ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ"

Transcript

1 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Η ΕΠΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Αφού έλαβε υπ όψει: A) Το Καταστατικό και τους κανονισµούς της ΕΠΟ B) Το Καταστατικό της ΕΠΣΝΛ Γ) Τους κανόνες παιδιάς ποδοσφαίρου, που ισχύουν διεθνώς και ορίζονται από το Διεθνές Συµβούλιο ΦΙΦΑ Δ) Τον Κανονισµό Αγώνων Ποδοσφαίρου Ερασιτεχνικών Πρωταθληµάτων (ΚΑΠ), όπως ισχύει Ε) Τους τελικούς βαθµολογικούς πίνακες των τοπικών πρωταθληµάτων των κατηγοριών Α -Α1 -Β και Γ περιόδου ΣΤ) Τις αποφάσεις του ΔΣ/ΕΠΣΛ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Τους αγώνες πρωταθληµάτων περιόδου : 1. Α Ερασιτεχνικής κατηγορίας 2. Α1 Ερασιτεχνικής κατηγορίας 3. Β Ερασιτεχνικής κατηγορίας 4. Γ Ερασιτεχνικής κατηγορίας ΑΡΘΡΟ 1 ΕΝΝΟΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Η προκήρυξη είναι πρόταση για τη κατάρτιση σύµβασης προσχώρησης µεταξύ της ΕΠΣ και των οµάδων που θα δηλώσουν συµµετοχή σ αυτά. Με την αποδοχή της προκήρυξης συντελείται η παραπάνω σύµβαση. Η αποδοχή της προκήρυξης µε οποιαδήποτε επιφύλαξη έχει σαν συνέπεια τον αποκλεισµό του σωµατείου από τα πρωταθλήµατα µε απόφαση του ΔΣ/ΕΠΣΛ. ΑΡΘΡΟ 2 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Τα σωµατεία, που έχουν δικαίωµα να υποβάλλουν δήλωση συµµετοχής στα πρωταθλήµατα Α, Α1, Β και Γ κατηγορίας - οφείλουν: α. να υποβάλλουν στην ΕΠΣ γραπτή δήλωση συµµετοχής, για την Α και Α1 κατηγορία µέχρι την Παρασκευή 15/7/16, η κλήρωση θα 1

2 πραγµατοποιηθεί την Πέµπτη 18/8/2016 σε χώρο που θα ανακοινωθεί έγκαιρα, για τη Β κατηγορία µέχρι τη Δευτέρα 25/7/2016 και για τη Γ κατηγορία µέχρι την Παρασκευή 5/8/2016. η κλήρωση των αγώνων των πρωταθληµάτων β και γ κατηγοριών θα πραγµατοποιηθεί την Πέµπτη 15/9/16 σε χώρο που θα ανακοινωθεί έγκαιρα. Η ΕΠΣΛ διατηρεί το δικαίωµα της µετάθεσης των ηµεροµηνιών των κληρώσεων των αγώνων των πιο πάνω πρωταθληµάτων, αν αυτό επιβάλουν τεχνικοί λόγοι, µε την υποχρέωση της έγκαιρης ειδοποίησης των σωµατείων. β. να τακτοποιήσουν πλήρως κάθε µορφής οικονοµική τους εκκρεµότητα, σύµφωνα µε το καταστατικό και τις αποφάσεις του ΔΣ. Η µη συµµόρφωση προς τις παραπάνω υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου έχει σαν συνέπεια τον αποκλεισµό του σωµατείου από τα πρωταθλήµατα µε απόφαση του ΔΣ/ΕΠΣΛ. 2. Για τα νεοιδρυόµενα σωµατεία ή γι αυτά που θα προέλθουν από τη συγχώνευση δύο η περισσοτέρων σωµατείων, εάν η διαδικασία αθλητικής αναγνώρισής τους από την ΕΠΟ δεν θα έχει ολοκληρωθεί µέχρι την άνω ηµεροµηνία υποβολής δηλώσεων συµµετοχής, η προθεσµία παρατείνεται µέχρι την προηγούµενη της ηµέρας κλήρωσης των αγώνων της κατηγορίας, στην οποία θα δικαιούται συµµετοχής το σωµατείο. 3. Σωµατεία που δεν δηλώσουν συµµετοχή στην κατηγορία που δικαιούνται, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία δήλωσης συµµετοχής των οµάδων της κατηγορίας αυτής, ή δηλώσουν συµµετοχή, και πριν πραγµατοποιηθεί η κλήρωση των αγώνων του πρωταθλήµατος που ανήκουν, δηλώσουν εγγράφως αδυναµία συµµετοχής, θα αντικαθίστανται από τις επιλαχούσες οµάδες της παρακάτω κατηγορίας. β. Σωµατεία που θα αποχωρήσουν από το πρωτάθληµα της κατηγορίας τους, µετά την κλήρωση των αγώνων του πρωταθλήµατος αυτού, θα θεωρείται ότι συµµετέχουν στο πρωτάθληµα αυτό και θα χάνουν τους αγώνες τους υπέρ των αντιπάλων τους, µε τις ποινές που προβλέπει ο ΚΑΠ. 2

3 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 1. Τα σωµατεία Α και Α1 κατηγορίας υποχρεούνται να δηλώσουν ως έδρα γήπεδο µε χλοοτάπητα. Σε περίπτωση ενδεχόµενης αδυναµίας εξασφάλισης τέτοιου γηπέδου, το σωµατείο έχει την υποχρέωση να δεχθεί σαν έδρα του το γήπεδο, που θα ορίσει το ΔΣ της Ένωσης. 2. Οι οµάδες σε όλους τους αγώνες τους υποχρεούνται να έχουν µαζί τους και να παραδίδουν στο διαιτητή: α) Τα δελτία ατοµικών στοιχείων και µεταβολών των ποδοσφαιριστών τους και β) Κατάσταση υγείας των ποδοσφαιριστών στην οποία θα αναγράφονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία αυτών καθώς και το σωµατείο που ανήκουν, θα φέρει δε ιατρική θεώρηση, στην οποία θα αναγράφεται ότι οι περιλαµβανόµενοι στον πίνακα ποδοσφαιριστές είναι απολύτως υγιείς και ικανοί να αγωνίζονται σε αγώνες της οµάδας τους. γ) Απαγορεύεται η συµµετοχή σε οµάδα ανδρών ποδοσφαιριστή που δεν έχει συµπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του. δ) Απαγορεύεται η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο και η συµµετοχή σε αγώνα φυσικού προσώπου που έχει τιµωρηθεί µε οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα (εφόρου, προπονητή, φυσιοθεραπευτή κλπ), τυχόν δε συµµετοχή είναι αντικανονική σε περίπτωση ένστασης. ΑΡΘΡΟ 4 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΓΩΝΩΝ Ηµέρα έναρξης των αγώνων ορίζεται: Σαββατοκύριακο 10 & 11/9/16 για τα πρωταθλήµατα των Α και Α1 κατηγοριών Σαββατοκύριακο 1 & 2/10/16 για το πρωτάθληµα της Β Ερασιτεχνικής κατηγορίας Σαββατοκύριακο 8 & 9/10/2016 για το πρωτάθληµα της γ κατηγορίας Η ΕΠΣΛ διατηρεί το δικαίωµα της µετάθεσης των ηµεροµηνιών έναρξης των αγώνων των πιο πάνω πρωταθληµάτων, αν αυτό επιβάλουν 3

4 τεχνικοί λόγοι, µε την υποχρέωση της έγκαιρης ειδοποίησης των σωµατείων. ΑΡΘΡΟ 5 ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΤΟΛΩΝ Τα σωµατεία υποχρεούνται όπως στη δήλωση συµµετοχής τους ορίσουν τα χρώµατα (βασικό και εναλλακτικό) της στολής των ποδ/στών τους, που θα χρησιµοποιείται στους αγώνες. Σε περίπτωση που οι διαγωνιζόµενες οµάδες έχουν ίδια ή παρεµφερή χρώµατα στολής, η γηπεδούχος οµάδα υποχρεούται να αλλάξει στολή, τυχόν δε µαταίωση του αγώνα λόγω άρνησης ή αδυναµίας της γηπεδούχου οµάδας να συµµορφωθεί προς τη σχετική υπόδειξη του διαιτητή συνεπάγεται σε βάρος της τις κυρώσεις που προβλέπει ο ΚΑΠ. Η αρίθµηση των φανελών των ποδοσφαιριστών των οµάδων είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ από το 1 (ένα) έως το 18 (δέκαοχτώ). Προαιρετική είναι η αρίθµηση στα παντελονάκια των παικτών. ΑΡΘΡΟ 6 ΕΔΡΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Α. Το σωµατείο υποχρεούται, µε τη δήλωση συµµετοχής του, να δηλώσει δύο έδρες-γήπεδα: το κύριο γήπεδο που θα χρησιµοποιήσει σαν κύρια έδρα για τους αγώνες του και το δεύτερο εναλλακτικό γήπεδο, για τη περίπτωση αδυναµίας χρήσης του κυρίου-πρώτου γηπέδου για οποιονδήποτε λόγο και αιτία. Ως αδυναµία χρήσης του γηπέδου ενδεικτικά αναφέρεται η διενέργεια έργων, ο κίνδυνος καταστροφής του χλοοτάπητα, η λόγω δυσµενών καιρικών συνθηκών και φαινόµενων ακαταλληλότητα, η τυχόν ανάκληση παραχώρησης του γηπέδου από τον φορέα, κλπ. Σε κάθε περίπτωση προβλήµατος χρήσης των γηπέδων, τα σωµατεία υποχρεούνται όπως ενηµερώνουν τη διοργανώτρια άµεσα. Β. Η δήλωση των 2 γηπέδων πρέπει να συνοδεύεται και από σχετικό έγγραφο παραχωρητήριο του φορέα, στον οποίο ανήκουν τα γήπεδα. 4

5 Γ. Εάν σωµατείο δεν προσκοµίσει έγγραφο παραχώρησης της χρήσης των γηπέδων ή δεν δηλώσει δεύτερη έδρα τότε, σε οποιαδήποτε τυχόν περίπτωση προβλήµατος, η ΕΠΣ είναι αρµόδια να προβεί σε ορισµό γηπέδου, ως έδρα του σωµατείου, την οποία και υποχρεούται να δεχθεί. Δ. Σε κάθε περίπτωση, οσάκις παρουσιάζονται, για οποιονδήποτε λόγο και αιτία προβλήµατα σχετικά µε τη χρήση και των δύο δηλουµένων εδρών γηπέδων του σωµατείου, που µπορεί να οδηγήσουν σε (επανειληµµένες και παρελκυστικές) αναβολές αγώνων, το ΔΣ της ΕΠΣ, για λόγους εύρυθµης και αξιόπιστης περαίωσης των πρωταθληµάτων, δικαιούται µε απόφασή του να ορίσει ως έδρα του σωµατείου άλλο γήπεδο, που θα εξασφαλίσει η ίδια, το οποίο το γηπεδούχο σωµατείο υποχρεούται να δεχθεί ως έδρα του, βαρυνόµενο µε όλες τις υποχρεώσεις και τα αναγκαία έξοδα προετοιµασίας του (διαγράµµιση κλπ). Ε. Τα γήπεδα έδρες των σωµατείων για τους αγώνες τους πρέπει να είναι αναγνωρισµένα αρµοδίως, να πληρούν τους όρους ασφαλείας καθώς και τους όρους του ΚΑΠ, των κανόνων παιδιάς και της παρούσας προκήρυξης. Ειδικότερα τα αποδυτήρια των διαιτητών και των οµάδων (και ιδίως της φιλοξενούµενης), αλλά και οι πάγκοι των οµάδων πρέπει να βρίσκονται σε κατάλληλο χωροταξικά σηµείο, ώστε να επιτυγχάνεται πλήρως η ασφαλής και ανεµπόδιστη είσοδος και έξοδος των διαιτητών και ποδ/στών, αλλά και η διεξαγωγή του αγώνα, κατά τρόπο άκρως ασφαλή, δίχως να υπάρχει δυνατότητα άµεσης επαφής µε τις κερκίδες ή τους φιλάθλους. Επίσης οι γηπεδούχες οµάδες έχουν την υποχρέωση να υπάρχουν στη διάθεση µέσα πρώτων βοηθειών (φαρµακείο, φορείο), σύµφωνα µε τον ΚΑΠ. ΣΤ. Σε περίπτωση ακαταλληλότητας χρήσης των γηπέδων-εδρών λόγω δυσµενών καιρικών συνθηκών ή λόγω ανωτέρας βίας, το γηπεδούχο σωµατείο υποχρεούται να ειδοποιεί άµεσα τη διοργανώτρια και οπωσδήποτε 48 ώρες πριν την έναρξη του ορισµένου αγώνα. Ζ. Τα γηπεδούχα σωµατεία είναι υπεύθυνα για τη καλή κατάσταση των γηπέδων και των εγκαταστάσεων. Η. Τα σωµατεία µε µέριµνα και ευθύνη τους θα φροντίσουν για τη γνωστοποίηση του αγωνιστικού προγράµµατος στους φορείς των γηπέδων, που τους παραχωρούνται εγγράφως προς χρήση (δήµους, Κοινότητες, κλπ). Γίνεται ιδιαίτερη µνεία ότι τα σωµατεία είναι υποχρεωµένα να θέτουν τα 5

6 γήπεδα (ιδιόκτητα ή ιδιόχρηστα) και τις εγκαταστάσεις απρόσκοπτα και αναντίρρητα στη διάθεση της Ένωσης για ορισµό αγώνων της αρµοδιότητάς της. ΑΡΘΡΟ 7 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ α. Τα σωµατεία, µε τη δήλωση συµµετοχής, υποχρεούνται να γνωστοποιούν: 1. το πρόσωπο, στο οποίο επιθυµούν να γίνονται οι κάθε µορφής κοινοποιήσεις εγγράφων (αντίκλητος), 2. Τον αριθµό ΦΑΞ ή του σωµατείου ή του προέδρου ή του γεν. γραµµατέα ή του αντικλήτου. β. Η οποιαδήποτε κοινοποίηση κάθε εγγράφου, που αφορά στο σωµατείο, έστω κι αν δηµιουργεί έννοµες συνέπειες ή υποχρεώσεις σε βάρος του, γίνεται έγκυρα και νόµιµα ταχυδροµικά ή µε ΦΑΞ ή µε COURIER, ή ιδιόχειρα στη δηλωθείσα εγγράφως διεύθυνση ή έδρα του σωµατείου, ή του νόµιµα ορισθέντος αντικλήτου ή στη διεύθυνση κατοικίας ή εργασίας του Προέδρου ή του Γεν. Γραµµατέα του σωµατείου, ή ιδιόχειρα στα ως άνω πρόσωπα ή άλλα, ρητά εξουσιοδοτηµένα προς τούτο, στα γραφεία της Ένωσης, µε παράδοση του εγγράφου µε απόδειξη ή µε αποστολή στο δηλωθέντα αριθµό ΦΑΞ ή , σε επείγουσες δε περιπτώσεις και µε µόνη τηλεφωνική ειδοποίηση του Προέδρου ή Γεν. Γραµµατέα ή του αντίκλητου του σωµατείου. Τα σωµατεία είναι υποχρεωµένα να γνωστοποιούν εγγράφως στην ΕΠΣ τόσο τα άνω πρόσωπα και στοιχεία-αριθµούς, όσο και τις τυχόν αλλαγές αυτών, τυχόν δε παράλειψή τους συνεπάγεται αδυναµία τους να προβάλλουν πληµµέλεια ή µη νοµιµότητα γνωστοποίησης των εγγράφων της ΕΠΣ προς αυτά. γ. Για τα ενηµερωτικού ή πληροφοριακού χαρακτήρα θέµατα και έγγραφα, αρκεί η δια του τοπικού, αθλητικού ή πολιτικού, τύπου δηµοσίευση, ή η ανάρτηση αυτών στο επίσηµο site της Ένωσης 6

7 ΑΡΘΡΟ 8 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 1. Το αγωνιστικό πρόγραµµα στο σύνολό του θα καταρτισθεί και κοινοποιηθεί µετά τη δηµόσια κλήρωση που θα γίνει σε ηµεροµηνία και τόπο που θα γνωστοποιηθούν. Οι όµιλοι, κατά κατηγορία, θα καταρτισθούν µε απόφαση του ΔΣ. 2. Τα σωµατεία θα ενηµερώνονται για το πρόγραµµα των αγώνων κάθε εβδοµάδας (ηµέρα, ώρα, γήπεδο κλπ) από τα γραφεία της ΕΠΣΝΛ,από τις εφηµερίδες και από το επίσηµο site της Ένωσης, µε ευθύνη των εκπροσώπων τους. 3. Κάθε αλλαγή του προγράµµατος θα γνωστοποιείται στα ενδιαφερόµενα σωµατεία 24 ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα, µε οποιονδήποτε πρόσφορο και αποτελεσµατικό τρόπο ειδοποίησης και δια του Τύπου, ή του site της Ένωσης 4. Οι οµάδες δεν έχουν δικαίωµα αναβολής αγώνα, έστω κι αν συναινούν και οι δύο. 5. Δεν επιτρέπεται υποβολή αιτηµάτων σωµατείων για αλλαγή ώρας ή µέρας διεξαγωγής προγραµµατισµένων αγώνων, εκτός αν υπάρχουν έκτακτα και απρόοπτα αποδεδειγµένα κοινωνικά γεγονότα, οπότε η υποβολή θα πρέπει να γίνεται εγγράφως και αιτιολογηµένα 11 τουλάχιστον µέρες (µη υπολογιζόµενης της ηµέρας πρωτοκόλλησης της αίτησης και του αγώνα) πριν από την προγραµµατισµένη τέλεση του αγώνα, κρίνεται δε το σύννοµο και βάσιµο του αιτήµατος από την αρµόδια επιτροπή και το ΔΣ/ΕΠΣΛ. Στο Β ΓΥΡΟ οι αλλαγές αγώνων θα γίνονται µόνο για πολύ σοβαρούς λόγους. Αιτήµατα που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, ή εµπρόθεσµα µεν αλλά προφορικά ή τηλεφωνικά δεν θα συζητούνται. 6. Οι αγώνες θα διεξάγονται Κυριακή (πρωί ή απόγευµα) και Σάββατο απόγευµα. Η ΕΠΣ διατηρεί το δικαίωµα να ορίζει αγώνες και τα απογεύµατα οποιασδήποτε άλλης µέρας, εργάσιµης ή αργίας, αν αυτό επιβάλλουν λόγοι έγκαιρης λήξης ή οµαλής και αξιόπιστης διεξαγωγής των πρωταθληµάτων. 7

8 7. Ο ορισµός της ώρας έναρξης των αγώνων γίνεται από τη διοργανώτρια. 8. Οι αγώνες θα είναι διπλοί και θα έχουν διάρκεια 90 λεπτά της ώρας, σε δύο ηµίχρονα των 45 λεπτών ΑΡΘΡΟ 9 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΒΟΛΗΣ Αγώνας αναβληθείς για οποιονδήποτε λόγο ή διακοπείς λόγω καιρικών συνθηκών θα διεξάγεται ή συνεχίζεται εµβόλιµα την αµέσως επόµενη βδοµάδα και ηµέρα Τρίτη, στο ίδιο γήπεδο και την ίδια ώρα (σε περίπτωση που ο αναβληθείς ή διακοπείς αγώνας ήταν προγραµµατισµένος σε πρωινή ώρα θα διεξάγεται ή συνεχίζεται τη συνηθισµένη απογευµατινή ώρα της Τρίτης), δίχως άλλη ενηµέρωση των σωµατείων για την υποχρέωσή τους αυτή, εκτός αν η διοργανώτρια, αποφασίσει άλλη µέρα της ίδιας εβδοµάδας, οπότε απλά θα γνωστοποιεί στα διαγωνιζόµενα σωµατεία, δίχως τήρηση προθεσµιών, τη µέρα και την ώρα τέλεσης ή συνέχισης του αγώνα ή και τυχόν αλλαγή γηπέδου. Ειδικά στις περιπτώσεις αυτές οι διαιτητές του αγώνα υποχρεούνται να παραδίδουν τα ΦΑ στην Ένωση µέχρι το µεσηµέρι κάθε Δευτέρας, η δε παραβίαση αυτής της υποχρέωσης συνιστά αθέτηση υποχρέωσης και συνεπάγεται παραποµπή στην ΕΔ Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν θα είναι δυνατή η διεξαγωγή του αναβληθέντος αγώνα ή η συνέχιση του διακοπέντος κατά τα παραπάνω, θα ορίζεται µε απόφαση της διοργανώτριας εντός 15 ηµερών. ΑΡΘΡΟ 10 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ Για κάθε αγώνα των πρωταθληµάτων Α και Α1 κατηγοριών, η διοργανώτρια θα ορίζει έναν εκπρόσωπό της, ως παρατηρητή, από πίνακα που καταρτίζει το ΔΣ. Καθήκοντα παρατηρητή µπορεί να ασκεί και οποιοδήποτε µέλος του ΔΣ/ΕΠΣΛ. Τα καθήκοντα του παρατηρητή, οι 8

9 αρµοδιότητες και οι χώροι ευθύνης του ορίζονται από τον ΚΑΠ. Ο ορισµός παρατηρητών στους αγώνες των πρωταθληµάτων Β και Γ κατηγοριών θα γίνεται όταν αυτό κρίνεται σκόπιµο από το Δ.Σ. της διοργανώτριας. ΑΡΘΡΟ 11 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ Για κάθε αποτέλεσµα αγώνων οι διαγωνιζόµενες οµάδες βαθµολογούνται σύµφωνα µε τον ΚΑΠ. Μετά τη λήξη κάθε πρωταθλήµατος γίνεται από το Δ.Σ. η επικύρωση του βαθµολογικού πίνακα βάσει του ΚΑΠ, είτε για κάθε όµιλο χωριστά, είτε συνολικά, ως προς όλους τους οµίλους κάθε κατηγορίας. Μετά δε τη διενέργεια των προβλεπόµενων αγώνων κατάταξης ακολουθεί η συνολική ενιαία κατάταξη, κατά κατηγορία. ΑΡΘΡΟ 12 ΤΗΡΗΣΗ ΤΑΞΗΣ Τα σωµατεία πρέπει να λαµβάνουν όλα τα κατάλληλα µέτρα πρόληψης και καταστολής πράξεων που δυσφηµούν το άθληµα, ή διεγείρουν το φίλαθλο κοινό και είναι υπεύθυνα για κάθε αντιαθλητική ενέργεια των ποδ/στών, µελών και φιλάθλων τους. Κάθε σωµατείο υποχρεούται όπως µε τη δήλωση συµµετοχής του ορίζει ένα ή περισσότερα άτοµα-µέλη του διοικητικού του συµβουλίου, ως υπεύθυνα για την τήρηση της τάξης, τη λήψη µέτρων στη διάρκεια όλων των αγώνων του και τη συνεργασία, προς τούτο, µε τους διαιτητές και τον παρατηρητή αγώνα. ΑΡΘΡΟ 13 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Οι καθαρές εισπράξεις κάθε αγώνα ανήκουν στη γηπεδούχο οµάδα, την οποία βαρύνουν και τα έξοδα του αγώνα καθώς και τα έξοδα διαιτησίας που 9

10 2. πληρώνονται πριν την έναρξη του αγώνα, άλλως επέρχονται οι από τον ΚΑΠ προβλεπόµενες κυρώσεις. 3. Κατ εξαίρεση τα έξοδα του παρισταµένου ιατρού ή του υπεύθυνου α βοηθειών βαρύνουν εξ ηµίσειας τα διαγωνιζόµενα σωµατεία και θα εισπράττονται από τον διαιτητή µαζί µε την διαιτητική αποζηµίωση πριν την έναρξη του αγώνα. Η µη τήρηση αυτής της υποχρέωσης θα συνεπάγεται τις κυρώσεις της απόφασης του ΔΣ/ΕΠΣΛ που θα εκδοθεί σχετικά, ως αναπόσπαστο µέρος της παρούσης προκήρυξης. ΑΡΘΡΟ 14 ΕΠΑΘΛΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΘΛΟ ΗΘΟΥΣ Στις πρωταθλήτριες οµάδες όλων των κατηγοριών θα απονεµηθούν κύπελλα και µετάλλια. Καθιερώνεται ως έπαθλο ήθους η απονοµή ΚΥΠΕΛΛΟΥ και ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ σε όσα σωµατεία θα περατώσουν τους αγώνες πρωταθλήµατος και κυπέλλου χωρίς να έχουν παραιτηθεί ή αποχωρήσει από κανένα αγώνα και χωρίς να έχει επιβληθεί καµία απολύτως πειθαρχική ποινή σε βάρος του σωµατείου, των µελών, των ποδ/στών και των προπονητών του. ΑΡΘΡΟ 15 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 1. Η υποβολή ενστάσεων από τις διαγωνιζόµενες οµάδες και καταγγελίας από τρίτες οµάδες ρυθµίζεται από τον ΚΑΠ 2. Η συζήτηση των ενστάσεων είναι υποχρεωτική, τυχόν δε παραίτηση της ενιστάµενης οµάδας είναι ανίσχυρη και δεν λαµβάνεται υπ όψει. 3. Για κάθε ένσταση το χρηµατικό παράβολο ορίζεται σε 100 ΕΥΡΩ και σε περίπτωση που το σωµατείο που υπέβαλε την ένσταση δικαιωθεί από τα αρµόδια Όργανα, τότε του επιστρέφεται το µισό χρηµατικό παράβολο.. 10

11 ΑΡΘΡΟ 16 ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ 1. Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ Το πρωτάθληµα της κατηγορίας αυτής θα διεξαχθεί σε ένα όµιλο των 16 οµάδων και ο πρωταθλητής της Α Ερασιτεχνικής κατηγορίας θα ανέλθει στην Γ Εθνική κατηγορία, σύµφωνα µε την αντίστοιχη προκήρυξη της ΕΠΟ. Για την ανάδειξη του πρωταθλητή της Α κατηγορίας, έχουν προβλεφθεί αγώνες play off. Συγκεκριµένα: Οι 4 πρώτες οµάδες του τελικού βαθµολογικού πίνακα, µετά τη διεξαγωγή των αγώνων των 30 αγωνιστικών, θα παίξουν µεταξύ τους διπλούς αγώνες µε βαθµολογία όπως αυτή προβλέπεται από τον ΚΑΠ. Οι παραπάνω αγώνες δεν θα γίνουν, εφόσον η πρώτη οµάδα του τελικού βαθµολογικού πίνακα της κανονικής περιόδου έχει βαθµολογική διαφορά από τη δεύτερη 13 βαθµούς και άνω. Σε µια τέτοια περίπτωση, η οµάδα αυτή ανακηρύσσεται πρωταθλήτρια και ανέρχεται στη Γ Εθνική κατηγορία. Οι 3 από τις 4 οµάδες που θα µπουν στη διαδικασία των play off, θα πριµοδοτηθούν βαθµολογικά, σύµφωνα µε τη θέση που θα καταλάβουν στην τελική βαθµολογία της κανονικής περιόδου και µε βάση πάντα τους βαθµούς διαφοράς που θα έχουν οι 3 πρώτες από την 4 η. Αναλυτικά: Η πρώτη οµάδα της βαθµολογίας της κανονικής περιόδου θα πριµοδοτηθεί για τη θέση της αυτή µε 2 βαθµούς. Αν στη θέση αυτή ισοβαθµήσουν πλήρως 2 οµάδες, τότε αυτές θα πριµοδοτηθούν από 2 βαθµούς η καθεµιά. Η πρώτη οµάδα της τελικής βαθµολογικής κατάταξης της κανονικής περιόδου, για κάθε 3 βαθµούς διαφορά που θα έχει από την 4 η οµάδα, θα πριµοδοτείται µε 1 βαθµό. Το ίδιο θα ισχύει και για τις 2η και 3 η οµάδες της τελικής βαθµολογίας, σε σχέση µε τη διαφορά βαθµών τους που θα έχουν από την 4 η. Βαθµολογική διαφορά πάνω από το µισό του 3 πριµοδοτεί µε 1 βαθµό. Έτσι, στο µίνι πρωτάθληµα των 6 αγωνιστικών των play off, οι 3 πρώτες οµάδες θα ξεκινήσουν µε τους βαθµούς που θα έχουν πριµοδοτηθεί από τις αγωνιστικές τους επιδόσεις στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήµατος. 11

12 Αν µετά τη διεξαγωγή των αγών των play off, επέλθουν βαθµολογικές ισοβαθµίες οµάδων, για οποιαδήποτε θέση, θα ισχύει ότι προβλέπεται από τον ΚΑΠ. 2. Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ Το πρωτάθληµα της κατηγορίας αυτής θα διεξαχθεί σε 1 όµιλο των 18 οµάδων και θα ανέλθουν στην Α ερασιτεχνική κατηγορία οι τρεις (3) πρώτες οµάδες του τελικού βαθµολογικού πίνακα. 3. Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ Το πρωτάθληµα αυτής της κατηγορίας θα διεξαχθεί µε 40 συνολικά οµάδες χωρισµένες σε τρεις (3) οµίλους και θα ανέλθουν στην Α1 κατηγορία τέσσερις (4) συνολικά οµάδες. Οι 3 πρωταθλητές των 3 οµίλων και 1 από τους δευτεραθλητές των 3 οµίλων, που θα δώσουν µεταξύ τους απλούς αγώνες µπαράζ για την κατάκτηση της θέσης ανόδου, µε τις 2 η και 3 η οµάδα της βαθµολογίας των αγώνων αυτών να είναι η 1 η και 2 η επιλαχούσες. 4. Γ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ Το πρωτάθληµα της κατηγορίας αυτής θα διεξαχθεί σε τρεις (3) ή δύο (2) οµίλους ανάλογα µε τον αριθµό οµάδων που θα δηλώσουν συµµετοχή και από την κατηγορία αυτή θα ανέλθουν στην Β ερασιτεχνική κατηγορία 6 (έξι) συνολικά οµάδες, οι δύο (2) βαθµολογικά πρώτες από κάθε όµιλο αν το πρωτάθληµα διεξαχθεί σε 3 οµίλους, ή οι τρεις (3) βαθµολογικά πρώτες από κάθε όµιλο, αν το πρωτάθληµα διεξαχθεί σε 2 οµίλους. Οι 3 οµάδες που θα καταλάβουν την 3 η θέση της βαθµολογίας των οµίλων τους (αν το πρωτάθληµα διεξαχθεί µε 3 οµίλους), θα συγκροτήσουν υποόµιλο και θα δώσουν µεταξύ τους αγώνες σε ουδέτερα γήπεδα και θα συνταχθεί ειδικός βαθµολογικός πίνακας για την ενιαία βαθµολογική τους κατάταξη στη Γ κατηγορία. Σε περίπτωση ισοβαθµίας οµάδων θα γίνεται δηµόσια κλήρωση. Αν το πρωτάθληµα διεξαχθεί σε 2 οµίλους, οι 4 ες βαθµολογικά οµάδες κάθε οµίλου, θα δώσουν αγώνα µπαράζ σε ουδέτερο γήπεδο (µε παράταση και πέναλτυς, αν αγώνας και παράταση λήξουν ισόπαλοι), για την ενιαία βαθµολογική τους κατάταξη. Σε οποιαδήποτε περίπτωση χρειαστεί να ανέλθει οµάδα και δεν έχει γίνει αγώνας κατάταξης, η άνοδος θα γίνεται µε κλήρωση µεταξύ των ενδιαφεροµένων σωµατείων. Γίνεται µνεία ότι σε κάθε περίπτωση ισοβαθµίας, αν δεν ορίζεται αλλιώς στην παρούσα προκήρυξη, εφαρµόζονται οι διατάξεις του ΚΑΠ. 12

13 . ΑΡΘΡΟ 17 ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ 1. Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ Θα υποβιβασθούν στην Α1 ερασιτεχνική κατηγορία οι 2 (δύο) τελευταίες οµάδες του τελικού βαθµολογικού πίνακα της κατηγορίας, και σε περίπτωση υποβιβασµού της οµάδας του Νοµού µας από το πρωτάθληµα της Γ Εθνικής κατηγορίας, τότε θα υποβιβαστούν οι 3 (τρεις) τελευταίες οµάδες του τελικού βαθµολογικού πίνακα. Η τελευταία οµάδα του τελικού βαθµολογικού πίνακα υποβιβάζεται απευθείας στην Α1 κατηγορία. Για τον υποβιβασµό της µίας ακόµη ή δύο οµάδων (εφόσον η οµάδα του Νοµού µας υποβιβαστεί από το πρωτάθληµα της Γ Εθνικής), έχουν προβλεφθεί αγώνες play out. Συγκεκριµένα: Οι 12 η, 13, 14 η και 15 η οµάδες της τελικής βαθµολογίας της κανονικής περιόδου,, µετά τη διεξαγωγή των αγώνων των 30 αγωνιστικών, θα παίξουν µεταξύ τους διπλούς αγώνες µε βαθµολογία όπως αυτή προβλέπεται από τον ΚΑΠ. Οι 4 οµάδες που θα µπουν στη διαδικασία των play out, θα πριµοδοτηθούν βαθµολογικά, σύµφωνα µε τη θέση που θα καταλάβουν στην τελική βαθµολογία της κανονικής περιόδου και µε βάση πάντα τους βαθµούς διαφοράς που θα έχουν οι 12 η, 13 η, 14 η οµάδες, από τη 15 η οµάδα. Αναλυτικά: Η 12 η οµάδα της τελικής βαθµολογικής κατάταξης της κανονικής περιόδου πριµοδοτείται µε 1 βαθµό και για κάθε 3 βαθµούς διαφορά που θα έχει από την 15 η οµάδα, θα πριµοδοτείται µε 1 βαθµό. Το ίδιο θα ισχύει και για τις 13 η και 14 η οµάδες της τελικής βαθµολογίας, σε σχέση µε τη διαφορά βαθµών τους που θα έχουν από την 15 η. Βαθµολογική διαφορά πάνω από το µισό του 3 πριµοδοτεί µε 1 βαθµό. 13

14 Έτσι, στο µίνι πρωτάθληµα των 6 αγωνιστικών των play out, οι 12 η, 13 η και 14 η οµάδες, του τελικού βαθµολογικού πίνακα της κανονικής περιόδου, θα ξεκινήσουν µε τους βαθµούς που θα έχουν πριµοδοτηθεί από τις αγωνιστικές τους επιδόσεις στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήµατος. Μετά τη λήξη των 6 αγωνιστικών των αγώνων play out και τη σύνταξη της τελικής βαθµολογίας, οι 3 ή 2 (αν υποβιβαστεί η οµάδα του Νοµού από τη Γ Εθνική) πρώτες οµάδες του βαθµολογικού πίνακα, θα παραµείνουν στην Α κατηγορία. Σε περιπτώσεις πλήρους ισοβαθµίας, θα ισχύουν τα όσα προβλέπονται από τον ΚΑΠ. 2. Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ Από την Α1 ερασιτεχνική κατηγορία θα υποβιβαστούν στη Β κατηγορία οι πέντε (5) τελευταίες οµάδες του τελικού βαθµολογικού πίνακα. Θα αυξηθούν κατά µία (1) οι οµάδες που θα υποβιβαστούν, σε περίπτωση υποβιβασµού της οµάδας του Νοµού µας από το πρωτάθληµα της Γ Εθνικής κατηγορίας. 3. Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ Από τη Β ερασιτεχνική θα υποβιβαστούν στη Γ κατηγορία 5 (πέντε) συνολικά οµάδες. Οι τελευταία των τελικών βαθµολογικών πινάκων των 3 οµίλων (3 οµάδες) και άλλες δύο (2) που θα προκύψουν από την ειδική βαθµολογία αγώνων µπαράζ, που θα γίνουν µεταξύ των βαθµολογικά προτελευταίων οµάδων του κάθε οµίλου. Οι παραπάνω αγώνες µπαράζ δεν θα γίνουν και θα υποβιβαστούν στη Γ κατηγορία και οι προτελευταίες οµάδες των τελικών βαθµολογικών πινάκων των τριών οµίλων (συνολικά 6 οµάδες), εάν η οµάδα του Νοµού µας υποβιβαστεί από το πρωτάθληµα της Γ Εθνικής κατηγορίας στα τοπικά πρωταθλήµατα. ΑΡΘΡΟ 18 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ α. Ή καθ οιονδήποτε τρόπο αυθαίρετη και προκλητική αποχώρηση σωµατείων οποιασδήποτε κατηγορίας από το οικείο πρωτάθληµα που αγωνίζεται, ως και η αναιτιολόγητη και µη οφειλόµενη σε λόγους ανωτέρας βίας, κατά την κρίση της διοργανώτριας, µη συµµετοχή οµάδος σε αγώνα, συνιστά δυσφήµιση του αθλήµατος και επισύρει σε βάρος τους, µε απόφαση του ΔΣ/ΕΠΣΛ κυρώσεις σωρευτικές και για τον λόγο αυτό πλέον των άλλων βαθµολογικών κυρώσεων. 14

15 β. Απαγορεύεται στα µέλη των Δ.Σ των σωµατείων, τους ποδοσφαιριστές, και τους προπονητές αυτών οποιαδήποτε δηµόσια δήλωση ή άλλη ενέργεια πριν ή και µετά την τέλεση αθλητικών εκδηλώσεων, που µπορεί να διαταράξει την οµαλή διεξαγωγή τους, ή να δυσφηµίσει το άθληµα. Παράβαση τούτων συνεπάγεται τις κυρώσεις του Πειθαρχικού Κώδικα για την πρόληψη και καταστολή της βίας. γ. Σε περίπτωση µη έγκαιρης εµφάνισης της οµάδας στο γήπεδο, σύµφωνα µε τον Κ.Α.Π. και της εκ τούτου, µη διεξαγωγής του αγώνα, πέραν της κατακύρωσης τούτου υπέρ της εµφανισθείσας οµάδας, θα επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο σε βάρος της υπαίτιας οµάδος ύψους 200 ΕΥΡΩ για την Α -Α1 ερασιτεχνική κατηγορία, 150 ευρώ για την Β ερασιτεχνική κατηγορία και 100 ΕΥΡΩ για την Γ ερασιτεχνική κατηγορία. δ. Οµάδα υποχρεούµενη βάσει της προκήρυξης ή του ΚΑΠ σε αγώνες κατάταξης, προβιβασµού ή υποβιβασµού, η οποία αρνείται αδικαιολόγητα, κατά την κρίση της διοργανώτριας, να πάρει µέρος έστω και σε έναν αγώνα, υποβιβάζεται στην αµέσως κατώτερη κατηγορία και καταλαµβάνει την τελευταία θέση στον οριστικό οικείο βαθµολογικό πίνακα της διανυοµένης αγωνιστικής περιόδου. ε. Θεσµοθετείται ο αγώνας SUPER CUP µεταξύ της πρωταθλήτριας της Α κατηγορίας και της Κυπελλούχου οµάδας ο οποίος θα πραγµατοποιείται σε ηµεροµηνία που θα καθορίζεται από το Δ.Σ. Ο αγώνας αυτός είναι επίσηµος µε εφαρµογή του ΚΑΠ και των προκηρύξεων πρωτ/τος και ΚΥΠΕΛΛΟΥ. Η µη συµµετοχή ενός εκ των δύο θα συνεπάγεται χρηµατικό πρόστιµο 1000 ευρώ σε βάρος του υπαίτιου σωµατείου. Εάν η πρωταθλήτρια της Α κατηγορίας είναι και Κυπελλούχος, ο αγώνας SUPER CUP δεν θα διεξάγεται. Οι καθαρές εισπράξεις του αγώνα αυτού (εάν υπάρξουν) θα διατίθενται στο Ταµείο Αρωγής των αναξιοπαθούντων ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών της Ένωσης. 15

16 ΑΡΘΡΟ 19 ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ - ΓΙΑΤΡΟΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 1. Στη περίπτωση που δεν προσέλθει ο ορισθείς διαιτητής, καθήκοντα διαιτητού αναλαµβάνει από τους επόπτες: ο αξιολογηµένος σε µεγαλύτερη κατηγορία εθνικών πρωταθληµάτων, σε ισότητά τους ο αρχαιότερος και σε ισότητα ο πρεσβύτερος σε ηλικία. 2. Στη περίπτωση που δεν προσέλθει ο επόπτης (ή οι επόπτες) ή παραστεί ανάγκη αναπλήρωσης του επόπτη, που θα αντικαταστήσει τον µη προσελθόντα διαιτητή, κατά τα παραπάνω στη παράγραφο 1 οριζόµενα, τότε η αναπλήρωση γίνεται σύµφωνα µε όσα ορίζονται από το σχετικό άρθρο του ΚΑΠ και κατά τη διαδικασία αυτού, δηλαδή υποχρέωση αναζήτησης και υπόδειξης επίσηµου παρευρισκόµενου διαιτητή, άλλως φιλάθλου κλπ. 3. Η τριάδα των διαιτητών πρέπει να συµπληρώνεται µε τη νόµιµη διαδικασία πριν από την έναρξη του αγώνα, σύµφωνα µε τον ΚΑΠ και τα προαναφερόµενα. Αν τούτο δεν καταστεί δυνατό, όλοι οι αγώνες διεξάγονται υποχρεωτικά και µε έναν διαιτητή (επίσηµο). 4. Σε περίπτωση µη προσέλευσης όλης της τριάδας των διαιτητών εφαρµόζεται το άρθρο του ΚΑΠ, και η «τριάδα» των διαιτητών συµπληρώνεται σύµφωνα µε τα παραπάνω, ανάλογα µε την κρισιµότητα ή τις λοιπές συνθήκες του αγώνα, µέσα σε πνεύµα αποτροπής αναβολών αγώνων και εµπέδωσης αξιοπιστίας των πρωταθληµάτων. 5. Εφ όσον υπάρχει αποχή (µερική ή ολική, ως προς όλα η µερικά σωµατεία) ή µεγάλη έλλειψη διαιτητών για οποιονδήποτε λόγο, το ΔΣ της ΕΠΣΛ µπορεί, κατά την κρίση της: α. Να ζητά από την ΕΠΟ τον ορισµό διαιτητών από άλλο σύνδεσµο, προκειµένου να καλύψει όλους ή ορισµένους (κατά τη κρίση της) αγώνες β. Να χρησιµοποιεί µη εν ενεργεία διαιτητές ή φιλάθλους σα διαιτητές για τη διεξαγωγή των αγώνων. Τα σωµατεία µε την αποδοχή της παρούσας συναινούν και αναγνωρίζουν ανεπιφύλακτα στην Ενώσει το δικαίωµα να επιλέγει, κατά τη κρίση της, τους παραπάνω τρόπους χρησιµοποίησης διαιτητών σε αγώνες. Τα έξοδα και η αποζηµίωση διαιτησίας βαρύνουν εξ ολοκλήρου το γηπεδούχο σωµατείο και καταβάλλονται πριν την έναρξη του αγώνα, 16

17 άλλως ο αγώνας δεν διεξάγεται και κατακυρώνεται υπέρ της αντίπαλης οµάδας. Οι γιατροί των αγώνων θα πληρώνονται από τα διαγωνιζόµενα σωµατεία κατά το ½ έκαστο και η αποζηµίωση των γιατρών καταβάλλεται προ της έναρξης του αγώνα στο διαιτητή σε µη καταβολή της αποζηµίωσης γιατρού ισχύει η µη διεξαγωγή του αγώνα, σε περίπτωση που αναβάλλεται ο αγώνας, τα σωµατεία θα καταβάλλουν την µισή αποζηµίωση του γιατρού, αν δεν προσέλθει ένα εκ των δύο (2) σωµατείων, το παριστάµενο σωµατείο θα καταβάλει στο γιατρό εξ ολοκλήρου την µισή αποζηµίωση. Τα σωµατεία που δηλώνουν συµµετοχή στο παρόν πρωτ/µα υποχρεούνται να παρέχουν κάθε είδους διαφηµιστική παροχή που θα τους ζητηθεί από την Ένωση (π.χ. διαφηµιστικές πινακίδες, σηµαίες, κ.λ.π.) ΑΡΘΡΟ 20 ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ Οι προπονητές των πρωτ/των Α, Α1, Β και Γ κατηγορίας για να έχουν δικαίωµα εισόδου και παραµονής στον πάγκο, πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε την προβλεπόµενη «ΚΑΡΤΑ ΠΑΓΚΟΥ», που εκδίδεται µε την νόµιµη υποβολή των δικαιολογητικών από την Ένωση, σύµφωνα µε τους οικείους κανονισµούς και αποφάσεις της ΕΠΟ και ΕΠΣΛ. Οι οµάδες που συµµετέχουν στα πρωταθλήµατα Α και Α1 κατηγοριών θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να έχουν προσλάβει πτυχιούχο προπονητή ποδοσφαίρου, σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στον Κανονισµό Προπονητών Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, άλλως θα επιβάλλονται οι προβλεπόµενες κυρώσεις. ΑΡΘΡΟ 21 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΔ/ΣΤΩΝ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ Εκτός από τις προβλεπόµενες από τον ΚΑΠ περιπτώσεις αντικανονικής συµµετοχής ποδ/στών σε αγώνες, τονίζεται ότι απαγορεύεται 17

18 σε ποδ/στη να αγωνιστεί εντός εικοσιτετραώρου σε δύο αγώνες του σωµατείου που ανήκει. Ο υπολογισµός του εικοσιτετραώρου αρχίζει από το τελευταίο λεπτό συµµετοχής του ποδ/στη στον πρώτο αγώνα και πρέπει να συµπληρώνονται πριν την έναρξη του δεύτερου αγώνα. Παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται απώλεια του δεύτερου αγώνα αν υποβληθεί ένσταση αντικανονικής συµµετοχής κατά τα οριζόµενα από ΚΑΠ ύστερα από απόφαση του αρµόδιου οργάνου προσοχή πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη, στο άρθρο 19 του ΚΑΠ. ΑΡΘΡΟ 22 ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Οι κάθε φύσης διαφορές που προέρχονται και δηµιουργούνται από την εφαρµογή των διατάξεων των κανονισµών και της εν γένει νοµοθεσίας, που διέπουν το ποδόσφαιρο και αφορούν τις οµάδες που µετέχουν στα πρωταθλήµατα, καθώς και οποιοδήποτε πρόσωπο που συνδέεται µε οποιαδήποτε σχέση και ιδιότητα µε αυτές επιλύονται αποκλειστικά και µόνο από τα αρµόδια θεσµοθετηµένα αθλητικά όργανα, απαγορευµένης κάθε προσφυγής στα πολιτικά και διοικητικά δικαστήρια. ΑΡΘΡΟ 23 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Ο αριθµός των οµάδων που θα συµµετάσχουν στα πρωταθλήµατα της αγωνιστικής περιόδου καθορίζεται ως εξής: Α Κατηγορία: 16 σωµατεία Α1 Κατηγορία: 16 σωµατεία Β Κατηγορία: 42 σωµατεία (14Χ3 οµίλους) Γ κατηγορία: Όλα τα υπόλοιπα σωµατεία που νόµιµα θα ανήκουν σ αυτή την κατηγορία, καθώς και τυχόν νέα που θα νοµιµοποιηθούν αθλητικά, χωρισµένα σε 2 ή 3 οµίλους. 18

19 ΑΡΘΡΟ 24 ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Ό,τι δεν προβλέπεται από τη προκήρυξη αυτή, τις διατάξεις των κανονισµών της ΕΠΟ, το καταστατικό της Ένωσης, και την αθλητική νοµοθεσία, θα ρυθµίζεται µε απόφαση του ΔΣ της ΕΠΣΛ. Το Δ.Σ. της ΕΠΣΛ διατηρεί το δικαίωµα τροποποίησης, διαγραφής ή προσθήκης άρθρων στην παρούσα προκήρυξη στη διάρκεια της ποδοσφαιρικής περιόδου, αν αυτό επιβάλουν νεότερες αποφάσεις ή τροποποιήσεις των Κανονισµών, προκηρύξεων και Εγκυκλίων της ΕΠΟ, ή διάφορες αγωνιστικές συνθήκες στα εξελισσόµενα τοπικά πρωταθλήµατα. Λάρισα 31 Ιουλίου 2016 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΖΗΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΤΡΟΔΗΜΟΣ 19

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Καρδίτσα 12-8-2015 Αριθμ.πρωτ. 824 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η Ε.Π.Σ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ έχοντας υπόψη : 1. Την Αθλητική Νομοθεσία που ισχύει σήμερα, 2. Το καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΠΑΙΔΩΝ - ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΡΟ-ΤΖΟΥΝΙΟΡ-ΜΙΝΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η

Διαβάστε περισσότερα

Ποδοσφαιριστές που δικαιούνται συμμετοχή είναι :

Ποδοσφαιριστές που δικαιούνται συμμετοχή είναι : Μ. ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ 8 α ΚΟΖΑΝΗ 50100 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. Κοζάνη Σας στέλνουμε προκήρυξη πρωταθλημάτων και έντυπα δηλώσεων συμμετοχής στα πρωταθλήματα υποδομής ποδ/κής περιόδου 2014-2015 της Ένωσής μας και παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αφού έλαβε υπόψη: α. Το Καταστατικό της. β. Τους Κανονισμούς της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 5 15351 ΠΑΛΛΗΝΗ ΤΗΛ: 210.60.32.948 210.60.32.909 /FAX: 210.60.30.924 Αρ. πρωτ.1024 Προς Όλα τα σωματεία μας Παλλήνη 30/07/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Κύριε Πρόεδρε,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α Σ Ε. Π. Σ. ΧΑΝΙΩΝ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α Σ Ε. Π. Σ. ΧΑΝΙΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Β Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α Σ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014 Ε. Π. Σ. ΧΑΝΙΩΝ Η Ε. Π. Σ Χανίων αφού έλαβε υπ όψη: 1.Το καταστατικό της. 2.Τις διατάξεις του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2015 1 Περιεχόμενα Προκήρυξης Πρωταθλήματος Κ20 Ενότητα Α: Διοργάνωση Πρωταθλήματος Άρθρο 1. Εφαρμοζόμενες Διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε Τ Ο Σ Δικτυακός Τόπος: www.epsxanthis.gr E-mail : epsxanthi@cyta.gr

Ε Τ Ο Σ Δικτυακός Τόπος: www.epsxanthis.gr E-mail : epsxanthi@cyta.gr Ε Τ Ο Σ Ι Δ Ρ Υ Σ Η Σ 11 99 77 88 Δικτυακός Τόπος: www.epsxanthis.gr E-mail : epsxanthi@cyta.gr Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ αφού έλαβε υπόψη της: 1. - Το Καταστατικό της και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (Ε.Ο.Κ.) Αριθ. Πρωτ. 60 Καλαμάτα 05 / 02 / 2008. Π ρ ο κ η ρ ή σ ε ι

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (Ε.Ο.Κ.) Αριθ. Πρωτ. 60 Καλαμάτα 05 / 02 / 2008. Π ρ ο κ η ρ ή σ ε ι ΕΝΩΣΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ CENTRAL & SOUTH ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΝΟΤΙΑΣ PELOPONNISE UNION ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ OF BASKETBAL CLUBS ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 34-241 00 ΚΑΛΑΜΑΤΑ ARISTOTELOUS 34 241 00 KALAMATA ΤΗΛ. ΦΑΞ (27210-)93433

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010-2011 1 Περιεχόμενα Προκήρυξης Πρωταθλήματος Κ20 Ενότητα Α: Διοργάνωση Πρωταθλήματος Άρθρο 1. Εφαρμοζόμενες ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

info@beachsoccer.gr FAX: 210-6818104 Τηλεφωνική Επικοινωνία : Μότσης Κώστας, Ιωάννης Μότσης 6944603545, Φίλιππος Ντόβας 6973171527

info@beachsoccer.gr FAX: 210-6818104 Τηλεφωνική Επικοινωνία : Μότσης Κώστας, Ιωάννης Μότσης 6944603545, Φίλιππος Ντόβας 6973171527 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 12 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH SOCCER OPEN 2012 21-24 Ιουνίου 2012 Η Πανελλήνια Ένωση Σωματείων Ποδοσφαίρου Άμμου στην προσπάθεια της για ανάπτυξη του αθλήματος του beach soccer στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 879 Κιλκίς 15/07/2015. Προς Όλα τα Σωµατεία Α1 Α και Β Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, Στις έδρες τους

Αρ. Πρωτ.: 879 Κιλκίς 15/07/2015. Προς Όλα τα Σωµατεία Α1 Α και Β Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, Στις έδρες τους Αρ. Πρωτ.: 879 Κιλκίς 15/07/2015 Προς Όλα τα Σωµατεία Α1 Α και Β Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, Στις έδρες τους Κε Πρόεδρε, Σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε την 14/ 30-6-2015 απόφαση του Διοικητικού µας Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 30 ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ 8Χ8

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 30 ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ 8Χ8 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 30 ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ 8Χ8 ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ Το Lido Soccer θα έχει την ευθύνη της διεξαγωγής του τουρνουά και γι αυτό αναθέτει σε μια 5μελή επιτροπή τη δυνατότητα να συντονίζει, καθώς και να επιλύει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 1. ΣΤΟΧΟΣ Το ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ διοργανώνει τουρνουά ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ με την Αιγίδα της ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ και στόχος του είναι η ψυχαγωγία και η άθληση των παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Γ Ω Ν Ω Ν Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν ( Κ. Α. Π. ) Ε Ρ Α Σ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Ο Μ Α Δ Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Γ Ω Ν Ω Ν Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν ( Κ. Α. Π. ) Ε Ρ Α Σ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Ο Μ Α Δ Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Γ Ω Ν Ω Ν Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν ( Κ. Α. Π. ) Ε Ρ Α Σ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Ο Μ Α Δ Ω Ν ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Προοίμιο...1 Άρθρο 1 Ορισμοί...1 Άρθρο 2 Έκταση εφαρμογής...2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ Ταχ. /νση: Αθλητικό Κέντρο Ε.Π.Σ. Πιερίας, Τ.Κ.: 60100 Ν. Έφεσος, Τ.Θ.: 135 Τηλέφωνο: +30-2351027565, (Fax) : +30-2351038165 www.epspierias.gr, e-mail: epspierias@epspierias.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 Αριθμ. Πρωτ. 298 Βόλος 27-6- 2014 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α & Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε.Π.Σ.Θ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

22/9/2015. Αθήνα Αριθµ. πρωτ. 28112/2015. Προς: τα Σωµατεία της Γ Εθνικής Κατηγορίας και τις οικείες Ε.Π.Σ. Υπόψη: Προέδρου

22/9/2015. Αθήνα Αριθµ. πρωτ. 28112/2015. Προς: τα Σωµατεία της Γ Εθνικής Κατηγορίας και τις οικείες Ε.Π.Σ. Υπόψη: Προέδρου Αθήνα Αριθµ. πρωτ. 22/9/2015 28112/2015 Προς: τα Σωµατεία της Γ Εθνικής Κατηγορίας και τις οικείες Ε.Π.Σ. Υπόψη: Προέδρου Κοιν. Γραφείο Εκτελεστικού Γραµµατέα Οικονοµική Επιτροπή /νση Οικονοµικού/ Λογιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Γ Ω Ν Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ ( Κ.Α.Π.) Ε Ρ Α Σ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Γ Ω Ν Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ ( Κ.Α.Π.) Ε Ρ Α Σ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Γ Ω Ν Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ ( Κ.Α.Π.) Ε Ρ Α Σ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Προοίμιο...1 Άρθρο 1 Ορισμοί...1 Άρθρο 2 Έκταση εφαρμογής...3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑTA ΤΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑTA ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑTA ΤΗΣ Ε.Π.Σ.Β. Τα τελευταία χρόνια έχουµε και έχετε διαπιστώσει ότι τα πρωταθλήµατα Α & Β Κατηγορίας έχουν ατονήσει, µε αποτέλεσµα τις τελευταίες αγωνιστικές να έχουµε πολλούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ (Κ.Α.Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο...1 Άρθρο 1 Ορισµοί...1 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής...3 Άρθρο 3 Κατηγορίες ερασιτεχνικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΟΤΑΡΑ 48- ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ.: 20100 Τηλ.: 27410 22258 FAX: 27410 23748 ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ Νο: ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 2014-2015 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:... ΟΜΙΛΟΣ:... Στο γήπεδο: Ημερομηνία:.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Θεσσαλονίκη, 31 Ιουλίου 2014 Αριθ. Πρωτ. 1918 - Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν Υ Π Ο Ο Μ Ω Ν Π Ε Ρ Ι Ο Ο Υ 2 0 1 4-2 0 1 5 Η Ενωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Μακεδονίας, έχοντας υπόψη: 1.- την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής Προπονητής κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούµενα από τον κανονισµό αυτό προσόντα και δικαιούται κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο...3 Άρθρο 1 Ορισµοί... 3 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής... 5 Άρθρο 3 Κατηγορίες ερασιτεχνικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2014-2015 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2014-2015 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2014-2015 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Πίνακας περιεχομένων Στόχος Πρωταθλήματος...3 Κατηγορίες Τμημάτων...4 Τρόπος Διεξαγωγής...4 Γήπεδα-Χώροι Διεξαγωγής Αγώνων...4 Ημέρες Ώρες Τέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Την διοργάνωση του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ GOOD LEAGUE ΟΠΑΠ, Παίδων & Νέων, περιόδου 2011-2012.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Την διοργάνωση του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ GOOD LEAGUE ΟΠΑΠ, Παίδων & Νέων, περιόδου 2011-2012. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ έχοντας υπόψη: 1. Το Καταστατικό της Ε.Π.Ο. 2. Τις ιατάξεις των Κανονισµών Ε.Π.Ο. 3. Τις αποφάσεις και εγκυκλίους του.σ της Ε.Π.Ο. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Την διοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Γ Ω Ν Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ ( Κ.Α.Π.) Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Γ Ω Ν Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ ( Κ.Α.Π.) Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Γ Ω Ν Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ ( Κ.Α.Π.) Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Προοίμιο...1 Άρθρο 1 Ορισμοί...1 Άρθρο 2 Έκταση

Διαβάστε περισσότερα

9. ΕΣΠΕΡΟΣ 9.ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. Α ΦΑΣΗ (02-03 Νοεμβρίου 2013 30-31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

9. ΕΣΠΕΡΟΣ 9.ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. Α ΦΑΣΗ (02-03 Νοεμβρίου 2013 30-31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΜΙΝΙ (γεν. 2001) Το τουρνουά Τα 18 (δεκαοκτώ) σωματεία που δήλωσαν συμμετοχή χωρίζονται σε δυο ομίλους, των εννέα (09) ομάδων, κυρίως με βάση γεωγραφικά κριτήρια ανάλογα με την έδρα τους. ΟΜΙΛΟΣ Α ΟΜΙΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ, ΠΑΙ ΩΝ & ΝΕΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2015-2016. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ έχοντας υπόψη:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ, ΠΑΙ ΩΝ & ΝΕΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2015-2016. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ έχοντας υπόψη: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ, ΠΑΙ ΩΝ & ΝΕΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2015-2016 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ έχοντας υπόψη: 1. Το Καταστατικό της 2. Τις ιατάξεις των Κανονισµών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 Αριθμ. Πρωτ. Βόλος 21-7- 2014 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α & Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε.Π.Σ.Θ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο... 3 Άρθρο 1 Ορισµοί... 3 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής... 5 Άρθρο 3 Κατηγορίες επαγγελµατικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2015

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2015 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2015 1. ΟΡΙΣΜΟΣ Το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Cyprus Beach Volley 2015, είναι η επίσημη διοργάνωση Beach Volley για το 2015 που

Διαβάστε περισσότερα

4ο Open TENNIS4U Junior 2015

4ο Open TENNIS4U Junior 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 4ο Open TENNIS4U Junir 2015 Η το...προκηρύσσουν το 4ο Open Tennis 4u Junir 2015. Έναρξη Αγώνων Η έναρξη των αγώνων θα γίνει από Πέμπτη 18 Ιουνίου έως Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015. Η τελετή

Διαβάστε περισσότερα

Serve It Smash It Win It Love It

Serve It Smash It Win It Love It ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 2 ο TENNIS4U Junir Tennis Open 2015 Το TENNIS4U.gr προκηρύσσει το 2 ο Tennis 4u Junir Tennis Open Απρίλιος 2015. Έναρξη Αγώνων Η έναρξη των αγώνων θα γίνει από Παρασκευή 3 Απριλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ (Κ.Α.Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο...1 Άρθρο 1 Ορισµοί...1 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής...3 Άρθρο 3 Κατηγορίες επαγγελµατικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ CYPRUS BASKETBALL FEDERATION

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ CYPRUS BASKETBALL FEDERATION ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ CYPRUS BASKETBALL FEDERATION Ολυμπιακό Μέγαρο Κύπρου, Αμφιπόλεως 21, Στρόβολος, Τ.Θ. 24999, 1306 Λευκωσία. Τηλ. +357 22449830, Φαξ. +357 22449835/6 Olympic House, 21

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΑΙ ΩΝ & ΝΕΩΝ 2014-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΑΙ ΩΝ & ΝΕΩΝ 2014-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΑΙ ΩΝ & ΝΕΩΝ 2014-2015 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ έχοντας υπόψη: 1. Το Καταστατικό της 2. Τις ιατάξεις των Κανονισµών της 3. Την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ αφού έλαβε υπ όψη της: α) το Καταστατικό της β) τις

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ Ι ΟΥΝΙΟΣ 2009 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League-Football League) περιόδου 2014-2015

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League-Football League) περιόδου 2014-2015 1 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League-Football League) περιόδου 2014-2015 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ έχοντας υπ όψη: 1. Το Καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: ΠΕΙΡΑΙΑΣ: ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 Σύμφωνα με τις διατάξεις των ισχυόντων Αθλητικών Νόμων (2725/1999,3057/2002, 3264/2004 και 4049/12),των Καταστατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡ ΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡ ΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡ ΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 16 Ιουλίου 2012 Οµοσπονδία Μπιλιάρδου Κύπρου CYPBF Σελίδα - 2 - από 14 Contents Κανονισμοί... - 3 - Γενικές οδηγίες για της αγωνιστικές

Διαβάστε περισσότερα

«1o KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES» (ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩN)

«1o KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES» (ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩN) «1o KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES» (ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩN) 21 27/ 06 / 15 Το Καβούρι Tennis Club, προκηρύσσει το «Δ τουρνουά Διπλών Ανδρών / Γυναικών, 1 Ο KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES». Το οποίο εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α, Β & Γ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α, Β & Γ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 -1- Ε.Π.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α, Β & Γ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η Ε.Π.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ αφού έλαβε υπόψη: 1.- Την Αθλητική Νομοθεσία όπως ισχύει σήμερα, 2.- Το Καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Μ Α Ι Ο Σ / Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2015 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ 12 Η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.Α.ΟΜ ΑμεΑ) προκηρύσσει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Αθλητών με Αναπηρίες στις 1 2 Ιουνίου 12 στο Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EJEKT FESTIVAL. 1. Ο διαγωνισµός EJEKT FESTIVAL διοργανώνεται από την εταιρεία,

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EJEKT FESTIVAL. 1. Ο διαγωνισµός EJEKT FESTIVAL διοργανώνεται από την εταιρεία, ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EJEKT FESTIVAL 1. Ο διαγωνισµός EJEKT FESTIVAL διοργανώνεται από την εταιρεία, Rise Entertainment A.E., Αποστόλου Παύλου 4, Μαρούσι, καλούµενη στο εξής «Rise» ή η Διοργανώτρια. 2. Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ Αγωνιστικής Περιόδου 2007-2008

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ Αγωνιστικής Περιόδου 2007-2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Σελίδα 1 Αριθ.πρωτ. 7487 Αθήνα, 12 Ιουλίου 2007 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ Αγωνιστικής Περιόδου 2007-2008 Σύμφωνα με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League-Football League) περιόδου 2014-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League-Football League) περιόδου 2014-2015 1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League-Football League) περιόδου 2014-2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α, Β & Γ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α, Β & Γ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 -1- Ε.Π.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α, Β & Γ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η Ε.Π.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ αφού έλαβε υπόψη: 1.- Την Αθλητική Νομοθεσία όπως ισχύει σήμερα, 2.- Το Καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1 -ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1 -ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1 -ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. Για την άσκηση της Διοίκησης της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, προβλέπεται, από το Καταστατικό της και το Νόμο, η λειτουργία των παρακάτω οργάνων: Α. Από

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικό ς κανόνισμό ς 2015-2016

Εσωτερικό ς κανόνισμό ς 2015-2016 Εσωτερικό ς κανόνισμό ς 2015-2016 1/7/2015 Κανονισμός μελών Α.Σ.Μ. Γλυφάδας Αγωνιστική περίοδος 2015-2016 1 Μέλη και αθλητές 1.1 Μέλη του συλλόγου μπορούν να είναι και αθλητές του με δικαίωμα συμμετοχής,

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Ε.Π.Ο. 2 0 1 4 Περιεχόµενα Προοίµιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ικαίωµα άσκησης του επαγγέλµατος του προπονητή από ηµεδαπούς... 1 ικαίωµα άσκησης του

Διαβάστε περισσότερα

28/04 ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΠΟ ΕΩΣ. ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Παιδικό (1998-1999) Παμπαιδικό (2000-2001) Τζούνιορ (2002-2003) Προτζούνιορ (2003-2004)

28/04 ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΠΟ ΕΩΣ. ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Παιδικό (1998-1999) Παμπαιδικό (2000-2001) Τζούνιορ (2002-2003) Προτζούνιορ (2003-2004) ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Παιδικό (1998-1999) Παμπαιδικό (2000-2001) Τζούνιορ (2002-2003) Προτζούνιορ (2003-2004) Τηλ. 210 9946964 / 2130056624 Φαξ. 2130056625 e-mail : teamsporteam@gmail.com www.sportteam.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ Άρθρο 1ο Ορισµοί 1. Η Ελληνική Οµοσπονδία Ιππασίας για κάθε αναγνωρισµένη από την ιεθνή Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΕΣΚΑΣΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-15

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΕΣΚΑΣΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-15 - 1 - Ε.Σ.Κ.Α.Σ.Ε. ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ & ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΙΝ ΑΡΟΥ & ΘΙΣΒΗΣ 2 ΘΗΒΑ 322 00 ΤΗΛ:22620-25959 ΦΑΞ:22620-25936 Αρ.Πρωτ:375 Ηµερ.23/7/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΕΣΚΑΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Σ.Ε.Σ.Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Σ.Ε.Σ.Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Σ.Ε.Σ.Α.Ε. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙ ΜΕΧΡΙ 12 ΠΑΙΚΤΕΣ (7 ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ 5 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ) ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙ ΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΙΝΙ (γεν. 2002) ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΟΜΙΛΩΝ.

ΠΡΟΜΙΝΙ (γεν. 2002) ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΟΜΙΛΩΝ. ΠΡΟΜΙΝΙ (γεν. 2002) ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ. Για την εύρυθμη και ομαλή διεξαγωγή του τουρνουά συγκροτείται η Επιτροπή Πρωταθλήματος. Αυτή αποτελείται από δύο μέλη του Πανιωνίου Γ.Σ.Σ., δύο μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

14ο ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ 13ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ 2015)

14ο ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ 13ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ 2015) ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΕΣΣΘΧ: 26/10.11.2014 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Site: http://theschess.wordpress.com e-mail: saeakeam@hotmail.com Β. ΌΛΓΑΣ 285-546 55 ΤΗΛ : 2310-419 269, ΦΑΞ: 2310-417

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2014-2015 ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΧΟΡΗΓΟΣ CYPRUSACADEMIES.COM TO ΠΡΩΤΟ SITE ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ COPYRIGHT 2014 cyprusacademies.com ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΓΩΝΩΝ 2014-2015 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΕΠΑΘΛΟΥ DRIFT & φιλικός αγώνας GP

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΕΠΑΘΛΟΥ DRIFT & φιλικός αγώνας GP ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2 ος αγώνας ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΕΠΑΘΛΟΥ DRIFT & φιλικός αγώνας GP ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΙΣΤΑ ΚΑΡΤ ΣΕΡΡΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΑΜΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έναρξη Εγγραφών Δευτέρα 15.08.13 ώρα 18:00 Λήξη

Διαβάστε περισσότερα

JUNIOR S B (γεν. 2004-06)

JUNIOR S B (γεν. 2004-06) JUNIOR S B (γεν. 2004-06) ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ. Για την εύρυθμη και ομαλή διεξαγωγή του τουρνουά συγκροτείται Επιτροπή Πρωταθλήματος που αποτελείται από δύο μέλη του Πανιωνίου Γ.Σ.Σ., δύο μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 1. Ο διαγωνισµός «ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ» διοργανώνεται από την εταιρεία ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Αποστόλου

Διαβάστε περισσότερα

3 O Π ΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Π ΡΩΤΑΘΛΗΜΑ SUDOKU 09

3 O Π ΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Π ΡΩΤΑΘΛΗΜΑ SUDOKU 09 www.e-sudoku.gr 1 3O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ SUDOKU 2 MAIOY 2009 Οι παρόντες κανονισμοί συντάχθηκαν λαμβάνοντας υπ όψιν τους επίσημους κανονισμούς του παιχνιδιού καθώς και τους κανονισμούς της World Puzzle

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ Μαρούσι, 05-04-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ Το ΥΓΕΙΑ, τιμώντας την μνήμη του εκλιπόντος ιατρού γενικού χειρουργού Παναγιώτη Σακελλαριάδη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α 2010

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α 2010 Ρόδος 24 / 3 / 2010 Αριθ. Πρωτ.. Προς: Σωματεία Δωδ/σου Κοιν: ΣΕΓΑΣ - Γρ.Ανάπτυξης Σύνδεσμο Κριτών ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α 2010 Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δωδ/σου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΠΟ 27/04 ΕΩΣ 30/04 ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Η εταιρεία Sport Team διοργανώνει το Πασχαλινό Τουρνουά Ακαδημιών Ποδοσφαίρου Easter Cup Sofiko Ranch στο Σοφικό Κορινθίας στις 25-28/04/. Μία

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Β.Θ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2013 2014

Ο.Β.Θ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2013 2014 ΕΝΑΡΞΗ: 9 Σεπτεµβρίου 2013 ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ/ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: 12 ΗΜΕΡΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ: ευτέρα ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 18:30 Τη ευτέρα, 9 Σεπτεµβρίου 2013, οι αθλητές & οι αθλήτριες που επιθυµούν θα αγωνιστούν σε 6 παιχνίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Όραµα της Διοίκησης είναι η υλοποίηση των επιταγών των άρθρων 2 & 3 του Καταστατικού του Οµίλου µας και του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» Η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης, έχοντας υπ όψιν της τη διάταξη του άρθρου 27 ν.2725/99, τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2015 Περιεχόμενα Άρθρο 1. Εφαρμοζόμενες Διατάξεις Άρθρο 2. Προκήρυξη Πρωταθλήματος Άρθρο 3. Δικαίωμα Συμμετοχής Άρθρο 4. Δήλωση Συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS και κέρδισε κάρτα διαρκείας της ΠΑΕ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ»

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS και κέρδισε κάρτα διαρκείας της ΠΑΕ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ» OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS και κέρδισε κάρτα διαρκείας της ΠΑΕ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ» Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος, που εδρεύει στην οδό Κόνιαρη 45, διοργανώνει από 12/08/2013 έως και 20/09/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΠΑΠ SUPERLEAGUE ΕΛΛΑ Α ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008-2009

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΠΑΠ SUPERLEAGUE ΕΛΛΑ Α ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008-2009 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΠΑΠ SUPERLEAGUE ΕΛΛΑ Α ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008-2009 Περιεχόµενα Προκήρυξης Πρωταθλήµατος ΟΠΑΠ «Super League Ελλάδα» Ενότητα Α: ιοργάνωση Πρωταθλήµατος ΟΠΑΠ Άρθρο 1. Εφαρµοζόµενες

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Παιχνιδιού 2010/2011

Κανόνες Παιχνιδιού 2010/2011 Κανόνες Παιχνιδιού 2010/2011 Σηµείωση: Στην παρούσα έκδοση έχουν προστεθεί διατάξεις από τους ισχύοντες Κ.Α.Π. / Ε.Π.Ο. 2 FEDERATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA) ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν χορηγηθεί από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού το προβλεπόμενο στην διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Ι Α Ι Τ Η Σ Ι Α Σ ΙΟΥΝΙΟΣ

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Ι Α Ι Τ Η Σ Ι Α Σ ΙΟΥΝΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΟΙΜΙΟ...5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΑ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ...5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...5 ΑΡΘΡΟ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ Ε.Π.Ο.... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ CYPRUS BASKETBALL FEDERATION

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ CYPRUS BASKETBALL FEDERATION ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ENIAΙOY ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΠΑΠ & ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΟΠΑΠ ΕΦΗΒΩΝ Α ΚΑΙ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2009-2010 (1). ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ Η Κυπριακή Οµοσπονδία Καλαθόσφαιρας ( Κ.Ο.Κ.) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΦΙΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πασχαλινό Τουρνουά Ακαδημιών Ποδοσφαίρου Υπό την αιγίδα της «Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ρεθύμνου» ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΤΡΙΤΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

Πασχαλινό Τουρνουά Ακαδημιών Ποδοσφαίρου Υπό την αιγίδα της «Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ρεθύμνου» ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΤΡΙΤΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΡΓΙΩΝ 11-16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014, ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Πασχαλινό Τουρνουά Ακαδημιών Ποδοσφαίρου Υπό την αιγίδα της «Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ. Ελλάδος ή και Κύπρου άνω των 18 ετών β) το τέκνο τους ή οι τελούντες υπό

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ. Ελλάδος ή και Κύπρου άνω των 18 ετών β) το τέκνο τους ή οι τελούντες υπό ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ 1. Ο διαγωνισµός ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ διοργανώνεται από την εταιρεία, ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Αποστόλου Παύλου 4, Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός. Αγωνιστική περίοδος

Κανονισμός. Αγωνιστική περίοδος Κανονισμός Αγωνιστική περίοδος 2014-2015 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Οι παρακάτω βασικές αρχές του RespectCUP είναι απαράβατοι κανόνες οδηγίες που διέπουν το τουρνουά και ισχύουν σε όλη την διάρκεια της αγωνιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 Σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης Νοµοθεσίας, του Καταστατικού και των Κανονισµών της Ε.Ο.Κ και του Ε.Σ.Α.Κ.Ε., των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ 2014 ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ : Ε.Ο.ΠΕ. ΣΥ.Π.Π.ΑΤ. SPORTCAMP ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ 2014 ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ : Ε.Ο.ΠΕ. ΣΥ.Π.Π.ΑΤ. SPORTCAMP ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ και ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ 2014 ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ : Ε.Ο.ΠΕ. ΣΥ.Π.Π.ΑΤ. SPORTCAMP ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ --------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Α & Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. 11,12,13 & 14 εκεµβρίου

Α & Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. 11,12,13 & 14 εκεµβρίου ηλώσεις συµµετοχής έως 05/12/2014 Α & Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 11,12,13 & 14 εκεµβρίου (Κλειστό Στάδιο Βαρέων Αθληµάτων Πάλης, Άνω Λιόσια) Low Kick: Ανδρών Γυναικών & Νέων Ανδρών, Νέων Γυναικών & Εφήβων Νεανίδων Κ1:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ «ΚΩΣΤΑ ΧΕΙΜΩΝΙΔΗ» «Ε ΧΕΙΜΩΝΙΔΕΙΑ 2014»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ «ΚΩΣΤΑ ΧΕΙΜΩΝΙΔΗ» «Ε ΧΕΙΜΩΝΙΔΕΙΑ 2014» Α.Σ. ΡΗΓΑΣ Ε ΧΕΙΜΩΝΙΔΕΙΑ 31.5. Σελίδα 1/9 Α.Σ. ΡΗΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 54638 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ (ΙΒΑΝ): GR2201102110000021148010248 Α.Φ.Μ. : 099412486 / ΣΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ο κανονισµός λειτουργίας των Μικτών οµάδων της ΕΠΣ Αχαΐας ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Το Όραµά µας Ανάδειξη παικτών υψηλού επιπέδου που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του σύγχρονου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ OΠΑΠ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΤΡΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ OΠΑΠ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΤΡΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 10 Μαρτίου 2015 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ OΠΑΠ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΤΡΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συμμετοχή 2. Προσέλευση στους αγώνες 3. Μηδενισμός ομάδων 4. Σύστημα και όροι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ.πρωτ... Αθήνα 22/4/2015 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β ΑΝΔΡΩΝ «2015»

ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ.πρωτ... Αθήνα 22/4/2015 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β ΑΝΔΡΩΝ «2015» ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ.πρωτ... Αθήνα 22/4/2015 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β ΑΝΔΡΩΝ «2015» Σε εκτέλεση των προκηρυχθέντων από την Γενική Προκήρυξη Πρωταθλημάτων Υδατοσφαίρισης

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΚΕΝΑΚΑΠ. A.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Ιωαννίνων 84, 422 00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014 Σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας, του Καταστατικού και των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ και του Ε.Σ.Α.Κ.Ε., των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ Ένωση Ταεκβοντό Βορείου Ελλάδος

ΟΡΓΑΝΩΣΗ Ένωση Ταεκβοντό Βορείου Ελλάδος ΚΑΥΤΑΤΖΟΓΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ Θύρα 16, Αγ. Δημητρίου Γ Σεπτεμβρίου, ΤΚ 54638 Θες/νικη Τηλ: 2310 212350 & Φαξ: 2310 212373 e-mail : info@etabe.gr Θεσσαλονίκη 28.6.2010 Αρ. Πρωτ. 460 / Β.Ε. Προς ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΡΤ 2013 2oς ΑΓΩΝΑΣ - ΑΘΗΝΑ - ΚΑΡΤΟΔΡΟΜΟ Οργανωτής AΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΕΛΠΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΡΤ 2013 2oς ΑΓΩΝΑΣ - ΑΘΗΝΑ - ΚΑΡΤΟΔΡΟΜΟ Οργανωτής AΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΕΛΠΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΡΤ 2013 2oς ΑΓΩΝΑΣ - ΑΘΗΝΑ - ΚΑΡΤΟΔΡΟΜΟ Οργανωτής AΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΕΛΠΑ Συμπληρωματικός Κανονισμός ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έναρξη εγγραφών Δευτέρα 21/4/2013 Λήξη εγγραφών Μ. Πέμπτη 2/5/2013 ώρα 18.00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Η Ένωση Ταεκβοντό Βορείου Ελλάδος (Ε.ΤΑ.Β.Ε) προκηρύσσει το

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Η Ένωση Ταεκβοντό Βορείου Ελλάδος (Ε.ΤΑ.Β.Ε) προκηρύσσει το Προς ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΒΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η Ένωση Ταεκβοντό Βορείου Ελλάδος (Ε.ΤΑ.Β.Ε) προκηρύσσει το 2 ο ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Kim e Liu «Ευ αγωνίζεσθαι» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΤΟΠΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ: Οι αγώνες θα διεξαχθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ BEACH VOLLEYBALL

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ BEACH VOLLEYBALL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ BEACH VOLLEYBALL ΠΑΝΕΛΛΗΝΙA ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ BEACH VOLLEY 2014 Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης OAKA Ανοιχτό Κολυμβητήριο Σπύρου Λούη, 151 23 Μαρούσι 210.68.01.992

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Καστοριά 15-06 - 2015 Αριθ. Πρωτ.:16427 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Έχοντας υπόψη: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α'

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ»

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ» OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ» Η Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ», που εδρεύει στο Ν. Φάληρο Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα