Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ"

Transcript

1 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σεπτέµβριος 2012

2 Στην ερευνητική οµάδα που εκπόνησε την παρούσα µελέτη συµµετείχαν οι: Svetoslav Danchev Νίκος Παρατσιώκας Τα µέλη της ερευνητικής οµάδας θα ήθελαν να ευχαριστήσουν τον κ. Άγγελο Τσακανίκα, ιευθυντή Ερευνών του ΙΟΒΕ για τη συµβολή του στην ολοκλήρωση της µελέτης. Το ΙΟΒΕ ευχαριστεί επίσης τον ΣΕΤΕ για την υποστήριξή του και τη διευκόλυνση που παρείχε στην άντληση πρωτογενών στοιχείων για τον κλάδο. Copyright 2012 Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών (IOBE) Τσάµη Καρατάσου 11, Αθήνα Tηλ.: ( ), Fax: ( & ) - URL: 2

3 ΕΕππίίδραασση ττου ττουυρριισµοούύ σσττηνν Ελλλληηννιικκή οιικκοοννοοµµίία,, Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν Άµεση επίδραση 15,2 ΙΣΕΚ. Έµµεση Επίδραση 5,2 ΙΣΕΚ. Προκαλούµενη Επίδραση 13,9 ΙΣΕΚ. 34,4 ΙΣΕΚ. Συνολική επίδραση ή 15,1% ΤΟΥ ΑΕΠ Απασχόληση 446 χιιλ.. θέσειις Άµεσης καιι Έµµεσης Απασχόλησης 741 χιιλ.. θέσειις εργασίίας υποστηρίίζονταιι από την ανάπτυξη του τουριισµού στην Ελλάδα Φορολογία 1,,4 διισεκ.. έσοδα από την έµµεση φορολογίία (5% των συνολιικών εσόδων από την έµµεση φορολογίία) 3

4 Περιεχόµενα 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΕΓΧΩΡΙΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ Επίδραση του τουρισμού στην εγχώρια οικονομική δραστηριότητα και στην απασχόληση Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Εκτίμηση του υποδείγματος Leontief ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

5 Κύρια συµπεράσµατα Ο τουρισµός αποτελεί κεντρικό πυλώνα ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας Η σηµασία του τουρισµού αναδεικνύει την ανάγκη προσδιορισµού των διακλαδικών σχέσεων και της συνεισφοράς του στην εγχώρια οικονοµική δραστηριότητα O τουρισµός δεν αποτυπώνεται σε ένα µεµονωµένο κλάδο, καθώς συνδέεται µε ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων To 2010 o τουρισµός συνεισέφερε το 15,1% (ή 34,4 δισεκ. ) του συνολικού ακαθάριστου προϊόντος της χώρας H άµεση επίδρασή του στο ΑΕΠ εκτιµάται σε 15,2 δισεκ. Για κάθε ευρώ τουριστική δαπάνη το ακαθάριστο προϊόν της ελληνικής οικονοµίας αυξάνεται κατά ευρώ H επίτευξη του στόχου των 20 εκατ. αφίξεων αλλοδαπών επισκεπτών στην Ελλάδα θα είχε ως αποτέλεσµα: o οι τουριστικές εισπράξεις από το εξωτερικό να ανέλθουν τουλάχιστον στα 12,8 δισεκ. ευρώ ενώ, o σε όρους συνολικής επίδρασης στο ΑΕΠ η επιπλέον συνεισφορά θα είναι µεγαλύτερη των 7 δισεκ. ευρώ σε σχέση µε το 2010 Yπηρεσίες καταλύµατος και εστίασης αποτελούν τα 2/3 σχεδόν της άµεσης επίδρασης στην οικονοµία από την τουριστική δαπάνη Σηµαντική είναι επίσης η συνεισφορά των θαλάσσιων, οδικών και αεροπορικών µεταφορών Η έµµεση συνεισφορά του τουρισµού στην οικονοµία εκτιµάται σε 5,2 δισεκ. Εµπόριο, Χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, ιαχείριση ακίνητης περιουσίας, Κατασκευές και Μεταποίηση επωφελούνται σε µεγαλύτερο βαθµό από την ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος Στην αγορά εργασίας η άµεση και έµµεση τουριστική απασχόληση εκτιµάται σε 446 χιλ. θέσεις απασχόλησης 5

6 Ξεπερνά ωστόσο, το µέγεθος αυτό αν συνεκτιµηθεί το γεγονός ότι σηµαντικός αριθµός ατόµων απασχολούνται σε τουριστικά επαγγέλµατα συµπληρωµατικά µιας άλλης εργασίας τους Η απασχόληση που επηρεάζεται από την ανάπτυξη του τουρισµού στην Ελλάδα εκτιµάται σε 741 χιλ. ή 16% της συνολικής απασχόλησης στη χώρας Ο τουρισµός συµβάλλει στα κρατικά έσοδα συνεισφέροντας το 5% των συνολικών εσόδων της κυβέρνησης από την έµµεση φορολογία Η συνεισφορά του τουριστικού τοµέα στην εγχώρια οικονοµική δραστηριότητα, αναδεικνύει τη δυναµική του στο πλαίσιο της οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας τα επόµενα έτη Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να δοθεί έµφαση σε ανεκµετάλλευτους µέχρι σήµερα πόρους-δραστηριότητες που θα ενισχύσουν τις αφίξεις και τα έσοδα από τον αλλοδαπό τουρισµό. 6

7 1. Σκοπός της µελέτης Ο διεθνής τουρισµός αποτελεί έναν από τους µεγαλύτερους και πιο δυναµικούς τοµείς της παγκόσµιας οικονοµίας, σηµειώνοντας συνεχή άνοδο και διαφοροποίηση µε την ανάδειξη νέων χωρών-προορισµών στον παγκόσµιο τουριστικό χάρτη. Σε αυτό συµβάλλει αφενός η οικονοµική ανάπτυξη και η άνοδος του βιοτικού επιπέδου σε αρκετές χώρες µε αποτέλεσµα την αύξηση του διαθέσιµου εισοδήµατος, αφετέρου η βελτίωση των υποδοµών και των µεταφορών, γεγονός που καθιστά τις µετακινήσεις φθηνότερες και ταχύτερες. Η µετεξέλιξη του τουρισµού σε προσδιοριστικό παράγοντα κοινωνικής και οικονοµικής προόδου, έχει ως αποτέλεσµα να αποτελεί πλέον αναπόσπαστο τµήµα του διεθνούς εµπορίου, µε τις εισπράξεις από τον αλλοδαπό τουρισµό να κατατάσσονται στην τέταρτη θέση παγκοσµίως, έπειτα από το εισόδηµα που δηµιουργείται από τις εξαγωγές καυσίµων, χηµικών και προϊόντων της αυτοκινητοβιοµηχανίας. [1] Για την ελληνική οικονοµία, ο τουρισµός αποτελεί κεντρικό πυλώνα ανάπτυξης µε σηµαντική συνεισφορά στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, στην απασχόληση και στις επενδύσεις. Η πλούσια πολιτιστική κληρονοµιά, η εκτεταµένη ακτογραµµή και το φυσικό περιβάλλον είναι ορισµένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που καθιστούν τη χώρα από τους σηµαντικότερους τουριστικούς προορισµούς παγκοσµίως. Ταυτόχρονα, ο τουρισµός µαζί µε την ναυτιλία αποτελούν τους πιο εξωστρεφείς τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, µε την εισροή ταξιδιωτικού συναλλάγµατος να επιδρά θετικά στο ισοζύγιο πληρωµών της χώρας, συµβάλλοντας στη µείωση του ελλείµµατος των τρεχουσών συναλλαγών. Σήµερα, η κρίση την οποία διέρχεται η ελληνική οικονοµία υποδεικνύει την αναγκαιότητα υιοθέτησης δράσεων στην κατεύθυνση προσαρµογής σε ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο. Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι το πρότυπο αυτό θα πρέπει να δίνει έµφαση στην αξιοποίηση των πλεονεκτηµάτων της χώρας και στην τόνωση της εξωστρέφειας και των επενδύσεων. Το ενδιαφέρον της αναπτυξιακής προοπτικής της ελληνικής οικονοµίας από την πλευρά των πολιτικών και εργαλείων τόνωσης της εξωστρέφειας, στρέφεται εύλογα στις στρατηγικές ανάπτυξης των εξαγωγών προϊόντων και υπηρεσιών, όπως και στον τοµέα του τουρισµού, ο οποίος καλείται να διαδραµατίσει περισσότερο ενεργό ρόλο στην οικονοµική ανάπτυξη της χώρας, µέσα σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον από τις χώρες της Μεσογείου, αλλά και από νέους αναδυόµενους προορισµούς. Στο σηµερινό περιβάλλον αβεβαιότητας ωστόσο, απαιτείται τεκµηριωµένη ανάλυση της σηµασίας που έχουν συγκεκριµένοι τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, ώστε ο δηµόσιος διάλογος να διεξάγεται επί τοις ουσίας και όχι µε γενικόλογες διαπιστώσεις. Σε αυτό το πλαίσιο η σηµασία του τουρισµού για την Ελλάδα πρέπει να εξηγηθεί και να αναλυθεί µε ακρίβεια και να συµπεριλάβει όχι 7

8 µόνο συνήθη µεγέθη για την απεικόνιση της τουριστικής ζήτησης (π.χ. διεθνείς αφίξεις, εισπράξεις από αλλοδαπούς επισκέπτες κ.ά.), αλλά και την ευρύτερη επίδρασή του στην ελληνική οικονοµία. Σκοπός της παρούσας µελέτης λοιπόν, αποτελεί ο προσδιορισµός και η αξιολόγηση της συνεισφοράς του τουρισµού στους εγχώριους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας, στο παραγόµενο προϊόν και στην απασχόληση. Η ανάδειξη των διακλαδικών σχέσεων του τουριστικού τοµέα αποτελεί ένα σηµαντικό εργαλείο στην προσπάθεια κατανόησης της πολύπλευρης συνεισφοράς του τουρισµού, το οποίο µπορεί να ενταχθεί στο ευρύτερο πλαίσιο τουριστικής πολιτικής που θα πρέπει να αναπτυχθεί για τη βελτίωση του τουριστικού προϊόντος της χώρας. 8

9 2. Κύρια χαρακτηριστικά του ελληνικού τουρισµού Η πολιτιστική κληρονοµιά, η µεγάλη ακτογραµµή και το φυσικό κάλλος προσδίδουν στην Ελλάδα σηµαντικά συγκριτικά φυσικά πλεονεκτήµατα, µε αποτέλεσµα να συγκαταλέγεται µεταξύ των κυριότερων τουριστικών προορισµών παγκοσµίως. Βασικό χαρακτηριστικό του ελληνικού τουριστικού προϊόντος αποτελεί ο γεωγραφικός προσδιορισµός της ζήτησης από το εξωτερικό, καθώς στο σύνολό της σχεδόν προέρχεται από την Ευρωπαϊκή ήπειρο, µε την αναλογία µάλιστα να µην εµφανίζει µεταβολή την τελευταία δεκαετία ( ιάγραµµα 2.1). Το 2010 οι αφίξεις από τις ευρωπαϊκές χώρες ανήλθαν σε 13,3 εκατ., εκ των οποίων το 68% προήλθε από χώρες της ΕΕ-27, ενώ το 40% αφορούσε επισκέπτες από χώρες-µέλη της Ευρωζώνης. ιάγραµµα 2.1: ιαχρονική εξέλιξη αφίξεων αλλοδαπών επισκεπτών ανά ήπειρο 2% 5% 0,5% 0,5% % 6% 0,3% 0,8% Ευρώπη* Αµερική Ασία** Αφρική Ωκεανία 92% 88% (*) Περιλαµβάνονται οι αφίξεις από τη Ρωσία, (**) Περιλαµβάνονται οι αφίξεις από την Τουρκία Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ Επεξεργασία: ΙΟΒΕ Σε επίπεδο χωρών, η Γερµανία και το Ηνωµένο Βασίλειο αποτελούν διαχρονικά τις παραδοσιακές αγορές από τις οποίες προέρχεται ο µεγαλύτερος αριθµός ξένων επισκεπτών, αν και το µερίδιο τους βαίνει µειούµενο τα τελευταία χρόνια. Είναι ενδεικτικό ότι το 2010 το ποσοστό από τις χώρες αυτές διαµορφώθηκε στο 14% και 12% των συνολικών αφίξεων, όταν το 2000 κυµαίνονταν στο 19% και 22% αντίστοιχα. Την τελευταία δεκαετία ωστόσο, αναδείχθηκαν νέες χώρες-αγορές από τις οποίες η Ελλάδα προσελκύει σηµαντικό αριθµό επισκεπτών. Οι χώρες αυτές είναι κυρίως η Ρωσία και οι γειτονικές Βαλκανικές µε τις αφίξεις να αντισταθµίζουν εν µέρει την κάµψη από άλλες χώρες ( ιάγραµµα 2.2). Ιδιαίτερα οι αφίξεις από την Ρωσία εµφανίζουν σηµαντική αύξηση τα τελευταία χρόνια (µέσος ετήσιος ρυθµός αύξησης 20% την περίοδο ), συµβάλλοντας ταυτόχρονα στην ενίσχυση των τουριστικών εισπράξεων, καθώς η µέση δαπάνη των επισκεπτών από τη χώρα αυτή κυµαίνεται σε διπλάσιο σχεδόν επίπεδο από τον αντίστοιχο µέσο όρο στο σύνολο των ξένων επισκεπτών (1.099 ευρώ έναντι 640 ευρώ µέση δαπάνη ανά ταξίδι το 2010). Αντίθετα, µικρός είναι ο αριθµός των επισκεπτών από χώρες όπως η Ιαπωνία και η Κίνα, γεγονός που υποδεικνύει την ύπαρξη και άλλων αγορών από τις οποίες η Ελλάδα θα µπορούσε να 9

10 επωφεληθεί από την προσέλκυση σηµαντικού αριθµού επισκεπτών. ιάγραµµα 2.2: Αφίξεις ξένων επισκεπτών στην Ελλάδα µεταξύ 2000 και 2010 ' αφίξεις 8,0 7,2 6, Μερίδιο ως προς συνολικές αφίξεις % 7,6 5,6 4,8 4,7 4,0 3,2 14% 12% 2,8 2,4 1,6 2,4 2,0 1,8 6% 4% 6% 3% 4% 3% 0,8 0,0 0,8 0,8 0,9 0,7 0,5 0,6 0,7 0,5 0,5 0,2 0,2 0,1 DE UK IT NL FR USA BU RU Λοιπές DE: Γερµανία, UK: Ην. Βασίλειο, IT: Ιταλία, NL: Ολλανδία, FR: Γαλλία, USA: Η.Π.Α., BU: Βουλγαρία, RU: Ρωσία Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ Επεξεργασία: ΙΟΒΕ Η συνεισφορά του τουρισµού στην ελληνική οικονοµία αποτυπώνεται στις τουριστικές εισπράξεις (τη δαπάνη δηλαδή των ξένων επισκεπτών κατά την επίσκεψή τους στην Ελλάδα) η οποία αποτελεί το 5% (µέσος όρος πενταετίας ) του ΑΕΠ, αναλογία που είναι υψηλότερη συγκριτικά µε άλλες τουριστικά αναπτυγµένες χώρες της Μεσογείου, όπως η Ισπανία και η Τουρκία ( ιάγραµµα 2.3Α). ιάγραµµα 2.3: Τουριστικές εισπράξεις σε προορισµούς της Μεσογείου (ως % του ΑΕΠ και των εισπράξεων του Ισοζυγίου Υπηρεσιών), Μ.Ο.: Α. Ως % του ΑΕΠ Β. Ως % των εισπράξεων του Ισοζυγίου Υπηρεσιών 18% 16% 14% 12% 15% 12% 11% 80% 70% 60% 50% 73% 64% 10% 8% 6% 4% 5% 4% 4% 3% 40% 30% 20% 45% 45% 40% 37% 32% 30% 26% 2% 2% 2% 10% 0% HR MT CY GR PT ES TR FR IT 0% HR TR ES PT IT GR FR CY MT HR: Κροατία, ΜΤ: Μάλτα, CY: Κύπρος PT: Πορτογαλία ES: Ισπανία TR: Τουρκία FR: Γαλλία IT: Ιταλία Πηγή: Eurostat Επεξεργασία: ΙΟΒΕ 10

11 Αντίστοιχα, τα έσοδα από τον αλλοδαπό τουρισµό υπερβαίνουν το 1/3 των συνολικών εισπράξεων του ισοζυγίου υπηρεσιών (αναλογία αντίστοιχη σχεδόν µε εκείνη της Ιταλίας) γεγονός που συµβάλλει ουσιαστικά στη µείωση του ελλείµµατος των τρεχουσών συναλλαγών ( ιάγραµµα 2.3Β). Σε επίπεδο περιφερειών από την άλλη πλευρά, υπάρχουν σηµαντικές διαφοροποιήσεις τόσο ως προς την ανάπτυξη του τουρισµού, όσο και στη δυναµική που έχει αναπτυχθεί την τελευταία δεκαετία. Με βάση τις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχειακού τύπου καταλύµατα και κάµπινγκ, το µεγαλύτερο ποσοστό καταγράφεται στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο, περιοχές που συγκαταλέγονται ανάµεσα στις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τη µεγαλύτερη αναλογία διανυκτερεύσεων από αλλοδαπούς επισκέπτες. Παρατηρείται επίσης, συγκέντρωση της τουριστικής ζήτησης σε σχετικά λίγες περιφέρειες της χώρας, καθώς σηµαντικός αριθµός διανυκτερεύσεων (εκτός από την Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο) καταγράφεται επίσης στα Ιόνια Νησιά και στην Κεντρική Μακεδονία ( ιάγραµµα 2.4). ιάγραµµα 2.4: Μέσος ετήσιος ρυθµός µεταβολής ΜΕΡΜ- διανυκτερεύσεων στα Ξενοδοχειακού τύπου καταλύµατα ανά περιφέρεια την περίοδο % 3% Κ. Μακεδονία; 3,1% Κρήτη; 2,9% 2% Θεσσαλία; 1,3% υτική Ελλάδα 1,6% Πελοπόννησος; 1,7% 1% Ελλάδα; 0,7% 0% Ιόνια Νησιά; 0,7% Στερεά Ελλάδα; 0,8% -1% Α. Μακεδ-Θράκη -0,2%. Μακεδονία -0,5% Ήπειρος; -0,5% Νότιο Αιγαίο -0,9% -2% Αττική -1,5% -3% Βόρειο Αιγαίο -2,4% *Στον κάθετο άξονα παρουσιάζεται ο µέσος ετήσιος ρυθµός µεταβολής των συνολικών διανυκτερεύσεων ανά περιφέρεια. Το µέγεθος κάθε κύκλου αντανακλά αναλογικά τον αριθµό διανυκτερεύσεων που πραγµατοποιούνται σε κάθε περιφέρεια. Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ Επεξεργασία: ΙΟΒΕ Αντίθετα, σε περιοχές µε αξιόλογο φυσικό κάλλος, όπως το Βόρειο Αιγαίο, την Ήπειρο και την Ανατολική Μακεδονία Θράκη, παρατηρείται αρκετά µικρότερος αριθµός διανυκτερεύσεων. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η περίπτωση της υτικής Μακεδονίας, της µοναδικής περιφέρειας της χώρας χωρίς πρόσβαση στη θάλασσα, όπου οι διανυκτερεύσεις αντιστοιχούν µόλις στο 1% των συνολικών στη χώρα. ιαφαίνεται εποµένως, πιθανό ανεκµετάλλευτο δυναµικό 11

12 για περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη σε περιοχές όπως, η υτική Ελλάδα, η Πελοπόννησος, αλλά και η Αττική, δεδοµένων των δυνατοτήτων για την ανάπτυξη του τουρισµού πόλεων (προορισµός city break). 12

13 3. Εκτίµηση της επίδρασης του τουρισµού στους εγχώριους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας Η ανάπτυξη του τουρισµού, εκτός από την άµεση δαπάνη των επισκεπτών σε µια περιοχή επιφέρει πρόσθετες θετικές επιπτώσεις στην οικονοµία, καθώς κινητοποιεί σηµαντικό αριθµό παραγωγικών µονάδων που δραστηριοποιούνται για την κάλυψη της ζήτησης που δηµιουργείται. Στο κεφάλαιο αυτό εκτιµάται η επίδραση (άµεση, έµµεση και προκαλούµενη) του τουρισµού στους εγχώριους κλάδους δραστηριότητας της ελληνικής οικονοµίας από τη δαπάνη για τουριστικές υπηρεσίες, αλλά και τις επενδύσεις που σχετίζονται µε τη βελτίωση του τουριστικού προϊόντος. Η ανάλυση των µεγεθών στηρίζεται στα διεθνή πρότυπα για την τουριστική στατιστική του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού 1 (UNWTO), [2] όπου περιγράφονται οι ορισµοί αναφορικά µε τις διαφορετικές εκφάνσεις του τουρισµού και τα χαρακτηριστικά των επισκεπτών σε µια περιοχή, όπως επίσης η έννοια της τουριστικής δαπάνης και οι κατηγοριοποιήσεις της. Σύµφωνα µε τη µεθοδολογία για την ανάπτυξη ορυφόρων Λογαριασµών Τουρισµού, [3] η εκτίµηση σχετικών µε τον τουρισµό µεγεθών θα πρέπει να βασίζεται σε έγκυρες στατιστικές πηγές οι οποίες επιτρέπουν τη διαχρονική σύγκρισή τους. Για το σκοπό αυτό συστήνεται η χρήση του Συστήµατος Εθνικών Λογαριασµών το οποίο αποτελεί ένα εργαλείο ποσοτικής περιγραφής οικονοµικών µεγεθών. Το σύστηµα αυτό ενσωµατώνει µια δέσµη στατιστικών και άλλων πληροφοριών για τις εκτιµήσεις του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) και των συνιστωσών του, ενώ περιλαµβάνει στοιχεία, όπως οι ετήσιοι πίνακες προσφοράς και χρήσεως και οι συµµετρικοί πίνακες εισροών-εκροών 2. Σε αντίθεση όµως, µε σηµαντικούς κλάδους της οικονοµίας, όπως η Γεωργία, η Βιοµηχανία, το Εµπόριο, οι Κατασκευές, κλπ., η οικονοµική δραστηριότητα του τουρισµού δεν αποτυπώνεται σε ένα µεµονωµένο κωδικό στο Σύστηµα Εθνικών Λογαριασµών. Η ιδιαιτερότητα του τουρισµού εντοπίζεται στον προσδιορισµό του κλάδου µε βάση τη ζήτηση που προέρχεται από συγκεκριµένη κατηγορία καταναλωτών, τους ταξιδιώτες. Ένα άτοµο καταναλώνει αγαθά-υπηρεσίες που σχετίζονται µε τον τουρισµό όταν πραγµατοποιεί ένα ταξίδι (ή µια επίσκεψη) σε µια περιοχή άλλη από εκείνη της µόνιµης κατοικίας του για χρονικό διάστηµα µικρότερο του έτους και σκοπό άλλο από εκείνο της εργασίας 3. Το γεγονός αυτό διαφοροποιεί τον επισκέπτη από άλλες κατηγορίες 1 Στη συνέχεια της µελέτης η αναφορά στα ιεθνή πρότυπα για την τουριστική στατιστική γίνεται µε τον όρο IRTS 08 (International Recommendation for Tourism Statistics 2008). 2 Οι πίνακες προσφοράς-χρήσεως αποτελούν το πλαίσιο αποτύπωσης της σχέσης που συνδέει τη ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες και την προσφορά αυτών των αγαθών και υπηρεσιών σε µια οικονοµία. Οι πίνακες εισροών-εκροών περιγράφουν τις σχέσεις µεταξύ των παραγωγικών κλάδων µιας οικονοµίας. 3 Με κριτήριο τον κύριο σκοπό, τα ταξίδια που πραγµατοποιούνται από τουρίστες και επισκέπτες (same-day visitors) κατατάσσονται σε προσωπικά και επαγγελµατικά. Στα προσωπικά ταξίδια διακρίνονται οι κατηγορίες: α) διακοπές και αναψυχή, β) επίσκεψη σε φίλους και συγγενείς, γ) εκπαίδευση, δ) υγεία και ιατρική φροντίδα ε) θρησκευτικός τουρισµός και στ) αγορές και διαµετακόµιση επιβατών. 13

14 καταναλωτών, καθιστώντας αναγκαίο τον ορισµό του τουριστικού τοµέα από την πλευρά της ζήτησης. [4] Για το λόγο αυτό, συστήνεται η µέτρηση της τουριστικής δραστηριότητας να γίνεται µε τη χρήση ορυφόρων Λογαριασµών Τουρισµού ( ΛΤ), οι οποίοι αποτελούν ένα αναλυτικό πλαίσιο µέσα από το οποίο αναδεικνύονται οι πηγές της τουριστικής ζήτησης και προσφοράς. Όµως, η πλήρης ανάπτυξη ΛΤ είναι µια χρονοβόρα και δαπανηρή διαδικασία, η οποία δεν περιλαµβάνεται στο σκοπό της παρούσας µελέτης. Ταυτόχρονα, οι ΛΤ αποτελούν ένα περιγραφικό εργαλείο, το οποίο δεν λαµβάνει υπόψη την έµµεση και προκαλούµενη επίδραση στην οικονοµία από την τουριστική κατανάλωση. Στην παρούσα µελέτη η εκτίµηση της συνολικής επίδρασης του τουρισµού στην οικονοµία γίνεται µε την χρήση των πινάκων εισροών-εκροών της ελληνικής οικονοµίας για το 2010, προσαρµοσµένων µε τη χρήση πρωτογενών στοιχείων από έρευνα στις τουριστικές επιχειρήσεις για τον προσδιορισµό των συντελεστών παραγωγής στους τουριστικούς κλάδους. Θεωρώντας την τουριστική δαπάνη ως µια εξωγενή µεταβολή στην τελική ζήτηση (αντίστοιχα και τις επενδύσεις), υπολογίζονται η συνολική επίδραση στην ελληνική οικονοµία µε τη χρήση του υποδείγµατος εισροών-εκροών του Leontief. 3.1 Βασικές έννοιες του τουρισµού και η σύνδεση τους µε τους Εθνικούς Λογαριασµούς Στο σύστηµα Εθνικών Λογαριασµών ο τουρισµός δεν αποτυπώνεται σε ένα µεµονωµένο κλάδο, καθώς συνδέεται µε ένα ευρύ φάσµα οικονοµικών δραστηριοτήτων για την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών που καταναλώνονται από τους επισκέπτες µιας περιοχής. Προκειµένου εποµένως, να αναλυθεί η επίδραση του στην οικονοµία είναι αναγκαίος ο προσδιορισµός των οικονοµικών δραστηριοτήτων (κλάδων) που συµµετέχουν στην παραγωγή-διάθεση αγαθών και υπηρεσιών που συνθέτουν την τουριστική δαπάνη (κατανάλωση). Σύµφωνα µε το IRTS 08 ( 4.2), ως τουριστική δαπάνη ορίζεται το ποσό που καταβάλλεται για την απόκτηση καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών για ίδια χρήση ή προς τρίτους τόσο για την πραγµατοποίηση ενός ταξιδιού όσο και κατά τη διάρκειά του. Περιλαµβάνει τις δαπάνες των επισκεπτών, όπως επίσης και τα έξοδα που καταβάλλονται από άλλα άτοµα για λογαριασµό εκείνων. Κυριότερες κατηγορίες τουριστικής δαπάνης αποτελούν: α) η εισερχόµενη τουριστική δαπάνη, δηλαδή η δαπάνη από αλλοδαπούς επισκέπτες οι οποίοι ταξιδεύουν σε µια χώρα αναφοράς, β) η εγχώρια τουριστική δαπάνη η οποία περιλαµβάνει την κατανάλωση των ηµεδαπών επισκεπτών 14

15 στη χώρα αναφοράς και γ) η εξερχόµενη τουριστική δαπάνη που σχετίζεται µε τα ταξίδια ηµεδαπών σε χώρες άλλες από εκείνη της µόνιµης διαµονής τους. Για την εκτίµηση της επίδρασης του τουρισµού στην ελληνική οικονοµία λαµβάνονται υπόψη η εισερχόµενη και η εγχώρια τουριστική δαπάνη, το άθροισµα των οποίων αποτελεί την εσωτερική τουριστική δαπάνη (internal tourism consumption). Η κατανάλωση του εξερχόµενου τουρισµού αποτελεί αξία που διοχετεύεται σε περιοχές µη µόνιµης εγκατάστασής τους και για το λόγο αυτό δεν συνυπολογίζεται στην εκτίµηση της επίδρασης του τουρισµού στην εγχώρια οικονοµία. ιάγραµµα 3.1: Κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών που σχετίζονται µε την τουριστική δαπάνη Καταλύµατα Προϊόντα Λιανικού εµπορίου ιατροφή Τουριστική δαπάνη Πολιτιστικές & Ψυχαγωγικές ρασ/τητες Μεταφορές Ταξιδιωτικά πρακτορεία Πηγή: UNWTO Η σύνδεση ενός προϊόντος µε τον τουρισµό καθορίζεται από την ιδιότητα του καταναλωτή ως επισκέπτη σε έναν προορισµό. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιείται ο όρος «τουριστικό χαρακτηριστικό προϊόν» 4 για να περιγράψει αγαθά και υπηρεσίες η ζήτηση των οποίων θα ήταν πολύ µικρή σε µια οικονοµία όπου ο τουρισµός δεν θα είχε αναπτυχθεί. Εποµένως, οι κατηγορίες προϊόντων που χρησιµοποιούνται για την εκτίµηση της τουριστικής δαπάνης συνδέονται µε τις ανάγκες ενός επισκέπτη σε µια περιοχή που δεν αποτελεί τον τόπο µόνιµης κατοικίας του και διακρίνονται στα καταλύµατα, στην διατροφή (φαγητό και ποτά), στις µεταφορές, στις υπηρεσίες 4 Τουριστικά χαρακτηριστικό προϊόν ορίζεται το προϊόν που πληροί ένα ή και τα δύο από τα παρακάτω κριτήρια: α) Η τουριστική δαπάνη για το προϊόν αποτελεί σηµαντικό µέρος της συνολικής τουριστικής δαπάνης β) Η τουριστική δαπάνη για το προϊόν αντιπροσωπεύει σηµαντικό τµήµα της συνολικής του προσφοράς στην οικονοµία. Αυτό σηµαίνει ότι η προσφορά ενός τουριστικά χαρακτηριστικού προϊόντος θα περιορίζονταν σηµαντικά εφόσον δεν υπήρχαν επισκέπτες σε µια περιοχή [IRTS ]. 15

16 των ταξιδιωτικών πρακτορείων, στις ψυχαγωγικές-πολιτιστικές δραστηριότητες και στις αγορές αναµνηστικών, αλλά και προϊόντων καθηµερινής χρήσης ( ιάγραµµα 3.1) 5. Ο προσδιορισµός των αγαθών και υπηρεσιών που είναι αποτέλεσµα της τουριστικής ζήτησης υποδεικνύει την αναγκαιότητα σύνδεσης τους µε την πλευρά της προσφοράς από τους εγχώριους παραγωγούς 6. Πίνακας 3.1: Αντιστοίχηση αγαθών-υπηρεσιών συνδεδεµένων µε την τουριστική κατανάλωση και κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας βάσει της ΣΤΑΚΟ -08 Αγαθά και Υπηρεσίες που σχετίζονται µε την Τουριστική κατανάλωση Καταλύµατα Φαγητό και Ποτά Ταξιδιωτικά πρακτορεία Χερσαίες µεταφορές Πλωτές µεταφορές Αεροπορικές µεταφορές Ενοικίαση αυτοκινήτων Πολιτιστικές δραστηριότητες Αναψυχή, και Αθλητικές δραστηριότητες Συνέδρια-Εµπορικές Εκθέσεις Αγορές αγαθών, δώρων, αναµνηστικών Κλάδος 55: Καταλύµατα Ονοµατολογία ΣΤΑΚΟ -08 Κλάδος 56: ραστηριότητες Υπηρεσιών Εστίασης Κλάδος 79: ραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων και γραφείων οργανωµένων ταξιδιών Κλάδος 49: Χερσαίες µεταφορές και µεταφορές µέσω αγωγών Κλάδος 50: Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές µεταφορές επιβατών Κλάδος 51: Αεροπορικές µεταφορές επιβατών Κλάδος 77: Ενοικίαση και εκµίσθωση µηχανοκίνητων οχηµάτων Κλάδος 91: ραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλάκων, µουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες Κλάδος 93: Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Κλάδος 82.3*: Οργάνωση συνεδρίων και εµπορικών εκθέσεων Κλάδος 47.2*: Λιανικό εµπόριο τροφίµων, ποτών και καπνού σε ειδικευµένα καταστήµατα * Οι κλάδοι 82.3 & 47.2 είναι υποκατηγορίες των κλάδων 82 «ιοικητικές δραστηριότητες και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης επιχειρήσεων» και 47 «Λιανικό εµπόριο εκτός εµπορίου µηχανοκίνητων οχηµάτων-µοτοσικλετών». Πηγή: UNWTO, ΕΛΣΤΑΤ Επεξεργασία: ΙΟΒΕ Ο Πίνακας 3.1 απεικονίζει τη σύνδεση αγαθών-υπηρεσιών που σχετίζονται µε την τουριστική δαπάνη µε τους αντίστοιχους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας της ΣΤΑΚΟ -08 σε διψήφια ανάλυση (την ανάλυση δηλαδή που ακολουθείται στους πίνακες εισροών-εκροών της ελληνικής 5 Βλέπε Πίνακα 5.2 του παραρτήµατος για τον καθορισµό των τουριστικά χαρακτηριστικών αγαθών και υπηρεσιών. 6 Στο Ευρωπαϊκό Σύστηµα Εθνικών Λογαριασµών (European System of Accounts, ESA 95) τα οικονοµικά δεδοµένα των χωρών-µελών της ΕΕ ακολουθούν τη στατιστική ονοµατολογία των οικονοµικών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (NACE). εδοµένου ότι η ανάλυση των διακλαδικών σχέσεων στους πίνακες εισροών-εκροών της ελληνικής οικονοµίας έχει αναπτυχθεί βάσει της NACE Rev.2, η κατηγοριοποίηση των προϊόντων χαρακτηριστικής ζήτησης του τουρισµού ακολουθεί (στη µελέτη αυτή) την ταξινόµηση της ΣΤΑΚΟ -08 (Στατιστική Ταξινόµηση Κλάδων του έτους 2008 που αντιστοιχεί µε τη NACE Rev.2). 16

17 οικονοµίας). Για παράδειγµα, τα καταλύµατα που αποτελούν βασικό συστατικό στοιχείο της ζήτησης για τουριστικές υπηρεσίες αντιστοιχίζονται µε τον κλάδο 55 της ΣΤΑΚΟ -08. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται τα Ξενοδοχεία και µοτέλ (µε ή χωρίς εστιατόριο), οι εγκαταστάσεις κατασκήνωσης, τα ενοικιαζόµενα δωµάτια, οι ξενώνες και άλλες επιχειρήσεις παροχής καταλύµατος (πχ σαλέ, αγρεπαύλεις, διαµερίσµατα διακοπών κλπ.) 7. Επισηµαίνεται ότι στην µεθοδολογία για την εκτίµηση της επίδρασης του τουριστικού τοµέα στην εγχώρια οικονοµική δραστηριότητα, τα µεγέθη (ακαθάριστη προστιθέµενη αξία, ακαθάριστο εγχώριο προϊόν και απασχόληση) για τις Υπηρεσίες Εστίασης (κλάδος 56), Λιανικού Εµπορίου (κλάδος 47) και Αναψυχής-Αθλητικών δραστηριοτήτων (κλάδος 93) καλύπτουν, βάσει συγκεκριµένων υποθέσεων, το τµήµα 8 εκείνο που συνδέεται µε την τουριστική ζήτηση. Σκοπός της προσέγγισης αυτής είναι να µην προσµετρηθεί η επίδραση στην κατανάλωση που προέρχεται από τους µόνιµους κατοίκους στον τόπο προορισµού. 3.2 Συνολική επίδραση του τουρισµού στην εγχώρια Ελληνική οικονοµία: Μεθοδολογία και εκτιµήσεις Η εκτίµηση της επίδρασης του τουρισµού σε κύρια µεγέθη της ελληνικής οικονοµίας βασίζεται σε στοιχεία του 2010 (πιο πρόσφατα διαθέσιµα). Αν και η συρρίκνωση του ακαθάριστου προϊόντος (ως αποτέλεσµα της υφεσιακής τροχιάς της οικονοµίας που εν µέρει οφείλεται και στη διαδικασία δηµοσιονοµικής προσαρµογής) οδηγεί ενδεχοµένως σε µείωση των µεγεθών σε απόλυτους όρους, οι εκτιµήσεις ως αναλογία στο σύνολο της οικονοµίας αναδεικνύουν το σηµαντικό ρόλο του τουρισµού στην ελληνική οικονοµία. Η συνεισφορά (επίδραση) του τουρισµού στην εγχώρια οικονοµία διακρίνεται σε άµεση, έµµεση και προκαλούµενη ( ιάγραµµα 3.2). Η αύξηση της τελικής ζήτησης ως αποτέλεσµα της τουριστικής δαπάνης (εισερχόµενης και εγχώριας) επηρεάζει τις επιχειρήσεις εκείνες που το µεγαλύτερο µέρος του κύκλου εργασιών τους προέρχεται από την ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητας. Οι µεταβολές του επιπέδου της παραγωγής, λόγω της τουριστικής κατανάλωσης, σε συνδυασµό µε την αύξηση των αρχικών εισροών που χρησιµοποιούν οι επιχειρήσεις αυτές αντιπροσωπεύουν την άµεση επίδραση από την τουριστική κατανάλωση. 7 Βλέπε Πίνακα 5.3 του Παραρτήµατος για τις κατηγορίες επιχειρήσεων που εντάσσονται στον κλάδο 55 (Καταλύµατα). 8 Οι επιχειρήσεις στους συναφείς µε τον τουρισµό κλάδους που δραστηριοποιούνται στις τουριστικά αναπτυγµένες περιοχές ως ποσοστό του συνόλου της χώρας µε βάση τα στοιχεία του Μητρώου Επιχειρήσεων της ΕΛΣΤΑΤ. Ως τουριστικές περιοχές λαµβάνονται, βάσει του αριθµού των διανυκτερεύσεων στα ξενοδοχειακού τύπου καταλύµατα και κατασκηνώσεις της χώρας, η νησιωτική Ελλάδα (Ιόνια Νησιά, Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη) και η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας όπου το 2010 πραγµατοποιήθηκαν τα ¾ περίπου του συνολικών διανυκτερεύσεων. 17

18 Η µεγαλύτερη παραγωγή στους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας που επηρεάζονται άµεσα από τον τουρισµό, συνεπάγεται επίσης την αύξηση της ζήτησης για προϊόντα άλλων κλάδων που χρησιµοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία. ηµιουργείται έτσι από την πλευρά των προµηθευτών, η ανάγκη επιπρόσθετων εισροών (αρχικών και ενδιάµεσων) για την κάλυψη της επιπλέον ζήτησης των προϊόντων που οι ίδιες παράγουν (όσες από τις εκροές δεν µπορούν να παραχθούν εντός της οικονοµίας εισάγονται). Η αλληλεξάρτηση αυτή µεταξύ των παραγωγικών διαδικασιών σε µια οικονοµία αποτελεί την έµµεση επίδραση. ιάγραµµα 3.2: Μορφές επίδρασης (άµεση, έµµεση, προκαλούµενη) από την ανάπτυξη του τουρισµού στην οικονοµία Άµεση επίδραση από τον Τουρισµό Κλάδοι - Υπηρεσίες Καταλύµατος - Υπηρεσίες Εστίασης - Λιανικό Εµπόριο - Μεταφορές - Ψυχαγωγία, Πολιτιστικές ραστηριότητες Έµµεση επίδραση από τον Τουρισµό - Επίδραση από αγορές µέσω προµηθευτών Προκαλούµενη επίδραση (από το εισόδηµα νοικοκυριών) - ιατροφή - Στέγαση - Ένδυση - Άλλα Αγαθά-Υπηρεσίες Υπηρεσίες - Κατάλυµα - Μεταφορές - ιασκέδαση - Περιηγήσεις απάνη από: - Ηµεδαπούς επισκέπτες - Αλλοδαπούς επισκέπτες - Επαγγελµατικά ταξίδια - Την πλευρά της κυβέρνησης - Ιδιωτικές επενδύσεις - ηµόσιες Επενδύσεις Συνολική επίδραση από τον Τουρισµό - Στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) - Στην Απασχόληση Πηγή: WTTC [5] Επιπρόσθετα, τα νοικοκυριά αµείβονται µε εισοδήµατα για την εργασία την οποία προσφέρουν στο πλαίσιο ικανοποίησης της τελικής ζήτησης για τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες κατά το µήκος της αλυσίδας αξίας. Παράλληλα, ως καταναλωτές δαπανούν τα εισοδήµατά τους για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών. Έτσι, µια αλλαγή στην ποσότητα της εργασίας που χρειάζεται για την παραγωγή σε έναν ή περισσότερους κλάδους επηρεάζει το εισόδηµα τους, άρα και τις δαπάνες τις οποίες κάνουν ως καταναλωτικές µονάδες. Εποµένως, το ύψος των αγορών τους εξαρτάται από το εισόδηµά τους, το οποίο µε τη σειρά του εξαρτάται από το µέγεθος της παραγωγής κάθε κλάδου. Με τον όρο προκαλούµενη επίδραση περιγράφεται η συνεισφορά στα αποτελέσµατα (ΑΕΠ, απασχόληση, κλπ.) από τη ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες στην 18

19 οικονοµία, ως αποτέλεσµα της µεταβολής του διαθέσιµου εισοδήµατος των νοικοκυριών που λαµβάνουν κατά το µήκος της αλυσίδας αξίας των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών. Για την εξέταση της οικονοµικής επίπτωσης του τουρισµού στους εγχώριους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας, η µελέτη επικεντρώνεται στην Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία (ΑΠΑ). Η ΑΠΑ ορίζεται ως η διαφορά µεταξύ της αξίας παραγωγής και της συνολικής ενδιάµεσης κατανάλωσης. Στην ουσία, πρόκειται για τους πόρους που «µένουν» στην οικονοµία για την πληρωµή µισθών, εργοδοτικών εισφορών, φόρων στην παραγωγή, αποσβέσεων κεφαλαίου και µερισµάτων στους µετόχους των εταιρειών, καθώς και για την συσσώρευση κεφαλαίου ως αποθεµατικό κερδών των επιχειρήσεων, το οποίο αποτελεί σηµαντική πηγή πόρων για µελλοντικές επενδύσεις. Το άθροισµα της ΑΠΑ και των έµµεσων φόρων (εξαιρουµένων των επιδοτήσεων) επί των προϊόντων που καταναλώνονται, αποτελεί το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) που παράγεται από κάθε κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας. Το ΑΕΠ από τον τουρισµό, ισοδυναµεί µε το ακαθάριστο προϊόν των κλάδων που συµµετέχουν άµεσα ή έµµεσα στη διαµόρφωση του τουριστικού προϊόντος Επίδραση του τουρισµού στην εγχώρια οικονοµική δραστηριότητα και στην απασχόληση Το ΑΕΠ αποτυπώνει την αξία σε χρηµατικές µονάδες των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται στη διάρκεια ενός έτους. Μέρος της παραγωγής αυτής από κάθε κλάδο απορροφάται από άλλους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας ως εισροή στην παραγωγική τους διαδικασία. Εκτός όµως από την ενδιάµεση ζήτηση, το προϊόν που παράγεται καταναλώνεται από τα νοικοκυριά, το κράτος (την κυβέρνηση), κατευθύνεται σε επενδύσεις, αλλά και εξάγεται εκτός της χώρας. Το άθροισµα αυτών των παραγόντων αντιπροσωπεύει την τελική ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες η οποία µαζί µε την ενδιάµεση αποτελούν τη συνολική ζήτηση για το προϊόν κάθε κλάδου. Στην περίπτωση του τουρισµού, η κατανάλωση των τουριστικά χαρακτηριστικών προϊόντων από την πλευρά των νοικοκυριών αντιπροσωπεύει τη ζήτηση που δηµιουργείται από τον ηµεδαπό τουρισµό, ενώ η ζήτηση από το κράτος σχετίζεται µε δαπάνες από την πλευρά της κυβέρνησης, όπως για παράδειγµα η διαφηµιστική προβολή για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος και τα έξοδα φιλοξενίας ξένων στη διάρκεια επίσκεψης και παραµονής τους στην Ελλάδα. Αντίστοιχα, οι επενδύσεις αφορούν στα χρήµατα που δαπανώνται από τον δηµόσιο, αλλά και τον ιδιωτικό τοµέα για την εκτέλεση επενδυτικών έργων που ως στόχο έχουν τη βελτίωση του τουριστικού προϊόντος και των προσφερόµενων υπηρεσιών στους επισκέπτες µιας περιοχής. Από την άλλη πλευρά, οι εξαγωγές αντανακλούν τη ζήτηση για τουριστικές υπηρεσίες από τους ξένους που επισκέπτονται την Ελλάδα, µέγεθος το οποίο, σε χρηµατική αξία, αποτυπώνεται στις 19

20 ταξιδιωτικές εισπράξεις και τα έσοδα από την κρουαζιέρα. Η χρήση πινάκων εισροών-εκροών έχουν ως στόχο να εκφράσουν τη δαπάνη από την πλευρά της τελικής ζήτησης σε όρους προϊόντος, κατανέµοντας το συνολικό τουριστικό ΑΕΠ στο άµεσο, έµµεσο και προκαλούµενο αποτέλεσµα. Αυτό επιτυγχάνεται µε την υπόθεση ότι η τελική ζήτηση για τουριστικές υπηρεσίες αποτελεί µια εξωγενή αλλαγή στην οικονοµική δραστηριότητα οι επιπτώσεις της οποίας εκτιµώνται για το σύνολο της οικονοµίας. Το συνολικό αποτέλεσµα εξετάζεται στη µελέτη αυτή ως το άθροισµα που δηµιουργείται από την επίπτωση της τουριστικής δαπάνης (δηλαδή τα χρήµατα που δαπανούν οι επισκέπτες, ηµεδαποί ή αλλοδαποί, στις κατηγορίες αγαθών-υπηρεσιών που αποτυπώνονται στο ιάγραµµα 3.1), αλλά και την επίπτωση από την πλευρά των επενδύσεων. Θα πρέπει ωστόσο, να σηµειωθεί η δυσκολία να εντοπιστούν στοιχεία αναφορικά µε το ύψος των επενδύσεων που σχετίζονται µε τον τουριστικό τοµέα, εξέλιξη που σε σηµαντικό βαθµό οφείλεται στο µεγάλο αριθµό επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τουρισµό σε διαφορετικούς κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας. Αντίστοιχη δυσκολία, εντοπίζεται και στον ακριβή προσδιορισµό εκείνων των δηµόσιων επενδύσεων που στοχεύουν στην ανάπτυξη ή τη βελτίωση του τουριστικού προϊόντος. Το γεγονός αυτό, είναι πιθανό να υποεκτιµά την επίδραση των επενδύσεων που έχουν άµεση σχέση µε τον τουριστικό τοµέα στο εγχώριο παραγόµενο προϊόν. Για το σκοπό αυτό, ως σχετικές µε τον τουρισµό επενδύσεις θεωρούνται οι πληρωµές που πραγµατοποιήθηκαν από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων (Π Ε) του 2010 για υποδοµές (π.χ. δρόµους, λιµάνια κ.ά.) στις τουριστικά αναπτυγµένες περιοχές-περιφέρειες της χώρας, οι πιστώσεις από το Π Ε στο Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού 9, όπως και η εκτίµηση του ύψους των επενδύσεων στον κλάδο των υπηρεσιών καταλύµατος 10 (Βλέπε Παράρτηµα Πίνακες 5.4 και 5.5 αντίστοιχα). Με βάση τις παραπάνω υποθέσεις, η άµεση επίδραση του τουρισµού στο ΑΕΠ της Ελλάδας το 2010 εκτιµάται σε 15,2 δισεκ. ευρώ, η έµµεση σε 5,2 δισεκ. ευρώ και η προκαλούµενη σε 13,9 δισεκ. ευρώ ( ιάγραµµα 3.3Α). Έτσι, η συνολική επίδραση ανέρχεται σε 34,4 περίπου δισεκ. ευρώ, γεγονός που καταδεικνύει τη σηµασία που διαδραµατίζει ο τουρισµός στην ελληνική οικονοµία, καθώς συνεισφέρει το 15,1% του συνολικού ακαθάριστου προϊόντος της χώρας. 9 Οι επενδύσεις του Π Ε στις περιφέρειες της χώρας κατευθύνονται σε έργα που συµβάλλουν στη βελτίωση των υφιστάµενων υποδοµών (όπως για παράδειγµα, δρόµοι και λιµάνια), οι οποίες µε τη σειρά τους ευνοούν και την ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος και των υπηρεσιών που προσφέρονται στους επισκέπτες. Με το ίδιο σκεπτικό, ότι δηλαδή ο πολιτισµός συµβάλλει στην προώθηση του τουρισµού, χρησιµοποιούνται για την εκτίµηση της συνολικής επίδρασης και οι πιστώσεις του Π Ε προς το Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού, στις οποίες γίνεται η υπόθεση ότι περιλαµβάνονται και οι δαπάνες και για την τουριστική προβολή της χώρας από την πλευρά του κράτους. 10 Αφορούν στην εγκατάσταση ειδικής τουριστικής υποδοµής, τον εκσυγχρονισµό κάµπινγκ και ξενοδοχείων, την ίδρυση ξενοδοχείων και την προσθήκη συµπληρωµατικών εγκαταστάσεων. 20

«Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

«Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Αθήνα, 25 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Επίίδραση του τουριισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Ιανουάριος 2013 Copyright 2012 Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών Ίδρυµα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟ ΑΕΠ. Το 2014 ο τουρισμός παρουσίασε ανάπτυξη 1,7 δις έναντι μείωσης του συνολικού ΑΕΠ κατά 3,4 δις σε ονομαστικούς όρους.

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟ ΑΕΠ. Το 2014 ο τουρισμός παρουσίασε ανάπτυξη 1,7 δις έναντι μείωσης του συνολικού ΑΕΠ κατά 3,4 δις σε ονομαστικούς όρους. ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟ ΑΕΠ Η άμεση ( 16,6 δις) και έμμεση ( 27,5 δις) συμβολή του τουρισμού ανήλθε στο 25% του ΑΕΠ το 2014 έναντι 22% το 2013 ( 15 δις άμεση και 24,7 δις έμμεση). Το 2014 ο τουρισμός παρουσίασε ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινωνικό-οικονομική επίδραση των Μουσείων ΠΙΟΠ σε τοπικό επίπεδο

Η κοινωνικό-οικονομική επίδραση των Μουσείων ΠΙΟΠ σε τοπικό επίπεδο ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou Str., 117

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ TAP ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ TAP ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou Str., 117

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Το γλωσσάριο που ακολουθεί είναι µετάφραση από την έκδοση στα αγγλικά του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού (UNWTO) µε τίτλο International Recommendations for Tourism

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές εξελίξεις και προοπτικές

Οικονομικές εξελίξεις και προοπτικές ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH 1 Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 26 Σεπτεμβρίου 2016 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιος πάει πού; Πόσο μένει; Πόσα ξοδεύει; Ανάλυση εισερχόμενου τουρισμού ανά Περιφέρεια και ανά Αγορά

Ποιος πάει πού; Πόσο μένει; Πόσα ξοδεύει; Ανάλυση εισερχόμενου τουρισμού ανά Περιφέρεια και ανά Αγορά Ποιος πάει πού; Πόσο μένει; Πόσα ξοδεύει; Ανάλυση εισερχόμενου τουρισμού ανά Περιφέρεια και ανά Αγορά Ευαγγελία Λάμπρου Ερευνήτρια Στατιστικολόγος Άρης Ίκκος, ISHC Επιστημονικός Διευθυντής ΙΝΣΕΤΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών.

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. Πειραιάς, 25 Σεπτεµβρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 23/05/13 Σκοπός της µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: Έτος 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: Έτος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Σεπτεμβρίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: Έτος 2016 Από τα στοιχεία της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές εξελίξεις και προοπτικές

Οικονομικές εξελίξεις και προοπτικές ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH 1 Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 21 92 11 2-1, Fax: 21 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117 42

Διαβάστε περισσότερα

Κρίση και προοπτικές ανάπτυξης στην ελληνική οικονομία

Κρίση και προοπτικές ανάπτυξης στην ελληνική οικονομία ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH 1 Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 21 92 11 2-1, Fax: 21 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117 42

Διαβάστε περισσότερα

Ποιος πάει πού; Πόσο μένει; Πόσα ξοδεύει; Ανάλυση εισερχόμενου τουρισμού ανά Περιφέρεια και ανά Αγορά

Ποιος πάει πού; Πόσο μένει; Πόσα ξοδεύει; Ανάλυση εισερχόμενου τουρισμού ανά Περιφέρεια και ανά Αγορά Ποιος πάει πού; Πόσο μένει; Πόσα ξοδεύει; Ανάλυση εισερχόμενου τουρισμού ανά Περιφέρεια και ανά Αγορά Σύνοψη Ευαγγελία Λάμπρου Ερευνήτρια Στατιστικολόγος Άρης Ίκκος, ISHC Επιστημονικός Διευθυντής ΙΝΣΕΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

Κρίση και προοπτικές ανάπτυξης στην ελληνική οικονομία

Κρίση και προοπτικές ανάπτυξης στην ελληνική οικονομία ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH 1 Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou,

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 Συνέντευξη Τύπου Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Ο ελληνικός τουρισμός παραμένει διεθνώς ανταγωνιστικός και είναι σε

Διαβάστε περισσότερα

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013.

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013. Σημαντική ήταν η αύξηση που παρουσίασε ο εισερχόμενος τουρισμός προς τη χώρα μας την τελευταία διετία (2013-2014), καθώς οι αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών εκτιμάται ότι ξεπέρασαν το επίπεδο ρεκόρ των

Διαβάστε περισσότερα

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2005-2008 Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, ένας πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ο τουριστικός τομέας αποτελεί, αδιαμφισβήτητα,

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Μακροοικονομικής Ανάλυσης Ελληνικής Οικονομίας Ιούνιος Δελτίο Τύπου ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης Ιούνιος 2016

Δελτίο Μακροοικονομικής Ανάλυσης Ελληνικής Οικονομίας Ιούνιος Δελτίο Τύπου ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης Ιούνιος 2016 4 6 7 Δελτίο Μακροοικονομικής Ανάλυσης Ελληνικής Οικονομίας Ιούνιος 6 Δελτίο Τύπου ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης Ιούνιος 6 Η άμεση στήριξη που παρέχει ο τουρισμός στην ελληνική οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Τουρισμός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ

Τουρισμός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ Τουρισμός 2017 ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Κίνηση καταλυμάτων ξενοδοχειακού τύπου, κάμπινγκ και καταλυμάτων σύντομης διαμονής Τα στοιχεία για τις αφίξεις και διανυκτερεύσεις πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση: Τυχόν διαφορές στις ποσοστιαίες μεταβολές οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

Σημείωση: Τυχόν διαφορές στις ποσοστιαίες μεταβολές οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Βασικά μεγέθη ταξιδιωτικών εισπράξεων 2014 2015 (%) Μεταβολή 2016 (%) Μεταβολή 2017 (%) Μεταβολή Εισπράξεις (εκατ. ευρώ) 3.810,9 4.171,3 9,5 3.840,9-7,9 4.077,1 6,2 Ταξιδιωτική κίνηση (χιλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 4 Αθήνα, Tηλ.: 10 9 11 00-10, Fax: 10 9 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117 4 Athens, Greece, Tel.: +30 10-911 00-10, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Επιδόσεις και Προοπτικές

Επιδόσεις και Προοπτικές Επιδόσεις και Προοπτικές Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο της μελέτης 2.Ο κλάδος της Ακτοπλοΐας στην Ελλάδα: Υφιστάμενη κατάσταση 3. Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Έρευνα Μαρτίου Απριλίου 2017 Μάιος 2017 Βάσει των εκτιμήσεων των επιχειρήσεων, οι επενδυτικές τους

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου, 7 42 Αθήνα, Tηλ.: 20 92 200-0, Fax: 20 92 33 977, www.iobe.gr Tsami Karatassou, 7 42 Athens, Greece, Tel.: +30 20-92 200-0, Fax: +3020-9233

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Μάρτιος 215 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανεργία και Εμβάθυνση της Κρίσης (2008-2014)

Ανεργία και Εμβάθυνση της Κρίσης (2008-2014) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Κ. Κούνεβα Ευρωβουλευτής ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τομέας ΑΚΕΔ, Σπουδαστήριο Οικονομίας Ανεργία και Εμβάθυνση της Κρίσης (2008-2014)

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές εξελίξεις και προοπτικές

Οικονομικές εξελίξεις και προοπτικές ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH 1 Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou,

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική πολιτική και ανταγωνιστικότητα Νίκος Βέττας Γενικός Διευθυντής ΙΟΒΕ Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Φορολογική πολιτική και ανταγωνιστικότητα Νίκος Βέττας Γενικός Διευθυντής ΙΟΒΕ Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou Str., 117

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση της Κατανομής του Εισοδήματος από Εισερχόμενο Τουρισμό, ως προς το μέρος που παραμένει στη χώρα και σε αυτό που επανεξάγεται στο εξωτερικό

Εκτίμηση της Κατανομής του Εισοδήματος από Εισερχόμενο Τουρισμό, ως προς το μέρος που παραμένει στη χώρα και σε αυτό που επανεξάγεται στο εξωτερικό Εκτίμηση της Κατανομής του Εισοδήματος από Εισερχόμενο Τουρισμό, ως προς το μέρος που παραμένει στη χώρα και σε αυτό που επανεξάγεται στο εξωτερικό ΜΕΛΕΤΗ του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συγκέντρωση της τουριστικής ζήτησης σε λίγους μήνες του έτους Μέτρηση Εποχικότητας Διανυκτερεύσεις Αφίξεις Δαπάνες Δείκτες Συγκέντρωσης Herfindahl - Hirschman

Διαβάστε περισσότερα

στις επενδύσεις των επιχειρήσεων. Από την άλλη πλευρά, η τελική εκτίµηση για τη µεταβολή της επενδυτικής δαπάνης το περασµένο έτος είναι σηµαντικά ηπι

στις επενδύσεις των επιχειρήσεων. Από την άλλη πλευρά, η τελική εκτίµηση για τη µεταβολή της επενδυτικής δαπάνης το περασµένο έτος είναι σηµαντικά ηπι Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό

Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό και στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας το 2014 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 2 Αφίξεις, Εισπράξεις, Πληρωμές ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (008) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 12 10 8 6 4 2 0-2 % 1999 Η δυναµική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2013 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2013 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠEIPAIAΣ 2013 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Διεύθυνση: Στατιστικών Τομέα Εμπορίου και Υπηρεσιών Τμήμα: Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ʺΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ"ʺ «Στήήριξη και Ανάάδειξη Πολυνησιωτικώών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Έλλειµµα

Έλλειµµα ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2010-2011 Σηµαντική αύξηση του δηµοσίου χρέους και επιδείνωση του ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ιανουάριος 2015 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικός Νόμος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηματικότητας των Νέων

Επενδυτικός Νόμος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηματικότητας των Νέων Επενδυτικός Νόμος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηματικότητας των Νέων Ανθέων 34-36 - 111 43 Αθήνα Τ 210 2512701 F 210 2512701 U www.kontokolias.gr email info@kontokolias.gr Σκοπός του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο Σ Υ Ν Ο Ψ Η Αντικείµενο της µελέτης είναι η ανάλυση της διάρθρωσης της απασχόλησης στα ελληνικά ξενοδοχεία. Η παρούσα µελέτη αποτελεί την τρίτη και τελευταία µελέτη που στηρίζεται σε δύο δειγµατοληψίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μακροχρόνιες τάσεις ( ) απασχόλησης στον Τουρισμό και στους λοιπούς κλάδους της ελληνικής Οικονομίας Μάιος 2017

Μακροχρόνιες τάσεις ( ) απασχόλησης στον Τουρισμό και στους λοιπούς κλάδους της ελληνικής Οικονομίας Μάιος 2017 και στους λοιπούς κλάδους της ελληνικής Οικονομίας Μάιος 2017 Δρ. Άρης Ίκκος, ISHC Επιστημονικός Διευθυντής Σεραφείμ Κουτσός Αναλυτής ΙΝΣΕΤΕ Επιτρέπεται η αναδημοσίευση με την προϋπόθεση της αναφοράς στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Ο επιχειρηματικός τουρισμός αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς τομείς της τουριστικής αγοράς παγκοσμίως. Συνέργιες Αγορών Ο επιχειρηματικός τουρισμός αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς τομείς της τουριστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟΥ 1. Προστασία φυσικού & πολιτιστικού περιβάλλοντος 2. Ποιοτική βελτίωση της τουριστικής πελατείας 3. Δηµιουργία νέων τύπων τουρ/κών καταλυµάτων 4. Βελτίωση & εκσυγχρονισµός

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμιος και Ελληνικός Τουρισμός

Παγκόσμιος και Ελληνικός Τουρισμός ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISΜ Παγκόσμιος και Ελληνικός Τουρισμός I. Παγκόσμιος Τουρισμός Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Πίνακας 1:Πλήθος αποκρινόμενων ανά περιφέρεια - Σεπτέμβριος 2013 Περιφέρεια Αποκρινόμενοι Παρατηρήσεις - Θράκη >100 - Κεντρική >100 -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΑ ΤΑΞΙ ΕΥΟΥΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΤΣΟΥΛΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM Γεράσιμος Α. Ζαχαράτος Ομότιμος Καθηγητής Τουριστικής Οικονομικής και Διοίκησης Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

υπόδησης (-42,5%), την Κλωστοϋφαντουργία (-47,9%) και τα Τρόφιµα Ποτά Καπνός (-40,9%). Πτωτικά, αν και σε µικρότερη έκταση σε σχέση µε τους υπόλοιπους

υπόδησης (-42,5%), την Κλωστοϋφαντουργία (-47,9%) και τα Τρόφιµα Ποτά Καπνός (-40,9%). Πτωτικά, αν και σε µικρότερη έκταση σε σχέση µε τους υπόλοιπους Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Λευκωσία, 29-03-2010 ΘΕΜΑ: «Το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου» Το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου χαρακτηρίζεται από τις δυσανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ Α, Β και Γ Γυμνασίου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ σχολικό έτος 2016-17 Κ Ε Ρ Α Μ Ω Τ Η Το επιχειρηματικό σχέδιο παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη επενδυτική πρόταση μιας επιχείρησης, με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 01 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ: Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία για το έτος 2012 και αναθεωρημένα στοιχεία για τα έτη 2000 2011 Η

Διαβάστε περισσότερα

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 Ομάδα Α Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η συνολική παραγωγή µιας χώρας µελετάται από τη µικροοικονοµία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2013* 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΕΤΟΥΣ 2005

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΕΤΟΥΣ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 5 Ιουλίου 26 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) Σύνδεσµος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) Σύνδεσµος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) Σύνδεσµος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) Έρευνα Οικονοµικής Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές και Τουριστικές επιχειρήσεις Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΕΤΟΥΣ 2007

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΕΤΟΥΣ 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Πειραιάς, 24 Ιουλίου 2008 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΕΤΟΥΣ (Οριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Η Εποχικότητα του Τουρισµού στην Ελλάδα και τις Ανταγωνίστριες Χώρες. Σύνοψη Μελέτης

Η Εποχικότητα του Τουρισµού στην Ελλάδα και τις Ανταγωνίστριες Χώρες. Σύνοψη Μελέτης Η Εποχικότητα του Τουρισµού στην Ελλάδα και τις Ανταγωνίστριες Χώρες Σύνοψη Μελέτης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της µελέτης αυτής είναι η ανάλυση της εποχικότητας που παρουσιάζει ο ελληνικός τουρισµός, η σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σημείωμα συγγραφέων..015 Πρόλογος Προλεγόμενα συγγραφέων ΜΕΡΟΣ Α : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ...025

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σημείωμα συγγραφέων..015 Πρόλογος Προλεγόμενα συγγραφέων ΜΕΡΟΣ Α : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ...025 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σημείωμα συγγραφέων..015 Πρόλογος...017 Προλεγόμενα συγγραφέων....019 ΜΕΡΟΣ Α : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ...025 Κεφάλαιο Α : Εισαγωγικές έννοιες για τον τουρισμό...027 1. Γενικά...027 Τουρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2014** 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αγοράς κλάδου παραγωγής ιχθυηρών

Έρευνα αγοράς κλάδου παραγωγής ιχθυηρών Έρευνα αγοράς κλάδου παραγωγής ιχθυηρών Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 15 ετών η Ελληνική υδατοκαλλιέργεια, αναπτύχθηκε και ανέδειξε τη χώρα ως τη μεγαλύτερη παραγωγό ιχθύων στην ευρύτερη περιοχή της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Ιούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠEIPAIAΣ 2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Διεύθυνση: Στατιστικών Τομέα Εμπορίου και Υπηρεσιών Τμήμα: Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές προοπτικές

Επενδυτικές προοπτικές ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH 1 Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά στην αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη σχέση των εξαγωγών ως προς

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό Σύνοψη Μελέτης Η παρούσα µελέτη των Πινάκων Εισροών-Εκροών µε επίκεντρο τους τοµείς τουρισµού του έτους 1992 εκπονήθηκε µε χρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΕ ΑΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ (ΕΡΕΥΝΑ ΙΑΚΟΠΩΝ): ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΕ ΑΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ (ΕΡΕΥΝΑ ΙΑΚΟΠΩΝ): ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2016 ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΕ ΑΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ (ΕΡΕΥΝΑ ΙΑΚΟΠΩΝ): ΕΤΟΥΣ 2015 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

Κυριάκος Εμμ. Ρερρές. Διονύσιος Π. Χιόνης

Κυριάκος Εμμ. Ρερρές. Διονύσιος Π. Χιόνης Κυριάκος Εμμ. Ρερρές Διονύσιος Π. Χιόνης 1 Εξελίξειςστηδιεθνήτουριστική αγορά Το 2010 οι παγκόσμιες τουριστικές αφίξεις σημείωσαν αύξηση κατά 7% (UNWTO) Τις καλύτερες επιδόσεις τις πέτυχε η Μέση Ανατολή,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Εισαγωγή... Πρόλογος 2ης έκδοσης... Κεφάλαιο 1: Τουριστικοί πόροι...15

Περιεχόµενα. Εισαγωγή... Πρόλογος 2ης έκδοσης... Κεφάλαιο 1: Τουριστικοί πόροι...15 Περιεχόµενα Εισαγωγή... Πρόλογος 2ης έκδοσης... Κεφάλαιο 1: Τουριστικοί πόροι...15 Τουριστικές έννοιες... 15 Ορισµοί για τον τοµέα των ταξιδιών και του τουρισµού... 16 Ο τουριστικός κλάδος και τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Γ τρίµηνο 2008

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Γ τρίµηνο 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, 18 εκεµβρίου 2008 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Γ τρίµηνο 2008 Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη, 14 Μαρτίου 2017

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη, 14 Μαρτίου 2017 ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη, 14 Μαρτίου 2017 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016 Οι εξωτερικές εμπορικές συναλλαγές της Ισπανίας διατήρησαν το 2016, για έβδομη συνεχόμενη χρονιά, αυξητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι Ελληνικές Τουριστικές Εισπράξεις

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι Ελληνικές Τουριστικές Εισπράξεις ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 7 Σεπτεµβρίου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι Ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2011* 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Ε-3: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Ε-3: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά Περιφέρεια στη Ζώνη IV και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανοµή της κατά τοµέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής,

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι η μικρότερη πληθυσμιακά Περιφέρεια της Ζώνης Επιρροής IV 1 της Εγνατίας Οδού (μόνιμος πληθυσμός 2001: 294.317

Διαβάστε περισσότερα

Το προφίλ του Τουρισμού στη Κρήτη βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος

Το προφίλ του Τουρισμού στη Κρήτη βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος Το προφίλ του Τουρισμού στη Κρήτη βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος Επεξεργασία:La.Re.T.S.A.& Quantos S.A. ΤτΕ Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών / Διεύθυνση Στατιστικής Η Έρευνα Συνόρων για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2010* 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Ε-3: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Ε-3: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά Περιφέρεια στη Ζώνη IV και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή της κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ. Αναθέτουσα Αρχή Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Ανάδοχος TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ. Αναθέτουσα Αρχή Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Ανάδοχος TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Αναφορικά με το έργο: «Μελέτη καταγραφής και συγκριτικής αξιολόγησης του φορολογικού πλαισίου που διέπει τις τουριστικές επιχειρήσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς» (ΥΠΟΕΡΓΟ 8 - ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) Σύνδεσµος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) Σύνδεσµος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) Σύνδεσµος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) Έρευνα Οικονοµικής Συγκυρίας στις Τουριστικές επιχειρήσεις (πλην των ξενοδοχειακών) Σεπτέµβριος Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 17 Μαρτίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 17 Μαρτίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 17 Μαρτίου 2016 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2015 Κατά το Τρίµηνο του 2015 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.641.682 άτοµα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ ΤΟ 2000

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ ΤΟ 2000 Κεφάλαιο 6 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ ΤΟ 2000 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ ΤΟ 2000 1. Εισαγωγή Η αναθεώρηση του συστήματος των εθνικών λογαριασμών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.9 : «EΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση του κλάδου αναψυκτικών και άλλων μη αλκοολούχων ποτών στην ελληνική οικονομία

Η επίδραση του κλάδου αναψυκτικών και άλλων μη αλκοολούχων ποτών στην ελληνική οικονομία ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 21 92 11 2-1, Fax: 21 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117 42

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ: «Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ» 2017 ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ: ΕΛΛΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ.

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. 1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Έρευνα που έγινε από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2012* 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η μετάβαση στην ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 = = % 71,96% 28,04% 55,55% 44,45% 100%

1 2 3 = = % 71,96% 28,04% 55,55% 44,45% 100% 5.3.3.1.3. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 52 (α) (iii) και 55 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Σηµείο 5.3.3.1.3 Παράρτηµα II του

Διαβάστε περισσότερα

Οι εξαγωγές στη Βόρεια Ελλάδα

Οι εξαγωγές στη Βόρεια Ελλάδα Έρευνα ΕΥ Ελλάδος Οι εξαγωγές στη Βόρεια Ελλάδα Οκτώβριος 2017 Δις ευρώ Το εξωτερικό εμπόριο και η πορεία προς την κρίση Παραδοσιακά, η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από μεγάλα ελλείμματα στο εμπορικό της ισοζύγιο.

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία το 2014 - συνοπτική απεικόνιση βασικών μεγεθών

Η συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία το 2014 - συνοπτική απεικόνιση βασικών μεγεθών Η συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία το 2014 - συνοπτική απεικόνιση βασικών μεγεθών Φεβρουάριος 2015 Δρ. Άρης Ίκκος, ISHC Επιστημονικός Διευθυντής Ινστιτούτο ΣΕΤΕ Λεωφ. Αμαλίας 34-105 58 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός τουρισμός: Προοπτικές και δυνατότητες

Ελληνικός τουρισμός: Προοπτικές και δυνατότητες Ελληνικός τουρισμός: Προοπτικές και δυνατότητες 18 Οκτωβρίου 2016 Συνέδριο ΣΕΤΕ: «Ελληνικός Τουρισμός: Νέα Δεδομένα και Μελλοντικές Προκλήσεις» PwC REMACO/ Υπεργολάβος: ΕΚΠΑ Οι επιδόσεις της χώρας αποδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα