Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ"

Transcript

1 Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης και αυτοαπασχόλησης των αποφοίτων. Οι όποιες δράσεις πραγματοποιήθηκαν κατά κύριο λόγο είχαν στόχο την παροχή στους νέους γνωστικών εφοδίων και δεξιοτήτων και όχι την καλλιέργεια πνεύματος επιχειρηματικότητας. Πρωτοβουλίες, όπως το πρόγραμμα της Τεχνομάθειας που χρηματοδοτήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας στα πλαίσια του Β ΚΠΣ, έδωσαν σε σχολικές μονάδες την ευκαιρία να αναπτύξουν πρωτοβουλίες για τη γνωριμία των μαθητών με τις τεχνολογικές εξελίξεις, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα και την επινοητικότητά τους. Μαθήματα επιχειρηματικότητας δεν συμπεριλαμβάνονται στο σχολικό πρόγραμμα και οι μαθητές ασχολήθηκαν με αυτό το θέμα μόνο στα πλαίσια σχολικών πρωτοβουλιών. Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μέσα από την διακρατική Ενέργεια ΕΥΓΕ-ΝΕΤ και το πρόγραμμα ADAPT) ξεκίνησε στο τέλος του 1999 να υλοποιεί το πρόγραμμα «Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηματικότητας» σε τέσσερις πόλεις της Ελλάδας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Ιωάννινα) με στόχο την πληροφόρηση των νέων από ειδικευμένους επαγγελματίες, την εξέταση των οικονομικών τους σχεδίων και την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΓΓ Νέας Γενιάς, από τους περίπου νέους που επισκέφθηκαν τις «Θυρίδες Επιχειρηματικότητας», οι 162 κατάρτισαν επιχειρηματικό σχέδιο και 88 εξ αυτών προχώρησαν στην έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας. Μαθήματα επιχειρηματικότητας δεν συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Οι απόφοιτοι των δημοσίων ΙΕΚ και των σχολών αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης διεκδικούν μια θέση στην

2 παραγωγική διαδικασία έχοντας ως εφόδιο την επαγγελματική εξειδικευμένη κατάρτιση ως επί το πλείστον σε μεταλυκειακό επίπεδο. Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση οι περισσότεροι φοιτητές/σπουδαστές των Οικονομικών Σχολών/Τμημάτων αποκτούν μεμονωμένες γνώσεις, π.χ. πάνω στον τρόπο εκπόνησης ενός επιχειρηματικού σχεδίου, αλλά δεν προωθείται ενεργά η έννοια της επιχειρηματικότητας. Τα Γραφεία Διασύνδεσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προσπαθούν, στα πλαίσια της δραστηριότητάς τους, να αυξήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες των νέων σε θέματα που αφορούν την αγορά εργασίας, αλλά δεν προσφέρονται, για την ώρα, μαθήματα επιχειρηματικότητας στους φοιτητές ή στους αποφοίτους των Σχολών. Στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ Ι, ελάχιστες παρεμβάσεις, όπως το πρόγραμμα εικονικών επιχειρήσεων στη Σιβιτανίδειο στόχευαν ευθέως στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος. Έτσι, δεν έχει αναπτυχθεί επαρκές εκπαιδευτικό υλικό κατάλληλο είτε για τους μαθητές της δευτεροβάθμιας, είτε για τους φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Παράλληλα, ενώ μέσω των προγραμμάτων πρακτικής άσκησης συνδέεται η εκπαιδευτική διαδικασία με την απασχόληση, δεν έχει αναπτυχθεί ένα δίκτυο συνεργασίας των εκπαιδευτικών μονάδων με τους κοινωνικούς εταίρους σε θέματα επιχειρηματικής δράσης. Συμπερασματικά, σήμερα απαιτείται συστηματική και ενεργή παρέμβαση στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και της αυτοαπασχόλησης των νέων. Για αυτό το λόγο και στα πλαίσια προσπάθειας δημιουργίας διεξόδου στο πρόβλημα της απασχόλησης των νέων, πρέπει να τονωθεί η κουλτούρα της επιχειρηματικότητας, και να ενθαρρυνθούν στη δημιουργία επιχειρήσεων ως μικροί επιχειρηματίες αντί να προσανατολιστούν σε θέσεις υπαλληλικές. Γ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤA

3 Γ1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥΣ Στόχος του Μέτρου είναι η ενθάρρυνση των νέων να στραφούν προς την αυτοαπασχόληση μέσα από την ίδρυση υγιών επιχειρηματικών μονάδων, η προσφορά των κατάλληλων γνώσεων στους νέους για την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και η στήριξη τους προς αυτές τις κατευθύνσεις. Η ενθάρρυνση της επιχειρηματικής δράσης θα υλοποιηθεί μέσω των Γραφείων Διασύνδεσης, των θυρίδων επιχειρηματικότητας και των Κέντρων Σταδιοδρομίας του ΟΕΕΚ. Οι παρεμβάσεις για την προώθηση της επιχειρηματικότητας θα εφαρμοστούν σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης με μορφές αντίστοιχες των ομάδων στόχου. Πιο συγκεκριμένα :! Όσον αφορά τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Ενιαίου Λυκείου και ΤΕΕ), προβλέπεται η εκτέλεση σχετικών Πράξεων, που θα λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των μαθητών καλλιεργώντας γενικότερα την έννοια του «επιχειρείν» και παράλληλα την εξειδικευμένη γνώση και τις δεξιότητες που σχετίζονται με την οργάνωση της επιχειρηματικής δράσης.! Όσον αφορά την αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, οι παρεμβάσεις αφορούν τη δημιουργία επιχειρήσεων από σπουδαστές και αποφοίτους των δημοσίων ΙΕΚ και των λοιπών σχολών αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Οι επιχειρήσεις, που θα ιδρυθούν, θα μπορούν να παράγουν προϊόντα ή/και να παρέχουν υπηρεσίες. Οι πελάτες τους θα είναι είτε οι τελικοί καταναλωτές ή άλλες επιχειρήσεις. Η άμεση στήριξη των επιχειρήσεων με κεφάλαια που απαιτούνται για την ίδρυση και αρχική λειτουργία τους μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω των άλλων επιχειρησιακών σχεδίων, κυρίως του Υπουργείου Ανάπτυξης. Σημειώνεται ότι, για εξοπλισμό που αφορά την αγορά Η/Υ και τη σύνδεση με διαδίκτυο ο ΕΟΜΜΕΧ έχει ήδη εξαγγείλει τη χρηματοδότηση μικρών επιχειρήσεων. Επίσης, επιχειρήσεις που έχουν

4 ως αντικείμενο την ανάπτυξη καινοτομικών προϊόντων και υπηρεσιών μπορούν να απευθύνονται για στέγαση στα Τεχνολογικά Πάρκα. Για να ενισχυθεί πληρέστερα, η ενθάρρυνση της επιχειρηματικής δράσης και των καινοτομικών εφαρμογών των σπουδαστών και αποφοίτων δημοσίων ΙΕΚ και των λοιπών σχολών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, χρειάζεται να παραχθεί κατάλληλο υποστηρικτικό υλικό και να υπάρξουν δομές, με αντικείμενο την ενθάρρυνση και στήριξη των νέων, που θέλουν να αρχίσουν επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι δομές που θα δημιουργηθούν θα είναι ανοικτές και προσπελάσιμες από κάθε ενδιαφερόμενο νέο επιχειρηματία.! Όσον αφορά τους σπουδαστές και τους αποφοίτους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, θα τους δοθεί η δυνατότητα να εκφράσουν τις επιχειρηματικές τους προθέσεις με την βοήθεια των υποστηρικτικών υπηρεσιών και των δομών, οι οποίες θα προσφέρονται μέσω των Γραφείων Διασύνδεσης. Επίσης, θα τους προσφερθούν μαθήματα επιχειρηματικότητας για την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων. Γ2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Για την ικανοποίηση των στόχων του παρόντος Μέτρου θα υλοποιηθούν οι παρακάτω ενδεικτικές κατηγορίες Πράξεων, οι οποίες έχουν ως στόχο :! Την ενθάρρυνση των νέων να σχεδιάσουν την ίδρυση επιχειρήσεων.! Την αρχική στήριξη των νέων επιχειρηματιών ώστε να δημιουργήσουν ανταγωνιστικές και βιώσιμες επιχειρηματικές μονάδες.! Την έγκαιρη, συνεπή και έγκυρη ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων για τις δυνατότητες που υπάρχουν για νέους επιχειρηματίες και για τις επιπτώσεις των ακολουθουμένων οικονομικών και εργασιακών πολιτικών.! Την υλοποίηση προγραμμάτων-μαθημάτων επιχειρηματικότητας.

5 Κατηγορία Πράξεων α: Ίδρυση και λειτουργία κόμβων θυρίδων επιχειρηματικότητας για την ενθάρρυνση και στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας Η παρούσα κατηγορία Πράξεων έχει ως στόχο την ίδρυση, ενίσχυση και λειτουργία κόμβων-θυρίδων επιχειρηματικότητας για την ενθάρρυνση και στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας. Απευθύνεται σε φοιτητές, σπουδαστές, αποφοίτους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, των δημοσίων ΙΕΚ και των λοιπών σχολών αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και σε μαθητές και αποφοίτους των ΤΕΕ. Οι νέοι σπουδαστές και απόφοιτοι, που ενδιαφέρονται να ιδρύσουν επιχειρήσεις έχουν ανάγκη από ενθάρρυνση και στήριξη. Ενθάρρυνση γιατί ο κόσμος των επιχειρήσεων είναι τις περισσότερες φορές άγνωστος σε αυτούς και στήριξη επειδή απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από ειδικούς, στους οποίους οι μελλοντικοί επιχειρηματίες δεν έχουν πρόσβαση. Τα κομβικά σημεία για την ενθάρρυνση και στήριξη της επιχειρηματικότητας έχουν ως σκοπό : α) να γνωρίσουν στους σπουδαστές και απόφοιτους τη λειτουργία των επιχειρήσεων, β) να ενθαρρύνουν πιθανούς ενδιαφερόμενους να στραφούν σε επιχειρηματικές δραστηριότητες, και γ) να στηρίξουν αυτούς/αυτές που θα αποφασίσουν να προχωρήσουν στην άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας. Βασικές υπηρεσίες και πληροφορίες που θα παρέχονται από τις θυρίδες επιχειρηματικότητας θα σχετίζονται με τις διαδικασίες ίδρυσης επιχειρήσεων, νομικές ρυθμίσεις που διέπουν τη λειτουργία τους, πληροφορίες για μαθήματα επιχειρηματικότητας, θέματα Marketing, βοήθεια κατά τη κατάρτιση επιχειρησιακών σχεδίων, πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων σχετικών με επιχειρηματική δραστηριότητα. Όμως οι θυρίδες επιχειρηματικότητας δε πρέπει να περιοριστούν στην παροχή πληροφοριών και βοήθειας μόνο σε όσους τη ζητούν, αλλά θα πρέπει να αναλάβουν και ενεργό ρόλο για τη προσέλκυση νέων προς τις

6 επιχειρηματικές δραστηριότητες. Οι θυρίδες επιχειρηματικότητας θα διασυνδεθούν δικτυακά με τα Γραφεία Διασύνδεσης μέσω ειδικού portal το οποίο θα χρηματοδοτηθεί μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Επίσης, αυτή η κατηγορία Πράξεων προωθεί τη δικτύωση των επιχειρηματικών κόμβων στην περίπτωση που προέρχονται από ανεξάρτητους φορείς. Με τον τρόπο αυτό αναμένεται να δημιουργηθεί ένας ανεξάρτητος αριθμός δικτύων ούτως ώστε αφενός να υπάρχει μεταξύ τους ένας υγιής ανταγωνισμός και αφετέρου το κάθε ένα από αυτά να απευθύνεται σε μία κρίσιμη μάζα ενδιαφερομένων. Στις δραστηριότητες των κόμβων και των δικτύων τους, μπορούν να συμπεριλαμβάνονται η οργάνωση συναντήσεων μεταξύ νέων επιχειρηματιών και μεταξύ επιχειρηματιών και σπουδαστών και αποφοίτων δημοσίων ΙΕΚ και λοιπών σχολών αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών και την ενθάρρυνση των σπουδαστών. Επίσης, προβλέπονται πιλοτικές πράξεις για την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, με τη συμμετοχή σπουδαστών και αποφοίτων δημοσίων ΙΕΚ και λοιπών σχολών αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Τονίζεται ότι τόσο ο ΟΕΕΚ όσο και οι λοιπές σχολές αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σχεδιάζουν να οργανώσουν και να λειτουργήσουν Κέντρα Σταδιοδρομίας, τα οποία, συμπληρωματικά, θα αναλάβουν την υλοποίηση των πράξεων που αφορούν την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στους σπουδαστές και τους αποφοίτους τους. Επειδή μάλιστα ο ΟΕΕΚ σχεδιάζει να αναπτύξει από κοινού με την ΤΕΕ, σε εκείνα τα ΤΕΕ με τα οποία συστεγάζονται τα δημόσια ΙΕΚ, δομές επαγγελματικού προσανατολισμού και σύνδεσης με την αγορά εργασίας, αναμένεται ότι δυνητικοί ωφελούμενοι θα είναι και μαθητές των ΤΕΕ. Κατηγορία Πράξεων β: Μαθήματα επιχειρηματικότητας Κρίνεται αναγκαία η ανάπτυξη υλικού που θα επεξηγεί και θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία των επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη την εκπαίδευση των σπουδαστών και αποφοίτων των

7 δημοσίων ΙΕΚ και των σχολών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης. Ανάλογο υλικό θα αναπτυχθεί και για τους μαθητές των ΤΕΕ. Το υλικό που θα δημιουργηθεί θα πρέπει να είναι κατάλληλο να διαδοθεί και μέσω του διαδικτύου. Επίσης, είναι επιθυμητή η ανάπτυξη interactive εκπαιδευτικού υλικού σε ηλεκτρονική μορφή. Επίσης, η κατηγορία Πράξεων περιλαμβάνει την οργάνωση κύκλων μαθημάτων που θα απευθύνονται στους ενδιαφερόμενους νέους επιχειρηματίες. Ενδεικτικά αναφέρονται θέματα που θεωρούνται ότι πρέπει να περιλαμβάνονται στην ύλη των μαθημάτων και του αντιστοίχου υλικού: Λογιστική, Αναζήτηση Πελατών, Marketing, χρήση Η/Υ στην επιχείρηση, Διασφάλιση Ποιότητας, Φορολογικές Υποχρεώσεις, Ισχύουσα Νομοθεσία, Κατάρτιση Επιχειρηματικού Σχεδίου. Συμπληρωματικά, η κατηγορία Πράξεων περιλαμβάνει την εκπόνηση από σπουδαστές επιχειρηματικών σχεδίων που να αναφέρονται σε επιχειρήσεις, που παράγουν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες και οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο ίδρυσης ή λειτουργίας. Κατηγορία Πράξεων γ: Ίδρυση και λειτουργία Παρατηρητηρίου - μηχανισμού παρακολούθησης του επιχειρηματικού τοπίου, αποτίμησης των πολιτικών και πρόβλεψης Η κατηγορία Πράξεων αφορά στη δημιουργία ενός μηχανισμού, του Παρατηρητηρίου, που θα συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που βοηθούν και προωθούν την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας, τα οποία τις περισσότερες φορές βρίσκονται διάσπαρτα στους διάφορους φορείς. Το Παρατηρητήριο θα τα συλλέγει, θα τα επεξεργάζεται κατάλληλα, και στη συνέχεια θα τα θέτει στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το Παρατηρητήριο θα πρέπει : α) να έχει πρόσβαση ή να ιδρύσει, αν κριθεί απαραίτητο, Τράπεζα Πληροφοριών όπου θα συρρέουν πληροφορίες από κυβερνητικούς, κοινοτικούς, ευρωπαϊκούς και άλλους φορείς, π.χ. επιμελητήρια,

8 των οποίων οι δραστηριότητες έχουν στόχο την επαγγελματική αποκατάσταση των νέων μέσω επιχειρήσεων, β) να συγκεντρώνει στοιχεία, που θα αντικατοπτρίζουν έγκαιρα τις ανάγκες για ίδρυση επιχειρήσεων στους διάφορους τομείς, γ) να διαχέει την πληροφόρηση με δομημένο και συστηματικό τρόπο και μέσω του διαδικτύου, και δ) να εκδίδει έντυπο ή/και να διαχέει πληροφόρηση για θέματα που αφορούν στην επιχειρηματικότητα. Στα πλαίσια της τόνωσης της επιχειρηματικότητας, το Παρατηρητήριο θα προτείνει τη χορήγηση βραβείων επιχειρηματικής αριστείας. Κατηγορία Πράξεων δ : Ενθάρρυνση επιχειρηματικών δράσεων, καινοτομικών εφαρμογών και μαθημάτων επιλογής φοιτητών και σπουδαστών Σε αυτή την κατηγορία Πράξεων θα ενταχθούν αρχικά οι διδασκαλίες μαθημάτων επιλογής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Φοιτητές που παραδοσιακά δεν έχουν, βάσει του προγράμματος σπουδών τους, την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μαθήματα που αφορούν την επιχειρηματικότητα ή δεν απολαμβάνουν την υποστήριξη εξειδικευμένων στελεχών στην εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων, θα μπορούν να αναπτύξουν τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες. Παράλληλα, θα οργανωθούν διαγωνισμοί για την επιλογή καινοτόμων και πρωτοπόρων ιδεών καθώς και επιχειρηματικών σχεδίων τα οποία θα παρουσιάζονται σε ετήσιες εκθέσεις και θα επιβραβεύονται τα αρτιότερα με στόχο την προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στους νέους. Τέλος, θα αναπτυχθεί σύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό το οποίο θα υποβοηθά την καλλιέργεια επιχειρηματικών γνώσεων και δεξιοτήτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

9 Κατηγορία Πράξεων ε : Υποστήριξη επιχειρηματικών ιδεών μέσα από τις δομές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Τα Γραφεία Διασύνδεσης που υπάρχουν στα Ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μπορούν, και πρέπει, να αναλάβουν τον ρόλο της υποστήριξης των φοιτητών, των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και αποφοίτων ΙΕΚ ώστε να είναι σε θέση να επεξεργαστούν και να υποβάλλουν προς υλοποίηση επιχειρηματικά ολοκληρωμένες προτάσεις. Στα πλαίσια αυτά θα εξασφαλιστεί η πρόσθετη στελέχωση των Γραφείων Διασύνδεσης με εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο αφ ενός θα ενημερώνει τους φοιτητές για τα τεκμαινόμενα στην αγορά εργασίας και τις υπάρχουσες ευκαιρίες, αφετέρου θα καλλιεργεί την συνεργασία του Ιδρύματος με εξωτερικούς φορείς (Κέντρα Τεχνολογικής Έρευνας, ΣΕΒ, ΕΒΕ, ΕΟΜΜΕΧ, κλπ). Κατηγορία Πράξης ζ: Ενίσχυση προηγμένων εργαστηρίων παροχής υπηρεσιών Πολλά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν μεγάλη πείρα στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών. Η παρούσα κατηγορία Πράξεων σκοπεύει να βοηθήσει στην καλύτερη ανάπτυξη των εργαστηρίων των Ιδρυμάτων, με τη υπαγωγή σε σύστημα πιστοποίησης ISO Κατηγορία Πράξης η: Αξιοποίηση καινοτόμων ιδεών με την υποβοήθηση δημιουργίας νέων επιχειρήσεων Στα πλαίσια της παρούσας κατηγορίας πράξεων, θα ενισχυθεί η δημιουργία και ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που έχουν αντικείμενο την εκμετάλλευση των καινοτόμων ιδεών που παράγονται κυρίως από τους προπτυχιακούς φοιτητές στα εργαστήρια των Ιδρυμάτων.

ÓÕÃ ÑÇÌÁÔÏÄÏÔÇÓÇ ÁÐÏ ÔÇÍ ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÅÍÙÓÇ

ÓÕÃ ÑÇÌÁÔÏÄÏÔÇÓÇ ÁÐÏ ÔÇÍ ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÅÍÙÓÇ ÓÕÃ ÑÇÌÁÔÏÄÏÔÇÓÇ ÁÐÏ ÔÇÍ ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÅÍÙÓÇ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÅÈÍÉÊÇÓ ÐÁÉÄÅÉÁÓ & ÈÑÇÓÊÅÕÌÁÔÙÍ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 31 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 87 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:

Διαβάστε περισσότερα

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ... 5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ..

Διαβάστε περισσότερα

«Γραφείο Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής

«Γραφείο Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής «Γραφείο Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής Παραδοτέο 1: Σχεδιασμός «Γραφείου Απασχόλησης» Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Κομοτηνής Απρίλιος 2008, Κομοτηνή Το παρόν παραδοτέο συντάχθηκε από την Δημοτική Επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

6. Πληροφορική και Κοινωνία

6. Πληροφορική και Κοινωνία 6. Πληροφορική και Κοινωνία 6.1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να οριστεί, να καταγραφεί και να οριοθετηθεί, ο ρόλος της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην Ελληνική κοινωνία του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠΒΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΣΕΠΒΕ 2007-2009 Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Αναστάσιος Τζήκας Α Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπα Υλοποίησης Επιµέρους ράσεων

Έντυπα Υλοποίησης Επιµέρους ράσεων Υπόδειγµα 3: Έντυπα Υλοποίησης Επιµέρους ράσεων ΒΟΙΩΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ ΣΣΥΜΒΟΥΛΕΥ ΤΤ ΙΚΗ Ι Τίτλος - Περιγραφή Σχέδιο Ολοκληρωµένης Βοιωτικό ίκτυο Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΣΕΛ. 1/234 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6 1.1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...6 1.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...9 2. ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΣΤ' ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Κ -Σ02: ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας»

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Επικαιροποιημένη Έκδοση μετά τη λήξη της Πιλοτικής Φάσης Επωνυμία: ENVIROMETRICS ΤΕΧΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Η µελέτη αυτή έρχεται συνέχεια της προηγούµενης προµελέτης σκοπιµότητας που συντάχθηκε το Μάιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ

ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 4: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΡΟ 4.6: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΟΛΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΡΑΣΗ 4.6.1.: ΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΟΛΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΠΠΚ) Περιφερειακός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Περίληψη Η ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί μια νέα δομή που αποκτά ιδιαίτερη σημασία μέσα στις νέες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Σύνταξη οδηγού: Παναγιώτης Αδαμίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΠΑΣ 2. MΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ. το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει το καθεστώς λειτουργίας και τις δραστηριότητες των φορέων που ασχολούνται με τον Ε.Π.

ΙΕΠΑΣ 2. MΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ. το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει το καθεστώς λειτουργίας και τις δραστηριότητες των φορέων που ασχολούνται με τον Ε.Π. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση αποτελεί το πρώτο παραδοτέο του έργου «Μελέτη-Αποτύπωση Δομών και Δράσεων Επαγγελματικού Προσανατολισμού». Το έργο αυτό ανατέθηκε στο Ινστιτούτο Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος σχεδιαστή μόδας και τεχνολόγου ένδυσης

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος σχεδιαστή μόδας και τεχνολόγου ένδυσης ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλματος σχεδιαστή μόδας και τεχνολόγου ένδυσης 2 Οδηγός επαγγέλματος σχεδιαστή μόδας και τεχνολόγου ένδυσης Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 3 Σύνταξη οδηγού: Ουρανία

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη. Αναπτύσσοντας. Βασικές Ικανότητες. στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής

Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη. Αναπτύσσοντας. Βασικές Ικανότητες. στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη Αναπτύσσοντας Βασικές Ικανότητες στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής Αναπτύσσοντας Βασικές Ικανότητες Στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: «Παραγωγή Πολυχρηστικών Οδηγών» Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» (Κωδικός ΟΠΣ: 296256) Παραδοτέο Π3:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Eυρωπαϊκή Επιτροπή ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα Επιμέλεια έκδοσης: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα ΕΒΕΑ Δημοσιογραφική επιμέλεια: Μαρίνα Κουρμπέλα

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ε. Π «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: Κωδικός Ε.Π.: CCI: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α/Α ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Εξειδίκευση και αποτίμηση των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης στην Ελλάδα, όπως αυτές Μελέτη Ανασχεδιασμού των

Διαβάστε περισσότερα

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΚΤΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΥΧΟΣ Β ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 εκ 2003 Β 1 of 258 Τεύχος Β ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ, ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 11-12 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα