ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΤΥΠΟΣ HLV520 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΤΥΠΟΣ HLV520 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΤΥΠΟΣ HLV520 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

2 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 7 6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΥ (RELAYS) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ V ΧΡΗΣΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ V ΧΡΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ 6,3V ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΙΠΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ +/-5V& +/-8V ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΑΓΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Για να γνωρίσετε όλες τις δυνατότητες της συσκευής αλλά και για να αποφύγετε σφάλµατα που θα οδηγούσαν σε ατυχήµατα, λάθος αποτελέσµατα ή βλάβες στη συσκευή, σας παρακαλούµε να διαβάσετε µε προσοχή τις παρακάτω οδηγίες χρήσης, πριν θέσετε σε λειτουργία την συσκευή. Βλάβες που προέρχονται από µη τήρηση αυτών των κανόνων, δεν µπορούν να τύχουν αποκατάστασης, στα πλαίσια της εγγύησης καλής λειτουργίας. Συνδέσετε την συσκευή σε πρίζα γειωµένη SCHUKO. Η τάση λειτουργίας είναι 230 V / 50 Hz. Μην τοποθετείτε την συσκευή πάνω σε υγρό έδρανο. Μην τοποθετείτε την συσκευή σε χώρους µε υψηλή θερµοκρασία και υγρασία ιδιαίτερα όταν αυτή είναι σε λειτουργία. Αποφύγετε την έκθεση της συσκευής σε άµεση ηλιακή ακτινοβολία. Αντικαταστήσετε χαλασµένες ασφάλειες µόνο µε παρόµοιες όπως εκείνες της συσκευής. Οι ασφάλειες πρέπει να έχουν απαραιτήτως διαπίστευση CE. Μην βραχυκυκλώνετε ποτέ τις ασφάλειες. Μην υπερβαίνετε ποτέ τα µέγιστα χαρακτηριστικά µεγέθη όπως αυτά δίδονται στα τεχνικά χαρακτηριστικά. Οι µετρήσεις µε όργανα που φέρουν υψηλές τάσεις πρέπει να γίνονται µε στεγνά χέρια και ενδύµατα. ώστε ιδιαίτερη προσοχή σε: Προειδοποιητικά σήµατα πάνω στη συσκευή. Εξετάσετε το καλώδιο τροφοδοσίας και τα καλώδια σύνδεσης για τυχόντα σφάλµατα ή καταστροφή

3 του µονωτικού περιβλήµατος τους, πριν τα συνδέσετε στο πειραµατικό κύκλωµα. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται να δοθεί στα καλώδια σύνδεσης των 500V που πρέπει να είναι, υποχρεωτικά, ασφαλείας. Οι οπές αερισµού του περιβλήµατος και του ανεµιστήρα πρέπει να παραµένουν εντελώς ελεύθερες, προς αποφυγή υπερθέρµανσης στο εσωτερικό της συσκευής. Μην εισάγετε µεταλλικά αντικείµενα στην συσκευή δια µέσου των οπών αερισµού. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Μην τοποθετείτε δοχεία µε υγρά πάνω στη συσκευή. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή καταστροφής της συσκευής σε περίπτωση πτώσης του υγρού µέσα στη συσκευή. Μην τοποθετείτε την συσκευή σε έδρανα που δέχονται ισχυρές δονήσεις. Μην προβαίνετε σε τεχνικές αλλαγές στα ηλεκτρονικά κυκλώµατα ή τα µηχανικά µέρη της συσκευής. Μην αφαιρέσετε σε καµιά περίπτωση το κάλυµµα της συσκευής. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή καταστροφής της συσκευής. Αναθέσετε το SERVICE της συσκευής, µόνο σε έµπειρο και εξειδικευµένο άτοµο ή αποστείλετε την συσκευή στην κατασκευάστρια εταιρεία. 2. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. Πριν τον καθαρισµό αποσυνδέσετε την συσκευή από την τάση τροφοδοσίας. Προσέξετε να µην εισέλθει υγρό καθαρισµού µέσα στη συσκευή προς αποφυγήν βραχυκυκλώµατος. Χρησιµοποιείτε απαλό πανί καθαρισµού ελαφρά ποτισµένο µε κοινό υγρό καθαρισµού. 3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 3.1. Το τροφοδοτικό είναι εξοπλισµένο µε τοροειδή µετασχηµατιστή 200 VA. Εν τούτοις συνιστούµε η µεγίστη φόρτιση της συσκευής να µην υπερβαίνει τα 150 W. Φορτία µεγαλύτερα των 150 W δεν είναι επικίνδυνα για την συσκευή, είναι όµως δυνατόν να οδηγήσουν σε υπερθέρµανση της. Υπερθέρµανση του µετασχηµατιστή ή της τελικής βαθµίδας ενεργοποιεί τον ηλεκτρονόµο (Relays) προστασίας που αποκόπτει τον µετασχηµατιστή από την τάση τροφοδοσίας. Η συσκευή είναι δυνατόν να τεθεί και πάλι σε λειτουργία µέσω του κοµβίου επαναφοράς (RESET), όταν η θερµοκρασία επανέλθει σε κανονικά επίπεδα Η επιλογή των εντάσεων εξόδου έχει γίνει έτσι ώστε η συσκευή να παρουσιάζει µεγάλη δυναµική, σε σχέση µε τις απαιτήσεις των συνηθισµένων πειραµάτων της φυσικής. Ειδικότερα: 1.Η τάση των 500 V µπορεί να δώσει ρεύµα 5 ma 2. Η τάση των 20 V δίνει ρεύµα µέχρι 6 Α. 3. Η τάση των 6,3 V δίνει ρεύµα µέχρι 8 Α. 4. Οι τάσεις +/- 5 V και +/- 8 V δίνουν ρεύµα µέχρι 1,2 Α. Συνιστούµε όµως σε συνεχή λειτουργία η συσκευή να φορτίζετε µε το 80% των µεγίστων τιµών δηλαδή: α. Η τάση των 500 V µε 5 ma x 0,8 = 4 ma β. Η τάση των 20 V µε 6 Α x 0,8 ~ 5 Α γ. Η τάση των +/- 5 V(+/- 8 V) µε 1,2 Α x 0,8 ~ ΙΑ δ. Η τάση των 6,3 Vac µε 8 Α x 0,8 ~ 6 Α Η φόρτιση µε µεγαλύτερες εντάσεις δεν φέρνει σε κίνδυνο την συσκευή, είναι όµως δυνατόν να ενεργοποιήσει τον ηλεκτρονόµο (Relays) προστασίας που θα έχει πιθανόν σαν αποτέλεσµα την δυσάρεστη διακοπή ενός πειράµατος. 3

4 Ο ηλεκτρονόµος προστασίας (Relays) έχει ρυθµιστεί και ενεργοποιείται στη µέγιστη τιµή ισχύος δηλαδή: στα 5 ma για τα 500 V στα 6 Α για τα 20 V στα 8 Α για τα 6,3 VAC στα 1,2 Α για τα +/-5 V (+/-8 V ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 4.1. Η συσκευή είναι ένα πολλαπλό τροφοδοτικό µε 4 ανεξάρτητες µονάδες τροφοδοσίας που είναι γαλβανικά µονωµένες. Το τροφοδοτικό είναι εξοπλισµένο µε 2 µετασχηµατιστές: α. Έναν µε ισχύ 10 VA µε 2 τυλίγµατα εξόδου. Το πρώτο για την τροφοδοσία του ηλεκτρονόµου (Relays) προστασίας και το δεύτερο για την τάση των 500V/5mA. β. Έναν τοροειδή 200 VA (για µικρότερες απώλειες) µε 3 ανεξάρτητα τυλίγµατα για τις τάσεις των 20V / 6 Α, 6,3 VAC / 8 A, +5V/1A και ( + 8 V / 1 Α). Η θερµοκρασία αυτού του µετασχηµατιστή παρακολουθείται ηλεκτρονικά. Σε περίπτωση που η θερµοκρασία του µετασχηµατιστή υπερβεί τα ανώτατα επιτρεπτά όρια, γίνει δηλαδή 105 C, ενεργοποιείται η βαθµίδα προστασίας (Relays) η οποία αποκόπτει τον µετασχηµατιστή από την τάση τροφοδοσίας. Οι τάσεις τροφοδοσίας µηδενίζονται σε λίγα δευτερόλεπτα. Οι τάσεις εξόδου είναι: V συνεχής ρυθµιζόµενη. Η τάση αυτή έχει ηλεκτρονική ρύθµιση περιορισµού της εντάσεως εξόδου που ενεργοποιείται στην περίπτωση που η ένταση υπερβεί τα 5 ma. Ανεξάρτητα από αυτή τη βαθµίδα περιορισµού η συσκευή φέρει και δεύτερη βαθµίδα προστασίας που ενεργοποιεί τον Relays προστασίας σε περίπτωση που η ένταση εξόδου υπερβεί τα 10 ma (περίπου). Στην περίπτωση ενεργοποίησης του ηλεκτρονόµου προστασίας η τάση των 500 V αποκόπτεται από την τάση τροφοδοσίας, οι πυκνωτές εκφορτίζονται αυτοµάτως και η έξοδος µηδενίζεται σε µερικά δέκατα του δευτερολέπτου. Αυτή η έξοδος φέρει αναλογικό βολτόµετρο V V συνεχής ρυθµιζόµενη. Η ένταση του ρεύµατος εξόδου ελέγχεται ηλεκτρονικά και στην περίπτωση που η τιµή του υπερβεί τη µεγαλύτερη επιτρεπτή τιµή των 6 Α, ενεργοποιεί αυτόµατα τον ηλεκτρονόµο προστασίας που αποκόπτει τον µετασχηµατιστή από την τάση τροφοδοσίας. Υπάρχει επίσης ασφάλεια βραδείας τήξεως 6Α/250 V. Η θερµοκρασία της βαθµίδας εξόδου (ισχύος) της τάσης αυτής, ελέγχεται επίσης ηλεκτρονικά. Σε περίπτωση που λόγω κάποιας δυσλειτουργίας (π.χ. του ανεµιστήρα ψύξης) η τελική βαθµίδα υπερθερµανθεί (θ>105 C ) ο αισθητήρας θερµοκρασίας ενεργοποιεί τον ηλεκτρονόµο προστασίας ο οποίος ενεργεί όπως και στην προηγούµενη περίπτωση αποκόπτοντας τον µετασχηµατιστή από την πηγή τροφοδοσίας. Η τάση εξόδου στη βαθµίδα αυτή ενδείκνυται από αναλογικό βολτόµετρο V. 3. +/-5 V και +/- 8 V σταθερή τάση. Η επιλογή της τάσης +/- 5 V ή +/- 8 V γίνεται µε περιστροφικό διακόπτη. Το φορτίο µπορεί να συνδεθεί και µε µία από αυτές τις τάσεις ή και ανάµεσα στον αρνητικό και θετικό πόλο. Έτσι αυτή η βαθµίδα µπορεί να δώσει τις παρακάτω εξόδους: - 5 V, + 5 V, + 10 V, - 8 V, + 8 V, + 16 V. Το µέγιστο φορτίο για όλες τις τάσεις εξόδου είναι 1 Α. Σ' αυτή τη βαθµίδα υπάρχει τριπλή προστασία: α.) Περιορισµός ρεύµατος εξόδου στο 1,5 Α περίπου. β.) Ενεργοποίηση του ηλεκτρονόµου προστασίας σε περίπτωση που η ένταση υπερβεί το 1,2 Α. γ.) Ασφάλεια βραδείας τήξεως 1,6 Α/250 V. Η θερµοκρασία της βαθµίδας αυτής ελέγχεται ηλεκτρονικά και σε περίπτωση υπερθέρµανσης η έξοδος αποκόπτεται από την τάση εισόδου. Η τάση επανέρχεται αυτοµάτως µόλις η θερµοκρασία επανέλθει σε κανονικά επίπεδα.

5 5. 6,3 VAC σταθερή µη ρυθµιζόµενη τάση εναλλασσοµένου ρεύµατος. Στη βαθµίδα αυτή υπάρχει ηλεκτρονικός έλεγχος της έντασης ρεύµατος εξόδου. Σε περίπτωση που η ένταση υπερβεί την µεγίστη επιτρεπτή τιµή των 8 Α ενεργοποιείται ο ηλεκτρονόµος προστασίας που αποκόπτει τον τοροειδή µετασχηµατιστή από την πηγή τροφοδοσίας και µ' αυτό τον τρόπο η τάση εξόδου µηδενίζεται. 4.2 Επανενεργοποίηση της συσκευής Μετά την ενεργοποίηση του ηλεκτρονόµου (Relays) προστασίας από οποιαδήποτε αιτία π.χ. υπέρβαση της µεγίστης τιµής ρεύµατος ή θερµοκρασίας του τοροειδή µετασχηµατιστή ή της τελικής βαθµίδας, οι τάσεις όλων των εξόδων µηδενίζονται. Η επανενεργοποίηση της συσκευής γίνετε µε µπουτόν (RESET). Πριν προβείτε όµως σε επανενεργοποίηση της συσκευής πρέπει να γίνει προσεκτικός έλεγχος της εξωτερικής συνδεσµολογίας για λάθη, βραχυκυκλώµατα κλπ. Εάν η ενεργοποίηση της συσκευής προήλθε από υπερθέρµανση θα πρέπει να περιµένει κανένας όσο χρόνο είναι αναγκαίος για να επανέλθει η συσκευή στην κανονική θερµοκρασία λειτουργίας ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ CE ΠΡΟΣΟΧΗ: Βλέπε σχετικές παρατηρήσεις στις οδηγίες χρήσης. Γείωση Το σήµα αυτό σηµαίνει ότι η συσκευή είναι σύµφωνη µε τους κανονισµούς της ευρωπαϊκής ένωσης τους σχετικούς µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα και τους κανονισµούς για την ασφάλεια του χρήστη και της συσκευής. Γενικά ισχύει ο κανόνας ότι ο διακόπτης RESET επανενεργοποιεί την συσκευή µόνο εφόσον η αιτία, από την οποία ενεργοποιήθηκε ο µηχανισµός προστασίας, εξουδετερώθηκε.

6 6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 9 1. ιακόπτης λειτουργίας (ON/OFF) µε ενδεικτική λυχνία 2. Κοµβίον µεταβολής τάσης 500 V 3. Αρνητική έξοδος τάσης 500 V 4. Θετική έξοδος τάσης 500 V 5. Κοµβίον µεταβολής τάσης 20 V 6. Αρνητική έξοδος τάσης 20 V 7. Θετική έξοδος τάσης 20 V 8. Έξοδοι εναλλασσόµενης τάσης 6,3 V 9. Κοινή έξοδος για + 5 V ( + 8 V ) 10. Θετική έξοδος τάσης + 5 V ( + 8 V ) 11. Αρνητική έξοδος τάσης - 5 V ( - 8 V ) 12. Κοµβίον µεταβολής τάσης από +/- 5 V / στα +/- 8V και αντιστρόφως 13. Ενδεικτικό όργανο τάσης 20V 14. Ενδεικτικό όργανο τάσης 500 V 15. Κοµβίον επαναφοράς σε λειτουργία (RESET)

7 7. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1. ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ Τάση εξόδου V, ρυθµιζόµενη Ένταση εξόδου 5 ma Σταθεροποίηση τάσης 1. Λόγω τροφοδοσίας >0,05 % 2. Λόγω φορτίου > 0,1 % Κυµάτωση < 2 5 mv Όργανο ένδειξης αναλογικό, ακρίβεια ένδειξης1,5 % Προστασία ηλεκτρονική & relays προστασίας 2. ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΑΣΕΙΣ Α. Τάση εξόδου V, ρυθµιζόµενη Ένταση εξόδου 6 Α Σταθεροποίηση τάσης 1. Λόγω τροφοδοσίας > 0,05 % 2. Λόγω φορτίου > 0,15 %. Κυµάτωση < 6 m V Όργανο ένδειξης αναλογικό, ακρίβεια ένδειξης 1,5 % Προστασία ηλεκτρονική & relays προστασίας Β. Τάση εξόδου + 5 V και + 8 V Προστασία ηλεκτρονική & relays προστασίας Κυµάτωση < 5 mv 3. ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΤΑΣΗ Τάση εξόδου 6,3 VAC Ένταση εξόδου 8 Α (µε ηλεκτρονική προστασία) 4. ΓΕΝΙΚΑ Βύσµατα εξόδου µπόρνες ασφάλειας, 4 mm Θερµοκρασία λειτουργίας 0-40 C Τάση λειτουργίας 230 VAC/50 Hz Καλώδιο τροφοδοσίας 2 m µε ρευµατολήπτη SCHUKO άθραυστο ιαστάσεις 29 cm x 15,5 cm x 19,5 cm Βάρος 5,8 Kg περίπου Η συσκευή συνοδεύετε από οδηγίες χρήσης και τεχνικά εγχειρίδια για αποκατάσταση βλάβης στα Ελληνικά. 8. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΥ (RELAYS) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η συσκευή εκτός της ηλεκτρονικής προστασίας που φέρει κάθε επιµέρους µονάδα τροφοδοσίας, µε περιορισµό ρεύµατος, προστασία από υπερθέρµανση κλπ. έχει και ηλεκτρονικά ελεγχόµενο ηλεκτρονόµο (RELAYS) προστασίας. Ο ηλεκτρονόµος αυτός ενεργοποιείτε στην περίπτωση που σε κάποια βαθµίδα τροφοδοσίας παρατηρηθεί βραχυκύκλωµα ή υπέρβαση του µεγίστου επιτρεπτού ρεύµατος εξόδου. Το κύκλωµα προστασίας ενεργοποιείται επίσης και στην περίπτωση βραχυκυκλώµατος των εξόδων δύο διαφορετικών µονάδων τροφοδοσίας µεταξύ των, π.χ. της µονάδας τροφοδοσίας των 500V µε την µονάδα τροφοδοσίας 20V, 6,3 VAC µε 20V κλπ. Στην περίπτωση ενεργοποίησης του συστήµατος προστασίας ο ηλεκτρονόµος αποκόπτει αυτοµάτως τις µονάδες τροφοδοσίας από τον µετασχηµατιστή τροφοδοσίας. 1. Τεστ λειτουργίας του συστήµατος προστασίας. Θέσετε την συσκευή σε λειτουργία πιέζοντας το διακόπτη λειτουργίας ON/OFF στην θέση ΟΝ. (Η λυχνία λειτουργίας φωτίζεται) Βραχυκυκλώσετε µια από τις τάσεις εξόδου (κατά προτίµηση την τάση των 500V). Ο ηλεκτρονόµος προστασίας ενεργοποιείται αποκόπτοντας όλες τις βαθµίδες εξόδου από τους µετασχηµατιστές τροφοδοσίας. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που ο ηλεκτρονόµος προστασίας δεν ενεργοποιείται, συνιστούµε να µην χρησιµοποιηθεί η συσκευή ακόµη και στην περίπτωση που όλες οι τάσεις εξόδου δείχνουν ότι λειτουργούν κανονικά.

8 2. Επαναλειτουργία της συσκευής (βλέπε 4.2). Μετά την ενεργοποίηση του συστήµατος προστασίας η συσκευή πρέπει να τεθεί και πάλι σε κανονική λειτουργία. Για να γίνει δυνατό πιέσετε το κοµβίον επαναφοράς (15) (RESET) που επαναφέρει όλες τις βαθµίδες σε κανονική λειτουργία. 9. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ 9.1. Για να έχετε ακρίβεια στις τάσεις εξόδου όπως αυτές δίδονται στον πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών η συσκευή θα πρέπει να λειτουργεί σε θερµοκρασίες περιβάλλοντος από C και σχετική υγρασία να υπερβαίνει τα 75 %. 9.2 Όταν θέσετε την συσκευή σε λειτουργία περιµένετε 10 λεπτά περίπου για σταθεροποίηση των εσωτερικών ηλεκτρονικών κυκλωµάτων. 9.3 Χρησιµοποιείτε για την σύνδεση της συσκευής µε το δίκτυο της ΕΗ το καλώδιο τροφοδοσίας που σας προµηθεύσαµε. Σε περίπτωση που είναι αναγκαία η αντικατάσταση του, λόγω φθοράς, χρησιµοποιήσετε µόνο καλώδιο τροφοδοσίας µε διαπίστευση CE!! 1. Θέσετε την συσκευή σε λειτουργία µέσω του διακόπτη λειτουργίας ON/OFF (1) 2. Ρυθµίσετε την τάση εξόδου στρέφοντας προσεκτικά το κοµβίον ρύθµισης (2) µέχρις ότου στο όργανο ένδειξης (14) εµφανιστεί επιθυµητή τάση. 3. Συνδέσετε τους ακροδέκτες εξόδου (3) και (4) µε το προς τροφοδοσία κύκλωµα δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στην πολικότητα της τάσης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση υπέρβασης της µεγίστης τιµής του ρεύµατος εξόδου ή σε περίπτωση βραχυκυκλώµατος, ενεργοποιείται το ηλεκτρονικό κύκλωµα προστασίας που µειώνει αρχικά την ένταση στο ανώτατο επιτρεπτό όριο και εν συνεχεία αποκόπτει µέσω ηλεκτρονόµου προστασίας (relays) τις εξόδους (3) και (4) από την τάση, προς αποφυγήν καταστροφής του κυκλώµατος που τροφοδοτείται ή της βαθµίδας τροφοδοσίας. Σ' αυτή την περίπτωση αποσυνδέσετε το τροφοδοτούµενο κύκλωµα από την συσκευή τροφοδοσίας και εξετάσετε µε προσοχή το κύκλωµα για πιθανές λάθος συνδέσεις και βραχυκυκλώµατα. Μετά την άρση των σφαλµάτων επαναφέρετε την συσκευή σε λειτουργία πατώντας το κοµβίον επαναφοράς (RESET) (βλέπε κεφ. 4.2) και επανασυνδέσετε το προς τροφοδοσία κύκλωµα. 10. ΧΡΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ V ΠΡΟΣΟΧΗ : Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ Ι ΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ. ΒΕΒΑΙΑ ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΩΣΤΕ Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΙΝ ΥΝΗ, ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΣΕ ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΚΙΝ ΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΕΠΙΠΕ Α. ΕΝ ΤΟΥΤΟΙΣ Η ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΣΗ ΑΥΤΗ ΚΑΙ Η ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΕΝΑ Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΥΣΑΡΕΣΤΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ.

9 11. ΧΡΗΣΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ V 1. Θέσετε την συσκευή σε λειτουργία µέσω του διακόπτη λειτουργίας ON/OFF (1). 2. Ρυθµίσετε την τάση εξόδου στρέφοντας το κοµβίον ρύθµισης (5) µέχρις ότου στο όργανο ένδειξης (13) εµφανιστεί η επιθυµητή τάση 3. Συνδέσετε τους ακροδέκτες εξόδου (6) και (7) µε το προς τροφοδοσία κύκλωµα δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στην πολικότητα της τάσης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση υπέρβασης της µεγίστης τιµής του ρεύµατος εξόδου ή σε περίπτωση βραχυκυκλώµατος, ενεργοποιείται το ηλεκτρονικό κύκλωµα προστασίας που αποκόπτει µέσω ηλεκτρονόµου προστασίας (relays) τις εξόδους (6) και (7) από την τάση, προς αποφυγήν καταστροφής του κυκλώµατος που τροφοδοτείται ή της βαθµίδας τροφοδοσίας. Σ' αυτή την περίπτωση αποσυνδέσετε το τροφοδοτούµενο κύκλωµα από την συσκευή τροφοδοσίας και εξετάσετε µε προσοχή το κύκλωµα για πιθανές λάθος συνδέσεις και βραχυκυκλώµατα. 12. ΧΡΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ 6,3Vac 1. Θέσετε την συσκευή σε λειτουργία µέσω του διακόπτη λειτουργίας ON/OFF (1). 2. Συνδέσετε τους ακροδέκτες εξόδου (8) µε το προς τροφοδοσία κύκλωµα µε προσοχή προς αποφυγήν βραχυκυκλωµάτων. κυκλώµατος που τροφοδοτείται ή της βαθµίδας τροφοδοσίας. Σ' αυτή την περίπτωση αποσυνδέσετε το τροφοδοτούµενο κύκλωµα από την συσκευή τροφοδοσίας και εξετάσετε µε προσοχή το κύκλωµα για πιθανές λάθος συνδέσεις και βραχυκυκλώµατα. 13. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΙΠΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ +/-5V & +/- 8V 1. Θέσετε την συσκευή σε λειτουργία µέσω του διακόπτη λειτουργίας ON/OFF (1). 2. Επιλέξετε την τάση εξόδου στρέφοντας το κοµβίον ρύθµισης (5) στη θέση +/-5V ή +/- 8V ανάλογα µε την τάση που επιθυµείτε. 3. Συνδέσετε τους ακροδέκτες εξόδου (9),(10) ή (9), (11) µε το προς τροφοδοσία κύκλωµα δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στην πολικότητα της τάσης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση υπέρβασης της µεγίστης τιµής του ρεύµατος εξόδου ή σε περίπτωση βραχυκυκλώµατος, ενεργοποιείται το ηλεκτρονικό κύκλωµα προστασίας που µειώνει αρχικά την ένταση στο ανώτατο επιτρεπτό όριο και εν συνεχεία αποκόπτει µέσω ηλεκτρονόµου προστασίας (relays) τις εξόδους (10) και (11) από την τάση, προς αποφυγήν καταστροφής του κυκλώµατος που τροφοδοτείται ή της βαθµίδας τροφοδοσίας. Σ' αυτή την περίπτωση αποσυνδέσετε το τροφοδοτούµενο κύκλωµα από την συσκευή τροφοδοσίας και εξετάσετε µε προσοχή το κύκλωµα για πιθανές λάθος συνδέσεις και βραχυκυκλώµατα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση υπέρβασης της µεγίστης τιµής του ρεύµατος εξόδου ή σε περίπτωση βραχυκυκλώµατος, ενεργοποιείται το ηλεκτρονικό κύκλωµα προστασίας που αποκόπτει µέσω ηλεκτρονόµου προστασίας (relays) την έξοδο (8) από την τάση, προς αποφυγήν καταστροφής του

10 14. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αν κατά την έναρξη λειτουργίας ενός κυκλώµατος το ρεύµα που διαρρέει το κύκλωµα λαµβάνει τιµή µεγαλύτερη από το όριο ενεργοποίησης προστασίας, έστω και αν αυτό συµβαίνει για πολύ µικρό διάστηµα, τότε ο ηλεκτρονόµος ενεργοποιείται και προκαλεί διακοπή της τροφοδοσίας. Αυτό µπορεί να συµβεί και στις παρακάτω περιπτώσεις: α) Τροφοδοσία κινητήρα συνεχούς ρεύµατος. β) Τροφοδοσία λυχνίας πυράκτωσης π.χ. 12V/35W γ) Φόρτιση πυκνωτή Αντιµετωπίζουµε τα προβλήµατα αυτά ως εξής: α) Η σύνδεση του κινητήρα γίνεται µέσω ροοστάτη οπότε ελέγχονται οι στροφές του (και το ρεύµα εκκίνησης). β) Η λυχνία πυράκτωσης συνδέεται στην πηγή 0-20VDC και η τάση αυξάνεται προοδευτικά από το µηδέν µέχρι την τιµή λειτουργίας της. γ) Η φόρτιση πυκνωτή γίνεται µέσω ωµικής αντίστασης. 15. ΑΛΛΑΓΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ασφάλεια βρίσκεται στο πίσω µέρος της συσκευής στο κάτω µέρος του ρευµατολήπτη τροφοδοσίας(ι). Για να αλλάξετε χαλασµένη ασφάλεια αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την τάση των 230Vac και από τον ρευµατολήπτη (1). Με την βοήθεια κατσαβιδιού αφαιρέσετε την ασφαλειοθήκη (2) και αντικαταστήσετε την χαλασµένη ασφάλεια µε µια καινούργια, που πρέπει όµως να έχει διαπίστευση CE. Σε αντίθετη περίπτωση παύει να ισχύει η εγγύηση καλής λειτουργίας. Τοποθετήσετε και πάλι την ασφαλειοθήκη στη θέση της και επανασυνδέσετε την συσκευή µε το δίκτυο τροφοδοσίας. Εφεδρική ασφάλεια υπάρχει µέσα στην ασφαλειοθήκη. 1. ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ 2. ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 3. ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ... ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.... ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ... 5. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.. 5 7. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

/AC. GM-166

/AC. GM-166 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙ Α ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ GM 166 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το πολύµετρο αµπεροτσιµπίδα µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι

Διαβάστε περισσότερα

/AC. EM-610

/AC. EM-610 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ EM-610 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το πολύµετρο µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται

Διαβάστε περισσότερα

GM-392 & GM-393 700VDC 700 Vrms /AC.

GM-392 & GM-393  700VDC 700 Vrms /AC. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΑ GM-392 & GM-393 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το πολύµετρο µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 200/201/202 series

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 200/201/202 series ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 200/201/202 series ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο αμπεροτσιμπίδα μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ HY-1300 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.. 1 2. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ.. 2 3. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 2 4. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ... 2 5. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ.. 4 6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ..

Διαβάστε περισσότερα

MS 2012 v.1.0 MS 13,8V/2A Μονάδα παλμικού τροφοδοτικού εφεδρείας.

MS 2012 v.1.0 MS 13,8V/2A Μονάδα παλμικού τροφοδοτικού εφεδρείας. MS 2012 v.1.0 MS 13,8V/2A Μονάδα παλμικού τροφοδοτικού εφεδρείας. GR** Έκδοση: 2 της 21.11.2016 Αντικατάσταση έκδοσης: ----------- Χαρακτηριστικά μονάδας τροφοδοτικού: αδιάλειπτη τροφοδοσία DC 13,8V/2A

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP & YXP UPS

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP & YXP UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP & YXP UPS 1. Οδηγίες ασφαλείας 2. Εισαγωγή προϊόντος καθαρού ημιτόνου YXP 2.1 Δυνατότητες 2.2 Κύρια χαρακτηριστικά 2.3 Πρόσοψη των 300-600W

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣEIΣ & ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ. ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

PowerMust Office UPS (Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας)

PowerMust Office UPS (Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας) GR ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PowerMust Office UPS (Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας) ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σηµαντικές οδηγίες για τα µοντέλα της

Διαβάστε περισσότερα

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας)

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας) GR ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας) 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σηµαντικές οδηγίες για τα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών

Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το κεφάλαιο περιέχει σημαντικές οδηγίες ασφαλείας και λειτουργίας. Διάβασε και κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

INVERTER SC-IR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

INVERTER SC-IR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INVERTER SC-IR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Στοιχεία: ΟΘΟΝΗ LCD 1) Λειτουργία φόρτισης Όταν είναι σε χρήση, η LCD οθόνη δείχνει το τρέχον φορτίο: 2) Λειτουργία χρήσης Όταν είναι σε λειτουργία χρήσης, οι ενδείξεις στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

UPS TURBO-X 650VA LINE INTERACTIVE. Εγχειρίδιο χρήσης

UPS TURBO-X 650VA LINE INTERACTIVE. Εγχειρίδιο χρήσης UPS TURBO-X 650VA LINE INTERACTIVE Εγχειρίδιο χρήσης 1. Σηµειώσεις σχετικά µε την ασφάλεια (Για να είστε ασφαλείς κατά τη χρήση του UPS, παρακαλούµε να σεβαστείτε τα ακόλουθα:) Παρακαλούµε φορτίστε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC13 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Τοποθέτηση: 1. Ξεβιδώστε την βίδα (7) στερέωσης του καλύµµατος των κλεµµοσειρών (Σχήµα 2). 2. Αφαιρέστε το κάλυµµα (6) των κλεµοσειρών καλωδίωσης

2.2 Τοποθέτηση: 1. Ξεβιδώστε την βίδα (7) στερέωσης του καλύµµατος των κλεµµοσειρών (Σχήµα 2). 2. Αφαιρέστε το κάλυµµα (6) των κλεµοσειρών καλωδίωσης ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ή 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 2 ΕΝΤΟΛΕΣ CETA 101b 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ CETA 101a 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 4 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 3 ΕΝΤΟΛΕΣ CETA 101c 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

UPS CL SERIES UPS 600CL UPS 800CL UPS 1000CL UPS 1200CL

UPS CL SERIES UPS 600CL UPS 800CL UPS 1000CL UPS 1200CL UPS CL SERIES UPS 600CL UPS 800CL UPS 1000CL UPS 1200CL Τροφοδοτικά αδιάλειπτου παροχής ενέργειας Οδηγίες Χρήσης Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

±15dB. 8. EFF 9. AUX AUX. 10. PAN MC SERIES 3

±15dB. 8. EFF 9. AUX AUX. 10. PAN MC SERIES 3 Mίκτης µε ενσωµατωµένο ενισχυτή Σειρά MC Οδηγίες χρήσης υνατότητες 4 µονοφωνικές είσοδοι και 2 στερεοφωνικές είσοδοι Προενισχυτές µικροφώνου χαµηλού θορύβου σε όλες τις εισόδους µικροφώνου, ρυθµιστικό

Διαβάστε περισσότερα

MLT-150 MLT-150.

MLT-150 MLT-150. ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ CCTV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 1 1 2 3 Ενδεικτικό σύνδεσης µε εξωτερικό τροφοδοτικό, όταν είναι συνδεδεµένο το τροφοδοτικό το ενδεικτικό φωτοβολεί σε πράσινο

Διαβάστε περισσότερα

MSRK 1024 MSRK 27,6V/1A/OC

MSRK 1024 MSRK 27,6V/1A/OC MSRK 1024 v.1.0 MSRK 27,6V/1A/OC Μονάδα παλμικού τροφοδοτικού εφεδρείας με εξόδους τεχνικού ελέγχου. GR** Έκδοση: 4 της 21.11.2016 Αντικατάσταση έκδοσης: ----------- Χαρακτηριστικά μονάδας τροφοδοτικού:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Τ-2089 E ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ - ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 54 /48 VDC (30Α)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Τ-2089 E ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ - ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 54 /48 VDC (30Α) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Τ-2089 E ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ - ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 54 /48 VDC (30Α) 14/6/2016 Περιεχόμενα 1. ΓΕΝΙΚΑ... 2 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 3 3. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ - ΣΧΕΔΙΑ... 4 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ... 4 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Τ-2089 E ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργά ηχεία SPA-400 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ενεργά ηχεία SPA-400 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ενεργά ηχεία Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Σηµαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΠΙΣΩ ΟΨΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΟ ΜΕΓΑΦΩΝΟ ΤΗΣ! ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΘΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP 1. Οδηγίες ασφαλείας 2. Εισαγωγή προϊόντος 2.1 Δυνατότητες 2.2 Κύρια χαρακτηριστικά 3.Περιγραφή του πίνακα 3.1 Πρόσοψη 3.2 Ενδείξεις LED στην

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή για Μετασχηματιστές Απομόνωσης & Διατάξεις Επιτήρησης Μόνωσης

Τεχνική Προδιαγραφή για Μετασχηματιστές Απομόνωσης & Διατάξεις Επιτήρησης Μόνωσης Τεχνική Προδιαγραφή για Μετασχηματιστές Απομόνωσης & Διατάξεις Επιτήρησης Μόνωσης Περιεχόμενα Προστασία Από Σφάλματα Προς Γη Σε Χώρους Ιατρικής Χρήσης - Γενικά... 2 1. Μετασχηματιστές Απομόνωσης... 2 2.

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλώ, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση της συσκευής, για την αποφυγή ζηµιών. Οποιαδήποτε χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Παράρτημα Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Σκοπός του παραρτήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση και τη

Διαβάστε περισσότερα

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS.

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS. Πληροφορίες προϊόντος E A C F G H A: ιακόπτης On/Off : Με ηλεκτρικό ρεύµα: σταθερά µε πράσινο χρώµα Με µπαταρία: αναβοσβήνει µε πράσινο χρώµα C: Με ηλεκτρικό ρεύµα: δείχνει το επίπεδο φορτίου Με µπαταρία:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ IR/IT 2241

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ IR/IT 2241 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ IR/IT 2241 Κωδικοποιηµένα φωτοκύτταρα τοίχου, περιστροφής 180 και εµβέλειας έως 20 mt. Η κωδικοποίηση του σήµατος µετάδοσης, προς ρύθµιση της στιγµής της εγκατάστασης, ελαχιστοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS SIU 150 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που ακολουθούν προκειμένου να αποφύγετε

Διαβάστε περισσότερα

BS-841 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΖΑΚΙΩΝ

BS-841 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΖΑΚΙΩΝ Ακολουθήστε μας... BS-841 Olympia Electrnics @Olympiaelectr Olympia Electrnics OlympiaElectrnics Olympia Electrnics ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΖΑΚΙΩΝ ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης HAINKE Staubfilter GmbH Τηλέφωνο +49 4408 8077-0 Τέλεφαξ +49 4408 8077-10 Ταχυδρομική θυρίδα 12 48 An der Imbäke 7 email info@hainke.de 27795 Hude 27798 Hude Internet www.hainke.de Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής

Διαβάστε περισσότερα

HL 3200 1. .. 1 2. .....2 3. .. 2 4. ....3 5. ....3 6. .....3 1> ....3 2> . 4 3 > 4 7. 5 8. 7 9. .8

HL 3200 1. .. 1 2. .....2 3. .. 2 4. ....3 5. ....3 6. .....3 1> ....3 2> . 4 3 > 4 7. 5 8. 7 9. .8 ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ HL 3200 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόµενα 1. Ενδεικτικά, χειριστήρια και λειτουργικά µέρη του καταµετρητή.. 1 2. Λειτουργίες και ενδείξεις.....2 3. Γενικές οδηγίες.. 2 4. Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Σειρές 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε τα πάνελ που έχετε

Διαβάστε περισσότερα

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-1000

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-1000 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-1000 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 1000VA/1050VA/1200VA 1500VA Τάση Εισόδου Τάση Εξόδου Κυματομορφή Εξόδου Συχνότητα Εξόδου 145VAC~290VAC 195VAC~255VAC PWM/DC 50Hz Μπαταρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΖΑΚΙΩΝ. Εσωτερική αντικαθιστώμενη ασφάλεια ΑΝΤΟΧΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΖΑΚΙΩΝ. Εσωτερική αντικαθιστώμενη ασφάλεια ΑΝΤΟΧΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ Ακολουθήστε μας... BS-840 Olympia Electrnics @Olympiaelectr Olympia Electrnics OlympiaElectrnics Olympia Electrnics Πιστεύουμε στην Παράγουμε στην ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΖΑΚΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC GR ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Θερμοκρασία λειτουργίας 0 ºC 50 ºC Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας: Dt (Διαφορικό θερμοκρασίας μεταξύ συλλέκτη Τ1 και δεξαμενής Τ2)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης Προσοχή: i) Απαγορεύεται η χρήση του δοκιµαστικού από παιδιά. ii) H χρήση του συγκεκριµένου δοκιµαστικού εργαλείου απαιτεί να τηρούνται όλοι οι κανόνες προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ, ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ V1.1/04/12 1. Οθόνη LCD με φωτισμό. 2. Σύνδεση αισθητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

HPSB 5048C v.1.0 HPSB 54V/5A/4x17Ah Παλμικό τροφοδοτικό εφεδρείας

HPSB 5048C v.1.0 HPSB 54V/5A/4x17Ah Παλμικό τροφοδοτικό εφεδρείας HPSB 5048C v.1.0 HPSB 54V/5A/4x17Ah Παλμικό τροφοδοτικό εφεδρείας GR** Εκδοση: 2 της 24.10.2016 Αντικατάσταση έκδοσης: ------------- Χαρακτηριστικά τροφοδοτικού: αδιάλειπτη τροφοδοσία DC 54V/5A* θέση για

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ή 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 2 ΕΝΤΟΛΕΣ SELTRON SGC24 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσεως ACHILLES

Οδηγίες Χρήσεως ACHILLES TSAKIRIDIS DEVICES AUDIO AMPLIFIERS Αριστοµένους 12, T.K. 104-40, Aθήνα Tηλ: 210 8253132 / Fax: 210 8253794 Κινητό: 6944 702908 e-mail: info@tsakiridis-devices.com http://www.tsakiridis-devices.com Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Eco-Logic προγραμματιστής 4&6 στάσεων indoor

Eco-Logic προγραμματιστής 4&6 στάσεων indoor Οδηγίες εγκατάστασης και προγραµµατισµού Εγκατάσταση Αφαιρέστε το κάλυµµα στο κάτω µέρος του προγραµµατιστή. βιδώστε µία βίδα στον τοίχο και κρεµάστε τον προγραµµατιστή από την οπή σε σχήµα κλειδαρότρυπας

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚH ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ 3 1/2

ΨΗΦΙΑΚH ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ 3 1/2 ΨΗΦΙΑΚH ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ 3 1/2 MT-3266 ΨΗΦΙΑΚH ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αμπεροτσιμπίδα είναι ψηφιακή ό με οθόνη LCD 3 1/2 και τυπική λειτουργία μπαταρίας 9V για τη μέτρηση τάσης συνεχούς

Διαβάστε περισσότερα

Θερμόμετρο για μετρήσεις χωρίς επαφή με το αντικείμενο μέτρησης

Θερμόμετρο για μετρήσεις χωρίς επαφή με το αντικείμενο μέτρησης Θερμόμετρο για μετρήσεις χωρίς επαφή με το αντικείμενο μέτρησης Σύντομη περιγραφή Το είναι θερμόμετρο το οποίο μπορεί να μετρήσει την θερμοκρασία χωρίς να έρθει σε επαφή με το αντικείμενο. Η μέτρηση γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερμοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν με μικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ AVRX550U AVRX750U

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ AVRX550U AVRX750U ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ AVRX550U AVRX750U Digital UPS System Σηµαντικές Οδηγίες Ασφαλείας 2 Εγκατάσταση 3 Έλεγχος 4 Αποθήκευση και Συντήρηση 7 Εκδ. Β, Αναθ. 0 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

BIOMASS ELECTRONIC CONTROLLER PWC-2500. διαχείριση. συστημάτων θέρμανσης βιοκαυσίμων

BIOMASS ELECTRONIC CONTROLLER PWC-2500. διαχείριση. συστημάτων θέρμανσης βιοκαυσίμων BIOMASS ELECTRONIC CONTROLLER PWC-2500 διαχείριση συστημάτων θέρμανσης βιοκαυσίμων CONTROLLER PWC-2500 Ο CONTROLLER PWC-2500 κατασκευάσθηκε για να καλύψει τις ανάγκες που απαιτούνται για τον έλεγχο την

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοστάτης LTC 530. Οδηγίες Ο θερμοστάτης διαθέτει οθόνη με «LED» φωτισμό, η οποία εμφανίζει την πραγματική θερμοκρασία

Θερμοστάτης LTC 530. Οδηγίες Ο θερμοστάτης διαθέτει οθόνη με «LED» φωτισμό, η οποία εμφανίζει την πραγματική θερμοκρασία Θερμοστάτης LTC 530 Οδηγίες Ο θερμοστάτης διαθέτει οθόνη με «LED» φωτισμό, η οποία εμφανίζει την πραγματική θερμοκρασία Ο θερμοστάτης έχει σχεδιαστεί για να διατηρήσει μια σταθερή θερμοκρασία. Ο θερμοστάτης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Εγχειρίδιο οδηγιών. Αμπεροτσιμπίδα Εναλλασσόμενου/ Συνεχούς Ρεύματος Χειριστή

Εγχειρίδιο οδηγιών. Εγχειρίδιο οδηγιών. Αμπεροτσιμπίδα Εναλλασσόμενου/ Συνεχούς Ρεύματος Χειριστή Αμπεροτσιμπίδα Εναλλασσόμενου/ Συνεχούς Ρεύματος Χειριστή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πληροφορίες για την ασφάλεια...1 Επεξήγηση συμβόλων...1 Μέτρα ασφαλείας...2 Συντήρηση...3 Γενική περιγραφή...3 Περιγραφή πίνακα...4

Διαβάστε περισσότερα

13 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

13 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 13 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΣ: Ν. ΑΤΜΑΤΖΙ ΗΣ ΑΤΕΒΕ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ '0λα τα προσφερόµενα όργανα, συσκευές και πειραµατικές διατάξεις: 1. Εξυπηρετούν τους διδακτικούς

Διαβάστε περισσότερα

FP 412/424 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Ψηφιακός Πίνακας Πυραvίχνευσης. Οδηγίες Εγκατάστασης / Χρήσης

FP 412/424 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Ψηφιακός Πίνακας Πυραvίχνευσης. Οδηγίες Εγκατάστασης / Χρήσης FP / Ψηφιακός Πίνακας Πυραvίχνευσης Οδηγίες Εγκατάστασης / Χρήσης ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ο FP-/ είναι ένας πίνακας πυρανίχνευσης ψηφιακής τεχνολογίας (microcontroller) κατάλληλος για την κάλυψη µεγάλης

Διαβάστε περισσότερα

PSAC v.1.2 PSAC 24VAC/6A/8x1A Τροφοδοτικό AC για 8 κάμερες HD.

PSAC v.1.2 PSAC 24VAC/6A/8x1A Τροφοδοτικό AC για 8 κάμερες HD. PSAC 08246 v.1.2 PSAC 24VAC/6A/8x1A Τροφοδοτικό AC για 8 κάμερες HD. GR** Έκδοση: 8 της 24.04.2017 Αντικατάσταση έκδοσης: 7 της 16.06.2016 Χαρακτηριστικά τροφοδοτικού: έξοδος τροφοδοσίας 8x0,75A/24V AC

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18. Σύντοµες οδηγίες χρήσης MS 18 1

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18. Σύντοµες οδηγίες χρήσης MS 18 1 ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18 Σύντοµες οδηγίες χρήσης Προσοχή: i) Απαγορεύεται η χρήση του δοκιµαστικού από παιδιά. ii) H χρήση του συγκεκριµένου δοκιµαστικού εργαλείου απαιτεί να τηρούνται όλοι οι κανόνες προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9. Ηλεκτρικό Σύστημα Συμπιεστών Ανάλογα με την κατασκευή τους και το είδος του εναλλασσόμενου ρεύματος που απαιτούν για τη λειτουργία τους, οι ηλεκτροκινητήρες διακρίνονται σε: Μονοφασικούς. Τριφασικούς.

Διαβάστε περισσότερα

VDP 112 VDP 113 VDP 123

VDP 112 VDP 113 VDP 123 VDP 112 VDP 113 VDP 123 Οδηγίες Χρήσης και εγκατάστασης Βασικά χαρακτηριστικά συστήµατος ιαγώνιος οθόνης : 7 (16:9) Ανάλυση: 480 x 234 RGB ιαστάσεις : 154.08mm x 86.58mm Τροφοδοτικό: Είσοδος 230VAC / Έξοδος:

Διαβάστε περισσότερα

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP Με LCD οθόνη

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP Με LCD οθόνη ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-1000 Με LCD οθόνη ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 1000VA/1050VA/1200VA 1500VA Τάση Εισόδου Τάση Εξόδου Κυματομορφή Εξόδου Συχνότητα Εξόδου 145VAC~290VAC 195VAC~255VAC PWM/DC

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. 0 Περιγραφή του καταµετρητή, λειτουργίες και ενδείξεις Βοηθητικοί οδηγοί υποδοχής χαρτονοµισµάτων Βίδα ρύθµισης πάχους χαρτονοµίσµατος Αισθητήρες

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG).

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). V-GDN & V-GDL Εγχειρίδιο χρήσης (01VGDN) & (01VGDL) Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). Σελ. 2,3 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Εγκατάσταση Σελ. 4,5 Εφαρμογές Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Σχήµα Π2.1: Γεννήτρια κρουστικών ρευµάτων PC των ASEA-HAEFELY. Τα χαρακτηριστικά µεγέθη της κρουστικής γεννήτριας είναι [244]:

Σχήµα Π2.1: Γεννήτρια κρουστικών ρευµάτων PC των ASEA-HAEFELY. Τα χαρακτηριστικά µεγέθη της κρουστικής γεννήτριας είναι [244]: Παράρτηµα 2 ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΙΩΣΗΣ Π2.1 Γεννήτρια ASEA-HAEFELY Η κρουστική γεννήτρια που χρησιµοποιήθηκε για την πραγµατοποίηση των µετρήσεων στο εργαστήριο Υψηλών Τάσεων του Ε.Μ.Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης Οδέσους Α.Ε. www.odesus.gr Ανθ.Σταµ.Ρεγκούκου 17 - Τρείς Γέφυρες, 111 45 - Αθήνα τηλ. 210.32.27.140, 210.32.29.592, φαξ. 210.32.26.808 Μυκόνου 7 & Υδρας 41, 546 38 - Θεσσαλονίκη τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Νο 30

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Νο 30 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7. Θερµοϊονικό φαινόµενο - ίοδος λυχνία

ΑΣΚΗΣΗ 7. Θερµοϊονικό φαινόµενο - ίοδος λυχνία ΑΣΚΗΣΗ 7 Θερµοϊονικό φαινόµενο - ίοδος λυχνία ΣΥΣΚΕΥΕΣ : Πηγή συνεχούς 0-50 Volts, πηγή 6V/2A, βολτόµετρο συνεχούς, αµπερόµετρο συνεχούς, βολτόµετρο, ροοστάτης. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όταν η θερµοκρασία ενός

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλασσόµενη τάση Χωρίς φορτίο. Πίνακας Π3.1: Τεχνικά χαρακτηριστικά της λυόµενης κρουστικής γεννήτριας

Εναλλασσόµενη τάση Χωρίς φορτίο. Πίνακας Π3.1: Τεχνικά χαρακτηριστικά της λυόµενης κρουστικής γεννήτριας Παράρτηµα 3 ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΙΩΣΗΣ Π3.1 Λυόµενη κρουστική γεννήτρια H λυόµενη κρουστική γεννήτρια της Messwandler-Bau GmbH Bamberg µπορεί να χρησιµοποιηθεί, µε κατάλληλη επιλογή των

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα Ηλεκτρικής Ενέργειας. Φίλτρα Αρµονικών Ρεύµατος

Ποιότητα Ηλεκτρικής Ενέργειας. Φίλτρα Αρµονικών Ρεύµατος Ποιότητα Ηλεκτρικής Ενέργειας Φίλτρα Αρµονικών Ρεύµατος Γενικά Προβλήµατα που δηµιουργούν οι αρµονικές Μείωση του cosφ Αυξηµένες απώλειες στα καλώδια Συντονισµός-Καταστροφή πυκνωτών και µετασχηµατιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΝΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Σ. ΜΑΝΕΣΗ Β. ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΥ. ΡΑΦΑΗΛΙ ΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ AD-2312, AD-2322 1 ΠΡΟΣΟΧΗ Τα AD-2312& AD-2322 πρέπει να εγκαθίσταται από ειδικευµένο τεχνικό. Σε περίπτωση λανθασµένων χειρισµών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ&ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ&ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ HA-262 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ 6 ΠΡΟ - ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΖΜΕΝΕΣ ΖΩΝΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ&ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 1979 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το HA-266 είναι ένα έξυπνο σύστηµα συναγερµού µε 6 ζώνες ελέγχου, που έχει σχεδιαστεί για την

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών

Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών Γενικά Χρήση Επιπλέον δυνατότητες Ελεγχόμενες διατάξεις Ελεύθερα προγραμματιζόμενος ελεγκτής θερμοκρασίας με 4 εισόδους αισθητηρίων και 3 εξόδους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ M266 ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ

ΣΕΙΡΑ M266 ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ 6. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Εάν η ένδειξη BAT εμφανιστεί στην οθόνη LCD, αυτό υποδεικνύει ότι η μπαταρία πρέπει να αντικατασταθεί. Αφαιρέστε το κάλυμμα μπαταριών από το περίβλημα. Αντικαταστήστε την άδεια

Διαβάστε περισσότερα

BT-M6Z02-RF 230V/24V

BT-M6Z02-RF 230V/24V BT-M6Z02-RF 230V/24V USER GUIDE GB MASTER 6 ZONES RF 3-9 BEDIENUNGSANLEITUNG DE Regelverteiler Funkline 10-16 GUIDE D UTILISATION FR MASTER 6 ZONES RF 17-23 BRUKSANVISNING SE MASTER 6 ZONES RF 24-30 3

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

FP 202. Ψηφιακός Πίνακας Πυραvίχνευσης ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Οδηγίες Εγκατάστασης / Χρήσης

FP 202. Ψηφιακός Πίνακας Πυραvίχνευσης ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Οδηγίες Εγκατάστασης / Χρήσης Ψηφιακός Πίνακας Πυραvίχνευσης Οδηγίες Εγκατάστασης / Χρήσης ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ο FP-0 είναι ένας πίνακας πυρανίχνευσης ψηφιακής τεχνολογίας (microcontroller) κατάλληλος για την κάλυψη µεγάλης γκάµας

Διαβάστε περισσότερα

Niky 600/800. Eγχειρίδιο χρήσης

Niky 600/800. Eγχειρίδιο χρήσης Niky 600/800 Eγχειρίδιο χρήσης Niky 600/800 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 2 Όροι χρήσης 2 3 Εγκατάσταση 3 4 Σήματα και Έλεγχος 3 5 Υπερφόρτιση και Αυτόματος Τερματισμός 4 6 Χαρακτηριστικά 4-5 7 Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Διατάξεις εκκίνησης κινητήρων ΣΡ

Διατάξεις εκκίνησης κινητήρων ΣΡ Διατάξεις εκκίνησης κινητήρων ΣΡ Η διάταξη ελέγχου και προστασίας του κινητήρα ΣΡ πρέπει: 1. Να προστατεύει τον κινητήρα από βραχυκυκλώματα στην ίδια τη διάταξη προστασίας 2. Να προστατεύει τον κινητήρα

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΤ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ CRL 3TV27 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ CRL-3TV27 1 ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ υνατότητα ρύθµισης της έντασης οµιλίας Εξωτερική µονάδα µε φινίρισµα αλουµινίου, ανθεκτική στις καιρικές

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN LCD 650VA - 2000VA

GUARDIAN LCD 650VA - 2000VA LINE-INTERACTIVE INTERACTIVE LCD DISPLAY UPS Uninterruptible Power System GUARDIAN LCD 650VA - 2000VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ AC-DC. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ AC-DC. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ AC-DC ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Βασικά στοιχεία κυκλωμάτων Ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα αποτελείται από: Πηγή ενέργειας (τάσης ή ρεύματος) Αγωγούς Μονωτές

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση. Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού

5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση. Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού 5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 5. ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΑ 220 V, 50 Hz. 0 V Μετασχηµατιστής Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση 0 V 0 V Ανορθωτής Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού Φίλτρο

Διαβάστε περισσότερα

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-600

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-600 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-600 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 500VA/600VA/650VA 800VA/850VA Τάση Εισόδου Τάση Εξόδου Κυματομορφή Εξόδου Συχνότητα Εξόδου 145VAC~290VAC 195VAC~255VAC PWM/DC 50Hz ή 60Hz

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Τι είναι αυτό που προϋποθέτει την ύπαρξη μιας συνεχούς προσανατολισμένης ροής ηλεκτρονίων; Με την επίδραση διαφοράς δυναμικού ασκείται δύναμη στα ελεύθερα ηλεκτρόνια του μεταλλικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 0. Κύκλωμα - Όργανα

ΑΣΚΗΣΗ 0. Κύκλωμα - Όργανα ΑΣΚΗΣΗ 0 Κύκλωμα Όργανα ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ: Ένα τροφοδοτικό GP 4303D, δύο πολύμετρα FLUKE 179 ένα λαμπάκι πυρακτώσεως, ένα πυκνωτή και καλώδια. ΣΚΟΠΟΣ: α) Να μάθουμε να φτιάχνουμε ένα κύκλωμα στον πάγκο β)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΨΥΚΤΗ ΝΕΡΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLWD-19PW

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΨΥΚΤΗ ΝΕΡΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLWD-19PW www.colorato.net Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΨΥΚΤΗ ΝΕΡΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLWD-19PW ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιµοποιήσετε την καινούρια σας συσκευή. ιατηρήστε τις οδηγίες σε ασφαλές και εύκολα προσβάσιµο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών. Soldi 420

Εγχειρίδιο Οδηγιών. Soldi 420 Εγχειρίδιο Οδηγιών Soldi 420 Εισαγωγή Αξιότιμε Πελάτη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη συσκευή ανίχνευσης χαρτονομισμάτων Soldi 420. Με την αγορά αυτού του προϊόντος ποιότητας έχετε κάνει την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

MHOUSE PR1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

MHOUSE PR1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ DOORADO - Προϊόντα ασφαλείας για το σπίτι, το κατάστηµα και το πάρκινγκ Τηλ: 210 55 51 680 Φαξ: 21 21 21 9038 ιεύθ: Παπαθανασίου 5, 19600 Μάνδρα Αττικής Internet link: www.doorado.biz E-mail: doorado@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ F3-9000 ΜΕ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ F3-9000 ΜΕ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ F3-9000 ΜΕ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΕΞΟ ΟΣ ΓΙΑ ΜΟΤΕΡ 380Vac 1.-2.-3. ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΜΟΤΕΡ 380Vac ΦΑΣΕΙΣ. 4. ΟΥ ΕΤΕΡΟΣ ΜΟΤΕΡ. 5. ΓΕΙΩΣΗ ΜΟΤΕΡ. ΕΙΣΟ ΟΣ ΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα