ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΓΝΩΣΤΟ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΓΝΩΣΤΟ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ"

Transcript

1 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΓΝΩΣΤΟ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἔπειτα δέ ἐκ µέν τοῦ σανιδίου τούς ἱππεύσαντας σκοπεῖν εὔηθές ἐστιν ἐν τούτῳ γάρ πολλοί µέν τῶν ὁµολογούντων ἱππεύειν οὐκ ἔνεισιν, ἔνιοι δέ τῶν ἀποδηµούντων ἐγγεγραµµένοι εἰσιν. ἐκεῖνος δ ἐστίν ἔλεγχος µέγιστος ἐπειδή γάρ κατήλθετε, ἐψηφίσασθε τούς φυλάρχους ἀπενεγκεῖν τούς ἱππεύσαντας, ἵνα τάς καταστάσεις ἀναπράξητε παρ αὐτῶν. ἐµέ τοίνυν οὐδείς ἄν ἀποδείξειεν οὔτ ἀπενεχθέντα ὑπό τῶν φυλάρχων οὔτε παραδοθέντα τοῖς συνδίκοις οὔτε κατάστασιν καταβαλόντα. Καίτοι πᾶσι ῥᾲδιον τοῦτο γνῶναι ὅτι ἀναγκαῖον ἦν τοῖς φυλάρχοις, εἰ µή ἀποδείξειαν τούς ἔχοντας τάς καταστάσεις, αὐτοῖς ζηµιοῦσθαι. ὥστε πολύ ἄν δικαιότερον ἐκείνοις τοῖς γράµµασιν ἤ τούτοις πιστεύητε ἐκ µέν γάρ τούτων ῥᾲδιον ἦν ἐξαλειφθῆναι τῷ βουλοµένῳ, ἐν ἐκείνοις δέ τούς ἱππεύσαντας ἀναγκαῖον ἦν ὑπό τῶν φυλάρχων ἀπενεχθῆναι. ἔτι δέ, ὦ βουλή, εἴπερ ἵππευσα, οὐκ ἄν ἦ ἔξαρνος ὡς δεινόν τι πεποιηκώς, ἀλλ ἠξίουν, ἀποδείξας ὡς οὐδείς ὑπ ἐµοῦ τῶν πολιτῶν κακῶς πέπονθε, δοκιµάζεσθαι. ὁρῶ δέ καί ὑµᾶς ταύτῃ τῇ γνώµῃ χρωµένους, καί πολλούς µέν τῶν τότε ἱππευσάντων βουλεύοντας, πολλούς δ αὐτῶν στρατηγούς καί ἱππάρχους κεχειροτονηµένους. ὥστε µηδέν δι ἄλλο µε ἡγεῖσθαι ταύτην ποιεῖσθαι τήν ἀπολογίαν, ἢ ὅτι περιφανῶς ἐτόλµησάν µου καταψεύσασθαι. Ἀνάβηθι δέ µοι καί µαρτύρησον Λυσίου, Υπέρ Μαντιθέου, 6 8 ΘΕΜΑ 1 Ο Να αποδώσετε το απόσπασµα στα νέα ελληνικά (2 µονάδες) ΘΕΜΑ 2 Ο α. Με ποια επιχειρήµατα ο Μαντίθεος προσπαθεί να αναιρέσει την κατηγορία ότι την εποχή των Τριάκοντα υπηρέτησε ως ιππέας; Πόσο πειστικά είναι αυτά; β. Τι γνωρίζετε για τις καταστάσεις; (4 µονάδες) 1

2 ΘΕΜΑ 3 Ο «ὑµᾶς ταύτῃ τῇ γνώµῃ κεχειροτονηµένους» : Σχολιάστε τη φράση αυτή. Τι επιδιώκει εδώ ο οµιλητής; (2 µονάδες) ΘΕΜΑ 4 Ο Σε πόσα και ποα είδη διαιρεί ο Αριστοτέλης τους ρητορικούς λόγους; Σε ποιο από αυτά ανήκει ο Ὑπέρ Μαντιθέου και τι γνωρίζετε για αυτό το είδος; (3 µονάδες) ΘΕΜΑ 5 Ο α. Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις ή φράσεις της Α στήλης µε τη σηµασίες τους στη Β στήλη: Α Β Σκοπέω αποφασίζω Ψηφίζοµαι κακοποιούµαι ζηµιοῦµαι αρνούµαι ἔξαρνός εἰµι εξετάζω κακῶς πάσχω τιµωρούµαι β. ἀπενεγκεῖν: Να γράψετε τέσσερα οµόρριζα, απλά ή σύνθετα, της λέξης στα νέα ελληνικά (1 µονάδα) 2

3 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1 ου ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ 1 Ο Και έπειτα είναι ανόητο να εξετάζει κανείς αυτούς που υπηρέτησαν ως ιππείς από την ξύλινη πινακίδα. Γιατί, σ αυτή δεν υπάρχουν πολλοί από αυτούς που παραδέχονται ότι ήταν ιππείς, ενώ είναι καταγεγραµµένοι κάποιοι από αυτούς που είχαν φύγει από την πατρίδα. Εκείνος όµως είναι η µεγαλύτερη απόδειξη όταν, δηλαδή, επανήλθατε αποφασίσατε µε ψηφοφορία να σας παραδώσουν οι φύλαρχοι κατάλογο αυτών που υπηρέτησαν ως ιππείς, για να εισπράξετε πίσω από αυτούς τις χρηµατικές επιχορηγήσεις. Κανείς, λοιπόν, δεν µπορεί να αποδείξει ότι αναφέρθηκα από τους φυλάρχους, ούτε ότι παραδόθηκα στους συνδίκους, ούτε ότι κατέβαλα τη χρηµατική επιχορήγηση. Κι όµως, είναι εύκολο σε όλους να καταλάβουν αυτό, ότι δηλαδή ήταν υποχρεωτικό στους φυλάρχους να χρεώνονται οι ίδιοι, αν δε φανέρωναν αυτούς που είχαν πάρει το επίδοµα. Εποµένως, θα µπορούσατε να πιστεύετε σε εκείνους τους καταλόγους πολύ πιο δίκαια, παρά σε αυτές τις πινακίδες γιατί από αυτές ήταν εύκολο για όποιον ήθελε να διαγραφεί, ενώ σε εκείνους τους καταλόγους ήταν υποχρεωτικό να αναφερθούν από τους φυλάρχους αυτοί που υπηρέτησαν ως ιππείς. Ακόµα, κύριοι βουλευτές, αν είχα υπηρετήσει ως ιππέας, δε θα το αρνιόµουν τόσο επίµονα, σα να είχα κάνει κάτι φοβερό, αλλά θα είχα την αξίωση, αν θα αποδείκνυα ότι κανείς από τους συµπολίτες µου δεν έχει κακοποιηθεί από εµένα, να µε υποβάλετε σε δοκιµασία. Και βλέπω πως κι εσείς έχετε την ίδια γνώµη και πως πολλοί από αυτούς που υπηρέτησαν ως ιππείς είναι τώρα βουλευτές και ότι πολλοί από αυτούς έχουν χριστεί στρατηγοί και ίππαρχοι. Εποµένως, να θεωρείτε ότι δεν κάνω αυτή την απολογία για τίποτε άλλο, παρά γιατί τόλµησαν να µε κατηγορήσουν ψευδώς ολοφάνερα. Ανέβα, λοιπόν, στο βήµα και µαρτύρησε για µένα. ΘΕΜΑ 2 Ο α. Ο Μαντίθεος, ενώ επρόκειτο να περάσει από δοκιµασία, για να πάρει το χρίσµα του βουλευτή, κατηγορήθηκε ότι την περίοδο των τριάκοντα είχε χρηµατίσει ιππέας, εποµένως είχε υπηρετήσει το καθεστώς και είχε διαπράξει εγκλήµατα. Η κατηγορία βασιζόταν στο γεγονός ότι το όνοµά του βρέθηκε καταγεγραµµένο σε µία ξύλινη πινακίδα, στην αγορά. Ο Μαντίθεος προσπαθώντας να αναιρέσει την κατηγορία εκθέτει τα επιχειρήµατά του. Αρχικά, θεωρεί ότι η πινακίδα εκείνη δε µπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστη για δύο λόγους κατ αρχήν, επειδή είναι σε δηµόσια θέα και ο καθένας θα µπορούσε να παραποιήσει τα στοιχεία που περιείχε ( ἐκ µέν γάρ τούτων 3

4 ῥᾲδιον ἦν ἐξαλειφθῆναι τῷ βουλοµένῳ), αλλά και γιατί, αποδεδειγµένα, περιλαµβάνει ψευδή στοιχεία, δηλαδή, από τη µια ονόµατα ανθρώπων που τότε έλειπαν από την πόλη (ἔνιοι δέ τῶν ἀποδηµούντων ἐγγεγραµµένοι εἰσιν), και από την άλλη παράλειψη των στοιχείων εκείνων που οµολογούσαν πως είχαν αυτή τη θέση (πολλοί µέν τῶν ὁµολογούντων ἱππεύειν οὐκ ἔνεισιν). Ένα ακόµα επιχείρηµα είναι η αναφορά του στον επίσηµο κατάλογο, που συντάχθηκε από τους φυλάρχους και ο οποίος περιελάµβανε τα ονόµατα των ιππέων, προκειµένου να επιστραφούν στο κράτος τα επιδόµατα που είχαν εισπράξει. Σύµφωνα µε τον οµιλητή, αυτός ο κατάλογος, στον οποίο δεν υπάρχει το όνοµά του, είναι πιο αξιόπιστη πηγή, αφού έγινε µε προσωπική ευθύνη των φυλάρχων και µε το φόβο να χρεωθούν οι ίδιοι αυτά τα ποσά, αν γινόταν κάποιο λάθος (ἀναγκαῖον ἦν ὑπό τῶν φυλάρχων ἀπενεχθῆναι). Τα δύο αυτά επιχειρήµατα απευθύνονται στη λογική και µε πειστικό τρόπο απαλλάσσουν τον Μαντίθεο από την κατηγορία που τον βαραίνει. Ωστόσο, εκείνος δεν σταµατάει εδώ. Προσπαθεί να επηρεάσει και συναισθηµατικά το ακροατήριό του, λέγοντας πως σε καµία περίπτωση δε θα δίσταζε να παραδεχτεί την ιδιότητά του ως ιππέα, αν ήταν αλήθεια, γιατί δε θεωρεί πως κάτι τέτοιο θα του στερούσε την εκλογή του. Και απόδειξη για αυτό είναι η παρουσία τόσων ανθρώπων µεταξύ των βουλευτών, των στρατηγών και των ιππάρχων που την περίοδο των τυράννων είχαν υπηρετήσει ως ιππείς (πολλούς µέν τῶν τότε ἱππευσάντων βουλεύοντας, πολλούς δ αὐτῶν στρατηγούς καί ἱππάρχους κεχειροτονηµένους). Με τον τρόπο αυτό εκφράζει την εµπιστοσύνη του στο θεσµό της δικαιοσύνης. β. Οι εγγραφόµενοι από τη βουλή ιππείς έπαιρναν από το δηµόσιο ταµείο ένα χρηµατικό ποσό. Αυτό ονοµαζόταν κατάσταση και το επέστρεφαν όταν εκλεγόταν κάποιος άλλος στη θέση τους. ΘΕΜΑ 3 Ο Ο Μαντίθεος στοχεύει να κερδίσει την εύνοια των βουλευτών που είναι µπροστά του και οι οποίοι θα αποφασίσουν αν έχει τα προσόντα να γίνει και ο ίδιος βουλευτής. Αναφέρεται στο γεγονός πως η ιδιότητα ενός ανθρώπου ως ιππέα δεν έχει κάτι το επιλήψιµο, ακόµα και για την περίοδο των τριάντα, εφόσον δεν έχει διαπράξει κάποια εγκληµατική ενέργεια. Τρανή απόδειξη για αυτό είναι η εκλογή πολλών πρώην ιππέων ως 4

5 βουλευτών, στρατηγών και ιππάρχων. Ο αγορητής εκφράζει έµµεσα την εµπιστοσύνη του στο θεσµό της δοκιµασίας και στη διαφάνεια που χαρακτηρίζει µια τέτοια διαδικασία ΘΕΜΑ 4 Ο Σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη, οι ρητορικοί λόγοι χωρίζονται σε τρία είδη: στους πολιτικούς ή συµβουλευτικούς, στους δικανικούς και στους επιδεικτικούς ή πανηγυρικούς. Ο Υπέρ Μαντιθέου λόγος του Λυσία είναι δικανικός. Οι δικανικοί λόγοι εκφωνούνταν στα δικαστήρια και αφορούν πράξεις που έγιναν στο παρελθόν. Είναι κατηγορίες ( επιδιώκουν να αποδείξουν την ενοχή του κατηγορουµένου) ή απολογίες (στοχεύουν στην αθώωση και απαλλαγή του κατηγορούµενου). Ο νόµος όριζε ότι οι εµπλεκόµενοι σε δίκη έπρεπε να αγορεύουν αυτοπροσώπως. Για το λόγο αυτό υπήρχαν οι λογογράφοι, οι έµπειροι δηλαδή δικανικοί ρήτορες, που έγραφαν κατόπιν αµοιβής τους λόγους ΘΕΜΑ 5 Ο α. Σκοπέω εξετάζω ψηφίζοµαι αποφασίζω ζηµιοῦµαι τιµωρούµαι ἔξαρνός εἰµι - αρνούµαι κακῶς πάσχω κακοποιούµαι β. φόρος, φορέας, φορητός, φορά, φόρτος παράφορος, αδιάφορος, διένεξη, διαφορά, οισοφάγος 5

6 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟ (Από πρωτότυπο) Ὁρᾶτε δέ κἀκεῖν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ὅτι πολλούς ὑµεῖς πολέµους πεπολεµήκατε καί πρός δηµοκρατίας καί πρός ὀλιγαρχίας. Καί τοῦτο µέν ἴστε καί αὐτοι ἀλλ ὑπέρ ὧν πρός ἑκατέρους ἔσθ ὑµῖν ὁ πόλεµος, τοῦτ ἴσως ὑµῶν οὐδείς λογίζεται. ὑπέρ τίνων οὖν ἔστίν; Πρός µέν τούς δήµους ἤ περί τῶν ἰδίων ἐγκληµάτων, οὐ δυνηθέντων δηµοσίᾳ διαλύσασθαι ταῦτα, ἤ περί γῆς µέρους ἤ ὅρων ἤ φιλονικίας ἤ τῆς ἡγεµονίας πρός δέ τάς ὀλιγαρχίας ὑπέρ µέν τούτων οὐδενός, ὑπέρ δέ τῆς πολίτείας καί τῆς ἐλευθερίας ὣστ ἔγωγ οὐκ ἄν ὀκνησαίµ εἰπεῖν µᾶλλον ἡγεῖσθαι συµφέρειν δηµοκρατουµένους τούς Ἓλληνας ἃπαντας ὑµῖν ἤ ὀλιγαρχουµένους φίλους εἶναι. Πρός µέν γάρ ἐλευθέρους ὄντας οὐ χαλεπῶς ἄν εἰρήνην ὑµᾶς ποιήσασθαι νοµίζω, ὁπότε βουληθείητε, πρός δ ὀλιγαρχουµένους οὐδέ τήν φιλίαν ἀσφαλῆ νοµίζω οὐ γάρ ἔσθ ὃπως ὀλίγοι πολλοῖς καί ζητοῦντες ἄρχειν τοῖς µέτ ἰσηγορίας ζῆν ᾑρηµένοις εὖνοι γένοιντ ἄν. ηµοσθένη, Υπέρ της Ροδίων Ελευθερίας, ΚΕΙΜΕΝΟ (Από µετάφραση) Όµως κι αν αυτοδύναµα κατείχαν την εξουσία στην πόλη οι Ρόδιοι που την κατέχουν σήµερα, δε θα σας έδινα τη συµβουλή να τους κάνετε συµµάχους, έστω κι αν έδιναν την υπόσχεση ότι θα κάνουν τα πάντα για σας. ιότι βλέπω ότι αυτοί στην αρχή, για να καταλύσουν το δηµοκρατικό πολίτευµα, προσεταιρίστηκαν κάποιους πολίτες και, όταν πέτυχαν το σκοπό τους, πάλι τους αποµάκρυναν. Εποµένως, νοµίζω ότι αυτοί που δε φάνηκαν πιστοί σε κανέναν ούτε σε σας θα είναι σταθεροί σύµµαχοι. ηµοσθένη, Υπέρ της Ροδίων Ελευθερίας, 14 ΘΕΜΑ 1 Ο Να αποδώσετε το απόσπασµα στα νέα ελληνικά (2 µονάδες) ΘΕΜΑ 2 Ο α. Με βάση τα δύο αποσπάσµατα, εξηγείστε γιατί ο ηµοσθένης υποστηρίζει ότι δεν πρέπει να εµπιστεύονται οι Αθηναίοι τα ολιγαρχικά πολιτεύµατα. 6

7 β. Με ποιον τρόπο σχετίζεται η παραπάνω άποψη του ρήτορα για τα πολιτεύµατα µε την επιχειρηµατολογία του για την αναγκαιότητα να στείλει η Αθήνα βοήθεια στη Ρόδο; (4 µονάδες) ΘΕΜΑ 3 Ο Ποια είναι η σηµασία της ισηγορίας για τη δηµοκρατία; (2 µονάδες) ΘΕΜΑ 4 Ο Ποιες είναι οι έντεχνες αποδείξεις, που µπορεί να χρησιµοποιήσει ο ρήτορας στο λόγο του και τι ξέρετε για αυτές; (3 µονάδες) ΘΕΜΑ 5 Ο α. ἡγεῖσθαι: Να γράψετε τρία συνώνυµα του ρήµατος ἡγοῦµαι στα αρχαία ελληνικά β. ἄρχειν: Να γράψετε δύο παράγωγα στα νέα ελληνικά και να τα χρησιµοποιήσετε σε προτάσεις. (1 µονάδα) 7

8 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2 ου ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ 1 Ο είτε κι εκείνο, άνδρες Αθηναίοι, ότι δηλαδή εσείς έχετε διεξάγει πολλούς πολέµους και µε δηµοκρατικά πολιτεύµατα και µε ολιγαρχικά. Και αυτό, βέβαια, το ξέρετε κι εσείς οι ίδιοι αλλά για ποιες αιτίες γίνεται ο πόλεµος µε εσάς προς τον καθένα από αυτούς, αυτό ίσως κανείς από εσάς δεν το σκέφτεται. Για χάρη ποιων πραγµάτων λοιπόν γίνεται; Εναντίον των δηµοκρατικών πολιτευµάτων πολεµάτε ή για ιδιωτικές διαφορές, που δεν µπόρεσαν να επιλυθούν δηµόσια, ή για κάποιο κοµµάτι γης ή για σύνορα ή από ανταγωνισµό ή για την αρχηγία εναντίον, όµως, των ολιγαρχικών πολιτευµάτων για τίποτα από όλα αυτά, αλλά για το πολίτευµα και την ελευθερία εποµένως, εγώ δε θα δίσταζα να πω πως πιστεύω ότι σας συµφέρει περισσότερο να πολεµούν εναντίον σας όλοι οι Έλληνες, που θα έχουν δηµοκρατικό πολίτευµα παρά να είναι φίλοι σας όταν έχουν ολιγαρχικό καθεστώς. Γιατί πιστεύω, βέβαια, ότι εσείς θα µπορούσατε να συνάψετε ειρήνη εύκολα µε εκείνους που είναι ελεύθεροι όποτε θελήσετε, όµως νοµίζω πως δε θα είναι σταθερή η φιλία µε εκείνους που έχουν ολιγαρχικό πολίτευµα γιατί µε κανέναν τρόπο δε θα µπορούσαν οι λίγοι κι εκείνοι που επιζητούν να εξουσιάζουν να είναι ευνοϊκά προσκείµενοι προς τους πολλούς και σε εκείνους που έχουν επιλέξει να ζουν µε ισότητα. ΘΕΜΑ 2 Ο α. Σύµφωνα µε το ηµοσθένη, οι Αθηναίοι δεν πρέπει να εµπιστεύονται τις πόλεις που έχουν ολιγαρχικό καθεστώς. Ο ρήτορας στηρίζει την άποψη αυτή στο γεγονός ότι οι ολιγαρχικοί πολλές φορές εκµεταλλεύονται τους ανθρώπους, για να πραγµατοποιήσουν τα σχέδιά τους και στη συνέχεια προδίδουν την εµπιστοσύνη που τους έδειξαν. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτέλεσε η περίπτωση της Ρόδου. Μέλη της ολιγαρχικής παράταξης παρέσυραν τους πολίτες σε µια περιπέτεια και στη συνέχεια, όταν εκπλήρωσαν τον σκοπό τους, τους αποµάκρυναν από την εξουσία. Γι αυτό και η Ρόδος τώρα βρίσκεται στη δεινή αυτή θέση και εκλιπαρεί για βοήθεια. Με βάση αυτό το πραγµατικό γεγονός, λοιπόν, προειδοποιεί τους Αθηναίους να µην εµπιστεύονται τις διαβεβαιώσεις των ολιγαρχικών, αφού δεν είναι φερέγγυοι και κάποια στιγµή θα τους προδώσουν. Επιπλέον, τους θυµίζει τη βασική διαφορά 8

9 µεταξύ της ολιγαρχίας και της δηµοκρατίας. Η δηµοκρατία προασπίζεται την ελευθερία ενώ η ολιγαρχία την υπονοµεύει. β. Μέσα από τις απόψεις του ηµοσθένη για την ανωτερότητα του δηµοκρατικού καθεστώτος σε σχέση µε το ολιγαρχικό, διαφαίνεται ένα ακόµα επιχείρηµα υπέρ της αποστολής βοήθειας στη Ρόδο. Αν οι Αθηναίοι ολιγωρήσουν, η Ρόδος θα εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω από την κυριαρχία των ολιγαρχικών. Εποµένως, θα είναι µια ακόµα πόλη που θα περάσει στη σφαίρα επιρροής των εχθρών της Αθήνας. Οφείλουν, λοιπόν, οι Αθηναίοι να στείλουν βοήθεια στη Ρόδο και να την απελευθερώσουν από τους εχθρούς της δηµοκρατίας. ΘΕΜΑ 3 Ο Ισηγορία είναι η ισότητα στο δικαίωµα του λόγου. Είναι βασικό στοιχείο ενός δηµοκρατικού πολιτεύµατος, αφού δίνει το δικαίωµα του λόγου σε όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες. Η δηµοκρατία είναι το πολίτευµα, το οποίο στηρίζεται στη δύναµη και τη βούληση του λαού. Είναι κάτι παραπάνω από πολίτευµα, είναι τρόπος ζωής και σκέψης. Η ισηγορία διασφαλίζει την ύπαρξη αυτού του πολιτεύµατος, γιατί εγγυάται στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό τη λήψη των πιο ορθών αποφάσεων. ΘΕΜΑ 4 Ο Οι έντεχνες αποδείξεις είναι αυτές που επινοεί ο ίδιος ο ρήτορας για να στηρίξει τις θέσεις του. Αυτές είναι: Τα ενθυµήµατα: είναι βραχυλογικοί συλλογισµοί, που δίνουν συνήθως πιθανά ή και ασφαλή συµπεράσµατα, µε την προϋπόθεση ότι στηρίζονται σε ακριβή δεδοµένα και ότι ο ρήτορας δεν αποκρύπτει την αλήθεια. Ονοµάζονται και κοινοί τόποι Τα παραδείγµατα: είναι είτε ιστορικά είτε πλαστά και αποτελούν µόνο ενδείξεις. Η αξία τους στηρίζεται στην αναλογία που έχουν µε το θέµα που κάθε φορά συζητείται Οι γνώµες: είναι αποφθέγµατα γενικού χαρακτήρα και η αξία τους εξαρτάται από το βαθµό που αναγνωρίζονται ως ορθές ή από το κύρος αυτού που τις έχει διατυπώσει Το ήθος του ρήτορα: η προσωπικότητα του οµιλητή επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό την ανταπόκριση του ακροατηρίου. Ο ρήτορας προσπαθεί να κερδίσει την εύνοια και τη συµπάθεια του κοινού µε το σεβασµό που δείχνει στις πατροπαράδοτες αξίες. Όσο πιο συνετός κι 9

10 ενάρετος εµφανίζεται ο αγορητής, τόσο πιο πειστικός γίνεται ο λόγος του. Τα πάθη: ο ρήτορας προσπαθεί να διεγείρει τα συναισθήµατα των ακροατών του, αφού γνωρίζει ότι οι άνθρωποι παίρνουν αποφάσεις βασιζόµενοι περισσότερο στο συναίσθηµα, παρά στη λογική. ΘΕΜΑ 5 Ο α. γιγνώσκω, δοκῶ, κρίνω, δοξάζω, νοµίζω, οἴοµαι β. Οι έρευνες βρίσκονται ακόµα σε αρχικό στάδιο Το γεγονός αυτό υπήρξε η απαρχή µεγάλων αλλαγών Το πρόβληµα είναι υπαρκτό και πρέπει να αντιµετωπιστεί άµεσα Η έναρξη των διαπραγµατεύσεων έδωσε ελπίδες για την εύρεση µιας λύσης ειρηνικής 10

11 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟ (Από πρωτότυπο) Ἐγώ δ οἶδα µέν ὃτι πρόσαντές ἐστιν ἐναντιοῦσθαι ταῖς ὑµετέραις διανοίαις, καί ὃτι δηµοκρατίας οὔσης οὐκ ἔστι παρρησία, πλήν ἐνθάδε µέν τοῖς ἀφρονεστάτοις καί µηδέν ὑµῶν φροντίζουσιν, ἐν δέ τῷ θεάτρῳ τοῖς κωµῳδιδασκάλοις ὃ καί πάντων ἐστί δεινότατον, ὃτι τοῖς µέν ἐκφέρουσιν εἰς ἄλλους Ἓλληνας τά τῆς πόλεως ἁµαρτήµατα τοσαύτην ἔχετε χάριν ὃσην οὐδέ τοῖς εὖ ποιοῦσι, πρός δέ τούς ἐπιπλήττοντας καί νουθετοῦντας ὑµᾶς οὓτω διατίθεσθε δυσκόλως ὣσπερ προς τούς κακόν τι τήν πόλιν ἐργαζοµένους. Ὅµως δέ καί τούτων ὑπαρχόντων οὐκ ἄν ἀποσταίην ὧν διενοήθην. Παρελήλυθα γάρ οὐ χαριούµενος ὑµῖν οὐδέ χειροτονίαν µνηστεύσων, ἀλλ ἀποφανούµενος ἅ τυγχάνω γιγνώσκων πρῶτον µέν περί ὧν οἱ πρυτάνεις προτιθέασιν, ἔπειτα περί τῶν ἄλλων τῆς πόλεως πραγµάτων οὐδέν γάρ ὄφελος ἔσται τῶν νῦν περί τῆς εἰρήνης γνωσθέντων, ἤν µή καί περί τῶν λοιπῶν ὀρθῶς βουλευσώµεθα. Ισοκράτη, Περί Ειρήνης, ΚΕΙΜΕΝΟ (Από µετάφραση) Νοµίζω όµως ότι εµείς πρέπει να αποχωρήσουµε από την εκκλησία του δήµου όχι µόνο αφού αποφασίσουµε την ειρήνη αλλά και αφού σκεφτούµε πώς θα διατηρήσουµε αυτήν και δε θα κάνουµε αυτό που συνηθίζουµε, δηλαδή ύστερα από µικρό χρονικό διάστηµα να περιπέσουµε σε ταραχές, αλλά πώς θα βρούµε όχι τρόπο αναβολής αλλά έναν τρόπο απαλλαγής από τις σηµερινές δυσχέρειές µας. Τίποτα, όµως από αυτά δε µπορεί να γίνει, προτού πεισθείτε ότι η ησυχία είναι πιο ωφέλιµη και πιο επικερδής από την πολυπραγµοσύνη, και η δικαιοσύνη από την αδικία, και η φροντίδα για τα δικά µας από την επιθυµία των ξένων πραγµάτων. Γι αυτά όµως τα θέµατα κανένας από τους ρήτορες δεν τόλµησε ποτέ ως τώρα να µιλήσει ενώπιόν σας εγώ αντίθετα σ αυτά σκοπεύω να αφιερώσω το µεγαλύτερο µέρος της οµιλίας µου προς εσάς γιατί βλέπω ότι η ευτυχία εξαρτάται από αυτά και όχι από εκείνα µε τα οποία τώρα συµβαίνει να ασχολούµαστε. Ισοκράτη, Περί Ειρήνης,

12 ΘΕΜΑ 1 Ο Να αποδώσετε το απόσπασµα στα νέα ελληνικά (2 µονάδες) ΘΕΜΑ 2 Ο α. Με βάση τα δύο αποσπάσµατα, ποια λάθη καταλογίζει ο ρήτορας στην πολιτική των Αθηναίων; β. Σύµφωνα µε όσα υποστηρίζει ο Ισοκράτης στα παραπάνω αποσπάσµατα, πώς διαγράφεται το ήθος του; (4 µονάδες) ΘΕΜΑ 3 Ο Ποια είναι η σηµασία της παρρησίας για το δηµοκρατικό πολίτευµα; (2 µονάδες) ΘΕΜΑ 4 Ο Ποια είναι η διάρθρωση ενός ρητορικού λόγου και ποιο µέρος είναι το πιο σηµαντικό; Τι γνωρίζετε για αυτό; (3 µονάδες) ΘΕΜΑ 5 Ο α. οἶδα, εὖ ποιῶ: Να γράψετε δύο συνωνυµα για κάθε ρήµα στα αρχαία ελληνικά β. παρελήλυθα, προτιθέασιν: Να γράψετε από τρία οµόρριζα στα νέα ελληνικά για τον καθένα από τους όρους αυτούς και να τα χρησιµοποιήσετε σε προτάσεις (1 µονάδα) 12

13 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 3 ου ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ 1 Ο Εγώ, βέβαια, γνωρίζω ότι είναι δύσκολο να εναντιώνεται κανείς στη δική σας γνώµη και ότι, αν και υπάρχει δηµοκρατία, δεν υπάρχει ελευθερία λόγου, παρά µόνο εδώ για τους πιο ανόητους και για όσους δε φροντίζουν καθόλου για σας και στο θέατρο για τους κωµικούς ποιητές κι αυτό είναι το πιο φοβερό από όλα, ότι, δηλαδή, χρωστάτε τόση ευγνωµοσύνη σε εκείνους που κάνουν γνωστά στους άλλους Έλληνες τα σφάλµατα της πόλης όση δε χρωστάτε στους ευεργέτες σας, ενώ για εκείνους που σας επιπλήττουν και σας συµβουλεύουν αισθάνεστε τόση οργή όση ακριβώς εναντίον εκείνων που κάνουν κάποιο κακό στην πόλη. Όµως, αν και υπάρχουν αυτά, δε θα αποµακρυνθώ από όσα έχω στο νου µου. Γιατί, έχω ανεβεί στο βήµα όχι για να σας γίνω ευχάριστος ούτε για να πάρω κάποιο αξίωµα, αλλά για να πω τη γνώµη για όσα τυχαίνει να γνωρίζω, πρώτα βέβαια για όσα οι πρυτάνεις προτείνουν, έπειτα για τις άλλες υποθέσεις της πόλης γιατί δεν θα υπάρχει κανένα όφελος από όσα αποφασίστηκαν τώρα για την ειρήνη, αν δεν αποφασίσουµε σωστά και για τα υπόλοιπα ΘΕΜΑ 2 Ο α. Ο Ισοκράτης επικρίνει τους Αθηναίους καταλογίζοντάς τους πολλά λάθη στις επιλογές τους, στη συµπεριφορά τους και στην πολίτική που ασκούν. Τους κατηγορεί για επιπολαιότητα, αφού έµµεσα δηλώνει πως οι Αθηναίοι είναι δύσκολο ακροατήριο (δηµοκρατίας οὔσης οὐκ ἔστι παρρησία). εν ανέχονται να ακούνε την σκληρή πραγµατικότητα (πρός δέ τούς ἐπιπλήττοντας καί νουθετοῦντας ὑµᾶς οὓτω διατίθεσθε δυσκόλως) και προτιµούν τις κολακείες και τις ωραιοποιηµένες καταστάσεις (τοῖς µέν ἐκφέρουσιν εἰς ἄλλους Ἓλληνας τά τῆς πόλεως ἁµαρτήµατα τοσαύτην ἔχετε χάριν ὃσην οὐδέ τοῖς εὖ ποιοῦσι). Η επιπολαιότητά τους αποδεικνύεται και από την έλλειψη σταθερότητας που τους διακρίνει. Ακόµα κι αν πάρουν κάποιες αποφάσεις για ειρήνευση και συνεργασία, συχνά τις ξεχνούν και εµπλέκονται ξανά σε περιπέτειες (ύστερα από µικρό χρονικό διάστηµα να περιπέσουµε σε ταραχές). Επιπλέον, οι Αθηναίοι είναι πολυπράγµονες και ανακατεύονται σε πολλές υποθέσεις, ακόµα κι αν δεν τους αφορούν άµεσα (η ησυχία είναι πιο ωφέλιµη και πιο επικερδής από την πολυπραγµοσύνη). Το πρόβληµα επιτείνεται από το 13

14 γεγονός πως φτάνουν να παραµελούν τις δικές τους υποθέσεις και να θέτουν ως προτεραιότητα την επεκτατική πολιτική τους (επιθυµία των ξένων πραγµάτων). Αυτός είναι και ο λόγος που συχνά έχουν κατηγορηθεί αλαζόνες και θεωρούνται άδικοι από τις υπόλοιπες πόλεις β. Μέσα από το λόγο του Ισοκράτη διαγράφεται καθαρά το ήθος του. Πρόκειται για έναν υπεύθυνο και σοβαρό άνθρωπο, ο οποίος αναγνωρίζει τα προβλήµατα και τα λάθη της πόλης του και είναι αποφασισµένος να τα καταγγείλει (κανένας από τους ρήτορες της οµιλίας µου προς εσάς). Είναι ειλικρινής, ευθύς και θαρραλέος, αφού, αν και γνωρίζει την αντίδραση των συµπολιτών του, δε θα διστάσει να πει τα πράγµατα έτσι ακριβώς όπως είναι, χωρίς να προσπαθήσει να γίνει ευχάριστος (Παρελήλυθα γάρ οὐ χαριούµενος ὑµῖν). Αυτό ενισχύει την φερεγγυότητά του. Επιπλέον, είναι φιλόπατρις και φιλαλήθης, καθώς παρά τις συνέπειες που µπορεί να έχει αυτό θα µιλήσει µε υψηλό αίσθηµα ευθύνης για το συµφέρον της πόλης (ἀποφανούµενος ἅ τυγχάνω γιγνώσκων). Αυτό αποδεικνύει την αποφασιστικότητα που τον διακρίνει, αλλά και την ανιδιοτέλειά του, γιατί δε φοβάται να προκαλέσει την οργή των ακροατών του και να εκτεθεί (οὐδέ χειροτονίαν µνηστεύσων). ΘΕΜΑ 3 Ο Παρρησία είναι η πλήρης ελευθερία λόγου. Μαζί µε την ισηγορία και την ισονοµία εξασφάλιζαν την ορθή λειτουργία του δηµοκρατικού πολιτεύµατος. Η δηµοκρατία βασίζεται στην ελεύθερη βούληση και τη δύναµη του δήµου. Η έλλειψη λογοκρισίας και το δικαίωµα του καθενός να εκφράζει τη γνώµη του ενώπιον των άλλων επιτρέπει στην πολιτεία να παίρνει κάθε φορά τις σωστές αποφάσεις και να λειτουργεί µε γνώµονα τη δικαιοσύνη. ΘΕΜΑ 4 Ο Τα κύρια µέρη ενός ρητορικού λόγου είναι: Το προοίµιο ( σύντοµος πρόλογος του λόγου που ενηµερώνει τον ακροατή για το θέµα του λόγου) Η πρόθεση ( η σύντοµη έκθεση του θέµατος, συνήθως µετά το προοίµιο) Η διήγηση ( η έκθεση γεγονότων, που είναι σχετικά µε το θέµα και που ο ρήτορας θεωρεί πως δεν είναι γνωστά) Η πίστη ή απόδειξη: είναι το πιο ουσιαστικό µέρος ενός ρητορικού λόγου. Ο ρήτορας µε αποδείξεις και πειστήρια εκθέτει στο κοινό τις θέσεις και τις απόψεις του και 14

15 προσπαθεί να πείσει για την ορθότητά τους. Οι αποδείξεις µπορεί να είναι άτεχνες ( αντικειµενικά πειστήρια, όπως νόµοι, µαρτυρίες και άλλα επίσηµα έγγραφα) και έντεχνες (επινοήσεις δηλαδή του ίδιου του ρήτορα) Ο επίλογος ( η σύντοµη ανακεφαλαίωση των θέσεων του λόγου και η παραίνεση του ρήτορα) ΘΕΜΑ 5 Ο α. οἶδα: γιγνώσκω, αἰσθάνοµαι, ἐπίσταµαι, καταµανθάνω εὖ ποιῶ: ἀµύνω, βοηθῶ, τιµωρῶ, ἀρήγω β. παρελήλυθα: Αφέθηκε ελεύθερος µε τη σύµφωνη γνώµη του ανακριτή και του εισαγγελέα Υπήρχε µεγάλη προσέλευση στην έκθεση, λόγω της διαφήµισης που είχε γίνει Η περιοχή ήταν δύσβατη και δυσπρόσιτη. Προτιθέασιν: Η νοµοθεσία για το συγκεκριµένο ζήτηµα είναι ελλιπής Ο θεσµός της οικογένειας βρίσκεται σε κρίση, σύµφωνα µε την άποψη των κοινωνιολόγων Η ταξιθέτρια µας οδήγησε στις θέσεις µας 15

16 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ [ΠΡΟΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗ] ΚΕΙΜΕΝΟ Καί τά µέν ἴδια οὕτως διῲκηκα περί δέ τῶν κοινῶν µοι µέγιστον ἡγοῦµαι τεκµήριον εἶναι τῆς ἐµῆς ἐπιεικείας, ὅτι τῶν νεωτέρων ὅσοι περί κύβους ἤ πότους ἤ περί τάς τοιαύτας ἀκολασίας τυγχάνουσι τάς διατριβάς ποιούµενοι, πάντες αὐτούς ὄψεσθε διαφόρους ὄντας, καί πλεῖστα τούτους περί ἐµοῦ λογοποιοῦντας καί ψευδοµένους. Καίτοι δῆλον ὅτι, εἰ τῶν αὐτῶν ἐπεθυµοῦµεν, οὐκ ἄν τοιαύτην γνώµην εἶχον περί ἐµοῦ. ἔτι δ, ὦ βουλή, οὐδείς ἄν ἀποδεῖξαι περί ἐµοῦ δύναιτο οὔτε δίκην αἰσχράν οὔτε γραφήν οὔτε εἰσαγγελίαν γεγενηµένην καίτοι ἑτέρους ὁρᾶτε πολλάκις εἰς τοιούτους ἀγῶνας καθεστηκότας... Καίτοι χρή τούς φιλοτίµως καί κοσµίως πολιτευοµένους ἐκ τῶν τοιούτων σκοπεῖν, ἀλλ οὐκ εἴ τις κοµᾷ, διά τοῦτο µισεῖν τά µέν γάρ τοιαῦτα ἐπιτηδεύµατα οὔτε τό κοινόν τῆς πόλεως βλάπτει, ἐκ δέ τῶν κινδυνεύειν ἐθελόντων πρός τούς πολεµίους ἃπαντες ὑµεῖς ὠφελεῖσθε. ὣστε οὐκ ἄξιον ἀπ ὄψεως, ὦ βουλή, οὔτε φιλεῖν οὔτε µισεῖν οὐδένα, ἀλλ ἐκ τῶν ἒργων σκοπεῖν πολλοί µέν γάρ µικρόν διαλεγόµενοι καί κοσµίως ἀµπεχόµενοι µεγάλων κακῶν αἴτιοι γεγόνασιν, ἕτεροι δέ τῶν τοιούτων ἀµελοῦντες πολλά κἀγαθά ὑµᾶς εἰσιν εἰργασµένοι. Λυσία, Υπέρ Μαντιθέου, 11 12, ΘΕΜΑ 1 Ο Να αποδώσετε τα αποσπάσµατα στα νέα ελληνικά (2 µονάδες) ΘΕΜΑ 2 Ο α. Ποιος, σύµφωνα µε το Μαντίθεο, ήταν ο βασικός λόγος που διατυπώθηκε εναντίον του η κατηγορία; β. Πώς διαγράφεται το ήθος του Μαντίθεου µε βάση τα παραπάνω αποσπάσµατα; (4 µονάδες) 16

17 ΘΕΜΑ 3 Ο Τι επιδιώκει ο Μαντίθεος µε την αναφορά του στην εξωτερική εµφάνιση; Πόσο αυτή επηρεάζει τους ανθρώπους; (2 µονάδες) ΘΕΜΑ 4 Ο α. Ποια προσόντα πρέπει να διαθέτει ένας ρήτορας; β. Να αποδώσετε µε συντοµία τους όρους: άτεχνες αποδείξεις, λογογράφοι, γοργίεια σχήµατα, κανών (3 µονάδες) ΘΕΜΑ 5 Ο α. τυγχάνουσι, ὄψεσθε: Να γράψετε από τέσσερις οµόρριζες λέξεις στα νέα ελληνικά β. ἡγοῦµαι, σκοπεῖν: Να γράψετε από τρία συνώνυµα στα αρχαία ελληνικά (1 µονάδα) 17

Λυσίου, Ὑπέρ Μαντιθέου, Διήγηση Απόδειξη, 4-8

Λυσίου, Ὑπέρ Μαντιθέου, Διήγηση Απόδειξη, 4-8 Λυσίου, Ὑπέρ Μαντιθέου, Διήγηση Απόδειξη, 4-8 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 1. Η επιχειρηµατολογία του Μαντιθέου στηρίζεται στα γεγονότα που συνδέονται µε τη ζωή του, αλλά και στη λογική. Ποια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Κείµενο ιδαγµένο: ηµοσθένους, Υπέρ τῆς Ῥοδίων ἐλευθερίας, (18-20) 18 Ὥστ ἔγωγ οὐκ ἄν ὀκνήσαιµ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.E. ΠΡΟΟ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.E. ΠΡΟΟ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.E. ΠΡΟΟ ΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΛΥΣΙΟΥ, ΥΠΕΡ ΜΑΝΤΙΘΕΟΥ 5-8 [ 5] καίτοι οὔτε ἡµᾶς εἰκὸς ἦν εἰς τοιοῦτον

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ 104, ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΤΗΛ.: 210 9514517) & ΑΙΓΑΙΟΥ 109, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (ΤΗΛ.: 210 9355996)

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ 104, ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΤΗΛ.: 210 9514517) & ΑΙΓΑΙΟΥ 109, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (ΤΗΛ.: 210 9355996) ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ 104, ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΤΗΛ.: 210 9514517) & ΑΙΓΑΙΟΥ 109, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (ΤΗΛ.: 210 9355996) ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα θεμάτων Αρχαία Κατεύθυνσης Β Λυκείου

Τράπεζα θεμάτων Αρχαία Κατεύθυνσης Β Λυκείου Τράπεζα θεμάτων Αρχαία Κατεύθυνσης Β Λυκείου GI_V_AEGP_0_17096 Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Β. 1. Κανείς λοιπόν δε θα μπορούσε να αποδείξει ούτε ότι εγώ περιλήφθηκα στους καταλόγους από τους φυλάρχους ούτε ότι παραπέμφθηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Διδαγμένο κείμενο ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ, ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΡΟΔΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Διδαγμένο κείμενο ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ, ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΡΟΔΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διδαγμένο κείμενο 17-18 ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ, ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΡΟΔΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Α. Εναντίον όμως των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διδαγμένο κείμενο Α1. Εναντίον βέβαια, των δημοκρατικών πόλεων (πολεμάτε) ή για ιδιωτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 A ΦΑΣΗ. Ηµεροµηνία: Σάββατο 7 Ιανουαρίου 2017 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 A ΦΑΣΗ. Ηµεροµηνία: Σάββατο 7 Ιανουαρίου 2017 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ / ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Ηµεροµηνία: Σάββατο 7 Ιανουαρίου 2017 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΓΜΕΝΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Β1. Και όµως είναι εύκολο σε όλους να κατανοήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΝΩΣΤΟ) ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΣΟΚΡΑΤΗ «ΠΕΡΙ ΕΙΡΗΝΗΣ» 14 16, 17 21: ΚΕΙΜΕΝΟ Α 14) Ἐγὼ δ οἶδα μὲν ὅτι πρόσαντές ἐστιν ἐναντιοῦσθαι ταῖς ὑμετέραις

Διαβάστε περισσότερα

Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 7-8

Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 7-8 Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 7-8 ΘΕΜΑ 41o α) Να συνδέσετε κάθε λέξη του κειμένου (Α στήλη) με τη συνώνυμή της στη Β στήλη (δύο λέξεις της Β στήλης περισσεύουν): Α ΣTΗΛΗ Β ΣTΗΛΗ 1. γιγνώσκω

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ «ΤΑΣΟΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ» ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ «ΤΑΣΟΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ» ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ «ΤΑΣΟΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ» ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2016-2017 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: Αρχαία Κατεύθυνσης ΤΑΞΗ: Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 6.6.2017 ΧΡΟΝΟΣ: Δύο ώρες και 30 λεπτά Γενικές οδηγίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α] ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ. «Ὑπέρ Ῥοδίων ἐλευθερίας» Παράγραφοι 17-18

ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α] ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ. «Ὑπέρ Ῥοδίων ἐλευθερίας» Παράγραφοι 17-18 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΤΑΞΗ... Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤ/ΣΗΣ... ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α] ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ «Ὑπέρ

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα θεμάτων Αρχαία Κατεύθυνσης Β Λυκείου

Τράπεζα θεμάτων Αρχαία Κατεύθυνσης Β Λυκείου Τράπεζα θεμάτων Αρχαία Κατεύθυνσης Β Λυκείου GI_V_AEGP_0_17102 Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Β. 1. Επιπλέον, κύριοι βουλευτές, αν βέβαια υπηρέτησα στο ιππικό δε θα το αρνιόμουν σαν να είχα κάνει κάτι φοβερό, αλλά θα

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα θεμάτων Αρχαία Κατεύθυνσης Β Λυκείου

Τράπεζα θεμάτων Αρχαία Κατεύθυνσης Β Λυκείου Τράπεζα θεμάτων Αρχαία Κατεύθυνσης Β Λυκείου GI_V_AEGP_0_17111 Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Β. 1. Επιπλέον, κύριοι βουλευτές, αν βέβαια υπηρέτησα στο ιππικό δε θα το αρνιόμουν σαν να είχα κάνει κάτι φοβερό, αλλά θα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2016 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΚΕΙΜΕΝΟ

Ημερομηνία: Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2016 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ημερομηνία: Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2016 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΚΕΙΜΕΝΟ 5 καίτοι οὔτε ἡμᾶς εἰκὸς ἦν εἰς τοιοῦτον καιρὸν ἀφιγμένους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΜΑΪΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Γιατί εγώ τόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2012 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: Α. Αλλά εκείνος (ο κατάλογος της πινακίδας) είναι η μεγαλύτερη απόδειξη. Όταν, δηλαδή, επιστρέψατε

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Κείμενο διδαγμένο από το πρωτότυπο ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΡΟΔΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 17-19 Ὁρᾶτε δὲ κἀκεῖν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ὅτι πολλοὺς ὑμεῖς πολέμους

Διαβάστε περισσότερα

Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. Δημοσθένους: «Ὑπέρ τῆς Ροδίων ἐλευθερίας» Παράγραφοι 17 18

Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. Δημοσθένους: «Ὑπέρ τῆς Ροδίων ἐλευθερίας» Παράγραφοι 17 18 2 ï Ä É Á Ã Ù Í É Ó Ì Á Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ Δημοσθένους: «Ὑπέρ τῆς Ροδίων ἐλευθερίας» Παράγραφοι 17 18 ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ [ ] Ὑπέρ τίνων οὖν ἐστίν; Πρός μέν τούς δήμους ἤ περί τῶν ἰδίων ἐγκλημάτων, οὐ δυνηθέντων

Διαβάστε περισσότερα

1β. διαβεβλημένοις,καταστηναι,επειδάν, διακείμενος, μεταμελήσειν: να αναλυθούν στα συνθετικά τους.

1β. διαβεβλημένοις,καταστηναι,επειδάν, διακείμενος, μεταμελήσειν: να αναλυθούν στα συνθετικά τους. ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΝΤΙΘΕΟΣ, ΛΥΣΙΑ 1-3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1α. συνήδη,βουλομένοις, ποιειν,ειχον,ηγουμαι:να γραφεί από 1 ομόρριζη απλή ή σύνθετη στα αρχαία ή στα νέα. 1β. διαβεβλημένοις,καταστηναι,επειδάν, διακείμενος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Προσοχή: Επειδή πολλοί χρήστες πιθανόν να μην έχουν εγκατεστημένη την κατάλληλη γραμματοσειρά για να διαβάσουν Αρχαία Ελληνικά, δίνουμε το κείμενο της εκφώνησης σκαναρισμένο και το υπόλοιπο σε μονοτονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ.

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διδαγμένο κείμενο Α1. Αυτό είναι και το πιο φοβερό από όλα, ότι δηλαδή εκείνους που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΡΗΤΟΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ)

ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΡΗΤΟΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ) Τετάρτη 17 Ιουνίου 2015 ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΡΗΤΟΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ) ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένω ἀπολογία, 18-19 Τῶν τοίνυν ἄλλων στρατειῶν καὶ φρουρῶν οὐδεμιᾶς ἀπελείφθην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 1. Να γράψετε ένα κείµενο, όπου θα αναφέρετε τα στοιχεία που συναγάγουµε για τη δοµή και τη λειτουργία της αθηναϊκής πολιτείας από τον «Ὑπὲρ Μαντιθέου» λόγο.

Διαβάστε περισσότερα

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj Λυσίου, «Ἐν βoυλῇ Μαντιθέῳ klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz δoκιµαζoµένῳ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 81ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 12-13

ΘΕΜΑ 81ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 12-13 ΘΕΜΑ 8ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 2-3. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἔτι δ ὦ βουλή οὐδεὶς κίνδυνον ἡγουμένους 2. Ποια είναι η σημασία της παθοποιίας του ρήτορα (ρητορικά πάθη), κατά την

Διαβάστε περισσότερα

2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Κείμενο: Λυσίου «Υπέρ Μαντιθέου» ( 18-21) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α. Από το κείμενο που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΤΣΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ. Σελίδα 1

ΜΠΑΤΣΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ. Σελίδα 1 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΑΝΘ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: ΘΕΜΑ 162ον (17691) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/14 ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΜΠΑΤΣΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1. Φ.Β. Σελ. 86 Ήδη όμως, κύριοι βουλευτές...για τα συμφέροντα

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα θεμάτων Αρχαία Κατεύθυνσης Β Λυκείου

Τράπεζα θεμάτων Αρχαία Κατεύθυνσης Β Λυκείου Τράπεζα θεμάτων Αρχαία Κατεύθυνσης Β Λυκείου GI_V_AEGP_0_16787 Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Β. 1. Και έχω την αξίωση, κύριοι βουλευτές αν αποδείξω σε σας μόνο αυτό, ότι δηλαδή διάκειμαι φιλικά προς το παρόν πολίτευμα

Διαβάστε περισσότερα

Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. ηµοσθένους «Υπέρ της Ροδίων ελευθερίας» Παράγραφοι 17 18

Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. ηµοσθένους «Υπέρ της Ροδίων ελευθερίας» Παράγραφοι 17 18 sel 8-18 arxaia:sel 18-39.qxd 30/3/2007 9:57 Page 14 2 ï Ä É Á Ã Ù Í É Ó Ì Á Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ ηµοσθένους «Υπέρ της Ροδίων ελευθερίας» Παράγραφοι 17 18 ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ [ ]Ὑπέρ τίνων οὖν ἐστίν; Πρός μέν

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Όλγα Παΐζη, Φιλόλογος, ΜΕd users.sch.gr/olpaizi

Επιμέλεια: Όλγα Παΐζη, Φιλόλογος, ΜΕd users.sch.gr/olpaizi Επιμέλεια: Όλγα Παΐζη, Φιλόλογος, ΜΕd users.sch.gr/olpaizi Προοίμιο (1-3) Μετάφραση (1)Κύριοι βουλευτές, αν δε γνώριζα καλά ότι οι κατήγοροι θέλουν να με βλάψουν με κάθε τρόπο, θα τους χρωστούσα μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΒΟΥΛΗΙ ΜΑΝΤΙΘΕΩΙ ΟΚΙΜΑΖΟΜΕΝΩΙ ΑΠΟΛΟΓΙΑ. Προοίµιο

ΕΝ ΒΟΥΛΗΙ ΜΑΝΤΙΘΕΩΙ ΟΚΙΜΑΖΟΜΕΝΩΙ ΑΠΟΛΟΓΙΑ. Προοίµιο ΕΝ ΒΟΥΛΗΙ ΜΑΝΤΙΘΕΩΙ ΟΚΙΜΑΖΟΜΕΝΩΙ ΑΠΟΛΟΓΙΑ Προοίµιο 1 3 1. Ερµηνευτικές ερωτήσεις 1.1. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου (ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης) 1. χάριν εἶχον: Ποια εντύπωση επιθυµεί να δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Προσανατολισμού

Αρχαία Προσανατολισμού Αρχαία Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου Διδαγμένο Κείμενο Λυσία: Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία Ερωτήσεις Εισαγωγής Ερωτήσεις ανάπτυξης και λεξιλογίου ανά ενότητα Ερωτήσεις Εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

πλούσιοι έδιδαν συνήθως προίκα 1 τάλαντο τάλαντον = 60 µναῖ, 1 µνᾶ = 100 δραχµαί, 1 δραχµή = 6 οβολοί ή 12 ἡµιωβόλια.

πλούσιοι έδιδαν συνήθως προίκα 1 τάλαντο τάλαντον = 60 µναῖ, 1 µνᾶ = 100 δραχµαί, 1 δραχµή = 6 οβολοί ή 12 ἡµιωβόλια. 9 13 1. Ερµηνευτικές ερωτήσεις 1.1. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου (ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης) 1. Ποια είναι η θέση των 9 13 στη δοµή του ρητορικού λόγου; 2. Τι ήταν ο θεσµός της «δοκιµασίας» και ποιος

Διαβάστε περισσότερα

Περὶ Εἰρήνης Λόγος ή Συµµαχικὸς Προοίµιο (απόσπασµα)

Περὶ Εἰρήνης Λόγος ή Συµµαχικὸς Προοίµιο (απόσπασµα) Περὶ Εἰρήνης Λόγος ή Συµµαχικὸς Προοίµιο (απόσπασµα) 1-2 «Η σπουδαιότητα του θέµατος «περί πολέµου και ειρήνης» είναι µεγάλη για τους ανθρώπους. Το θέµα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη ζωή τους» 1. Ερµηνευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Λυσία: Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία 1-3 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Λυσία: Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία 1-3 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου Αρχαία Προσανατολισμού Διδαγμένο Κείμενο Λυσία: Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία 1-3 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Με ποιον τρόπο ο Μαντίθεος προσπαθεί να προσελκύσει την προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἡμᾶς γὰρ ὁ πατὴρ καὶ τοὺς συγκαταλύσαντας τὸν δῆμον. (Μονάδες 10)

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἡμᾶς γὰρ ὁ πατὴρ καὶ τοὺς συγκαταλύσαντας τὸν δῆμον. (Μονάδες 10) Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Ἡμᾶς γὰρ ὁ πατὴρ πρὸ τῆς ἐν Ἑλλησπόντῳ συμφορᾶς ὡς Σάτυρον τὸν ἐν τῷ Πόντῳ διαιτησομένους ἐξέπεμψε καὶ οὔτε τῶν τειχῶν καθαιρουμένων οὔτε μεθισταμένης τῆς πολιτείας ἀλλ ἤλθομεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Α. «Ἐπεί δ ἡ πόλις τῶν συγκειµένων τοῖς ἀπό συµβόλων κοινωνοῦσι»:να µεταφράσετε το απόσπασµα που σας δίνεται. Μονάδες 10 Β. Να γράψετε σ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Α. «Ἐπεί δ ἡ πόλις τῶν συγκειµένων τοῖς ἀπό συµβόλων κοινωνοῦσι»:να µεταφράσετε το απόσπασµα που σας δίνεται. Μονάδες 10 Β. Να γράψετε σ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: Αριστοτέλους «Πολιτικά» Τῷ περί πολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοφώντος Κύρου Παιδεία 3, 2, 12

Ξενοφώντος Κύρου Παιδεία 3, 2, 12 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Αρχαία (άγνωστο) Θεωρητική Β Λυκείου 1 ο τετράμηνο Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Ξενοφώντος Κύρου Παιδεία 3, 2, 12 Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1) Να μεταφραστεί στη Νέα Ελληνική το παραπάνω κείμενο. (20 μονάδες)

Διαβάστε περισσότερα

4 8 1. Ερµηνευτικές ερωτήσεις 1.1. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου (ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης)

4 8 1. Ερµηνευτικές ερωτήσεις 1.1. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου (ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης) 4 8 1. Ερµηνευτικές ερωτήσεις 1.1. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου (ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης) 1. Ποιοι είναι οι θεµατικοί άξονες των 4-8; 2. Με ποια στοιχεία της προσωπικής του ζωής προσπαθεί ο Μαντίθεος

Διαβάστε περισσότερα

ηµοσθένης Ὑπὲρ τῆς Ῥοδίων Ἐλευθερίας

ηµοσθένης Ὑπὲρ τῆς Ῥοδίων Ἐλευθερίας ηµοσθένης Ὑπὲρ τῆς Ῥοδίων Ἐλευθερίας 75 76 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ο λόγος του ηµοσθένη «Ὑπὲρ τῆς Ῥοδίων ἐλευθερίας» είναι ένας έπαινος προς το δηµοκρατικό πολίτευµα και αντίστοιχα ένα «κατηγορώ» κατά του

Διαβάστε περισσότερα

ÍÅÏ ÄÕÍÁÌÉÊÏ ÓÔÁÕÑÏÕÐÏËÇ

ÍÅÏ ÄÕÍÁÌÉÊÏ ÓÔÁÕÑÏÕÐÏËÇ 1 Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Και απορώ, γιατί κανένα από εσά δεν πιστεύει ότι κινδυνεύει µαζί και η δηµοκρατία µα, αν και έχουν ολιγαρχικό πολίτευµα οι Χίοι και οι Μυτιληναίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11

ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11 ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΑΡΤΥΡΙΑ Περὶ μὲν τοίνυν αὐτῆς τῆς αἰτίας οὐκ οἶδ ὅ τι δεῖ πλείω λέγειν δοκεῖ δέ μοι ὦ βουλή ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις ἀγῶσι περὶ αὐτῶν

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα θεμάτων Αρχαία Κατεύθυνσης Β Λυκείου

Τράπεζα θεμάτων Αρχαία Κατεύθυνσης Β Λυκείου Τράπεζα θεμάτων Αρχαία Κατεύθυνσης Β Λυκείου GI_V_AEGP_0_17138 Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Β. 1. Έτσι μοιράστηκα με τον αδερφό μου (την πατρική περιουσία) ώστε να παραδέχεται εκείνος ότι πήρε μεγαλύτερο μέρος συγκριτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 322Α - 323Α

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 322Α - 323Α ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΤΑΞΗ... Γ ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ... Α] ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4)

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4) 53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. Ισοκράτους: «Περί Ειρήνης» (Παράγραφοι 15 16)

Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. Ισοκράτους: «Περί Ειρήνης» (Παράγραφοι 15 16) Α Ρ Χ Α Ι Α Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Â ËÕÊÅÉÏÕ 1 ï Ä É Á Ã Ù Í É Ó Ì Á Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ Ισοκράτους: «Περί Ειρήνης» (Παράγραφοι 15 16) ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ Ὅμως δέ καί τούτων ὑπαρχόντων οὐκ ἄν ἀποσταίην ὧν διενοήθην,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 41ο. Β.5.α 1- γ, 2- ζ, 3- στ, 4- β, 5- α. Β.5.β. έχοντας, πιστεύοιτε, δοκιμάζεσθαι, χρωμένους, ετόλμησαν

Θέμα 41ο. Β.5.α 1- γ, 2- ζ, 3- στ, 4- β, 5- α. Β.5.β. έχοντας, πιστεύοιτε, δοκιμάζεσθαι, χρωμένους, ετόλμησαν Θέμα 41ο Κανείς, λοιπόν, δε θα μπορούσε να αποδείξει ούτε ότι εγώ αναφέρθηκα από τους φυλάρχους ούτε ότι παραδόθηκα στους συνηγόρους του δημοσίου ούτε ότι επέστρεψα το επίδομα. Και όμως, είναι εύκολο σε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3

ΘΕΜΑ 1o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3 ΘΕΜΑ 1o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Εἰ μὴ συνῄδη ὦ βουλή τοῖς κατηγόροις βουλομένοις ἐκ παντὸς τρόπου κακῶς ἐμὲ ποιεῖν πολλὴν ἂν αὐτοῖς χάριν εἶχον ταύτης τς κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α Κείμενο Ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραμένης, ἀνεπήδησεν ἐπί τήν ἑστίαν καί εἶπεν: «Ἐγώ δ ἔφη, ὦ ἄνδρες, ἱκευεύω τά πάντων ἐννομώτατα, μή ἐπί Κριτίᾳ εἶναι ἐξαλείφειν

Διαβάστε περισσότερα

«Η αποφασιστικότητα του ρήτορα να λέγει την αλήθεια και η πρόταση ειρήνης που διατυπώνει»

«Η αποφασιστικότητα του ρήτορα να λέγει την αλήθεια και η πρόταση ειρήνης που διατυπώνει» 14-16 «Η αποφασιστικότητα του ρήτορα να λέγει την αλήθεια και η πρόταση ειρήνης που διατυπώνει» Επισηµάνσεις Στην αρχή του λόγου του ο Ισοκράτης ως ρήτορας επισηµαίνει τη σπουδαιότητα που έχουν για τους

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα θεμάτων Αρχαία Κατεύθυνσης Β Λυκείου

Τράπεζα θεμάτων Αρχαία Κατεύθυνσης Β Λυκείου Τράπεζα θεμάτων Αρχαία Κατεύθυνσης Β Λυκείου GI_V_AEGP_0_17129 Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Β. 1. Όσον αφορά την ίδια την κατηγορία δεν ξέρω για ποιο λόγο πρέπει να πω περισσότερα όμως νομίζω, κύριοι βουλευτές, ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Μάρτιος Ονοματεπώνυμο: Διδαγμένο κείμενο

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Μάρτιος Ονοματεπώνυμο: Διδαγμένο κείμενο 1 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Μάρτιος 2014 Ονοματεπώνυμο: Διδαγμένο κείμενο ΔημοσθένουςὙπὲρ τῆς Ῥοδίων ἐλευθερίας 17 20 Κείμενο Ὁρᾶτε δὲ κἀκεῖν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι,

Διαβάστε περισσότερα

Λυσίου Ὑπὲρ Μαντιθέου

Λυσίου Ὑπὲρ Μαντιθέου Λυσίου Ὑπὲρ Μαντιθέου 25 26 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το πρόγραµµα της Β Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης για τα Αρχαία Ελληνικά, όπως καταρτίστηκε από το Π.Ι., προτάσσει τη διδασκαλία του απολογητικού λόγου του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: Α. Επειδή, όµως, η πόλη ανήκει

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά (Γ1, 1-2, 3-4/6/12) Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά (Γ1, 1-2, 3-4/6/12) Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 29 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

44 Χρόνια Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης

44 Χρόνια Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης 44 Χρόνια Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης ΣΑΒΒΑΪ Η ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Χρυσοστόµου Σµύρνης 3 : 210/76.01.470 210/76.00.179 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους,

Διαβάστε περισσότερα

Λυσίου Κατὰ Φίλωνος οκιµ ασίας

Λυσίου Κατὰ Φίλωνος οκιµ ασίας Λυσίου Κατὰ Φίλωνος οκιµ ασίας 26 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το πρόγραµµα της Β Ενιαίου Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης για την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία, όπως αυτό ορίστηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα θεμάτων Αρχαία Κατεύθυνσης Β Λυκείου

Τράπεζα θεμάτων Αρχαία Κατεύθυνσης Β Λυκείου Τράπεζα θεμάτων Αρχαία Κατεύθυνσης Β Λυκείου GI_V_AEGP_0_17139 Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Β. 1. Έτσι μοιράστηκα με τον αδερφό μου (την πατρική περιουσία) ώστε να παραδέχεται εκείνος ότι πήρε μεγαλύτερο μέρος συγκριτικά

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο smartclass.gr

Φροντιστήριο smartclass.gr Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων Εξεταζόμενο Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης Ενδεικτικές Απαντήσεις Θεμάτων Α.1. Επομένως, ούτε εκ φύσεως ούτε αντίθετα από τη φύση μας δημιουργούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 23/04/2017- ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ Ο.Π. ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α. Από το κείμενο που σας δίνεται να μεταφράσετε το απόσπασμα:

Διαβάστε περισσότερα

2010-2011 Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΡΗΤΟΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

2010-2011 Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΡΗΤΟΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 2010-2011 Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΡΗΤΟΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ / ΡΗΤΟΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ Α. Σ. ΤΣΟΥΚΑΝΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 04/05/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α. Από το κείμενο που σας δίνεται να μεταφράσετε το απόσπασμα:

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα θεμάτων Αρχαία Κατεύθυνσης Β Λυκείου

Τράπεζα θεμάτων Αρχαία Κατεύθυνσης Β Λυκείου Τράπεζα θεμάτων Αρχαία Κατεύθυνσης Β Λυκείου GI_V_AEGP_0_16792 Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Β. 1. Ο πατέρας μου λοιπόν πριν από την καταστροφή μας στον Ελλήσποντο, μας έστειλε (εμένα και τον αδερφό μου)στο Σάτυρο το

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματική Διδασκαλία του αδίδακτου αρχαιοελληνικού κειμένου στη Β Λυκείου με διαγραμματική παρουσίαση και χρήση της τεχνολογίας

Δειγματική Διδασκαλία του αδίδακτου αρχαιοελληνικού κειμένου στη Β Λυκείου με διαγραμματική παρουσίαση και χρήση της τεχνολογίας ΓΕΛ Ελευθερούπολης, Πέμπτη 7-2-2013 3 ο ΓΕΛ Καβάλας, Πέμπτη 14-2-2013 Δρ Κωνσταντίνα Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας Δειγματική Διδασκαλία του αδίδακτου αρχαιοελληνικού κειμένου στη Β Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 2o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3

ΘΕΜΑ 2o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3 ΘΕΜΑ 2o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Εἰ μὴ συνῄδη ὦ βουλή τοῖς κατηγόροις βουλομένοις ἐκ παντὸς τρόπου κακῶς ἐμὲ ποιεῖν πολλὴν ἂν αὐτοῖς χάριν εἶχον ταύτης τς κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 19 Ο Β. 1. Β. 2.

ΘΕΜΑ 19 Ο Β. 1. Β. 2. ΘΕΜΑ 19 Ο Β. 1. Και έχω την αξίωση, κύριοι βουλευτές αν αποδείξω σε σας μόνο αυτό, ότι δηλαδή διάκειμαι φιλικά προς το παρόν πολίτευμα και ότι έχω αναγκαστεί να συμμετέχω με σας στους ίδιους κινδύνους,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 2004

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 2004 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 2004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Κείµενο διδαγµένο από το πρωτότυπο, 19-21 Α. Από το κείµενο που σας δίνεται να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το τµήµα: Β. Να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Κείµενο διδαγµένο από το πρωτότυπο, 19-21

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Κείµενο διδαγµένο από το πρωτότυπο, 19-21 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 2004 Κείµενο διδαγµένο από το πρωτότυπο, 19-21 Α. Από το κείµενο που σας δίνεται να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το τµήµα: Εγώ βέβαια κατ αρχάς

Διαβάστε περισσότερα

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12)

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Ἐπειδὴ πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινὰ οὖσαν καὶ πᾶσαν κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἕνεκεν συνεστηκυῖαν (τοῦ γὰρ εἶναι δοκοῦντος ἀγαθοῦ χάριν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014 ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ Ο.Π. Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: Θέμα 85 ο (19368) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/12/14 ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Καλακόνα Φωτεινή ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1) Βλ. Φ.Β. σελ. 50 και 55

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 3)

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 3) ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 3) Διδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο Πλάτωνος Πρωταγόρας, 324 Α-C Εἰ γάρ ἐθέλεις ἐννοῆσαι τό κολάζειν, ὦ Σώκρατες, τούς ἀδικοῦντας τί ποτε

Διαβάστε περισσότερα

Β Λυκείου. Αντώνης Μπιτσιάνης, Θανάσης Σαλμανλής Λυσία Yπέρ Μαντιθέου. Ομάδα προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΗ

Β Λυκείου. Αντώνης Μπιτσιάνης, Θανάσης Σαλμανλής Λυσία Yπέρ Μαντιθέου. Ομάδα προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΗ Αντώνης Μπιτσιάνης, Θανάσης Σαλμανλής Λυσία Yπέρ Μαντιθέου Β Λυκείου Ομάδα προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΙΚO ΣΗΜΕΙΩΜΑ...9 ΕΙΣΑΓΩΓΗ (Eρωτήσεις και απαντήσεις)...11

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΥ Ι Η ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36

ΘΟΥΚΥ Ι Η ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 ΘΟΥΚΥ Ι Η ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 ΘΕΜΑ: Εγκώμιο των προγόνων, των πατέρων και της σύγχρονης γενιάς. Υποδήλωση του θέματος του Επιταφίου. ΠΡΟΓΟΝΟΙ (Από τη μυθική εποχή ως το τέλος των Περσικών

Διαβάστε περισσότερα

Λυσίας, Ὑπέρ Μαντιθέου

Λυσίας, Ὑπέρ Μαντιθέου 1. Εἰ μή συνῄδη, ὦ βουλή, τοῖς κατηγόροις βουλομένοις ἐκ παντός τρόπου κακῶς ἐμέ ποιεῖν, ἄν εἶχον αὐτοῖς πολλήν χάριν ταύτης τῆς κατηγορίας ἡγοῦμαι γάρ εἶναι αἰτίους μεγίστων ἀγαθῶν τοῖς ἀδίκως διαβεβλημένοις

Διαβάστε περισσότερα

Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11

Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11 Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11 ΘΕΜΑ 61 ο - 80ο α) Να συνδέσετε κάθε λέξη του κειμένου (Α στήλη) με την αντώνυμή της στη Β στήλη (δύο λέξεις της Β στήλης περισσεύουν): Β ΣΤΗΛΗ 1. πολλή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ MAIN OPPOSITION LEADER, PRESIDENT OF NEW DEMOCRACY PARTY

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ MAIN OPPOSITION LEADER, PRESIDENT OF NEW DEMOCRACY PARTY THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ MAIN OPPOSITION LEADER, PRESIDENT OF NEW DEMOCRACY PARTY AT THE WORLD IN 2017 GALA DINNER ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 1 THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 63ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 70, 3-6.

ΘΕΜΑ 63ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 70, 3-6. ΘΕΜΑ 63ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 70, 3-6. 2. Ποιες συνέπειες είχε για τον ίδιο τον Θουκυδίδη η αποτυχία του ως στρατηγού στην Αμφίπολη (424 π.χ.); 3. α) ἀποδῶσιν, προειστήκει, ὀφλόντων, ἄνδρας, ταξάμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἤδη δέ τινων ᾐσθόμην, ὦ βουλή, καί διά ταῦτα ἀχθομένων μοι, ὅτι νεώτερος ὤν ἐπεχείρησα λέγειν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΠ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ÑÏÌÂÏÓ. Μετάφραση Αγνώστου

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΠ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ÑÏÌÂÏÓ. Μετάφραση Αγνώστου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΠ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Μετάφραση Αγνώστου Πρώτα, αφενός, εάν θέλεις να καταλάβεις την αρετή του άνδρα, είναι εύκολο (να καταλάβεις αυτό), ότι δηλαδή αυτή είναι η αρετή του άνδρα, δηλαδή να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 9 η Οι νόμοι επισκέπτονται το Σωκράτη στη φυλακή

Ενότητα 9 η Οι νόμοι επισκέπτονται το Σωκράτη στη φυλακή Ενότητα 9 η Οι νόμοι επισκέπτονται το Σωκράτη στη φυλακή Εἰ μέλλουσιν ἡμῖν ἐνθένδε εἴτε ἀποδιδράσκειν, εἴθ ὅπως δεῖ ὀνομάσαι τοῦτο, ἐλθόντες οἱ νόμοι καί τό κοινόν τῆς πόλεως ἐπιστάντες ἔροιντο Εἰπέ μοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΙΑ ΥΠΕΡ ΜΑΝΤΙΘΕΟΥ Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο παρ. 1-3

ΛΥΣΙΑ ΥΠΕΡ ΜΑΝΤΙΘΕΟΥ Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο παρ. 1-3 ΛΥΣΙΑ ΥΠΕΡ ΜΑΝΤΙΘΕΟΥ Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο παρ. 1-3 Απροσδόκητη δήλωση και αιτιολόγηση της Οι ωφέλειες που περιμένει από τη δίκη ο κατηγορούμενος Αξίωση και παράκληση του να εγκρίνουν τη βουλευτική του εκλογή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΡΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Η ΠΟΡΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Η ΠΟΡΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Βήματα που ακολουθούμε όταν προσπαθούμε να συντάξουμε και να μεταφράσουμε ένα αρχαίο ελληνικό κείμενο. Ποια διαδικασία προηγείται; Της μετάφρασης

Διαβάστε περισσότερα

Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3

Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3 Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3 ΘΕΜΑ 1o -20ο α) συνῄδη, βουλομένοις, ποιεῖν, εἶχον, ἡγοῦμαι: Να γράψετε μία ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 107ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 14-15

ΘΕΜΑ 107ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 14-15 ΘΕΜΑ 107ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 14-15 ΜΑΡΣΤΡΙΑ συνεβούλευον τοῖς ἄλλοις ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ἔδωκα δυοῖν ἀνδροῖν τριάκοντα δραχμὰς ἑκατέρῳ οὐχ ὡς πολλὰ κεκτημένος ἀλλ ἵνα παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ (519C-D, 520Α) Ἡμέτερον δὴ ἔργον, ἦν δ' ἐγώ, τῶν οἰκιστῶν τάς τε βελτίστας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ Ξενοφῶντος, Ἑλληνικά, 1,1,27-28 Ἐν δὲ τῷ χρόνῳ τούτῳ ἠγγέλθη τοῖς τῶν Συρακοσίων στρατηγοῖς οἴκοθεν ὅτι φεύγοιεν ὑπὸ τοῦ δήμου. Συγκαλέσαντες οὖν τοὺς ἑαυτῶν στρατιώτας Ἑρμοκράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΙΟΥ ΥΠΕΡ ΜΑΝΤΙΘΕΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΛΥΣΙΟΥ ΥΠΕΡ ΜΑΝΤΙΘΕΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑ Α Α. Η ΦΥΣΙΚΗ ΡΗΤΟΡΕΙΑ Το τάλαντο ΛΥΣΙΟΥ ΥΠΕΡ ΜΑΝΤΙΘΕΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - Φυσική ευγλωττία: µπορεί εύκολα να γοητεύσει και να πείσει. Οι Οµηρικοί αγορητές Όµηρος: η ευγλωττία σπάνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35 ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35 «Οἱ μὲν πολλοὶ ἐπαινοῦσι τὸν προσθέντα Ο Περικλής, όμως, διαφωνεί. τῷ νόμῳ τὸν λόγον τόνδε» Γιατί; 1. «ἐμοὶ δὲ ἀρκοῦν ἂν ἐδόκει εἶναι ἀνδρῶν ἀγαθῶν ἔργῳ γενομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. 2 Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ, Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Κεφάλαιο 1 ο 1.1 ΆΝΘΡΩΠΟΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΟΝ 1/6 Ο άνθρωπος είναι από τη φύση του πολιτικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ Ο. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΥ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ Ο. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΥ Περίοδος ονομάζεται το κομμάτι του λόγου που αρχίζει και τελειώνει σε ισχυρό σημείο στίξης (τελεία, ερωτηματικό, θαυμαστικό). Όταν στην αρχή ή στο τέλος έχουμε άνω τελεία, μιλάμε τώρα πια για ημιπερίοδο.

Διαβάστε περισσότερα

συμφέρον του συνόλου των πολιτών. Αντίθετα, οι άλλες μορφές κοινωνίας επιδιώκουν ένα επιμέρους αγαθό για το συμφέρον των μελών τους.

συμφέρον του συνόλου των πολιτών. Αντίθετα, οι άλλες μορφές κοινωνίας επιδιώκουν ένα επιμέρους αγαθό για το συμφέρον των μελών τους. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α1) µετάφραση Β1) Β2)

Α1) µετάφραση Β1) Β2) Α1) µετάφραση Η αρετή λοιπόν αναφέρεται σε συναισθήµατα και σε πράξεις, όπου η υπερβολή αποτελεί σφάλµα και κατακρίνεται, το ίδιο και η έλλειψη, ενώ το µέσον επαινείται και είναι το σωστό 1 και αυτά πάνε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ Στις άλλες δηλαδή ικανότητες, καθώς ακριβώς εσύ λες, αν κάποιος

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ Στις άλλες δηλαδή ικανότητες, καθώς ακριβώς εσύ λες, αν κάποιος ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ 2017 Α. Μετάφραση Στις άλλες δηλαδή ικανότητες, καθώς ακριβώς εσύ λες, αν κάποιος διατείνεται ότι είναι ικανός αυλητής ή (ενν. ικανός) σε άλλη οποιαδήποτε τέχνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ A.1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Επομένως, ούτε εκ φύσεως, αλλά ούτε και αντίθετα προς τη φύση μας υπάρχουν μέσα μας οι αρετές, αλλά έχουμε από τη φύση

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο αξιολόγησης στα Αρχαία Ελληνικά Κατεύθυνσης Γ Λυκείου

Κριτήριο αξιολόγησης στα Αρχαία Ελληνικά Κατεύθυνσης Γ Λυκείου Κριτήριο αξιολόγησης στα Αρχαία Ελληνικά Κατεύθυνσης Γ Λυκείου Β1. Σε αυτή την ενότητα ο Αριστοτέλης επιχειρεί να δώσει τον πρώτο ορισμό της έννοιας «πόλις» στα Πολιτικά. Συγκεκριμένα, το προσεχές της

Διαβάστε περισσότερα

#korifeo.gr ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

#korifeo.gr ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ #korifeo.gr ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΑ Γ`ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΝΩΣΤΟ Α. Στις άλλες δηλαδή ικανότητες, όπως ακριβώς εσύ λες, εάν κάποιος ισχυρίζεται ότι είναι ικανός αυλητής, ή (ικανός) σε οποιαδήποτε άλλη

Διαβάστε περισσότερα

3. «ειµαρµένη ηµέρα»-«εντεχνος σοφία»:να προσδιοριστεί το περιεχόµενο των όρων.

3. «ειµαρµένη ηµέρα»-«εντεχνος σοφία»:να προσδιοριστεί το περιεχόµενο των όρων. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Να µεταφραστεί το χωρίο 10 µονάδες 2. Να χαρακτηρίσετε τεκµηριωµένα τον Επιµηθέα και τον Προµηθέα 15 µονάδες 3. «ειµαρµένη ηµέρα»-«εντεχνος σοφία»:να προσδιοριστεί το περιεχόµενο των όρων.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα