ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ"

Transcript

1 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΕ-27 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ (ΕΛΛΑ Α ΕΕ-27 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) 1 Αυγούστου 2013

2 Το ΙΟΒΕ διεξάγει κάθε µήνα από το 1981 Έρευνες Οικονοµικής Συγκυρίας στις επιχειρήσεις στους τέσσερις τοµείς της οικονοµίας και, από τον Μάιο του 2008, και στους καταναλωτές. Οι έρευνες αποτελούν µέρος του κοινού εναρµονισµένου προγράµµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (DG ECFIN) και τα αποτελέσµατά τους χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό του δείκτη οικονοµικού κλίµατος σε Ελλάδα και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ δηµοσιεύονται αναλυτικά στις εκδόσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι αναλύσεις που δηµοσιεύονται κάθε µήνα µε τη µορφή αυτής της έκδοσης στηρίζονται στα πρωτογενή, αναλυτικά στοιχεία για πάνω από 1000 επιχειρήσεις και αντιπροσωπευτικό δείγµα 1500 καταναλωτών, όπως προκύπτουν από τις έρευνες που διεξάγει αποκλειστικά και µόνο το ΙΟΒΕ για την Ελλάδα για λογαριασµό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επόµενο δελτίο: 1 Οκτωβρίου

3 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ: EE-27, ΕΥΡΩΖΩΝΗ, ΕΛΛΑ Α Ε.Ε ΕΥΡΩΖΩΝΗ: Ανάκαµψη του οικονοµικού κλίµατος σε ΕΕ και Ευρωζώνη Το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται και τον Ιούλιο, τόσο στην Ευρωζώνη, όσο και στην ΕΕ 1, διατηρώντας την ανοδική τάση που ξεκίνησε τον Μάιο, µε το σχετικό δείκτη να αυξάνεται κατά 1,2 και 2,4 µονάδες αντίστοιχα, στις 92,5 και 95,0 µονάδες. Ο δείκτης υπολείπεται ωστόσο ακόµη αισθητά έναντι του µακροχρόνιου µέσου όρου του και στις δύο ζώνες. Στην Ευρωζώνη, η βελτίωση του κλίµατος οφείλεται στην ανάκαµψη των επιχειρηµατικών προσδοκιών σε όλους τους τοµείς, εκτός των Κατασκευών, αλλά και στην άνοδο της καταναλωτικής εµπιστοσύνης. Συγκεκριµένα, στις Υπηρεσίες το κλίµα βελτιώθηκε περισσότερο σε σχέση µε τους άλλους τοµείς (+1,8), ενώ στο Λιανικό Εµπόριο ηπιότερα (+0,9). Στη Βιοµηχανία, η άνοδος των προσδοκιών είναι σχετικά χαµηλή (+0,6 µονάδες), ενώ στις Κατασκευές ο σχετικός δείκτης µειώνεται (-1,0). Η καταναλωτική εµπιστοσύνη βελτιώθηκε σηµαντικά (+3,1 µονάδες), ενώ σε επίπεδο χωρών της Ευρωζώνης, ο δείκτης κλίµατος ανέκαµψε τον Ιούλιο σε τέσσερις από τις πέντε µεγαλύτερες εξ αυτών, ήτοι στην Ιταλία (+2,9), την Ισπανία (+1,2), την Γαλλία (+1,2), την Γερµανία (+0,7), ενώ υποχώρησε στην Ολλανδία (-2,0). Στην ΕΕ, η βελτίωση του κλίµατος είναι εντονότερη σε σχέση µε την Ευρωζώνη, καθώς οι προσδοκίες αυξήθηκαν θεαµατικά στο Ην. Βασίλειο. Σε επίπεδο τοµέων, η ανάκαµψη σε Βιοµηχανία, Λιανεµπόριο και καταναλωτές είναι υψηλότερη από ότι στην Ευρωζώνη, ενώ στις Κατασκευές, ο σχετικός δείκτης µειώθηκε ηπιότερα. Αναλυτικότερα: Στη Βιοµηχανία, οι δείκτες επιχειρηµατικών προσδοκιών διαµορφώνονται στις -10,0 και -10,6 µονάδες σε ΕΕ και Ευρωζώνη αντίστοιχα. Οι προβλέψεις για την εξέλιξη της παραγωγής βελτιώνονται στην Ευρωζώνη και περισσότερο στην ΕΕ, εξέλιξη ανάλογη µε εκείνη στις εκτιµήσεις για τα επίπεδα παραγγελιών και ζήτησης. Τέλος, οι δείκτες στις εκτιµήσεις για τα αποθέµατα µειώνονται ελαφρά στην ΕΕ και δεν µεταβάλλονται στην Ευρωζώνη. Στις Υπηρεσίες, οι δείκτες προσδοκιών κινούνται στις -4,5 και τις -7,8 µονάδες στην ΕΕ και την Ευρωζώνη αντίστοιχα. Οι αρνητικές εκτιµήσεις των επιχειρήσεων για την τρέχουσα δραστηριότητά τους αµβλύνονται ελαφρά στην Ευρωζώνη και περισσότερο στην ΕΕ, ενώ οι εκτιµήσεις για την τρέχουσα ζήτηση βελτιώνονται επίσης και στις δύο ζώνες. Τέλος, οι προβλέψεις των επιχειρήσεων για τη βραχυπρόθεσµη εξέλιξη της ζήτησης παραµένουν αµετάβλητες σε αµφότερες ΕΕ και Ευρωζώνη. Στο Λιανικό Εµπόριο, οι σχετικοί δείκτες διαµορφώθηκαν στις -7,0 στην ΕΕ και στις -13,7 µονάδες στην Ευρωζώνη. Οι αρνητικές εκτιµήσεις για την τρέχουσα επιχειρηµατική δραστηριότητα αµβλύνονται και στις δύο ζώνες, περισσότερο όµως στην ΕΕ, ενώ οι εκτιµήσεις για τα αποθέµατα δεν µεταβάλλονται. Τέλος, σηµαντική άνοδο καταγράφει ο δείκτης των προβλέψεων για τις πωλήσεις τους επόµενους µήνες στην ΕΕ και µικρότερη στην Ευρωζώνη. Στις Κατασκευές, ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών κινείται στις -31,0 και -32,2 µονάδες σε ΕΕ και Ευρωζώνη αντίστοιχα. Οι αρνητικές προβλέψεις για το επίπεδο των εργασιών εντείνονται κατά 3 µονάδες σε αµφότερες ΕΕ και Ευρωζώνη, ενώ αντίθετα οι προβλέψεις για την απασχόληση βελτιώνονται ελαφρά και στις δύο ζώνες. 1 Οι χρονοσειρές και οι σταθµίσεις των χωρών έχουν αναθεωρηθεί λόγω της ένταξης στο δείκτη της ΕΕ της Κροατίας. 3

4 Ο είκτης Καταναλωτικής Εµπιστοσύνης διαµορφώνεται στις -14,8 µονάδες στην ΕΕ και στις - 17,4 µονάδες στην Ευρωζώνη. Οι αρνητικές προβλέψεις των καταναλωτών για την οικονοµική κατάσταση του νοικοκυριού τους αµβλύνονται, περισσότερο στην ΕΕ, ενώ και οι προβλέψεις για την οικονοµική κατάσταση της χώρας κερδίζουν έδαφος και στις δύο ζώνες. Η πρόθεση για αποταµίευση βελτιώνεται επίσης, περισσότερο στην ΕΕ, ενώ τέλος, ο δείκτης προβλέψεων για την εξέλιξη της ανεργίας εξοµαλύνεται, τόσο στην ΕΕ, όσο και στην Ευρωζώνη. Πίνακας 1: είκτες Οικονοµικού Κλίµατος ( =100, εποχικά εξοµαλυµένα στοιχεία) 1 Περιοχή Ακραίες τιµές 2 Μέσος όρος Min Max ΕΕ-27 67,2 114,1 Μαρ-09 Ιουν-07 99,1 94,1 79,6 101,7 101,0 90,8 Ευρωζώνη 70,0 113,5 Μαρ-09 Ιαν-01 98,5 94,3 80,7 101,1 101,8 90,4 Ελλάδα 74,4 111,9 Μαρ-09 Απρ-04 96,1 98,6 82,0 82,0 80,6 80,0 Περιοχή 2012 ΕΕ-27 93,6 94,8 93,9 94,2 91,5 91,5 89,9 88,0 87,0 87,1 89,1 89,3 Ευρωζώνη 94,1 95,4 95,4 94,0 91,8 91,2 88,9 87,3 86,0 85,4 86,9 88,0 Ελλάδα 78,2 78,2 79,0 80,4 79,2 77,3 79,4 80,2 79,4 79,2 82,1 86,9 Περιοχή 2013 ΕΕ-27 91,0 91,5 91,5 89,7 90,9 92,6 95,0 Ευρωζώνη 89,7 90,5 90,1 88,6 89,5 91,3 92,5 Ελλάδα 85,8 86,9 88,1 89,2 93,8 93,5 91,7 1 Ο είκτης Οικονοµικού Κλίµατος είναι το σταθµισµένο άθροισµα των εικτών Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στη Βιοµηχανία, τις Κατασκευές, το Λιανικό Εµπόριο, τις Υπηρεσίες και του είκτη Καταναλωτικής Εµπιστοσύνης. 2 Οι ακραίες τιµές αναφέρονται στην περίοδο , σε όλους τους πίνακες Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, DG Ecfin ιάγραµµα 1: είκτες Οικονοµικού Κλίµατος Ε.Ε-27 και Ελλάδα ( =100, εποχικά εξοµαλυµένα στοιχεία) 50 Ιουλ-00 Ιαν-01 Ιουλ-01 Ιαν-02 Ιουλ-02 Ιαν-03 Ιουλ-03 Ιαν-04 Ιουλ-04 Ιαν-05 Ιουλ-05 Ιαν-06 Ιουλ-06 Ιαν-07 Ιουλ-07 Ιαν-08 Ιουλ-08 Ιαν-09 Ιουλ-09 Ιαν-10 Ιουλ-10 Ιαν-11 Ιουλ-11 Ιαν-12 Ιουλ-12 Ιαν-13 Ιουλ-13 Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, DG Ecfin EΕ Ευρωζώνη Ελλάδα Μέσος Όρος Ελλάδας ( ) 4

5 Τέλος, ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών στις Χρηµατοοικονοµικές Υπηρεσίες (δεν περιλαµβάνεται στο δείκτη οικονοµικού κλίµατος) επιδεινώνεται οριακά στην ΕΕ (+7,1 από +7,5 µον.) αλλά βελτιώνεται στην Ευρωζώνη (+1,7 από -1,4 µον.). Από τα επιµέρους στοιχεία, οι εκτιµήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων ενισχύονται οριακά στην ΕΕ και περισσότερο στην Ευρωζώνη, εξέλιξη ανάλογη µε εκείνη στις εκτιµήσεις για την τρέχουσα πορεία της ζήτησης. Από την άλλη πλευρά, ο αρνητικός δείκτης για τις προβλέψεις της ζήτησης στο επόµενο τρίµηνο αµβλύνεται και στις δύο ζώνες, περισσότερο όµως στην ΕΕ. ΕΛΛΑ Α: Εξασθένηση του οικονοµικού κλίµατος, επιδείνωση καταναλωτικής εµπιστοσύνης Ο είκτης Οικονοµικού Κλίµατος στην Ελλάδα τον Ιούλιο υποχωρεί εκ νέου και διαµορφώνεται στις 91,7 (από 93,5) µονάδες, αν και εξακολουθεί να κινείται σε υψηλά επίπεδα για την περίοδο της ύφεσης. Η τάση που καταγράφεται σε όλους τους επιµέρους δείκτες, µε εξαίρεση τις Κατασκευές, είναι πτωτική, ενώ και η καταναλωτική εµπιστοσύνη υποχωρεί, για δεύτερο κατά σειρά µήνα. Η πολιτική αβεβαιότητα φαίνεται να επηρέασε σε µικρό βαθµό τις επιχειρηµατικές προσδοκίες και περισσότερο την καταναλωτική εµπιστοσύνη. Αν και η διαπραγµάτευση για την καταβολή της δόσης δεν αποτέλεσε εστία διενέξεων µε τους δανειστές, όπως στο παρελθόν, η κινητικότητα / διαθεσιµότητα στο ηµόσιο τοµέα δηµιουργεί εστίες τριβής, τουλάχιστον µε ένα µέρος των πολιτών. Από την άλλη πλευρά η αυξηµένη τουριστική κίνηση φαίνεται να επηρεάζει θετικά αρκετές αγορές, ωστόσο η αναµενόµενη φορολογική επιβάρυνση από Σεπτέµβριο µε καθυστερούµενες εισφορές, αλλά και η καταβολή της φορολογίας εισοδήµατος δεν επιτρέπουν µεγαλύτερη υποχώρηση της απαισιοδοξίας. Τέλος η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, αλλά και οι διαδικασίες συγχωνεύσεων / εξαγορών στο χώρο εξελίχθηκαν χωρίς ιδιαίτερα προβλήµατα. Παρά το µεγάλο πρόβληµα των µη εξυπηρετούµενων δανείων, η έκθεση στην ΕΚΤ περιορίζεται σταδιακά και ενδεχοµένως να µπορεί να ξεκινήσει, έστω σταδιακά, η παροχή κάποιας ρευστότητας στην οικονοµία. στη Βιοµηχανία, οι θετικές προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσµη εξέλιξη της παραγωγής εξασθενούν περαιτέρω, ενώ τόσο οι εκτιµήσεις για τα αποθέµατα, όσο και οι εκτιµήσεις για το τρέχον επίπεδο παραγγελιών και ζήτησης δεν µεταβάλλονται. στις Υπηρεσίες, τόσο οι εκτιµήσεις των επιχειρήσεων για την τρέχουσα δραστηριότητά τους όσο και οι εκτιµήσεις για την τρέχουσα ζήτηση των πωλήσεων παραµένουν σχεδόν στα ίδια επίπεδα, µε τις αρνητικές προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσµη εξέλιξή τους να εντείνονται. στο Λιανικό Εµπόριο, οι εκτιµήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις επιδεινώνονται περαιτέρω, µε τις προβλέψεις για τις βραχυπρόθεσµες προοπτικές τους να µην µεταβάλλονται και τις αρνητικές εκτιµήσεις για τα αποθέµατα να κάµπτονται οριακά. στις Κατασκευές, οι δυσµενείς προβλέψεις για το πρόγραµµα εργασιών των επιχειρήσεων αµβλύνονται, µε ταυτόχρονη άµβλυνση του αρνητικού δείκτη της απασχόλησης. στην Καταναλωτική Εµπιστοσύνη, από τη µία πλευρά οι προβλέψεις για την οικονοµική κατάσταση του νοικοκυριού, αλλά και οι αντίστοιχες για την οικονοµική κατάσταση της χώρας επιδεινώνονται, από την άλλη παρόλο που ενισ χυεται ενώ οι χαµηλές προθέσεις για αποταµίευση το επόµενο 12µηνο βελτιώνονται. Τέλος, οι δυσµενείς προβλέψεις για την εξέλιξη της ανεργίας εντείνονται εκ νέου. 5

6 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Ελαφρά επιδείνωση προσδοκιών, περαιτέρω εξασθένιση των θετικών προβλέψεων για την παραγωγή Ο είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στη Βιοµηχανία υποχωρεί εκ νέου τον Ιούλιο, φθάνοντας στις 86,2 µονάδες (από 88,8 µονάδες), ανώτερα πάντως έναντι της αντίστοιχης περσινής του επίδοσης (73,5). Από τις βασικές µεταβλητές, είναι η περαιτέρω άµβλυνση του ισοζυγίου στις προβλέψεις για την παραγωγή της επόµενης περιόδου που έλκει το συνολικό δείκτη προς τα κάτω, αφού τόσο τα εκτιµώµενα αποθέµατα, όσο και οι εκτιµήσεις για τις τρέχουσες παραγγελίες και τη ζήτηση παραµένουν αµετάβλητα. Αναλυτικότερα: α) Σε επίπεδο παραγγελιών και ζήτησης, ο σχετικός δείκτης διαµορφώνεται στα ίδια επίπεδα, στις -36 µονάδες, µε το 38% (από 41%) των επιχειρήσεων να δηλώνει χαµηλές για την εποχή παραγγελίες και µόλις 2% (από 6%) να αναφέρει το αντίθετο. β) Στις προβλέψεις για την εξέλιξη της παραγωγής τους προσεχείς 3-4 µήνες, οι θετικές προβλέψεις εξασθενούν κατά 8 µονάδες και ο δείκτης ισοσκελίζεται. Από ένα 23% των επιχειρήσεων προβλέπει αµφότερα πτώση (από 20%) και άνοδο (από 28%) της παραγωγής στο επόµενο τρίµηνο. γ) Αµετάβλητες παραµένουν οι εκτιµήσεις για τα αποθέµατα έτοιµων προϊόντων, µε το σχετικό ισοζύγιο να διαµορφώνεται εκ νέου στη +1 µονάδα και το 16% των επιχειρήσεων να αναφέρει υψηλά για την εποχή αποθέµατα. δ) Οι δείκτες που συνδέονται µε την εξαγωγική δραστηριότητα των επιχειρήσεων αποτυπώνουν θετικές και αρνητικές τάσεις: οι εκτιµήσεις για τις εξαγωγές το τελευταίο τρίµηνο κινούνται και πάλι ανοδικά (+7 από +1 µονάδες το σχετικό ισοζύγιο), όπως και οι αρνητικές εκτιµήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση εξωτερικού (-22 από -27 µον. το ισοζύγιο). Αντίθετα, οι προβλέψεις για τις εξαγωγές τους προσεχείς µήνες κινούνται εκ νέου πτωτικά, χάνοντας 14 µονάδες (στις +4). ε) Οι θετικές προβλέψεις για τις πωλήσεις τους προσεχείς µήνες αποδυναµώνονται σηµαντικά και ισοσκελίζεται (από +15 µον.), µε ένα 22% των επιχειρήσεων να αναµένει αντίστοιχα µείωση (από 18%) και άνοδο πωλήσεων (από 33%) στο επόµενο διάστηµα. Πάντως οι εκτιµήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις κινούνται ανοδικά, αν και παραµένουν σε πολύ χαµηλά επίπεδα (στις +3 από -2 µον. ο δείκτης). στ) Οι µήνες εξασφαλισµένης παραγωγής αµβλύνονται περαιτέρω, στη χαµηλότερη φετινή επίδοση, φθάνοντας στους 3,5 µήνες (από 4), µε το ποσοστό χρησιµοποίησης εργοστασιακού δυναµικού να κινείται στο φετινό µέσο όρο του, στο 64,5%. ζ) Ο δείκτης προβλέψεων για την απασχόληση βελτιώνεται, αν και παραµένει σε αρνητικά επίπεδα, στις -8 µονάδες (από -11). Το 5% των επιχειρήσεων (από 12%) προβλέπει άνοδο της απασχόλησης, ενώ αντίθετα ένα 13% (από 26%) αναµένει περαιτέρω µείωσή της. η) Στις προβλέψεις για τις µεταβολές των τιµών, ο σχετικός δείκτης κινείται ελαφρώς πτωτικά, στις -10 (από -7) µονάδες, ενώ η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων (86%) προβλέπει σταθερότητα τιµών το επόµενο τρίµηνο και το 12% µείωσή τους. 6

7 θ) Σχετικά µε τα ερωτήµατα που τίθενται ανά τρίµηνο, οι εκτιµήσεις για τις νέες παραγγελίες κινούνται ανοδικά, µε το σχετικό ισοζύγιο να ανέρχεται στις +6 (από -13) µονάδες. Το 14% (από ¼) των επιχειρήσεων του τοµέα αναφέρει πτώση των νέων παραγγελιών του και το 1/5 (από 12%) δηλώνει αντίθετα αυξηµένες νέες παραγγελίες. Πίνακας 2: είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στη Βιοµηχανία Τοµέας Ακραίες τιµές Μέσος όρος Min Max Βιοµηχανία 62,8 109,5 ( =100) 90,9 91,9 72,1 75,8 76,9 77,2 Φεβ-09 Απρ ,4 71,6 75,7 81,6 77,1 74,1 73,5 75,8 80,9 81,0 80,4 83, ,7 84,4 87,1 90,3 92,6 88,8 86,2 Σηµείωση: Ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών υπολογίζεται µε βάση τις προβλέψεις παραγωγής, τις εκτιµήσεις για το ύψος των αποθεµάτων και τις εκτιµήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση. Πηγή: IOBE ιάγραµµα 2: είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στη Βιοµηχανία ( =100) Ιουλ-00 Ιαν-01 Ιουλ-01 Ιαν-02 Ιουλ-02 Ιαν-03 Ιουλ-03 Ιαν-04 Ιουλ-04 Ιαν-05 Ιουλ-05 Ιαν-06 Ιουλ-06 Ιαν-07 Ιουλ-07 Ιαν-08 Ιουλ-08 Ιαν-09 Ιουλ-09 Ιαν-10 Ιουλ-10 Ιαν-11 Ιουλ-11 Ιαν-12 Ιουλ-12 Ιαν-13 Ιουλ-13 Σύνολο Βιοµηχανίας Μέσος Όρος ( ) Πηγή: IOBE ι) Ως προς τους λόγους που παρεµποδίζουν την παραγωγική δραστηριότητα, το ¼ των επιχειρήσεων (από 31%) εκτιµά απρόσκοπτη επιχειρηµατική λειτουργία, ενώ από τις υπόλοιπες, το 36% δηλώνει ως σηµαντικότερο εµπόδιο την ανεπάρκεια ζήτησης, το 22% την κεφαλαιακή ανεπάρκεια και ένα 12% τους παράγοντες που συνδέονται µε την ύφεση και την τρέχουσα οικονοµική συγκυρία. κ) Τέλος, στο τριµηνιαίο ερώτηµα σχετικά µε τις προβλέψεις των επιχειρήσεων για τον προορισµό των εξαγωγών τους στους προσεχείς µήνες, καταγράφεται πτώση σε σχέση µε την µέτρηση Απριλίου προς όλες τις αγορές, λιγότερο όµως προς τις χώρες της ΕΕ (+2 από +9 µον. το ισοζύγιο) και περισσότερο προς τις Βαλκανικές (-7 από +3 µον.) και τις λοιπές χώρες (+2 από +21 µον.). 7

8 Σε επίπεδο βασικών τοµέων, οι επιχειρηµατικές προσδοκίες εξασθενούν σηµαντικά τον Ιούλιο στα Κεφαλαιουχικά Αγαθά, ενώ παραµένουν σχεδόν στα ίδια επίπεδα στα Καταναλωτικά και τα Ενδιάµεσα Αγαθά. Αναλυτικότερα: Ο είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στα Καταναλωτικά Αγαθά τον Ιούλιο κινείται οριακά προς τα κάτω, στις 93,8 µονάδες. Από τις κύριες µεταβλητές του δείκτη, η άµβλυνση του αρνητικού ισοζυγίου παραγγελιών και εγχώριας ζήτησης (-16 από -25 µον.) αντισταθµίζεται από την αποδυνάµωση του δείκτη στις προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς µήνες (+7 από +18 µον.). Οι εκτιµήσεις για τα αποθέµατα παραµένουν σχεδόν στα ίδια επίπεδα (ισοσκελισµένος δείκτης). Ως προς τις εξαγωγές, θετικά κινούνται οι εκτιµήσεις για τις τρέχουσες εξαγωγές (+14 από +11 µον. το ισοζύγιο) και τις παραγγελίες και ζήτηση εξωτερικού (-8 από -18 µον.), ενώ αντίθετα οι προβλέψεις εξαγωγών για το επόµενο τρίµηνο χάνουν έδαφος, µε το σχετικό δείκτη να περιορίζεται κατά το ήµισυ (+12 µον.). Οι προβλέψεις για την απασχόληση επιδεινώνονται (+1 από +16 µον. ο δείκτης), ενώ στις τιµές, ο σχετικός δείκτης υποχωρεί στις -7 µονάδες (από +1), µε το 93% των επιχειρήσεων να µην αναµένει µεταβολές. Στα ερωτήµατα τριµήνου, ανοδικά κινούνται οι νέες παραγγελίες (+16 από -10 µον. το σχετικό ισοζύγιο), µε το ποσοστό των επιχειρήσεων που αναφέρει απρόσκοπτη δραστηριότητα να αυξάνεται στο 42%. Ως προς τις προβλέψεις για τις εξαγωγές βάσει προορισµού, αυτές προς την ΕΕ δεν µεταβάλλονται, προς τα Βαλκάνια βελτιώνονται, ενώ αντίθετα επιδεινώνονται ελαφρά εκείνες προς τις λοιπές αγορές. Μετά από ένα τετράµηνο ανόδου, τον Ιούλιο ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών στα Κεφαλαιουχικά Αγαθά κινείται πτωτικά, στις 71,2 µονάδες (από 91,6). Είναι κυρίως η σφοδρή πτώση στο ισοζύγιο των προβλέψεων για την παραγωγή (-23 από +19 µον.), αλλά και η αισθητή διεύρυνση του έντονα αρνητικού δείκτη στις εκτιµήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση (-59 από -43 µον.) που ωθούν το συνολικό δείκτη σε µείωση. Το ισοζύγιο των αποθεµάτων κινείται ελαφρώς ανοδικά (+2 από -2 µον.), ενώ από τους εξαγωγικούς δείκτες, θετικές µεταβολές καταγράφονται στις εκτιµήσεις για τις τρέχουσες εξαγωγές, παραγγελίες και ζήτηση εξωτερικού, µε τις θετικές προβλέψεις του επόµενου τριµήνου όµως να εξασθενούν σηµαντικά (+31 από +45 µον. το ισοζύγιο). Παρά τη βελτίωσή τους, οι προβλέψεις για την απασχόληση του κλάδου παραµένουν έντονα δυσµενείς (-41 από -76 µον. το ισοζύγιο), ενώ ως προς τις τιµές, το 87% των επιχειρήσεων αναµένει σταθερότητα και το υπόλοιπο 13% µείωση τιµών. Τέλος, το ποσοστό των επιχειρήσεων που κρίνει ως απρόσκοπτη την παραγωγική δραστηριότητά του φθάνει µόλις το 6%, ενώ στις νέες παραγγελίες, ο σχετικός δείκτης ανέρχεται στις +3 µονάδες (από -16). Τέλος, σηµαντική πτώση σηµειώνει ο δείκτης προβλέψεων για εξαγωγές προς όλους τους βασικούς προορισµούς. Ανοδικά κινούνται οι επιχειρηµατικές προσδοκίες στα Ενδιάµεσα Αγαθά, µε το σχετικό δείκτη να διαµορφώνεται στις 83,8 µονάδες. Η µικρή άνοδος στις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσµη εξέλιξη της παραγωγής που οδηγεί σε ισοσκελισµένο ισοζύγιο (από -4 µον.), αλλά και η ήπια αποκλιµάκωση στο δείκτη των εκτιµώµενων αποθεµάτων, αντισταθµίζεται εν πολλοίς από ανάλογη πτώση στο ισοζύγιο των εκτιµήσεων για τις τρέχουσες παραγγελίες και τη ζήτηση (-46 από -43 µον.). Από τα υπόλοιπα στοιχεία δραστηριότητας, οι προβλέψεις για τις εξαγωγές µεταβάλλονται και πάλι αρνητικά (-8 από +5 µον. το ισοζύγιο), ενώ ελαφρώς πτωτική είναι και η τάση στην προβλεπόµενη απασχόληση (-10 από -8 µον. το σχετικό ισοζύγιο), µε το 14% (από 11%) των επιχειρήσεων να αναµένει νέες απώλειες στις θέσεις εργασίας. Στις τιµές, ο σχετικός δείκτης διαµορφώνεται εκ νέου στις -12 µον., ενώ τέλος, στα ερωτήµατα τριµήνου, οι νέες παραγγελίες κερδίζουν έδαφος (-2 από -16 µον. το ισοζύγιο), µε το ποσοστό των επιχειρήσεων 8

9 που δηλώνουν ότι δεν αντιµετωπίζουν προσκόµµατα στη λειτουργία τους να κατρακυλά στο 15% (από 35%). Στις τριµηνιαίες προβλέψεις για τις εξαγωγές, καταγράφεται πτώση στους σχετικούς δείκτες προς όλους τους προορισµούς, µε µικρότερη εκείνη προς τις ευρωπαϊκές χώρες. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: Ελαφρά βελτίωση των προσδοκιών, άµβλυνση των αρνητικών προβλέψεων για την απασχόληση Ο είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στις Κατασκευές ανακάµπτει για τέταρτο κατά σειρά µήνα και διαµορφώνεται τον Ιούλιο στις 72,3 µονάδες (από 69,5), στην υψηλότερη επίδοσή του από τα τέλη του Το επίπεδο των προγραµµατισµένων εργασιών παραµένει σε αισθητά δυσµενή επίπεδα, όµως οι προβλέψεις για την απασχόληση είναι λιγότερο δυσµενείς. Αναλυτικότερα, ο αρνητικός δείκτης που αναφέρεται στο πρόγραµµα εργασιών των επιχειρήσεων αµβλύνεται ελαφρά και διαµορφώνεται στις -65 µονάδες (από -68), µε το 72% όµως των επιχειρήσεων να διατυπώνει απαισιόδοξες προβλέψεις για το επίπεδο των εργασιών του το επόµενο τρίµηνο και το ποσοστό εκείνων που αναµένουν βελτίωση να φθάνει µόλις στο 7% (από 9%). Η βελτίωση σε όρους απασχόλησης συνεχίζεται και τον Ιούλιο, ηπιότερη όµως, µε το σχετικό δείκτη να εµφανίζει θετικό πρόσηµο για πρώτη φορά εντός της τελευταίας πενταετίας. Έτσι, όσοι αναµένουν νέες απώλειες (34%) θέσεων εργασίας υπερέχουν ελαφρά εκείνων που προβλέπουν άνοδο της απασχόλησης (31%). Από τα υπόλοιπα στοιχεία δραστηριότητας, οι εκτιµήσεις για την τρέχουσα πορεία των εργασιών χάνουν έδαφος, µε το σχετικό αρνητικό δείκτη να υποχωρεί στις -22 µονάδες (από -8), ενώ οι µήνες εξασφαλισµένης δραστηριότητας αυξάνονται ελαφρά στους 11,7 (από 10,9). Σε επίπεδο τιµών, το σχετικό αρνητικό ισοζύγιο διπλασιάζεται στις -35 µονάδες, ενώ τέλος, ένα 9% (από 10%) των επιχειρήσεων του τοµέα αναφέρει απρόσκοπτη επιχειρηµατική λειτουργία. Από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, το 32% επισηµαίνει τη χαµηλή ζήτηση, το 36% την ανεπαρκή χρηµατοδότηση και ένα 22% τη γραφειοκρατία, την οικονοµική ύφεση, την υψηλή φορολογία, τον έντονο ανταγωνισµό, τις µεγάλες εκπτώσεις, την έλλειψη µελετών και µεγάλων έργων κ.α., ως τα κυριότερα λειτουργικά κωλύµατα. Στους επιµέρους κλάδους, η βελτίωση του συνολικού δείκτη εκπορεύεται από την αισθητή άνοδο των προσδοκιών και στους δύο επιµέρους τοµείς. Αναλυτικότερα: Πίνακας 3: είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στις Κατασκευές Τοµέας Ακραίες τιµές Μέσος όρος Κατασκευές ( =100) Min Max ,3 123,8 79,7 95,3 65,5 47,4 34,2 43,2 Μαρ-11 Σεπ ,4 43,4 33,2 40,8 36,5 40,0 46,3 52,0 44,4 58,3 51,1 35, ,5 55,0 47,1 61,5 65, ,3 Σηµείωση: Ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών υπολογίζεται µε βάση τις εκτιµήσεις για το πρόγραµµα των εργασιών και τις προβλέψεις για την απασχόληση. Πηγή: ΙΟΒΕ 9

10 ιάγραµµα 3: είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στις Κατασκευές ( =100) Ιουλ-00 Ιαν-01 Ιουλ-01 Ιαν-02 Ιουλ-02 Ιαν-03 Ιουλ-03 Ιαν-04 Ιουλ-04 Ιαν-05 Ιουλ-05 Ιαν-06 Ιουλ-06 Ιαν-07 Ιουλ-07 Ιαν-08 Ιουλ-08 Ιαν-09 Ιουλ-09 Ιαν-10 Ιουλ-10 Ιαν-11 Ιουλ-11 Ιαν-12 Ιουλ-12 Ιαν-13 Ιουλ-13 Σύνολο Κατασκευών Μέσος Όρος ( ) Πηγή: IOBE Ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών στις Ιδιωτικές Κατασκευές κερδίζει έδαφος τον Ιούλιο και διαµορφώνεται στις 40,1 µονάδες (από 33,5), σηµαντικά ανώτερα σε σχέση µε την αντίστοιχη περσινή τιµή του (21,8 µονάδες). Η ανάκαµψη εκπορεύεται από τις λιγότερο δυσµενείς προβλέψεις για την απασχόληση (-37 από -46 µον. ο δείκτης), ενώ µικρή βελτίωση καταγράφεται στις προγραµµατισµένες εργασίες, που όµως είναι πολύ χαµηλά (-81 από -85 µον. ο δείκτης). Από την άλλη πλευρά, οι εκτιµήσεις για την τρέχουσα πορεία εργασιών των επιχειρήσεων επιδεινώνονται αισθητά, µε το σχετικό αρνητικό ισοζύγιο να διπλασιάζεται στις -52 µονάδες, ενώ οι µήνες εξασφαλισµένης δραστηριότητας επανέρχονται στα επίπεδα Μαΐου, στους 5,2 µήνες (από 3,7). Στις τιµές, οι αποπληθωριστικές προσδοκίες εξοµαλύνονται (-28 από -44 µον. το ισοζύγιο), ενώ τέλος, το οριακό 1% των επιχειρήσεων δεν αναφέρει λειτουργικά εµπόδια, µε το 59% να δηλώνει ως βασικότερο πρόσκοµµα την ανεπάρκεια χρηµατοδότησης και το 29% τη χαµηλή ζήτηση. Ανοδικά για τέταρτο διαδοχικό µήνα, αν και ηπιότερα, κινείται ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών και στις Κατασκευές ηµοσίων Έργων, φθάνοντας στις 89,3 µονάδες (από 86,2), στην υψηλότερη επίδοση των τελευταίων τεσσάρων ετών. Η βελτίωση αυτή οφείλεται στην ελαφρά ανάκαµψη και των δύο βασικών µεταβλητών: στις θετικές από τον προηγούµενο µήνα προβλέψεις για την απασχόληση σηµειώνεται νέα, µικρή άνοδος (+22 από +19 µον. ο σχετικός δείκτης), ενώ και οι δυσµενείς προβλέψεις για τις προγραµµατισµένες εργασίες κερδίζουν ήπια έδαφος (-58 από -61 µον. το ισοζύγιο). Στους υπόλοιπους δείκτες, µικρή πτώση σηµειώνεται στο δείκτη των εκτιµήσεων για τις τρέχουσες εργασίες των επιχειρήσεων (-7 από -1 µον.), ενώ στις τιµές, η αποπληθωριστική τάση εντείνεται σηµαντικά (-38 από -6 µον. το ισοζύγιο). Το ποσοστό των ερωτηθέντων που δηλώνει απρόσκοπτη επιχειρηµατική λειτουργία διαµορφώνεται στο 13% (από 14%), µε τις υπόλοιπες επιχειρήσεις να επισηµαίνουν τη χαµηλή χρηµατοδότηση (25%), τη χαµηλή ζήτηση (34%) και την τρέχουσα οικονοµική κατάσταση (28%) ως τα βασικότερα επιχειρηµατικά τους προσκόµµατα. 10

11 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: Οριακή εξασθένιση προσδοκιών, δυσµενείς παραµένουν οι προβλέψεις για τις πωλήσεις Ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών στο Λιανικό Εµπόριο τον Ιούλιο επιδεινώνεται ελαφρά και διαµορφώνεται στις 72,4 µονάδες (από 73,9), σε υψηλότερα επίπεδα από πέρυσι. Οι αρνητικές εκτιµήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις διευρύνονται, ενώ και οι δυσµενείς προβλέψεις για τις πωλήσεις του επόµενου τριµήνου παραµένουν ισχυρές. Στους εξεταζόµενους κλάδους, οι τάσεις είναι µικτές. Αναλυτικότερα, οι αρνητικές εκτιµήσεις των επιχειρήσεων για τις τρέχουσες πωλήσεις τους ενισχύονται, µε το σχετικό δείκτη να κινείται στις -42 µονάδες (από -37) και τα 3/5 των επιχειρήσεων να αναφέρουν χαµηλές πωλήσεις. Ωστόσο και προβλέψεις για την εξέλιξη των πωλήσεων το επόµενο τρίµηνο παραµένουν αρνητικές (στις -22 µονάδες το σχετικό ισοζύγιο), αλλά σε ηπιότερο βαθµό, καθώς τα 2/5 των επιχειρήσεων αναµένουν µείωση πωλήσεων το επόµενο τρίµηνο. Οι εκτιµήσεις για τα αποθέµατα δεν µεταβάλλονται σηµαντικά, µε το σχετικό δείκτη να υποδηλώνει µικρές ρευστοποιήσεις (-3 µονάδες). Από τις υπόλοιπες µεταβλητές, το ισοζύγιο στις παραγγελίες προς προµηθευτές διαµορφώνεται εκ νέου στις -30 µονάδες, ενώ στις προβλέψεις για την απασχόληση καταγράφεται πτώση στο σχετικό δείκτη, µετά από ένα εξάµηνο ανόδου (στις -6 από +3 µον.) Τέλος, στις τιµές, ο σχετικός δείκτης (-25 από -21 µον.) αποδίδει τις συνεχείς προσφορές και εκπτώσεις που γίνονται σε διάφορους κλάδους. Οι εξελίξεις σε επιµέρους κλάδους του Λιανικού εµπορίου είναι οι εξής: Ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών στα Τρόφιµα Ποτά Καπνός υποχωρεί και διαµορφώνεται στις 68,5 µονάδες (από 75,5), κατώτερα σε σχέση µε την αντίστοιχη περυσινή περίοδο (80,9 µονάδες). Στις τρέχουσες πωλήσεις, ο σχετικός αρνητικός δείκτης υποχωρεί περαιτέρω, στις -50 µονάδες, ενώ αµετάβλητες παραµένουν οι αρνητικές εκτιµήσεις των αποθεµάτων (στις -12 µον. ο δείκτης). Ως προς τις προβλέψεις για τις πωλήσεις της επόµενης περιόδου, το σχετικό αρνητικό ισοζύγιο περιορίζεται ελαφρά (-19 από -23 µον.), µε τις δυσµενείς προβλέψεις παραγγελιών προς τους προµηθευτές να εξοµαλύνονται επίσης (-19 από -49 µονάδες ο δείκτης). Στις προβλέψεις για την απασχόληση του κλάδου, ο σχετικός δείκτης παραµένει θετικός (+4 από +6 µον.), µε τα 9/10 των επιχειρήσεων πάντως να προβλέπουν σταθερότητα στις θέσεις εργασίας το επόµενο τρίµηνο. Έντονα αρνητικό βαίνει, τέλος, το ισοζύγιο στις τιµές (-40 από -25 µον.), µε το 44% των επιχειρήσεων να αναµένει νέα µείωσή τους εντός του επόµενου τριµήνου. Μικρή υποχώρηση καταγράφεται και στις επιχειρηµατικές προσδοκίες στα Υφάσµατα Ένδυση Υπόδηση, όπου ο σχετικός δείκτης διαµορφώνεται τον Ιούλιο κατά 4 µονάδες χαµηλότερα σε σχέση µε τον Ιούνιο, στις 75,9 µονάδες, στα περυσινά όµως περίπου επίπεδα. Οι αρνητικές εκτιµήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις εξοµαλύνονται κατά 19 µονάδες, αλλά παραµένουν πολύ δυσµενείς (-51 µον. ο δείκτης). Όµως σηµαντική άνοδο καταγράφει ο δείκτης των προβλέψεων για τις πωλήσεις της επόµενης περιόδου, ο οποίος ισοσκελίζεται. Στα αποθέµατα, ο σχετικός δείκτης διαµορφώνεται στις +19 µονάδες, υποδηλώνοντας αποθέµατα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή, ενώ ως προς τις παραγγελίες προς προµηθευτές το επόµενο τρίµηνο, το έντονα αρνητικό ισοζύγιο εξοµαλύνεται σχετικά (-42 από -56 µον.). Σε επίπεδο απασχόλησης, οι σχετικές προβλέψεις παραµένουν δυσµενείς (-29 µον. το ισοζύγιο), ενώ τέλος, στις τιµές, το 93% των επιχειρήσεων προβλέπει σταθερότητα. Ελαφρώς ανοδικά κινούνται οι επιχειρηµατικές προσδοκίες στα Είδη Οικιακού Εξοπλισµού τον Ιούλιο, µε το σχετικό δείκτη να διαµορφώνεται στις 59,3 µονάδες (από 55,1), λίγο χαµηλότερα σε σχέση µε τα αντίστοιχα περσινά επίπεδα (63,5 µον.). Οι εκτιµήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις 11

12 παραµένουν σχεδόν στα ίδια, αρνητικά επίπεδα (στις -45 από -43 µον. ο δείκτης), ενώ αµβλύνονται οι πολύ αρνητικές προβλέψεις για τις πωλήσεις της επόµενης περιόδου (-6 µονάδες). Τα αποθέµατα παραµένουν σε υψηλά επίπεδα (+53 µονάδες), υποδηλώνοντας πολύ χαµηλά επίπεδα ρευστοποίησης, γεγονός το οποίο εξηγεί και τις αρνητικές προβλέψεις των παραγγελιών προς προµηθευτές το επόµενο τρίµηνο (-43 µονάδες). Οι αρνητικές προβλέψεις για την απασχόληση κερδίζουν ελαφρά έδαφος, παραµένοντας όµως έντονα υποτονικές (-20 από -28 µον. ο δείκτης), ενώ τέλος, στις τιµές, οι αποπληθωριστικές προσδοκίες εξοµαλύνονται ελαφρά (-18 από -27 µον. το ισοζύγιο), µε την πλειονότητα των επιχειρήσεων όµως (82%) να αναµένει σταθερότητα. Πίνακας 4: είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στο Λιανικό Εµπόριο Τοµέας Ακραίες τιµές Μέσος όρος Min Max Λιανικό Εµπόριο ( =100) 50,8 ούλ ,3 Μαι-07 89,9 102,5 80,4 59,2 58,9 57, ,0 52,7 51,9 52,4 58,2 58, ,5 58,4 51,1 56,2 59, ,6 60,3 64,2 65,4 79,5 73,9 72,4 Σηµείωση: Ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών υπολογίζεται µε βάση τις εκτιµήσεις και τις προβλέψεις για τις πωλήσεις και τις εκτιµήσεις για το ύψος των αποθεµάτων. Πηγή: ΙΟΒΕ ιάγραµµα 4: είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στο Λιανικό Εµπόριο ( =100) 40 Ιουλ-00 Ιαν-01 Ιουλ-01 Ιαν-02 Ιουλ-02 Ιαν-03 Ιουλ-03 Ιαν-04 Ιουλ-04 Ιαν-05 Ιουλ-05 Ιαν-06 Ιουλ-06 Ιαν-07 Ιουλ-07 Ιαν-08 Ιουλ-08 Ιαν-09 Ιουλ-09 Ιαν-10 Ιουλ-10 Ιαν-11 Ιουλ-11 Ιαν-12 Ιουλ-12 Ιαν-13 Ιουλ-13 Σύνολο Λιανικού Εµπορίου Μέσος Όρος ( ) Πηγή: IOBE Ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών στα Οχήµατα Ανταλλακτικά ενισχύεται ελαφρά, στις 94,1 µονάδες (από 92,5). Οι χαµηλές εκτιµήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις του κλάδου κερδίζουν έδαφος, αν και ήπια, µε το σχετικό δείκτη να φθάνει στις -21 µονάδες (από -26). Στα αποθέµατα καταγράφεται οριακή αρνητική µεταβολή στις σχετικές εκτιµήσεις, µε το ισοζύγιο να διαµορφώνεται στις -19 µονάδες. Ανάλογη είναι η εξέλιξη και στις προβλεπόµενες πωλήσεις (-6 από -4 µον. ο δείκτης), ενώ στα υπόλοιπα στοιχεία, ο αρνητικός δείκτης για τις προβλέψεις απασχόλησης διπλασιάζεται στις -13 µονάδες, µε τα 3/10 των επιχειρήσεων να αναµένουν 12

13 µείωση των θέσεων εργασίας στον κλάδο το επόµενο διάστηµα. Το αρνητικό ισοζύγιο παραγγελιών προς προµηθευτές επίσης διπλασιάζεται στις -12 µονάδες, ενώ τέλος στις τιµές, το σχετικό αρνητικό ισοζύγιο διευρύνεται στις -15 µονάδες (από -9). Περαιτέρω εξασθένηση καταγράφεται στις επιχειρηµατικές προσδοκίες στα Πολυκαταστήµατα τον Ιούλιο, µε το σχετικό δείκτη να περιορίζεται στις 50,6, στα ίδια επίπεδα µε την αντίστοιχη περσινή του επίδοση. Από τις κύριες µεταβλητές του δείκτη, οι αρνητικές εκτιµήσεις των τρεχουσών πωλήσεων ενισχύονται (-94 µον. ο δείκτης), ενώ και οι προβλεπόµενες πωλήσεις σηµειώνουν αισθητή πτώση στο σχετικό τους ισοζύγιο (-67 µονάδες). Από την άλλη πλευρά, σηµειώνεται ίσως και λόγω των εκπτώσεων µεγάλη ρευστοποίηση αποθεµάτων, µε το σχετικό ισοζύγιο να υποχωρεί στις -34 µονάδες, όµως οι παραγγελίες προς προµηθευτές δεν ενισχύονται ανάλογα. Ο σχετικός δείκτης και στην απασχόληση του κλάδου το επόµενο τρίµηνο χάνει επίσης έδαφος, ενώ τέλος, στις τιµές, οι αποπληθωριστικές προσδοκίες εντείνονται, αφού πάνω από τις µισές επιχειρήσεις αναµένουν µείωση τιµών το επόµενο τρίµηνο. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Ήπια εξασθένηση των επιχειρηµατικών προσδοκιών στους περισσότερους κλάδους, µε εξαίρεση τα Ξενοδοχεία Εστιατόρια Ο είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στις Υπηρεσίες κινείται πτωτικά τον Ιούλιο, µετά από ένα τρίµηνο ανόδου και διαµορφώνεται στις 76,1 µονάδες (από 79,2), παραµένοντας όµως σε υψηλά επίπεδα. Από τα επιµέρους στοιχεία του δείκτη, οι προβλέψεις για τη ζήτηση του τοµέα επιδεινώνονται στους περισσότερους τοµείς, επανερχόµενες σε αρνητικά επίπεδα, µε εξαίρεση τα Ξενοδοχεία Εστιατόρια Τουριστικά Πρακτορεία, όπου οι προσδοκίες βελτιώνονται. Αναλυτικότερα, ο δείκτης των εκτιµήσεων για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων διαµορφώνεται στις -2 µονάδες, στα ίδια επίπεδα µε εκείνα του προηγούµενου µήνα. Αντίθετα, στις προβλέψεις για τη ζήτηση του επόµενου τριµήνου καταγράφεται πτώση 10 µονάδων στο σχετικό δείκτη, ο οποίος κινείται πλέον σε αρνητικό έδαφος στις -8 µονάδες. Στο ισοζύγιο εκτιµήσεων για τη ζήτηση του τρέχοντος τριµήνου, η τάση είναι επίσης οριακά αρνητική (-5 από - 3 µονάδες), ενώ και ο σχετικός δείκτης για την απασχόληση επιδεινώνεται (-16 από -7 µον.), µε το 27% (από 16%) των επιχειρήσεων να αναµένει µείωση των θέσεων εργασίας το προσεχές τρίµηνο και το 11% άνοδο (από 9%). Ως προς τις τιµές, η πτωτική τάση εντείνεται ελαφρά, µε το σχετικό ισοζύγιο να επανέρχεται στα επίπεδα Μαΐου, στις -25 µονάδες (από -26), ενώ περιορίζεται στο 10% (από 14%) το ποσοστό εκείνων που δηλώνουν απρόσκοπτη επιχειρηµατική λειτουργία. Από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, το 40% επισηµαίνει την ανεπάρκεια κεφαλαίων κίνησης ως βασικότερο εµπόδιο στη λειτουργία του, το 22% την ανεπάρκεια ζήτησης, το 6% το ανεπαρκές εργατικό δυναµικό και το 21% παράγοντες όπως η τρέχουσα οικονοµική συγκυρία και η ύφεση, η καθυστέρηση εισπράξεων ηµοσίου, η έλλειψη ρευστότητας των πελατών, η φορολογική αβεβαιότητα και η υψηλή φορολογία, οι υψηλές ασφαλιστικές εισφορές κ.α. Σε επίπεδο βασικών κλάδων των Υπηρεσιών επισηµαίνονται τα εξής: Ανοδικά κινείται και τον Ιούλιο ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών στα Ξενοδοχεία Εστιατόρια Τουριστικά Πρακτορεία, φθάνοντας στις 103,7 µονάδες (από 98,7), υψηλότερα έναντι της αντίστοιχης περσινής τιµής του (88,2 µονάδες). Οι επιχειρήσεις διατυπώνουν την ικανοποίησή τους από την πορεία της τρέχουσας κατάστασή τους, µε το σχετικό δείκτη να κινείται στις +44 µονάδες, αν και οι εκτιµήσεις για την τρέχουσα ζήτηση είναι απλώς θετικές (+4 13

14 µονάδες). Όµως, οι βραχυπρόθεσµες προβλέψεις για την πορεία της ζήτησης είναι µάλλον απαισιόδοξες, καθώς υπερισχύουν αυτοί που προβλέπουν υποχώρηση. Σε όρους απασχόλησης, οι προβλέψεις επιδεινώνονται καθώς οι περισσότερες εποχικές προσλήψεις έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί, αν και ο δείκτης παραµένει θετικός (+4). Στις τιµές, η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων του κλάδου (90%) αναµένει σταθερότητα, ενώ τέλος, ένα 20% (από 22%) των επιχειρήσεων δηλώνει ακώλυτη επιχειρηµατική λειτουργία, µε το 42% να κρίνει ως βασικότερο επιχειρηµατικό εµπόδιο την ανεπάρκεια κεφαλαίων κίνησης, το 24% την ανεπάρκεια ζήτησης και ένα 9% τους λοιπούς συγκυριακούς παράγοντες. Πίνακας 5: είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στις Υπηρεσίες Τοµέας Ακραίες τιµές Μέσος όρος Υπηρεσίες ( =100) Min Max ,4 122,5 85,1 97,8 70,1 63,6 61,7 54,8 Φεβ-12 γ τρίµ ,2 53,4 55,2 56,1 57,4 53,0 52,9 55,0 59,9 52,2 52,5 55, ,9 62,3 60,4 61,9 69,3 79,2 76,1 Σηµειώσεις:. Ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών υπολογίζεται µε βάση την κατάσταση της επιχείρησης, καθώς και τις εκτιµήσεις και τις προβλέψεις για την πορεία της ζήτησης. Πηγή: IOBE ιάγραµµα 5: είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στις Υπηρεσίες ( =100) 40 Ιουλ-02 Ιαν-03 Ιουλ-03 Ιαν-04 Ιουλ-04 Ιαν-05 Ιουλ-05 Ιαν-06 Ιουλ-06 Ιαν-07 Ιουλ-07 Ιαν-08 Ιουλ-08 Ιαν-09 Ιουλ-09 Ιαν-10 Ιουλ-10 Ιαν-11 Ιουλ-11 Ιαν-12 Ιουλ-12 Ιαν-13 Ιουλ-13 Σύνολο Υπηρεσιών Μέσος Όρος ( ) Πηγή: IOBE Πτώση σηµειώνει τον Ιούλιο ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών στις ιάφορες Επιχειρηµατικές ραστηριότητες, κινούµενος στις 58,9 µονάδες (από 71,4), ανώτερα όµως σε σχέση µε πέρυσι (36,4 µονάδες). Σε επίπεδο βασικών δεικτών δραστηριότητας, το αρνητικό ισοζύγιο στις εκτιµήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων διευρύνεται, φθάνοντας στις -23 µονάδες (από -14), ενώ και οι εκτιµήσεις για την τρέχουσα ζήτηση επιδεινώνονται αισθητά (-21 από -9 µον. το ισοζύγιο). Η πτώση συνεχίζεται και στην προβλεπόµενη ζήτηση του επόµενου τριµήνου, µε το σχετικό δείκτη να χάνει 28 µονάδες (-26), ενώ από τις υπόλοιπες 14

15 µεταβλητές, πτωτικά κινείται το ισοζύγιο στις προβλέψεις για την απασχόληση (-25 από +1 µον.), µε το δείκτη πρόβλεψης για τις τιµές να παραµένει στις -27 µονάδες. Τέλος, το 5% των επιχειρήσεων (από 11%) δηλώνει απρόσκοπτη επιχειρηµατική λειτουργία, µε τις υπόλοιπες να αναφέρουν κυρίως την ανεπάρκεια κεφαλαίων κίνησης (45%), την ανεπάρκεια ζήτησης (18%) και την τρέχουσα συγκυρία (27%) ως τα βασικότερα λειτουργικά τους κωλύµατα. Σε καθοδική τροχιά κινούνται και οι προσδοκίες των επιχειρήσεων στους Ενδιάµεσους Χρηµατοπιστωτικούς Οργανισµούς τον Ιούλιο (δεν περιλαµβάνονται οι Τράπεζες), µε το σχετικό δείκτη να διαµορφώνεται στις 70,3 µονάδες (από 75,2), ανώτερα πάντως από την αντίστοιχη περσινή τιµή του (45,9 µονάδες). Στις βασικές µεταβλητές, η υποχώρηση του δείκτη στις εκτιµήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων (-6 από +14 µον.) και την τρέχουσα ζήτηση (-6 από +2 µον.) δεν καταφέρνει να αντισταθµιστεί από την άνοδο του δείκτη προβλέψεων της βραχυπρόθεσµης ζήτησης (-9 από -18 µον.). Οι προσδοκίες για την απασχόληση µεταβάλλονται ελαφρώς αρνητικά (-6 από -4 µον. το σχετικό ισοζύγιο), εξέλιξη ανάλογη µε εκείνη στις προβλέψεις για τις τιµές (-3 µον. το ισοζύγιο), όπου καθολικά σχεδόν (97%) οι επιχειρήσεις αναµένουν σταθερότητα. Τέλος, το 12% των επιχειρήσεων του κλάδου (από 16%) δηλώνει ακώλυτη επιχειρηµατική λειτουργία, µε τα 3/5 να αναφέρουν την ανεπαρκή ζήτηση ως σηµαντικότερο εµπόδιο και από ένα 15% αµφότερα την ανεπάρκεια κεφαλαίων κίνησης και τους λοιπούς τρέχοντες παράγοντες. Οι επιχειρηµατικές προσδοκίες και στην Πληροφορική και Ανάπτυξη Λογισµικού επιδεινώνονται επίσης, µε το σχετικό δείκτη να διαµορφώνεται στις 54,5 µονάδες, 10 µονάδες χαµηλότερα σε σχέση µε τον Ιούνιο και 9 µονάδες υψηλότερα έναντι του αντίστοιχου περσινού επιπέδου του. Όλες οι βασικές µεταβλητές του δείκτη µεταβάλλονται αρνητικά: οι εκτιµήσεις για την τρέχουσα δραστηριότητα και οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσµη ζήτηση επιδεινώνονται, µε τους σχετικούς δείκτες να διαµορφώνονται στις -30 και -26 µονάδες αντίστοιχα (από -17 και -10 µον.), δυσµενής εξέλιξη η οποία συνεπικουρείται από την πτώση του ισοζυγίου των εκτιµήσεων για την τρέχουσα ζήτηση (-22 από -10 µον.). Οι αρνητικές προβλέψεις για την απασχόληση του κλάδου εντείνονται επίσης (-26 από -21 µον. ο δείκτης), ενώ πτωτικά κινείται και ο ήδη αρνητικός δείκτης των προβλεπόµενων µεταβολών των τιµών (-44 από -38 µον.). Το ποσοστό, τέλος, των επιχειρήσεων που δηλώνει απρόσκοπτη επιχειρηµατική λειτουργία περιορίζεται στο 16%, ενώ από ένα 32% επισηµαίνει αµφότερες την ανεπάρκεια ζήτησης και κεφαλαίων κίνησης ως βασικότερο πρόσκοµµα στην οµαλή δραστηριότητά του. Οι επιχειρηµατικές προσδοκίες στον κλάδο των Χερσαίων Μεταφορών ατονούν ελαφρά τον Ιούλιο, µε το σχετικό δείκτη να διαµορφώνεται 4 µονάδες χαµηλότερα, στις 100,1 µονάδες, σε πολλαπλάσια τιµή έναντι της αντίστοιχης περσινής του (18,4 µον.). Από τις βασικές συνιστώσες του δείκτη, οι εκτιµήσεις για την τρέχουσα δραστηριότητα των επιχειρήσεων επιδεινώνονται ελαφρά (+21 από +26 µον. ο δείκτης), όπως και οι αντίστοιχες για την τρέχουσα ζήτηση του κλάδου (+10 από +18 µον. το ισοζύγιο). Ως προς την προβλεπόµενη ζήτηση, ο σχετικός δείκτης υποδηλώνει οριακή υποχώρησή της (+29 από +31 µον.), ενώ στα υπόλοιπα στοιχεία, οι αρνητικές προβλέψεις για την απασχόληση αµβλύνονται ελαφρά (-27 από -33 µον. ο δείκτης), µε τις προβλεπόµενες τιµές να εκφράζουν κυρίως προσδοκίες σταθερότητας από το 93% των επιχειρήσεων (-7 από -4 µον. το ισοζύγιο). Μόνο το οριακό 1% των επιχειρήσεων εξακολουθεί να δηλώνει απρόσκοπτη λειτουργία, µε το 45% να επισηµαίνει την ανεπάρκεια κεφαλαίων κίνησης, το 23% την ανεπάρκεια της ζήτησης, το 20% το ανεπαρκές εργατικό δυναµικό και το 1/10 την τρέχουσα οικονοµική κατάσταση ως τα κατεξοχήν λειτουργικά εµπόδια του κλάδου. 15

16 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ Περαιτέρω άµβλυνση της καταναλωτικής εµπιστοσύνης Ο δείκτης καταναλωτικής εµπιστοσύνης υποχωρεί τον Ιούλιο και διαµορφώνεται στις -70,9 µονάδες, από -66,5 τον προηγούµενο µήνα. Επανέρχεται έτσι στα επίπεδα του πρώτου τετραµήνου του έτους. Η πολιτική αβεβαιότητα από τις αντιπαραθέσεις µεταξύ των εταίρων στην κυβέρνηση µέχρι τα τέλη Ιουνίου φαίνεται πως έπληξε, έστω σε µικρό βαθµό την καταναλωτική εµπιστοσύνη, παρότι η διαπραγµάτευση για την καταβολή της δόσης δεν αποτέλεσε εστία διενέξεων µε τους δανειστές, όπως στο παρελθόν. Από την άλλη πλευρά, η αυξηµένη τουριστική κίνηση επηρεάζει θετικά όσους εργάζονται στον ευρύτερο τοµέα, ωστόσο η αναµενόµενη φορολογική επιβάρυνση από Σεπτέµβριο δεν επιτρέπει µεγαλύτερη υποχώρηση της απαισιοδοξίας. Οι Έλληνες παραµένουν πάντως σταθερά οι πιο απαισιόδοξοι ευρωπαίοι καταναλωτές, µε τα νοικοκυριά της Κύπρου να ακολουθούν, έχοντας καταγράψει όµως ελαφρά άνοδο στο σχετικό τους δείκτη τον Ιούλιο (-57,1 από -59,7 µον.). Η Πορτογαλία έρχεται τρίτη στη σειρά στη σχετική κατάταξη (-52,1 µον.), ενώ την πρώτη πεντάδα συµπληρώνουν η Βουλγαρία, η Σλοβενία και η Ρουµανία. Η καταναλωτική εµπιστοσύνη κινείται ανοδικά σε 15 χώρες τον Ιούλιο, ενώ θετικοί δείκτες καταγράφονται σταθερά στις σκανδιναβικές χώρες (Σουηδία, Φινλανδία, ανία). Αναλυτικότερα για την Ελλάδα: υσµενέστερες προβλέψεις για την οικονοµική κατάσταση των νοικοκυριών Οι προβλέψεις των καταναλωτών τον Ιούλιο για την οικονοµική κατάσταση του νοικοκυριού τους τους προσεχείς 12 µήνες επιδεινώνονται εκ νέου, µε το σχετικό δείκτη να κινείται στις -61,5 µονάδες (από -58,6). Το 72% των πολιτών αναµένει ελαφρά ή αισθητή επιδείνωση της οικονοµικής του κατάστασης, και µόνο ένα 3% πιστεύει ότι αυτή θα βελτιωθεί ελαφρώς. Οι σχετικοί δείκτες στην ΕΕ και Ευρωζώνη διαµορφώνονται αντίστοιχα στις -6,4 και -8,9 µονάδες. Αισθητή επιδείνωση στις προβλέψεις για την οικονοµική κατάσταση της χώρας Εντόνως πτωτικά κινούνται οι προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονοµική κατάσταση της χώρας τους το προσεχές 12-µηνο, µε το σχετικό δείκτη να χάνει 8 µονάδες και να διαµορφώνεται στις -69,0 µονάδες. Τα 4/5 των καταναλωτών προβλέπουν µικρή ή αισθητή επιδείνωση (από 76%), ενώ το 7-8% το τελευταίο δίµηνο κρίνει ότι η κατάσταση θα βελτιωθεί ελαφρώς. Οι αντίστοιχοι δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη διαµορφώνονται στις -17,9 και -20,9 µονάδες. Εντονότερες προθέσεις για αποταµίευση Ο δείκτης της πρόθεσης για αποταµίευση τους προσεχείς 12 µήνες κερδίζει έδαφος, εξέλιξη που εν µέρει αποτελεί επακόλουθο της ενίσχυσης της αβεβαιότητας, και διαµορφώνεται 6 µονάδες υψηλότερα, στις -72,6 µονάδες. Το 71% (από 80%) των νοικοκυριών στην Ελλάδα δεν θεωρεί καθόλου πιθανή την αποταµίευση το επόµενο 12µηνο, έναντι 11% (από 7%) που τη θεωρεί αρκετά ή πολύ πιθανή. Οι αντίστοιχοι δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη εξοµαλύνονται, στις 8,1 και - 9,4 µονάδες. Βαθαίνει η απαισιοδοξία για την εξέλιξη της ανεργίας Ο δείκτης πρόβλεψης για την εξέλιξη της ανεργίας τους προσεχείς 12 µήνες αυξάνεται αισθητά, κατά 13 µονάδες, φθάνοντας στις 80,7 µονάδες. Εννιά στους δέκα πολίτες (από 82%) προβλέπουν ότι η ανεργία θα αυξηθεί ελαφρά ή αισθητά και µόλις ένα 3% (από 5%) αναµένει ελαφρά ή αισθητή µείωση. Οι αντίστοιχοι δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη περιορίζονται στις +27,4 και +30,4 µονάδες. 16

17 Μικρή εξασθένηση στις προβλέψεις για µείζονες αγορές Η πρόθεση των καταναλωτών για σηµαντικές αγορές τους προσεχείς 12 µήνες (επίπλων, ηλεκτρικών συσκευών κ.λπ.) επιδεινώνεται τον Ιούλιο, ήπια ωστόσο, µε το σχετικό δείκτη να κινείται στις -73,8 µονάδες (από -72,2). Τα 4/5 των καταναλωτών προβλέπουν ότι θα προβούν σε λίγο ή πολύ λιγότερες δαπάνες, ενώ ένα 2-3% το τελευταίο δίµηνο αναµένει ότι οι δαπάνες του θα αυξηθούν λίγο ή πολύ. Οι ευρωπαϊκοί αρνητικοί δείκτες διαµορφώνονται στις -24,1 και -25,9 µονάδες σε ΕΕ και Ευρωζώνη αντίστοιχα. Πίνακας 6: είκτης Εµπιστοσύνης Καταναλωτών (εποχικά εξοµαλυµένα στοιχεία) Περιοχή Ακραίες τιµές Μέσοι όροι Min Max ΕΕ-27-31,9 0,8 Μαρ-09 Ιαν-01-13,0-17,7-23,1-13,1-15,5-21,4 Ευρωζώνη -34,2 1,0 Μαρ-09 Ιαν-01-14,2-18,4-24,8-14,2-14,5-22,3 Ελλάδα -83,8-16,9 Οκτ-11 Απρ-04-43,2-46,0-45,7-63,4-74,1-74,8 Περιοχή 2012 ΕΕ-27-20,6-20,0-19,2-20,1-19,3-19,6-20,1-22,6-23,8-24,2-23,6-24,0 Ευρωζώνη -20,6-20,1-18,9-19,7-19,1-19,6-21,3-24,4-25,7-25,5-26,7-26,3 Ελλάδα -80,1-83,5-79,3-78,7-75,8-70,4-64,7-65,2-75,6-77,5-74,1-72,1 Περιοχή -20,6 ΕΕ-27-21,9-21,6-21,6-20,4-20,2-17,5-14,8 Ευρωζώνη -23,9-23,6-23,5-22,2-21,8-18,8-17,4 Ελλάδα -71,9-71,4-71,2-71,8-63,4-66,5-70,9 Σηµείωση: ο είκτης Εµπιστοσύνης Καταναλωτών υπολογίζεται µε βάση τις προβλέψεις για τη γενικότερη οικονοµική κατάσταση της χώρας, την οικονοµική κατάσταση του νοικοκυριού τους, την πρόθεση αποταµίευσης και την πρόβλεψη για την ανεργία. Οι προβλέψεις κινούνται στο διάστηµα +100 (όλοι προβλέπουν αύξηση) έως 100 (όλοι προβλέπουν µείωση) και εµφανίζονται ως διαφορές των θετικών-αρνητικών απαντήσεων. Αρνητική διαφορά σηµαίνει ότι το ποσοστό αυτών που προβλέπουν µείωση του συγκεκριµένου µεγέθους είναι υψηλότερο του ποσοστού όσων προσδοκούν αύξηση και αντίστροφα. Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, DG Ecfin ιάγραµµα 6: είκτης Εµπιστοσύνης Καταναλωτών (εποχικά εξοµαλυµένα στοιχεία) -90 Ιουλ-00 Ιαν-01 Ιουλ-01 Ιαν-02 Ιουλ-02 Ιαν-03 Ιουλ-03 Ιαν-04 Ιουλ-04 Ιαν-05 Ιουλ-05 Ιαν-06 Ιουλ-06 Ιαν-07 Ιουλ-07 Ιαν-08 Ιουλ-08 Ιαν-09 Ιουλ-09 Ιαν-10 Ιουλ-10 Ιαν-11 Ιουλ-11 Ιαν-12 Ιουλ-12 Ιαν-13 Ιουλ-13 E.E Ευρωζώνη Ελλάδα Μέσος Όρος Ελλάδας ( ) 17

18 Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, DG Ecfin ιάγραµµα 7: Βασικοί είκτες έρευνας καταναλωτών το επόµενο 12µηνο ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ δεν γνωρίζω 2% πολύ πιθανή 2% αρκετά πιθανή 9% όχι πιθανή 16% αµετάβλητη 6% ελαφρά αύξηση 14% ελαφρά µείωση 3% δεν γνωρίζω 2% καθόλου πιθανή 71% ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ αισθητή αύξηση 75% ΠΡΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΜΕΙΖΟΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ σχεδόν αµετάβλητες 37% δεν γνωρίζω 14% µείωση 6% αύξηση µε ταχύτερο ρυθµό 14% αύξηση µε τον ίδιο ρυθµό 21% αύξηση µε βραδύτερο ρυθµό 8% πολύ λιγότερες 66% δεν γνωρίζω 1% λίγο περισσότερες 2% σχεδόν αµετάβλητες 16% λίγο λιγότερες 15% Πηγή: ΙΟΒΕ Συνεχίζει να επικρατεί η αποπληθωριστική τάση στις προσδοκίες των τιµών Ο δείκτης πρόβλεψης µεταβολών των τιµών τους προσεχείς 12 µήνες, αν και µεταβάλλεται ελαφρώς θετικά τον Ιούλιο, παραµένει σε αρνητικά επίπεδα (-2,8 από -4,1 µον.), µε το ποσοστό εκείνων που προβλέπουν αύξηση τιµών µε τον ίδιο ή ταχύτερο ρυθµό να παραµένει στο 35% και το ποσοστό όσων θεωρούν ότι οι τιµές θα µειωθούν ή θα παραµείνουν αµετάβλητες να αυξάνεται οριακά, στο 43%. Οι αντίστοιχοι δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη κινούνται στις +16,7 και +15,3 µονάδες. Μικρή ενίσχυση του ποσοστού των νοικοκυριών που ανταπεξέρχονται στις υποχρεώσεις τους Ως προς τις εκτιµήσεις για την τρέχουσα οικονοµική κατάσταση του νοικοκυριού, το ποσοστό των καταναλωτών που δηλώνει ότι «µόλις τα βγάζει πέρα» µειώνεται στο 60% (από 63%), ενώ το αντίστοιχο εκείνων που αναφέρουν ότι αντλούν από τις αποταµιεύσεις τους διαµορφώνεται εκ νέου στο 16%. Το ποσοστό των καταναλωτών που δηλώνει ότι αποταµιεύει λίγο ή πολύ αυξάνεται στο 11% (από 8%), γεγονός που συνάδει µε την άνοδο της πρόθεσης για αποταµίευση, ενώ τέλος, το ποσοστό όσων αναφέρουν ότι έχουν χρεωθεί παραµένει στο 13%. 18

19 Τον Ιούλιο, στην έρευνα καταναλωτών εξετάζονται τρία επιπρόσθετα ζητήµατα σε τριµηνιαία βάση, τα οποία εξειδικεύουν ακόµα περισσότερο την πρόθεση για µείζονες αγορές διαρκών καταναλωτικών αγαθών (αυτοκίνητο, κατοικία) και έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως πρόδροµοι δείκτες για την ιδιωτική κατανάλωση. Αναλυτικότερα: Μικρή άνοδος στη µέτρηση Ιούλιου σε σχέση µε εκείνη του Απριλίου καταγράφεται στην πρόθεση αγοράς αυτοκινήτου εντός των επόµενων 12 µηνών, µε το σχετικό δείκτη να διαµορφώνεται στις -91,1 µονάδες (από -93,8). Οι σχετικοί δείκτες στην ΕΕ και την Ευρωζώνη βελτιώνονται ελαφρά, στις -73,5 και -76,6 µονάδες αντίστοιχα. Μόλις το 2% (από 1%) των Ελλήνων καταναλωτών δηλώνει εκ νέου ότι είναι πιθανό να αγοράσει αυτοκίνητο εντός 12µήνου. Οριακή ανάκαµψη καταγράφει τον Ιούλιο και η πρόθεση για αγορά ή κατασκευή κατοικίας εντός των επόµενων 12 µηνών, µε το σχετικό δείκτη να διαµορφώνεται στις -94,5 µονάδες. Η επίδοση αυτή παραµένει δυσµενέστερη από τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς δείκτες, οι οποίοι διαµορφώνονται στις -88,8 και -89,9 µονάδες σε ΕΕ και Ευρωζώνη. Και σε αυτήν την περίπτωση, µόλις το 1% των νοικοκυριών δηλώνει ότι ίσως προβεί σε αγορά/ κατασκευή κατοικίας τον επόµενο χρόνο. Η πρόθεση πραγµατοποίησης σηµαντικών δαπανών για βελτίωση / ανανέωση της κατοικίας εντός των επόµενων 12 µηνών ανακάµπτει επίσης ελαφρά τον Ιούλιο, µε το σχετικό δείκτη να διαµορφώνεται στις -88,8 µονάδες (από -90,1). Οι ευρωπαϊκοί δείκτες αυξάνονται οριακά και διαµορφώνονται στις -58,6 και -60,1 µονάδες σε ΕΕ και Ευρωζώνη αντίστοιχα. Το ποσοστό των νοικοκυριών που δηλώνουν ότι δεν είναι καθόλου πιθανό να πραγµατοποιήσουν σηµαντικές σχετικές δαπάνες το επόµενο διάστηµα περιορίζεται οριακά στο 87% (από 89%), ενώ παραµένει στο 4% το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι είναι αρκετά ή πολύ πιθανό να βελτιώσουν ή να ανανεώσουν την κατοικία τους. 19

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΒΕ: Περισσότερο αισιόδοξοι επιχειρηµατίες και καταναλωτές

ΙΟΒΕ: Περισσότερο αισιόδοξοι επιχειρηµατίες και καταναλωτές ΙΟΒΕ: Περισσότερο αισιόδοξοι επιχειρηµατίες και καταναλωτές 1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Άνοδος των επιχειρηµατικών προσδοκιών Ο είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στη Βιοµηχανία καταγράφει αξιοσηµείωτη άνοδο πέντε µονάδων

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ)

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ) ΙΙΔΡΥΜΑ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΩΝ & ΒΙΙΟΜΗΧΑΝΙΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας για τον τομέα ΤΠΕ Α Τρίμηνο 1. ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΑ ΤΠΕ 2. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΠΕ 3. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας H Έρευνα καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (1) Μέρος του Εναρμονισμένου Προγράμματος Ερευνών της ΕΕ από το 1972 Συμπληρώνει την έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) Σύνδεσµος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) Σύνδεσµος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) Σύνδεσµος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) Έρευνα Οικονοµικής Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές και Τουριστικές επιχειρήσεις Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Βαρόμετρο ΕΒΕΘ. Μάρτιος 2015

Βαρόμετρο ΕΒΕΘ. Μάρτιος 2015 Βαρόμετρο ΕΒΕΘ Η καθιέρωση ενός αξιόπιστου εργαλείου καταγραφής του οικονομικού, επιχειρηματικού και κοινωνικού γίγνεσθαι του Νομού Θεσσαλονίκης Διεξαγωγή ανά εξάμηνο (Μάρτιος, 2 ο 15ήμερο) Διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 11 Αυγούστου 211 Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Σύγκριση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ 211 Η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 2015. Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ

Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 2015. Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 215 Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ Ιούλιος 215 6 η τριμηνιαία έρευνα στις επιχειρήσεις-μέλη

Διαβάστε περισσότερα

2 Χρόνια Διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Τα επιτεύγματα της πολιτικής του. Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας Ν.Δ. Αν. Υπεύθυνος Τομέα Οικονομίας

2 Χρόνια Διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Τα επιτεύγματα της πολιτικής του. Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας Ν.Δ. Αν. Υπεύθυνος Τομέα Οικονομίας 2 Χρόνια Διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Τα επιτεύγματα της πολιτικής του Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας Ν.Δ. Αν. Υπεύθυνος Τομέα Οικονομίας Βασικά Μεγέθη της Οικονομίας Η ύφεση βάθυνε Η χώρα έχει εισέλθει

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία 01-2015

Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία 01-2015 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία 01-2015 21 Απριλίου 2015 Τρέχον περιβάλλον: Ανάπτυξη και Ευθύνη Η εκκρεμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.gr Εισήγηση του Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ιανουάριος 2015 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2 1. Εισαγωγή Το ΙΤΕΠ άρχισε να διεξάγει δύο φορές το χρόνο Έρευνα Συγκυρίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.7 Μελέτη Εξελίξεων και Τάσεων της Αγοράς Σεπτέμβριος 214 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα Α Τρίμηνο 2012 Αθήνα, Απρίλιος 2012 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Α Τρίμηνο 2012 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα: Η Επίδραση της Οικονομικής Κρίσης στις Επιχειρήσεις

Ποσοτική Έρευνα: Η Επίδραση της Οικονομικής Κρίσης στις Επιχειρήσεις Ποσοτική Έρευνα: Η Επίδραση της Οικονομικής Κρίσης στις Επιχειρήσεις ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Επιστημονικός Υπεύθυνος: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ Ερευνήτρια: Χριστίνα Γιακουμάκη Στόχος της έρευνας ήταν η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. 30, ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.6 Μελέτη Παρακολούθησης Εξελίξεων στις Μικρότερες Επιχειρήσεις Σεπτέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το B Τρίμηνο 2015. Συνεχής ανάκαμψη των προθέσεων προσλήψεων των εργοδοτών στην Ελλάδα

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το B Τρίμηνο 2015. Συνεχής ανάκαμψη των προθέσεων προσλήψεων των εργοδοτών στην Ελλάδα ManpowerGroup Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών Κτίριο Β 115 27 Αθήνα T: 210 69 27 400 www.manpowergroup.gr Media Contact: Μαριάννα Κολλητήρη T: 210 69 31 235 mkollitiri@manpowergroup.gr UNDER STRICT

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Πλαίσιο ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εμπειρογνώμονες της κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ με βάση τα στοιχεία που ήταν διαθέσιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία 03-2015

Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία 03-2015 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία 03-2015 15 Οκτωβρίου 2015 Επίδραση πολλών επιμέρους δυναμικών στην οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2013

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2013 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2013 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο Μέρος αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εμπειρογνώμονες του Ευρωσυστήματος κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία 02-2015

Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία 02-2015 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία 02-2015 23 Ιουλίου 2015 Η Επόμενη Μέρα Η Ελληνική οικονομία βαρύτατα

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Οι εξαγωγές αποτελούν το «κλειδί» για την αναθέρµανση της ελληνικής οικονοµίας. Με δεδοµένη την αδυναµία της εγχώριας αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 23/05/13 Σκοπός της µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ι. Δάνεια ή πιστωτικά όρια προς 1. Το τελευταίο τρίμηνο, ποιες μεταβολές σημειώθηκαν όσον αφορά τα κριτήρια της τράπεζάς σας για τη χορήγηση δανείων ή πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

www.icap.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2014 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012

www.icap.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2014 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012 Εισαγωγικό Σηµείωµα Η ελληνική οικονοµία συνεχίζει να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης, η διάρκεια της οποίας έχει ξεπεράσει όλες τις προβλέψεις. Η

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

συγκυρία & επιχειρήσεις

συγκυρία & επιχειρήσεις συγκυρία & επιχειρήσεις Μηνιαίο δελτίο οικονομικής δραστηριότητας Μιχάλης Μασουράκης Chief Economist Ε: mmassourakis@sev.org.gr Τ: +302115006104 Μιχάλης Μητσόπουλος Senior Advisor Ε: mmitsopoulos@sev.org.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική οικονομία ανακάμπτει: Η εγχώρια παραγωγή ενισχύεται (+1,74%) και η ανεργία μειώνεται (-1,90 ΠΜ)

Η ελληνική οικονομία ανακάμπτει: Η εγχώρια παραγωγή ενισχύεται (+1,74%) και η ανεργία μειώνεται (-1,90 ΠΜ) ISSN:2241 4878 Tεύχος 101 20 Νοεμβρίου 2014 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Η ελληνική οικονομία ανακάμπτει: Η εγχώρια παραγωγή ενισχύεται (+1,74%) και η ανεργία μειώνεται (-1,90

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 5 Μαρτίου 2015 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Αναφορικά με τις επιδόσεις των ελληνικών επιχειρήσεων για το

Διαβάστε περισσότερα

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

συγκυρία & επιχειρήσεις

συγκυρία & επιχειρήσεις συγκυρία & επιχειρήσεις Μηνιαίο δελτίο οικονομικής δραστηριότητας σελ. ΑΕΠ 2 Οικονομικό κλίμα 3 Οικονομική συγκυρία 4 Απασχόληση 5 Τιμές Αμοιβές 6 Χρηματοδότηση 7 Δημοσιονομικά στοιχεία 8 Ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ;

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων. Απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την έρευνα:

Σύμφωνα με την έρευνα: Στα πρόθυρα της οικονομικής ασφυξίας βρίσκεται ένα μεγάλο μέρος των ελληνικών νοικοκυριών. Αυτό είναι το συμπέρασμα που προκύπτει από την ετήσια τακτική έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ που έγινε σε συνεργασία με

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 120 9 Απριλίου 2015

Tεύχος 120 9 Απριλίου 2015 ISSN:2241 4878 Tεύχος 120 9 Απριλίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονοµία 2/07

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονοµία 2/07 Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών Η Ελληνική Οικονοµία 2/07 Τριµηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 48, Ιούνιος 2007 1 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας της Ελληνικής Οικονοµίας αποτελεί προϊόν συλλογικής

Διαβάστε περισσότερα

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2010

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2010 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2010 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 122 30 Απριλίου 2015

Tεύχος 122 30 Απριλίου 2015 ISSN:2241 4878 Tεύχος 122 30 Απριλίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 116 12 Μαρτίου 2015

Tεύχος 116 12 Μαρτίου 2015 ISSN:2241 4878 Tεύχος 116 12 Μαρτίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΤΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΤΩΝ ΝΧΙ 1

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΤΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΤΩΝ ΝΧΙ 1 10 εκεµβρίου 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΤΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΤΩΝ ΝΧΙ 1 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) εγκαινιάζει σήµερα µια νέα σειρά εναρµονισµένων στατιστικών στοιχείων σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Πηγές Στοιχείων : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τετραμηνιαία έκδοση του ΚΕΠΕ Τεύχος 22, Οκτώβριος 2013 OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Μακροοικονομικήανάλυση και προβλέψεις Δημόσια οικονομικά Ανθρώπινοι πόροι και

Διαβάστε περισσότερα

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών - Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, το δ τρίμηνο 2014, το βουλγαρικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 1,3% σε ετήσια βάση και κατά 0,4% σε τριμηνιαία βάση. Σε ό,τι αφορά το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015. Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015. Ελληνική Οικονομία Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015 Ελληνική Οικονομία Οι βασικοί δείκτες οικονομικής συγκυρίας που σχετίζονται με την πορεία της ιδιωτικής καταναλωτικής

Διαβάστε περισσότερα

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2011

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2011 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2011 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο Μέρος αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των κατασκευών

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των κατασκευών ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙKΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των κατασκευών Νίκος Βέττας Γενικός Διευθυντής ΙΟΒΕ Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΣΕΠΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 8 Μαΐου 2015. Ελληνική Οικονοµία

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 8 Μαΐου 2015. Ελληνική Οικονοµία Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 8 Μαΐου 2015 Ελληνική Οικονοµία Παρά την ευνοϊκή διεθνή οικονοµική συγκυρία, που προσδιορίζεται από το σχετικά αδύναµο ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 29 Αυγούστου 2014 Καταθέσεις Δάνεια Τιμές Ακινήτων Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε για δεύτερη φορά η Κεντρική Τράπεζα, το συνολικό ενεργητικό των επενδυτικών οργανισμών που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα Α Τρίμηνο 2009 Αθήνα, Απρίλιος 2009 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Α Τρίμηνο 2009 3 4 5 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία

Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία Η ενίσχυση του κλίματος αβεβαιότητας σε σχέση με τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και η επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων»

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων» Πειραιάς, 10 Ιουνίου 2013 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων» Στην Ελλάδα, τα επιτόκια χορηγήσεων παραμένουν σε υψηλό

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 8 Αυγούστου 2013. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 8 Αυγούστου 2013. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 8 Αυγούστου 2013 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονομία Οι όποιες αμφισβητήσεις υπήρχαν για την πορεία υλοποίησης του Π2013, ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

Μία Έρευνα της Manpower Q2 2013. Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα

Μία Έρευνα της Manpower Q2 2013. Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Μία Έρευνα της Manpower Q Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Q/ Περιεχόµενα Οι Προοπτικές Απασχόλησης στην Ελλάδα Συγκρίσεις ανά Γεωγραφική Περιοχή Συγκρίσεις ανά Τοµέα Οικονοµικής ραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξέλιξη ετήσιων µεταβολών του είκτη Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία, Συνόλου, Εγχώριας και Εξωτερικής Αγοράς 10,0 8,0. Φεβ. 13. εκ.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξέλιξη ετήσιων µεταβολών του είκτη Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία, Συνόλου, Εγχώριας και Εξωτερικής Αγοράς 10,0 8,0. Φεβ. 13. εκ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 29 Οκτωβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Σεπτέµβριος 20 Ο Γενικός είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία (σύνολο Εγχώριας

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 14 Αυγούστου 2014 Δημοσιονομικό Έλλειμμα - Πληθωρισμός - Εξωτερικό Εμπόριο Σύμφωνα με στοιχεία του ΥΠΕΜΠ, τα οποία δημοσιεύτηκαν μετά την απόφαση για επιβολή εμπάργκο από τη Ρωσία

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Ιανουάριος - Απρίλιος Καταναλωτική δαπάνη εισερχόμενου τουρισμού σε έξι Μεσογειακές χώρες, με επιμέρους στοιχεία για την Ελλάδα Αύγουστος 2 Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμιος και Ελληνικός Τουρισμός

Παγκόσμιος και Ελληνικός Τουρισμός ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISΜ Παγκόσμιος και Ελληνικός Τουρισμός I. Παγκόσμιος Τουρισμός Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεωρημένες Προβλέψεις για τον Εισερχόμενο Τουρισμό στην Ελλάδα το 2010 μετά την Κρίση του Απριλίου και τα Γεγονότα του Μαΐου

Αναθεωρημένες Προβλέψεις για τον Εισερχόμενο Τουρισμό στην Ελλάδα το 2010 μετά την Κρίση του Απριλίου και τα Γεγονότα του Μαΐου Αθήνα, 2 Ιουλίου 2010 Δελτίο Τύπου Παρουσιάστηκε, σήμερα στις 2 Ιουλίου 2010 στο ξενοδοχείο St.George Lycabettus, το τέταρτο τεύχος της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Ανάλυσης των Τουριστικών Τάσεων με τις προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο 2015.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 4 Ιουνίου 20 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Μάρτιος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ανασκόπηση Οικονοµικών Εξελίξεων και Προοπτικών

Μηνιαία Ανασκόπηση Οικονοµικών Εξελίξεων και Προοπτικών Μηνιαία Ανασκόπηση Οικονοµικών Εξελίξεων και Προοπτικών Έκδοση της 6/12/2013 Η.Π.Α. το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν των Η.Π.Α. ενισχύθηκε στο γ τρίµηνο κατά 3,6%. Το µέγεθος αυτό αποτελεί ανοδική αναθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 29 Ιουλίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 29 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 29 Ιουλίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Ιούνιος 20 Ο Γενικός είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία (σύνολο Εγχώριας και Εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 131 10 Ιουλίου 2015. Η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάκαμψη της οικονομίας.

Τεύχος 131 10 Ιουλίου 2015. Η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάκαμψη της οικονομίας. ISSN:2241 4878 Τεύχος 131 10 Ιουλίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 1. ιεθνείς οικονοµικές εξελίξεις Το διεθνές οικονοµικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αστάθεια και αβεβαιότητα, µε προοπτική µεσοπρόθεσµα, την επιβράδυνση της οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

2009-2011: ΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

2009-2011: ΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 2009-2011: ΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Σύνοψη και συμπέρασμα Αντώνης Τορτοπίδης, οικονομολόγος 1 Φεβρουάριος 2009 Η σημερινή ύφεση της οικοδομικής

Διαβάστε περισσότερα

Νέες προκλήσεις ή ευκαιρίες της κυπριακής. οικονομίας και αγοράς

Νέες προκλήσεις ή ευκαιρίες της κυπριακής. οικονομίας και αγοράς Νέες προκλήσεις ή ευκαιρίες της κυπριακής οικονομίας και αγοράς ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΚΡΟΝΙΑΣ Σύμβουλος ΟΕΥ Α Ιστορικό εξέλιξης της κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 1 ο Μεγαλύτερη μείωση των τιμών κατοικιών το 1 ο τρίμηνο του 1 Ο δείκτης τιμών κατοικιών για το 1 ο τρίμηνο του (οικίες και διαμερίσματα)

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Πτυχιακή Εργασία Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Σπουδαστής: Καραλάγας Γεώργιος Εισηγητής: Ντάνος Αναστάσιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Αριθμητικά στοιχεία και δείκτες για τις Κυριακές»

«Αριθμητικά στοιχεία και δείκτες για τις Κυριακές» «Αριθμητικά στοιχεία και δείκτες για τις Κυριακές» 1. ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Η διαρκής διολίσθηση του κύκλου εργασιών στα καταστήματα λιανικής που καταγράφεται με αμείωτους ρυθμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2015 Τίτλος : Απουσιάζει ο Τουρισμός από τον προεκλογικό διάλογο Ενόψει της προγραμματισμένης για σήμερα τηλεμαχίας

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών 3 Ισοζύγιο πληρωµών 3.1 Εισαγωγή ιεθνή οικονοµία Ύφεση στην Γερµανία οικονοµίες του Ευρώ Αυξηση των αµερικανικών επιτοκίων διεθνή επιτόκια και δολάριο($) Χρηµατοοικονοµική κρίση στην Ασία Ανοιχτή οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα