ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ. 1.1 Εισαγωγή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ. 1.1 Εισαγωγή"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ 1.1 Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Ένωση διευρύνεται και αλλάζει. Τον Μάιο του 2004, δέκα νέες χώρες εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διεύρυνση αποτελεί µια ζωτικής σηµασίας ευκαιρία να σταθούµε και να σκεφτούµε για το µέλλον και την µορφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιες θα πρέπει να είναι οι προτεραιότητές µας; Ποιοι είναι οι σηµαντικότεροι προβληµατισµοί; Ποιος ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον κόσµο; Πως θα πρέπει να είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση σε δέκα χρόνια; Η ελληνική προεδρία έκανε µια προσπάθεια όπως τα παραπάνω ερωτήµατα να απαντηθούν µε την βοήθεια του διαδικτύου και της νέας τεχνολογίας. Με την χρήση της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας δόθηκε το δικαίωµα σε κάθε Ευρωπαίο πολίτη να εκφράσει άµεσα την γνώµη του σε διάφορα θέµατα που αφορούν την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, µε την έρευνα αυτή έγινε προσπάθεια να διευρυνθεί ποια είναι η γνώµη των Ευρωπαίων για την Ευρωπαϊκή Ένωση, πόσο πιστεύουν ότι επηρεάζει την καθηµερινή τους ζωή, αν πιστεύουν ότι λειτουργεί σωστά, πως είδαν την εισαγωγή του ευρώ καθώς επίσης, ποια είναι η γνώµη τους για την διεύρυνση της και άλλα ερωτήµατα τα οποία εκφράζουν τις τάσεις και τις απόψεις των Ευρωπαίων πολιτών γύρω από σηµαντικά προβλήµατα, αναλύονται στην συνέχεια. Η ανάλυση που θα ακολουθήσει αποτελεί σύνοψη της εκτενούς εργασίας που έχει γίνει και αναφέρεται στην γνώµη των ερωτηθέντων για την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και για κάποια θέµατα που προέκυψαν κατά την διάρκεια της Ελληνικής προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή, κατά την χρονική περίοδο Φεβρουαρίου έως και Ιουνίου του Ο συνολικός αριθµός των ευρωπαίων πολιτών που απάντησε στις ερωτήσεις σχετικά µε την Η Ευρωπαϊκή Ένωση σήµερα και συνέβαλε στην διεξαγωγή των παρακάτω αποτελεσµάτων είναι

2 1.2 Αποτελέσµατα- Συµπεράσµατα Αρχικά, µας ενδιαφέρει να ελέγξουµε αν οι Ευρωπαίοι θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οδεύει προς τη σωστή ή τη λάθος κατεύθυνση. Για τον σκοπό αυτό παραθέτουµε το γράφηµα που ακολουθεί, στο οποίο παρουσιάζονται οι απαντήσεις των Ευρωπαίων πολιτών στην συγκεκριµένη ερώτηση. Γράφηµα 1.1: Η πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 70% 30% Θετική Αρνητική Οι Ευρωπαίοι λοιπόν, στην ερώτηση πως κρίνουν γενικά την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης απάντησαν στην πλειοψηφία τους πως κρίνουν θετικά την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριµένα το 70% των ερωτηθέντων κρίνει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση κινείται προς την σωστή κατεύθυνση και µόλις το 30% των ερωτηθέντων πιστεύει πως κινείται σε λανθασµένη κατεύθυνση. Επιπλέον, διερωτήθηκαν πως βλέπουν σε γενικές γραµµές την πορεία της χώρας τους. Στην πλειοψηφία τους απάντησαν πως θεωρούν αρνητική την πορεία της χώρας τους. Συγκεκριµένα το 51% πιστεύει πως η χώρα κινείται σε αρνητική κατεύθυνση, έναντι του 49% που πιστεύει πως η πορεία της χώρας του είναι θετική. Στη συνέχεια αναπαριστάµε και γραφικά τα παραπάνω αποτελέσµατα: 16

3 Γράφηµα 1.2: Η πορεία της χώρας 51% 49% Θετική Αρνητική Το παραπάνω γεγονός σηµαίνει πως οι Ευρωπαίοι παρόλο που στην πλειοψηφία τους κρίνουν πως η χώρα τους δεν οδεύει προς την σωστή κατεύθυνση, πιστεύουν πως η πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται στην σωστή κατεύθυνση. Εν συνεχεία µας ενδιαφέρει να δούµε ποιο είναι κατά την γνώµη των Ευρωπαίων το µεγαλύτερο πρόβληµα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήµερα. Το µεγαλύτερο πρόβληµα που καλείται να αντιµετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σήµερα σύµφωνα µε τους Ευρωπαίους πολίτες, φαίνεται πως είναι τα οικονοµικά προβλήµατα (δουλειά, επιβίωση κλπ), το έλλειµµα δηµοκρατίας, η µετανάστευση και ο ρατσισµός καθώς επίσης και η περιβαλλοντική ανάπτυξη. Όλα τα προαναφερθέντα φαίνεται να απασχολούν περισσότερο τους Ευρωπαίους, µιας και πάνω από το 50% θεωρεί πως τα παραπάνω είναι τα σηµαντικότερα προβλήµατα που καλείται να αντιµετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην συνέχεια επισήµαναν και ποιο είναι κατά την γνώµη τους το δεύτερο µεγαλύτερο πρόβληµα που καλείται να αντιµετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σήµερα. Στον παραπάνω ερώτηµα το µεγαλύτερο ποσοστό απάντησε πως το δεύτερο πιο σηµαντικό πρόβληµα της Ευρωπαϊκής Ένωση είναι και πάλι τα οικονοµικά προβλήµατα και η περιβαλλοντική ανάπτυξη. Η µετανάστευση και ο ρατσισµός καθώς επίσης και η επαρκής σύνταξη αλλά και η κοινωνική ασφάλιση είναι κατά την γνώµη τους τα δευτερεύοντα πιο σηµαντικά προβλήµατα που απασχολούν τους Ευρωπαίους σήµερα και τα οποία καλείται να αντιµετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζει βέβαια η γνώµη των Ευρωπαίων για την συνολική εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για το πόσο καλά αυτή λειτουργεί. 17

4 Γράφηµα 1.3: Η άποψη των Ευρωπαίων για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9% 91% Θετική Αρνητική Από το παραπάνω γράφηµα παρατηρούµε πως η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων (91%) πιστεύει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργεί σωστά έναντι του 9% που πιστεύει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λειτουργεί σωστά. Συµπεραίνουµε λοιπόν πως στην συντριπτική τους πλειοψηφία οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν θετική άποψη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και πιστεύουν πως λειτουργεί σε γενικές γραµµές σωστά. Επίσης, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η άποψη των Ευρωπαίων για το κατά πόσο οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την καθηµερινή τους ζωή ή ακόµη και εάν πιστεύουν πως οι αποφάσεις της δεν τους επηρεάζουν καθόλου Γράφηµα 1.4: Πως επηρεάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση την ποιότητα ζωής των Ευρωπαίων πολιτών 65% 14% 21% Θετικά Αρνητικά Καθόλου Παρατηρούµε λοιπόν, πως οι Ευρωπαίοι πιστεύουν σε µεγάλο ποσοστό (65%) ότι η καθηµερινή τους ζωή επηρεάζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και µάλιστα 18

5 κανένα θετικά. Μόνο το ποσοστό του 21% πιστεύει πως η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επηρεάζει την καθηµερινή του ζωή ενώ µόλις το 14% πιστεύει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση επηρεάζει αρνητικά την καθηµερινότητα. Άρα η πλειοψηφία των Ευρωπαίων πολιτών πιστεύει πως η καθηµερινή του ζωή επηρεάζεται και µάλιστα θετικά από τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενδιαφέρον έχει να εξετάσουµε και κατά πόσο οι ερωτηθέντες έχουν έρθει το τελευταίο χρόνο σε επαφή µε κάποιο πολιτικό πρόσωπο είτε αυτό προέρχεται από την τοπική αυτοδιοίκηση είτε είναι βουλευτή ή ευρωβουλευτής µε σκοπό να συζητήσουν κάποιο θέµα το οποίο τους απασχολεί. Γράφηµα 1.5: Με ποιο πολιτικό πρόσωπο επικοινώνησαν τους τελευταίους 12 µήνες οι Ευρωπαίοι δήµαρχο ή βουλευτή ευρωβουλευτή και µε τους δύο κανένα Παρατηρούµε πως τους τελευταίους δώδεκα µήνες οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες δεν ήρθαν σε επαφή µε κανένα πολιτικό πρόσωπο. Πολύ λίγοι ήρθαν σε επαφή µε κάποιο τοπικό πολιτικό πρόσωπο µε αφορµή κάποιο πρόβληµα που αντιµετώπισαν και ακόµη λιγότεροι ήρθαν σε επαφή µε κάποιο ευρωβουλευτή ή επικοινώνησαν τόσο µε κάποιο τοπικό πολιτικό πρόσωπο όσο και µε κάποιον ευρωβουλευτή. Η εισαγωγή του ευρώ στην ζωή µας αποτελεί πλέον πραγµατικότητα. Πολύ µεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η γνώµη των Ευρωπαίων για το αν κρίνουν επιτυχή ή όχι την εισαγωγή του ευρώ στη ζωή µας. 19

6 Γράφηµα 1.6: Η εισαγωγή του ευρώ 71% 29% Θετική Αρνητική Παρατηρούµε πως το 71% των ερωτηθέντων χαρακτηρίζει ως επιτυχή την εισαγωγή του ευρώ ενώ µόλις το 29% θεωρεί πως η εισαγωγή του ευρώ είναι ανεπιτυχής. Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων πιστεύει πως η εισαγωγή του ευρώ στην ζωή µας ήταν επιτυχής. Αναµφισβήτητο γεγονός για την Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί η διεύρυνσή της. Το Μάιο του 2004 θα ενταχθούν ακόµα δέκα κράτη µέλη στην οικογένεια των δεκαπέντε χωρών. Ενδιαφερόµαστε λοιπόν, να µάθουµε πως βλέπουν οι Ευρωπαίοι πολίτες αυτήν την διεύρυνση. Γράφηµα 1.7: Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 85% Θετικά Αρνητικά 15% Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διευρυνθεί από τις 15 χώρες µέλη συµπεριλαµβάνοντας ακόµα 10 χώρες. Η διεύρυνση αυτή σύµφωνα µε το 85% των ερωτηθέντων είναι θετική ενώ µόλις το 15% αυτών βλέπει αρνητικά αυτή την 20

7 διεύρυνση. Παρατηρούµε λοιπόν, πως η διεύρυνση αυτή βρίσκει σύµφωνη την πλειοψηφία των Ευρωπαίων πολιτών. Πολλοί πιστεύουν πως µετά την διεύρυνσή της η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αλλάξει όνοµα. Μερικές από τις επιλογές που προτείνουν είναι οι εξής: Ευρώπα, Ηνωµένες Πολιτείες Ευρώπης, Ενωµένη Ευρώπη ή κάτι άλλο. Οι Ευρωπαίοι πολίτες όµως απάντησαν τα εξής: Γράφηµα 1.8: Το νέο όνοµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 81% 11% 8% Το ίδιο Ευρώπα ΗΠΕ Παρόλο που µερικοί άνθρωποι προτείνουν την αλλαγή του ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης µετά την διεύρυνσή της, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να συµφωνεί µε το 81% των ερωτηθέντων οι οποίοι προτείνουν να µην αλλάξει το όνοµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο το 11% των ερωτηθέντων δηλώνει πως θα του άρεσε το όνοµα Ευρώπα ενώ το 8% δηλώνει πως θα προτιµούσε το όνοµα Ηνωµένες Πολιτείες Ευρώπης. Συνοψίζοντας, καταλήγουµε πως το µεγαλύτερο ποσοστό προτιµά να µην αλλάξει το όνοµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά να παραµείνει το ίδιο. Ενδιαφέρον επίσης έχει να εξετάσουµε πως βλέπουν οι Ευρωπαίοι την ιδέα ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εκλέγεται κάθε φορά. Στο γράφηµα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι απαντήσεις των Ευρωπαίων στην σχετική ερώτηση. 21

8 Γράφηµα 1.9: Εκλεγµένος Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Ένωσης 17% 28% 55% Καλή ιδέα Κακή ιδέα εν ξέρω Παρατηρούµε πως η άποψη για την εκλογή προέδρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης φαίνεται να έχει την σύµφωνη γνώµη των περισσοτέρων ερωτηθέντων µιας και το 55% θεωρεί πως είναι καλή ιδέα ενώ µόλις το 28% θεωρεί πως είναι κακή ιδέα. Επίσης, παρατηρείται και ένα 17% το οποίο µένει αµέτοχο δηλώνοντας πως δεν έχει άποψη για το θέµα. Πάντως, οι Ευρωπαίοι επιθυµούν ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εκλέγεται. Σύµφωνα µε τα παραπάνω διαπιστώσαµε πως η πλειοψηφία των ερωτηθέντων επιθυµούν ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εκλέγεται. Τίθεται λοιπόν τώρα το ερώτηµα από ποιους θα εκλέγεται. Πιθανές απαντήσεις είναι η εκλογή του να γίνεται από όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τα µέλη του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, από τις κάθε κυβερνήσεις ή επίσης από το ευρωπαϊκό συµβούλιο ή και την ευρωπαϊκή επιτροπή. Γράφηµα 1.10: Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Ένωσης εκλεγµένος από 3% 2% Ευρωπαίους 7% Ευρωπαικό Κοινοβούλιο Κυβερνήσεις 25% 63% Ευρωπαικό Συµβούλιο Ευρωπαική Επιτροπή 22

9 Σύµφωνα µε το γράφηµα 1.10, το 63% επιθυµεί να εκλέγεται από τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ µόλις το 25% επιθυµεί να εκλέγεται από το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο. Ακόµη µικρότερα είναι τα ποσοστά των ερωτηθέντων που επιθυµούν ο πρόεδρος να εκλέγεται από τις κυβερνήσεις (7%), από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο (3%) και τέλος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2%). Άραγε πώς να βλέπουν οι Ευρωπαίοι πολίτες το µέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Πώς να σκέφτονται σε γενικές γραµµές ότι θα είναι τα πράγµατα σε δέκα µε είκοσι χρόνια; Γράφηµα 1.11: Το µέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αρνητική θετική Άντρες Γυναίκες Οι απαντήσεις που δόθηκαν τόσο από τους άντρες όσο και από τις γυναίκες για το πώς βλέπουν την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε δέκα µε είκοσι χρόνια είναι πολύ αισιόδοξες. Η πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναµένεται πολύ θετική από τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ πολύ λίγοι είναι εκείνοι που αναµένουν πως η πορεία θα είναι αρνητική. Καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση διευρύνεται η µετανάστευση και το άσυλο αποτελούν πρωταρχικά θέµατα των συζητήσεων στην Ευρωπαϊκή ατζέντα. Άραγε οι Ευρωπαίοι πολίτες πιστεύουν πως η µετανάστευση και το άσυλο είναι πρόβληµα; 23

10 Γράφηµα 1.12: Μετανάστευση και άσυλο µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση 49% Είναι πρόβληµα εν είναι 51% πρόβληµα Παρατηρούµε πως το 51% των ερωτηθέντων κρίνει πως η µετανάστευση είναι πολύ πιθανόν να οδηγήσει σε προβλήµατα και δεν θεωρούν πως η µετανάστευση µπορεί να τους ωφελήσει. Αντίθετα το 49% πιστεύει πως είναι καλό να γίνει η µετανάστευση και θεωρεί πως κάτι τέτοιο θα τους ωφελήσει. Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί µια από τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύουν οι Ευρωπαίοι πως η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί πρόβληµα; Γράφηµα 1.13: Η προστασία του περιβάλλοντος 90% 10% εν είναι πρόβληµα Είναι πρόβληµα Παρατηρούµε πως στην συντριπτική πλειοψηφία τους οι ερωτηθέντες (90%) πιστεύουν πως η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί ένα σηµαντικό πρόβληµα το οποίο καλείται να αντιµετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και µόνο το 10% των ερωτηθέντων πιστεύει πως δεν είναι πρόβληµα. 24

11 Μερικοί άνθρωποι πρότειναν να καθιερωθεί τηλεφωνική ή ηλεκτρονική ψηφοφορία, σαν και αυτή που έγινε µέσω του e-vote, όπου πολλοί πολίτες θα µπορούν να καταθέτουν την γνώµη τους για σηµαντικά θέµατα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως ο πόλεµος στο Ιράκ, η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η µετανάστευση και άλλα θέµατα. Ποια είναι η άποψη των Ευρωπαίων για την καθιέρωση της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας; Γράφηµα 1.14: Η καθιέρωση της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας 96% Καλή ιδέα Κακή ιδέα 4% Παρατηρούµε λοιπόν πως η συντριπτική πλειοψηφία που αγγίζει το 96% συµφωνεί µε την παραπάνω άποψη ενώ µόλις το 4% διαφωνεί µε αυτήν. ιαπιστώσαµε λοιπόν, πως οι Ευρωπαίοι θεωρούν θετική την ιδέα της ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής ψηφοφορίας. Έτσι, τίθεται το ερώτηµα πόσο συχνά θα ήταν πρόθυµοι να ψηφίζουν τα διάφορα θέµατα που είναι πιθανόν να προκύπτουν κάθε φορά. Γράφηµα 1.15: Πόσο συχνά θα ψήφιζαν οι Ευρωπαίοι 34% 36% 25% 5% Περισσότερο από µια φορά την εβδοµάδα Περίπου κάθε βδοµάδα Μόνο σε σηµαντικά Θέµατα εν γνωρίζω 25

12 Συµπεραίνουµε πως το 36% είναι πρόθυµο να ψηφίζει περισσότερο από µια φορά την εβδοµάδα ενώ το 34% είναι πρόθυµο να χρησιµοποιήσει την ηλεκτρονική ή την τηλεφωνική ψηφοφορία περίπου κάθε βδοµάδα. Μόλις το 25% δηλώνει πρόθυµο να ψηφίσει µόνο σε σηµαντικά θέµατα. Καταλήγουµε λοιπόν, πως η ηλεκτρονική ή η τηλεφωνική ψηφοφορία είναι κάτι συνολικά αποδεκτό και επιθυµητό από την πλειοψηφία των Ευρωπαίων, οι οποίο δηλώνουν πρόθυµοι να ψηφίσουν ώστε να εκφράσουν την γνώµη τους σε θέµατα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, υποδηλώνοντας µε αυτόν τον τρόπο Ευρωπαϊκή συνείδηση. 26

13 1.3 Συνοπτικά Συµπεράσµατα Το 70% των Ευρωπαίων πιστεύει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση χαράζει θετική πορεία. Το 91% έχει πολύ καλή γνώµη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και πιστεύει πως λειτουργεί σωστά. Το 65% των Ευρωπαίων πιστεύει πως οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης επηρεάζουν θετικά την ποιότητα της καθηµερινής τους ζωή έναντι του 21% που πιστεύει πως δεν επηρεάζεται καθόλου η ποιότητα της καθηµερινής τους ζωή. Το 71% των Ευρωπαίων χαρακτηρίζει ως επιτυχή την εισαγωγή του ευρώ. Το 85% υποστηρίζει την διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 81% πιστεύει πως δεν θα πρέπει να αλλάξει το όνοµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 55% των Ευρωπαίων χαρακτηρίζει καλή ιδέα την εκλογή του προέδρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 63% επιθυµεί να εκλέγεται ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τους ίδιους τους Ευρωπαίους. Το µέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπεται θετικό από την πλειοψηφία τόσο του ανδρικού όσο και του γυναικείου πληθυσµού των ερωτηθέντων. Το 51% πιστεύει πως η µετανάστευση και το άσυλο µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρόβληµα. Το 90% χαρακτηρίζει την προστασία του περιβάλλοντος σαν ένα σηµαντικό πρόβληµα το οποίο καλείται να αντιµετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 96% θεωρεί καλή ιδέα την καθιέρωση µιας τέτοιας ψηφοφορίας και µάλιστα το 70% δηλώνει πρόθυµο να ψηφίζει εάν όχι περισσότερο από µια φορά την εβδοµάδα σχεδόν κάθε βδοµάδα. 27

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ. 5.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ. 5.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 5.1 Εισαγωγή Στην ενότητα αυτήν θα παρουσιάσουµε µία αναλυτική περιγραφή της γνώµης των Ευρωπαίων πολιτών σχετικά µε τα ναρκωτικά. Καθώς είναι γνωστό, στις µέρες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Αγαπητοί συνάδελφοι,

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αγαπητοί συνάδελφοι, Η Ευρωπαϊκή Επιχείρηση καθώς και οι πολυεθνικές εταιρείες είναι ήδη ή θα αποτελέσουν στο προσεχές µέλλον µια πραγµατικότητα την οποία το εργατικό κίνηµα των εργαζοµένων θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...7

ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...7 1.1. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Mentoring AE ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005 Το παρόν αποτελεί µέρος του υποέργου «Μελέτες ζήτησης και ανάπτυξης Ευρυζωνικών Υπηρεσιών στο Νοµό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ «ΑΥΘΟΡΜΗΤΗ» ΚΑΙ «ΑΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΗ» ΑΠΟΧΗ: ΕΜΠΟΔΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ «ΑΥΘΟΡΜΗΤΗ» ΚΑΙ «ΑΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΗ» ΑΠΟΧΗ: ΕΜΠΟΔΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα παρακολούθησης της κοινής γνώμης Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2012 ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ «ΑΥΘΟΡΜΗΤΗ» ΚΑΙ «ΑΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΗ» ΑΠΟΧΗ: ΕΜΠΟΔΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα. Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών

Έρευνα. Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών Σχέδιο δράσης για την πρόληψη ή/και την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων κάθε είδους, την ανάδειξη της σημασίας της διαφορετικότητας και την καταπολέμηση της βίας στα σχολεία 7085/14-05-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ιανουάριος 2011 ΙΕΛΚΑ 2011 ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δρ. Λ. Κιοσές, Δρ. Γ. Δουκίδης, Δρ. Π. Βλάχος Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

5. Κάθε δικαίωµα που έχουµε γεννά και µια υποχρέωση. Αντιστοιχίστε τις κάρτες των δικαιωµάτων µε τις κάρτες των υποχρεώσεων.

5. Κάθε δικαίωµα που έχουµε γεννά και µια υποχρέωση. Αντιστοιχίστε τις κάρτες των δικαιωµάτων µε τις κάρτες των υποχρεώσεων. 3. ιαφορετικοί άνθρωποι έχουν διαφορετικές ανάγκες; Παρατηρήστε τις εικόνες. Ποιες διαφορές έχουν τα παιδιά ; Είµαι ο Γιάννης, είµαι 10 χρονών και ζω στην Ελλάδα. Είµαι ο Οµάν, είµαι 11 χρονών και ζω στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ" υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο PRODI και τον αντιπρόεδρο KINNOCK 1 1. Εισαγωγή Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ 1998 Περιεχόμενα Ταυτότητα της έρευνας...2 Γενικά.3 1. Εκπαιδευτικό επίπεδο...7 2. Αίτια εγκατάλειψης του σχολείου..11

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Καλών Πρακτικών Ηλεκτρονικής Συμμετοχής

Οδηγός Καλών Πρακτικών Ηλεκτρονικής Συμμετοχής Οδηγός Καλών Πρακτικών Ηλεκτρονικής Συμμετοχής www.eparticipation.eu Ο παρών οδηγός είναι αποτέλεσμα του χρηματοδοτούμενου έργου Interreg IVC ecitizen II Towards citizen-centered egovernment in European

Διαβάστε περισσότερα

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση Ο οδηγός σας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Χρήσης των Βιβλιοθηκών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Έρευνα Χρήσης των Βιβλιοθηκών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Έρευνα Χρήσης των Βιβλιοθηκών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΖΑΧΟΣ Εισαγωγή Κατά τις τελευταίες δεκαετίες υπάρχει µια έντονη µελέτη σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο των θεµάτων που σχετίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

Προφορική εισήγηση ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ - Η ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ. ΚΟΓΚΙ ΟΥ ΗΜΗΤΡΑ Η ισορροπία ανάµεσα στην επαγγελµατική και την ιδιωτική /οικογενειακή ζωή σήµερα είναι ένα δύσκολο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ»

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ» ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ» ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ: ΑΒΡΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ AΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2001 Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Τ.Ε.Ι ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

20 ΧΡΟΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

20 ΧΡΟΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ market research 20 ΧΡΟΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΕΛΛΑΔΑ 2.0 - ΕΛΛΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ. 8. 1.1 Το σύστηµα ως αιτία αδυναµίας των παιδιών στα µαθηµατικά. 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ. 8. 1.1 Το σύστηµα ως αιτία αδυναµίας των παιδιών στα µαθηµατικά. 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ. 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Παράγοντες που συντελούν στην αποτυχία στα µαθηµατικά. 9 1.1 Το σύστηµα ως αιτία αδυναµίας των παιδιών στα µαθηµατικά. 10 1.2 Ατοµικοί παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 107 133, 2014 Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Αντώνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Υγεία στις Διαφυλικές Σχέσεις και τη Σεξουαλικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ & Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ & Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ & Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Συµφέρει να είσαι καλός! Σε µια σχετική συζήτηση µε τον διευθύνοντα σύµβουλο µιας από τις µεγαλύτερες και διαπρεπέστερες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, (), 877 Ελληνική Εταιρεία Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, (), 877 Διοίκησης Αθλητισμού ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ Βασίλης Γεροδήμος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι η εκπαιδευτική διαδικασία που ασχολείται με τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ STATISTICS & INFORMATION SYSTEMS

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ STATISTICS & INFORMATION SYSTEMS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ STATISTICS & INFORMATION SYSTEMS ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα