ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα"

Transcript

1 ΠΝΥΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα. Να αναφέρετε τους τέσσερις τρόπους και τα μειονεκτήματα του κάθε τρόπου, με τους οποίους μπορεί να επιτευχθεί ο αυτόματος έλεγχος σε πνευματικά κυκλώματα. Ο αυτόματος έλεγχος στα πνευματικά κυκλώματα μπορεί να γίνει με τους εξής τέσσερις τρόπους: Ι. νεργοποίηση βαλβίδων από τη ράβδο του εμβόλου του κυλίνδρου όταν αυτό θα φθάσει στα όρια της κίνησης του. Μειονεκτήματα: ημιουργία προβλημάτων στη λειτουργία του συστήματος επειδή οι βαλβίδες τοποθετούνται στην περιοχή εργασίας του εμβόλου. Απαιτείται μεγάλη ακρίβεια για τη ρύθμιση της θέσης της βαλβίδας. ΙΙ. Αυτοματοποίηση κυκλώματος με τη χρήση οπών διαρροής: Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιούνται οπές διαρροής αέρα που κλείνουν ή ανοίγουν ανάλογα με την εμφάνιση ή απομάκρυνση αντικειμένων από μπροστά τους. Μειονεκτήματα: ημιουργία προβλημάτων στη λειτουργία του συστήματος επειδή οι οπές διαρροής αέρα μπορεί να βουλώσουν και να αφήσουν έτσι τις βαλβίδες σε διαρκή ενεργοποίηση. πιπρόσθετα η χρήση των οπών διαρροής είναι αντιοικονομική διότι ξοδεύεται πεπιεσμένος αέρας ο οποίος χρειάζεται ενέργεια για να παραχθεί. ΙΙΙ. Αυτοματοποίηση με τη χρήση κυκλώματος επιβράδυνσης: Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιείται κύκλωμα που δημιουργεί χρονική καθυστέρηση (αεροφυλάκιο μαζί με βαλβίδα ελέγχου ροής) έτσι ώστε να επιτευχθούν οι σωστοί χρόνοι λειτουργίας των εμβόλων. Μειονέκτημα: Χρειάζεται ακριβής ρύθμιση των βαλβίδων ελέγχου ροής ώστε να επιτευχθεί αξιόπιστο αποτέλεσμα και ο σωστός χρόνος καθυστέρησης προτού δοθεί εντολή για την επόμενη κίνηση του εμβόλου του κυλίνδρου. IV. Αυτοματοποίηση με τη χρήση ανιχνευτών πίεσης: Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιούνται βαλβίδες που ενεργοποιούνται με αέρα χαμηλής πίεσης ώστε ανάλογα με την πίεση που θα δέχονται θα «ανιχνεύουν» έτσι τις ακραίες θέσεις του εμβόλου. Μειονέκτημα: Χρειάζεται ακριβής ρύθμιση των βαλβίδων ελέγχου ροής για να λειτουργούν αξιόπιστα οι βαλβίδες που ενεργοποιούνται με αέρα χαμηλής πίεσης.. α. Πώς ονομάζονται τα εξαρτήματα Α έως που φαίνονται στο διπλανό πνευματικό κύκλωμα. β. Να εξηγήσετε αναλυτικά πώς θα λειτουργήσει το κύκλωμα αν από το σημείο του εξαρτήματος Α περάσει για κάποιο χρονικό διάστημα ένα κιβώτιο. Α Συνδετήρας Β α. Α: Οπή διαρροής αέρα

2 Β: Τρίοδος βαλβίδα που ενεργοποιείται με αέρα χαμηλής πίεσης και με ελατήριο επαναφοράς. : Βαλβίδα ελέγχου ροής : Κύλινδρος απλής ενέργειας με ελατήριο επαναφοράς (Κ.Α..) β. Κατ αρχάς όταν δεν υπάρχει κιβώτιο στο σημείο, η οπή διαρροής είναι ανοιχτή. Ο αέρας χαμηλής πίεσης που εξέρχεται από τη βαλβίδα ελέγχου ροής (Β..Ρ.) διαφεύγει μέσω του συνδετήρα Τ προς το περιβάλλον. Αν από το σημείο περάσει ένα κιβώτιο, τότε ο αέρας χαμηλής πίεσης που εξέρχεται από τη Β..Ρ. θα «βρεθεί αντιμέτωπος» με το κιβώτιο που θα του κλείνει την έξοδό του στο σημείο της οπής διαρροής. Έτσι αυτός θα κατευθυνθεί προς τη τρίοδο βαλβίδα Β (διάφραγμα) την οποία και θα ενεργοποιήσει (θα κλείσει η θυρίδα και θα συνδεθούν οι θυρίδες και ). Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα πιεσμένος αέρας από την τροφοδοσία μέσω των θυρίδων και της βαλβίδας να ρέει προς τον Κ.Α.. με αποτέλεσμα την θετική κίνηση του εμβόλου του κυλίνδρου. Μόλις το κιβώτιο απομακρυνθεί από την οπή διαρροής, ο αέρας χαμηλής πίεσης που εξέρχεται από τη Β..Ρ. διαφεύγει όλος προς το περιβάλλον. Έτσι η τρίοδος βαλβίδα Β απενεργοποιείται (κλείνει η θυρίδα και συνδέονται οι θυρίδες και ) και σταματά να ρέει αέρας προς τον Κ.Α.. Το έμβολο μετακινείται αρνητικά με τη βοήθεια του ελατηρίου επαναφοράς. Ο αέρας που ήταν μέσα στον Κ.Α.. διαφεύγει μέσω των θυρίδων και της βαλβίδας Β.. α. Πώς ονομάζονται τα εξαρτήματα Α έως που φαίνονται στο πιο κάτω πνευματικό κύκλωμα. β. Να εξηγήσετε σε συντομία πώς θα λειτουργήσει το κύκλωμα αν το έκκεντρο αρχίσει να περιστρέφεται με πολύ αργό ρυθμό. Α Β α. Α: Τρίοδος βαλβίδα εμβόλου με ελατήριο επαναφοράς Β: Βαλβίδα ελέγχου ροής : Αεροφυλάκιο : Τρίοδος βαλβίδα που ενεργοποιείται με αέρα χαμηλή πίεσης και με ελατήριο επαναφοράς. : Κύλινδρος απλής ενέργειας με ελατήριο επαναφοράς (Κ.Α..) β. Καθώς το έκκεντρο περιστρέφεται, ενεργοποιεί -περιοδικά - τη βαλβίδα Α (για όσο χρόνο το έκκεντρο εφάπτεται και πιέζει το έμβολό της). Έτσι όταν ενεργοποιείται η βαλβίδα Α κλείνει η θυρίδα και συνδέονται οι θυρίδες και. Πιεσμένος αέρας ρέει προς το διάφραγμα της βαλβίδας με κάποια χρονική καθυστέρηση λόγω του κυκλώματος επιβράδυνσης (βαλβίδα ελέγχου ροής και αεροφυλάκιο). Η τρίοδος βαλβίδα ενεργοποιείται (κλείνει η θυρίδα και συνδέονται οι θυρίδες και ) και το έμβολο του κυλίνδρου κινείται θετικά. Όταν το έκκεντρο δεν πιέζει το εμβολο της βαλβίδας Α αυτή απενεργοποιείται (κλείνει η θυρίδα και συνδέονται οι θυρίδες και ) με αποτέλεσμα να διακοπεί η παροχή του αέρα στο διάφραγμα της. Τότε απενεργοποιείται η βαλβίδα και το έμβολο του Κ.Α.. μετακινείται αρνητικά με τη βοήθεια του ελατηρίου επαναφοράς.

3 4. Το διπλανό πνευματικό κύκλωμα χρησιμοποιείται σε ένα τεχνολογικό έργο. α. Να ονομάσετε τα εξαρτήματα Α,Β, και. β. Να εξηγήσετε αναλυτικά τη λειτουργία του κυκλώματος. γ. ίναι αυτόματο ή ημιαυτόματο και γιατί; δ. Πώς ονομάζεται το εξάρτημα ; ε. Αναφέρετε μεταξύ ποιων εξαρτημάτων θα τοποθετηθεί το εξάρτημα, ώστε όταν αυτό ενεργοποιηθεί τότε το έμβολο να σταματά στην αρνητική θέση. α) Α: Πεντάοδος βαλβίδα που ενεργοποιείται με αέρα. Β: Κύλινδρος διπλής ενέργειας. (Κ...) : Τρίοδος βαλβίδα εμβόλου με τροχίσκο και ελατήριο επαναφοράς. : Τρίοδος βαλβίδα με έμβολο και ελατήριο επαναφοράς. β) Στο σχήμα φαίνεται το έμβολο του κυλίνδρου Β να κινείται αρνητικά. Στο τέρμα της διαδρομής του θα συναντήσει το έμβολο με τροχίσκο της βαλβίδας. Η βαλβίδα θα ενεργοποιηθεί (κλείνει η θυρίδα και συνδέονται οι θυρίδες και ) και θα στείλει σήμα αέρα μέσω των θυρίδων της και προς τη θυρίδα ελέγχου4 της πενταόδου Α. Αυτή με την σειρά της θα αλλάξει κατάσταση (συνδέονται οι θυρίδες και 4, και και κλείνει η ). Η πεντάοδος Α, μέσω των θυρίδων και 4 θα στείλει αέρα στον κυλίνδρο Β και θα αναγκάσει το έμβολο του να κινηθεί θετικά. Ο αέρας από τον κύλινδρο διαφεύγει προς τα έξω μέσω των θυρίδων και της Α. Στο τέρμα της θετικής του διαδρομής το έμβολο του Β θα συναντήσει το έμβολο της τριόδου βαλβίδας και θα την ενεργοποιήσει (κλείνει η θυρίδα και συνδέονται οι θυρίδες και ). Η τρίοδος βαλβίδα, μέσω των θυρίδων της και θα στείλει σήμα αέρα στη θυρίδα ελέγχου της πενταόδου Α. Η πεντάοδος θα αλλάξει κατάσταση (συνδέονται οι θυρίδες και, 4 και και κλείνει η ) και μέσω των θυρίδων και θα στείλει αέρα στον κυλίνδρο Β και θα αναγκάσει το έμβολο του να κινηθεί αρνητικά. Ο αέρας που βρίσκεται μέσα στον κύλινδρο διαφεύγει μέσω των θυρίδων 4 και της Α. Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται συνεχώς. γ) Το σύστημα είναι αυτόματο διότι τίθεται σε λειτουργία με την παροχή αέρα και δουλεύει συνεχώς όπως περιγράψαμε στο προηγούμενο ερώτημα. δ) : Τρίοδος βαλβίδα μοχλού. ε) Πρέπει να τοποθετηθεί μεταξύ των εξαρτημάτων Α και ούτως ώστε όταν το έμβολο φτάσει στο τέρμα της αρνητικής διαδρομής και ενεργοποιήσει τη βαλβίδα, η δίοδος του αέρα προς την Α (θυρίδα ελέγχου 4) να είναι κλειστή. Η πεντάοδος Α δε θα αλλάξει κατάσταση και το έμβολο του κυλίνδρου δε θα κινηθεί θετικά.

4 . Στο πιο κάτω σχήμα φαίνεται ένα πνευματικό σύστημα που συνεργάζεται με ένα ηλεκτρικό τρυπάνι για να ανοίγει τρύπες συγκεκριμένου βάθους και διαμέτρου σε κομμάτια ξύλου. Τα τεμάχια του ξύλου () τοποθετούνται από το χειριστή στη βάση. Το ηλεκτρικό τρυπάνι βρίσκεται σε περιστροφική λειτουργία συνέχεια (αφού ενεργοποιηθεί ο σχετικός ηλεκτρικός διακόπτης) και η διαδικασία ξεκινά όταν ο χειριστής ενεργοποιήσει το εξάρτημα Β. Το τρύπημα γίνεται με αργό ρυθμό για να μη σπάσει η αρίδα και να είναι καλύτερο το αποτέλεσμα. α. Να ονομάσετε το εξάρτημα. β. Να εξηγήσετε σε συντομία τη λειτουργία του συστήματος. γ. Τι πρακτικό ρόλο παίζει στο κύκλωμα το εξάρτημα ; δ. Να εξηγήσετε με λόγια τι εξαρτήματα πρέπει να τοποθετηθούν μεταξύ των εξαρτημάτων Α και Β, ώστε όταν το εξάρτημα Β πατηθεί και κρατηθεί στη θέση αυτή για κάποιο χρονικό διάστημα, η μετακίνηση του τρυπανιού προς το ξύλο γίνεται μετά από μια καθυστέρηση. α. Βαλβίδα ελέγχου ροής β. Πιέζεται το κομβίο της τριόδου βαλβίδας Β. Η τρίοδος βαλβίδα ενεργοποιείται και συνδέονται οι θυρίδες με και κλείνει η. Σήμα αέρα μέσω των θυρίδων και φτάνει στη θυρίδα ελέγχου 4 της πεντάοδου βαλβίδας Α που ενεργοποιείται με αέρα. Η πεντάοδος αλλάζει κατάσταση: συνδέονται οι θυρίδες και 4, και και κλείνει η. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το έμβολο του κυλίνδρου διπλής ενέργειας (Κ...) να κινείται θετικά κατεβάζοντας μαζί και το τρυπάνι προς το ξύλο (). Η θετική κίνηση του εμβόλου γίνεται με αργό ρυθμό λόγω της βαλβίδας ελέγχου ροής η οποία ελέγχει τη ροή του αέρα που διαφεύγει από τον Κ... Όταν το τρυπάνι κινηθεί αρκετά ώστε να τρυπήσει το ξύλο συναντά τον τροχίσκο της τριόδου βαλβίδας οπότε ενεργοποιείται η βαλβίδα αυτή (συνδέονται οι θυρίδες με και κλείνει η ). Σήμα αέρα μέσω των θυρίδων και πηγαίνει προς τη θυρίδα ελέγχου της πενταόδου βαλβίδας Α. Η πεντάοδος αλλάζει και πάλι κατάσταση: συνδέονται οι θυρίδες και, 4 και και κλείνει η. Τότε το έμβολο του κυλίνδρου 4

5 κινείται αρνητικά ανεβάζοντας και το τρυπάνι. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναληφθεί όταν η τρίοδος βαλβίδα Β ξαναενεργοποιηθεί από τον χειριστή (και αφού αλλάξει το κομμάτι του ξύλου). γ. Με το εξάρτημα (βαλβίδα ελέγχου ροής) ελέγχεται ο αέρας που διαφεύγει από τον Κ... κατά τη θετική κίνηση του εμβόλου. Με αυτόν τον τρόπο, ελέγχουμε την ταχύτητα με την οποία κατεβαίνει το τρυπάνι προς το ξύλο. Ρυθμίζοντας την ποσότητα του αέρα που αφήνει να περνά είναι δυνατόν να μικραίνει και να μεγαλώνει η εν λόγω ταχύτητα. Στο ανέβασμα όμως του τρυπανιού η ταχύτητα δεν μπορεί να ελεγχθεί. δ. ια να υπάρχει κάποια καθυστέρηση στην μετακίνηση του τρυπανιού προς το ξύλο πρέπει μεταξύ των βαλβίδων Α και Β να τοποθετηθεί μια βαλβίδα ελέγχου ροής και ένα αεροφυλάκιο. Αυτά τα δυο εξαρτήματα παρέχουν μια χρονική καθυστέρηση μέχρι να γεμίσει το αεροφυλάκιο και να αυξηθεί η πίεση του αέρα. Τότε θα φτάσει σήμα αέρα στη θυρίδα ελέγχου 4, η πεντάοδος αλλάζει κατάσταση και το έμβολο εκτελεί θετική κίνηση. Με την βαλβίδα ελέγχου ροής ελέγχουμε την ροή του αέρα άρα μπορούμε να αυξομειώσουμε τον χρόνο που χρειάζεται για να γεμίσει το αεροφυλάκιο και επομένως και την καθυστέρηση στη μετακίνηση του τρυπανιού. 6. Να μελετήσετε το πιο κάτω πνευματικό κύκλωμα και να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν. α. Πώς ονομάζονται τα εξαρτήματα Α, Β,,,,. β. ίναι αυτοματοποιημένο το κύκλωμα; γ. Να εξηγήσετε την απάντησή σας στην ερώτηση β πιο πάνω, περιγράφοντας αναλυτικά τη λειτουργία του κυκλώματος και το ρόλο του κάθε εξαρτήματος. δ. Πώς ονομάζεται το εξάρτημα Η ; Να τοποθετήσετε το εξάρτημα αυτό στο σημείο Χ του κυκλώματος και να εξηγήσετε το ρόλο του που θα παίζει στη λειτουργία του συγκεκριμένου κυκλώματος. Α Η Α B T T 4 4 x α. Α: Κύλινδρος διπλής ενέργειας (Κ...) Β, : Βαλβίδες ελέγχου ροής, : Αεροφυλάκια : Πεντάοδος βαλβίδα που ενεργοποιείται με αέρα.

6 β. Το κύκλωμα είναι αυτοματοποιημένο (γιατί λειτουργεί χωρίς διακοπή μόλις τροφοδοτηθεί με αέρα). γ. φόσον το πνευματικό κύκλωμα είναι αυτοματοποιημένο σημαίνει ότι το έμβολο του κυλίνδρου Α θα εκτελεί αυτόματα παλινδρομική κίνηση. Έστω ότι σε μια χρονική στιγμή το έμβολο κινείται αρνητικά (όπως φαίνεται και στο σχέδιο της προηγούμενης σελίδας). Κατά τη διάρκεια της κίνησης αυτής, ο αέρας εισέρχεται στον κύλινδρο Α διαμέσου των θυρίδων και της βαλβίδας. Ταυτόχρονα αέρας από το συνδετήρα Τ τροφοδοτεί το κύκλωμα επιβράδυνσης στα δεξιά (βαλβίδα ελέγχου ροής και αεροφυλάκιο ) που έχει ως αποτέλεσμα την εφαρμογή καθυστερημένου σήματος αέρα στη θυρίδα 4 της βαλβίδας (μέχρι να γεμίσει το αεροφυλάκιο και να αυξηθεί η πίεση του αέρα). Όταν ο αέρας φθάσει τη θυρίδα 4 της τότε η βαλβίδα αυτή αλλάζει κατάσταση δηλαδή συνδέονται οι θυρίδες και 4, και κλείνει η. Τότε πιεσμένος αέρας μέσω των θυρίδων και 4 ρέει προς τον Κ... και το έμβολο του κυλίνδρου κινείται θετικά. Αέρας από τον Κ... ρέει μέσω των θυρίδων και προς τα έξω. Ταυτόχρονα όμως αέρας από το συνδετήρα Τ θα τροφοδοτήσει το κύκλωμα επιβράδυνσης στα αριστερά (βαλβίδα ελέγχου ροής Β και το αεροφυλάκιο ) που έχει ως αποτέλεσμα την εφαρμογή καθυστερημένου σήματος αέρα στη θυρίδα της βαλβίδας. Όταν ο αέρας φθάσει τη θυρίδα της τότε η βαλβίδα αυτή αλλάζει κατάσταση δηλαδή συνδέονται οι θυρίδες και, 4 και κλείνει η. Τότε πιεσμένος αέρας μέσω των θυρίδων και ρέει στον Κ... και το έμβολο του κυλίνδρου κινείται αρνητικά. Αέρας από τον Κ... ρέει μέσω των θυρίδων 4 και προς τα έξω. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται συνέχεια. δ. Το εξάρτημα Η ονομάζεται τρίοδος βαλβίδα μοχλού και μπορεί να τοποθετηθεί στο πνευματικό κύκλωμα στο σημείο Χ, ώστε όταν ενεργοποιηθεί (εφόσον συνδεθεί όπως φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα) να επιτρέπει την ροή του σήματος αέρα στη θυρίδα ελέγχου 4 της πενταόδου για να προκληθεί η επομένη θετική κίνηση του εμβόλου. Όταν η βαλβίδα Η δεν είναι ενεργοποιημένη τότε δεν φτάνει σήμα στην θυρίδα ελέγχου 4 και το έμβολο δεν εκτελεί θετική κίνηση. 7. Το πνευματικό κύκλωμα πιο κάτω χρησιμοποιείται για το αυτόματο άνοιγμα και κλείσιμο ενός κάγκελου χώρου στάθμευσης. Το σύστημα τίθεται σε λειτουργία όταν το αυτοκίνητο «πατήσει» τον τροχίσκο της βαλβίδας Α. α. Να ονομάσετε τα εξαρτήματα Α έως Η. 6

7 β. Να εξηγήσετε αναλυτικά τη λειτουργία του πιο κάτω κυκλώματος. γ. Τι πρακτικό ρόλο παίζουν στο σύστημα τα εξαρτήματα, Η, ; 4 E 4 Θ Η B α. Α, Β: Τρίοδοι βαλβίδες εμβόλου με τροχίσκο και ελατήριο επαναφοράς. : Κύλινδρος διπλής ενέργειας (Κ...), Η: Βαλβίδες ελέγχου ροής. : Πεντάοδος βαλβίδα που ενεργοποιείται με αέρα. : Αεροφυλάκιο. β. Με την εμφάνιση αυτοκινήτου στην είσοδο του χώρου στάθμευσης ο τροχίσκος της βαλβίδας (πιλότος) Α πατιέται με αποτέλεσμα αυτή να ενεργοποιηθεί (συνδέονται οι θυρίδες και και κλείνει η ). Σήμα αέρα μέσω των θυρίδων και της τριόδου Α φτάνει στη θυρίδα ελέγχου 4 της πεντάοδου βαλβίδας. Η πεντάοδος αλλάζει κατάσταση: συνδέονται οι θυρίδες και 4, και και κλείνει η. Τότε πιεσμένος αέρας μέσω των θυρίδων και 4 φτάνει στον Κ... και το έμβολο του κυλίνδρου κινείται θετικά, σπρώχνοντας και ανοίγοντας το κάγκελο Θ προς τα πάνω (η βαλβίδα ελέγχου ροής δεν επηρεάζει τη ροή του αέρα σε αυτή την κατεύθυνση). Αέρας από τον Κ... ρέει μέσω των θυρίδων και προς τα έξω. Στο τέλος της διαδρομής του κάγκελου προς τα πάνω, αυτό θα ενεργοποιήσει τη βαλβίδα (πιλότος) Β (συνδέονται οι θυρίδες και και κλείνει η ). Σήμα αέρα μέσω των θυρίδων και της τριόδου Β φτάνει με χρονική καθυστέρηση (μέχρι να γεμίσει το αεροφυλάκιο Z και να αυξηθεί η πίεση του αέρα) στη θυρίδα ελέγχου της πεντάοδου βαλβίδας. Η πεντάοδος θα αλλάξει κατάσταση (συνδέονται οι θυρίδες και, 4 και και κλείνει η ) και μέσω των θυρίδων και θα στείλει αέρα στον κυλίνδρο και θα αναγκάσει το έμβολο του να κινηθεί αρνητικά με αργό ρυθμό λόγω της βαλβίδας ελέγχου ροής. Ο αέρας που βρίσκεται μέσα στον κύλινδρο και διαφεύγει μέσω των θυρίδων 4 και της, ελέγχεται από την βαλβίδα. Η αρνητική αυτή κίνηση του εμβόλου κλείνει το κάγκελο και το σύστημα επανέρχεται στην αρχική του κατάσταση. 7

8 γ. Το εξάρτημα (βαλβίδα ελέγχου ροής) έχει ως σκοπό να ρυθμίζει την ταχύτητα με την οποία κατεβαίνει (κλείνει) το κάγκελο έτσι ώστε αυτό να κινείται με αργό ρυθμό κατά το κλείσιμο για να μη δημιουργηθεί πρόβλημα με την εμφάνιση άλλου αυτοκινήτου. Ο συνδυασμός των εξαρτημάτων Η και δημιουργεί ένα σύστημα χρονικής καθυστέρησης, το οποίο επιτρέπει στο κάγκελο να μείνει ακίνητο για λίγο στο πιο ψηλό σημείο ανοίγματός του και μετά να ξεκινήσει για να κλείσει, επιτρέποντας έτσι στο αυτοκίνητο να περάσει χωρίς την πιθανότητα να το κτυπήσει (κυρίως στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου) κατά την κάθοδο του. 8. Στο πιο κάτω σχήμα φαίνεται το μοντέλο ενός ανελκυστήρα που λειτούργει με πιεσμένο αέρα. Ο ανελκυστήρας θα χρησιμοποιηθεί για να ανεβάζει αντικείμενα από τη θέση στη θέση. Ο ανελκυστήρας ανεβαίνει από τη θέση στη θέση όταν ενεργοποιηθεί από κάποιο άτομο η βαλβίδα Α. πιστρέφει στη θέση από τη θέση που βρισκόταν είτε αν κάποιος άνθρωπος ενεργοποιήσει τη βαλβίδα Β είτε αυτόματα από μόνος του όταν περάσει ορισμένος χρόνος και δεν ενεργοποιηθεί η βαλβίδα Β. α. Να ονομάσετε το εξάρτημα Η. β. Χρησιμοποιώντας τα εξαρτήματα που φαίνονται στο πιο κάτω σχήμα να συμπληρώσετε το πιο κάτω κύκλωμα ώστε να λειτουργεί όπως περιγράφεται πιο πάνω. γ. Να περιγράψετε σε συντομία τη λειτουργία του πιο κάτω κυκλώματος. Α Β Η Θ Ι 4 4 α) Βαλβίδα OR. 8

9 β) Το συμπληρωμένο κύκλωμα: Α Β Η Θ Ι 4 4 γ) Πιέζεται το κομβίο της τριόδου βαλβίδας Α (ωστικού κομβίου με ελατήριο επαναφοράς). Η τρίοδος βαλβίδα ενεργοποιείται (συνδέονται οι θυρίδες με και κλείνει η ) και στέλλει σήμα στη θυρίδα ελέγχου 4 της πεντάοδου βαλβίδας που ενεργοποιείται με αέρα. Η πεντάοδος αλλάζει κατάσταση: συνδέονται οι θυρίδες και 4, και και κλείνει η. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το έμβολο του κυλίνδρου διπλής ενέργειας να κινείται θετικά και να ανεβάζει τον ανελκυστήρα από την θέση στη θέση. Η θετική κίνηση του εμβόλου του Κ... είναι αργή λόγω της βαλβίδας ελέγχου. Ταυτόχρονα, αέρας από την θυρίδα 4 της πενταόδου μέσω του συνδετήρα Τ, ρέει προς το σύστημα χρονικής καθυστέρησης (βαλβίδα Θ και αεροφυλάκιο Ι) και μετά από χρονική καθυστέρηση φτάνει στη βαλβίδα OR. Σήμα στη βαλβίδα OR μπορεί να έρθει (πριν φτάσει το σήμα από το σύστημα χρονικής καθυστέρησης Θ - Ι) και από την τρίοδο βαλβίδα Β, αν αυτή ενεργοποιηθεί από τον χειριστή. Το σήμα αέρα από την βαλβίδα OR, φτάνει στη θυρίδα ελέγχου της πεντάοδου βαλβίδας. Η πεντάοδος αλλάζει κατάσταση: συνδέονται οι θυρίδες και, 4 και και κλείνει η. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το έμβολο του Κ... να κινείται αρνητικά και να κατεβάζει τον ανελκυστήρα από την θέση στη θέση. Η αρνητική κίνηση του εμβόλου του Κ... είναι αργή λόγω της βαλβίδας ελέγχου. 9

10 9. Το πιο κάτω ημιτελές πνευματικό κύκλωμα χρησιμοποιείται σε μια συσκευή συμπίεσης άδειων κουτιών με σκοπό τη μείωση του όγκου τους, πριν πάνε για ανακύκλωση. Όταν κάποιος ανοίξει τη θυρίδα, σπρώχνοντάς τη με την άδεια συσκευασία, ενεργοποιούνται τα έμβολα των κυλίνδρων Α και Β ως εξής: Πρώτα κινείται θετικά το έμβολο του κυλίνδρου Β, μαζί με τη βάση, για να συγκρατήσει το άδειο κουτί. Μετά από μικρή χρονική καθυστέρηση κινείται θετικά και το έμβολο του κυλίνδρου Α για να συμπιέσει το άδειο κουτί. Ακολούθως τα έμβολα και των δύο κυλίνδρων επιστρέφουν στην αρνητική θέση μετά από κάποια χρονική καθυστέρηση. Έτσι το συμπιεσμένο κουτί αφήνεται να πέσει ελεύθερα προς τα κάτω. α. Χρησιμοποιώντας τα εξαρτήματα που δίδονται στο σχήμα μόνο μια φορά, σωληνώσεις, καθώς και συνδετήρες Τ, να συμπληρώσετε το πνευματικό κύκλωμα, έτσι ώστε να λειτουργεί όπως περιγράφεται πιο πάνω. β. Πώς ονομάζεται η μέθοδος ενεργοποίησης (έναρξης) αυτού του πνευματικού κυκλώματος; Να αναφέρετε ένα μειονέκτημα που παρουσιάζει. γ. Πώς ονομάζεται η συνδεσμολογία των κυλίνδρων; δ. Το σύστημα είναι αυτόματο ή ημιαυτόματο; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. Η θυρίδα Θ Β 4 4 0

11 α. Το συμπληρωμένο κύκλωμα: Η θυρίδα Θ Β 4 4 β. Με χρήση οπής διαρροής. Ένα μειονέκτημα της μεθόδου είναι ότι παρατηρείται σπάταλη πιεσμένου αέρα (άρα ενέργειας) από την οπή διαρροής αέρα. γ. Παράλληλη συνδεσμολογία. δ. Το σύστημα είναι ημιαυτόματο. ια να λειτουργήσει το πνευματικό κύκλωμα πρέπει να κλείσει η οπή διαρροής. Αυτό γίνεται κάθε φορά που κάποιος ανοίγει την θυρίδα και ρίχνει ένα άδειο κουτί.

12 0. α. Να κατονομάσετε τα πνευματικά εξαρτήματα Α έως Ι. β. Να εξηγήσετε σε συντομία τη λειτουργία του πιο κάτω κυκλώματος. γ. Να καταγράψετε την ακολουθία των κυλίνδρων. Α Α- Α+ κκίνηση 4 4 Η Β Β- Β+ Θ 4 4 Ι α. Α, Β: Κύλινδροι διπλής ενέργειας Κ...,, Η, Θ : Τρίοδοι βαλβίδες εμβόλου με τροχίσκο και ελατήριο επαναφοράς. : Τρίοδος βαλβίδα εμβόλου με ελατήριο επαναφοράς (είναι η βαλβίδα εκκίνησης)., Ι : Πεντάοδοι βαλβίδες που ενεργοποιούνται με αέρα. β. Όταν πιεστεί το έμβολο της τριόδου βαλβίδας, η βαλβίδα ενεργοποιείται (συνδέονται οι θυρίδες και και κλείνει η ) και στέλνει το σήμα αέρα που έρχεται από την ενεργοποιημένη τρίοδο βαλβίδα Θ στη θυρίδα ελέγχου 4 της πεντάοδου βαλβίδας. Η πεντάοδος αλλάζει κατάσταση: συνδέονται οι

13 θυρίδες και 4, και και κλείνει η. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το έμβολο του κυλίνδρου διπλής ενέργειας Α να κινηθεί θετικά. Στο τέλος της θετικής του διαδρομής το έμβολο του κυλίνδρου Α πιέζει το έμβολο με τροχίσκο της βαλβίδας πιλότου και την ενεργοποιεί. Σήμα αέρα από την βαλβίδα ρέει προς την θυρίδα ελέγχου της πενταόδου βαλβίδας Ι. Η πεντάοδος αλλάζει κατάσταση: συνδέονται οι θυρίδες και, 4 και και κλείνει η. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το έμβολο του κυλίνδρου διπλής ενέργειας Β να κινείται αρνητικά. Στην ακραία αρνητική του θέση το έμβολο του κυλίνδρου Β πιέζει το έμβολο με τροχίσκο της βαλβίδας πιλότου Η και την ενεργοποιεί. Σήμα αέρα από την βαλβίδα Η ρέει προς τη θυρίδα ελέγχου της πεντάοδου βαλβίδας. Η πεντάοδος αλλάζει κατάσταση: συνδέονται οι θυρίδες και, 4 και και κλείνει η. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το έμβολο του κυλίνδρου διπλής ενέργειας Α να κινείται αρνητικά. Στην ακραία αρνητική του θέση το έμβολο του κυλίνδρου Α πιέζει το έμβολο με τροχίσκο της βαλβίδας πιλότου και την ενεργοποιεί. Σήμα αέρα από την βαλβίδα ρέει προς την στη θυρίδα ελέγχου 4 της πεντάοδου βαλβίδας Ι. Η πεντάοδος αλλάζει κατάσταση: συνδέονται οι θυρίδες και 4, και και κλείνει η. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το έμβολο του κυλίνδρου διπλής ενέργειας Β να κινείται θετικά. Στην ακραία θετική του θέση το έμβολο του κυλίνδρου Β πιέζει το έμβολο με τροχίσκο της βαλβίδας πιλότου Θ και την ενεργοποιεί. Σήμα αέρα από την βαλβίδα Θ ρέει προς τη θυρίδα της βαλβίδας. Το σύστημα επανέρχεται στην αρχική του κατάσταση αναμένοντας νέα ενεργοποίηση με το χέρι της βαλβίδας. γ. Η ακολουθία των κυλίνδρων όπως εξάγεται από τα πιο πάνω είναι: start, Α+, Β-, Α-, Β+, stop.. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της χρήσης των σωληνοειδών βαλβίδων έναντι των άλλων βαλβίδων στα πνευματικά συστήματα; α. Προσφέρουν γρηγορότερη ανταπόκριση διότι η ενεργοποίηση των σωληνοειδών βαλβίδων γίνεται από ηλεκτρικά σήματα που μεταφέρονται πολύ γρήγορα με τη βοήθεια καλωδίων. β. Οι σωληνοειδείς βαλβίδες επειδή λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα μπορούν να τοποθετηθούν σε μεγαλύτερες αποστάσεις παρά οι «καθαρά» πνευματικές βαλβίδες. γ. Καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια από αυτές που λειτουργούν πνευματικά. δ. ίναι μικρότερες και φθηνότερες από τις «καθαρά» πνευματικές βαλβίδες.. Το πνευματικό κύκλωμα πιο κάτω χρησιμοποιείται για το σφράγισμα ταχυδρομικών δεμάτων με τη βοήθεια του σφραγιστικού μηχανισμού (). Το δέμα () τοποθετείται στη βάση () και ανιχνεύεται από το εξάρτημα (4). Ο χειριστής ενεργοποιεί τον ωστικό διακόπτη (), ο οποίος κρατιέται στη θέση λειτουργίας του μέχρι να γίνει το σφράγισμα. α. Να κατονομάσετε τα εξαρτήματα Α, Β και. β. Να εξηγήσετε αναλυτικά τη λειτουργία του πιο κάτω κυκλώματος. γ. Να εξηγήσετε τι πρακτικό ρόλο παίζει στη λειτουργία της συσκευής σφραγίσματος το εξάρτημα.

14 α. Τα ζητούµενα εξαρτήματα: Α Τρίοδος σωληνοειδής βαλβίδα µε ελατήριο επαναφοράς Β Κύλινδρος απλής ενέργειας µε ελατήριο επαναφοράς Βαλβίδα ελέγχου ροής β. Με την τοποθέτηση του δέματος στη βάση ενεργοποιείται ο µικροδιακόπτης 4 (συνδέονται COM- NO), ο οποίος βρίσκεται συνδεδεμένος σε σειρά (συνδεσμολογία «ΚΑΙ») µε τον ωστικό διακόπτη. Όταν ο χειριστής πατήσει τον ωστικό διακόπτη τροφοδοτείται με ηλεκτρικό ρεύμα το σωληνοειδές και ενεργοποιείται η σωληνοειδής βαλβίδα Α. Έτσι συνδέονται μεταξύ τους οι θυρίδες και και κλείνει η. Πιεσμένος αέρας από την τροφοδοσία μέσω των θυρίδων και της τριόδου βαλβίδας διοχετεύεται διαµέσου της βαλβίδας ελέγχου ροής (που ελέγχει την ροή του), προς τον κύλινδρο απλής ενεργειας Β, ο οποίος κινείται αργά προς τα κάτω. Ο χειριστής κρατά πατηµένο τον ωστικό διακόπτη για όση ώρα αυτός κρίνει αναγκαίο. λευθερώνοντας τον ωστικό διακόπτη, το σωληνοειδές σταματά να τροφοδοτείται με ηλεκτρικό ρεύμα και η τρίοδος βαλβίδα απενεργοποιείται. Τότε κλείνει η θυρίδα και συνδέονται οι θυρίδες και. Ο κύλινδρος σταματά να τροφοδοτείται με αέρα και το ελατήριο επαναφέρει το έµβολο στην αρχική του θέση. Ο αέρας από τον κύλινδρο Β διαφεύγει ελεύθερα στην ατμόσφαιρα μέσω των θυρίδων και. γ. Το εξάρτηµα, βαλβίδα ελέγχου ροής, ελέγχει την ταχύτητα μετακίνησης του εµβόλου του κυλίνδρου Β κατά τη θετική κίνησή του, ενώ επιτρέπει τη γρήγορη επιστροφή του στην αρχική του θέση (αρνητική κίνηση). 4

15 . α. Πώς ονομάζονται τα εξαρτήματα έως E. β. Να συμπληρώσετε το πιο κάτω ηλεκτρο-πνευματικό κύκλωμα που δίνει λύση στο πιο κάτω πρόβλημα μιας βιομηχανίας συσκευασίας εσπεριδοειδών: Κασόνια γεμάτα από εσπεριδοειδή μετακινούνται πάνω σε μια ταινία μεταφοράς στην κατεύθυνση που δείχνει το σχέδιο. Όταν το κασόνι φθάσει στο τέλος της ταινίας στο σημείο μ, ενεργοποιείται ο μικροδιακόπτης Στ (που υπάρχει στο κάτω μέρος της ταινίας), ο οποίος δίνει με τη σειρά του ηλεκτρικό σήμα σε μια (ειδική) βαλβίδα, ώστε το έμβολο του κυλίνδρου να κινηθεί θετικά και να σπρώξει το κασόνι προς την ταινία μεταφοράς, που μεταφέρει τα φρούτα στο φορτηγό φόρτωσης. Το έμβολο επιστρέφει αυτόματα στην αρχική του θέση μετά από κάποια προκαθορισμένη μικρή καθυστέρηση. Όταν εμφανιστεί άλλο κασόνι θα επαναληφθεί η ίδια διαδικασία. Β COM NO NC Στ μ Α 4 4 Ταινία μεταφοράς Κασόνι α. Α: Πεντάοδος βαλβίδα που ενεργοποιείται με αέρα. Β: Κύλινδρος διπλής ενέργειας Κ... : Βαλβίδα ελέγχου ροής. : Αεροφυλάκιο. : Τρίοδος σωληνοειδής βαλβίδα με ελατήριο επαναφοράς.

16 β. Το συμπληρωμένο κύκλωμα: Β COM NO NC Στ μ Α 4 4 Ταινία μεταφοράς Κασόνι 4.Μία πόρτα εισόδου () σε ένα μουσείο λειτουργεί με πνευματικό σύστημα και ανοίγει μόνο όταν ο επισκέπτης ρίξει στον κερματοδέκτη () ένα νόμισμα των 0 σεντς. Η πόρτα κλείνει, όταν ο επισκέπτης περάσει μέσα στο μουσείο και πατήσει πάνω στο χαλί () (στο οποίο είναι ενσωματωμένα ένας εύκαμπτος σωλήνας, διαμέσου του οποίου περνά αέρας χαμηλής πίεσης και το εξάρτημα Στ). α. Να ονομάσετε τα εξαρτήματα Α, Β, Στ και Η. β. Χρησιμοποιώντας τα εξαρτήματα ΣΤ, Η, μια επιπλέον βαλβίδα όπως τη (δηλαδή τη Θ) και σωλήνες παροχής αέρα, να συμπληρώσετε το πνευματικό κύκλωμα, ώστε αυτό να λειτουργεί αυτόματα, όπως περιγράφεται πιο πάνω. γ. Να εξηγήσετε σε συντομία τη λειτουργία του κυκλώματος. δ. Τι πρακτικό ρόλο παίζουν στο κύκλωμα τα εξαρτήματα και ; 6

17 α. Τα εξαρτήματα είναι τα ακόλουθα: Α Κύλινδρος διπλής ενέργειας (Κ...) Β Πεντάοδος βαλβίδα που ενεργοποιείται με αέρα Στ Οπή διαρροής Η Τρίοδος βαλβίδα χαµηλής πίεσης µε ελατήριο επαναφοράς β. Το συμπληρωμένο κύκλωμα: 7

18 γ. Όταν ο επισκέπτης τοποθετήσει το κέρμα στον κερματοδέκτη θα ενεργοποιηθεί ο μικροδιακόπτης της συσκευής, θα στείλει ηλεκτρικό σήμα στην τρίοδο σωληνοειδή βαλβίδα και θα την ενεργοποιήσει (συνδέονται οι θυρίδες και κλείνει η ). Αυτή με τη σειρά της θα στειλει σήμα στη θυρίδα 4 της πενταόδου βαλβίδας Β. Η πεντάοδος αλλάζει κατάσταση: συνδέονται οι θυρίδες και 4, και και κλείνει η. Το έμβολο του Κ... Α θα κινηθεί θετικά με αργό ρυθμό λόγω της βαλβίδας ελέγχου ροής ανοίγοντας έτσι την πόρτα του μουσείου. Όταν ο επισκέπτης περάσει μέσα στο μουσείο και πατήσει πάνω στο χαλί, κλείνει με το βάρος του τον εύκαμπτο σωλήνα από όπου διαφεύγει ο αέρας μέσω της οπής διαρροής ΣΤ. Αυτό αναγκάζει τον αέρα να κινηθεί προς την τρίοδο βαλβίδα χαμηλής πίεσης Η, με αποτέλεσμα να την ενεργοποιήσει. Στη συνέχεια η βαλβίδα Η στέλλει σήμα στην θυρίδα ελέγχου της πενταόδου βαλβίδας Β. Η πεντάοδος αλλάζει κατάσταση: συνδέονται οι θυρίδες και, 4 και και κλείνει η. Το έμβολο του Κ... κινείται αρνητικά, με χαμηλή ταχύτητα λόγω της βαλβίδας ελέγχου ροής, κλείνοντας έτσι την πόρτα του μουσείου. δ. Τα εξαρτήματα και χρησιμοποιούνται για να ελέγχουν την ταχύτητα του εμβόλου αφού ρυθμίζουν την ποσότητα του αέρα που επιτρέπουν να περνά μέσω του ρυθμιστή τους. Η βαλβίδα ελέγχου ροής ελέγχει την ταχύτητα της αρνητικής κίνησης του εμβόλου του κυλίνδρου Α (κλείσιμο πόρτας) ενώ η ελέγχει τη θετική κίνηση του εμβόλου Α (άνοιγμα πόρτας).. Σε μια βιομηχανία συσκευασίας προϊόντων χρησιμοποιούνται δύο είδη κιβωτίων. Ο τύπος M και ο τύπος N. Τα δύο κιβώτια έχουν το ίδιο πλάτος (και ύψος) αλλά διαφορετικό μήκος. Ένας εργάτης, αφού κλείσει τους ηλεκτρικούς διακόπτες S, τοποθετεί κατά μήκος του ιμάντα μεταφοράς στο σημείο κιβώτια από τα δύο είδη. Αυτά οδηγούνται στη συνέχεια στο σημείο διαχωρισμού κιβωτίων, όπου ένα ηλεκτροπνευματικό σύστημα ξεχωρίζει αυτόματα τα κιβώτια τύπου M (κιβώτια με μεγάλο μήκος) και τα κατευθύνει με χαμηλή ταχύτητα προς το τμήμα με τη βοήθεια του εμβόλου, ενώ τα κιβώτια τύπου N (κιβώτια με μικρό μήκος) τα αφήνει να συνεχίσουν τη διαδρομή τους πάνω στον ιμάντα προς το τμήμα 4. Η αρνητική κίνηση του εμβόλου εκτελείται με τη βοήθεια του εξαρτήματος RS. Πιο κάτω φαίνεται το σύστημα διαχωρισμού και το ημιτελές ηλεκτροπνευματικό κύκλωμα του συστήματος. α. Να ονομάσετε το εξάρτημα RS. β. Να συμπληρώσετε το πιο κάτω κύκλωμα, έτσι ώστε να λειτουργεί όπως περιγράφεται πιο πάνω. γ. Να εξηγήσετε σε συντομία τη λειτουργία του κυκλώματος 8

19 α. Μαγνητικός ιακόπτης β. Το συμπληρωμένο κύκλωμα: H γ. Κλείνουν οι δυο μονοπολικοί διακόπτες S. Όταν περάσει αντικείμενο τύπου Μ πιέζει ταυτόχρονα και τους δυο μικροδιακόπτες και. Τότε κλείνει το ηλεκτρικό κύκλωμα, τροφοδοτείται το σωληνοειδές και ενεργοποιείται η τρίοδος σωληνοειδής βαλβίδα Α (συνδέονται οι θυρίδες και και κλείνει ). H τρίοδος Α στέλνει σήμα στη θυρίδα ελέγχου 4 της πενταόδου βαλβίδας Β, η πεντάοδος αλλάζει κατάσταση (συνδέονται οι θυρίδες και 4, και και κλείνει η ) και το έμβολο του Κ... κινείται θετικά με αργό ρυθμό λόγω της βαλβίδας ελέγχου ροής Η και σπρώχνει το αντικείμενο τύπου Μ προς το τμήμα. Κατά τη θετική κίνηση του εμβόλου του κυλίνδρου, ο ενσωματωμένος στο έμβολο μαγνήτης ενεργοποιεί το μαγνητικό διακόπτη RS και κλείνει το ηλεκτρικό κύκλωμα. Τότε τροφοδοτείται το σωληνοειδές, ενεργοποιείται η τρίοδος σωληνοειδής βαλβίδα και στέλνει σήμα στη θυρίδα ελέγχου της πενταόδου βαλβίδας Β. Η πεντάοδος αλλάζει κατάσταση (συνδέονται οι θυρίδες και, 4 και και κλείνει η ). Το έμβολο του Κ... κινείται αρνητικά. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται όποτε τοποθετηθεί κατά μήκος του ιμάντα μεταφοράς αντικείμενο τύπου Μ. Αντικείμενα τύπου Ν όταν τοποθετηθούν κατά μήκος του ιμάντα μεταφοράς, δεν κλείνουν ταυτόχρονα και τους δυο μικροδιακόπτες με αποτέλεσμα να μην τίθεται σε λειτουργία το ηλεκτροπνευματικό κύκλωμα. Τα αντικείμενα οδηγούνται στο τμήμα 4. 9

20 6.Το ημιτελές πνευματικό κύκλωμα που παρουσιάζεται στο πιο κάτω σχήμα χρησιμοποιείται σε μια βιοτεχνία για να συμπιέζει το αντικείμενο Α μέσα στο αντικείμενο Β. Η διαδικασία ξεκινά μόνο όταν ο χειρίστης τοποθετήσει το αντικείμενο Β στην ειδική βάση - κάτι που πρέπει να ανιχνευθεί από το εξάρτημα - και ο χειριστής ενεργοποιήσει το εξάρτημα Π. Τότε το έμβολο του κυλίνδρου εκτελεί θετική κίνηση και μεταφέρει το αντικείμενο Α στη σωστή θέση πάνω από το αντικείμενο Β. Μετά από μικρή χρονική καθυστέρηση το έμβολο του κυλίνδρου εκτελεί θετική κίνηση και συμπιέζει το αντικείμενο Α μέσα στο Β. Στη συνέχεια και πάλι μετά από κάποια χρονική καθυστέρηση το έμβολο του κυλίνδρου εκτελεί αρνητική κίνηση. Τέλος, το έμβολο του κυλίνδρου εκτελεί αρνητική κίνηση και πάλι μετά από κάποια χρονική καθυστέρηση. 4 Στ 4 Ο Ξ Ν Μ B ιδική βάση Η 4 4 Π Κ Θ Λ α. Χρησιμοποιώντας τα εξαρτήματα που δίδονται στο σχήμα μόνο μια φορά, να συμπληρώσετε το κύκλωμα, έτσι ώστε να λειτουργεί όπως περιγράφεται πιο πάνω. β. Τα εξαρτήματα Θ, Η και αποτελούν βασικά εξαρτήματα μιας μεθόδου αυτοματισμού (ή ακολουθίας). Να κατονομάσετε τη μέθοδο αυτή. γ. Να εξηγήσετε σε συντομία πως θα επηρεαστεί η λειτουργία του πιο πάνω κυκλώματος αν κάποια ακαθαρσία κλείσει το εξάρτημα. Να αναφέρετε ένα άλλο μειονέκτημα της συγκεκριμένης μεθόδου. 0

21 α. Το συμπληρωμένο κύκλωμα: 4 Στ 4 Ο Ξ Ν Μ B ιδική βάση Η 4 4 Π Κ Θ Λ β. Αυτόματο σύστημα (ή ακολουθία) με χρήση οπής διαρροής αέρα. γ. Αν μια ακαθαρσία φράξει την οπή διαρροής, τότε ο αέρας δεν θα διαφεύγει ελεύθερα στο περιβάλλον μέσω του. Έτσι ο αέρας μέσω του συνδετήρα Τ ρέει προς το διάφραγμα της τριόδου βαλβίδας Θ και τη διατηρεί συνεχώς ενεργοποιημένη, με αποτέλεσμα αν ο χειριστής ενεργοποιήσει την τρίοδο βαλβίδα Π το σύστημα να τίθεται σε λειτουργία χωρίς να υπάρχει αντικείμενο τύπου Β μέσα στην ειδική βάση. ίνεται σπάταλη ενέργειας που χρειάζεται για την παραγωγή πιεσμένου αέρα λόγω της απώλειας αέρα από την οπή διαρροής αέρα.

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΛΥΣΕΙΣ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΛΥΣΕΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τετάρτη, 22 Μαΐου 2013 07:30 10:30 ΜΕΡΟΣ Α ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 Το πλάτος της σκάλας. Τα υλικά κατασκευής της σκάλας να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Πλεονεκτήματα 1. Εύκολη & οικονομική χρήση 2. Διαθεσιμότητα ατμοσφαιρικού αέρα 3. Δεν εκρήγνυνται 4. Δεν μολύνουν 5. Ικανότητα ανάπτυξης μεγάλων δυνάμεων 6. Διαθεσιμότητα & χαμηλό

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις μαθήματος Τεχνολογίας Παγκύπριων Εξετάσεων 2009

Λύσεις μαθήματος Τεχνολογίας Παγκύπριων Εξετάσεων 2009 Λύσεις μαθήματος Τεχνολογίας Παγκύπριων Εξετάσεων 009 Μέρος Α Θέμα Α1 α) Μέγεθος Οθόνης και Κατανόηση οδηγιών. (Το θέμα επιδέχεται και άλλες απαντήσεις) β) Το πλάτος των ώμων του μέσου ανθρώπου για να

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 008 Μάθημα : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΥΣΕΙΣ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης : Τρίτη, 10 Ιουνίου 008-06-10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τετάρτη, 3 Μαΐου 01 07:30 10:30 ΜΕΡΟΣ Α ΘΕΜΑ 1 (α) ΛΥΣΕΙΣ Το ύψος της κάθε βρύσης ώστε να χρησιμοποιείται από το μέσο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τετάρτη, 25 Μαΐου 2011 07:30 10:30 ΜΕΡΟΣ Α ΘΕΜΑ 1. ΛΥΣΕΙΣ (α) Αρκεί να δοθεί ένας από τους πιο κάτω χαρακτηρισμούς:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη, 9 Ιουνίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΠΙΕΣΣΗΣ και ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΣΗΣ

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΠΙΕΣΣΗΣ και ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΣΗΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΠΙΕΣΣΗΣ και ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΣΗΣ ΑΙΣΘΗΤΉΡΙΑ ΠΙΈΣΕΩΣ Η πίεση ορίζεται σαν η εξασκούμενη δύναμη σε μια επιφάνεια δια της επιφάνειας αυτής, επομένως για να μετρηθεί η πίεση αρκεί να μετρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τετάρτη, 26 Μαΐου 2010 07:30 10:30 Το εξεταστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τετάρτη, 22 Μαΐου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να περιγράφετε την αρχή λειτουργίας ενός υδραυλικού αυτοματισμού. Να εξηγείτε τη λειτουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/05/2014

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/05/2014 ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/05/2014 ΤΑΞΗ: Β Κατεύθυνσης Βαθμός:.. /100 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2:30 Όνομα:... Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

Για να ικανοποιηθούν οι σημερινές απαιτήσεις αναπτύχθηκε ένα

Για να ικανοποιηθούν οι σημερινές απαιτήσεις αναπτύχθηκε ένα Συστήματα Ψεκασμού Για να ικανοποιηθούν οι σημερινές απαιτήσεις αναπτύχθηκε ένα σύστημα συνεχούς ψεκασμού βενζίνης, στο οποίο η ποσότητα της βενζίνης που ψεκάζεται βρίσκεται σε άμεση σχέση με την ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Ενότητα 2.3 Κεφάλαιο 2 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να αναφέρετε την αρχή λειτουργίας των πνευματικών αυτοματισμών. Να περιγράφετε τα δομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 29 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και Ηλεκτρονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τετάρτη, 23 Μαΐου 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΜΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΜΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΜΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ Μέγγενη Τρυπάνι Λαμαρίνα για τρύπημα Βιομηχανικός Αυτοματισμός Γεώργιος Σούλτης 171 Πνευματικές Βαλβίδες Τα πνευματικά συστήματα, δηλαδή τα συστήματα πεπιεσμένου αέρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Πέμπτη, 05 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΠΛΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Σώμα βαλβίδας τύπου Υ (σειρά AS-A/Y-05) ή γωνιακού τύπου (σειρά ΑS-A/T-05 για διατομές μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα 1. Να αναφέρετε τρεις τεχνολογικούς τομείς στους οποίους χρησιμοποιούνται οι τελεστικοί ενισχυτές. Τρεις τεχνολογικοί τομείς που οι τελεστικοί ενισχυτές

Διαβάστε περισσότερα

Ανεξάρτητααπό τον τύπο του ρυθµιστή πρέπει να διαθέτει δυο κύρια χαρακτηριστικά: Ακρίβεια λειτουργίας Ευστάθεια

Ανεξάρτητααπό τον τύπο του ρυθµιστή πρέπει να διαθέτει δυο κύρια χαρακτηριστικά: Ακρίβεια λειτουργίας Ευστάθεια ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ Ανεξάρτητααπό τον τύπο του ρυθµιστή πρέπει να διαθέτει δυο κύρια χαρακτηριστικά: Ακρίβεια λειτουργίας Ευστάθεια Το πρώτο αναφέρεται σε µόνιµη λειτουργία δηλαδή σε σταθερές στροφές. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ: ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΡΟΗΣ ΜΑΖΑΣ ΑΕΡΑ (MAF) Στέλνει ένα ηλεκτρικό σήμα στον "εγκέφαλο",

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΓΕΜΙΣΤΙΚΗ 2 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΩΝ Ο αυτοματισμός περιλαμβάνει σχεδόν κάθε μηχανισμό ή συσκευή που ελαττώνει το ποσό

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογικός σχεδιασμός πνευματικού αυτοματισμού με έμβολα

Μεθοδολογικός σχεδιασμός πνευματικού αυτοματισμού με έμβολα Μεθοδολογικός σχεδιασμός πνευματικού αυτοματισμού με έμβολα Είναι αλήθεια ότι στα θέματα του σχεδιασμού αυτοματισμών με πνευματικές βαλβίδες δεν υπάρχει μία και μοναδική μέθοδος όπως και δεν υπάρχει μια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΥΚΕΙΟΥ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη, 10 Ιουνίου 2008 07:30

Διαβάστε περισσότερα

Υδραυλικά & Πνευματικά ΣΑΕ Εργαστηριακό μέρος του μαθήματος

Υδραυλικά & Πνευματικά ΣΑΕ Εργαστηριακό μέρος του μαθήματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Υδραυλικά & Πνευματικά ΣΑΕ Εργαστηριακό μέρος του μαθήματος Ενότητα: Σημειώσεις Εργαστηρίου Μιχαήλ Παπουτσιδάκης Τμήμα Αυτοματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Γενική περιγραφή - HARDWARE 2 1.1 Εισαγωγή 2 1.2 Δοχεία αποθήκευσης μπαχαρικών 2 1.3 Κινούμενη ζυγαριά 2 1.4 Εγκέφαλος συστήματος 2 1.5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Copyright, 2006 ΚΑΓΙΑΜΠΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ

Copyright, 2006 ΚΑΓΙΑΜΠΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ Copyright, 2006 ΚΑΓΙΑΜΠΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΕΜΒΟΛΑ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΜΠΟΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΞΥΛΟΥ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΜΠΟΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΜΠΟΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΞΥΛΟΥ Συντάκτες: Καθηγητής Γεώργιος Μαντάνης Υπεύθυνος Εργαστηρίου Τεχνολογίας Ξύλου Κων/νος Νινίκας Μέλος Ε.Τ.Π., Τεχνολόγος Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά 2008 2009 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ IOYNIΟΥ 2009 ΤΑΞΗ: Β ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2009 ΧΡΟΝΟΣ: 07:45-10:15 ΒΑΘΜΟΣ Αριθμητικώς:... Ολογράφως:...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Μηχανουργική Τεχνολογία Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ενότητα 2.1 ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να περιγράφετε ένα απλό σύστημα Αυτοματισμού Να διακρίνετε ένα Ανοικτό από ένα Κλειστό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (IΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΥΚΕΙΟΥ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2007 07:30

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙΙ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΙΝΙΕΡΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ17.03 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Περιγραφή. Πληροφορίες. Λειτουργία

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Περιγραφή. Πληροφορίες. Λειτουργία Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων...... EL 1 Γενικές υποδείξεις.......... EL 1 Παραλλαγές εκδόσεων / Πληροφορίες......... EL 1 Περιγραφή................ EL 1 Λειτουργία........... EL 1 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ PLC

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ PLC ΝΙΚ. Ι. ΖΟΥΛΗ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΕΜΠ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ PLC ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ PLC S7-200 ( CPU 224 - AC/DC/RLY ) ΤΗΣ SIEMENS Περιεχόμενα Ενότητα 1η Ακολουθιακή λογική. 1.1 Ακολουθιακή

Διαβάστε περισσότερα

5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι (ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ )

5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι (ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ ) 5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι (ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ ) Μεταβλητοί αντιστάτες Η τιμή της αντίστασης των μεταβλητών αντιστατών σε αντίθεση με αυτή των σταθερών, δε διατηρείται σταθερή αλλά μεταβάλλεται, είτε μηχανικά

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο)

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ενότητα 8 : Γεωργικός Ελκυστήρας Σύστημα Διεύθυνσης - Σύστημα Πέδησης Δρ. Δημήτριος Κατέρης Εργαστήριο 8 ο ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 11. Προσδιορισμός του πηλίκου του φορτίου προς τη μάζα ενός ηλεκτρονίου

ΑΣΚΗΣΗ 11. Προσδιορισμός του πηλίκου του φορτίου προς τη μάζα ενός ηλεκτρονίου ΑΣΚΗΣΗ 11 Προσδιορισμός του πηλίκου του φορτίου προς τη μάζα ενός ηλεκτρονίου Σκοπός : Να προσδιορίσουμε μια από τις φυσικές ιδιότητες του ηλεκτρονίου που είναι το πηλίκο του φορτίου προς τη μάζα του (/m

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG).

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). V-GDN & V-GDL Εγχειρίδιο χρήσης (01VGDN) & (01VGDL) Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). Σελ. 2,3 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Εγκατάσταση Σελ. 4,5 Εφαρμογές Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ F3-9000 ΜΕ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ F3-9000 ΜΕ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ F3-9000 ΜΕ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΕΞΟ ΟΣ ΓΙΑ ΜΟΤΕΡ 380Vac 1.-2.-3. ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΜΟΤΕΡ 380Vac ΦΑΣΕΙΣ. 4. ΟΥ ΕΤΕΡΟΣ ΜΟΤΕΡ. 5. ΓΕΙΩΣΗ ΜΟΤΕΡ. ΕΙΣΟ ΟΣ ΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟΧΟΙ: Να διαπιστώσουμε πειραματικά το φαινόμενο της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής και τους τρόπους παραγωγής ρεύματος από επαγωγή. Να μελετήσουμε ποιοτικά τους παράγοντες από τους

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία Παστεριωτή Milky FJ50 PF

Λειτουργία Παστεριωτή Milky FJ50 PF Λειτουργία Παστεριωτή Milky FJ50 PF Τοποθετήστε τον Παστεριωτή πάνω στο τραπέζι ή σε επίπεδη σταθερή επιφάνεια. Προτείνεται η παροχή νερού να μην είναι πάνω από 2 μέτρα μακριά. Ο Παστεριωτής θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Ο υδραυλικός τεύχος 1435 ΜΑΪΟΣ 2009 1

Ο υδραυλικός τεύχος 1435 ΜΑΪΟΣ 2009 1 Ο υδραυλικός τεύχος 1435 ΜΑΪΟΣ 2009 1 Το πρόβλημα της υπερθέρμανσης στις εγκαταστάσεις των κεντρικών θερμάνσεων και οι τρόποι αποθέρμανσης. Του Παναγιώτη Φαντάκη (εκπαιδευτικός μηχανολόγος μηχανικός) www.fantakis.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ STUDIO - 1 -

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ STUDIO - 1 - ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ AUTOMATION STUDIO ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ : ΣΤΡΩΜΑΤΙΑΣ ΖΗΣΗΣ / ΑΓΜ 3826 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΑΕ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΑΕ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΣΑΕ ΑΣΚΗΣΗ (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ). Με βάση τα διαγράµµατα α, α,

Διαβάστε περισσότερα

[ i) 34V, 18V, 16V, -16V ii) 240W, - 96W, 144W, iii)14,4j, 96J/s ]

[ i) 34V, 18V, 16V, -16V ii) 240W, - 96W, 144W, iii)14,4j, 96J/s ] ΕΠΑΓΩΓΗ 1) Ένα τετράγωνο πλαίσιο ΑΓΔΕ βρίσκεται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο, με το επίπεδό του κάθετο στις δυναμικές γραμμές του. Στο διάγραμμα φαίνεται η μεταβολή της ροής που διέρχεται από το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ. Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε:

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ. Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Ενότητα 2.6 Κεφάλαιο 2 ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να αιτιολογείτε την αναγκαιότητα χρησιμοποίησης κάθε είδους αυτοματισμού. Να διακρίνετε

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη. Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λάρνακας Τεχνολογία Γ' Λυκείου. Σχολική χρονιά:

Εξεταστέα Ύλη. Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λάρνακας Τεχνολογία Γ' Λυκείου. Σχολική χρονιά: Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λάρνακας Τεχνολογία Γ' Λυκείου Σχολική χρονιά: 2014-2015 Εξεταστέα Ύλη Εργονομία Ορισμός εργονομίας Προσαρμοστικότητα (σελ. 3) και συνέπειες μη προσαρμογής Τομείς που λαμβάνει υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

- Σχεδιασμός αυτοματισμού με τη χρήση ηλεκτροπνευματικών βαλβίδων

- Σχεδιασμός αυτοματισμού με τη χρήση ηλεκτροπνευματικών βαλβίδων - Σχεδιασμός αυτοματισμού με τη χρήση ηλεκτροπνευματικών βαλβίδων Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα των πνευματικών αυτοματισμών είναι η αντοχή τους σε άσχημες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας σε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Τεχνολογία Αυτοκινήτων Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Page 1 of 66 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι ηλεκτρονόμοι ( ΡΕΛΕ ) αποτελούν βασικό στοιχείο στα κυκλώματα του κλασσικού αυτοματισμού. Με την χρήση των ηλεκτρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΝ / ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ. Σημειώσεις Πνευματικού Ελέγχου

ΑΕΝ / ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ. Σημειώσεις Πνευματικού Ελέγχου ΑΕΝ / ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Σημειώσεις Πνευματικού Ελέγχου Κ. ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΧΡΗΣΤΙ ΟΥ Κ. ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΧΡΗΣΤΙ ΟΥ Οκτώβριος 2011 Πνευματικά Συστήματα Γενικά Οποιοδήποτε σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ FK-20 (για συρόμενες πόρτες & μπάρες)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ FK-20 (για συρόμενες πόρτες & μπάρες) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ FK-20 0 Εισαγωγή O πίνακας ελέγχου FK-20 είναι ένα εξαιρετικά προηγμένο προϊόν, εξοπλισμένο με μια προγραμματιζόμενη μονάδα επεξεργασίας δεδομένων, έχοντας την δυνατότητα και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 0. Κύκλωμα - Όργανα

ΑΣΚΗΣΗ 0. Κύκλωμα - Όργανα ΑΣΚΗΣΗ 0 Κύκλωμα Όργανα ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ: Ένα τροφοδοτικό GP 4303D, δύο πολύμετρα FLUKE 179 ένα λαμπάκι πυρακτώσεως, ένα πυκνωτή και καλώδια. ΣΚΟΠΟΣ: α) Να μάθουμε να φτιάχνουμε ένα κύκλωμα στον πάγκο β)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ FHM-2 (FHM-2, FH-3, FE-3) (για ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΡΑΜΠΑ HDL με ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΟΛΥΣΠΑΣΤΗ ΠΟΡΤΑ HSD)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ FHM-2 (FHM-2, FH-3, FE-3) (για ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΡΑΜΠΑ HDL με ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΟΛΥΣΠΑΣΤΗ ΠΟΡΤΑ HSD) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ FHM-2 (FHM-2, FH-3, FE-3) (για ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΡΑΜΠΑ HDL με ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΟΛΥΣΠΑΣΤΗ ΠΟΡΤΑ HSD) 0 Εισαγωγή O πίνακας ελέγχου FHM-2 είναι ένα εξαιρετικά προηγμένο προϊόν, εξοπλισμένο με

Διαβάστε περισσότερα

), G=U out /U in =1+R 2 /R 1.

), G=U out /U in =1+R 2 /R 1. : (). : (9) : : : 6 : 0 :..,. (HB, H) (,,, ). :.. ). ) ( ),. ). ). )... ). ). ). ). ). : ). ),.. ),,,. ). ),. ),,,. ), Hooke,,. ),. ),,. ). 7 : -. ),, ( ). ),....,,,,,. )....,,,. ),,,,,. ),,,,,,. ),. :...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN02 Φυσικού Αερίου), (V-GDL02 LPG).

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN02 Φυσικού Αερίου), (V-GDL02 LPG). V-GDN02 & V-GDL02 Εγχειρίδιο χρήσης (02VGDN) & (02VGDL) Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN02 Φυσικού Αερίου), (V-GDL02 LPG). Σελ. 2,3 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Εγκατάσταση Σελ. 4,5 Εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ Μάθηµα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΥΚΕΙΟΥ Ηµεροµηνία και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία και Ηλεκτρολογία/Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ποια η σημασία των παρακάτω μεγεθών; Αναφερόμαστε στην κυκλική κίνηση. Α. Επιτρόχια επιτάχυνση: Β. Κεντρομόλος επιτάχυνση: Γ. Συχνότητα: Δ. Περίοδος: 2. Ένας τροχός περιστρέφεται

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία Παστεριωτή Milky FJ100 PF

Λειτουργία Παστεριωτή Milky FJ100 PF Λειτουργία Παστεριωτή Milky FJ100 PF Τοποθετήστε τον παστεριωτή πάνω στο τραπέζι ή σε επίπεδη σταθερή επιφάνεια. Προτείνεται η παροχή νερού να μην είναι πάνω από 2 μέτρα μακριά. Ο παστεριωτής θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 5. Ρυθμίζοντας τη Φορά Περιστροφής. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 5. Ρυθμίζοντας τη Φορά Περιστροφής. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Σκοπός Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 5 Ρυθμίζοντας τη Φορά Περιστροφής DC Κινητήρα. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Βασική δομή ενός προγράμματος στο LabVIEW. Εμπρόσθιο Πλαίσιο (front

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές. Έµµεσοςέλεγχος κυλίνδρου µε βαλβίδες 3/2 µε χειρισµό µπουτόν και επαναφορά µε ελατήριο και βαλβίδα 5/2 µε πνευµατική οδήγηση.

Εφαρµογές. Έµµεσοςέλεγχος κυλίνδρου µε βαλβίδες 3/2 µε χειρισµό µπουτόν και επαναφορά µε ελατήριο και βαλβίδα 5/2 µε πνευµατική οδήγηση. Έµµεσοςέλεγχος κυλίνδρου µε βαλβίδες 3/2 µε χειρισµό µπουτόν και επαναφορά µε ελατήριο και βαλβίδα 5/2 µε πνευµατική οδήγηση Εφαρµογές 1 2 Επαναλαµβανόµενηπαλινδροµική παλινδροµική κίνηση κυλίνδρου διπλής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ Μάθημα: Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ RG.A3

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ RG.A3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ RG.A3 Σελίδα: 1 / 10 1. Γενικές Πληροφορίες. Η βαλβίδα RG.A3 (/210 & /380) εναρμονίζεται πλήρως με την Ευρωπαϊκή Οδηγία ΕΝ 81-2 : 1998 + Α3 : 2009 (D).

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα 1. α. Τι σημαίνει μνήμη τύπου RAM; β. Ποια είναι τα δύο κύρια χαρακτηριστικά της; γ. Πόσων ειδών μνήμες RAM υπάρχουν; Να τις κατονομάσετε.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (IΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα Ημερομηνία Ώρα εξέτασης

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 8: Επικοινωνία Συσκευών με τον Επεξεργαστή

Μάθημα 8: Επικοινωνία Συσκευών με τον Επεξεργαστή Μάθημα 8: Επικοινωνία Συσκευών με τον Επεξεργαστή 8.1 Τακτική σάρωση (Polling) Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα πληκτρολόγιο συνδεδεμένο σε ένα υπολογιστικό σύστημα. Το πληκτρολόγιο είναι μια μονάδα εισόδου.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία και Ηλεκτρολογία/Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ) Α60

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ) Α60 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ) Α60 Αυτός ο πίνακας ελέγχου για αυτοματισμό πορτών επιτρέπει τον έλεγχο για δυο μοτέρ με εναλλαγόμενο ρεύμα. Ο πίνακας διαθέτει μια σειρά από μικροδιακόπτες

Διαβάστε περισσότερα

Κόλλιας Βιομηχανικά Ρολά

Κόλλιας Βιομηχανικά Ρολά Kollias Industrial Doors ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΠΑΣΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ MONOY ΟΔΗΓΟΥ D90 0 Η εταιρεία Κόλλιας ΕΠΕ στα πλαίσια της υποστήριξης προς τους πελάτες της και της βέλτιστης αξιοποίησης των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Αυτοματισμού και Σ.Α.Ε 1ου ΣΕΚ Άρτας. Απλός αυτόματος διακόπτης λειτουργίας τριφασικού ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωμένου δρομέα

Εργαστήριο Αυτοματισμού και Σ.Α.Ε 1ου ΣΕΚ Άρτας. Απλός αυτόματος διακόπτης λειτουργίας τριφασικού ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωμένου δρομέα Εργαστήριο Αυτοματισμού και Σ.Α.Ε 1ου ΣΕ Άρτας Ονοματεπώνυμο: Τμήμα: Ημερομηνία: ΤΙΤΛΟΣ ΑΣΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ύκλωμα Ισχύος ύκλωμα Αυτοματισμού R S T SL Ασφάλεια Ράγας 6Α ή 10Α Ασφαλειοδιακόπτης Θερμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ 1 ο ΕΚΦΕ (Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ) Δ Δ/ΝΣΗΣ Δ. Ε. ΑΘΗΝΑΣ 1 ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ Α. ΣΤΟΧΟΙ Η κατασκευή απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων με πηνίο, τροφοδοτικό, διακόπτη, ροοστάτη, λαμπάκια, γαλβανόμετρο,

Διαβάστε περισσότερα

Ένα βασικό σύστημα ενεργητικής ασφάλειας του οχήματος γίνεται ολοένα και περισσότερο εξαρτώμενο από τη ηλεκτρονική τεχνολογία.

Ένα βασικό σύστημα ενεργητικής ασφάλειας του οχήματος γίνεται ολοένα και περισσότερο εξαρτώμενο από τη ηλεκτρονική τεχνολογία. Ένα βασικό σύστημα ενεργητικής ασφάλειας του οχήματος γίνεται ολοένα και περισσότερο εξαρτώμενο από τη ηλεκτρονική τεχνολογία. Το «αμορτισέρ» ή ελληνιστί «Αποσβεστήρας Ταλαντώσεων» αποτελεί τον «συνεργάτη

Διαβάστε περισσότερα

Προϊοντικός κατάλογος. E290 & Ε297 Νέες σειρές ρελέ καστάνιας και τηλεχειριζόμενων διακοπτών

Προϊοντικός κατάλογος. E290 & Ε297 Νέες σειρές ρελέ καστάνιας και τηλεχειριζόμενων διακοπτών Προϊοντικός κατάλογος E290 & Ε297 Νέες σειρές ρελέ καστάνιας και τηλεχειριζόμενων διακοπτών Ε290 και Ε297 Οι νέες σειρές - Γενικές πληροφορίες E290 Ρελέ ρευματώθησης (καστάνιας) Τα ρελέ ρευματώθησης (καστάνιας)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Βασικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες πνευματικών συστημάτων Νόμοι αερίων και βασικά χαρακτηριστικά μεγέθη αερίων

Κεφάλαιο Βασικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες πνευματικών συστημάτων Νόμοι αερίων και βασικά χαρακτηριστικά μεγέθη αερίων Κεφάλαιο 6 Σύνοψη Τα πνευματικά συστήματα αυτομάτου ελέγχου χρησιμοποιούνται κυρίως σε βιομηχανικά περιβάλλοντα όπου απαιτείται ακριβής και γρήγορος έλεγχος. Με τα πνευματικά συστήματα ελέγχου μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Ο πίνακας ελέγχου αποτελείται από οθόνη, τρία σημεία ενδείξεων και τέσσερα πλήκτρα.

Ο πίνακας ελέγχου αποτελείται από οθόνη, τρία σημεία ενδείξεων και τέσσερα πλήκτρα. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MSK Το σύστημα ελέγχου της ροής του πρωτογενούς αέρα καύσης (MSK), έχει ως στόχο τη διατήρηση σταθερής απόδοσης του τζακιού καθ όλη τη διαδικασία καύσης του ξύλου. Το MSK ελέγχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ FHM-3 (FHM-2/1D, FH-11/1D, FE-3) (για ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΟΛΥΣΠΑΣΤΗ ΠΟΡΤΑ HSD)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ FHM-3 (FHM-2/1D, FH-11/1D, FE-3) (για ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΟΛΥΣΠΑΣΤΗ ΠΟΡΤΑ HSD) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ FHM-3 (FHM-2/1D, FH-11/1D, FE-3) (για ) 0 O πίνακας ελέγχου FHM-3 είναι ένα εξαιρετικά προηγμένο προϊόν, εξοπλισμένο με μια προγραμματιζόμενη μονάδα επεξεργασίας δεδομένων, έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

BT-M6Z02-RF 230V/24V

BT-M6Z02-RF 230V/24V BT-M6Z02-RF 230V/24V USER GUIDE GB MASTER 6 ZONES RF 3-9 BEDIENUNGSANLEITUNG DE Regelverteiler Funkline 10-16 GUIDE D UTILISATION FR MASTER 6 ZONES RF 17-23 BRUKSANVISNING SE MASTER 6 ZONES RF 24-30 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

06/05/2017 Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα:.

06/05/2017 Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα:. 06/05/2017 Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα:. Θέμα 1ο Οι τέσσερις φίλοι απολαμβάνουν μια βόλτα με ποδήλατο. Ποια νομίζεις ότι είναι τα πλεονεκτήματα της χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΔΙΣΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟ ΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΗ εισηγητής: Δρ Δαυίδ Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 3 4. Μια βασική και απαράβατη αρχή της φύσης είναι ότι δεν μπορούμε να πάρουμε ενέργεια από το μηδέν. Με λίγα λόγια, όταν ένα σώμα έχει

Άσκηση 3 4. Μια βασική και απαράβατη αρχή της φύσης είναι ότι δεν μπορούμε να πάρουμε ενέργεια από το μηδέν. Με λίγα λόγια, όταν ένα σώμα έχει 1. Σημειώστε με Σ και Λ αν η πρόταση είναι σωστή ή λάθος αντίστοιχα: a. Ο Αριστοτέλης ήταν ο πρώτος που χρησιμοποίησε τον όρο «ενέργεια». b. Στη θεωρία της σχετικότητας και στην κβαντική θεωρία η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος

ΘΕΜΑ : ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος ΘΕΜΑ : ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος Διάγραμμα δόμησης ανθρώπινων συστημάτων ΕΙΣΟΔΟΣΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 1. Μάτια 2. Στόμα 3. Αφή 4. Μύτη 5. Αυτιά 1. Σήκωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Εικόνα 1. Ηλεκτρολογική συνδεσμολογία ηλ. περίφραξης 1. Βγάζουμε τη συσκευή (κεντρική μονάδα) από τη συσκευασία (εικ. 2). Εικόνα 2. Κεντρική μονάδα 2. Τη στερεώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

2. Μια μοτοσυκλέτα τρέχει με ταχύτητα 108 km/h. α) Σε πόσο χρόνο διανύει τα 120 m; β) Πόσα μέτρα διανύει σε 5 s;

2. Μια μοτοσυκλέτα τρέχει με ταχύτητα 108 km/h. α) Σε πόσο χρόνο διανύει τα 120 m; β) Πόσα μέτρα διανύει σε 5 s; 1. Αυτοκίνητο κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο με σταθερή φορά και το ταχύμετρο του (κοντέρ) δείχνει συνεχώς 36 km/h. α) Τι είδους κίνηση κάνει το αυτοκίνητο; β) Να μετατρέψετε την ταχύτητα του αυτοκινήτου

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματος κλιμακοστασίου με τη χρήση PLC. 1 Θεωρητικό μέρος

Αυτόματος κλιμακοστασίου με τη χρήση PLC. 1 Θεωρητικό μέρος Αυτόματος κλιμακοστασίου με τη χρήση PLC Σε αυτή την άσκηση θα δούμε τη λειτουργία αυτοματοποίησης φωτισμού, ενός κλιμακοστασίου τεσσάρων επιπέδων οικοδομής. Θα δούμε τι περιλαμβάνει και τα πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

(α) Σχ. 5/30 Σύμβολα πυκνωτή (α) με πολικότητα, (β) χωρίς πολικότητα

(α) Σχ. 5/30 Σύμβολα πυκνωτή (α) με πολικότητα, (β) χωρίς πολικότητα 5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι ( ΠΥΚΝΩΤΕΣ) Πυκνωτές O πυκνωτής είναι ένα ηλεκτρικό εξάρτημα το οποίο έχει την ιδιότητα να απορροφά και να αποθηκεύει ηλεκτρική ενέργεια και να την απελευθερώνει, σε προκαθορισμένο

Διαβάστε περισσότερα