Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης"

Transcript

1 HAINKE Staubfilter GmbH Τηλέφωνο Τέλεφαξ Ταχυδρομική θυρίδα An der Imbäke Hude Hude Internet Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421 Driftinstruktion Bedrijfshandleiding Instruções de serviço Instrucciones de servicio Istruzioni per l`ésercizio Instruction de service Operating Instructions Betriebsanleitung Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421

2 Συναρµολόγηση ιευθέτηση Ο ΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ: HA 5421 Ηµεροµηνία: 29/01/2013 Αρ. προϊόντος: Συναρµολόγηση Η συναρµολόγηση του µετατροπέα µέτρησης HA 5421 θα πρέπει να διεξάγεται κατά το δυνατόν µακριά από πηγές θερµότητας (θερµοκρασία περιβάλλοντος: -10 C έως 50 C). Προστατεύετε τη συσκευή από την άµεση ηλιακή ακτινοβολία. Φροντίστε ώστε η θέση τοποθέτησης να είναι κάθετη και οι είσοδοι πίεσης προς τα κάτω. Οι είσοδοι πίεσης πρέπει να συνδέονται κατά το δυνατόν µε κοντούς σωλήνες. Εδώ ισχύει: P1 µεγαλύτερη της P2. Πριν τη θέση σε λειτουργία ελέγχετε τις ηλεκτρικές συνδέσεις! Η συσκευή διατίθεται για σύνδεση σε 230 V AC ή 24 V DC/AC. Λάβετε υπόψη σας τη σωστή τιµή τάσης σύνδεσης. Σε αντίθετη περίπτωση η συσκευή θα καταστραφεί. Η αναλογική έξοδος διαθέτει προστασία βραχυκυκλώµατος. Οι αγωγοί σύνδεσης ηλεκτρικού ρεύµατος πρέπει να συναρµολογηθούν σωστά στις βιδωτές συνδέσεις, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στην κατηγορία προστασίας ΙΡ65. Ρύθµιση Πριν τη ρύθµιση των τιµών κατωφλίου πρέπει πρώτα να τοποθετηθεί ο διακόπτης ένδειξης S1 στην αντίστοιχη θέση, για να µπορεί να αναγνωστεί η τιµή στην οθόνη. 1. Καθαρισµός Εκκίνηση: Τοποθετήστε το διακόπτη ένδειξης S1 στη θέση 1. Η ψηφιακή ένδειξη εµφανίζει την τιµή κατωφλίου για εκκίνηση καθαρισµού. Ρυθµίστε την τιµή κατωφλίου µε την αντίσταση Rv7. Επαναφέρετε το διακόπτη ένδειξης S1 στη θέση 0 (πραγµατική τιµή). 2. Καθαρισµός Τερµατισµός Τοποθετήστε το διακόπτη ένδειξης S1 στη θέση 2. Η ψηφιακή ένδειξη εµφανίζει την τιµή κατωφλίου για τερµατισµό καθαρισµού. Ρυθµίστε την τιµή κατωφλίου µε την αντίσταση Rv9. Επαναφέρετε το διακόπτη ένδειξης S1 στη θέση 0 (πραγµατική τιµή). 3. Συναγερµός Τοποθετήστε το διακόπτη ένδειξης S1 στη θέση 3. Η ψηφιακή ένδειξη εµφανίζει την τιµή κατωφλίου για το συναγερµό. Ρυθµίστε την τιµή κατωφλίου µε την αντίσταση Rv8. Επαναφέρετε το διακόπτη ένδειξης S1 στη θέση 0 (πραγµατική τιµή). 4. Τιµή µέτρησης - Απόσβεση: Για να εξισορροπηθεί η τιµή µέτρησης µπορείτε να επιλέξετε Απόσβεση µε το τζάµπερ XJ1: Τζάµπερ επάνω: 1 sec; Τζάµπερ κάτω: 10 sec. 5. Σηµείο µηδέν και Ενίσχυση Αυτές οι τιµές ρυθµίστηκαν στο εργοστάσιο και δεν πρέπει να µεταβληθούν Ρυθµιστής διαφορικής πίεσης HA 5421 Σελίδα 2

3 Άποψη συσκευής Ασφάλεια 230 /115 V Τροφοδοσία τάσης 230/115 V AC 24 V AC / DC L (+) N Πραγµατική τιµή (κανονικά) = 0 Καθαρισµός Εκκίνηση Κατώφλι = 1 Καθαρισµός Τερµατισµός Κατώφλι = 2 Συναγερµός Κατώφλι=3 ιακόπτης επιλογής ένδειξης Καθαρισµός Pελέ καθαρισµού Σχεδιάγραµµα σύνδεσης Συναγερµός 0 S1 *RV5 XJ1 *RV6 S1 ιακόπτης επιλογή ςένδειξης RV7 Καθαρισµός Εκκίνηση RV9 Καθαρισµός Τερµατισµός RV8 Κατώφλι συναγερµού XJ1 Απόσβεση (1s - 10s) *RV5 Σηµείο µηδέν *RV6 Ενίσχυση * µόνο ρύθµιση εργοστασίου! Ρελέ Συναγερµού RV8 RV7 + - PE Αναλογική έξοδος 0 (4)...20mA / V RV9 Ö Ακροδέκτες σύνδεσης Κατώφλια µεταγωγής (χωρίς ρεύµα) L (+) N (-) Ö S W Ö S W V AC, 50 Hz 24 V AC/DC Ρελέ καθαρισµού Pελέ συναγερµού Αναλογική έξοδος Συναγερµός Καθαρισµός Εκκίνηση Πίεση Καθαρισµός Τερµατισµός On Off On Ρελέ καθαρισµού Χρόνος PE Off Ρελέ συναγερµού Ρυθµιστής διαφορικής πίεσης HA 5421 Σελίδα 3

4 ιαστάσεις Ø 4,5 15 M25 (3 x 7mmØ ) G¼" εσωτερικό Ρυθµιστής διαφορικής πίεσης HA 5421 Σελίδα 4

5 Πρότυπο διάτρησης Πρότυπο διάτρησης(κόψτε στις οπές) 120 Ø 4, Ρυθµιστής διαφορικής πίεσης HA 5421 Σελίδα 5

6 Πρότυπο διάτρησης Πίσω πλευρά του αφαιρούµενου προτύπου διάτρησης Ρυθµιστής διαφορικής πίεσης HA 5421 Σελίδα 6

7 Υποδείξεις ασφαλείας Αντιεκρηκτική προστασία Υποδείξεις ασφαλείας ΗΣΕ! Σύνδεση Συντήρηση Περιέχει δομικά στοιχεία που εκφορτίζονται ηλεκτροστατικά Η αρχική συσκευασία προστατεύει από ηλεκτροστατική εκφόρτιση (ΗΣΕ) Μεταφορά μόνο στην αρχική συσκευασία Λάβετε υπόψη τους κανόνες κατά της ΗΣΕ. Τοποθετείτε τους αγωγούς σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της εκάστοτε χώρας (Γερµανία VDE 0100) Οι αγωγοί δοκιµής πρέπει να τοποθετούνται χωριστά από τους αγωγούς σήµατος και δικτύου Πάντα συνδέετε τη σύνδεση γείωσης (αν υπάρχει) µε τον αγωγό γείωσης. Η προστασία αγωγού ανήκει στη γείωση αναφοράς Οι επιδράσεις των πεδίων παρεµβολών µπορούν να αποφευχθούν µε στριφτούς και προστατευµένους αγωγούς µέτρησης. Ισχύουν τα εκάστοτε σχεδιαγράµµατα/οι εκάστοτε απεικονίσεις σύνδεσης των συσκευών Οι συσκευές δεν απαιτούν ιδιαίτερη συντήρηση. Κατά το άνοιγµα των συσκευών µπορεί να απελευθερωθούν τεµάχια υπό τάση. Όλες οι εργασίες πρέπει να διεξάγονται χωρίς τάση. Οι συσκευές διαθέτουν τεµάχια που θα µπορούσαν να υποστούν ηλεκτροστατική εκφόρτιση. Οι παρακάτω εργασίες επιτρέπεται να διεξάγονται µόνο από εκπαιδευµένο και εξειδικευµένο προσωπικό. Πτώση ασφάλειας Αρχικά, διαπιστώστε τις αιτίες και παραµερίστε τις Αντικαθιστάτε µόνο µε ασφάλειες ίδιου τύπου όπως και η αρχική Η επιδιόρθωση των ασφαλειών ή η βραχυκύκλωση απαγορεύονται. Αντιεκρηκτική προστασία Η συσκευή αυτή επιτρέπεται να λειτουργεί σε εκρήξιµα περιβάλλοντα της ζώνης 22 (κατά καιρούς εκρήξιµη ατµόσφαιρα µέσω αγώγιµης σκόνης). Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ειδικές προδιαγραφές για την εκρήξιµη περιοχή. Ιδιαίτερες προδιαγραφές Συσκευές µε την παρακάτω σήµανση είναι κατάλληλες για τη χρήση στην εκρήξιµη ζώνη 22. Σήµανση συσκευών: II 3D T60 C IP65 Η κατηγορία προστασίας ΙΡ65 είναι συστατικό στοιχείο της αντιεκρηκτικής σήµανσης. Από την κατηγορία αυτή προκύπτουν οι παρακάτω προδιαγραφές, οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη: II 3D T60 C IP65 Χρήση που διαρκεί αρκετές ηµέρες Σκόνη, κανονική ασφάλεια µέγιστη θερµοκρασία επιφάνειας Κατηγορία προστασίας: αντοχή στη σκόνη, πλήρης προστατευτική κάλυψη Ρυθµιστής διαφορικής πίεσης HA 5421 Σελίδα 7

8 Η σύνδεση των αγωγών πρέπει να διεξαχθεί µε επαγγελµατικό τρόπο και µε τις κατάλληλες βιδωτές συνδέσεις, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στην κατηγορία προστασίας. εν επιτρέπεται η λειτουργία µε ανοιχτό καπάκι. Η στεγανότητα των βιδωτών συνδέσεων των σωλήνων, π.χ. για τη μέτρηση P ή για τον καθαρισµού του σωλήνα µέτρησης, πρέπει να ελέγχεται. Το πλαίσιο Makrolon επιτρέπεται να καθαρίζεται µόνο µε νωπά καθαριστικά µέσα, για να αποφευχθεί ενδεχόµενη ηλεκτροστατική εκφόρτιση Ρυθµιστής διαφορικής πίεσης HA 5421 Σελίδα 8

9 Τεχνικά εδοµένα HA 5421 Σύστηµα µέτρησης: Αισθητήρς P: Μέσο: Έξοδοι ρελέ: Αναλογική έξοδος: Τροφοδοσία ρεύµατος: Ασφάλεια δικτύου: Κατανάλωση ενέργειας: Ηλεκτρική σύνδεση: Σύνδεση πίεσης: Θερµ.περιβάλλοντος: Αισθητήρας ηµιαγωγού Περιοχή µέτρησης: 0-50 mbar είναι δυνατές και άλλες περιοχές µέτρησης Μέγ. Στατική πίεση: 1 bar Βασική ακρίβεια: ± 1% Θερµοκρασιακή ολίσθηση / Τελική τιµή: ± 0,05 % / K Αέρας, καθώς και ξηρά, µη χηµικά αέρια 1 εναλλάκτης για καθαρισµό 1 εναλλάκτης για συναγερµό P Μέγεθος επαφής 250 V AC / 5 A, 120 V DC / 1 A ma, µε γαλβανικό διαχωρισµό ma, προαιρετικά V, προαιρετικά 230 V AC, Hz, ±10% 115 V AC, Hz, ±10%, προαιρετικά 24 V AC, -25%/+10%; 24 V DC, -16%/+50%; προαιρετικά 230 V AC: Μίνι ασφάλεια TR5 0,25 A µε χρονυστέρηση 115 V AC: Μίνι ασφάλεια TR5 0,50 A µε χρονυστέρηση 24 V DC / AC: ηλεκτρονική ασφάλεια 3 VA Ακροδέκτης χωρίς κοχλία για 1,0 mm² µε λεπτό σύρµα 1,5 mm² µε µονό σύρµα Σύνδεση σωλήνα µε εσωτερικό σπείρωµα G¼" Συνδετήρας σωλήνα για 6 mm εσωτερική διάµετρο Λειτουργία: C Αντιεκρηκτική προστασία: Kλιµατική Κατηγορία χρήσης: Εκτέλεση: Πίνακας επιλογών: a II 3D T60 C IP65 ζώνη 22 KWF σύµφωνα µε DIN ( 75% σχετ. Υγρασία, χωρίς συµπύκνωση) Πλαίσιο Makrolon ανθεκτικό στη σκόνη (IP65), µε 1 βιδωτή σύνδεση (M25), εξάρτηµα πολλαπλής στεγανοποίησης (3 x 7mm) 122 x 120 x 55 mm (Υ x Π x Β) Τάση τροφοδοσίας Περιοχή µέτρησης Αναλογική έξοδος Σύνδεση σωλήνα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης Powador. TL - INT 4. TL - INT 8. TL - INT. TL - INT Οδηγίες λειτουργίας Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης Οδηγίες λειτουργίας για εγκαταστάτες και χρήστες Περιεχόμενα Γενικές υποδείξεις... 4.

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπέας αυτόνομων δικτύων SUNNY ISLAND 5048

Μετατροπέας αυτόνομων δικτύων SUNNY ISLAND 5048 Μετατροπέας αυτόνομων δικτύων SUNNY ISLAND 5048 Τεχνική περιγραφή SI5048-TB-TGR110340 TBGR-SI5048 Έκδοση 4.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα Sunny AUTOMATIC SWITCH BOX L

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα Sunny AUTOMATIC SWITCH BOX L Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα Sunny AUTOMATIC SWITCH BOX L Οδηγίες τοποθέτησης AS-BoxL-IGR084410 98-2009310 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1

Διαβάστε περισσότερα

REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K. Οδηγίες χρήσης. εκδοχή 07

REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K. Οδηγίες χρήσης. εκδοχή 07 REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K Οδηγίες χρήσης εκδοχή 07 Τίτλος Είδος τεκμηρίωσης Εκδότης Νομική επιφύλαξη Πνευματικά δικαιώματα Εμπορικό σήμα REFUsol Ηλιακός μετατροπέας Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί περιστροφής SAExC 07.1 SAExC 16.1 SARExC 07.1 SARExC 16.1 Με ελεγκτή σερβομηχανισμού AUMA MATIC AMExC 01.1

Μηχανισμοί περιστροφής SAExC 07.1 SAExC 16.1 SARExC 07.1 SARExC 16.1 Με ελεγκτή σερβομηχανισμού AUMA MATIC AMExC 01.1 Μηχανισμοί περιστροφής SAExC 07.1 SAExC 16.1 SARExC 07.1 SARExC 16.1 Με ελεγκτή σερβομηχανισμού AUMA MATIC AMExC 01.1 Εγχειρίδιο λειτουργίας Συναρμολόγηση, χειρισμός, έναρξη λειτουργίας Περιεχόμενα AMExC

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Drive Technology \ Drive Automation \ System Integration \ Services Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Έκδοση 03/2013 20091931 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα 1 Γενικές οδηγίες... 7 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Backup-Systeme AUTOMATIC SWITCH BOX M

Backup-Systeme AUTOMATIC SWITCH BOX M Backup-Systeme AUTOMATIC SWITCH BOX M Οδηγίες τοποθέτησης AS-BoxM-IGR091711 98-2006311 Έκδοση 1.1 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Οδηγίες σχετικά με το εγχειρίδιο....................

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και διανομέων πεδίου PROFIBUS P R O F I B U S.

Εγχειρίδιο. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και διανομέων πεδίου PROFIBUS P R O F I B U S. Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainControl PL1/PL1-WS. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainControl PL1/PL1-WS. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainControl PL1/PL1-WS GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 Εικόνα 2 Εικόνα 3 Εικόνα 4 2 Εικόνα 5 3 Εικόνα 6 4 Εικόνα 7 5 Εικόνα 8 6 Περιεχόμενα 1 Γενικά 9 1.1 Συνοπτικά γι αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-MultiVert-MVIE 2G. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-MultiVert-MVIE 2G. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-MultiVert-MVIE 2G GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 Εικόνα 2 Εικόνα 3 2 Εικόνα 4 Εικόνα 5 Εικόνα 6 3 Εικόνα 7 Εικόνα 8 4 Εικόνα 9 Εικόνα 10 5 Περιεχόμενα 1 Γενικά 7 1.1 Τομείς εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Powador Argus 16S DCS / 16S DCS FR 24S DCS / 24S DCS FR

Powador Argus 16S DCS / 16S DCS FR 24S DCS / 24S DCS FR Powador Argus 16S DCS / 16S DCS FR 24S DCS / 24S DCS FR Οδηγίες λειτουργίας Ελληνική μετάφραση Οδηγίες λειτουργίας για εγκαταστάτες και χρήστες Powador Argus 16S DCS 24S DCS Περιεχόμενα 1 Γενικές υποδείξεις...

Διαβάστε περισσότερα

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου. Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό 6 720 646 656 (2011/01) GR

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου. Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό 6 720 646 656 (2011/01) GR 6 720 643 898-00.1O Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23 Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό GR 2 Πίνακας περιεχομένων el Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας..............................

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20 Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20 Οδηγίες τοποθέτησης AS-BOX-M_L-IA-IGR110320 IMGR-AS-BOX-M_L Έκδοση 2.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Έκδοση 11/2013 20145942 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Λέβητας συμπύκνωσης αερίου MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Αυτές οι οδηγίες συναρμολόγησης πρέπει να φυλάσσονται από τον χρήστη! Απαιτήσεις υπηρεσιών εγγύησης

Διαβάστε περισσότερα

Phocos CX Προγραμματιζόμενος ηλιακός ρυθμιστής φόρτισης με θετική γείωση. εγχειρίδιο χρήσης (Ελληνικά)

Phocos CX Προγραμματιζόμενος ηλιακός ρυθμιστής φόρτισης με θετική γείωση. εγχειρίδιο χρήσης (Ελληνικά) Αξιότιμε πελάτη Σας ευχαριστούμε θερμά που αποφασίσατε να αγοράσετε ένα από τα προϊόντα της Phocos. Αυτές οι οδηγίες περιλαμβάνουν υποδείξεις εγκατάστασης, λειτουργίας, προγραμματισμού και αντιμετώπισης

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Βασική συσκευή Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Oδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας Τροφοδοτικό µε εξόδους επαφής N00..A N05..A 80009130 / 00 02 / 2014

Οδηγίες λειτουργίας Τροφοδοτικό µε εξόδους επαφής N00..A N05..A 80009130 / 00 02 / 2014 Οδηγίες λειτουργίας Τροφοδοτικό µε εξόδους επαφής N00..A N05..A 80009130 / 00 0 / 014 Υποδείξεις για ασφαλή εφαρµογή σε χώρους, όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης 1 Χρήση Οι συσκευές, που περιλαµβάνουν αυτοασφαλισµένα

Διαβάστε περισσότερα

UPS CL SERIES UPS 600CL UPS 800CL UPS 1000CL UPS 1200CL

UPS CL SERIES UPS 600CL UPS 800CL UPS 1000CL UPS 1200CL UPS CL SERIES UPS 600CL UPS 800CL UPS 1000CL UPS 1200CL Τροφοδοτικά αδιάλειπτου παροχής ενέργειας Οδηγίες Χρήσης Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

*21271186_0115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B

*21271186_0115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *21271186_0115* Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Έκδοση 01/2015 21271186/EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Montageanleitung Solarspeicher SEM-2 Seite 2-8. Assembly Instructions Solar tank SEM-2 Page 10-16

Montageanleitung Solarspeicher SEM-2 Seite 2-8. Assembly Instructions Solar tank SEM-2 Page 10-16 D GB IT ES FR BE NL BE DK PL HU SK CZ Montageanleitung Solarspeicher Seite 2-8 Assembly Instructions Solar tank Page 10-16 Istruzioni di montaggio Bollitore solare Pagina 18-24 Instrucciones de montaje

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης 7746800094 12/2006 GR (el) Για τους εγκαταστάτες Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Logamax plus GB022-24/24K Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από τη εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Ρυθµιζόµενοι µειωτήρες VARIBLOC µε αντιεκρηκτική προστασία και πρόσθετο εξοπλισµό. Έκδοση 11/2006 11528818 / EL

Οδηγίες λειτουργίας. Ρυθµιζόµενοι µειωτήρες VARIBLOC µε αντιεκρηκτική προστασία και πρόσθετο εξοπλισµό. Έκδοση 11/2006 11528818 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Ρυθµιζόµενοι µειωτήρες VARIBLOC µε αντιεκρηκτική προστασία και πρόσθετο εξοπλισµό Έκδοση 11/2006

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Έκδοση 09/2006 11483601 / EL

Οδηγίες λειτουργίας MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Έκδοση 09/2006 11483601 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVIDRIVE MDX60B / 61B Έκδοση 09/2006 11483601 / EL Οδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving the

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 SOREL TDC 3. Temperatur-Differenz-Controller

Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 SOREL TDC 3. Temperatur-Differenz-Controller Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης SOREL TDC 3 Temperatur-Differenz-Controller Διαβάστε με προσοχή πριν από την τοποθέτηση, τη χρήση και τον χειρισμό 1 2 3 4 5 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

COMPRESS 3000 αποτελούμενη από: EWP 8-16 AWS B/E-S/T ODU 7,5-12t HMAWS B/E -S

COMPRESS 3000 αποτελούμενη από: EWP 8-16 AWS B/E-S/T ODU 7,5-12t HMAWS B/E -S 6 720 648 132-00.2I Αντλία θερμότητας αέρα/νερού Split COMPRESS 3000 αποτελούμενη από: EWP 8-16 AWS /E-S/T ODU 7,5-12t HMAWS /E -S Οδηγίες εγκατάστασης Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Επεξήγηση συμβόλων και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες σχεδιασμού και οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες σχεδιασμού και οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες σχεδιασμού και οδηγίες συναρμολόγησης Λέβητας συμπύκνωσης αερίου MGK-10 MGK-170 MGK-10 MGK-50 MGK-00 Αυτές οι οδηγίες συναρμολόγησης πρέπει να φυλάσσονται από τον χρήστη! Απαιτήσεις υπηρεσιών εγγύησης

Διαβάστε περισσότερα

Manual de instalação e funcionamento Notice de montage et de mise en service

Manual de instalação e funcionamento Notice de montage et de mise en service Wilo-Yonos MAXO/-D de Einbau- und Betriebsanleitung pt Manual de instalação e funcionamento fr Notice de montage et de mise en service nl Inbouw- en bedieningsvoorschriften it Istruzioni di montaggio,

Διαβάστε περισσότερα