Εις το όνοµα της Αγίας, Οµοουσίου, Αδιαιρέτου και Προσκυνητής Τριάδος, ΕΙΡΗΝΗ VΜΙΝ!!! CTΩ ι ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ι,εωλβ. SENATVS CONSVLTVM α /,βιγ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εις το όνοµα της Αγίας, Οµοουσίου, Αδιαιρέτου και Προσκυνητής Τριάδος, ΕΙΡΗΝΗ VΜΙΝ!!! CTΩ ι ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ι,εωλβ. SENATVS CONSVLTVM α /,βιγ"

Transcript

1 Εις το όνοµα της Αγίας, Οµοουσίου, Αδιαιρέτου και Προσκυνητής Τριάδος, ΕΙΡΗΝΗ VΜΙΝ!!! ΚΕRΘ ΤΗ ι ΦΙΛΟΧΡΙCT CTΩ ι ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ι,εωλβ SENATVS CONSVLTVM α /,βιγ CVΝΟΨΙC THC ΠΑΡΟVCHC RΑCΙΛΕΙΟV ΤΑΞΕΩC THC «ΦΙΛΟΧΡΙCΤΟV ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑC» (επικαιροποιηµένη ) η«φιλόχριcτοc των Ρωµαίων Πολιτεία» - πιο γνωστή σήµερα ως Αυτοκρατορία της Ρωµανίας ή Βυζαντινή Αυτοκρατορία - ιδρύθηκε το 324 µ.χ. από τον Ελληνικής καταγωγής Θεόστεπτο, Θεοδήγητο και Ισαπόστολο Αυτοκράτορα Μέγα Κωνσταντίνο, ο οποίος καταγόταν από τον Λαµπρότατο (= Αναστασιµότατο, ήτοι Συγκλητικό) Οίκο των Χλωρών, για να αποτελέσει αντανάκλαση και επίγειο σκέλος της Βασιλείας των Ουρανών, το οποίο θα προετοίµαζε την οικουµένη για την ευτέρα Παρουσία του Κυρίου και Σωτήρος ηµών Ιησού Χριστού. Η ιεραρχική πυραµιδοειδής δοµή των διαφόρων Τάξεων Ευγενείας της Αυτοκρατορίας ονοµαζόταν «Σκηπτουχία» και ο σχετικός κατάλογος «Κλητωρολόγιον», ενώ οι Τίτλοι που αντιστοιχούσαν σε κάθε βαθµίδα του ονοµάζονταν «Αξίεc», επειδή ήταν αξιοκρατικώς προσωποπαγείς και ως εκ τούτου δεν µεταβιβάζονταν ούτε κληρονοµούνταν, ενώ συµβόλιζαν τις επίγειες αντιστοιχίες των Τιµίων Επουρανίων Νοερών υνάµεων Ασωµάτων της Βασιλείας των Ουρανών. Η κορυφή της ιεραρχικής πυραµίδας Ευγενείας στεφόταν από τις τρεις Τάξεις της Συγκλητικής Αριστοκρατίας (των Λαµπροτάτων/Clarissimi, των Περιβλέπτων/Spectabiles και των Ιλλουστίων/Illoustrii) η κατώτερη Αξία των οποίων (δηλ. των Λαµπροτάτων = Αναστασιµοτάτων), συµφώνως προς την Βυζαντινή Νοµοθεσία (η οποία ουδέποτε νοµίµως καταργήθηκε), ήταν η µοναδική κληρονοµητή και µάλιστα από όλα τα τέκνα, ανεξαρτήτως φύλου ή σειράς γεννήσεως και εποµένως και από τη θυγατέρα, καθώς και από τη σύζυγο, η οποία την διατηρούσε ακόµα και σε περίπτωση διαζυγίου. Υπό την παρούσα Βασίλειο Τάξη της «Φιλοχρίστου των Ρωµαίων Πολιτείας (= Αυτοκρατορίας της Ρωµανίας = Βυζαντινής Αυτοκρατορίας)», η οποία νοµίµως επανιδρύθηκε σε εθιµοτυπικό επίπεδο την , συλλειτουργούν προς το παρόν τα ακόλουθα 3 αναβιώσαντα (επανιδρυθέντα) και αλληλοαναγνωρισθέντα Βυζαντινά Βασιλικά Τάγµατα (τα οποία κατ ουδεµία έννοια αποτελούν. ούτε σχετίζονται µε σύγχρονες φιλοβασιλικές, θρησκευτικές ή πολιτικές οργανώσεις) κατά χρονολογική σειρά ιδρύσεως και επανιδρύσεως: α) Η «Σοφή Μυστηριώτις Γερουσία Λογάς του Λαµπροτάτου Τάγµατος της Ενδοξοτάτης, Βασιλικής, Ιεράς Συγκλήτου Βουλής της Φιλοχρίστου των Ρωµαίων Πολιτείας (= Ιερά Σύγκλητος/Sacer Senatus)», που επί Ελληνικού εδάφους ιδρύθηκε το 324 µ.χ. όταν οι εκχριστιανισθέντες, Ελληνικής καταγωγής Λαµπρότατοι (= Αναστασιµότατοι, δηλ. Συγκλητικοί) Οίκοι της αρχαίας Ρώµης ακολούθησαν τον Αυτοκράτορα

2 2 Μέγα Κωνσταντίνο στη νέα πρωτεύουσα, την Κωνσταντινούπολη, ενώ επανιδρύθηκε νοµίµως κατά τον Βυζάντιον Νόµον (= Νοµοθεσία) και Έθος (= Εθιµοτυπία) την β) Το «Βασιλικόν, Ιερόν, Επίλεκτον, Οµοτράπεζον, Σύµµικτον Καβαλλαρικόν Τάγµα των Κεχρισµένων Βουκελαρίων της Φιλοχρίστου των Ρωµαίων Πολιτείας», που ιδρύθηκε το 514 µ.χ. από τον αήττητο Στρατηγό του Αυτοκράτορος Ιουστινιανού Κυρ Φλάβιο, Μάγιστρο Ανατολής και οµέστικο του «Βασιλικού Τάγµατος των Εξκουβιτών», τον Βελισάριο και επανιδρύθηκε νοµίµως την και γ) Η παρά τωι ηµετέρωι Καισαρικώι θρόνωι εν τηι Ρωσίαι και υπό το διακριτικόν όνοµα «Αρχάγγελος Μιχαήλ» Οικία (= Σώµα/ ύναµις Ανακτορικής Φρουράς) του «Βασιλικού Τάγµατος των Ικανάτων» της «Φιλοχρίστου των Ρωµαίων Πολιτείας» - που ιδρύθηκε το 809 µ.χ. από τον Βασιλέα και Αυτοκράτορα Νικηφόρο Α τον Φλάβιο - όπως δηλ. ήδη αναγνωρίζεται από την από τη «Φιλόχριστο των Ρωµαίων Πολιτεία» η υπό τα σκήπτρα της Ορθόδοξη δικαιοδοσία του «Ordo Sancti Michaelis in Hispania (ήτοι του υναστικού, Αυτοκρατορικού Τάγµατος Αρχάγγελος Μιχαήλ των εκ του Λαµπροτάτου Οίκου των Παλαιολόγων καταγοµένων Ρωµανόφ της Ισπανίας)», που ιδρύθηκε τον 18ο αι. από τον Τσάρο (= Καίσαρα) Μέγα Πέτρο, Μέγα ούκα και Ηγεµόνα Πασών των Ρωσιών, ενώ επανιδρύθηκε το 1988 από τον επίγονο και οµότιτλό του Κύριλλο Βλαδίµηρο Ρωµανόφ και αναγνωρίζεται από το 2001 από τον πολύ αυστηρών κριτηρίων οργανισµό πιστοποίησης «i.c.o.c. register». 1. Στο πρώτο εξ αυτών (ήτοι στο Τάγµα της Ιεράς Συγκλήτου) εκπροσωπούνται οι Λαµπρότατοι (= Αναστασιµότατοι, δηλ. Συγκλητικοί) Οίκοι της «Φιλοχρίστου των Ρωµαίων Πολιτείας» και των παραφυάδων της, από τους σηµερινούς επιγόνους τους οι οποίοι γίνονται µέλη µόνον εφόσον κριθούν άξιοι, συµφώνως προς τα προβλεπόµενα από το Νόµο (Νοµοθεσία) και το Έθος (Εθιµοτυπία) της «Φιλοχρίστου των Ρωµαίων Πολιτείας». Θα πρέπει να διευκρινιστεί και να τονιστεί ότι τυχόν προνόµιο κληρονοµικής διαδοχής της Συγκλητικής Τάξεως του Λαµπροτάτου κατ ουδεµία έννοια προσδίδει στον κληρονόµο την ιδιότητα του Συγκλητικού, επειδή σύµφωνα µε το Νόµο (Νοµοθεσία) και το Έθος (Εθιµοτυπία) της «Φιλοχρίστου των Ρωµαίων Πολιτείας» δεν προβλέπεται αυτοδίκαιη κατάλεξη και αρίθµηση στη «Σοφή Μυστηριώτιδα Γερουσία Λογάδα του Λαµπροτάτου Τάγµατος της Ενδοξοτάτης, Βασιλικής, Ιεράς Συγκλήτου Βουλής της Φιλοχρίστου των Ρωµαίων Πολιτείας (= Ιερά Σύγκλητο/Sacer Senatus)». Αντιθέτως για να συµβεί κάτι τέτοιο θα πρέπει κατ αρχήν ο κληρονόµος να πληροί ιδίως τις ακόλουθες τυπικές προϋποθέσεις που του παρέχουν το προνόµιο του Ordo Senatorius, ήτοι της εν δυνάµει υποψηφιότητός του για το Λαµπρότατο Τάγµα της Ιεράς Συγκλήτου: α) Origo: ήτοι καταγωγής του εκ Λαµπροτάτου Οίκου, β) Incolatio: ήτοι εντοπιότητος που πρέπει να διαθέτει ως µόνιµος κάτοικος ή έστω ως κύριος/ιδιοκτήτης µονίµου κατοικίας επί εδάφους της «Φιλοχρίστου των Ρωµαίων Πολιτείας» και για την Τάξη των Ιλλουστρίων υποχρεωτικώς στην πρωτεύουσα αυτής, γ) Religio: ήτοι θρησκείας, ως ενεργός Χριστιανός Ορθόδοξος και δ) Otium: ήτοι το να ζει απηλλαγµένος από κάθε είδους πίεση και κάθε υποχρέωση ώστε να διαθέτει ελεύθερο χρόνο και οικονοµική επάρκεια που του επιτρέπουν τηρουµένων των λοιπών προϋποθέσεων - αφενός να γίνει Συγκλητικός και αφετέρου να συµµετέχει ενεργώς στο Λαµπρότατο Τάγµα της Ιεράς Συγκλήτου, διασφαλίζοντας δια της συµµετοχής του την ειρήνη και την ευηµερία της «Φιλοχρίστου των Ρωµαίων Πολιτείας». Παραλλήλως των προαναφερθέντων τυπικών προσόντων απαιτείτο και η δια ψηφοφορίας ουσιαστική αξιολόγηση και αποδοχή του υποψηφίου από

3 3 το Λαµπρότατο Τάγµα της Ιεράς Συγκλήτου προκειµένου να καταλεγεί και αριθµηθεί στη Σοφή Μυστηριώτιδα Γερουσία Λογάδα του, επειδή το Τάγµα ήταν και παραµένει Αριστοκρατικό, ήτοι αξιοκρατικό. Το Τάγµα αυτό, στο οποίο από της επανιδρύσεώς του µέχρι σήµερα έχουν εκπροσωπηθεί τουλάχιστον 16 Λαµπρότατοι (= Αναστασιµότατοι ήτοι Συγκλητικοί Οίκοι), αποτελούσε και συνεχίζει να αποτελεί τη Βυζαντινή Αριστοκρατία που στέφει το «Κλητωρολόγιον» της «Σκηπτουχίας», δηλ. τον κατάλογο της ιεραρχικής πυραµίδας των Τάξεων Ευγενείας και Αριστοκρατίας, καθώς και την Υπάτη Νοµιµοποιητική, Νοµοθετική, Πολιτική, ιοικητική, Εθιµοτυπική, ικαστική, Γενεαλογική, Εκπαιδευτική και Οικονοµική Αρχή και Εξουσία της «Φιλοχρίστου των Ρωµαίων Πολιτείας». Σηµερινός εκλεγµένος παµψηφεί από για τρίτη θητεία ηγέτης του Τάγµατος είναι ο επανιδρυτής του Ενδοξότατος και Μεγαλοπρεπέστατος Ιλλούστριος Άρχων Κυρ και ον Χαρίλαος, Πανυπερσέβαστος (Longe Augustissimus) του «Λαµπροτάτου (= Αναστασιµοτάτου, ήτοι Συγκλητικού µε κληρονοµικό προνόµιο των µελών του) Τάγµατος της Ιεράς Συγκλήτου», Μάγιστρος των Θείων Βασιλικών Οφφικίων των Τάξεων του Ιερού Παλατίου (Magister Officiorum) και ex officcio Βασιλικός Επίτροπος (Vicarius Regis), Αρχηγέτης (Princeps Familiae) του Θεοφυλάκτου, Αρχαιογενούς, Λαµπροτάτου Οίκου των Μεταξά, από Πάτρων (Patronus = νοµιµοποιητής) του «Βασιλικού Τάγµατος των Βουκελαρίων», από Πρότερος (Prior) Ελλάδος της παρά τω ι ηµετέρω ι Καισαρικώ ι θρόνω ι εν τη ι Ρωσία ι και υπό το διακριτικόν όνοµα «Αρχάγγελος Μιχαήλ» Οικίας (= Σώµατος/ υνάµεως Ανακτορικής Φρουράς) του «Βασιλικού Τάγµατος των Ικανάτων» της «Φιλοχρίστου των Ρωµαίων Πολιτείας», από προβληθείς από τον Γενικό Μέγα Πρότερο (Magnum Prior/Gran Prior General) του Τάγµατος υποκόµη De Montells ως Μεγαλόσταυρος (Magna Crux), ad vitam Αναπληρωτής Πρότερος (Prior Grade B ) του Μεγάλου Ηγουµενείου της Ελλάδος και ιοικητής (Rector Civitatis & Rector Provinciae) Κωνσταντινουπόλεως, Πόντου, Βορειοανατολικού Αιγαίου και Αττικοβοιωτίας του Τάγµατος «Ordo Sancti Michaelis in Hispania (ήτοι του «υναστικού, Αυτοκρατορικού Τάγµατος Αρχάγγελος Μιχαήλ των εκ του Λαµπροτάτου Οίκου των Παλαιολόγων καταγοµένων Ρωµανόφ της Ισπανίας»)», ικηγόρος, Μεταξάς, υιός Αθανασίου, ο Ιατρίδης. 2. Το δεύτερο εξ αυτών, ήτοι το «Βασιλικό Τάγµα των Βουκελαρίων», όπως στο µεσαίωνα έτσι και σήµερα αποτελείται από αφοσιωµένους υποστηρικτές των Λαµπροτάτων (= Αναστασιµοτάτων, δηλ. Συγκλητικών) Οίκων, τους οποίους υπερασπίζονται και µε κάθε τρόπο υποστηρίζουν. Οι «Βουκελάριοι» δεν έχουν µεν καταγωγή από Οίκους Ευγενείας ή Αριστοκρατίας, πλην όµως κρίνονται άξιοι από τους Συγκλητικούς Οίκους να λαµπρυνθούν µε προσωποπαγή Ευγένεια, έχοντας µεταξύ άλλων και το προνόµιο να παρευρίσκονται - όπου προβλέπεται - ως οµοτράπεζοι των Συγκλητικών αποτελώντας τόσο την ένοπλη φρουρά όσο και την Αυλή τους.

4 4 Το Τάγµα των Βουκελαρίων από της ιδρύσεώς του υπήρξε τόσο επίλεκτο και αξιόµαχο που σύντοµα συγκαταλέχθηκε κατ εξαίρεσιν - µεταξύ των Βασιλικών Ταγµάτων της Ανακτορικής Φρουράς στα οποία υπηρετούσαν γόνοι Λαµπροτάτων (= Αναστασιµοτάτων, ήτοι Σγκλητικών Οίκων). Το «Βασιλικό Τάγµα των Βουκελαρίων» κατά την ίδρυσή του το 514 νοµιµοποιήθηκε από την Πατρωνία του Λαµπροτάτου (= Αναστασιµοτάτου, δηλ. Συγκλητικού) Οίκου των Βελισαρίων, ενώ από της επανιδρύσεώς του το 2005, νοµιµοποιείται ήδη από την Πατρωνία του Θεοφυλάκτου Αρχαιογενούς Λαµπροτάτου Οίκου των Μεταξά. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στην Ισπανία το «Βασιλικό Τάγµα των Βουκελαρίων» αναγνωρίζεται µε µεσαιωνικό νόµο που ισχύει µέχρι σήµερα. Σηµερινός ηγέτης πασών των Οικιών (Σωµάτων/ υνάµεων Ανακτορικής Φρουράς) του Τάγµατος είναι ο Κεχρισµένος Οικείος και ον Άγγελος, προβληθείς από ως περί το Βάνδον τασσόµενος Γενναιότερος (Generior) επί τηι αυτού φυλακή ι και διεκδικήσει, από στην ια Βραβείου Αξία του Ακροβολιστού Ιπποτοξότου (Veles Eques Sagittarius), παµψηφεί επανεκλεγείς από Ηγεµών πασών των Οικιών (Doux Omnium Equestrium Habitationum/Praesidiorum Regii Ordinis) και έκαρχος (Decemvir Consilii Archontum Regii Ordinis) της Βουλής των Αρχόντων του Βάνδου της Καβαλλαρικής Τάξεως του «Βασιλικού Τάγµατος των Βουκελαρίων» της «Φιλοχρίστου των Ρωµαίων Πολιτείας», προαχθείς από Οπτίων (Optio Equestris Habitationis/Praesidii Regii Ordinis) και έκαρχος (Decemvir Equestris Habitationis/Praesidii Regii Ordinis) της εκαρχίας Άγιος Παντελεήµων της Οικίας Βουκελαρίων του Λαµπροτάτου Οίκου των Μεταξά, από Χαρτουλάριος (Regendarius Equestris Habitationis/Praesidii Regii Ordinis) της Βουλής των Αρχόντων της παρά τω ι ηµετέρω ι Καισαρικώ ι θρόνω ι εν τη ι Ρωσία ι και υπό το διακριτικόν όνοµα «Αρχάγγελος Μιχαήλ» Οικίας (Σώµατος Ανακτορικής Φρουράς) του «Βασιλικού Τάγµατος των Ικανάτων» της «Φιλοχρίστου των Ρωµαίων Πολιτείας», από Ταξιάρχης (Ordinis Praefectus), ιοικητής (Rector Provinciae) Θεσσαλίας και Καγκελάριος Επικρατείας (Regendarius) του Μεγάλου Ηγουµενείου της Ελλάδος του «Ordo Sancti Michaelis in Hispania (ήτοι του υναστικού, Αυτοκρατορικού Τάγµατος Αρχάγγελος Μιχαήλ των εκ του Λαµπροτάτου Οίκου των Παλαιολόγων καταγοµένων Ρωµανόφ της Ισπανίας»)», επιχειρηµατίας, υιός Μιλτιάδου, ο Παπαδόπουλος, ο οποίος είναι ο δεύτερος Καβαλλάριος από της επανιδρύσεως του Τάγµατος µέχρι σήµερα, τιµηθείς από το Τάγµα της Ιεράς Συγκλήτου «εκ των ιδίων πράξεων και κατορθωµάτων» µε το Λευκόν Φλαµµουλίσκιον (Flammula Alba), ήτοι µε το Aριστείον Aνδρείας (Honorarium Fortitudinis Regii Ordinis) των Βουκελαρίων, θεσπισθέν υπό του ιδρυτού του Βασιλικού Τάγµατος των Βουκελαρίων Κυρού Φλαβίου Βελισαρίου, µε προνόµιο να ανήκει ως γενναιότερος στην τιµητική εικοσαµελή φρουρά υπερασπίσεως και διεκδικήσεως του Βάνδου (Μεγάλου Λαβάρου) του Τάγµατος.

5 5 3. Τέλος το τρίτο από τα προαναφερθέντα Τάγµατα είναι η παρά τωι ηµετέρωι Καισαρικώι θρόνωι εν τηι Ρωσίαι και υπό το διακριτικόν όνοµα «Αρχάγγελος Μιχαήλ» Οικία (= Σώµα Ανακτορικής Φρουράς) του «Βασιλικού Τάγµατος των Ικανάτων» της «Φιλοχρίστου των Ρωµαίων Πολιτείας» και τούτο διότι η Ρωσία ήταν οργανικώς, νοµικώς και εθιµοτυπικώς εντεταγµένη στη Βυζαντινή Κοινοπολιτεία, η οποία ονοµαζόταν «Οικουµένη» και αποτελούσε ένα είδος οµοσπονδίας των περί την «Φιλόχριστο των Ρωµαίων Πολιτεία» οµοδόξων και συµµάχων εθνών, υπό τα σκήπτρα της ηγεσίας της, εις τύπον οικογενείας, όπου (πνευµατικοί) γονείς ήταν το Βασιλικό ζεύγος της Ρωµανίας, ενώ (πνευµατικά) τέκνα κυριοκαλούνταν (προσφωνούνταν τιµητικώς) οι ηγεµόνες των οµοθρήσκων εθνών. Ως εκ τούτου ο εκάστοτε Μέγας Ηγεµών πασών των Ρωσιών έφερε παραλλήλως τις Βυζαντινές Αξίες (= τίτλους) του Καίσαρος (που απονεµόταν σε φυσικά ή/και πνευµατικά τέκνα της Βυζαντινής Βασιλικής Οικογενείας και στα ρωσικά προφέρεται Τσάρος) - ο οποίος ήταν ο υπ' αρ. 3 στην ιεραρχία του «Κλητωρολογίου» της «Σκηπτουχίας» - και του Μεγάλου ουκός (= επικεφαλής µεγάλης επικρατείας αλλογενούς/αλλοεθνούς Χριστιανικού πληθυσµού εντός της «Οικουµένης», δηλ. εντός της Ορθοδόξου Χριστιανικής Βυζαντινής Κοινοπολιτείας, δια της οποίας συνδέονται (οργανικώς, νοµικώς και εθιµοτυπκώς) άλλα οµόθρησκα και οµόδοξα έθνη µε την «Φιλόχριστο των Ρωµαίων Πολιτεία». Το «Βασιλικό Τάγµα των Ικανάτων» υπήρξε το νεότερο και ιδιαιτέρως επίλεκτο Καβαλλαρικό Τάγµα της Ανακτορικής Φρουράς. Ήταν ένα από τα Βασιλικά Τάγµατα της Ανακτορικής Φρουράς που πέρασαν στην ιστορία τόσο για τη γενναιότητα των ανδρών τους, όσο και για την αφοσίωσή τους στο πρόσωπο του Αυτοκράτορος. Συγκροτήθηκε το 809 από τον Βασιλέα και Αυτοκράτορα Νικηφόρο Α, καταγόµενο από τον Λαµπρότατο Οίκο των Φλαβίων και ήταν επανδρωµένο µε Ευγενείς, ενώ διοικείτο από ανωτάτους αξιωµατούχους της απολύτου εµπιστοσύνης του, για να αποτελέσει την προσωπική φρουρά του διαδόχου Σταυρακίου. Εποµένως το «Βασιλικό Τάγµα των Ικανάτων» της «Φιλοχρίστου των Ρωµαίων Πολιτείας» ιδρύθηκε για να αποτελέσει κατ' ουσίαν τη φρουρά του εκάστοτε Καίσαρος αυτής. Ο δε Μέγας Ηγεµών Πασών των Ρωσιών ήταν ex officio και κληρονοµικώ ι δικαιώµατι Καίσαρ και Μέγας ούκας της «Φιλοχρίστου των Ρωµαίων Πολιτείας». Κατά συνέπειαν το υναστικό του Τάγµα - εν προκειµένωι το Τάγµα «Αρχάγγελος Μιχαήλ των εκ του Λαµπροτάτου (= Συγκλητικού) Οίκου των εκ των Παλαιολόγων καταγοµένων Ρωµανόφ» του οποίου σήµερα ηγείται η (Συγκλητικής καταγωγής εκ του Λαµπροτάτου Οίκου των Παλαιολόγων) τιτουλαρία Τσαρίνα (= Καισάρισσα), Μεγάλη ούκισσα και Κουράτωρ του ηµετέρου εν τηι Ρωσίαι Καισαρικού θρόνου, Μαρία Βλαντιµίροβνα Ρωµανόφ - αποτελεί την προσωπική φρουρά του εκάστοτε Καίσαρος και εν τοις πράγµασι επέχει θέση Βυζαντινής Οικίας, εν τη ι Ρωσία ι, «ευρισκοµένης εις τόπον» του «Βασιλικού Τάγµατος των Ικανάτων» της «Φιλοχρίστου των Ρωµαίων Πολιτείας». Το Μεγάλο Ηγουµενείο της Ελλάδος του Τάγµατος «Ordo Sancti Michaelis in Hispania», ήτοι του «υναστικού, Αυτοκρατορικού Τάγµατος Αρχάγγελος Μιχαήλ των (εκ των Παλαιολόγων καταγοµένων) Ρωµανόφ της Ισπανίας» ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2010, ενώ η παρά τω ι ηµετέρω ι Καισαρικώ ι θρόνω ι εν τη ι Ρωσία ι και υπό το διακριτικόν όνοµα «Αρχάγγελος Μιχαήλ» Οικία (= Σώµα Ανακτορικής Φρουράς) του «Βασιλικού Τάγµατος των Ικανάτων» της «Φιλοχρίστου των

6 6 Ρωµαίων Πολιτείας», επανιδρύθηκε µε παµψηφεί απόφαση του υπό τα σκήπτρα της «Φιλοχρίστου των Ρωµαίων Πολιτείας» «Λαµπροτάτου Τάγµατος της Ιεράς Συγκλήτου» την ηφένσωρ του υναστικού και Αυτοκρατορικού Οίκου των Ρωµανόφ, είναι η Α.Μ. ο Ρήγας της Ισπανίας ον Juan Carlos Alfonso Victor Maria de Borbon y Borbon - Dos Sicillias, ο οποίος µεταξύ άλλων φέρει και τον τίτλο του (τιτουλαρίου) Αυτοκράτορος του Βυζαντίου, ως προίκα από τον γάµο του µε την Α.Υ. Ελληνίδα Πριγκίπισσα και νυν Α.Μ. Ρήγισσα της Ισπανίας Σοφία, η οποία κατάγεται από 5 Λαµπροτάτους (= Αναστασιµοτάτους, ήτοι Συγκλητικούς) Οίκους της «Φιλοχρίστου των Ρωµαίων Πολιτείας» (συγκεκριµένα των Αγγέλων, Κοµνηνών, Μακεδόνων, Παλαιολόγων και Σκληρών). Αξίζει να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε τη Βυζαντινή Νοµοθεσία οι απόγονοι της Βασιλικής Οικογενείας της Ισπανίας θα µπορούσαν, υπό προϋποθέσεις ως ανωτέρω, να κληρονοµήσουν ανεξαρτήτως φύλου και σειράς γεννήσεως την Συγκλητική Τάξη του Λαµπροτάτου (= Αναστασιµοτάτου), όπως άλλωστε ισχύει και για την Βασιλική Οικογένεια της Ελλάδος, της Ρωσίας, καθώς και της Αγγλίας, λόγωι του γάµου της Α.Μ. Βασιλίσσης Ελισσάβετ µε την Α.Υ. τον Έλληνα Πρίγκιπα και ούκα του Εδιµβούργου Φίλιππο, ο οποίος επίσης κατάγεται από τους ίδιους µε την Α.Μ. Βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας, Λαµπροτάτους Οίκους της «Φιλοχρίστου των Ρωµαίων Πολιτείας». Σηµερινοί ηγέτες του «υναστικού, Αυτοκρατορικού Τάγµατος Αρχάγγελος Μιχαήλ των (εκ των Παλαιολόγων καταγοµένων) Ρωµανόφ» είναι για τις µεν καθολικές χώρες ο υποκόµης Don Jose Maria De Montells, y Galan de Gimero y Sueyras, Senior y Pariente Mayor de la Casa de Castriota, Defensor y Gran Prior General del Habito de San Miguel el Taumaturgo και Πρόεδρος του Εραλδικού Κολλεγίου της Ισπανίας, φέρων την Αξία του Γενικού Μεγάλου Προτέρου (Magnum Prior/Gran Prior General) του Τάγµατος υπό το διακριτικόν όνοµα «Ordo Sancti Michaelis in Hispania» ενώ για τις ορθόδοξες χώρες το «Λαµπρότατο Τάγµα της Ιεράς Συγκλήτου» υπό τα σκήπτρα της «Φιλοχρίστου των Ρωµαίων Πολιτείας» εξέλεξε παµψηφεί την τον ον και Κεχρισµένο Οικείο ηµήτριο, υιό Χρήστου, τον Λιαρόπουλο, Ιατροδικαστή, στην Αξία του Ηγεµόνος (Doux Equestris Habitationis/Praesidii Regii Ordinis) και εκάρχου (Decemvir Equestris Habitationis/Praesidii Regii Ordinis) της παρά τω ι ηµετέρω ι Καισαρικώ ι θρόνω ι εν τη ι Ρωσία ι και υπό το διακριτικόν όνοµα «Αρχάγγελος Μιχαήλ», Οικίας (Σώµατος/ υνάµεως Ανακτορικής Φρουράς) του Βασιλικού Τάγµατος των Ικανάτων της Φιλοχρίστου των Ρωµαίων Πολιτείας, ο οποίος µεταξύ άλλων έχει προβληθεί την από το Τάγµα της Ιεράς Συγκλήτου στην Αξία του Αποκρισιαρίου (Responsales cum plenum procuratorium seu mandatum) Ιβηρικής (Ισπανίας & Πορτογαλίας), Ιταλίας και ακίας (Ρουµανίας) της «Φιλοχρίστου των Ρωµαίων Πολιτείας», έχει παµψηφεί επανεκλεγεί από ως Ιατρός (Medicus Consilii Archontum Regii Ordinis) της Βουλής των Αρχόντων του Βάνδου, έχοντας προβληθεί

7 7 την στην ια Βραβείου Αξία του Λιτού Ακροβολιστού Ιπποτοξότου (Simplex Veles Eques Sagittarius) της Καβαλλαρικής Τάξεως του «Βασιλικού Τάγµατος των Βουκελαρίων» της «Φιλοχρίστου των Ρωµαίων Πολιτείας», προαχθείς ως Λιτός έκαρχος (Simplex Decemvir Equestris Habitationis/Praesidii Regii Ordinis) της εκαρχίας «Αρχάγγελος Μιχαήλ» της Οικίας Βουκελαρίων του Λαµπροτάτου Οίκου των Παλαιολόγων, ενώ από την ο προαναφερθείς Γενικός Μέγας Πρότερος (Magnum Prior/Gran Prior General) του Τάγµατος «Ordo Sancti Michaelis in Hispania (ήτοι του υναστικού, Αυτοκρατορικού Τάγµατος Αρχάγγελος Μιχαήλ των εκ του Λαµπροτάτου Οίκου των Παλαιολόγων καταγοµένων Ρωµανόφ της Ισπανίας)» τον έχει διορίσει στην Αξία του Προτέρου Ελληνικής Γλώσσης (Prior Lengua Helenica), δια της οποίας ηγείται του Μεγάλου Ηγουµενείου της Ελλάδος. Για καθένα από τα ως άνω συλλειτουργούντα γνήσια Βυζαντινά Βασιλικά Τάγµατα υπάρχει ξεχωριστή διαδικασία εισδοχής συµφώνως προς το Νόµο (Νοµοθεσία) και το Έθος (Εθιµοτυπία) της «Φιλοχρίστου των Ρωµαίων Πολιτείας» εν γένει και των υπό τα σκήπτρα της εν λόγωι Ταγµάτων ιδιαιτέρως. Εναπόκειται στο κάθε Βασιλικό Τάγµα να ορίζει τις ηµεροµηνίες των συνεδρίων/συνάξεών του οι οποίες είναι σε ορισµένες περιπτώσεις µόνο για µέλη, ενώ σε άλλες παρευρίσκονται και επιλεκτικώς προσκληθέντες επισκέπτες. Κάθε µήνα συγκαλούνται απαρεγκλίτως συνέδρια «Εκ Προσώπων» των τριών ως άνω Ταγµάτων υπό την αιγίδα της «Φιλοχρίστου των Ρωµαίων Πολιτείας» κατά τις οποίες προσκαλούνται επιλεκτικώς και παρίστανται επισκέπτες, µεταξύ των οποίων ηγέτες ή/και εκπρόσωποι άλλων εν Ελλάδι (και όχι µόνον) λειτουργούντων γνησίων ανατολικής και δυτικής εθιµοτυπίας Οίκων και Ταγµάτων (Καισαρικών/Ρηγικών/Κραλικών κλπ, Αυτοκρατορικών, υναστικών, Αριστοκρατίας, Ευγενείας, Ιπποσύνης κλπ) και - κατ' εξαίρεσιν - Ιεροπολεµικών και Νοσοκοµειακών Ταγµάτων που είχαν κατά τον µεσαίωνα οργανικές, εθιµοτυπικές, ιδεολογικές κλπ σχέσεις µε τη «Φιλόχριστο των Ρωµαίων Πολιτεία», όπως π.χ. του Τάγµατος των Ιπποτών του Ναού (Ναϊτών) υπό το διακριτικόν όνοµα «Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani» και υπό την Αντιβασιλεία του Αntonio Campello Pinto de Sousa Fontes, Μεγαλοσταύρου και Μεγάλου Ηγεµόνος της Πορτογαλίας, καθώς και του Τάγµατος των Ιπποτών του Αγίου Λαζάρου (Λαζαριτών) µε την επωνυµία «Στρατιωτικό και Νοσοκοµειακό Τάγµα Αγίου Λαζάρου της Ιερουσαλήµ», υπό τον 49ο Μάγιστρό του, την Α.Ε. τον Πρίγκιπα ον Carlos Gereda De Borbon, Μαρκήσιο του Αλµαζάν και εξάδελφο της Α.Μ. του Ρηγός της Ισπανίας ον Juan Carlos Alfonso Victor Maria de Borbon y Borbon - Dos Sicillias, οι οποίοι ως Βουρβόνοι κατάγονται από τον Βασιλέα και Αυτοκράτορα Ρωµανό Β, γόνο του Λαµπροτάτου (= Αναστασιµοτάτου, ήτοι Συγκλητικού) Οίκου των Ακινδύνων της «Φιλοχρίστου των Ρωµαίων Πολιτείας». Τα συνέδρια αυτά συµφώνως προς τη Βυζαντινή Εθιµοτυπία ονοµάζονται «Συνέδρια Μέγιστα» και µπορούν να περιλαµβάνουν κατά περίπτωση τελετουργική Εθιµοτυπία συµφώνως προς διάφορα πρωτότυπα κείµενα της Βυζαντίου Αυλής και των υπό τα σκήπτρα της Βασιλικών Ταγµάτων, ερµηνευτικές οµιλίες, αδνούµια, καταλέξεις, αριθµήσεις, ορκωµοσίες - προαγωγές κλπ (ήτοι τελετές εισδοχής νέων µελών ή/και αξιοκρατικής προαγωγής παλαιοτέρων κλπ), Βασιλικά Κλητώρια (= επίσηµα τελετουργικά δείπνα), Ορθόδοξες Χριστιανικές εκκλησιαστικές ακολουθίες κλπ, ενώ συγκαλούνται είτε σε αίθουσες ξενοδοχείου/ων, είτε εντός Βυζαντινών µνηµείων.

8 8 Όσον αφορά τη υτική Εθιµοτυπία η «Φιλόχριστος των Ρωµαίων Πολιτεία» και τα υπό τα σκήπτρα της συλλειτουργούντα Τάγµατα αναγνωρίζονται από τον Μάρτιο του 2010 από την «Greek Heraldry Society (Ελληνική Εραλδική Κοινότητα)» του Λονδίνου, η οποία µεταξύ άλλων εκπροσωπεί στο Ηνωµένο Βασίλειο το Εραλδικό Κολλέγιο της Πορτογαλίας, υπό την αιγίδα του Ρηγικού Οίκου των (εκ του Λαµπροτάτου/Συγκλητικού Οίκου των Παλαιολόγων καταγοµένων) Γοζάνγα που αλληλοαναγνωρίζεται µε όλα τα Εραλδικά Κολλέγια των Ρηγικών Οίκων της Ευρώπης. Επίσης το ως άνω Τάγµα «Ordo Sancti Michaelis in Hispania» που από την είναι αλληλοαναγνωρισµένο και συλλειτουργεί µε τα έτερα δύο εκ των προαναφερθέντων Βασιλικών Ταγµάτων υπό τα σκήπτρα της «Φιλοχρίστου των Ρωµαίων Πολιτείας», αφενός αναγνωρίζεται από το 2001 από τον εξαιρετικώς αυστηρών κριτηρίων οργανισµό πιστοποιήσεων Ταγµάτων και Οίκων «i.c.o.c. register» και αφετέρου ο Γενικός Μέγας Πρότερός του (Magnum Prior/Gran Prior General), Υποκόµης De Montells, είναι ο Πρόεδρος του Εραλδικού Κολλεγίου της Ισπανίας, το οποίο αλληλοαναγνωρίζεται µε όλα τα Εραλδικά Κολλέγια υπό την αιγίδα Ρηγικών Οίκων της Ευρώπης. Τέλος η «Φιλόχριστος των Ρωµαίων Πολιτεία» έχει διαπιστευµένους Αποκρισιαρίους της σε διάφορες χώρες, όπως Αυστραλία, Ηνωµένο Βασίλειο, Η.Π.Α., Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ρουµανία και Ρωσία και υπό διαπίστευση στις χώρες Βουλγαρία, Κύπρο και Ουκρανία. Εκ της Μεγάλης Αυλής του Ιερού Παλατίου της «Φιλοχρίστου των Ρωµαίων Πολιτείας»

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ ΕΡΑΛ ΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΩΝ ΙΑΣΗΜΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΑΥΛΗΣ

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ ΕΡΑΛ ΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΩΝ ΙΑΣΗΜΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΑΥΛΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ ΕΡΑΛ ΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΩΝ ΙΑΣΗΜΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΑΥΛΗΣ Ο Αναστάς Ιησούς αναπαριστώμενος ως Καβαλάριος (Ιππότης), ενδεδυμένος πορφυράν στολήν Αυτοκράτορος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Γ Ο ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Γ Ο ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Γ Ο ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΕΝΔΟΞΟΤΑΤΟC, ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΕCΤΑΤΟC, ΙΛΛΟVCΤΡΙΟC ΑΡΧΩΝ ΚVΡ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟC Γ ΕΠΙΤΡΟΠΟC (=ΑΝΤΙRΑCΙΛΕVΣ), ΠΡΙΓΚΙΨ ΚΑΙ ΑΡΧΙCΤΡΑΤΗΓΟC ΞΙΦΙΛΙΝΟC, ΚΟΜΝΗΝΟC, ΔΟVΚΑC, ΜΟVΡΟVΖΗC, ΜΑΜΜΩΝΑC, ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟC,

Διαβάστε περισσότερα

CXECEIC ROVSΛΑΡΙΩΝ, ΟΠΤΙΜΑΤΩΝ S CΧΟΛΑΡΙΩΝ CΤΑ RACIΛΙΚΑ ΔΟΜΕCΤΙΚΑΤΑ S ΘΕΜΑΤΑ ΤΗC ΑΝΑΤΟΛΗC

CXECEIC ROVSΛΑΡΙΩΝ, ΟΠΤΙΜΑΤΩΝ S CΧΟΛΑΡΙΩΝ CΤΑ RACIΛΙΚΑ ΔΟΜΕCΤΙΚΑΤΑ S ΘΕΜΑΤΑ ΤΗC ΑΝΑΤΟΛΗC ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟV ΠΑΤΡΟC ΤΟV VΙΟV S ΤΟY AΓΙΟV ΠΝΕVΜΑΤΟC ΤΗC ΑΓΙΑC S ΟΜΟΟVCΙΟV S ΠΡΟCΚVΝΗΤΗC ΤΡΙΑ ΟC ΤΟV ΕΝΟC S ΠΑΝΑΛΗΘΙΝΟV ΘΕΟV ΗΜΩΝ CXECEIC ROVSΛΑΡΙΩΝ, ΟΠΤΙΜΑΤΩΝ S CΧΟΛΑΡΙΩΝ CΤΑ RACIΛΙΚΑ ΔΟΜΕCΤΙΚΑΤΑ S ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εραλδική διαδόθηκε ευρέως στη Δυτική Ευρώπη κατά τον μεσαίωνα, ιδίως μεταξύ των Τάξεων των Ιπποτών, Ευγενών, Αριστοκρατών και Βασιλέων.

Η Εραλδική διαδόθηκε ευρέως στη Δυτική Ευρώπη κατά τον μεσαίωνα, ιδίως μεταξύ των Τάξεων των Ιπποτών, Ευγενών, Αριστοκρατών και Βασιλέων. Η ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ Α ΙΑCΠΑ ΠΑCΤΗ CΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗC ΕΛΛΗΝΙΚΗC ΕΡΑΛ ΙΚΗC CΤΟ ΠΕΡΑCΜΑ ΤΩΝ ΧΙΛΙΕΤΙΩΝ Η Εραλδική διαδόθηκε ευρέως στη Δυτική Ευρώπη κατά τον μεσαίωνα, ιδίως μεταξύ των Τάξεων των Ιπποτών, Ευγενών, Αριστοκρατών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054

ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 867 886 912 913

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

Η Ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της. Επιμέλεια Δ. Πετρουγάκη, φιλόλογος

Η Ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της. Επιμέλεια Δ. Πετρουγάκη, φιλόλογος Η Ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της Επιμέλεια Δ. Πετρουγάκη, φιλόλογος Εκδοχές ίδρυσης Σύμφωνα με την παράδοση από τον Ρωμύλο, γιο του Αινεία (γύρω στο 735 π.x.) Σύμφωνα με την αρχαιολογική έρευνα στη

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Ἱστορίης Ἐπίσκεψις Μάθημα: Βυζαντινή Ιστορία ιδάσκουσα: Ειρήνη Χρήστου Ειρήνη Χρήστου Βυζαντινή Ιστορία Ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ Η δημοκρατία είναι το πολίτευμα στο οποίο η εξουσία πηγάζει από το λαό, ασκείται από τον λαό και υπηρετεί τα συμφέροντά του. Βασικό χαρακτηριστικό της είναι η λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία

Διαβάστε περισσότερα

Α] Ερωτήσεις. 1. Πώς και πότε εκχριστιανίστηκαν οι Σλάβοι της Μοραβίας; 2. Για ποιους λόγους οδηγήθηκαν οι δύο Εκκλησίες στο Πρώτο Σχίσμα;

Α] Ερωτήσεις. 1. Πώς και πότε εκχριστιανίστηκαν οι Σλάβοι της Μοραβίας; 2. Για ποιους λόγους οδηγήθηκαν οι δύο Εκκλησίες στο Πρώτο Σχίσμα; Ιστορία του μεσαιωνικού & νεότερου κόσμου Τράπεζα Θεμάτων Κεφάλαιο 2 ο : Η εποχή της ακμής: Από τον τερματισμό της Εικονομαχίας ως το Σχίσμα των δύο Εκκλησιών (843 1054) Ενότητα 2.1. Προοίμιο της ακμής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 3 o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Σ.Χ. ΕΤΟΣ 2011-2012 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΜΑΣ» ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Εργασία της μαθήτριας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ. Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογοςιστορικός

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ. Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογοςιστορικός ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ 1 ΒΥΖΑΝΤΙΟ Η ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΕΡΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ 2 ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ Συνομωσίες, ίντριγκες και μηχανορραφίες. Θρησκευτικός φανατισμός Δεισιδαιμονία.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2ης ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2ης ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΕΛΠ 11: Ελληνική Ιστορία Ακ. Έτος: 2008-9 ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2ης ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑ: Η βυζαντινή αριστοκρατία κατά τους 9 ο έως 12 ο αιώνα: δομή και χαρακτηριστικά, ανάπτυξη και σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

3.3. Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της 3.4 Η συγκρότηση της ρωμαϊκής πολιτείας Res publica (σελ.170-αρχή 175)

3.3. Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της 3.4 Η συγκρότηση της ρωμαϊκής πολιτείας Res publica (σελ.170-αρχή 175) Λατινική ορολογία για τις Ενότητες της Ρωμαϊκής Ιστορίας Plebes (171) = 1. οι πληβείοι (= αρχικά όσοι δεν ήταν πατρίκιοι, αργότερα όσοι δεν ήταν πατρίκιοι ούτε ιππείς). 2. το πλήθος, ο όχλος. Senatus (171,

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΠΟΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΡΑΚΟΝΤΕΙΟΥ ΦΛΑΜΟΥΛΟΥ ΤΩΝ ΒΟΥΚΕΛΑΡΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΠΟΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΡΑΚΟΝΤΕΙΟΥ ΦΛΑΜΟΥΛΟΥ ΤΩΝ ΒΟΥΚΕΛΑΡΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΠΟΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΡΑΚΟΝΤΕΙΟΥ ΦΛΑΜΟΥΛΟΥ ΤΩΝ ΒΟΥΚΕΛΑΡΙΩΝ Το Δρακόντειο Φλάμμουλο ήταν το κατ εξοχήν είδος σημαίας των επιλέκτων μονάδων του Βυζαντινού Ιππικού εν γένει και της Τάξεως των Βουκελαρίων

Διαβάστε περισσότερα

Η Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη

Η Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη Η Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ Ε ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Σελίδα 1 Κωνσταντινούπολη Η ξακουστή και δοξασµένη πολιτεία, µε τη λαµπρή, χιλιόχρονη ιστορία, που για δέκα αιώνες δέσποζε πρωτεύουσα της

Διαβάστε περισσότερα

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος ΤΑΞΗ Δ ΜΑΘΗΜΑ : ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Κύριλλος και Μεθόδιος : Ιεραπόστολοι στους σλαβικούς λαούς. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 1. Να αντιληφθούν οι μαθητές ότι μέσα από την ιεραποστολή του Κυρίλλου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Η ετυµολογία της λέξης µας µεταφέρει στην αρχαιότητα όπου άγγελοι ονοµάζονταν οι αγγελιαφόροι, οι µεταφορείς µηνυµάτων. Τέτοιους αγγέλους έχει κι ο θεός για να κάνει γνωστό το θέληµά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Της Μαρίας Αποστόλα Η Ελλάδα υπήρξε από τους πρώτους δέκτες του Χριστιανισμού και τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής κληρονομιάς, αποτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

Μασονία. Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη. Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory. Παγκόσμια οργάνωση

Μασονία. Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη. Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory. Παγκόσμια οργάνωση Μασονία Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory Παγκόσμια οργάνωση Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη masson Τεχνίτης ή τέκτονας Σωματεία οικοδόμων Συνθηματική γλώσσα Μυστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Διάλεξη 10 O Δέκατος Αιώνας (α μισό): Λέων Ϛ Σοφός (886-912) - Αλέξανδρος Α (912-913) Κων/νος Ζ Πορφυρογέννητος 913-959 (Ρωμανός Α Λεκαπηνός 920-944) Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Ενότητα 6: Ιστορικό Πλαίσιο 8ου-9ου αιώνα: Σκοτεινοί αιώνες-εικονομαχία. Θεοφάνης: Βίος και Έργο. Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Οι φοιτητές θα

Διαβάστε περισσότερα

7ος αι. 610 641 8 ος αι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ. αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις

7ος αι. 610 641 8 ος αι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ. αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις 7ος αι. 610 641 8 ος αι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις πώς διαχειρίστηκε ο Ηράκλειος τόσο τους κινδύνους που απειλούσαν τα σύνορα του ανατολικού ρωμαϊκού κράτους όσο και τα σοβαρά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Διάλεξη 5 Ο Έκτος Αιώνας και η Δυναστεία του Ιουστινιανού (518-610): Ιουστίνος Α (518-527) - Ιουστινιανός Α (α μέρος: 527-548)

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Διάλεξη 5 Ο Έκτος Αιώνας και η Δυναστεία του Ιουστινιανού (518-610): Ιουστίνος Α (518-527) - Ιουστινιανός Α (α μέρος: 527-548) ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Διάλεξη 5 Ο Έκτος Αιώνας και η Δυναστεία του Ιουστινιανού (518-610): Ιουστίνος Α (518-527) - Ιουστινιανός Α (α μέρος: 527-548) Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

21. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

21. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ . ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Έτος ίδρυσης: ΨΩΦΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.... ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.... Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1

33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1 ΕΝΑ ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΓΕΜΑΤΟ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ. 33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1 Εικόνα 1 Εικόνα 2 Ρωμαϊκές λεγεώνες

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπαίδευση στο Βυζάντιο

Η εκπαίδευση στο Βυζάντιο Η εκπαίδευση στο Βυζάντιο Τα Πανεπιστίμια του Βυζαντίου Οι Βυζαντινοί έδιναν μεγάλη σημασία στην εκπαίδευση, παρ' όλο που στην αυτοκρατορία υπήρχαν πολλοί αναλφάβητοι. Γενικά στο Βυζάντιο η παιδεία δεν

Διαβάστε περισσότερα

ετάρτη, 20 Αυγούστου 2008 Ενώ οι πιστοί πληθαίνουν με γοργούς ρυθμούς, το Πεκίνο κρατά χαμηλούς τόνους Ανάγκη η αγάπη

ετάρτη, 20 Αυγούστου 2008 Ενώ οι πιστοί πληθαίνουν με γοργούς ρυθμούς, το Πεκίνο κρατά χαμηλούς τόνους Ανάγκη η αγάπη ετάρτη, 20 Αυγούστου 2008 Αυξάνονται και πληθύνονται οι χριστιανοί στην Κίνα. Ενώ οι πιστοί πληθαίνουν με γοργούς ρυθμούς, το Πεκίνο κρατά χαμηλούς τόνους Ο Χάο Τσαν έχει συνηθίσει να προσεύχεται μπροστά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΤΗ Hypati - Neopatria

ΥΠΑΤΗ Hypati - Neopatria ΥΠΑΤΗ Hypati - Neopatria Η κωμόπολη της Υπάτης, κτισμένη σε υψόμετρο 400μ. με τη χαρακτηριστική πολυμορφία του τοπίου της, έχει συμπληρώσει πάνω από 2500 χρόνια συνεχούς παρουσίας σε όλα τα γεγονότα της

Διαβάστε περισσότερα

2. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610-641). ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

2. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610-641). ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 2. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610-641). ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Συμπλήρωση κενών Να συμπληρώσετε τα κενά του αποσπάσματος, βάζοντας στην κατάλληλη θέση μία από τις ακόλουθες λέξεις (τρεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ. Να αντιστοιχίσετε τα δεδομένα της στήλης Α με εκείνα της στήλης Β. Δύο στοιχεία της στήλης Β περισσεύουν. γ. Πρόνοιες. ε.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ. Να αντιστοιχίσετε τα δεδομένα της στήλης Α με εκείνα της στήλης Β. Δύο στοιχεία της στήλης Β περισσεύουν. γ. Πρόνοιες. ε. ΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ Να αντιστοιχίσετε τα δεδομένα της στήλης με εκείνα της στήλης. Δύο στοιχεία της στήλης περισσεύουν. 1. Γαληνοτάτη Δημοκρατία 2. Ουγενότοι 3. Όθων 4. Ιωάννης ατάτζης 5. Διαφωτισμός α. γία Ρωμαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΗ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ-Βουλευτές:

ΤΑΞΗ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ-Βουλευτές: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣΚΑΙΟΙΠΕΡΙΑΥΤΟΝ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΟΙKAI BOYΛΕΥΤΕΣ (HONESTIORES ΕΝΤΙΜΟΤΑΤΟΙ) - ΣΤΡΑΤΟΣ- ΚΛΗΡΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Αυτοκράτορας: H ανάρρηση στο θρόνο χάρη στο

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Σ ΤΟ Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Σ ΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Σ ΤΟ Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ ΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Σ ΤΟ Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 142 Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ιάρκεια: 1 διδακτική ώρα Θέµατα: 4 1ο ΣΧΕ ΙΟ Ευνοϊκές συγκυρίες για τον Ελληνισµό κατά τον 18 ο αιώνα Ο Νεοελληνικός ιαφωτισµός

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή...9. Η πολιτική ζωή... 11 Το αυτοκρατορικό αξίωμα...16 Οι δήμοι...23 Η διοίκηση...24 Η δικαιοσύνη...26 Η βυζαντινή διπλωματία...

Εισαγωγή...9. Η πολιτική ζωή... 11 Το αυτοκρατορικό αξίωμα...16 Οι δήμοι...23 Η διοίκηση...24 Η δικαιοσύνη...26 Η βυζαντινή διπλωματία... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή....9 Η πολιτική ζωή............................. 11 Το αυτοκρατορικό αξίωμα....16 Οι δήμοι....23 Η διοίκηση....24 Η δικαιοσύνη....26 Η βυζαντινή διπλωματία....29 Προσωπικότητες....33

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ. Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις στις τρεις (3). Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες.

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ. Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις στις τρεις (3). Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες. ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ Μάθημα: Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία Τάξη: Β Γυμνασίου Ενότητα: Οι πρώτοι αιώνες του Βυζαντίου Χρόνος εξέτασης: 45 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, φιλόλογος

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, φιλόλογος ΟΙ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΕΣ Η ιδέα των σταυροφοριών (σύμφωνα με επικρατέστερη άποψη) ήταν ξένη τότε στο Βυζάντιο. Η ιδέα των σταυροφοριών γεννιέται στη Δυτική Ευρώπη τον 11 ο αι., Οι αιτίες α. Η αναβίωση της αρχαίας

Διαβάστε περισσότερα

Ευρύκλεια Κολέζα ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ ΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΒΕΡΝΤΕΝ (565-843)

Ευρύκλεια Κολέζα ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ ΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΒΕΡΝΤΕΝ (565-843) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ ΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΒΕΡΝΤΕΝ (565-843) μεγάλες εδαφικές απώλειες ενίσχυση ελληνικότητας νέοι θεσμοί πλαίσιο μέσα στο οποίον το Βυζάντιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Μαΐου 2013. ΘΕΜΑ: Καθορισμός του τύπου και του τρόπου τήρησης των ληξιαρχικών βιβλίων των Ληξιαρχείων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Μαΐου 2013. ΘΕΜΑ: Καθορισμός του τύπου και του τρόπου τήρησης των ληξιαρχικών βιβλίων των Ληξιαρχείων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Μαΐου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ.Πρωτ.:Φ.131360/12476/2013 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ, ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΙΟΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Το Δίον ήταν μια αρχαιότατη πόλη στρατηγικής σημασίας και μια από τις πιο φημισμένες μακεδονικές πολιτείες. Η γεωγραφική θέση

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του,

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Παρασκευή, 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Θρησκευτικών Μελετών του Μίνσκ συνάντηση ανάμεσα στο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο και 10 εκπροσώπων Ορθοδόξων Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ο όρος διαθήκη Οι Εβδομήντα μεταφράζουν την εβραϊκή λέξη berith στα ελληνικά διαθήκη Απαντάται στις εκφράσεις παλαιά διαθήκη και καινή διαθήκη. Σημαίνει συμφωνία (γάμου), που συντελέσθηκε ανάμεσα στο Θεό

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία του κοσμήματος

Η ιστορία του κοσμήματος ΚΟΣΜΗΜΑ Η ιστορία του κοσμήματος Πρώτα κοσμήματα Τα πρώτα κοσμήματα 40.000 χρόνια πριν. Λόγοι σύλληψης της ιδέας του κοσμήματος: Καλλωπισμός Προσέλκυση του άλλου φύλου Φυλαχτά Τα πρώτα υλικά: δόντια ζώων,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς

Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς Η αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδας Ο ορισμός του αυτοκεφάλου Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΦΡΑΣΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ (Θεωρία Σχολικού βιβλίου, σελ. 249-257) A.ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΓΡΑΠΤΟ ΛΟΓΟ 1. Κρατώ σηµειώσεις κατά παράγραφο 1. Εντοπίζω τα κύρια συστατικά της παραγράφου 2. Παρουσιάζω παραλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

5. Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ

5. Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 5. Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ Συμπλήρωση κενών Να συμπληρώσετε τα κενά του αποσπάσματος, βάζοντας στην κατάλληλη θέση μία από τις ακόλουθες λέξεις /φράσεις (τρεις περισσεύουν): αυτοκράτορας, διπλωματία,

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Σχολικό έτος 2013-14 Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τάξη : Α1 ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ: Η γιορτή και ο υπολογισμός της ημερομηνίας

Διαβάστε περισσότερα

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Θεατρικές Παραστάσεις στα νησιά του Βορείου Αιγαίου Λήμνος, Λέσβος, Χίος Καλοκαίρι 2014 «Ένα τραγούδι γυρεύουμε. Το τραγούδι των τραγουδιών καρτερούμε. Το τραγούδι

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Γάμοι μεταξύ ορθοδόξων και καθολικών πριν τεθεί σε ισχύ ο Αστικός Κώδικας

Θέμα: Γάμοι μεταξύ ορθοδόξων και καθολικών πριν τεθεί σε ισχύ ο Αστικός Κώδικας Αθήνα, 12.05.2010 Α.Π.: 10100/08/2.3 Χειριστής: Λάμπρος Μπαλτσιώτης Τηλ.: 210-7289709 Φαξ: 210-7289643 Διεύθυνση Ιθαγένειας Τμήμα Α Υπουργείο Εσωτερικών Σταδίου 31 ΑΘΗΝΑ Θέμα: Γάμοι μεταξύ ορθοδόξων και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ

ΤΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ Το Χρονολόγιο της Εικονομαχίας αναφέρεται στην θεολογική και πολιτική διαμάχη που ξέσπασε στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία τον 8 ο και 9 ο αιώνα, γύρω από τη λατρεία των χριστιανικών

Διαβάστε περισσότερα

Η αιώνια πόλη. Γιορταμάκης Μανώλης Β1 Γυμνασίου

Η αιώνια πόλη. Γιορταμάκης Μανώλης Β1 Γυμνασίου Η αιώνια πόλη Γιορταμάκης Μανώλης Β1 Γυμνασίου Σήμερα, η Ρώμη είναι η πρωτεύουσα της Ιταλίας, της ομώνυμης επαρχίας και μία από τις ιστορικότερες πόλεις της Ευρώπης και κατατάσσεται 6 η σε πληθυσμό ( μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Άρθρο 0201: Ορισµός του Πολεµικού Ναυτικού 1. Ο όρος "Πολεµικό Ναυτικό", όπως χρησιµοποιείται στο κείµενο των ιατάξεων, δηλώνει το σύνολο των Ναυτικών και Αεροναυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ ΙΣΛΑΜ ) إسالم (αραβικά: Η αραβική λέξη «Ισλάμ» σημαίνει «υποταγή» και νοείται από τους μουσουλμάνους ως «υποταγή στον Θεό» εκείνοι που αποδέχονται την θρησκεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑΣ Α

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑΣ Α ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑΣ Α 1. Να προσδιορίσετε την έννοια του όρου «Βυζάντιο» και να αναφέρετε τις χρονικές περιόδους διαίρεσης της ιστορίας του. Να αναφέρετε επίσης με ποιο όνομα

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες. Έρευνα-επιλογή:Μ. Λόος Μετάφραση: Μ. Σκόµπα Επιµέλεια: Β. Καντζάρα

Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες. Έρευνα-επιλογή:Μ. Λόος Μετάφραση: Μ. Σκόµπα Επιµέλεια: Β. Καντζάρα Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες Έρευνα-επιλογή:Μ. Λόος Μετάφραση: Μ. Σκόµπα Επιµέλεια: Β. Καντζάρα Cleopatra (Κλεοπάτρα) 69 30 π.χ. Αίγυπτος Βασίλισσα Η Κλεοπάτρα γεννήθηκε το 69 π.x και βασίλεψε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ έτους 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 30 Σεπτεμβρίου 2014 ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ έτους 2013 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνονται τα στατιστικά στοιχεία που αποτυπώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο Αγιογράφος Ραλλού Λιόλιου Κούση Βυζαντινές Εικόνες Οι βυζαντινές εικόνες είναι ιεροί πνευματικοί θησαυροί του Ανατολικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

11. Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες

11. Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες 11. Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες Συλλογή-επιλογή:Μ. ΛΟΟΣ Μετάφραση: Μ. ΣΚΟΜΠΑ Επιµέλεια: Β. ΚΑΝΤΖΑΡΑ Κλεοπάτρα 69 30 π.χ. Αίγυπτος -Βασίλισσα Η Κλεοπάτρα γεννήθηκε το 69 π.χ. Βασίλεψε στην Αίγυπτο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Διάλεξη 6 Ιουστινιανός Α (β μέρος: 548-565) Διάδοχοι Ιουστινιανού: Ιουστίνος Β (565-578) Τιβέριος (578-582) Μαυρίκιος (582-602) - Φωκάς (602-610) Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤ Κ*ΑΤοΡ1Α. Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤ*Κ*ΑΤοΡ1Α. Η 3υζαντινή εποχή Γ* - * **-^ Διασυνδέσεις. ΒιΒλιογραφία Τ Τ"*-*

Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤ Κ*ΑΤοΡ1Α. Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤ*Κ*ΑΤοΡ1Α. Η 3υζαντινή εποχή Γ* - * **-^ Διασυνδέσεις. ΒιΒλιογραφία Τ Τ*-* Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤΚΑΤοΡ1Α Η 3υζαντινή εποχή Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤ ΚΑΤοΡ1Α Κωνσταντινούπολη, Μ' ένα λεωφορείο τριγυρνάμε όλοι μέσα στην πόλη, σελ. 59-63. Βυζαντινή αυτοκρατορία, Εμπορικοί δρόμοι, σελ 34 Μύθοι και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Διάλεξη 13

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Διάλεξη 13 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Διάλεξη 13 Ο Ενδέκατος Αιώνας (β μισό) - Το τέλος της Μακεδονικής Δυναστείας: Θεοδώρα Πορφυρογέννητος (1055-1056) - Μιχαήλ Ϛ Στρατιωτικός (1056-1057) Δυναστεία Δουκών και Κομνηνών (1057-1185):

Διαβάστε περισσότερα

2/09/2012 Ιωακείμ Γ, ο Πατριάρχης του Γένους, της Ρωμιοσύνης, του Ελληνισμού

2/09/2012 Ιωακείμ Γ, ο Πατριάρχης του Γένους, της Ρωμιοσύνης, του Ελληνισμού http://fanarion.blogspot.gr/2012/02/blog-post_09.html 2/09/2012 Ιωακείμ Γ, ο Πατριάρχης του Γένους, της Ρωμιοσύνης, του Ελληνισμού ΛΑΜΠΡΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΕΡΑΡΧΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΓΩΝΙΣΤΗ Τα πορίσματα του Επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Από την εποχή του εσποτάτου της Ηπείρου στα Βυζαντινά χρόνια στο νησί των Ιωαννίνων δημιουργήθηκαν Μονές και Ησυχαστήρια, που με την πάροδο του χρόνου η φήμη, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ Ο.Παλιάτσου Π.Ρίζου. O.Παλιάτσου

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ Ο.Παλιάτσου Π.Ρίζου. O.Παλιάτσου ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ Ο.Παλιάτσου Π.Ρίζου 1 Το δικαίωμα συμμετοχής: Αποτελούσε προνόμιο όλων των ελεύθερων πολιτών που είχαν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, δηλ. βρίσκονταν στην ηλικία τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

Η Νίκη ήταν κόρη της Στύγας και του Πάλλαντα. Είχε αδέρφια της το Κράτος, το Ζήλο και τη Βία.

Η Νίκη ήταν κόρη της Στύγας και του Πάλλαντα. Είχε αδέρφια της το Κράτος, το Ζήλο και τη Βία. Η Νίκη σε νομίσματα Νίκη: θεά της ελληνικής μυθολογίας προσωποποιούσε τη δόξα του ελληνικού πολιτισμού. Η Νίκη στέλνονταν από το Δία για να εξυμνήσει μία νίκη, να προσφέρει σπονδές ή να στεφανώσει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για Λήμματα Τοπωνυμίων

Οδηγίες για Λήμματα Τοπωνυμίων Το λήμμα αποτελείται από τα εξής μέρη: Οδηγίες για Λήμματα Τοπωνυμίων Τίτλος λήμματος Δελτίο λήμματος Κυρίως λήμμα Χρονολόγιο Προτεινόμενη βιβλιογραφία (βλ. Γενικές Οδηγίες Σύνταξης Λημμάτων) Γλωσσάρι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΥΝ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ:ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ Άρθρο: 0601. Ισχύς των διατάξεων του Κεφαλαίου. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ εμφανίζεται ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΙΤΑΛΙΑ Επηρεάζεται από το ελληνικό και ρωμαϊκό πολιτισμό ΟΥΜΑΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ Αξία στον ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ ΣΑΙΞΠΗΡ ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ Άνθρωπο ΜΙΧΑΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Πίνακας 1:Πλήθος αποκρινόμενων ανά περιφέρεια - Σεπτέμβριος 2013 Περιφέρεια Αποκρινόμενοι Παρατηρήσεις - Θράκη >100 - Κεντρική >100 -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Λευκωσία, 29-03-2010 ΘΕΜΑ: «Το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου» Το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου χαρακτηρίζεται από τις δυσανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό Ο Χριστός ως Μέγας Αρχιερεύς και ως καλός ποιμένας ήρθε στον κόσμο για να οδηγήσει τα πρόβατά Του στην αληθινή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Ιστορία (55ΑΥ2) Διδάσκων: Α. Farrington (email: eduserv@otenet.gr. Έλεγχος προόδου (Ενότητες 4 5)

Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Ιστορία (55ΑΥ2) Διδάσκων: Α. Farrington (email: eduserv@otenet.gr. Έλεγχος προόδου (Ενότητες 4 5) Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Ιστορία (55ΑΥ2) Διδάσκων: Α. Farrington (email: eduserv@otenet.gr 1. Ποια από τις ακόλουθες μάχες δεν έχει σχέση με τους Μηδικούς Πολέμους; α. η μάχη της Μυκάλης β. η μάχη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Επισκόπηση της Ελληνικής Ιστορίας, Β. Θ. Θεοδωρακόπουλος, Ph.D. Διόρθωση - Επιμέλεια: Λίλυ Πανούση Εκδόσεις Γιαλός Αθήνα, Δεκέμβριος 2015 ISBN: 978 960 82275 0 7 Εκδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συγκέντρωση της τουριστικής ζήτησης σε λίγους μήνες του έτους Μέτρηση Εποχικότητας Διανυκτερεύσεις Αφίξεις Δαπάνες Δείκτες Συγκέντρωσης Herfindahl - Hirschman

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΚΑΖΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Θέμα εργασίας: ΤΟ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210-8203911 - FAX: 210-8226204 - http://www.aueb.gr

OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210-8203911 - FAX: 210-8226204 - http://www.aueb.gr Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210-8203911 - FAX: 210-8226204 - http://www.aueb.gr ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ έτους 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ έτους 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 1.8.2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ έτους 2012 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνονται τα στατιστικά στοιχεία που αποτυπώνουν την

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου.

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου. «Η Τουριστική αγορά και η δυναμική του Θρησκευτικού και πολιτιστικού τουρισμού» ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΛΩΝΗΣ, Πρόεδρος ΗΑΤΤΑ Θεσσαλονίκη, Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012 Παναγιώτατε, Σεβάσμιοι Μητροπολίτες,. Αξιότιμε κύριε

Διαβάστε περισσότερα

Η ZENTIVA ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ. Στόχος μας είναι να γίνουμε ο πολύτιμος εταίρος σας στα γενόσημα φάρμακα

Η ZENTIVA ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ. Στόχος μας είναι να γίνουμε ο πολύτιμος εταίρος σας στα γενόσημα φάρμακα Η ZENTIVA ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Στόχος μας είναι να γίνουμε ο πολύτιμος εταίρος σας στα γενόσημα φάρμακα Ηνωμένο Βασίλειο Γαλλία Πορτογαλία Πολωνία Δημοκρατία της Τσεχίας Γερμανία Εσθονία Λετονία Λιθουανία Σλοβακία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ. «ΑΜΕΣΗ Δημοκρατία Στην Πράξη» Άρθρο 1. {Ίδρυση και Σκοποί}

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ. «ΑΜΕΣΗ Δημοκρατία Στην Πράξη» Άρθρο 1. {Ίδρυση και Σκοποί} ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΑΜΕΣΗ Δημοκρατία Στην Πράξη» Άρθρο 1 {Ίδρυση και Σκοποί} Ιδρύεται Συνασπισμός Μη Αντιπροσωπευόμενων στα Κοινοβούλια Πολιτικών Κομμάτων και Κοινωνικών Οργανώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Ιερού Παλατίου Ιππόδρομο ανακτόρου των Βλαχερνών, του ανακτόρου του Μυρελαίου σειρά καταστημάτων της Μέσης

Ιερού Παλατίου Ιππόδρομο ανακτόρου των Βλαχερνών, του ανακτόρου του Μυρελαίου σειρά καταστημάτων της Μέσης BYZANTINH TEXNH:AΡXITEKTONIKH kαι ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ H Βυζαντινή αρχιτεκτονική και ως αναπόσπαστο τμήμα της η ζωγραφική: - Ψηφιδωτή και νωπογραφία- νοείται η τέχνη που γεννήθηκε και ήκμασε μεταξύ 4ου και 15ου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΠ11 ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βυζάντιο και Χριστιανισμός: η δυναμική της θρησκείας στον καθορισμό της φυσιογνωμίας της αυτοκρατορίας και των

Διαβάστε περισσότερα

«Αξιωθείς να γεννηθώ Έλλην, ευλογώ τον Θεό ότι είµαι Πόντιος» «...η Ρωµανία κι αν πέρασεν ανθεί και φέρει κι άλλο...» ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠ.

«Αξιωθείς να γεννηθώ Έλλην, ευλογώ τον Θεό ότι είµαι Πόντιος» «...η Ρωµανία κι αν πέρασεν ανθεί και φέρει κι άλλο...» ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠ. ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟΝ ΕΝ ΡΟΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η «Αξιωθείς να γεννηθώ Έλλην, ευλογώ τον Θεό ότι είµαι Πόντιος» «...η Ρωµανία κι αν πέρασεν ανθεί και φέρει κι άλλο...» ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ Ν. ΧΟΡΤΟΚΟΠΙ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασβεστοχώρι ΤΟ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ

Το Ασβεστοχώρι ΤΟ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ ΤΟ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ Το Ασβεστοχώρι Σελ.2 Το Ασβεστοχώρι βρίσκεται σε απόσταση 10 χιλιομέτρων βορειοδυτικά του κέντρου της Θεσσαλονίκης, σε υψόμετρο 400 μέτρων, χτισμένο αμφιθεατρικά στους πρόποδες δύο λόφων

Διαβάστε περισσότερα

Ο εκχριστιανισμός ισμ τ ν ω σ αβικ αβικ ν λ ώ α ν ώ ινδοευρωπαϊκής καταγωγής

Ο εκχριστιανισμός ισμ τ ν ω σ αβικ αβικ ν λ ώ α ν ώ ινδοευρωπαϊκής καταγωγής Ο εκχριστιανισμός των σλαβικών λαών Σύνολο διαφορετικών λαών ινδοευρωπαϊκής καταγωγής, στους οποίους ανήκουν οι Ρώσοι, οι Πολωνοί, οι Πομεριανοί, οι Σέρβοι, οι Κροάτες, οι Σλοβάκοι, οι Τσέχοι και οι Βούλγαροι.

Διαβάστε περισσότερα

Από τη Ρώμη στο Βυζάντιο. Το έργο του Μεγάλου Κωνσταντίνου

Από τη Ρώμη στο Βυζάντιο. Το έργο του Μεγάλου Κωνσταντίνου Από τη Ρώμη στο Βυζάντιο. Το έργο του Μεγάλου Κωνσταντίνου Πολλά έχουν λεχθεί για την προσωπικότητα και το έργο του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Αναμφίβολα, όμως, είναι μια μορφή κοσμοϊστορικής σημασίας, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η αναγκαιότητα για την εναρμόνιση της άμεσης φορολογίας των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εξαιρετικά αντίγραφα βυζαντινών εικόνων

Εξαιρετικά αντίγραφα βυζαντινών εικόνων Εξαιρετικά αντίγραφα βυζαντινών εικόνων από την H ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΙΝΑ «Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΣΙΝΑ είναι ένα Ελληνορθόδοξον Χριστιανικόν μοναστικόν κέντρον με αδιάκοπον πνευματική ζωήν δεκαεπτά αιώνων. Η ασκητική

Διαβάστε περισσότερα

19. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

19. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 9. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έτος Ίδρυσης: 99 ΚΑΝΑΒΕΛΗ ΕΛΙΑΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 9. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)... 9. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΑ... 9. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας... 27 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο Σχέδιο Νόμου: «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο Σχέδιο Νόμου: «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» Άρθρο 8, παρ. 2 (εδάφιο β) και παρ. 4 (εδάφιο α) Με στόχο, αφενός, την επιτυχή εφαρμογή του νέου Νόμου για μια ποιοτική αλλαγή στη λειτουργία των ΑΕΙ και, αφετέρου, την αποφυγή τυχόν νομικών εμπλοκών αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/LB/el 1 Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκες Αστρονόµοι. Έρευνα-επιλογή: Μ. ΛΟΟΣ Μετάφραση: Μ. ΣΚΟΜΠΑ Επιµέλεια: Β. ΚΑΝΤΖΑΡΑ. Aγλαονίκη 5 ος αιώνας π.χ. Ελλάδα - αστρονόµος

Γυναίκες Αστρονόµοι. Έρευνα-επιλογή: Μ. ΛΟΟΣ Μετάφραση: Μ. ΣΚΟΜΠΑ Επιµέλεια: Β. ΚΑΝΤΖΑΡΑ. Aγλαονίκη 5 ος αιώνας π.χ. Ελλάδα - αστρονόµος Γυναίκες Αστρονόµοι Έρευνα-επιλογή: Μ. ΛΟΟΣ Μετάφραση: Μ. ΣΚΟΜΠΑ Επιµέλεια: Β. ΚΑΝΤΖΑΡΑ Aγλαονίκη 5 ος αιώνας π.χ. Ελλάδα - αστρονόµος Η αστρονοµία έχει µεγάλη παράδοση στην αποδοχή γυναικών ως επιστηµόνων.πριν

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ονομάζεται το εκλεγμένο κοινοβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκλέγεται

Διαβάστε περισσότερα