Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, Πειραιάς,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr"

Transcript

1 Καραολή & Δημητρίου 80, Πειραιάς,

2 Οδηγός Σπουδών Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων 2 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Οδηγός Σπουδών

3 3 Οδηγός Σπουδών Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

4 Οδηγός Σπουδών Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων 4 Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς καλύπτει δύο σημαντικούς κλάδους της Ψηφιακής Οικονομίας και της Κοινωνίας της Γνώσης: Τον κλάδο των Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών, Τον κλάδο των Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων. Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (Π.Π.Σ.) του Τμήματος διαρκεί τέσσερα (4) ακαδημαϊκά έτη και οδηγεί στην απόκτηση Πτυχίου στα «Ψηφιακά Συστήματα», ενώ περιλαμβάνει δύο Κατευθύνσεις Σπουδών: Συστημάτων Επικοινωνιών και Δικτύων (Σ.Ε.Δ.) με έμφαση στις σύγχρονες και επερχόμενες ενσύρματες και ασύρματες ευρυζωνικές τεχνολογίες, για το Διαδίκτυο και άλλες τηλεπικοινωνιακές υποδομές, και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (Η.Υ.) με έμφαση σε Διαδικτυακές Υπηρεσίες, όπως η-μάθηση (e-learning), η-υγεία (e-health), η-επιχειρηματικότητα (e-business) και η-διακυβέρνηση (e-government). Περιεχόμενα Όργανα του Τμήματος & Προσωπικό 5 Πρόγραμμα Σπουδών 6 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη «Διδακτική της Τεχνολογίας και τα Ψηφιακά Συστήματα» 11 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην «Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων» 16 Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος έχει σχεδιαστεί για να προετοιμάζει επιστήμονες ικανούς να αντιμετωπίζουν με επιτυχία τα σύνθετα προβλήματα ανάπτυξης, υλοποίησης και διαχείρισης συστημάτων σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας. Οι απόφοιτοι του Τμήματoς έχουν πλήρως κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα που ορίζονται από το Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ. 44/2009 ΦΕΚ 58/ ) «Επαγγελματική Κατοχύρωση των Διπλωματούχων Μηχανικών και των Πτυχιούχων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στα αντικείμενα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών». Επιπλέον, οι απόφοιτοι του Τμήματoς έχουν πλήρως κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα αναφορικά με την απασχόλησή τους στο Δημόσιο Τομέα. Συγκεκριμένα το Πτυχίο του Τμήματος συμπεριλαμβάνεται: Στα προσόντα διορισμού στον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής σε θέσεις φορέων του Δημοσίου. Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ. 347/2003 ΦΕΚ 315). Στα προσόντα διορισμού στον Κλάδο ΠΕ19 Πληροφορικής Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ. 268/2004 ΦΕΚ 268). Τέλος, το Τμήμα ανήκει στις καθηγητικές σχολές, σύμφωνα με το ΦΕΚ 156/A / , Άρθρο 39, το οποίο ορίζει ότι οι απόφοιτοι του Τμήματος διορίζονται στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε θέσεις εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ 19 Πληροφορικής, χωρίς την απαίτηση πρόσθετου πτυχίου ή πιστοποιητικού παιδαγωγικής κατάρτισης. Στο Τμήμα λειτουργούν δύο Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα, το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) που αντιστοιχεί σε 90 πιστωτικές μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) και προσφέρει τρεις (3) κατευθύνσεις: Ηλεκτρονική Μάθηση, Δικτυοκεντρικά Συστήματα, Ψηφιακές Επικοινωνίες και Δίκτυα Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων, το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) που αντιστοιχεί σε 90 πιστωτικές μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφoράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) και προσφέρει δυο (2) κατευθύνσεις: Τεχνοοικονομική Διοίκηση, Ψηφιακών Συστημάτων, Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Επίσης, το Τμήμα παρέχει τη δυνατότητα εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής σε κάθε πτυχιούχο ελληνικού ή αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου της αλλοδαπής που διαθέτει τα απαιτούμενα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα, στις πέντε (5) θεματικές περιοχές: Δικτυοκεντρικά Συστήματα και Υπηρεσίες, Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας, Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών και Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών, Ασφάλεια Συστημάτων, Ευφυή Συστήματα και Τεχνολογίες Πολυμέσων, Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα, Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Μάθηση. Το Τμήμα διαθέτει σύγχρονο εξειδικευμένο εργαστηριακό εξοπλισμό (υλικό και λογισμικό), ο οποίος εμπλουτίζεται και

5 5 Οδηγός Σπουδών Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων αναβαθμίζεται διαρκώς, ώστε να παρέχει την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή για την εκπαίδευση και την έρευνα. Στο Τμήμα λειτουργούν έξι (6) πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών χωρητικότητας εκατόν εξήντα (160) θέσεων εργασίας για τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Σκοπός του παρόντος Οδηγού Σπουδών είναι να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εικόνα των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με έμφαση στα Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος. Επιπλέον, παρέχει βασικές πληροφορίες για το, τις υποδομές του, καθώς και τις υπηρεσίες που προσφέρονται στους φοιτητές του, ελπίζοντας ότι θα βοηθήσει στη σωστή επιλογή τμήματος από υποψήφιους φοιτητές και στην καλύτερη οργάνωση των σπουδών από τους φοιτητές μας. Ο Πρόεδρος του Τμήματος Καθηγητής Παναγιώτης Δεμέστιχας ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Όργανα του Τμήματος είναι ο Πρόεδρος του Τμήματος, η Γενική Συνέλευση του Τμήματος και η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Κοσμήτωρ Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επιοινωνιών: Καθηγητής Αθανάσιος Κανάτας Πρόεδρος του Τμήματος: Καθηγητής Παναγιώτης Δεμέστιχας Προσωπικό: Καθηγητές Γεώργιος Βασιλακόπουλος Γεώργιος Βούρος Παναγιώτης Δεμέστιχας Αθανάσιος Κανάτας Σωκράτης Κάτσικας Συμεών Ρετάλης Δημήτριος Σάμψων Νικήτας-Μαρίνος Σγούρος Αναπληρωτές Καθηγητές Γεώργιος Ευθύμογλου Μαρίνος Θεμιστοκλέους Κωνσταντίνος Λαμπρινουδάκης Φλώρα Μαλαματένιου Ιωάννης Μανιάττης (σε αναστολή καθηκόντων (Βουλή των Ελλήνων Άγγελος Ρούσκας Επίκουροι Καθηγητές Αγγελική Αλεξίου Ηλίας Μαγκλογιάννης Απόστολος Μηλιώνης Χρήστος Ξενάκης Φωτεινή Παρασκευά Ανδριάνα Πρέντζα Βέρα-Αλεξάνδρα Σταυρουλάκη Μαρία Χαλκίδη Μιχαήλ Φιλιππάκης Λέκτορες Χρήστος Δουλκερίδης Δημοσθένης Κυριαζής Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.) Πούπουζα Κατερίνα Σκούντζου Σοφία Διοικητικό προσωπικό Αντωνίου Παρασκευή (Γραμματέας Τμήματος) Παπαδόγιαννη Όλγα Φρεντζάς Ιωάννης

6 Οδηγός Σπουδών Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων 6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ // Μαθήματα Πρώτο Εξάμηνο (εβδ) Διδάσκοντες ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι Υ 4 4 Μ.Φιλιππάκης ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ Υ 4 4 Σ.Κάτσικας, Μ.Φιλιππάκης ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Υ 4 4 Μ.Φιλιππάκης ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C Υ 3+2 εργ 5 Β.-Α. Σταυρουλάκη, Δ.Κυριαζής ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Υ 3+2 εργ 5 Κ. Λαμπρινουδάκης ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ Υ 4 4 Α. Μηλιώνης ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Υ 3+1 εργ 4 Φ. Παρασκευά Δεύτερο Εξάμηνο (εβδ) Διδάσκοντες ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ Υ 4 4 Μ.Φιλιππάκης ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΕΛΙΞΕΙΣ Υ 4 4 Α. Αλεξίου ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Υ 4 4 Μ.Φιλιππάκης ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι Υ 3+2 εργ 5 Κ. Λαμπρινουδάκης ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ Υ 3+2 εργ 5 Α. Πρέντζα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Υ 3+1 εργ 4 Α. Πρέντζα ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Υ 4 4 Σ.Κάτσικας, Α. Αλεξίου Τρίτο Εξάμηνο (εβδ) Διδάσκοντες ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ UNIX Υ 3+2 εργ 5 Κ. Λαμπρινουδάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Υ 3+2 εργ 5 Α. Κανάτας ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Υ 3+2 εργ 5 Γ. Βασιλακόπουλος, Χ. Δουλκερίδης ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ Υ 3+2 εργ 5 Σ. Ρετάλης ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΜΗΧΑΝΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Υ 3+2 εργ 5 Χ. Ξενάκης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Υ 3+2 εργ 5 Α. Πρέντζα

7 7 Οδηγός Σπουδών Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Τέταρτο Εξάμηνο Διδάσκοντες (εβδ) ΣΧΕΔΙΑΜΟΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Υ 3+2 εργ 5 Γ. Βασιλακόπουλος, Μ. Χαλκίδη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ Υ 3+2 εργ 5 Σ. Ρετάλης ΙΣΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Υ 3+2 εργ 5 Ν.-Μ. Σγούρος ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Υ 3+2 εργ 5 Α. Μηλιώνης ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι Υ 3+2 εργ 5 Π. Δεμέστιχας ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ Υ 3+2 εργ 5 Γ. Βούρος Πέμπτο Εξάμηνο (εβδ) Διδάσκοντες ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΥΚ 3+2 εργ 4 Π. Δεμέστιχας ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΚ 3+2 εργ 4 Σ. Κάτσικας ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΚ 3+2 εργ 4 Γ. Βασιλακόπουλος Μ.Χαλκίδη ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΥΚ 3+2 εργ 4 Γ. Βούρος ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ XML Υ/ΗΥ 3+2 εργ 5 Α. Πρέντζα ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Υ/ΗΥ 3+2 εργ 5 Φ. Μαλαματένιου ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Υ/ΣΕΔ 3+2 εργ 5 Γ. Ευθύμογλου ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΥΡΩΝ ΑΝΑΜΟΝΗΣ Υ/ΣΕΔ 3+2 εργ 5 Π. Δεμέστιχας ΓΡΑΦΙΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ Ε/ΗΥ, ΣΕΔ 3+2 εργ 4 Ν.-Μ. Σγούρος ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΓΛΩΤΙΣΤΕΣ Ε/ΗΥ, ΣΕΔ 3+2 εργ 4 Ν.-Μ. Σγούρος ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ Ε/ΗΥ, ΣΕΔ 3+2 εργ 4 Η. Μαγκλογιάννης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ε/ΗΥ 3+2 εργ 4 Φ. Παρασκευά ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ Ε/ΗΥ 3+2 εργ 4 Δ. Σάμψων ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ε/ΗΥ, ΣΕΔ 3+2 εργ 4 Διδάσκων του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ε/ΗΥ, ΣΕΔ 3+2 εργ 4 Διδάσκων του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

8 Οδηγός Σπουδών Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων 8 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Ε/ΗΥ, ΣΕΔ 3+2 εργ 4 Διδάσκων του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ε/ΣΕΔ 3+2 εργ 4 Γ. Ευθύμογλου ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Ε/ΣΕΔ 3+2 εργ 4 Α. Ρούσκας Έκτο Εξάμηνο Διδάσκοντες (εβδ) ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΥΚ 3+2 εργ 4 Δ.Κυριαζής ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΚ 3+2 εργ 4 Γ. Βασιλακόπουλος, Μ. Θεμιστοκλέους ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΚ 3+2 εργ 4 Δ.Κυριαζής, Β.-Α. Σταυρουλάκη ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ Υ/ΗΥ 3+2 εργ 5 Σ.Κάτσικας ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΡΥΞΗ Υ/ΗΥ 3+2 εργ 5 Μ.Χαλκίδη ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Υ/ΣΕΔ 3+2 εργ 5 Α. Κανάτας ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ Υ/ΣΕΔ 3+2 εργ 5 Χ. Ξενάκης ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ Ε/ΗΥ, ΣΕΔ 3+2 εργ 4 Γ. Ευθύμογλου ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Ε/ΗΥ 3+2 εργ 4 Δ. Σάμψων ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Ε/ΗΥ,ΣΕΔ 3+2 εργ 4 Φ. Μαλαματένιου ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ Ε/ΗΥ 3+2 εργ 4 Σ. Ρετάλης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε/ΗΥ,ΣΕΔ 3+2 εργ 4 Φ. Παρασκευά, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Ε/ΗΥ, ΣΕΔ 3+2 εργ 4 Ν.-Μ. Σγούρος ΕΥΦΥΗ ΔΙΚΤΥΑ Ε/ΗΥ, ΣΕΔ 3+2 εργ 4 Α. Ρούσκας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Ε/ΗΥ, ΣΕΔ 3+2 εργ 4 Διδάσκων του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε/ΗΥ, ΣΕΔ 3+2 εργ 4 Διδάσκων του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ε/ΗΥ, ΣΕΔ 3+2 εργ 4 Χ. Δουλκερίδης ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ Ε/ΗΥ, ΣΕΔ 3+2 εργ 4 Η. Μαγκλογιάννης

9 9 Οδηγός Σπουδών Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Έβδομο Εξάμηνο (εβδ) Διδάσκοντες ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΚ 3+2 εργ 5 Μέλος ΔΕΠ Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΚ 3+2 εργ 5 Φ. Μαλαματένιου ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΥΚ 3+2 εργ 5 Η. Μαγκλογιάννης ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Υ/ΗΥ 3+2 εργ 5 Δ. Σάμψων ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Υ/ΗΥ 3+2 εργ 5 Γ. Βασιλακόπουλος, Μ. Θεμιστοκλέους, ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Υ/ΣΕΔ 3+2 εργ 5 Α. Αλεξίου ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Υ/ΣΕΔ 3+2 εργ 5 Α. Κανάτας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ Ε/ΗΥ 3+2 εργ 5 Σ. Ρετάλης ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ε/ΗΥ,ΣΕΔ 3+2 εργ 5 Μ. Θεμιστοκλέους, ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ Ε/ΗΥ,ΣΕΔ 3+2 εργ 5 Χ. Ξενάκης ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ Ε/ ΗΥ,ΣΕΔ 3+2 εργ 5 Β.Α Σταυρουλάκη ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΙΚΡΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Ε/ΗΥ,ΣΕΔ Ε/ΗΥ,ΣΕΔ Ε/ΗΥ,ΣΕΔ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ε/ΗΥ,ΣΕΔ 3+2 εργ εργ 5 Α. Αλεξίου 3+2 εργ 5 Διδάσκων του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 3+2 εργ 5 Διδάσκων του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ 3+2 εργ 5 Α. Μηλιώνης ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ε/ΗΥ,ΣΕΔ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ 3+2 εργ 5 Χ. Δουλκερίδης ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ Ε/ΗΥ,ΣΕΔ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ ΚΑΙ 3+2 εργ 5 Γ. Βούρος ΟΝΤΟΛΟΓΙΕΣ Ε/ΗΥ,ΣΕΔ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 3+2 εργ 5 Μ. Χαλκίδη ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΒΑΣΕΩΝ Ε/ΗΥ,ΣΕΔ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 3+2 εργ 5 Α. Ρούσκας ΤΕΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ Ε/ΣΕΔ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΝΕΦΗ Ε/ΗΥ,ΣΕΔ 3+2 εργ 5 Δ.Κυριαζής

10 Οδηγός Σπουδών Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων 10 Όγδοο Εξάμηνο (εβδ) Διδάσκοντες ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΚ 3+2 εργ 5 Μέλος ΔΕΠ Τμήματος ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΚ 3+2 εργ 5 Α. Ρούσκας ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ Υ/ΗΥ 3+2 εργ 5 Μ. Θεμιστοκλέους ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Υ/ΗΥ 3+2 εργ 5 Κ.Λαμπρινουδάκης ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΩΝ Υ/ΣΕΔ 3+2 εργ 5 Α. Κανάτας ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Υ/ΣΕΔ 3+2 εργ 5 Π.Δεμέστιχας ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ Ε/ΗΥ 3+2 εργ 5 Δ. Σάμψων ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ Ε/ΗΥ 3+2 εργ 5 Φ. Παρασκευά ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ Ε/ΗΥ,ΣΕΔ 3+2 εργ 5 Η. Μαγκλογιάννης ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ε/ΗΥ 3+2 εργ 5 Φ. Μαλαματένιου ΥΓΕΙΑΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ε/ΗΥ,ΣΕΔ 3+2 εργ 5 Α. Μηλιώνης ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΥΦΥΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ Ε/ΗΥ,ΣΕΔ 3+2 εργ 5 Γ. Βούρος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ε/ΗΥ,ΣΕΔ 3+2 εργ 5 Χ. Δουλκερίδης ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ Ε/ΣΕΔ 3+2 εργ 5 Χ. Ξενάκης ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ Ε/ΣΕΔ 3+2 εργ 5 Α. Αλεξίου ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ Ε/ΣΕΔ 3+2 εργ 5 Γ. Ευθύμογλου ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ε/ΗΥ,ΣΕΔ 3+2 εργ 5 ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ε/ΗΥ,ΣΕΔ 3+2 εργ 5 Β.Α Σταυρουλάκη Α) όπου ΗΥ: κατεύθυνση «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» Β) όπου ΣΕΔ: κατεύθυνση «Συστήματα Επικοινωνιών και Δικτύων» Γ) όπου Υ: Υποχρεωτικό μάθημα Δ) όπου Ε: μάθημα Επιλογής Ε) όπου Κ: μάθημα Κορμού Ζ) όπου εργ: ώρες εργαστηρίου

11 11 Οδηγός Σπουδών Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ «ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» msc.ds.unipi.gr Διευθυντής του ΠΜΣ: Καθηγητής Γεώργιος Βασιλακόπουλος Αντικείμενο, φιλοσοφία & σκοπός Από το ακαδημαϊκό έτος λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα (ΥΑ 9977/Β7 - ΦΕΚ 403/Β / ). Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα που αντιστοιχεί σε ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) και προσφέρει τρεις (3) κατευθύνσεις σπουδών: Ηλεκτρονική Μάθηση Ψηφιακές Επικοινωνίες και Δίκτυα Δικτυοκεντρικά Συστήματα Οι στόχοι του ΠΜΣ Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα είναι: Η παροχή σύγχρονων επιστημονικών γνώσεων υψηλής στάθμης στα γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ. Η προαγωγή της βασικής, εφαρμοσμένης και τεχνολογικής επιστημονικής έρευνας. Η στενή σύνδεση των προγραμμάτων σπουδών με τις πραγματικές ανάγκες επιχειρήσεων, οργανισμών, της οικονομίας και της κοινωνίας γενικότερα. Η δημιουργία κατάλληλης οργανωτικής υποδομής, που να ενισχύει τη συνεργασία με αντίστοιχα ΠΜΣ του εσωτερικού και του εξωτερικού. Η επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευση στελεχών για τις ανάγκες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η προετοιμασία επιστημόνων για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου. Χρονική Διάρκεια Η διάρκεια κάθε κύκλου σπουδών του ΠΜΣ Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα ορίζεται στην ιδρυτική Υπουργική Απόφαση του ΠΜΣ και είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα πραγματοποιείται διδασκαλία μαθημάτων και αξιολόγηση των φοιτητών. Κατά το τρίτο εξάμηνο πραγματοποιείται η εκπόνηση, συγγραφή και αξιολόγηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Παρέχεται η δυνατότητα εκπόνησης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών σε συνεργασία με Πανεπιστήμια ή Ερευνητικά Ιδρύματα του εξωτερικού, μέσω του προγράμματος LLP Erasmus, ή σε συνεργασία με επιχειρήσεις της Ελλάδας, μέσω του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης για μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Κατηγορίες πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί: Κατηγορίες πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί: Στο ΠΜΣ μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ του εσωτερικού ή, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ, ισότιμου τίτλου σπουδών του εξωτερικού Οι αλλοδαποί υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική και την αγγλική γλώσσα. Κόστος Φοίτησης Το κόστος φοίτησης για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ορίζεται στο ποσό των 1800 Ευρώ /εξάμηνο και προκαταβάλλεται σε ειδικό λογαριασμό του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Επιλογή φοιτητών προϋποθέσεις εγγραφής Η αξιολόγηση των υποψηφίων για κάθε κατεύθυνση

12 Οδηγός Σπουδών Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων 12 του ΠΜΣ γίνεται από αντίστοιχη Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων (ΕΑΥ) η οποία αποτελείται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος που διδάσκουν στο ΠΜΣ. Οι ΕΑΥ συγκροτούνται με απόφαση της ΓΣΕΣ (Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης) του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων κατόπιν εισήγησης της ΣΕ-ΠΜΣ (Συντονιστική Επιτροπή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών). Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων είναι τα ακόλουθα: i) Τίτλοι σπουδών ii) Βαθμολογίες τίτλων σπουδών και μαθημάτων που είναι συναφή με το αντικείμενο της κατεύθυνσης επιλογής του ΠΜΣ iii) Επάρκεια γνώσης της αγγλικής γλώσσας iv) Πεδίο και διάρκεια εργασιακής και ερευνητικής εμπειρίας v) Συστατικές επιστολές vi) Συνέντευξη vii)συμπληρωματικά κριτήρια. Τα συμπληρωματικά κριτήρια, οι συντελεστές των κριτηρίων επιλογής και η ελάχιστη συνολική βαθμολογία των κριτηρίων επιλογής την οποία πρέπει να συγκεντρώσει κάθε υποψήφιος προκειμένου να κληθεί για συνέντευξη καθορίζονται με απόφαση της ΓΣΕΣ, κατόπιν εισήγησης της ΣΕ- ΠΜΣ, πριν από την ημερομηνία έναρξης της υποβολής των υποψηφιοτήτων. Εφόσον δεν καθορισθούν συμπληρωματικά κριτήρια, η επιλογή γίνεται με βάση τα κριτήρια (i) (vi). Υποψήφιοι οι οποίοι, παρόλο ότι εκλήθησαν, δεν προσήλθαν στην προγραμματισμένη συνέντευξη αποκλείονται της περαιτέρω αξιολόγησης. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν λάβει τον προπτυχιακό τίτλο σπουδών τους μέχρι την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή υποψηφιοτήτων κρίνονται από την ΕΑΥ με βάση τις αναλυτικές βαθμολογίες τους κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών τους. Σε περίπτωση που κριθούν εισακτέοι, τα άτομα αυτά πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου τους πριν την εγγραφή τους στο ΠΜΣ. Άλλως, δεν εγγράφονται στο ΠΜΣ. Η ΓΣΕΣ μπορεί να αποφασίσει, κατόπιν εισήγησης της ΣΕ - ΠΜΣ, τη διεξαγωγή πρόσθετων (εσωτερικών) εξετάσεων για όλους ή για μερικούς υποψηφίους. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η εξεταστέα ύλη και ο χρόνος των εξετάσεων αυτών. Οι εισακτέοι ενημερώνονται εγγράφως από τη Γραμματεία του ΠΜΣ και καλούνται να απαντήσουν, επίσης εγγράφως, εντός προθεσμίας που καθορίζεται από τη ΣΕ- ΠΜΣ, αν αποδέχονται ή όχι την εισαγωγή τους στο ΠΜΣ. Η μη απάντηση από επιλεγέντες υποψηφίους εντός της προθεσμίας αυτής ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής. Εφόσον υπάρξουν αρνήσεις αποδοχής από επιλεγέντες υποψήφιους, η Γραμματεία του ΠΜΣ καλεί, κατά σειρά αξιολόγησης, τους αμέσως επόμενους υποψηφίους από το σχετικό πίνακα επιλαχόντων της αντίστοιχης κατεύθυνσης του ΠΜΣ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Το ΠΜΣ* για το περιλαμβάνει δέκα (10) υποχρεωτικά μαθήματα, και την μεταπτυχιακή διατριβή. Τα δύο πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνουν διδασκαλία μαθημάτων και δίνονται και 6 μήνες επιπλέον για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διατριβής. Η διάρκεια κάθε μαθήματος είναι 30 ώρες. Τα μαθήματα αυτά αναφέρονται στην επόμενη σελίδα. * Υπο έγκριση η μετονομασία του Π.Μ.Σ με νέο τίτλο «Ψηφιακά Συστήματα και Υπηρεσίες» και νέο Πρόγραμμα Σπουδών

13 13 Οδηγός Σπουδών Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Δικτυοκεντρικά Συστήματα // Μαθήματα Πρώτο Εξάμηνο Ψηφιακές Υπηρεσίες και Εφαρμογές Ιστού Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα Υπηρεσιοστρεφείς Αρχιτεκτονικές Δικτυακός Προγραμματισμός Διαχείριση Δεδομένων Δεύτερο Εξάμηνο Σχεδιασμός & Διαχείριση Δικτύων Υπολογιστών Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών Ανάπτυξη Εφαρμογών Κινητών Συσκευών Συστήματα Υπολογιστικών Νεφών Διακυβέρνηση Δικτυοκεντρικών Πληροφοριακών Συστημάτων Τρίτο Εξάμηνο Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Y - 30 Σεμιναριακά Μαθήματα

14 Οδηγός Σπουδών Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων 14 Κατεύθυνση Ηλεκτρονική Μάθηση // Μαθήματα Πρώτο Εξάμηνο Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Μηχανής Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Προγραμμάτων Ηλεκτρονικής Μάθησης Προγραμματισμός Ιστού Θεωρίες Μάθησης & Διδακτική Μεθοδολογία Ανάλυση & Σχεδιασμός Συστημάτων Ηλεκτρονικής Μάθησης Δεύτερο Εξάμηνο Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης Κοινωνική Διάσταση της Ηλεκτρονικής Μάθησης Σημασιολογικός Ιστός & Μάθηση Δια Βίου Μάθηση Διαχείριση Μαθησιακών Διεργασιών Τρίτο Εξάμηνο Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Y 30 Σεμιναριακά Μαθήματα

15 15 Οδηγός Σπουδών Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Ψηφιακές Επικοινωνίες και Δίκτυα // Μαθήματα Πρώτο Εξάμηνο Σχεδιασμός Ασύρματων Δικτύων Ευρυζωνικές Επικοινωνίες Κατανεμημένα Συστήματα & Δικτυακός Προγραμματισμός Τεχνολογίες Διαδικτύου Υπολογιστικά Νέφη Δεύτερο Εξάμηνο Ασύρματες και Δορυφορικές Επικοινωνίες Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Διεισδυτικά και Ενσωματωμένα Συστήματα Σχεδιασμός & Διαχείριση Δικτύων Υπολογιστών Ανάπτυξη Εφαρμογών για Κινητές Συσκευές Τρίτο Εξάμηνο Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Y 30 Σεμιναριακά Μαθήματα

16 Οδηγός Σπουδών Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων 16 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ «ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» temsec.ds.unipi.gr Διευθυντής του ΠΜΣ: Αναπληρωτής Καθηγητής Άγγελος Ρούσκας Αντικείμενο, φιλοσοφία & σκοπός Από το ακαδημαϊκό έτος λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων (ΦΕΚ 574/Β / ). Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων που αντιστοιχεί σε ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) και προσφέρει δυο (2) κατευθύνσεις σπουδών: Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Σκοπός του ΠΜΣ Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων είναι να εκπαιδεύσει και να εξειδικεύσει νέους επιστήμονες στα ευρέα και αναπτυσσόμενα πεδία της Τεχνοοικονομικής Διοίκησης και της Ασφάλειας Ψηφιακών Συστημάτων, ώστε να συμβάλλουν υπεύθυνα και ουσιαστικά: Στην ανάπτυξη και αποδοτική διοίκηση σύνθετων και ετερογενών ψηφιακών συστημάτων. Στον προσδιορισμό και ανάλυση της λογιστικής κατάστασης επιχειρήσεων και οργανισμών του χώρου των ψηφιακών συστημάτων. Στη λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων και στη χάραξη στρατηγικών για την περαιτέρω ανάπτυξη και αξιοποίηση επιχειρήσεων και οργανισμών του χώρου των ψηφιακών συστημάτων. Στην κατανόηση και διαμόρφωση του επιχειρηματικού, ρυθμιστικού και νομικού πλαισίου του χώρου των ψηφιακών συστημάτων. Στη διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών, έργων και ανθρωπίνων πόρων του χώρου των ψηφιακών συστημάτων. Στην ανάπτυξη και προώθηση ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών στις διεθνείς αγορές. Στη μελέτη και ανάλυση των αδυναμιών ασφάλειας που παρουσιάζουν σύνθετα ψηφιακά συστήματα. Στον ορισμό και ανάλυση των απαιτήσεων ασφάλειας που παρουσιάζουν σύνθετα ψηφιακά συστήματα. Στη σχεδίαση, ανάπτυξη και υλοποίηση λύσεων ασφάλειας για σύνθετα ψηφιακά συστήματα. Στην αξιολόγηση της ασφάλειας που παρέχουν συγκεκριμένες λύσεις ασφάλειας σε σύνθετα ψηφιακά συστήματα. Χρονική Διάρκεια Η διάρκεια κάθε κύκλου σπουδών του ΠΜΣ Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων ορίζεται στην ιδρυτική Υπουργική Απόφαση του ΠΜΣ και είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Κόστος Φοίτησης Το κόστος φοίτησης για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ορίζεται στο ποσό των Ευρώ/ εξάμηνο και προκαταβάλλεται σε ειδικό λογαριασμό του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Κατηγορίες πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί: Κατηγορίες πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί: Στο ΠΜΣ μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ του εσωτερικού ή, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ, ισότιμου τίτλου σπουδών του εξωτερικού. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική και την αγγλική γλώσσα. Επιλογή φοιτητών προϋποθέσεις εγγραφής Η αξιολόγηση των υποψηφίων για κάθε κατεύθυνση του ΠΜΣ γίνεται από αντίστοιχη Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων (ΕΑΥ) η οποία αποτελείται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος που διδάσκουν στο ΠΜΣ. Οι ΕΑΥ συγκροτούνται με απόφαση της ΓΣΕΣ κατόπιν εισήγησης της ΣΕ-ΠΜΣ (Συντονιστική Επιτροπή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών). Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων είναι τα ακόλουθα: i) Τίτλοι σπουδών ii) Βαθμολογίες τίτλων σπουδών και μαθημάτων που είναι συναφή με το αντικείμενο της κατεύθυνσης επιλογής του ΠΜΣ iii) Επάρκεια γνώσης της αγγλικής γλώσσας iv) Πεδίο και διάρκεια εργασιακής και ερευνητικής εμπειρίας

17 17 Οδηγός Σπουδών Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων v) Συστατικές επιστολές vi) Συνέντευξη vii) Συμπληρωματικά κριτήρια Τα συμπληρωματικά κριτήρια, οι συντελεστές των κριτηρίων επιλογής και η ελάχιστη συνολική βαθμολογία των κριτηρίων επιλογής την οποία πρέπει να συγκεντρώσει κάθε υποψήφιος προκειμένου να κληθεί για συνέντευξη καθορίζονται με απόφαση της ΓΣΕΣ, κατόπιν εισήγησης της ΣΕ - ΠΜΣ, πριν από την ημερομηνία έναρξης της υποβολής των υποψηφιοτήτων. Εφόσον δεν καθορισθούν συμπληρωματικά κριτήρια, η επιλογή γίνεται με βάση τα κριτήρια (i) (vi). Υποψήφιοι οι οποίοι, παρόλο ότι εκλήθησαν, δεν προσήλθαν στην προγραμματισμένη συνέντευξη αποκλείονται της περαιτέρω αξιολόγησης. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν λάβει τον προπτυχιακό τίτλο σπουδών τους μέχρι την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή υποψηφιοτήτων κρίνονται από την ΕΑΥ με βάση τις αναλυτικές βαθμολογίες τους κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών τους. Σε περίπτωση που κριθούν εισακτέοι, τα άτομα αυτά πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου τους πριν την εγγραφή εισακτέοι, τα άτομα αυτά πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου τους πριν την εγγραφή τους στο ΠΜΣ. Άλλως, δεν εγγράφονται στο ΠΜΣ. Η ΓΣΕΣ μπορεί να αποφασίσει, κατόπιν εισήγησης της ΣΕ - ΠΜΣ, τη διεξαγωγή πρόσθετων (εσωτερικών) εξετάσεων για όλους ή για μερικούς υποψηφίους. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η εξεταστέα ύλη και ο χρόνος των εξετάσεων αυτών. Οι εισακτέοι ενημερώνονται εγγράφως από τη Γραμματεία του ΠΜΣ και καλούνται να απαντήσουν, επίσης εγγράφως, εντός προθεσμίας που καθορίζεται από τη ΣΕ - ΠΜΣ, αν αποδέχονται ή όχι την εισαγωγή τους στο ΠΜΣ. Η μη απάντηση από επιλεγέντες υποψηφίους εντός της προθεσμίας αυτής ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής. Εφόσον υπάρξουν αρνήσεις αποδοχής από επιλεγέντες υποψήφιους, η Γραμματεία του ΠΜΣ καλεί, κατά σειρά αξιολόγησης, τους αμέσως επόμενους υποψηφίους από το σχετικό πίνακα επιλαχόντων της αντίστοιχης κατεύθυνσης του ΠΜΣ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Το ΠΜΣ για το περιλαμβάνει δέκα (10) υποχρεωτικά μαθήματα, και την μεταπτυχιακή διατριβή. Τα δύο πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνουν διδασκαλία μαθημάτων και δίνονται και 6 μήνες επιπλέον για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διατριβής. Η διάρκεια κάθε μαθήματος είναι 30 ώρες.

18 Οδηγός Σπουδών Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων 18 Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση // Μαθήματα Πρώτο Εξάμηνο Επιχειρηματικό, Ρυθμιστικό και Νομικό Πλαίσιο Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Υπηρεσιών Διοικητική Λογιστική Σύγχρονες Τεχνολογίες Τηλεπικοινωνιών Δικτυοκεντρικά Συστήματα και Υπηρεσίες Τεχνοοικονομικές Μελέτες Δεύτερο Εξάμηνο Διοίκηση και Στρατηγική Ψηφιακών Επιχειρήσεων Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διακυβέρνηση Δικτυοκεντρικών Πληροφοριακών Συστημάτων Χρηματοοικονομική Διοίκηση Μάρκετινγκ Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών Τρίτο Εξάμηνο Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Y 30 Σεμιναριακά Μαθήματα

19 19 Οδηγός Σπουδών Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων // Μαθήματα Πρώτο Εξάμηνο Ασφάλεια Δικτύων Διαχείριση Ασφάλειας Αποτίμηση Ασφάλειας και Εκμετάλλευση Αδυναμιών Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Δεύτερο Εξάμηνο Ασφάλεια στο Κινητό Διαδίκτυο Ψηφιακή Εγκληματολογία και Ασφάλεια στον Παγκόσμιο Ιστό Νομικά Θέματα Ασφάλειας Τεχνολογίες Ενίσχυσης Ιδιωτικότητας Προηγμένες Τεχνολογίες Ασφάλειας Τρίτο Εξάμηνο Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Y 30 Σεμιναριακά Μαθήματα Πιστοποίηση Ασφάλειας (ISO 27000) ΣΕΜ 45 μηνιαίως

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000 www.unipi.gr Οδηγός Σπουδών 2014-2015 - Τμήμα Πληροφορικής 2 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ WWW.CS.UNIPI.GR ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου Τ.Θ. 20537 1678 Λευκωσία ΚΥΠΡΟΣ Τηλ.: +357-22892700 Τηλεμ: +357-22892701

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Διεύθυνση: Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Τηλέφωνο Τμήματος: +30-210-8203314-6

Διαβάστε περισσότερα

ȪɁɄɀɟɑ ȭɏɍɓɂɣɋ 2014-2015

ȪɁɄɀɟɑ ȭɏɍɓɂɣɋ 2014-2015 2014-2015 2014-2015 TMHMA ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ... 5 Ιστορία και Πλαίσιο Λειτουργίας... 7 Διάρθρωση... 10 Όργανα Διοίκησης του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς 2010-2011 Παρουσίαση του Τµήµατος Το Τµήµα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://www.elemedu.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-201 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΑ, 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ. 2461068207 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 Συντελεστές Την έντυπη έκδοση του οδηγού επιμελείται συστηματικά κάθε χρόνο η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, την οποία ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Λάρισα 2010 Επιμέλεια Έκδοσης 2010 Δρ. Γκαράνη Γεωργία, Επίκουρος Καθηγήτρια Δρ. Αδάμ Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Προϊστάμενος Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2003-2010 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ)

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ) Με την αριθμ. 18/02-06-2015 (θέμα 3.12) πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Διδακτική στις Φυσικές Επιστήμες, στην Πληροφορική και την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 1. Αριθμός σπουδαστών και γλώσσα εκπαίδευσης Με την έναρξη του 2007/08 σχολικού έτους, 1

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ 3374/2005 ΦΕΚ 189/Α'/2.8.2005 Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2014-2015

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2014-2015 Οδηγός Σπουδών 2013-2014 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2014-2015 www.pem.tuc.gr ΧΑΝΙΑ 2014 0 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ Καθηγητής Νικόλαος Τσουρβελούδης ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Οδηγός σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE of PELOPONNESE ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πρώην ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών Δοµικών Έργων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Πολιτικών Δοµικών Έργων Συντάκτης Δηµήτριος Κακαλέτσης Αναπληρωτής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -206- -207-

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -206- -207- ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -206- -207- ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Διδακτορικά Προγράμματα της Σχολή Επιστημών της Αγωγής PhD Programs - School of Education Η Σχολή Επιστημών της Αγωγής προσφέρει προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικές Πληροφορίες 5 Σχολές και Τμήματα 7 Περιγραφή Προγραμμάτων Σπουδών 9 Διαδικασίες Εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Καθηγητής Κωνσταντίνος Γάτσιος ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2913 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 148 16 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3685 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟN Ν. 3848/2010) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ Δρ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΡΙΝΙΑ Αθήνα, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΠΑ 2012-2013. www.aueb.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΠΑ 2012-2013. www.aueb.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΠΑ 2012-2013 www.aueb.gr ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Πρύτανης Καθηγητής Κωνσταντίνος Γάτσιος Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού Καθηγητής Εμμανουήλ Γιακουμάκης Αντιπρύτανης

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές

Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές Aφιέρωμα Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές Επειδή αρκετοί από εμάς έχουμε ήδη αποφασίσει να προχωρήσουμε σε κάποιο Μεταπτυχιακό μόλις πάρουμε στα χέρια μας το πολυπόθητο πτυχίο (ειδικά με την κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013 2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013 2014 ΑΔΑ: ΒΛ9Θ4691Ο8-ΡΥ AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καβάλα 0/09/013 Αριθμ.πρωτ. Α 487 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4087 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 31 29 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυ χιακών Σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ E-LEARNING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα