Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ)"

Transcript

1 ΙΙ ΡΥΜΑ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΩΝ & ΒΙΙΟΜΗΧΑΝΙΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ (ΕΛΛΑ Α ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ) 5 εεκκεεµβρί ίου

2 Το ΙΟΒΕ διεξάγει κάθε µήνα από το 1981 Έρευνες Οικονοµικής Συγκυρίας στις επιχειρήσεις στους τέσσερις τοµείς της οικονοµίας και, από τον Μάιο του 2008, και στους καταναλωτές. Οι έρευνες αποτελούν µέρος του κοινού εναρµονισµένου προγράµµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (DG ECFIN) και τα αποτελέσµατά τους χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό του δείκτη οικονοµικού κλίµατος σε Ελλάδα και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ δηµοσιεύονται αναλυτικά στις εκδόσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι αναλύσεις που δηµοσιεύονται κάθε µήνα µε τη µορφή αυτής της έκδοσης στηρίζονται στα πρωτογενή, αναλυτικά στοιχεία για πάνω από 1000 επιχειρήσεις και αντιπροσωπευτικό δείγµα 1500 καταναλωτών, όπως προκύπτουν από τις έρευνες που διεξάγει αποκλειστικά και µόνο το ΙΟΒΕ για την Ελλάδα για λογαριασµό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επόµενο δελτίο συγκυρίας: 5 Ιανουαρίου

3 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ: EE-27, ΕΥΡΩΖΩΝΗ, ΕΛΛΑ Α ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ α) Ε.Ε Ευρωζώνη: Εξασθένηση του κλίµατος σε ΕΕ και Ευρωζώνη Ο είκτης Οικονοµικού Κλίµατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη επανέρχεται στην καθοδική τροχιά των προηγούµενων µηνών και διαµορφώνεται κατά µία µονάδα χαµηλότερα σε αµφότερες τις ζώνες, φθάνοντας στις 92,8 και 93,7 µονάδες αντίστοιχα. Ο σχετικός δείκτης απέχει πλέον από το µακροχρόνιο µέσο όρο του, τόσο στην ΕΕ, όσο και στην Ευρωζώνη, ενώ στους επιµέρους τοµείς, οι προσδοκίες µεταβάλλονται αρνητικά σε όλους, εκτός από τις Κατασκευές, όπου οι σχετικοί δείκτες παραµένουν εν πολλοίς σταθεροί. Στην Καταναλωτική Εµπιστοσύνη καταγράφεται νέα πτώση η οποία εκπορεύεται κατά κύριο λόγο από τον ενισχυόµενο φόβο των ευρωπαίων πολιτών σε σχέση µε την εξέλιξη της ανεργίας. Συγκεκριµένα, στη Βιοµηχανία, ο σχετικός δείκτης υποχωρεί κατά 1 µονάδα στην ΕΕ και 0,8 µονάδες στην Ευρωζώνη, κινούµενος πλέον κάτω από το µακροχρόνιο µέσο όρο του και στις δύο ζώνες. Ο δείκτης στις Υπηρεσίες επιδεινώνεται επίσης σε ΕΕ και Ευρωζώνη, κατά 2,3 και 1,8 µονάδες αντίστοιχα, ενώ και στο Λιανικό Εµπόριο, το κλίµα εξασθενεί τόσο στην ΕΕ (-1,4), όσο και την Ευρωζώνη (-1,3). Στις Κατασκευές, µετά την ελαφρά άνοδο του περασµένου µήνα, ο σχετικός δείκτης παραµένει στα ίδια σχεδόν επίπεδα τον Νοέµβριο και στις δύο ζώνες. Τέλος, η Καταναλωτική Εµπιστοσύνη περιορίζεται εκ νέου, κατά 0,5 µονάδες σε αµφότερες ΕΕ και Ευρωζώνη, µε µικτές όµως τάσεις σε επίπεδο χωρών, αντικατοπτρίζοντας κυρίως την έντονη ανησυχία των ευρωπαίων πολιτών για τη µελλοντική γενική οικονοµική κατάσταση και την εξέλιξη της ανεργίας. Αναλυτικότερα: Στη Βιοµηχανία, οι δείκτες επιχειρηµατικών προσδοκιών διαµορφώνονται στις -7,7 και -7,3 µονάδες σε ΕΕ και Ευρωζώνη αντίστοιχα. Οι προβλέψεις για την εξέλιξη της παραγωγής λαµβάνουν πλέον οριακά αρνητικό πρόσηµο και στις δύο ζώνες, ενώ οι αρνητικοί δείκτες στις εκτιµήσεις για τα επίπεδα παραγγελιών καταγράφουν ήπια υποχώρηση, τόσο στην ΕΕ όσο και την Ευρωζώνη. Τέλος, οι εκτιµήσεις για τα αποθέµατα παραµένουν αµετάβλητες, υποδηλώνοντας διογκωµένα επίπεδα και στις δύο ζώνες. Στις Υπηρεσίες, οι σχετικοί δείκτες διαµορφώνονται στις -4,9 και -1,7 µονάδες αντίστοιχα σε ΕΕ και Ευρωζώνη. Οι αρνητικές εκτιµήσεις των επιχειρήσεων για την τρέχουσα δραστηριότητά τους διευρύνονται 3-4 µονάδες σε ΕΕ και Ευρωζώνη, ενώ µικρή αρνητική µεταβολή καταγράφουν και οι εκτιµήσεις για την τρέχουσα ζήτηση και στις δύο ζώνες. Τέλος, οι προβλέψεις των επιχειρήσεων για τη βραχυπρόθεσµη εξέλιξη της ζήτησης παραµένουν σταθερά αρνητικές στην ΕΕ και επιδεινώνονται οριακά στην Ευρωζώνη. Στο Λιανικό Εµπόριο, οι σχετικοί δείκτες διαµορφώνονται στις -13,7 και -11,0 µονάδες σε ΕΕ και Ευρωζώνη αντίστοιχα. Οι αρνητικές εκτιµήσεις για την τρέχουσα επιχειρηµατική δραστηριότητα εντείνονται και στις δύο ζώνες και περισσότερο στην ΕΕ, 3

4 ενώ οι εκτιµήσεις για τα αποθέµατα καταγράφουν οριακή αποκλιµάκωση στην ΕΕ και παραµένουν σταθερές στην Ευρωζώνη. Τέλος, ο ήδη αρνητικός δείκτης των προβλέψεων για τις πωλήσεις τους επόµενους µήνες χάνει 2 µονάδες στην ΕΕ και υποχωρεί οριακά στην Ευρωζώνη. Πίνακας 1: είκτες Οικονοµικού Κλίµατος (1990-=100, εποχικά εξοµαλυµένα στοιχεία) Μέσος όρος Min Max ΕΕ-27 66,9 113,8 Μαρ-09 Ιουν-07 99,3 108,29 111,15 93,45 79,64 101,63 Ευρωζώνη 69,6 113,0 Μαρ-09 Ιαν-01 98,5 107,11 109,39 93,70 80,68 100,84 Ελλάδα 67,2 111,9 Μαρ-09 Απρ-04 96,7 104,15 108,05 95,63 76,26 75,08 ΕΕ-27 96,3 97,9 99,8 101,1 100,0 100,2 102,1 103,2 103,6 104,1 105,3 106,4 Ευρωζώνη 95,4 95,8 98,0 100,1 98,3 99,1 101,2 102,2 103,5 104,4 105,7 107,0 Ελλάδα 81,7 78,5 76,3 75,8 70,2 71,8 73,9 75,1 74,3 74,9 74,8 73,7 ΕΕ ,9 107,3 107,4 105,1 105,4 104,6 102,3 97,4 93,9 93,8 92,8 Ευρωζώνη 106,8 108,0 107,3 106,1 105,5 105,4 103,0 98,4 95,0 94,8 93,7 Ελλάδα 76,1 79,4 78,4 74,2 74,0 70,0 70,9 73,7 70,6 67,5 68,6 Σηµείωση: Ο είκτης Οικονοµικού Κλίµατος (1990-=100) υπολογίζεται µε βάση τους επιµέρους είκτες Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στη Βιοµηχανία, τις Κατασκευές, το Λιανικό Εµπόριο και τις Υπηρεσίες, καθώς και το είκτη Εµπιστοσύνης στους Καταναλωτές. Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, DG Ecfin Στις Κατασκευές, οι σχετικοί δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη διαµορφώνονται αντίστοιχα στις -27,3 και -24,8 µονάδες. Από τα επιµέρους στοιχεία δραστηριότητας, η µικρή βελτίωση στους αρνητικούς δείκτες των προβλέψεων για το επίπεδο των εργασιών και στις δύο ζώνες, αντισταθµίζεται από την αντίστοιχη πτώση του δείκτη στις προβλέψεις για την απασχόληση το επόµενο 12µηνο. Ο είκτης Καταναλωτικής Εµπιστοσύνης κινείται στις -20,7 και -20,4 µονάδες αντίστοιχα στην ΕΕ και την Ευρωζώνη. Οι αρνητικές προβλέψεις των καταναλωτών για την οικονοµική κατάσταση του νοικοκυριού τους εµµένουν και στις δύο ζώνες, ενώ οι αντίστοιχες για την οικονοµική κατάσταση της χώρας περιορίζονται ελαφρά σε αµφότερες ΕΕ και Ευρωζώνη. Στα ίδια σχεδόν επίπεδα παραµένει η πρόθεση των καταναλωτών για αποταµίευση, ενώ τέλος, ο δείκτης προβλέψεων για την εξέλιξη της ανεργίας επιδεινώνεται ελαφρά τόσο στην ΕΕ όσο και την Ευρωζώνη. Τέλος, ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών στις Χρηµατοοικονοµικές Υπηρεσίες (δεν περιλαµβάνεται στο δείκτη οικονοµικού κλίµατος), µετά από ένα εξάµηνο συνεχούς υποχώρησης, τον Νοέµβριο κερδίζει έδαφος και ανακάµπτει και στις δύο ζώνες, κατά 4 4

5 και 5 µονάδες αντίστοιχα, φθάνοντας στις -4,7 και -10,9 µονάδες σε ΕΕ και Ευρωζώνη. Από τα επιµέρους στοιχεία, βελτιώνονται σηµαντικά οι εκτιµήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων και οι εκτιµήσεις για την τρέχουσα εξέλιξη της ζήτησης σε ΕΕ και Ευρωζώνη, εξέλιξη η οποία εν µέρει µόνο αντισταθµίζεται από την οριακή απώλεια στο δείκτη των προβλέψεων της ζήτησης στο επόµενο τρίµηνο στην ΕΕ και τη λίγο µεγαλύτερη πτώση του αντίστοιχου δείκτη στην Ευρωζώνη ιάγραµµα 1: είκτες Οικονοµικού Κλίµατος Ε.Ε-27 και Ελλάδα (1990-=100, εποχικά εξοµαλυµένα στοιχεία) Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, DG Ecfin E.E Ελλάδα Μέσος Όρος ΕΕ27 (2001-) Ευρωζ ώνη Από τις µεγαλύτερες ευρωπαϊκές χώρες, ο δείκτης κλίµατος υποχωρεί περισσότερο στη Γαλλία (-3,7), ενώ ακολουθεί η Ολλανδία (-1,8) και το Ην. Βασίλειο (-0,6). Το κλίµα στη Γερµανία παραµένει σχεδόν αµετάβλητο (-0,1), όπως συµβαίνει και στην Ισπανία (+0,2), ενώ στην Ιταλία (+0,8) και την Πολωνία (+0,9) βελτιώνεται. Η Γερµανία παραµένει σταθερά η µόνη µεγάλη χώρα στην οποία ο σχετικός δείκτης παραµένει πάνω από τον αντίστοιχο µακροχρόνιο µέσο όρο του. 5

6 β) Ελλάδα: Σταθερό το οικονοµικό κλίµα Ο είκτης Οικονοµικού Κλίµατος στην Ελλάδα τον Νοέµβριο σταθεροποιείται σχεδόν στα επίπεδα µε εκείνα του προηγούµενου µήνα, στις 68,6 µονάδες. Παρά τη µικρή βελτίωση στην καταναλωτική εµπιστοσύνη, η δυσαρέσκεια σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας είναι διάχυτη. Η απαισιοδοξία τροφοδοτήθηκε επιπροσθέτως και από τις έντονες πολιτικές αβεβαιότητες που κυριάρχησαν τον προηγούµενο µήνα και οι οποίες επέτειναν τις ήδη πολύ δυσµενείς κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες, όπως αυτές έχουν διαµορφωθεί τους τελευταίους µήνες. Η φαινοµενική σταθεροποίηση της πολιτικής κατάστασης µε το σχηµατισµό νέας κυβέρνησης συνεργασίας ενδεχοµένως να οδηγήσει σε κάποια βελτίωση που θα αποδίδει την αίσθηση προσωρινής διεξόδου. Στη συγκεκριµένη όµως συγκυρία και µε το διεθνές περιβάλλον να επιδεινώνεται, απαιτείται πλέον η πειστική διατύπωση µιας συνεκτικής πολιτικής που να αίρει µέρος των αβεβαιοτήτων που έχουν διογκωθεί. Αναλυτικότερα: στη Βιοµηχανία, εντείνονται οι αρνητικές προβλέψεις για την εξέλιξη της παραγωγής, αλλά και οριακά οι εκτιµήσεις για παραγγελίες προς προµηθευτές, µε τις εκτιµήσεις για τα αποθέµατα αντίθετα να καταγράφουν µικρή αποκλιµάκωση. στις Υπηρεσίες, πτωτικά κινούνται οι εκτιµήσεις για το τρέχον επίπεδο εργασιών και την τρέχουσα πορεία της ζήτησης, ενώ και οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσµη εξέλιξη της ζήτησης επιδεινώνονται επίσης. στο Λιανικό Εµπόριο, οι πολύ αρνητικές εκτιµήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις διευρύνονται, ενώ τα αποθέµατα διογκώνονται ελαφρά. Τις εξελίξεις αυτές αντισταθµίζει εν µέρει η εξασθένιση των αρνητικών προβλέψεων για την εξέλιξη των πωλήσεων το επόµενο τρίµηνο. στις Κατασκευές, οι πολύ χαµηλές εκτιµήσεις για το επίπεδο προγράµµατος εργασιών των επιχειρήσεων καταγράφουν µικρή άνοδο, η οποία όµως εξαλείφεται από την περαιτέρω επιδείνωση στις εξαιρετικά δυσµενείς προβλέψεις για την απασχόληση του κλάδου. στην Καταναλωτική Εµπιστοσύνη, οι προβλέψεις για την οικονοµική κατάσταση της χώρας και του νοικοκυριού βελτιώνονται, µετά τα ιστορικά χαµηλά επίπεδα του προηγούµενου µήνα, αν και µειώνεται περαιτέρω η πρόθεση για αποταµίευση σε νέο ιστορικά χαµηλό ρεκόρ. Τέλος, οι προβλέψεις για την εξέλιξη της ανεργίας παραµένουν εξαιρετικά δυσοίωνες, παρά την οριακή ανάκαµψη του σχετικού δείκτη. 6

7 Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Περαιτέρω υποχώρηση στις επιχειρηµατικές προσδοκίες Ο είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στη Βιοµηχανία τον Νοέµβριο υποχωρεί για τρίτο κατά σειρά µήνα και διαµορφώνεται στις 72,6 µονάδες (από 74,0 µονάδες), στο χαµηλότερο επίπεδο της τελευταίας διετίας. Πρόκειται για εξαιρετικά αρνητική εξέλιξη, καθώς ο τοµέας της βιοµηχανίας έδειχνε ενδείξεις αντοχής στην κρίση, τροφοδοτούµενος από την εξαγωγική δυναµική των προηγούµενων µηνών. Από τα βασικά στοιχεία δραστηριότητας των επιχειρήσεων που συνδιαµορφώνουν το συνολικό δείκτη, οι µεταβολές είναι πάντως ήπιες: οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσµη εξέλιξη της παραγωγής συνεχίζουν να υποχωρούν σε ακόµα πιο αρνητικά επίπεδα, ενώ οι ήδη πολύ δυσµενείς εκτιµήσεις των επιχειρήσεων για το τρέχον επίπεδο παραγγελιών και ζήτησης εµµένουν. Τέλος, οι εκτιµήσεις για το επίπεδο των αποθεµάτων περιορίζονται ελαφρά, παραµένοντας όµως σε επίπεδα ανώτερα από τα κανονικά για την εποχή. Αναλυτικότερα: α) Σχετικά µε το επίπεδο παραγγελιών και ζήτησης, ο δείκτης διαµορφώνεται οριακά χαµηλότερα τον Νοέµβριο έναντι του Οκτωβρίου, στις -47 µονάδες. Από τις επιχειρήσεις του τοµέα, οι µισές δηλώνουν εκ νέου µειωµένες για την εποχή παραγγελίες και µόλις το 3% των επιχειρήσεων αναφέρει το αντίθετο. β) Περαιτέρω επιδείνωση καταγράφεται τον Νοέµβριο στις προβλέψεις για την εξέλιξη της παραγωγής τους προσεχείς 3-4 µήνες, µε το σχετικό δείκτη να διαµορφώνεται στις -17 µονάδες (από -12) και το 32% των επιχειρήσεων να προβλέπει εκ νέου µειωµένη παραγωγή το επόµενο τρίµηνο, µε µόλις 15% (από 19%) να προσδοκά το αντίθετο. γ) Ως προς τα αποθέµατα έτοιµων προϊόντων, το σχετικό ισοζύγιο χάνει 2 µονάδες και διαµορφώνεται στις +14 µονάδες. Το 1/5 των επιχειρήσεων του τοµέα (από 27%) δηλώνει διογκωµένα αποθέµατα, ενώ µία στις δέκα αναφέρει το αντίθετο. δ) Οι εκτιµήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση εξωτερικού εξακολουθούν να υποδηλώνουν πτώση, µε το σχετικό αρνητικό ισοζύγιο να διαµορφώνεται ελαφρώς χαµηλότερα, στις -25 µονάδες (από -23). Μόνο 8-9% των επιχειρήσεων κατά το τελευταίο δίµηνο κρίνει ως υψηλά για την εποχή τα επίπεδα των παραγγελιών του έναντι του 33% που τα θεωρεί χαµηλά. ε) Συνακολούθως και οι εκτιµήσεις για τις εξαγωγές το τελευταίο τρίµηνο, µετά από ένα επτάµηνο θετικών επιδόσεων, αλλάζουν τάση και γίνονται αρνητικές (στις -8 µονάδες το σχετικό ισοζύγιο). Το 31% των επιχειρήσεων, αναφέρει µειωµένες εξαγωγές σε σχέση µε το προηγούµενο τρίµηνο, ενώ το 23% (από 30%) δηλώνει το αντίθετο. Στα ίδια, αρνητικά επίπεδα παραµένουν οι προβλέψεις για τις εξαγωγές τους προσεχείς µήνες, µε το 7

8 σχετικό ισοζύγιο να διαµορφώνεται εκ νέου στις -6 µονάδες και το 22% των επιχειρήσεων να προβλέπει µειωµένη ζήτηση από το εξωτερικό το επόµενο διάστηµα. Βιοµηχανία ( =100) Πίνακας 2: είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στη Βιοµηχανία Μέσος όρος Min Max ,8 109,5 93,7 101,5 102,8 91,9 72,1 75,8 Φεβ-09 Απρ-07 75,8 72,6 75,3 80,6 74,9 75,3 75,8 76,9 78,4 78,5 74,6 71,3 76,6 80,6 80,5 78,3 78,1 76,2 77,5 81,0 76,2 74,0 72,6 Σηµείωση: Ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών υπολογίζεται µε βάση τις προοπτικές για την παραγωγή, τις εκτιµήσεις για το ύψος των αποθεµάτων και τις εκτιµήσεις για τη συνολική ζήτηση. Πηγή: IOBE ιάγραµµα 2: είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στη Βιοµηχανία ( =100) Πηγή: IOBE Σύνολο Βιοµηχανίας Μέσος Όρος (2001-) στ) Αµετάβλητες σε χαµηλά επίπεδα παραµένουν και οι προβλέψεις για τις πωλήσεις τους προσεχείς µήνες, µε το σχετικό δείκτη να µην µεταβάλλεται από τις -13 µονάδες. υσµενέστερες όµως βαίνουν τον Νοέµβριο οι εκτιµήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις των επιχειρήσεων (στις -16 από -7 µονάδες ο δείκτης), µε το 38% των επιχειρήσεων (από 30%) να εκτιµά πτώση τους σε σχέση µε το προηγούµενο τρίµηνο, έναντι 22% που αναµένει άνοδο. ζ) Οι µήνες εξασφαλισµένης παραγωγής ενισχύονται ελαφρώς και διαµορφώνονται στους 4,4 µήνες (από 4,2), ενώ το ποσοστό χρησιµοποίησης εργοστασιακού δυναµικού κινείται οριακά υψηλότερα από την ιστορικά χαµηλή επίδοση του προηγούµενου µήνα, στο 66,9%. 8

9 η) Επιδείνωση καταγράφεται και στις προβλέψεις για την απασχόληση, όπου ο αρνητικός δείκτης τον Νοέµβριο διαµορφώνεται χαµηλότερα για δεύτερο κατά σειρά µήνα, στις -30 µονάδες (από -26), µε το 1/3 των επιχειρήσεων του τοµέα να προβλέπει νέα µείωση της απασχόλησης το επόµενο τρίµηνο και καµία επιχείρηση να µην αναµένει άνοδο. θ) Τέλος, ο ελλειµµατικός δείκτης των προβλέψεων για τις τιµές των προϊόντων σχεδόν τριπλασιάζεται τον Νοέµβριο στις -14 µονάδες, µε το 1/5 των επιχειρήσεων του τοµέα (από 13%) να υιοθετεί αποπληθωριστικές προσδοκίες και µόλις το 6% (από 9%) να αναµένει αύξηση τιµών το επόµενο διάστηµα. Από τους επιµέρους κλάδους, στα Καταναλωτικά και τα Ενδιάµεσα αγαθά σηµειώνεται νέα υποχώρηση των επιχειρηµατικών προσδοκιών, ενώ στα Κεφαλαιουχικά αγαθά, ο σχετικός δείκτης κερδίζει έδαφος τον Νοέµβριο. Αναλυτικότερα: Ο είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στα Καταναλωτικά Αγαθά κινείται ελαφρώς χαµηλότερα τον Νοέµβριο σε σχέση µε τον Οκτώβριο και διαµορφώνεται στις 76,7 µονάδες (από 79,4 µονάδες), στη χαµηλότερη τιµή του έτους, αλλά υψηλότερα έναντι της αντίστοιχης περσινής επίδοσης (73 µονάδες). Έντονη είναι η υποχώρηση στις προβλέψεις για την παραγωγή στους επόµενους µήνες, µε το σχετικό αρνητικό δείκτη να διπλασιάζεται στις -14 µονάδες. Ως προς τα αποθέµατα, οι σχετικές εκτιµήσεις υποδηλώνουν οριακή διόγκωση (στις +15 µονάδες το σχετικό ισοζύγιο), ενώ µικρή µείωση καταγράφεται και στο ήδη αρνητικό ισοζύγιο παραγγελιών και εγχώριας ζήτησης (στις -33 µονάδες ο σχετικός δείκτης). Ως προς την εξαγωγική δυναµική του κλάδου, τόσο οι τρέχουσες εκτιµήσεις, όσο και οι προβλέψεις για τις αναµενόµενες εξαγωγές του επόµενου τριµήνου επιδεινώνονται τον Νοέµβριο. Η απαισιοδοξία των επιχειρήσεων αντανακλάται στις δυσοίωνες προβλέψεις για την απασχόληση, µε το σχετικό δείκτη να καταγράφει τη χαµηλότερη τιµή του έτους (-25 µονάδες από -22), ενώ τέλος, σε σχέση µε τις τιµές, οι προβλέψεις µείωσης διατηρούνται και αυτόν το µήνα. Ο είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στα Κεφαλαιουχικά Αγαθά, µετά τα ιστορικά χαµηλά επίπεδα του προηγούµενου διµήνου, κερδίζει έδαφος τον Νοέµβριο και διαµορφώνεται στις 66,2 µονάδες, υψηλότερα έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου (57,7 µονάδες). Οι εξαιρετικά χαµηλές προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς µήνες εξοµαλύνονται σηµαντικά, παραµένοντας όµως αρνητικές (στις -23 µονάδες ο σχετικός δείκτης), ενώ έντονη είναι η αποκλιµάκωση που καταγράφεται και στα αποθέµατα, µε το ποσοστό των επιχειρήσεων που δηλώνει ότι αυτά είναι υψηλά για την εποχή να περιορίζεται στο 1/3. Ο δείκτης των εκτιµήσεων για τις τρέχουσες παραγγελίες και τη ζήτηση παραµένει σε πολύ χαµηλά επίπεδα, παρά τη βελτίωση που σηµειώνει (στις -64 από -85 µονάδες). Από τους υπόλοιπους δείκτες, όλοι κινούνται ανοδικά αλλά ήπια. Οι πολύ αρνητικές προβλέψεις για τις πωλήσεις, τις εξαγωγές, αλλά και την απασχόληση της επόµενης περιόδου εξοµαλύνονται ελαφρώς. Τέλος, οι κυρίαρχες προβλέψεις µείωσης των τιµών που υιοθετούνται από το 1/5 των επιχειρήσεων είναι ενισχυµένες σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα. 9

10 Οι επιχειρηµατικές προσδοκίες στα Ενδιάµεσα Αγαθά καταγράφουν υποχώρηση για τρίτο κατά σειρά µήνα, µε το σχετικό δείκτη να διαµορφώνεται στις 68,5 µονάδες (από 74,9 µονάδες), που είναι χαµηλότερη επίδοση των τελευταίων δύο ετών. Σηµαντική είναι η επιδείνωση των προβλέψεων για τη βραχυπρόθεσµη εξέλιξη της παραγωγής (στις -20 από -9 µονάδες ο σχετικός δείκτης). Οι εκτιµήσεις για τις τρέχουσες παραγγελίες και τη ζήτηση χάνουν 6 µονάδες, µε το σχετικό ισοζύγιο να λαµβάνει τη δυσµενέστερη τιµή της τελευταίας σχεδόν διετίας και να διαµορφώνεται στις -58 µονάδες. Ο δείκτης των εκτιµήσεων για το επίπεδο των αποθεµάτων κινείται επίσης ελαφρώς ανοδικά κατά 2 µονάδες (στις +16), µε τις προβλέψεις για τις εξαγωγές του επόµενου τριµήνου να παραµένουν σχεδόν στα ίδια επίπεδα. Όµως οι εκτιµήσεις για τις παραγγελίες εξωτερικού είναι πάντα αρνητικές (στις -23 µονάδες το σχετικό ισοζύγιο). υσµενέστερες σε σχέση µε τον Οκτώβριο είναι και οι προβλέψεις για την απασχόληση του τοµέα, µε το 43% των επιχειρήσεων να αναµένει µείωση των θέσεων εργασίας. Τέλος, ως προς τις τιµές, µία στις τέσσερις επιχειρήσεις (από 16%) αναµένει µείωσή τους το επόµενο διάστηµα και µόλις το 6% άνοδο (από 10%). 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: Πτώση των προσδοκιών στις Ιδιωτικές Κατασκευές Ο είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στις Κατασκευές παραµένει σε πτωτική τροχιά για δεύτερο κατά σειρά µήνα και διαµορφώνεται στις 37,1 µονάδες (από 40,6 µονάδες), χαµηλότερα έναντι της αντίστοιχης περσινής τιµής του (56,1 µονάδες). Το πρόγραµµα εργασιών των επιχειρήσεων του τοµέα βρίσκεται σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα, ενώ η υποχώρηση του Νοεµβρίου εκπορεύεται κυρίως από την επιδείνωση των επιχειρηµατικών προσδοκιών στις Ιδιωτικές Κατασκευές. Αναλυτικότερα, το σύνολο σχεδόν των επιχειρήσεων του τοµέα (εννιά στις 10) προβλέπει και νέα πτώση στο πρόγραµµα εργασιών του το προσεχές τρίµηνο. Οι δυσµενείς συνθήκες στον κλάδο δεν επιτρέπουν ανάκαµψη της απασχόλησης, µε τις σχετικές προβλέψεις να είναι πολύ αρνητικές, (στις -39 µονάδες το ισοζύγιο), καθώς το 42% των επιχειρήσεων του τοµέα προβλέπει περαιτέρω µείωση στο επόµενο τρίµηνο. Στα υπόλοιπα στοιχεία δραστηριότητας, οι δυσµενείς εκτιµήσεις για την τρέχουσα πορεία των εργασιών των επιχειρήσεων µεταβάλλονται οριακά (στις -34 µονάδες το σχετικό ισοζύγιο), µε το 53% να κρίνει ως συρρικνούµενη τη δραστηριότητά του, αν και ένα 19% την αξιολογεί ως ικανοποιητική. Οι µήνες εξασφαλισµένης δραστηριότητας κινούνται σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα, στους 7,3 µήνες, ενώ ενισχύονται οι προβλέψεις µείωσης τιµών (σε ιστορικά χαµηλό ρεκόρ στις -51 µονάδες ο δείκτης). Τέλος, σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις δηλώνουν ότι αντιµετωπίζουν προσκόµµατα στη λειτουργία τους, µε τις µισές να επισηµαίνουν κυρίως την ανεπαρκή χρηµατοδότηση και δύο στις πέντε επιχειρήσεις τη χαµηλή ζήτηση. Στην έρευνα επισηµαίνονται επίσης παράγοντες που συνδέονται µε τη γενική οικονοµική κατάσταση της χώρας και την κρίση, τη γραφειοκρατία, την υψηλή φορολογία, τον έντονο ανταγωνισµό, τις µεγάλες εκπτώσεις, την αναµονή για το νέο νόµο-πλαίσιο, την καθυστέρηση πληρωµών, την έλλειψη έργων κ.α. Στους επιµέρους κλάδους σηµειώνονται τα ακόλουθα: Πίνακας 3: είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στις Κατασκευές 10

11 Μέσος όρος Κατασκευές Min Max ( =100) 26,3 123,8 Μαρτ-11 Σεπ-03 87,9 91,1 92,5 95,3 65,5 47,4 64,1 48,5 39,7 44,6 44,0 51,1 46,1 48,0 35,5 59,7 56,1 32,2 29,1 34,6 26,3 29,4 36,4 29,9 28,8 33,7 44,3 40,6 37,1 Σηµείωση: Ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών υπολογίζεται µε βάση τις εκτιµήσεις για το πρόγραµµα των εργασιών και τις προβλέψεις για την απασχόληση. Πηγή: ΙΟΒΕ ιάγραµµα 3: είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στις Κατασκευές ( =100) Σύνολο Κατασκευών Μέσος Όρος (2001-) Πηγή: IOBE Ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών στις Ιδιωτικές Κατασκευές υποχωρεί τον Νοέµβριο στις 36,4 µονάδες (από 43,4 µονάδες τον προηγούµενο µήνα), σηµαντικά χαµηλότερα έναντι της αντίστοιχης περσινής επίδοσης (58,8 µονάδες). Η µείωση εκπορεύεται από τις χαµηλότερες προσδοκίες στις Κατασκευές Λοιπών Ιδιωτικών Κτιρίων, αφού στις Κατασκευές Κατοικιών ο σχετικός δείκτης παραµένει σχεδόν αµετάβλητος σε πολύ χαµηλά επίπεδα. Πτωτικά κινούνται όλες οι επιµέρους δείκτες: οι προβλέψεις για το επίπεδο προγράµµατος εργασιών είναι σχεδόν καθολικά αρνητικές (στις -89 από -83 µονάδες ο σχετικός δείκτης), ενώ ακόµα πιο δυσοίωνες είναι και οι προβλέψεις απασχόλησης του κλάδου, µε το σχετικό ισοζύγιο να χάνει 9 µονάδες και να διαµορφώνεται στις -37 µονάδες. Από τα υπόλοιπα στοιχεία δραστηριότητας, ο δείκτης των εκτιµήσεων για την τρέχουσα πορεία των εργασιών υποχωρεί εκ νέου σε αρνητικά επίπεδα (στις -7 µονάδες), ενώ η εξασφαλισµένη δραστηριότητα των επιχειρήσεων, δεν ξεπερνά τους 4,6 µήνες. Ως προς τις τιµές, το 64% των επιχειρήσεων αναµένει µείωσή τους, ενώ πάνω από το 56% των επιχειρήσεων αναφέρει ως βασικότερο εµπόδιο στη λειτουργία του τη χαµηλή ζήτηση και το 37% την ανεπαρκή χρηµατοδότηση. 11

12 Αµετάβλητες διατηρούνται τον Νοέµβριο οι επιχειρηµατικές προσδοκίες στις Κατασκευές ηµοσίων Έργων, µε το σχετικό δείκτη να διαµορφώνεται και πάλι στις 36,1 µονάδες, κατώτερα έναντι της αντίστοιχης περσινής, ήδη πολύ χαµηλής, επίδοσης (54,8 µονάδες). Από τα στοιχεία που συναποτελούν το δείκτη, οι εξαιρετικά χαµηλές προβλέψεις για τις προγραµµατισµένες εργασίες των επιχειρήσεων υποχωρούν περαιτέρω, µε το συντριπτικό 94% (από 87%) να αναµένει νέα µείωση. Ως προς τις προβλέψεις των επιχειρήσεων για την απασχόληση του κλάδου, το σχετικό ισοζύγιο κερδίζει 5 µονάδες, αλλά παραµένει σε πολύ χαµηλά επίπεδα (στις -42 µονάδες). Από τα υπόλοιπα στοιχεία δραστηριότητας, οι εκτιµήσεις για την τρέχουσα πορεία των εργασιών των επιχειρήσεων, παραµένουν δυσµενείς, µε επτά στις δέκα επιχειρήσεις να εκτιµούν ως φθίνουσα τη δραστηριότητά τους το τρέχον τρίµηνο και µόλις το 6% και πάλι να κρίνει ως θετική την εξέλιξη των εργασιών του. Ως προς τις τιµές, η πτωτική τάση παραµένει και το σχετικό ισοζύγιο διευρύνεται στις -35 µονάδες (από -12), στη χαµηλότερη τιµή του έτους, ενώ τέλος, µηδενικό παραµένει το ποσοστό των επιχειρήσεων που δεν αναφέρει εµπόδια στη λειτουργία του, µε τα 2/3 των επιχειρήσεων να δηλώνουν ότι η επιχειρηµατική τους λειτουργία παρεµποδίζεται από τη χαµηλή χρηµατοδότηση, το 1/5 να αναφέρει τη χαµηλή ζήτηση και ένα 16% τους λοιπούς παράγοντες ως κυριότερα εµπόδια στη λειτουργία του. 3. ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: Μικρή υποχώρηση στις επιχειρηµατικές προσδοκίες στους περισσότερους κλάδους Ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών στο Λιανικό Εµπόριο καταγράφει τον Νοέµβριο ελαφρά υποχώρηση, µετά την ήπια αλλά σταθερά ανοδική πορεία των προηγούµενων πέντε µηνών, και διαµορφώνεται στις 59,7 µονάδες (από 62,8 µονάδες), επίδοση σηµαντικά κατώτερη της αντίστοιχης περσινής (91,1 µονάδες). Η τρέχουσα δραστηριότητα είναι απογοητευτική για την πλειονότητα των επιχειρήσεων του τοµέα, ενώ και οι προβλέψεις για τη δραστηριότητα του εκεµβρίου που περιλαµβάνει την εορταστική περίοδο δεν είναι αισιόδοξες. Πάντως, στους επιµέρους κλάδους, οι επιχειρηµατικές προσδοκίες βελτιώνονται στα Είδη Οικιακού Εξοπλισµού και οριακά στα Πολυκαταστήµατα. Αναλυτικότερα, ο έντονα αρνητικός δείκτης των εκτιµήσεων των επιχειρήσεων για τις τρέχουσες πωλήσεις, χειροτερεύει και διαµορφώνεται στις -58 µονάδες. Αντίθετα, οι προβλέψεις για τις βραχυπρόθεσµες προοπτικές των πωλήσεων, ενισχύεται, µε το σχετικό δείκτη να παραµένει όµως πολύ χαµηλά, στις -38 µονάδες (από -45). Στις εκτιµήσεις για τα αποθέµατα το τελευταίο τρίµηνο, το ισοσκελισµένο ισοζύγιο του Οκτωβρίου αυξάνεται κατά 6 µονάδες, υποδηλώνοντας διόγκωση. Από τα υπόλοιπα στοιχεία δραστηριότητας, οι αρνητικές προβλέψεις για τις παραγγελίες προς προµηθευτές εντείνονται περαιτέρω (στις -56 από -51 µονάδες ο σχετικός δείκτης), ενώ διευρύνεται ελαφρά το αρνητικό ισοζύγιο στις προβλέψεις για την απασχόληση του τοµέα, µε το ¼ των επιχειρήσεων να προβλέπει µείωση (από 32%) και το 9% (από 12%) άνοδο των θέσεων εργασίας. Τέλος, ως προς τις τιµές, ο σχετικός δείκτης παραµένει πτωτικός, µε τρεις στις δέκα επιχειρήσεις να αναµένουν µείωση τιµών και 9% να προβλέπει άνοδο. Οι εξελίξεις σε επιµέρους κλάδους του Λιανικού εµπορίου είναι οι εξής: 12

13 Λιανικό Εµπόριο ( =100) Πίνακας 4: είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στο Λιανικό Εµπόριο Μέσος όρος Min Max ,8 124,3 96,3 120,8 102,5 80,7 80,5 59,2 Ιούλ-10 Μαι-07 75,3 71,6 54,5 64,0 64,3 53,3 50,8 53,2 53,4 58,2 55,3 56,6 57,5 64,8 66,7 62,0 52,9 55,0 56,9 57,2 57,1 62,8 59,7 Σηµείωση: Ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών υπολογίζεται µε βάση τις εκτιµήσεις και προβλέψεις για τις πωλήσεις και το ύψος των αποθεµάτων. Πηγή: ΙΟΒΕ ιάγραµµα 4: είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στο Λιανικό Εµπόριο ( =100) Σύνολο Λιανικού Εµπορίου Μέσος Όρος (2001-) Πηγή: IOBE Ο είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στα Τρόφιµα Ποτά Καπνός τον Νοέµβριο περιορίζεται ελαφρά, κατά 3 µονάδες και διαµορφώνεται στις 87 µονάδες, σε επίδοση κατώτερη από την αντίστοιχη περσινή (107,6 µονάδες). Οι εκτιµήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις παρουσιάζουν σηµαντικές διακυµάνσεις καθ όλη τη διάρκεια του έτους, µε το σχετικό ισοζύγιο να χάνει 23 µονάδες τον Νοέµβριο και να διαµορφώνεται στις -10 µονάδες. Την πτώση αυτή αντισταθµίζουν εν µέρει οι ελαφρώς λιγότερο αρνητικές προοπτικές για τις βραχυπρόθεσµες πωλήσεις (στις -4 από -7 µονάδες ο σχετικός δείκτης) και η περαιτέρω αποκλιµάκωση του ισοζυγίου των αποθεµάτων (στις -24 από -18 µονάδες ο σχετικός δείκτης). Παρά τη βελτίωση στις προβλεπόµενες πωλήσεις, ο δείκτης προβλέψεων παραγγελιών προς τους προµηθευτές κατρακυλά στις -56 µονάδες (από -25), ενώ ως προς την απασχόληση του κλάδου, το σχετικό ισοζύγιο διατηρείται οριακά θετικό, αν και µειώνεται σηµαντικά σε σχέση 13

14 µε το προηγούµενο µήνα (+1 µονάδα από +12 µονάδες). Τέλος, σε σχέση µε τις τιµές, το σχετικό ισοζύγιο παραµένει αρνητικό στις -10 µονάδες, υποδηλώνοντας µείωση τιµών. Οι επιχειρηµατικές προσδοκίες στα Υφάσµατα Ένδυση Υπόδηση υποχωρούν για δεύτερο κατά σειρά µήνα, µε το σχετικό δείκτη να διαµορφώνεται στις 42,1 µονάδες (από 47,2 µονάδες), σε νέο ιστορικά χαµηλό επίπεδο. Οι εκτιµήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις κινούνται πλέον σε επίπεδα ρεκόρ, αφού το 85% των επιχειρήσεων (από 76%) κρίνει ότι αυτές έχουν µειωθεί, ενώ οι έντονα δυσµενείς προβλέψεις για τις πωλήσεις το επόµενο διάστηµα παραµένουν στα ίδια επίπεδα (στις -67 µονάδες το ισοζύγιο). Ως προς τα αποθέµατα, οι σχετικές εκτιµήσεις υποδηλώνουν περαιτέρω διόγκωση, αφού οι πωλήσεις δεν µπορούν να απορροφήσουν ούτε τα υπάρχοντα αποθέµατα (+32 από +26 µονάδες ο δείκτης). Έντονα πτωτικές είναι και οι προβλέψεις για τις παραγγελίες προς προµηθευτές το επόµενο τρίµηνο (στις -70 µονάδες ο σχετικός δείκτης), ενώ στις προβλέψεις για την απασχόληση, οι επτά στις δέκα επιχειρήσεις προβλέπουν και νέα µείωση των θέσεων εργασίας. Τέλος, οι πτωτικές προβλέψεις για τις τιµές εντείνονται σηµαντικά, λόγω της µειωµένης ζήτησης (στις -71 από - 66 µονάδες το σχετικό ισοζύγιο). Οι επιχειρηµατικές προσδοκίες στα Είδη Οικιακού Εξοπλισµού σηµειώνουν µικρή άνοδο για δεύτερο κατά σειρά µήνα, καθώς ο σχετικός δείκτης διαµορφώνεται στις 54,2 µονάδες (από 50,4), στα ίδια σχεδόν επίπεδα µε τα αντίστοιχα περσινά (53,1 µονάδες). Η βελτίωση του δείκτη εκπορεύεται από τη ρευστοποίηση των αποθεµάτων (στις -2 µονάδες ο σχετικός δείκτης), καθώς οι τρέχουσες πωλήσεις παραµένουν σε εξαιρετικά χαµηλά επίπεδα (στις -75 µονάδες ο δείκτης το τελευταίο δίµηνο). Άλλωστε, και οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσµη εξέλιξή τους βαίνουν περισσότερο δυσοίωνες τον Νοέµβριο, µε το σχετικό αρνητικό ισοζύγιο να υπερδιπλασιάζεται στις -45 µονάδες. Οι αρνητικές προοπτικές των παραγγελιών προς προµηθευτές το επόµενο τρίµηνο διευρύνονται (στις -45 από -37 µονάδες ο δείκτης), ενώ µικρή υποχώρηση καταγράφουν και οι προβλέψεις για την απασχόληση, µε το 22% των επιχειρήσεων να αναµένει µείωσή της και καµία επιχείρηση να µην προβλέπει άνοδο. Τέλος, στις τιµές, οι τάσεις µείωσης τιµών διατηρούνται στα ίδια επίπεδα το τελευταίο τρίµηνο. Σηµαντική πτώση καταγράφουν οι επιχειρηµατικές προσδοκίες στα Οχήµατα Ανταλλακτικά, µε το σχετικό δείκτη να διαµορφώνεται κατά 10 σχεδόν µονάδες χαµηλότερα τον Νοέµβριο σε σχέση µε τον Οκτώβριο, στις 59,8 µονάδες, χάνοντας την ελαφρώς ανοδική δυναµική του προηγούµενου διµήνου. Η επίδοση αυτή είναι ανώτερη πάντως από την εξαιρετικά χαµηλή αντίστοιχη περσινή (34,5 µονάδες). Από τα επιµέρους στοιχεία δραστηριότητας, τόσο οι εκτιµήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις (στις -45 από -63 µονάδες ο σχετικός δείκτης), όσο και οι αντίστοιχες για τα αποθέµατα (στις -9 από +16 µονάδες ο δείκτης), επανέρχονται στα επίπεδα Σεπτεµβρίου, διορθώνοντας τη συγκυριακή βελτίωση του προηγούµενου µήνα. Οι βραχυπρόθεσµες προβλέψεις για τις πωλήσεις του κλάδου κερδίζουν µεν 15 µονάδες ίσως και λόγω της ανακοίνωσης για την πετρελαιοκίνηση στην Αθήνα - Θεσσαλονίκη, αλλά παραµένουν ακόµα πολύ χαµηλά (στις -33 µονάδες ο δείκτης). Μικρή άνοδο σηµειώνουν και οι προβλέψεις για τις παραγγελίες προς προµηθευτές (στις -49 από -53 µονάδες το σχετικό ισοζύγιο). Τέλος, ως προς τις τιµές, το σχετικό ισοζύγιο παραµένει αρνητικό (στις -15 µονάδες ο σχετικός δείκτης). 14

15 Στα ίδια σχεδόν επίπεδα κινούνται τον Νοέµβριο οι επιχειρηµατικές προσδοκίες στα Πολυκαταστήµατα, µε το σχετικό δείκτη να καταγράφει οριακή άνοδο και να διαµορφώνεται στις 47,7 µονάδες, επίδοση σηµαντικά χαµηλότερη από την αντίστοιχη περσινή (76,4 µονάδες). Σχεδόν οµόφωνα οι επιχειρήσεις του κλάδου (93%) αναφέρουν και πάλι µειωµένες πωλήσεις το τελευταίο τρίµηνο, ενώ και οι προβλέψεις για τις πωλήσεις της επόµενης περιόδου, παρά τη µικρή άµβλυνση του αρνητικού ισοζυγίου, παραµένουν εξαιρετικά δυσµενείς (στις -66 από -73 µονάδες). Ο δείκτης των εκτιµήσεων για τα αποθέµατα παραµένει αρνητικός (-23 µονάδες), γεγονός που υποδηλώνει ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικά αποθέµατα. Στα υπόλοιπα στοιχεία δραστηριότητας, το 72% των επιχειρήσεων προβλέπει και πάλι πτώση στις παραγγελίες προς προµηθευτές, µε µόλις το 2% να αναµένει το αντίθετο. Σε όρους απασχόλησης, είναι κυρίαρχες οι έντονες διακυµάνσεις, µε το σχετικό δείκτη να γίνεται θετικός εν όψει ίσως της περιόδου των εορτών. Τέλος, στο πεδίο των τιµών, το 27% των επιχειρήσεων αναµένει άνοδο το επόµενο τρίµηνο και ένα σχεδόν ισόποσο ποσοστό (23%) προβλέπει πτώση. 4. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Υποτονική η ζήτηση σε όλους τους κλάδους, περαιτέρω εξασθένιση των επιχειρηµατικών προσδοκιών Ο είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στις Υπηρεσίες υποχωρεί περαιτέρω τον Νοέµβριο, για δεύτερο κατά σειρά µήνα, και διαµορφώνεται σε ιστορικά χαµηλό επίπεδο, στις 56,5 µονάδες (από 62,1 µονάδες). Από τους επιµέρους κλάδους που εξετάζονται, ανοδικά κινούνται οι προσδοκίες στα Τουριστικά Πρακτορεία και την Πληροφορική, ενώ στους υπόλοιπους σηµειώνεται επιδείνωση των επιχειρηµατικών προσδοκιών. Περνώντας στους βασικούς δείκτες δραστηριότητας, οι εκτιµήσεις των επιχειρήσεων για την τρέχουσα δραστηριότητά τους εξασθενούν περαιτέρω αυτόν το µήνα, µε το σχετικό δείκτη να διαµορφώνεται στις -29 µονάδες (από -25). Οι εκτιµήσεις για την τρέχουσα ζήτηση βαίνουν και αυτές δυσµενέστερες, µε το σχετικό ισοζύγιο να µεταβάλλεται ελαφρά από τις -17 στις -21 µονάδες και σχεδόν τις µισές επιχειρήσεις (από 39%) να αναφέρουν πτωτική ζήτηση το τελευταίο τρίµηνο. Η υποτονική δραστηριότητα επηρεάζει δυσµενώς και τις βραχυπρόθεσµες προβλέψεις για τη ζήτηση, µε το σχετικό αρνητικό δείκτη να διευρύνεται στις -38 µονάδες. Από τα υπόλοιπα στοιχεία δραστηριότητας, ο δείκτης των προβλέψεων για την απασχόληση του τοµέα παραµένει πολύ κοντά στην ιστορικά χαµηλή επίδοση του προηγούµενου µήνα, ενισχυµένος µόνο κατά 3 µονάδες (στις -32), µε το 1/3 των επιχειρήσεων να αναµένει πτώση της απασχόλησης το επόµενο διάστηµα. Σχετικά µε τις τιµές, οι προβλέψεις αποκλιµάκωσης ενισχύονται ελαφρώς (στις -23 από -18 µονάδες ο σχετικός δείκτης). Και πάλι µόλις το 1/5 των επιχειρήσεων αναφέρει απρόσκοπτη επιχειρηµατική λειτουργία, µε τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, να επισηµαίνουν την ανεπάρκεια ζήτησης ως το βασικότερο εµπόδιο στη λειτουργία του (το 1/3 εξ αυτών) και το 23% την ανεπάρκεια κεφαλαίων κίνησης. Στο ίδιο πλαίσιο επισηµαίνονται παράγοντες που συνδέονται µε τη γενική οικονοµική κατάσταση και την κρίση, την ανεπάρκεια του κράτους και τη γραφειοκρατία, την εποχικότητα, το µειωµένο τραπεζικό δανεισµό, την καθυστέρηση πληρωµών από πελάτες, την υψηλή φορολογία, το υψηλό κόστος λειτουργίας, τη διεθνή δύσκολη συγκυρία, την αρνητική εικόνα της χώρας σε διεθνές επίπεδο, το 15

16 υποβαθµισµένο κέντρο της πρωτεύουσας και την άνοδο της εγκληµατικότητας, τις απεργιακές κινητοποιήσεις κ.α. Σε επίπεδο βασικών κλάδων των Υπηρεσιών επισηµαίνονται τα εξής: Πίνακας 5: είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στις Υπηρεσίες Μέσοι όροι Min Max Υπηρεσίες 56,8 122,5 ( =100) Μάι-10 3 ο 90,4 103,7 106,6 97,8 70,1 63,6 τριµ 01 67,2 63,1 61,7 64,1 56,8 63,1 64,1 67,0 66,7 67,4 60,3 61,5 60,1 57,5 59,2 62,9 61,9 64,0 65,4 69,1 66,8 62,1 56,5 Σηµειώσεις:. Ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών υπολογίζεται µε βάση την κατάσταση της επιχείρησης, καθώς και τις εκτιµήσεις και τις προβλέψεις για την πορεία της ζήτησης. Πηγή: IOBE ιάγραµµα 5: είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στις Υπηρεσίες ( =100) 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50, Σύνολο Υπηρεσιών Μέσος Όρος (2001-) Πηγή: IOBE Οι επιχειρηµατικές προσδοκίες στα Ξενοδοχεία Εστιατόρια βαίνουν µειούµενες και τον Νοέµβριο, µε το σχετικό δείκτη να χάνει εκ νέου 10 µονάδες και να διαµορφώνεται στις 68,5 µονάδες, σε παραπλήσια επίδοση έναντι της αντίστοιχης περσινής. Από τα βασικά στοιχεία δραστηριότητας του κλάδου, σηµειώνεται περαιτέρω πτώση στις εκτιµήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων, µε το σχετικό αρνητικό δείκτη να διπλασιάζεται στις -13 µονάδες. Οι εκτιµήσεις για την τρέχουσα ζήτηση διαµορφώνονται στη χαµηλότερη τιµή του εξαµήνου, χάνοντας 20 µονάδες σε σχέση µε τον Οκτώβριο (στις -29 ο δείκτης), ενώ ως προς την προβλεπόµενη ζήτηση του προσεχούς τριµήνου, το σχετικό αρνητικό ισοζύγιο διευρύνεται 16

17 επίσης, κατά 4 µονάδες, φθάνοντας στις -31 µονάδες. Από τα υπόλοιπα στοιχεία, οι προβλέψεις για την απασχόληση, αν και κερδίζουν έδαφος, παραµένουν σε πολύ χαµηλά επίπεδα (στις -32 από -38 µονάδες ο σχετικός δείκτης), ενώ ως προς τις τιµές, το 23% των επιχειρήσεων (από 19%) αναµένει µείωσή τους βραχυπρόθεσµα και το οριακό 1% άνοδο. Πάντως τον Νοέµβριο ένα 23% των επιχειρήσεων δηλώνουν απρόσκοπτη λειτουργία, µε το 46% των επιχειρήσεων να αξιολογούν ως κύριο εµπόδιο την ανεπάρκεια ζήτησης, το 12% την ανεπάρκεια κεφαλαίων κίνησης και το 17% τους λοιπούς συγκυριακούς παράγοντες. Μετά την υποχώρηση του προηγούµενου διµήνου, οι επιχειρηµατικές προσδοκίες στα Τουριστικά Πρακτορεία τον Νοέµβριο βελτιώνονται, εν όψει προφανώς και της εορταστικής περιόδου, µε το σχετικό δείκτη να διαµορφώνεται στις 75,8 µονάδες (από 62,1 µονάδες), σε τιµή σηµαντικά ανώτερη της αντίστοιχης, ιδιαίτερα χαµηλής, περσινής (41,9 µονάδες). Στις εκτιµήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων, το 38% των ερωτηθέντων (από 53%) δηλώνει την απογοήτευσή του, ενώ ένα 13% (από 26%) την αξιολογεί θετικά. Μειωµένες είναι οι απώλειες τόσο στις εκτιµήσεις για την τρέχουσα ζήτηση, µε το σχετικό δείκτη να κινείται στις -31 µονάδες (από -47), όσο και στις βραχυπρόθεσµες προοπτικές της, µε το ισοζύγιο των προβλέψεων να διαµορφώνεται στη λιγότερο αρνητική επίδοση του επταµήνου, στις -13 µονάδες. Από τα υπόλοιπα στοιχεία, µικρή βελτίωση καταγράφεται και στις προβλέψεις για την απασχόληση του κλάδου (στις -19 από -26 µονάδες ο σχετικός δείκτης), ενώ ως προς τις τιµές, τρεις στις δέκα επιχειρήσεις (από 47%) αναµένουν πτώση τους βραχυπρόθεσµα και καµία (από 5%) δεν προβλέπει άνοδο. Τέλος, το ποσοστό εκείνων αναφέρουν απρόσκοπτη δραστηριότητα περιορίζεται στο 13% (από 21%), µε το 44% των επιχειρήσεων να δηλώνει την ανεπάρκεια ζήτησης ως σηµαντικότερο πρόσκοµµα, το 25% την ανεπάρκεια κεφαλαίων κίνησης και το 14% τους λοιπούς συγκυριακούς παράγοντες. Ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών στις ιάφορες Επιχειρηµατικές ραστηριότητες, µετά την προσωρινή ανάκαµψη τον Οκτώβριο, τον Νοέµβριο διαµορφώνεται σε νέο ιστορικά χαµηλό ρεκόρ, για τρίτη φορά εντός του έτους, στις 39,6 µονάδες (από 48,8 µονάδες). Οι απώλειες εκπορεύονται από όλα τα στοιχεία δραστηριότητας: οι εκτιµήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων και οι αντίστοιχες για την τρέχουσα ζήτηση χάνουν αντίστοιχα 4-5 µονάδες από τους σχετικούς δείκτες τους και διαµορφώνονται στις -59 και -39 αντίστοιχα, ενώ δυσοίωνες είναι και οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσµη ζήτηση, όπου πάνω από τις µισές επιχειρήσεις αναµένουν µείωσή της και µόλις το 6% (από 18%) διατηρεί την αισιοδοξία του. Από τα υπόλοιπα στοιχεία, οι προβλέψεις για την απασχόληση του κλάδου είναι οι δυσµενέστερες του έτους (στις -43 από -33 µονάδες ο δείκτης), ενώ στο πεδίο των τιµών, οι προβλέψεις µείωσης διευρύνονται, µε το 34% των επιχειρήσεων να αναµένει µείωση και καµία επιχείρηση να µην αναµένει άνοδό τους. Τέλος, περιορίζεται στο 12% (από 17%) το ποσοστό των επιχειρήσεων που δηλώνει απρόσκοπτη λειτουργία, µε το 23% να αναφέρει την ανεπάρκεια ζήτησης, το 36% την ανεπάρκεια κεφαλαίων κίνησης και το 27% τους παράγοντες που συνδέονται µε τη δυσµενή οικονοµική συγκυρία ως σηµαντικότερα εµπόδια λειτουργίας. Περαιτέρω πτώση σηµειώνουν τον Νοέµβριο οι επιχειρηµατικές προσδοκίες στους Ενδιάµεσους Χρηµατοπιστωτικούς Οργανισµούς (δεν περιλαµβάνονται οι Τράπεζες), µε το σχετικό δείκτη να κινείται σε νέα διαδοχική ιστορικά χαµηλή τιµή, στις 38 µονάδες (από 17

18 40,9 µονάδες). Η εξασθένηση προέρχεται από τη µεγάλη µείωση των εκτιµήσεων για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων και τη ζήτηση, οι δείκτες των οποίων χάνουν 17 και 6 µονάδες αντίστοιχα και διαµορφώνονται στις -48 και -52 µονάδες. Ως προς την αναµενόµενη ζήτηση του επόµενου τριµήνου, η έντονη πτώση του προηγούµενου µήνα σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα, διορθώνεται εν µέρει τον Νοέµβριο, µε το σχετικό ισοζύγιο όµως να παραµένει έντονα ελλειµµατικό, στις -49 µονάδες (από -61). Στις προβλέψεις της απασχόλησης του κλάδου, ο σχετικός δείκτης διατηρείται σταθερός στις -11 µονάδες, µε τη συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων (81%) να αναµένει σταθερότητα, ενώ στις τιµές, µία στις πέντε επιχειρήσεις αναµένει άνοδο (από 3%) και το χαµηλό 3% (από 6%) πτώση τους. Τέλος, τρεις στις δέκα επιχειρήσεις και πάλι δηλώνουν ανεµπόδιστη επιχειρηµατική λειτουργία, µε το 43% να αναφέρει τη χαµηλή ζήτηση ως βασικότερο εµπόδιο, το 11% την ανεπάρκεια κεφαλαίων κίνησης και ένα 16% την οικονοµική κρίση και τους λοιπούς παράγοντες. Ανοδικά για δεύτερο µήνα κινούνται οι επιχειρηµατικές προσδοκίες στις Υπηρεσίες Πληροφορικής και Ανάπτυξης Λογισµικού, µε το σχετικό δείκτη να διαµορφώνεται κατά 10 µονάδες υψηλότερα, στις 51,1 µονάδες, ελαφρώς ανώτερα σε σχέση µε την αντίστοιχη περσινή επίδοση (47,9 µονάδες). Οι µεταβολές των επιµέρους δεικτών είναι εν γένει θετικές: οι αρνητικές εκτιµήσεις των επιχειρήσεων για την τρέχουσα δραστηριότητά τους εξοµαλύνονται, µε το σχετικό ισοζύγιο να καταγράφει άνοδο των 19 µονάδων και να διαµορφώνεται στις -26 µονάδες. Στη λιγότερο αρνητική τιµή του έτους κινείται και ο δείκτης της εκτιµώµενης τρέχουσας ζήτησης, «πέφτοντας» κατά το ήµισυ, στις -18 µονάδες. Θετική όµως είναι η τάση και στην προβλεπόµενη ζήτηση του επόµενου τριµήνου (στις -6 από -11 µονάδες το σχετικό ισοζύγιο), αλλά και στις προβλέψεις για τις θέσεις εργασίας, όπου αυξάνεται στο 8% το ποσοστό εκείνων που αναµένουν άνοδο (από 2%), µε όσους προβλέπουν µείωση να περιορίζονται στο 24% (από 30%). Τέλος, το 12% (από 15%) των επιχειρήσεων δηλώνει απρόσκοπτη επιχειρηµατική λειτουργία, µε το 32% να αναφέρει την ανεπάρκεια ζήτησης ως το σηµαντικότερο επιχειρηµατικό εµπόδιο και το 39% την ανεπάρκεια κεφαλαίων κίνησης. 18

19 ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ: Μικρή βελτίωση στην εξαιρετικά υποτονική καταναλωτική εµπιστοσύνη Ο δείκτης καταναλωτικής εµπιστοσύνης ενισχύεται κατά 1,5 µονάδα τον Νοέµβριο και διαµορφώνεται στις -82,3 µονάδες, χωρίς όµως να απέχει επί της ουσίας από τα ιστορικά χαµηλά επίπεδα του προηγούµενου µήνα. Η εξαιρετικά δυσµενής πορεία της καταναλωτικής εµπιστοσύνης αντικατοπτρίζει την ανασφάλεια και το διάχυτο φόβο των νοικοκυριών για την εξέλιξη της οικονοµίας. Η ανεργία αυξάνεται και οι µισθοί συµπιέζονται από τις άµεσες µειώσεις και την υψηλή φορολογία. Πάντως, η άρση των πολιτικών αβεβαιοτήτων που κυριάρχησαν τον προηγούµενο µήνα και η φαινοµενική σταθεροποίηση της πολιτικής κατάστασης µε το σχηµατισµό νέας κυβέρνησης συνεργασίας επηρέασε θετικά τους καταναλωτές, τουλάχιστον σε πρώτο χρόνο. Οι πολίτες φαίνεται να αναµένουν ωστόσο µια πιο πειστική διατύπωση µιας συνεκτικής πολιτικής που να αίρει µέρος των αβεβαιοτήτων που έχουν διογκωθεί. Σε κάθε περίπτωση η απαισιοδοξία των Ελλήνων καταναλωτών παραµένει µε µεγάλη διαφορά η εντονότερη µεταξύ των υπόλοιπων ευρωπαίων, µε τους Πορτογάλους σταθερά να ακολουθούν στη δεύτερη θέση, ενώ έπονται οι Ούγγροι, οι Κύπριοι και οι Ρουµάνοι. Η καταναλωτική εµπιστοσύνη κινείται καθοδικά σε πάνω από τις µισές ευρωπαϊκές χώρες, ενώ θετικοί δείκτες καταγράφονται τον Νοέµβριο µόνο σε δύο χώρες (Φινλανδία, Σουηδία). Αναλυτικότερα για την Ελλάδα: Μικρή ανάκαµψη από το ιστορικό χαµηλό του Οκτωβρίου στις προβλέψεις για την οικονοµική κατάσταση των νοικοκυριών Οι αρνητικές προβλέψεις των Ελλήνων καταναλωτών για την οικονοµική κατάσταση του νοικοκυριού τους τους προσεχείς 12 µήνες καταγράφουν µικρή άνοδο, µετά το ιστορικά χαµηλό ρεκόρ τον Οκτώβριο, µε το σχετικό δείκτη να διαµορφώνεται στις -76,3 µονάδες (από -79,1). Το 82% των καταναλωτών κρίνει ότι το επόµενο διάστηµα η οικονοµική του κατάσταση θα γνωρίσει ελαφρά ή αισθητή επιδείνωση. Οι σχετικοί δείκτες της ΕΕ και της Ευρωζώνης διαµορφώνονται αµφότεροι πλησίον των 9 µονάδων. Ανοδική διόρθωση και στις ιστορικά χαµηλές προβλέψεις για την οικονοµική κατάσταση της χώρας Οι προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονοµική κατάσταση της χώρας τους το προσεχές 12-µηνο, µετά τα δύο διαδοχικά ιστορικά χαµηλά τους προηγούµενους µήνες, τον Νοέµβριο κερδίζουν 4 µονάδες και ο σχετικός δείκτης διαµορφώνεται στις -83,7 µονάδες. Το ποσοστό των καταναλωτών που προβλέπουν ελαφρά ή αισθητή επιδείνωση περιορίζεται ελαφρά στο 84% (από 86%). ενώ µόνο το 3% αναµένει κάποια βελτίωση. Οι σχετικοί δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη διαµορφώνονται στις -29,4 και -28,9 µονάδες αντίστοιχα. Νέο διαδοχικό ιστορικό χαµηλό στην πρόθεση για αποταµίευση Τον Νοέµβριο σηµειώνεται νέα ιστορικά χαµηλή επίδοση στην πρόθεση για αποταµίευση τους προσεχείς 12 µήνες, µε το σχετικό δείκτη να περιορίζεται περαιτέρω κατά 3 µονάδες, στις 19

20 -77,5 µονάδες. Εννιά στους δέκα καταναλωτές (από 86%) θεωρούν µη πιθανή ή καθόλου πιθανή την αποταµίευση το επόµενο 12µηνο, ενώ µειώνεται στο 8% (από 11%), το ποσοστό εκείνων που την κρίνουν ως αρκετά ή πολύ πιθανή. Οι σχετικοί δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη παραµένουν στα ίδια σχεδόν επίπεδα, στις -7,6 και -9,7 µονάδες. ΕΕ-27 Ευρωζώνη Ελλάδα Πίνακας 6: είκτης Εµπιστοσύνης Καταναλωτών (εποχικά εξοµαλυµένα στοιχεία) Μέσοι όροι Min Max ,9 0,8 Μαρ-09 Ιαν , ,2 1,0 Μαρ-09 Ιαν ,0-4,9-18,1-24, ,8-16,9 Ιούλ-11 Απρ ,3-28,5-46,0-45,7-64 ΕΕ-27-13,0-13,4-13,8-12,2-14,9-14,9-13,8-11,2-11,6-11,5-11,0-12,1 Ευρωζώνη -15,8-17,4-17,3-15,0-17,7-17,3-14,0-11,4-11,0-10,9-9,4-11,0 Ελλάδα -47,2-50,5-57,5-60,6-66,9-66,8-66,5-61,3-66,8-72,4-69,0-75,4 ΕΕ-27-12,6-12,4-12,8-13,9-10,7-10,9-12,4-16,8-19,1-20,2-20,7 Ευρωζώνη -11,2-10,0-10,6-11,6-9,9-9,7-11,2-16,5-19,1-19,9-20,4 Ελλάδα -72,1-67,3-66,2-70,0-68,5-75,0-76,8-71,2-73,6-83,8-82,3 Σηµείωση: ο είκτης Εµπιστοσύνης Καταναλωτών υπολογίζεται µε βάση τις προβλέψεις τους για τη γενικότερη οικονοµική κατάσταση της χώρας, την οικονοµική κατάσταση του νοικοκυριού τους, την πρόθεση αποταµίευσης και την πρόβλεψη για την ανεργία. Οι προβλέψεις κινούνται στο διάστηµα +100 (όλοι προβλέπουν αύξηση) έως 100 (όλοι προβλέπουν µείωση) και εµφανίζονται ως διαφορές των θετικών-αρνητικών απαντήσεων. Αρνητική διαφορά σηµαίνει ότι το ποσοστό αυτών που προβλέπουν µείωση του συγκεκριµένου µεγέθους είναι υψηλότερο του ποσοστού εκείνων που προσδοκούν αύξηση και αντίστροφα. Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, DG Ecfin ιάγραµµα 6: είκτης Εµπιστοσύνης Καταναλωτών (εποχικά εξοµαλυµένα στοιχεία) Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, DG Ecfin E.E Ελλάδα Μέσος Όρος Ελλάδας (2001-) Ευρωζ ώνη 20

21 Καµία αισιοδοξία για την εξέλιξη της ανεργίας Ο δείκτης πρόβλεψης των καταναλωτών για την εξέλιξη της ανεργίας τους προσεχείς 12 µήνες, παραµένει στα ίδια επίπεδα, ανερχόµενος µόνο οριακά από τη δυσµενέστερη ιστορικά επίδοση του Οκτωβρίου, στις 91,6 µονάδες. Και πάλι, το συντριπτικό 90% των νοικοκυριών αναµένει αισθητή άνοδο της ανεργίας εντός 12µήνου και το 5% ελαφρά άνοδο (από 6%). Οι αντίστοιχοι δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη αυξάνονται οριακά στις +36,4 και +33,7 µονάδες. ιάγραµµα 7: Βασικοί είκτες έρευνας καταναλωτών το επόµενο 12µηνο ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ δεν γνωρίζω 2% πολύ πιθανή 2% αρκετά πιθανή 6% όχι πιθανή 10% ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ελαφρά µείωση 1% αµετάβλητη 2% δεν γνωρίζω ελαφρά 2% αύξηση 5% καθόλου πιθανή 80% αισθητή αύξηση 90% ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ σχεδόν αµετάβλητες 19% δεν γνωρίζω 12% µείωση 7% ` αύξηση µε ταχύτερο ρυθµό 25% ΠΡΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΜΕΙΖΟΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ πολύ περισσότερες 2% λίγο περισσότερες 3% δεν γνωρίζω 1% σχεδόν αµετάβλητες 9% λίγο λιγότερες 8% αύξηση µε βραδύτερο ρυθµό 6% αύξηση µε τον ίδιο ρυθµό 31% Πηγή: ΙΟΒΕ πολύ λιγότερες 77% Συνεχίζεται η υποχώρηση της ήδη πολύ χαµηλής πρόθεσης για µείζονες αγορές Η πρόθεση των καταναλωτών για σηµαντικές αγορές τους προσεχείς 12 µήνες (επίπλων, ηλεκτρικών συσκευών, κλπ.) αποδυναµώνεται και τον Νοέµβριο, µε το σχετικό δείκτη να διαµορφώνεται στις -72,6 µονάδες (από -70,7). Το 85% (από 80%) των Ελλήνων καταναλωτών προβλέπει ότι θα πραγµατοποιήσει λίγες ή πολύ λιγότερες δαπάνες, µε το 5% (από 8%) να δηλώνει το αντίθετο. Οι σχετικοί ευρωπαϊκοί δείκτες βελτιώνονται στις -24 και -23,2 µονάδες αντίστοιχα σε ΕΕ και Ευρωζώνη. 21

22 Περαιτέρω αποκλιµάκωση των πληθωριστικών προσδοκιών Μικρή αποκλιµάκωση στις πληθωριστικές προβλέψεις των τιµών τους προσεχείς 12 µήνες καταγράφεται τον Νοέµβριο για δεύτερο κατά σειρά µήνα, µε το σχετικό δείκτη να διαµορφώνεται στις 24,4 µονάδες (από 28,6). Το 25% (από 29%) των καταναλωτών αναµένει άνοδο τιµών µε ταχύτερο ρυθµό και το 25% προβλέπει εκ νέου µείωση ή σταθερότητα. Οι αντίστοιχοι ευρωπαϊκοί µέσοι όροι αυξάνονται σηµαντικά, ιδιαίτερα στην ΕΕ, στις +34,9, και στις +40,8 µονάδες στην Ευρωζώνη. Άνοδος του ποσοστού των νοικοκυριών που δηλώνει ότι «µόλις τα βγάζει πέρα» Ως προς την τρέχουσα οικονοµική κατάσταση του νοικοκυριού τους τον Νοέµβριο, το ποσοστό των ελληνικών νοικοκυριών που κρίνει ότι έχει αυξήσει λίγο ή πολύ την αποταµίευσή του κινείται οριακά ανοδικά στο 12%, ενώ το ποσοστό που δηλώνει ότι «µόλις τα βγάζει πέρα» διευρύνεται στο 55% (από 51%). Το ποσοστό των νοικοκυριών που δηλώνει ότι αντλεί από τις αποταµιεύσεις του δεν µεταβάλλεται από το 16%, ποσοστό στο οποίο επίσης περιορίζονται όσοι αναφέρουν ότι έχουν χρεωθεί (από 21%). 22

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2015 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΒΕ: Περισσότερο αισιόδοξοι επιχειρηµατίες και καταναλωτές

ΙΟΒΕ: Περισσότερο αισιόδοξοι επιχειρηµατίες και καταναλωτές ΙΟΒΕ: Περισσότερο αισιόδοξοι επιχειρηµατίες και καταναλωτές 1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Άνοδος των επιχειρηµατικών προσδοκιών Ο είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στη Βιοµηχανία καταγράφει αξιοσηµείωτη άνοδο πέντε µονάδων

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ)

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ) ΙΙ ΡΥΜΑ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΩΝ & ΒΙΙΟΜΗΧΑΝΙΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΙΑΣ ΜΑΙΙΟΣ 2009 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ)

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ) ΙΙΔΡΥΜΑ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΩΝ & ΒΙΙΟΜΗΧΑΝΙΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας για τον τομέα ΤΠΕ Α Τρίμηνο 1. ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΑ ΤΠΕ 2. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΠΕ 3. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας Ιανουάριος 2009 ΙΟΒΕ - DG ECFIN H Έρευνα καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (1) Μέρος του Εναρμονισμένου Προγράμματος Ερευνών της ΕΕ από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας H Έρευνα καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (1) Μέρος του Εναρμονισμένου Προγράμματος Ερευνών της ΕΕ από το 1972 Συμπληρώνει την έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας H Έρευνα καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (1) Μέρος του Εναρμονισμένου Προγράμματος Ερευνών της ΕΕ από το 1972 Συμπληρώνει την έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας H Έρευνα καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (1) Μέρος του Εναρμονισμένου Προγράμματος Ερευνών της ΕΕ από το 1972 Συμπληρώνει την έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας H Έρευνα καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (1) Μέρος του Εναρμονισμένου Προγράμματος Ερευνών της ΕΕ από το 1972 Συμπληρώνει την έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας H Έρευνα καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (1) Μέρος του Εναρμονισμένου Προγράμματος Ερευνών της ΕΕ από το 1972 Συμπληρώνει την έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας H Έρευνα καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (1) Μέρος του Εναρμονισμένου Προγράμματος Ερευνών της ΕΕ από το 197 Συμπληρώνει την έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας ΙΟΒΕ - DG ECFIN Έρευνα καταναλωτών Ευρωπαϊκής Επιτροπής (1) Μέρος του Εναρμονισμένου Προγράμματος Ερευνών της ΕΕ από το 1972 Συμπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας H Έρευνα καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (1) Μέρος του Εναρμονισμένου Προγράμματος Ερευνών της ΕΕ από το 1972 Συμπληρώνει την έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας H Έρευνα καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (1) Μέρος του Εναρμονισμένου Προγράμματος Ερευνών της ΕΕ από το 1972 Συμπληρώνει την έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) Σύνδεσµος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) Σύνδεσµος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) Σύνδεσµος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) Έρευνα Οικονοµικής Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές και Τουριστικές επιχειρήσεις Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ. Palmos Analysis Ltd.

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ. Palmos Analysis Ltd. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ Palmos Analysis Ltd. Σεπτέμβριος 2015 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ (Executive Summary) Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Βαρόμετρο ΕΒΕΘ. Μάρτιος 2015

Βαρόμετρο ΕΒΕΘ. Μάρτιος 2015 Βαρόμετρο ΕΒΕΘ Η καθιέρωση ενός αξιόπιστου εργαλείου καταγραφής του οικονομικού, επιχειρηματικού και κοινωνικού γίγνεσθαι του Νομού Θεσσαλονίκης Διεξαγωγή ανά εξάμηνο (Μάρτιος, 2 ο 15ήμερο) Διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.gr Εισήγηση του Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Το διεθνές περιβάλλον επιδεινώνεται 2011 Νέα επιβράδυνση ανάπτυξης παγκόσµιας οικονοµίας στο δ τρίµηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ. Palmos Analysis Ltd.

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ. Palmos Analysis Ltd. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ Palmos Analysis Ltd. Μάρτιος 2015 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ (Executive Summary) Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Εμπιστοσύνης του Καταναλωτή

Έρευνα Εμπιστοσύνης του Καταναλωτή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Έρευνα Εμπιστοσύνης του Καταναλωτή Τριμηνιαία Έρευνα Γ Τρίμηνο 2014 Αθήνα, Οκτώβριος 2014 2 Έρευνα Εμπιστοσύνης του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Σύμφωνα με το πιο πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο του αρμόδιου Υπουργείου Οικονομικών (web: http://www.minfin.bg/en/page/542) και τα ενημερωμένα στατιστικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.7 Μελέτη Εξελίξεων και Τάσεων της Αγοράς Σεπτέμβριος 214 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

Final doc. ΕΑΣΕ CEO-Index Αποτελέσματα έρευνας 4-22 Δεκεμβρίου 2008. 1. Εισαγωγή

Final doc. ΕΑΣΕ CEO-Index Αποτελέσματα έρευνας 4-22 Δεκεμβρίου 2008. 1. Εισαγωγή 1. Εισαγωγή Η στενή παρακολούθηση και ανάλυση της οικονομικής συγκυρίας αποτελεί, σήμερα περισσότερο ίσως από ποτέ άλλοτε, αδήριτη ανάγκη. Τόσο οι φορείς άσκησης οικονομικής πολιτικής, οι κοινωνικοί εταίροι,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Eurochambers Economic Survey 2011. Οκτώβριος 2010. TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap.

Eurochambers Economic Survey 2011. Οκτώβριος 2010. TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap. 1 Eurochambers Economic Survey 2011 Οκτώβριος 2010 TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap.gr GALLUP INTERNATIONAL ASSOCIATION 2 ΠΙΚΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Γ Τρίμηνο 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Γ Τρίμηνο 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα Γ Τρίμηνο 2009 Αθήνα, Οκτώβριος 2009 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Γ Τρίμηνο 2009 2 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το B Τρίμηνο 2015. Συνεχής ανάκαμψη των προθέσεων προσλήψεων των εργοδοτών στην Ελλάδα

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το B Τρίμηνο 2015. Συνεχής ανάκαμψη των προθέσεων προσλήψεων των εργοδοτών στην Ελλάδα ManpowerGroup Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών Κτίριο Β 115 27 Αθήνα T: 210 69 27 400 www.manpowergroup.gr Media Contact: Μαριάννα Κολλητήρη T: 210 69 31 235 mkollitiri@manpowergroup.gr UNDER STRICT

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου. Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το Δ Τρίμηνο 2015

Δελτίο Τύπου. Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το Δ Τρίμηνο 2015 ManpowerGroup Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών, Κτίριο Β 115 27 Αθήνα T: 210 69 27 400 www.manpowergroup.gr MEDIA CONTACT: Τάνια Κωφίδου 210-6931216 tkofidou@manpowergroup.gr Δελτίο Τύπου Βίκυ Μπουλούκου

Διαβάστε περισσότερα

Ησημερινήεικόνατης Ελληνικής Οικονομίας. Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας ΝΔ

Ησημερινήεικόνατης Ελληνικής Οικονομίας. Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας ΝΔ Ησημερινήεικόνατης Ελληνικής Οικονομίας Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας ΝΔ Σεπτέμβριος 2009 Μάιος 2011 Ηύφεσηβάθυνε Ηύφεσηβάθυνε. Διαμορφώθηκε στο 4,8% το 1 ο τρίμηνο του 2011, από -3,5% το 3 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Πλαίσιο ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εμπειρογνώμονες της κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, με βάση τα στοιχεία που ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα: Η Επίδραση της Οικονομικής Κρίσης στις Επιχειρήσεις

Ποσοτική Έρευνα: Η Επίδραση της Οικονομικής Κρίσης στις Επιχειρήσεις Ποσοτική Έρευνα: Η Επίδραση της Οικονομικής Κρίσης στις Επιχειρήσεις ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Επιστημονικός Υπεύθυνος: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ Ερευνήτρια: Χριστίνα Γιακουμάκη Στόχος της έρευνας ήταν η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 11 Αυγούστου 211 Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Σύγκριση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ 211 Η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ιανουάριος 2015 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία 01-2015

Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία 01-2015 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία 01-2015 21 Απριλίου 2015 Τρέχον περιβάλλον: Ανάπτυξη και Ευθύνη Η εκκρεμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα Α Τρίμηνο 2012 Αθήνα, Απρίλιος 2012 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Α Τρίμηνο 2012 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2010 2 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Οικονοµικής Ανάλυσης και Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr

ιεύθυνση Οικονοµικής Ανάλυσης και Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr ιεύθυνση Οικονοµικής Ανάλυσης και Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (Γ ΤΡΙΜΗΝΟ ) Σύνοψη: Από το πρώτο τρίµηνο του 2009

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 2015. Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ

Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 2015. Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 215 Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ Ιούλιος 215 6 η τριμηνιαία έρευνα στις επιχειρήσεις-μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

2 Χρόνια Διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Τα επιτεύγματα της πολιτικής του. Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας Ν.Δ. Αν. Υπεύθυνος Τομέα Οικονομίας

2 Χρόνια Διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Τα επιτεύγματα της πολιτικής του. Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας Ν.Δ. Αν. Υπεύθυνος Τομέα Οικονομίας 2 Χρόνια Διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Τα επιτεύγματα της πολιτικής του Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας Ν.Δ. Αν. Υπεύθυνος Τομέα Οικονομίας Βασικά Μεγέθη της Οικονομίας Η ύφεση βάθυνε Η χώρα έχει εισέλθει

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 23/05/13 Σκοπός της µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Λευκωσία, 29-03-2010 ΘΕΜΑ: «Το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου» Το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου χαρακτηρίζεται από τις δυσανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2 1. Εισαγωγή Το ΙΤΕΠ άρχισε να διεξάγει δύο φορές το χρόνο Έρευνα Συγκυρίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.gr Εισήγηση του Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Το 2013 καταγράφεται ως έτος που επιτεύχθηκε σημαντική βελτίωση μακροοικονομικών ανισορροπιών που χαρακτήριζαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 2010 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση Στρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 1 Η οικοδομή έχει εισέλθει σε περίοδο σημαντικής διόρθωσης Η οικοδομική

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. 30, ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών - Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, το δ τρίμηνο 2014, το βουλγαρικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 1,3% σε ετήσια βάση και κατά 0,4% σε τριμηνιαία βάση. Σε ό,τι αφορά το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 152 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III Η εκ των προτέρων αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του 3 ου ΚΠΣ µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τρόπους οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Οι εξαγωγές αποτελούν το «κλειδί» για την αναθέρµανση της ελληνικής οικονοµίας. Με δεδοµένη την αδυναµία της εγχώριας αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Σταύρος Ιωαννίδης Στελίνα Χατζηχρήστου 26 Ιανουαρίου 2012 Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας GEM Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εμπειρογνώμονες του Ευρωσυστήματος κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, με βάση

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (008) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 12 10 8 6 4 2 0-2 % 1999 Η δυναµική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το Α Τρίμηνο 2015

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το Α Τρίμηνο 2015 ManpowerGroup Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών Κτίριο Β 115 27 Αθήνα T: 210 69 27 400 www.manpowergroup.gr Media Contact: Μαριάννα Κολλητήρη T: 210 69 31 235 mkollitiri@manpowergroup.gr Έρευνα Προοπτικών

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr

ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (A ΤΡΙΜΗΝΟ 2012) Σύνοψη: Από το πρώτο τρίµηνο του 2009 - και σε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ;

Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ; Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ; Καθώς έχουν περάσει, από το 2008 οπότε και ξέσπασε η μεγαλύτερη καπιταλιστική κρίση μετά την κρίση του 1929, οι πάντες σχεδόν συμπεριφέρονται σαν να έχει ξεπεραστεί η κρίση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ;

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων. Απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Πλαίσιο ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εμπειρογνώμονες της κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ με βάση τα στοιχεία που ήταν διαθέσιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ 1

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ 1 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ 1 Οι εμπειρογνώμονες του Ευρωσυστήματος κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ με βάση

Διαβάστε περισσότερα

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Στο Μέρος αυτό αποτυπώνονται οι εξελίξεις στη διάρθρωση και στα βασικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης στο εμπόριο σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ: Άννα Διανά ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ: 8 ΑΘΗΝΑ 11/12/2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2013

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2013 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2013 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο Μέρος αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το Δ Τρίμηνο 2014

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το Δ Τρίμηνο 2014 ManpowerGroup Μεσογείων 2-4 115 27 Αθήνα T: 210 69 27 400 F: 210 32.48.644 www.manpowergroup.gr Media Contact: Μαριάννα Κολλητήρη T: 210 69 31 235 mkollitiri@manpowergroup.gr Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Στο -6% διαμορφώνεται ο Δείκτης των Συνολικών Προοπτικών Απασχόλησης

Στο -6% διαμορφώνεται ο Δείκτης των Συνολικών Προοπτικών Απασχόλησης ManpowerGroup Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών 115 27 Αθήνα T: 210 32.24.301 F: 210 32.48.644 www.manpowergroup.gr Media Contact: Μεταξία Κλάδη 210 322 43 01 6956 200 217 mkladis@manpowergroup.gr Έρευνα Προοπτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονοµία 2/07

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονοµία 2/07 Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών Η Ελληνική Οικονοµία 2/07 Τριµηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 48, Ιούνιος 2007 1 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας της Ελληνικής Οικονοµίας αποτελεί προϊόν συλλογικής

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015. Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015. Ελληνική Οικονομία Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015 Ελληνική Οικονομία Οι βασικοί δείκτες οικονομικής συγκυρίας που σχετίζονται με την πορεία της ιδιωτικής καταναλωτικής

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ B.5.9 2 η Μελέτη Παρακολούθησης της Συγκυρίας και του Επιχειρηματικού Κλίματος Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2015 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 6ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝ.ΕΛ Συμπληρώθηκαν 6 μήνες διακυβέρνησης της χώρας από τη συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ. Έξι

Διαβάστε περισσότερα

Greek Economy Restart. Μανόλης Μιχαλιός, Partner, Head of Assurance Νίκος Ιωάννου, Assurance Partner

Greek Economy Restart. Μανόλης Μιχαλιός, Partner, Head of Assurance Νίκος Ιωάννου, Assurance Partner Greek Economy Restart Μανόλης Μιχαλιός, Partner, Head of Assurance Νίκος Ιωάννου, Assurance Partner Δείγμα 4.997 εταιρειών 9 τομείς 88 Κλάδοι 62 ανεξάρτητες μεταβλητές Περίοδος 2009-2014 2 Επίπεδα προσέγγισης

Διαβάστε περισσότερα

Νο.35 Ιούνιος 2007 Ισπανία: ο νέος μεγάλος εμπορικός μας εταίρος

Νο.35 Ιούνιος 2007 Ισπανία: ο νέος μεγάλος εμπορικός μας εταίρος Σύντομα σημειώματα για θέματα εξαγωγικού ενδιαφέροντος Νο.35 Ιούνιος 2007 Ισπανία: ο νέος μεγάλος εμπορικός μας εταίρος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ Κέντρο Εξαγωγικών Ερευνών & Μελετών Κρατίνου 11,

Διαβάστε περισσότερα

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2012

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2012 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2012 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο Μέρος αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων»

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων» Πειραιάς, 10 Ιουνίου 2013 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων» Στην Ελλάδα, τα επιτόκια χορηγήσεων παραμένουν σε υψηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010 Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009 Γενικά χαρακτηριστικά Η διεθνής οικονομική κρίση, που άρχισε να πλήττει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία από το

Διαβάστε περισσότερα

Μία Έρευνα της Manpower Q2 2013. Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα

Μία Έρευνα της Manpower Q2 2013. Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Μία Έρευνα της Manpower Q Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Q/ Περιεχόµενα Οι Προοπτικές Απασχόλησης στην Ελλάδα Συγκρίσεις ανά Γεωγραφική Περιοχή Συγκρίσεις ανά Τοµέα Οικονοµικής ραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΑΣΕΙΣ 2006-2008 ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2009

Η ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΑΣΕΙΣ 2006-2008 ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2009 Πλαίσιο V.I Η ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΑΣΕΙΣ 2006-2008 ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2009 Η αγορά ακινήτων αποτελεί µια ιδιαίτερη αγορά που ασκεί σηµαντική επίδραση στη χρηµατοοικονοµική και, κατ επέκταση, µακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

συγκυρία & επιχειρήσεις

συγκυρία & επιχειρήσεις συγκυρία & επιχειρήσεις Μηνιαίο δελτίο οικονομικής δραστηριότητας σελ. ΑΕΠ 2 Οικονομικό κλίμα 3 Οικονομική συγκυρία 4 Απασχόληση 5 Τιμές Αμοιβές 6 Χρηματοδότηση 7 Δημοσιονομικά στοιχεία 8 Ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα