ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση"

Transcript

1 Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Υ15. Θέµατα Mobile TV Το εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Αναφορά Μη-Εµπορική Χρήση Όχι Παράγωγο Έργο v. 3.0 Υ15. Θέµατα Mobile TV 1

2 Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Υ15. Θέµατα Mobile TV «Εισαγωγή» Εισαγωγή 2

3 Σκοποί και Στόχοι Σύντοµη εισαγωγή στην Mobile TV Mobile TV: Η µετάδοση τηλεοπτικών προγραµµάτων ή βίντεο σε φορητές συσκευές (κινητά τηλέφωνα, ειδικοί δέκτες, PDAs κλπ.) µέσω ασύρµατης ζεύξης Γνωριµία µε: Βασικές αρχιτεκτονικές Broadcasting, δίκτυα κινητής τηλεφωνίας Τεχνολογίες και πρότυπα DVB-H, DMB, MPEG-4, Υπηρεσίες Ηλεκτρονικός οδηγός υπηρεσιών, διαδραστική τηλεόραση Θέµατα κωδικοποίησης και φάσµατος Ο όρος Mobile TV αναφέρεται στη µετάδοση τηλεοπτικών προγραµµάτων ή βίντεο σε φορητές συσκευές (κινητά τηλέφωνα, ειδικοί δέκτες, PDAs κλπ.) µέσω ασύρµατης ζεύξης. Τα προγράµµατα µπορούν να µεταδίδονται µέσω ευρυεκποµπής (broadcast) σε όλους τους χρήστες µιας περιοχής, σε κάθε χρήστη ξεχωριστά µετά από αίτησή του (unicast), ή σε οµάδες χρηστών (multicast). Η µετάδοση µπορεί να γίνεται από επίγεια µέσα, όµοια µε την αναλογική και ψηφιακή τηλεόραση, από δορυφόρους ή από άλλα ασύρµατα δίκτυα. Τέλος, να αναφερθεί ότι πολλές φορές χρησιµοποιείται και ο όρος «mobile video». Βασικός στόχος της υποενότητας είναι η γνωριµία µε: Βασικές αρχιτεκτονικές Τεχνολογίες και πρότυπα Υπηρεσίες Θέµατα κωδικοποίησης και φάσµατος που αφορούν στην Mobile TV. 3

4 Χαρακτηριστικά - Πλεονεκτήµατα έκτες είναι τα κινητά τηλέφωνα ή άλλες φορητές συσκευές Περιορισµένο εύρος ζώνης Μικρές Οθόνες Μικρά αποθέµατα ενέργειας Περιορισµένη υπολογιστική ισχύς Απαιτούνται Πιο αποδοτικοί αλγόριθµοι συµπίεσης βίντεο Μικρότερος ρυθµός πλαισίων (frame rate) ιαφορετικά πρότυπα από αυτά της ψηφιακής τηλεόρασης Πλεονεκτήµατα Παρακολούθηση προγράµµατος εν κινήσει (ειδικά ζωντανά προγράµµατα, όπως αθλητικά γεγονότα) Υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας που καθιστούν το κινητό ένα ολοκληρωµένο µέσο ενηµέρωσης και διασκέδασης Οι βασικές ιδιαιτερότητες της Mobile TV πηγάζουν από τις συσκευές-δέκτες. Τυπικά αυτές είναι κινητά τηλέφωνα, τα οποία, ως γνωστόν, έχουν µικρές οθόνες, περιορισµένη υπολογιστική ισχύ, µικρά αποθέµατα ενέργειας και περιορισµένο εύρος ζώνης και κατ επέκταση χαµηλούς ρυθµούς µετάδοσης δεδοµένων. Όλα αυτά επιβάλουν ότι οι υπηρεσίες και ο τρόπος κωδικοποίησης και µετάδοσης του περιεχοµένου δεν µπορούν να γίνουν όπως γίνονται σε περιβάλλοντα οικιακής τηλεόρασης. Για να ξεπεραστούν αυτά τα προβλήµατα µια σειρά νέων τεχνολογιών και τεχνικών χρησιµοποιούνται σε συστήµατα Mobile TV. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι η κωδικοποίηση και η συµπίεση του οπτικοακουστικού υλικού γίνεται µε πιο αποδοτικούς αλγόριθµους από ότι στην ψηφιακή τηλεόραση (π.χ. MPEG-4 αντί για MPEG-2), ο ρυθµός πλαισίων βίντεο είναι χαµηλότερος, και οι τεχνολογίες ασύρµατης εκποµπής (πρωτόκολλα, διαµόρφωση σήµατος, κλπ.) έχουν σχεδιαστεί ειδικά για την εξοικονόµηση ενέργειας στους δέκτες. Η απαίτηση για ανάπτυξη νέων συστηµάτων για την υποστήριξη της Mobile TV δικαιολογείται από τα πολλά πλεονεκτήµατα που έχει αυτή η τεχνολογία. Εξάλλου, µελετώντας κανείς την εξέλιξη των κινητών επικοινωνιών και των εφαρµογών τους, µπορεί να δει ότι η Mobile TV είναι µια φυσική εξέλιξη των πραγµάτων. Το βασικό πλεονέκτηµα της Mobile TV είναι το ότι µπορεί να είναι διαθέσιµη σχεδόν παντού µέσω δικτύων ευρυεκποµπής. Έτσι µπορεί να καλύψει τις ανάγκες των σύγχρονων χρηστών που βρίσκονται σε συνεχή κίνηση και είναι συνδεδεµένοι στο ιαδίκτυο µέσω των φορητών συσκευών τους. Η εξέλιξη αυτών των συσκευών, και ειδικά του κινητού τηλεφώνου, το έχει µετατρέψει από µια τηλεφωνική συσκευή σε µέσο διασκέδασης, ενηµέρωσης και παροχής υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας.

5 Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση «Τρόποι µετάδοσης» Τρόποι µετάδοσης 5

6 Τρόποι Μετάδοσης Μετάδοση µέσω υπάρχουσας αναλογικής ή ψηφιακής τηλεόρασης δεν είναι εφικτή Απαιτείται ισχυρό σήµα στη λήψη και άρα κεραία Η κίνηση του χρήστη δηµιουργεί φαινόµενα διαλείψεων και Doppler Ο δέκτης πρέπει να µετατρέπει το σήµα στην ανάλυση που αυτός υποστηρίζει κάτι που συνεπάγεται κατανάλωση ισχύος Τεχνολογίες µετάδοσης ειδικά για Mobile TV Κυψελωτά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας Τεχνολογίες ευρυεκποµπής (broadcasting) Η πιο προφανής ίσως λύση για τη µετάδοση Mobile TV είναι µέσω των υπαρχόντων δικτύων αναλογικής ευρυεκποµπής που χρησιµοποιούνται και για την οικιακή τηλεόραση. Πράγµατι έχουν κατά καιρούς κυκλοφορήσει διάφορες συσκευές µε ενσωµατωµένους δέκτες αναλογικής τηλεόρασης. Όµως πρακτικά αυτό δεν είναι καλή λύση για τους ακόλουθους λόγους: 1) Απαιτείται ισχυρό σήµα για τη λήψη. Αυτό συνεπάγεται ότι θα πρέπει να χρησιµοποιείται κάποιου είδους κεραία (π.χ. ενσύρµατα ακουστικά) και ότι δεν θα υπάρχει καλό σήµα στο εσωτερικό κτιρίων. 2) Η κίνηση του χρήστη και ο προσανατολισµός του επηρεάζουν τη ποιότητα του λαµβανόµενου σήµατος, λόγω διαλείψεων (fadings) και του φαινόµενου Doppler. 3)Το λαµβανόµενο βίντεο πρέπει να µετατρέπεται στην ανάλυση του κινητού κάτι που απαιτεί επεξεργαστική ισχύ και άρα κατανάλωση µπαταρίας. Έτσι, λόγω των απαιτήσεων για υποστήριξη κινητικότητας, συνεχή κάλυψη και µικρή κατανάλωση ενέργειας, κρίθηκε αναγκαίο να αναπτυχθούν ειδικές τεχνολογίες για τη µετάδοση Mobile TV. Οι βασικές προσεγγίσεις και τα αντίστοιχα τεχνολογικά πρότυπα παρουσιάζονται στα ακόλουθα κεφάλαιο.

7 Μετάδοση µέσω Κυψελωτών ίκτυων Κινητής Τηλεφωνίας Τα 3G δίκτυα επιτρέπουν υψηλούς ρυθµούς µετάδοσης δεδοµένων Υποστήριξη µετάδοσης βίντεο µε κατάλληλη κωδικοποίηση (MPEG-4- AVC/H.264) Τα 3G δίκτυα έχουν πλέον ευρεία γεωγραφική κάλυψη Εκτός από τις unicast υπηρεσίες, αναπτύχθηκαν και τεχνικές multicast για αποδοτική χρήση του εύρους ζώνης Πρότυπο Multimedia Broadcast and Multicast Service (MBMS) Το broadcast δεν συνηθίζεται καθώς έχει επιπτώσεις στην αποδοτική λειτουργία του δικτύου Με την ανάπτυξη των δικτύων 3G, οι ρυθµοί µετάδοσης των δεδοµένων αυξήθηκαν και νέα πρωτόκολλα ορίστηκαν για τη µετάδοση βίντεο και ήχου. Έτσι µπορούν να υποστηριχθούν κανάλια ζωντανού βίντεο, αν χρησιµοποιηθούν πρότυπα αποδοτικής κωδικοποίησης όπως το MPEG-4. Η ανάγκη να παρέχονται υπηρεσίες βίντεο σε όλα τα δίκτυα και τις συσκευές οδήγησε στη προτυποποίηση των µορφών κωδικοποίησης που µπορούν να µεταδοθούν µέσω κυψελωτών δικτύων. Επίσης για να µπορεί να υποστηριχθούν ροές βίντεο και ήχου, νέες τεχνικές πολλαπλής εκποµπής (multicast) χρησιµοποιούνται. Ενδεικτικά αναφέρουµε το διαδεδοµένο πρότυπο Multimedia Broadcast and Multicast Service (MBMS). Στην εξάπλωση της Mobile TV µέσω 3G δικτύων συνετέλεσε και η ευρεία γεωγραφική κάλυψη που απέκτησαν τα δίκτυα αυτά τα τελευταία χρόνια. Εν γένει, οι υπηρεσίες Mobile TV σε τέτοια δίκτυα διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες: µεµονωµένης εκποµπής (unicast) και πολλαπλής εκποµπής (multicast). Η ευρυεκποµπή (broadcast) είναι κάτι που αποφεύγεται σε κυψελωτά δίκτυα καθώς έχει µεγάλες επιπτώσεις στην αποδοτική λειτουργία τους.

8 Αρχιτεκτονική 3G ικτύου Στην παραπάνω διαφάνεια παρουσιάζεται σχηµατικά η βασική αρχιτεκτονική ενός δικτύου 3G που χρησιµοποιείται για τη παροχή Mobile TV. Όπως φαίνεται σε αυτό, πρέπει εκτός των άλλων στοιχείων ενός 3G δικτύου να υπάρχουν επιπλέον και ειδικοί εξυπηρετητές ροών περιεχοµένου αλλά και οι δροµολογητές και οι κυψέλες, να µπορούν να υποστηρίξουν multicasting.

9 Mobile TV µέσω Τεχνολογίας Ευρυεκποµπής (broadcasting) Το πρόγραµµα εκπέµπεται σε µεγάλες περιοχές, ανεξάρτητα αν έχει ζητηθεί από χρήστες Χρησιµοποιούνται διαφορετικές τεχνολογίες σε κάθε ήπειρο Στην Ευρώπη Digital Video Broadcasting-Handheld (DVB-H) Digital Multimedia Broadcasting (DMB) Υπάρχουν και δορυφορικές και επίγειες εκδόσεις και για τα δύο Άλλες τεχνολογίες ΗΠΑ: MediaFLO (Qualcomm, FLO Forum) Ιαπωνία: Integrated Service Digital Broadcasting Terrestrial ή ISDB-T (ARIB) Βασική αρχή αυτής της τεχνολογίας, σε αντίθεση µε τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, είναι ότι το πρόγραµµα εκπέµπεται σε µεγάλες περιοχές, ανεξάρτητα αν έχει ζητηθεί από χρήστες. Σε κάθε ήπειρο διαφορετικές τεχνολογίες αναπτύχθηκαν και επικράτησαν. Συνήθως αυτές βασίζονται σε παραλλαγές/επεκτάσεις παλαιότερων τεχνολογιών για ευρυεκποµπή ψηφιακής τηλεόρασης. Στην Ευρώπη τα επικρατέστερα πρότυπα είναι δύο: το Digital Video Broadcasting-Handheld (DVB-H) και το Digital Multimedia Broadcasting (DMB) που βασίζεται στο Digital Audio Broadcasting (DAB), που υπάρχει σε 2 εκδοχές, επίγειο και δορυφορικό. Σε άλλες χώρες και περιοχές έχουν χρησιµοποιηθεί και άλλα συστήµατα που όµως δεν θα µας απασχολήσουν εδώ. Ενδεικτικά αναφέρουµε τα: Integrated Service Digital Broadcasting Terrestrial (ISDB-T) που χρησιµοποιείται κυρίως στην Ιαπωνία και έχει προτυποποιηθεί από τον οργανισµός ARIB και το Media Forward Link Only (MediaFLO) που χρησιµοποιείται στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής και υποστηρίζεται κυρίως από την εταιρία Qualcomm και το FLO Forum.

10 Πρότυπο DVB-H Σχεδιάστηκε για να χρησιµοποιεί την υποδοµή και το φάσµα της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης (DVB-T) Ανοικτό πρότυπο από το DVB και το ETSI (EN ) το 2004 Καλύπτει τις απαιτήσεις της Mobile TV απεριόριστο αριθµό χρηστών χρήση των υπηρεσιών ακόµα και µέσα σε κτίρια, µέσω σχετικά µεγάλης ισχύος εκποµπής εξοικονόµηση ενέργειας κατά τη λήψη των υπηρεσιών αξιόπιστη κωδικοποίηση και διόρθωση σφαλµάτων µετάδοσης, που είναι τυπικά σε κινητά περιβάλλοντα ελάχιστη εξειδικευµένη υποδοµή Το πρότυπο DVB-H είναι το επικρατέστερο στην Ευρώπη για τη παροχή υπηρεσιών Mobile TV. Η τεχνολογία DVB-H σχεδιάστηκε για να χρησιµοποιεί την υποδοµή και το ίδιο φάσµα συχνοτήτων της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης για τη παροχή πολυµεσικών εφαρµογών σε κινητούς χρήστες. Η τεχνολογία αυτή δηµιουργήθηκε για να ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις των εν λόγω εφαρµογών, όπως: απεριόριστος αριθµός χρηστών, χρήση των υπηρεσιών ακόµα και µέσα σε κτίρια, µέσω σχετικά µεγάλης ισχύος εκποµπής, εξοικονόµηση ενέργειας κατά τη λήψη των υπηρεσιών, εκµετάλλευση του ελεύθερου φάσµατος για την επίγεια ψηφιακή τηλεόραση, αξιόπιστη κωδικοποίηση και διόρθωση σφαλµάτων µετάδοσης, που είναι τυπικά σε κινητά περιβάλλοντα, και ελάχιστη εξειδικευµένη υποδοµή. Το DVB-H έγινε πρότυπο από το DVB και το ETSI το Είναι ένα ανοικτό πρότυπο και είναι συµβατό µε το DVB-T.

11 DVB-H: Χαρακτηριστικά κανάλια (ή µέχρι 5-21 Mbps) σε µια πολυπλεξία DVB-H Παράµετροι λειτουργίας Εύρος ζώνης στα 5, 6, 7, και 8MHz Φέροντα σήµατα COFDM στα 2K, 4K, και 8K ιαµόρφωση (modulation) στα 4QAM, 16QAM, και 64QAM Άλλα χαρακτηριστικά Κωδικοποίηση βίντεο, ήχου, δεδοµένων και αρχείων Χρήση IP datacasting για παράδοση περιεχοµένου σε πολλούς δέκτες Οργάνωση των δεδοµένων σε οµάδες πακέτων ανά κανάλι (time slicing) Εισαγωγή ειδικής σηµατοδοσίας για τη πληροφορία που αφορά στη ροή DVB-H Εφαρµογή εµπρόσθιας διόρθωσης σφαλµάτων (forward error correction, FEC) και ενθυλάκωσης πολλαπλών πρωτοκόλλων (MultiProtocol Encapsulation, MPE) Χρονοσήµανση µε χρόνους GPS για δίκτυα µιας συχνότητας εκποµπής Σε µια πολυπλεξία DVB-H µπορεί περιέχονται κανάλια (ή µέχρι 5-21 Mbps) τα οποία µπορεί να φτάνουν σε εκατοµµύρια χρήστες. Κάποιες δυνατές ρυθµίσεις ενός DVB-H συστήµατος είναι: εύρος ζώνης στα 5, 6, 7, και 8MHz; φέροντα σήµατα COFDM στα 2K, 4K, και 8K και διαµόρφωση στα 4QAM, 16QAM, και 64QAM. Τα βασικά χαρακτηριστικά ενός συστήµατος DVB-H, που το διαφοροποιούν και από ένα σύστηµα DVB-T είναι: κωδικοποίηση βίντεο, ήχου, δεδοµένων και αρχείων χρήση IP datacasting για παράδοση περιεχοµένου σε πολλούς δέκτες οργάνωση των δεδοµένων σε οµάδες πακέτων ανά κανάλι εισαγωγή ειδικής σηµατοδοσίας για τη πληροφορία που αφορά στη ροή DVB-H εφαρµογή εµπρόσθιας διόρθωσης σφαλµάτων και ενθυλάκωσης πολλαπλών πρωτοκόλλων χρονοσήµανση µε χρόνους GPS για δίκτυα µίας συχνότητας εκποµπής Στο DVB-H γίνεται χρήση του πρωτοκόλλου IP για την παράδοση πολυµεσικού περιεχοµένου σε πολλούς δέκτες ταυτόχρονα (IP datacasting).

12 DVB-H: Αρχιτεκτονικές ιαµοιραζόµενη Αρχιτεκτονική (βλ. σχήµα) Συνύπαρξη µε DVB-T Αποκλειστική Αρχιτεκτονική ίκτυο αποκλειστικά για παροχή DVB-H Το DVB-H µπορεί να λειτουργήσει σε δύο βασικές αρχιτεκτονικές δικτύου: ιαµοιραζόµενη Αρχιτεκτονική: τα κανάλια της Mobile TV, µετά από ενθυλάκωση σε IP, πολυπλέκονται µε τα κανάλια της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης. Τα πρώτα κωδικοποιούνται σε MPEG-4 ενώ τα δεύτερα σε MPEG-2. Μετά τη πολυπλεξία και τα δύο µεταδίδονται µέσα από την ίδια ροή. Αυτή είναι και η συνηθέστερη αρχιτεκτονική αφού επιτρέπει την συνύπαρξη δύο διαφορετικών υπηρεσιών µε την ίδια υποδοµή. Η αρχιτεκτονική αυτή απεικονίζεται στο σχήµα. Αποκλειστική Αρχιτεκτονική. Το φέρον σήµα της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης χρησιµοποιείται αποκλειστικά για τη µετάδοση DVB-H. Τέτοιες αρχιτεκτονικές γενικά χρησιµοποιούνται από νέους παρόχους που δεν διαθέτουν υποδοµή για επίγεια ψηφιακή τηλεόραση.

13 DVB-H: Υπηρεσίες Ηλεκτρονικοί Βοηθοί Υπηρεσιών (Electronic Service Guides) Υπηρεσίες Ροών ιαδραστικές Υπηρεσίες Μη ιαδραστικές Υπηρεσίες Υπηρεσίες Λογισµικού Τέλος, θα αναφερθούµε στα είδη υπηρεσιών που µπορούν να υποστηριχθούν από το σύστηµα DVB-H: ΗλεκτρονικοίΒοηθοίΥπηρεσιών. Μοιάζουν µε τους παραδοσιακούς βοηθούς προγράµµατος καθώς παρέχουν µια λίστα µε πληροφορίες για τις διαθέσιµες υπηρεσίες. ΥπηρεσίεςΡοών: Υποστηρίζονται ροές και βίντεο και ήχου. Το περιεχόµενο αυτό δεν αποθηκεύεται συνήθως στην τερµατική συσκευή αλλά αναπαράγεται σε πραγµατικό χρόνο. ιαδραστικέςυπηρεσίες. Όταν υπάρχει κανάλι επιστροφής υποστηρίζεται διάδραση µε το περιεχόµενο και τις υπηρεσίες. Το κανάλι αυτό συνήθως παρέχεται από τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο και µπορεί να είναι µια σύνδεση GPRS ή 3G. Παραδείγµατα διαδραστικών υπηρεσιών είναι online αγορές ή επιλογή τηλεοπτικού προγράµµατος. Μη ιαδραστικές Υπηρεσίες. Όταν δεν υπάρχει κανάλι επιστροφής, όλα τα δεδοµένα έχουν σταλεί από το χρήστη στον πάροχο υπηρεσιών πριν από τη χρήση των υπηρεσιών. Τέτοιες υπηρεσίες µπορεί να είναι ενηµερωτικές ή πληροφορίες για το τηλεοπτικό πρόγραµµα. Υπηρεσίες Λογισµικού. Το IP datacast επιτρέπει την αποστολή εφαρµογών στους χρήστες, όπως αναβαθµίσεις λογισµικού, παιγνίδια κλπ.

14 Πρότυπο DMB S-DMB και T-DMB: Κορέα 2005 Βασίστηκε στο DAB (Digital Audio Broadcast) µετάδοση µουσικής ποιότητας CD σε κινητούς δέκτες MPEG-1 Layer 2 MUSICAM και οι υπηρεσίες ήχου παρέχονται σε 384 Κbps DMB χρησιµοποιεί το φυσικό επίπεδο, την ασύρµατη διεπαφή και τη δοµή πολυπλεξίας του DAB µεταφέρει ροές MPEG-2, που µεταφέρουν (ενθυλακώνουν) ροές MPEG-4 ή άλλων κωδικοποιήσεων. Πρότυπο από το ETSI (TS και TS ) Έχουν χρησιµοποιηθεί σε πραγµατικά συστήµατα αλλά δεν έχει όλα τα καλά χαρακτηριστικά του DVB-H Οι δορυφορικές S-DMB και επίγειες T-DMB υπηρεσίες ξεκίνησαν τη λειτουργία τους το 2005 στην Κορέα. Τα συστήµατα DMB άρχισαν να γίνονται διαθέσιµα εµπορικά πριν από τα αντίστοιχα DVB-H. Οι υπηρεσίες τους περιλαµβάνουν ευρυεκποµπή βίντεο, ήχου, δεδοµένων και µηνυµάτων σε φορητές συσκευές. Το σύστηµα αυτό βασίζεται σε µια επέκταση του προτύπου DAB που χρησιµοποιείται διεθνώς για εκποµπή ραδιοφωνικών προγραµµάτων. Το πρότυπο αυτό δηµιουργήθηκε εξαρχής για τη µετάδοση µουσικής, ποιότητας CD, σε κινητούς δέκτες. Χρησιµοποιείται η τεχνολογία MPEG-1 Layer 2 MUSICAM και οι υπηρεσίες ήχου παρέχονται σε ρυθµό 384 kbps. Ο καλός σχεδιασµός αυτού του προτύπου και η διαθεσιµότητα του φάσµατος ήταν οι κύριοι λόγοι για την επέκτασή του ώστε να παρέχει και βίντεο. Το τροποποιηµένο πρότυπο είναι το DMB που χρησιµοποιεί το φυσικό επίπεδο, την ασύρµατη διεπαφή και τη δοµή πολυπλεξίας του DAB για να µεταφέρει ροές MPEG-2, που µεταφέρουν (ενθυλακώνουν) ροές MPEG-4 ή άλλων κωδικοποιήσεων. Το DMB έχει προτυποποιηθεί επίσης από το ETSI, όµως πολλές προδιαγραφές ανήκουν σε Κορεάτικες εταιρίες και άρα δεν είναι εντελώς ανοικτό. Και το S-DMB και το T- DMB έχουν χρησιµοποιηθεί σε πραγµατικά συστήµατα. Το πρώτο παρέχει περισσότερα κανάλια και µεγαλύτερη κάλυψη αλλά η ποιότητα του βίντεο δεν είναι τόσο καλή (15 frames/sec) όσο του T-DMB (30 frames/sec).

15 DMB: Αρχιτεκτονική Στην παραπάνω διαφάνεια φαίνεται η Αρχιτεκτονική ενός συστήµατος DMB 15

16 Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση «Πρότυπα βίντεο και ήχου για Mobile TV» Πρότυπα βίντεο και ήχου για Mobile TV 16

17 Κωδικοποίηση Βίντεο για Mobile TV Απαιτήσεις Μεγάλη συµπίεση Ικανότητα για διόρθωση σφαλµάτων Αποδοτική αποκωδικοποίηση Κωδικοποίηση Βίντεο Η.263 Η.234/AVC (MPEG-4) Το πιο διαδεδοµένο πρότυπο Ρυθµός δεδοµένων ~ ½ Ρυθµός δεδοµένων του MPEG-2 Ικανοποιεί όλες τις παραπάνω απαιτήσεις Για να καταστεί δυνατή η µετάδοση και η αναπαραγωγή σήµατος της Mobile TV ένα σύνολο από τεχνολογίες και πρότυπα πρέπει να συνδυαστούν. Αρκεί να σκεφτεί κανείς πόσες διαφορετικές µορφές κωδικοποίησης βίντεο υπάρχουν για να κατανοήσει τη σηµασία αυτών των προτύπων. Ο σκοπός των προτύπων κωδικοποίησης βίντεο είναι να προδιαγράφουν τη σύνταξη και τη σηµασιολογία της ροής ενός βίντεο έτσι ώστε να µπορούµε να έχουµε αποδοτική µετάδοσή του χωρίς σφάλµατα και αποδοτική αποκωδικοποίησή του στο δέκτη. Υπάρχουν δύο «γενιές» κωδικοποιήσεων βίντεο για εφαρµογές Mobile TV: αυτές που βασίζονται στο πρότυπο H.263 και αυτές που βασίζονται στο H.264/AVC. Το πρώτο είναι υποχρεωτικό για όλες τις πολυµεσικές υπηρεσίες του 3GPP (εκτός από την Multimedia Broadcast and Multicast Service - MBMS). Το πρότυπο Advanced Video Coding (H.264/AVC) βασίζεται σε κωδικοποίηση MPEG-4 και παρέχει σηµαντικές βελτιώσεις για κινητές εφαρµογές και έτσι χρησιµοποιείται σε όλα τα σύγχρονα συστήµατα (MBMS, DVB-Η, T-DMB). Ο σκοπός του H.264/AVC είναι να προσφέρει καλή ποιότητα βίντεο σε ρυθµούς δεδοµένων πολύ µικρότερους από τα υπόλοιπα πρότυπα (π.χ., στο µισό ρυθµό του MPEG-2 ή του H.263), χωρίς να αυξηθεί η πολυπλοκότητα και άρα το κόστος του σχετικού υλικού και λογισµικού στον αποκωδικοποιητή.

18 Κωδικοποίηση Ήχου για Mobile TV Advanced Audio Coding (AAC) Βελτίωση του MP3 MPEG-4 AAC Αφαίρεση θορύβου Προγνώστες που αφαιρούν σταθερά αρµονικά σήµατα Αφαίρεση πλεονασµού λόγω στερεοφωνικού σήµατος AAC-Plus Περαιτέρω βελτίωση: χαµηλότεροι ρυθµοί δεδοµένων µε περίπου την ίδια ποιότητα Adaptive Multi-Rate (AMR) Κωδικοποίηση φωνής Το πρότυπο Advanced Audio Coding (AAC ή MPEG-2 Part 7) προτάθηκε σαν βελτίωση του MP3 προτύπου (MPEG-1 Part 3). Ο διάδοχός του, τo MPEG-4 AAC, προσθέτει ένα νέο εργαλείο που αφαιρεί το θόρυβο από το σήµα και µειώνει περαιτέρω το ρυθµό δεδοµένων. ιαθέτει ένα µηχανισµό που αφαιρεί το πλεονασµό των δύο καναλιών (δεξί και αριστερό) αν έχουν όµοια σήµατα ενώ, ο πλεονασµός σε διαδοχικά ηχητικά πλαίσια µειώνεται µε έναν προγνώστη που αφαιρεί τα σταθερά αρµονικά σήµατα. Τέλος παρέχει δυνατότητα για κωδικοποίηση σε πολλαπλούς ρυθµούς, µια τεχνική χρήσιµη για ροές ήχου όπου δεν µπορούν να υπάρχουν εγγυήσεις για σταθερό ρυθµό µετάδοσης. Το HE- AAC V2 ή AAC-Plus, όπως είναι γνωστό, αποτελεί µια βελτίωση του ACC καθώς επιτρέπει ακόµα χαµηλότερους ρυθµούς χωρίς ελάττωση της ποιότητας του ήχου. Η κωδικοποίηση αυτή είναι πολύ σηµαντική καθώς υιοθετήθηκε από το DVB, το DMB και τους οργανισµούς 3GPP και 3GPP2 για χρήση σε δίκτυα κινητών επικοινωνιών. Όσον αφορά στην κωδικοποίηση φωνής χρησιµοποιούνται συνήθως ειδικοί κωδικοποιητές, όπως το AMR (Adaptive Multi- Rate), που εκµεταλλεύονται τις ιδιαιτερότητες του φωνητικού σήµατος για να επιτύχουν ακόµα µεγαλύτερη συµπίεση.

19 Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση «Φάσµατα συχνοτήτων για Mobile TV» Φάσµατα συχνοτήτων για Mobile TV 19

20 Φάσµατα Συχνοτήτων για Mobile TV ιάφορες περιοχές φάσµατος χρησιµοποιούνται ορυφορικό φάσµα Φάσµα κινητής τηλεφωνίας Φάσµα επίγειας τηλεόρασης Συντονισµός από την International Telecommunications Union Όλες οι ασύρµατες τεχνολογίες εξαρτώνται από το φάσµα συχνοτήτων που έχουν στη διάθεσή τους. Η παροχή Mobile TV απαιτεί τη µετάδοση περιεχοµένου QCIF ή QVGA που έχει κωδικοποιηθεί κατάλληλα µε πρότυπα όπως τα H.263, MPEG-4, WMV, H.264/AVC. Συνεπώς πρέπει να υποστηρίζονται ρυθµοί δεδοµένων από 64 έως 384 kbps ή υψηλότεροι, ανάλογα µε την τεχνολογία και την ανάλυση του βίντεο. Αυτό οδήγησε σε αναζήτηση νέου φάσµατος που να µπορεί να καλύψει τις ανάγκες για να µην υπάρχουν παρεµβολές µε τα υπόλοιπα φάσµατα (κινητής τηλεφωνίας, αναλογικής τηλεόρασης, δορυφορικών επικοινωνιών κλπ.). Το συντονισµό της κατανοµής του διαθέσιµου φάσµατος έχει αναλάβει η ITU (International Telecommunications Union) σε διεθνές επίπεδο, και οι εκάστοτε κυβερνήσεις σε τοπικό. Στο σχήµα βλέπει κανείς µια γενική κατανοµή φάσµατος για τις διάφορες τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται για Mobile TV. Συνοπτικά το T-DMB λειτουργεί στα φάσµατα του DAB (L-Band: MHz και VHF: MHz) ενώ το DVB-H µπορεί να λειτουργήσει και στην ίδια συχνότητα µε το DVB- T (UHF band 4: MHz και UHF band 5: MHz). Η Mobile TV µέσω κυψελωτών δικτύων λειτουργεί στις συχνότητές τους (π.χ MHz και MHz για το UMTS και το WCDMA). Η δορυφορική ευρυεκποµπή λειτουργεί στο φάσµα S-Band (γύρω από τα 2.5 GHz).

21 ραστηριότητα 1 Κάντε κλικ στο παραπάνω εικονίδιο, για να ανοίξετε το βιβλίο δραστηριοτήτων της συγκεκριµένης υποενότητας, και εκτελέστε τα βήµατα που περιγράφονται στη δραστηριότητα «.15.1_L1 Η κατάσταση της Mobile TV στην Ελλάδα. ραστηριότητα 1 21

22 Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση «Συµπεράσµατα» Συµπεράσµατα 22

23 Συµπεράσµατα Τα πιλοτικά προγράµµατα δηµιουργούν µεγάλες προσδοκίες για τις υπηρεσίες Mobile TV Περιορισµοί προς άρση Κόστος και χαρακτηριστικά συσκευών Πνευµατικά δικαιώµατα Άγνωστη παράµετρος Οι χρήστες είναι διατεθειµένοι να πληρώσουν για υπηρεσίες που έχουν ήδη δωρεάν; Υπάρχουν µεγάλες προσδοκίες από τις υπηρεσίες Mobile TV, καθώς πολλοί θεωρούν ότι µπορεί να είναι οι νέες εφαρµογές µε µεγάλο αντίκτυπο (killer applications) για τα δίκτυα κινητών επικοινωνιών. Έχουν γίνει διάφορα πιλοτικά προγράµµατα σε όλο τον κόσµο, τα οποία υποστηρίζουν αυτές τις προσδοκίες. Το γεγονός είναι ότι οι τεχνολογίες υπάρχουν και έχουν φτάσει και σε ικανοποιητικό επίπεδο προτυποποίησης. Όµως και άλλοι παράγοντες θα καθορίσουν την εξάπλωση και χρήση των υπηρεσιών Mobile TV. Κάποιοι από αυτούς είναι θέµατα κόστους και χαρακτηριστικών των συσκευών-δεκτών (µε κύρια την οθόνη και τη µπαταρία). Ένας άλλος είναι τα πνευµατικά δικαιώµατα. Επίσης είναι άγνωστο ακόµα αν οι χρήστες είναι διατεθειµένοι να πληρώσουν για υπηρεσίες που ήδη έχουν δωρεάν, και αν ναι, για ποιες συγκεκριµένα. 23

24 Τέλος Κεφαλαίου Ολοκληρώσατε τα «Συµπεράσµατα». Επιλέξτε το επόµενο κεφάλαιο στον πίνακα περιεχοµένων για να συνεχίσετε. 24

25 Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Υ15. Θέµατα Mobile TV Αξιολόγηση 25

26 Τέλος Υποενότητας Ολοκληρώσατε τα «Θέµατα Mobile TV». Επιλέξτε την επόµενη υποενότητα στον πίνακα περιεχοµένων για να συνεχίσετε. 26

Το DVB-T σήμα και επίδραση του φαινομένου Doppler

Το DVB-T σήμα και επίδραση του φαινομένου Doppler ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Το DVB-T σήμα και επίδραση του φαινομένου Doppler ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Παπαντωνίου Θεοδώρα (ΑΜ: T-1314) Επιβλέπων: < Δρ.Κόκκινος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1.

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Δεδομένων WiMAX

Δίκτυα Δεδομένων WiMAX Μελέτη στα πλαίσια του μαθήματος [Enter Document «Ειδικά θέματα στα Δίκτυα» Title] Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Δίκτυα Δεδομένων WiMAX Δημητρακόπουλος Νικόλαος Παπαδημητρίου Αργύρης [ Ακαδημαϊκό έτος 2005-06]

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣTO ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΈΝΩΝ (INTERNET OF THINGS) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣTO ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΈΝΩΝ (INTERNET OF THINGS) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣTO ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΈΝΩΝ (INTERNET

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ»

«Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ» ΠΟΥΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Εκπαιδευτήρια «Αδαµάντιος Σχολή» Τοπική Απασχολησιµότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.) Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2004

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Εκπαιδευτήρια «Αδαµάντιος Σχολή» Τοπική Απασχολησιµότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.) Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2004 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΕ ΙΟΥ «ΤΟΠΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π1.5.1: Καταγραφή εμπειρίας και μοντέλων στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων, στην Ελλάδα και διεθνώς

Π1.5.1: Καταγραφή εμπειρίας και μοντέλων στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων, στην Ελλάδα και διεθνώς 1 Σφάλμα! Χρησιμοποιήστε την καρτέλα "Κεντρική σελίδα", για να εφαρμόσετε το Subtitle στο κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται εδώ. Π1.5.1: Καταγραφή εμπειρίας και μοντέλων στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 Σελίδα 1 από 22 Εισαγωγή Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ'

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ' Επικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής ΟΕΕΚ ΙΕΚ Ηρακλείου 2010-2011 Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr Μέρος Γ' Οι σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Προτάσεις προς τις Επιχειρήσεις

1.1 Προτάσεις προς τις Επιχειρήσεις 1.1 Προτάσεις προς τις Επιχειρήσεις Κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών της, να αυξήσει την παραγωγικότητα των εργαζομένων της και κατά συνέπεια να επιτύχει

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται 1 Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται Επιχειρήσεις με περισσότερα από ένα σημεία παρουσίας (καταστήματα, γραφεία) πολύ συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Pandora m University System Σύστημα Παροχής Υπηρεσιών μέσω δικτύου GSM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Pandora m University System Σύστημα Παροχής Υπηρεσιών μέσω δικτύου GSM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Pandora m University System Σύστημα Παροχής Υπηρεσιών μέσω δικτύου GSM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ των ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ <<ΡΟΛΟΣ & ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ>> ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ <<ΡΟΛΟΣ & ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ>> ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Ε. ΜΑΡΝΕΛΑΚΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ MSc

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ MSc ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ MSc ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Εντοπισµός και Παρακολούθηση Θέσης µέσω Ασύρµατων ικτύων ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Μία από τις πιο σηµαντικές εφαρµογές της επιστήµης της Πληροφορικής που έχει γνωρίσει ευρεία ανάπτυξη και εφαρµογή λόγω της µεγάλης διάδοσης του διαδικτύου είναι οι ψηφιακές βιβλιοθήκες (digital libraries)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6. ικτυακές εφαρµογές πολυµέσων. Εφαρµογές Πολυµέσων και Ποιότητα Υπηρεσίας

Κεφάλαιο 6. ικτυακές εφαρµογές πολυµέσων. Εφαρµογές Πολυµέσων και Ποιότητα Υπηρεσίας Κεφάλαιο 6 ικτυακές εφαρµογές πολυµέσων Πηγή των ακόλουθων διαφανειών είναι οι διαφάνειες που συνοδεύουν ως διδακτικό υλικό το βιβλίο των J.F. Kurose and K.W. Ross: Computer Networking: A Top-Down Approach

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΑ «Το σύνθετο είναι απλό»

ΕΝΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΑ «Το σύνθετο είναι απλό» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΤΧΠ Πληροφοριακών Συστημάτων ΕΝΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΑ «Το σύνθετο είναι απλό» Κωνσταντίνος Σ. Χειλάς Μάθημα: Τεχνολογίες Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων Υπεύθυνος Καθηγητής: Α. Α. Οικονομίδης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Δημόσιας Χρήσης και Διασύνδεση Δικτύων

Δίκτυα Δημόσιας Χρήσης και Διασύνδεση Δικτύων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δίκτυα Δημόσιας Χρήσης και Διασύνδεση Δικτύων ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Διδάσκων: κ. Χρήστος Μπούρας Συνεργάτες: Σακελλαρίδη Σοφία Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις τεχνολογίες μετάδοσης ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ

Εισαγωγή στις τεχνολογίες μετάδοσης ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ 2014 Εισαγωγή στις τεχνολογίες μετάδοσης ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ 1 Περιεχόμενα Σύντομη Περιγραφή... 4 Σκοποί και Στόχοι... 4 Γλωσσάριο Ακρωνύμια... 4 Γενικά περί μετάδοσης πολυμεσικού υλικού... 6 Οι δυνατότητες...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΊΑ Ψαχνά, Μάρτιος 2005 ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΣ ΗΜ 00025 ΝΤΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΙ 98001 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. INNOVATIVE ACTIONS της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ (ENTI)

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. INNOVATIVE ACTIONS της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ (ENTI) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INNOVATIVE ACTIONS της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ (ENTI) ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυσης καταγραφής καινοτόµων εκπαιδευτικών αναγκών για νέους επιχειρηµατίες ή επιχειρηµατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών ενέργειας για την ενεργειακά αποδοτικότερη λειτουργία σταθμών βάσης

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών ενέργειας για την ενεργειακά αποδοτικότερη λειτουργία σταθμών βάσης Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠMΣ Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων : Επίκουρος Καθηγητής Ρούσκας Άγγελος Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα Οπτικών Ινών

Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα Οπτικών Ινών 1 Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα Οπτικών Ινών ιαµορφω-τής Ηλεκτρικό Σήµα Ποµπός Οπτικός Ενισχυτής Η βασική διάταξη ενός τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών περιλαµβάνει: τον οπτικό ποµπό την οπτική ίνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΛΕΞΗ 7 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 7: Το Πρότυπο OSI

ΙΑΛΕΞΗ 7 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 7: Το Πρότυπο OSI ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 7 Η ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 ιάλεξη 7 η Το Πρότυπο OSI (Open Systems Interconnection Reference Model) Σχηµατισµό των επιπέδων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγώντας την ανάπτυξη ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων με τεχνολογία 802.16/WiMAX

Οδηγώντας την ανάπτυξη ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων με τεχνολογία 802.16/WiMAX Οδηγώντας την ανάπτυξη ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων με τεχνολογία 802.16/WiMAX Παντελής Τράκας Με το κείμενο αυτό, αγαπητοί αναγνώστες, θα επιχειρήσω να σας πείσω για δύο πράγματα. Πρώτον, ότι τα ασύρματα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής Περιεχόµενα Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών...1 Κεφάλαιο 1 ο...3 Γενική Επισκόπηση Των Εφαρµογών Πληροφορικής...3 Εφαρµογές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου http://winnt-1.cs.ucy.ac.cy/csyiazti/ip-qos EPL420

Πανεπιστήμιο Κύπρου http://winnt-1.cs.ucy.ac.cy/csyiazti/ip-qos EPL420 Πανεπιστήμιο Κύπρου IP QOS 19991 ΕΠΛ420 Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων με την χρήση πολυμέσων και πολυσυνδέσεων Internet Protocol Quality of Services Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ csyiazti@hotmail.com Στέλλα Αριστείδου

Διαβάστε περισσότερα