Υδραυλικά & Πνευματικά ΣΑΕ Εργαστηριακό μέρος του μαθήματος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υδραυλικά & Πνευματικά ΣΑΕ Εργαστηριακό μέρος του μαθήματος"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Υδραυλικά & Πνευματικά ΣΑΕ Εργαστηριακό μέρος του μαθήματος Ενότητα: Σημειώσεις Εργαστηρίου Μιχαήλ Παπουτσιδάκης Τμήμα Αυτοματισμού

2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς. Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

3 1. Εισαγωγή Σκοποί ενότητας Εφαρμογές Πνευματικών ΣΑΕ Άσκηση Πνευματικά διαγράμματα Πνευματικά εξαρτήματα Υπολογιστικό Θέμα Άσκηση Πνευματικά κυκλώματα Πνευματικά εξαρτήματα Άσκηση Πνευματικά διαγράμματα Άσκηση Πνευματικά διαγράμματα Άσκηση Πνευματικά διαγράμματα Άσκηση Πνευματικά διαγράμματα Εφαρμογές Υδραυλικών ΣΑΕ Άσκηση Υδραυλικά διαγράμματα Άσκηση Υδραυλικά διαγράμματα Άσκηση Υδραυλικά διαγράμματα... 23

4 1. Εισαγωγή Το παρόν τεύχος σημειώσεων απευθύνεται στους φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΠΕΝΥΜΑΤΙΚΑ ΣΑΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού. Οι ασκήσεις λαμβάνουν χώρα στο Εργαστήριο Υδραυλικά Πνευματικά ΣΑΕ, στην αίθουσα Γ021. Κατά κανόνα οι φοιτητές εκτελούν τις ασκήσεις ατομικά, υπό την επίβλεψη των στελεχών του Εργαστηρίου. Στην περίπτωση εργαστηριακών εφαρμογών που απαιτούν ομαδική εργασία, κάθε φοιτητής αναλαμβάνει έναν αυτοτελή ρόλο. Επισημαίνεται ότι αρκετοί συνήθεις βιομηχανικοί κίνδυνοι είναι υπαρκτοί στο περιβάλλον του Εργαστηρίου και παρόντες κατά τη εκτέλεση των εργαστηριακών ασκήσεων. Οι ασκήσεις εκτελούνται σε εκπαιδευτικές διατάξεις με διαστάσεις και παραμέτρους σχετικά περιορισμένες συγκριτικά με τη βιομηχανική πράξη όχι όμως σε αβλαβή ή αμελητέα επίπεδα. Αποτελεί ευθύνη και μέριμνα όλων και του καθενός ατομικά η προστασία ανθρώπων και εγκαταστάσεων και, πρωτίστως, η προσωπική ασφάλεια. 2. Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας «Υδραυλικά Πνευματικά ΣΑΕ Εργαστηριακές Ασκήσεις» είναι οι φοιτητές που την παρακολουθούν να: γνωρίσουν σε βάθος τα γνωστικά αντικείμενα του μαθήματος Υδραυλικά Πνευματικά Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου, αποκτήσουν την εμπειρία συνδεσμολογίας υδραυλικών και πνευματικών κυκλωμάτων, αναγνωρίζουν τα βασικά εξαρτήματα από τα οποία αποτελείται ένα πνευματικό σύστημα αυτομάτου ελέγχου, αναγνωρίζουν τα βασικά εξαρτήματα από τα οποία αποτελείται ένα υδραυλικό σύστημα αυτομάτου ελέγχου, να εφαρμόζουν τις μεθόδους και τεχνικές του αυτοματισμού για τον έλεγχο των υδραυλικών και πνευματικών συστημάτων ελέγχου, ώστε αυτά να λειτουργούν με αποτελεσματικότητα και ασφάλεια.

5 3. Εφαρμογές Πνευματικών ΣΑΕ 3.1 Άσκηση 1 Με βάση τα διαγράμματα 1α, 2α, και τα εικονιζόμενα παραπλεύρως στοιχεία να σχεδιαστούν και κατόπιν να συναρμολογηθούν τα κυκλώματα ελέγχου εμβόλου απλής ή διπλής ενέργειας µε τις ακόλουθες ρυθμίσεις. 1. Έμβολο διπλής ενέργειας a. Αύξηση ταχύτητας προς Α+ και μείωση ταχύτητας προς Α-. b. Αύξηση ταχύτητας προς Α- και μείωση ταχύτητας προς Α+. c. Μείωση ταχύτητας και προς τις δύο κατευθύνσεις. d. Αύξηση ταχύτητας και προς τις δύο κατευθύνσεις. e. Μείωση δύναμης προς Α+ ώστε το έμβολο να µην ολοκληρώνει την έξοδο. f. Μείωση δύναμης προς Α- ώστε το έμβολο να µην ολοκληρώνει την είσοδο. 2. Έμβολο απλής ενέργειας. a. Αύξηση ταχύτητας προς Α- και μείωση ταχύτητας προς Α+. b. Μείωση ταχύτητας και προς τις δύο κατευθύνσεις. c. Μείωση δύναμης προς Α+ ώστε το έμβολο να µην ολοκληρώνει την έξοδο. 3. Να μελετηθεί το υπολογιστικό θέμα Να καταστρωθούν οι εξισώσεις δυνάμεων που καλύπτουν την κατάσταση ισορροπίας στα έμβολα απλής και διπλής ενέργειας που δεν ολοκληρώνουν την έξοδό τους λόγω μείωσης δύναμης.

6 3.1.1 Πνευματικά διαγράμματα 1. Έλεγχος εμβόλου απλής ενέργειας Σχήμα 1 - Έλεγχος εμβόλου απλής ενέργειας 2. Έλεγχος εμβόλου διπλής ενέργειας Σχήμα 2 - Έλεγχος εμβόλου διπλής ενέργειας

7 3.1.2 Πνευματικά εξαρτήματα 1. Ρυθμιστής ροής Σχήμα 3 - Ρυθμιστής ροής 2. Ρυθμιστής πίεσης Σχήμα 4 - Ρυθμιστής πίεσης 3. Βαλβίδα ταχείας ανακούφισης Σχήμα 5 - Βαλβίδα ταχείας ανακούφισης

8 3.1.3 Υπολογιστικό Θέμα Στο πνευματικό διάγραμμα τα στοιχεία είναι: ΕΜΒΟΛΑ: Α Β C Πραγματική δύναμη: 15 z (kp) 5 z (kp) 100 (kp) Διαδρομή: 2000mm (d/d=0,2) 200mm 500mm Χρόνος παλινδρόμησης: 10sec 5sec 5sec Ροή κιβωτίου: Πίεση λειτουργίας: 60 Παλινδρομήσεις / Ώρα 6 Bar Να υπολογιστεί η κατανάλωση αέρα σε Nlt/min και ο όγκος αεριοφυλακίου του αεροσυµπιεστή.

9 A C Σχήμα 6 - Αυτοματισμός Σταθμού Μεταφοράς: (ΚΙΝΗΣΕΙΣ: Α- Β+ C+ C- A+ B- )

10 3.2 Άσκηση 2 Με βάση τα διαγράμματα 2α, 2β, 2γ και 2δ να σχεδιαστούν και κατόπιν να συναρμολογηθούν τα ακόλουθα πνευματικά κυκλώματα. 1. Ελέγχου εμβόλου διπλής ενέργειας µε επιστροφή αυτόματη όταν παραµείνει στη θέση + κάποιο χρόνο (ο χρόνος αρχίζει να μετράει µε τον τερματισμό της διαδρομής). 2. Ελέγχου εμβόλου διπλής ενέργειας µε επιστροφή αυτόματη είτε ενεργοποιήσει τερματοβαλβίδα είτε μετά από κάποιο χρόνο από την εκκίνησή του χωρίς τερματισμό της διαδρομής. 3. Έξοδος βάκτρου εμβόλου διπλής ενέργειας και επιστροφή του όταν η πίεση στον κύλινδρο φτάσει σε ορισμένη τιμή. 4. Σύστημα εκκίνησης µε 4 βαλβίδες κομβίου που να ενεργοποιείται όταν οι βαλβίδες πατιόνται ανά δύο (ζυγές ή μονές). 5. Σύστημα εκκίνησης µε 3 βαλβίδες κομβίου που να ενεργοποιείται: a. Με το σύστημα AND. b. Με το σύστημα OR. 6. Μετατροπή του κυκλώματος 2α σε ηλεκτρομαγνητικό (δίνονται τα ηλεκτρομαγνητικά εξαρτήματα).

11 3.2.1 Πνευματικά κυκλώματα Διάγραμμα 2α - Έλεγχος εμβόλου διπλής ενέργειας με αυτόματη επιστροφή. Σχήμα 7 - Διάγραμμα 2α - Έλεγχος εμβόλου διπλής ενέργειας με αυτόματη επιστροφή. Διάγραμμα 2β - Έλεγχος εμβόλου διπλής ενέργειας με χρονική επιστροφή. Σχήμα 8 - Διάγραμμα 2β - Έλεγχος εμβόλου διπλής ενέργειας με χρονική επιστροφή.

12 Διάγραμμα 2γ - Έξοδος εμβόλου απλής ενέργειας και επιστροφή όταν η πίεση τον κύλινδρο φθάσει σε ορισμένη τιμή. Σχήμα 9 - Διάγραμμα 2γ - Έξοδος εμβόλου απλής ενέργειας και επιστροφή όταν η πίεση τον κύλινδρο φθάσει σε ορισμένη τιμή. Διάγραμμα 2δ - Σύστημα OR δύο σημείων. Σχήμα 10 - Διάγραμμα 2δ - Σύστημα OR δύο σημείων Πνευματικά εξαρτήματα Σχήμα 11 Πνευματικά εξαρτήματα

13 3.3 Άσκηση 3 1) Με βάση το διάγραμμα 3α και το 2β της προηγούμενης άσκησης, να σχεδιαστούν και κατόπιν να συναρμολογηθούν τα ακόλουθα κυκλώματα: 1.1) Έλεγχος εμβόλου διπλής ενέργειας που παλινδρομεί συνεχώς και σταματά σε θέση (+) µε χρήση µόνο της μιας τερματοβαλβίδας. 1.2) Ομοίως µε το 1.1 µε τη χρήση µόνο της αριστερής τερματοβαλβίδας. 1.3) Ομοίως µε το 1.1 µε τη χρήση µόνο της δεξιάς τερματοβαλβίδας. 1.4) Έλεγχος εμβόλου διπλής ενέργειας που παλινδρομεί συνεχώς και σταματά σε θέση (-) µε χρήση µόνο της αριστερής τερματοβαλβίδας. 1.5) Ομοίως µε το 1.4 µε τη χρήση µόνο της δεξιάς τερματοβαλβίδας. 1.6) Μετατροπή του κυκλώματος 3α ηλεκτροπνευματικό (δίνονται τα εξαρτήματα και το ηλεκτρικό κύκλωμα). 2) Να σχεδιαστεί σύστημα παλινδρόμησης εμβόλου µε σταμάτημα μετά από κάποιο χρόνο λειτουργίας (χρήση χρονοβαλβίδας).

14 3.3.1 Πνευματικά διαγράμματα Διάγραμμα 3α - Συνεχής παλινδρόμηση με σταμάτημα Α- Σχήμα 12 - Διάγραμμα 3α - Συνεχής παλινδρόμηση με σταμάτημα Α- Ηλεκτρικό κύκλωμα Σχήμα 13 Το Ηλεκτρικό κύκλωμα της άσκησης

15 3.4 Άσκηση 4 1) Με βάση το διάγραμμα 4α να σχεδιαστούν και κατόπιν να συναρμολογηθούν τα ακόλουθα κυκλώματα: 1.1) Συσχετιζόμενης κίνησης εμβόλων Α, Β συνεχούς λειτουργίας Α+ Β+ Α- Β-. 1.2) Ως ανωτέρω με κίνηση Β+ Α- Β- Α+. 1.3) Ως ανωτέρω με κίνηση Α- Β- Α+ Β+. 1.4) Ως ανωτέρω με κίνηση Β- Α+ Β+ Α-. 1.5) Ομοίως µε το 1.4 µε τη χρήση µόνο της δεξιάς τερματοβαλβίδας. 1.6) Σύστημα συσχετιζόμενης κίνησης εμβόλων Α, Β συνεχούς λειτουργίας Α+ Β+ Β- Α- με χρήση τερματοβαλβίδων μονής κατεύθυνσης λειτουργίας όπου χρειάζεται. 2) Συναρμολόγηση του κυκλώματος που εικονίζεται στο ηλεκτροπνευματικό διάγραμμα 4β.

16 3.4.1 Πνευματικά διαγράμματα Διάγραμμα 4α - Συσχετισμός κινήσεων Α+ Β+ Α- Β- Σχήμα 14 - Διάγραμμα 4α - Συσχετισμός κινήσεων Α+ Β+ Α- Β- Ηλεκτροπνευματικό διάγραμμα 4β - Συσχετισμός κινήσεων Α+ Β+ Α- Β- Σχήμα 15 Διάγραμμα 4β - Συσχετισμός κινήσεων Α+ Β+ Α- Β-

17 3.5 Άσκηση 5 1) Να συνδεθεί το πνευματικό κύκλωμα 5. Συνεχής παλινδρόμηση εμβόλων A,B με κύκλο Α+ Β+ Β- Α-, με τη μέθοδο CASCADE. 2) Να σχεδιαστεί το πνευματικό διάγραμμα: Συνεχής παλινδρόμηση εμβόλων Α, Β με κύκλο Α- Β+ Β- Α+ με τη μέθοδο CASCADE Πνευματικά διαγράμματα Διάγραμμα 5 - Συνεχής παλινδρόμηση εμβόλων A,B με κύκλο Α+ Β+ Β- Α-, με τη μέθοδο CASCADE. Σχήμα 16 - Διάγραμμα 5 - Συνεχής παλινδρόμηση εμβόλων A,B με κύκλο Α+ Β+ Β- Α-, με τη μέθοδο CASCADE.

18 3.6 Άσκηση 6 1) Να συνδεθεί το πνευματικό κύκλωμα του διαγράμματος 6. 2) Να προγραμματιστούν με τη βοήθεια του PLC οι παρακάτω κινήσεις: 8α: Α+ Β+ Β- Β+ Β- Α-. 8β: Α+ Β+ C+ B- A- C- 8γ: Α+ Β+ Β- C+ C- B+ B- C+ C- A Πνευματικά διαγράμματα Διάγραμμα 6 Ηλεκτροπνευματικό κύκλωμα με PLC. Σχήμα 17 - Διάγραμμα 6 - Ηλεκτροπνευματικό κύκλωμα με PLC. Πίνακας Αντιστοιχίας INPUTS OUTPUTS 01 : A 0 01 : A+ 02 : A 1 02 : B+ 03 : B 0 03 : C+ 04 : B 1 04 : C- 05 : C 0 05 : - 06 : C 1 06 : - 07 : - 07 : - 08 : - 08 : -

19 4. Εφαρμογές Υδραυλικών ΣΑΕ 4.1 Άσκηση 1 1) Με βάση το διάγραμμα 7 να συναρμολογηθούν τα κυκλώματα: 1.1) Ρύθμιση της ταχύτητας του εμβόλου προς την κατεύθυνση Α+. 1.2) Ως ανωτέρω προς την κατεύθυνση Α-. 1.3) Ρύθμιση της ταχύτητας των εμβόλων Α και Β προς την κατεύθυνση Α+ και Β+ µε ένα ρυθμιστή ροής. 1.4) Ρύθμιση της ταχύτητας περιστροφής του κινητήρα. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις να γίνουν με Meter In και Bleed Off. 2) Να σχεδιαστούν τα διαγράμματα των κυκλωμάτων που συναρμολογήθηκαν. 3) Να καταγραφούν τα υλικά που απαρτίζουν το κύκλωμα του διαγράμματος Υδραυλικά διαγράμματα Διάγραμμα 7 Έλεγχος υδραυλικού εμβόλου. Σχήμα 18 Διάγραμμα 7 Έλεγχος υδραυλικού εμβόλου 19

20 4.2 Άσκηση 2 1) Με βάση το διάγραμμα 8 να σχεδιαστούν και κατόπιν να συναρμολογηθούν τα κυκλώματα ακολουθίας κινήσεων των εμβόλων Α και Β ή κινητήρα C: 1.1) Α+ / Β+ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ 1.2) Α+ / Β- ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ 1.3) Α- / Β+ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ 1.4) Α- / Β- ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ 1.5) Β+ / Α- ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ 1.6) Β+ / Α- ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ 1.7) Α+ / C 2) Με βάση το διάγραμμα 9 να σχεδιαστούν και κατόπιν να συναρμολογηθούν τα κυκλώματα μειώσεως πιέσεως εμβόλων Α και Β: 2.1) ΕΞΟ ΟΣ ΕΜΒΟΛΩΝ Α ΚΑΙ Β ΜΕ ΜΕΙΩΣΗ ΠΙΕΣΕΩΣ ΕΜΒΟΛΟΥ Α. 2.2) ΕΞΟ ΟΣ ΕΜΒΟΛΩΝ Α ΚΑΙ Β ΜΕ ΜΕΙΩΣΗ ΠΙΕΣΕΩΣ ΕΜΒΟΛΟΥ Β. 2.3) ΕΞΟ ΟΣ ΕΜΒΟΛΩΝ Α ΚΑΙ Β ΜΕ ΜΕΙΩΣΗ ΠΙΕΣΕΩΣ ΕΜΒΟΛΟΥ Α ΚΑΙ Β. 3) Υπολογιστικό Θέμα: Στο υδραυλικό διάγραμμα 10 που δίνεται τα έμβολα κινούνται ετεροχρονισμένα. Να υπολογιστούν: α) Οι ροές λαδιού στις γραμμές Α και Β των εμβόλων σε lt / min. β) Η παροχή (lt / min) και η ισχύς (kw) της απαιτούμενης αντλίας. γ) Οι διάμετροι των σωλήνων Α, Β, Ρ. 20

21 4.2.1 Υδραυλικά διαγράμματα Διάγραμμα 8 Υδραυλικό κύκλωμα ακολουθίας εμβόλων Β+ Α+. Επιστροφή ταυτόχρονη. Σχήμα 20 - Διάγραμμα 8 Υδραυλικό κύκλωμα ακολουθίας εμβόλων Β+ Α+. Επιστροφή ταυτόχρονη. Διάγραμμα 9 Υδραυλικό κύκλωμα εξόδου εμβόλων Α και Β µε μείωση πιέσεως εμβόλου Β. Σχήμα 21 - Διάγραμμα 9 Υδραυλικό κύκλωμα εξόδου εμβόλων Α και Β µε μείωση πιέσεως εμβόλου Β. 21

22 Διάγραμμα 10 Υδραυλικό κύκλωμα Σχήμα 22 - Διάγραμμα 10 Υδραυλικό κύκλωμα 22

23 4.3 Άσκηση 3 1) Με βάση το διάγραμμα 11 να συναρμολογηθούν τα κυκλώματα διαφορικής ταχύτητας εμβόλου: 1.1) Με στραγγαλισμό εισερχόμενου λαδιού. 1.2) Με στραγγαλισμό εξερχόμενου λαδιού. 2) Να σχεδιαστούν τα διαγράμματα των κυκλωμάτων που συναρμολογήθηκαν. 3) Να σχεδιαστεί το αναγεννητικό κύκλωμα εμβόλου Α με σχέση D/d να είναι 3/1. Ποια η σχέση των χρόνων πρόωσης του εμβόλου Α συνδεδεμένου σε κύκλωμα αναγέννησης και σε συμβατικό κύκλωμα Υδραυλικά διαγράμματα Διάγραμμα 11 Υδραυλικό διάγραμμα διαφορικής ταχύτητας Σχήμα 23 - Διάγραμμα 11 Υδραυλικό διάγραμμα διαφορικής ταχύτητας Διάγραμμα 12 Κύκλωμα αναγέννησης Σχήμα 24 - Διάγραμμα 12 Υδραυλικό κύκλωμα αναγέννησης 23

ΕΝΟΤΗΤΑ 15: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 15: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 170 ΕΝΟΤΗΤΑ 15: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΧΟΙ: Με τη συμπλήρωση της ύλης της ενότητας αυτής ο μαθητής θα πρέπει να: 1. Κατανοεί και εξηγεί τη σημασία και τη σπουδαιότητα της επινόησης, της

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικός Συντηρητής Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Αυτόματου Ελέγχου

Τεχνικός Συντηρητής Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Αυτόματου Ελέγχου Τεχνικός Συντηρητής Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Αυτόματου Ελέγχου Τεχνικός Συντηρητής Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Αυτόματου Ελέγχου Τεχνικός Συντηρητής Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Αυτόματου Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνείς Επενδύσεις & Διεθνές Εμπόριο

Διεθνείς Επενδύσεις & Διεθνές Εμπόριο Διεθνείς Επενδύσεις & Διεθνές Εμπόριο Ενότητα 3: Θεωρία του Διεθνούς Εμπορίου Θεωρητικές προσεγγίσεις Γεώργιος Μιχαλόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και Τεχνολογία Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο

Σχεδιασμός και Τεχνολογία Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Σχεδιασμός και Τεχνολογία Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλείο Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Πληροφορική Ι. Ενότητα 7 : Δίκτυα Υπολογιστών. Δρ. Γκόγκος Χρήστος

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Πληροφορική Ι. Ενότητα 7 : Δίκτυα Υπολογιστών. Δρ. Γκόγκος Χρήστος 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Πληροφορική Ι Ενότητα 7 : Δίκτυα Υπολογιστών Δρ. Γκόγκος Χρήστος 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας, ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 10

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 10 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 10 Μέτρηση παροχής αέρα στην εισαγωγή Εμβολοφόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ»

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ» 22000044 Β. ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Σελίδα 1 από 74 Β.1. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος). Β.1.1. Τομέας δραστηριοτήτων. Β.1.1.1. Φροντίζει για τη τήρηση όλων των επιμέρους

Διαβάστε περισσότερα

«Κατασκευή ανελκυστήρα στο κεντρικό κτίριο της Διοίκησης» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

«Κατασκευή ανελκυστήρα στο κεντρικό κτίριο της Διοίκησης» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ «Κατασκευή ανελκυστήρα στο κεντρικό κτίριο της Διοίκησης»

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές και Δορυφορικές Επικοινωνίες

Κινητές και Δορυφορικές Επικοινωνίες Πανεπιστήμιο Αιγαίου Κινητές και Δορυφορικές Επικοινωνίες Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κατεύθυνση: «Τεχνολογίες Δικτύων Επικοινωνιών & Υπολογιστών» Βασικές Αρχές Κυψελωτών Συστημάτων Δημοσθένης Βουγιούκας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

(E) Το περιεχόμενο. Προγράμματος. διαφορετικά

(E) Το περιεχόμενο. Προγράμματος. διαφορετικά Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Ηλεκτροτεχνία, ηλ. μηχανές & εγκαταστάσεις πλοίου (E) Ενότητα 12: Ηλεκτρικός Ισολογισμόςς Πλοίου Δημήτριος Νικόλαος Παγώνης Τμήμα Ναυπηγών

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών»

«Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών» ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών» ΔΕΝΔΡΑΛΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ (Α.Μ.: 26878 ) Επιβλέπων: Δρ. Σταύρος Καμινάρης, Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 11: ΠΡΕΣΕΣ ΣΤΟΧΟΙ:

ΕΝΟΤΗΤΑ 11: ΠΡΕΣΕΣ ΣΤΟΧΟΙ: 123 ΕΝΟΤΗΤΑ 11: ΠΡΕΣΕΣ ΣΤΟΧΟΙ: Με τη συμπλήρωση της ύλης της ενότητας αυτής ο μαθητής θα πρέπει να: 1. Ορίζει τι είναι πρέσα 2. Κατονομάζει τις κατεργασίες διαμόρφωσης μεταλλικών υλικών που γίνονται στις

Διαβάστε περισσότερα

(E) Κώδικας. Το περιεχόμενο. Προγράμματος. διαφορετικά

(E) Κώδικας. Το περιεχόμενο. Προγράμματος. διαφορετικά Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Ηλεκτροτεχνία, ηλ. μηχανές & εγκαταστάσεις πλοίου (E) Ενότητα 1: Ο Νόμος του ΟΗΜ και ο Χρωματικός Κώδικας Δημήτριος Νικόλαος Παγώνης Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Μέση Γενική Εκπαίδευση. «Modellus», «Virtual Lab Electricity» και «Virtual Lab Light»

Φυσική Μέση Γενική Εκπαίδευση. «Modellus», «Virtual Lab Electricity» και «Virtual Lab Light» Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Φυσική Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλεία «Modellus», «Virtual Lab Electricity» και «Virtual Lab Light» Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να περιγράφετε την αρχή λειτουργίας ενός υδραυλικού αυτοματισμού. Να εξηγείτε τη λειτουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων. Ενότητα 6: Κανονικοποίηση. Αθανάσιος Σπυριδάκος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Βάσεις Δεδομένων. Ενότητα 6: Κανονικοποίηση. Αθανάσιος Σπυριδάκος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Βάσεις Δεδομένων Ενότητα 6: Κανονικοποίηση Αθανάσιος Σπυριδάκος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ν. Λυμπερόπουλος, Ε. Βαρκαράκη, Ε. Ζούλιας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Διεύθυνση ΑΠΕ, Τομέας Ενσωμάτωσης Τενολογιών ΑΠΕ & Υδρογόνου 19009 Πικέρμι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΛΑΡΙΣΑ 2013 Πρόλογος Αγαπητές σπουδάστριες και αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΠΑΡΑΘΥΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής

Εφαρμογές Πληροφορικής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Γεώργιος Πανσεληνάς, Νικόλαος Αγγελιδάκης, Αφροδίτη Μιχαηλίδη, Χαρίλαος Μπλάτσιος, Σταύρος Παπαδάκης, Γεώργιος Παυλίδης, Ελευθέριος

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Έκδοση /2 936388 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής

Εφαρμογές Πληροφορικής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Γεώργιος Πανσεληνάς, Νικόλαος Αγγελιδάκης, Αφροδίτη Μιχαηλίδη, Χαρίλαος Μπλάτσιος, Σταύρος Παπαδάκης, Γεώργιος Παυλίδης, Ελευθέριος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Πίνακας ρυθμίσεων R21

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Πίνακας ρυθμίσεων R21 Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Πίνακας ρυθμίσεων R21 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de WOLF Klima- und Heiztechnik GmbH Eduard-Haas-Str.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή. E2-Λογισμικό

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή. E2-Λογισμικό ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή E2-Λογισμικό Οργάνωση και Σχεδίαση Δομικών Έργων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ για Επιμορφωτές Τεχνολογιών της Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρονικής

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρονικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρονικής Οδηγός σπουδών Αγ. Σπυρίδωνος,12210, Αθήνα http://www.ee.teiath.gr Τηλ. 210-5385305 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

Εμβιομηχανική Βιοϊατρική Τεχνολογία. 3 ο Κεφάλαιο Ιστομηχανικη (Tissue Engineering) Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Αλεξόπουλος Λεωνίδας

Εμβιομηχανική Βιοϊατρική Τεχνολογία. 3 ο Κεφάλαιο Ιστομηχανικη (Tissue Engineering) Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Αλεξόπουλος Λεωνίδας Εμβιομηχανική Βιοϊατρική Τεχνολογία 3 ο Κεφάλαιο Ιστομηχανικη (Tissue Engineering) Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Αλεξόπουλος Λεωνίδας Άδεια Χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα