ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Βυτίνας, στις 1 του μηνός Απριλίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 του έτους 2011, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας, ύστερα από την 3924/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε σε κάθε έναν εκ των μελών της σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010, με παρόντες : ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1) κος Σακελλαρίου Ιωάννης (Πρόεδρος Οικ.Επ.) 2) κος Αθανασόπουλος Ιωάννης (κανείς) 3) κος Γόντικας Τρύφωνας 4) κα Διαμαντοπούλου Τρουπή Μαρίνα 5) κος Χριστοδουλόπουλος Κωνσταντίνος 6) κος Αλβενιώτης Κωνσταντίνος 7) κος Αποσκίτης Ηλίας 8) κος Κουντάνης Κωνσταντίνος 9) κος Βογιαντζής Χρήστος Αφού διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας και της εκτός ημερήσιας διάταξης ως εξής: ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΟ Περί εισήγησης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για το έτος ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 47/2011 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.2130/93 επιβάλλεται υπέρ των Δήμων και Κοινοτήτων τέλος το οποίο υπολογίζεται επί της αξίας της ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται εντός της Διοικητικής τους περιφέρειας. Ο υπολογισμός της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 24 του Ν 2130/93, στις περιοχές που δεν έχει γίνει καθορισμός της τιμής των ακινήτων με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο λαμβάνει υπόψη του τα τηρούμενα στην ΔΟΥ στοιχεία. Ως εκ τούτων προτείνω να εισηγηθούμε τον συντελεστή Τ.Α.Π. καθώς και τον καθορισμό των αντικειμενικών αξιών οικιών οικοπέδων για το έτος Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη του τις προαναφερθείσες διατάξεις, και μετά από διαλογική συζήτηση

2 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ: Εισηγείται τον συντελεστή Τ.Α.Π. καθώς και τον καθορισμό των αντικειμενικών αξιών οικιών οικοπέδων για το έτος 2011 ως κάτωθι: Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 0,35 τις χιλίοις επί της αξίας των ακινήτων ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΟΙΚΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τ.Α.Π ΕΥΡΩ / Τ.Μ 1 Βυτίνας Ελάτης Καμενίτσας 300 Οικ. Καρβουνίου Λάστας 300 Οικ. Αγριδίου Μαγουλιάνων 300 Οικ. Παν Νυμφασίας Πυργάκι 300 Οικ. Μεθυδρίου 300 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ 1 Δημητσάνας 600 Οικ. Καρκαλού 300 Οικ. Παλαιοχωρίου Ζάτουνας 300 Οικ. Βλόγγου 300 Οικ. Μάρκου Ζιγοβιστίου Μελισόπετρας Παναγιάς Ράδου Ριζοσπηλιάς 300 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΙΑΣ 1 Αγ. Ιωάννου Αρχ, Ηραίας Αραχόβης Κακουραίϊκα Κοκκινόρραχης Κοκκορά 300 Οικ. Μπαρδακίου Λιοδώρας 300

3 7 Λουτρών Ηραίας 300 Οικ. Αγιονερίου 300 Οικ. Καλυβιών 300 Οικ. Λιθάρου 300 Οικ. Λώτη 300 Οικ. Παρνασσού Λυκούρεση Λυσσαρέας Οχθια Παλούμπα 300 Οικ. Παππαδά 300 Οικ. Σερλέϊκα Πυρρή Ράφτη 300 Οικ. Αγάλου Σαρακινίου Ηραίας Σέρβου 300 Οικ. Αράπηδες Χρυσοχωρίου Ψαρίου 300 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ 1 Αγριδίου Βαλτεσινίκου 350 Οικ. Κουρουβελιού 300 Οικ. Ολομάδες Δρακοβουνίου Θεοκτίστου Κερπινής 300 Οικ. Ανω Καλύβια 300 Οικ. Κάνω Καλύβια Μυγδαλιά 350 οικ. Παλαιοπύργου Ξηροκαρίταινα Πουρναριά 300 Οικ. Μουριάς Πράσινο 300 οικ. Καλύβια Καρνεσίου 300 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΗΣ 1 Βάχλιας 300 Οικ. Πέρα Βάχλιας Βελημαχίου 300 Οικ. Αποσκιάς 300 Οικ. Σουδέλης Βιδιακίου 300

4 4 Βούτση Δήμητρας Καρδαριτσίου Κονταβαζαίνης Μοναστηρακίου 300 Οικ. Πελεκίου (Μπουκοβήνα) Παραλογγών 300 Οικ. Αγίου Νικολάου 300 Οικ. Πέτα 300 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ 1 Λαγκαδίων 400 Οιοκ. Αγ Νικολάου 300 Οικ. Καλονερίου 300 Οικ. Μαλάσωβας 300 Οικ. Ξεροβουνίου (Αρβιτσα) 300 Οικ.. Φτεριάς Λευκοχωρίου 300 Οικ.Τουθόα 300 Οικ. Φούσκαρη 300 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΟΛΩΝΩΝ 1 Ελληνικού Παλαμαρίου 300 Οικ. Ψαρίου Παύλιας Στεμνίτσας 400 Οι. Καλυβακιών Σύρνας 300 Οικ. Άνω Καλυβιών 300 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΑΙΩΝ 1 Αετορράχης Βυζικίου Δόξης Καλλιανίου Καστρακίου 300 οικ. Φαναρακίου Λιβαδακίου Νεοχωρίου 300 Οικ. Δάφνης 300 Οικ. Μπερτσιάς 300 Οικ. Τρανής Λάκκας Περδικονερίου 300 Οικ. Γαλατά 300 Οικ. Μπουλιάρη 300

5 Οικ. Συριαμάκου Ραχών 300 Οικ. Τουμπίτσι Σπάθαρη 300 Οικ. Κάτω Σπάθαρη Σταυροδρομίου Τριποταμιάς 300 Οικ. Καπελλίτσας 300 Οικ. Χάνια Τροπαίων 350 Οικ. Μελιδονίου Χώρας 300 Οιοκ. Ελαία 300 Οικ. Δωδεκαμέτρου 300 Η προτεινόμενη αξία κτίσματος προκύπτει από την αντικειμενική αξία της Δ.Ο.Υ επί -50%. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τ.Α.Π ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΥΤΙΝΑΣ ευρώ / τ.μ 1 Βυτίνας 227,5 2 Ελάτης 30 3 Καμενίτσας 60 Οικ. Καρβουνίου 30 4 Λάστας 30 Οικ. Αγριδίου 30 5 Μαγουλιάνων 45 Οικ. Παν 45 6 Νυμφασίας 60 7 Πυργάκι 30 Οικ. Μεθυδρίου 30 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ 1 Δημητσάνας 90 Οικ. Καρκαλού 45 Οικ. Παλαιοχωρίου 30 2 Ζάτουνας 45 Οικ. Βλόγγου 30 Οικ. Μάρκου 30 3 Ζιγοβιστίου 30 4 Μελισόπετρας 30 5 Παναγιάς 30 6 Ράδου 30

6 7 Ριζοσπηλιάς 30 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΙΑΣ 1 Αγ. Ιωάννου Αρχ, Ηραίας 45 2 Αραχόβης 30 3 Κακουραίϊκα 30 4 Κοκκινόρραχης 45 5 Κοκκορά 30 Οικ. Μπαρδακίου 30 6 Λιοδώρας 60 7 Λουτρών Ηραίας 60 Οικ. Αγιονερίου 30 Οικ. Καλυβιών 30 Οικ. Λιθάρου 30 Οικ. Λώτη 30 Οικ. Παρνασσού 30 8 Λυκούρεση 30 9 Λυσσαρέας Οχθια Παλούμπα 30 Οικ. Παππαδά 30 Οικ. Σερλέϊκα Πυρρή Ράφτη 45 Οικ. Αγάλου Σαρακινίου Ηραίας Σέρβου 30 Οικ. Αράπηδες Χρυσοχωρίου Ψαρίου 30 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ 1 Αγριδίου 45 2 Βαλτεσινίκου 70 Οικ. Κουρουβελιού 30 Οικ. Ολομάδες 30 3 Δρακοβουνίου 45 4 Θεοκτίστου 5 Κερπινής 45 Οικ. Ανω Καλύβια 30 Οικ. Κάνω Καλύβια 30 6 Μυγδαλιά 70 οικ. Παλαιοπύργου 45 7 Ξηροκαρίταινα 45 8 Πουρναριά 45 Οικ. Μουριάς 30

7 9 Πράσινο 45 οικ. Καλύβια Καρνεσίου 30 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΗΣ 1 Βάχλιας 60 Οικ. Πέρα Βάχλιας 60 2 Βελημαχίου 60 Οικ. Αποσκιάς 60 Οικ. Σουδέλης 60 3 Βιδιακίου 60 4 Βούτση 60 5 Δήμητρας 60 6 Καρδαριτσίου 45 7 Κονταβαζαίνης 70 8 Μοναστηρακίου 60 Οικ. Πελεκίου (Μπουκοβήνα) 45 9 Παραλογγών 60 Οικ. Αγίου Νικολάου 60 Οικ. Πέτα 60 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ 1 Λαγκαδίων 100 Οιοκ. Αγ Νικολάου 30 Οικ. Καλονερίου 30 Οικ. Μαλάσωβας 30 Οικ. Ξεροβουνίου (Αρβιτσα) 30 Οικ.. Φτεριάς 30 2 Λευκοχωρίου 60 Οικ.Τουθόα 45 Οικ. Φούσκαρη 45 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΟΛΩΝΩΝ 1 Ελληνικού 52,5 2 Παλαμαρίου 30 Οικ. Ψαρίου 30 3 Παύλιας 30 4 Στεμνίτσας 180 Οι. Καλυβακιών 30 5 Σύρνας 30 Οικ. Άνω Καλυβιών 30 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΑΙΩΝ 1 Αετορράχης 60 2 Βυζικίου Δόξης 60 4 Καλλιανίου 60

8 5 Καστρακίου 60 οικ. Φαναρακίου 60 6 Λιβαδακίου 60 7 Νεοχωρίου 60 Οικ. Δάφνης 60 Οικ. Μπερτσιάς 60 Οικ. Τρανής Λάκκας 60 8 Περδικονερίου 60 Οικ. Γαλατά 60 Οικ. Μπουλιάρη 60 Οικ. Συριαμάκου 60 9 Ραχών 60 Οικ. Τουμπίτσι Σπάθαρη 60 Οικ. Κάτω Σπάθαρη Σταυροδρομίου Τριποταμιάς 60 Οικ. Καπελλίτσας 60 Οικ. Χάνια Τροπαίων 122,5 Οικ. Μελιδονίου 122,5 14 Χώρας 60 Οιοκ. Ελαία 60 Οικ. Δωδεκαμέτρου 60 Η προτεινόμενη αξία οικοπέδου προκύπτει από την αντικειμενική αξία της Δ.Ο.Υ επί τον συντελεστή οικοπέδου επί -50%. Αφορά οικόπεδα εντός οικισμού Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε η απόφαση αυτή, η οποία έλαβε αύξοντα αριθμό (α.α.): 47/2011, υπογράφεται ως ακολούθως: Ο Πρόεδρος (ακολουθούν υπογραφές) Ακριβές απόσπασμα Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Τα Μέλη Σακελλαρίου Ιωάννης Αντιδήμαρχος Γορτυνίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Βυτίνας, στις 1 του μηνός Απριλίου 2011, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Απογραφή Εκπομπών για το Έτος Αναφοράς του Δήμου Γορτυνίας 1

Βασική Απογραφή Εκπομπών για το Έτος Αναφοράς του Δήμου Γορτυνίας 1 Βασική Απογραφή Εκπομπών για το Έτος Αναφοράς του Δήμου Γορτυνίας 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ... 3 1. ΈΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ... 3 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ... 3 3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Έργα κάθε χωριό της Γορτυνίας

Έργα κάθε χωριό της Γορτυνίας Y T F O L A O G Ο Ρ Σ Τ Υ Ν Ι Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011-2014 T Y N A Δ Η Μ Ο Σ R Γ P C N U M 0 1 0 2 σε Έργα κάθε χωριό της Γορτυνίας ΤΕΥΧΟΣ01 01 Έργα σε κάθε χωριό της Γορτυνίας Ο Δήμος Γορτυνίας προγραμμάτισε

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Γορτυνίας. Εκλογική Περιφέρεια Βυτίνας. Δημοτικό Διαμέρισμα Βυτίνης. ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι)

Δήμος Γορτυνίας. Εκλογική Περιφέρεια Βυτίνας. Δημοτικό Διαμέρισμα Βυτίνης. ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι) Εκλογική Περιφέρεια Βυτίνας Δημοτικό Διαμέρισμα Βυτίνης ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ (Υποψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι) ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 39 1ο Βυτίνης 439 242 10 2 12 230 6 40 1ο Βυτίνης 430 257 9 1 10 247

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη, 20-10-2010 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη, 20-10-2010 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη, 20-10-2010 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Που δείχνει τα Εκλογικά Τμήματα του Νομού Αρκαδίας που ορίσθηκαν με την αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΑΔΑ: Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΔΑ: ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ Τρίπολη, 2 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη, 19 Οκτωβρίου 2010 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 10634 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Εθν. Μακαρίου Ταχ. Κώδικας: 22100

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΣΜΑ) ΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΣΜΑ) ΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ: «ΟΙΚΟΣΦΑΙΡΙΚΗ» ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Ν. ΜΑΝ ΥΛΑΣ & Συνεργάτες ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ & ΈΡΕΥΝΕΣ, κατ.

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Λαγκάδια Αρκαδίας Ταχ. Κώδικας : 22003 Τηλέφωνα : 27953-60501-503-508

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22471 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1500 20 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου για τον προσδιορισμό αξίας ακινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: "Καθορισµός Εκλογικών Τµηµάτων και Καταστηµάτων Ψηφοφορίας για τις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015".

ΘΕΜΑ: Καθορισµός Εκλογικών Τµηµάτων και Καταστηµάτων Ψηφοφορίας για τις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α Α: ΨΦΟΗ7Λ1-ΛΑ0 ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙ ΑΠΟ ΕΙΞΕΙ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΕ ΑΡΚΑ ΙΑΣ Τρίπολη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 2 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 2 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΕΗ ΑΕ /ΥΗΣ ΛΑΔΩΝΑ Ημερομηνία:25-09-2013 Τρόπαια - Αρκαδίας Τ.Κ. 220 08 Αριθμ. Πρωτ.: 825 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 2 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ σε Σταθμό Παραγωγής (ΥΗΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΚ ΑΤΤΙΚΗΣ Οικισμός Ποντίων 14565 ΑΤΤΙΚΗΣ Κλήμα (Αίγινας Αττικής) 18010 ΑΤΤΙΚΗΣ Λιμενάρια (Αγκίστρι Αττικής) 18010 ΑΤΤΙΚΗΣ Απόνησος

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΚ ΑΤΤΙΚΗΣ Οικισμός Ποντίων 14565 ΑΤΤΙΚΗΣ Κλήμα (Αίγινας Αττικής) 18010 ΑΤΤΙΚΗΣ Λιμενάρια (Αγκίστρι Αττικής) 18010 ΑΤΤΙΚΗΣ Απόνησος ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΚ ΑΤΤΙΚΗΣ Οικισμός Ποντίων 14565 ΑΤΤΙΚΗΣ Κλήμα (Αίγινας Αττικής) 18010 ΑΤΤΙΚΗΣ Λιμενάρια (Αγκίστρι Αττικής) 18010 ΑΤΤΙΚΗΣ Απόνησος 18010 ΑΤΤΙΚΗΣ Σφεντούρι 18010 ΑΤΤΙΚΗΣ Αγκίστρι Νήσος 18010

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 5031 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. Πρωτ. : 5031 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΙ: ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΙ: ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΙ: ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 473 k ΝΟΜΟΣ : ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, για όσες εδαφικές εκτάσεις 1. ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ 1. Δ.Δ. Άργους 2,80 50,00 Εθνική Άργους-Κορίνθου 12,10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 / 2012 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 27 η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 12 : 00, η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΑΠΟΦ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡ. 64/2011 ΘΕΜΑ: «Δημιουργία ιστοσελίδας (site) Δήμου Γορτυνίας.».

ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΑΠΟΦ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡ. 64/2011 ΘΕΜΑ: «Δημιουργία ιστοσελίδας (site) Δήμου Γορτυνίας.». ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΑΠΟΦ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡ. 64/2011 ΘΕΜΑ: «Δημιουργία ιστοσελίδας (site) Δήμου Γορτυνίας.». ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡ. 3/2011 Στη Δημητσάνα & στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Υποβολή έκθεσης πορείας προϋπολογισμού Δήμου Πύλου Νέστορος Γ τριμήνου έτους 2014

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Υποβολή έκθεσης πορείας προϋπολογισμού Δήμου Πύλου Νέστορος Γ τριμήνου έτους 2014 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ (21) ΚΑΙ ΑΠΟ 31/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ ἐδῶ ἐπανάληψις ὀνομάτων ἱερέων τινῶν γίνεται διότι οἱ μόνιμοι αὐτοί ἱερεῖς ἐκτός τῶν ἐνοριῶν τους ἐξυπηρετοῦν ἀνάγκες καί ἄλλων κενῶν ἐνοριῶν.

Ἡ ἐδῶ ἐπανάληψις ὀνομάτων ἱερέων τινῶν γίνεται διότι οἱ μόνιμοι αὐτοί ἱερεῖς ἐκτός τῶν ἐνοριῶν τους ἐξυπηρετοῦν ἀνάγκες καί ἄλλων κενῶν ἐνοριῶν. ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Ἀρχιμ. Γρηγόριος Κιούσης, τηλ. 6932493798, βοηθούμενος καί ἀναπληρούμενος ἀπό τόν Ἀρχιμ. Σεραφείμ Καλογερόπουλον, τηλ. 6948123005. ΠΟΛΙΣ ή ΧΩΡΙΟΝ-ΝΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό έργο. «Έρευνα - Καταγραφή - Ταξινόμηση του Ιστορικού Αρχειακού Υλικού Δήμου Γορτυνίας»

Ερευνητικό έργο. «Έρευνα - Καταγραφή - Ταξινόμηση του Ιστορικού Αρχειακού Υλικού Δήμου Γορτυνίας» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ EPEYNΩ N Τελική έκθεση πεπραγμένων Ερευνητικό έργο «Έρευνα - Καταγραφή - Ταξινόμηση του Ιστορικού Αρχειακού Υλικού Δήμου Γορτυνίας» 1 Το Σεπτέμβριο του 2012 το Ινστιτούτο Ιστορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 457ΒΩ9Ι-ΛΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

ΑΔΑ: 457ΒΩ9Ι-ΛΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Αριθ.Αποφ 48/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 5 ο /2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δέλτα Στην χαλάστρα, στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 09/29-04-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 62/2015

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 09/29-04-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 62/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 09/29-04-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

2. Ενδιαφερόμενος. Ο Δήμαρχος. Μαρκογιαννάκης Γεώργιος

2. Ενδιαφερόμενος. Ο Δήμαρχος. Μαρκογιαννάκης Γεώργιος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 15-01 - 2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ. 547 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Δημοτική Αστυνομία Ταχ.Δ/νση : Γάζι Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813-400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.: Μπορμπαντωνάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 14 / 09 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 14492 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 14 / 09 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 14492 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 14 / 09 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 14492 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης Ταχ.Δ/νση : Γάζι Τμήμα Τοπ. Αυτοδ/σης Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813-400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ο«Σύλλογος των απανταχού Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας» εκφράζει την ευγνωμοσύνη

Ο«Σύλλογος των απανταχού Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας» εκφράζει την ευγνωμοσύνη EºHMEPI E HPøMENO TE O T. Ú ÊÂ Ô KEM A AÚÈıÌfi Õ ÂÈ 2486 (X+7) EK OTøN EPIO IKA Kωδικός 4170 Tα θεμέλιά μου στα βουνά και τα βουνά σηκώνουν οι λαοί στους ώμους τους και πάνω τους η μνήμη καίει άκαυτη βάτος...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 09 : 00 π. μ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.1/2015 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ Αριθµ.Απόφασης: 4/2015 ΘΕΜΑ ιόρθωση της αριθµ.54/2014 Α.Κ.Σ. (αφορά στην ενοικίαση δηµοτικού ακινήτου στη θέση «Τσαϊρα») Στα

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 01/17-01-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 01/17-01-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 01/17-01-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ : Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 ΤΑΧ.ΚΩΔ. : 48 100 ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦ : Κοψάρη Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα