Ἡ ἐδῶ ἐπανάληψις ὀνομάτων ἱερέων τινῶν γίνεται διότι οἱ μόνιμοι αὐτοί ἱερεῖς ἐκτός τῶν ἐνοριῶν τους ἐξυπηρετοῦν ἀνάγκες καί ἄλλων κενῶν ἐνοριῶν.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ἡ ἐδῶ ἐπανάληψις ὀνομάτων ἱερέων τινῶν γίνεται διότι οἱ μόνιμοι αὐτοί ἱερεῖς ἐκτός τῶν ἐνοριῶν τους ἐξυπηρετοῦν ἀνάγκες καί ἄλλων κενῶν ἐνοριῶν."

Transcript

1 ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Ἀρχιμ. Γρηγόριος Κιούσης, τηλ , βοηθούμενος καί ἀναπληρούμενος ἀπό τόν Ἀρχιμ. Σεραφείμ Καλογερόπουλον, τηλ ΠΟΛΙΣ ή ΧΩΡΙΟΝ-ΝΑΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ Δημητσάνα-Ἁγ. Κυριακή Κανάκης Ἰάκωβος Βαρδουνιώτης Παναγιώτης Ἅγ. Χαραλάμπης Καλογερόπουλος Σεραφείμ Ἅγ. Ἰωάννης - Ἅγ. Ἀθανάσιος Δρούλιας Ἀνδρέας Ἀετοράχη - Μετ. Σωτῆρος Παναγιωτόπουλος Ἰωάννης Ἑλληνικό Προφ. Ἠλίας Κοκοσιούλης Γεώργιος Ἁγιονέριον - Ἅγ. Γεώργιος Γαλάνης Γαβριήλ Ζάτουνα Κοίμ. Θεοτόκου Παγανός Δαμασκηνός Ζυγοβίστιον Μετ. Σωτῆρος Διαμαντόπουλος Ἰγνάτιος Κακουρέϊκα - Ἅγ. Βασίλειος Δημακόπουλος Νικόλαος Λαγκάδια Τίμιος Πρόδρομος Πετρόπουλος Χρήστος Παμ. Ταξιαρχῶν Ρουμελιώτης Παναγιώτης Ἅγ. Ἀπόστολοι Ρουμελιώτης Νικόλαος Λευκοχώριον - Ἅγ. Δημήτριος Κουτσονικολῆς Δημήτριος Λιοδώρα - Ἅγ. Νικόλαος Γαλάνης Γαβριήλ Λουτρά Ἡραίας Τίμ. Πρόδρομος Ρούτουλας Μιχαήλ Λυκούρεση - Ζωοδ. Πηγή Δημόπουλος Κων/νος Ἡ ἐδῶ ἐπανάληψις ὀνομάτων ἱερέων τινῶν γίνεται διότι οἱ μόνιμοι αὐτοί ἱερεῖς ἐκτός τῶν ἐνοριῶν τους ἐξυπηρετοῦν ἀνάγκες καί ἄλλων κενῶν ἐνοριῶν. Λυσσαρέα - Ἅγ. Νικόλαος Ἀγγελής Ἰωσήφ Μελισσόπετρα - Ἅγ. Ἀθανάσιος Ρεμούνδος Μιχαήλ Ὄχθια - Ἅγ. Γεώργιος Παπαβασιλείου Μάξιμος Παναγιά - Ἅγ. Νικόλαος Κόμβος Θεοφύλακτος Παλαιοχώριον - Ἅγ. Ἀπόστολοι Κόμβος Θεοφύλακτος Παλούμπα - Ἅγ. Γεώργιος Δημακόπουλος Νικόλαος Πυρρί Γεν. Θεοτόκου Γαϊτανίδης Εὐμένιος Ράδου Κοιμ. Θεοτόκου Νικόπουλος Σωτήριος Ράφτη - Ἅγ. Δημήτριος Τσίτουρας Γεώργιος Ριζοσπηλιά - Ἅγ. Νικόλαος Ρεμούνδος Μιχαήλ Σαρακίνιον Ἡρ. Κοιμ. Θεοτόκου Ρήγας Παναγιώτης Σέρβου - Κοιμ. Θεοτόκου Γαϊτανίδης Εὐμένιος Σβόρνα - Ἁγ. Μαρίνα Κρατημένος Παναγιώτης Στεμνίτσα - Ἅγ. Γεώργιος Γιαννόπουλος Γεώργιος ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΥΤΙΝΗΣ

2 Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Πρωτοπρ. Ντάβος Νικλόλαος. Τηλ Βυτίνα - Ἅγ. Τρύφων Ντάβος Νικόλαος Ἀγρίδιον - Ἁγ. Τριάς Γιαννόπουλος Γεώργιος Ἐλάτη Κοιμ. Θεοτόκου Κιούσης Γρηγόριος Καμενίτσα - Ἅγ. Γεώργιος Χοῦσος Σωτήριος Νυμφασία - Ἁγ. Τριάς Πισιμίσης Κων/νος Παναγίτσα - Ἀνάληψις Κυρίου Κοϊνάκης Εὐμένιος Πράσινο - Ἅγ. Κωνσταντῖνος Γιαννόπουλος Γεώργιος Πυργάκι Τίμ. Πρόδρομος Κιούσης Γρηγόριος ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟΥ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Πρωτοπρ. Δουρίδας Θεμιστοκλῆς. τηλ Βαλτεσινίκον - Ἅγ. Γεώργιος Δουρίδας Θεμιστοκλῆς Ἅγ. Θεόδωροι Βερτόπουλος Ἀνδρόνικος Ἀμυγδαλέα Κοιμ. Θεοτόκου Πολυχρονόπουλος Ἀντώνιος Δρακοβούνιον - Ἅγ. Γεώργιος Κωστόπουλος Δημήτριος Θεόκτιστον - Ἅγ. Θεόδωροι Συριανός Δημήτριος Κερπινή - Ἁγ. Τριάς Σταυρόπουλος Γεώργιος Λάστα - Ἅγ. Γεώργιος Κονδύλης Θεόδωρος Μαγούλιανα Τίμ. Πρόδρομος Κονδύλης Θεόδωρος ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΗΣ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Πρωτ. Μπαχός Παναγιώτης Τηλ Κοντοβάζαινα - Ἅγ. Γεώργιος Γοῦτσος Χρῆστος Ἅγ. Δημήτριος - Ἁγ. Τριάς Πατερημός Διαμαντής Βάχλια - Ἅγ. Βασίλειος Ἀνδρικόπουλος Φιλόθεος Ἁγ. Μαρίνα Ἀνδρικόπουλος Φιλόθεος Δήμητρα - Ἅγ. Νικόλαος Μπαχός Παναγιώτης Πουρναριά - Ἁγ. Τριάς Καλογερόπουλος Δημήτριος Ξηροκαρύταινα Τίμ. Πρόδρομος Καλογερόπουλος Δημήτριος ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Πρωτοπρ. Παπανδρέου Νικόλαος. τηλ Σταυροδρόμιον Κοιμ. Θεοτόκου Παπακωνσταντίνου Νικόδημος Βυζίκιον - Ἅγ. Νικόλαος Ραΐσης Φίλιππος Δάφνη - Ἅγ. Χαραλάμπης Δρούλιας Βασίλειος

3 Δόξα - Ἅγ. Νικόλαος Ρήγας Παναγιώτης Καλλιάνιον - Ἅγ. Γεώργιος Λύτρας Κων/νος Καπελίτσα Γεν. Θεοτόκου Φράγκος Γεώργιος Καστράκι - Ἅγ. Δημήτριος Λύτρας Κων/νος Λειβαδάκι - Ἅγ. Νικόλαος Κάμπρας Παναγιώτης Μπουλιάρι - Ἁγ. Ἄννα Κανελλόπουλος Θεόδωρος Νεοχώριον - Ἁγ. Τριάς Παπανδρέου Νικόλαος Περδικονέριον - Ἅγ. Δημήτριος Φράγκος Γεώργιος Ράχες - Ἁγ. Τριάς Δρεμέτσικας Ἀθανάσιος Σπάθαρι - Ἅγ. Δημήτριος Βεργέτης Ἰωάννης Τουμπίτσιον - Ἅγ. Ἀθανάσιος Νικήτας Νικόλαος Τριποταμιά Εὐαγγ. Θεοτόκου Ἀλεξόπουλος Λεωνίδας Τρόπαια - Ἅγ. Γεώργιος Κούλης Ἰωάννης Κοιμ. Θεοτόκου Κατσιμπρής Σπυρίδων Φτεριά - Ἅγ. Γεώργιος Πετρόπουλος Παναγιώτης Φαναράκι - Ἅγ. Νικόλαος Κουσιονέλος Ἀθανάσιος Χώρα - Ἅγ. Ἀθανάσιος Μπράμος Χριστοφόρος ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΕΛΗΜΑΧΙΟΥ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Πρωτοπρ. Μπαχός Ἰωάννης. τηλ Ἀπόσκια Βελημαχίου - Ἁγ. Τριάς Γούμενος Νικόλαος Βελημάχιον Κοιμ. Θεοτόκου Μπαχός Ἰωάννης Βούτσιον - Ἁγ. Παρασκευή Μπακόπουλος Δημήτριος Βυδιάκι - Ἅγ. Δημήτριος Μπουστρῆς Κων/νος Καρδαρίτσιον - Ἅγ. Νικόλαος Τσιρώνης Χρῆστος Μοναστηράκιον Κοιμ. Θεοτόκου Μπαχός Ἰωάννης Παραλλογγοί Τιμ. Ζώνη Τσουκαλᾶς Παναγιώτης AΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Πρωτοπρ. Δάρρας Βασίλειος. τηλ Μεγαλόπολις - Ἅγ. Νικόλαος Δάρρας Βασίλειος Γκογκίδης Βασίλειος Ἅγ. Κωνσταντῖνος Γκουμάσης Θεόδωρος Κοιμ. Θεοτόκου Ψαθίου Μανώλης Θεοδόσιος Ἀνεμοδούριον - Ἅγ. Χαράλαμπος Καγιανᾶς Χρῆστος Ἀναβρυττός - Ἅγ. Δημήτριος Βαζυντάρης Δημήτριος Ἄκοβος - Ἅγ. Νικόλαος Σπανός Γεώργιος Ἀνθοχώριον Εἰσ. Θεοτόκου Ἀθανασόπουλος Χρῆστος Ἀπιδίτσα - Ἅγ. Δημήτριος Σπανός Βασίλειος

4 Ἀτσίχωλος - Ἅγ. Ἀθανάσιος Γαλάνης Ἠλίας Βάγκου Κοιμ. Θεοτόκου Παπαδόπουλος Χρῆστος Βάστα Κοιμ. Θεοτόκου Παναγιώτης Ἰωακείμ Βελιγοστή Μεταμόρφωση Σωτ Κομινάκης Ἠλίας Βλαχόρραφτη - Ἁγ. Τριάς Τράκας Γρηγόριος Βρυσοῦλες Κοιμ. Θεοτόκου Τράκας Γρηγόριος Βουτσαρᾶ - Ἁγ. Τριάς Μπάκας Γρηγόριος Γέφυρα - Ἅγ. Γεώργιος Μανώλης Θεοδόσιος Γιαννέϊκα - Ἁγ. Τριάς Σπανός Γεώργιος Γιαννέϊκα Ἄνω - Ἁγ. Παρασκευή Τζαμουράνης Φώτιος Γούπατα Κοιμ. Θεοτόκου Σπανός Γεώργιος Γραικοῦ - Κοιμ. Θεοτόκου Ἀπέργης Λάμπρος Δερβένι - Ἅγ. Γεώργιος Φουφόπουλος Νεκτάριος Δυρράχιον Εἰσ. Θεοτόκου Τζαμουράνης Φώτιος Ἑλληνίτσα - Ὑπαπ. Σωτῆρος Κομινάκης Ἠλίας Ἐκκλησούλα - Ἅγ. Νικόλαος Γεωργαντᾶς Θεόδωρος Ζώνη - Ἅγ. Δημήτριος Γεωργαντᾶς Θεόδωρος Θωκνία Εὐαγγ. Θεοτόκου Γκογκίδης Βασίλειος Ἴσαρι - Ἅγ. Νικόλαος Κλαγκέας Δημήτριος Ἴσιωμα Καρυῶν - Ἅγ. Δημήτριος Καρκαγκέλης Ἀγαθάγγελος Καλυβάκια - Ἅγ. Δημήτριος Πισιμίσης Μιχαήλ Καλύβια Λεονταρίου - Ἁγ. Παρασκευή Μπάκας Ἱερώνυμος Καμάρα - Ἅγ. Γεώργιος Μεγαγιάννης Μιχαήλ Καμαρίτσα Παμ. Ταξιαρχῶν Γιαννούλης Σεραφείμ Καράτουλα - Ἅγ. Γεώργιος Παπαδόπουλος Χρῆστος Καρβουνάρι - Ἅγ. Νικόλαος Κοκοσιούλης Γεώργιος Καρυαί Ἄνω Γεν. Θεοτόκου Ἀγγελῆς Γεώργιος Καρύταινα Εὐαγγ. Θεοτόκου Γαλάνης Ἠλίας Καστανοχώριον Κοιμ. Θεοτόκου Ἀγγελῆς Γεώργιος Καμποχώριον Κοιμ. Θεοτόκου Μεγαγιάννης Μιχαήλ Κατσίμπαλι Τίμ. Πρόδρομος Γιαννούλης Σεραφείμ Καλύβια Καρυῶν - Ἅγ. Γεώργιος Καρκαγκέλης Ἀγαθάγγελος Κοτσιρίδιον - Ἅγ. Δημήτριος Γκογκίδης Βασίλειος Κουρουνιοῦ - Ἅγ. Γεώργιος Δούμουρας Σταμάτιος Κρυονέρι - Ἅγ. Θεόδωρος Τράκας Γρηγόριος Κυπαρίσσια - Ἅγ. Νικόλαος Παπαευθυμίου Βασίλειος Κωτίλιον Ἄνω - Ἅγ. Δημήτριος Δούμουρας Σταμάτιος Λεοντάριον - Ἁγ. Ἀπόστολοι Μπάκας Ἱερώνυμος Λεπτήνιον - Ἅγ. Δημήτριος Ἀγγελῆς Γεώργιος Λύκαιον Γεν. Θεοτόκου Ἀγγελῆς Γεώργιος Λυκόσουρα Κοιμ. Θεοτόκου Ἀγγελῆς Γεώργιος Μαλλωτά Εὐαγγ. Θεοτόκου Καγιανᾶς Χρῆστος Μακρύσιον - Ἅγ. Δημήτριος Γεωργαντᾶς Θεόδωρος

5 Μαραθοῦσα - Ἅγ. Νικόλαος Βαρθολομαῖος Κανάκης Μαυριά - Ἅγ. Δημήτριος Παπαευθυμίου Βασίλειος Νεοχώριο Γεν. Θεοτόκου Σπανός Βασίλειος Νεοχώριον Φαλαισ. Γεν. Θεοτόκου Τζαμουράνης Φώτιος Ὀρέστιον - Ἅγ. Γεώργιος Πισιμίσης Μιχαήλ Παλαιόκαστρον Εὐαγγ. Θεοτόκου Πισιμίσης Μιχαήλ Παύλια - Ἅγ. Κωνσταντῖνος Παπαδόπουλος Χρῆστος Παλαμάριον Κοιμ. Θεοτόκου Κοκοσιούλης Γεώργιος Παλιομοίρι - Ἅγ. Νικόλαος Παπαδόπουλος Χρῆστος Παραδείσια - Ἅγ. Δημήτριος Σπανός Γεώργιος Περιβόλια Γεν. Θεοτόκου Βαζυντάρης Δημήτριος Πετροβούνι Γεν. Θεοτόκου Παναγιώτης Ἰωακείμ Πετρίνα Κοιμ. Θεοτόκου Ἀπέργης Λάμπρος Πλάκα Γεν. Θεοτόκου Πισιμίσης Μιχαήλ Ποταμιά - Ἅγ. Ἰωάννης Θεολόγος Καρκαγκέλης Δημήτριος Ραψωμάτι Κοιμ. Θεοτόκου Καγιανᾶς Χρῆστος Ρούτσι - Ἅγ. Σπυρίδων Βαζυντάρης Δημήτριος Σαρακίνι - Ἅγ. Δημήτριος Μάνθος Ἀλέξανδρος Σκορτσινοῦ - Παμμ. Ταξιάρχαι Μπάκας Γρηγόριος Σουλάριον - Ἅγ. Ἀθανάσιος Γκουμάσης Θεόδωρος Σούλιον - Ἅγ. Νικόλαος Φουφόπουλος Νεκτάριος Σούλου - Ἅγ. Γεώργιος Γιαννούλης Σεραφείμ Σπανέϊκα - Ἅγ. Ἀθανάσιος Ἀπέργης Λάμπρος Στρογγυλό - Ἅγ. Νικόλαος Δούμουρας Σταμάτιος Σύρνα Εὐαγγ. Θεοτόκου Παπαδόπουλος Χρῆστος Τρίλοφος Τίμ Πρόδρομος Γεωργαντᾶς Θεόδωρος Τριπόταμον - Ἅγ. Δημήτριος Δάρρας Βασίλειος Τουρκολέκα Κοιμ. Θεοτόκου Κομινάκης Ἠλίας Φαλαισία - Ἅγ. Νικόλαος Μπάκας Γρηγόριος Χειράδες - Ἁγ. Παρασκευή Σπανός Γεώργιος Χράνοι Κοιμ. Θεοτόκου Σπανός Βασίλειος Χροῦσα - Ἅγ. Γεώργιος Κλαγκέας Δημήτριος Χωρέμιον - Ἅγ. Γεώργιος Ἀγγελῆς Γεώργιος Ψάρι Ζωοδόχου Πηγῆς Κοκοσιούλης Γεώργιος

Νοµός Περιγραφή Τ Κ Χρόνος Παράδοσης

Νοµός Περιγραφή Τ Κ Χρόνος Παράδοσης ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΒΑΡΙΚΟΣ 300 08 ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΓΑΛΙΑΝΟΣ 300 21 ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ 304 00 ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΒΟΝΙΤΣΗΣ 300 02 ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΛΑΣΙΟΥ 300 21 ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ 300 08 ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ Δ.Ο.Υ. ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΑΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (Ν.3852/2010)

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ Δ.Ο.Υ. ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΑΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (Ν.3852/2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ Δ.Ο.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ ΑΕΝ ΕΤΟΥΣ 2013-14 ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΚΕΦ. Θ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ ΑΕΝ ΕΤΟΥΣ 2013-14 ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΚΕΦ. Θ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ) 1 ΙΟΝ/46 ΑΒΡΑΑΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑΣ Α (ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ) & ΤΕΕ (ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ) ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 18.900 2 ΑΣΠ/391 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑΣ Α & ΤΕΕ (ΝΑΥΤΙΚΟΥ/ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εγγεγραμένοι Ψήφισαν Άκύρα Λευκά Σύν. Ακύρ. Λευκά Έγκυρα 28.920 14.844 358 125 483 14.361 ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ 761

Εγγεγραμένοι Ψήφισαν Άκύρα Λευκά Σύν. Ακύρ. Λευκά Έγκυρα 28.920 14.844 358 125 483 14.361 ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ 761 ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ 761 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΟΥ 29 ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΛΙΑ 35 ΒΕΡΡΟΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 15 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 23 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 24 Μαΐου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 24 Μαΐου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 24 Μαΐου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΠ Α1 Α2 Β1 Β Γ Δ Θ.Π A1 A2 B1 Β Γ Δ Α/Α ΟΝΟΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΠ Α1 Α2 Β1 Β Γ Δ Θ.Π A1 A2 B1 Β Γ Δ Α/Α ΟΝΟΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 2 3 4 5 6 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ATTICA BANK, ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ATTICA BANK, ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Δ/ΝΤΩΝ-ΝΤΡΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. Β ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΥΣΤΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ -2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Δ/ΝΤΩΝ-ΝΤΡΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. Β ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΥΣΤΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ -2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Δ/ΝΤΩΝ-ΝΤΡΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. Β ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ -2015 10ο ΔΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΚΡΙΒΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 3 5,5 10,5 0 16 5,08 21,08 10ο ΔΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 1 500 ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΑΡΑΝΤΟΣ 7,96 ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΣΥΜΜΕΤΑΣΕΙ 40 7,96 ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΣΥΜΜΕΤΑΣΕΙ 40 2 6 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 7,05 ΟΧΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΣΥΜΜΕΤΑΣΕΙ 0 7,05 ΟΧΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΣΥΜΜΕΤΑΣΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ 1. ΚΩΝ/ΝΟΣ Μ. ΛΕΓΓΑΣ Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 2. (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ) Η ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 3. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 4. ΟΙΚ.ΑΘΑΝ. & ΜΑΡΙΑΣ ΓΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΑΡ.ΕΓ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΩΤ. Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ. ΠΤΥΧ Ξ.ΓΛΩ Ε.Δ ΕΘΕΛ ΕΠΟΧ ΔΙΠΛ ΕΝΣ.ΟΔΗΓ ΗΥ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 1 18673 ΠΔΠΥ ΑΝ.ΜΑΚ.

Α/Α ΑΡ.ΕΓ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΩΤ. Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ. ΠΤΥΧ Ξ.ΓΛΩ Ε.Δ ΕΘΕΛ ΕΠΟΧ ΔΙΠΛ ΕΝΣ.ΟΔΗΓ ΗΥ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 1 18673 ΠΔΠΥ ΑΝ.ΜΑΚ. 1 18673 ΠΔΠΥ ΑΝ.ΜΑΚ.ΘΡΑΚΗΣ 41 ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑ 1 1 Ν 70 2 16640 ΠΔΠΥ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 905 ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΣΤΑ 5 1 Ν 70 3 12176 ΠΔΠΥ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙ 909 ΚΑΒΑΚΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡ 5 1 Ν 70 4 5036 ΠΔΠΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ ΑΠΌ ΑΡΚΑΔΙΑ (90%) (ταξινόμηση με βάση τη σχολή επιτυχίας)

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ ΑΠΌ ΑΡΚΑΔΙΑ (90%) (ταξινόμηση με βάση τη σχολή επιτυχίας) ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ ΑΠΌ ΑΡΚΑΔΙΑ (90%) (ταξινόμηση με βάση τη σχολή επιτυχίας) Λύκειο Αποφ. Επώνυμο Όνομα Όν. Πατρός Όν. Μητρός Σχολή Επιτυχίας ΕΞ ΕΣΠΕΡ. ΤΡΙΠ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΠΑΝΑΣΤΑΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 ΑΓΑΛΙΑΝΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ11 2 ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ60 3 ΑΓΓΕΛΗ ΗΛΙΑΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ70 4 ΑΔΑΜΑΚΗ ΑΝΝΑ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΠΕ11 5 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ06 6 ΑΙΛΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Αριθ. πρωτ. : 4910 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ Έχοντας υπόψη: Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των άρθρων 39, παρ. 1 και 2, 95, 96 και 97, παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Μόρια συνολ. υπηρ. Μόρια οικογ. κατάστ. Ημέρες συνολ. υπηρ. Μήνες συνολ. υπηρ. Μόρια δυσμ. συνθ.

Μόρια συνολ. υπηρ. Μόρια οικογ. κατάστ. Ημέρες συνολ. υπηρ. Μήνες συνολ. υπηρ. Μόρια δυσμ. συνθ. Α/Α Επώνυμο Όνομα Όνομα πατρός Έτη Αριθμός Μητρώου Ειδικότητα συνολ. Μήνες συνολ. Ημέρες συνολ. συνολ. δυσμ. συνθ. οικογ. κατάστ. Τέκνα Τέκνα μέχρι 25 μέχρι 18 σπ. Συνολ. πλήθος τέκνων τέκνων Σύνολο μορίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ. Α Π Ο Φ Α Σ Η Αρίθμ. 68/2015 ---------------------------------------- Ο Δήμαρχος ΛΕΣΒΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ. Α Π Ο Φ Α Σ Η Αρίθμ. 68/2015 ---------------------------------------- Ο Δήμαρχος ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη 15 /01 /2015 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αρ. Πρωτ. 2237 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αρίθμ. 68/2015 ---------------------------------------- Ο Δήμαρχος ΛΕΣΒΟΥ Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ "ΙΑ" Α/Α ΑΡ.ΕΓ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΩΤ. Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ. ΠΤΥΧ Ξ.ΓΛΩ Ε.Δ ΕΘΕΛ ΕΠΟΧ ΔΙΠΛ ΕΝΣ.ΟΔΗΓ ΗΥ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 1 16635 ΠΔΠΥ ΔΥΤ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΑ Α/Α ΑΡ.ΕΓ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΩΤ. Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ. ΠΤΥΧ Ξ.ΓΛΩ Ε.Δ ΕΘΕΛ ΕΠΟΧ ΔΙΠΛ ΕΝΣ.ΟΔΗΓ ΗΥ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 1 16635 ΠΔΠΥ ΔΥΤ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ "ΙΑ" Α/Α ΑΡ.ΕΓ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΩΤ. Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ. ΠΤΥΧ Ξ.ΓΛΩ Ε.Δ ΕΘΕΛ ΕΠΟΧ ΔΙΠΛ ΕΝΣ.ΟΔΗΓ ΗΥ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 1 16635 ΠΔΠΥ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 293 ΑΒΡΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΑΣ Γ 672 0 2 8930 ΠΔΠΥ

Διαβάστε περισσότερα

1ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθήνας

1ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθήνας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «Υποστήριξη της Ανάπτυξης και της Λειτουργίας των Προτύπων Πειραματικών Σχολείων»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 61.901/1/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 61.901/1/2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8«ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΑΡ.ΕΓ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΩΤ. Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ. ΠΤΥΧ Ξ.ΓΛΩ Ε.Δ ΕΘΕΛ ΕΠΟΧ ΔΙΠΛ ΕΝΣ.ΟΔΗΓ ΗΥ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 1 1094 ΠΔΠΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 929 ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ

Α/Α ΑΡ.ΕΓ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΩΤ. Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ. ΠΤΥΧ Ξ.ΓΛΩ Ε.Δ ΕΘΕΛ ΕΠΟΧ ΔΙΠΛ ΕΝΣ.ΟΔΗΓ ΗΥ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 1 1094 ΠΔΠΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 929 ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ 1 1094 ΠΔΠΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 929 ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓ 1 Ν 70 2 12612 ΠΔΠΥ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙ 987 ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡ 1 Ν 70 3 14126 ΠΔΠΥ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙ 2893 ΤΟΥΡΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩ ΔΗΜΗΤ Ν 40 4 9590 ΠΔΠΥ ΣΤ.

Διαβάστε περισσότερα

2013-14 2014-15. Ονοματεπωνυμο Δελτιο Συλλογος

2013-14 2014-15. Ονοματεπωνυμο Δελτιο Συλλογος Ονοματεπωνυμο Δελτιο Συλλογος 2013-14 2014-15 ΣΥΝΟΛΟ κατηγορια κατηγορια Μ.Ο. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΟΡΙΝΕΣ ΣΕΒΑΣΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 12008 SPORTING CS CS 173,44 36 6244 ΓΑΡΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 12013 SPORTING BS BS 178,50 6 1071

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 13. 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Σελίδα 1 από 13. 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Σελίδα 1 από 13 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - "ΔΩΡΟΘΕΟΣ ΣΧΟΛΑΡΙΟΣ" 1 ΝΤΑΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 547142 ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 15,50 2 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 558468 ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 15,44 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΦΥΛΟΥ ΗΛ. ΚΑΤ. BIB ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΗΜ. ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΟΝΟΣ 1 1 1 1 ΔΡΟΣΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1990 M30 00:20:51 00:32:53 2 2 2 507 ΠΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΘΕΣΗ ΦΥΛΟΥ ΗΛ. ΚΑΤ. BIB ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΗΜ. ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΟΝΟΣ 1 1 1 1 ΔΡΟΣΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1990 M30 00:20:51 00:32:53 2 2 2 507 ΠΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΣ ΘΕΣΗ ΦΥΛΟΥ ΗΛ. ΚΑΤ. BIB ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΗΜ. ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΟΝΟΣ 1 1 1 1 ΔΡΟΣΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1990 M30 00:20:51 00:32:53 2 2 2 507 ΠΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 1988 M30 00:21:42 00:34:13 3 3 3 392 ΜΑΛΙΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ. Ειδικότητα : ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ. Ειδικότητα : ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ (αριθμ. ανήλικων 106 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ Χ703609 Οχι Οχι 1 12 0 6 3 0 0 60 211 ΧΑΡΙΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΚ643991 Οχι Οχι 1 12 0 8 0 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΑ Θητείες σε πολιτειακά και κυβερνητικά αξιώματα

ΠΡΟΣΩΠΑ Θητείες σε πολιτειακά και κυβερνητικά αξιώματα ΠΡΟΣ. ΠΡΟΣ. ΠΡΟΣ. ΠΡΩΘ ΑΝΑΠΛ. ΠΡΩΘ ΑΝΑΠΛ. ΑΝΑΠΛ. ΜΟΝΙΜΟΣ ΜΟΝ. ΥΠΕΡ. ΠΡΟΣΩΠΑ Θητείες σε πολιτειακά και κυβερνητικά αξιώματα ΑΒΔΕΛΙΔΗΣ Παρμενίων 1 ΑΒΕΡΩΦ Γεώργιος 1 ΑΒΕΡΩΦ-ΤΟΣΙΤΣΑΣ Ευάγγελος 1 1 21 1 ΑΒΡΑΑΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014-15 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014-15 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014-15 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΜ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓ. ΜΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ο.Ε.Λ. ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Σ.Ο.Ε.Λ. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014. 1 από 62

Σ.Ο.Ε.Λ. ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Σ.Ο.Ε.Λ. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014. 1 από 62 1 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4243 1 1 2 ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1001263 1 1 1 3 ΑΓΓΕΛΗ ΑΓΓΕΛΑ 1001817 1 1 4 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5659 1 1 1 1 1 5 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3129 1 1 1 6 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 6223 1 1 7

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ- ΣΥΖΥΓΟΥ ΕΙΡΗΝΟ - ΙΚΕΙΟ ΕΦΕΤΕΙΟ Αστικό ίκαιο Εµπορικό ίκαιο Κώδικας Συµβ/φων Πολιτική ικονοµία Ειδικοί Νόµοι Ξένες γλώσσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 5.201/1/2012 (Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ)

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 5.201/1/2012 (Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Σημαντική υποσημείωση:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Σημαντική υποσημείωση: ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Σημαντική υποσημείωση: Ο πίνακας βαθμολογίας που ακολουθεί είναι μόνο για την πιο άμεση και γρήγορη ενημέρωση των σπουδαστών. Δεν υποκαθιστά την επίσημη βαθμολογία που ανακοινώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-2015

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 8 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ: ΘΥΜΗ ΣΟΦΙΑ, e-mail: sthimi@mail.ntua.gr ΤΙΤΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ/ΟΥΣΑ Εξάρτηση της αντίστασης αγωγού από τη θερμοκρασία 9 Χαρτογράφηση ηλεκτρικού πεδίου

Διαβάστε περισσότερα