Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) Η Πρακτιική Άσκηση των Φοιιτητών του Τμήματος

2 Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το πλαίσιο της πρακτικής άσκησης Η πρακτική άσκηση καθιερώνεται για πρώτη φορά με βάση το Ν. 1404/1983 «Δομή και λειτουργία των Τ.Ε.Ι.» ως αναπόσπαστο μέρος των σπουδών που παρέχονται από τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα για όλους τους φοιτητές. Το ενδιαφέρον των φοιτητών ενισχύεται καθώς αποκτούν ένα επιπλέον ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αναζήτηση απασχόλησης μετά τη λήψη του πτυχίου τους, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις αναπτύσσουν επαγγελματική δραστηριότητα αμέσως μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής τους άσκησης. Η πρακτική άσκηση στο επάγγελμα διαρκεί έξι (6) ημερολογιακούς μήνες, είναι καθοδηγούμενη και αξιολογούμενη και πραγματοποιείται σε υπηρεσίες και επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα όπως και σε κοινωνικούς φορείς που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας (ΔΜΥΠ). Οι φορείς αυτοί, πλην της ανωτέρω ένταξής τους στους τομείς της υγείας-πρόνοιας, μπορούν να αφορούν και τους μη κερδοσκοπικούς φορείς που ενεργοποιούνται στον τομέα της ανοικτής κοινωνικής φροντίδας, οι οποίοι, είτε ως ΝΠΙΔ είτε ως μη κυβερνητικές ή εθελοντικές οργανώσεις αποτελούν ολοκληρωμένες οργανωτικό-διοικητικές δομές και αναπτύσσουν σημαντικό εύρος διοικητικό-διαχειριστικών διεργασιών. Στο τμήμα έχει συγκροτηθεί και λειτουργεί η Επιτροπή Παρακολούθησης Πρακτικής Άσκησης, αποτελούμενη από μέλη Ε.Π. του Τμήματος, η οποία έχει τις κατωτέρω αρμοδιότητες και υποχρεώσεις: Διευρύνει τον αριθμό των μονάδων υγείας και πρόνοιας, δηλαδή τις θέσεις πρακτικής άσκησης. Συνεργάζεται με το Γ. Δ του ΤΕΙ Αθήνας και άλλες αντίστοιχες υπηρεσίες. Βελτιώνει το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης. Διοργανώνει εκδήλωση ενημέρωσης για τους φοιτητές, διανέμοντας ειδικό έντυπο. Παρακολουθεί τις συνθήκες εργασίας των ασκούμενων φοιτητών και επεμβαίνει όταν απαιτείται.

3 Παρακολουθεί και υπογράφει το βιβλίο Πρακτικής Άσκησης τις ώρες συμβουλευτικής συνεργασίας. Επίσης εφαρμόζεται εσωτερικός κανονισμός-οδηγός, ο οποίος εξειδικεύει το γενικό θεσμικό πλαίσιο πρακτικής άσκησης στις εκπαιδευτικές ιδιαιτερότητες του Τμήματος. Προϋποθέσεις συνεργασίας με φορείς πρακτικής άσκησης Προϋποθέσεις για τη συνεργασία του τμήματος με φορείς διεξαγωγής της πρακτικής άσκησης είναι κατ αρχήν οι φορείς που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του τμήματος και που αναπτύσσουν ολοκληρωμένες οργανωτικό-διοικητικές δομές με σημαντικό εύρος διοικητικό-διαχειριστικών διεργασιών. Δεδομένου ότι η πρακτική άσκηση οφείλει να είναι καθοδηγούμενη και αξιολογούμενη, οι απαιτήσεις συνεργασίας οριοθετούνται στη διαθεσιμότητα κατάλληλα εκπαιδευμένου επόπτη με συναφή επαγγελματική εμπειρία στα αντικείμενα απασχόλησης των ασκούμενων φοιτητών. Δημιουργία δικτύου διασύνδεσης με φορείς πρακτικής άσκησης Το τμήμα στο πλαίσιο της διαρκούς συνεργασίας του με παραγωγικούς, κοινωνικούς φορείς και ιδιαίτερα στο πλαίσιο ανάπτυξης του ερευνητικού του έργου με φορείς και υπηρεσίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα υγείας και πρόνοιας, αναπτύσσει σε συστηματική βάση πρωτοβουλίες για την εξασφάλιση θέσεων πρακτικής άσκησης των φοιτητών. Προετοιμασία των φοιτητών για την άσκησης σε παραγωγικούς φορείς ανεύρεση θέσης πρακτικής Το ενδιαφέρον των φοιτητών και η προετοιμασία τους για την πρακτική άσκηση έχει ως σημείο εκκίνησης τις ασκήσεις πράξεις στα εργαστηριακά μαθήματα και επιπλέον μέσω του εργαστηριακού μαθήματος «Διοικητική Πρακτική», το οποίο διεξάγεται σε πραγματικές επιχειρησιακές συνθήκες στις διοικητικές υπηρεσίες των νοσοκομείων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα καθώς και των άλλων δομών του συστήματος υείας και πρόνοιας. Η πρακτική άσκηση στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα διεξάγεται δύο φορές στη διάρκεια ενός ακαδημαϊκού έτους με την έναρξη αντίστοιχα του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου σπουδών. Τον Οκτώβριο και Απρίλιο κάθε έτους αναρτάται πίνακας με τους φορείς, οι οποίοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την πρακτική

4 άσκηση των φοιτητών του τμήματος. Τις ενέργειες (επικοινωνία με τους φορείς, αποστολή βιογραφικού σημειώματος, ορισμός ραντεβού για συνέντευξη κ.λπ.) για την ανεύρεση θέσεως για πρακτική άσκηση τις αναλαμβάνουν οι ίδιοι οι φοιτητές ένα μήνα πριν ξεκινήσει η πρακτική άσκηση. Διεξαγωγή πρακτικής άσκησης των φοιτητών σε παραγωγικούς φορείς Κατά τη διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης τηρείται βιβλίο πρακτικής άσκησης στο οποίο καταχωρούνται οι καθημερινές, εβδομαδιαίες και μηνιαίες απασχολήσεις των φοιτητών. Το βιβλίο πρακτικής άσκησης συμπληρώνεται από τον εργοδότητ και με την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης κατατίθεται στη Γραμματεία του τμήματος αφού προηγουμένως θεωρηθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης Πρακτικής Άσκησης. Εάν τυχόν το αντικείμενο της καθημερινής άσκησης είναι διαφορετικό από την ειδικότητά του Τμήματος ή σε κάθε άλλη περίπτωση όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι, τότε είναι δυνατή η αλλαγή του φορέα πρακτικής άσκησης, μετά από τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Παρακολούθησης Πρακτικής Άσκησης. Παρακολούθηση και αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης Παρακολούθηση και υποστήριξη των ασκούμενων φοιτητών Η Επιτροπή Παρακολούθησης Πρακτικής Άσκησης βρίσκεται σε συστηματική επικοινωνία τόσο με τους ασκούμενους φοιτητές όσο και με τους επόπτες τους στο φορέα πρακτικής άσκησης, προκειμένου να ενημερώνεται για την πορεία της πρακτικής τους άσκησης, να διευθετούν τυχόν πρακτικά προβλήματα ή να διαχειρίζονται ζητήματα που άπτονται των εργασιακών σχέσεων με τους εργαζόμενους του φορέα πρακτικής άσκησης. Στο βιβλίο πρακτικής άσκησης καταγράφονται από τους φοιτητές και τους επόπτες οι εργασίες στις οποίες απασχολήθηκαν οι ασκούμενοι σε εβδομαδιαία και μηνιαία βάση. Στο βιβλίο αυτό ο επόπτης καθηγητής του φοιτητή καταγράφει επίσης τις παρατηρήσεις του όπως και την τελική αξιολόγηση της πρακτικής του άσκησης. Συνεργασία εποπτών καθηγητών με εκπροσώπους των φορέων πρακτικής άσκησης Λόγω του μικρού αριθμού μελών Ε.Π. του Τμήματος και του μεγάλου αριθμού των ασκούμενων φοιτητών, η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών / εποπτών του

5 Τμήματος και των εκπροσώπων του φορέα εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης στις περισσότερες των περιπτώσεων καθίσταται δυσχερής και συχνά μη ικανοποιητική. Ωστόσο οι επιστημονικοί και εργαστηριακοί συνεργάτες του τμήματος που εργάζονται σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στο σύστημα Υγείας και Πρόνοιας συμβάλλουν σημαντικά στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Δυσκολίες στην παρακολούθηση των ασκούμενων φοιτητών Οι κυριότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζει το τμήμα στην οργάνωση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών οριοθετούνται στο πεδίο της άμεσης παρακολούθησης, εποπτείας και συμβουλευτικής υποστήριξης των φοιτητών κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης. Ωστόσο στο πλαίσιο της Επιτροπής Παρακολούθησης Πρακτικής Άσκησης και σε συνεργασία με τους καθηγητές-συμβούλους επιδιώκεται η κατά το δυνατόν καλύτερη επιλογή του φορέα πρακτικής άσκησης ανάλογα με τις μελλοντικές επαγγελματικές προτιμήσεις και τις ιδιαίτερες κλίσεις και ενδιαφέροντα των φοιτητών. Εξοικείωση των ασκούμενων με το περιβάλλον του φορέα πρακτικής άσκησης Τις περισσότερες φορές η εξοικείωση των φοιτητών με το περιβάλλον του φορέα εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης επιτυγχάνεται σε μεγάλο βαθμό, αν και θα πρέπει να σημειωθεί ότι αρκετές φορές παρατηρείται το φαινόμενο οι ασκούμενοι φοιτητές να μην εναλλάσσουν αντικείμενα εργασίας σε περιοδική βάση στη διάρκεια της εξάμηνης πρακτικής τους άσκησης. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται κυρίως στα μεγάλα δημόσια νοσοκομεία όπου και ο φόρτος εργασίας είναι ιδιαίτερα μεγάλος και οι ασκούμενοι συμβάλλουν με την εργασία τους στην αποσυμφόρηση του όγκου εργασίας. Σύνδεση της πρακτικής άσκησης με την πτυχιακή έργασία Αν και ο σκοπός της πρακτικής άσκησης είναι διαφορετικός από αυτόν της πτυχιακής εργασίας, εντούτοις, εάν οι φοιτητές επιθυμούν να συσχετίσουν το αντικείμενο εργασίας κατά την πρακτική άσκηση με αυτό της πτυχιακής εργασίας, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για να συνδεθεί και κυρίως να προσαρμοσθεί το αντικείμενο της πτυχιακής εργασίας στο αντικείμενο της πρακτικής άσκησης, ώστε να διαμορφωθεί ένα ισχυρό πλέγμα ανάπτυξης των γνωστικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των φοιτητών σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Σε πολλές περιπτώσεις τα θέματα των πτυχιακών εργασιών απαιτούν πληροφορίες και δεδομένα στα οποία παρέχεται η

6 δυνατότητα πρόσβασης των ασκούμενων φοιτητών με αποτέλεσμα να διευκολύνονται στην εκπόνηση της πτυχιακής τους εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουν επίσης στην επεξεργασία των στοιχείων αυτών προς όφελος και του φορέα πρακτικής άσκησης. Ευκαιρίες μελλοντικής απασχόλησης ασκούμενων φοιτητών Η πρακτική άσκηση προσφέρει τη δυνατότητα στους φοιτητές να βελτιώσουν τις επαγγελματικές δεξιότητες, τις ικανότητες επίλυσης προβλημάτων και ανάπτυξης πρωτοβουλιών, αποκτώντας επαγγελματική και βιωματική εμπειρία των εργασιακών σχέσεων σε ένα δομημένο ορθολογικά επιχειρησιακό περιβάλλον. Η δυνατότητα αυτή προσφέρει επίσης την ευκαιρία στους εργοδότες να αξιολογήσουν την ικανότητα εφαρμογής των γνώσεων των ασκούμενων φοιτητών και να εξετάσουν την πιθανότητα μελλοντικής τους απασχόλησης. Αυτό συχνά επιβεβαιώνεται με τους φοιτητές που πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση σε ιδιωτικά νοσοκομεία ή μεγάλα διαγνωστικά κέντρα. Συμπληρωματικές πρωτοβουλίες για δημιουργία θέσεων απασχόλησης φοιτητών Το τμήμα αναλαμβάνει επιπλέον συμπληρωματικές πρωτοβουλίες, και σε συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Αθήνας, όπως με τη διοργάνωση ημερίδων, την έκδοση Οδηγού Επαγγέλματος Στελέχους Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, καθώς και με τη συμμετοχή του σε ημέρες καριέρας, μέσω των προγραμμάτων επιχειρηματικότητας, προκειμένου να διαμορφωθούν συνθήκες και ευκαιρίες δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για τους αποφοίτους του.

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ε.Π. ΕΚΔιΒιΜ. ΕΣΠΑ Πράξη «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΑΤΕΙΘ» MIS 299969 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Επιμέλεια: Λιάνα

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΚΟΖΑΝΗ 1 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος... 4 1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης...

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

3 η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

3 η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 3 η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Για το διάστημα 03/2010 09/2011 Σέρρες Μάιος 2012 σελ. 1 1. Η

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός. πρακτικής. άσκησης

Οδηγός. πρακτικής. άσκησης απ Οδηγός πρακτικής άσκησης 2 Αθήνα / Έκδοση 2012 απ Οδηγός πρακτικής άσκησης 3 4 περιεχόμενα 6 Πρόλογος 8 10 13 14 16 Εισαγωγή Πρακτική άσκηση στο ΤΕΙ Αθήνας Βασικοί στόχοι της Πρακτικής Άσκησης Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ... 3 2 ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ... 3 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ... 3 2 ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ... 3 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ... 3 2 ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ... 3 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ... 3 3.1 ΔΙΑΡΚΕΙΑ- ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ... 3 3.2 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ... 3 3.3 ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... - 2-2. Προϋποθέσεις... - 2-3. Σκοπός... - 2-4. Εργασιακοί χώροι... - 3-5. Πρόγραμμα... - 4-6.

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE of PELOPONNESE ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πρώην ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 3 Η ΕΚΔΟΣΗ

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 3 Η ΕΚΔΟΣΗ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ» 3 Η ΕΚΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»

ΜΕΛΕΤΗ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Το Τµήµα Νοσηλευτικής του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007-2013 ΥΥΠΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΘΝΙ ΙΚΗΣΣ ΠΑΙΔΕΕΙ ΙΑΣΣ & ΘΡΡΗΣΣΚΕΕΥΥΜΑΤΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007-2013 ΕΕπι ιχχεει ιρρηη σσι ι αακκόό Πρρόόγγρρααμμμμαα ΕΕκκπααί ίδδεευυσσηη Κααι ι δδι ιαα ββί ίοουυ μμάάθθηησσηη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Μ Ο Ν Α Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α, Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκό έτος: 2007-2008 Τόπος: Σέρρες Ημερομηνία: 01/07/2008 Επικαιροποιήθηκε: 22/12/2010, με βάση τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι.Θ. ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ALEXANDER TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF THESSALONIKI A.T.E.I.Th. DEPARTMENT OF MARKETINGK Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Σχολή: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ Τμήμα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ακαδημαϊκό έτος: 2011-2012 Τόπος:

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο Με τη διάταξη του άρθρου 24 του Ν. 1404/83 για τη «Δομή και λειτουργία των ΤΕΙ» καθιερώνεται για πρώτη φορά, η πρακτική άσκηση, ως

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 1 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ Πάτρας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Πάτρα Δεκέμβριος 2011 2 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ 2012 ΚΟΖΑΝΗ 1 2 Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... 5 1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης... 6 1.1. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 (Σεπτέμβριος 2009-Aύγουστος 2010) Αγίου Σπυρίδωνος Αιγάλεω, Αθήνα 12210, τηλ. 210-5385205 15-12-2010 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

Ημερομηνία ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Δ. Π. Θ. ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ DEMOCRITUS UNIVERSITY OF THRACE D.U.Th. DEPARTMENT OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT Ακαδημαϊκό έτος 2011-12 Τόπος ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ Ημερομηνία ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1 η ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1 η ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2009 στα πλαίσια του Ν. 3374/2005 ΛΑΡΙΣΑ Φεβρουάριος 2010 ΠΡΌΛΟΓΟΣ... 6 1. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉΣ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκό έτος 2012-13 Κιλκίς Δεκέμβριος 2013 1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 Αγ. Σπυρίδωνας Αιγάλεω ΤΕΙ Αθήνας Τμήμα Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών (ΕΕΕ) του ΤΕΙ Αθήνας. aπολογισμός. ΕΕΕ ΤΕΙ Αθήνας του ΕΛΚΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΕΙ-Α

Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών (ΕΕΕ) του ΤΕΙ Αθήνας. aπολογισμός. ΕΕΕ ΤΕΙ Αθήνας του ΕΛΚΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΕΙ-Α Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών (ΕΕΕ) του ΤΕΙ Αθήνας aπολογισμός 2009-2012 ΕΕΕ ΤΕΙ Αθήνας του ΕΛΚΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΕΙ-Α aπολογισμός 2009-2012 Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών (ΕΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκος Σαρρής Bsc, Msc, Phd Καθηγητής Κοινωνιολογίας της Υγείας & Ποιότητας Ζωής

Μάρκος Σαρρής Bsc, Msc, Phd Καθηγητής Κοινωνιολογίας της Υγείας & Ποιότητας Ζωής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΔΜΥΠ Μάρκος Σαρρής Bsc, Msc, Phd Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Τμήμα Μηχανολογίας

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Τμήμα Μηχανολογίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 1 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 Σέρρες, Ιανουάριος 2010 2 Πίνακας περιεχομένων 1. Η διαδικασία της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 1

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 1 ΑΙΓΑΛΕΩ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα