Περιεχόμενα Ελληνικά

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόμενα Ελληνικά"

Transcript

1 Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας...35 Σημάνσεις πάνω στο προϊόν...36 Πληροφορίες για το περιβάλλον...37 Χαρακτηριστικά...37 Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται...37 Ειδοποιήσεις σχετικά με την αναμονή...37 Κουμπιά χειρισμού & λειτουργία της τηλεόρασης..38 Τοποθέτηση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο..38 Σύνδεση στο ρεύμα...38 Σύνδεση Κεραίας...38 Γνωστοποίηση...39 Προδιαγραφές...39 Τηλεχειριστήριο...40 Συνδέσεις...41 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση...42 Πρώτη Εγκατάσταση...42 Αναπαραγωγή μέσων μέσω εισόδου USB...43 Εγγραφή προγράμματος...43 Άμεση εγγραφή...44 Παρακολούθηση εγγεγραμμένων προγραμμάτων.44 Διαμόρφωση εγγραφών...44 Μενού Επισκόπηση μέσων...45 FollowMe TV (αν είναι διαθέσιμη)...45 CEC και Διέλευση RC CEC...45 Ηλ. εγχειρίδιο...46 Περιεχόμενα Μενού TV...47 Γενικός χειρισμός της τηλεόρασης...52 Χρήση της Λίστας καναλιών...52 Διαμόρφωση ρυθμίσεων γονικού ελέγχου...52 Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγραμμάτων (EPG)...52 Υπηρεσίες Τελετέξτ...54 Αναβάθμιση λογισμικού...54 Αντιμετώπιση προβλημάτων & Πρακτικές Συμβουλές...54 Τυπικοί τρόποι εμφάνισης εισόδου PC...55 Συμβατότητα - Σήμα AV και HDMI...56 Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων βίντεο για λειτουργία USB...57 Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων εικόνας για λειτουργία USB...57 Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων ήχου για λειτουργία USB...58 Υποστηριζόμενες αναλύσεις DVI...59 Πύλη Internet...67 Πρόγραμμα περιήγησης στο InterΓια να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης στο Internet, πρώτα εισέλθετε στη πύλη. Κατόπιν ξεκινήστε την εφαρμογή Интернет στην πύλη...68 Smart Center...68 Ελληνικά

2 Πληροφορίες ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Ή ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ). ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΡΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΙΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΑΝΑΘΕΤΕΤΕ ΤΟ ΣΕΡΒΙΣ ΣΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ. Μη χρησιμοποιείτε την τηλεόρασή σας σε ακραίες συνθήκες περιβάλλοντος γιατί αυτό μπορεί να της προκαλέσει ζημιά. Σε περίπτωση ακραίων καιρικών συνθηκών (καταιγίδων, αστραπών) και σε μεγάλες περιόδους μη χρήσης (διακοπές) αποσυνδέστε τη συσκευή της τηλεόρασης από το δίκτυο ρεύματος. Το φις ρευματοληψίας χρησιμοποιείται για αποσύνδεση της τηλεόρασης από το δίκτυο παροχής ρεύματος και γι' αυτό πρέπει να παραμένει πάντα σε ετοιμότητα χρήσης. Αυτό το σύμβολο είναι παρόν όταν στη βιβλιογραφία της συσκευής υπάρχουν πολύ σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία και τη συντήρηση της συσκευής. Σημείωση: Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για το χειρισμό των σχετικών λειτουργιών. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή τη χρήση της συσκευής ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην αφήσετε άτομα (περιλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και / ή γνώσης να χρησιμοποιήσουν ηλεκτρική συσκευή χωρίς επίβλεψη. Για λόγους αερισμού, αφήνετε ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 10 εκ. γύρω από τη συσκευή. Μη φράζετε τα ανοίγματα αερισμού. Μην τοποθετείτε την τηλεόραση πάνω σε επιφάνειες που έχουν κλίση ή δεν είναι σταθερές, μπορεί η τηλεόραση να πέσει. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή αυτή σε εύκρατα κλίματα. Το φις του καλωδίου ρεύματος πρέπει να είναι εύκολα προσπελάσιμο. Μην τοποθετείτε την τηλεόραση, έπιπλα κλπ. πάνω στο καλώδιο ρεύματος. Ένα φθαρμένο καλώδιο ρεύματος/φις μπορεί να γίνει αιτία πυρκαγιάς ή να σας προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Να χειρίζεστε το καλώδιο ρεύματος από το φις, μην αποσυνδέετε την τηλεόραση από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο ρεύματος. Σε καμία περίπτωση μην αγγίξετε το καλώδιο ρεύματος/το φις με υγρά χέρια, γιατί θα μπορούσε να προκληθεί βραχυκύκλωμα ή ηλεκτροπληξία. Μην κάνετε ποτέ κόμπο στο καλώδιο ρεύματος και μην το δένετε με άλλα καλώδια. Όταν έχει υποστεί ζημιά, χρειάζεται να αντικατασταθεί. Αυτό θα πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο προσωπικό. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε συνθήκες αυξημένης υγρασίας. Η τηλεόραση δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά. Σε περίπτωση που το περίβλημα έρθει σε επαφή με οποιοδήποτε υγρό, αποσυνδέστε αμέσως την τηλεόραση από την πρίζα και ζητήστε τον έλεγχό της από εξουσιοδοτημένο τεχνικό πριν τη χρησιμοποιήσετε πάλι. Μην εκθέτετε την τηλεόραση σε άμεσο ηλιακό φως ή σε γυμνές φλόγες και μην την τοποθετείτε κοντά σε ισχυρές πηγές θερμότητας όπως ηλεκτρικές σόμπες. Η ακρόαση σε υπερβολικά υψηλή ένταση ήχου από ακουστικά οποιουδήποτε τύπου μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής. Βεβαιωθείτε ότι δεν τοποθετούνται πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά πάνω στην τηλεόραση. Για την πρόληψη τραυματισμού, όταν η τηλεόραση εγκαθίσταται στον τοίχο (αν διατίθεται η προαιρετική δυνατότητα), αυτή πρέπει να στερεωθεί στον τοίχο προσεκτικά, σύμφωνα με τις οδηγίες. Περιστασιακά μπορεί να εμφανιστούν στην οθόνη λίγα μη ενεργά εικονοστοιχεία (πίξελ) με τη μορφή σημείων σταθερού χρώματος, μπλε, πράσινου ή κόκκινου. Έχετε υπ' όψη σας ότι αυτό δεν επηρεάζει την απόδοση του προϊόντος σας. Προσέχετε να μη χαράξετε την οθόνη με νύχια ή άλλα σκληρά αντικείμενα. Πριν τον καθαρισμό, αποσυνδέστε την τηλεόραση από την πρίζα. Χρησιμοποιείτε μόνο ένα μαλακό, στεγνό πανί για τον καθαρισμό. Προειδοποίηση Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας Προσοχή Σημαντικό Επισήμανση Κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου Κίνδυνος από επικίνδυνη ηλεκτρική τάση Κίνδυνος τραυματισμού ή υλικών ζημιών Να χειρίζεστε σωστά το σύστημα Πρόσθετες παρατηρήσεις Ελληνικά

3 Σημάνσεις πάνω στο προϊόν Τα σύμβολα που ακολουθούν χρησιμοποιούνται πάνω στο προϊόν για να επισημαίνουν περιορισμούς και προφυλάξεις καθώς και οδηγίες ασφαλείας. Κάθε εξήγηση θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη μόνον όπου το προϊόν φέρει τη σχετική σήμανση. Λαμβάνετε υπ' όψη σας αυτές τις πληροφορίες για λόγους ασφαλείας. Εξοπλισμός Κατηγορίας II: Η συσκευή έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μη χρειάζεται σύνδεση ασφαλείας προς την ηλεκτρική γη. Εξοπλισμός κατηγορίας II με λειτουργική γείωση: Η συσκευή έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μη χρειάζεται σύνδεση ασφαλείας προς την ηλεκτρική γη, ενώ η σύνδεση γείωσης χρησιμοποιείται για λειτουργικούς σκοπούς. Προστατευτική σύνδεση γείωσης: Ο επισημαινόμενος ακροδέκτης προορίζεται για σύνδεση του προστατευτικού αγωγού γείωσης που σχετίζεται με την καλωδίωση τροφοδοσίας. Ακροδέκτης υπό επικίνδυνη τάση: Ο ακροδέκτης (Οι ακροδέκτες) που επισημαίνεται(- ονται) είναι υπό επικίνδυνη τάση σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας. Προσοχή, δείτε τις οδηγίες χρήσης: Η i περιοχή (Οι περιοχές) που επισημαίνεται(- ονται) περιέχει(-ουν) μπαταρίες τύπου κέρματος ή κουμπιού. CLASS 1 LASER PRODUCT συνθήκες λειτουργίας. Προϊόν λέιζερ Κατηγορίας 1: Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή λέιζερ κατηγορίας 1 η οποία είναι ασφαλής υπό εύλογα προβλέψιμες ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Προσέχετε να μην καταποθεί η μπαταρία, Κίνδυνος Χημικών Εγκαυμάτων (Τα παρεχόμενα αξεσουάρ ή) Αυτό το προϊόν μπορεί να περιέχει(-ουν) μπαταρία τύπου κέρματος/κουμπιού. Αν καταποθεί η μπαταρία τύπου κέρματος/κουμπιού, μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εσωτερικά εγκαύματα σε μόλις 2 ώρες και μπορεί να επιφέρει το θάνατο. Κρατάτε καινούργιες και χρησιμοποιημένες μπαταρίες μακριά από παιδιά. Αν το διαμέρισμα μπαταρίας δεν κλείνει με ασφάλεια, σταματήστε τη χρήση του προϊόντος και κρατήστε το μακριά από παιδιά. Αν πιστεύετε ότι μπαταρίες μπορεί να έχουν καταποθεί ή τοποθετηθεί μέσα σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, ζητήστε άμεση ιατρική προσοχή. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Σε καμία περίπτωση μην τοποθετήσετε τηλεόραση σε θέση που δεν προσφέρει ευστάθεια. Μια τηλεόραση μπορεί να πέσει, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Πολλοί τραυματισμοί, ειδικά σε παιδιά, μπορούν να αποφευχθούν με τη λήψη απλών προφυλάξεων όπως: Χρήση ντουλαπιών ή βάσεων που συνιστά ο κατασκευαστής της τηλεόρασης. Χρήση μόνο επίπλων που μπορούν να στηρίξουν με ασφάλεια την τηλεόραση. Διασφάλιση ότι η τηλεόραση δεν προεξέχει από την άκρη του επίπλου όπου στηρίζεται. Μη τοποθέτηση της τηλεόρασης σε οποιοδήποτε έπιπλο (π.χ. σε ντουλάπια ή βιβλιοθήκες), χωρίς αγκύρωση και του επίπλου και της τηλεόρασης σε κατάλληλο στήριγμα. Εκπαίδευση των παιδιών σχετικά με τους κινδύνους από την αναρρίχηση σε έπιπλα για να φθάσουν την τηλεόραση ή τα χειριστήριά της. Σε περίπτωση διατήρησης και αλλαγής θέσης της ήδη υπάρχουσας τηλεόρασής σας, θα πρέπει να εφαρμόζονται επίσης οι παραπάνω προφυλάξεις. Ελληνικά

4 Πληροφορίες για το περιβάλλον Αυτή η τηλεόραση έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι φιλική προς το περιβάλλον. Για να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας, μπορείτε να ακολουθήσετε τα εξής βήματα: Αν ορίσετε την Εξοικονόμηση ενέργειας σε Ελάχιστη, Μεσαία, Μέγιστη ή Αυτόματη, η τηλεόραση θα μειώσει την κατανάλωση ενέργειας αντίστοιχα. Αν θα θέλατε να ορίσετε την επιλογή Φωτισμός οθόνης σε μια σταθερή τιμή, θέστε τον σε Χρήστη και ρυθμίστε χειροκίνητα το Φωτισμό οθόνης (που βρίσκεται υπό τη ρύθμιση Εξοικονόμηση ενέργειας), χρησιμοποιώντας το πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου Αριστερά ή Δεξιά. Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη ρύθμιση, θέστε την τιμή σε Κλειστό. Σημείωση: Οι διαθέσιμες επιλογές στην Εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την επιλεγμένη Λειτουργία στο μενού Σύστημα>Εικόνα. Τις ρυθμίσεις για Εξοικονόμηση ενέργειαςμπορείτε να τις βρείτε στο μενού Σύστημα>Εικόνα. Έχετε υπόψη σας ότι ορισμένες ρυθμίσεις εικόνας δεν θα είναι διαθέσιμες για αλλαγή. Αν πατήσετε το πλήκτρο Δεξιά ενώ έχετε επιλέξει Αυτόματα ή το πλήκτρο Αριστερά ενώ έχετε επιλέξει Χρήστη, θα εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα "Η οθόνη θα απενεργοποιηθεί σε 15 δευτερόλεπτα.". Επιλέξτε Συνέχεια και πιέστε OK αν θέλετε να απενεργοποιήσετε άμεσα την οθόνη. Αν δεν πιέσετε κανένα πλήκτρο, η οθόνη θα απενεργοποιηθεί σε 15 δευτερόλεπτα. Για να ενεργοποιήσετε πάλι την οθόνη, πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο ή κουμπί της τηλεόρασης. Σημείωση: Η επιλογή Απενεργοποίηση οθόνης δεν είναι διαθέσιμη αν η Λειτουργία έχει τεθεί σε Παιχνίδι. Όταν η τηλεόραση δεν χρησιμοποιείται, απενεργοποιείτε την ή αποσυνδέετέ την από την πρίζα. Έτσι θα μειωθεί και η κατανάλωση ενέργειας. Χαρακτηριστικά Η τηλεόραση υποστηρίζει τεχνολογία Ultra HD (Πολύ υψηλή ανάλυση - γνωστή και ως 4K) που παρέχει ανάλυση 3840 x 2160 (4K:2K). Αντιστοιχεί σε 4πλάσια ανάλυση σε σύγκριση με την τηλεόραση Full HD, που επιτυγχάνεται με διπλασιασμό του αριθμού των πίξελ της Full HD τηλεόρασης τόσο σε οριζόντια όσο και σε κάθετη διεύθυνση. Τα περιεχόμενα Ultra HD υποστηρίζονται από εισόδους HDMI, USB και εκπομπές DVB-T2 και DVB-S2. Παρακολούθηση 3D: Το προϊόν αυτό υποστηρίζει την παρακολούθηση περιεχομένου 3D από συσκευές όπως δορυφορικό δέκτη υψηλής ευκρίνειας ή συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray μέσω εισόδων HDMI, PC, YPBPR, USB ή μέσω διαθέσιμης εκπομπής. Επίσης υποστηρίζεται περιεχόμενο 3D που παρέχεται από τις εφαρμογές/ υπηρεσίες της πύλης Έγχρωμη τηλεόραση με τηλεχειρισμό Ελληνικά Πλήρως ενσωματωμένη ψηφιακή/καλωδιακή/ δορυφορική τηλεόραση (DVB-T2/C/S-S2) Είσοδοι HDMI για σύνδεση με άλλες συσκευές που διαθέτουν υποδοχές HDMI Είσοδος USB Σύστημα μενού επί της οθόνης Υποδοχή Scart για εξωτερικές συσκευές (όπως συσκευές αναπαραγωγής DVD, συσκευές εγγραφής βίντεο (PVR), ηλεκτρονικά παιχνίδια κλπ.) Στερεοφωνικό σύστημα ήχου Τελετέξτ Σύνδεση ακουστικών Σύστημα αυτόματου προγραμματισμού Χειροκίνητος συντονισμός Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από έως οκτώ ώρες. Χρονοδιακόπτης λειτουργίας ύπνου Κλείδωμα προστασίας Αυτόματη σίγαση ήχου όταν δεν υπάρχει σήμα. Αναπαραγωγή NTSC Σύστημα AVL (Αυτόματος Περιορισμός Έντασης Ήχου) Σύστημα PLL (Αναζήτηση συχνοτήτων) Είσοδος Η/Υ (PC) Λειτουργία Παιχνιδιού (προαιρ.) Λειτουργία Απενεργοποίησης εικόνας Εγγραφή προγραμμάτων Χρονική μετατόπιση προγράμματος Ethernet (LAN) για σύνδεση και υπηρεσίες Ίντερνετ. Ενσωματωμένη υποστήριξη WIFI a/b/g/n Κοινή Χρήση Ήχου και Βίντεο Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται Τηλεχειριστήριο Μπαταρίες: 2 x AAA Εγχειρίδιο Οδηγιών Οδηγός γρήγορης έναρξης χρήσης Καλώδιο σύνδεσης πλευρικού AV Καλώδιο προσαρμογής Mini Scart 4 ενεργά γυαλιά 3D διαφράγματος Ειδοποιήσεις σχετικά με την αναμονή Αν η τηλεόραση δεν λαμβάνει κανένα σήμα εισόδου (π.χ. από κεραία ή από πηγή HDMI) για 5 λεπτά, τότε θα μεταβεί σε κατάσταση αναμονής. Την επόμενη φορά που θα την ενεργοποιήσετε, θα εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα: "Η τηλεόραση τέθηκε αυτόματα

5 σε κατάσταση αναμονής επειδή δεν υπήρχε σήμα για πολλή ώρα." Πιέστε OK για να συνεχίσετε. Αν η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη και δεν έχει γίνει κανένας χειρισμός για λίγο, τότε θα μεταβεί σε κατάσταση αναμονής. Την επόμενη φορά που θα την ενεργοποιήσετε, θα εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα. "Η τηλεόραση τέθηκε αυτόματα σε κατάσταση αναμονής επειδή δεν έγινε κανένας χειρισμός για πολλή ώρα." Πιέστε OK για να συνεχίσετε. Τοποθέτηση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα για να αποκαλύψετε το διαμέρισμα μπαταρίας. Τοποθετήστε δύο μπαταρίες μεγέθους AAA. Βεβαιωθείτε ότι οι ενδείξεις (+) και (-) συμφωνούν (προσέξτε τη σωστή πολικότητα). Μην χρησιμοποιείτε μαζί παλιές και νέες μπαταρίες. Να αντικαθίστανται μόνο ίδιες ή ισοδύναμου τύπου. Τοποθετήστε πάλι το κάλυμμα. Κουμπιά χειρισμού & λειτουργία της τηλεόρασης TV/AV + P/CH + 1. Κουμπί Αναμονή / Ενεργοποίηση 2. Κουμπί επιλογής πηγής σήματος 3. Κουμπί Πρόγραμμα +/- 4. Πλήκτρα Ένταση +/- Πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα Ένταση +/- για να προβάλετε το κύριο μενού και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Πρόγραμμα +/- για πλοήγηση και τα πλήκτρα Ένταση +/- για να αλλάξετε τιμή. Σημείωση: Η θέση των κουμπιών χειρισμού μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο. Χειρισμός με το τηλεχειριστήριο Για να εμφανίσετε την οθόνη του κύριου μενού, πατήστε το πλήκτρο Μenu στο τηλεχειριστήριο. Πιέστε τα πλήκτρα κατεύθυνσης για να επιλέξετε μια καρτέλα του μενού και πιέστε OK για είσοδο. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κατεύθυνσης πάλι για να επιλέξετε ή να ρυθμίσετε ένα στοιχείο. Για έξοδο από μια οθόνη μενού, πιέστε το πλήκτρο Return/Back ή Μenu. Επιλογή εισόδου Όταν έχετε συνδέσει εξωτερικά συστήματα στην τηλεόρασή σας, μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικές πηγές εισόδου. Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο Source στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τις διάφορες πηγές σήματος. Αλλαγή καναλιών και έντασης ήχου Μπορείτε να αλλάξετε το κανάλι και να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου με χρήση των πλήκτρων Ένταση ήχου +/- και Πρόγραμμα +/- του τηλεχειριστηρίου. Σύνδεση στο ρεύμα ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η τηλεοπτική σας συσκευή είναι σχεδιασμένη να λειτουργεί με πρίζα ρεύματος V AC, 50 Hz. Μετά την αποσυσκευασία, αφήστε την τηλεόραση να αποκτήσει τη θερμοκρασία του χώρου, πριν τη συνδέσετε στο ηλεκτρικό δίκτυο. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα ρεύματος δικτύου. Σύνδεση Κεραίας Συνδέστε το βύσμα κεραίας ή καλωδιακής τηλεόρασης στην υποδοχή ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΕΡΑΙΑΣ (ΑΝΤ-TV) ή το βύσμα δορυφορικής λήψης στην υποδοχή ΕΙΣΟΔΟΥ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ (ANT SAT) που βρίσκεται στην πίσω κάτω πλευρά της τηλεόρασης. Πίσω κάτω πλευρά της τηλεόρασης δορυφορική κεραία ή καλωδιακή Ελληνικά

6 Γνωστοποίηση ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ Οι όροι HDMI και High-Definition Multimedia Interface, και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα εμπορικά σήματα της HDMI Licensing LLC στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και σε άλλες χώρες. Παράγεται με την άδεια της Dolby Laboratories. Το σύμβολο "Dolby" και το σύμβολο διπλού-d είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories. Το YouTube και το λογότυπο YouTube είναι εμπορικά σήματα της Google Inc. Πληροφορίες για τους χρήστες σχετικά με απόρριψη παλαιών συσκευών και μπαταριών [Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο] Ο εξοπλισμός που φέρει αυτά τα σύμβολα δεν θα πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Για την απόρριψη αυτών των προϊόντων θα πρέπει να αναζητήσετε τις κατάλληλες εγκαταστάσεις και συστήματα ανακύκλωσης. Επισήμανση: Το σήμα Pb κάτω από το σύμβολο των μπαταριών υποδηλώνει ότι η μπαταρία περιέχει μόλυβδο. Προϊόντα Μπαταρία Προδιαγραφές Τηλεοπτικό σήμα Λαμβανόμενα κανάλια Ψηφιακή λήψη Αριθμός προσυντονιζόμενων καναλιών Ένδειξη καναλιού Είσοδος κεραίας RF Τάση λειτουργίας Ήχος Έξοδος ακουστικής ισχύος (WRMS.) (10% ολική αρμονική παραμόρφωση) Κατανάλωση ρεύματος (W) Διαστάσεις τηλεόρασης ΒxΜxΥ (με βάση) (mm) Διαστάσεις τηλεόρασης ΒxΜxΥ (χωρίς βάση) (mm) PAL BG/I/DK/LL SECAM BG/DK VHF (ΜΠΑΝΤΑ I/III) UHF (ΜΠΑΝΤΑ U) - ΥΠΕΡΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Πλήρως ενσωματωμένη ψηφιακή επίγεια-καλωδιακήδορυφορική τηλεόραση (DVB-T-C-S) (σε συμμόρφωση με DVB-T2, DVB-S2) Ένδειξη επί της οθόνης (OSD) 75 Ω (χωρίς αντιστάθμιση) V AC, 50Hz. Σύστημα Στερεοφωνικό, Γερμανικό +Nicam 2 x 10W 140W Οθόνη 55 Θερμοκρασία λειτουργίας και υγρασία λειτουργίας 344 x 1239 x / x 716 0ºC έως 40ºC, 85% σχετ. υγρασία μέγ. Ελληνικά

7 Τηλεχειριστήριο V V MENU BACK / LANG. 0 OK / P P Q.MENU (*) ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΟΥ 1 & ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΟΥ 2: Αυτά τα πλήκτρα έχουν προεπιλεγμένες λειτουργίες ανάλογα με το μοντέλο. Ωστόσο, μπορείτε σε αυτά τα πλήκτρα να αντιστοιχίσετε μια ειδική λειτουργία, πατώντας ένα από αυτά για πέντε δευτερόλεπτα, όταν είστε σε μια επιθυμητή πηγή ή κανάλι. Στην οθόνη θα εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης. Τώρα το επιλεγμένο ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΟΥ έχει συσχετιστεί με την επιλεγμένη λειτουργία. Αν εκτελέσετε την Πρώτη Εγκατάσταση, τα πλήκτρα ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΟΥ 1&2 θα επανέλθουν στην προεπιλεγμένη λειτουργία τους. EXIT Ελληνικά Αναμονή: Ενεργοποιεί / απενεργοποιεί την τηλεόραση 2. Αριθμητικά πλήκτρα: Αλλάζει κανάλι, εισάγει έναν αριθμό ή ένα γράμμα στο πλαίσιο κειμένου στην οθόνη. 3. TV: Εμφανίζει τη λίστα καναλιών/ Αλλάζει πηγή σε τηλεόραση 4. Σίγαση ήχου: Απενεργοποιεί τελείως την ένταση ήχου της τηλεόρασης 5. Ένταση ήχου +/- 6. Μενού: Εμφανίζει το μενού της τηλεόρασης 7. Πλήκτρα κατεύθυνσης: Βοηθούν στην πλοήγηση σε μενού, περιεχόμενο κλπ. και εμφανίζουν τις υποσελίδες σε λειτουργία Τελετέξτ όταν πατηθεί το Δεξιάή Αριστερά 8. OK: Επιβεβαιώνει τις επιλογές του χρήστη, διατηρεί τη σελίδα (σε λειτουργία Τελετέξτ), προβάλλει τη λίστα καναλιών (λειτουργία DTV) 9. Πίσω/Επιστροφή: Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη, άνοιγμα σελίδας ευρετηρίου (σε λειτουργία Τελετέξτ) 10. Επισκόπηση μέσων: Ανοίγει την οθόνη Επισκόπησης μέσων 11. Πληροφορίες: Εμφάνιση πληροφοριών σχετικά με το περιεχόμενο επί της οθόνης, προβολή κρυμμένων πληροφοριών (αποκάλυψη - σε λειτουργία Τελετέξτ) 12. Το Πλήκτρο μου 1 (*) 13. Έγχρωμα πλήκτρα: Για τις λειτουργίες των έγχρωμων πλήκτρων ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη 14. Γλώσσα: Εναλλαγή μεταξύ λειτουργιών ήχου (αναλογική τηλεόραση), εμφάνιση και αλλαγή γλώσσας ήχου/υποτίτλων (ψηφιακή τηλεόραση, όπου διατίθενται) 15. Υπότιτλοι: Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των υποτίτλων (όπου είναι διαθέσιμοι) 16. Ταχεία επαναφορά: Κίνηση των καρέ προς τα πίσω σε μέσα όπως ταινίες 17. Εγγραφή: Για εγγραφή προγραμμάτων 18. Αναπαραγωγή: Έναρξη αναπαραγωγής των επιλεγμένων μέσων 19. Διακοπή: Σταματά το μέσον που αναπαράγεται 20. Ταχεία προώθηση: Κινεί τα καρέ προς τα εμπρός σε μέσα όπως ταινίες 21. Παύση: Προσωρινή διακοπή αναπαραγωγής, έναρξη εγγραφής χρονικής μετατόπισης 22. Οθόνη: Αλλάζει την αναλογία διαστάσεων της εικόνας στην οθόνη 23. Κείμενο: Εμφανίζει το κείμενο Τελετέξτ (όταν είναι διαθέσιμο). Πιέστε το πάλι για να εμφανίσετε το Τελετέξτ πάνω από μια κανονική εικόνα εκπομπής (μείξη) 24. Το Πλήκτρο μου 2 (*) 25. EPG (Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγραμμάτων): Εμφανίζει τον Ηλεκτρονικό Οδηγό Προγραμμάτων 26. Έξοδος: Κλείσιμο και έξοδος από τα εμφανιζόμενα μενού ή επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη 27. Γρήγορο μενού: Εμφανίζει μια λίστα μενού για γρήγορη πρόσβαση 28. Ίντερνετ: Ανοίγει τη σελίδα της πύλης, όπου μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε πολλές εφαρμογές που βασίζονται στο Διαδίκτυο 29. Πρόγραμμα +/- 30. Εναλλαγή: Γρήγορη εναλλαγή μεταξύ προηγούμενου και τρέχοντος καναλιού ή πηγής 31. Πηγή: Δείχνει όλες τις διαθέσιμες πηγές εκπομπών και περιεχομένου

8 Συνδέσεις Σύνδεσμος τύπο Καλώδια Συσκευή AUDIO IN SPDIF Πλευρικό AV Ακουστικά YPBPR LAN Σύνδεση Mini Scart (κάτω) Σύνδεση VGA (κάτω) Σύνδεση ήχου PC/YPbPr (πίσω) Σύνδεση HDMI (κάτω&πλευρική) Σύνδεση SPDIF (Οπτική έξοδος) (κάτω) Σύνδεση Πλευρικό AV (ήχος/βίντεο) (στο πλάι) Σύνδεση ακουστικών (πλευρική) Σύνδεση βίντεο YPbPr (πίσω) Σύνδεση USB (πίσω & πλάι) Σύνδεση CI (πλευρική) Σύνδεση Ethernet (πίσω) Σύνδεση υπογούφερ (πίσω) Καλώδιο προσαρμογής Mini Scart Καλώδιο ήχου YPbPr/ υπολογιστή Καλώδιο πλευρικής σύνδεσης ήχου/ βίντεο Καλώδιο σύνδεσης YPbPr Καλώδιο Ήχου- Βίντεο Καλώδιο LAN / Ethernet ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν συνδέετε μια συσκευή μέσω εισόδου YPbPr ή Πλευρικού AV, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα καλώδια σύνδεσης για να επιτύχετε τη σύνδεση. Δείτε τις εικόνες στην αριστερή πλευρά. Για να ενεργοποιήσετε τον ήχο PC/YPbPr, θα πρέπει να συνδέσετε τις πίσω εισόδους ήχου με ένα καλώδιο YPbPr/PC. Αν συνδεθεί εξωτερική συσκευή μέσω της υποδοχής SCART, η τηλεόραση θα μεταβεί αυτόματα στη λειτουργία AV. Όταν λαμβάνετε κανάλια DTV (Mpeg4 H.264) ή σε λειτουργία Επισκόπηση μέσων, δεν θα διατίθεται έξοδος μέσω της υποδοχής Scart. Όταν χρησιμοποιείτε το κιτ στερέωσης στον τοίχο (διαθέσιμο στην αγορά από τρίτους, αν δεν παρέχεται), συνιστούμε να συνδέσετε όλα τα καλώδια στο πίσω μέρος της τηλεόρασης πριν τη στερεώσετε στον τοίχο. Τοποθετείτε ή αφαιρείτε το άρθρωμα CI μόνο όταν η τηλεόραση είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του αρθρώματος. Η είσοδος USB στην πίσω πλευρά της τηλεόρασης (USB 2.0) υποστηρίζει συσκευές κατανάλωσης ρεύματος έως 500 ma. Αν συνδέσετε συσκευές με κατανάλωση ρεύματος μεγαλύτερης των 500 ma, μπορεί να προκληθεί ζημιά στην τηλεόρασή σας. Για τις εισόδους USB στο πλάι της τηλεόρασης (USB 3.0) αυτή η οριακή τιμή είναι 1 A. Όταν πρόκειται να συνδέσετε ένα καλώδιο HDMI στην τηλεόρασή σας, πρέπει να χρησιμοποιήσετε μόνο θωρακισμένο καλώδιο HDMI, ώστε να διασφαλίσετε επαρκή ατρωσία έναντι παρασιτικής ακτινοβολίας ραδιοσυχνοτήτων. Και βεβαιωθείτε να χρησιμοποιείτε καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας που μπορεί να μεταδώσει σήματα υψηλής ευκρίνειας, όπως περιεχόμενα 4K, για μετάδοση χωρίς προβλήματα. Αν θέλετε να συνδέσετε μια συσκευή στην τηλεόραση, βεβαιωθείτε ότι τόσο η τηλεόραση όσο και η συσκευή έχουν απενεργοποιηθεί πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε σύνδεση. Αφού έχει γίνει η σύνδεση, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις μονάδες και να τις χρησιμοποιήσετε. Ελληνικά

9 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση Για την ενεργοποίηση της τηλεόρασης Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε μια πηγή ρεύματος όπως μια πρίζα τοίχου ( V AC, 50 Hz). Για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση από την κατάσταση αναμονής, είτε: Πιέστε το πλήκτρο Αναμονή, Πρόγραμμα +/- ή ένα αριθμητικό πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο. Πιέστε το πλήκτρο Αναμονή ή Πρόγραμμα +/- στην τηλεόραση. Τότε η τηλεόραση θα ενεργοποιηθεί. Για την απενεργοποίηση της τηλεόρασης Πιέστε το πλήκτρο Αναμονή στο τηλεχειριστήριο ή πιέστε το πλήκτρο Αναμονή στην τηλεόραση ώστε η τηλεόραση να μεταβεί σε κατάσταση αναμονής. Για να αποσυνδέσετε πλήρως την τηλεόραση από το ηλεκτρικό ρεύμα, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα ρεύματος δικτύου. Σημείωση: Όταν η τηλεόραση έχει τεθεί σε κατάσταση αναμονής, η λυχνία LED ένδειξης αναμονής μπορεί να αναβοσβήνει για να δείξει ότι είναι ενεργές τη στιγμή αυτή δυνατότητες όπως Αναζήτηση σε Αναμονή, Μεταφόρτωση μέσω εναέριας λήψης ή Χρονοδιακόπτης. Η λυχνία LED μπορεί επίσης να αναβοσβήνει όταν ενεργοποιήσετε την τηλεόραση από την κατάσταση αναμονής. Πρώτη Εγκατάσταση Όταν ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά η συσκευή, θα εμφανιστεί το μενού επιλογής γλώσσας. Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα και πιέστε OK. Στην επόμενη οθόνη, ρυθμίστε τις προτιμήσεις σας χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα κατεύθυνσης. Σημείωση: Ανάλογα με την επιλογή Χώρα μπορεί σε αυτό το σημείο να σας ζητηθεί να ορίσετε και να επιβεβαιώσετε έναν κωδικό PIN. Ο κωδικός PIN που θα επιλέξετε δεν μπορεί να είναι Αυτόν τον κωδικό πρέπει να τον καταχωρίσετε αν σας ζητηθεί να εισάγετε κωδικό PIN για οποιοδήποτε χειρισμό σε μενού αργότερα. Σχετικά με την επιλογή Τύπου εκπομπής Ψηφιακά κεραίας: Αν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή αναζήτησης Ψηφιακά Κεραίας, η τηλεόραση θα πραγματοποιήσει αναζήτηση για ψηφιακές επίγειες εκπομπές αφού ολοκληρωθούν οι άλλες αρχικές ρυθμίσεις. Ψηφιακά καλωδιακής: Αν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή αναζήτησης Ψηφιακά Καλωδιακής, η τηλεόραση θα πραγματοποιήσει αναζήτηση για ψηφιακές εκπομπές καλωδιακής τηλεόρασης, αφού ολοκληρωθούν οι άλλες αρχικές ρυθμίσεις. Σύμφωνα με τις άλλες προτιμήσεις σας μπορεί να εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης πριν την έναρξη της αναζήτησης. Επιλέξτε ΝΑΙ και πιέστε OK για να προχωρήσετε. Για να ακυρώσετε τη λειτουργία, επιλέξτε ΟΧΙ και πιέστε ΟΚ. Μπορείτε να επιλέξετε Δίκτυο ή να ρυθμίσετε τιμές όπως Συχνότητα, Ελληνικά Κωδικός δικτύου και Βήμα Αναζήτησης. Όταν τελειώσετε, πιέστε το πλήκτρο OK. Σημείωση: Η διάρκεια της αναζήτησης θα διαφέρει, ανάλογα με το επιλεγμένο Βήμα αναζήτησης. Δορυφορικά: Αν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή αναζήτησης εκπομπών Δορυφορική, η τηλεόραση θα πραγματοποιήσει αναζήτηση για ψηφιακές εκπομπές δορυφορικής τηλεόρασης, αφού ολοκληρωθούν οι άλλες αρχικές ρυθμίσεις. Πριν πραγματοποιηθεί η αναζήτηση δορυφορικών εκπομπών θα πρέπει να γίνουν ορισμένες ρυθμίσεις. Πρώτα θα εμφανιστεί το μενού Τύπος κεραίας. Μπορείτε να επιλέξετε Τύπο κεραίας ως Απ' ευθείας, Ένα καλώδιο δορυφορικής ή Διακόπτης DiSEqC χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα " " ή " ". Απ' ευθείας: Αν κατέχετε ένα μόνο δέκτη και απ' ευθείας συνδεδεμένο δορυφορικό κάτοπτρο, επιλέξτε αυτόν τον τύπο κεραίας. Πιέστε OK για να συνεχίσετε. Στην επόμενη οθόνη, επιλέξτε ένα διαθέσιμο δορυφόρο και πιέστε ΟΚ για αναζήτηση υπηρεσιών. Ένα καλώδιο δορυφορικής: Αν έχετε πολλούς δέκτες και σύστημα Ένα καλώδιο δορυφορικής, επιλέξτε αυτόν τον τύπο κεραίας. Πιέστε OK για να συνεχίσετε. Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη. Πιέστε OK για να γίνει σάρωση για υπηρεσίες. Διακόπτης DiSEqC: Αν έχετε πολλά δορυφορικά κάτοπτρα και διακόπτη DiSEqC, επιλέξτε αυτόν τον τύπο κεραίας. Πιέστε OK για να συνεχίσετε. Στην οθόνη που ακολουθεί μπορείτε να ρυθμίσετε τέσσερις επιλογές DiSEqC (αν είναι διαθέσιμες). Πιέστε το πλήκτρο OK για να πραγματοποιήσετε σάρωση στον πρώτο δορυφόρο στη λίστα. Αναλογικά: Αν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή αναζήτησης Αναλογικά, η τηλεόραση θα πραγματοποιήσει αναζήτηση για αναλογικές εκπομπές, αφού ολοκληρωθούν οι άλλες αρχικές ρυθμίσεις. Επιπλέον, μπορείτε να ορίσετε έναν τύπο εκπομπής ως αγαπημένο. Κατά τη διαδικασία αναζήτησης, προτεραιότητα θα δίνεται στον επιλεγμένο τύπο εκπομπής και τα κανάλια του θα αναφέρονται πρώτα στη Λίστα καναλιών. Όταν τελειώσει, πιέστε OK για να συνεχίσετε. Σε αυτό το σημείο μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή Λειτουργία καταστήματος. Αυτή η επιλογή θα διαμορφώσει τις ρυθμίσεις της τηλεόρασής σας για περιβάλλον καταστήματος και ανάλογα με το μοντέλο τηλεόρασης που χρησιμοποιείται, οι υποστηριζόμενες λειτουργίες της τηλεόρασης μπορεί να εμφανίζονται πάνω στην οθόνη ως πλαίσιο πληροφοριών. Αυτή η επιλογή προορίζεται μόνο για χρήση μόνο σε κατάστημα. Για χρήση στο σπίτι συνιστάται να επιλέξετε Οικιακή λειτουργία. Αυτή η επιλογή θα είναι διαθέσιμη στο μενού

10 Σύστημα>Ρυθμίσεις>Περισσότερα και μπορείτε να την απενεργοποιήσετε/ενεργοποιήσετε αργότερα. Πιέστε το πλήκτρο OK στο τηλεχειριστήριο για να συνεχίσετε και θα εμφανιστεί το μενού Ρυθμίσεις Δικτύου/Internet. Ανατρέξτε στην ενότητα Συνδεσιμότητα για να διαμορφώσετε μια ενσύρματη ή ασύρματη σύνδεση. Αφού έχουν ολοκληρωθεί οι ρυθμίσεις, πιέστε OK για να συνεχίσετε. Για να μεταπηδήσετε στο επόμενο βήμα χωρίς να κάνετε τίποτα, πιέστε το πλήκτρο Ταχεία προώθηση του τηλεχειριστηρίου. Αφού ολοκληρωθούν οι αρχικές ρυθμίσεις, η τηλεόραση θα αρχίσει την αναζήτηση για διαθέσιμες εκπομπές των επιλεγμένων τύπων εκπομπών. Αφού αποθηκευτούν όλοι οι διαθέσιμοι σταθμοί, θα εμφανιστούν στη οθόνη τα αποτελέσματα αναζήτησης. Πιέστε OK για να συνεχίσετε. Στη συνέχεια θα εμφανιστεί το μενού Επεξεργασία λίστας καναλιών. Μπορείτε να επεξεργαστείτε τη λίστα καναλιών σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας ή να πιέστε το πλήκτρο Menu για να βγείτε από το μενού και να παρακολουθήσετε τηλεόραση. Ενώ συνεχίζεται η αναζήτηση, μπορεί να εμφανιστεί ένα μήνυμα που ρωτά αν θέλετε να ταξινομήσετε τα κανάλια σύμφωνα με τον αριθμό LCN(*). Επιλέξτε Ναι και πιέστε OK για επιβεβαίωση. (*) LCN είναι το σύστημα Λογικού αριθμού καναλιού που οργανώνει τους διαθέσιμους σταθμούς σύμφωνα με μια αναγνωρισμένη σειρά καναλιών (αν διατίθεται). Σημείωση: Μην απενεργοποιήσετε την τηλεόραση κατά την αρχικοποίηση της πρώτης εγκατάστασης. Σημειώστε ότι, ανάλογα με την επιλογή χώρας, ορισμένες επιλογές ίσως να μην είναι διαθέσιμες. Αναπαραγωγή μέσων μέσω εισόδου USB Μέσω των εισόδων USB, μπορείτε να συνδέσετε στην τηλεόρασή σας μονάδες εξωτερικού δίσκου 2,5" και 3,5" (σκληρός δίσκος με εξωτερική τροφοδοσία) ή στικ μνήμης USB. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας στις συσκευές αποθήκευσης δεδομένων σας, πριν τις συνδέσετε στην τηλεόραση. Ο κατασκευαστής δεν θα είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά αρχείων ή απώλεια δεδομένων. Ορισμένοι τύποι συσκευών USB (π.χ. συσκευές αναπαραγωγής MP3) ή σκληροί δίσκοι/στικ μνήμης USB ενδέχεται να μην είναι συμβατοί με αυτήν την τηλεόραση. Η τηλεόραση υποστηρίζει διαμόρφωση δίσκου FAT32 και NTFS αλλά δεν θα είναι διαθέσιμη η λειτουργία εγγραφής για δίσκους με διαμόρφωση NTFS. Κατά τη μορφοποίηση (φορμάρισμα) σκληρών δίσκων USB χωρητικότητας μεγαλύτερη του 1 TB (Tera Byte), ενδέχεται να αντιμετωπίσετε ορισμένα προβλήματα με τη διαδικασία μορφοποίησης. Περιμένετε λίγο πριν από κάθε σύνδεση ή αποσύνδεση, επειδή η συσκευή αναπαραγωγής μπορεί ακόμη να Ελληνικά διαβάζει αρχεία. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί βλάβη του υλικού της συσκευής αναπαραγωγής USB και της ίδιας της μονάδας USB. Μη τραβήξετε έξω τη μονάδα δίσκου σας κατά την αναπαραγωγή ενός αρχείου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συσκευές κατανεμητή (hub) USB με τις εισόδους USB της τηλεόρασής σας. Στην περίπτωση αυτή συνιστώνται συσκευές κατανεμητών (hub) που διαθέτουν εξωτερική τροφοδοσία ρεύματος. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε την είσοδο (τις εισόδους) USB της τηλεόρασής σας απευθείας, αν πρόκειται να συνδέσετε ένα σκληρό δίσκο USB. Σημείωση: Όταν προβάλλετε αρχεία εικόνων, το μενού Επισκόπηση μέσων μπορεί να προβάλει μόνο 1000 αρχεία εικόνων που είναι αποθηκευμένα στη συνδεδεμένη συσκευή USB. Εγγραφή προγράμματος ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όταν χρησιμοποιείτε μια νέα μονάδα σκληρού δίσκου USB, συνιστάται να μορφοποιήσετε (φορμάρετε) πρώτα το δίσκο χρησιμοποιώντας την επιλογή της τηλεόρασής σας Μορφοποίηση δίσκου στη θέση Επισκόπηση μέσων>ρυθμίσεις>ρυθμίσεις εγγραφής. Για να εγγράψετε ένα πρόγραμμα, πρέπει πρώτα να συνδέσετε ένα δίσκο USB στην τηλεόρασή σας ενώ η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη. Κατόπιν θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση για να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα εγγραφής. Για να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα εγγραφής, η μονάδα σας USB θα πρέπει να έχει ελεύθερο χώρο 2 GB και να είναι συμβατή με USB 2. Για τις εισόδους USB στο πλάι της τηλεόρασης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και συσκευές συμβατές με USB 3.0. Αν δεν είναι συμβατή η μονάδα USB, θα εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος. Για την εγγραφή προγραμμάτων μεγάλης διάρκειας όπως ταινιών, συνιστάται να χρησιμοποιείτε μονάδες σκληρού δίσκου USB (μονάδες HDD). Τα προγράμματα που εγγράφονται αποθηκεύονται στο συνδεδεμένο δίσκο USB. Αν το επιθυμείτε, μπορείτε να αποθηκεύσετε/ αντιγράψετε τα αρχεία εγγραφών σε υπολογιστή. Ωστόσο, αυτά τα αρχεία δεν θα είναι διαθέσιμα για αναπαραγωγή στον υπολογιστή. Μπορείτε να αναπαράγετε τα αρχεία μόνο μέσω της τηλεόρασής σας. Κατά τη χρονική μετατόπιση, μπορεί να προκύψει καθυστέρηση στο συγχρονισμό ομιλίας. Η εγγραφή ραδιοφώνου υποστηρίζεται. Η τηλεόραση μπορεί να εγγράψει προγράμματα έως δέκα ωρών. Τα εγγεγραμμένα προγράμματα χωρίζονται σε διαμερίσματα του 4GB. Αν η ταχύτητα εγγραφής του συνδεδεμένου δίσκου USB δεν είναι επαρκής, η εγγραφή μπορεί να αποτύχει και να μη διατίθεται η δυνατότητα χρονικής μετατόπισης.

11 Για το λόγο αυτό συνιστάται να χρησιμοποιείτε μονάδες σκληρού δίσκου USB για την εγγραφή προγραμμάτων HD. Μην αποσυνδέσετε τη μονάδα USB/σκληρού δίσκου κατά τη διάρκεια μιας εγγραφής. Αυτό μπορεί να προξενήσει βλάβη στη μονάδα USB/σκληρού δίσκου. Αν το καλώδιο AC αποσυνδεθεί ενώ υπάρχει ενεργή ρύθμιση χρονοδιακόπτη εγγραφής USB, αυτή θα ακυρωθεί. Διατίθεται υποστήριξη πολλαπλών διαμερισμάτων δίσκου. Υποστηρίζονται το πολύ δύο διαφορετικά διαμερίσματα. Το πρώτο διαμέρισμα του δίσκου USB χρησιμοποιείται για λειτουργίες προσωπικού καταγραφέα βίντεο (PVR ready). Επίσης πρέπει να έχει διαμορφωθεί ως πρωτεύον διαμέρισμα για να χρησιμοποιηθεί για τις λειτουργίες PVR ready. Ορισμένα πακέτα ροής δεδομένων ίσως να μην εγγράφονται λόγω προβλημάτων σήματος, γι' αυτό ορισμένες φορές το βίντεο μπορεί να "παγώνει" κατά την αναπαραγωγή. Τα πλήκτρα Εγγραφή, Αναπαραγωγή, Παύση, Προβολή (για διάλογο Λίστας αναπαραγωγής) δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν είναι ενεργοποιημένο το Τελετέξτ. Αν μια εγγραφή αρχίσει από χρονοδιακόπτη ενώ είναι ενεργοποιημένο το Τελετέξτ, τότε το Τελετέξτ απενεργοποιείται αυτόματα. Επίσης η χρήση Τελετέξτ είναι απενεργοποιημένη όταν υπάρχει σε εξέλιξη αναπαραγωγή. Κατά τη διάρκεια της εγγραφής ενός προγράμματος στο παρασκήνιο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές μενού, να αλλάξετε πηγή ή να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες στην Αναπαραγωγή μέσων, όπως προβολή φωτογραφιών, αναπαραγωγή αρχείων βίντεο και μουσικής, και ακόμα και αναπαραγωγής της εγγραφής που είναι σε εξέλιξη. Εγγραφή Χρονικής μετατόπισης Πιέστε το πλήκτρο Παύση ενώ παρακολουθείτε μια εκπομπή για να ενεργοποιήσετε τη χρονική μετατόπιση. Στη λειτουργία χρονικής μετατόπισης το πρόγραμμα σταματά προσωρινά και συγχρόνως εγγράφεται στο συνδεδεμένο δίσκο USB. Πιέστε το πλήκτρο Αναπαραγωγή ξανά για να παρακολουθήσετε πάλι το πρόγραμμα από το σημείο που σταμάτησε. Πιέστε το πλήκτρο Διακοπή για να διακόψετε τη χρονική μετατόπιση και να επιστρέψετε στη ζωντανή εκπομπή. Η Χρονική μετατόπιση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε λειτουργία ραδιοφώνου. μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα ταχείας επαναφοράς στη λειτουργία χρονικής μετατόπισης αν δεν έχετε προηγουμένως προχωρήσει την αναπαραγωγή με την επιλογή ταχείας προώθησης. Άμεση εγγραφή Για να αρχίσει η άμεση εγγραφή μιας εκπομπής πιέστε το πλήκτρο Εγγραφή ενώ παρακολουθείτε ένα πρόγραμμα. Μπορείτε να πιέσετε πάλι το πλήκτρο Εγγραφή στο τηλεχειριστήριο για να εγγράψετε το επόμενο συμβάν αφού επιλέξετε το επόμενο πρόγραμμα μέσα από τον ηλεκτρονικό οδηγό προγραμμάτων, EPG. Πιέστε το πλήκτρο Στοπ για ακύρωση της άμεσης εγγραφής. Κατά τη λειτουργία εγγραφής δεν είναι δυνατή η αλλαγή εκπομπής. Κατά την εγγραφή προγράμματος ή όταν χρησιμοποιείτε χρονική μετατόπιση, εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό μήνυμα στην οθόνη σε περίπτωση που δεν είναι επαρκής η ταχύτητα της συσκευής σας USB. Παρακολούθηση εγγεγραμμένων προγραμμάτων Επιλέξτε Εγγραφές από το μενού Επισκόπηση μέσων. Επιλέξτε μια εγγραφή από τη λίστα (αν προηγουμένως είχαν εγγραφεί εκπομπές). Πιέστε το πλήκτρο OK για να δείτε τις Επιλογές αναπαραγωγής. Επιλέξτε μία και πιέστε το πλήκτρο OK. Σημείωση: Κατά την αναπαραγωγή δεν θα είναι δυνατή η προβολή του κύριου μενού και των στοιχείων μενού. Πιέστε το πλήκτρο Διακοπή για να σταματήσετε μια αναπαραγωγή και να επιστρέψετε στις Εγγραφές. Αργή Κίνηση Εμπρός Αν πιέσετε το πλήκτρο Παύση ενώ παρακολουθείτε εγγεγραμμένα προγράμματα, τότε θα είναι διαθέσιμη η δυνατότητα αργής κίνησης εμπρός. Για την αργή κίνηση εμπρός μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο Ταχεία προώθηση. Αν πιέσετε επανειλημμένα το πλήκτρο Ταχεία προώθηση θα μεταβληθεί η ταχύτητα αργής κίνησης εμπρός. Διαμόρφωση εγγραφών Επιλέξτε το στοιχείο Ρυθμίσεις εγγραφών στο μενού Επισκόπηση μέσων>ρυθμίσεις για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις εγγραφών. Μορφοποίηση δίσκου: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Μορφοποίηση δίσκου για μορφοποίηση (φορμάρισμα) του συνδεδεμένου δίσκου USB. Για χρήση της δυνατότητας Μορφοποίηση δίσκου απαιτείται ο κωδικός PIN. Σημείωση: Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN μπορεί να έχει τεθεί σε 0000 ή Αν έχετε ορίσει τον κωδικό PIN (σας ζητάται ανάλογα με την επιλογή χώρας) κατά την Πρώτη Εγκατάσταση χρησιμοποιήστε τον PIN που έχετε ορίσει. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αν μορφοποιήσετε τη μονάδα δίσκου USB, θα διαγραφούν ΟΛΑ τα δεδομένα που υπάρχουν σε αυτή και το σύστημα αρχείων της θα μετατραπεί σε FAT32. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα σφάλματα λειτουργίας θα διορθωθούν μετά από μια μορφοποίηση, όμως θα χαθούν ΟΛΑ τα δεδομένα σας. Ελληνικά

12 Αν κατά την έναρξη μιας εγγραφής εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα "Ταχύτητα εγγραφής δίσκου USB πολύ αργή για εγγραφή", προσπαθήστε να ξεκινήσετε πάλι την εγγραφή. Αν συνεχίσετε να λαμβάνετε το ίδιο σφάλμα, ενδεχομένως ο δίσκος σας USB δεν πληροί τις απαιτήσεις ταχύτητας. Δοκιμάστε να συνδέσετε έναν άλλον δίσκο USB. Μενού Επισκόπηση μέσων Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία φωτογραφιών, μουσικής και ταινιών που είναι αποθηκευμένα σε δίσκο USB συνδέοντάς τον στην τηλεόρασή σας. Συνδέστε ένα δίσκο USB σε μία από τις θύρες USB που βρίσκονται στο πλάι της τηλεόρασης. Πιέζοντας το πλήκτρο Μενού από τη λειτουργία Επισκόπηση μέσων θα αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές μενού Εικόνα, Ήχος και Ρυθμίσεις. Για έξοδο από αυτή την οθόνη, πιέστε πάλι το πλήκτρο Μενού. Μπορείτε να ορίσετε τις προτιμήσεις σας για την Επισκόπηση μέσων χρησιμοποιώντας το μενού Ρυθμίσεις. Ξεκινήστε την αναπαραγωγή με το πλήκτρο Αναπαραγωγή και ενεργοποιήστε Ξεκινήστε την αναπαραγωγή με το πλήκτρο ΟΚ και ενεργοποιήστε Ξεκινήστε την αναπαραγωγή με το πλήκτρο Αναπαραγωγή και ενεργοποιήστε Ξεκινήστε την αναπαραγωγή με το πλήκτρο Αναπαραγωγή και ενεργοποιήστε, Χειρισμός λειτουργίας Όλα τα αρχεία στη λίστα θα αναπαράγονται συνεχώς με την αρχική τους σειρά Θα αναπαράγεται το ίδιο αρχείο συνεχώς (επανάληψη) Όλα τα αρχεία στη λίστα θα αναπαραχθούν μία φορά με τυχαία σειρά Όλα τα αρχεία στη λίστα θα αναπαράγονται συνεχώς με την ίδια τυχαία σειρά. FollowMe TV (αν είναι διαθέσιμη) Με την συσκευή σας κινητής τηλεφωνίας μπορείτε να μεταδώσετε την τρέχουσα εκπομπή από την "έξυπνη" τηλεόρασή σας, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία FollowMe TV. Εγκαταστήστε την κατάλληλη εφαρμογή Smart Center στη συσκευή σας κινητής τηλεφωνίας. Ξεκινήστε την εφαρμογή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία αυτή, ανατρέξτε στις οδηγίες της εφαρμογής που χρησιμοποιείτε. Σημείωση: Αυτή η εφαρμογή δεν είναι συμβατή με όλες τις συσκευές κινητής τηλεφωνίας. Κανάλια HD δεν υποστηρίζονται, και πρέπει και οι δύο συσκευές να είναι συνδεδεμένες στο ίδιο δίκτυο. CEC και Διέλευση RC CEC Αυτή η λειτουργία επιτρέπει να χειρίζεστε με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης τις συνδεδεμένες συμβατές με CEC συσκευές οι οποίες έχουν συνδεθεί στην τηλεόραση μέσω θυρών HDMI. Η επιλογή CEC στο μενού Σύστημα>Ρυθμίσεις>Περισσότερα θα πρέπει προηγουμένως να έχει τεθεί σε Ενεργοποιημένο. Πιέστε το πλήκτρο Πηγής και επιλέξτε την είσοδο HDMI της συνδεδεμένης συσκευής CEC από το μενού Λίστα πηγών. Όταν έχει συνδεθεί μια νέα συσκευή-πηγή CEC, αυτή θα εμφανιστεί στη λίστα του μενού πηγής με το δικό της όνομα αντί του ονόματος των συνδεδεμένων θυρών HDMI (συσκευή αναπαραγωγής DVD, συσκευή εγγραφής 1 κλπ.). Το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης αποκτά αυτόματα τη δυνατότητα να εκτελεί τις κύριες λειτουργίες αφού επιλεγεί η συνδεδεμένη πηγή HDMI. Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία και να ελέγχετε πάλι την τηλεόραση μέσω του τηλεχειριστηρίου, πιέστε το πλήκτρο Γρήγορο μενού στο τηλεχειριστήριο, επισημάνετε Διέλευση RC CEC και ρυθμίστε το στοιχείο ως Κλειστό πιέζοντας το πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά. Αυτή η λειτουργία μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί από το μενού Σύστημα>Ρυθμίσεις>Περισσότερα. Η τηλεόραση επίσης υποστηρίζει τη λειτουργία ARC (Audio Return Channel, κανάλι επιστροφής ήχου). Αυτή η λειτουργία είναι μια σύνδεση ήχου που σκοπό έχει να αντικαταστήσει άλλα καλώδια ανάμεσα στην τηλεόραση και στο ηχοσύστημα (σύστημα δέκτη A/V ή σύστημα ηχείων). Όταν είναι ενεργή η λειτουργία ARC, η τηλεόραση δεν πραγματοποιεί αυτόματη σίγαση όλων των άλλων εξόδων ήχου της. Έτσι χρειάζεται να μειώσετε χειροκίνητα την ένταση της τηλεόρασης στο μηδέν, αν θέλετε να ακούσετε μόνο ήχο από τη συνδεδεμένη συσκευή ήχου (όπως συμβαίνει και με τις οπτικές ή ομοαξονικές ψηφιακές εξόδους ήχου). Αν θέλετε να αλλάξετε το επίπεδο έντασης ήχου της συνδεδεμένης συσκευής, θα πρέπει να επιλέξετε αυτή τη συσκευή από τη λίστα πηγών. Σε αυτή την περίπτωση, τα πλήκτρα ελέγχου ήχου κατευθύνονται στη συνδεδεμένη συσκευή ήχου. Σημείωση: Η λειτουργία ARC υποστηρίζεται μόνο από την είσοδο HDMI3. Ελληνικά

13 Έλεγχος ήχου συστήματος Επιτρέπει τη χρήση με την τηλεόραση ενός ενισχυτή ήχου/δέκτη. Η ένταση του ήχου μπορεί να ρυθμιστεί μέσω του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης. Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, ρυθμίστε το στοιχείο Ηχεία στο μενού Σύστημα>Ρυθμίσεις>Περισσότερα σε Ενισχυτής. Θα απενεργοποιηθεί ο ήχος στα ηχεία της τηλεόρασης και ο ήχος της πηγής που παρακολουθείτε θα παρέχεται από το συνδεδεμένο ηχοσύστημα. Σημείωση: Η συσκευή ήχου θα πρέπει να υποστηρίζει τη λειτουργία Έλεγχος ήχου συστήματος (System Audio Control) και η επιλογή CEC θα πρέπει να έχει τεθεί σε Ενεργοποιημένη. Ηλ. εγχειρίδιο Στο Ηλ. εγχειρίδιο μπορείτε να βρείτε οδηγίες σχετικά με τις λειτουργίες της τηλεόρασής σας. Για να χρησιμοποιήσετε το Ηλ. εγχειρίδιο, πιέστε το πλήκτρο Πληροφορίες ενώ στην οθόνη εμφανίζεται το κύριο μενού ή πιέστε το κουμπί Γρήγορο μενού, επιλέξτε Εγχειρίδιο πληροφοριών και πιέστε OK. Με τα πλήκτρα κατεύθυνσης επιλέξτε μια επιθυμητή κατηγορία. Κάθε κατηγορία περιλαμβάνει διαφορετικά θέματα. Επιλέξτε ένα θέμα και πιέστε OK για να διαβάσετε τις οδηγίες. Για να κλείσετε την οθόνη Ηλ. εγχειρίδιο, πιέστε το πλήκτρο Εχιτ ή Menu. Σημείωση: Τα περιεχόμενα του Ηλ. εγχειριδίου μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο. Ελληνικά

14 Περιεχόμενα Μενού TV Περιεχόμενα μενού Σύστημα - Εικόνα Ρυθμίσεις 3D Πιέστε για να προβάλετε τις Ρυθμίσεις 3D. Τύπος Αντίθεση Φωτεινότητα Οξύτητα Χρώμα Εξοικονόμηση ενέργειας Φωτισμός οθόνης Προηγμένες ρυθμίσεις Δυναμική αντίθεση Ελάττωση Θορύβου Θερμοκρασία Χρώματος Λευκό σημείο Ζουμ σε Εικόνα Λειτουργία Ταινίας Απόχρωση δέρματος Μετατόπιση χρώματος HDMI Πλήρης περιοχή Θέση PC Αυτόματη Θέση Οριζ Θέση Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του Τύπου Εικόνας ανάλογα με τις προτιμήσεις ή τις απαιτήσεις σας. Ο τύπος εικόνας μπορεί να τεθεί σε μία από τις εξής επιλογές: Σινεμά, Παιχνίδι, Σπορ, Δυναμική και Φυσική. Ρυθμίζει τις τιμές φωτισμού για τις φωτεινές και σκοτεινές περιοχές της οθόνης. Ρυθμίζει τις τιμές φωτεινότητας στην οθόνη. Ρυθμίζει την τιμή οξύτητας (ευκρίνειας) της εικόνας για τα αντικείμενα που εμφανίζονται στην οθόνη. Ρυθμίζει την τιμή χρωματισμού, ώστε να προσαρμοστούν τα χρώματα. Για να ρυθμίζετε την Εξοικονόμηση ενέργειας σε Χρήστη, Ελάχιστη, Μεσαία, Μέγιστη, Αυτόματα, Απενεργοποίηση οθόνης ή Κλειστό. Σημείωση: Ανάλογα με τον επιλεγμένο Τύπο, οι διαθέσιμες επιλογές ίσως διαφέρουν. Αυτή η ρύθμιση ελέγχει το επίπεδο φωτισμού οθόνης. Η λειτουργία Φωτισμός οθόνης θα είναι ανενεργή αν η Εξοικονόμηση Ενέργειας έχει τεθεί σε Χρήστη. Μπορείτε να αλλάξετε το βαθμό δυναμικής αντίθεσης σε μια επιθυμητή τιμή. Αν το σήμα είναι αδύναμο και η εικόνα παρουσιάζει "θόρυβο", χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση Ελάττωση Θορύβου για να μειώσετε το θόρυβο. Ρυθμίζει την επιθυμητή τιμή θερμοκρασίας χρώματος. Είναι διαθέσιμες οι επιλογές Ψυχρό, Κανονικό, Θερμό και Χρήστης. Αυτή η ρύθμιση θα είναι διαθέσιμη, αν η επιλογή Θερμοκρασία Χρώματος έχει τεθεί σε Χρήστης. Μπορείτε να κάνετε την εικόνα πιο "θερμή" ή πιο "ψυχρή" πιέζοντας τα πλήκτρα Αριστερά ή Δεξιά. Ρυθμίζει την επιθυμητή μορφή μεγέθους εικόνας. Οι ταινίες εγγράφονται σε διαφορετικό αριθμό καρέ ανά δευτερόλεπτο σε σχέση με τα κανονικά τηλεοπτικά προγράμματα. Ενεργοποιήστε αυτή τη δυνατότητα όταν παρακολουθείτε ταινίες για να δείτε πιο καθαρά τις σκηνές με γρήγορη κίνηση. Η στάθμη της απόχρωσης δέρματος μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ των τιμών -5 και 5. Ρυθμίζει τον επιθυμητό τόνο των χρωμάτων. Αυτή η δυνατότητα θα είναι ορατή όταν παρακολουθείτε από πηγή HDMI. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα για να βελτιώσετε τη σκοτεινότητα στην εικόνα. Εμφανίζεται μόνον όταν η πηγή εισόδου έχει τεθεί σε VGA/PC. Βελτιστοποιεί αυτόματα την εικόνα. Πιέστε ΟΚ για βελτιστοποίηση. Αυτό το στοιχείο μετατοπίζει την εικόνα οριζόντια προς τη δεξιά ή την αριστερή πλευρά της οθόνης. Κατ Θέση Αυτό το στοιχείο μετατοπίζει την εικόνα κατακόρυφα προς το πάνω ή το κάτω μέρος της οθόνης. Οι ρυθμίσεις Συχνότ. εικον διορθώνουν την παρεμβολή η οποία εμφανίζεται σαν κατακόρυφες Συχνότ. εικον ταινίες σε παρουσιάσεις με πολλές κουκκίδες όπως τα λογιστικά φύλλα ή παράγραφοι ή κείμενα με μικρότερα μεγέθη γραμματοσειρών. Ανάλογα με την πηγή εισόδου (υπολογιστής κλπ.), μπορεί να δείτε στην οθόνη εικόνα ασαφή ή Φάση με θόρυβο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φάση για να επιτύχετε καθαρή εικόνα με τη μέθοδο της δοκιμής και σφάλματος. Επαναφέρει τις ρυθμίσεις εικόνας στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές (εκτός από τη λειτουργία Επαναφορά Παιχνίδι). Στη λειτουργία VGA (PC) δεν θα διατίθενται ορισμένα στοιχεία στο μενού Εικόνα. Αντί αυτού, στη λειτουργία PC, οι ρυθμίσεις της λειτουργίας VGA θα διατίθενται στο μενού Ρυθμίσεις εικόνας σε λειτουργία PC. Ελληνικά

15 Περιεχόμενα μενού Σύστημα - Ήχος Ένταση ήχου Ισοσταθμιστής Ισορροπία Ακουστικά Τύπος ήχου Σύστημα AVL (Αυτόματος Περιορισμός Έντασης Ήχου) Ακουστικά/Γραμμή εξόδου Δυναμικά μπάσα Ήχος Surround Ψηφιακή Έξοδος Ρύθμιση της στάθμης της έντασης ήχου. Επιλέγει τύπο λειτουργίας ισοσταθμιστή. Εξατομικευμένες ρυθμίσεις από το χρήστη μπορούν να γίνουν μόνο στη λειτουργία Χρήστης. Ρυθμίζει αν ο ήχος έρχεται από το αριστερό ή το δεξιό ηχείο. Ρυθμίζει την ένταση ήχου των ακουστικών. Πριν χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά, βεβαιωθείτε ότι η ένταση ήχου των ακουστικών έχει ρυθμιστεί σε χαμηλό επίπεδο, για την αποτροπή βλάβης στην ακοή σας. Μπορείτε να επιλέξετε έναν τύπο ήχου (αν υποστηρίζεται από το επιλεγμένο κανάλι). Ρυθμίζει τον ήχο ώστε να επιτυγχάνεται σταθερή στάθμη εξόδου μεταξύ προγραμμάτων. Αν στην τηλεόρασή σας συνδέετε εξωτερικό ενισχυτή με χρήση της υποδοχής ακουστικών, μπορείτε να κάνετε την επιλογή Γραμμή εξόδου. Αν έχετε συνδέσει ακουστικά στην τηλεόραση, ορίστε αυτή την επιλογή ως Ακουστικά. Πριν χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά, βεβαιωθείτε ότι αυτό το στοιχείο μενού έχει οριστεί σε Ακουστικά. Αν έχει οριστεί σε Γραμμή εξόδου, η έξοδος από την υποδοχή ακουστικών θα έχει ρυθμιστεί στη μέγιστη ένταση, που μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην ακοή σας. Ενεργοποίηση ή απενεργοποίησης της λειτουργίας Δυναμικά μπάσα. Η λειτουργία ήχου Surround μπορεί να τεθεί σε Ανοικτό ή Κλειστό. Ρυθμίζει τον τύπο ήχου της ψηφιακής εξόδου. Ελληνικά

16 Περιεχόμενα μενού Σύστημα - Ρυθμίσεις Πρόσβαση υπό συνθήκες Γλώσσα Γονικός έλεγχος Χρονοδιακόπτες Ημερομηνία/ Ώρα Πηγές Ρυθμίσεις Δικτύου/ Internet Προσβασιμότητα Προβλήματα ακοής Ηχητική Περιγραφή Netflix Περισσότερα Ελέγχει τα αρθρώματα πρόσβασης υπό συνθήκες, αν υπάρχουν. Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετική γλώσσα ανάλογα με το σταθμό εκπομπής και τη χώρα. Καταχωρίστε το σωστό κωδικό πρόσβασης για να αλλάξετε ρυθμίσεις γονικού ελέγχου. Σε αυτό το μενού μπορείτε να ρυθμίσετε εύκολα Κλείδωμα μενού, Κλείδωμα καταλληλότητας, Προστασία παιδιών ή Καθοδήγηση. Μπορείτε επίσης να ορίσετε ένα νέο κωδικό PIN ή να αλλάξετε τον Προεπιλεγμένο CICAM PIN χρησιμοποιώντας τις σχετικές επιλογές. Σημείωση: Ορισμένες επιλογές μενού ίσως να μην είναι διαθέσιμες ανάλογα με την επιλογή χώρας στην Πρώτη εγκατάσταση. Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN μπορεί να έχει τεθεί σε 0000 ή Αν έχετε ορίσει τον κωδικό PIN (σας ζητάται ανάλογα με την επιλογή χώρας) κατά την Πρώτη Εγκατάσταση χρησιμοποιήστε τον PIN που έχετε ορίσει. Ρυθμίζει το χρονοδιακόπτη ύπνου για απενεργοποίηση της τηλεόρασης μετά από ορισμένο χρόνο. Ρυθμίζει χρονοδιακόπτες για επιλεγμένα προγράμματα. Ρυθμίζει την ημερομηνία και την ώρα. Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τις επιλογές πηγής. Για τις πηγές HDMI υπάρχουν οι επιλογές Κανονική, Βελτιωμένη και Απενεργοποιημένη. Οι επιλογές Κανονική και Βελτιωμένη επηρεάζουν τις ρυθμίσεις χρώματος της επιλεγμένης πηγής HDMI. Για να μπορείτε να παρακολουθείτε εικόνες 4K από πηγή HDMI, η σχετική ρύθμιση πηγής πρέπει να τεθεί ως Βελτιωμένη αν η συνδεδεμένη συσκευή είναι συμβατή με HDMI 2.0. Θέστε την ως Κανονική αν η συνδεδεμένη συσκευή είναι συμβατή με HDMI 1.4. Ρυθμίστε αντίστοιχα ή απενεργοποιήστε τη σχετική πηγή HDMI θέτοντάς την ως Απενεργοποιημένη. Εμφανίζονται οι ρυθμίσεις δικτύου/internet. Εμφανίζει τις επιλογές προσβασιμότητας της τηλεόρασης. Ενεργοποιεί τυχόν ειδικές δυνατότητες που εκπέμπονται από το σταθμό εκπομπής. Θα αναπαράγεται ένα κανάλι αφήγησης για το κοινό που είναι τυφλό ή έχει προβλήματα όρασης. Πιέστε OK για να δείτε όλες τις διαθέσιμες επιλογές του μενού Ηχητική Περιγραφή. Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνον αν την υποστηρίζει ο σταθμός εκπομπής. Σημείωση: Η δυνατότητα ήχου Ηχητική περιγραφή δεν είναι διαθέσιμη σε λειτουργία εγγραφής ή χρονικής μετατόπισης. Αν η τηλεόρασή σας υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να δείτε τον αριθμό σας ESN(*) και να απενεργοποιήσετε το Netflix. (*) Ο αριθμός ESN είναι ένας μοναδικός αριθμός (ID) αναγνώρισης για την υπηρεσία Netflix, ο οποίος δημιουργείται ειδικά για την ταυτοποίηση της τηλεόρασής σας. Εμφανίζει άλλες επιλογές ρυθμίσεων της τηλεόρασης. Ελληνικά

17 Διάρκεια Μενού Αναβάθμιση λογισμικού Έκδοση εφαρμογής Τύπος υποτίτλων Αυτόμ. απενεργοποίηση TV Κλειδί Biss Λειτουργία καταστήματος Κοινή Χρήση Ήχου Βίντεο Λειτουργία Ενεργοποίησης Εικονικό τηλεχειριστήριο CEC Αυτόματη Ενεργοποίηση CEC Ηχεία Αλλάζει τη διάρκεια εμφάνισης των οθονών μενού. Διασφαλίζει ότι η τηλεόρασή σας διαθέτει το πιο πρόσφατο υλικολογισμικό. Πιέστε OK για να δείτε τις επιλογές μενού. Εμφανίζει την τρέχουσα έκδοση λογισμικού. Αυτή η επιλογή χρησιμοποιείται για να επιλεγεί ποιος τύπος υποτίτλων θα υπάρχει στην οθόνη (υπότιτλοι DVB / υπότιτλοι Τελετέξτ), αν διατίθενται και οι δύο. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι Υπότιτλοι DVB. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για την επιλογή χώρας Νορβηγία. Ρυθμίζει τον επιθυμητό χρόνο για αυτόματη μετάβαση της τηλεόρασης σε λειτουργία αναμονής όταν δεν γίνεται κανένας χειρισμός σε αυτή. Το Biss είναι ένα σύστημα κρυπτογράφησης δορυφορικού σήματος που χρησιμοποιείται για ορισμένες εκπομπές. Αν χρειάζεται να καταχωρίσετε ένα κλειδί BISS σε μια εκπομπή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη ρύθμιση. Επισημάνετε το στοιχείο Κλειδί Biss και πιέστε OK για να καταχωρίσετε κλειδιά στην επιθυμητή εκπομπή. Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία για χρήσεις βιτρίνας καταστήματος. Όταν είναι ενεργοποιημένη η Λειτουργία καταστήματος, ίσως να μην είναι διαθέσιμα ορισμένα στοιχεία στο μενού της τηλεόρασης. Η δυνατότητα Κοινή χρήση μέσων σας επιτρέπει την κοινή χρήση αρχείων που είναι αποθηκευμένα στο τηλέφωνό σας smartphone ή σε tablet. Αν έχετε συμβατό τηλέφωνο smartphone ή υπολογιστή τύπου tablet και αντίστοιχο εγκατεστημένο λογισμικό, τότε μπορείτε να έχετε κοινή χρήση/φωτογραφιών στην τηλεόρασή σας. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τις οδηγίες για το λογισμικό σας κοινής χρήσης. Η λειτουργία Κοινή χρήση μέσων δεν θα είναι διαθέσιμη μαζί με τη δυνατότητα πύλης Internet. Αυτή η ρύθμιση διαμορφώνει την προτίμηση λειτουργίας ενεργοποίησης. Είναι διαθέσιμες οι επιλογές Τελευταία κατάσταση και Αναμονή. Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη δυνατότητα εικονικού τηλεχειριστηρίου. Με αυτή τη ρύθμιση μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήστε πλήρως τη λειτουργικότητα CEC. Πιέστε το πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη λειτουργία. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στη συνδεδεμένη συμβατή με HDMI-CEC συσκευή να ενεργοποιεί την τηλεόραση και να αλλάζει αυτόματα στη δική της πηγή εισόδου. Πιέστε το πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη λειτουργία. Για να ακούσετε τον ήχο της τηλεόρασης από τη συνδεδεμένη συμβατή συσκευή ήχου, θέστε σε Ενισχυτής. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης για να ελέγξετε την ένταση της συσκευής ήχου. Μενού Εγκατάσταση Αυτόματη σάρωση καναλιών (Επανασυντονισμός) Μη αυτόματη σάρωση καναλιών Σάρωση καναλιών δικτύου Εμφανίζει τις επιλογές αυτόματου συντονισμού. Ψηφιακά κεραίας: Αναζητούνται και αποθηκεύονται σταθμοί DVB που λαμβάνονται μέσω κεραίας. Ψηφιακά καλωδιακής: Αναζητούνται και αποθηκεύονται σταθμοί DVB μέσω καλωδιακής λήψης. Αναλογικά: Αναζητούνται και αποθηκεύονται αναλογικοί σταθμοί. Δορυφορικά: Αναζητούνται και αποθηκεύονται δορυφορικοί σταθμοί. Αυτή η δυνατότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για απ' ευθείας εισαγωγή των σταθμών εκπομπής. Αναζητά συνδεόμενα κανάλια στο σύστημα εκπομπής. Ψηφιακά κεραίας: Αναζητά κανάλια δικτύου λαμβανόμενα μέσω κεραίας. Ψηφιακά καλωδιακής: Αναζητά κανάλια δικτύου λαμβανόμενα μέσω καλωδιακής λήψης. Ελληνικά

Περιεχόμενα Ελληνικά

Περιεχόμενα Ελληνικά Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας...31 Σημάνσεις πάνω στο προϊόν...31 Πληροφορίες Για Το Περιβάλλον...32 Χαρακτηριστικά...33 Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται...33 Ειδοποιήσεις σχετικά με την αναμονή...33 Διακόπτης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Ελληνικά

Περιεχόμενα Ελληνικά Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας...2 Σημάνσεις πάνω στο προϊόν...3 Πληροφορίες για το περιβάλλον...4 Χαρακτηριστικά...4 Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται...4 Ειδοποιήσεις σχετικά με την αναμονή...4 Κουμπιά

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηριζόμενες αναλύσεις DVI...52 Συνδεσιμότητα...53 Πύλη Internet...57 Πρόγραμμα περιήγησης στο Internet...58 Smart Center...59.

Υποστηριζόμενες αναλύσεις DVI...52 Συνδεσιμότητα...53 Πύλη Internet...57 Πρόγραμμα περιήγησης στο Internet...58 Smart Center...59. Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας...31 Σημάνσεις πάνω στο προϊόν...31 Πληροφορίες για το περιβάλλον...32 Χαρακτηριστικά...33 Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται...33 Ειδοποιήσεις σχετικά με την αναμονή...33 Κουμπιά

Διαβάστε περισσότερα

22 LCD - DVB-T. Oδηγίες Χρήσεως OPERATING INSTRUCTIONS TXV-3240FSMT

22 LCD - DVB-T. Oδηγίες Χρήσεως OPERATING INSTRUCTIONS TXV-3240FSMT 22 LCD - DVB-T Oδηγίες Χρήσεως OPERATING INSTRUCTIONS TXV-3240FSMT Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας...1 Σημάνσεις πάνω στο προϊόν...2 Πληροφορίες Για Το Περιβάλλον...3 Χαρακτηριστικά...3 Αξεσουάρ που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή τη χρήση της συσκευής

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή τη χρήση της συσκευής Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας Πληροφορίες ασφαλείας... 1 Σημάνσεις πάνω στο προϊόν... 2 Πληροφορίες για το περιβάλλον... 3 Χαρακτηριστικά... 3 Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται... 4 Ειδοποιήσεις σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Ελληνικά

Περιεχόμενα Ελληνικά Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας...32 Σημάνσεις πάνω στο προϊόν...32 Πληροφορίες Για Το Περιβάλλον...34 Χαρακτηριστικά...34 Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται...35 Ειδοποιήσεις σχετικά με την αναμονή...35 Τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Ελληνικά

Περιεχόμενα Ελληνικά Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας...32 Σημάνσεις πάνω στο προϊόν...32 Πληροφορίες Για Το Περιβάλλον...34 Χαρακτηριστικά...34 Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται...35 Ειδοποιήσεις σχετικά με την αναμονή...35 Τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

22 LCD-DVB-T. Oδηγίες Χρήσεως OPERATING INSTRUCTIONS TXV-U4940SMT

22 LCD-DVB-T. Oδηγίες Χρήσεως OPERATING INSTRUCTIONS TXV-U4940SMT 22 LCD-DVB-T Oδηγίες Χρήσεως OPERATING INSTRUCTIONS TXV-U4940SMT Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας...2 Σημάνσεις πάνω στο προϊόν...2 Πληροφορίες για το περιβάλλον...4 Χαρακτηριστικά...5 Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται...5

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως αυτές τις οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία του προϊόντος

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως αυτές τις οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία του προϊόντος Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας...27 Σημάνσεις πάνω στο προϊόν...28 Πληροφορίες για το περιβάλλον...29 Χαρακτηριστικά...29 Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται...30 Ειδοποιήσεις σχετικά με την αναμονή...30 Χειρισμός

Διαβάστε περισσότερα

22 LCD - DVB-T. Oδηγίες Χρήσεως OPERATING INSTRUCTIONS TXV-4940SMT

22 LCD - DVB-T. Oδηγίες Χρήσεως OPERATING INSTRUCTIONS TXV-4940SMT 22 LCD - DVB-T Oδηγίες Χρήσεως OPERATING INSTRUCTIONS TXV-4940SMT Contents Περιεχόμενα...1 Πληροφορίες ασφαλείας...2 Σημάνσεις πάνω στο προϊόν...2 Πληροφορίες Για Το Περιβάλλον...5 Χαρακτηριστικά...5 Αξεσουάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως αυτές τις οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία του προϊόντος

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως αυτές τις οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία του προϊόντος Contents Πληροφορίες ασφαλείας...33 Σημάνσεις πάνω στο προϊόν...33 Πληροφορίες Για Το Περιβάλλον...35 Χαρακτηριστικά...35 Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται...36 Ειδοποιήσεις σχετικά με την αναμονή...36 Τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως αυτές τις οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία του προϊόντος. Πληροφορίες ασφαλείας.

ΠΡΟΣΟΧΗ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως αυτές τις οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία του προϊόντος. Πληροφορίες ασφαλείας. Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας Πληροφορίες ασφαλείας... 26 Σημάνσεις πάνω στο προϊόν... 27 Πληροφορίες Για Το Περιβάλλον... 28 Χαρακτηριστικά... 28 Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται... 29 Ειδοποιήσεις σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή τη χρήση της συσκευής

Περιεχόμενα ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή τη χρήση της συσκευής Περιεχόμενα ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή τη χρήση της συσκευής Πληροφορίες ασφαλείας...1 Τα πρώτα βήματα...3 Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ...3 Χαρακτηριστικά...3

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Ελληνικά - 1 -

Περιεχόμενα. Ελληνικά - 1 - Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας... 2 Τα πρώτα βήματα... 3 Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ... 3 Σύνδεση κεραίας/καλωδιακής λήψης... 4 Τηλεχειριστήριο - 1... 6 Συνδέσεις... 7 Πρώτη εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή τη χρήση της συσκευής

Περιεχόμενα ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή τη χρήση της συσκευής Περιεχόμενα ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή τη χρήση της συσκευής Πληροφορίες ασφαλείας...1 Τα πρώτα βήματα...3 Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ...3 Χαρακτηριστικά...3

Διαβάστε περισσότερα

Instruction book Oδηγίες Xρήσεως

Instruction book Oδηγίες Xρήσεως Instruction book Oδηγίες Xρήσεως GB English GR EΛΛHNIKA Model FL2D4303UH COLOUR TELEVISION EΓXPΩMH THΛEOPAΣH Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας...2 Σημάνσεις πάνω στο προϊόν...2 Πληροφορίες για το περιβάλλον...4

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή τη χρήση της συσκευής

Περιεχόμενα ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή τη χρήση της συσκευής Περιεχόμενα ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή τη χρήση της συσκευής Πληροφορίες ασφαλείας...1 Τα πρώτα βήματα...3 Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ...3 Χαρακτηριστικά...3

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Ελληνικά

Περιεχόμενα Ελληνικά Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας...2 Σημάνσεις πάνω στο προϊόν...2 Πληροφορίες για το περιβάλλον...4 Χαρακτηριστικά...5 Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται...5 Ειδοποιήσεις σχετικά με την αναμονή...5 Χειρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πληροφορίες ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ

Περιεχόμενα. Πληροφορίες ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας...1 Τα πρώτα βήματα...3 Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ...3 Χαρακτηριστικά...3 Πλήκτρα χειρισμού στην τηλεόραση...3 στο ρεύμα...4 Τηλεχειριστήριο...5 Συνδέσεις...6

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Ελληνικά

Περιεχόμενα Ελληνικά INSTRUCTION MANUAL УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ NAVODILA ZA UPORABO MANUALI I PERDORIMIT INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽÍVANIE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ FLAT DIGITAL TV РАМЕН ТВ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μετά το πέρας της ζωής τους, ο δέκτης θα πρέπει να ανακυκλωθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ισχύουν στην Ε.Ε. και όχι μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Ελληνικά - 1 -

Περιεχόμενα. Ελληνικά - 1 - Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας... 2 Τα πρώτα βήματα... 3 Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ... 3 Τηλεχειριστήριο - 1... 6 Συνδέσεις... 7 Πρώτη εγκατάσταση - Συνδέσεις USB... 8 Δυνατότητες και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης χρήσης

Οδηγός γρήγορης έναρξης χρήσης INSTRUCTION MANUAL УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ NAVODILA ZA UPORABO MANUALI I PERDORIMIT INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽÍVANIE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ FLAT DIGITAL TV РАМЕН ТВ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Ελληνικά - 1 -

Περιεχόμενα. Ελληνικά - 1 - Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας... 2 Τα πρώτα βήματα... 3 Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ... 3 Σύνδεση κεραίας/καλωδιακής λήψης... 4 Τηλεχειριστήριο - 1... 6 Συνδέσεις... 7 Πρώτη εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

22 LCD - DVB-T. Oδηγίες Χρήσεως OPERATING INSTRUCTIONS TXV-3240D

22 LCD - DVB-T. Oδηγίες Χρήσεως OPERATING INSTRUCTIONS TXV-3240D 22 LCD - DVB-T Oδηγίες Χρήσεως OPERATING INSTRUCTIONS TXV-3240D Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας... 1 Τα πρώτα βήματα... 3 Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ... 3 Χαρακτηριστικά... 3 Πλήκτρα χειρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή τη χρήση της συσκευής

Περιεχόμενα ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή τη χρήση της συσκευής Περιεχόμενα ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή τη χρήση της συσκευής Πληροφορίες ασφαλείας...1 Τα πρώτα βήματα...3 Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ...3 Χαρακτηριστικά...3

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης χρήσης

Οδηγός γρήγορης έναρξης χρήσης INSTRUCTIN MANUAL УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ NAVDILA ZA UPRAB MANUALI I PERDRIMIT INSTRUKCJA BSŁUGI NÁVD K PUŽITÍ NÁVD NA PUŽÍVANIE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ FLAT DIGITAL TV РАМЕН ТВ СО ДИГИТАЛЕН

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση και Υποστήριξη: Copyright Info Quest Technologies 2014

Διάθεση και Υποστήριξη: Copyright Info Quest Technologies 2014 Διάθεση και Υποστήριξη: Info Quest Technologies SA Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα Τηλ: 211 999 1000, Fax: 211 999 1499 www.infoquest.gr Copyright Info Quest Technologies 2014 «Η πνευματική Ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή τη χρήση της συσκευής

Περιεχόμενα ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή τη χρήση της συσκευής Περιεχόμενα ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή τη χρήση της συσκευής Πληροφορίες ασφαλείας...1 Τα πρώτα βήματα...3 Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ...3 Χαρακτηριστικά...3

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Ελληνικά

Περιεχόμενα Ελληνικά Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας... 26 Τα πρώτα βήματα... 27 Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ.. 27 Πληροφορίες για το περιβάλλον... 27 Επισημάνσεις σχετικά με την Αναμονή... 27 Χαρακτηριστικά...

Διαβάστε περισσότερα

22 LCD - DVB-T. Oδηγίες Χρήσεως OPERATING INSTRUCTIONS TXV-3240FH

22 LCD - DVB-T. Oδηγίες Χρήσεως OPERATING INSTRUCTIONS TXV-3240FH 22 LCD - DVB-T Oδηγίες Χρήσεως OPERATING INSTRUCTIONS TXV-3240FH Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας... 1 Τα πρώτα βήματα... 3 Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ... 3 Χαρακτηριστικά... 3 Πλήκτρα

Διαβάστε περισσότερα

OLE40350TI-B GR ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÑÇÓÇÓ SE BRUKSANVISNING FÖR TR KULLANIM KILAVUZU RU ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß

OLE40350TI-B GR ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÑÇÓÇÓ SE BRUKSANVISNING FÖR TR KULLANIM KILAVUZU RU ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß OLE40350TI-B GR ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÑÇÓÇÓ SE BRUKSANVISNING FÖR TR KULLANIM KILAVUZU RU ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας... 1 Τα πρώτα βήματα... 3 Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ...

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή της χρήση της συσκευής. Πληροφορίες ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ

Περιεχόμενα. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή της χρήση της συσκευής. Πληροφορίες ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας... 1 Τα πρώτα βήματα... 3 Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ... 3 Χαρακτηριστικά... 3 Πλήκτρα χειρισμού στην τηλεόραση... 3 Διακόπτης χειρισμού & λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Register your product and get support at. www.philips.com/welcome

Register your product and get support at. www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome Περιεχόμενα Διακόπτης χειρισμού & λειτουργία της τηλεόρασης.1 Γενικοί χειρισμοί... 1 Δυνατότητες και λειτουργίες μενού τηλεόρασης... 7 Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Register your product and get support at.

Register your product and get support at. Register your product and get support at www.philips.com/welcome Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας 1 Έναρξη λειτουργίας 3-4 Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ 4 Χαρακτηριστικά 4 Πλήκτρα χειρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως αυτές τις οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία του προϊόντος ΠΡΟΣΟΧΗ

Περιεχόμενα. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως αυτές τις οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία του προϊόντος ΠΡΟΣΟΧΗ Περιεχόμενα Τα πρώτα βήματα...4 Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ...4 Χαρακτηριστικά...4 στο ρεύμα...5 κεραίας/καλωδιακής λήψης...5 Τηλεχειριστήριο...7 Συνδέσεις...8 Μενού Επισκόπηση μέσων...

Διαβάστε περισσότερα

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

3 Συνδέστε το φις της τηλεόρασης στην πρίζα. Οδηγός γρήγορης έναρξης χρήσης. Δορυφορική. Κεραία ή Καλώδιο

3 Συνδέστε το φις της τηλεόρασης στην πρίζα. Οδηγός γρήγορης έναρξης χρήσης. Δορυφορική. Κεραία ή Καλώδιο INSTRUCTION MANUAL УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ NAVODILA ZA UPORABO MANUALI I PERDORIMIT INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽÍVANIE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ FLAT DIGITAL TV РАМЕН ТВ

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε εδώ Οδηγός γρήγορης έναρξης

Ξεκινήστε εδώ Οδηγός γρήγορης έναρξης Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Blu-ray Disc /DVD BDV-NF7220 EL Ξεκινήστε εδώ Οδηγός γρήγορης έναρξης BDV-NF7220 1 Περιεχόμενα συσκευασίας/ρύθμιση των ηχείων BDV-NF7220 2 Σύνδεση της τηλεόρασης Κύρια μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Register your product and get support at.

Register your product and get support at. Register your product and get support at www.philips.com/welcome Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας 1 Έναρξη λειτουργίας 3-4 Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ 4 Χαρακτηριστικά 4 Πλήκτρα χειρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώστε ότι τα αξεσουάρ μας διαφέρουν ανά μοντέλο και οι προδιαγραφές ενδέχεται να διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Ανάπτυξη όλων Παρεχόμενα αξεσουάρ

Σημειώστε ότι τα αξεσουάρ μας διαφέρουν ανά μοντέλο και οι προδιαγραφές ενδέχεται να διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Ανάπτυξη όλων Παρεχόμενα αξεσουάρ Τεχνικές προδιαγραφές KDL-40CX520 Σημειώστε ότι τα αξεσουάρ μας διαφέρουν ανά μοντέλο και οι προδιαγραφές ενδέχεται να διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Ανάπτυξη όλων Παρεχόμενα αξεσουάρ Τηλεχειριστήριο RM-ED044

Διαβάστε περισσότερα

Register your product and get support at.

Register your product and get support at. Register your product and get support at www.philips.com/welcome Περιεχόμενα Σημαντική παρατήρηση...1 Χρήση της τηλεόρασής σας...2 Τηλεχειριστήριο...2 Γνωστοποιήσεις, χαρακτηριστικά και αξεσουάρ...3 Ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

TOPFIELD TF-110 Οδηγίες Χρήσης

TOPFIELD TF-110 Οδηγίες Χρήσης TOPFIELD TF-110 Οδηγίες Χρήσης High Definition Επίγειος Ψηφιακός Δέκτης USB PVR Ready Εργοστασιακός Κωδικός: 2010 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για να αποφύγετε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας μην ανοίγετε το καπάκι του δέκτη.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεόραση Full HD 3D για όλη την οικογένεια

Τηλεόραση Full HD 3D για όλη την οικογένεια KDL37EX720 Τηλεόραση Full HD 3D για όλη την οικογένεια www.sonyeurope.com 1 KDL37EX720 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Παρεχόμενα αξεσουάρ Τηλεχειριστήριο RMED044 Μπαταρίες Τύπος AAA x 2 Καλώδιο τροφοδοσίας AC

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

FM/MW/SW1,2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΛΗΨΗΣ, ΜΕ ΦΑΚΟ,ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

FM/MW/SW1,2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΛΗΨΗΣ, ΜΕ ΦΑΚΟ,ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ FM/MW/SW1,2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΛΗΨΗΣ, ΜΕ ΦΑΚΟ,ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Καθαρίστε τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

LC-32LE350V-BK LC-32LE350V-WH LC-39LE350V-BK LC-39LE350V-WH

LC-32LE350V-BK LC-32LE350V-WH LC-39LE350V-BK LC-39LE350V-WH LC-32LE350V-BK LC-32LE350V-WH LC-39LE350V-BK LC-39LE350V-WH БЪЛГАРСКИ MAGYAR ΕΓΧΡΩΜΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LCD ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 50234336 EΛΛΗVΙΚ LCD ÖÂÅÒÅÍ ÒÅËÅÂÈÇÎĞ LCD SZÍNES TELEVÍZIÓ ĞÚÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÇÀ ÓÏÎÒĞÅÁÀ HASZNÁLATI

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Portable Media Center. Απολαύστε εύκολα ταινίες, μουσική και φωτογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT 1. Ασφάλεια 1.1 Χρήση Η συσκευή αυτή λειτουργεί ως φορητό Ράδιο/CD. Αναπαράγει μουσική (MP3) μέσω CD και USB. Μπορεί επίσης να αναπαράγει μουσική

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύψτε την πραγματική αξία με κομψό σχεδιασμό και απόδοση Full HD

Ανακαλύψτε την πραγματική αξία με κομψό σχεδιασμό και απόδοση Full HD KDL40BX420 Ανακαλύψτε την πραγματική αξία με κομψό σχεδιασμό και απόδοση Full HD www.sonyeurope.com 1 KDL40BX420 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Παρεχόμενα αξεσουάρ Τηλεχειριστήριο Μπαταρίες Καλώδιο τροφοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 Σύντοµος οδηγός για να ξεκινήσετε αµέσως, να παρακολουθείτε ψηφιακή τηλεόραση Περιλαµβάνει: Σύνδεση µε την τηλεόραση, Εκκίνηση για πρώτη φορά & Αναζήτηση καναλιών,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Windows και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυμέσα Οδηγός χρήσης

Πολυμέσα Οδηγός χρήσης Πολυμέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού:

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού: Εισαγωγή: ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402 Το ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Μια κάμερα και ένας αναγνώστης καρτών Micro SD (η κάρτα Micro SD δεν περιλαμβάνεται) για εγγραφή είναι κρυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

DigiFrame 1091 Ψηφιακή κορνίζα Full HD IPS

DigiFrame 1091 Ψηφιακή κορνίζα Full HD IPS DigiFrame 1091 Ψηφιακή κορνίζα Full HD IPS Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Προφυλάξεις ασφαλείας... 2 Χαρακτηριστικά... 3 Περιεχόμενα συσκευασίας... 4 Χειριστήρια και συνδέσεις... 5 Τηλεχειριστήριο...

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N 1 Ελληνικά Ευρετήριο 1. Επισκόπηση....3 2. Έναρξη χρήσης...5 3. Σύνδεση του κεφαλόφωνου Bluetooth.....6 4. Χρήση του κεφαλόφωνου Bluetooth... 9 5. Τεχνικές προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε βροχή ή υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυμέσα Οδηγός χρήσης

Πολυμέσα Οδηγός χρήσης Πολυμέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Πολυκάναλος Δέκτης AV. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης

Πολυκάναλος Δέκτης AV. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης Πολυκάναλος Δέκτης AV STR-DN1030 Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης 1 Ρύθμιση των ηχείων 2 Σύνδεση τηλεόρασης και άλλων συσκευών 3 Άλλες συνδέσεις 4 Επιλογή ηχείων και βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης

Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών STR-DN1020 Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης 1 Ρύθμιση των ηχείων 2 Σύνδεση τηλεόρασης και άλλων συσκευών 3 Άλλες συνδέσεις 4 Επιλογή ηχείων και

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 12. BeoLab 12 1

BeoLab 12. BeoLab 12 1 BeoLab 12 BeoLab 12 1 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε σταγόνες ή πιτσιλιές και βεβαιωθείτε ότι δεν τοποθετείτε αντικείμενα με υγρά, όπως ανθοδοχεία, πάνω στη συσκευή. Το προϊόν απενεργοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

KDL-40S3000. Χρονοδιακόπτης ύπνου: ΝΑΙ. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ΝΑΙ (on/off) χρονοδιακόπτη (µε ρύθµιση ρολογιού):

KDL-40S3000. Χρονοδιακόπτης ύπνου: ΝΑΙ. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ΝΑΙ (on/off) χρονοδιακόπτη (µε ρύθµιση ρολογιού): KDL-40S3000 Η τηλεόραση LCD Sony Bravia 40" HD Ready S3000 διαθέτει BRAVIA Engine για καταπληκτική ποιότητα εικόνας, ενσωµατωµένο δέκτη επίγειου ψηφιακού σήµατος και 3 εισόδους HDMI για εύκολη σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση της αναπαραγωγής ipod

Χρήση της αναπαραγωγής ipod Χρήση της αναπαραγωγής ipod Χρήση της αναπαραγωγής ipod Μόλις συνδέσετε ένα ipod, μπορείτε να εκτελέσετε αναπαραγωγή αρχείων μουσικής ή βίντεο ipod. Με τη χρήση του δέκτη, μπορείτε να εκτελέσετε λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

Android TV BOX Εγχειρίδιο χρήστη

Android TV BOX Εγχειρίδιο χρήστη Android TV BOX Εγχειρίδιο χρήστη 1.1 Σύνδεση Βήμα 1. Συνδέστε το φορτισή στην πρίζα και το καλώδιο στο tvbox Βήμα 2. Συνδέστε το καλώδιο HDMI στην τηλεόραση Βήμα 3. Συνδέστε το δικτύου στο Ethernet 01

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι WL200 Εγχειρίδιο Χρήσης Όλα τα ονόματα εταιρειών και προϊόντων ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Register your product and get support at.

Register your product and get support at. Register your product and get support at www.philips.com/welcome Περιεχόμενα Σημαντικό...1 Χρήση της τηλεόρασής σας...2 Τηλεχειριστήριο...2 Γνωστοποιήσεις, χαρακτηριστικά και αξεσουάρ..3 Ενεργειακή απόδοση...3

Διαβάστε περισσότερα

Παραμυθιάς 4 Γλυκά Νερά Τηλ YI 4K+ Action camera. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την YI 4K+ Action Camera

Παραμυθιάς 4 Γλυκά Νερά Τηλ YI 4K+ Action camera. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την YI 4K+ Action Camera YI 4K+ Action camera Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την YI 4K+ Action Camera 1 1. Πακέτο μηχανής 2 2. Ξεκινάμε να γνωρίσουμε τη κάμερα 3 4.Μεγάφωνο 8.Κάλυμα μπαταρίας 5.Δείκτης λειτουργίας μηχανής 6.Κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

Οθόνη βίντεο V1.

Οθόνη βίντεο V1. Οθόνη βίντεο GR 122398 122294 V1 www.avidsen.com GR ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η οθόνη είναι συμβατή αποκλειστικά με τις εξωτερικές μονάδες της Avidsen με κωδ. 102297, 112297 και 112298. Βασικά χαρακτηριστικά:

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350 Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η μετεγγραφή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης ή η μετάφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ HD700S DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Προφυλάξεις Ασφάλειας Προς αποφυγή πρόκλησης ηλεκτροπληξίας ή βλάβης στο δέκτη, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1 Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1. Πατήστε το Πλήκτρο Κεντρικής Σελίδας > > Επαφές. 2. Πατήστε το Πλήκτρο Μενού > Εισαγωγή / Εξαγωγή > Εισαγωγή από κάρτα SIM. Η συσκευή σας ZTE-RACER θα διαβάσει αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Register your product and get support at.

Register your product and get support at. Register your product and get support at www.philips.com/welcome Περιεχόμενα Σημαντικό...1 Χρήση της τηλεόρασής σας...2 Τηλεχειριστήριο...2 Γνωστοποιήσεις, χαρακτηριστικά και αξεσουάρ..3 Ενεργειακή απόδοση...3

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο ποντίκι laser μεσαίου μεγέθους. Εγχειρίδιο χρήσεως

Ασύρματο ποντίκι laser μεσαίου μεγέθους. Εγχειρίδιο χρήσεως Ασύρματο ποντίκι laser μεσαίου μεγέθους Εγχειρίδιο χρήσεως Εισαγωγή Συγχαρητήρια για την αγορά αυτού του καινοτόμου ασύρματου ποντικιού. Με εξαιρετική ακρίβεια ως προς τις λεπτομέρειες της επιφάνειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB Οδηγίες Χρήσης Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.lenco.com Προσοχή! Σημαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ TV ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ TV ANYWHERE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε βροχή ή υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Οι τεχνικές προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά και η χρήση τους υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση. 3511053 Έκδοση 1.0 1201 Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάφωνο HP UC. Οδηγός χρήσης

Μεγάφωνο HP UC. Οδηγός χρήσης Μεγάφωνο HP UC Οδηγός χρήσης Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Bluetooth είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του και χρησιμοποιείται από τη Hewlett-Packard

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση. AD200. Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση.  AD200. Εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome AD200 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 2 2 Το ηχείο σύνδεσης 3 Εισαγωγή 3 Περιεχόμενα συσκευασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MAX T105 HD. ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ mpeg-4

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MAX T105 HD. ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ mpeg-4 MAX T105 HD ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ mpeg-4 Περιεχόµενα συσκευασίας: - Συσκευή ψηφιακού δέκτη...χ 1τεµ. - Χειριστήριο... Χ 1 τεµ. - ΑΑΑ µπαταρία για το χειριστήριο...χ 1 τεµ. - Οδηγίες χρήσεως...χ 1τεµ.

Διαβάστε περισσότερα

1 Περιεχόμενα συσκευασίας 2. 1.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 2. 1.2 Εμπρόσθιο Πλαίσιο 3. 1.3 Πλαίσιο υποδοχών 4. 1.4 Τηλεκοντρόλ 5

1 Περιεχόμενα συσκευασίας 2. 1.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 2. 1.2 Εμπρόσθιο Πλαίσιο 3. 1.3 Πλαίσιο υποδοχών 4. 1.4 Τηλεκοντρόλ 5 QDT 100SA Δέκτης Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η Περιεχόμενα 1 Περιεχόμενα συσκευασίας 2 1.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 2 1.2 Εμπρόσθιο Πλαίσιο 3 1.3 Πλαίσιο υποδοχών 4 1.4 Τηλεκοντρόλ 5 2 Διαγράμματα τυπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση. ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 1. Κουμπί "SNOOZE / SLEEP / DIM" 2. Κουμπί"ON / OFF / ΝΑΡ" 3. Κουμπί "P-" 4. Κουμπί"ALARM

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΡΝΙΖΑ FDF 8423

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΡΝΙΖΑ FDF 8423 ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΡΝΙΖΑ FDF 8423 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 3 ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 4 ΣΥΜΒΑΤΆ ΜΈΣΑ... 4 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ... 5 ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΚΟΥΜΠΙΏΝ ΣΤΟ ΠΊΣΩ ΜΈΡΟΣ... 5 ΣΎΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΉ ΡΕΎΜΑΤΟΣ... 5 ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_2 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ZEUS VISION MODEL: VHS-207 ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ZEUS VISION MODEL: VHS-207 ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ZEUS VISION MODEL: VHS-207 ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Η νέα θυροτηλεόραση ZEUS της σειράς BUS 2 καλωδίων από την CTC, είναι η ιδανικότερη επιλογή και ταιριάζει σε οποιοδήποτε κτίριο.

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή. 1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση 2. Ρύθμιση 3. Βραχίονας 4. Ενδείκτης ισχύος 5. Ανίχνευση κίνησης (Ενεργοποίηση)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή. 1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση 2. Ρύθμιση 3. Βραχίονας 4. Ενδείκτης ισχύος 5. Ανίχνευση κίνησης (Ενεργοποίηση) Εισαγωγή Ο ανιχνευτής κίνησης είναι ιδανικός για κρυφή ασφάλεια και παρατήρηση. Στο περίβλημα PIR υπάρχει μια συσκευή ανάγνωσης κάρτας SD (δεν περιλαμβάνεται κάρτα SD) για εγγραφή, ενσωματωμένη με τη μοναδική

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας NSZ-GS7. Network Media Player. Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Ξεκινώντας NSZ-GS7. Network Media Player. Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ξεκινώντας EL Network Media Player NSZ-GS7 Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ξεκινώντας: ON/STANDBY Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Βιντεοπροβολέας δικτύου - Οδηγός χρήσης

Βιντεοπροβολέας δικτύου - Οδηγός χρήσης Βιντεοπροβολέας δικτύου - Οδηγός χρήσης Πίνακας περιεχομένων Προετοιμασία...3 Σύνδεση του βιντεοπροβολέα με τον υπολογιστή σας...3 Ενσύρματη σύνδεση... 3 Εξ αποστάσεως έλεγχος του βιντεοπροβολέα μέσω προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Ελληνικά 1.1 Εισαγωγή Το TVGo DVB-T02PRO μπορεί να μετατρέψει τον φορητό ή επιτραπέζιο υπολογιστή σας σε μία προσωπική ψηφιακή τηλεόραση και σας επιτρέπει να παρακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα