Claridge Public Limited

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Claridge Public Limited"

Transcript

1 Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ , 3600 Λεμεσός Τηλ.: , Φαξ: Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011, ημέρα Τετάρτη, αμέσως μετά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, θα γίνει στο ξενοδοχείο Amathus Beach Hotel στην Πάφο, Έκτακτη Γενική Συνέλευση προς την οποία θα υποβληθεί για έγκριση το ακόλουθο ειδικό ψήφισμα. ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ Όπως το Καταστατικό της Εταιρείας τροποποιηθεί με τον ακόλουθο τρόπο: 1. Όπως ο Κανονισμός 52 του Καταστατικού της Εταιρείας αντικατασταθεί με τον ακόλουθο νέο Κανονισμό 52: «52. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, σε όσες περιπτώσεις το κρίνει ενδεδειγμένο να συγκαλεί Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας. Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται επίσης από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από σχετική αίτηση μελών της Εταιρείας που κατέχουν κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης όχι λιγότερο από το 10% του πληρωμένου κεφαλαίου της Εταιρείας που έχει δικαίωμα ψήφου σε γενικές συνελεύσεις. Νοείται ότι για όσο διάστημα οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά, Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται μετά από σχετική αίτηση μελών της Εταιρείας που κατέχουν κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης όχι λιγότερες από το 5% του πληρωμένου κεφαλαίου της Εταιρείας που έχει δικαίωμα ψήφου σε γενικές συνελεύσεις. Η σχετική αίτηση πρέπει να δηλώνει τους σκοπούς της προτεινόμενης συνέλευσης και να υπογράφεται στο τέλος της από τους αιτητές, κατατίθεται δε στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρεί άμεσα στη σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που ζητήθηκε και αν παραλείψει να το πράξει μέσα σε 21 μέρες από την ημερομηνία κατάθεσης της σχετικής αίτησης, οι αιτητές, ή οποιοιδήποτε από αυτούς που αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 50% αυτών μπορούν οι ίδιοι να συγκαλέσουν συνέλευση, αλλά οποιαδήποτε συνέλευση που συγκαλείται με τον τρόπο αυτό δεν συγκροτείται μετά την εκπνοή 3 μηνών από την αναφερόμενη ημερομηνία.» Επεξήγηση: Με την πιο πάνω τροποποίηση προτείνεται η αντικατάσταση του υφιστάμενου Κανονισμού 52 ώστε να δοθεί δυνατότητα, για όσο χρόνο οι τίτλοι της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στην οργανωμένη αγορά, στο 5% των κατόχων του πληρωμένου κεφαλαίου της Εταιρείας να συγκαλούν Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις είτε μέσον του Διοικητικού Συμβουλίου είτε από μόνοι τους, σύμφωνα με τις νέες πρόνοιες του Περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ Όπως ο Κανονισμός 53 του Καταστατικού της Εταιρείας αντικατασταθεί με τον ακόλουθο νέο Κανονισμό 53: «53. Η Ετήσια Γενική Συνέλευση καθώς και κάθε άλλη συνέλευση που συγκαλείται για την ψήφιση Ειδικού Ψηφίσματος, συγκαλείται με ειδοποίηση 21 τουλάχιστον ημερών, όλες δε οι υπόλοιπες συνελεύσεις της Εταιρείας με ειδοποίηση τουλάχιστον 14 ημερών. Οι προθεσμίες αυτές

2 δεν περιλαμβάνουν την ημέρα που δίδεται ή λογίζεται ότι δίδεται η ειδοποίηση ούτε και την ημέρα κατά την οποία θα γίνει η Γενική Συνέλευση την οποία αφορά η ειδοποίηση. Νοείται ότι συνελεύσεις της Εταιρείας που συγκαλούνται με βραχύτερη ειδοποίηση από την ειδοποίηση που καθορίζει ο Κανονισμός αυτός, θα θεωρείται ότι έχουν κληθεί κανονικά μόνο εφόσον θα συμφωνήσουν για το σκοπό αυτό: σε περίπτωση συνέλευσης που κλήθηκε ως ετήσια, όλα τα μέλη τα οποία δικαιούνται να παραστούν και να ψηφίσουν σε αυτή. σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, η πλειοψηφία των μελών τα οποία έχουν δικαίωμα να παραστούν και να ψηφίσουν στη συνέλευση αυτή, τα οποία κατέχουν όχι λιγότερο του 95% της ονομαστικής αξίας των μετοχών αυτών. στην περίπτωση σύγκλησης συνέλευσης στα πλαίσια των προνοιών των Περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμων, για όσο χρονικό διάστημα οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά.» Επεξήγηση: Με την πιο πάνω τροποποίηση προτείνεται η αντικατάσταση του υφιστάμενου Κανονισμού 53 ώστε να διευκρινιστούν οι προθεσμίες σύγκλησης γενικών συνελεύσεων και να εισαχθεί η περίπτωση μικρότερης προθεσμίας σύγκλησης σε περίπτωση Δημόσιας Πρότασης Εξαγοράς της Εταιρείας. 3. Όπως αμέσως μετά τον Κανονισμό 53 του Καταστατικού, προστεθούν οι ακόλουθοι νέοι Κανονισμοί 53Α και 53Β: «53Α. Η ειδοποίηση σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης καθορίζει: πότε και που θα λάβει χώρα η Συνέλευση και την ημερήσια διάταξη για τη Συνέλευση. σαφή και ακριβή αναφορά οποιωνδήποτε διαδικασιών που πρέπει να ακολουθήσει το μέλος για να συμμετέχει και ψηφίσει στη Συνέλευση, περιλαμβανομένων: (i) (ii) (iii) Του δικαιώματος του μέλους να προσθέσει θέμα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, να τοποθετήσει προτεινόμενα ψηφίσματα και να υποβάλει ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, υπό τους όρους, τους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις της σχετικής νομοθεσίας. Του δικαιώματος του μέλους να παραστεί, να απευθύνει λόγο, να υποβάλει ερωτήσεις, να ψηφίσει και να διορίσει αντιπρόσωπο συμφώνως των όρων, των περιορισμών και των προϋποθέσεων της σχετικής Νομοθεσίας. Τη διαδικασία για ψηφοφορία από αντιπρόσωπο, συμφώνως του Νόμου, περιλαμβανομένων των εντύπων που θα χρησιμοποιηθούν και τα μέσα με τα οποία η Εταιρεία, για όσο χρόνο οι μετοχές της θα είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά, θα είναι διατεθειμένη να δεχθεί ηλεκτρονική ειδοποίηση του διορισμού του αντιπροσώπου.

3 (iv) Στις περιπτώσεις που θα είναι αποδεχτή η ηλεκτρονική ψήφος ή η ψήφος με αλληλογραφία, τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Την ημερομηνία καταγραφής και σαφή αναφορά ότι μόνο μέλη εγγεγραμμένα την ημερομηνία καταγραφής θα έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν και να ψηφίσουν στη γενική συνέλευση. (δ) Τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο τα μέλη μπορούν να λάβουν το πλήρες και ολοκληρωμένο κείμενο των εγγράφων και των προτεινομένων ψηφισμάτων που θα τεθούν ενώπιον της Συνέλευσης. (ε) Τη διεύθυνση της ιστοσελίδας στην οποία όλες οι σχετικές πληροφορίες για τις συνελεύσεις θα είναι διαθέσιμες. «53Β. Αντίγραφα των εγγράφων που τίθενται ενώπιον της Εταιρείας σε γενική συνέλευση και αναφέρονται στο Νόμο, θα είναι διαθέσιμα στο κάθε μέλος, κάτοχο χρεωστικών ομολόγων της Εταιρείας και σε κάθε πρόσωπο που δικαιούται δυνάμει του Νόμου ή των Κανονισμών αυτών να λάβει αντίγραφο, είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή, σε χρόνο που δεν θα είναι μικρότερος από 21 μέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Στην ειδοποίηση σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης θα γίνεται αναφορά ως προς τον τόπο και τον τρόπο διάθεσης των εγγράφων αυτών. Νοείται ότι κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η Εταιρεία θα έχει διαθέσιμα προς διανομή στους παρισταμένους μετόχους αντίγραφα των εγγράφων που αναφέρονται πιο πάνω και θα συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις της για τη δημοσίευση των εγγράφων που απαιτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις οποιασδήποτε συναφούς Νομοθεσίας, είτε στον ημερήσιο τύπο είτε στην ιστοσελίδα της είτε προς οποιεσδήποτε αρμόδιες εποπτικές αρχές, καθώς και σε κάθε οργανωμένη αγορά, στην οποία έχουν εισαχθεί οι μετοχές ή άλλοι τίτλοι της.» Επεξήγηση: Η εισαγωγή των δύο νέων αυτών Κανονισμών σκοπεύει την ενσωμάτωση των προνοιών της νέας Νομοθεσίας του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113 στο Καταστατικό της Εταιρείας, οι οποίες δίνουν με λεπτομέρεια το περιεχόμενο της ειδοποίησης σύγκλησης γενικών συνελεύσεων και εισάγουν την υποχρέωση πληροφόρησης του μέλους αναφορικά με τα δικαιώματα του στις γενικές συνελεύσεις. Επίσης γίνεται μνεία στη δυνατότητα αποστολής των εγγράφων που τίθενται ενώπιον γενικής συνέλευσης είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή. 4. Όπως αμέσως μετά τον Κανονισμό 62 του Καταστατικού της Εταιρείας προστεθεί ο ακόλουθος νέος Κανονισμός 62Α: «62Α. Μέλος της Εταιρείας δύναται να ζητήσει πλήρη αναφορά κάθε ψηφοφορίας πριν ή κατά τη δήλωση του αποτελέσματος της σε Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση αυτή αναφορικά με κάθε ψήφισμα για το οποίο διεξάγεται ψηφοφορία είτε με ανάταση των χειρών είτε μυστική ψηφοφορία, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ανακοινώνει: τον αριθμό των μετοχών οι οποίες έχουν ψηφίσει. την αναλογία του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που εκπροσωπείται από τις μετοχές που έχουν ψηφίσει. το σύνολο των έγκυρων ψήφων.

4 (δ) τον αριθμό των ψήφων που τέθηκαν υπέρ και κατά κάθε προτεινομένου ψηφίσματος και αν έχει καταμετρηθεί, τον αριθμό των αποχών. Επεξήγηση: Η εισαγωγή του νέου αυτού Κανονισμού δίνει τη δυνατότητα στα μέλη να διασφαλίζουν, όπου το επιθυμούν, διαφάνεια στη ψηφοφορία, ενσωματώνοντας τις νέες διατάξεις του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ Όπως οι Κανονισμοί 70 και 71 του Καταστατικού της Εταιρείας αντικατασταθούν από τους ακόλουθους νέους Κανονισμούς 70 και 71: «70. Οποιοδήποτε μέλος Εταιρείας που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει σε συνέλευση της Εταιρείας δικαιούται να διορίσει άλλο πρόσωπο, είτε αυτό είναι μέλος είτε όχι της Εταιρείας ως αντιπρόσωπο του για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής Νομοθεσίας και των Κανονισμών της Εταιρείας. 71. Για όσο χρόνοι οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά θα ισχύουν τα ακόλουθα: ο διορισμένος αντιπρόσωπος μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, άσχετα αν είναι μέλος ή όχι της Εταιρείας και να ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες του μέλους που το διορίζει. ο αντιπρόσωπος διορίζεται με γραπτή ειδοποίηση προς την Εταιρεία ή με ηλεκτρονικά μέσα με σχετική ειδοποίηση που θα σταλεί στην καθορισμένη από την Εταιρεία ηλεκτρονική διεύθυνση. κανένας περιορισμός μπορεί να τεθεί στο δικαίωμα του μέλους να διορίζει πέραν από ένα αντιπρόσωπο για να παραστεί και να ψηφίσει σε Γενική Συνέλευση αναφορικά με μετοχές που κατέχονται σε διαφορετικούς λογαριασμούς χειριστών στην οργανωμένη αγορά. Σε κάθε άλλη περίπτωση κάθε μέλος μπορεί να ορίζει μόνο ένα αντιπρόσωπο του.» Επεξήγηση: Με την πιο πάνω τροποποίηση δίνεται η δυνατότητα στα μέλη, για όσο χρόνο οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά να προβαίνουν σε διορισμό περισσοτέρων του ενός αντιπροσώπων, σύμφωνα με τις νέες πρόνοιες του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ Όπως ο Κανονισμός 131 του Καταστατικού της Εταιρείας αντικατασταθεί από τον ακόλουθο νέο Κανονισμό 131: «131. Ειδοποίηση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο μπορεί να δίνεται από την Εταιρεία σ ένα μέλος με ένα από τους ακόλουθους τρόπους: Με την παράδοση της προσωπικά στην καταχωρημένη διεύθυνση του μέλους όπως φαίνεται στο Μητρώο και θα θεωρείται ότι επιδόθηκε κατά την παράδοση στο μέλος ή Με την αποστολή της με το ταχυδρομείο προς αυτό ή προς την καταχωρημένη διεύθυνση του μέλους όπως φαίνεται στο Μητρώο και η επίδοση θα τεκμαίρεται ότι έγινε, στην περίπτωση ειδοποίησης για γενική συνέλευση, κατά την εκπνοή 24

5 ωρών μετά την ταχυδρόμηση της επιστολής που περιέχει την ειδοποίηση και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την εκπνοή του συνηθισμένου χρόνου που χρειάζεται για την παράδοση επιστολών μέσω του ταχυδρομείου, ύστερα από απόδειξη ότι η επιστολή που περιέχει την ειδοποίηση έχει δεόντως απευθυνθεί προς αυτό, προπληρωθεί και ταχυδρομηθεί, ή (δ) (ε) Με τηλεομοιότυπο σε αριθμό που θα κοινοποιηθεί εγγράφως από το Μέλος και θα είναι καταχωρημένος στο Μητρώο, θα θεωρείται δε ότι επιδόθηκε την ώρα που απεστάλη, ή Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε ηλεκτρονική διεύθυνση που θα κοινοποιηθεί εγγράφως από το μέλος και θα είναι καταχωρημένη στο Μητρώο, θα θεωρείται δε ότι επιδόθηκε την ώρα που απεστάλη, ή Μέσω του διαδικτύου στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ή στην ιστοσελίδα μίας ή περισσοτέρων οργανωμένων αγορών στις οποίες έχουν εισαχθεί οι μετοχές της Εταιρείας ή άλλοι τίτλοι της ή στην ιστοσελίδα της αρμόδιας εποπτικής αρχής ή σε ιστοσελίδα που θα έχει γνωστοποιηθεί εγγράφως στο μέλος και θα θεωρείται ότι επιδόθηκε κατά το χρόνο που το σχετικό υλικό εμφανίστηκε στο διαδίκτυο. Νοείται ότι κάθε Μέλος έχει την υποχρέωση να ενημερώνει την Εταιρεία για οποιεσδήποτε αλλαγές στα πιο πάνω στοιχεία και η Εταιρεία δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση επικαιροποίησης οποιονδήποτε στοιχείων του μέλους. Νοείται ότι ο Κανονισμός αυτός δεν θα εκλαμβάνεται ότι επιβάλλει την αποστολή ειδοποίησης ή άλλων εγγράφων σε οποιοδήποτε πρόσωπο που η διεύθυνση ή τα στοιχεία που αναφέρονται στους Κανονισμούς αυτούς είναι άγνωστα στην Εταιρεία ή σε περισσότερους από ένα από κοινού κατόχους μετοχών ή ομολόγων ή χρεογράφων της Εταιρείας.» Επεξήγηση: Με την πιο πάνω τροποποίηση προτείνεται η αντικατάσταση του υφιστάμενου Κανονισμού 131 με την προσθήκη πρόνοιας για τη δυνατότητα αποστολής και διάθεσης εγγράφων είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με τις νέες πρόνοιες του Περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ Λεμεσός, 29 Απριλίου 2011 Με εντολή από το Διοικητικό Συμβούλιο P&D Secretarial Services Limited Γραμματέας Σημειώσεις 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ Ως ημερομηνία καταγραφής αρχείου για συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 15 ης Ιουνίου 2011 ορίζεται η 13 ης Ιουνίου 2011 (ημερομηνία αρχείου). Μόνο Μέλη εγγεγραμμένα κατά την ημερομηνία καταγραφής στο Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση και οποιαδήποτε αλλαγή σε καταχώρηση στο σχετικό μητρώο μετά την ημερομηνία καταγραφής δε θα λογαριάζεται στον καθορισμό του

6 δικαιώματος οποιουδήποτε προσώπου να παραστεί και να ψηφίσει στη Συνέλευση. Το δικαίωμα μέλους να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει αναφορικά με τις μετοχές του δεν υπόκειται σε προϋπόθεση όπως οι μετοχές κατατεθούν με, ή μεταβιβαστούν σε, άλλο πρόσωπο ή εγγραφούν στο όνομα άλλου προσώπου πριν από τη Γενική Συνέλευση. Μέλος είναι ελεύθερο να πωλήσει ή διαφορετικά να μεταβιβάσει μετοχές της Εταιρείας οποτεδήποτε μεταξύ της ημερομηνίας καταγραφής και της Γενικής Συνέλευσης για την οποία εφαρμόζεται. Κατά την Γενική Συνέλευση η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας δύναται να γίνει με επίδειξη του δελτίου ταυτότητας ή άλλου πιστοποιητικού αναγνώρισης βάση του οποίο είναι δυνατή η ταυτόχρονη ταυτοποίηση από την Εταιρεία με το Μητρώο Μετόχων κατά την Ημερομηνία Αρχείου. 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ Δικαίωμα τοποθέτησης προτεινόμενου ψηφίσματος. Μέλος ή Μέλη θα έχουν δικαίωμα μέχρι την 13 η Ιουνίου 2011 να τοποθετήσουν προτεινόμενο ψήφισμα για θέμα στην ημερήσια διάταξης της γενικής συνέλευσης, μέσω ηλεκτρονικών μέσων (στο φαξ ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή ταχυδρομικών μέσων στην διεύθυνση Τ.Θ , 3600 Λεμεσός, Κύπρος, με την προϋπόθεση ότι κατέχει/ουν τουλάχιστον 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου όλων των μελών τα οποία έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν στη συνέλευση στην οποία αφορά η αίτηση για τη συμπερίληψη του θέματος. Δικαίωμα υποβολής ερωτήσεων. Τηρουμένων των οποιωνδήποτε μέτρων δυνατό να λάβει η Εταιρεία για τη διασφάλιση της ταυτότητας του Μέλους και σύμφωνα με τις πρόνοιες του εδαφίου (2) του άρθρου 128Γ του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113 (ο «Νόμος»), οποιοδήποτε Μέλος έχει το δικαίωμα να υποβάλλει ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα που βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης από τη γενική συνέλευση του θέματος το οποίο αφορούν και να λαμβάνει απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές. Η Εταιρεία μπορεί να παρέχει μια γενική απάντηση σε ερωτήσεις με το ίδιο περιεχόμενο. Δικαίωμα ψήφου. Μέλος το οποίο παρίσταται είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου και δικαιούται σε περισσότερες από μία ψήφους δε χρειάζεται, εάν θα ψηφίσει, να χρησιμοποιήσει όλες τις ψήφους του ή να ρίξει όλες τις ψήφους που θα χρησιμοποιήσει κατά τον ίδιο τρόπο. 3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ Κάθε μέλος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο του για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Ο αντιπρόσωπος αυτός δεν είναι αναγκαίο να είναι μέτοχος της Εταιρείας. Ο διορισμένος αντιπρόσωπος δύναται να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο και θα ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες που δίδει το Μέλος από το οποίο διορίζεται. Το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο είναι στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www. claridgepublic.com ) και πρέπει να κατατεθεί ή και κοινοποιηθεί με έγγραφη ειδοποίηση στην Εταιρεία τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για την σύγκληση της Συνέλευσης με ένα από τους ακόλουθους τρόπους: - Στο γραφείο του Γραμματέα, οδός Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κωρτ, 3 ος όροφος, γραφείο 303, 3041 Λεμεσός ή Τ.Θ , 3600 Λεμεσός, Κύπρος ή - Μέσω ηλεκτρονικών μέσων με αποστολή στο fax: ; ή - με ηλεκτρονική αποστολή ( ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση pkdlaw. com Το Μέλος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το πλήρες και ολοκληρωμένο κείμενο των προτεινόμενων ψηφισμάτων και του Καταστατικού Εγγράφου της Εταιρεία θα δύναται να παραληφθεί από το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας (Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κωρτ, 3 ος όροφος, γραφείο 303, 3041 Λεμεσός, Κύπρος) ή από το γραφείο υποδοχής των ξενοδοχείων Amathus, τόσο στη Λεμεσό όσο και στην Πάφο ή και από τα κεντρικά γραφεία της Amathus στην οδό Ομήρου αρ.17, Λευκωσία, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση. Επιπλέον, οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 127Α του Νόμου θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www. claridgepublic.com

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. 0018/00009204/el Γενική Συνέλευση CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. CFI Attachments: 1. Ανακοίνωση 2. Απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Γενική Συνέλευση Επισυνάπτεται ανακοίνωση, ειδοποίηση και πληρεξούσιο σχετικά με την Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας

Ετήσια Γενική Συνέλευση Επισυνάπτεται ανακοίνωση, ειδοποίηση και πληρεξούσιο σχετικά με την Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας 0041/00007045/el Γενική Συνέλευση TRIENA INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD - CAPITAL Ετήσια Γενική Συνέλευση Επισυνάπτεται ανακοίνωση, ειδοποίηση και πληρεξούσιο σχετικά με την Ετήσια Γενική Συνέλευση της

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσίευση Ειδοποίησης για την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων Επισυνάπτεται Ανακοίνωση

Δημοσίευση Ειδοποίησης για την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων Επισυνάπτεται Ανακοίνωση 0076/00011551/el Γενική Συνέλευση ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD Δημοσίευση Ειδοποίησης για την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων Επισυνάπτεται Ανακοίνωση ELF Attachments: 1. Δημοσίευση Ειδοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΑ 1 ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤAΣ», με έδρα.. 2 ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Για σκοπούς ιστορικούς, θα αναφέρεται ότι το Σωματείο αυτό, προήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 27/03/2015 Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. ΓΕΜΗ 340401000 Σύμφωνα με το Νόμο και το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 3 Β. Διοικητικό Συμβούλιο 4 Γ. Επιτροπή Ελέγχου & Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 7 Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ»

Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ» Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ» Σήμερα την 22α Νοεμβρίου 2013, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή, και ώρα 9 ην πρωινή στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 7 ης Νοεμβρίου 2014

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 7 ης Νοεμβρίου 2014 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 7 ης Νοεμβρίου 2014 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης 1. Λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Θέμα 1ο: Απολογισμός διαχειρίσεως της 35ης εταιρικής χρήσεως (1.1.2010 31.12.2010) και υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογές κατά την κατάρτιση του καταστατικού ανώνυµης εταιρίας µετά το ν. 3604/2007 1

Επιλογές κατά την κατάρτιση του καταστατικού ανώνυµης εταιρίας µετά το ν. 3604/2007 1 Επιλογές κατά την κατάρτιση του καταστατικού ανώνυµης εταιρίας µετά το ν. 3604/2007 1 Α/Α Επιλογές κατά την κατάρτιση του καταστατικού ανώνυµης εταιρίας µετά το ν. Άρθρο κ.ν. 3604/1007 2 2190/1920 1. Παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ Τροποποιημένου Καταστατικού προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 16/6/2009

ΣΧΕΔΙΟ Τροποποιημένου Καταστατικού προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 16/6/2009 ΣΧΕΔΙΟ Τροποποιημένου Καταστατικού προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 16/6/2009 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΤΤΙCΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013. Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αμαλίας 20, Αθήνα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013. Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αμαλίας 20, Αθήνα ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013 Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αμαλίας 20, Αθήνα 1 Περιεχόμενα 1. Θέματα ημερησίας διάταξης.. 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αβέρωφ 12 Α, 10433- Αθήνα URL: http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΙΑΡΚΕΙΑ

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΙΑΡΚΕΙΑ ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνίσταται ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) 1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3864/2010, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 Λευκωσία, Μάϊος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά τη νοµοθεσία του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4055, 2/12/2005 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ -----------------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4055, 2/12/2005 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ ----------------------------------- Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ ----------------------------------- ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ----------------------------- 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία 3. Πεδίο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.1 ιοικητικό Συµβούλιο Α.2 Ισορροπία ιοικητικού Συµβουλίου Α.3 Παροχή Πληροφοριών Α.4 ιορισµοί στο ιοικητικό Συµβούλιο Α.5 Επανεκλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1/1-31/12/2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 4 -Ετήσια Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

(εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Δεκεμβρίος 2009

(εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Δεκεμβρίος 2009 Schroder Alternative Solutions Ενημερωτικo Δελτίo (εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Δεκεμβρίος 2009 Ελλάδα Σε περίπτωση που προκύψει οιαδήποτε διαφορά μεταξύ του μεταφρασμένου

Διαβάστε περισσότερα

1. O παρών Nόμοςθα αναφέρεται ως οι περί Pαδιοφωνικών και Tηλεοπτικών Σταθμών Nόμοι του 1998 μέχρι 2011. MEPOΣ I EIΣAΓΩΓIKEΣ ΔIATAΞEIΣ

1. O παρών Nόμοςθα αναφέρεται ως οι περί Pαδιοφωνικών και Tηλεοπτικών Σταθμών Nόμοι του 1998 μέχρι 2011. MEPOΣ I EIΣAΓΩΓIKEΣ ΔIATAΞEIΣ O περί Pαδιοφωνικών και Tηλεοπτικών Σταθμών Nόμος του 1998 εκδίδεται με δημοσίευση στην Eπίσημη Eφημερίδα της Kυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Aριθμός 7 (I) του 1998 NOMOΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 2.9.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 241/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα