ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1"

Transcript

1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Μέτρο 2.3, Ενέργεια 2.3.2) που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

2 ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΜΕΝΤΩΡ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΔΕΛΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. INTEGRATION ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.

3 ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΔΗΜΑΚΑΚΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Δέσποινα Σιδηροπούλου-Δημακάκου Γεωργία Αλεξοπούλου Αικατερίνη Αργυροπούλου Νίκος Δρόσος Σοφία Ταμπούρη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2008

4 Βιογραφικά σημειώματα συγγραφικής ομάδας Η Δέσποινα Σιδηροπούλου-Δημακάκου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Επαγγελματικής Αξιολόγησης και Καθοδήγησης του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Τομέας Ψυχολογίας, του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η Γεωργία Αλεξοπούλου είναι ψυχολόγος, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό. Η Αικατερίνη Αργυροπούλου είναι εκπαιδευτικός, διδάκτωρ Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Ο Νίκος Δρόσος είναι ψυχολόγος, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό προσανατολισμό και υποψήφιος διδάκτορας. Η Σοφία Ταμπούρη είναι ψυχολόγος, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό. ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - Μέτρο 2.3. Αρχική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση» Ενέργεια «Ανάπτυξη Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (ΤΕΕ) και των Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων (ΣΕΚ)» Κατηγορία πράξης 2.3.2δ. «Δημιουργία Γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σύνδεσης με την αγορά εργασίας» Υποέργο 7: «Σχεδίαση και Εφαρμογή Εξειδικευμένης Εκπαίδευσης».

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 11 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ 1.1. Εισαγωγή στην Επαγγελματική Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός στη Δευτεροβάθμια ΤΕΕ Λειτουργίες του Σ.Ε.Π Επαγγελματικός Προσανατολισμός και πολυπολιτισμικότητα Επαγγελματική Συμβουλευτική και νέες τεχνολογίες Η Ευρωπαϊκή Διάσταση- ευρωπροσόντα Οι κύριες λειτουργίες του Επαγγελματικού προσανατολισμού Οι λειτουργοί Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής 42 Προτεινόμενες εκπαιδευτικές δραστηριότητες 46 Βιβλιογραφία 47 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 50 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 2.1. Θεωρίες επαγγελματικής ανάπτυξης Επαγγελματική ανάπτυξη και επιλογή: Εννοιολογικές προσεγγίσεις Θεωρίες Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Επιλογής Μοντέλα επαγγελματικής ανάπτυξης πολιτισμικά προσανατολισμένα και σχετικές συγκριτικές έρευνες για την επαγγελματική ανάπτυξη Μοντέλα λήψης επαγγελματικών αποφάσεων Παράγοντες που επηρεάζουν την επαγγελματική ανάπτυξη 69 Προτεινόμενες εκπαιδευτικές δραστηριότητες Τα στάδια της συμβουλευτικής διαδικασίας 73 Προτεινόμενες εκπαιδευτικές δραστηριότητες 79 Βιβλιογραφία 83 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 85 ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Σ.Ε.Π. ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 3.1. Εξελίξεις στην αγορά εργασίας Σκοποί και στόχοι των προγραμμάτων ΣΕΠ στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση Η μέθοδος του σχεδίου εργασίας (project) Τι είναι ένα σχέδιο εργασίας (project Η μέθοδος project στην εκπαίδευση 88

6 3.3. Θεωρητικό πλαίσιο για την υλοποίηση προγραμμάτων επιχειρηματικότητας στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση Η έννοια της επιχειρηματικότητας Ενδοεπιχειρηματικότητα Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα Χαρακτηριστικά και δεξιότητες επιχειρηματία Κίνητρα επιχειρηματικότητας Περιβάλλον και Επιχειρηματικότητα Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα Πηγές επιχειρηματικών ιδεών Επιχειρηματικός Σχεδιασμός Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην εκπαίδευση Υλοποίηση προγράμματος επιχειρηματικότητας στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση Στόχοι προγράμματος Πρακτικά βήματα υλοποίησης προγράμματος επιχειρηματικότητας Παραδοτέα ενός προγράμματος επιχειρηματικότητας Σημεία - κλειδιά ενός προγράμματος επιχειρηματικότητας Ενδεικτικοί θεματικοί άξονες προγραμμάτων επιχειρηματικότητας Σ.Ε.Π Παραδείγματα ανάλυσης θεματικών αξόνων 117 Βιβλιογραφία 131 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 134 Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Σ.Ε.Π Ο ρόλος και οι δεξιότητες του Επαγγελματικού Συμβούλου Οι δεξιότητες του επαγγελματικού συμβούλου που εργάζεται με μειονοτικές ομάδες Εκπαίδευση επαγγελματικών συμβούλων Ο ρόλος του συμβούλου ΣΕΠ στη δευτεροβάθμια τεχνική εκπαίδευση 141 Προτεινόμενες εκπαιδευτικές δραστηριότητες 144 Βιβλιογραφία 145 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 146 Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Σ.Ε.Π Η συμβολή της πληροφόρησης στο Σ.Ε.Π Η έννοια και το περιεχόμενο της πληροφόρησης Η σημασία της πληροφόρησης Η οργάνωση υπηρεσιών και λειτουργιών πληροφόρησης Πηγές πληροφόρησης Φύση και διάδοση των πληροφοριών Οι εκπαιδευτικές και επαγγελματικές μονογραφίες ως πηγές πληροφόρησης Η φύση της πληροφόρησης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ενέργειες δραστηριότητες) Δίκτυα Η χρήση των ΤΠΕ στον ΣΕΠ Βάσεις δεδομένων Διαδικτυακές υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού 155 Προτεινόμενες εκπαιδευτικές δραστηριότητες 158 Βιβλιογραφία 159

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 160 ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Σ.Ε.Π Γενικά Παραδείγματα Προγραμμάτων Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού σε εκπαιδευτικές μονάδες 168 Προτεινόμενες εκπαιδευτικές δραστηριότητες 170 Βιβλιογραφία 171 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ 172 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 7.1. Εννοιολογικές διασαφήσεις Επαγγελματική ανάπτυξη και αναπηρία Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός Κατηγορίες ατόμων με ειδικές ανάγκες ή αναπηρία Άτομα με προβλήματα όρασης Άτομα με κινητικά προβλήματα Άτομα με προβλήματα ακοής Άτομα με μαθησιακές δυσκολίες Άτομα με θαλασσαιμία Παρουσίαση Καλών Πρακτικών στην Ελλάδα 182 ΑΤΟΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ 7.6. Εννοιολογικές διασαφήσεις Επαγγελματική ανάπτυξη ατόμων με διαφορετικές πολιτισμικές καταβολές Ο ρόλος του συμβούλου επαγγελματικού προσανατολισμού Ευρωπαϊκά προγράμματα για την Επαγγελματική Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό ατόμων διαφορετικών πολιτισμικά 190 Προτεινόμενες εκπαιδευτικές δραστηριότητες 194 Βιβλιογραφία 195 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ 198 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Μέρος 1 ο Ασκήσεις αυτογνωσίας 198 Μέρος 2 ο Βιωματικές ασκησεις-διαπολιτισμικός Σ.Ε.Π. 204 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ 209 Η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΝ ΣΕΠ 9.1. Έννοια και περιεχόμενο της Στατιστικής Χρησιμότητα της στατιστικής Βασικά στοιχεία από την περιγραφική στατιστική και τη μεθοδολογία της Συσχέτιση της στατιστικής με την εμπειρική έρευνα στο χώρο της επαγγελματικής συμβουλευτικής και του προσανατολισμού 212 Προτεινόμενες εκπαιδευτικέ δραστηριότητες 215 Βιβλιογραφία 215

8

9 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το παρόν επιμορφωτικό υλικό σχεδιάσθηκε και αναπτύχθηκε για τις ανάγκες του προγράμματος επιμόρφωσης των στελεχών των Γραφείων Σύνδεσης της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, με στόχο να υποστηρίξει τη υλοποίησή του. Το υλικό αφορά στην θεματική ενότητα Ε3: «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός» και θα αποτελέσει υλικό μελέτης των εκπαιδευομένων. Το έργο επιμόρφωσης με τίτλο «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης Εκπαίδευσης των στελεχών Γραφείων Σύνδεσης των ΤΕΕ» εντάσσεται στο ΕΠ.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ μέτρο 2.3 «Αρχική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση» της ενέργειας «Ανάπτυξη Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (ΤΕΕ) και των Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων (ΣΕΚ)» Κατηγορία πράξης 2.3.2δ «Δημιουργία Γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σύνδεσης με την αγορά εργασίας» ΥΠΟΕΡΓΟ 7 «Σχεδίαση και Εφαρμογή Εξειδικευμένης Εκπαίδευσης». Τα στελέχη αυτά καλούνται να παρέξουν υπηρεσίες συμβουλευτικής, επαγγελματικού προσανατολισμού και σύνδεσης με την αγορά εργασίας στο χώρο της ΤΕΕ μέσω των δραστηριοτήτων 105 Γραφείων Σύνδεσης. Κατά την ανάπτυξη του επιμορφωτικού υλικού λάβαμε υπόψη: 1) τα αντικείμενα δραστηριότητας των Γραφείων Σύνδεσης και, συνεπώς, τις υπηρεσίες που θα κληθούν να προσφέρουν τα στελέχη της ΤΕΕ Οι υπηρεσίες αυτές, σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο του έργου είναι: Η υποδοχή και ενημέρωση των νέων μαθητών και των γονέων τους για την επιλογή ειδικότητας, οι επαγγελματικές προοπτικές και γενικότερα η καλλιέργεια ενθαρρυντικού και συμμετοχικού κλίματος. Η συνεργασία με τους τοπικούς κοινωνικούς εταίρους και τον επιχειρηματικό κόσμο με στόχο τη βελτίωση της διαδικασίας πρόβλεψης των αναγκών για νέα επαγγέλματα στην τοπική οικονομία. Η συστηματική συλλογή πληροφοριακού υλικού για την επαγγελματική εξέλιξη των αποφοίτων των ΤΕΕ και την προώθησή του προς το Παρατηρητήριο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, με σκοπό την πραγματοποίηση ερευνών για την αποτελεσματικότητα της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και την ανίχνευση των αναγκών της αγοράς εργασίας. Η διοργάνωση προγραμμάτων επαγγελματικής και εκπαιδευτικής πληροφόρησης των μαθητών. Η υλοποίηση διαφόρων δράσεων που έχουν σχέση με την σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας. 2) Τον χαρακτήρα της εκπαίδευσης, δηλαδή το γεγονός ότι πρόκειται για εκπαίδευση ενηλίκων. Το παρόν υλικό δομήθηκε με βάση τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού υλικού, όπως αναφέρονται στο Τεχνικό Δελτίο του έργου. Το υλικό αποτελείται από εννέα κεφάλαια. Κάθε κεφάλαιο συνοδεύεται από προτεινόμενες εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την εμπέδωση της γνώσης και από σχετική βιβλιογραφία. Το πρώτο κεφάλαιο έχει τίτλο «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός: Εισαγωγή στη θεωρία και πράξη». Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται εισαγωγή στην έννοια της επαγγελματικής συμβουλευτικής και του προσανατολισμού και διασάφηση των διαφόρων συναφών εννοιών. Στη συνέχεια, στο υποκεφάλαιο Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός στη Δευτεροβάθμια ΤΕΕ, παρουσιάζονται οι ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 9

10 λειτουργίες του Σ.Ε.Π. και ζητήματα που αφορούν στον επαγγελματικό προσανατολισμό και την πολυπολιτισμικότητα, τις νέες τεχνολογίες και την ευρωπαϊκή διάσταση του θεσμού. Επίσης, γίνεται μια εισαγωγή στον ρόλο και τις δεξιότητες των λειτουργών επαγγελματικού προσανατολισμού. Στο δεύτερο κεφάλαιο με τίτλο «Θεωρητικό υπόβαθρο, μεθοδολογία και εφαρμογές της επαγγελματικής συμβουλευτικής και του προσανατολισμού» περιλαμβάνονται διάφορες θεωρίες επαγγελματικής ανάπτυξης, ενώ στη συνέχεια αναλύονται η διαδικασία και τα στάδια της επαγγελματικής συμβουλευτικής. Στο τρίτο κεφάλαιο με τίτλο «Μέθοδοι αποτελεσματικής λειτουργίας προγραμμάτων Σ.Ε.Π. και ενθάρρυνσης επιχειρηματικότητας» αναλύεται η μέθοδος «Σχέδιο εργασίας» (project) ως εργαλείο στην εκπαίδευση και στον Σχολικό Επαγγελματικό προσανατολισμό και δίδονται αναλυτικά παραδείγματα εφαρμογής Σχεδίου εργασίας. Στη συνέχεια συζητείται η έννοια της επιχειρηματικότητας, περιγράφεται το θεωρητικό πλαίσιο για την υλοποίηση προγραμμάτων επιχειρηματικότητας στην τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και δίδονται παραδείγματα. Το τέταρτο κεφάλαιο με τίτλο «Ο επαγγελματικός σύμβουλος-λειτουργός Σ.Ε.Π.» αναφέρεται στον επαγγελματικό σύμβουλο-λειτουργό Σ.Ε.Π. Αναλύεται ο ρόλος του, περιγράφονται οι γενικές δεξιότητες που πρέπει να διαθέτει και γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στις δεξιότητες των συμβούλων που εργάζονται με μειονοτικές ομάδες. Στη συνέχεια αναπτύσσεται το ζήτημα της εκπαίδευσης των επαγγελματικών συμβούλων και, τέλος, συζητείται ο ρόλος του επαγγελματικού συμβούλου στη δευτεροβάθμια Τ.Ε.Ε. Η πληροφόρηση, ως βασική λειτουργία του επαγγελματικού προσανατολισμού συζητείται στο πέμπτο κεφάλαιο με τίτλο «Η πληροφόρηση ως λειτουργία του Σ.Ε.Π.». Αναπτύσσονται η έννοια, το περιεχόμενο και η σημασία της πληροφορίας και της πληροφόρησης, εξετάζονται οι πηγές πληροφόρησης καθώς και η φύση και η διάδοση των πληροφοριών και παρουσιάζονται Οι εκπαιδευτικές και επαγγελματικές μονογραφίες ως πηγές πληροφόρησης. Ακόμη, συζητείται η επαγγελματική πληροφόρηση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με έμφαση στη χρήση των νέων τεχνολογιών και στις διαδικτυακές υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού. Στο έκτο κεφάλαιο, το οποίο φέρει τον τίτλο «Οργάνωση, διαχείριση, αξιολόγηση προγραμμάτων Σ.Ε.Π.» παρουσιάζονται σύντομα οι αρχές για την οργάνωση, διαχείριση και αξιολόγηση προγραμμάτων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και δίδονται διάφορα παραδείγματα προγραμμάτων Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού σε εκπαιδευτικές μονάδες. Το έβδομο κεφάλαιο με τίτλο «Επαγγελματική Συμβουλευτική και προσανατολισμός ειδικών ομάδων» είναι αφιερωμένο στην επαγγελματική συμβουλευτική και τον προσανατολισμό ειδικών ομάδων του πληθυσμού και συγκεκριμένα των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων που διαφέρουν πολιτισμικά από τον γενικό πληθυσμό. Το όγδοο κεφάλαιο με τίτλο «Ασκήσεις εφαρμογής» περιλαμβάνει μια σειρά βιωματικών ασκήσεων και τέλος, το ένατο κεφάλαιο με τίτλο «Η στατιστική και η έρευνα στον Σ.Ε.Π.» συζητά τη χρήση της στατιστικής στην επιστημονική έρευνα του επαγγελματικού προσανατολισμού και παρουσιάζει ενδεικτικά ορισμένες έρευνες οι οποίες έχουν διεξαχθεί από τον Τομέα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών επί θεμάτων επαγγελματικής συμβουλευτικής και προσανατολισμού. Κλείνοντας, επιθυμώ να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου, μέλη της συγγραφικής ομάδας, για την πολύτιμη βοήθειά τους στη συγγραφή αυτού του εκπαιδευτικού υλικού. Δέσποινα Σιδηροπούλου-Δημακάκου 10 ENOTHTA 3

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ 1.1. Εισαγωγή στην Επαγγελματική Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό Επαγγελματική Συμβουλευτική Η Συμβουλευτική, είναι μια διαδικασία παροχής ψυχολογικής υποστήριξης στα άτομα που συναντούν προβλήματα ή δυσκολίες στην καθημερινή τους ζωή δεν υποφέρουν όμως από σοβαρές διαταραχές συμπεριφοράς. Η υποστήριξη αυτή, η οποία παρέχεται από εξειδικευμένο επιστήμονα, τον Σύμβουλο, αποσκοπεί στο να βοηθήσει το άτομο να κατανοήσει ποιος είναι, τι ικανότητες και δεξιότητες έχει και πώς μπορεί να παίρνει αποφάσεις και να επιλύει τα προβλήματά του. Με τον τρόπο αυτό, λειτουργεί ως μια διευκολυντική διαδικασία με στόχο να αποκαλυφθεί το δυναμικό κάθε πελάτη 1. Μέσα στο πλαίσιο αυτό η συμβουλευτική περιλαμβάνει μια διαδικασία τακτικών και συστηματικών βημάτων, κατά την οποία ο σύμβουλος βοηθά τον πελάτη να κατανοήσει τα θέματα που τον αφορούν και να δράσει πάνω σ αυτά. Ως συνέπεια, η συμβουλευτική απαιτεί την ενεργό συμμετοχή του συμβούλου και του πελάτη με μοναδικό σκοπό την παροχή βοήθειας στον πελάτη. Για το λόγο αυτό, ο σύμβουλος είναι τόσο συμμετέχων όσο και παρατηρητής, ενώ η ευθύνη κατά τη συμβουλευτική διαδικασία είναι κοινή (Σιδηροπούλου-Δημακάκου, 2005). Με βάση τα παραπάνω, η Συμβουλευτική που αναφέρεται στην υποβοήθηση του ατόμου να αναπτυχθεί επαγγελματικά και να προετοιμαστεί για τη μελλοντική επαγγελματική του ζωή ή να αντιμετωπίσει προβλήματα που σχετίζονται με την επαγγελματική ανάπτυξη, την επαγγελματική επιλογή ή την επαγγελματική προσαρμογή ονομάζεται επαγγελματική συμβουλευτική (Κασσωτάκης, Σιδηροπούλου-Δημακάκου, 2006). Τα αποτελέσματα που αναμένονται από τη διαδικασία της επαγγελματικής συμβουλευτικής μπορεί να περιλαμβάνουν την αυτογνωσία, τη γνώση ενός ή περισσότέρων επαγγελμάτων, την επιλογή επαγγέλματος, την βεβαιότητα για την επαγγελματική επιλογή, την επίλυση επαγγελματικών προβλημάτων, καθώς και διάφορες στρατηγικές για να επιτευχθεί η ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και προσωπικής ζωής του ατόμου. Με βάση τη συλλογιστική αυτή η επαγγελματική συμβουλευτική είναι μια εξελικτική διαδικασία, μέσω της οποίας παρέχεται στο άτομο βοήθεια για την ανάπτυξη της ικανότητας λήψης αποφάσεων, για την επαγγελματική ωρίμανση και για την απόκτηση επαγγελματικής ταυτότητας. Ως διαδικασία ανάπτυξης η επαγγελματική συμβουλευτική λειτουργεί μάλλον προληπτικά, καθώς μαθαίνει στο άτομο συμπεριφορές που προλαμβάνουν λανθασμένες επιλογές, ενώ διευκολύνουν την ανάπτυξη του ατόμου προκειμένου να πάρει αποτελεσματικές επαγγελματικές αποφάσεις. Η επαγγελματική συμβουλευτική αποδίδει, τις τελευταίες δεκαετίες, ιδιαίτερη έμφαση στην προσωπική προσαρμογή και με αυτόν τον τρόπο θεωρείται όλο και περισσότερο μια διαδικασία θεραπευτικής αγωγής (Hackett, 1993), με στόχο την αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν στην επαγγελματική ζωή ή την αντιμετώπιση αποφάσεων, των οποίων η λήψη παρεμποδίζεται. Σημειώνεται, ότι οι 1 Ο όρος πελάτης αναφέρεται στο άτομο που ζητά συμβουλευτική υποστήριξη. ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 11

12 περισσότεροι ειδικοί επαγγελματικής συμβουλευτικής δεν ασχολούνται με θέματα ψυχοθεραπείας, ούτε η φύση και ο βαθμός της εκπαίδευσής τους θα τους επέτρεπε να φέρουν τον τίτλο του θεραπευτή. Το αποτέλεσμα που περιμένουμε από τη συμβουλευτική διαδικασία είναι να κάνει ο πελάτης κάτι, να αναλάβει δημιουργική δραστηριότητα. Μέσα από τη συμβουλευτική, το άτομο σχηματίζει μια καθαρή εικόνα για την προσωπικότητά του, και αποδέχεται τυχόν περιορισμούς που υπάρχουν στην ανάπτυξή του. Με αυτή την έννοια, η συμβουλευτική απευθύνεται σε άτομα ομαλά, των οποίων τα προβλήματα αναφέρονται στη διαδικασία της εξέλιξής τους. Από το άλλο μέρος, η ψυχοθεραπεία έχει ως στόχο να προκαλέσει αλλαγή στην προσωπικότητα, ενώ απευθύνεται σε άτομα, που ως ένα βαθμό έχουν ατέλειες και συνεπώς η διαδικασία επανόρθωσης είναι θεραπευτική. Ωστόσο, σε κάποια στιγμή της καριέρας τους οι επαγγελματικοί σύμβουλοι, είναι φυσικό να έχουν περιπτώσεις οι οποίες χρειάζονται θεραπευτική προσέγγιση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι σύμβουλοι χρειάζεται να διευρύνουν τη βάση της επαγγελματικής συμβουλευτικής με ιδιαίτερη προσοχή ή σε ορισμένες περιπτώσεις να παραπέμψουν τον πελάτη σε άλλον ειδικό (Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Σιδηροπούλου-Δημακάκου, 2004). Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Συχνά, αντί του όρου επαγγελματική συμβουλευτική, γίνεται χρήση του όρου Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας με το ίδιο ή παραπλήσιο εννοιολογικό περιεχόμενο. Ο όρος σταδιοδρομία αναφέρεται στην επαγγελματική εξέλιξη και πορεία και καλύπτει το σύνολο της εργασίας στη διάρκεια της ζωής ενός ατόμου, το σύνολο της εργασίας και του ελεύθερου χρόνου, την πιθανή μετακίνηση σε άλλες δραστηριότητες, την ανέλιξη στην επαγγελματική ιεραρχία. Περιλαμβάνει όχι μόνο τα επαγγέλματα, αλλά και διάφορα προεπαγγελματικά και μεταεπαγγελματικά ζητήματα, όπως και την ενοποίηση της εργασίας με άλλους ρόλους: οικογένεια, κοινότητα, ελεύθερο χρόνο (Herr, Cramer & Niles, Κασσωτάκης, Σιδηροπούλου-Δημακάκου, 2006). Με άλλα λόγια, η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας φαίνεται να αναφέρεται στη συμβουλευτική διαδικασία που μπορεί να παρέχει υποστήριξη στα άτομα που ήδη βρίσκονται ενταγμένα σε κάποιο επάγγελμα ή να βοηθήσει τους ανθρώπους μόνο στα στάδια που έπονται της εισόδου στην αγορά εργασίας. Αντίθετα, ο όρος Επαγγελματική Συμβουλευτική φαίνεται να καλύπτει όλες τις φάσεις της επαγγελματικής ζωής τόσο πριν από την έναρξη της σταδιοδρομίας όσο και κατά τη διάρκεια αυτής, ενώ δεν διευκολύνει μόνο την επαγγελματική ανάπτυξη του ατόμου, αλλά ενισχύει και την προσωπική του ανάπτυξη. Ακόμα και στις περιπτώσεις που η επαγγελματική συμβουλευτική εστιάζεται στην επαγγελματική επιλογή ή στην προσαρμογή σε κάποια δεδομένη σταδιοδρομία, οι σύμβουλοι δίνουν μεγάλη προσοχή σε άλλες εκφάνσεις και προβλήματα της ζωής που πιθανόν επηρεάζουν την εργασία (Isaacson & Brown, 2000). Αγωγής Σταδιοδρομίας Η Αγωγή Σταδιοδρομίας αναφέρεται σε προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού που εφαρμόζονται σε ομάδες εκπαιδευομένων. Η θεματολογία των δραστηριοτήτων αυτών κινείται στους ακόλουθους άξονες: εργασιακό περιβάλλον/ επιχειρηματικότητα (λ.χ. γνωριμία με το χώρο των επιχειρήσεων, τη διοικητικής τους δομής, περιγραφή των θέσεων εργασίας κ.α.). τοπική αγορά εργασίας (λ.χ. ζήτηση επαγγελμάτων στη συγκεκριμένη περιοχή, κοινωνικοοικονομική κατανομή του πληθυσμού κ.α.) 12 ENOTHTA 3

13 εργασιακές σχέσεις και σύγχρονες τάσεις στην αγορά εργασίας (λ.χ. είδη εργασιακών σχέσεων, επαγγέλματα που αναπτύσσονται κ.α.) ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης και της απασχόλησης (λ.χ. εκπαιδευτικά συστήματα και ευκαιρίες εκπαίδευσης σε χώρες της Ε.Ε. κ.α) ανάπτυξη δεξιοτήτων σταδιοδρομίας (λ.χ. δεξιότητες ομαδικής εργασίας, διαχείρισης πληροφοριών, χρήση νέας τεχνολογίας, δεξιότητες διαπολιτισμικής επικοινωνίας κ.α). Επαγγελματικός Προσανατολισμός Η επαγγελματική συμβουλευτική συχνά ταυτίζεται με την επαγγελματική καθοδήγηση, ή όπως συνηθέστερα αναφέρεται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Η επαγγελματική καθοδήγηση περιλαμβάνει οργανωμένες και συστηματικές προσπάθειες, σχεδιασμένες να βοηθήσουν το άτομο σε διάφορες πλευρές της επαγγελματικής του ανάπτυξης, όπως π.χ. τη σχολική αρχικά, και την επαγγελματική κατεύθυνση αργότερα που θα ακολουθήσει, την είσοδό του στην ενεργό ζωή, την προσαρμογή του σε αυτή και τις πιθανές μεταγενέστερες αλλαγές στην επαγγελματική του δραστηριότητα. Ένα πρόγραμμα επαγγελματικής καθοδήγησης βοηθά το άτομο να γνωρίσει τον εαυτό του και τις δυνατότητές του, τον κόσμο της εργασίας και τις εξελίξεις που την επηρεάζουν (Κάντας, 1996) και να αποκτήσει τις πληροφορίες εκείνες, που θα το βοηθήσουν να ενταχθεί και να εξελιχθεί στην αγορά εργασίας. Για την επίτευξη όλων των παραπάνω στόχων τα προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού μπορεί να περιέχουν δραστηριότητες ανάπτυξης αυτογνωσίας, επαγγελματικής πληροφόρησης και ομαδικής ή ατομικής συμβουλευτικής. Έτσι, η επαγγελματική συμβουλευτική θα πρέπει να θεωρείται ένα μέσο για την επίτευξη των στόχων των προγραμμάτων επαγγελματικής καθοδήγησης ή επαγγελματικού προσανατολισμού (Σιδηροπούλου-Δημακάκου, 2006). Τα προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού στα σχολεία, γνωστά με τον όρο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τους μαθητές να επιλέξουν την κατεύθυνση σπουδών που θα ακολουθήσουν και να διευκολύνουν την επαγγελματική τους ανάπτυξη. Για το λόγο αυτό περιλαμβάνουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες που επιδιώκουν να βοηθήσουν τους μαθητές στην παροχή πληροφόρησης για τα επαγγέλματα και την αγορά εργασίας, την απόκτηση γνώσεων και εμπειριών σχετικά με τη γνώση του εαυτού, την αναζήτηση και πρόσκτηση πληροφοριών (λ.χ. επισκέψεις σε επαγγελματικούς χώρους, ομιλίες από προσκεκλημένους που παρουσιάζουν διάφορα επαγγέλματα, ενημέρωση για νέες μορφές εργασίας), την ανάπτυξη της ικανότητας λήψης αποφάσεων και τη μετάβαση από το ένα στάδιο εκπαίδευσης στο άλλο ή από την εκπαίδευση στο χώρο της απασχόλησης. Όλοι οι παραπάνω όροι τείνουν σήμερα να αντικατασταθούν- στον ελληνικό τουλάχιστον χώροαπό τον όρο Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός ή Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός υποδηλώνοντας την παρουσία ενός ενιαίου θεσμού που υιοθετεί τη μεθοδολογία της συμβουλευτικής παρέμβασης και έχει ως αντικείμενο τη στήριξη στην επαγγελματική ανάπτυξη και τη σταδιοδρομία του ατόμου και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού με τον καλύτερο δυνατό τρόπο (Κασσωτάκης, 2002). Σκοποί και στόχοι της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και του Προσανατολισμού Βασική επιδίωξη του θεσμού Συμβουλευτική-Προσανατολισμός είναι η παροχή βοήθειας του ατόμου όσον αφορά στην επαγγελματική του ανάπτυξη, αξιοποίηση των δυνατοτήτων του και επιτυχία στην επαγγελματική ζωή. Πιο αναλυτικά, η αποστολή του θεσμού είναι (Κασσωτάκης, 2002): ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 13

14 Να βοηθήσει το άτομο να γνωρίσει τον εαυτό του, να συνειδητοποιήσει τις ικανότητες και τις αδυναμίες του, να διαμορφώσει ένα σύστημα αξιών και να αποσαφηνίσει τα ενδιαφέροντα και τις φιλοδοξίες του. Όλα τα παραπάνω αποτελούν προϋποθέσεις απαραίτητες για μια ορθή επαγγελματική επιλογή. Να βοηθήσει το άτομο να γνωρίσει τις ευκαιρίες που του προσφέρονται σε κάθε περίοδο της ζωής του προκειμένου να λάβει κρίσιμες αποφάσεις για την επιλογή σπουδών ή επαγγέλματος ή για αλλαγή των κατευθύνσεων που ήδη έχει επιλέξει. Να βοηθήσει το άτομο να λαμβάνει αποφάσεις για το μέλλον έχοντας πλήρη συναίσθηση των συνεπειών που αυτές μπορούν να έχουν για τον εαυτό του και το κοινωνικό σύνολο Να καταστήσει το άτομο ικανό και να παρακολουθεί στο βαθμό του δυνατού- την εξέλιξη και υλοποίηση των επαγγελματικών του αποφάσεων και να το βοηθά να προβαίνει στις αναγκαίες αναθεωρήσεις και αναπροσαρμογές. Να συμβάλλει στη μείωση της σχολικής αποτυχίας και στην άμβλυνση της σχολικής διαρροής, μέσω της διερεύνησης των εκπαιδευτικών οριζόντων των μαθητών και της παροχής βοήθειας να επιλέξουν εκπαιδευτικές κατευθύνσεις που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα, στις ικανότητες και στις κλίσεις τους. Η αύξηση της σχολικής επιτυχίας μειώνει με τη σειρά της, τη σχολική διαρροή. Να αυξήσει την ικανοποίηση από την εργασία μέσα από την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, η οποία ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και επιθυμίες των εργαζομένων. Να συμβάλλει στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και στην αρμονική κατανομή του στους διάφορους τομείς της παραγωγικής δραστηριότητας Να μελετά και να ερευνά ζητήματα που σχετίζονται με την επαγγελματική ανάπτυξη, τις μεθόδους, τα μέσα και τις διαδικασίες συμβουλευτικής υποστήριξης και την αποτελεσματικότητά τους, τις εξελίξεις στο χώρο της εργασίας, τα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις των επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Εφαρμογές της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και του Προσανατολισμού διεθνώς και στη χώρα μας Οι εξελίξεις που σημειώθηκαν στο χώρο της εκπαίδευσης και της εργασίας το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα έκαναν επιτακτική την ανάγκη καθιέρωσης ενός αναπτυξιακού εξελικτικού μοντέλου επαγγελματικού προσανατολισμού. Ειδικότερα, η προσπάθεια εκδημοκρατισμού της εκπαίδευσης και η ιδέα του Ενιαίου Σχολείου, η θεαματική αύξηση του ποσοστού φοίτησης παιδιών και εφήβων στην εκπαίδευση, η δημιουργία διαφόρων εκπαιδευτικών κατευθύνσεων και η οικονομική ανάπτυξη που εμφανίστηκε σε πολλές χώρες μετά τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο καθόρισαν σε πολλές χώρες τα τελευταία χρόνια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης έναν κύκλο προσανατολισμού και ενημέρωσης των μαθητών. Στη χώρα μας, όσον αφορά στο χώρο της εκπαίδευσης ο θεσμός Συμβουλευτική- Προσανατολισμός εφαρμόζεται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση από το 1978 ως Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός (Σ.Ε.Π.) πειραματικά στην αρχή και διευρυνόμενος το 1985 στη σημερινή του μορφή. Ο νόμος 1566/85 που αφορά στη δομή και τη λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποδίδει αυξανόμενη σημασία στο θεσμό του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.). Ο Σ.Ε.Π. σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο, στοχεύει στην «ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών, στην πληροφόρησή τους για τις επαγγελματικές διεξόδους, στην ενημέρωσή τους για τα μεταβατικά στάδια προς την επαγγελματική τους αποκατάσταση και την αρμονική ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο». Τα άρθρα 37, 38 και 39 του ιδίου νόμου έδωσαν έμφαση στο θέμα της πληροφόρησης των μαθητών, η οποία αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονες των λειτουργιών του επαγγελματικού προσανατολισμού. 14 ENOTHTA 3

15 Με τον ίδιο Νόμο ιδρύθηκε στο Τμήμα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ο Τομέας Σ.Ε.Π., ο οποίος συγκροτήθηκε το 1993 και έχει από τότε την ευθύνη για την εφαρμογή και ανάπτυξη του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και συντονίζει τις σχετικές ενέργειες. Στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης του θεσμού εντάχθηκαν ακόμη: α) η συστηματοποίηση της επιμόρφωσης των καθηγητών που εφάρμοζαν τον Σ.Ε.Π. στα σχολεία, β) η εκπόνηση αναλυτικών προγραμμάτων και γ) η παραγωγή κατάλληλου διδακτικού υλικού (Κασσωτάκης, 2002). Με την ίδρυση των Κέντρων Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π) και των Γραφείων Σ.Ε.Π. (ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.) 2 δόθηκε έμφαση στη συμβουλευτική διάσταση του θεσμού. Έτσι, ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος, με στόχο να διευκολύνει τους μαθητές στην προσωπική τους ανάπτυξη και αυτογνωσία, να τους εξοικειώσει με την αξιοποίηση της πληροφορίας, να τους βοηθήσει στη λήψη αποφάσεων και στην επίλυση προβλημάτων και να τους προετοιμάσει για τη μετάβαση στον κόσμο της εργασίας. Ο Σ.Ε.Π. εφαρμόζεται σε όλα τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στα Γραφεία Σ.Ε.Π. και στα Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού που εδρεύουν στους νομούς της χώρας (Σιδηροπούλου- Δημακάκου, 2006). Τα Κέντρα αυτά στελεχώνονται από τους Υπευθύνους Σ.Ε.Π. και τους καθηγητές συμβούλους, οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει ειδικό επιμορφωτικό πρόγραμμα σε Πανεπιστήμια της χώρας και έχουν καταρτιστεί στα συγκεκριμένα αντικείμενα. Στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και στο Υ.Π.Ε.Π.Θ. λειτουργούν αντίστοιχα δύο Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, των οποίων ο ρόλος είναι συντονιστικός. Στο χώρο του ΚΕ.ΣΥ.Π του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου λειτουργεί επίσης, γραφείο Σ.Ε.Π. για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, καθώς και για άτομα κοινωνικώς αποκλεισμένα. Σκοπός του είναι να παρέχει πληροφόρηση σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και αποκατάστασης στα άτομα αυτά. Εκτός από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προσπάθειες δημιουργίας υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού αναπτύχθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες και σε άλλους φορείς, όπως ο ΟΑΕΔ (με την ανάπτυξη και εξέλιξη των Κέντρων Προώθησης στην Απασχόληση), σε διάφορα ιδρύματα που ανήκουν στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, στην Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, στις Ένοπλες Δυνάμεις, στη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων, σε Κέντρα Πληροφόρησης και Υποστήριξης Παλιννοστούντων, σε Θεραπευτικές Κοινότητες ατόμων εξαρτημένων από τοξικές ουσίες (Κασσωτάκης, 2002). Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ο θεσμός Συμβουλευτική-Προσανατολισμός δεν εφαρμόζεται προς το παρόν, ωστόσο οι στόχοι του θεσμού διδάσκονται μέσα από την προσέγγιση της διάχυσης, δηλαδή, εντάσσονται στο κανονικό αναλυτικό πρόγραμμα των διαφόρων μαθημάτων (Δημητρόπουλος & Μπακατσή, 2004). Έτσι, βασικός λειτουργός για την εφαρμογή δραστηριοτήτων επαγγελματικού προσανατολισμού στο δημοτικό σχολείο είναι ο δάσκαλος. Ο δάσκαλος δηλαδή, μπορεί να προσεγγίζει ζητήματα επαγγελματικού προσανατολισμού στη σχολική τάξη δίνοντας τη δυνατότητα στους μαθητές του να τα επεξεργάζονται εκφράζοντας απόψεις, ιδέες ή εμπειρικές διαπιστώσεις ή να τα προσεγγίζουν με βιωματικό τρόπο. Στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση τα Ανώτατα και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα δραστηριοποιούνται στον τομέα της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού μέσω των Γραφείων Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας, τα οποία ιδρύθηκαν το Στα Γραφεία Διασύνδεσης η παροχή υπηρεσιών έχει κυρίως πληροφοριακό χαρακτήρα και επικεντρώνεται στην 2 Βλ. Νόμο 2525/97 ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 15

16 ενημέρωση των ενδιαφερομένων σχετικά με τα μεταπτυχιακά προγράμματα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, τις υπάρχουσες υποτροφίες, τις διαθέσιμες ευκαιρίες απασχόλησης. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, όπου υπάρχει ειδικό προσωπικό παρέχονται και υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής στους φοιτητές. Εκτός από τα Γραφεία Διασύνδεσης διάφορες άλλες πρωτοβουλίες έχουν αναπτυχθεί στα Α.Ε.Ι., οι οποίες στοχεύουν στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στους φοιτητές ή βοήθειας σε ζητήματα σταδιοδρομίας. Τέτοιες πρωτοβουλίες είναι π.χ. στο Πανεπιστήμιο Αθηνών το Εργαστήριο Συμβουλευτικής Φοιτητών του Τομέα Ψυχολογίας και το Κέντρο Σχολικού Επαγγελματικού Προσα-νατολισμού του Τομέα Παιδαγωγικής στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας. Επίσης, το νεοϊδρυθέν Κέντρο Έρευνας και Αξιολόγησης στην Επαγγελματική Συμβουλευτική του Τομέα Ψυχολογίας, το οποίο έχει ως βασικό στόχο τη διεξαγωγή ερευνών και την υλοποίηση επιστημονικών προγραμμάτων στο χώρο της επαγγελματικής συμβουλευτικής και του προσανατολισμού, καθώς και την κατασκευή ή/και προσαρμογή εργαλείων επαγγελματικής αξιολόγησης. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα διάφορα συστήματα Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού συνδέονται στενά με οικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτικούς και πολιτιστικούς παράγοντες, αλλά και με τη δομή του εκπαιδευτικού συστήματος κάθε χώρας. Ωστόσο, διαγράφονται κάποιες κοινές τάσεις και διαφαίνονται ορισμένες κοινές προοπτικές, οι οποίες είναι (Κρίβας, Σιδηροπούλου-Δημακάκου, 2004): Ο εξελικτικός χαρακτήρας του επαγγελματικού προσανατολισμού. Στις αναφορές των περισσοτέρων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβάλλεται ως κεντρικός στόχος του Σ.Ε.Π. η προσωπική ανάπτυξη του ανθρώπου και τονίζεται η ανάγκη στήριξής της. Η διαρκής διαδικασία του επαγγελματικού προσανατολισμού. Ο Σ.Ε.Π. θεωρείται τμήμα της συνολικής εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αναγνωρίζεται: 1) η εμπλοκή όλων των εκπαιδευτικών, 2) η ενσωμάτωση στοιχείων επαγγελματικού προσανατολισμού στα αναλυτικά προγράμματα, 3) η συνεργασία σχολείου με εξωσχολικούς φορείς Η εκπαίδευση των συμβούλων. Οι σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού καλούνται σήμερα να προσθέσουν στις επιστημονικές τους υποχρεώσεις τους ακόλουθους στόχους: 1) Να εργασθούν με ανομοιογενείς πληθυσμούς, γεγονός που απαιτεί την απόκτηση πρόσθετων δεξιοτήτων ή την προσαρμογή των υπαρχουσών δεξιοτήτων τους. 2) Να ενδυναμώσουν την ευρωπαϊκή διάσταση της επαγγελματικής καθοδήγησης έχοντας αυξημένη γνώση για το ευρωπαϊκό πλαίσιο της δουλειάς τους (π.χ. πώς θα αντλούν μια πληροφορία που αφορά άλλη χώρα, πώς θα βρει κάποιος δουλειά στο εξωτερικό, σύνδεση με δίκτυα και συνεργασία με άλλους φορείς). 3) Να εντάξουν τις νέες τεχνολογίες στη δουλειά τους, όπως τη χρήση διαδικτύου προκειμένου να καταστήσουν την πληροφορία προσβάσιμη στο χρήστη ή να αναπτύξουν προγράμματα Η/Υ για την αξιολόγηση της προσωπικότητας του μαθητή. Η ανομοιογένεια πελατών. Η επαγγελματική συμβουλευτική στο μέλλον θα δώσει έμφαση στη διαφορετικότητα. Απαραίτητο στοιχείο είναι η εκπαίδευση των συμβούλων για την ανάπτυξη της διαπολιτισμικής συμβουλευτικής που θα χαρακτηρίζεται από ενσυναίσθηση, αλληλεγγύη και διαπολιτισμικό σεβασμό. Επίσης, προσπάθειες για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών συμβουλευτικής που θα ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες των ατόμων με ειδικά προβλήματα. Η ολιστική θεώρηση αντιμετώπισης του ατόμου. Η καθοδήγηση και η συμβουλευτική, όλο και περισσότερο πρέπει να θεωρείται ένα σύνολο, καθώς τα ανθρώπινα προβλήματα και οι ανάγκες δεν έχουν σαφή όρια και γι αυτό πρέπει να βλέπονται συνολικά. Αυτό σημαίνει ότι οι ειδικοί της επαγγελματικής συμβουλευτικής πρέπει να αναπτύξουν κατάλληλες στάσεις και 16 ENOTHTA 3

17 συμπεριφορές, ώστε να ευνοείται η συνεργασία διαφόρων επιστημόνων που ασχολούνται με την εξέλιξη του ατόμου και άρα, θα προωθείται η διεπαγγελματική προσέγγιση. Θέματα έρευνας. Σήμερα έχουμε ανάγκη από διαχρονικές έρευνες, που θα αναλύουν κριτικά διάφορες παρεμβάσεις και εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην επαγγελματική συμβουλευτική και θα προσεγγίζουν ζητήματα επαγγελματικής ανάπτυξης σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Για παράδειγμα χρειάζεται να δοθούν απαντήσεις σε ερωτήματα του τύπου «ποια είδη παρεμβάσεων είναι κατάλληλα για ποιους τύπους πελατών;» «ποιοι τύποι συμβουλευτικής είναι περισσότερο αποτελεσματικοί κατά περίπτωση;» ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 17

18 1.2. Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός στη Δευτεροβάθμια ΤΕΕ Η πρώτη απόπειρα εισαγωγής του Επαγγελματικού Προσανατολισμού 3 στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα γίνεται με Β.Δ. (Φ.Ε.Κ. 76 τευχ. Α/ ) με το οποίο εισάγεται ως μάθημα στο Διδασκαλείο Μέσης Εκπαίδευσης, στη σχολή μετεκπαίδευσης δασκάλων στο Πανεπιστήμιο Αθήνας και στην Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης. Ο Σχολικός και Επαγγελματικός Προσανατολισμός (Σ.Ε.Π.) εισάγεται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με το Νόμο 309/1976, αλλά η εφαρμογή αρχίζει σταδιακά στην Γ Γυμνασίου από το O Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός (Σ.Ε.Π.) στοχεύει ιδίως στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών, στην πληροφόρησή τους για επαγγελματικές διεξόδους, στην ενημέρωσή τους για τα μεταβατικά στάδια προς την επαγγελματική αποκατάσταση και την αρμονική ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο ορίζεται στο άρθρο 37 του Ν. 1566/85 όπου εκτός από τον σκοπό, ορίζεται η οργάνωση, η εφαρμογή καθώς και το προσωπικό του Σ.Ε.Π.. Σταδιακά επεκτάθηκε η εφαρμογή του από την Α Γυμνασίου έως και τη Β Λυκείου, την Α Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου και την Α Πολυκλαδικού Ενιαίου Λυκείου. Ο ρόλος του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού επανακαθορίζεται με το Nόμο 2525/97. Η ανάγκη των νέων για συμβουλευτική υποστήριξη κατά την περίοδο των κρίσιμων αποφάσεων για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική επιλογή, αποφασίστηκε να ικανοποιηθεί με τη δημιουργία των Κέντρων Συμβουλευτικής - Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) και των Γραφείων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.). Την σχολική χρονιά δημιουργήθηκαν στην πρωτεύουσα, κυρίως, κάθε νομού ΚΕ.ΣΥ.Π. και στελεχώθηκαν από επιμορφωμένους στο αντικείμενο του Σ.Ε.Π. εκπαιδευτικούς (Υπεύθυνοι Σ.Ε.Π. και Ειδικοί Πληροφόρησης). Ταυτόχρονα στα σχολεία ιδρύθηκαν τα ΓΡΑ.Σ.Ε.Π. με στόχο να μπορούν να βρουν οι μαθητές τόσο συμβουλευτική στήριξη, όσο και ουσιαστική δυναμική πληροφόρηση με την διασύνδεση με σχετικές βάσεις δεδομένων που δημιουργήθηκαν. Παράλληλα, με την υπ αρ /Γ2/ Υπουργική Απόφαση αποφασίστηκε η δημιουργία Γραφείων Σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑ.ΣΥ.) στα σχολεία της δευτεροβάθμιας Τεχνικής Εκπαίδευσης και ορίστηκε ο σκοπός και οι ειδικότεροι στόχοι των γραφείων, τα οποία άρχισαν να λειτουργούν σταδιακά από το 2003 (Υπουργικές αποφάσεις: 53717/Γ2/ , 74631/Γ2/ , 56454/Γ2/ ). Σύμφωνα με την απόφαση, τα ΓΡΑ.ΣΥ. στελεχώνονται με εκπαιδευτικούς που έχουν επιμορφωθεί σε θέματα συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού. Κύριες λειτουργίες των Γραφείων Σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού είναι οι ακόλουθες 4 : Παροχή υπηρεσιών ομαδικής και ατομικής συμβουλευτικής σε μαθητές και σε γονείς Παροχή υπηρεσιών ομαδικής και ατομικής πληροφόρησης σε μαθητές και σε γονείς Διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς 3 Αναλυτική αναφορά στην ιστορία της εφαρμογής του Επαγγελματικού προσανατολισμού στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα βλ. στο Τεττερη, Ι., Σκαύδη, Δ., Ρουσσέας, Π., Κουτσούκος, Δ., (1989). Αξιολόγηση του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού από μαθητές της Γ Γυμνασίου. Ανάγκες και Προσδοκίες τους, Αθήνα: ΥΠΕΠΘ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ, ΟΕΔΒ, σελ Επίσης, στο Κασσωτάκης & Φωτιάδου-Ζαχαρίου, (2002). Η εφαρμογή και η εξελιξη του Επαγγελματικού Προσανατολισμού στην Ελλάδα. Στο Μ. Κασσωτάκης (επιμ. έκδοσης). Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός (σελ ). Αθήνα: Τυπωθήτω. 4 Τα στοιχεία προέρχονται από τον Οδηγό Εφαρμογής του Φυσικού και Οικονομικού αντικειμένου της Πράξης δ «Δημιουργία Γραφείων Σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων Κ.Π.Σ. Υπ.Ε.Π.Θ., Μάιος ENOTHTA 3

19 Οργάνωση και υλοποίηση διημερίδων σταδιοδρομίας. Διοργάνωση εκπαιδευτικών/ επιμορφωτικών σεμιναρίων σε εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το μάθημα «Σ.Ε.Π. Εργασιακό Περιβάλλον» στην Ά ΕΠΑΛ και σε γονείς Υλοποίηση προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας Πραγματοποίηση ερευνών για την ανίχνευση των αναγκών της τοπικής αγοράς εργασίας και σύνδεση τους με την Επαγγελματική Εκπαίδευση Συνεργασία με τοπικούς φορείς (ΟΑΕΔ, Δήμους, Επιχειρήσεις, Ενώσεις Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας) Συνεργασία με τον επιχειρηματικό κόσμο, με στόχο τη βελτίωση της διαδικασία πρόβλεψης των αναγκών για νέα επαγγέλματα στην τοπική αγορά εργασίας Συστηματική συλλογή πληροφοριακού υλικού για τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές των μαθητών/τριών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Δυνατότητα συμμετοχής στην υλοποίηση προγραμμάτων ενθάρρυνσης επιχειρηματικού πνεύματος, όπως εικονικές επιχειρήσεις, θερινά σχολεία και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε επιχειρήσεις και επαγγελματικούς φορείς για τους μαθητές Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από τη λειτουργία των Γραφείων Σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: Ανάπτυξη μιας κατακτημένης ταυτότητας, θετικής αυτοαντίληψης και υψηλής αυτοεκτίμησης στους μαθητές Ανάπτυξη της αυτογνωσίας των μαθητών Καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων στους μαθητές, ανάπτυξη επιχειρηματικότητας, δεξιοτήτων λήψης απόφασης, διαχείρισης χρόνου κ.α. Κριτική προσέγγιση από τους μαθητές στις διάφορες πληροφορίες Ανάπτυξη της υπευθυνότητας στους μαθητές Σύνδεση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, μέσω της ανάπτυξης αμφίδρομων σχέσεων και δημιουργία καλύτερων προϋποθέσεων ένταξης των αποφοίτων της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην αγορά εργασίας. Προσαρμογή της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας με τη σταδιακή βελτίωση του περιεχομένου των μαθημάτων ειδικότητας Λήψη διορθωτικών μέτρων για τη βελτίωση της απορροφητικότητας των αποφοίτων στην αγορά εργασίας Μείωση της σχολικής διαρροής, λόγω της αποτελεσματικότερης ένταξης των μαθητών στο σχολικό περιβάλλον. Παράλληλα, αναπτύχθηκε η ιστοσελίδα του Τομέα Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, καθώς και το δίκτυο "Νέστωρ", μέσω του οποίου παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες για τις σπουδές και τα επαγγέλματα, για την ενημέρωση όλων των μαθητών, γονέων και των στελεχών του επαγγελματικού προσανατολισμού. Η εφαρμογή του Σ.Ε.Π. ως διδακτικού αντικειμένου περιορίζεται στην Α τάξη του ΕΠΑΛ για μία ώρα την εβδομάδα. Σκοπός του μαθήματος «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός / Περιβάλλον εργασίας» - που σε γενικές γραμμές έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα - είναι να βοηθήσει τους μαθητές στις επαγγελματικές επιλογές τους, παρουσιάζοντας αρχικά τις διάφορες ειδικότητες και τις συνθήκες της αγοράς εργασίας. Επίσης, στοχεύει στην παροχή στήριξης στην προσπάθεια των μαθητών για μια πορεία δια βίου ανάπτυξης και ειδικότερα για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής. Η πραγματοποίηση των στόχων αυτών επιχειρείται μέσα από τους τέσσερις άξονες του Σ.Ε.Π.: την αυτογνωσία, την πληροφόρηση, τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων και την ομαλή μετάβαση στον εργασιακό χώρο. Τέλος, γίνεται αναφορά στα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 19

20 απαιτούνται για την άσκηση των διαφόρων επαγγελμάτων. Για τις ανάγκες του μαθήματος αυτού έχουν εκδοθεί ειδικά βιβλία, τα οποία παρουσιάζουν τα εργασιακά περιβάλλοντα των διαφόρων ειδικοτήτων 5. Τα βιβλία αυτά περιέχουν, εκτός από πληροφορίες για τις περιοχές εργασίας, τους φορείς απασχόλησης και τις συνθήκες εργασίας στις διάφορες ειδικότητες, κεφάλαια σχετικά με τις εργασιακές σχέσεις, τεχνικές αναζήτησης εργασίας κ.α. Πρέπει, όμως, να σημειωθεί ότι τα βιβλία έχουν εκδοθεί πριν λάβει χώρα η μετεξέλιξη των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (ΤΕΕ) σε Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ). 5 Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα: Χονδρογιάννης, Ε. (2006). Εργασιακό Περιβάλλον του Τομέα Ηλεκτρονικών, Ζ έκδοση. Αθήνα: ΟΕΔΒ. Δημόπουλος, Φ., Παγιάτης, Χ., & Χατζημαυρούδης, Π. (2006). Εργασιακό Περιβάλλον του Ηλεκτρολογικού Τομέα, Τεύχος Α, ΣΤ έκδοση. Αθήνα: ΟΕΔΒ. Ηλιάδης, Ι., Κασιμάτης, Ν., Μόρμορης, Ε., & Χτούρης, Σ. (2006). Εργασιακό Περιβάλλον Τομέας Πληροφορικής / Δικτύων Η/Υ, Ε έκδοση. Αθήνα: ΟΕΔΒ. Δημόπουλος, Φ., Παγιάτης, Χ., & Πουλημένος, Κ. (2006). Εργασιακό Περιβάλλον του Μηχανολογικού Τομέα, Ε έκδοση. Αθήνα: ΟΕΔΒ. 20 ENOTHTA 3

21 Η δομή και η διάρθρωση των υπηρεσιών της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού προσανατολισμού στο χώρο της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης βασίστηκε σε ιεραρχικό πυραμιδικό σχήμα διοίκησης, με προεξέχουσα υπηρεσία τη Διεύθυνση Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων (Σ.Ε.Π.Ε.Δ.) του ΥΠ.Ε.Π.Θ, τα ΚΕ.ΣΥ.Π. τα οποία λειτουργούν σε επίπεδο νομού, τα ΓΡΑ.Σ.Ε.Π., τα οποία προσφέρουν υπηρεσίες σε επίπεδο σχολικής μονάδας και τα ΓΡΑ.ΣΥ., τα οποία λειτουργούν στα Επαγγελματικά Λύκεια /ΕΠΑΛ. Το σχήμα αυτό συμπεριλαμβάνει τον τομέα Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ο οποίος αναλαμβάνει το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και τη συγγραφή εγχειριδίων συναφών με το αντικείμενο του Σ.Ε.Π.. Τέλος, υπάρχει το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΚΕΠ), το οποίο εποπτεύεται από κοινού από τα Υπουργεία Παιδείας και Απασχόλησης και καλείται να διαμορφώσει τη στρατηγική των σχετικών δράσεων στη συμβουλευτική και στον προσανατολισμό, στους χώρους της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας. Δυστυχώς, μέχρι και σήμερα οι θεσμοθετημένοι αυτοί χώροι δεν έχουν λειτουργήσει με συνεργασία και συνοχή σαν ένα σώμα με αποτέλεσμα να υπάρχει εμπειρισμός και έλλειψη κοινού προγραμματισμού. Τα θετικά αποτελέσματα που υπάρχουν στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στην προσωπική δέσμευση και την προσφορά στελεχών που πιστεύουν στο θεσμό, καθώς και σε Ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία όμως λειτουργούν αποσπασματικά, χωρίς σύνδεση μεταξύ τους και συνέχεια στο χρόνο. Οι υπηρεσίες συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, με τον τρόπο που λειτουργεί σήμερα, κρίνονται σχετικά ανεπαρκείς εξαιτίας διαφόρων προβλημάτων Όπως αναφέρεται στη σχετική έκθεση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (2003) δεν υπάρχει στήριξη των Υπεύθυνων Σ.Ε.Π. για δύσκολες περιπτώσεις, αλλά και συμβουλευτική στήριξη των Υπεύθυνων Σ.Ε.Π. (Εποπτεία), δεν έχει αναβαθμιστεί ο εξοπλισμός και δεν υπάρχει αξιόπιστη έρευνα απορρόφησης αποφοίτων μετά τις σπουδές. Γενικότερα προβλήματα αφορούν στη στελέχωση, στους πόρους (βασική πηγή χρηματοδότησης αποτελούν τα κονδύλια του Κ.Π.Σ.) και στη σύνδεση με την τοπική κοινωνία και την αγορά εργασίας Λειτουργίες του Σ.Ε.Π. Πληροφόρηση για τον κόσμο της εργασίας Μία από τις κύριες λειτουργίες των Γραφείων Σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού είναι η παροχή υπηρεσιών ομαδικής και ατομικής πληροφόρησης σε μαθητές και σε γονείς. Καθώς στα Επαγγελματικά Λύκεια οι μαθητές έχουν ήδη επιλέξει εκπαιδευτική κατεύθυνση, η πληροφόρηση σχετικά με τον κόσμο της εργασίας περιλαμβάνει την αναλυτική εξέταση των πολυδιάστατων ζητημάτων που αφορούν στο εργασιακό περιβάλλον της ειδικότητας που έχουν επιλέξει. Πιο συγκεκριμένα τα στελέχη Σ.Ε.Π. οφείλουν να δώσουν πληροφόρηση σχετικά με: Το περιεχόμενο των σπουδών στο συγκεκριμένο τομέα Τα επαγγέλματα που μπορεί να ασκήσει ο απόφοιτος του συγκεκριμένου τομέα (κύρια και ειδικά επαγγελματικά καθήκοντα, ειδικές γνώσεις, αποδοχές, προοπτικές εξέλιξης κ.α.) Επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων (απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη λήψη ε- παγγελματικής άδειας, κ.α.) Φορείς απασχόλησης στους οποίους μπορούν να εργαστούν οι απόφοιτοι Ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας στα επαγγέλματα του συγκεκριμένου τομέα ανάλογα με τον φορέα απασχόλησης ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 21

22 Πιθανές αλλαγές στην άσκηση των συγκεκριμένων επαγγελμάτων ως αποτέλεσμα της προόδου και εξέλιξης της τεχνολογίας Ισοζύγιο προσφοράς και ζήτησης στα συγκεκριμένα επαγγέλματα, ώστε να εξεταστεί αν κάποια ειδικότητα είναι κορεσμένη Τεχνικές αναζήτησης εργασίας (χρήση διαδικτύου και ΜΜΕ για αναζήτηση πληροφοριών, σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, συνέντευξη πρόσληψης, σύνταξη τεχνικής και οικονομικής προσφοράς κ.α.) Ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (οργάνωση σύγχρονης επιχείρησης, στήσιμο επιχείρησης, αναζήτηση για δυνατότητες επιδότησης κ.α.) Δυνατότητα εργασίας σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να επιτευχθούν οι παραπάνω λειτουργίες τα στελέχη των ΓΡΑ.ΣΥ., αλλά και οι εκπαιδευτικοί που έχουν επιφορτιστεί με τη διδασκαλία του μαθήματος «Σ.Ε.Π. Εργασιακό Περιβάλλον», έχουν ως βοήθημα το διδακτικό εγχειρίδιο, το οποίο παρουσιάζει τα εργασιακά περιβάλλοντα των διαφόρων ειδικοτήτων. Έχουν εκδοθεί διαφορετικά εγχειρίδια για τους μαθητές του κάθε τομέα, αλλά πρέπει να σημειωθεί ότι η συγγραφή τους έλαβε χώρα πριν τη μετεξέλιξη των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.) σε Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.). Παράλληλα, τα Γραφεία Σύνδεσης οφείλουν να οργανώνουν και να υλοποιούν διημερίδες σταδιοδρομίας και άλλες ενημερωτικές εκδηλώσεις, που δίνουν την ευκαιρία στους μαθητές να έρθουν σε επαφή με διάφορους επαγγελματίες και να πάρουν πληροφορίες για τα συγκεκριμένα επαγγέλματα από ανθρώπους, οι οποίοι όντως τα ασκούν στην αγορά εργασίας. Επίσης, στις υποχρεώσεις των ΓΡΑ.ΣΥ. περιλαμβάνεται και η υλοποίηση προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας που σχετίζονται με τα διάφορα εργασιακά περιβάλλοντα. Τα προγράμματα αυτά εμπλέκουν ενεργά τους μαθητές στην οργάνωση και εκτέλεση των διαφόρων δραστηριοτήτων και, με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνονται καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα. Τέλος, τα ΓΡΑ.ΣΥ. πρέπει να επιδιώκουν τη συμμετοχή σε προγράμματα ενθάρρυνσης επιχειρηματικού πνεύματος (λ.χ. εικονικές επιχειρήσεις) και να οργανώνουν εκπαιδευτικές επισκέψεις σε επαγγελματικούς χώρους. Ένα σημαντικό τμήμα της απαιτούμενης πληροφόρησης για τον κόσμο της εργασίας αναφέρεται στη διαπραγμάτευση ζητημάτων σχετικών με τις εργασιακές σχέσεις. Πιο συγκεκριμένα χρειάζεται να ενημερωθούν οι μαθητές σχετικά με: Βασικές έννοιες της οικονομίας και της αγοράς εργασίας (ανεργία και είδη ανεργίας, πλήρης και μερική απασχόληση, τομείς παραγωγής, κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας) Επιχειρήσεις - εταιρείες (είδη επιχειρήσεων, προϋποθέσεις έναρξης λειτουργίας μια επιχείρησης κ.α.) Βασικές έννοιες στις εργασιακές σχέσεις Τρόποι πρόσληψης στο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα Κατηγορίες μισθωτών Ατομικές συμβάσεις εργασίας (σύμβαση έργου, σύμβαση αορίστου ή ορισμένου χρόνου) Καταγγελία σύμβασης εργασίας Αποζημίωση σε περίπτωση απόλυσης από κάποια επιχείρηση Συστήματα αμοιβής της εργασίας (σύστημα αμοιβής, μορφή του μισθού, πρόσθετες παροχές, επιδόματα, προσαυξήσεις, δώρα) Ωράριο εργασίας και άδειες από την εργασία (συλλογικές συμβάσεις εργασίας, υπερωρίες κ.α.) Συνδικαλισμός (σκοπός των συνδικαλιστικών οργάνων, βαθμίδες των συνδικαλιστικών οργάνων, κύριες συνδικαλιστικές οργανώσεις κ.α.) Κοινωνική ασφάλιση (παροχές που έχει ο εργαζόμενος, ασφαλιστικοί φορείς, κύρια και επικουρική ασφάλιση κ.α.). 22 ENOTHTA 3

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΣΥΠ

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΣΥΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (ΠΕΣΥΠ) ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΣΥΠ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α Γ2/6646/ Επιµόρφωση καθηγητών στο ΣΕΠ και τη Επαγγελµατική Συµβουλευτική

Υ.Α Γ2/6646/ Επιµόρφωση καθηγητών στο ΣΕΠ και τη Επαγγελµατική Συµβουλευτική Υ.Α Γ2/6646/20-11-97 Επιµόρφωση καθηγητών στο ΣΕΠ και τη Επαγγελµατική Συµβουλευτική ΥΠΕΠΘ-Γ2/6646120.Ι 1.97 Ενηµέρωση για το πρόγραµµα επιµόρφωσης Καθηγητών στο Σχολικό Επαγγελµατικό Προσανατολισµό και

Διαβάστε περισσότερα

φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Λαμίας έχει ως κύριο μέλημά του τη συνεργασία με τους σπουδαστές και τους αποφοίτους σχετικά με τη συνέχιση της σταδιοδρομίας τους μετά την αποφοίτησή τους. ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικός Προσανατολισμός στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση

Επαγγελματικός Προσανατολισμός στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση ΜΟΝΙΚΑ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΟΥ-ΛΑΠΠΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΤΕΠ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Επαγγελματικός Προσανατολισμός στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση Επαγγελματικός

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της

Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Η πρώτη παρέμβαση αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΣΥΠ

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΣΥΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (ΠΕΣΥΠ) ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΣΥΠ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές χρήσεις του διαδικτύου στο Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό

Εκπαιδευτικές χρήσεις του διαδικτύου στο Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1069 Εκπαιδευτικές χρήσεις του διαδικτύου στο Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό Λ. Δράκος Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, drakos@sch.gr Περίληψη Ο Σχολικός Επαγγελματικός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΕΣΥΠ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ. ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΕΣΥΠ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ. ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΕΣΥΠ: Χατζησταύρου 8, 67100 Ξάνθη Τηλ:25410-64320, 66200, fax: 64320 Mail: kesyp@dide.xan.sch.gr Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΕΣΥΠ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ. ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω με επιτυχία την Επαγγελματική μου Σταδιοδρομία! Υπεύθυνος Σ.Ε.Π. του ΚΕ.ΣΥ.Π. ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Σχεδιάζω με επιτυχία την Επαγγελματική μου Σταδιοδρομία! Υπεύθυνος Σ.Ε.Π. του ΚΕ.ΣΥ.Π. ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣ/ΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.& Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ/ΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΚΕ.ΣΥ.Π)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ «ΤοΤο Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για διδασκαλία στην Εισαγωγική Επιμόρφωση του σχολικού έτους »

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για διδασκαλία στην Εισαγωγική Επιμόρφωση του σχολικού έτους » EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 3ο ΠΕΚ ΑΘΗΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αγίας Τριάδος & Μιχαλακοπούλου Τ.Κ. 12137 Περιστέρι Πληροφορίες:Αλέξανδρος Παπαδόπουλος Τηλ.:210-57 72

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Π. Μπενέκου Υπεύθυνη ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Λιβαδειάς

Π. Μπενέκου Υπεύθυνη ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Λιβαδειάς Π. Μπενέκου Υπεύθυνη ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Λιβαδειάς Περιεχόμενα Σχετικά με το Δίκτυο Τι είναι Ποιός συμμετέχει και πώς Για ποιό λόγο Σχετικά με το θέμα του Δικτύου Δια βίου Δεξιότητες Νέες Δεξιότητες για το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙΝΩΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» (INOV) Ζ ΚΥΚΛΟΣ To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Στόχος της ΜΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ θα είναι η επέκταση, ενίσχυση και ποιοτική αναβάθμιση των παρεμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ «Γνωριμία με το Γραφείο Διασύνδεσης» Μπούρα Έφη Ψυχολόγος Στέλεχος του Γρ. Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι Λαμίας. Το γραφείο Διασύνδεσης Το Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι Λαμίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Εκπαιδευτικός ΠΕ6 Αγγλικών με οργανική θέση στο 51 ο Γυμνάσιο Αθηνών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Εκπαιδευτικός ΠΕ6 Αγγλικών με οργανική θέση στο 51 ο Γυμνάσιο Αθηνών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Αγγελή-Παπανδρέου Διεύθυνση: Αγίου Θωμά 7, Αμπελόκηποι, 11527 Αθήνα Τηλέφωνο: 2107794853, 2105153318, 6977946874 Tόπος Γεννήσεως: Αθήνα Ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Ειδικής Αγωγής στην Δευτεροβάθμια. Εκπαίδευση και Εκπαιδευτική Ηγεσία: ο ρόλος. του Διευθυντή μέσα από το υπάρχον θεσμικό.

Δομές Ειδικής Αγωγής στην Δευτεροβάθμια. Εκπαίδευση και Εκπαιδευτική Ηγεσία: ο ρόλος. του Διευθυντή μέσα από το υπάρχον θεσμικό. Δομές Ειδικής Αγωγής στην Δευτεροβάθμια 1 Εκπαίδευση και Εκπαιδευτική Ηγεσία: ο ρόλος του Διευθυντή μέσα από το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο Δρ. Αργύριος Θ. Αργυρίου Διευθυντής Εκπαίδευσης Περιφερειακής ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Σ.Ε.Α.)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Σ.Ε.Α.) ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Σ.Ε.Α.) Με τον όρο «συμβουλευτική» αναφερόμαστε στην επιστήμη η οποία στοχεύει να προσφέρει σ ένα άτομο εξειδικευμένη βοήθεια και στήριξη, έτσι ώστε το

Διαβάστε περισσότερα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Δομή Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα διαρθρώνεται σε τρεις διαδοχικές βαθμίδες: την Πρωτοβάθμια, τη Δευτεροβάθμια και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η Εκπαίδευση στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η θέση της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής Επιμέλεια κειμένου: Δ.Σ. ΠΕΚαΠ κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης των μελών της Ένωσης από 20/07/2010. Τελική έκδοση κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση της Ποιότητας και η εφαρμογή της στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Ανδρέας Έλληνας Εκπαιδευτής ΜΤΕΕ

Διασφάλιση της Ποιότητας και η εφαρμογή της στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Ανδρέας Έλληνας Εκπαιδευτής ΜΤΕΕ Διασφάλιση της Ποιότητας και η εφαρμογή της στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ανδρέας Έλληνας Εκπαιδευτής ΜΤΕΕ 1 Η Επαγγελματική αποτελεί κεντρικό παράγοντα για την επιτυχία της Στρατηγικής της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) Η Πρακτιική Άσκηση των Φοιιτητών του Τμήματος Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιμορφωτών για διδασκαλία στην Α Φάση της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σχολικού έτους »

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιμορφωτών για διδασκαλία στην Α Φάση της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σχολικού έτους » EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2 ο ΠΕΚ ΑΘΗΝΑΣ Φιλοθέη, 23-8-2011 Αριθ. Πρωτ. : 234 Ανδρέα Μεταξά 7 Τ.Κ. 15237 Φιλοθέη

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη Αθήνα Απρίλιος 2008 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Στις επόμενες σελίδες γίνεται μια πρώτη προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

1. Με τι ασχολείσαι τώρα; 2. Ποιες δεξιότητες που απέκτησες στο σχολείο σχετίζονται με την παρούσα θέση σου;

1. Με τι ασχολείσαι τώρα; 2. Ποιες δεξιότητες που απέκτησες στο σχολείο σχετίζονται με την παρούσα θέση σου; 1. Με τι ασχολείσαι τώρα; 2. Ποιες δεξιότητες που απέκτησες στο σχολείο σχετίζονται με την παρούσα θέση σου; 3. Ποιο από τα παραπάνω είναι περισσότερο σχετικό με την παρούσα θέση σου; 1. Ικανότητα ατοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Τμήμα Ιατρικών εργαστηρίων & Προσχολικής Αγωγής Συντονίστρια: Επίκουρη Καθηγήτρια, Ελένη Μουσένα [Σύγχρονες Τάσεις στην Παιδαγωγική Επιστήμη] «Παιδαγωγικά μέσω Καινοτόμων

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Ανάθεσης της εργασίας οργάνωσης και λειτουργίας Συμβουλευτικού Σταθμού Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων:

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων: Ενέργεια 2.1.2 : Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου Για να βελτιωθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που αφορά την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια γενική και τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΚΟΠΟΣ Το διδακτορικό πρόγραμμα στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση αποσκοπεί στην εμβάθυνση και κριτική

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής

Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Σε ισχύ το ΑΠΣ του 1990 (ΥΠΕΠΘ Δ/νση Φυσικής Αγωγής, Αθήνα 1990) Οι μαθητές επιλέγουν ένα άθλημα ή μια κινητική δραστηριότητα της αρεσκείας τους,

Διαβάστε περισσότερα

Π β.4: Οδηγός επιμορφωτή για τη ΘΕ5: «Συμβουλευτική και Επαγγελματικός προσανατολισμός και πληροφόρηση»

Π β.4: Οδηγός επιμορφωτή για τη ΘΕ5: «Συμβουλευτική και Επαγγελματικός προσανατολισμός και πληροφόρηση» Π.1.4.3.β.4: Οδηγός επιμορφωτή για τη ΘΕ5: «Συμβουλευτική και Επαγγελματικός προσανατολισμός και πληροφόρηση» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων

ΠΡΑΞΗ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων ΠΡΑΞΗ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων Προτεραιότητας 1,2 & 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος«Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Τόμος Γ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Σύνοψη Το τετράτομο έργο "Εισαγωγή στην ειδική παιδαγωγική" αποτελεί συμβολή στην προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» E ΚΥΚΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών

Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών Ν 2817/00 Άρθρο 8 παρ. 2 (ΦΕΚ 78Α' /14.3.00) Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2679 26 Ιουλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 260 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Κριτήρια Μοριοδότησης για την επιλογή Συμβούλων Ψυχολόγων στα Σχολεία Δεύτερης

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator Παρασκευή, 27 Μάιος :40 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 27 Μάιος :08

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator Παρασκευή, 27 Μάιος :40 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 27 Μάιος :08 Η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων παρουσίασε το Νέο Τεχνολογικό Λύκειο ως ένα «ανοικτό σχολείο» το οποίο πρέπει να διασφαλίζει την ανεμπόδιστη, ισότιμη και με διαφανείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου. Φεβρουάριος 2010

ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου. Φεβρουάριος 2010 ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου Φεβρουάριος 2010 Α.Π.Θ Ιδρυματικά Υπεύθυνη Βαβάτση Χριστάκη Νόρμα, Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής. Επιμέλεια/ Συντονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Β: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Το όραμα η διαθεματική και ολιστική προσέγγιση του Αναλυτικού κα Ωρολογίου Προγράμματος σε ένα σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Το όραμα η διαθεματική και ολιστική προσέγγιση του Αναλυτικού κα Ωρολογίου Προγράμματος σε ένα σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία 67 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας «Η επιλογή σπουδών και επαγγέλματος.. Η αναζήτηση της ευτυχίας σε μια κοινωνία που μας ανήκει, που οραματιζόμαστε Υπεύθυνοι Προγράμματος: Μαρία Καλογεροπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα και προτάσεις ΕΠΑΛ Λάρισας & Καρδίτσας για την επαγγελματική εκπαίδευση. Λούκας Ηλίας Σχολικός Σύμβουλος Οικονομολόγων

Προβλήματα και προτάσεις ΕΠΑΛ Λάρισας & Καρδίτσας για την επαγγελματική εκπαίδευση. Λούκας Ηλίας Σχολικός Σύμβουλος Οικονομολόγων Προβλήματα και προτάσεις ΕΠΑΛ Λάρισας & Καρδίτσας για την επαγγελματική εκπαίδευση Λούκας Ηλίας Σχολικός Σύμβουλος Οικονομολόγων Α. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Συχνές μεταβολές της σχολικής δομής, των τύπων σχολείων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ TOY ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ TOY ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ TOY ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2009 www.wikipolitics.gr http://programma.pasok.gr ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΣΟΚ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΛΟΓΟ Το ΠΑΣΟΚ έχει θέσει

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάγκη των εσωτερικών αλλαγών στην τεχνική- επαγγελματική εκπαίδευση. Βασίλης Δημητρόπουλος Επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος

Η ανάγκη των εσωτερικών αλλαγών στην τεχνική- επαγγελματική εκπαίδευση. Βασίλης Δημητρόπουλος Επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος Η ανάγκη των εσωτερικών αλλαγών στην τεχνική- επαγγελματική εκπαίδευση Βασίλης Δημητρόπουλος Επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος «Είναι αναρίθμητες οι παρεμβάσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα από το 1959 μέχρι σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συνεργασία με το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων/Junior Achievement Greece (ΣΕΝ/JA Greece)

Θέμα: Συνεργασία με το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων/Junior Achievement Greece (ΣΕΝ/JA Greece) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Για την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών στην επιχειρηματικότητα, ιδρύθηκε και λειτουργεί στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Δράσεις στη Δημοτική Εκπαίδευση

Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Δράσεις στη Δημοτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Δράσεις στη Δημοτική Εκπαίδευση Επιχορηγήσεις δράσεων Αγωγής Υγείας Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού προβαίνει στην επιχορήγηση δράσεων Αγωγής Υγείας που αναπτύσσουν τα

Διαβάστε περισσότερα

ανθρωποκεντρικού ρεαλιστικού ονείρου;

ανθρωποκεντρικού ρεαλιστικού ονείρου; Η Eκπαιδευτική και Επαγγελματική απόφαση: Υλοποίηση ενός συμβατικού ή ενός ανθρωποκεντρικού ρεαλιστικού ονείρου; Ελένη Παπαστεφάνου Διευθύντρια Γυμνασίου Ανεργία σε παγκόσμια κλίμακα: Εύκολα γίνεται αντιληπτό

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΧΛΑΠΑΝΗΣ Κυριακή, 11 Σεπτέμβριος :18 - Τελευταία Ενημέρωση Κυριακή, 11 Σεπτέμβριος :18

Συντάχθηκε απο τον/την ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΧΛΑΠΑΝΗΣ Κυριακή, 11 Σεπτέμβριος :18 - Τελευταία Ενημέρωση Κυριακή, 11 Σεπτέμβριος :18 Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΜΠ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΜΠ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΜΠ Εικόνα 1 - Ημερίδα σταδιοδρομίας Το Γραφείο Διασύνδεσης Εξυπηρέτησης Φοιτητών και Νέων Αποφοίτων του ΕΜΠ (Γ.Δ) συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα:Διαβίβαση εγγράφου με θέμα «Δημιουργία εικονικών επιχειρήσεων

Θέμα:Διαβίβαση εγγράφου με θέμα «Δημιουργία εικονικών επιχειρήσεων Να διατηρηθεί μέχρι.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β

Διαβάστε περισσότερα

9o Εκπαιδευτικό Συνέδριο της ΟΛΜΕ. Εκπαιδευτικά και εργασιακά προβλήματα των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

9o Εκπαιδευτικό Συνέδριο της ΟΛΜΕ. Εκπαιδευτικά και εργασιακά προβλήματα των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 9o Εκπαιδευτικό Συνέδριο της ΟΛΜΕ Εκπαιδευτικά και εργασιακά προβλήματα των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δώσε το δικό σου «παρών» στο συλλογικό προβληματισμό Ενημερώσου από την ιστοσελίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Renewable Energy Sources Compass. Δ. Σκούφη Προϊσταμένη 1 ου Γραφείου Δ.Ε. Γ Αθήνας

Renewable Energy Sources Compass. Δ. Σκούφη Προϊσταμένη 1 ου Γραφείου Δ.Ε. Γ Αθήνας Renewable Energy Sources Compass Δ. Σκούφη Προϊσταμένη 1 ου Γραφείου Δ.Ε. Γ Αθήνας Εισαγωγή Προπαρασκευαστικό στάδιο Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα RES Compass, πραγματοποιήθηκαν διάφορες προπαρασκευαστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών,

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΙΛΙΟΝ,16/09/2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΟΚΑΝΑ, συνεχίζει τις δράσεις στη τοπική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑIΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΑΡΗΣ 2016

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την Konstantina Πέμπτη, 13 Ιανουάριος :15 - Τελευταία Ενημέρωση Κυριακή, 23 Ιανουάριος :24

Συντάχθηκε απο τον/την Konstantina Πέμπτη, 13 Ιανουάριος :15 - Τελευταία Ενημέρωση Κυριακή, 23 Ιανουάριος :24 esos.gr Κείμενα της Επιστημονικής Επιτροπής του ΚΕΕ, που αφορούν στην Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας Διαδικασία Αυτό αξιολόγησης, απέστειλε το υπ. Παιδείας προς όλες τις Περιφερειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ Ρέθυμνο, 12 Αυγούστου 2013 Δεύτερη Αναγγελία Η Ελληνική Επιστημονική Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες:

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες: 1 Σχέδια Δράσης Πεδία: 1. Εκπαιδευτικές διαδικασίες. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Τομείς: 1. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΡΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (Π.Ε.Σ.) ΠΡΑΓΑ 25-29/1/2016

ΠΡΟΩΡΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (Π.Ε.Σ.) ΠΡΑΓΑ 25-29/1/2016 ΠΡΟΩΡΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (Π.Ε.Σ.) ΠΡΑΓΑ 25-29/1/2016 ΣΚΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Βασικός σκοπός ήταν η απόκτηση νέων και εμβάθυνση ήδη γνωστών τεχνικών για την πρόληψη της μαθητικής διαρροής.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιούπολη, Αρ. Πρωτ.: 7283

Ηλιούπολη, Αρ. Πρωτ.: 7283 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1ο ΠΕΚ ΑΘΗΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ηρώς Κωνσταντοπούλου 176 T.K. : 161 - Ηλιούπολη Πληροφορίες: Ο. Τσώλου Tηλ: 10-991617, 10-996801

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Αξιοποιώντας Ψηφιακά Μαθησιακά Αντικείμενα στη Διδασκαλία

ΘΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Αξιοποιώντας Ψηφιακά Μαθησιακά Αντικείμενα στη Διδασκαλία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΘΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2016 1. Αξιοποιώντας Ψηφιακά Μαθησιακά Αντικείμενα στη Διδασκαλία 2. Στατιστική ανάλυση δεδομένων και Μεθοδολογία επιστημονικής Έρευνας ΚΟΝΙΤΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Δομή εκπαίδευσης. Εναλλασσόμενο σύστημα (Μαθητεία) Πρακτική Άσκηση. Εκπαίδευση. Αρχή μας αποτελεί: «Η Έμφαση στις Πρακτικές Δεξιότητες»

Δομή εκπαίδευσης. Εναλλασσόμενο σύστημα (Μαθητεία) Πρακτική Άσκηση. Εκπαίδευση. Αρχή μας αποτελεί: «Η Έμφαση στις Πρακτικές Δεξιότητες» Δομή εκπαίδευσης Εναλλασσόμενο σύστημα (Μαθητεία) Εκπαίδευση Πρακτική Άσκηση Αρχή μας αποτελεί: «Η Έμφαση στις Πρακτικές Δεξιότητες» ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Θεσμοθετημένη πρακτική άσκηση 4 εξαμήνων. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο. Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α.

Βασικές αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο. Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α. Βασικές αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α. Βιωματικές Δράσεις Γυμνασίου Στην Α τάξη υλοποιούνται θέματα του διδακτικού αντικειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» Συμβουλευτική Πληροφόρηση-Υποστήριξη

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» Συμβουλευτική Πληροφόρηση-Υποστήριξη ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» Συμβουλευτική Πληροφόρηση-Υποστήριξη Δράση 13 Εταίρος που υλοποιεί τη δράση Επιλογή των ωφελουμένων για

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή

Μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο με ιστορία 35 ετών, πρωτοπορεί από το 1982 στην ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι το μοναδικό Κολλέγιο στην Ελλάδα μέλος Διεθνούς Δικτύου Πανεπιστημίων

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Ψυχολογία Εργασίας

Μεταπτυχιακό στην Ψυχολογία Εργασίας Μεταπτυχιακό στην Ψυχολογία Εργασίας Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο με ιστορία 35 ετών, πρωτοπορεί από το 1982 στην ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι το μοναδικό Κολλέγιο στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Εφαρµογή καινοτόµων παρεµβάσεων στο Ολοήµερο Νηπιαγωγείο

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Εφαρµογή καινοτόµων παρεµβάσεων στο Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Να διατηρηθεί µέχρι Βαθµός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΔΜΠΣ «ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ» ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συνέχιση και Ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΚΑΠ-Συνάντηση με ΓΓ ΥπΠΕΘ

ΠΕΚΑΠ-Συνάντηση με ΓΓ ΥπΠΕΘ ΠΕΚΑΠ-Συνάντηση με ΓΓ ΥπΠΕΘ Την Παρασκευή 4 Μαΐου 2018, πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Π.Ε.ΚΑ.Π. με τον Γ.Γ. του ΥΠ.ΠΕ.Θ., κ. Γεώργιο Αγγελόπουλο. Οι εκπρόσωποι του Δ.Σ. παρέδωσαν Υπόμνημα θέσεων και προτάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α.

ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α. Η δυνατότητα για εργασιακή απασχόληση αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους δείκτες κοινωνικής καταξίωσης και αποδοχής του ατόμου από το κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση 2011 2012 Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική & Κοινωνική Ζωή Ανδρέας Γ. Αυγερινός Συντονιστής για τη Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 09-05-2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» Επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και τις Νέες Τεχνολογίες διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός»

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός» Πρόσκληση υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Διαπολιτισμική Εκπαίδευση E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικό και παιδαγωγικό πλαίσιο των προγραμμάτων της συνεκπαίδευσης μαθητών/ριών με ΕΕΑ ή και Αναπηρία

Θεσμικό και παιδαγωγικό πλαίσιο των προγραμμάτων της συνεκπαίδευσης μαθητών/ριών με ΕΕΑ ή και Αναπηρία Θεσμικό και παιδαγωγικό πλαίσιο των προγραμμάτων της συνεκπαίδευσης μαθητών/ριών με ΕΕΑ ή και Αναπηρία Κωνσταντίνα Πηλείδου Σχολική Σύμβουλος 10 ης ΕΠ ΕΑΕ Σταυρούπολη 05/09/2017 https://pileidou.wordpress.com/

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η διάρθρωση του προγράμματος Erasmus+;

Ποια είναι η διάρθρωση του προγράμματος Erasmus+; Ποια είναι η διάρθρωση του προγράμματος Erasmus+; Για την επίτευξη των στόχων του, το πρόγραμμα Erasmus+ υλοποιεί τις ακόλουθες δράσεις: Βασική Δράση 1 Κινητικότητα των ατόμων Κινητικότητα εκπαιδευομένων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Κουλτούρα και Διδασκαλία

Εισαγωγή. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Κουλτούρα και Διδασκαλία The project Εισαγωγή ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Κουλτούρα και Διδασκαλία ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Κουλτούρα και διδασκαλία Στόχοι Να κατανοήσετε τις έννοιες της κοινωνικοπολιτισμικής ετερότητας και ένταξης στο χώρο της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Νίκης 33, 105 57, Αθήνα Τηλ.: 210 3314837, Fax: 210 3212785, E-mail: mail@ipem-doe.gr

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Νίκης 33, 105 57, Αθήνα Τηλ.: 210 3314837, Fax: 210 3212785, E-mail: mail@ipem-doe.gr Αθήνα, 24.03.2015 Αριθ. Πρωτ.:894 Πληροφορίες: Γ. Γιούρντας, Ν. Υφαντόπουλος Τηλ. 210 3314837 e-mail: mail@ipem-doe.gr Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής στις Επιμορφωτικές Πρωτοβουλίες του ΙΠΕΜ/ΔΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο της Κοινωνικής Οικονομίας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών

Παρατηρητήριο της Κοινωνικής Οικονομίας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών Παρατηρητήριο της Κοινωνικής του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών Σύντομο ιστορικό Το ΕΚΚΕ από το 2003 και μετά έχει υλοποιήσει σειρά ερευνητικών δραστηριοτήτων, έργων και μελετών στο πεδίο της κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας

Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας (ΜΟ.Κ.Ε.) ΤΕΙ Κρήτης Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας Σελ.1 / 7 1. Ταυτότητα Η ΜΟ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης αποτελεί μία διακριτή δομή μέσα στα πλαίσια λειτουργίας της ενιαίας Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας

Διαβάστε περισσότερα