώνα για την κατασκευή αιολικού πάρκου. Στη Μάνδρα,σήμερα στις 18 του μήνα Μαΐου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε συνεδρίαση δημόσια,στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 7109/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν 3852/10 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο μελών 27 παραβρέθηκαν παρόντα 23 δηλαδή: Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 1. Τσάμος Παναγιώτης Πρόεδρος 2. Τώρος Αθανάσιος 3. Κολοβέντζος Παναγιώτης 4. Πλούμπης Κωνσταντίνος 5. Δουδέσης Δημήτριος 6. Μπέκας Δημήτριος 7. Αδάμ Μελέτιος 8. Γραμματικός Μελέτιος 9. Μεϊντάνης Ιωάννης 10. Φλώρου Καλομοίρα 11. Σαμπάνης Γεώργιος 12. Ρόκας Περικλής 13. Λινάρδος Ιωάννης 1. Κανάκης Σπυρίδων 2. Γιάννου Γεώργιος 14. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 15. Βασιλείου Μάριος 16. Κανάκης Σπυρίδων 17. Κριεκούκη Ιωάννα *** 18. Κυδώνης Αθανάσιος** 19. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη**** 20. Μαρούγκα Μαρία *** 21. Λιώρης Αθανάσιος * 22. Μαρούγκας Μελέτιος 23. Κώνστα Αγλαΐα Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 3. Κώνστας Ευάγγελος 4. Πανωλιάσκος Αθανάσιος * Ο ΔΣ Λιώρης Αθανάσιος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 1 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ** Ο ΔΣ Κυδώνης Αθανάσιος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης *** Οι ΔΣ Κριεκούκη Ιωάννα και Μαρούγκα Μαρία αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 1 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αφού πρώτα είχαν τοποθετηθεί επί του θέματος, δηλώνοντας δεν επιθυμούν να νομιμοποιήσουν τη διαδικασία συζήτησης **** Η ΔΣ Σαββίδου Καραμπίνη Πολυτίμη αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης δηλώνοντας ότι δεν επιθυμεί να νομιμοποιήσει τη διαδικασία συζήτησης, επέστρεψε στη συζήτηση του 2 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και αποχώρησε οριστικά μετά το πέρας της συζήτησης του.

2 2 Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με παρόντα και το Δήμαρχο κο Δρίκο Γεώργιο και εισηγούμενος το 3 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου το με αριθμό πρωτ. 7107/ εισηγητικό του Δημάρχου, το οποίο έχει ως εξής: «ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Γραφείο Δημάρχου Μάνδρα αριθμ. πρωτ Προς:Τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας - Ειδυλλίας Θέμα: Διενέργεια εκσκαφών και κοπή δέντρων εις Κιθαιρώνα για την κατασκευή αιολικού πάρκου Παρακαλώ να θέσετε ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας Ειδυλλίας το θέμα της διενέργειας εκσκαφών και κοπή δέντρων εις Κιθαιρώνα για την κατασκευή αιολικού πάρκου Τις πρωινές ώρες της 5 ης Μαΐου 2011 το Γραφείο Δημάρχου πληροφορήθηκε από δημότες του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας ότι μηχανήματα συνεργείου, άγνωστου εκείνη τη στιγμή εργολάβου, προέβαινε σε κοπή ελάτων, του μοναδικού σε κάλλος τελευταίου ελατοδάσους της Αττικής, και σε εκσκαφικές εργασίες αφού αφαίρεσε την μπάρα που απαγόρευε την πρόσβαση στην συγκεκριμένη περιοχή, προς τη βορεινή πλευρά της κορυφής του όρους «Κιθαιρώνας» και πλησίον των εγκαταστάσεων ραντάρ, χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας και ενώ έχει εκδοθεί αρνητική απόφαση του Δήμου Θήβας για ανέγερση εγκαταστάσεων στη συγκεκριμένη περιοχή. Μετά από παρέμβαση του Δήμου προς τις αστυνομικές αρχές και την επί τόπου μετάβαση και του Αντιδημάρχου κ. Αθανασίου Τώρου ο Δήμος πληροφορήθηκε από τον Α.Σ. Βιλίων ότι τις εργασίες εκτελούσε συνεργείο της Εταιρείας «ΑΝΕΜΟΣ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ Γ. ΜΠΕΤΖΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» κατόπιν έκδοσης σχετικών αδειών για τη κατασκευή αιολικού σταθμού ( ανεμογεννητριών) στη θέση «Προφήτης Ηλίας Κιθαιρώνα» ενώ μάλιστα ήδη έρχεται προς συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο το θέμα της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Αιολικό Πάρκο, ισχύος 32,2 ΜW της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΣΤΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΕ» ΣΤΗ ΘΕΣΗ «Γκούρι Μέλες Κιάφα Βέρμη Μπουζουρέζα Αστροπελέκι» του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας Περιφέρειας Αττικής», συζήτηση της οποίας ο Δήμος ζήτησε την αναβολή προκειμένου να λάβει ο Δήμος Μάνδρας Ειδυλλίας αντίγραφο του φακέλου ΜΠΕ, της οποίας μέχρι των αρχών Μαΐου 2011 δεν έχει λάβει γνώση, έτσι, ώστε να υποβάλλει τεκμηριωμένη γνωμοδότηση επί του θέματος. Σε άλλη περίπτωση, και ενώ προηγούμενη απόφαση για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων είχε ακυρωθεί από τα Διοικητικά Δικαστήρια εκδόθηκε νέα για τη δημιουργία άλλου αιολικού πάρκου της «Ελληνική Αιολική Ενεργειακή Α.Ε.» και πάλι στον Κιθαιρώνα και ειδικότερα στη θέση Ράχη Λύκου-Φρασούρι Δήμου Πλαταιών του Νομού Βοιωτίας,όμως ήδη ιδιώτες και σωματεία κινούνται δικαστικά για την ακύρωση των σχετικών αδειών. Κατόπιν των άνω καλείται το σώμα να λάβει την ακόλουθη απόφαση, που θα κοινοποιηθεί προς τον κ. Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, προς την κα Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, προς τον κ. Αρχηγό Ενόπλων Δυνάμεων και προς τον κ. Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Η χορήγηση αδειών εγκατάστασης αιολικών πάρκων ή άλλων συστημάτων παραγωγής ενέργειας μπορεί να γίνεται με τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών όμως η μη ουσιαστική συμμετοχή των ΟΤΑ στις διαδικασίες αυτές μόνον ως οξύμωρη μπορεί να χαρακτηρισθεί αφού αφενός μεν εκχωρούνται συνεχώς αρμοδιότητες προς τους ΟΤΑ, χωρίς μάλιστα την πρόβλεψη της ανάλογης χρηματοδότησης, αφ ετέρου όμως η γνώμη των ΟΤΑ και κατ ακολουθία των Τοπικών Κοινωνιών για την εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής ενέργειας, που «πληγώνουν» καίρια το περιβάλλον θεωρείται ότι είναι περιττή. Μετά τις πιο πάνω διαπιστώσεις το Δημοτικό Συμβούλιο Μάνδρας Ειδυλλίας, δεδομένου μάλιστα ότι δεν έχουν ανακληθεί οι αποφάσεις άρνησης εγκατάστασης μονάδων παραγωγής ενέργειας Δημοτικών Συμβουλίων Δήμων της Αττικής, διαμαρτύρεται έντονα και καλεί την Πολιτεία να επανεξετάσει το καθεστώς αδειοδότησης εγκατάστασης συστημάτων παραγωγής ενέργειας έτσι, ώστε η γνώμη των ΟΤΑ, που αναμφισβήτητα έχουν την πλέον τεκμηριωμένη άποψη για ζητήματα της περιοχής τους, να αποτελέσει ουσιαστική προϋπόθεση για τη χορήγηση κάθε σχετικής άδειας Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΙΚΟΣ» Κατόπιν των παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο ν αποφασίσει σχετικά Το Δημοτικό Συμβούλιο Αφού έλαβε υπόψη του το με αριθμό πρωτ. 7107/ έγγραφο του Δημάρχου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αποφασίζει κατά πλειοψηφία Με ψήφους 17 υπέρ και 1 κατά (του ΔΣ Μονοχολιά Μιχάλη ο οποίος δήλωσε ότι αν και συμφωνεί εν μέρει με την εισήγηση ψηφίζει κατά επειδή δεν γίνονται αναφορές σ αυτήν για την ιδιωτικοποίηση της ενέργειας) Διαμαρτύρεται έντονα και καλεί την Πολιτεία να επανεξετάσει το καθεστώς αδειοδότησης εγκατάστασης συστημάτων παραγωγής ενέργειας έτσι, ώστε η γνώμη των ΟΤΑ, που αναμφισβήτητα έχουν την πλέον τεκμηριωμένη άποψη για ζητήματα της περιοχής τους, να αποτελέσει ουσιαστική προϋπόθεση για τη χορήγηση κάθε σχετικής άδειας Η απόφαση πήρε αα 107 Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: Ο Πρόεδρος Τα μέλη:

3 Τσάμος Παναγιώτης Πιστό Αντίγραφο Μάνδρα Ο Δήμαρχος ΔΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 1. Τώρος Αθανάσιος 2. Κολοβέντζος Παναγιώτης 3. Πλούμπης Κωνσταντίνος 4. Δουδέσης Δημήτριος 5. Μπέκας Δημήτριος 6. Αδάμ Μελέτιος 7. Γραμματικός Μελέτιος 8. Μεϊντάνης Ιωάννης 9. Φλώρου Καλομοίρα 10. Σαμπάνης Γεώργιος 11. Ρόκας Περικλής 12. Λινάρδος Ιωάννης 13. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 14. Βασιλείου Μάριος 15. Κανάκης Σπυρίδων 16. Κριεκούκη Ιωάννα *** 17. Κυδώνης Αθανάσιος** 18. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη**** 19. Μαρούγκα Μαρία *** 20. Λιώρης Αθανάσιος * 21. Μαρούγκας Μελέτιος 22. Κώνστα Αγλαΐα ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 11/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 108 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Συμμετοχή του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας στον «Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων προστασίας και ορθολογικής ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου ο Αρίων -» Στη Μάνδρα,σήμερα στις 18 του μήνα Μαΐου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε συνεδρίαση δημόσια,στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 7109/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν 3852/10 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο μελών 27 παραβρέθηκαν παρόντα 23 δηλαδή: Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 1. Τσάμος Παναγιώτης Πρόεδρος 2. Τώρος Αθανάσιος 3. Κολοβέντζος Παναγιώτης 4. Πλούμπης Κωνσταντίνος 5. Δουδέσης Δημήτριος 6. Μπέκας Δημήτριος 7. Αδάμ Μελέτιος 8. Γραμματικός Μελέτιος 9. Μεϊντάνης Ιωάννης 10. Φλώρου Καλομοίρα 11. Σαμπάνης Γεώργιος 12. Ρόκας Περικλής 13. Λινάρδος Ιωάννης Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 14. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 15. Βασιλείου Μάριος 16. Κανάκης Σπυρίδων 17. Κριεκούκη Ιωάννα *** 18. Κυδώνης Αθανάσιος** 19. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη**** 20. Μαρούγκα Μαρία *** 21. Λιώρης Αθανάσιος * 22. Μαρούγκας Μελέτιος 23. Κώνστα Αγλαΐα 1. Κανάκης Σπυρίδων 2. Γιάννου Γεώργιος 3. Κώνστας Ευάγγελος 4. Πανωλιάσκος Αθανάσιος

4 4 * Ο ΔΣ Λιώρης Αθανάσιος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 1 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ** Ο ΔΣ Κυδώνης Αθανάσιος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης *** Οι ΔΣ Κριεκούκη Ιωάννα και Μαρούγκα Μαρία αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 1 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αφού πρώτα είχαν τοποθετηθεί επί του θέματος, δηλώνοντας δεν επιθυμούν να νομιμοποιήσουν τη διαδικασία συζήτησης **** Η ΔΣ Σαββίδου Καραμπίνη Πολυτίμη αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης δηλώνοντας ότι δεν επιθυμεί να νομιμοποιήσει τη διαδικασία συζήτησης, επέστρεψε στη συζήτηση του 2 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και αποχώρησε οριστικά μετά το πέρας της συζήτησης του. Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με παρόντα και το Δήμαρχο κο Δρίκο Γεώργιο και εισηγούμενος το 4 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου το με αριθμό πρωτ. 7105/ εισηγητικό του Δημάρχου, το οποίο έχει ως εξής: «ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Γραφείο Δημάρχου Μάνδρα αριθμ. πρωτ Προς:Τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας - Ειδυλλίας Θέμα: Συμμετοχή του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας στον «Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων προστασίας και ορθολογικής ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου ο Αρίων -» Παρακαλώ να θέσετε ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας Ειδυλλίας το θέμα της Συμμετοχής του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας στον «Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων προστασίας και ορθολογικής ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου ο Αρίων -» επί του οποίου προσθέτω τα ακόλουθα: Κατόπιν αποφάσεων των δημοτικών συμβουλίων των Δήμων Αιγίου, Κορίνθου, Ναυπάκτου, Σικυώνος (Κιάτου), Λουτρακίου, Περαχώρας, Ναυπάκτου, Ξυλοκάστρου, Αντιρρίου, Διστόμου και Ακράτας και της με αριθμ / απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 164 τ. Β / ) συστά θηκε σύνδεσμος δήμων και κοινοτήτων για την προστασία και ορθολογική ανάπτυξη του Κορινθιακού με την επωνυμία «Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων προστασίας και ορθολογικής ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου ο Αρίων -» με τους εις την πιο πάνω Υ.Α. σκοπούς μεταξύ των οποίων πρωταρχικός είναι: «η διάσωση, προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση του περιβάλλοντος και οικοσυστήματος της περιοχής του Κορινθιακού Κόλπου» και με έσοδα μεταξύ άλλων τις εισφορές των μελών του, της ετήσιας εισφοράς των μελών ΟΤΑ οριζόμενης σε δραχμές (τότε) διπλάσιες των τετραγωνικών μέτρων των φωτιζόμενων επιφανειών. Με την με αριθμ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έγιναν δεκτοί και συμμετέχουν στον Σύνδεσμο «ο Αρίων» και οι ακόλουθοι Δήμοι: 1. Δήμοι Νομού Αχαΐας: Συμπολιτείας, Ερινεού, Αιγείρας, Διακοπτού, Πατρέων, Ρίου. 2. Δήμοι Νομού Κορινθίας: Ευρωστίνης, Βόχας, Άσσου-Λεχαίου. 3. Δήμοι Νομού Βοιωτίας: Θίσβης, Πλαταιών, Κορωνίας, Αντίκυρας, Κυριακίου. 4. Δήμοι Νομού Φωκίδας: Δεσφίνας, Ιτέας, Γαλαξιδίου, Τολοφώνος. 5. Δήμοι Νομού Δυτικής Αττικής: Βιλλίων. Η δράση του Συνδέσμου «ο Αρίων» συνεχίζεται και μετά την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης» και οι Δήμοι λόγω των συνενώσεων ανέρχονται πλέον σε 15. Ο Σύνδεσμος «ο Αρίων» μεταξύ άλλων επικεντρώνει τη δράση του: α) στον περιορισμό και στην παύση της ρύπανσης του Κορινθιακού Κόλπου από τα στερεά απόβλητα που απορρίπτονται στον Κορινθιακό κατά τη διαδικασία παραγωγής αλουμινίου απο βωξίτη από τη βιομηχανία «Αλουμίνιο της Ελλάδος». β) στην προσπάθεια να χαρακτηριστεί ο Κορινθιακός Κόλπος ως «Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή» και να αποτελέσει ως κλειστή θάλασσα «Πρότυπο Θαλάσσιο Καταφύγιο». γ) στην επικουρία των μελών του έτσι, ώστε να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους από τη συμμετοχή τους στο ευρωπαϊκό δίκτυο «Σύμφωνο των Δημάρχων». δ) στη συμμετοχή του στα ευρωπαϊκά προγράμματα: i) Life+ ενός νέου χρηματοδοτικού μέσου για το περιβάλλον, ii) RELCULTUR ( RELigious CULtural ToURism) έχει ως σκοπό να δώσει έμφαση στους τρείς αναπτυξιακούς τομείς θρησκευτικών, πολιτιστικών και τουριστικών δράσεων, στα πλαίσια του διακρατικού Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ( Transnational Cooperation Programme South East Europe SEE) και iii) E.L.EN.A. ( European Local EΝergy Assistance) όπου συμβάλλει με τεχνική βοήθεια (μέχρι 90%) στην προετοιμασία επενδυτικών προγραμμάτων, στον τομέα βιώσιμης ανάπτυξης πόλεων και περιφερειών. Κατόπιν των άνω και δεδομένου ότι κατά τα άνω ο Δήμος Βιλίων συμμετείχε στο Σύνδεσμο «ο Αρίων» καλώ το σώμα να αποφασίσει για τη συμμετοχή του, βάσει του ν.3852/2010, νεοσύστατου Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας που προήλθε κατόπιν της συνένωσης των Δήμων Μάνδρας, Βιλίων, Ερυθρών και της Κοινότητας Οινόης, στον σύνδεσμο δήμων και κοινοτήτων με την επωνυμία «Σύνδεσμος Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου Ο ΑΡΙΩΝ» και την αποδοχή των όρων του καταστατικού του Συνδέσμου και των εκ της συμμετοχής του οικονομικών υποχρεώσεων.

5 Κατόπιν των παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο ν αποφασίσει σχετικά 5 Το Δημοτικό Συμβούλιο Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΙΚΟΣ» Αφού έλαβε υπόψη του το με αριθμό πρωτ. 7105/ έγγραφο του Δημάρχου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αποφασίζει κατά πλειοψηφία Με ψήφους 15 υπέρ (ΔΣ πλειοψηφίας) 2 λευκών (των ΔΣ Μαρούγκα Μελ. και Κώνστα Αγλαΐας και 1 κατά (του ΔΣ Μονοχολιά Μιχάλη) Οι ανωτέρω Δημοτικοί Σύμβουλοι δικαιολόγησαν τη ψήφο τους λέγοντας ότι δεν έχουν γνώση του καταστατικού του Συνδέσμου ούτε των οικονομικών υποχρεώσεων του Δήμου προς το Σύνδεσμο αλλά και επειδή δεν έχουν γίνει γνώστες των μέχρι σήμερα δραστηριοτήτων του Συνδέσμου. 1. Τη συμμετοχή, βάσει του ν.3852/2010, του νεοσύστατου Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας που προήλθε κατόπιν της συνένωσης των Δήμων Μάνδρας, Βιλίων, Ερυθρών και της Κοινότητας Οινόης, στο σύνδεσμο δήμων και κοινοτήτων με την επωνυμία «Σύνδεσμος Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου Ο ΑΡΙΩΝ» και την αποδοχή των όρων του καταστατικού του Συνδέσμου και των εκ της συμμετοχής του οικονομικών υποχρεώσεων. 2. Ορίζει εκπρόσωπο του Δήμου στο «Σύνδεσμο Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου -Ο ΑΡΙΩΝ-» το Δήμαρχο Μάνδρας- Ειδυλλίας κο Δρίκο Γεώργιο με αναπληρωτή το Δημοτικό Σύμβουλο κο Κολοβέντζο Παναγιώτη. Η απόφαση πήρε αα 108 Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: Ο Πρόεδρος Τσάμος Παναγιώτης Πιστό Αντίγραφο Μάνδρα Ο Δήμαρχος ΔΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τα μέλη: 1. Τώρος Αθανάσιος 2. Κολοβέντζος Παναγιώτης 3. Πλούμπης Κωνσταντίνος 4. Δουδέσης Δημήτριος 5. Μπέκας Δημήτριος 6. Αδάμ Μελέτιος 7. Γραμματικός Μελέτιος 8. Μεϊντάνης Ιωάννης 9. Φλώρου Καλομοίρα 10. Σαμπάνης Γεώργιος 11. Ρόκας Περικλής 12. Λινάρδος Ιωάννης 13. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 14. Βασιλείου Μάριος 15. Κανάκης Σπυρίδων 16. Κριεκούκη Ιωάννα *** 17. Κυδώνης Αθανάσιος** 18. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη**** 19. Μαρούγκα Μαρία *** 20. Λιώρης Αθανάσιος * 21. Μαρούγκας Μελέτιος 22. Κώνστα Αγλαΐα

6 6 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 11/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 109 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για φιλοξενία τέκνων οικονομικά ασθενέστερων Δημοτών μας σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις. Στη Μάνδρα,σήμερα στις 18 του μήνα Μαΐου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε συνεδρίαση δημόσια,στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 7109/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν 3852/10 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο μελών 27 παραβρέθηκαν παρόντα 23 δηλαδή: Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 1. Τσάμος Παναγιώτης Πρόεδρος 2. Τώρος Αθανάσιος 3. Κολοβέντζος Παναγιώτης 4. Πλούμπης Κωνσταντίνος 5. Δουδέσης Δημήτριος 6. Μπέκας Δημήτριος 7. Αδάμ Μελέτιος 8. Γραμματικός Μελέτιος 9. Μεϊντάνης Ιωάννης 10. Φλώρου Καλομοίρα 11. Σαμπάνης Γεώργιος 12. Ρόκας Περικλής 13. Λινάρδος Ιωάννης Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 14. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 15. Βασιλείου Μάριος 16. Κανάκης Σπυρίδων 17. Κριεκούκη Ιωάννα *** 18. Κυδώνης Αθανάσιος** 19. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη**** 20. Μαρούγκα Μαρία *** 21. Λιώρης Αθανάσιος * 22. Μαρούγκας Μελέτιος 23. Κώνστα Αγλαΐα 1. Κανάκης Σπυρίδων 2. Γιάννου Γεώργιος 3. Κώνστας Ευάγγελος 4. Πανωλιάσκος Αθανάσιος

7 7 * Ο ΔΣ Λιώρης Αθανάσιος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 1 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ** Ο ΔΣ Κυδώνης Αθανάσιος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης *** Οι ΔΣ Κριεκούκη Ιωάννα και Μαρούγκα Μαρία αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 1 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αφού πρώτα είχαν τοποθετηθεί επί του θέματος, δηλώνοντας δεν επιθυμούν να νομιμοποιήσουν τη διαδικασία συζήτησης **** Η ΔΣ Σαββίδου Καραμπίνη Πολυτίμη αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης δηλώνοντας ότι δεν επιθυμεί να νομιμοποιήσει τη διαδικασία συζήτησης, επέστρεψε στη συζήτηση του 2 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και αποχώρησε οριστικά μετά το πέρας της συζήτησης του. Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με παρόντα και το Δήμαρχο κο Δρίκο Γεώργιο και εισηγούμενος το 5 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έκθεσε ότι: Γίνεται γνωστό ότι στα πλαίσια της Κοινωνικής Πολιτικής ο Δήμος μας προτίθεται να δαπανήσει χρήματα προκειμένου να φιλοξενηθούν τέκνα απόρων Δημοτών μας σε κατασκηνώσεις που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Στα πλαίσια αυτά συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του δήμου μας Μελέτη που αφορά στη φιλοξενία παιδιών απόρων Δημοτών μας, σε κατασκηνώσεις κατά τις κατασκηνωτικές περιόδους των μηνών Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου το έτους 2011 Καλείται επομένως το Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο Αφού άκουσε τ ανωτέρω, Ομόφωνα αποφασίζει Την σκοπιμότητα για την φιλοξενία τέκνων απόρων Δημοτών μας σε κατασκηνώσεις άλλων φορέων, σύμφωνα με την Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου μας. Η απόφαση πήρε αα 109 Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: Ο Πρόεδρος Τσάμος Παναγιώτης Πιστό Αντίγραφο Μάνδρα Ο Δήμαρχος ΔΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τα μέλη: 1. Τώρος Αθανάσιος 2. Κολοβέντζος Παναγιώτης 3. Πλούμπης Κωνσταντίνος 4. Δουδέσης Δημήτριος 5. Μπέκας Δημήτριος 6. Αδάμ Μελέτιος 7. Γραμματικός Μελέτιος 8. Μεϊντάνης Ιωάννης 9. Φλώρου Καλομοίρα 10. Σαμπάνης Γεώργιος 11. Ρόκας Περικλής 12. Λινάρδος Ιωάννης 13. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 14. Βασιλείου Μάριος 15. Κανάκης Σπυρίδων 16. Κριεκούκη Ιωάννα *** 17. Κυδώνης Αθανάσιος** 18. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη**** 19. Μαρούγκα Μαρία *** 20. Λιώρης Αθανάσιος * 21. Μαρούγκας Μελέτιος 22. Κώνστα Αγλαΐα

8 8 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 11/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 110 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου σύμφωνα με το άρθρο 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν 3584/07) για τη ν αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών. Στη Μάνδρα,σήμερα στις 18 του μήνα Μαΐου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε συνεδρίαση δημόσια,στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 7109/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν 3852/10. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο μελών 27 παραβρέθηκαν παρόντα 23 δηλαδή: Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 1. Τσάμος Παναγιώτης Πρόεδρος 2. Τώρος Αθανάσιος 3. Κολοβέντζος Παναγιώτης 4. Πλούμπης Κωνσταντίνος 5. Δουδέσης Δημήτριος 6. Μπέκας Δημήτριος 7. Αδάμ Μελέτιος 8. Γραμματικός Μελέτιος 9. Μεϊντάνης Ιωάννης 10. Φλώρου Καλομοίρα 11. Σαμπάνης Γεώργιος 12. Ρόκας Περικλής 13. Λινάρδος Ιωάννης 1. Κανάκης Σπυρίδων 2. Γιάννου Γεώργιος Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 14. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 15. Βασιλείου Μάριος 16. Κανάκης Σπυρίδων 17. Κριεκούκη Ιωάννα *** 18. Κυδώνης Αθανάσιος** 19. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη**** 20. Μαρούγκα Μαρία *** 21. Λιώρης Αθανάσιος * 22. Μαρούγκας Μελέτιος 23. Κώνστα Αγλαΐα 3. Κώνστας Ευάγγελος 4. Πανωλιάσκος Αθανάσιος * Ο ΔΣ Λιώρης Αθανάσιος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 1 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ** Ο ΔΣ Κυδώνης Αθανάσιος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης *** Οι ΔΣ Κριεκούκη Ιωάννα και Μαρούγκα Μαρία αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 1 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αφού πρώτα είχαν τοποθετηθεί επί του θέματος, δηλώνοντας δεν επιθυμούν να νομιμοποιήσουν τη διαδικασία συζήτησης **** Η ΔΣ Σαββίδου Καραμπίνη Πολυτίμη αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης δηλώνοντας ότι δεν επιθυμεί να νομιμοποιήσει τη διαδικασία συζήτησης, επέστρεψε στη συζήτηση του 2 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και αποχώρησε οριστικά μετά το πέρας της συζήτησης του.

9 9 Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με παρόντα και το Δήμαρχο κο Δρίκο Γεώργιο και εισηγούμενος το 6 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έκθεσε ότι σύμφωνα με το άρθρο 206 παρ. 1 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν 3584/07) μας δίνεται η δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν θα υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες και εξα ιρείται από την διαδικασία του Ν. 2190/94 και κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο ν αποφανθεί σχετικά. Το δημοτικό συμβούλιο Μετά την εισήγηση του προέδρου και αφού πήρε υπόψη του το άρθρο 206 παρ. 1 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν 3584/07) την περ. ιε της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν 2190/94 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν 3812/09 Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2011 υπάρχει εγγεγραμμένη & εξειδικευμένη πίστωση για την αντιμετώπιση της δαπάνης. Το γεγονός ότι πλησιάζει η καλοκαιρινή περίοδος και πρέπει να πάρουμε προληπτικά μέτρα έναντι του κινδύνου των πυρκαγιών Αποφασίζει κατά πλειοψηφία Με ψήφους 15 υπέρ και 3 κατά (των ΔΣ της μειοψηφίας Μαρούγκα Μελ., Κώνστα Αγλ. και Μονοχολιά Μιχ. οι οποίοι δήλωσαν ότι ο Δήμος θα έπρεπε να διεκδικήσει πρόσληψη μόνιμου προσωπικού) Την έγκριση πρόσληψης των παρακάτω θέσεων προσωπικού με δίμηνη σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ως εξής: Τριάντα (30) θέσεων εργατών γενικών καθηκόντων Τα τυπικά προσόντα θα είναι αυτά που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους ΟΤΑ. Από τις παραπάνω προσλήψεις προκαλείται δαπάνη ύψους ,00 η οποία έχει προβλεφθεί στους αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς ( ΚΑ 20/ , 20/ , 20/ ,) του προϋπολογισμού του Δήμου μας οικον ο- μικού έτους Η απόφαση πήρε αα 110 Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: Ο Πρόεδρος Τσάμος Παναγιώτης Πιστό Αντίγραφο Μάνδρα Ο Δήμαρχος ΔΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τα μέλη: 1. Τώρος Αθανάσιος 2. Κολοβέντζος Παναγιώτης 3. Πλούμπης Κωνσταντίνος 4. Δουδέσης Δημήτριος 5. Μπέκας Δημήτριος 6. Αδάμ Μελέτιος 7. Γραμματικός Μελέτιος 8. Μεϊντάνης Ιωάννης 9. Φλώρου Καλομοίρα 10. Σαμπάνης Γεώργιος 11. Ρόκας Περικλής 12. Λινάρδος Ιωάννης 13. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 14. Βασιλείου Μάριος 15. Κανάκης Σπυρίδων 16. Κριεκούκη Ιωάννα *** 17. Κυδώνης Αθανάσιος** 18. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη**** 19. Μαρούγκα Μαρία *** 20. Λιώρης Αθανάσιος * 21. Μαρούγκας Μελέτιος 22. Κώνστα Αγλαΐα

10 10 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 11/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 111 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Χορήγηση επιδόματος στους απασχολούμενους υπαλλήλους στο γραφείο αλλοδαπών. Στη Μάνδρα,σήμερα στις 18 του μήνα Μαΐου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε συνεδρίαση δημόσια,στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 7109/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν 3852/10. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο μελών 27 παραβρέθηκαν παρόντα 23 δηλαδή: Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 1. Τσάμος Παναγιώτης Πρόεδρος 2. Τώρος Αθανάσιος 3. Κολοβέντζος Παναγιώτης 4. Πλούμπης Κωνσταντίνος 5. Δουδέσης Δημήτριος 6. Μπέκας Δημήτριος 7. Αδάμ Μελέτιος 8. Γραμματικός Μελέτιος 9. Μεϊντάνης Ιωάννης 10. Φλώρου Καλομοίρα 11. Σαμπάνης Γεώργιος 12. Ρόκας Περικλής 13. Λινάρδος Ιωάννης 1. Κανάκης Σπυρίδων 2. Γιάννου Γεώργιος Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 14. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 15. Βασιλείου Μάριος 16. Κανάκης Σπυρίδων 17. Κριεκούκη Ιωάννα *** 18. Κυδώνης Αθανάσιος** 19. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη**** 20. Μαρούγκα Μαρία *** 21. Λιώρης Αθανάσιος * 22. Μαρούγκας Μελέτιος 23. Κώνστα Αγλαΐα 3. Κώνστας Ευάγγελος 4. Πανωλιάσκος Αθανάσιος * Ο ΔΣ Λιώρης Αθανάσιος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 1 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ** Ο ΔΣ Κυδώνης Αθανάσιος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης *** Οι ΔΣ Κριεκούκη Ιωάννα και Μαρούγκα Μαρία αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 1 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αφού πρώτα είχαν τοποθετηθεί επί του θέματος, δηλώνοντας δεν επιθυμούν να νομιμοποιήσουν τη διαδικασία συζήτησης **** Η ΔΣ Σαββίδου Καραμπίνη Πολυτίμη αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης δηλώνοντας ότι δεν επιθυμεί να νομιμοποιήσει τη διαδικασία συζήτησης, επέστρεψε στη συζήτηση του 2 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και αποχώρησε οριστικά μετά το πέρας της συζήτησης του.

11 11 Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με παρόντα και το Δήμαρχο κο Δρίκο Γεώργιο και εισηγούμενος το 7 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έκθεσε ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ 2/86390/0022/ (ΦΕΚ 676/ τεύχος Β ) Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών αποφασίστηκε η χορήγηση επιδόματος στους μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους των Δήμων και Κοινοτήτων της χώρας, συμπεριλαμβανόμενων και των αποσπασμένων που ήταν τοποθετημένοι και απασχολήθηκαν κατά το έτος 2010 στις οικείες υπηρεσίες των ΟΤΑ για την εξυπηρέτηση υπηκόων τρίτων χωρών και συγκεκριμένα την παραλαβή και τον έλεγχο των αιτήσεων των αλλοδαπών για την χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής τους. Το ύψος του επιδόματος ανά κατηγορία εκπαίδευσης εκάστου δικαιούχου υπαλλήλου για το έτος 2010 ορίζεται κατά ανώτατο όριο ανά μήνα απασχόλησης αυτού ως εξής: Κατηγορία εκπαίδευσης ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ Ποσό μέχρι Η καταβολή του επιδόματος για το έτος 2010 πραγματοποιείται στο πλαίσιο απόφασης Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, βάσει πιστώσεων που κατανέμονται κάθε φορά στο οικείο ΟΤΑ απ ευθείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3613/2007 (ΦΕΚ 263 τ.α.)από τα έσοδα των παραβόλων που συνοδεύουν τις αιτήσεις χορήγησης και ανανέωσης των αδειών διαμονών υπηκόων τρίτων χωρών, του αντίστοιχου έτους, σε ποσοστό που δεν μπορεί να υπερβαίνει για το σύνολο των δικαιούχων υπαλλήλων εκάστου ΟΤΑ το 1/3 των αποδιδόμενων σ αυτόν εσόδων.. Στην απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου ορίζονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι υπάλληλοι που απασχολήθηκαν κατά το έτος 2010 στις οικείες υπηρεσίες του ΟΤΑ για την εξυπηρέτηση υπηκόων τρίτων χωρών, το ύψος του επιδόματος ανά μήνα καθώς και το σύνολο του προς καταβολή ποσού για το συγκεκριμένο έτος. Το επίδομα αυτό δεν καταβάλλεται για όσο χρονικό διάστημα οι υπάλληλοι βρίσκονται σε άδεια άνευ αποδοχών καθώς και κατά το χρόνο διαθεσιμότητάς τους ή αργίας. Επίσης δεν καταβάλλεται για όσο χρονικό διάστημα οι υπάλληλοι βρίσκονται σε αναρρωτική άδεια πλην αυτής που χορηγείται από δημόσιο νοσοκομείο. Το ανωτέρω επίδομα καταβάλλεται στους δικαιούχους υπαλλήλους με ξεχωριστή μισθοδοτική κατάσταση. Στο Δήμο μας ασχολήθηκαν 4 υπάλληλοι κατά το έτος 2010 για την παραλαβή και τον έλεγχο των αιτήσεων υπηκόων τρίτων χωρών και ειδικότερα, η Βλαστού Μαρία του Ιωάννη κλάδου ΔΕ, ο Καλαμπόκης Βασίλειος του Ηλεία κλάδου ΔΕ, η Στάμου Χρύσω του Ιωάννη κλάδου ΔΕ επί οκτώ μήνες και η Βασιλείου Νικολέτα του Πέτρου κλάδου ΔΕ επί τρεις μήνες και το σύνολο του προς καταβολή ποσού, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 864,00. Κατόπιν των παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο ν αποφανθεί σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο Μετά την εισήγηση του προέδρου και αφού έλαβε υπόψη του την ΚΥΑ 2/86390/0022/ (ΦΕΚ 676/ τεύχος Β ) Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών και την υπ αριθμ. πρωτ. 6712/ αίτηση των υπαλλήλων του Γραφείου Αλλοδαπών Ομόφωνα αποφασίζει Την καταβολή επιδόματος από τα έσοδα από τα παράβολα και ανανέωση των για τη χορήγηση αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2010, προς στους υπαλλήλους του Δήμου που ασχολήθηκαν με την παραλαβή και τον έλεγχο των αιτήσεων των υπηκόων τρίτων χωρών για την χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής τους και ειδικά: α) σε έναν έκαστο των υπαλλήλων του Δήμου Βλαστού Μαρία του Ιωάννη κλάδου ΔΕ, Καλαμπόκη Βασιλείου του Ηλεία κλάδου ΔΕ, Στάμου Χρύσω του Ιωάννη κλάδου ΔΕ (32 Χ 8μήνες =) 256,00 ήτοι (256,00 Χ 3) συνολικά 768,00 β) στην υπάλληλο του Δήμου Βασιλείου Νικολέτα του Πέτρου κλάδου ΔΕ (32 Χ 3 μήνες=) 96,00. (Ήτοι συνολικά 768, ,00 = 864,00 ) Η απόφαση πήρε αα 111 Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: Ο Πρόεδρος Τσάμος Παναγιώτης Πιστό Αντίγραφο Μάνδρα Ο Δήμαρχος ΔΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τα μέλη: 1. Τώρος Αθανάσιος 2. Κολοβέντζος Παναγιώτης 3. Πλούμπης Κωνσταντίνος 4. Δουδέσης Δημήτριος 5. Μπέκας Δημήτριος 6. Αδάμ Μελέτιος 7. Γραμματικός Μελέτιος 8. Μεϊντάνης Ιωάννης 9. Φλώρου Καλομοίρα 10. Σαμπάνης Γεώργιος 11. Ρόκας Περικλής 12. Λινάρδος Ιωάννης 13. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 14. Βασιλείου Μάριος 15. Κανάκης Σπυρίδων 16. Κριεκούκη Ιωάννα ***

12 Κυδώνης Αθανάσιος** 18. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη**** 19. Μαρούγκα Μαρία *** 20. Λιώρης Αθανάσιος * 21. Μαρούγκας Μελέτιος 22. Κώνστα Αγλαΐα ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 11/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 112 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Διαγραφή χρεών από βεβαιωτικούς καταλόγους. Στη Μάνδρα,σήμερα στις 18 του μήνα Μαΐου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε συνεδρίαση δημόσια,στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 7109/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν 3852/10. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο μελών 27 παραβρέθηκαν παρόντα 23 δηλαδή: Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 1. Τσάμος Παναγιώτης Πρόεδρος 2. Τώρος Αθανάσιος 3. Κολοβέντζος Παναγιώτης 4. Πλούμπης Κωνσταντίνος 5. Δουδέσης Δημήτριος 6. Μπέκας Δημήτριος 7. Αδάμ Μελέτιος 8. Γραμματικός Μελέτιος 9. Μεϊντάνης Ιωάννης 10. Φλώρου Καλομοίρα 11. Σαμπάνης Γεώργιος 12. Ρόκας Περικλής 13. Λινάρδος Ιωάννης 1. Κανάκης Σπυρίδων 2. Γιάννου Γεώργιος Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 14. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 15. Βασιλείου Μάριος 16. Κανάκης Σπυρίδων 17. Κριεκούκη Ιωάννα *** 18. Κυδώνης Αθανάσιος** 19. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη**** 20. Μαρούγκα Μαρία *** 21. Λιώρης Αθανάσιος * 22. Μαρούγκας Μελέτιος 23. Κώνστα Αγλαΐα 3. Κώνστας Ευάγγελος 4. Πανωλιάσκος Αθανάσιος * Ο ΔΣ Λιώρης Αθανάσιος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 1 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ** Ο ΔΣ Κυδώνης Αθανάσιος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης *** Οι ΔΣ Κριεκούκη Ιωάννα και Μαρούγκα Μαρία αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 1 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αφού πρώτα είχαν τοποθετηθεί επί του θέματος, δηλώνοντας δεν επιθυμούν να νομιμοποιήσουν τη διαδικασία συζήτησης **** Η ΔΣ Σαββίδου Καραμπίνη Πολυτίμη αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης δηλώνοντας ότι δεν επιθυμεί να νομιμοποιήσει τη διαδικασία συζήτησης, επέστρεψε στη συζήτηση του 2 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και αποχώρησε οριστικά μετά το πέρας της συζήτησης του.

13 13 Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με παρόντα και το Δήμαρχο κο Δρίκο Γεώργιο και εισηγούμενος το 8 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τις με αριθμό πρωτοκόλλου 4100/ ,4101/ ,8201/ , 8283/ και 3589/ εισηγήσεις της Υπηρεσίας Εσόδων του Δήμου οι οποίες έχουν ως εξής: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ Μάνδρα : ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ Αρ.Πρ.: 4100 Α/Α ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ:-ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ -ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΚΟΙΝ:ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Σχετικά με διαγραφές ποσών από τον ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ: ΤΕΛΟΥΣ 2% ΕΠΙ ΑΚΑΘ. ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ & ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ & ΧΡΗΜ. ΠΟΙΝΩΝ ΑΡ. & ΗΜΕΡ. ΒΕΒΑΙΩ ΣΗΣ ΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΝ 1. 10/ ΤΕΛΟΣ 2% ΕΠΙΤΗΔ. (01/01/ /12/2005) 2. 10/ ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΧΡΗΜ. ΠΟΙΝΕΣ (01/01/ /12/2005) ΠΡΟΣ/ ΣΕΙΣ 113,72 Όπως θα έχουν διαμορφωθεί μέχρι τη λήψη απόφασης από το Δ.Σ. 59,13 >> ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ Κ.Α. ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΚΤΕΟ ΜΑΝΔΡΑΣ Ως αρμόδια υπάλληλος, εισηγούμαι τις διαγραφές του εν λόγω φορολογούμενου : ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : Το τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κάθε είδους, μορφής και ονομασίας καταστημάτων, στα οποία πωλούνται για κατανάλωση εντός ή εκτός του καταστήματος (σε πακέτο) φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά, γαλακτοκομικά προϊόντα και γλυκίσματα, επιβάλλεται (άρθρο 20 Ν. 2539/97), εφόσον ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ, διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσματα ή <<σκαμπό>> εντός ή και εκτός του καταστήματος, ανεξαρτήτως του αριθμού αυτών. Επειδή ο ανωτέρω (ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ), ο οποίος διατηρούσε κυλικείο εντός του ΚΤΕΟ Μάνδρας, ΔΕΝ ΔΙΕΘΕΤΕ την ως άνω απαιτούμενη άδεια λειτουργίας, δεν έπρεπε να χρεωθεί με το ανάλογο τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων του. Ως εκ τούτου, παρακαλώ όπως εγκρίνετε την διαγραφή των ως άνω ποσών χρέωσης μετά των προσαυξήσεων τους, όπως αυτές θα έχουν διαμορφωθεί την ημέρα λήψεως απόφασης Δ.Σ. EΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙA 1. ΚΑΡΤΕΛΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

14 14 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ Μάνδρα : ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ Αρ.Πρ.: 4101 ΠΡΟΣ:-AΡΜΟΔΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ -ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΚΟΙΝ: ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Σχετικά με διαγραφές ποσών από τους ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ :ΤΕΛΟΥΣ 2% ΕΠΙ ΑΚΑΘ. ΕΣΟ- ΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ & ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ & ΧΡΗΜ. ΠΟΙΝΩΝ Α/Α ΑΡ. & ΗΜΕΡ. ΒΕΒΑΙΩ ΣΗΣ ΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΝ ΠΡΟΣ/ ΣΕΙΣ 1. 20/ ΤΕΛΟΣ 2% ΕΠΙΤΗΔ. (01/01/ /12/2006) 2. 20/ ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΧΡΗΜ. ΠΟΙΝΕΣ (01/01/ /8/2009) 3. 21/ TEΛΟΣ 2% ΕΠΙΤΗΔ. (01/01/ /12/2007) 4. 21/ ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΧΡΗΜ. ΠΟΙΝΕΣ (1/01/ /08/2009) 333,37 Όπως θα έχουν διαμορφωθεί μέχρι τη λήψη απόφασης από το Δ.Σ. 266,70 >> 309,00 >> 173,04 >> ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ Κ.Α. ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 7333 ΣΤΡ. Ν. ΡΟΚΑ 86 Ως αρμόδια υπάλληλος, εισηγούμαι τις διαγραφές του εν λόγω φορολογούμενου : ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : Το τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κάθε είδους, μορφής και ονομασίας καταστημάτων, στα οποία πωλούνται για κατανάλωση εντός ή εκτός του καταστήματος (σε πακέτο) φαγητά, ποτά, καφές αν αψυκτικά, γαλακτοκομικά προϊόντα και γλυκίσματα, επιβάλλεται (άρθρο 20 Ν. 2539/97), εφόσον ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ, διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσματα ή <<σκαμπό>> εντός ή και εκτός του καταστήματος, ανεξαρτήτως του αριθμού αυτών. Επειδή ο ανωτέρω (ΣΤΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ), ο οποίος διατηρούσε καφενείο, ΔΕΝ ΔΙΕΘΕΤΕ την ως άνω απαιτούμενη άδεια λειτουργίας, δεν έπρεπε να χρεωθεί με το ανάλογο τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων του. Ως εκ τούτου, παρακαλώ όπως εγκρίνετε την διαγραφή των ως άνω ποσών χρέωσης μετά των προσαυξήσεων τους, όπως αυτές θα έχουν διαμορφωθεί την ημέρα λήψεως απόφασης Δ.Σ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. ΚΑΡΤΕΛΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ 2. ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

15 15 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ Μάνδρα : 09/07/2010 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ Αρ.Πρ.: 8201 ΠΡΟΣ: -AΡΜΟΔΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΚΟΙΝ: ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α/Α ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Σχετικά με διαγραφές ποσών από τον ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ: ΤΕΛΟΥΣ 2% ΕΠΙ ΑΚΑΘ. ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ ΑΡ. & ΗΜΕΡ. ΒΕΒΑΙΩ ΣΗΣ ΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΝ 1. 19/ ΤΕΛΟΣ 2% ΕΠΙΤΗΔ. (01/01/ /12/2004) 2. 18/ ΤΕΛΟΣ 2% ΕΠΙΤΗΔ. (01/01/ /12/2005) ΠΡΟΣ/ ΣΕΙΣ 249,72 Όπως θα έχουν διαμορφωθεί μέχρι τη λήψη απόφασης από το Δ.Σ. 571,45 >> ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ Κ.Α. ΟΦΕΙΛΕ- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 7347 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ 1 Ως αρμόδια υπάλληλος, υπεύθυνη για την σύνταξη και βεβαίωση του ανωτέρω Χ.Κ., εισηγούμαι τη διαγραφή του ως άνω ποσού (821,17 ) μετά των προσαυξήσεών του, όπως αυτές θα έχουν διαμορφωθεί μέχρι τη λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : Ο ως άνω φορολογούμενος επιτηδευματίας, κατά τα έτη 2004 & 2005 χρεώθηκε με τέλος 2% υπολογισθέντος επί του συνόλου του ποσού των ακαθαρίστων εσόδων, στον κατάλογο που έκανε ο Δήμος Μάνδρας βάσει των στοιχείων που ε- λήφθησαν από Δ.Ο.Υ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, χωρίς να του αφαιρεθούν τα έσοδα των χονδρικών πωλήσεων προς ομοειδής επιχειρήσεις, με σκοπό τη μεταπώληση, τα οποία δεν υπάγονται στο τέλος 2%. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. Υπεύθυνες δηλώσεις υπόχρεου. Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

16 16 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ Μάνδρα ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ Αρ.Πρ.:8283 Α/Α ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ:ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΚΟΙΝ:ΠΡΟΕΔΡΟ Δ. Σ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Σχετικά με διαγραφή ποσού από τον ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ: ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΚ ΑΡ. & ΗΜΕΡ. ΒΕΒΑΙΩ ΣΗΣ ΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΝ 1. 9/ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ Κ.Ο.Κ. Ε- ΤΟΥΣ 2009 ΠΡΟΣ/ ΣΕΙΣ 100,00 Όπως θα έχουν διαμορφωθεί μέχρι τη λήψη απόφασης από το Δ.Σ. ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ Κ.Α. ΟΦΕΙ- ΛΕΤΗ ΓΚΙΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Πέτρου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κιλελέρ 2 Μάνδρα Ως αρμόδια υπάλληλος, υπεύθυνη για την σύνταξη και βεβαίωση του ανωτέρω Χ.Κ., εισηγούμαι τη διαγραφή του ως άνω ποσού (100,00 ) μετά των προσαυξήσεών του, όπως αυτές θα έχουν διαμορφωθεί μέχρι τη λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : Η ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ (ΚΛΗΣΗ Κ.Ο.Κ.) ΜΕ Νο ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΔΗΓΟΥ: ΓΚΙΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΠΕΤΡΟΥ, ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΟΥ Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟ- ΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΙΣ 29/4/2009, ΠΟΣΟΥ 100,00, ΕΙΧΕ ΣΤΑΛΕΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ ΩΣ ΑΠΛΗΡΩΤΗ ΜΕ ΤΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 7956/ ΕΓΓΡΑΦΟ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΟΜΩΣ ΜΕ ΤΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 7917/ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ 631 ΚΑΙ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑ- ΣΙΑΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1. Το υπ αριθμ. 7956/ έγγραφο της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων 2. Το υπ αριθμ. 7917/2-7-10»»»»» 2. Η ως άνω πράξης βεβαίωσης της παράβασης Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗ ΑΝΝΑ

17 17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Μάνδρα ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ Αρ.Πρ.: 3589 ΠΡΟΣ: ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.Σ. ΚΟΙΝ: ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Α/Α ΕΙΣΗΓΗΣΗ Σχετικά με διαγραφή ποσού από ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΑΡ. & ΗΜΕΡ. ΒΕΒΑΙΩ ΣΗΣ ΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΝ 1. 14/ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ Κ.Ο.Κ.[ΒΕΒ 2009 ( 3 ος )] ΠΡΟΣ/ ΣΕΙΣ 700,00 Όπως θα έχουν διαμορφωθεί μέχρι τη λήψη απόφασης από το Δ.Σ. ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ Κ.Α. ΟΦΕΙΛΕ- ΤΗ 1. ΡΑΧΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Μ. Μαυρογένους 17, Νίκαια Ως αρμόδια υπάλληλος, υπεύθυνη για την σύνταξη και βεβαίωση του ανωτέρω χρηματικού καταλόγου, εισηγούμαι τη διαγραφή του ως άνω ποσού (700,00 ) μετά των προσαυξήσεών του, όπως αυτές θα έχουν διαμορφωθεί μέχρι τη λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : Η ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ (ΚΛΗΣΗ Κ.Ο.Κ.) ΜΕ Νο / ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΔΗΓΟΥ: ΡΑΧΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΣΤΑΛΕΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ ΩΣ ΑΠΛΗΡΩΤΗ ΜΕ ΤΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 2959/ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΧΕ ΠΛΗΡΩ- ΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΗΜΙΣΥ (εξόφληση εντός 10ημέρου) ΜΕ ΤΟ Δ.Ε / ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1. Η ΚΑΡΤΕΛΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ 2.TO 2959/ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ 3. Η ΩΣ ΑΝΩ ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗ ΑΝΝΑ Και κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο ν αποφανθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν 3463/2006 Το Δημοτικό Συμβούλιο Μετά την εισήγηση του προέδρου και αφού έλαβε υπόψη του: 1. τις με αριθμό πρωτοκόλλου 4100/ ,4101/ ,8201/ , 8283/ και 3589/ εισηγήσεις της Υπηρεσίας Εσόδων του Δήμου τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν 3463/ τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν 3463/ το γεγονός ότι η εγγραφή των προς διαγραφή ποσών έγινε από παραδρομή Ομόφωνα αποφασίζει Την διαγραφή χρεών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους σύμφωνα με τις με αριθμό πρωτοκόλλου 4100/ ,4101/ ,8201/ , 8283/ και 3589/ εισηγήσεις της Υπηρεσίας Εσόδων του Δήμου Η απόφαση πήρε αα 112 Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: Ο Πρόεδρος Τσάμος Παναγιώτης Πιστό Αντίγραφο Μάνδρα Ο Δήμαρχος Τα μέλη: 1. Τώρος Αθανάσιος 2. Κολοβέντζος Παναγιώτης 3. Πλούμπης Κωνσταντίνος 4. Δουδέσης Δημήτριος 5. Μπέκας Δημήτριος 6. Αδάμ Μελέτιος 7. Γραμματικός Μελέτιος 8. Μεϊντάνης Ιωάννης

18 ΔΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φλώρου Καλομοίρα 10. Σαμπάνης Γεώργιος 11. Ρόκας Περικλής 12. Λινάρδος Ιωάννης 13. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 14. Βασιλείου Μάριος 15. Κανάκης Σπυρίδων 16. Κριεκούκη Ιωάννα *** 17. Κυδώνης Αθανάσιος** 18. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη**** 19. Μαρούγκα Μαρία *** 20. Λιώρης Αθανάσιος * 21. Μαρούγκας Μελέτιος 22. Κώνστα Αγλαΐα ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 11/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 113 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου οικον. έτους Στη Μάνδρα,σήμερα στις 18 του μήνα Μαΐου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε συνεδρίαση δημόσια,στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 7109/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν 3852/10. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο μελών 27 παραβρέθηκαν παρόντα 23 δηλαδή: Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 24. Τσάμος Παναγιώτης Πρόεδρος 25. Τώρος Αθανάσιος 26. Κολοβέντζος Παναγιώτης 27. Πλούμπης Κωνσταντίνος 28. Δουδέσης Δημήτριος 29. Μπέκας Δημήτριος 30. Αδάμ Μελέτιος 31. Γραμματικός Μελέτιος 32. Μεϊντάνης Ιωάννης 33. Φλώρου Καλομοίρα 34. Σαμπάνης Γεώργιος 35. Ρόκας Περικλής 36. Λινάρδος Ιωάννης 5. Κανάκης Σπυρίδων 6. Γιάννου Γεώργιος Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 37. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 38. Βασιλείου Μάριος 39. Κανάκης Σπυρίδων 40. Κριεκούκη Ιωάννα *** 41. Κυδώνης Αθανάσιος** 42. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη**** 43. Μαρούγκα Μαρία *** 44. Λιώρης Αθανάσιος * 45. Μαρούγκας Μελέτιος 46. Κώνστα Αγλαΐα 7. Κώνστας Ευάγγελος 8. Πανωλιάσκος Αθανάσιος * Ο ΔΣ Λιώρης Αθανάσιος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 1 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ** Ο ΔΣ Κυδώνης Αθανάσιος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης *** Οι ΔΣ Κριεκούκη Ιωάννα και Μαρούγκα Μαρία αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 1 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αφού πρώτα είχαν τοποθετηθεί επί του θέματος, δηλώνοντας δεν επιθυμούν να νομιμοποιήσουν τη διαδικασία συζήτησης **** Η ΔΣ Σαββίδου Καραμπίνη Πολυτίμη αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης δηλώνοντας ότι δεν επιθυμεί να νομιμοποιήσει τη διαδικασία συζήτησης, επέστρεψε στη συζήτηση του 2 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και αποχώρησε οριστικά μετά το πέρας της συζήτησης του.

19 19 Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με παρόντα και το Δήμαρχο κο Δρίκο Γεώργιο και εισηγούμενος το 9 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έκθεσε ότι επιβάλλεται η υπάρχουσα τάξη του προϋπολογισμού οικον. Έτους 2011 να υποστεί αναγκαίες μεταβολές ως προς τα έσοδα και έξοδα δεδομένου ότι δεν έχει εγκριθεί ακόμα η υπ αριθμ. 39/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συγχώνευση των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας Το Δημοτικό Συμβούλιο Μετά την εισήγηση του προέδρου και αφού πήρε υπόψη του: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του από 17-5/ ΒΔ περί οικον. Διοίκησης και λογιστικού των Δ&ΚΚ 2. Τις διατάξεις του Ν 3463/06 (ΚΔ&Κ) Ομόφωνα αποφασίζει 1. Προβαίνει στην Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. Έτους 2011 ως ακολούθως: Α. Μείωση πιστώσεων ΚΑ Τίτλος Ποσό 1. 00/ Επιχορήγηση Ν.Π. Κίνηση Αλληλεγγύης & Πολιτισμού Δ. Μάνδρας Ειδυλλίας ,00 Σύνολο ,00 Αποθεματικό ,04 Νέο αποθεματικό ,04 Β. Ενίσχυση πιστώσεων ΚΑ Τίτλος Ποσό 1. 00/ Επιχορήγηση ΚΑΠΗ , / Επιχορήγηση Δημ. Βιβλιοθήκης 8.000, / Επιχορήγηση ΠΟΔΗΜ, Πνευματικού Κέντρου Ερυθρών, Πνευματικού Κέντρου ,00 Δ. Βιλίων 4. 00/ Επιχορήγηση ΔΟΝΑΜ, Δημοτικού Χώρου Άθλησης Ερυθρών , / Επιχορήγηση ΔΠΣΜ ΔΠΣ Ερυθρών , / Επιχορήγηση 2 ου ΚΑΠΗ 5.000,00 Σύνολο ,00 Αποθεματικό ,04 Νέο αποθεματικό ,04 2. Εγκρίνει την επιχορήγηση και ψηφίζει πιστώσεις ως οικονομική ενίσχυση των Νομικών Προσώπων του Δήμου μας όπως παρακάτω: Νομικό Πρόσωπο Ποσό ΚΑ ΚΑΠΗ ,00 00/ ΚΑΠΗ Ερυθρών ,00 00/ Δημοτική Βιβλιοθήκη 8.000,00 00/ ΠΟΔΗΜ ,00 00/ Πνευματικό Κέντρου Δ. Βιλίων 5.000,00 00/ ΔΟΝΑΜ ,00 00/ Δημοτικός Χώρος Άθλησης Ερυθρών ,00 00/ ΔΠΣΜ ,00 00/ ΔΠΣ Ερυθρών ,00 00/ ο ΚΑΠΗ 5.000,00 00/ Η απόφαση πήρε αα 113 Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: Ο Πρόεδρος Τσάμος Παναγιώτης Πιστό Αντίγραφο Μάνδρα Ο Δήμαρχος Τα μέλη: 1. Τώρος Αθανάσιος 2. Κολοβέντζος Παναγιώτης 3. Πλούμπης Κωνσταντίνος 4. Δουδέσης Δημήτριος 5. Μπέκας Δημήτριος 6. Αδάμ Μελέτιος 7. Γραμματικός Μελέτιος

20 ΔΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μεϊντάνης Ιωάννης 9. Φλώρου Καλομοίρα 10. Σαμπάνης Γεώργιος 11. Ρόκας Περικλής 12. Λινάρδος Ιωάννης 13. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 14. Βασιλείου Μάριος 15. Κανάκης Σπυρίδων 16. Κριεκούκη Ιωάννα *** 17. Κυδώνης Αθανάσιος** 18. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη**** 19. Μαρούγκα Μαρία *** 20. Λιώρης Αθανάσιος * 21. Μαρούγκας Μελέτιος 22. Κώνστα Αγλαΐα ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 11/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 114 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τροποποίηση του χώρου λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς της Δημοτικής Κοινότητας Ερυθρών του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας. Στη Μάνδρα,σήμερα στις 18 του μήνα Μαΐου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε συνεδρίαση δημόσια,στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 7109/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν 3852/10. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο μελών 27 παραβρέθηκαν παρόντα 23 δηλαδή: Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 1. Τσάμος Παναγιώτης Πρόεδρος 2. Τώρος Αθανάσιος 3. Κολοβέντζος Παναγιώτης 4. Πλούμπης Κωνσταντίνος 5. Δουδέσης Δημήτριος 6. Μπέκας Δημήτριος 7. Αδάμ Μελέτιος 8. Γραμματικός Μελέτιος 9. Μεϊντάνης Ιωάννης 10. Φλώρου Καλομοίρα 11. Σαμπάνης Γεώργιος 12. Ρόκας Περικλής 13. Λινάρδος Ιωάννης 1. Κανάκης Σπυρίδων 2. Γιάννου Γεώργιος Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 14. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 15. Βασιλείου Μάριος 16. Κανάκης Σπυρίδων 17. Κριεκούκη Ιωάννα *** 18. Κυδώνης Αθανάσιος** 19. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη**** 20. Μαρούγκα Μαρία *** 21. Λιώρης Αθανάσιος * 22. Μαρούγκας Μελέτιος 23. Κώνστα Αγλαΐα 3. Κώνστας Ευάγγελος 4. Πανωλιάσκος Αθανάσιος * Ο ΔΣ Λιώρης Αθανάσιος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 1 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ** Ο ΔΣ Κυδώνης Αθανάσιος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης *** Οι ΔΣ Κριεκούκη Ιωάννα και Μαρούγκα Μαρία αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 1 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αφού πρώτα είχαν τοποθετηθεί επί του θέματος, δηλώνοντας δεν επιθυμούν να νομιμοποιήσουν τη διαδικασία συζήτησης **** Η ΔΣ Σαββίδου Καραμπίνη Πολυτίμη αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης δηλώνοντας ότι δεν επιθυμεί να νομιμοποιήσει τη διαδικασία συζήτησης, επέστρεψε στη συζήτηση του 2 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και αποχώρησε οριστικά μετά το πέρας της συζήτησης του.

21 21 Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με παρόντα και το Δήμαρχο κο Δρίκο Γεώργιο και εισηγούμενος το 10 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έκθεσε ότι : Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ερυθρών με την 5/ ομόφωνη απόφασή του γνωμοδότησε υπέρ της αλλαγής θέσης της Λαϊκής Αγοράς που διενεργείται στη Δημοτική Κοινότητα Ερυθρών. Συγκεκριμένα γνωμοδότησε για την αλλαγή θέσης της Λαϊκής Αγοράς, από την οδό Σοφοκλέους στην οδό Μύρωνος (Ξυλουργείο κου Τζαβάρα) μέχρι και την οδό Ύδρας, για ένα έτος. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την 11/ απόφασή της αποδέχθηκε τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερυθρών για αλλαγή της θέσης της Λαϊκής Αγοράς που διενεργείται στη Δημοτική Κοινότητα Ερυθρών και προτείνει τη τροποποίηση του χώρου λειτουργίας της, από την οδό Σοφοκλέους στην οδό Μύρωνος (Ξυλουργείο κου Τζαβάρα) μέχρι και την οδό Ύδρας, για ένα έτος. Κατόπιν των παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο ν αποφανθεί σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο Αφού έλαβε υπόψη του την 5/ ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερυθρών και την 11/ απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Ομόφωνα αποφασίζει Τροποποιεί το χώρο λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς που γίνεται στη Δημοτική Κοινότητα Ερυθρών, από την οδό Σοφοκλέους στην οδό Μύρωνος (Ξυλουργείο κου Τζαβάρα) μέχρι και την οδό Ύδρας, για ένα έτος. Η απόφαση πήρε αα 114 Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: Ο Πρόεδρος Τσάμος Παναγιώτης Πιστό Αντίγραφο Μάνδρα Ο Δήμαρχος ΔΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τα μέλη: 1. Τώρος Αθανάσιος 2. Κολοβέντζος Παναγιώτης 3. Πλούμπης Κωνσταντίνος 4. Δουδέσης Δημήτριος 5. Μπέκας Δημήτριος 6. Αδάμ Μελέτιος 7. Γραμματικός Μελέτιος 8. Μεϊντάνης Ιωάννης 9. Φλώρου Καλομοίρα 10. Σαμπάνης Γεώργιος 11. Ρόκας Περικλής 12. Λινάρδος Ιωάννης 13. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 14. Βασιλείου Μάριος 15. Κανάκης Σπυρίδων 16. Κριεκούκη Ιωάννα *** 17. Κυδώνης Αθανάσιος** 18. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη**** 19. Μαρούγκα Μαρία *** 20. Λιώρης Αθανάσιος * 21. Μαρούγκας Μελέτιος 22. Κώνστα Αγλαΐα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 22/ 2011 ΕΚΤΑΚΤΗΣ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 22/ 2011 ΕΚΤΑΚΤΗΣ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 22/ 2011 ΕΚΤΑΚΤΗΣ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 244 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ψήφισμα

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση απολογισμού Δήμου Μάνδρας οικονομικού έτους 2009.

Έγκριση απολογισμού Δήμου Μάνδρας οικονομικού έτους 2009. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 14/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 169 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση απολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση ΑΤΜ της Τράπεζας ΕΤΕ στο χώρο του ΚΑΠΗ της Δημοτικής Κοινότητας Βιλίων

Εγκατάσταση ΑΤΜ της Τράπεζας ΕΤΕ στο χώρο του ΚΑΠΗ της Δημοτικής Κοινότητας Βιλίων 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 29/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 270 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εγκατάσταση ΑΤΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 8/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 8/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 8/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 86 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη απόφασης για την απαλλαγή των Δημοτικών Τελών των γεωργικών αποθηκών, διαμέσου των λογαριασμών της ΔΕΗ

Λήψη απόφασης για την απαλλαγή των Δημοτικών Τελών των γεωργικών αποθηκών, διαμέσου των λογαριασμών της ΔΕΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 28/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 262 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. - 1-2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εκλογή Προεδρείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 20/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 20/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Αρ. Αποφ. 240 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 20/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 16/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 16/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 16/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 192 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αναμόρφωση προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 10/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 10/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 10/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 87 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση πρόσληψης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 12/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 12/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 12/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 127 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Υποβολή Πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 24/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 24/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Αρ. Αποφ. 246 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 24/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για ευάλωτες ομάδες (ΤοπΕΚΟ)»

Συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για ευάλωτες ομάδες (ΤοπΕΚΟ)» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 4/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 61 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Συμμετοχή στο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 11/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 11/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 11/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 126 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ψήφιση πίστωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Με τα θέματα που συζητήθηκαν στην 2 η Συνεδρίαση του Δ.Σ. στις

Πίνακας Με τα θέματα που συζητήθηκαν στην 2 η Συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑ Σ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Πίνακας Με τα θέματα που συζητήθηκαν στην 2 η Συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 19-1-2011 1. Έγκριση ή μη εξουσιοδότησης Δημάρχου για την ανάθεση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 13/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 13/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 13/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 168 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εκλογή αναπληρωματικών

Διαβάστε περισσότερα

Απόντες ηµοτικοί Σύµβουλοι

Απόντες ηµοτικοί Σύµβουλοι 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 ΈΚΤΑΚΤΗΣ Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ.27 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Χρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. - 3-2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 16 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Αποφ.283 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..) του ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας οικονοµικού έτους 2015

Αρ. Αποφ.283 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..) του ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας οικονοµικού έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 31/2014 Έκτακτης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ.283 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση Ολοκληρωµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 8/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ.53 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ορισµός µελών του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» 4 Σεπτεμβρίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» 4 Σεπτεμβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 667ΘΟΚ6Λ-0ΒΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Ο ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ «Ο ΑΡΙΩΝ» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 25 ης Ιουνίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 185/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 15/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 15/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 15/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 168 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Επιχορήγηση Νομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 1/2017 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 1/2017 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Αρ. Αποφ.1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 1/2017 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Συζήτηση και λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2012 του ΝΠΔΔ: Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Μάνδρας

Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2012 του ΝΠΔΔ: Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Μάνδρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 5/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 64 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση αναμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 25/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 25/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 25/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 255 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Καταβολή επιχορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 28/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 28/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ Αρ. Αποφ.248 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 28/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εκλογή των µελών του

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Αποστολή της υπ αριθμ. 37/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα: «Αποστολή της υπ αριθμ. 37/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ----------------------------------------------------- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ----------------------------------------------------- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 16 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 23 ης Ιουνίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 158/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 9/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 9/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 9/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 91 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση αναμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Αριθμ.Αποφ: 170 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. -12-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αποδοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 15/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 15/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 15/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 173 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση Απογραφής

Διαβάστε περισσότερα

6 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014 10 Απριλίου 2014

6 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014 10 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 6 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 10 ης Απριλίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 102/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 6/207 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:40/207 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

11 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ιουνίου 2014

11 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ιουνίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 25 ης Ιουνίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 170/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

Κερατέα Αρ. Πρωτ.: 880. Προς: Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Περιφερείας Αττικής Κατεχάκη 56 Αθήνα

Κερατέα Αρ. Πρωτ.: 880. Προς: Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Περιφερείας Αττικής Κατεχάκη 56 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ----------------------------------------------------- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ----------------------------------------------------- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 6/2017 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:143/2017 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 18/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 18/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 18/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 212 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση 1 ου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΨΒΩ6Ι-ΧΤΠ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α πρακτικού 18 ης / τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΔΑ: 45ΨΒΩ6Ι-ΧΤΠ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α πρακτικού 18 ης / τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α πρακτικού 18 ης /25-11-2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα 6 ο : Ψήφιση - καταβολή επιδόματος

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Αποστολή της υπ αριθμ. 23/2012 απόφασης του Διοικητικού

Θέμα: «Αποστολή της υπ αριθμ. 23/2012 απόφασης του Διοικητικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ----------------------------------------------------- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ----------------------------------------------------- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 9/207 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:24/207 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 2/2016 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 2/2016 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Αρ. Αποφ.14 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 2/2016 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Συζήτηση και λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Αποστολή της υπ αριθμ. 2/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα: «Αποστολή της υπ αριθμ. 2/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ----------------------------------------------------- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ----------------------------------------------------- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 4 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Αποστολή της υπ αριθμ. 8/2016 απόφασης της Εκτελεστικής

Θέμα: «Αποστολή της υπ αριθμ. 8/2016 απόφασης της Εκτελεστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ----------------------------------------------------- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ----------------------------------------------------- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Απόντες ηµοτικοί Σύµβουλοι

Απόντες ηµοτικοί Σύµβουλοι 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 3/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ.6 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ψήφιση πίστωσης για έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 26 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 25 ης Οκτωβρίου 2012 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 245/2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ HM: 09/05/2016 14:37:51. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 11 της 25 ης Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 268/2015

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 268/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 268/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 27/16-11-2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Αποστολή της υπ αριθμ. 30/2015 απόφασης της Εκτελεστικής

Θέμα: «Αποστολή της υπ αριθμ. 30/2015 απόφασης της Εκτελεστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ----------------------------------------------------- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ----------------------------------------------------- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 24 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 06 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 31 ης Μαρτίου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.114/ Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Κρέστενα, 10/ 04 / 2012 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 7493

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Κρέστενα, 10/ 04 / 2012 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 7493 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Κρέστενα, 10/ 04 / 2012 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 7493 Έδρα: Κρέστενα ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση : Αγ. Γεωργίου 22 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελoποννήσου Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 25 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 13 ης Οκτωβρίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 274/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 9 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 2 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 6/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 6/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ Αρ. Αποφ.31 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 6/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Παραχώρηση ηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Καθιέρωση κατ εξαίρεση ωρών λειτουργίας διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου.

Καθιέρωση κατ εξαίρεση ωρών λειτουργίας διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου. ΛΛΝΙΚ ΔΟΚΑΤΙΑ ΝΟΟΣ ΑΤΤΙΚΣ ΔΟΣ ΑΝΔΑΣ ΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. / Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου άνδρας ιδυλλίας Αρ. Αποφ. ΠΙΛΨ Καθιέρωση κατ εξαίρεση ωρών λειτουργίας διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ : Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 ΤΑΧ.ΚΩΔ. : 48 100 ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦ : Κοψάρη Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 6/2016 από 23/6/2016. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 6

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 28 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 18 ης Δεκεμβρίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 376/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης για

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ. 7 της 9 ης Μαρτίου 2016

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ. 7 της 9 ης Μαρτίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ. 7 της 9 ης Μαρτίου 2016 Αριθμός Απόφασης 69

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Αποστολή της υπ αριθμ. 31/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα: «Αποστολή της υπ αριθμ. 31/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ----------------------------------------------------- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ----------------------------------------------------- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης: 365/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 25 /2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Αριθμός Απόφασης: 365/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 25 /2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθμός Απόφασης: 365/2014 Από το πρακτικό αριθμός: 25 /2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 25 Ιουλίου 2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 25 Ιουλίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 25 Ιουλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 120

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Από το με αριθμό 14/30 Οκτωβρίου Συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης.

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Από το με αριθμό 14/30 Οκτωβρίου Συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Από το με αριθμό 14/30 Οκτωβρίου 2013 ΕΔΡΑ : ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Πρακτικό Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αριθ. Αποφ. 8/201 4

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αριθ. Αποφ. 8/201 4 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αριθ. Αποφ. 8/201 4 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ.Αποφ 238 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. -22-2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας

Διαβάστε περισσότερα

13 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ιουνίου 2016

13 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ιουνίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 13 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 21 ης Ιουνίου 2016 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.227/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ.Αποφ. 278 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. -30-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της με αριθμ 2/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών. ΘΕΜΑ: Έγκριση 4 ης τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού έτους 2015.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙ ΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 22 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 17 ης Οκτωβρίου 2013 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 324/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης: 346/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 23 /2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Αριθμός Απόφασης: 346/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 23 /2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμός Απόφασης: 346/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 23 /2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ΜΑΝΔΡΑΣ του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ΜΑΝΔΡΑΣ του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 8-2015 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ΜΑΝΔΡΑΣ του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.30/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.30/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.30/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αριθμ. Απόφασης: 197/2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Υποβολή στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Αποστολή της υπ αριθμ. 1/2013 απόφασης του Διοικητικού

Θέμα: «Αποστολή της υπ αριθμ. 1/2013 απόφασης του Διοικητικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ----------------------------------------------------- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ----------------------------------------------------- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

01 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ιανουαρίου 2017

01 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ιανουαρίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 01 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 13 ης Ιανουαρίου 2017 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.012/2017 Π Ε Ρ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθ. 20 / 2009 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου. Αριθ. Αποφάσεως 309 / 2009

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθ. 20 / 2009 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου. Αριθ. Αποφάσεως 309 / 2009 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθ. 20 / 2009 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου. Αριθ. Αποφάσεως 309 / 2009 Περίληψη Ρύθμιση οφειλών ( από δημοτικά τέλη, φόρους, εισφορές κ.λ.π. ) σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 3 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 38/2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Σύνταξη έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού Α τριμήνου οικονομικού έτους 2016»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 38/2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Σύνταξη έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού Α τριμήνου οικονομικού έτους 2016» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΑΙ ΑΠΟ 13/04/2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 5/11-04-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 2 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της 3 ης τακτικής συνεδρίασης της 01/3/2016 Αριθμός Απόφασης: 12/2016

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της 3 ης τακτικής συνεδρίασης της 01/3/2016 Αριθμός Απόφασης: 12/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΝΠΔΔ : «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της 3 ης τακτικής συνεδρίασης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 7/2013 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 7/2013 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 7/2013 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της με αριθμ 13/2017 Έκτακτη συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών. ΘΕΜΑ: Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 4º της 26 ης Φεβρουαρίου Αριθμός Απόφασης 49

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 4º της 26 ης Φεβρουαρίου Αριθμός Απόφασης 49 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 4º της 26 ης Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

20 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Σεπτεμβρίου 2016

20 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Σεπτεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 20 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 20 ης Σεπτεμβρίου 2016 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.334/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:10510/4-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 11 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 130/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 12921/24-6-2015

Αρ. Απόφασης: 130/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 12921/24-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμ. 6/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαρκαδόνας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμ. 6/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαρκαδόνας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμ. 6/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαρκαδόνας Αριθμ. Αποφ. 51/2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Έγκριση πραγματοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2013 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 30 η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 14 : 00,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 35 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 35 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 35 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 328/2015 ΘΕΜΑ 14 ο : Σύνταξη δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2016. Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Από το με αριθμό 16/13 Νοεμβρίου Συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης.

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Από το με αριθμό 16/13 Νοεμβρίου Συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Από το με αριθμό 16/13 Νοεμβρίου 2013 ΕΔΡΑ : ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Πρακτικό Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης: 30/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 5/2015 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Αριθμός Απόφασης: 30/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 5/2015 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμός Απόφασης: 30/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 5/2015 Τακτικής Συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 09 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 20 ης Μαΐου 2016 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.186/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 12 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 04 ης Μαΐου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 111/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 20 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Αποστολή της υπ αριθμ. 9/2013 απόφασης της Εκτελεστικής

Θέμα: «Αποστολή της υπ αριθμ. 9/2013 απόφασης της Εκτελεστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ----------------------------------------------------- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ----------------------------------------------------- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (20), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (20), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 4263/2-4-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 4 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 47/2015 Π ε ρ ί

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 91 Απόσπασμα από το πρακτικό της 26-4-2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα: Ανάκληση της υπ αριθμ. 309/2015 Α.Δ.Σ. και λήψη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 3/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 3/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα