Αναλογική και Ψηφιακή Τηλεόραση: Ομοιότητες και Διαφορές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναλογική και Ψηφιακή Τηλεόραση: Ομοιότητες και Διαφορές"

Transcript

1 Βανέσα Αγγελική Λιανέρη MΟΠ304 Αναλογική και Ψηφιακή Τηλεόραση: Ομοιότητες και Διαφορές Μπλερίνα Λίκα ΜΟΠ319 Ουρανία Στάμου ΜΟΠ303 Περίληψη Στο παρόν άρθρο θα επιχειρήσουµε να αντιπαραβάλλουµε την αναλογική µε την ψηφιακή τεχνολογία τηλεόρασης. Η ψηφιακή τηλεόραση κατασκευάστηκε έτσι ώστε να γίνει µία καλύτερη τηλεόραση, µε περισσότερες δυνατότητες και προοπτικές εξέλιξης. Είναι ένα απλουστευµένο υπολογιστικό σύστηµα, το οποίο δίνει το έναυσµα για τη δηµιουργία νέων, εξατοµικευµένων και αµφίδροµων υπηρεσιών. Παράλληλα, αποτελεί µία φυσική συνέχεια της αναλογικής τηλεόρασης, η οποία έµεινε στο προσκήνιο για περισσότερα από 60 χρόνια. Λέξεις Κλειδιά Ψηφιακή / Αναλογική Τηλεόραση, Σήµα, Πρότυπα, Υπηρεσίες, Διαδραστικότητα 1.Εισαγωγή Η εµφάνιση της τηλεοπτικής εµπειρίας ξεπροβάλλει στις αρχές της δεκαετίας του 40, όταν η εθνική επιτροπή τηλεόρασης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής (NTSC 1 ) εγκαθίδρυσε το πρότυπο της ασπρόµαυρης τηλεόρασης. Οι πρώτες µεταδόσεις ωστόσο, ξεκίνησαν, την 1 η Ιουλίου του Ο λόγος των διαστάσεων της οθόνης ορίζεται σε 4:3 (οριζόντια: κάθετα), µε 525 γραµµές κάθετης ανάλυσης, από τις οποίες περίπου οι 480 είναι ενεργές. Ο ρυθµός µετάδοσης είναι 30εικ/sec. Το 1953, η εθνική επιτροπή τηλεόρασης ΙΙ (NTSC ΙΙ) όρισε τα τεχνικά πρότυπα της έγχρωµης τηλεόρασης. Οι µεταδόσεις αυτής έπρεπε να είναι συµβατές µε την NTSC Ι, έτσι οι ρυθµίσεις της ασπρόµαυρης τηλεόρασης µπορούσαν να λαµβάνουν και να αποκωδικοποιούν κατάλληλα ένα σήµα NTSC ΙΙ. Οι µηχανικοί της τηλεόρασης ανέπτυξαν ένα αριθµητικό µέτρο για τα αντίστοιχα εικονικά στοιχεία, το λεγόµενο pixel για αναλογικές οθόνες. Το εύρος ζώνης του NTSC σήµατος µειώνει τον αριθµό των στοιχείων οριζόντιας ανάλυσης και τον αριθµό των στοιχείων κάθετης ανάλυσης. Αποτέλεσµα είναι ότι η αναλογική NTSC 4:3 οθόνη µπορεί να έχει ανάλυση pixels [15]. Στην Ελλάδα 1 Ονοµασία για την Εθνική Επιτροπή Τηλεόρασης, αναλογική τηλεόραση που χρησιµοποιείται στις περισσότερες χώρες της Βόρειας Αµερικής, της Νότιας Αµερικής (εκτός από τη Βραζιλία, την Αργεντινή, την Ουρουγουάη, τη Γαλλική Γουινέα), στη Βόρεια Κορέα, την Ταϊβάν, την Ιαπωνία, και τις Φιλιππίνες. οι πρώτες πειραµατικές εκποµπές της τηλεόρασης άρχισαν το Το 1990 έρχεται στο προσκήνιο η ψηφιακή τηλεόραση. Η Οµοσπονδιακή Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών (FCC) δήλωσε ότι το νέο αναλογικό πρότυπο ATV (Advanced Television Systems), το οποίο αποτελεί την έναρξη της ψηφιακής τηλεόρασης, πρέπει να παρέχει ένα γνήσιο σήµα µε ανάλυση τουλάχιστον δύο φορές µεγαλύτερη από εκείνη των υφιστάµενων τηλεοπτικών εικόνων. Επιπλέον, το νέο πρότυπο επέτρεπε στο σήµα της ψηφιακής τηλέορασης να βασιστεί σε νέες σχεδιαστικές αρχές και παρείχε κάποιες βελτιώσεις όπως η προοδευτική σάρωση (progressive scanning), οι αυξηµένοι ρυθµοί πλαισίου, οι πρόσθετες γραµµές ανά πλαίσιο, και σχεδόν πραγµατικό ήχο. Το Νοέµβριο του 1995, µετά από εκτεταµένες δοκιµές σε τρία εργαστήρια, ανακοινώθηκαν επίσηµα µία σειρά ψηφιακών προτύπων γνωστά ως «τα πρότυπα της µεγάλης συµµαχίας» ( the Grand Alliance standards ). Τα τελικά κριτήρια για την επιλογή τους ήταν η ποιότητα ήχου και εικόνας, η αποτελεσµατικότητα του φάσµατος, και το κόστος. Το 1996, καθορίζονται οι βασικοί ρόλοι µε τους οποίους θα προχωρήσει η ψηφιακή τηλεόραση. Οι υφιστάµενοι ραδιοφωνικοί φορείς λαµβάνουν ένα επιπλέον κανάλι 6MHz και µία άδεια ψηφιακής τηλεόρασης προκειµένου να διευκολυνθεί η µετάβαση. Αργότερα, το 1998, η FCC θέσπισε κανόνες που απαιτούσαν από τους τηλεοπτικούς οργανισµούς να καταβάλλουν ένα τέλος του 5% των ακαθάριστων εσόδων. Με τη µετάβαση στην ψηφιακή µορφή, η FCC, οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς (broadcasters), οι δηµόσιοι οργανισµοί, και άλλοι συµφώνησαν ότι είναι σηµαντικό να διασφαλιστεί ότι η ελεύθερη, over-the-air τηλεόραση θα παραµένει καθολικά διαθέσιµη στον αµερικανικό λαό. Σύµφωνα µε τον πρόεδρο της FCC, William E. Kennard, στις αρχές Νοεµβρίου 1998, 42 σταθµοί µετέδιδαν την ψηφιακή τηλεόραση. Η επιχορήγηση δωρεάν ραδιοφάσµατος σε ραδιοτηλεοπτικούς φορείς για την ψηφιακή τηλεόραση θεωρήθηκε ως ένας τρόπος για να διασφαλιστεί ότι η over-the-air τηλεόραση θα συνεχίσει να είναι καθολικά διαθέσιµη στο µέλλον. Η Οµοσπονδιακή Κυβέρνηση ήλπιζε πως θα διευκολύνει τη µετάβαση στη ψηφιακή τηλεόραση δίνοντας στους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς µέχρι το 2006 τη χρήση ραδιοκυµάτων [1]. Αυτή η νέα τεχνολογία µετάδοσης σήµατος επρόκειτο να αντικαταστήσει την παραδοσιακή αναλογική που υπήρχε µέχρι τότε. Πλέον βρισκόµαστε στην τελική ευθεία για τη µετάβαση από την αναλογική στην ψηφιακή τηλεόραση. Στις Ηνωµένες πολιτείες, η ηµεροµηνία για την τελική µετάβαση στην ψηφιακή τεχνολογία ήταν η 12η Ιουνίου του 2009 ενώ σύµφωνα µε απόφαση της Παγκόσµιας Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU), έως το 2015, όλες οι χώρες παγκοσµίως θα πρέπει να έχουν εγκαταλείψει την ξεπερασµένη αναλογική τεχνολογία και να προχωρήσουν στην εκποµπή ψηφιακού σήµατος. Μάλιστα, µε οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες,

2 ανάµεσά τους και η Ελλάδα, προτρέπονται να σταµατήσουν την προβολή των αναλογικών προγραµµάτων τους έως το τέλος του 2012 [3]. Η δοµή του άρθρου µας είναι η ακόλουθη: Στα κεφάλαια 2 και 3, θα κάνουµε µία σύντοµη επισκόπηση των βασικών στοιχείων της αναλογικής και αντίστοιχα της ψηφιακής τηλεόρασης. Στο κεφάλαιο 4, θα παρουσιάσουµε τις οµοιότητες και τις διαφορές των δύο τεχνολογιών. Στο κεφάλαιο 5, θα κάνουµε µία αναφορά στη µελλοντική πορεία της τηλεόρασης. Στο κεφάλαιο 6, θα παραθέσουµε τα συµπεράσµατα της έρευνάς µας. Τέλος, στο κεφάλαιο 7, θα προτείνουµε ιδέες για µελλοντική έρευνα. 2.1 Εµφάνιση της εικόνας Μία τηλεόραση καθοδικού σωλήνα εµφανίζει µία εικόνα σαρώνοντας µία δέσµη ηλεκτρονίων σε όλη την οθόνη σε ένα µοτίβο από οριζόντιες γραµµές. Στο τέλος κάθε γραµµής η δέσµη γυρίζει στην αρχή της επόµενης γραµµής (horizontal retrace) ή στην αρχή της οθόνης (vertical retrace). Όσο περνάει το κάθε σηµείο, η ένταση της δέσµης ποικίλει αναλόγως τη φωτεινότητα (luminance) του σηµείου. Ένα σύστηµα έγχρωµης τηλεόρασης είναι πανοµοιότυπο µε τη διαφορά ότι ένα επιπρόσθετο σήµα, γνωστό ως chrominance ελέγχει το χρώµα του. Για τη µετακίνηση της δέσµης των ηλεκτρονίων στην αρχή της επόµενης γραµµής ή στην αρχή της οθόνης απαιτείται ένα πεπερασµένο χρονικό διάστηµα [12]. Ο µέγιστος ρυθµός πλαισίων εξαρτάται από το εύρος ζώνης της δέσµης των ηλεκτρονίων, από το σύστηµα µετάδοσης, και από τον αριθµό των οριζόντιων σκαναρισµένων γραµµών. Ένας ικανοποιητικός ρυθµός είναι εκείνος των 20 µε 30 hertz [20]. Εικόνα 1: Χρονοδιάγραµµα της τηλεοπτικής µετάδοσης 2. Περιγραφή της αναλογικής τηλεόρασης Η αναλογική τηλεόραση κωδικοποιεί την εικόνα και τον ήχο µεταδίδοντάς τα ως ένα αναλογικό σήµα, δηλαδή ένα συνεχές ηλεκτρικό κύµα που ποικίλλει ανάλογα µε τις αλλαγές στον ήχο ή την εικόνα που µεταδίδεται. Στο αναλογικό σήµα, το µήνυµα το οποίο µεταφέρεται µε το σήµα µετάδοσης είναι µία συνάρτηση από τροποποιήσεις στο πλάτος και στη συχνότητα του σήµατος. Οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς που χρησιµοποιούν αναλογικά συστήµατα κωδικοποιούν το σήµα τους χρησιµοποιοιώντας NTSC, PAL 2, ή SECAM 3 και µετά διαµόρφωνουν το σήµα αυτό σε VHF ή UHF φέρουσα. Κάθε πλαίσιο της τηλεόρασης αποτελείται από ζωγραφιστές γραµµές. Οι γραµµές είναι ποικίλης φωτεινότητας και το σύνολο από αυτές είναι ζωγραφισµένο προσεκτικά έτσι ώστε το ανθρώπινο µάτι να το αντιληφθεί όλο ως µία εικόνα. Τα αναλογικά σήµατα της τηλεόρασης περιλαµβάνουν πληροφορία χρονισµού και συγχρονισµού, έτσι ώστε ο δέκτης να µπορεί να αναδηµιουργήσει µία δισδιάστατη κινούµενη εικόνα από ένα µονοδιάστατο χρονικά µεταβαλλόµενο σήµα. Οι παλµοί συγχρονισµού προσθέτονται στην εικόνα στο τέλος κάθε σαρωµένης γραµµής και το εικονικό πλαίσιο εξασφαλίζει ότι οι ταλαντωτές στο δέκτη παραµένουν κλειδωµένοι και έτσι η εικόνα µπορεί να ανακατασκευαστεί [20]. 2.2 Λαµβανόµενα σήµατα Τα συστήµατα τηλεόρασης για κάθε χώρα µπορούν να προσδιορίσουν έναν αριθµό καναλιών µέσα στις περιοχές συχνοτήτων UHF ή VHF. Ένα κανάλι αποτελείται από δύο σήµατα: η πληροφορία της εικόνας µεταφέρεται χρησιµοποιώντας διαµόρφωση πλάτους σε µία συχνότητα, και ο ήχος µεταδίδεται µε διαµόρφωση συχνότητας (τυπικά 4.5 σε 6 ΜΗz). Οι συχνότητες καναλιών εχουν επιλεγεί µε γνώµονα το συµβιβασµό της εικόνας και του πλήθους των καναλιών που µεταδίδονται στο διαθέσιµο εύρος συχνοτήτων. Πρακτικά, χρησιµοποιείται µία τεχνική, η οποία ονοµάζεται vestigial sideband. Η τεχνική αυτή, µειώνει τo channel spacing, το οποίο θα µπορούσε σε ΑΜ να είναι τουλάχιστον διπλάσιο του εύρους ζώνης. Η λήψη γίνεται πάντα µέσω ενός δέκτη: το πρώτο στάδιο είναι ένας tuner ο οποίος επιλέγει κανάλι και µετατόπιση συχνότητας σε µία σταθερή ενδιάµεση συχνότητα (IF). Στη συνέχεια, πραγµατοποιείται σε µεγάλο βαθµό ενίσχυση σήµατος από τα IF στάδια [20]. 2.3 Δοµή του σήµατος εικόνας Η φέρουσα της εικόνας αποδιαµορφώνεται και δίνει ένα σύνθετο σήµα εικόνας, το οποίο περιέχει φωτεινότητα (luminance), χρωµατισµό (color) και σήµατα συγχρονισµού. Το τελευταίο είναι πανοµοιότυπο στη διαµόρφωση του σήµατος εικόνας χρησιµοποιούµενο από συσκευές αναλογικού video όπως VCRs ή CCTV κάµερες [20]. 2 Συντοµογραφία της Phase Alternating Line (Γραµµής Εναλλασόµενης Φάσης), είναι ένα έγχρωµο αναλογικό σύστηµα τηλεοπτικής κωδικοποίησης το οποίο χρησιµοποιείται στα συστήµατα τηλεοπτικής µετάδοσης σε πολλές χώρες. 3 Συντοµογραφία της Sequentiel Couleur a Memoire, προτάθηκε στη Γαλλία από τον Henri de France το Το σύστηµα αυτό χρησιµοποιείται από το 1967 στη Γαλλία, στη Σοβιετική Ένωση και σε άλλες ανατολικές χώρες της Ευρώπης. Στην Ελλάδα καθιερώθηκε περίπου το Εικόνα 2: Απεικόνιση του σήµατος εικόνας

3 Κάθε γραµµή από την παραπάνω εικόνα µεταδίδεται χρησιµοποιώντας ένα σήµα. Η ίδια βασική διαµόρφωση (µε µικρές διαφορές κυρίως συσχετιζόµενες µε το χρονισµό και την κωδικοποίηση του χρώµατος) χρησιµοποιείται για τα PAL, NTSC και SECAM συστήµατα τηλεόρασης. Ένα µονόχρωµο σήµα είναι πανοµοιότυπο µε ένα χρωµατικό σήµα, µε εξαίρεση ότι τα στοιχεία που φαίνονται µε χρώµα στο διάγραµµα (color burst, chrominance signal) δεν είναι παρόντα [20]. 3. Περιγραφή της ψηφιακής τηλεόρασης Στη ψηφιακή τηλεόραση (DTV) η µετάδοση εικόνας και ήχου γίνεται από ψηφιακά σήµατα, σε αντίθεση µε τα αναλογικά σήµατα που χρησιµοποιούνται από την αναλογική τηλεόραση. Πολλές χώρες αντικαθιστούν την over-the air µετάδοση αναλογικής τηλεόρασης µε την ψηφιακή µετάδοση η οποία επιτρέπει και περεταίρω χρήσεις του ραδιοφάσµατος όπως θα δούµε στη συνέχεια [21]. 3.1 Λήψη ψηφιακής τηλεόρασης Υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να λάβουµε την ψηφιακή τηλεόραση. Ένα από τα παλαιότερα µέσα για τη λήψη της ψηφιακής τηλεόρασης (και γενικά της τηλεόρασης) χρησιµοποιεί µια κεραία. Αυτός ο τρόπος, χρησιµοποιεί µία πλατφόρµα γνωστή ως επίγεια ψηφιακή τηλεόραση (DTT). Με την DTT, οι τηλεθεατές περιορίζονται στα κανάλια, τα οποία λαµβάνει η κεραία. Η ποιότητα του σήµατος ποικίλει ανάλογα µε τη θέση του δέκτη. Έχουν επινοηθεί βέβαια και άλλες πλατφόρµες που υποστηρίζουν τη µετάδοση ψηφιακής τηλεόρασης. Μεταξύ των πιο γνωστών, είναι η ψηφιακή καλωδιακή και η ψηφιακή δορυφορική τηλεόραση. Σε ορισµένες χώρες, όπου οι µεταδόσεις των τηλεοπτικών σηµάτων επιτυγχάνονται συνήθως µε µικροκύµατα, χρησιµοποιείται η λεγόµενη ψηφιακή MMDS τηλεόραση. Άλλες πλατφόρµες, όπως τα DMB και DVB-H, έχουν επινοηθεί για να επιτρέψουν στις φορητές συσκευές (κινητά τηλέφωνα) να λάβουν τηλεοπτικά σήµατα. Τέλος, ένας εναλλακτικός τρόπος είναι να λαµβάνονται ψηφιακά τηλεοπτικά σήµατα µέσω Διαδικτύου. Για παράδειγµα, υπάρχει το P2P (peer-to-peer) λογισµικό διαδικτυακής τηλεόρασης, το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την παρακολούθηση τηλεοπτικών προγραµµάτων µέσω ενός υπολογιστή (web tv). Σε αυτήν την κατηγορία ανήκει και η IPTV, που µεταδίδει τηλεοπτικό σήµα µέσω του πρωτοκόλλου του Internet, που βασίζεται στο DSL ή την οπτική γραµµή καλωδίου. [21]. 3.2 Μορφές (Formats) Η ψηφιακή τηλεόραση έχει τέσσερα επίπεδα ποιότητας: 1.Τηλεόραση πρότυπης ευκρίνειας (Standard Definition Television- SDTV): Προσφέρει τη βασική ψηφιακή «καλή» ποιότητα η οποία είναι παρόµοια µε την αναλογική λήψη [7]. Η SDTV µπορεί να χρησιµοποιήσει ένα από τα πολλά διαφορετικά πρότυπα που λαµβάνουν τη µορφή διάφορων αναλογιών, ανάλογα µε την τεχνολογία που χρησιµοποιείται στη χώρα µετάδοσης. Για µεταδόσεις αναλογίας 4:3, στις NTSC χώρες χρησιµοποιείται το πρότυπο, ενώ στις PAL χώρες χρησιµοποιείται το πρότυπο. Για µετάδοση αναλογίας 16:9, στις NTSC χώρες χρησιµοποιείται το πρότυπο, ενώ στις PAL χώρες χρησιµοποιείται το πρότυπο. Όµως, οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς έχουν τη δυνατότητα να µειώσουν τις αναλύσεις τους για να εξοικονοµήσουν εύρος ζώνης. Για παράδειγµα πολλά DVB-T κανάλια στο Ηνωµένο Βασίλειο χρησιµοποιούν οριζόντια ανάλυση των 544 ή 704 pixels για κάθε γραµµή [17]. 2.Τηλεόραση χαµηλής ευκρίνειας (Low Definition Television- LDTV): αναφέρεται σε τηλεοπτικά συστήµατα που έχουν χαµηλότερη ανάλυση οθόνης από τα τηλεοπτικά συστήµατα τυπικής (standard) ευκρίνειας. H ποιότητά της είναι παρόµοια µε τα αναλογικά τηλεοπτικά συστήµατα χαµηλής ανάλυσης. Τα κινητά συστήµατα ψηφιακής τηλεόρασης συνήθως εκπέµπουν σε χαµηλή ευκρίνεια, όπως κάνουν όλα τα τηλεοπτικά συστήµατα αργής σάρωσης (slow-scan) [11]. 3.Τηλεόραση ενισχυµένης ευκρίνειας (Enhanced Definition Television- EDTV): Προσφέρει καλύτερη ψηφιακή ποιότητα από την SDTV. Είναι η πιο συχνά χρησιµοποιούµενη ποιότητα ψηφιακής τηλεόρασης. Η EDTV έχει επίσης surround ψηφιακό ήχο [7]. 4.Τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας (HDTV): Προσφέρει την καλύτερη ποιότητα ψηφιακής εικόνας και χρησιµοποιεί Dolby ψηφιακό ήχο [7]. Χρησιµοποιεί διαφορετικά πρότυπα, µεταξύ των οποίων είναι: pixels σε λειτουργία µη πεπλεγµένης σάρωσης (720p) ή pixels σε λειτουργία interlace (1080i). Καθένα από αυτά χρησιµοποιεί αναλογία εικόνας 16:9. Μερικές τηλεοράσεις µπορούν να λαµβάνουν ανάλυση HD σε ρυθµό 60 Hz µη πεπλεγµένης σάρωσης(1080p). H HDTV δεν µπορεί να µεταδοθεί από αναλογικά κανάλια [8]. Εικόνα 3: Moρφές της ψηφιακής τηλεόρασης 3.3 Εύρος ζώνης Κάθε εµπορικό επίγειο κανάλι DTV στη Βόρεια Αµερική µεταδίδει σε ένα ρυθµό δεδοµένων πάνω από 19 megabits το δευτερόλεπτο (2.375 megabytes/s). Όµως οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς δε χρειάζεται να χρησιµοποιήσουν όλο το εύρος ζώνης για µόνο ένα κανάλι εκποµπής. Αντίθετα, η εκποµπή µπορεί να υποδιαιρεθεί σε διάφορα υποκανάλια εικόνας (γνωστά και ως feeds) ποικίλης ποιότητας και ρυθµών συµπίεσης, συµπεριλαµβανοµένων των non-video datacasting που επιτρέπουν µία µονόδροµη ροή δεδοµένων υψηλού εύρους. 4.Σύγκριση αναλογικής και ψηφιακής τηλεόρασης 4.1 Σήµα Η κυριότερη διαφορά ανάµεσα στην αναλογική και την ψηφιακή τηλεόραση έγκειται στον τρόπο µε τον οποίο το τηλεοπτικό σήµα µεταδίδεται από την πηγή στον δέκτη. Όπως έχουµε ήδη

4 αναφέρει, στην αναλογική τηλεόραση το σήµα είναι αναλογικό, δηλαδή ο ήχος και η εικόνα µεταδίδονται ως ένα συνεχές σήµα. Για τη µετάδοση των εικόνων χρησιµοποιείται ένα σήµα ΑΜ ενώ για τη µετάδοση του ήχου ένα σήµα FM. Αντιθέτως, στην ψηφιακή τηλεόραση, ο ήχος και η εικόνα επεξεργάζονται ξεχωριστά και µεταδίδονται ως διακριτά πακέτα [15]. Σε αυτήν την περίπτωση το σήµα είναι ψηφιακό, δηλαδή πρόκειται επί τοις ουσίας για µία ακολουθία παλµών οπότε η αρχική πληροφορία µετατρέπεται σε µια σειρά από ON / OFF σήµατα (bits) πριν από τη µετάδοση. Στη µετάδοση του ψηφιακού σήµατος περιλαµβάνονται πληροφορίες οι οποίες αναγνωρίζουν ποια bits είναι εικόνα και ποια ήχος. Ο ψηφιακός δέκτης, κατά τη µετάδοση ενός ψηφιακού σήµατος, είναι σε θέση να συνδυάσει τα κοµµάτια ήχου και εικόνας σε ένα πλήρες πρόγραµµα για µετάδοση µέσω εντολών συναρµολόγησης [15]. σταδιακή απώλεια σήµατος όσο η απόσταση από τον ποµπό αυξάνεται. Παροµοίως τα ψηφιακά σήµατα είναι ανθεκτικότερα στο θόρυβο από τα αναλογικά. Σε ένα ψηφιακό σήµα της µορφής 0 (µηδέν) και 1 (ένα) είναι δυνατόν να αποµονώσουµε τον ανεπιθύµητο θόρυβο. Αντιθέτως, σε ένα αναλογικό σήµα, ο θόρυβος είναι ενοχλητικός και η πιστότητα του σήµατος εξαφανίζεται αφού είναι πολύ δύσκολο έως και αδύνατον να αποµονώσουµε το θόρυβο [15]. Όπως φαίνεται στην εικόνα 6, για ένα ψηφιακό σήµα, εφόσον το επίπεδο τάσης είναι πάνω από το όριο των 0,75 V, το σήµα θα πρέπει να ερµηνευθεί ως ένα ψηφιακό 1. Οµοίως, αν το επίπεδο τάσης είναι κάτω από το όριο των 0,25 V, τότε θα ερµηνευθεί ως ένα ψηφιακό "0". Ως εκ τούτου, τα 0,2 V του θορύβου σε ένα ψηφιακό σήµα δεν έχουν καµία επίπτωση στην τιµή των δεδοµένων. Η εικόνα, ο ήχος και τα δεδοµένα θα ανακατασκευασθούν πλήρως. Εικόνα 4: Απεικόνιση ενός αναλογικού και ενός ψηφιακού σήµατος σε κοινό διάγραµµα Εικόνα 6: Καθορισµός του σήµατος Εικόνα 5: Σήµα σε αναλογική και ψηφιακή µορφή Η εικόνα 5 δείχνει το ίδιο σήµα σε αναλογική και ψηφιακή µορφή. Αυτό το απλό αναλογικό σήµα στο εύρος από 0.0 έως 1.0 Volt, όταν µετατρέπεται σε ψηφιακό, µπορεί να αντιπροσωπευθεί από µία σειρά διακριτών αριθµών, δηλαδή 0, 1, 2... µέχρι ένα καθορισµένο αριθµό, (255 στο συγκεκριµένο παράδειγµα). Αυτό δηµιουργεί 256 διακριτά επίπεδα τάσης. Γενικά, οι εκθετικές δυνάµεις χρησιµοποιούνται, δηµιουργώντας 2, 4, 8, 16, διαφορετικά επίπεδα τάσης [15]. Τα ψηφιακά σήµατα αντιδρούν διαφορετικά στις παρεµβολές σε σύγκριση µε τα αναλογικά. Το αναλογικό µπορεί να µην αναπαράγεται πάντα επακριβώς. Μπορεί εύκολα να αποδυναµωθεί σε µεγάλες αποστάσεις αλλά και να υποστεί παρεµβολές από άλλες πηγές, παράγοντας είδωλα και το λεγόµενο "χιόνι" (snow) στην εικόνα. Αντιθέτως, τα ψηφιακά σήµατα, µπορούν να αποσταλούν σε µεγαλύτερες αποστάσεις και είναι λιγότερο επιρρεπή σε παρεµβολές σε σύγκριση µε τα αναλογικά. Δεδοµένου ότι ένα ψηφιακό σήµα είναι απλώς µια σειρά από αριθµούς, µπορεί να αναπαραχθεί ακριβώς απεριόριστες φορές. Παρόλα αυτά, το γεγονός ότι τα ψηφιακά σήµατα είναι πιο ανθεκτικά σε παρεµβολές, δε σηµαίνει ότι δεν αποδυναµώνονται καθόλου. Και τα δύο είδη σηµάτων ασθενούν µε την απόσταση. Η διαφορά είναι ότι ενώ η εικόνα σε µια αναλογική τηλεόραση γίνεται σιγά-σιγά χειρότερη για πιο µακρινούς δέκτες, µια εικόνα σε ένα ψηφιακό σύστηµα θα παραµείνει τέλεια έως ότου το σήµα γίνει πάρα πολύ αδύναµο [5]. Σε εκείνο το σηµείο, η εικόνα και ο ήχος απλά θα εξαφανιστούν, συχνά χωρίς προειδοποίηση. Με άλλα λόγια, η πρόθεση της τεχνολογίας της ψηφιακής τηλεόρασης είναι ότι ο θεατής είτε βλέπει µια τέλεια εικόνα είτε τίποτα απολύτως. Δεν υπάρχει Ωστόσο, στην αναλογική περιοχή, η πραγµατική τιµή της τάσης στο σηµείο των 0.5V σε ένα σήµα που έχει αλλοιωθεί κατά 0,2 V από µετρήσεις θορύβου, θα κυµαίνεται µεταξύ 0,4 και 0.6V. Η αναλογική τιµή του σήµατος είναι πολύ πιο ανακριβής από ένα ψηφιακό "1" ή "0". Στην πραγµατικότητα, ο θόρυβος θα είναι ενοχλητικά ορατός [15]. Ένα άλλο σηµαντικό πλεονέκτηµα του ψηφιακού σήµατος είναι οι τεχνικές συµπίεσης δεδοµένων οι οποίες εφαρµόζονται αποτελεσµατικά σε ήχο και εικόνα. Οι τεχνικές αυτές επιτρέπουν τη µετάδοση υψηλής ποιότητας περιεχοµένου. Η εξάπλωση του MP3 audio και το γρήγορο video download µέσω του διαδικτύου, είναι ένα παράδειγµα του πώς η συµπίεση είναι µία δυνατή τεχνολογία για νέα επιχειρηµατικά µοντέλα κατανεµηµένου περιεχοµένου [15]. Τα αναλογικά σήµατα δεν µπορούν να συµπιεστούν. Για τη µετάδοση µιας εικόνας στην αναλογική τηλεόραση, όλα τα εικονοστοιχεία περιλαµβάνονται στο σήµα [5]. Η αναλογική και η ψηφιακή µετάδοση σηµάτων είναι στην πραγµατικότητα πολύ παρόµοια. Για την τηλεόραση υπάρχουν τρεις ζώνες η χαµηλή VHF, η υψηλή VHF και η UHF η καθεµιά µε τη δική της περιοχή σε MHz. Η χαµηλή VHF ζώνη καλύπτει την περιοχή µεταξύ 54 και 88 MHz, η υψηλή VHF είναι από 150,8 έως 174 MHz και η UHF είναι µεταξύ 470 και 890 MHz. Όταν τα ψηφιακά κανάλια εισήχθησαν, χρησιµοποίησαν τις συχνότητες UHF, ενώ τα αναλογικά σήµατα µεταδόθηκαν στη χαµηλή VHF ζώνη και στις υψηλές περιοχές VHF. Όταν όλα τα τηλεοπτικά σήµατα γίνουν ψηφιακά, πολλοί ραδιοτηλεοπτικοί φορείς θα επανέλθουν στο χαµηλό VHF και στις υψηλές συχνότητες VHF [2]. Η αναλογική µετάδοση αποφεύγεται σε περιπτώσεις όπου το σήµα έχει υψηλό σήµα-προς-θόρυβο (SNR) και δεν µπορεί να επιτευχθεί η γραµµικότητα της πηγής καθώς επίσης και σε συστήµατα µε υψηλή έξοδο. Παρόλα αυτά είναι ακόµη δηµοφιλής για µικρές αποστάσεις, όπου δεν είναι απαραίτητη η πολύπλοκη πολυπλεξία, ο εξοπλισµός

5 συγχρονισµού (timing equipment) και το κόστος είναι σαφώς πιο χαµηλό [15]. 4.2 Ποιότητα Η µεγαλύτερη βελτίωση που προσφέρει η ψηφιακή τηλεόραση είναι καλύτερη εικόνα και ήχο. Η ψηφιακή τηλεόραση ανοίγει το δρόµο για την τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας (HDTV). Καθώς το ψηφιακό σήµα είναι πιο ανθεκτικό στις παρεµβολές και το θόρυβο, η εικόνα που αναπαράγεται είναι κρυστάλλινα καθαρή, χωρίς είδωλα και χιόνι. Η διαφορά µεταξύ µιας αναλογικής και µιας ψηφιακής τηλεοπτικής εικόνας είναι εξίσου αισθητή όσο η διαφορά ανάµεσα στις VHS βιντεοκασέτες και στα DVD [12]. Η ψηφιακή τηλεόραση έχει τη δυνατότητα να µεταδίδει προγράµµατα σε µια ευρεία οθόνη (16x9) ή (widescreen). Μία 16x9 τηλεόραση µπορεί να εµφανίσει εικόνες χωρίς µαύρες γραµµές στο πάνω και στο κάτω µέρος τους, οι οποίες συχνά παρουσιάζονται στην οθόνη µιας τυπικής τηλεόρασης. Από την άλλη πλευρά, οι αναλογικές µεταδόσεις παράγουν συνήθως χαµηλότερης ποιότητας εικόνα από την πρωτότυπη, δεν είναι τόσο έντονη και το φόντο είναι µερικές φορές κοκκώδες. Ο ψηφιακός ήχος είναι επίσης ανώτερος από τον αναλογικό ο οποίος συχνά υποφέρει από θόρυβο και µειωµένη απόκριση συχνότητας. Υπάρχει µάλιστα αρκετό εύρος ζώνης για τους σταθµούς ώστε να προσφέρουν ένα µεγάλο µέρος των προγραµµάτων τους σε Dolby Digital surround ήχο, κάτι που απλά δεν είναι δυνατόν µε τις αναλογικές εκποµπές [12]. Η τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας (HDTV) µεταδίδει ήχο χρησιµοποιώντας το Dolby Digital/AC-3 σύστηµα κωδικοποίησης. Είναι ο ίδιος ψηφιακός ήχος που χρησιµοποιείται στις περισσότερες κινηµατογραφικές αίθουσες, στα DVD, και σε πολλά συστήµατα home cinema από τις αρχές του 1990 και περιλαµβάνει τρία κανάλια ήχου µπροστά (αριστερά, κέντρο και δεξιά), δύο πίσω (αριστερά και δεξιά), και ένα µπάσο (subwoofer) [5]. Ο ήχος στην ψηφιακή τηλεόραση είναι "ποιότητας CD" και περιλαµβάνει ένα µεγάλο εύρος συχνοτήτων. 4.3 Πρότυπα Οι δύο τεχνολογίες τηλεόρασης χρησιµοποιούν διαφορετικά πρότυπα. Όπως έχουµε ήδη αναφέρει, η αναλογική τηλεόραση χρησιµοποιεί τα πρότυπα NTSC, SECAM, PAL, και κάποιες παραλλαγές αυτών. Συγκεκριµένα, το πρώτο έχει αναπτυχθεί κυρίως στην Αµερική, το δεύτερο κυρίως στην Ασία, τη Γαλλία, και κάποιες χώρες της Αφρικής, και το τρίτο είναι δηµοφιλές σε πολλές χώρες ανά τον κόσµο. Για την ψηφιακή τηλεοπτική µετάδοση, υπάρχουν τέσσερα µεγάλα και χωρίς συµβατότητα πρότυπα. Για παράδειγµα, η Βόρεια Αµερική χρησιµοποιεί το ATSC, η Βόρεια Κορέα χρησιµοποιεί το DMB, η Ιαπωνία, και Λατινική Αµερική κάνουν χρήση του ISDB και η Ευρώπη, η Ρωσία, η Ινδία, η Αυστραλία και πολλές άλλες χώρες χρησιµοποιούν το DVB. Παράλληλα, η Κίνα έχει αναπτύξει ένα δικό της σύστηµα προτύπων. Υπάρχουν επίσης πολλοί αλγόριθµοι που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη συµπίεση ήχου και εικόνας: Τα MPEG-2 και MPEG-4 είναι τα πιο συχνά χρησιµοποιούµενα codecs. Όπως παρατηρούµε, δεν υπάρχει ενιαίο πρότυπο για τις ψηφιακές τηλεοπτικές µεταδόσεις. Αυτή η ποικιλία των προτύπων δεν είναι κάτι καινούριο. Υπήρχε µια παρόµοια κατάσταση και στην αναλογική τηλεόραση. Οι ακόλουθες παράµετροι στην αναλογική τηλεόραση µπορεί να έχουν διαφορετικές τιµές ανάλογα µε το πρότυπο: Αριθµός γραµµών Ρυθµός πλαισίων Εύρος ζώνης καναλιού Εύρος ζώνης εικόνας Διαµόρφωση εικόνας, Διαµόρφωση ήχου Σύστηµα Χρώµατος Ωστόσο, πλέον σχεδόν όλες οι πρόσφατες αναλογικές τηλεοράσεις είναι σε θέση να λαµβάνουν και να εµφανίζουν κοινά πρότυπα που χρησιµοποιούνται σε όλο τον κόσµο. Αυτά τα αναλογικά πρότυπα ορίστηκαν πριν από πολλά χρόνια, δεν είχαν τροποποιηθεί, και δεν προέκυψαν νέα πρότυπα για την αναλογική τηλεόραση. Αυτό σήµαινε µια σταθερή κατάσταση για δεκαετίες. Αντιθέτως, στον ψηφιακό κόσµο, είναι εύκολο να εφεύρει κανείς µια νέα µέθοδο, καλύτερη και πιο αποτελεσµατική. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι το MPEG-4, που είναι µια νεώτερη και καλύτερη µέθοδος συµπίεσης σε σύγκριση µε το MPEG-2. Αυτό σηµαίνει ότι η ψηφιακή τεχνολογία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται και νέα, καλύτερα, και πιο σύνθετα πρότυπα θα δηµιουργηθούν [6]. 4.4 Υπηρεσίες Τα ψηφιακά κανάλια καταλαµβάνουν λιγότερο εύρος ζώνης από τα αναλογικά και ο επιπλέον χώρος, ο οποίος καλείται ψηφιακό µέρισµα, µπορεί να χρησιµοποιηθεί για ενσωµάτωση περισσότερης πληροφορίας στο ψηφιακό σήµα. Έτσι η ψηφιακή τεχνολογία παρέχει δυνατότητες για surround ήχο, ήχο σε πολλές γλώσσες, υπηρεσίες κειµένου, και διάδοσης σήµατος υψηλής ευκρίνειας. Επιπρόσθετα, δίνεται η δυνατότητα στους τηλεοπτικούς σταθµούς εκποµπής να προσφέρουν διάφορα κανάλια ταυτόχρονα, χρησιµοποιώντας το ίδιο εύρος φάσµατος που απαιτείται για ένα αναλογικό κανάλι. Έτσι, για παράδειγµα, ενώ ένας σταθµός αναλογικής τηλεόρασης στο κανάλι 7 είναι σε θέση να προσφέρει στους τηλεθεατές µόνο ένα πρόγραµµα, ο σταθµός ψηφιακής τηλεόρασης στο κανάλι 7 µπορεί να προσφέρει στους τηλεθεατές ένα ψηφιακό πρόγραµµα στο κανάλι 7.1, ένα δεύτερο ψηφιακό πρόγραµµα στο κανάλι 7.2, ένα τρίτο στο κανάλι 7.3, και ούτω καθεξής [4]. Αυτή η διαδικασία δηλαδή προσφέρει πολλαπλά υποκανάλια στο χώρο ενός µόνο καναλιού και ονοµάζεται πολυεκποµπή (multicasting). Η πολυεκποµπή µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς για να παρέχουν διαφορετικό περιεχόµενο στην ίδια εκποµπή. Κάθε διαθέσιµο υποκανάλι µπορεί να µεταφέρει είτε ένα υψηλής ευκρίνειας πρόγραµµα, είτε ένα πρότυπης ευκρίνειας πρόγραµµα (σε ψηφιακή µορφή), είτε συγκεκριµένες ροές δεδοµένων. Ωστόσο, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισµοί δεν έχουν απεριόριστο ψηφιακό εύρος ζώνης, το οποίο σηµαίνει ότι πρέπει να επιλέξουν πόσα υποκανάλια θα προσφέρουν και τι είδους προγράµµατα θα αντιστοιχούν σε κάθε υποκανάλι [12]. Η ψηφιακή τηλεόραση, λοιπόν, είναι πιο αποτελεσµατική, κατά κύριο λόγο στην ενσωµάτωση άλλων ψηφιακών διαδικασιών και παρέχει υπηρεσίες δεδοµένων που δεν ήταν εφικτές µε την αναλογική τεχνολογία. Εξίσου σηµαντικό, είναι ότι «καταλαβαίνει τι δείχνει» και προσφέρει την υπηρεσία ηλεκτρονικού οδηγού προγράµµατος (EPG) µε την οποία δίνει

6 πληροφορίες για το τρέχον πρόγραµµα το οποίο παίζεται στην τηλεόραση αλλά και για αυτό που ακολουθεί, χωρίς βέβαια αυτό να σηµαίνει ότι έχει εγκαταλειφθεί η υπηρεσία teletext που χρησιµοποιούσε η αναλογική τηλεόραση [3]. Επιπλέον, ένα πολύ σηµαντικό βήµα της ψηφιακής τηλεόρασης είναι η ΙPTV. Συγκεκριµένα, µε την IPTV µεταδίδονται τηλεοπτικά προγράµµατα ή εικόνα µέσω ΙP δικτυακής υποδοµής. Υπάρχει η δυνατότητα αναµετάδοσης τηλεοπτικών προγραµµάτων. Ιδιαίτερη σηµασία έχει ότι προσφέρει διαδραστικές υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας (υπηρεσία VOD) καθώς και µεγάλο πλήθος επιλογών στους χρήστες. Στην Ελλάδα, τηλεπικοινωνιακοί φορείς όπως η forthnet προσφέρουν ήδη πακέτα τα οποία παρέχουν IPTV[9]. 4.5 Tεχνικά χαρακτηριστικά Μια άλλη σηµαντική διάκριση µεταξύ της αναλογικής και της ψηφιακής τηλεόρασης είναι η σύνθεση µιας οριζόντιας σάρωσης γραµµής. Όπως φαίνεται στην εικόνα 7, η απεικόνιση των αναλογικών γραµµών παρουσιάζεται ως ένα συνεχές ίχνος σε µια οθόνη. Αντίθετα οι ψηφιακές γραµµές αποτελούνται από διακριτά, µεµονωµένα pixel. Με τη µετάβαση στις LCD οθόνες και στις τεχνολογίες οθόνης πλάσµατος, οι γραµµές και τα pixels υλοποιούνται µε µια δοµή που µοιάζει µε πίνακα και συχνά αναφέρεται ως «πλέγµα από pixels» ( pixel grid ) [15]. Εικόνα 7: Αναλογικές και ψηφιακές γραµµές σάρωσης Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η µελέτη του συστήµατος χρωµάτων. Και τα δύο είδη τηλεοράσεων είναι πλέον έγχρωµα και χρησιµοποιούν ένα συνδυασµό από δύο µοντέλα χρωµάτων, το RGB και το µοντέλο luminance/chrominance. Στο µοντέλο RGB, κόκκινο, πράσινο και µπλε φως αναµιγνύονται µε διαφορετικές αναλογίες για να αναπαράγουν µια ευρεία ποικιλία χρωµάτων [16]. Στο luminance/chrominance µοντέλο υπάρχει µια συνιστώσα luminance (φωτεινότητα) που αντιπροσωπεύει την πληροφορία φωτεινότητας ενός χρώµατος και δύο συνιστώσες chrominance που περιέχουν χρωµατικές διαφορές. Η συνιστώσα luminance προκύπτει σαν γραµµικός συνδυασµός του κόκκινου, του πράσινου και του µπλε χρώµατος ενώ οι chrominance συνιστώσες προκύπτουν αν αφαιρέσουµε από το luminance το µπλε και το κόκκινο χρώµα αντίστοιχα [24]. Οι RGB έγχρωµες εικόνες κωδικοποιούνται σε luminance και chrominance σήµατα για τη µετάδοσή τους και στη συνέχεια αποκωδικοποιούνται πάλι σε RGB για την εµφάνισή τους στο δέκτη [16]. Ανάλογα µε το πρότυπο της τηλεόρασης ορίζεται και µια παραλλαγή του µοντέλου luminance/chrominance. Για παράδειγµα, το σύστηµα YUV (όπου το Y συµβολίζει το luminance και τα U, V τις συνιστώσες chrominance) αναπτύχθηκε για µεταδόσεις αναλογικής τηλεόρασης ώστε να παρέχει συµβατότητα ανάµεσα στην ασπρόµαυρη και την έγχρωµη τηλεόραση. Αυτή η µορφή χρησιµοποιήθηκε από τα αναλογικά πρότυπα PAL και NTSC. Για την ψηφιακή τηλεόραση έχει αναπτυχθεί η µορφή ΥPbPr [18]. Η διαφορά ανάµεσα στις παραλλαγές αυτές έγκειται στις διαφορετικές τιµές των συντελεστών που χρησιµοποιούνται στους τύπους που ορίζουν τα luminance και chrominance σε κάθε περίπτωση. 5. Το µέλλον της ψηφιακής τηλεόρασης Το µέλλον για την ψηφιακή τηλεόραση προβλέπεται ευοίωνο. Η ψηφιακή τεχνολογία βρίσκεται σε ακµάζουσα πορεία και εξελίσσεται ταχέως. Η µετάβαση στη ψηφιακή τηλεόραση δίνει την ευκαιρία σε πολλές αναδυόµενες τεχνολογίες να αναπτυχθούν, όπως το IPTV και το Web TV, τα οποία ήδη έχουν γίνει πραγµατικότητα. Οι προηγούµενες τεχνολογίες αποτελούν την αφετηρία για την διαδραστική τηλεόραση, η οποία προσφέρει ακόµα πιο ευέλικτο µοντέλο υπηρεσιών αφού οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να αλληλεπιδρούν µε την πηγή περιεχοµένου. Με αυτό τον τρόπο, επιτυγχάνεται η εξατοµίκευση, αφού ο καθένας µπορεί να παρακολουθήσει οτιδήποτε επιθυµεί. Ειδικοί αναλυτές εκτιµούν ότι το µεγαλύτερο τµήµα του τζίρου από την ψηφιακή τηλεόραση θα προέρχεται από τις διαδραστικές υπηρεσίες, και όχι από τα ραδιοτηλεοπτικά προγράµµατα. Κάποια παραδείγµατα των τέτοιων υπηρεσιών είναι τα εξής: 1 Information Portal: Παρέχει προηγµένη υπηρεσία Teletext, γραφικά υψηλής ανάλυσης, και πληροφορίες όπως ειδήσεις, καιρικές συνθήκες κτλ. 2 Video on Demand (VoD): Οι χρήστες µπορούν να δουν το περιεχόµενο οποιαδήποτε στιγµή το απαιτούν. Είναι δυνατή και στην IPTV τεχνολογία. 3 Εκπαίδευση: Εξ αποστάσεως τηλε-εκπαίδευση. Κανάλια ανάδρασης καθιστούν δυνατή την αλληλεπίδραση µεταξύ του εκπαιδευόµενου και του εκπαιδευτή. 4 Pay per view: Ο καταναλωτής έχει το δικαίωµα να αγοράσει αυτό το οποίο θέλει να δει. Για παράδειγµα, ο χρήστης µπορεί να αγοράσει τις διαφηµίσεις που θέλει να δει. Η ευρύτερη κοινότητα της έρευνας και των επιχειρήσεων έχει επικεντρωθεί στην εξερεύνηση νεών δυνατοτήτων, οι οποίες είναι συνυφασµένες µε τον κοινωνικό ιστό (social Web), το σηµασιολογικό ιστό (semantic Web), και τη σηµασιολογική τηλεόραση (semantic TV). Ο στόχος είναι η παραγωγή νέων και καινοτοµικών υπηρεσιών και πλατφόρµων, οι οποίες θα είναι πιο προσωπικές και κοινωνικές. Τα µεγάλα ποσοστά δεδοµένων στους κοινωνικούς Ιστούς και η τάση για τη θέσπιση νέων σχηµάτων µεταδεδοµένων δηµιουργούν νεές ευκαιρίες. Μελλοντικά, οι δέκτες της τηλεοράσης θα µπορούν να συνδεθούν µε την προσωπική τους ιστοσελίδα και να απολαύσουν κοινωνικές δραστηριότητες µε τους φίλους τους [13]. 6. Συµπεράσµατα Από όσα περιγράφηκαν πρωτύτερα, είναι προφανές ότι η ψηφιακή τηλεόραση προσφέρει πολλά πλεονεκτήµατα σε σχέση µε την αναλογική. Καταρχάς, υπερτερεί σε ποιότητα προσφέροντας στον τηλεθεατή τέλεια εικόνα και ήχο. Αυτό απορρέει από το γεγονός ότι το ψηφιακό σήµα είναι ανθεκτικότερο στο θόρυβο και τις παρεµβολές σε σχέση µε το

7 αναλογικό ενώ παράλληλα µπορεί να συµπιεστεί. Η ψηφιακή τηλεόραση µπορεί να προσφέρει σαφώς περισσότερες υπηρεσίες από την αναλογική αλλά και να κάνει την οπτική µας εµπειρία πιο διαδραστική. Επιπρόσθετα, δίνει τη δυνατότητα καλύτερης διαχείρισης του ραδιοφάσµατος. Το τελευταίο, είναι πολύ σηµαντικό καθώς το ραδιοφάσµα µπορεί να δηµοπρατηθεί από την κυβέρνηση. Μερικό από αυτό θα παραχωρείται σε βιοµηχανίες τηλεπικοινωνιών που παρέχουν στους καταναλωτές ασύρµατη ευρυζωνικότητα ώστε να µπορούν να εισάγουν νέες υπηρεσίες και προϊόντα στη κινητή τηλεφωνία. Και άλλες συχνότητες θα είναι διαθέσιµες στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης όπως η αστυνοµία, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες και οι οµάδες διάσωσης. Eπίσης, οι δύο τεχνολογίες λειτουργούν βασιζόµενες σε διαφορετικά πρότυπα. Θα µπορούσαµε γενικά να παραλληλίσουµε την ψηφιακή τηλεόραση µε έναν υπολογιστή, καθώς µπορεί να λειτουργήσει σαν µια προγραµµατιστική πλατφόρµα, όπου καινούριοι αλγόριθµοι µπορούν να εφευρεθούν για να δηµιουργηθούν νέα συστήµατα συµπίεσης ή νέες δυνατότητες εφαρµογών. Ωστόσο, θα µπορούσαµε να τη χαρακτηρίσουµε και ως µια φυσική εξέλιξη της αναλογικής τηλεόρασης, αφού έχει διατηρήσει ορισµένα χαρακτηριστικά αυτής και ενίοτε τα έχει επεκτείνει. Το σήµα της ψηφιακής τηλεόρασης είναι στην περιοχή συχνοτήτων που µέχρι τώρα κάνουν χρήση οι αναλογικές εκποµπές. Συνεπώς, τα κανάλια και των δύο ειδών τηλεόρασης εκπέµπονται από τις ζώνες συχνοτήτων UHF και VHF. Επιπλέον, η λήψη του τηλεοπτικού σήµατος και στις δύο περιπτώσεις γίνεται µε κεραία στην επίγεια τηλεόραση. Η ψηφιακή τεχνολογία διέπεται από µια ποικιλία προτύπων και όχι από κάποιο ενιαίο πρότυπο, κάτι που ίσχυε για χρόνια και στην αναλογική τεχνολογία. Η ψηφιακή τηλεόραση έχει διατηρήσει τη µοναδική διαδραστική υπηρεσία της αναλογικής τηλεόρασης, το teletext, αλλά παράλληλα προσφέρει πολλές διαφορετικές προηγµένες λύσεις όπως το EPG ή το Information Portal. Δίνει τη δυνατότητα στο χώρο ενός αναλογικού καναλιού να εκπέµπονται περισσότερα υποκανάλια χωρίς όµως αυτό να σηµαίνει ότι δεν µπορεί να εκπέµπεται και ένα µοναδικό ψηφιακό κανάλι εάν αυτό επιθυµεί ο τηλεοπτικός σταθµός. Υπάρχει, δηλαδή, η δυνατότητα και µονοεκποµπής παροµοίως µε την αναλογική τηλεόραση αλλά και πολυεκποµπής. Τέλος, η ψηφιακή τεχνολογία χρησιµοποιεί ένα πολύ παρόµοιο σύστηµα χρωµάτων µε την αναλογική. 7. Μελλοντική έρευνα Μεγάλο ενδιαφέρον συνιστά η µελέτη της τηλεόρασης του διαδικτύου. Παρά το γεγονός ότι αυτή είναι η πλέον πρόσφατη τεχνολογία που διατίθεται στον καταναλωτή, είναι ο τοµέας στον οποίο αναµένεται να υπάρξει η µεγαλύτερη ανάπτυξη. Συγκεκριµένα στα επόµενα χρόνια, αναµένεται ότι η διαδικτυακή τηλεόραση, θα είναι παρούσα σε 19,3 εκατοµµύρια νοικοκυριά στο δυτικό κόσµο, παρουσιάζοντας µέσο ετήσιο ρυθµό ανάπτυξης που θα ξεπεράσει το 41,8%. Δίνουµε το έναυσµα, σε όποιον επιθυµεί, να µελετήσει εκτενέστερα αυτό το νέο είδος τηλεόρασης, και να διακρίνει τι καινούριο έχει να µας προσφέρει σε σχέση µε την τηλεοπτική εµπειρία που γνωρίζαµε µέχρι σήµερα. ΑΝΑΦΟΡΕΣ [1] Βenton Foundation: dcasting_future/sec1 [2] Difference in Analog & Digital TV: Signal Frequencies [3] Digea, Ένας ψηφιακός κόσµος [4] Digital TV transition: [5] Digital vs Analog [6] Ezine articles: Between-Analog-and-Digital-Television&id= [7] Federal Citizen Information Center [8] High-definition television [9] IPTV and Internet Video. Expanding the Reach of Television Broadcasting, Wes Simpson and Howard Greenfield [10] Interactive TV standards, S. Morris & A. Smith-Chaigneau (Pub. Focal Press, ISBN ) [11] Low definition television: [12] Michael Miller, Switching to Digital TV: Everything you need to know, September [13] Michael Fink, Michele Covell and Shumeet Baluja. Social and Interactive Television: Applications Based on Real Time Ambient Audio Identification. In EuroITV, 2006 [14] Nicholaοs Desypris : Eclass Slides, 4 th Lecture [15] Philip J.Cianci, HDTV and the Transition to Digital Broadcasting: Understanding New Television Technologies [16] RGB color model [17] Standard-definition television [18] Systementwicklung equasys [19] TV Without Borders: [20] Wikipedia: Analog [21] Wikipedia: Digital Television [22] Wikipedia: Enhanced Television: [23] Wikipedia: The Free Encyclopedia, Video on Demand [24] YUV:

Βίντεο. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 06-1

Βίντεο. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 06-1 Βίντεο Εισαγωγή Χαρακτηριστικά του βίντεο Απόσταση θέασης Μετάδοση τηλεοπτικού σήματος Συμβατικά τηλεοπτικά συστήματα Ψηφιακό βίντεο Εναλλακτικά μορφότυπα Τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας Κινούμενες εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

Βίντεο και κινούµενα σχέδια

Βίντεο και κινούµενα σχέδια Βίντεο και κινούµενα σχέδια Περιγραφή του βίντεο Ανάλυση του βίντεο Κωδικοποίηση των χρωµάτων Μετάδοση τηλεοπτικού σήµατος Συµβατικά τηλεοπτικά συστήµατα Τεχνολογία Πολυµέσων 06-1 Περιγραφή του βίντεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 6.0 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 6.0 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 60 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τηλεόραση είναι σήμερα ένα από τα πιο σημαντικά επικοινωνιακά συστήματα Δεν υπάρχει άνθρωπος, στις ανεπτυγμένες χώρες, που να μην αφιερώνει ορισμένες ώρες την ημέρα μπροστά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Εισαγωγή

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Εισαγωγή ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ 1 Εισαγωγή Το μάθημα «Αρχές Ψηφιακής Τηλεόρασης» εξετάζει τις τεχνολογίες και τους μηχανισμούς που παρεμβάλλονται για να διανεμηθεί

Διαβάστε περισσότερα

2. ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

2. ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2. ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Περιγραφή πληροφορίας. Η πληροφορία περιγράφεται σαν μία ή περισσότερες χρονικές ή χωρικές μεταβλητές. Μετατρέπει την φυσική ποσότητα σε ηλεκτρικό σήμα To σήμα αναπαριστά το

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 6: Βίντεο Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 6: Βίντεο Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα # 6: Βίντεο Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική Αναδρομή. Σύγχρονες τάσεις στις τηλεπικοινωνίες και τεχνολογίες αιχμής, ΤΕΕ, Αθήνα, 10 Ιαν., 2006 2

Ιστορική Αναδρομή. Σύγχρονες τάσεις στις τηλεπικοινωνίες και τεχνολογίες αιχμής, ΤΕΕ, Αθήνα, 10 Ιαν., 2006 2 Σύγχρονες τεχνικές μετάδοσης σημάτων video & audio Ιστορική Αναδρομή Αναλογική Τηλεόραση Συστήματα PAL, SECAM, NTSC Εύρος Ζώνης Σήματος 6MHz, Καναλιού 8MHz Μετάδοση μέσω ασυρματικών ζεύξεων μέσω ΟΕ και

Διαβάστε περισσότερα

DVB (DVB-S, DVB-C, DVB-T, DVB-H)

DVB (DVB-S, DVB-C, DVB-T, DVB-H) 1 Το DVB (Digital Video Broadcasting) αναφέρεται στην µετάδοση ψηφιακού βίντεο και περιλαµβάνει τα εξής συστήµατα µετάδοσης: 1. Τα δορυφορικά συστήµατα DVB-S και DVB-S2 2. Το καλωδιακό σύστηµα DVB-C 3.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα 9: Αναλογικό Βίντεο. Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα 9: Αναλογικό Βίντεο. Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα 9: Αναλογικό Βίντεο Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Βίντεο και κινούµενα σχέδια

Βίντεο και κινούµενα σχέδια Βίντεο και κινούµενα σχέδια Συµβατικά τηλεοπτικά συστήµατα Ψηφιακό βίντεο Τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας Κινούµενα σχέδια Έλεγχος κινουµένων σχεδίων Μετάδοση κινουµένων σχεδίων Τεχνολογία Πολυµέσων 06-1 Συµβατικά

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιοτηλεοπτικά Συστήματα Ενότητα 2: Παραγωγή και Μετάδοση Τηλεοπτικού Σήματος

Ραδιοτηλεοπτικά Συστήματα Ενότητα 2: Παραγωγή και Μετάδοση Τηλεοπτικού Σήματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ραδιοτηλεοπτικά Συστήματα Ενότητα 2: Παραγωγή και Μετάδοση Τηλεοπτικού Σήματος Δρ. Νικόλαος- Αλέξανδρος Τάτλας Τμήμα Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 1.2 Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τομείς Εθνικής Προτεραιότητας Παροχή υπηρεσιών τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος μέσω πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Διατάξεων Εκπομπής σε Συστήματα Ψηφιακής Τηλεόρασης Υψηλής Ευκρίνειας

Ανάλυση Διατάξεων Εκπομπής σε Συστήματα Ψηφιακής Τηλεόρασης Υψηλής Ευκρίνειας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Ανάλυση Διατάξεων Εκπομπής σε Συστήματα Ψηφιακής Τηλεόρασης Υψηλής Ευκρίνειας Φλώρος Άγγελος ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΟΜΑ Α Α Α.1 Από τις παρακάτω πέντε προτάσεις τρεις είναι λανθασµένες. Να τις εντοπίσετε και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. α. Η

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή τηλεόραση στην Κύπρο και τερματισμός των αναλογικών Μεταδόσεων. Μαρκέλλος Ποταμίτης Λειτουργός Τεχν. Θεμάτων ΓΕΡΗΕΤ

Ψηφιακή τηλεόραση στην Κύπρο και τερματισμός των αναλογικών Μεταδόσεων. Μαρκέλλος Ποταμίτης Λειτουργός Τεχν. Θεμάτων ΓΕΡΗΕΤ Ψηφιακή τηλεόραση στην Κύπρο και τερματισμός των αναλογικών Μεταδόσεων Μαρκέλλος Ποταμίτης Λειτουργός Τεχν. Θεμάτων ΓΕΡΗΕΤ Περιεχόμενα Τι αλλάζει στην Τηλεόραση; Πλεονεκτήματα ΨΤ Τι παραμένει το ίδιο κατά

Διαβάστε περισσότερα

Τι συσχετίζεται με τον ήχο

Τι συσχετίζεται με τον ήχο ΗΧΟΣ Τι συσχετίζεται με τον ήχο Υλικό Κάρτα ήχου Προενυσχιτής Equalizer Ενισχυτής Ηχεία Χώρος Ανθρώπινη ακοή Ψυχοακουστικά φαινόμενα Ηχητική πληροφορία Σημείο αναφοράς 20 μpa Εύρος συχνοτήτων Δειγματοληψία

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές βαθμίδες του συστήματος των δορυφορικών επικοινωνιών δίνονται στο παρακάτω σχήμα :

Οι βασικές βαθμίδες του συστήματος των δορυφορικών επικοινωνιών δίνονται στο παρακάτω σχήμα : Εισαγωγικά Τα δορυφορικά δίκτυα επικοινωνίας αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα των σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Οι δορυφόροι παρέχουν τη δυνατότητα κάλυψης μεγάλων γεωγραφικών περιοχών. Η δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μέγεθος οθόνης 32 ίντσες (82 cm) Το µέγεθος της οθόνης µετριέται σε ίντσες ή

Μέγεθος οθόνης 32 ίντσες (82 cm) Το µέγεθος της οθόνης µετριέται σε ίντσες ή Τεχνικά χαρακτηριστικά για Τηλεόραση LCD 16/9 LE32S81 Με µοντέρνο σχήµα και σε λαµπερό µαύρο χρώµα, µε διαγώνια 82εκατ. η τηλεόραση LCD LE32S81 της Samsung δεν θα περάσει απαρατήρητη. Με τα δύο ηχεία της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ 5 Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση Επίγεια τηλεόραση: Η ασύρματη εκπομπή και λήψη του τηλεοπτικού σήματος αποκλειστικά από επίγειους

Διαβάστε περισσότερα

Αντοχή (ruggedness) στο θόρυβο μετάδοσης Αποτελεσματική αναγέννηση (regeneration) Δυνατότητα ομοιόμορφου σχήματος (uniform format) μετάδοσης Όμως:

Αντοχή (ruggedness) στο θόρυβο μετάδοσης Αποτελεσματική αναγέννηση (regeneration) Δυνατότητα ομοιόμορφου σχήματος (uniform format) μετάδοσης Όμως: ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ Πλεονεκτήματα: Αντοχή (ruggedness) στο θόρυβο μετάδοσης Αποτελεσματική αναγέννηση (regeneration) Δυνατότητα ομοιόμορφου σχήματος (uniform format) μετάδοσης Όμως: Αύξηση απαίτησης εύρους

Διαβάστε περισσότερα

KDL-40S3000. Χρονοδιακόπτης ύπνου: ΝΑΙ. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ΝΑΙ (on/off) χρονοδιακόπτη (µε ρύθµιση ρολογιού):

KDL-40S3000. Χρονοδιακόπτης ύπνου: ΝΑΙ. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ΝΑΙ (on/off) χρονοδιακόπτη (µε ρύθµιση ρολογιού): KDL-40S3000 Η τηλεόραση LCD Sony Bravia 40" HD Ready S3000 διαθέτει BRAVIA Engine για καταπληκτική ποιότητα εικόνας, ενσωµατωµένο δέκτη επίγειου ψηφιακού σήµατος και 3 εισόδους HDMI για εύκολη σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013 2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Κατεύθυνση: ΠΡΑΚΤΙΚΗ Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τάξη: A Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πολυμέσων. Ενότητα 16: Διαμορφώσεις και Πρότυπα Ψηφιακού Βίντεο. Θρασύβουλος Γ. Τσιάτσος Τμήμα Πληροφορικής

Συστήματα Πολυμέσων. Ενότητα 16: Διαμορφώσεις και Πρότυπα Ψηφιακού Βίντεο. Θρασύβουλος Γ. Τσιάτσος Τμήμα Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Συστήματα Πολυμέσων Ενότητα 16: Διαμορφώσεις και Πρότυπα Ψηφιακού Βίντεο Θρασύβουλος Γ. Τσιάτσος Τμήμα Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ. Γενικές πληροφορίες

ΑΤΤΙΚΗ. Γενικές πληροφορίες ΑΤΤΙΚΗ Γενικές πληροφορίες Την 1 η Αυγούστου 2014, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, περισσότεροι από 4 εκατομμύρια τηλεθεατές στην Αττική, τον Αργοσαρωνικό, την κεντρική και νότια Εύβοια, αλλά και τις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Χαιρετισμός του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, Σπύρου Βούγια, στην ημερίδα του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πολυμέσων. Ενότητα 14: Εισαγωγικά Θέματα Βίντεο. Θρασύβουλος Γ. Τσιάτσος Τμήμα Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Συστήματα Πολυμέσων. Ενότητα 14: Εισαγωγικά Θέματα Βίντεο. Θρασύβουλος Γ. Τσιάτσος Τμήμα Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Συστήματα Πολυμέσων Ενότητα 14: Εισαγωγικά Θέματα Βίντεο Θρασύβουλος Γ. Τσιάτσος Τμήμα Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ιαδραστική Κοινωνική TV : Τάσεις, Προτάσεις & Παραδείγµατα

ιαδραστική Κοινωνική TV : Τάσεις, Προτάσεις & Παραδείγµατα ebusiness Forum ιαδραστική Κοινωνική TV : Τάσεις, Προτάσεις & Παραδείγµατα Ευαγγελία Μάντζαρη emantzar@aueb.gr 1 Τάσεις στην Αγορά Τηλεπικοινωνιών 2 Τάσεις στην Τηλεοπτική Αγορά Κοιτώντας πέρα από το έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕ 10 Δορυφορικές Επικοινωνίες Θερινό εξάμηνο 2008 Διάλεξη 4 η Επίκουρος Καθηγητής Νικόλαος Χ. Σαγιάς Webpage: http://eclass.uop.gr/courses/tst207

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή. 1.1 Εισαγωγή

Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή. 1.1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Σύνοψη Στο πρώτο αυτό κεφάλαιο κάνουμε εισαγωγή στα θέματα της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης. Συγκεκριμένα, εξετάζουμε τις βασικές απαιτήσεις και τεχνολογίες που τη χαρακτηρίζουν. Περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΡΔΙΚΗΣ, Δρ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΜΗΧ.Η/Υ ΕΜΠ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΡΔΙΚΗΣ, Δρ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΜΗΧ.Η/Υ ΕΜΠ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΡΔΙΚΗΣ, Δρ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΜΗΧ.Η/Υ ΕΜΠ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» h>p://www.medianetlab.gr Μέρος του προγράμματος «Ψηφιακές Επικοινωνίες» του Ι.Π&Τ. Κατά την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB

Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB www.sony-europe.com 1 Χαρακτηριστικά Αφεθείτε στη μαγεία του ήχου surround 5,1 καναλιών που σας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ,

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 422: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Ακαδηµαϊκό Έτος 2004 2005, Χειµερινό Εξάµηνο Καθ.: Νίκος Τσαπατσούλης ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Το τρέχον έγγραφο αποτελεί υπόδειγµα τελικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Κωδικοποίηση εικόνας

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Κωδικοποίηση εικόνας ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ 2 Κωδικοποίηση εικόνας Ακολουθία από ψηφιοποιημένα καρέ (frames) που έχουν συλληφθεί σε συγκεκριμένο ρυθμό frame rate (π.χ. 10fps,

Διαβάστε περισσότερα

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6120/10 EL Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 4 Ασφάλεια 4 Ανακύκλωση 4 2 Το SDV6120 5 Επισκόπηση 5 3 Ξεκινώντας 6 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συστημάτων Πολυμέσων. Ενότητα #3: Ιδιότητες μέσων Διδάσκων: Γεώργιος K. Πολύζος Τμήμα: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Επιστήμη των Υπολογιστών

Θέματα Συστημάτων Πολυμέσων. Ενότητα #3: Ιδιότητες μέσων Διδάσκων: Γεώργιος K. Πολύζος Τμήμα: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Επιστήμη των Υπολογιστών Θέματα Συστημάτων Πολυμέσων Ενότητα #3: Ιδιότητες μέσων Διδάσκων: Γεώργιος K. Πολύζος Τμήμα: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Επιστήμη των Υπολογιστών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV5120/10 EL Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 4 Ασφάλεια 4 Ανακύκλωση 4 Ελληνικά 2 Το SDV5120 5 Επισκόπηση 5 3 Ξεκινώντας

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες. Αναλογικό Βίντεο. Ψηφιακό Βίντεο. Κινούμενα γραφικά (animation)( Πλαίσιο (frame, καρέ) Ρυθμός πλαισίων (frame rate)

Βασικές έννοιες. Αναλογικό Βίντεο. Ψηφιακό Βίντεο. Κινούμενα γραφικά (animation)( Πλαίσιο (frame, καρέ) Ρυθμός πλαισίων (frame rate) 8. Video & ΠΟΛΥΜΕΣΑ Βασικές έννοιες Πλαίσιο (frame, καρέ) Ρυθμός πλαισίων (frame rate) Αναλογικό Βίντεο Τύποι αναλογικού σήματος Κωδικοποίηση αναλογικού βίντεο Ψηφιακό Βίντεο Σύλληψη, ψηφιοποίηση, δειγματοληψία

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνες και γραφικά. Τεχνολογία Πολυµέσων 05-1

Εικόνες και γραφικά. Τεχνολογία Πολυµέσων 05-1 Εικόνες και γραφικά Περιγραφή στατικών εικόνων Αναπαράσταση γραφικών Υλικό γραφικών Dithering και anti-aliasing Σύνθεση εικόνας Ανάλυση εικόνας Μετάδοση εικόνας Τεχνολογία Πολυµέσων 05-1 Περιγραφή στατικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα Περιεχόµενα Εισαγωγή Επικοινωνία εδοµένων Αναλογική vs. Ψηφιακή Μετάδοση ιαµόρφωση σήµατος Κανάλια επικοινωνίας Κατεύθυνση και ρυθµοί µετάδοσης Ασύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Επικοινωνίας Δεδομένων. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 6 ο

Μοντέλο Επικοινωνίας Δεδομένων. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 6 ο Μοντέλο Επικοινωνίας Δεδομένων Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 6 ο Εισαγωγή Με τη βοήθεια επικοινωνιακού σήματος, κάθε μορφή πληροφορίας (κείμενο, μορφή, εικόνα) είναι δυνατόν να μεταδοθεί σε απόσταση. Ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Τι συσχετίζεται με τον ήχο

Τι συσχετίζεται με τον ήχο ΗΧΟΣ Τι συσχετίζεται με τον ήχο Υλικό Κάρτα ήχου Προενυσχιτής Equalizer Ενισχυτής Ηχεία Χώρος Ανθρώπινη ακοή Ψυχοακουστικά φενόμενα Ηχητική πληροφορία Εύρος συχνοτήτων Δειγματολιψία (συχνότιτα και Μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις κεφαλαίου 16 Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα

Σημειώσεις κεφαλαίου 16 Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα Σημειώσεις κεφαλαίου 16 Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ένα σύστημα ηλεκτρονικής επικοινωνίας αποτελείται από τον πομπό, το δίαυλο (κανάλι) μετάδοσης και

Διαβάστε περισσότερα

To PIK στην ψηφιακή εποχή. Οσα θέλετε να ξέρετε για την ψηφιακή τηλεόραση του ΡΙΚ

To PIK στην ψηφιακή εποχή. Οσα θέλετε να ξέρετε για την ψηφιακή τηλεόραση του ΡΙΚ To PIK στην ψηφιακή εποχή Οσα θέλετε να ξέρετε για την ψηφιακή τηλεόραση του ΡΙΚ Η ψηφιακή µετάδοση στην κυπριακή τηλεόραση ήρθε. Το Ραδιοφωνικό Ιδρυµα Κύπρου, η δηµόσια ραδιοτηλεόραση, από τις 2 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στα Συστήµατα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ασκήσεις στα Συστήµατα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 1. Ποµπός ΑΜ εκπέµπει σε φέρουσα συχνότητα 1152 ΚΗz, µε ισχύ φέροντος 10KW. Η σύνθετη αντίσταση της κεραίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Δ10. Συμπίεση Δεδομένων

Δ10. Συμπίεση Δεδομένων Συμπίεση Δεδομένων 203-204 Κωδικοποίηση εικονοροής (Video) Δρ. Ν. Π. Σγούρος 2 Ανάλυση Οθονών Δρ. Ν. Π. Σγούρος 3 Πρωτόκολλα μετάδοσης εικονοροών Πρωτόκολλο Ρυθμός (Hz) Φίλμ 23.976 ATSC 24 PAL,DVB-SD,DVB-HD

Διαβάστε περισσότερα

«Επικοινωνίες δεδομένων»

«Επικοινωνίες δεδομένων» Εργασία στο μάθημα «Διδακτική της Πληροφορικής» με θέμα «Επικοινωνίες δεδομένων» Αθήνα, Φεβρουάριος 2011 Χρονολογική απεικόνιση της εξέλιξης των Τηλεπικοινωνιών Χρονολογική απεικόνιση της εξέλιξης των

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση βίντεο (MPEG)

Κωδικοποίηση βίντεο (MPEG) Κωδικοποίηση βίντεο (MPEG) Εισαγωγή στο MPEG-2 Κωδικοποίηση βίντεο Κωδικοποίηση ήχου Ροή δεδοµένων Εισαγωγή στο MPEG-4 οµή σκηνών Κωδικοποίηση ήχου και βίντεο Τεχνολογία Πολυµέσων 11-1 Εισαγωγή στο MPEG-2

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6122/12 EL Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 4 Ασφάλεια 4 Ανακύκλωση 4 2 Το SDV6122 5 Επισκόπηση 5 3 Ξεκινώντας 6 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση σε αυτή τη θεματική ενότητα.

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση σε αυτή τη θεματική ενότητα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση σε αυτή τη θεματική ενότητα. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, και μέσω του ζητήματος των τηλεοπτικών αδειών, πιστεύω πως όλοι έχουν αρχίσει να αντιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV5121/10 EL Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 4 Ασφάλεια 4 Ανακύκλωση 4 2 Το SDV5121 5 Επισκόπηση 5 3 Ξεκινώντας 6 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Register your product and get support at SDV5118P/12. EL Εγχειρίδιο χρήσης

Register your product and get support at  SDV5118P/12. EL Εγχειρίδιο χρήσης Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV5118P/12 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 4 Ασφάλεια 4 Ανακύκλωση 4 2 Το SDV5118P 5 Επισκόπηση 5 3 Ξεκινώντας 6 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΗΥ-474. Ψηφιακό βίντεο. Αναλογικό βίντεο / ψηφιοποίηση Διεπαφές Εκτίμηση κίνησης μπλοκ

Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΗΥ-474. Ψηφιακό βίντεο. Αναλογικό βίντεο / ψηφιοποίηση Διεπαφές Εκτίμηση κίνησης μπλοκ Ψηφιακό βίντεο Αναλογικό βίντεο / ψηφιοποίηση Διεπαφές Εκτίμηση κίνησης μπλοκ Αναλογικό βίντεο SECAM PAL NTSC Ρυθμός πλεγμάτων (Hz) 50 50 59,94 Αριθμός ενεργών γραμμών ανά καρέ 576 576 480 Σχήμα εικονοστοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

«Επικοινωνίες δεδομένων»

«Επικοινωνίες δεδομένων» Εργασία στο μάθημα «Διδακτική της Πληροφορικής» με θέμα «Επικοινωνίες δεδομένων» Αθήνα, Φεβρουάριος 2011 Χρονολογική απεικόνιση της εξέλιξης των Τηλεπικοινωνιών Χρονολογική απεικόνιση της εξέλιξης των

Διαβάστε περισσότερα

2.0 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ-ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ

2.0 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ-ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ 2.0 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ-ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ Η σάρωση ενός εγγράφου εισάγει στον υπολογιστή μια εικόνα, ενώ η εκτύπωση μεταφέρει στο χαρτί μια εικόνα από αυτόν. Για να αντιληφθούμε επομένως τα χαρακτηριστικά των σαρωτών

Διαβάστε περισσότερα

«Από 5 Σεπτεμβρίου μόνο ψηφιακό σήμα στον Έβρο» Όλοι οι τηλεθεατές πρέπει να επανασυντονίσουν τους δέκτες τους στις 5 Σεπτεμβρίου

«Από 5 Σεπτεμβρίου μόνο ψηφιακό σήμα στον Έβρο» Όλοι οι τηλεθεατές πρέπει να επανασυντονίσουν τους δέκτες τους στις 5 Σεπτεμβρίου ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 6, 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ. ΤΗΛ: 2551350055 ΗΛΕΚΤΡ Δ/ΝΣΗ: epkevrou@hotmail.com Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Από 5 Σεπτεμβρίου μόνο ψηφιακό σήμα στον Έβρο» Όλοι οι τηλεθεατές πρέπει να επανασυντονίσουν

Διαβάστε περισσότερα

KDL-46X3500 ΝΑΙ. Τηλεχειριστήριο:

KDL-46X3500 ΝΑΙ. Τηλεχειριστήριο: KDL-46X3500 Η τηλεόραση BRAVIA X3500 της Sony, Full HD µε οθόνη 46" τύπου LCD, διαθέτει τεχνολογία βελτίωσης εικόνας BRAVIA Engine Pro για υψηλή ευκρίνεια, Live Colour Creation για ζωντανά χρώµατα, 24p

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με το T-Seniority!

Σχετικά με το T-Seniority! Το Τ-Seniority είναι ένα "SaaS" ("Λογισμικό ως Υπηρεσία") μέσω της τηλεόρασης για να ενδυναμώσει την ανεξάρτητη διαβίωση των ηλικιωμένων. Ο τελικός στόχος του είναι να συμβάλει στην διατήρηση και βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ & ΛΗΨΗΣ Ρ/Τ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γενικό διάγραμμα πομπού ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΨΗΛΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ Δημιουργία φέροντος σήματος Το φέρον σήμα (fo) παράγεται από ημιτονικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ταχεία ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων (xdsl,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων. Βιβλιογραφία. Εισαγωγή. Συµπίεση εικόνων: Το πρότυπο JPEG. Εισαγωγή. Ευθύς µετασχηµατισµός DCT

Περιεχόµενα. ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων. Βιβλιογραφία. Εισαγωγή. Συµπίεση εικόνων: Το πρότυπο JPEG. Εισαγωγή. Ευθύς µετασχηµατισµός DCT Περιεχόµενα ΕΠΛ : Συστήµατα Πολυµέσων Συµπίεση εικόνων: Το πρότυπο JPEG Εισαγωγή Ο µετασχηµατισµός DCT Το πρότυπο JPEG Προετοιµασία εικόνας / µπλοκ Ευθύς µετασχηµατισµός DCT Κβαντισµός Κωδικοποίηση ηµιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Οι συσκευές του µέλλοντος

Οι συσκευές του µέλλοντος ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ MOBILE TV ΚΑΜΠΑΣ ΙΛΑΡΙΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΣ:500308 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Τ.Μ.Μ.Ε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Οι συσκευές του µέλλοντος Στο µέλλον αναµένεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΑΠΟ ΒΛΑΣΤΗΣΗ. ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 30 MHz ΕΩΣ 60 GHz.

ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΑΠΟ ΒΛΑΣΤΗΣΗ. ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 30 MHz ΕΩΣ 60 GHz. ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΑΠΟ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 30 MHz ΕΩΣ 60 GHz. Εισαγωγή Έχει παρατηρηθεί, ότι η εξασθένηση των ραδιοκυµάτων και µικροκυµάτων, που προκύπτει από βλάστηση, µπορεί σε ορισµένες περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΣ 04: Συμπίεση και Μετάδοση Πολυμέσων. Βίντεο (Video)

ΒΕΣ 04: Συμπίεση και Μετάδοση Πολυμέσων. Βίντεο (Video) ΒΕΣ 04: Συμπίεση και Μετάδοση Πολυμέσων Βίντεο (Video) Περιεχόμενα Εισαγωγή Βίντεο και πολυμεσικές εφαρμογές Αναπαράσταση Βίντεο Πρότυπα αναλογικού βίντεο Ψηφιακό βίντεο Πρότυπα ελεγκτών αναπαράστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Σελίδα 1 από 8

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Σελίδα 1 από 8 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Σελίδα 1 από 8 ΦΥΛΛΑ ΙΟ 24 ο 1 η : Τηλεοπτικοί δέκτες ονοµάζονται οι συσκευές µε τις οποίες κάνουµε λήψη και αναπαραγωγή τηλεοπτικών προγραµµάτων. Οι τηλεοπτικοί δέκτες χωρίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεόραση και Κινηματογράφος

Τηλεόραση και Κινηματογράφος Τηλεόραση και Κινηματογράφος Περιεχόμενα Ορισμός Ιστορική εξέλιξη Τρόπος λειτουργίας Οι τρεις διστάσεις στις οθόνες μας Τεχνολογία DOLBY ATMOS Βιβλιογραφία Περιεχόμενα Ορισμός Ιστορική εξέλιξη Τρόπος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων. Βίντεο (Video) Εισαγωγή. Βιβλιογραφία. Καγιάφας [2000]: Κεφάλαιο 5, [link]

Περιεχόµενα. ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων. Βίντεο (Video) Εισαγωγή. Βιβλιογραφία. Καγιάφας [2000]: Κεφάλαιο 5, [link] Περιεχόµενα ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων Βίντεο (Video) Εισαγωγή Βίντεο και πολυµεσικές εφαρµογές Αναπαράσταση Βίντεο Πρότυπα αναλογικού βίντεο Ψηφιακό βίντεο Πρότυπα ελεγκτών αναπαράστασης ψηφιακού βίντεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης. mtntv.com.cy

Οδηγός Χρήσης. mtntv.com.cy Οδηγός Χρήσης mtntv.com.cy ΜΤΝ TV Λειτουργίες με μια Ματιά. Η MTN ΤV σου δίνει τον απόλυτο έλεγχο της τηλεοπτικής σου εμπειρίας αφού προσφέρει μοναδικές διαδραστικές υπηρεσίες όπως: Record (μέχρι και 20

Διαβάστε περισσότερα

Register your product and get support at SDV6121/12. EL Εγχειρίδιο χρήσης

Register your product and get support at  SDV6121/12. EL Εγχειρίδιο χρήσης Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6121/12 EL Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 4 Ασφάλεια 4 Ανακύκλωση 4 Ελληνικά 2 Το SDV6121/12 5 Επισκόπηση 5 3 Ξεκινώντας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μάθηµα 1ο Θέµα Εισαγωγή στις τηλεπικοινωνίες 1. Τι ορίζουµε µε τον όρο τηλεπικοινωνία; 2. Ποιες οι βασικότερες ανταλλασσόµενες πληροφορίες, ανάλογα µε τη φύση και το χαρακτήρα τους; 3. Τι αποκαλούµε ποµπό

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα

Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα Εισαγωγή Πως λειτουργούν οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες: Ένα βασικό μοντέλο ηλεκτρονικής επικοινωνίας αποτελείται απλά από ένα πόμπο, το δίαυλο μεταδόσεως, και το δέκτη.

Διαβάστε περισσότερα

Τα ηλεκτρονικά σήματα πληροφορίας διακρίνονται ανάλογα με τη μορφή τους σε δύο κατηγορίες : Αναλογικά σήματα Ψηφιακά σήματα

Τα ηλεκτρονικά σήματα πληροφορίας διακρίνονται ανάλογα με τη μορφή τους σε δύο κατηγορίες : Αναλογικά σήματα Ψηφιακά σήματα ΕΝΟΤΗΤΑ 2 2.0 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ηλεκτρικό σήμα ονομάζεται η τάση ή το ρεύμα που μεταβάλλεται ως συνάρτηση του χρόνου. Στα ηλεκτρονικά συστήματα επικοινωνίας, οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Συµπίεση Εικόνας: Το πρότυπο JPEG

Συµπίεση Εικόνας: Το πρότυπο JPEG ΒΕΣ : Συµπίεση και Μετάδοση Πολυµέσων ΒΕΣ Συµπίεση και Μετάδοση Πολυµέσων Συµπίεση Εικόνας: Το πρότυπο JPEG ΒΕΣ : Συµπίεση και Μετάδοση Πολυµέσων Εισαγωγή Σχεδιάστηκε από την οµάδα Joint Photographic Experts

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Βίντεο. ΕΣ 200: ημιουργία Περιεχομένου ΙΙ. Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία. Περιεχόμενα. Βιβλιογραφία. Βασικές έννοιες

Ψηφιακό Βίντεο. ΕΣ 200: ημιουργία Περιεχομένου ΙΙ. Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία. Περιεχόμενα. Βιβλιογραφία. Βασικές έννοιες ΕΣΔ 200: Δημιουργία Περιεχομένου ΙΙ Ψηφιακό Βίντεο Περιεχόμενα Βασικές έννοιες Ψηφιακό βίντεο Πρότυπα ψηφιακού βίντεο Αποθήκευση ψηφιακού βίντεο Μετάδοση ψηφιακού βίντεο Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία Βιβλιογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΣ 04: Συµπίεση και Μετάδοση Πολυµέσων. Περιεχόµενα. Βιβλιογραφία. Συµπίεση εικόνων: Το πρότυπο JPEG. Εισαγωγή. Ευθύς µετασχηµατισµός DCT

ΒΕΣ 04: Συµπίεση και Μετάδοση Πολυµέσων. Περιεχόµενα. Βιβλιογραφία. Συµπίεση εικόνων: Το πρότυπο JPEG. Εισαγωγή. Ευθύς µετασχηµατισµός DCT ΒΕΣ : Συµπίεση και Μετάδοση Πολυµέσων Συµπίεση εικόνων: Το πρότυπο JPEG Περιεχόµενα Εισαγωγή Ο µετασχηµατισµός DCT Το πρότυπο JPEG Προετοιµασία εικόνας / µπλοκ Ευθύς µετασχηµατισµός DCT Κβαντισµός Κωδικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Θεωρία

Δίκτυα Θεωρία Δίκτυα Θεωρία 2016-17 Κεφάλαιο 5 1. Τι γνωρίζετε για τα Δίκτυα Ευρείας Περιοχής; Τα τοπικά δίκτυα αποτελούν πολύ καλή λύση για επικοινωνία με περιορισμένη, όμως, απόσταση κάλυψης. Για να ικανοποιηθεί η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ 6 Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές Είναι η διαδικασία της μετάβασης από την (υπάρχουσα) επίγεια αναλογική στην επίγεια ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ (Π3.3.1.4) ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ» (MIS 304191) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έγχρωµο και Ασπρόµαυρο Φως

Έγχρωµο και Ασπρόµαυρο Φως Έγχρωµο και Ασπρόµαυρο Φως Χρώµα: κλάδος φυσικής, φυσιολογίας, ψυχολογίας, τέχνης. Αφορά άµεσα τον προγραµµατιστή των γραφικών. Αν αφαιρέσουµε χρωµατικά χαρακτηριστικά, λαµβάνουµε ασπρόµαυρο φως. Μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ΙΙ

Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ΙΙ Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ΙΙ Διάλεξη 3: Εισαγωγή στην Έννοια της Διαμόρφωσης Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Επίκουρος Καθηγητής 1 Ατζέντα 1. Η ανάγκη για διαμόρφωση 2. Είδη διαμόρφωσης 3. Διαμόρφωση με ημιτονοειδές

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Μαθιόπουλος Ph.D.

Παναγιώτης Μαθιόπουλος Ph.D. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Παναγιώτης Μαθιόπουλος Ph.D. Καθηγητής Ψηφιακών Επικοινωνιών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΚΠΑ Professor (1989 2003) Department of Electrical and Computer Engineering The

Διαβάστε περισσότερα

DVB-T & DVB-T2 : differences and prospects

DVB-T & DVB-T2 : differences and prospects DVB-T & DVB-T2 : differences and prospects Ομάδα 1: Ηλιάδης Νίκος Κακκάβας Γρηγόρης Μανώλη Ελένη Μουρτζάκη Δήμητρα Σαλάππας Θεοφάνης Επιβλέπων Διδάσκων: Δεσύπρης Νικόλαος Ιστορική Αναδρομή Μάρτιος 1997:

Διαβάστε περισσότερα

Register your product and get support at SDV5225/12. EL Εγχειρίδιο χρήσης

Register your product and get support at  SDV5225/12. EL Εγχειρίδιο χρήσης Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV5225/12 EL Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 4 Ασφάλεια 4 Ανακύκλωση 4 2 Το SDV5225/12 5 Επισκόπηση 5 3 Ξεκινώντας

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Τηλεόραση στην Ελλάδα: παρόν και μέλλον

Ψηφιακή Τηλεόραση στην Ελλάδα: παρόν και μέλλον Ψηφιακή Τηλεόραση στην Ελλάδα: παρόν και μέλλον Συνέντευξη Τύπου 12 Ιουλίου 2017 Η Ψηφιακή Τηλεόραση στην Ελλάδα σήμερα: Κάλυψη Ολοκλήρωση της μετάβασης στις 6/2/2015 βάσει του ισχύοντος Χάρτη Συχνοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Επίκ. Καθηγητής. Θεωρία-Ασκήσεις: Παρασκευή 8:00-11:00. όροφος

Επίκ. Καθηγητής. Θεωρία-Ασκήσεις: Παρασκευή 8:00-11:00. όροφος Θεωρία-Ασκήσεις: Παρασκευή 8:00-11:00 E-mail: tsiftsis@teilam.gr URL: http://users.teilam.gr/~tsiftsis Γραφείο: Κτήριο Βιβλιοθήκης, 1 ος όροφος 1 Πηγές Μαθήματος 1. Βιβλίο: Γ. K. Καραγιαννίδης, Τηλεπικοινωνιακά

Διαβάστε περισσότερα

Εξάμηνο σπουδών: Τεχνολογία Συστημάτων Ήχου, Εικόνας και Εκπομπής

Εξάμηνο σπουδών: Τεχνολογία Συστημάτων Ήχου, Εικόνας και Εκπομπής Εξάμηνο σπουδών: Τίτλος Μαθήματος: Αγγλικός Τίτλος: Μορφή Μαθήματος: Β Τεχνολογία Συστημάτων Ήχου, Εικόνας και Εκπομπής Audio, Video and Broadcasting Technology Θεωρία με τεσσάρων (4) ωρών / εβδομάδα Εργαστηριακές

Διαβάστε περισσότερα

Γενική εικόνα τι είναι σήµα - Ορισµός. Ταξινόµηση σηµάτων. Βασικές ιδιότητες σηµάτων. Μετατροπές σήµατος ως προς το χρόνο. Στοιχειώδη σήµατα.

Γενική εικόνα τι είναι σήµα - Ορισµός. Ταξινόµηση σηµάτων. Βασικές ιδιότητες σηµάτων. Μετατροπές σήµατος ως προς το χρόνο. Στοιχειώδη σήµατα. ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στα Σήµατα Εισαγωγή στα Συστήµατα Ανάπτυγµα - Μετασχηµατισµός Fourier Μετασχηµατισµός Laplace Μετασχηµατισµός Z Εφαρµογές 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΗΜΑΤΑ Γενική εικόνα τι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο πραγματικός κόσμος είναι ένας αναλογικός κόσμος. Όλα τα μεγέθη παίρνουν τιμές με άπειρη ακρίβεια. Π.χ. το ηλεκτρικό σήμα τάσης όπου κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 Παραγωγή Τηλεοπτικού Σήματος

Κεφάλαιο 2 Παραγωγή Τηλεοπτικού Σήματος Κεφάλαιο 2 Παραγωγή Τηλεοπτικού Σήματος Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζουμε την παραγωγή του τηλεοπτικού σήματος. Εστιάζουμε στο τμήμα του βίντεο το οποίο παίζει και τον καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

8. ΕΞΟ ΟΣ ΒΙΝΤΕΟ 9. Κουµπιά λειτουργίας 10. Ένδειξη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 11. Ένδειξη PAL 12. ιακόπτης επιλογής διαύλου 13. ΕΙΣΟ ΟΣ ΒΙΝΤΕΟ

8. ΕΞΟ ΟΣ ΒΙΝΤΕΟ 9. Κουµπιά λειτουργίας 10. Ένδειξη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 11. Ένδειξη PAL 12. ιακόπτης επιλογής διαύλου 13. ΕΙΣΟ ΟΣ ΒΙΝΤΕΟ Πληροφορίες προϊόντος ΠΟΜΠΟΣ ΕΚΤΗΣ 1. Κεραία 2. ΕΞΟ ΟΣ VGA 3. ΕΙΣΟ ΟΣ VGA 4. Είσοδος ήχου 5. VIDEO-S 6. Τροφοδοτικό 7. Κουµπιά ελέγχου 8. ΕΞΟ ΟΣ ΒΙΝΤΕΟ 9. Κουµπιά λειτουργίας 10. Ένδειξη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 11.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 1.2 Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τοµείς Εθνικής Προτεραιότητας Παροχή υπηρεσιών τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος µέσω πλατφόρµας

Διαβάστε περισσότερα

Ένα αναλογικό σήμα περιέχει άπειρες πιθανές τιμές. Για παράδειγμα ένας απλός ήχος αν τον βλέπαμε σε ένα παλμογράφο θα έμοιαζε με το παρακάτω:

Ένα αναλογικό σήμα περιέχει άπειρες πιθανές τιμές. Για παράδειγμα ένας απλός ήχος αν τον βλέπαμε σε ένα παλμογράφο θα έμοιαζε με το παρακάτω: Σημειώσεις Δικτύων Αναλογικά και ψηφιακά σήματα Ένα αναλογικό σήμα περιέχει άπειρες πιθανές τιμές. Για παράδειγμα ένας απλός ήχος αν τον βλέπαμε σε ένα παλμογράφο θα έμοιαζε με το παρακάτω: Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Β - Δίκτυα. Ασκήσεις I. Ποιος ο ρόλος του πομπού και του δέκτη στο μοντέλο επικοινωνίας που α- πεικονίζεται στο σχήμα που ακολουθεί; Μ Δεδομένα

Μέρος Β - Δίκτυα. Ασκήσεις I. Ποιος ο ρόλος του πομπού και του δέκτη στο μοντέλο επικοινωνίας που α- πεικονίζεται στο σχήμα που ακολουθεί; Μ Δεδομένα Μέρος Β - Δίκτυα 1 η Διδακτική Ενότητα Μοντέλο επικοινωνίας δεδομένων - Κώδικες - Σήματα Προβλεπόμενες διδακτικές ώρες: 1 Λέξεις Κλειδιά ASCII BCD Unicode αναλογικό σήμα ΕΛΟΤ-928 επικοινωνία δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματες καινοτόμες ευρυζωνικές υπηρεσίες,

Ασύρματες καινοτόμες ευρυζωνικές υπηρεσίες, ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑΝΝΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε.Τ.Τ. - 20-21 ΜΑΙΟΥ 2009 Κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Ευχαριστώ την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων για

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Μαθιός ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ της ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.

Γιώργος Μαθιός ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ της ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε. Γιατί για μια ακόμη φορά είμαστε μια χώρα ιδιαίτερων αναγκών και τι κάνουμε για αυτό Γιώργος Μαθιός ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ της ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε. Τι είναι η «Επίγεια Ψηφιακή Τηλεόραση» Μια ακόμη «ψηφιακή» πλατφόρμα?

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα