Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου Cyprus Gender Research Centre

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου Cyprus Gender Research Centre"

Transcript

1 3. Ψήφος σε γυναίκα υποψήφια: Το µισό σχεδόν δείγµα των ερωτηθέντων (46,) ψήφισε γυναίκα, κυρίως γιατί τις θεωρεί αξιόλογες υποψήφιες (89,7), γιατί ήθελαν να στηρίξουν και γυναίκες (83,8) και γιατί θεωρούν ότι οι γυναίκες έχουν διαφορετικές ευαισθησίες από τους άνδρες (,6). 54, 46, Ναι Όχι Γράφηµα 7: Ψήφος σε γυναίκα υποψήφια 55,9 64,2 35,8 44,1 Άνδρες Γυναίκες 1ΝΑΙ ΟΧΙ 2 Γράφηµα 7α: Ψήφος σε γυναίκα υποψήφια κατά φύλο 15

2 5,2 46,6 43,5 45,7 42,4 49,8 53,4 56,5 54,3 57, Γράφηµα 7β: Ψήφος σε γυναίκα υποψήφια κατά ηλικία 54,6 42,4 45,4 57,6 ηµοτικό Γυµνάσιο Λύκειο Μεταλυκειακή εκπαίδευση Πρώτο πτυχίο Μεταπτυχιακά Γράφηµα 7γ: Ψήφος σε γυναίκα υποψήφια κατά µορφωτικό επίπεδο 16

3 Όταν έχουν εξουσία οι γυναίκες µιµούνται αρνητικά στοιχεία ανδρών εν γνώριζα αρκετά για τις γυναίκες υποψήφιες Οι γυναίκες είναι πιο χρήσιµες στην οικογένεια τους Θα ήταν χαµένη ψήφοςδεν θα εκλεγόταν έτσι κι αλλιώς Οι άνδρες είναι πιο αποτελεσµατικοί σε θέµατα πολιτικής Οι γυναίκες δεν έχουν θέση στο Κοινοβούλιο εν υπήρχε αξιόλογη υποψηφιότητα γυναίκας 38,7 34,8 29,6 45,6 55,9,2 56,6 Γράφηµα 8: Λόγοι για τους οποίους ΕΝ δόθηκε ψήφος σε γυναίκα Ενώ οι άνδρες δήλωσαν ότι οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους δεν ψήφισαν γυναίκες ήταν το ότι θεωρούν ότι οι γυναίκες είναι πιο χρήσιµες στην οικογένεια τους (66,8) και το ότι οι άνδρες είναι πιο αποτελεσµατικοί σε θέµατα πολιτικής (65,6), οι γυναίκες δεν υποστήριξαν γυναίκες υποψήφιες κυρίως γιατί δεν τις γνώριζαν αρκετά (61,3). 17

4 Όταν έχουν εξουσία οι γυναίκες µιµούνται αρνητικά στοιχεία ανδρών 28,3 45,7 εν γνώριζα αρκετά για τις γυναίκες υποψήφιες 52, 61,3 Οι γυναίκες είναι πιο χρήσιµες στην οικογένεια τους Θα ήταν χαµένη ψήφος-δεν θα εκλεγόταν έτσι κι αλλιώς 29,5 38,4 5,4 66,8 Οι άνδρες είναι πιο αποτελεσµατικοί σε θέµατα πολιτικής 43,3 65,6 Οι γυναίκες δεν έχουν θέση στο Κοινοβούλιο 23, 34,1 εν υπήρχε αξιόλογη υποψηφιότητα γυναίκας 41,8 48,1 Γυναίκες Άνδρες Γράφηµα 8α: Λόγοι για τους οποίους ΕΝ δόθηκε ψήφος σε γυναίκα κατά φύλο Οι λόγοι για τους οποίους κάποια άτοµα δεν ψήφισαν γυναίκες ήταν για τις ηλικίες 36 και άνω το ότι θεωρούν ότι οι γυναίκες είναι πιο χρήσιµες στην οικογένεια τους και ότι οι άνδρες είναι πιο αποτελεσµατικοί σε θέµατα πολιτικής ενώ για τις νεότερες ηλικίες το ότι δεν γνώριζαν αρκετά τις γυναίκες υποψήφιες και το ότι θεωρούν ότι οι γυναίκες είναι πιο χρήσιµες στην οικογένεια τους. Οι λόγοι για τους οποίους άτοµα των δύο ψηλότερων µορφωτικών επιπέδων δεν ψήφισαν γυναίκες ήταν γιατί δεν θεωρούσαν ότι υπήρχε αξιόλογη υποψηφιότητα γυναίκας και γιατί δεν γνώριζαν αρκετά για τις γυναίκες υποψήφιες. Στα χαµηλότερα επίπεδα µόρφωσης οι τρεις κυριότεροι λόγοι ήταν ότι οι άνδρες θεωρούνται πιο αποτελεσµατικοί, οι γυναίκες είναι πιο χρήσιµες στην οικογένεια τους και ότι δεν γνώριζαν αρκετά για τις γυναίκες υποψήφιες. 18

5 Οι γυν αίκες διακρίν ον ται για τον εν θουσιασµό και την αφοσίωσή τους Επηρεάστηκα από τις διαφηµίσεις στην τηλεόραση Έχουν διαφορετικές ευαισθησίες από τους άν δρες Οι γυν αίκες είν αι πιο αποτελεσµατικές σε θέµατα πολιτικής Να εκφράσω τη δυσαρέσκειά µου στην αν δροκρατία 28,7 41,2 56,5 76,1,6 89,7 Είν αι αξιόλογη/ες υποψήφια/ες Ήθελα να στηρίξω και γυν αίκες 83, Γράφηµα 9: Λόγοι για τους οποίους ΟΘΗΚΕ ψήφος σε γυναίκα 19

6 Οι γυναίκες διακρίνονται για τον ενθουσιασµό και την αφοσίωσή τους Επηρεάστηκα από τις διαφηµίσεις στην τηλεόραση 22,8 32,4 67,7 81,1 Έχουν διαφορετικές ευαισθησίες από τους άνδρες 74,8 84,1 Οι γυναίκες είναι πιο αποτελεσµατικές σε θέµατα πολιτικής Να εκφράσω τη δυσαρέσκειά µου στην ανδροκρατία Είναι αξιόλογη/ες υποψήφια/ες 3,2 41,2 47,9 65,7 87,4 91,1 Ήθελα να στηρίξω και γυναίκες 73,7 89,8 Γυναίκες Άνδρες Γράφηµα 9α: Λόγοι για τους οποίους ΟΘΗΚΕ ψήφος σε γυναίκα κατά φύλο Ενώ η πλειοψηφία των γυναικών δήλωσε ότι ψήφισε γυναίκα υποψήφια µε ποσοστό 55,9, µόνο 35,8 των ανδρών δήλωσε ότι ψήφισε γυναίκα. Οι άνδρες ψήφισαν γυναίκα υποψήφια γιατί τις θεωρούν αξιόλογες υποψήφιες (91,1), ήθελαν να στηρίξουν και γυναίκες (89,8), θεωρούν ότι οι γυναίκες έχουν διαφορετικές ευαισθησίες από τους άνδρες (84,1) καθώς και ότι οι διακρίνονται για τον ενθουσιασµό και την αφοσίωσή τους (81,1). Οι γυναίκες υποστήριξαν γυναίκα υποψήφια για τους ίδιους ακριβώς λόγους µε αντίστοιχα ποσοστά 87,4, 73,7, 74,8 και 67,7. Σε όλες τις ηλικίες οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους δόθηκε ψήφος σε γυναίκες είναι το ότι είναι αξιόλογες υποψήφιες, ήθελαν να στηρίξουν γυναίκες και θεωρούν ότι οι γυναίκες έχουν διαφορετικές ευαισθησίες από τους άνδρες. Οι απαντήσεις που δόθηκαν κατά µορφωτικό επίπεδο δεν παρουσιάζουν έντονες διαφορές.

7 33,4 Ναι Όχι 66,6 Γράφηµα 1: Ψήφος σε γυναίκα σε προηγούµενες εκλογές Το µεγαλύτερο ποσοστό ατόµων (67,1) δήλωσε ότι δεν ψήφισε γυναίκα σε προηγούµενες εκλογές. 71,8 61,6 28,2 38,4 Άνδρες Γυναίκες ΝΑΙ ΟΧΙ 1 2 Γράφηµα 1α: Ψήφος σε γυναίκα σε προηγούµενες εκλογές κατά φύλο Όσον αφορά την υποστήριξη γυναικών κατά φύλο σε προηγούµενες εκλογές, οι άνδρες ψήφισαν γυναίκα υποψήφια µε ποσοστό 28,2 ενώ οι γυναίκες µε ποσοστό 38,4. Συγκρίνοντας µε τα ποσοστά υποστήριξης γυναικών στις φετινές εκλογές παρατηρείται µια αρκετά σηµαντικά αύξηση και για τα δύο φύλα (7,6 για τους άνδρες και 17,5 για τις γυναίκες). 21

8 23,5 33,3 36,9 36,9 27,3 76,5 66,7 63,1 63,1 72, Γράφηµα 1β: Ψήφος σε γυναίκα σε προηγούµενες εκλογές κατά ηλικία 3,9 37,3 69,1 62,7 ηµοτικό Γυµνάσιο Λύκειο Μεταλυκειακή εκπαίδευση Πρώτο πτυχίο Μεταπτυχιακά Γράφηµα 1γ: Ψήφος σε γυναίκα σε προηγούµενες εκλογές κατά µορφωτικό επίπεδο 22

9 Στα ψηλότερα µορφωτικά επίπεδα υπάρχουν επίσης µεγαλύτερα ποσοστά ατόµων που υποστήριξαν γυναίκες σε προηγούµενες εκλογές. Σε περίπτωση οριζόντιας ψηφοφορίας η πλειοψηφία των ερωτηθέντων µε ποσοστό 56,3 δήλωσε ότι θα υποστήριζε περισσότερες γυναίκες. 42,6 Ναι Όχι 57,4 Γράφηµα 11: Ψήφος σε περισσότερες γυναίκες σε περίπτωση οριζόντιας ψηφοφορίας 47,2 67,3 52,8 32,7 Άνδρες Γυναίκες Γράφηµα 11α: Ψήφος σε περισσότερες γυναίκες σε περίπτωση οριζόντιας ψηφοφορίας κατά φύλο Σε περίπτωση που θα καθιερωνόταν οριζόντια ψηφοφορία, η πλειοψηφία των γυναικών δηλώνει ότι θα υποστήριζε περισσότερες γυναίκες υποψήφιες (67,3) ενώ η πλειοψηφία των ανδρών απαντά αρνητικά (52,8). 23

10 56,6 57,4,2 52,3 52,1 47,9 47,7 43,4 42,6 39, Γράφηµα 11β: Ψήφος σε περισσότερες γυναίκες σε περίπτωση οριζόντιας ψηφοφορίας κατά ηλικία 65,2 ηµοτικό Γυµνάσιο 48,8 51,2 Λύκειο 34,8 Μεταλυκειακή εκπαίδευση Πρώτο πτυχίο Μεταπτυχιακά 1ΝΑΙ ΟΧΙ 2 Γράφηµα 11γ: Ψήφος σε περισσότερες γυναίκες σε περίπτωση οριζόντιας ψηφοφορίας κατά µορφωτικό επίπεδο 24

11 Σε µεγαλύτερες ηλικίες το ποσοστό υποστήριξης περισσότερων γυναικών σε οριζόντια ψηφοφορία µειώνεται καθώς και σε χαµηλότερα µορφωτικά επίπεδα. Όσον αφορά τις απαντήσεις που δόθηκαν κατά επαρχία, ενώ όλες οι επαρχίες δηλώνουν κατά πλειοψηφία ότι θα υποστήριζαν περισσότερες γυναίκες σε περίπτωση οριζόντιας ψηφοφορίας, η πλειοψηφία της αγροτικής Λάρνακας απαντά αρνητικά. 25

Περιεχόμενα ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 2

Περιεχόμενα ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 2 Περιεχόμενα 1. Η ταυτότητα της έρευνας... 3 2. Οι περικοπές στη χρηματοδότηση των Δήμων και η θέση των Δημάρχων τι πιστεύουν οι πολίτες... 4 3. Σχέδιο Δήμων για οικονομική επιβίωση υπάρχει ή όχι... 5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ CYPRUS COLLEGE ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (µε αποτίµηση

Διαβάστε περισσότερα

«Ένα χρόνο πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2014» Θεσμικό μέρος

«Ένα χρόνο πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2014» Θεσμικό μέρος Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα «Παρακολούθηση της κοινής γνώμης» Βρυξέλλες, 21 Αυγούστου 2013 Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «Ένα χρόνο πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2014»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 1 ΔΗΜΟΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Επιμέλεια έκδοσης: Χαριτωνίδου Αλεξάνδρα Χριστοδουλοπούλου Γεωργία Εκπόνηση έρευνας Συγγραφή: Χαρατσή Ιωάννα Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ. 1.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ. 1.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ 1.1 Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Ένωση διευρύνεται και αλλάζει. Τον Μάιο του 2004, δέκα νέες χώρες εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διεύρυνση αποτελεί µια ζωτικής σηµασίας

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση του φύλου των φοιτητών/τριών και του κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου των γονέων στις επιλογές κλάδου σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου

Η επίδραση του φύλου των φοιτητών/τριών και του κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου των γονέων στις επιλογές κλάδου σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου Η επίδραση του φύλου των φοιτητών/τριών και του κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου των γονέων στις επιλογές κλάδου σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου Γεωργίου Σοφία Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

[ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ]

[ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ] 2014 14ο Λύκειο Θεσσαλονίκης Ερευνητική εργασία των μαθητών : Αλεξίου Δημήτρη, Γεωργιάδου Αλεξάνδρας, Ζαχάρωφ Μανώλη, Κατσούλη Απόστολου, Τρέμμα Λουκίας [ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Μελέτη του Εθελοντισµού στην Ελλάδα

ΕΡΓΟ: Μελέτη του Εθελοντισµού στην Ελλάδα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Έδρα: Τρίπολη ΕΡΓΟ: Μελέτη του Εθελοντισµού στην Ελλάδα Ανάδοχος Mindwell A.E. Λ. Συγγρού 377, Π. Φάληρο 1 ο ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΕΡΓΟΥ Η Υφιστάµενη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, (), 877 Ελληνική Εταιρεία Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, (), 877 Διοίκησης Αθλητισμού ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ Βασίλης Γεροδήμος,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1999 ISBN -

Διαβάστε περισσότερα

HelpMeVote: Μαθηματικά στην Πολιτική Επιστήμη και Νέες Τεχνολογίες Ιωάννης Ανδρεάδης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, ΑΠΘ Περίληψη

HelpMeVote: Μαθηματικά στην Πολιτική Επιστήμη και Νέες Τεχνολογίες Ιωάννης Ανδρεάδης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, ΑΠΘ Περίληψη HelpMeVote: Μαθηματικά στην Πολιτική Επιστήμη και Νέες Τεχνολογίες Ιωάννης Ανδρεάδης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, ΑΠΘ Περίληψη Η εργασία αυτή έχει ως στόχο να αναδείξει ότι όταν συνδυάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ.

Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ. Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ. Ετοιµάστηκε ειδικά από την ICAP για την Τράπεζα της Ελλάδος ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ :ICAP A.E. Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) Βρυξέλλες, Νοέμβριος 2013 ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση των προτεινόμενων ρυθμιστικών αλλαγών στα συστήματα πληρωμών με κάρτες: Η αντίληψη των κατόχων καρτών στην Ελλάδα

Η επίδραση των προτεινόμενων ρυθμιστικών αλλαγών στα συστήματα πληρωμών με κάρτες: Η αντίληψη των κατόχων καρτών στην Ελλάδα Η επίδραση των προτεινόμενων ρυθμιστικών αλλαγών στα συστήματα πληρωμών με κάρτες: Η αντίληψη των κατόχων καρτών στην Ελλάδα Μάιος 2014 2 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Πλαίσιο Ανάλυσης 3. Έρευνα Πεδίου Α.

Διαβάστε περισσότερα

Το δίπολο δέον/είναι στην πρόσληψη της πολιτικής από μαθητές/τριες γυμνασίου και οι συνέπειές της στο πολιτικό σύστημα

Το δίπολο δέον/είναι στην πρόσληψη της πολιτικής από μαθητές/τριες γυμνασίου και οι συνέπειές της στο πολιτικό σύστημα Το δίπολο δέον/είναι στην πρόσληψη της πολιτικής από μαθητές/τριες γυμνασίου και οι συνέπειές της στο πολιτικό σύστημα Εισήγηση στο συνέδριο Θεματική ψήφος και κομματική ταύτιση, Θεσσαλονίκη, 16-17/6/2011

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα Παρακολούθησης της Κοινής Γνώμης Βρυξέλλες, 15 Σεπτεμβρίου 2013 Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014»

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα. Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών

Έρευνα. Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών Σχέδιο δράσης για την πρόληψη ή/και την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων κάθε είδους, την ανάδειξη της σημασίας της διαφορετικότητας και την καταπολέμηση της βίας στα σχολεία 7085/14-05-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Γιώργος Μιχαήλ Κλήµης, ΜΒΑ, PhD ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ι.Ο.Α.Σ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. 1 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Το συνολικό δείγµα απαριθµεί 918 ερωτηµατολόγια που

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΑΜΑΘΡΑΚΗΣ ΒΑΓΗΣ ρ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το γεγονός της µετάβασης από τη βιοµηχανική στη µεταβιοµηχανική κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB/PE 79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Τμήμα Parlemètre ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB/PE 79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Τμήμα Parlemètre ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας Μονάδα Παρακολούθησης της Κοινής Γνώμης Βρυξέλλες, Δεκέμβριος 2013. Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB/PE 79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τακτικό Ευρωβαρόμετρο 82. ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ φθινόπωρο 2014 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Τακτικό Ευρωβαρόμετρο 82. ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ φθινόπωρο 2014 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Τακτικό Ευρωβαρόμετρο 82 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ φθινόπωρο 2014 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΠΡΟΣ (ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Η έρευνα αυτή έγινε κατόπιν αιτήματος και

Διαβάστε περισσότερα

EUROBAROMETER 61 PUBLIC OPINION IN THE EUROPEAN UNION SPRING 2004 NATIONAL REPORT

EUROBAROMETER 61 PUBLIC OPINION IN THE EUROPEAN UNION SPRING 2004 NATIONAL REPORT Standard Eurobarometer European Commission EUROBAROMETER 61 PUBLIC OPINION IN THE EUROPEAN UNION SPRING 2004 Standard Eurobarometer 61 / Spring 2004 - European Opinion Research Group EEIG NATIONAL REPORT

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΟΖ.GR Political Map. Lesvosnews.net

ΝΟΟΖ.GR Political Map. Lesvosnews.net ΝΟΟΖ.GR Political Map Lesvosnews.net Οι εκλογές της 6ης Μαΐου έχουν χαρακτηριστεί ως οι πιο σημαντικές Εθνικές εκλογές στη Μεταπολίτευση. Έχοντας αυτό ως βάση, το Nooz.gr φιλοδοξεί να βοηθήσει τους αναγνώστες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9.1 Εισαγωγή Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι µία πολυδιάστατη έννοια, η οποία αποτελεί µία εναλλακτική αντίληψη της ανάπτυξης, µε κύριο γνώµονα το καθαρότερο περιβάλλον και επιδρά στην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Μέτρηση στάσεων χρηστών φροντιστηριακής εκπαίδευσης στην Αττική» [Έρευνα για λογαριασμό του Επαγγελματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ»

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ» ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ» Επιμέλεια : Παλαιολόγου Παύλος Μαθηματικός ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Στατιστική είναι ο κλάδος των εφαρμοσμένων

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Επαμεινώνδας Πανάς

Καθ. Επαμεινώνδας Πανάς Καθ. Επαμεινώνδας Πανάς Διευθυντής Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πρόεδρος Τμήματος Στατιστικής 15 Νοεμβρίου 2008 Έρευνα Καταναλωτών για την Κτηματαγορά Νοέμβριος 2008 Περιεχόμενα ΘΕΜΑ Η ταυτότητα της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. α Σύνολο 23. β. Σε κάθε ηλικιακή οµάδα. 27. 6. Συχνότητα χρήσης του internet.. 25 7. Χρονική διάρκεια σύνδεσης α. Σύνολο...

Περιεχόµενα. α Σύνολο 23. β. Σε κάθε ηλικιακή οµάδα. 27. 6. Συχνότητα χρήσης του internet.. 25 7. Χρονική διάρκεια σύνδεσης α. Σύνολο... 2008 Οnline έρευνα για τη χρήση του ιαδικτύου Υπό την αιγίδα Με τη συνεργασία Περιεχόµενα 1. Χαρακτηριστικά έρευνας.. 4 α. Εισαγωγή 4 β. Μεθοδολογία..7 γ. Χορηγία...7 2. Τα βασικά συµπεράσµατα της έρευνας.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων

Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Πανεπιστημιούπολη, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Iλίσια, 157 71 Aθήνα τηλ.: 210 72 75 220, fax: 210 72 75 214 e-mail: gd@di.uoa.gr http://career-office.uoa.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο ιασύνδεσης Πανεπιστηµίου Αιγαίου - Κάθετη ράση

Γραφείο ιασύνδεσης Πανεπιστηµίου Αιγαίου - Κάθετη ράση Γραφείο ιασύνδεσης Πανεπιστηµίου Αιγαίου - Κάθετη ράση «Επαγγελµατική εξέλιξη των αποφοίτων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου κατά τα έτη 1998-2000: Εµπειρική έρευνα.» Μέρος Πρώτο Ευστράτιος Παπάνης, Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα